1. Van de voorzitter Pagina Missie en visie Historie De organisatie Hoe wij fondsen werven Wat wij doen in Bolivia 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter Pagina 3 2. Missie en visie 4 3. Historie 5 4. De organisatie 5 5. Hoe wij fondsen werven 6 6. Wat wij doen in Bolivia 6 7. Hulpprojecten in 2012 a) Onderwijs 7 b) Gezondheidszorg 11 c) Jeugdwerk 16 d) Algemene en extra uitgaven Jaarrekening Van de penningmeester 24 Contactgegevens 24 2

3 1. Van de voorzitter Riberalta-Beni, Bolivia Juli 2013 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Al bijna 20 jaar spant Stichting Amazone Kinderen zich in om mensen die aan de rand van de maatschappij leven, kansarme, behoeftige mensen - vaak in stilde lijdend - te helpen een menswaardig leven op te bouwen. In de afgelopen jaren zijn we heel wat uitdagingen aangegaan, en dankzij uw hulp mochten we positieve resultaten behalen. Voor de mensen in deze regio is het leven zwaar. De geïsoleerde geografische ligging, het warme klimaat, tropische ziekten en aandoeningen, het gebrek aan elementaire medische zorg en frequente natuurrampen zoals overstromingen, stellen het uithoudingsvermogen van de bevolking ernstig op de proef. U zorgde ervoor dat we medische zorg konden verlenen, het onderwijs verder konden verbeteren en het jeugdwerk konden uitbreiden. En zo bouwden we samen met u aan een zelfstandige generatie met betere vooruitzichten. Deze jongvolwassenen zullen straks in staat zijn om hun families en gemeenschappen te leiden in hun strijd tegen de wurgende armoede. Het is aan uw gebeden en financiële steun te danken dat wij ons werk onder de armen kunnen doen. Ik presenteer hierbij aan u ons Jaarverslag Dit verslag beschrijft hoe we de armen en zieken helpen, kinderen en jongeren stimuleren in het onderwijs en programma s ontwikkelen voor het vormen van jongvolwassenen met als doel hen te helpen een beter leven te krijgen en hen klaar te maken voor het dragen van verantwoordelijkheden binnen hun eigen gemeenschap. Neemt u alstublieft een ogenblik de tijd om dit rapport te lezen, om te zien hoe uw giften onze mensen op zo n positieve en directe wijze hebben geholpen. Die financiële steun bestond ook in 2012 uit speciale schenkingen, nalatenschappen en giften van onze ongeveer donateurs. Ons team van medewerkers en vrijwilligers hier in de Boliviaanse Amazone en de geweldige teams van fondswervers, secretariaat en PR in Nederland werkten wederom hard en met groot enthousiasme, om ervoor te zorgen dat uw steun de best haalbare positieve impact zou hebben. Onze Nederlandse vrienden zijn in de afgelopen 20 jaar enorm ruimhartig en betrokken geweest, en ik ben dankbaar dat ik een groot aantal van hen heb mogen ontmoeten. Iedere keer raakt het me weer om te merken hoezeer u zich verbonden voelt met de armen in deze verre uithoek van de wereld. Uw bereidheid om te delen van wat aan u is toevertrouwd, bemoedigt mij en mijn medewerkers in onze opdracht. Van ons allen hier, in het Vicariaat Pando, aan u, onze ondersteuners, zeggen wij: Hartelijk dank u voor uw gebeden en voor uw financiële steun. Het is ons een grote eer en een enorm genoegen dat u als partners in onze missie wilt delen. In onze dagelijkse gebeden danken we God voor u. Moge de Heer u en uw families zegenen met gezondheid en geluk. Namens de leden van het bestuur, Emeritus bisschop Luis M. Casey, voorzitter en oprichter Vicariato Apostolico de Pando Casilla de Correo No. 9 Riberalta Beni BOLIVIA Tel

4 2. Missie en visie Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied van Noord-Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de leefomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. De activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk. Hoewel de stichting sinds haar oprichting allerlei hulpprogramma s uitvoert voor kinderen en hun families, zijn de programma s primair ontwikkeld om het leven van kinderen te verrijken door de verbetering van de gezondheidszorg, onderwijs en andere jeugdgerichte ondersteuning. Kinderen met aangeboren afwijkingen, zoals een schisis, kunnen bijvoorbeeld dankzij een van onze programma s hersteloperaties ondergaan, en dankzij een ander programma worden gehandicapte jongeren begeleid. Nieuwe scholen worden gebouwd en andere schoolgebouwen worden opgeknapt en gemoderniseerd. Wij blijven het onderwijs volgen en stimuleren om ervoor te zorgen dat kinderen uit arme families zich kunnen ontwikkelen. zelfvoorzienend en zelfstandig te zijn, zodat hun leefomstandigheden verbeteren. Binnen deze langetermijnvisie van Stichting Amazone Kinderen past het ondersteunen van kortlopende projecten wanneer daar behoefte aan is, zoals de bouw of het herstel van een schoolgebouw, meer dan te dienen als een voortdurend voorziener in hulp, zonder zicht op verbetering op de lange termijn. In Nederland spant Stichting Amazone Kinderen zich in om informatie te verstrekken en onderricht te geven over de nood onder de kinderen en hun zeer arme families in Bolivia. Dankzij dit onderricht zijn vele donateurs bereid om de noodlijdende bevolking van Bolivia te ondersteunen. Dit doen we onder andere door het versturen van brieven en nieuwsberichten (direct marketing), advertenties in kranten en magazines te plaatsen, het publiceren van een website en het organiseren van donateurbijeenkomsten. Bisschop Casey hecht eraan persoonlijk contact met donateurs te onderhouden om hen snel en gedetailleerd te informeren over de voortgang van de hulpprojecten, en om hen te danken voor hun betrokkenheid en steun. Het directe, persoonlijke contact tussen ondersteuners, medewerkers op het secretariaat en uitvoerders op het werkveld, maakt Stichting Amazone Kinderen tot een succesvolle en sympathieke organisatie. De hulpprogramma s die door Stichting Amazone Kinderen worden gefinancierd, worden uitgevoerd in het Amazonegebied van Bolivia, in het departement Pando. Ze worden uitgevoerd in steden als Riberalta en Guayaramerin, maar ook in de dorpen op het platteland en gehuchten diep in het regenwoud die alleen per boot bereikbaar zijn. De langetermijnvisie van Stichting Amazone Kinderen is dat de armoede gereduceerd dient te worden door te voorzien in degelijk onderwijs en kwalitatieve gezondheidszorg en door de mensen te leren 4 In deze tijd geven donateurs niet meer alleen om het geven. Men wil nu weten of het geld wel goed terecht komt en of de steun wel wordt gewaardeerd. Stichting Amazone Kinderen begrijpt dat en komt aan die behoefte graag tegemoet. Bouwen aan waardevolle en langdurige relaties met donateurs past bij de mentaliteit van de stichting. Dit is tegelijkertijd ook onze kracht. Onze fondswervende activiteiten zijn er succesvol door. De continuïteit in inkomsten is van groot belang omdat mensen in het Amazonegebied van Bolivia direct of indirect afhankelijk zijn van onze hulpprojecten.

5 3. Historie Het werkgebied van Stichting Amazone Kinderen ligt in Noord-Bolivia. Het bestaat uit ongerept, tropisch regenwoud met een netwerk van rivieren, die kronkelend hun weg zoeken naar de grens met Brazilië. De wegen die het oerwoud doorkruisen zijn ongeplaveid en stoffig en veranderen in de regentijd in onbegaanbare modderpoelen. In dit moeilijk toegankelijke, warme Amazonegebied van Bolivia, wonen circa mensen, veelal afstammelingen van oude indiaanse volken. Zij wonen in een viertal steden en in dorpen en primitieve nederzettingen langs de rivieren diep in de Amazoneregenwoud. In het hart van die Boliviaanse jungle, op de plek waar de rivieren Beni en Madre de Dios samenstromen, ligt de stad Riberalta. Hier zetelt bisschop Luis M. Casey. In 1965 werd hij als jonge priester vanuit aartsbisdom Saint Louis (VS) naar Bolivia uitgezonden. De schrijnende situatie van de Boliviaanse bevolking greep hem aan. Toen het na 5 jaar tijd was om terug te keren naar Saint Louis, besloot hij in Bolivia te blijven om zich in te zetten voor de armen en zieken. Zijn ijver bleef niet onopgemerkt. In 1987 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot bisschop over het noordelijke deel van Bolivia. Daardoor vielen het departement Pando en een deel van het departement Beni onder zijn herderlijke zorg. Casey, die zich bewust was van de enorme verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte, wendde zijn invloed aan om in binnen- en buitenland aandacht te vragen voor de zeer arme, door ziekte en gebrek geteisterde bevolking van dit geïsoleerd liggende gebied. Stichting Amazone Kinderen werd in 1994 opgericht om vanuit Nederland het werk van bisschop Casey onder de aandacht te brengen en het financieel te ondersteunen. 4. Organisatie De stichting heeft ongeveer donateurs en ontvangt ook bijdragen uit bedrijfs- en vermogensfondsen, bijzondere schenkingen van particulieren en nalatenschappen. De stichting heeft geen eigen kantoor en geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden die nodig zijn om donateurs te werven en van informatie te voorzien zijn aan Mindwize BV (Hoofddorp) uitbesteed. De secretariële ondersteuning en PR & Communicatie werden bij Yellow & Blue VOF (Zoetermeer) ondergebracht en vielen onder de verantwoordelijkheid van Monniek Leendertse. Zij is het gezicht van de stichting en het aanspreekpunt voor donateurs en andere belangstellenden. Bisschop Casey is projectcoördinator in Bolivia. Sinds 2008 wordt hij bijgestaan door Esteban Niemira, die zich richt op het plannen, organiseren en verantwoorden van alle hulpprogramma s. Esteban voorziet de Nederlandse bureaus van projectinformatie en fotomateriaal van gefinancierde of te financieren projecten en coördineert de persoonlijke dankbetuigingen van bisschop Casey aan grote gevers. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Bisschop Luis M. Casey, voorzitter De heer D.L. Simonds, secretaris-penningmeester De heer T.F.P. Sullivan, algemeen bestuurslid Samen met de andere bestuursleden bepaalt bisschop Casey het beleid in zowel fondswerving als bestedingen. Het bestuur, Mindwize en het secretariaat onderhouden nauw (vrijwel dagelijks) contact met elkaar. Deze werkwijze is zowel snel als effectief. Uiteraard verrichten de bestuursleden hun werkzaamheden pro Deo. 5

6 Een aantal malen per jaar worden grote bedragen door de penningmeester rechtstreeks naar Bolivia overgeboekt, waar bisschop Casey en zijn team ervoor zorgen dat dit volgens de begroting aan de verschillende projecten wordt besteed. Van die bestedingen worden uitgebreide rapportages bijgehouden. Voorafgaand aan het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar worden de rapportages zorgvuldig door het bestuur doorgenomen en beoordeeld. Op basis van de resultaten van het voorgaande jaar en de behoeften aan hulp en ondersteuning, stelt het bestuur de begroting voor het nieuwe jaar op. 5. Hoe wij fondsen werven Stichting Amazone Kinderen krijgt geen subsidies. Alle inkomsten komen van particuliere gevers, bedrijfs- en vermogensfondsen en uit nalatenschappen. Wij werven fondsen uit voornamelijk direct marketing. Er worden ook inkomsten gegenereerd via website, projectvoorstellen en een enkele keer tijdens bijeenkomsten of presentaties. Bij het fondsenwerven maken wij gebruik van de volgende onderdelen: - Programma om nieuwe donateurs te werven: DM en magazinebijsluiters - Mailingprogramma voor donateurs, wervende brieven van bisschop Casey - Dankbrieven van bisschop Casey - Nieuwsbrief Pando Report (kwartaaluitgave) - Jaarlijkse mailingcampagne voor het werven van incassodonateurs - Jaarlijkse mailingcampagne over notarieel schenken en nalatenschappen - Jaarlijkse schriftelijke enquête onder donateurs - Telemarketingcampagne voor het werven van incassodonateurs - Website en promotiefilms - Dank u!-programma voor 10- en 15-jaarsdonateurs - Donateurbijeenkomst met bisschop Casey en Esteban Niemira 1x per 2 jaar - Contact met bedrijfs- of vermogensfondsen voor projectfinanciering - Verjaardagskaarten voor speciale donateurs - Advertenties en publicaties in o.a. magazines en uitgaven voor het notariaat of onderwijs 6. Wat wij doen in Bolivia Om op korte en lange termijn de leefomstandigheden voor de armen in het Amazonegebied van Bolivia te verbeteren, streeft de stichting bij de planning en uitvoering van de verschillende hulpprojecten drie hoofddoelen na: 1. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de toegankelijkheid vergroten; 2. medische zorg verlenen aan kinderen en hun arme families en de toegang tot de reguliere gezondheidszorg voor hen mogelijk maken; 3. de toekomstvisie onder jongeren verbeteren door hen voorlichting te geven over o.a. sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs. 6

7 Sinds de oprichting van Stichting Amazone Kinderen in 1994 hebben wij erop toegezien dat de administratie en projectcoördinatie in Bolivia accuraat en effectief werden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de giften vanuit Nederland op de juiste wijze zouden worden besteed. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan gedetailleerde rapportages van de vele langlopende en eenmalige hulpprojecten. Een overzicht en omschrijving van de hulpprojecten in 2012 volgt hieronder. 7. Hulpprojecten in 2012 a) Onderwijs Studiebeurzen (E12-Ri02) Totaal besteed: Ongeveer 110 jonge studenten uit zeer arme families ontvingen in 2012 een studiebeurs. Een deel van hen krijgt een maandelijkse toelage van omgerekend ongeveer 56 voor hun dagelijks onderhoud en voor leermiddelen, zodat zij vakdiploma s kunnen behalen waar in de regio een grote behoefte aan is. Zij volgen studies tot fysiotherapeut, leerkracht, verpleegkundige, bos- of tuinbouwspecialist, computerdeskundige: fysiotherapie, onderwijs, land- en tuinbouw, bosbouw. In ruil voor het ontvangen van een studiebeurs draaien zij parttime mee in onze kinderhulpprojecten. Dit houdt in dat zij assisteren in het onderwijs of bij vormings- en leiderschapscursussen. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden begeleid bij het aanvragen en afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma s. Onderwijs via de radio (E12-Ri03) Totaal besteed: Vanuit radiostation Radio San Miguel, dat onder verantwoordelijkheid valt van het vicariaat, wordt al meer dan 40 jaar onderwijs geboden. Tegenwoordig zijn de programma s in 22 onderontwikkelde gebieden diep in het oerwoud te ontvangen. Jaarlijks nemen doorgaans zo n 150 mensen deel aan Maestro en Casa (de Thuismeester), zoals het lesprogramma wordt genoemd. Het werd in 2012 gecoördineerd door prof. David Beyuma Montenegro en 116 vrouwen en 75 mannen namen deel. De lees-, schrijf- en rekenlessen zijn bedoeld ter bestrijding van het helaas nog steeds veel voorkomende analfabetisme. 7

8 Onderwerpen die tijdens de lessen bovendien aan de orde komen zijn: leidinggeven, moraliteit, gezondheid, gemeenschapsontwikkeling en milieu. Om deelnemers te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij hun om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen werden per boot naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te bezoeken, hen te helpen bij de lessen en om examens af te nemen. De kosten voor het radiowerk zijn inclusief reiskosten voor de leerkrachten. Esteban Niemira was uitgenodigd in het dorp Popechi om de diploma-uitreiking bij te wonen. CETHA, beroepsonderwijs voor volwassenen in Riberalta (E12-Ri04) Totaal besteed: CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario) startte in 1998 als resultaat van een enquête, gehouden door de missionarissen van de Heilige Voorzienigheid onder de inwoners van de stad. Het begon in Riberalta, maar is nu uitgebreid naar 9 andere plaatsen in het oerwoud, nl. Guayaramerin, Porvenir, Puerto Rico en omringende junglegemeenschappen. In 2012 volgden 500 deelnemers een opleiding bij CETHA. Het doel van de lessen is om de vaardigheden van de bevolking te verbeteren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De meeste deelnemers hebben in hun jeugd nooit goed onderwijs gehad en kunnen van het minimale loon dat zij verdienen niet of nauwelijks hun families onderhouden. De manager op elk van de locaties werkt samen met een team van docenten en coördinatoren. In Riberalta is Hans Lanchi Ejuro directeur van CETHA. Het project heeft een solide structuur en een goede reputatie, welke van groot belang zijn voor de continuering in de toekomst. CETHA geldt als een langlopend hulpproject dat door Stichting Amazone Kinderen financieel wordt ondersteund. Visserij geldt sinds 2012 als een nieuwe studierichting die bij CETHA is te volgen. Maandelijks wordt door CETHA aan ons gerapporteerd. Onderwijs Riberalta algemeen (E12-Ri05) Totaal besteed: Algemene kosten voor het middelbaar onderwijs in Riberalta, zoals voor salarissen van leerkrachten, interne begeleiders, schoolpsychologen, en cursusleiders van de trainingen normen en waarden, voor het aanvullen en onderhouden van schoolbibliotheken en een openbare bibliotheek, het verkrijgen van overheidsvergunningen en ook de onderhoudswerkzaamheden aan schoolgebouwen. Onder deze noemer valt ook het OSCAR-programma, waarbij jongeren na het behalen van hun diploma voor de middelbare school, er voor een jaar op uit worden gestuurd om te helpen bij wegenbouw in het bergachtige deel van het Amazonegebied (Los Yungas). Zij volgen tegelijkertijd een cursus om zich voor te bereiden op verdere studie. Het doel van OSCAR is om de jongeren te vormen en te laten nadenken over hun talenten en mogelijkheden voor hun verdere studie. De aanschaf van leerboeken, gereedschappen, apparatuur voor scheikunde en natuurkunde, kookattributen, naaimachines, computers en andere onderwijsmaterialen vielen ook onder E12-Ri05. 8

9 Onderwijs bij Curcusí, Guayaramerin (E12-Gu01) Totaal besteed: In Curcusí ontvangen ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar met een zeer arme achtergrond en vaak een traumatisch verleden, dagelijks gezonde maaltijden, onderwijs en hulp bij het leren en waar nodig kleding en schoeisel. Ze leren er zich te wassen en hun tanden te poetsen. Van de liefdevolle aandacht en het samenzijn knappen de kinderen enorm op. Door ook aandacht te geven aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling vinden de kinderen uiteindelijk weer de aansluiting met het reguliere onderwijs. Zuster Patricia Velasco en haar staf van 7 medewerkers houden Curcusi draaiende. De rapportages van Zuster Patricia melden dat het programma van Curcusi in 2012 succesvol en volgens plan is verlopen. Salarissen voor leerkrachten in Guayaramerin (E12-Gu02) Totaal besteed: Onderwijs dat door de staat wordt gefinancierd omvat geen trainingen in normen en waarden en Bijbels onderwijs. Omdat Christelijk onderwijs de basis vormt voor een waardevolle levensinvulling en het dragen van verantwoordelijkheden worden leerkrachten voor deze aspecten door ons opgeleid en betaald. Thema s die in de lessen op de diverse scholen aan de orde komen zijn: CETHA, onderwijsmaterialen, Guayaramerin (E12-Gu03) Totaal besteed: Voor een toelichting op CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario), zie E12-Ri04. De volwassenen die in Guayaramerin deelnemen aan de lessen van CETHA volgen die in de stad, maar ook op liefde en eerlijkheid, je plaats in de gemeenschap, het aangaan van goede relaties, het dragen van verantwoordelijkheden in de zorg voor elkaar en het oplossen van conflicten. Ongeveer leerlingen op diverse scholen in Guayaramerin volgden dergelijke lessen en het streven van de stichting is dit programma nog lang te ondersteunen. locaties daarbuiten. De uitgaven betreffen ook de reiskosten van leraren, die lesgeven in dorpen en nederzettingen in het omringende oerwoud. CETHA Puerto Rico (E12-Pu01) Totaal besteed: Het oerwouddorp Puerto Rico ligt middenin het uitgestrekte en ongerepte oerwoud. In 2012 schreven 152 studenten zich in voor de lessen die in Puerto Rico zelf werden gegeven, maar ook in 7 gemeenschappen in het omringende oerwoud. Zuster Hilda Salazar Benitez coördineert dit programma en rapporteert maandelijks over de voortgang aan Esteban Niemira, onze assistent- 9 projectcoördinator. In 2012 werd een generator aangeschaft omdat de stroomvoorziening in Puerto Rico (maar 6 uur per dag) onvoldoende is voor ons lesprogramma. Het bestede bedrag betrof verder de salarissen voor leerkrachten, brandstof en onderhoud van de terreinwagens en onderwijsmaterialen.

10 Onderwijs Puerto Rico Onderwijsmaterialen (E12-Pu00/2) Totaal besteed: Onder supervisie van La Salle broeder Marcos Macheco werd in 2012 een groot aantal leerboeken, landkaarten, bijbels en werkschriften voor de lessen in Puerto Rico en Salarissen voor leerkrachten in Cobija (E12-Co01) Totaal besteed: Ook in Cobija betalen wij leerkrachten (Zuster Carmina, Maria Victoria, Gema en Victoria Arenas) voor het geven van aanvullende lessen op de middelbare scholen. In 2011 hebben we ook een schoolpsycholoog aangesteld. Zo n scholieren worden door deze leerkrachten en psychologen ondersteund. De Amazone-indianen hebben door onderdrukking en uitbuiting in het verleden een wat passieve en onderdanige mentaliteit. de kleine schoollocaties in het oerwoud. In maart 2012 werd een speciale actie in Nederland georganiseerd om de aanschaf van deze materialen mogelijk te maken. Dankzij ons normen- en waardenprogramma zien wij niet alleen de jeugd veranderen, ook hun families en dorpsgenoten zien wij groeien in hun zorg voor elkaar, het nemen van verantwoordelijkheden en het verder kijken dan de dag van vandaag. De bedoeling is dat wij dit belangrijke en hoopgevende hulpprogramma nog vele jaren zullen ondersteunen. Onderwijs Cobija, studiebeurzen etc. (E12-Co02) Totaal besteed: Dit programma wordt gecoördineerd door Carmina Vega, een missiezuster uit Spanje. In 2012 verstrekte zij opnieuw kleine studiebeurzen en onderwijsmaterialen aan gehandicapte of anderszins beperkte kinderen en jongeren uit zeer arme families in Cobija en omringende jungledorpen. Zonder deze hulp zouden de kinderen geen toegang hebben tot het onderwijs. Zuster Carmina, die een soort maatschappelijk werkster is in Cobija, zorgde er ook voor dat sommige gezinnen werden geholpen in geval van ziekte. Zuster Carmina woont te midden van de arme families en kan als zij nood signaleert snel en effectief hulp bieden. Dankzij de betrokkenheid van een Nederlandse weldoener waren wij in staat om dit project ook in 2012 te financieren. Wij zijn heel dankbaar voor de bijzondere inzet van Zuster Carmina, omdat er in de regio grote behoefte is aan ondersteuning van arme families. We hopen dit hulpprogramma daarom nog lang te ondersteunen. Onderwijs Cobija, reparaties aan schoolgebouwen (E12-Co03) Totaal besteed: Bij een van de scholen werd een waterput gegraven en water en verlichting te voorzien. een elektriciteitscentrale aangelegd om deze van fris Onderwijs Administratie Riberalta (E12-Ri01) Totaal besteed: De uitgaven betreffen kantoorkosten en salarissen van professionele en vrijwillige medewerkers van de onderwijsadministratie. Het administratiekantoor in Riberalta, dat bestaat sinds 1995 en wordt geleid door mevrouw Nelva Teresa Parada, voorziet in de coördinatie van alle onderwijsprogramma s op 11 katholieke middelbare scholen en 7 scholen voor het beroeps- en speciaalonderwijs in het gehele vicariaat, zowel in de steden als op het platteland. Er wordt op toegezien dat de onderwijsprogramma s overeenkomen met de overheidsvoorschriften en dat er op de scholen programma s worden uitgevoerd om geweld of discriminatie te voorkomen. Bij dit programma inbegrepen zijn de kosten voor het schrijven en aanpassen van onderwijsprogramma s, training van leerkrachten, hun reiskosten, onderhoud aan computers en andere apparatuur, voorzieningen (water en energie) en kantoorbenodigdheden. TOTAAL BESTEED AAN ONDERWIJS IN 2012:

11 b) GEZONDHEIDSZORG Gezondheidszorg Riberalta, medisch team (H12-Ri01) Totaal besteed: Onze gezondheidsklinieken en apotheken in Riberalta functioneren goed. Zij staan onder leiding van dr. Oscar Fernandez en behandelen dagelijks een regelmatige toestroom van patiënten. Het gaat hier voornamelijk om indianenfamilies die te arm zijn om de reguliere medische zorg te betalen. Voor een consult rekenen onze klinieken 10 Bolivianos ( 1,09), dat is ongeveer 70% van de rekening die bij het openbare ziekenhuis betaald moet worden en slechts 20% van wat men bij een particuliere arts betaalt. Wanneer families echt niets kunnen missen worden zij gratis geholpen. Jaarlijks worden ongeveer patiënten, veelal inheemse indianen, behandeld. De uitgaven betroffen bescheiden salarissen en/of onkosten voor artsen en verpleegkundigen. In 2012 hebben we veel assistentie gehad van studenten die van Stichting Amazone Kinderen een beurs hebben ontvangen. De kliniek in Riberalta werd in 1985 gestart en zal ook in de toekomst door Stichting Amazone Kinderen worden gesteund. Gezondheidszorg Riberalta, kantoor (H12-Ri02) Totaal besteed: 879 Om als gecertificeerde medische centra te worden aangemerkt, moeten de klinieken aan landelijke (Boliviaanse) richtlijnen voldoen. De uitgaven onder deze noemer betreffen een zorgvuldige administratie (boekhoudkundige rapportages en patiëntendossiers) en aanschaf van de juiste medische en hygiënische hulpmiddelen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Dr. Oscar Fernandez, bijgestaan door een aantal betaalde en onbetaalde krachten. Gezondheidszorg Riberalta, medicijnen en laboratoriumonderzoek (H12-Ri03) Totaal besteed: Deze uitgave betreft de aanschaf van medicijnen en laboratoriumonderzoek voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen. Ongeveer mensen maken jaarlijks gebruik van gratis medicijnen. Per geval wordt door Rolando Vaca en Esteban Niemira beoordeeld of patiënten voor gratis medicatie in aanmerking komen. Dr. Oscar Fernandez is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Gezondheidszorg Riberalta, bestrijding van ondervoeding (H12-Ri04) Totaal besteed: Dit hulpprogramma werd ooit gestart om ondervoeding onder met name kinderen tegen te gaan. Ondervoeding blijft een groot probleem in het Amazonegebied. Kinderen krijgen onvoldoende voedingsmiddelen binnen, waardoor zij vatbaar zijn voor allerlei tropische ziekten en aandoeningen. Vaak is er aanvullende voeding nodig wanneer er in families sprake is van ziekte, een ongeluk of werkloosheid. Wij voorzien dan in rijst, melkpoeder, olie en andere basisvoeding. Maandelijks ontvingen gemiddeld 15 volwassenen en 90 kinderen deze zeer belangrijke vorm van basishulp, die gegeven wordt vanuit 13 verschillende locaties in en rond de stad. Zuster María Jesús Beregón is verantwoordelijk voor dit programma. Ook dit project geldt als een absoluut onmisbaar en langlopend hulpprogramma dat Stichting Amazone Kinderen tot in lengte van jaren hoopt te ondersteunen. 11

12 Gezondheidszorg Riberalta, bijstand voor arme families (H12-R105) Totaal besteed: Wanneer er in families sprake is van ziekte of een ongeval waarvoor dringende medische zorg nodig is en men geen geld heeft om die zorg te betalen, klopt men aan bij het huis van bisschop Casey voor hulp. Die wordt graag gegeven! Er zijn gevallen waarin onze eigen artsen en apotheken een patiënt niet kunnen helpen als de ziekte of de verwonding te gecompliceerd is. Dan zorgen we ervoor dat de patiënt naar een arts elders in de stad vervoerd wordt en dat hij of zij de juiste onderzoeken en medicatie krijgt. Wij betalen daarvoor de kosten. Geregeld wordt onze hulp ingeroepen wanneer een familie geen geld heeft om een overledene te begraven of om bijvoorbeeld een afgewaaid dak te vervangen. Dit programma is lastig te begroten, omdat de hulpvraag jaarlijks erg kan variëren. Bisschop Casey behandelt zelf alle aanvragen voor deze hulp. Hij wordt hiervoor bijgestaan door Esteban Niemira en Rolando Vaca laat een verhoging van de uitgaven zien. Dit kwam doordat artsen en verpleegkundigen van de staat een maand lang staakten voor een hoger loon. Dat zorgde voor een toeloop van extra patiënten naar onze klinieken in het begin van het jaar. Gezondheidszorg Riberalta, operaties en transport (H12-Ri06) Totaal besteed: Het ziekenhuis in Riberalta is niet ingericht voor meer specialistisch onderzoek en behandelingen. Bij gecompliceerdere ziektes en aandoeningen, afwijkingen of verwondingen kan het nodig zijn om een patiënt naar ziekenhuizen buiten het Amazonegebied te sturen, bijvoorbeeld in Santa Cruz of La Paz, waar men beter toegerust is voor het maken van CT-scans, chemotherapie, chirurgie etc. Als men dat niet kan betalen dragen wij op verzoek bij aan de kosten voor transport en de ziekenhuisopname. Dankzij dit programma worden vele levens gespaard en wij hopen nog lang aan dit programma te kunnen bijdragen. Gezondheidszorg Riberalta, Pro Vida (H12-Ri07) Totaal besteed: Pro Vida is een alternatief medisch centrum dat werd gestart in het jaar 2000 om patiënten die bij de reguliere zorg geen baat vinden te behandelen met middelen, bereid uit kruiden en andere natuurlijke grondstoffen, die door de jaren heen hun geneeskracht hebben bewezen. De kruidendranken en kompressen geven verlichting bij typisch tropische huidproblemen en chronische aandoeningen. 25% van de patiënten worden gratis geholpen. In 2012 werden er in Pro Vida 1697 zieken behandeld, mensen uit Riberalta, maar ook uit jungledorpen en -gemeenschappen in de wijde omgeving. Pro Vida werd vanaf de oprichting tot het einde van 2010 geleid door de deskundige en gedreven zuster Laura Huber. Nu is dat Zuster Laurinda. Zij wordt bijgestaan door 4 opgeleide assistentes. Het bestede bedrag betrof salarissen voor de medewerkers, grondstoffen, verbandmiddelen, watten en andere medische producten, maar ook enige reparatiewerkzaamheden aan het gebouw. Sinds 2008 ontvangen wij van Stichting Eekhoorn uit Leiden jaarlijks een aanzienlijke bijdrage voor Pro Vida. 12

13 Gezondheidszorg Riberalta, Centrum voor Diabetespatiënten (H12-Ri09) Totaal besteed: Diabetes komt in het Amazonegebied van Bolivia best veel voor. Oorzaak is o.a. het ongezonde eetpatroon van de inwoners. Vele patiënten vanuit Riberalta en omringende dorpen komen naar het centrum voor een goede begeleiding, medicijnen en voorlichting. Dr. Oscar Fernandez geeft ook hier leiding. Hij wordt bijgestaan door verpleegkundige zuster Valeria Elizabeth Dan Mendoza. Er zijn 170 tot 180 consulten per maand en iedere maand zien we 5 tot 10 nieuwe patiënten. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, salarissen (H12-Ri081) Totaal besteed: Voor het gehandicaptencentrum Nuevos Horizontes in 1995 haar deuren opende waren er geen voorzieningen voor gehandicapten in de stad Riberalta. Op het hebben van een gehandicapt kind rustte een enorm taboe. Het gevolg was dat kinderen met lichamelijke of verstandelijke gebreken door ouders of verzorgers voor de buitenwereld verborgen werden gehouden, met alle trieste gevolgen van dien. Zulke kinderen ontvingen niet de medische zorg en aandacht die zij nodig hadden en leden daardoor onnodig veel pijn en liepen psychische en emotionele schade op. Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Nuevos Horizontes voorziet in medische zorg, fysiotherapie, gezonde maaltijden en er is een dagopvang waar medewerkers de kinderen met educatief spelmateriaal bezig houden. Voor jongvolwassen gehandicapten zijn er workshops voor arbeidstherapie. Aan ouders en verzorgers worden cursussen gegeven over hoe zij hun gehandicapte kind kunnen verzorgen. In 2012 hebben wij 200 kinderen kunne helpen en direct of indirect volwassenen (o.a. ouders van gehandicapte kinderen die cursussen volgden en begeleiding kregen bij de verzorging van hun kind). Elke dag kwamen ongeveer 18 kinderen en 15 volwassenen als vaste cliënten naar het centrum. Daarnaast legden de fysiotherapeuten 8 tot 10 maal per maand huisbezoeken af. Onder H12-Ri081 vallen de kosten die we maakten voor salarissen voor alle medewerkers, inclusief de fysiotherapeuten en de buschauffeur die de kinderen van en naar huis vervoerde. Centro Nuevos Horizontes, waarvan mevrouw Giovanna Capriles directeur is, heeft een zeer goede reputatie in de wijde omtrek. Het taboe is grotendeels weggenomen. Centro Nuevos Horizontes verdient nog vele jaren onze steun! Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, transport (H12-Ri082) Totaal besteed: Dit bedrag betrof het onderhoud en brandstof voor onze eigen bus waarmee de kinderen dagelijks naar het centrum en weer naar huis werden vervoerd. De heer Yber Monasterio coördineert het vervoer. De bus wordt ook gebruikt om gehandicapte kinderen die geïntegreerd zijn in het reguliere onderwijs naar de Nuestra Señora del Carmen School te vervoeren. Wanneer er uitjes voor de kinderen worden georganiseerd wordt er ook dankbaar gebruik gemaakt van de bus. De bus werd in 2011 aangeschaft. Vanwege de vertraging bij de import van de bus en de slechte toestand van de wegen door overstromingen werd de bus pas in januari 2012 geleverd. Er werd een ceremonie gehouden waarbij bisschop Casey de bus inzegende. Van de feestelijkheden zijn foto s gemaakt en naar Nederland gestuurd. De foto s werden met dankwoorden vanwege de financiële ondersteuning door onze donateurs gepubliceerd in het Pando Report. 13

14 Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, voeding en benodigdheden (H12-Ri83) Totaal besteed: Het centrum voorzag ook in 2012 in voedzame maaltijden, omdat de kinderen thuis onvoldoende voeding ontvangen. Dit jaar werd een nieuw fornuis aangeschaft, een rolstoel, een nieuwe printer, een neuronmusculair elektronstimulator voor gebruik bij fysiotherapie. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, chirurgie (H12-Ri085) Totaal besteed: Nu en dan komt het voor dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapt kind een operatie nodig voor een chronische of acute aandoening. Zo n operatie kan een kind helpen mobieler te worden, of het voorkomt dat de conditie van een kind fysiek of mentaal achteruit gaat. Esteban Niemira beoordeelt of de financiële bijstand voor een gezin nodig is. De kosten die onder deze noemer werden gemaakt betroffen vliegtickets voor gespecialiseerde medische centra in Trinidad, Cochabamba of La Paz. In 2012 konden 12 kinderen dankzij dit project worden geopereerd. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, overige (H12-Ri086) Totaal besteed: Geregeld ontvangen wij vrijwilligers uit het buitenland, die dan voor een periode meedraaien in het centrum om met de kinderen te werken. Onder deze uitgaven rekenen wij hun verblijfskosten. Het onderhoud van het gebouw en de tuin, de schoonmaak van het centrum, kantoorbenodigdheden voor de administratie vallen onder dit projectonderdeel. In 2012 vierden we feest in het centrum en huurden daarvoor stoelen en tafels. Gezondheidszorg Guayaramerin, Sagrada Familia, salarissen (H12-Gu01) Totaal besteed: Het gezondheidscentrum Sagrada Familia in Guayaramerin (aan de grens met Brazilië) bestaat sinds 2004 en behandelt indianenfamilies uit alle stadswijken die de reguliere zorg niet kunnen betalen. Dit bedrag werd besteed aan bescheiden salarissen voor de twee missiezusters en voor een dame op de administratie. Per maand vinden er gemiddeld 125 consulten plaats. In 2012 konden weer vele patiënten in Sagrada Familia worden geholpen. Sagrada Familia stond in 2012 onder de kundige leiding van de Spaanse missiezuster Rosalia Marcos. Zij werd geassisteerd door Zuster Claudette Gaspar, een Braziliaanse missiezuster. Het gezondheidscentrum geldt voor ons als een langlopend project. 14

15 Gezondheidszorg Guayaramerin, Sagrada Familia, medicijnen (H12-Gu02) Totaal besteed: Met dit bedrag hebben wij opnieuw bijgedragen aan het vullen van de apotheek. De behoefte aan goede medicijnen is enorm. Dankzij onze steun kon men gratis medicijnen verstrekken aan zeer arme families. Gezondheidszorg Guayaramerin, mobiel gezondheidsteam (H12-Gu03) Totaal besteed: Dit programma werd in 2008 gestart om de tekortschietende gezondheidszorg van de overheid aan te vullen voor dorpen en gemeenschappen diep in het uitgestrekte oerwoud rondom Guayaramerin. Het gaat hier om 17 verschillende gehuchten in het oostelijke deel van het Vicariaat Pando. In deze gebieden is geen medische zorg vanuit de overheid voorhanden, tenzij er meldingen komen van uitbraken van epidemieën en gevaar voor besmetting. In deze geïsoleerd liggende gehuchten voorzien wij in samenwerking met Caritas, een hulporganisatie van de Rooms-katholieke kerk, de bevolking van preventieve zorg en helpen wij ziekten (vooral malaria), aandoeningen, ondervoeding en kindersterfte te voorkomen. Wanneer men gewonde of zieke kinderen en volwassenen aantreft kunnen die worden behandeld. Kinderen worden ingeënt. Het medische team reist per boot of met een jeep de dorpen en nederzettingen langs met medicijnen, vitaminen en voedingssupplementen. De hospitaalboot vaart een route van 30 dagen over de vele rivieren in het Amazonegebied. In 2012 werden ongeveer 650 families in verschillende leefgemeenschappen bereikt en geholpen. Bovendien ontvingen de mensen informatie over hoe zij zelf ziekten en aandoeningen het best kunnen behandelen en hoe zij om moeten gaan met calamiteiten zoals brand of overstromingen. De uitgaven werden gedaan voor medicijnen en medische hulpmiddelen, transport, brandstof voor boot en jeep, salarissen voor het team, voeding en andere noodzakelijke goederen voor onderweg. Ook dit project is een langlopend hulpproject dat wij nog lang willen ondersteunen. TOTAAL BESTEED AAN GEZONDHEIDSZORG IN 2012:

16 c) JEUGDWERK Jeugdwerk Riberalta, straatkinderen - Niños de Calle (Y12-Ri01) Totaal besteed: Dit programma ondersteunde in 2012 enkele honderden straatkinderen. We zorgden niet alleen voor schoolmaterialen, maar ook gaven we de kinderen het gevoel dat ze er mogen zijn, dat zij erbij horen en van waarde zijn! Dat zelfvertrouwen hebben ze nodig om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die goed voor zichzelf, hun families en de maatschappij kunnen zorgen. In ons werkgebied is daar grote behoefte aan! Het werk onder straatkinderen in Riberalta bestaat uit een interventieprogramma om hen op school te krijgen en te houden en zo te voorkomen dat zij in drugs en criminaliteit belanden. Het programma heet Ninos de Calle of Big brother and sister program. Voor het programma hebben wij ongeveer 50 vrijwilligers die als mentors de kinderen begeleiden op school, maar ook in de thuissituatie. Wanneer zij daar problemen als verslavingen, mishandeling, ondervoeding, ziekte of psychische nood aantreffen, rapporteren zij dit aan onze medewerkster Luzia Fernande Amado, en zuster Isabel Pareida, beide Braziliaanse missiezusters, die daarop actie kunnen ondernemen door de juiste hulp voor de familie in de schakelen. In 2012 draaiden ongeveer 400 straatkinderen uit 18 verschillende buurten van Riberalta mee in dit programma. De uitgaven onder deze noemer zijn gedaan voor schoolmaterialen (boeken, schrijfmaterialen, schooluniformen etc.) en maandelijkse bijeenkomsten voor straatkinderen (kinderclubs, kerstfeest ed.). Jeugdwerk Riberalta, trainingen (Y12-Ri02) Totaal besteed: Voor jonge mensen in de regio organiseren wij bijeenkomsten, lessen, uitstapjes en andere activiteiten waarbij we christelijke normen en waarden bespreekbaar maken en de jonge mensen laten nadenken over onderwerpen als eerlijkheid, vriendschap, huwelijkstrouw, gevaren van alcohol en drugs, verantwoordelijkheid voor de medemens en de natuur en zorgen voor elkaar. Op de scholen en thuis wordt over deze onderwerpen nauwelijks gesproken, maar wij achten ze van groot belang voor de ontwikkeling van een nieuwe, stabiele en verantwoordelijke generatie jongvolwassenen. Langzaam maar zeker zien wij een positieve mentaliteitsverandering onder de jeugd op gang komen. In 2012 profiteerden 800 tot 1200 jongeren en hun families van dit programma. In 2010 is er een groep gestart voor jonge militairen (18-20 jaar) die in Riberalta gestationeerd zijn. Inmiddels participeren honderden militairen in onze bijeenkomsten! Onder de uitgaven van dit project werd het salaris van onze drie jeugdwerksters (missiezusters) gerekend. Zij geven ook leiderschapscursussen aan mensen die geschikt zijn om de groepen te leiden. Ook waren er uitgaven voor didactisch materiaal en fotokopieën. Jeugdwerk Guayaramerin, trainingen (Y12-Gu01) Totaal besteed: In Guayaramerin loopt eenzelfde jeugdprogramma als in Riberalta (zie hierboven). In 2012 werden er voor de jeugd van Guayaramerin bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd. Dit programma in Guayaramerín wordt gecoördineerd door pater Clement Kata, die aangesteld in als jeugdpastor en broeder Severo Figueredo. Zij werken samen met vele vrijwilligers. 16

17 Jeugdwerk Puerto Rico, trainingen (Y12-Pu01) Totaal besteed: Ook in Puerto Rico draait het jeugdwerk zoals in Guayaramerin en Riberalta. In Puerto Rico namen ongeveer 500 jonge mensen deel aan het jeugdprogramma. De coördinator is hier pater Hichi Peña. Ook twee missiezusters werken in het jeugdprogramma mee. Zij sturen een grote groep vrijwilligers aan. Er zijn uitgaven gedaan voor het grote kinderkerstfeest voor straatkinderen, voor opbouwwerk onder meer dan 200 jonge soldaten en ook onder jonge gevangenen in de gevangenis van Puerto Rico. Jeugdwerk Cobija, trainingen (Y12-Co01) Totaal besteed: Ook in Cobija worden jongerentrainingen gegeven. Zo n 500 tot 700 jonge mensen nemen jaarlijks deel aan de activiteiten die worden gecoördineerd door pater Jaime Susli. De missiezusters die als jeugdleiders en als jeugdtherapeuten werken, ontvangen hiervoor van ons een bescheiden salaris. Wij hebben in 2011 ook reparatiekosten voor hun auto betaald. TOTAAL BESTEED AAN JEUGDWERK IN 2012: d) ALGEMENE EN EXTRA UITGAVEN Algemene administratie hulpprojecten, kantoor te Riberalta (Z12-01) Totaal besteed: Dit betreffen de kosten die zijn gemaakt voor de algemene administratie van alle hulpprojecten die door Stichting Amazone Kinderen worden gefinancierd, zoals salarissen, kantoorbenodigdheden, telefoon, computers, internet, postzegels, bankkosten, belastingen (op betalingen vanuit het buitenland), reiskosten. De werkzaamheden op de administratie worden uitgevoerd door Esteban Niemira, assistent-projectcoördinator en Rolanda Vaca, secretaris. Zorgvuldig worden vooraf begrotingen opgesteld en na afloop van een jaar worden rapportages met fotomateriaal vanuit alle hoeken van het werkveld verzameld en verwerkt om zowel projectmanagers ter plaatse en het bestuur van de stichting, als overheidsinstanties, fondswervers en donateurs in Nederland van de juiste informatie te kunnen voorzien. Aangezien er zoveel scholieren, studenten, gehandicapten, zieken en families voor hun dagelijkse welzijn en voor het opbouwen van een goede toekomst afhankelijk zijn van onze hulpprojecten is het van groot belang dat deze zorgvuldig worden gepland, uitgevoerd, gerapporteerd en geëvalueerd. In 2012 werd een gedenkbord gerealiseerd voor de vermelding van overleden donateurs die de Amazonekinderen in hun testament hadden opgenomen. Speciaal bouwproject in Guayaramerín: CETHA-schoolgebouw (E12-Gu00/1) Totaal besteed in 2012: Het bouwproject verloopt volgens plan. We hebben verschillende rapportages en fotomateriaal geleverd om allen die dit mogelijk hebben gemaakt (donateurs en een bedrijfsfonds in Nederland) op de hoogte te houden. De campagne om geld in te zamelen voor dit bouwproject is zeer succesvol geweest. Bij donaties van en meer 17 ontvingen de schenkers een deelnamecertificaat, ondertekend door bisschop Casey en Esteban Niemira. Aan het eind van 2012 was de bouw halverwege. De overige kosten zullen worden geboekt in De verwachting is dat het bouwproject in juli 2013 zal worden voltooid.

18 Overlopend project van 2011: Overkapping buitenaula middelbare school Puerto Rico Totaal besteed: In 2011 werd gestart met de bouw van de overkapping. Deze werd voltooid in De overkapping biedt de mogelijkheid om ongeacht de weersomstandigheden (tijdens het regenseizoen of in de zonnehitte) buitenactiviteiten te houden, zoals sportwedstrijden, bijeenkomsten voor leerlingen en ouders. Televisiestation Channel 10 - Guayaramerin Totaal besteed: Channel 10 is een televisiestation in Guayaramerin dat beheerd wordt door de Immaculate Conception parochie. Het wordt gebruikt voor evangelisatie. Normaal gesproken ondersteunen wij dit project niet, maar om te voorkomen dat de autoriteiten de zender uit de lucht zouden halen hebben wij financiële ondersteuning geboden, zodat het station nu aan de officiële voorwaarden voldoet. Overlopend project van 2011: Overkapping sportaccommodatie Middelbare school Riberalta Totaal besteed: Ook de overkapping van de sportaccommodatie bij de Chapel Sagrado Chorazón was begroot voor 2011, maar de voltooiing van de bouw vond plaats in Toen werden ook de laatste rekeningen betaald. Tijdens een Eucharistieviering werd de overkapping officieel door bisschop casey geopend en ingezegend. TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN BUITEN DE BEGROTING VOOR 2012: NB: Het verschil tussen de totalen van de in de Nederlandse jaarrekening opgenomen en de hierbij gerapporteerde projectuitgaven laat zich verklaren door de variërende wisselkoersen en door het feit dat enkele projectuitgaven op het werkveld na het boekjaar 2012 hebben plaatsgevonden. 18

19 JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 bedragen in euro s Toe- 31 december december 2011 lichting ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen 3 Vrij besteedbaar vermogen Kortlopende schulden 4 Diverse schulden en overlopende passiva

20 JAARREKENING 2012 Staat van baten en lasten over Baten uit eigen fondsenwerving Mailing activiteiten/nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totale kosten eigen ondsenwerving Totaal beschikbaar voor doelstelling Besteed aan doelstelling: Kosten projecten Charitatieve projecten Uitvoeringskosten eigen organisatie Voorlichting Eigen activiteiten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan doelstelling Overschot (tekort)

21 JAARREKENING 2012 Toelichting Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Buitenlandse valuta Activa en passiva in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar de wisselkoers per balansdatum. Eventuele koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten. De wisselkoers per 31 december 2012 bedroeg 1 $ = 0, ) Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar Diverse vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente ) Liquide middelen ABN-AMRO, rekening couranten ABN-AMRO, deposito ABN-AMRO, lange termijn deposito

22 JAARREKENING ) Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Bij: overschot verslagjaar Stand per 31 december ) Kortlopende schulden Diverse schulden en overlopende passiva Accountantskosten Mailingkosten Diversen

23 JAARREKENING 2012 Specificatie van de uitvoeringskosten eigen organisatie over Kantoorkosten Algemene mailingkosten Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten Vergaderingen, reis- en verblijfkosten PR en communicatie Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Waarvan ten behoeve van: Doelstelling Kosten projecten Voorlichting Fondsenwerving Totaal uitvoeringskosten De jaarrekening werd samengesteld door: Blank & Partners B.V., Accountancy en belastingadviseurs Haarlem, 1 juli

24 8. VAN DE PENNINGMEESTER Hierbij verklaar ik dat de financiële verslaglegging van Stichting Amazone Kinderen door mij akkoord is bevonden en dat de boekhouding door mij naar eer en geweten is gevoerd. Daarnaast is de aard van alle transacties nauwkeurig vastgelegd en vonden de boekhoudkundige procedures plaats overeenkomstig de door de Nederlandse wet gestelde eisen. - Daniel L. Simonds, 23 jaar ervaring in accountancy. Stichting Amazone Kinderen secretariaat Samanthagang 114, 2719 CL Zoetermeer Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Internet IBAN: NL18ABNA Kamer van Koophandel Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over schenkingen en erfenissen. Donateurs kunnen hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. (Zie ANBI-Belastingdienst). 24

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie