MBHsnn mm mmi? HET LEVENSVERHAAL VAN EEN ZESVOUDIGE MOORDENAAR LOTUS TIJDSBEELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBHsnn mm mmi? HET LEVENSVERHAAL VAN EEN ZESVOUDIGE MOORDENAAR LOTUS TIJDSBEELD"

Transcriptie

1 MBHsnn mm mmi? HET LEVENSVERHAAL VAN EEN ZESVOUDIGE MOORDENAAR LOTUS TIJDSBEELD

2

3 Monster zonder waarde? Het levensverhaal van een zesvoudige moordenaar

4 1981 Uitgeverij Lotus, Leopoldstraat 43, Antwerpen Boekverzorging Anne Ausloos Omslagfoto's ROL Druk Catherine Press, Brugge Niets uit deze uitgave mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. D/1981/2500/10 ISBN

5 Monster zonder waarde? Het levensverhaal van een zesvoudige moordenaar Lotus tijdsbeeld

6 De uitgever wil nadrukkelijk stellen met deze uitgave geen goedkeuring te hechten aan deze afschuwelijke misdaad. Hij hoopt echter met deze publikatie een bijdrage te kunnen leveren tot het voorkomen van dit soort vreselijke excessen.

7 Voorwoord Gent, Prijdag 9 februari 1979 Drie Russische zeelui slenteren langs de Gentse havenbuurt. Omstreeks u stappen zij het winkeltje binnen van Helena L., dat gelegen is aan de Vliegtuiglaan. De bel rinkelt, maar de winkelierster komt niet opdagen. Dan ontdekt een van deze matrozen haar lijk uitgestrekt op de grond naast de toonbank. Het is bedekt met een mantel. De wetsdokter noteert: overleden ten gevolge van twee dodelijke schotwonden in het achterhoofd. De kogels werden van korte afstand afgevuurd. De wapendeskundige beschikt slechts over twee verpletterde projectielen van het kaliber punt 22. Hulzen worden niet teruggevonden, andere sporen evenmin. De geringe vaststellingen ter plaatse zijn onvoldoende om het raadsel te ontcijferen. Er is wat geld gestolen uit de bovenste lade van de toonbank. In de tweede lade ligt heel wat meer geld, maar dit werd niet aangeraakt. Op de toonbank ligt een lei, waarop enkele getallen geschreven staan. Zij stemmen overeen met de aankoopprijzen van een jeansbroek, een jeansjas en een lederen broeksriem. Zowel het slachtoffer als haar echtgenoot en dochtertje zijn van onbesproken gedrag. Zij leefden gelukkig en vreedzaam in hun klein gezin. Vijanden hadden ze niet. Van een afrekening kon dus geen sprake zijn. Het onderzoek loopt vast. Heel wat verdachten worden opgespoord, maar een Bader wordt niet gevonden. St.-Amandsberg, zondag 24 juni 1979 Een Gentse autohandelaar brengt, zoals bijna elke zondagmorgen, een bezoekje aan zijn vriend en collega Roland S. Deze bewoont samen met zijn echtgenote en twee dochters een ruime villa aan de drukke Antwerpse steenweg te St.-Amandsberg. Hij baat er eveneens een handelszaak in tweedehandswagens uit. De vriend des huizes weet uit ervaring dat hij vader S. 's zon- 5

8 dagsmorgens kan aantreffen in zijn garage, waar toch altijd nog wat te doen is. Deze garage bevindt zich een zestigtal meter achter het woonhuis. De trouwe weekendbezoeker heeft de wat eigenaardige gewoonte door het raam de garage binnen te gaan in plaats van via de deur. Hij klimt ook nu door het raam. Het verwondert hem dat hij nergens zijn vriend opmerkt. Even voordien had hij ook met enige verbazing vastgesteld dat de keukendeur op slot was. Zijn ontsteltenis is groot wanneer hij naast een van de wagens zijn vriend vermoord aantreft. Wat verder ligt het lichaam van de verloofde van diens dochter. De onderzoekers staan voor een moeilijke opdracht. Ze worden hier niet alleen geconfronteerd met de huiveringwekkendste moordpartij uit de Belgische rechtsgeschiedenis, maar zij staan ook oog in oog met een radeloze bevolking. Angst en onrust beheersen de publieke opinie. De politie komt ter plaatse en breekt de woning binnen. Op de sofa vinden ze, grotendeels onder kussens verborgen, het stoffelijk overschot van de tweeentwintigjarige dochter Anne-Marie. Ten slotte worden in de kleine kelder nog twee lijken ontdekt: moeder S. en haar twaalfjarig dochtertje Hilde. Het onderzoek start weinig hoopgevend, gezien er haast geen nuttige sporen worden aangetroffen. Het was de daders blijkbaar om geld te doen, want de hele woning is doorzocht. Kasten zijn doorsnuffeld, matrassen opgelicht. Alle portefeuilles zijn leeg. Een enkele nuttige vingerafdruk op een glas is het karige resultaat van urenlang speurwerk. Hoewel alle slachtoffers met een vuurwapen werden gedood, wordt nergens een huts teruggevonden. Vooral dit laatste gegeven brengt de onderzoekers ertoe een verband te leggen met de onopgehelderde moord van de Vliegtuiglaan. Daar werden evenmin hulzen teruggevonden. Er werd eveneens geld ontvreemd. Ook de manier van doden leek overeen te stemmen. De kogels werden telkens van dichtbij afgevuurd en waren hoofdzakelijk gericht op hoofd en nek. Voor het overige tast men hopeloos in het duister. Alle tips zijn welkom. Een wijkagent herinnert zich een gesprek met een meisje dat ontvlucht is uit een home. Na haar ontsnapping heeft zij samen 6

9 met haar neef Roland F. een nacht doorgebracht in een verlaten woning. Deze had haar een pistool getoond en gesproken over `een grote slag'. Roland F., die pas enige tijd voordien uit de gevangenis Leuven-Centraal was ontslagen, wordt opgespoord en in hechtenis genomen. Ook Freddy Horion wordt aangehouden. Hij is eveneens ex-gedetineerde en had Roland F. leren kennen in Leuven-Centraal. Uren aan een stuk worden beide beschuldigden afzonderlijk ondervraagd. Zij worden betrapt op tal van tegenstrijdigheden. Ook hun alibi is niet waterdicht. Laat in de nacht gaan zij allebei tot bekentenissen over. Dit gebeurt bijna op hetzelfde ogenblik, met hooguit een minuut verschil. De volgende dag bloklettert een Gentse krant op haar voorpagina: `Moordenaars gevat', `Ook misdaad Vliegtuiglaan opgelost'. Gent herademt. Gent, woensdag 17 december 1980 Freddy Horion is sinds zijn arrestatie opgesloten in de gevangenis De Nieuwe Wandeling te Gent. Het vooronderzoek duurde acht maanden. Na een proces dat anderhalve week in beslag nam, werden Freddy Horion en zijn mededader R.F. op 17 december 1980 veroordeeld tot de doodstraf. Hiermee was het doek gevallen over een proces dat de publieke opinie ten zeerste beroerd had. Niet alleen het proces maar ook het vooronderzoek had lang geduurd. Dit is evenwel gebruikelijk omdat een dergelijk vooronderzoek zeer uitgebreid is. Tal van deskundigen dienen een wetenschappelijk verslag op te stellen. Alle gegevens worden nauwkeurig onderzocht. Uiteindelijk wordt er ook een grondig en diepgaand moraliteitsverslag opgesteld, waarmee het onderzoek wordt afgesloten. Hierin wordt het hele verleden van de beschuldigde gereconstrueerd. Zo veel mogelijk personen die de beschuldigde vroeger hebben gekend worden ondervraagd. Men tracht zich een zo globaal en objectief mogelijk beeld te vormen 7

10 van de persoon die zich voor het Hof van Assisen dient te verantwoorden. De gerechtelijke officier die met Horions moraliteitsverslag belast werd kreeg, als tweede, lezing van het levensverhaal van Horion. Een paar weken na de feiten had Horion reeds een beknopt levensverslag neergepend ter attentie van de psychiater. Een meer uitgebreid levensverhaal overhandigde hij aan de moraliteitsgetuige. Het werd neergeschreven op een ogenblik dat Horion door niemand werd bijgestaan of bezocht. Het verhaal dat hij schreef is dan ook uitsluitend door hemzelf opgesteld, zonder hulp van wie dan ook. Naderhand schreef hij een nog uitgebreider verhaal met de bedoeling het te publiceren. Dit verhaal werd dan ook in zijn originele vorm afgedrukt. Slechts taalfouten werden verbeterd. Het spreekt vanzelf dat alleen Horion de verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van zijn levensverhaal. Sommigen zullen zich waarschijnlijk wel de vraag stellen naar de waarheidsgetrouwheid van dit manuscript. Zowel de psychiater als de moraliteitsverslaggever kennen zowel dit verhaal als het dossier. Zij verklaarden ter zitting dat Horion niet liegt. De moraliteitsgetuige was tijdens het proces zeer formeel toen hij verklaarde dat de gegevens van het verhaal van Freddy Horion volledig stroken met de waarheid. Deze getuige had zelfs brieven teruggevonden uit de periode van Horions eerste Assisenproces. Het zijn brieven gericht aan de politiediensten die met het onderzoek waren belast. Daarin geeft Horion uiting aan zijn onrust, zijn angst en zijn groeiende haatgevoelens. Zij stroken volledig met de inhoud van zijn manuscript. Ook al kan men stellen dat Horion de waarheid zegt, toch moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de weergave van objectieve feiten en van subjectieve ervaringen. De feiten geeft hij correct weer. Hij heeft trouwens een bijzonder scherp geheugen. Zijn subjectieve belevingswereld daarentegen is verkleurd 8

11 door zelfbeklag. Wanneer hij beweert zwaar verminkt te zijn, is dit voor hem inderdaad zo. Hij ervaart het op die wijze. Het is zijn waarheid. Een koele, objectieve waarnemer zal zeggen dat dit niet strookt met de werkelijkheid. Volgens deze laatste overdrijft Horion, maar dit betekent nog niet dat hij liegt. Horion weet zeer goed dat hij er geen baat bij heeft de waarheid te verdraaien. Dat heeft helemaal geen nut meer. Voor hem eindigt het leven op zijn laatste procesdag. Hij koestert duidelijk geen illusies. Het enige wat hij van zijn proces verlangt is dat hij de mensen duidelijk maakt hoe het zo ver is kunnen komen. Dat is alles wat hij nog te zeggen heeft. Het is als het ware zijn testament, zijn afscheid van het leven. Horion zal als een pakje menselijke ellende gewogen worden in de gerechtszaal. De frankering zal geschieden volgens het vaste en in dit geval hoogste tarief. Daarna volgt de verzending naar de bewaarplaats van Leuven-Centraal voor definitieve opberging. Is deze man dan werkelijk maatschappelijk afgeschreven? Vertegenwoordigt hij niets meer dan een waardeloos monster? In plaats van onze hersenen te misbruiken om te zoeken naar de meest geraffineerde methode om hem op zijn beurt te likwideren, zouden wij ze beter benutten om inzicht trachten te krijgen in de denkwereld van dit zieke brein. Misschien kan dat ons helpen om te voorkomen dat wij morgen of overmorgen gelijkaardige monsters creeren, met alle rampzalige gevolgen vandien. Een journalist formuleert het als volgt in zijn krant op de vooravond van het proces: 'Men dreigt uit het oog te verliezen dat de volgende moordenaar misschien al een plan zit te beramen in een of andere gevangeniscel, of zich in een rijksopvoedingsgesticht of sloppenbuurt oplaadt met wrok tegen de samenleving. Bij het volgende zinloze bloedbad kan men dan weer de onherstelbare schade noteren, de slachtoffers bewenen en de misdadigers ter dood veroordelen.' 9

12 Mocht dit boek er in enigerlei mate toe bijdragen hier ook maar iets aan to verhelpen, dan is de opzet ervan geslaagd. De laatste wilsbeschikking, het maatschappelijk testament van een zesvoudige moordenaar is dan meteen in vervulling gegaan. 10

13 Monster zonder waarde? Het levensverhaal van Freddy Horion

14 De uitgever heeft de woordenschat en stijl van Freddy Horion zoveel mogelijk gerespecteerd. Namen zijn veranderd.

15 1 Ik heb een gerechtelijk dossier, dat men niet alleen dragen kan, ik heb verschillende veroordelingen gaande van brandstichting, diefstal, vechtpartijen en nu voor moord, maar ben ik een ruziemaker of vechtjas, waren die diefstallen zo erg dat men er mijn leven voor moest verwoesten, ben ik wel zo'n koelbloedige moordenaar, zoals men beweert? Neen, hoegenaamd niet en dat weet iedereen die me kent. Ik zal trachten alles zo getrouw mogelijk neer te schrijven, zonder te fantaseren of te liegen, trouwens de politie heeft het meeste van wat ik beweer nagegaan en alles klopt van A tot Z. Ik ben geboren op 21 september 1947, dat is de dag dat de herfst begint, de periode dat de bladeren na een korte tijd op deze aarde geweest te zijn, beginnen te verwelken, van de takken vallen om tenslotte ergens in een vergeten hoek te liggen rotten. Dat is in feite ook mijn levensloop, ook ik ben vlug verwelkt geweest, namelijk verminkt door een ongeval, ik ben ook gaan vallen, steeds dieper, tot ook ik nu in een vergeethoek zit om er te rotten. Toen ik acht maanden oud was ben ik voor het eerst geopereerd omdat mijn hoofd scheef groeide, ik kan mij daar natuurlijk niks van herinneren, wel heb ik nog vage beelden van mijn moeder, die gestorven is toen ik zowat drie en een half jaar oud was. Ik zie een vrouw die steeds te bed lag en enkel opstond om wat eten klaar te maken of om naar het toilet te gaan. Ze is enkele jaren ziek geweest, van na mijn geboorte naar het schijnt, uiteindelijk is ze gestorven aan borstkanker. Mijn vader zag ik niet veel daar hij chauffeur was bij de vrachtvervoerfirma waar we inwoonden, hij was dikwijls voor meerdere dagen weg en als hij dan thuiskwam lag ik reeds te bed. De zondag sliep hij dan uit van de vele uren werk die week. De verdiensten van vader werden hoofdzakelijk besteed aan dokters en medicamenten voor mijn ma, honger heb ik nooit gehad, toch was er armoede, de oorlog was nog maar enkele jaren voorbij en er was dus niet al teveel weelde, zelfs zonder tegensla- 11

16 gen. Ik realiseerde me dat toen natuurlijk niet, ik wist niet beter, ik ben er niet ongelukkig om geweest maar toch hou ik er nog beelden van over, zoals de sobere meubilering enzomeer. Mijn speelgoed bestond uit lege luciferdoosjes en knikkers, die in die tijd in Hessen limonade staken. Aan de voorgevel van ons huffs was er een gesloten balkon waar ik bijna altijd inzat, de ene dag was dat mijn schip, de andere dag een vrachtwagen. Nu nog als ik daar langs kom, denk ik: `Dat was mijn eigendom vroeger.' Kleren had ik bijna niet, ik droeg steeds kieltjes in zo'n zwarte blinkende stof, iets wat men nu niet meer ziet, ik liep op straat op mijn blote voetjes, sigaretten halen op de hoek voor de chauffeur van de firma, dan kreeg ik een snoepje of een kwartje, ook als ik tegen de meestergast durfde zeggen: 'Gust uwe smoel is just.' Ik was van kleins of erg geinteresseerd in auto's naar het schijnt. Zo was ik eens op een zondagmorgen in een in versnelling staande vrachtwagen gekropen en gaf contact, zodat de wagen kleine sprongetjes maakte. Daar ik niet boven het stuur uitkwam zag ik niet dat ik de poort naderde, gelukkig werd vader bijtijds wakker. Op een andere keer had ik met een lucifer verschillende banden plat gezet, ik hoorde dat gesis zo graag. Op een dag moest ik naar familie en toen ik terugkwam was mijn ma weg naar het hospitaal, ik mocht op bezoek, maar na een tijdje mocht ik dat niet meer. Ik moest dat niet weten, ik wilde bij mijn ma. Ik begon te roepen en te tieren, men heeft me toen gezegd dat ze weg was en nooit meer terug zou komen. Ik kon dat niet geloven, overdag zat ik in mijn balkon op de uitkijk of mijn ma er niet aankwam en als ik slapen moest begon het huilconcert, roepen en tieren, zodat de buren dachten dat ik gemarteld werd. Mijn grootmoeder was bij ons gekomen en kookte eten, maar ik wilde dat niet, zij kon niet koken, dat van mijn ma moest ik hebben en niks anders. Ik kreeg toen regelmatig slaag. Zo hadden familieleden om me te doen stoppen met huilen in bed er niks beters op gevonden dan een laken over hun kop te hangen en zo voor spook te spelen, als ik nu niet zweeg zouden ze me 12

17 meenemen. Het resultaat was dat ik niet meer in het donker durfde en het licht aan moest als ik in bed lag. Ik heb daar een schrik van opgedaan waar ik reeds mijn hele leven last van heb, ik heb altijd een raar gevoel in mijn rug, als ik alleen ben en het donker is, op straat zal ik steeds omkijken. Bij het leger heb ik daar erg veel last van gehad als ik op wacht moest. Aan mijn elf jaar oudere broer heb ik weinig jeugdherinneringen, door het grote ouderdomsverschil hebben we nooit samen gespeeld, ik weet nog dat hij studeerde, bij het leger ging en nadien is beginnen te werken. Op een dag verscheen er een vrouw en dat was mijn nieuwe ma, zei men. Ik moest dat niet weten, ik moest mijn ma hebben, zij was die madam van hier rechtover. Ik zat altijd van onder tafel naar haar te kijken, ze deed alles: timmeren, behangen en schilderen, na enige tijd was alles opgeknapt. Ze had ook zo'n ouderwetse naaimachine meegebracht en van flanellen lakens maakte ze ondergoed voor ons, ze maakte me ook broekjes en andere kleren, ik kreeg ook speelgoed en als ik naar bed moest, bleef ze bij me tot ik sliep, ik huilde nu niet meer, ik begon het een goede madam te vinden, die vrouw waar ik ma tegen moest zeggen. Ik ben toen veel ziek geworden: mazelen, kinkhoest, slijmziekte enzomeer, ik weet nog dat men dag en nacht bij mij moest blijven waken, en om de zoveel tijd warme doeken op mijn borst moest leggen, er stond ook zo'n elektrische zon op mij te schijnen. Die nieuwe ma was altijd bij me en ik begon haar goed te kunnen verdragen. Toen kwam de tijd dat ik naar school moest, dat was iets nieuws, al die kinderen, ik had nog nooit met andere kinderen gespeeld, ik ging graag naar school. Toen ik acht jaar was en in het tweede studiejaar zat, begon mijn hoofd scheef te groeien en moest ik opnieuw geopereerd worden. Na de operatie moest ik een corset dragen, een soort harnas waar mijn hoofd en bovenlichaam instaken, mijn hoofd was naar linksboven gericht, ik kon er mijn hoofd niet in bewegen. Ik hoefde niet naar school, maar toch wilde ik gaan, ik kon wel niks opschrijven of lezen, maar ik hoorde toch alles en was 13

18 bij de kinderen. Maar de vriendjes hielden me voor de gek, ze zetten hun schooltas voor mijn voeten en ik viel erover daar ik niks zag dichtbij, ik moest toen wel thuisblijven en heb dat jaar natuurlijk moeten overdoen. Ik ben thuis in de inrijpoort ook eens omver gereden door een chauffeur die per fiets naar zijn werk kwam, ik had een betrekkelijk grote wonde onder de knie en er moesten haakjes in om de wonde te dichten, daardoor heb ik ook enige tijd niet naar school kunnen gaan. Jaren zijn toen voorbijgegaan zonder speciale herinneringen omdat alles normaal verliep, ik leerde goed en in de vakanties speelde ik op zolder met een vriendje, de zoon van een politiecommissaris die enkele huizen verder woonde. De armoe die we gekend hadden was ook verdwenen, vader werkte hard, moeder ging halve dagen kuisen en mijn broer die ook reeds aan het werken was, begon te verkeren. De firma waar we inwoonden is toen failliet gegaan en we verhuisden naar een nieuw huis aan de Wondelgembrug gelegen, en vader ging werken bij een firma waar hij hetzelfde werk deed. Ik zat toen in het zesde studiejaar en moest met de fiets naar school. Op een middag kwam ik thuis en had ik een voorgevoel van iets, ik wist niet van wat maar ik leek wel bang. De metsers zaten bij ons aan het dak te werken en ik vroeg mijn ma of ik niet thuis mocht blijven om naar de metsers te kijken. Hoe ik ook bleef zagen, ik moest naar school. Ik heb haar dat nooit verge-. yen, al kon ze natuurlijk niet weten wat er 's avonds met me gebeuren zou. Die avond kwam ik van school gereden en in de Wondelgemstraat waren langs beide zijden auto's geparkeerd, er kwam me een vrachtwagen tegemoet en juist toen hij me kruiste, werd hij voorbijgereden door een V.W.-kever, deze laatste reed dus op de linkerhelft van de straat. Met zijn voorste schokbreker reed hij mijn pedaal eraf en ik sloeg met mijn hoofd onder zijn achterwiel, met mijn voet bleef ik aan zijn achterste schokbreker hangen en zo werd ik nog een eind meegesleurd. Ik ben nog recht gesprongen en deed enkele stappen in de richting van die chauffeur, maar zeeg dan in elkaar. 14

19 Ik had een enorme schedelkloof in mijn voorhoofd, waar met iedere hartslag het bloed uitgulpte, mijn ene oog ping eruit en een neus had ik niet meer, alles wat plat gedrukt. Men heeft me in een deken gewikkeld en een handdoek rond mijn hoofd gewonden, men heeft me vervolgens in een tweede V.W. gelegd, die me in voile vaart naar het hospitaal voerde, dat ondertussen opgebeld werd dat men met een zwaargewonde op komst was. Deze handelingen hebben me het!even gered, want had men op een ambulance gewacht, dan was ik leeggebloed. De dokters hebben uren aan mij gewerkt, mijn hoofd was opgevuld met een soort koord om weer vorm te krijgen. Men kon me naar het schijnt niet kalm krijgen, ik trok het bloed en serum weg. Ik lag te roepen en te tieren op die chauffeur, mijn vader kwam aan mijn bed en zei: 'Freddy, het is nu goed, uw pa is hier.' Toen ben ik kalm geworden, ik weet daar echter allemaal niks van, want ik lag in coma. Na enkele dagen kwam ik weer bij kennis, eerst kende ik niks of niemand, maar alles kwam geleidelijk terug, het is ook in die eerste dagen dat de politie me kwam ondervragen over dat ongeval, ik kon hun niks zeggen, want ik wist niks meer. Pas later zag ik alles weer voor ogen, door erover te praten en weer door die straat te rijden. Iedereen die mijn bed voorbij moest bleef staan kijken, ik vroeg me of waarom. Ik probeerde recht te komen om in de wat verder hangende spiegel te kijken, maar men hield me tegen en ze namen die spiegel weg. Er werden ook schermen rond mijn bed gezet, zo lag ik uit het zicht, toch kwamen er mensen over of tussen kijken. Op een keer had ik het deksel van de pan waar men zijn behoeften op moet doen gepakt en me daarin gespiegeld, dat beeld zal ik nooit meer vergeten, mijn gezicht was net een rauwe biefstuk. Na verloop van tijd mocht ik naar huis, maar ik moest nog wel naar de dokters gaan nadien, er waren steeds veel assistenten bij, ze moesten leren op mij. Ik was steeds erg bang en dit zal zo blijven voor de rest van mijn leven, ik zal alleen naar een dokter gaan als het niet anders kan en als ik die instrumenten 15 2

20 zie, beef ik van schrik. Iets waar ik ook nog van huiver is toen ze die koorden uit mijn neus trokken, dat was pijnlijk want dat was overal aan vastgekleefd van het gestolde bloed. Ik moest ook veel naar dokters van verzekeringen om de gevolgen na te gaan en blijvende letsels te bepalen. En ook om de mogelijkheid van plastische chirurgie na te gaan als ik volwassen was. Allen waren ze van mening dat dit een zaak was die in de miljoenen zou zijn gelopen, maar het gerecht oordeelde daar anders over, er was geen aanrijding geweest, ik was doodgewoon gevallen. Die chauffeur, die een politieman bleek te zijn, had niks gezien of gehoord. Waarom is hij dan gestopt? De tweede auto, die me wegvoerde, is nooit achterhaald. De zuster in het hospitaal en ook de dokters uiteraard, verklaarden dat er bandesporen in mijn gezicht stonden. Er waren getuigen dat die twee V.W.'s aan het koersen waren. Het dochtertje van die politieman die in de auto zat, is de dag erna op school gekomen en heeft gevraagd om een gebedje te lezen voor dat kindje dat haar pa dood gereden had. Die schooljuffrouw was toevallig een vriendin van ons. Dat is iets dat me altijd zal bijblijven, dat dat kind aan mij dacht en haar vader keek nog niet om, dood of niet, verminkt of niet, wat kon het hem schelen. Mijn ma is met mij bij de procureur geweest om te vragen hoe het kwam dat er geen proces over kwam, waarom dat geklasseerd werd zonder gevolg. Deze antwoordde: `Dat is iets waarop ik niet mag en kan antwoorden.' We vroegen ook nog of hij dat zelf geloofde, dat zo'n verminking enkel van het vallen was. Mijn ouders hadden geen geld om processen en advocaten te betalen en ik mocht dus voor de rest van mijn leven verminkt blijven, dit is de eerste grote onrechtvaardigheid die het gerecht me aandeed, ja, dat is het, want ik zie toch wel voor mijn ogen wat gebeurd is, zeker. Ik heb een naad die over mijn neus vertrekt, schuins over mijn voorhoofd tot ver in mijn haar, mijn neus is krom en ik kan maar uit een neusgat ademen, wat meebrengt dat ik steeds door mijn mond moet ademen. Mijn ene oog staat anderhalve cm lager en meer vooruit dan het andere, mijn wenkbrauw staat ook verder achteruit dan de andere. 16

21 Overal waar ik kwam werd het stil en keek men me aan, ik hoorde niks anders dan `kijk daar eens' of `heb je dat gezien, dat is wreed he.' Op straat hoor je de mensen die je net gepasseerd zijn hun pas inhouden en je voelt dat men u nakijkt. In het begin toen ik weer thuis was uit het hospitaal, moest ik nog veel plat liggen. Het was goed weer en het raam stond open op mijn kamer, die aan de voorkant van het huis gelegen was. Ik keek soms eens buiten en op een keer hadden kinderen me gezien. Ze liepen weg en riepen: `Kijk, een monster!' Ik heb toen erg gehuild en ik durfde niet meer naar buiten te kijken of alleen eens van achter de muur. Then ik beter was mocht ik meerijden met mijn pa, overal waar we kwamen, moest hij uitleggen wat me overkomen was. Ik durfde niet meer naar buiten te gaan, ik zat steeds op mijn kamer of op zolder in mijn eentje te spelen. Ik kreeg van mijn meter een hondje en het werd mijn beste vriend, voor hem gaf het niet of ik verminkt was of niet. Later stierf hij van verdriet toen ik bij het Leger was. Na vele maanden thuis te zijn geweest, moet ik terug naar school, ik moet natuurlijk de zesde overdoen. Mijn klasgenoten van vroeger zijn allemaal naar een andere school, mijn nieuwe vriendjes lachen me uit, bespotten me. Frankenstein, samengenaaid klutshoofd en al van die dingen slingeren ze me naar het hoofd. 's Avonds in bed lig ik dan altijd te huilen en ik denk dikwijls: 'Ik was beter dood geweest.' Mijn ouders zeggen dat ik niet moet luisteren naar de anderen, dat het enkel domme mensen zijn die daarmee lachen, het is maar een flauwe troost, vind ik. Ik kom soms mensen tegen die ik kende en die gaan me gewoon voorbij, ze herkennen me niet. In de vakantieperiodes ben ik meestal alleen, soms komt mijn vroegere vriendje nog eens, maar nu we zover van elkaar wonen, gebeurt dit niet veel. Na de lagere school ga ik naar de beroepsschool, waar ik elektriciteit volg, ook daar word ik bespot en uitgelachen, ik ben het mikpunt van alles en iedereen, ik krop alles op en klaag nooit bij iemand, 's avonds hull ik het wel uit in bed. De anderen rijden achter de meisjes aan met de fiets of gaan 17

22 de zondag eens naar de cinema, ik niet, steeds zo vlug mogelijk naar huis en mijn kamer of de zolder op, waar ik naar de radio luister of aan turnen doe met lichte halters en rekkers. In het werkhuis sla ik bijna eens een leerling, die me uitlachte, met een hamer op zijn kop, ik kan me nog net inhouden maar lang zal dit niet meer duren. op een keer staan we op de koer en word ik weer bespot, ik maak me kwaad en geef een van de ergste spotters een vuistslag, hij heeft direct een oog dat dicht zit en in alle kleuren uitslaat, het lachen verstomde. De leraar, die waarschijnlijk alles gehoord en gezien had, zegt als we weer in de klas zitten: Ilorion, als u nog eens iets uit te leggen hebt, doe het wat zachter, oke?' Die jongen loopt enige tijd met een blauw oog, maar lacht niet meer, de anderen durven ook niet te veel meer te zeggen. Ik word gewaar dat ik erop moet slaan om met rust gelaten te worden. Enige tijd later zijn er toch twee die het weer aandurven me uit te lachen en te stompen, ik sla ze alle twee neer, de ene moeten ze zelfs wegdragen. Ik word gestraft maar van dan of is het gedaan met lachen, ze vinden me 'n goede knul nu, ik vind het lafaards, nu zijn ze vriendelijk, omdat ze angst hebben. Tijdens de examens sta ik op de koer nog wat in mijn boeken te kijken. Als de bel gaat, kijk ik op en krijg iets in mijn oog, ik sla achterover en kan mijn ogen niet meer openen van de pijn, er loopt ook bloed over mijn wangen. Later hoor ik dat ik cokes, een soort kolen, in mijn oog gekregen heb. Toen de bel ging schopte een student die cokes weg en het moest weer eens lukken: recht in mijn oog. De verpleegster van de school voert me per taxi naar een oogarts in de stad, maar deze is afwezig en we moeten wachten in de wachtzaal. Ik had enorme pijn en die dokter kwam maar niet, de verpleegster stapt op, want het wordt half vijf en haar werktijd is om. De dokter komt dan uiteindelijk en hij duwt me in een zetel, hij trekt met geweld die lap eraf die ze er op school opgelegd hadden, ik ruik zijn adem en word er zelf bijna dronken van. Weer met geweld trekt hij mijn ogen open, ik kerm van de pijn, trek mijn knie op en raak de dokter hard onder de kin, hij smijt me buiten. 18

23 Ik trek mijn oog dat niet geraakt is, maar waar ook gruis in zit, open en vraag aan een man me naar de overkant te brengen, want daar werkte mijn broer, bij een firma van auto-onderdelen. Mijn broer voert me naar het A.Z. Daar geeft men mij druppels in de ogen en de pijn vermindert. Pas daarna trekken ze voorzichtig mijn ogen open en wassen ze het gruis weg, er zit echter gruis zo diep dat ik geopereerd zal moeten worden. Ik moet volledig plat liggen, want het is namelijk zo: als je iets in je oog hebt, komt er dit meestal uit als je plat ligt. De eerste dagen zie ik niks, zelfs geen letters als koeien zo groot, ik heb angst om blind te worden, ik huil, maar ik mag niet huilen, want door de minste beweging doet het enorm veel pijn. Het gruis dat er niet vanzelf uitkomt, wordt er dan operationeel uitgehaald, dit doet op de inspiriting na geen pijn, maar je slaapt niet, je ziet alles, ze snijden in je oog, onvergetelijk is dat. Ik moet daarna nog lang plat liggen, men moet me mijn eten in de mond stoppen, maar alles loopt toch nog redelijk goed af. Ik zie minder met mijn ene oog en moet nu een donkere bril dragen, wat goed meevalt, nu ziet men mijn verminking niet meer zo erg. Ik trek daar dan nog frank voor, die op de bank gezet worden. Natuurlijk moet ik ook dat jaar overdoen. In dat jaar zit ik nog eens drie weken thuis, doordat ik een mes in mijn bil gekregen had dat een jongen in de grond wilde werpen, maar te vroeg losliet. Dit laatste was op zichzelf niet zo erg, maar ik moest toch maar weer inhalen. In de vakanties zit ik meestal thuis of hang ik in de omgeving van de Wondelgembrug uit om naar de schepen te kijken en met mijn hondje te wandelen, ik leer ook enkele jongens uit de buurt kennen met wie ik soms fietstochten maak. Nu ik die donkere bril draag en ik mijn haar heb laten groeien als 'de Beatles', durf ik meer en meer op straat te komen, want nu ziet men mijn verminkingen niet meer, op mijn kromme neus na. Nu maken de mensen wel opmerkingen zoals: Ilebt ge de diene gezien met zijn lang haar?' maar ik heb liever dat dan dat ze zeggen: `Hebt ge de diene met zijn verminking gezien?' Mijn vroegere vriend, waar ik steeds mee speelde, zie ik nooit 19

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Hoe ik talent voor het leven kreeg

Hoe ik talent voor het leven kreeg Hoe ik talent voor het leven kreeg in makkelijke taal Rodaan Al Galidi Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Mijn naam is Semmier Kariem. Ik ben in 1991 gevlucht uit Irak. Daar was Saddam Hoessein

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Een nagelaten bekentenis Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Moeilijke woorden zijn onderstreept. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 118. dit boek heeft

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Woorden en Beelden voor Kinderen

Woorden en Beelden voor Kinderen Woorden en Beelden voor Kinderen Mama en Aaron waren 1 jaar gelukkig samen toen ze een zoontje kregen, Nico. Toen Nico 1,5 jaar was besloten mama en Aaron om niet meer bij elkaar te blijven omdat ze veel

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je.

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je. Oud wit Prins de Vos Ik wil je. Het is het eerste berichtje dat ik vandaag van hem ontvang. De uren waarin het stil blijf zijn ondragelijk. Pas als ik de trilling in mijn broekzak voel begint mijn hart

Nadere informatie

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts.

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. Thema 5 Les 1: De angst: Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. De schrik: Als iemand ineens achter je staat, dan schrik je. Je bent dan ineens

Nadere informatie

Rijmdagboek, ik had dit niet verwacht!

Rijmdagboek, ik had dit niet verwacht! Rijmdagboek, ik had dit niet verwacht! Eerste druk, 2014 2014 Sunanda Santoshika Ganpat isbn: 9789048431991 nur: 321 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus Seksueel misbruik Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus isbn: 978-90-484-1685-1 nur: 248 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

De epilepsie van Annemarie Als je hersens soms op hol slaan

De epilepsie van Annemarie Als je hersens soms op hol slaan Annemarie begreep er niks van. Had ze zo raar op de grond liggen doen? Wat stom. Zelf wist ze alleen nog maar dat haar buik naar aanvoelde en dat ze heel bang werd. Van de rest wist ze niets. Annemaries

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Het meisje in de trein

Het meisje in de trein Het meisje in de trein in makkelijke taal Paula Hawkins Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen Woensdag 3 juli 2013 Rachel zit in de trein naar Londen. Elke dag zit Rachel in deze trein. s Morgens

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Ze moet wel twee keer zo veel eten als Anne, en altijd weer die pillen vooraf.

Ze moet wel twee keer zo veel eten als Anne, en altijd weer die pillen vooraf. 1. Susan Susan ligt op een bed in haar tuinhuisje. De twee deuren van het huisje staan wijd open, zodat er frisse lucht naar binnen komt. Vanuit haar bed kan Susan precies tussen de struiken door de achterdeur

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af.

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af. 1 Heleen van Rijnsburg zet de wekker op halfacht. Als ze nu nog een halfuurtje leest in bed, dan krijgt ze zeven uur slaap. Dat is precies genoeg. Zes uur is te kort en acht uur is te lang. Op het nachtkastje

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop LE Leeuwarden

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop LE Leeuwarden Ontsluiting Colofon ISBN: 978 90 8954 520 6 1e druk 2013 2013, AnnemarieA Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop 4 8911 LE Leeuwarden

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Door mijn leven liep een doorbroken streep

Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Alex Does Schrijver: Coverontwerp: ISBN: Alex Does DEEL 1. Ik schrijf over mijn leven wat ik tot nu toe gehad hebt,

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan.

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan. Wild Op het laatste moment ziet Lisa de man pas. Ze hangt de was op in de tuin. En ineens komt hij achter de lakens vandaan. Lisa laat het mandje met was in het gras vallen. Ze gilt. De man ziet er slecht

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie