1. Van de voorzitter Pagina Missie en visie Historie De organisatie Hoe wij fondsen werven Wat wij doen in Bolivia 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter Pagina 3 2. Missie en visie 4 3. Historie 5 4. De organisatie 5 5. Hoe wij fondsen werven 6 6. Wat wij doen in Bolivia 6 7. Hulpprojecten in 2012 a) Onderwijs 7 b) Gezondheidszorg 11 c) Jeugdwerk 16 d) Algemene en extra uitgaven Jaarrekening Van de penningmeester 24 Contactgegevens 24 2

3 1. Van de voorzitter Riberalta-Beni, Bolivia Juli 2013 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Al bijna 20 jaar spant Stichting Amazone Kinderen zich in om mensen die aan de rand van de maatschappij leven, kansarme, behoeftige mensen - vaak in stilde lijdend - te helpen een menswaardig leven op te bouwen. In de afgelopen jaren zijn we heel wat uitdagingen aangegaan, en dankzij uw hulp mochten we positieve resultaten behalen. Voor de mensen in deze regio is het leven zwaar. De geïsoleerde geografische ligging, het warme klimaat, tropische ziekten en aandoeningen, het gebrek aan elementaire medische zorg en frequente natuurrampen zoals overstromingen, stellen het uithoudingsvermogen van de bevolking ernstig op de proef. U zorgde ervoor dat we medische zorg konden verlenen, het onderwijs verder konden verbeteren en het jeugdwerk konden uitbreiden. En zo bouwden we samen met u aan een zelfstandige generatie met betere vooruitzichten. Deze jongvolwassenen zullen straks in staat zijn om hun families en gemeenschappen te leiden in hun strijd tegen de wurgende armoede. Het is aan uw gebeden en financiële steun te danken dat wij ons werk onder de armen kunnen doen. Ik presenteer hierbij aan u ons Jaarverslag Dit verslag beschrijft hoe we de armen en zieken helpen, kinderen en jongeren stimuleren in het onderwijs en programma s ontwikkelen voor het vormen van jongvolwassenen met als doel hen te helpen een beter leven te krijgen en hen klaar te maken voor het dragen van verantwoordelijkheden binnen hun eigen gemeenschap. Neemt u alstublieft een ogenblik de tijd om dit rapport te lezen, om te zien hoe uw giften onze mensen op zo n positieve en directe wijze hebben geholpen. Die financiële steun bestond ook in 2012 uit speciale schenkingen, nalatenschappen en giften van onze ongeveer donateurs. Ons team van medewerkers en vrijwilligers hier in de Boliviaanse Amazone en de geweldige teams van fondswervers, secretariaat en PR in Nederland werkten wederom hard en met groot enthousiasme, om ervoor te zorgen dat uw steun de best haalbare positieve impact zou hebben. Onze Nederlandse vrienden zijn in de afgelopen 20 jaar enorm ruimhartig en betrokken geweest, en ik ben dankbaar dat ik een groot aantal van hen heb mogen ontmoeten. Iedere keer raakt het me weer om te merken hoezeer u zich verbonden voelt met de armen in deze verre uithoek van de wereld. Uw bereidheid om te delen van wat aan u is toevertrouwd, bemoedigt mij en mijn medewerkers in onze opdracht. Van ons allen hier, in het Vicariaat Pando, aan u, onze ondersteuners, zeggen wij: Hartelijk dank u voor uw gebeden en voor uw financiële steun. Het is ons een grote eer en een enorm genoegen dat u als partners in onze missie wilt delen. In onze dagelijkse gebeden danken we God voor u. Moge de Heer u en uw families zegenen met gezondheid en geluk. Namens de leden van het bestuur, Emeritus bisschop Luis M. Casey, voorzitter en oprichter Vicariato Apostolico de Pando Casilla de Correo No. 9 Riberalta Beni BOLIVIA Tel

4 2. Missie en visie Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied van Noord-Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de leefomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. De activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk. Hoewel de stichting sinds haar oprichting allerlei hulpprogramma s uitvoert voor kinderen en hun families, zijn de programma s primair ontwikkeld om het leven van kinderen te verrijken door de verbetering van de gezondheidszorg, onderwijs en andere jeugdgerichte ondersteuning. Kinderen met aangeboren afwijkingen, zoals een schisis, kunnen bijvoorbeeld dankzij een van onze programma s hersteloperaties ondergaan, en dankzij een ander programma worden gehandicapte jongeren begeleid. Nieuwe scholen worden gebouwd en andere schoolgebouwen worden opgeknapt en gemoderniseerd. Wij blijven het onderwijs volgen en stimuleren om ervoor te zorgen dat kinderen uit arme families zich kunnen ontwikkelen. zelfvoorzienend en zelfstandig te zijn, zodat hun leefomstandigheden verbeteren. Binnen deze langetermijnvisie van Stichting Amazone Kinderen past het ondersteunen van kortlopende projecten wanneer daar behoefte aan is, zoals de bouw of het herstel van een schoolgebouw, meer dan te dienen als een voortdurend voorziener in hulp, zonder zicht op verbetering op de lange termijn. In Nederland spant Stichting Amazone Kinderen zich in om informatie te verstrekken en onderricht te geven over de nood onder de kinderen en hun zeer arme families in Bolivia. Dankzij dit onderricht zijn vele donateurs bereid om de noodlijdende bevolking van Bolivia te ondersteunen. Dit doen we onder andere door het versturen van brieven en nieuwsberichten (direct marketing), advertenties in kranten en magazines te plaatsen, het publiceren van een website en het organiseren van donateurbijeenkomsten. Bisschop Casey hecht eraan persoonlijk contact met donateurs te onderhouden om hen snel en gedetailleerd te informeren over de voortgang van de hulpprojecten, en om hen te danken voor hun betrokkenheid en steun. Het directe, persoonlijke contact tussen ondersteuners, medewerkers op het secretariaat en uitvoerders op het werkveld, maakt Stichting Amazone Kinderen tot een succesvolle en sympathieke organisatie. De hulpprogramma s die door Stichting Amazone Kinderen worden gefinancierd, worden uitgevoerd in het Amazonegebied van Bolivia, in het departement Pando. Ze worden uitgevoerd in steden als Riberalta en Guayaramerin, maar ook in de dorpen op het platteland en gehuchten diep in het regenwoud die alleen per boot bereikbaar zijn. De langetermijnvisie van Stichting Amazone Kinderen is dat de armoede gereduceerd dient te worden door te voorzien in degelijk onderwijs en kwalitatieve gezondheidszorg en door de mensen te leren 4 In deze tijd geven donateurs niet meer alleen om het geven. Men wil nu weten of het geld wel goed terecht komt en of de steun wel wordt gewaardeerd. Stichting Amazone Kinderen begrijpt dat en komt aan die behoefte graag tegemoet. Bouwen aan waardevolle en langdurige relaties met donateurs past bij de mentaliteit van de stichting. Dit is tegelijkertijd ook onze kracht. Onze fondswervende activiteiten zijn er succesvol door. De continuïteit in inkomsten is van groot belang omdat mensen in het Amazonegebied van Bolivia direct of indirect afhankelijk zijn van onze hulpprojecten.

5 3. Historie Het werkgebied van Stichting Amazone Kinderen ligt in Noord-Bolivia. Het bestaat uit ongerept, tropisch regenwoud met een netwerk van rivieren, die kronkelend hun weg zoeken naar de grens met Brazilië. De wegen die het oerwoud doorkruisen zijn ongeplaveid en stoffig en veranderen in de regentijd in onbegaanbare modderpoelen. In dit moeilijk toegankelijke, warme Amazonegebied van Bolivia, wonen circa mensen, veelal afstammelingen van oude indiaanse volken. Zij wonen in een viertal steden en in dorpen en primitieve nederzettingen langs de rivieren diep in de Amazoneregenwoud. In het hart van die Boliviaanse jungle, op de plek waar de rivieren Beni en Madre de Dios samenstromen, ligt de stad Riberalta. Hier zetelt bisschop Luis M. Casey. In 1965 werd hij als jonge priester vanuit aartsbisdom Saint Louis (VS) naar Bolivia uitgezonden. De schrijnende situatie van de Boliviaanse bevolking greep hem aan. Toen het na 5 jaar tijd was om terug te keren naar Saint Louis, besloot hij in Bolivia te blijven om zich in te zetten voor de armen en zieken. Zijn ijver bleef niet onopgemerkt. In 1987 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot bisschop over het noordelijke deel van Bolivia. Daardoor vielen het departement Pando en een deel van het departement Beni onder zijn herderlijke zorg. Casey, die zich bewust was van de enorme verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte, wendde zijn invloed aan om in binnen- en buitenland aandacht te vragen voor de zeer arme, door ziekte en gebrek geteisterde bevolking van dit geïsoleerd liggende gebied. Stichting Amazone Kinderen werd in 1994 opgericht om vanuit Nederland het werk van bisschop Casey onder de aandacht te brengen en het financieel te ondersteunen. 4. Organisatie De stichting heeft ongeveer donateurs en ontvangt ook bijdragen uit bedrijfs- en vermogensfondsen, bijzondere schenkingen van particulieren en nalatenschappen. De stichting heeft geen eigen kantoor en geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden die nodig zijn om donateurs te werven en van informatie te voorzien zijn aan Mindwize BV (Hoofddorp) uitbesteed. De secretariële ondersteuning en PR & Communicatie werden bij Yellow & Blue VOF (Zoetermeer) ondergebracht en vielen onder de verantwoordelijkheid van Monniek Leendertse. Zij is het gezicht van de stichting en het aanspreekpunt voor donateurs en andere belangstellenden. Bisschop Casey is projectcoördinator in Bolivia. Sinds 2008 wordt hij bijgestaan door Esteban Niemira, die zich richt op het plannen, organiseren en verantwoorden van alle hulpprogramma s. Esteban voorziet de Nederlandse bureaus van projectinformatie en fotomateriaal van gefinancierde of te financieren projecten en coördineert de persoonlijke dankbetuigingen van bisschop Casey aan grote gevers. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Bisschop Luis M. Casey, voorzitter De heer D.L. Simonds, secretaris-penningmeester De heer T.F.P. Sullivan, algemeen bestuurslid Samen met de andere bestuursleden bepaalt bisschop Casey het beleid in zowel fondswerving als bestedingen. Het bestuur, Mindwize en het secretariaat onderhouden nauw (vrijwel dagelijks) contact met elkaar. Deze werkwijze is zowel snel als effectief. Uiteraard verrichten de bestuursleden hun werkzaamheden pro Deo. 5

6 Een aantal malen per jaar worden grote bedragen door de penningmeester rechtstreeks naar Bolivia overgeboekt, waar bisschop Casey en zijn team ervoor zorgen dat dit volgens de begroting aan de verschillende projecten wordt besteed. Van die bestedingen worden uitgebreide rapportages bijgehouden. Voorafgaand aan het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar worden de rapportages zorgvuldig door het bestuur doorgenomen en beoordeeld. Op basis van de resultaten van het voorgaande jaar en de behoeften aan hulp en ondersteuning, stelt het bestuur de begroting voor het nieuwe jaar op. 5. Hoe wij fondsen werven Stichting Amazone Kinderen krijgt geen subsidies. Alle inkomsten komen van particuliere gevers, bedrijfs- en vermogensfondsen en uit nalatenschappen. Wij werven fondsen uit voornamelijk direct marketing. Er worden ook inkomsten gegenereerd via website, projectvoorstellen en een enkele keer tijdens bijeenkomsten of presentaties. Bij het fondsenwerven maken wij gebruik van de volgende onderdelen: - Programma om nieuwe donateurs te werven: DM en magazinebijsluiters - Mailingprogramma voor donateurs, wervende brieven van bisschop Casey - Dankbrieven van bisschop Casey - Nieuwsbrief Pando Report (kwartaaluitgave) - Jaarlijkse mailingcampagne voor het werven van incassodonateurs - Jaarlijkse mailingcampagne over notarieel schenken en nalatenschappen - Jaarlijkse schriftelijke enquête onder donateurs - Telemarketingcampagne voor het werven van incassodonateurs - Website en promotiefilms - Dank u!-programma voor 10- en 15-jaarsdonateurs - Donateurbijeenkomst met bisschop Casey en Esteban Niemira 1x per 2 jaar - Contact met bedrijfs- of vermogensfondsen voor projectfinanciering - Verjaardagskaarten voor speciale donateurs - Advertenties en publicaties in o.a. magazines en uitgaven voor het notariaat of onderwijs 6. Wat wij doen in Bolivia Om op korte en lange termijn de leefomstandigheden voor de armen in het Amazonegebied van Bolivia te verbeteren, streeft de stichting bij de planning en uitvoering van de verschillende hulpprojecten drie hoofddoelen na: 1. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de toegankelijkheid vergroten; 2. medische zorg verlenen aan kinderen en hun arme families en de toegang tot de reguliere gezondheidszorg voor hen mogelijk maken; 3. de toekomstvisie onder jongeren verbeteren door hen voorlichting te geven over o.a. sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs. 6

7 Sinds de oprichting van Stichting Amazone Kinderen in 1994 hebben wij erop toegezien dat de administratie en projectcoördinatie in Bolivia accuraat en effectief werden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de giften vanuit Nederland op de juiste wijze zouden worden besteed. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan gedetailleerde rapportages van de vele langlopende en eenmalige hulpprojecten. Een overzicht en omschrijving van de hulpprojecten in 2012 volgt hieronder. 7. Hulpprojecten in 2012 a) Onderwijs Studiebeurzen (E12-Ri02) Totaal besteed: Ongeveer 110 jonge studenten uit zeer arme families ontvingen in 2012 een studiebeurs. Een deel van hen krijgt een maandelijkse toelage van omgerekend ongeveer 56 voor hun dagelijks onderhoud en voor leermiddelen, zodat zij vakdiploma s kunnen behalen waar in de regio een grote behoefte aan is. Zij volgen studies tot fysiotherapeut, leerkracht, verpleegkundige, bos- of tuinbouwspecialist, computerdeskundige: fysiotherapie, onderwijs, land- en tuinbouw, bosbouw. In ruil voor het ontvangen van een studiebeurs draaien zij parttime mee in onze kinderhulpprojecten. Dit houdt in dat zij assisteren in het onderwijs of bij vormings- en leiderschapscursussen. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden begeleid bij het aanvragen en afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma s. Onderwijs via de radio (E12-Ri03) Totaal besteed: Vanuit radiostation Radio San Miguel, dat onder verantwoordelijkheid valt van het vicariaat, wordt al meer dan 40 jaar onderwijs geboden. Tegenwoordig zijn de programma s in 22 onderontwikkelde gebieden diep in het oerwoud te ontvangen. Jaarlijks nemen doorgaans zo n 150 mensen deel aan Maestro en Casa (de Thuismeester), zoals het lesprogramma wordt genoemd. Het werd in 2012 gecoördineerd door prof. David Beyuma Montenegro en 116 vrouwen en 75 mannen namen deel. De lees-, schrijf- en rekenlessen zijn bedoeld ter bestrijding van het helaas nog steeds veel voorkomende analfabetisme. 7

8 Onderwerpen die tijdens de lessen bovendien aan de orde komen zijn: leidinggeven, moraliteit, gezondheid, gemeenschapsontwikkeling en milieu. Om deelnemers te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij hun om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen werden per boot naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te bezoeken, hen te helpen bij de lessen en om examens af te nemen. De kosten voor het radiowerk zijn inclusief reiskosten voor de leerkrachten. Esteban Niemira was uitgenodigd in het dorp Popechi om de diploma-uitreiking bij te wonen. CETHA, beroepsonderwijs voor volwassenen in Riberalta (E12-Ri04) Totaal besteed: CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario) startte in 1998 als resultaat van een enquête, gehouden door de missionarissen van de Heilige Voorzienigheid onder de inwoners van de stad. Het begon in Riberalta, maar is nu uitgebreid naar 9 andere plaatsen in het oerwoud, nl. Guayaramerin, Porvenir, Puerto Rico en omringende junglegemeenschappen. In 2012 volgden 500 deelnemers een opleiding bij CETHA. Het doel van de lessen is om de vaardigheden van de bevolking te verbeteren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De meeste deelnemers hebben in hun jeugd nooit goed onderwijs gehad en kunnen van het minimale loon dat zij verdienen niet of nauwelijks hun families onderhouden. De manager op elk van de locaties werkt samen met een team van docenten en coördinatoren. In Riberalta is Hans Lanchi Ejuro directeur van CETHA. Het project heeft een solide structuur en een goede reputatie, welke van groot belang zijn voor de continuering in de toekomst. CETHA geldt als een langlopend hulpproject dat door Stichting Amazone Kinderen financieel wordt ondersteund. Visserij geldt sinds 2012 als een nieuwe studierichting die bij CETHA is te volgen. Maandelijks wordt door CETHA aan ons gerapporteerd. Onderwijs Riberalta algemeen (E12-Ri05) Totaal besteed: Algemene kosten voor het middelbaar onderwijs in Riberalta, zoals voor salarissen van leerkrachten, interne begeleiders, schoolpsychologen, en cursusleiders van de trainingen normen en waarden, voor het aanvullen en onderhouden van schoolbibliotheken en een openbare bibliotheek, het verkrijgen van overheidsvergunningen en ook de onderhoudswerkzaamheden aan schoolgebouwen. Onder deze noemer valt ook het OSCAR-programma, waarbij jongeren na het behalen van hun diploma voor de middelbare school, er voor een jaar op uit worden gestuurd om te helpen bij wegenbouw in het bergachtige deel van het Amazonegebied (Los Yungas). Zij volgen tegelijkertijd een cursus om zich voor te bereiden op verdere studie. Het doel van OSCAR is om de jongeren te vormen en te laten nadenken over hun talenten en mogelijkheden voor hun verdere studie. De aanschaf van leerboeken, gereedschappen, apparatuur voor scheikunde en natuurkunde, kookattributen, naaimachines, computers en andere onderwijsmaterialen vielen ook onder E12-Ri05. 8

9 Onderwijs bij Curcusí, Guayaramerin (E12-Gu01) Totaal besteed: In Curcusí ontvangen ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar met een zeer arme achtergrond en vaak een traumatisch verleden, dagelijks gezonde maaltijden, onderwijs en hulp bij het leren en waar nodig kleding en schoeisel. Ze leren er zich te wassen en hun tanden te poetsen. Van de liefdevolle aandacht en het samenzijn knappen de kinderen enorm op. Door ook aandacht te geven aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling vinden de kinderen uiteindelijk weer de aansluiting met het reguliere onderwijs. Zuster Patricia Velasco en haar staf van 7 medewerkers houden Curcusi draaiende. De rapportages van Zuster Patricia melden dat het programma van Curcusi in 2012 succesvol en volgens plan is verlopen. Salarissen voor leerkrachten in Guayaramerin (E12-Gu02) Totaal besteed: Onderwijs dat door de staat wordt gefinancierd omvat geen trainingen in normen en waarden en Bijbels onderwijs. Omdat Christelijk onderwijs de basis vormt voor een waardevolle levensinvulling en het dragen van verantwoordelijkheden worden leerkrachten voor deze aspecten door ons opgeleid en betaald. Thema s die in de lessen op de diverse scholen aan de orde komen zijn: CETHA, onderwijsmaterialen, Guayaramerin (E12-Gu03) Totaal besteed: Voor een toelichting op CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario), zie E12-Ri04. De volwassenen die in Guayaramerin deelnemen aan de lessen van CETHA volgen die in de stad, maar ook op liefde en eerlijkheid, je plaats in de gemeenschap, het aangaan van goede relaties, het dragen van verantwoordelijkheden in de zorg voor elkaar en het oplossen van conflicten. Ongeveer leerlingen op diverse scholen in Guayaramerin volgden dergelijke lessen en het streven van de stichting is dit programma nog lang te ondersteunen. locaties daarbuiten. De uitgaven betreffen ook de reiskosten van leraren, die lesgeven in dorpen en nederzettingen in het omringende oerwoud. CETHA Puerto Rico (E12-Pu01) Totaal besteed: Het oerwouddorp Puerto Rico ligt middenin het uitgestrekte en ongerepte oerwoud. In 2012 schreven 152 studenten zich in voor de lessen die in Puerto Rico zelf werden gegeven, maar ook in 7 gemeenschappen in het omringende oerwoud. Zuster Hilda Salazar Benitez coördineert dit programma en rapporteert maandelijks over de voortgang aan Esteban Niemira, onze assistent- 9 projectcoördinator. In 2012 werd een generator aangeschaft omdat de stroomvoorziening in Puerto Rico (maar 6 uur per dag) onvoldoende is voor ons lesprogramma. Het bestede bedrag betrof verder de salarissen voor leerkrachten, brandstof en onderhoud van de terreinwagens en onderwijsmaterialen.

10 Onderwijs Puerto Rico Onderwijsmaterialen (E12-Pu00/2) Totaal besteed: Onder supervisie van La Salle broeder Marcos Macheco werd in 2012 een groot aantal leerboeken, landkaarten, bijbels en werkschriften voor de lessen in Puerto Rico en Salarissen voor leerkrachten in Cobija (E12-Co01) Totaal besteed: Ook in Cobija betalen wij leerkrachten (Zuster Carmina, Maria Victoria, Gema en Victoria Arenas) voor het geven van aanvullende lessen op de middelbare scholen. In 2011 hebben we ook een schoolpsycholoog aangesteld. Zo n scholieren worden door deze leerkrachten en psychologen ondersteund. De Amazone-indianen hebben door onderdrukking en uitbuiting in het verleden een wat passieve en onderdanige mentaliteit. de kleine schoollocaties in het oerwoud. In maart 2012 werd een speciale actie in Nederland georganiseerd om de aanschaf van deze materialen mogelijk te maken. Dankzij ons normen- en waardenprogramma zien wij niet alleen de jeugd veranderen, ook hun families en dorpsgenoten zien wij groeien in hun zorg voor elkaar, het nemen van verantwoordelijkheden en het verder kijken dan de dag van vandaag. De bedoeling is dat wij dit belangrijke en hoopgevende hulpprogramma nog vele jaren zullen ondersteunen. Onderwijs Cobija, studiebeurzen etc. (E12-Co02) Totaal besteed: Dit programma wordt gecoördineerd door Carmina Vega, een missiezuster uit Spanje. In 2012 verstrekte zij opnieuw kleine studiebeurzen en onderwijsmaterialen aan gehandicapte of anderszins beperkte kinderen en jongeren uit zeer arme families in Cobija en omringende jungledorpen. Zonder deze hulp zouden de kinderen geen toegang hebben tot het onderwijs. Zuster Carmina, die een soort maatschappelijk werkster is in Cobija, zorgde er ook voor dat sommige gezinnen werden geholpen in geval van ziekte. Zuster Carmina woont te midden van de arme families en kan als zij nood signaleert snel en effectief hulp bieden. Dankzij de betrokkenheid van een Nederlandse weldoener waren wij in staat om dit project ook in 2012 te financieren. Wij zijn heel dankbaar voor de bijzondere inzet van Zuster Carmina, omdat er in de regio grote behoefte is aan ondersteuning van arme families. We hopen dit hulpprogramma daarom nog lang te ondersteunen. Onderwijs Cobija, reparaties aan schoolgebouwen (E12-Co03) Totaal besteed: Bij een van de scholen werd een waterput gegraven en water en verlichting te voorzien. een elektriciteitscentrale aangelegd om deze van fris Onderwijs Administratie Riberalta (E12-Ri01) Totaal besteed: De uitgaven betreffen kantoorkosten en salarissen van professionele en vrijwillige medewerkers van de onderwijsadministratie. Het administratiekantoor in Riberalta, dat bestaat sinds 1995 en wordt geleid door mevrouw Nelva Teresa Parada, voorziet in de coördinatie van alle onderwijsprogramma s op 11 katholieke middelbare scholen en 7 scholen voor het beroeps- en speciaalonderwijs in het gehele vicariaat, zowel in de steden als op het platteland. Er wordt op toegezien dat de onderwijsprogramma s overeenkomen met de overheidsvoorschriften en dat er op de scholen programma s worden uitgevoerd om geweld of discriminatie te voorkomen. Bij dit programma inbegrepen zijn de kosten voor het schrijven en aanpassen van onderwijsprogramma s, training van leerkrachten, hun reiskosten, onderhoud aan computers en andere apparatuur, voorzieningen (water en energie) en kantoorbenodigdheden. TOTAAL BESTEED AAN ONDERWIJS IN 2012:

11 b) GEZONDHEIDSZORG Gezondheidszorg Riberalta, medisch team (H12-Ri01) Totaal besteed: Onze gezondheidsklinieken en apotheken in Riberalta functioneren goed. Zij staan onder leiding van dr. Oscar Fernandez en behandelen dagelijks een regelmatige toestroom van patiënten. Het gaat hier voornamelijk om indianenfamilies die te arm zijn om de reguliere medische zorg te betalen. Voor een consult rekenen onze klinieken 10 Bolivianos ( 1,09), dat is ongeveer 70% van de rekening die bij het openbare ziekenhuis betaald moet worden en slechts 20% van wat men bij een particuliere arts betaalt. Wanneer families echt niets kunnen missen worden zij gratis geholpen. Jaarlijks worden ongeveer patiënten, veelal inheemse indianen, behandeld. De uitgaven betroffen bescheiden salarissen en/of onkosten voor artsen en verpleegkundigen. In 2012 hebben we veel assistentie gehad van studenten die van Stichting Amazone Kinderen een beurs hebben ontvangen. De kliniek in Riberalta werd in 1985 gestart en zal ook in de toekomst door Stichting Amazone Kinderen worden gesteund. Gezondheidszorg Riberalta, kantoor (H12-Ri02) Totaal besteed: 879 Om als gecertificeerde medische centra te worden aangemerkt, moeten de klinieken aan landelijke (Boliviaanse) richtlijnen voldoen. De uitgaven onder deze noemer betreffen een zorgvuldige administratie (boekhoudkundige rapportages en patiëntendossiers) en aanschaf van de juiste medische en hygiënische hulpmiddelen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Dr. Oscar Fernandez, bijgestaan door een aantal betaalde en onbetaalde krachten. Gezondheidszorg Riberalta, medicijnen en laboratoriumonderzoek (H12-Ri03) Totaal besteed: Deze uitgave betreft de aanschaf van medicijnen en laboratoriumonderzoek voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen. Ongeveer mensen maken jaarlijks gebruik van gratis medicijnen. Per geval wordt door Rolando Vaca en Esteban Niemira beoordeeld of patiënten voor gratis medicatie in aanmerking komen. Dr. Oscar Fernandez is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Gezondheidszorg Riberalta, bestrijding van ondervoeding (H12-Ri04) Totaal besteed: Dit hulpprogramma werd ooit gestart om ondervoeding onder met name kinderen tegen te gaan. Ondervoeding blijft een groot probleem in het Amazonegebied. Kinderen krijgen onvoldoende voedingsmiddelen binnen, waardoor zij vatbaar zijn voor allerlei tropische ziekten en aandoeningen. Vaak is er aanvullende voeding nodig wanneer er in families sprake is van ziekte, een ongeluk of werkloosheid. Wij voorzien dan in rijst, melkpoeder, olie en andere basisvoeding. Maandelijks ontvingen gemiddeld 15 volwassenen en 90 kinderen deze zeer belangrijke vorm van basishulp, die gegeven wordt vanuit 13 verschillende locaties in en rond de stad. Zuster María Jesús Beregón is verantwoordelijk voor dit programma. Ook dit project geldt als een absoluut onmisbaar en langlopend hulpprogramma dat Stichting Amazone Kinderen tot in lengte van jaren hoopt te ondersteunen. 11

12 Gezondheidszorg Riberalta, bijstand voor arme families (H12-R105) Totaal besteed: Wanneer er in families sprake is van ziekte of een ongeval waarvoor dringende medische zorg nodig is en men geen geld heeft om die zorg te betalen, klopt men aan bij het huis van bisschop Casey voor hulp. Die wordt graag gegeven! Er zijn gevallen waarin onze eigen artsen en apotheken een patiënt niet kunnen helpen als de ziekte of de verwonding te gecompliceerd is. Dan zorgen we ervoor dat de patiënt naar een arts elders in de stad vervoerd wordt en dat hij of zij de juiste onderzoeken en medicatie krijgt. Wij betalen daarvoor de kosten. Geregeld wordt onze hulp ingeroepen wanneer een familie geen geld heeft om een overledene te begraven of om bijvoorbeeld een afgewaaid dak te vervangen. Dit programma is lastig te begroten, omdat de hulpvraag jaarlijks erg kan variëren. Bisschop Casey behandelt zelf alle aanvragen voor deze hulp. Hij wordt hiervoor bijgestaan door Esteban Niemira en Rolando Vaca laat een verhoging van de uitgaven zien. Dit kwam doordat artsen en verpleegkundigen van de staat een maand lang staakten voor een hoger loon. Dat zorgde voor een toeloop van extra patiënten naar onze klinieken in het begin van het jaar. Gezondheidszorg Riberalta, operaties en transport (H12-Ri06) Totaal besteed: Het ziekenhuis in Riberalta is niet ingericht voor meer specialistisch onderzoek en behandelingen. Bij gecompliceerdere ziektes en aandoeningen, afwijkingen of verwondingen kan het nodig zijn om een patiënt naar ziekenhuizen buiten het Amazonegebied te sturen, bijvoorbeeld in Santa Cruz of La Paz, waar men beter toegerust is voor het maken van CT-scans, chemotherapie, chirurgie etc. Als men dat niet kan betalen dragen wij op verzoek bij aan de kosten voor transport en de ziekenhuisopname. Dankzij dit programma worden vele levens gespaard en wij hopen nog lang aan dit programma te kunnen bijdragen. Gezondheidszorg Riberalta, Pro Vida (H12-Ri07) Totaal besteed: Pro Vida is een alternatief medisch centrum dat werd gestart in het jaar 2000 om patiënten die bij de reguliere zorg geen baat vinden te behandelen met middelen, bereid uit kruiden en andere natuurlijke grondstoffen, die door de jaren heen hun geneeskracht hebben bewezen. De kruidendranken en kompressen geven verlichting bij typisch tropische huidproblemen en chronische aandoeningen. 25% van de patiënten worden gratis geholpen. In 2012 werden er in Pro Vida 1697 zieken behandeld, mensen uit Riberalta, maar ook uit jungledorpen en -gemeenschappen in de wijde omgeving. Pro Vida werd vanaf de oprichting tot het einde van 2010 geleid door de deskundige en gedreven zuster Laura Huber. Nu is dat Zuster Laurinda. Zij wordt bijgestaan door 4 opgeleide assistentes. Het bestede bedrag betrof salarissen voor de medewerkers, grondstoffen, verbandmiddelen, watten en andere medische producten, maar ook enige reparatiewerkzaamheden aan het gebouw. Sinds 2008 ontvangen wij van Stichting Eekhoorn uit Leiden jaarlijks een aanzienlijke bijdrage voor Pro Vida. 12

13 Gezondheidszorg Riberalta, Centrum voor Diabetespatiënten (H12-Ri09) Totaal besteed: Diabetes komt in het Amazonegebied van Bolivia best veel voor. Oorzaak is o.a. het ongezonde eetpatroon van de inwoners. Vele patiënten vanuit Riberalta en omringende dorpen komen naar het centrum voor een goede begeleiding, medicijnen en voorlichting. Dr. Oscar Fernandez geeft ook hier leiding. Hij wordt bijgestaan door verpleegkundige zuster Valeria Elizabeth Dan Mendoza. Er zijn 170 tot 180 consulten per maand en iedere maand zien we 5 tot 10 nieuwe patiënten. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, salarissen (H12-Ri081) Totaal besteed: Voor het gehandicaptencentrum Nuevos Horizontes in 1995 haar deuren opende waren er geen voorzieningen voor gehandicapten in de stad Riberalta. Op het hebben van een gehandicapt kind rustte een enorm taboe. Het gevolg was dat kinderen met lichamelijke of verstandelijke gebreken door ouders of verzorgers voor de buitenwereld verborgen werden gehouden, met alle trieste gevolgen van dien. Zulke kinderen ontvingen niet de medische zorg en aandacht die zij nodig hadden en leden daardoor onnodig veel pijn en liepen psychische en emotionele schade op. Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Nuevos Horizontes voorziet in medische zorg, fysiotherapie, gezonde maaltijden en er is een dagopvang waar medewerkers de kinderen met educatief spelmateriaal bezig houden. Voor jongvolwassen gehandicapten zijn er workshops voor arbeidstherapie. Aan ouders en verzorgers worden cursussen gegeven over hoe zij hun gehandicapte kind kunnen verzorgen. In 2012 hebben wij 200 kinderen kunne helpen en direct of indirect volwassenen (o.a. ouders van gehandicapte kinderen die cursussen volgden en begeleiding kregen bij de verzorging van hun kind). Elke dag kwamen ongeveer 18 kinderen en 15 volwassenen als vaste cliënten naar het centrum. Daarnaast legden de fysiotherapeuten 8 tot 10 maal per maand huisbezoeken af. Onder H12-Ri081 vallen de kosten die we maakten voor salarissen voor alle medewerkers, inclusief de fysiotherapeuten en de buschauffeur die de kinderen van en naar huis vervoerde. Centro Nuevos Horizontes, waarvan mevrouw Giovanna Capriles directeur is, heeft een zeer goede reputatie in de wijde omtrek. Het taboe is grotendeels weggenomen. Centro Nuevos Horizontes verdient nog vele jaren onze steun! Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, transport (H12-Ri082) Totaal besteed: Dit bedrag betrof het onderhoud en brandstof voor onze eigen bus waarmee de kinderen dagelijks naar het centrum en weer naar huis werden vervoerd. De heer Yber Monasterio coördineert het vervoer. De bus wordt ook gebruikt om gehandicapte kinderen die geïntegreerd zijn in het reguliere onderwijs naar de Nuestra Señora del Carmen School te vervoeren. Wanneer er uitjes voor de kinderen worden georganiseerd wordt er ook dankbaar gebruik gemaakt van de bus. De bus werd in 2011 aangeschaft. Vanwege de vertraging bij de import van de bus en de slechte toestand van de wegen door overstromingen werd de bus pas in januari 2012 geleverd. Er werd een ceremonie gehouden waarbij bisschop Casey de bus inzegende. Van de feestelijkheden zijn foto s gemaakt en naar Nederland gestuurd. De foto s werden met dankwoorden vanwege de financiële ondersteuning door onze donateurs gepubliceerd in het Pando Report. 13

14 Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, voeding en benodigdheden (H12-Ri83) Totaal besteed: Het centrum voorzag ook in 2012 in voedzame maaltijden, omdat de kinderen thuis onvoldoende voeding ontvangen. Dit jaar werd een nieuw fornuis aangeschaft, een rolstoel, een nieuwe printer, een neuronmusculair elektronstimulator voor gebruik bij fysiotherapie. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, chirurgie (H12-Ri085) Totaal besteed: Nu en dan komt het voor dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapt kind een operatie nodig voor een chronische of acute aandoening. Zo n operatie kan een kind helpen mobieler te worden, of het voorkomt dat de conditie van een kind fysiek of mentaal achteruit gaat. Esteban Niemira beoordeelt of de financiële bijstand voor een gezin nodig is. De kosten die onder deze noemer werden gemaakt betroffen vliegtickets voor gespecialiseerde medische centra in Trinidad, Cochabamba of La Paz. In 2012 konden 12 kinderen dankzij dit project worden geopereerd. Gezondheidszorg Riberalta, Centro Nuevos Horizontes, overige (H12-Ri086) Totaal besteed: Geregeld ontvangen wij vrijwilligers uit het buitenland, die dan voor een periode meedraaien in het centrum om met de kinderen te werken. Onder deze uitgaven rekenen wij hun verblijfskosten. Het onderhoud van het gebouw en de tuin, de schoonmaak van het centrum, kantoorbenodigdheden voor de administratie vallen onder dit projectonderdeel. In 2012 vierden we feest in het centrum en huurden daarvoor stoelen en tafels. Gezondheidszorg Guayaramerin, Sagrada Familia, salarissen (H12-Gu01) Totaal besteed: Het gezondheidscentrum Sagrada Familia in Guayaramerin (aan de grens met Brazilië) bestaat sinds 2004 en behandelt indianenfamilies uit alle stadswijken die de reguliere zorg niet kunnen betalen. Dit bedrag werd besteed aan bescheiden salarissen voor de twee missiezusters en voor een dame op de administratie. Per maand vinden er gemiddeld 125 consulten plaats. In 2012 konden weer vele patiënten in Sagrada Familia worden geholpen. Sagrada Familia stond in 2012 onder de kundige leiding van de Spaanse missiezuster Rosalia Marcos. Zij werd geassisteerd door Zuster Claudette Gaspar, een Braziliaanse missiezuster. Het gezondheidscentrum geldt voor ons als een langlopend project. 14

15 Gezondheidszorg Guayaramerin, Sagrada Familia, medicijnen (H12-Gu02) Totaal besteed: Met dit bedrag hebben wij opnieuw bijgedragen aan het vullen van de apotheek. De behoefte aan goede medicijnen is enorm. Dankzij onze steun kon men gratis medicijnen verstrekken aan zeer arme families. Gezondheidszorg Guayaramerin, mobiel gezondheidsteam (H12-Gu03) Totaal besteed: Dit programma werd in 2008 gestart om de tekortschietende gezondheidszorg van de overheid aan te vullen voor dorpen en gemeenschappen diep in het uitgestrekte oerwoud rondom Guayaramerin. Het gaat hier om 17 verschillende gehuchten in het oostelijke deel van het Vicariaat Pando. In deze gebieden is geen medische zorg vanuit de overheid voorhanden, tenzij er meldingen komen van uitbraken van epidemieën en gevaar voor besmetting. In deze geïsoleerd liggende gehuchten voorzien wij in samenwerking met Caritas, een hulporganisatie van de Rooms-katholieke kerk, de bevolking van preventieve zorg en helpen wij ziekten (vooral malaria), aandoeningen, ondervoeding en kindersterfte te voorkomen. Wanneer men gewonde of zieke kinderen en volwassenen aantreft kunnen die worden behandeld. Kinderen worden ingeënt. Het medische team reist per boot of met een jeep de dorpen en nederzettingen langs met medicijnen, vitaminen en voedingssupplementen. De hospitaalboot vaart een route van 30 dagen over de vele rivieren in het Amazonegebied. In 2012 werden ongeveer 650 families in verschillende leefgemeenschappen bereikt en geholpen. Bovendien ontvingen de mensen informatie over hoe zij zelf ziekten en aandoeningen het best kunnen behandelen en hoe zij om moeten gaan met calamiteiten zoals brand of overstromingen. De uitgaven werden gedaan voor medicijnen en medische hulpmiddelen, transport, brandstof voor boot en jeep, salarissen voor het team, voeding en andere noodzakelijke goederen voor onderweg. Ook dit project is een langlopend hulpproject dat wij nog lang willen ondersteunen. TOTAAL BESTEED AAN GEZONDHEIDSZORG IN 2012:

16 c) JEUGDWERK Jeugdwerk Riberalta, straatkinderen - Niños de Calle (Y12-Ri01) Totaal besteed: Dit programma ondersteunde in 2012 enkele honderden straatkinderen. We zorgden niet alleen voor schoolmaterialen, maar ook gaven we de kinderen het gevoel dat ze er mogen zijn, dat zij erbij horen en van waarde zijn! Dat zelfvertrouwen hebben ze nodig om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die goed voor zichzelf, hun families en de maatschappij kunnen zorgen. In ons werkgebied is daar grote behoefte aan! Het werk onder straatkinderen in Riberalta bestaat uit een interventieprogramma om hen op school te krijgen en te houden en zo te voorkomen dat zij in drugs en criminaliteit belanden. Het programma heet Ninos de Calle of Big brother and sister program. Voor het programma hebben wij ongeveer 50 vrijwilligers die als mentors de kinderen begeleiden op school, maar ook in de thuissituatie. Wanneer zij daar problemen als verslavingen, mishandeling, ondervoeding, ziekte of psychische nood aantreffen, rapporteren zij dit aan onze medewerkster Luzia Fernande Amado, en zuster Isabel Pareida, beide Braziliaanse missiezusters, die daarop actie kunnen ondernemen door de juiste hulp voor de familie in de schakelen. In 2012 draaiden ongeveer 400 straatkinderen uit 18 verschillende buurten van Riberalta mee in dit programma. De uitgaven onder deze noemer zijn gedaan voor schoolmaterialen (boeken, schrijfmaterialen, schooluniformen etc.) en maandelijkse bijeenkomsten voor straatkinderen (kinderclubs, kerstfeest ed.). Jeugdwerk Riberalta, trainingen (Y12-Ri02) Totaal besteed: Voor jonge mensen in de regio organiseren wij bijeenkomsten, lessen, uitstapjes en andere activiteiten waarbij we christelijke normen en waarden bespreekbaar maken en de jonge mensen laten nadenken over onderwerpen als eerlijkheid, vriendschap, huwelijkstrouw, gevaren van alcohol en drugs, verantwoordelijkheid voor de medemens en de natuur en zorgen voor elkaar. Op de scholen en thuis wordt over deze onderwerpen nauwelijks gesproken, maar wij achten ze van groot belang voor de ontwikkeling van een nieuwe, stabiele en verantwoordelijke generatie jongvolwassenen. Langzaam maar zeker zien wij een positieve mentaliteitsverandering onder de jeugd op gang komen. In 2012 profiteerden 800 tot 1200 jongeren en hun families van dit programma. In 2010 is er een groep gestart voor jonge militairen (18-20 jaar) die in Riberalta gestationeerd zijn. Inmiddels participeren honderden militairen in onze bijeenkomsten! Onder de uitgaven van dit project werd het salaris van onze drie jeugdwerksters (missiezusters) gerekend. Zij geven ook leiderschapscursussen aan mensen die geschikt zijn om de groepen te leiden. Ook waren er uitgaven voor didactisch materiaal en fotokopieën. Jeugdwerk Guayaramerin, trainingen (Y12-Gu01) Totaal besteed: In Guayaramerin loopt eenzelfde jeugdprogramma als in Riberalta (zie hierboven). In 2012 werden er voor de jeugd van Guayaramerin bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd. Dit programma in Guayaramerín wordt gecoördineerd door pater Clement Kata, die aangesteld in als jeugdpastor en broeder Severo Figueredo. Zij werken samen met vele vrijwilligers. 16

17 Jeugdwerk Puerto Rico, trainingen (Y12-Pu01) Totaal besteed: Ook in Puerto Rico draait het jeugdwerk zoals in Guayaramerin en Riberalta. In Puerto Rico namen ongeveer 500 jonge mensen deel aan het jeugdprogramma. De coördinator is hier pater Hichi Peña. Ook twee missiezusters werken in het jeugdprogramma mee. Zij sturen een grote groep vrijwilligers aan. Er zijn uitgaven gedaan voor het grote kinderkerstfeest voor straatkinderen, voor opbouwwerk onder meer dan 200 jonge soldaten en ook onder jonge gevangenen in de gevangenis van Puerto Rico. Jeugdwerk Cobija, trainingen (Y12-Co01) Totaal besteed: Ook in Cobija worden jongerentrainingen gegeven. Zo n 500 tot 700 jonge mensen nemen jaarlijks deel aan de activiteiten die worden gecoördineerd door pater Jaime Susli. De missiezusters die als jeugdleiders en als jeugdtherapeuten werken, ontvangen hiervoor van ons een bescheiden salaris. Wij hebben in 2011 ook reparatiekosten voor hun auto betaald. TOTAAL BESTEED AAN JEUGDWERK IN 2012: d) ALGEMENE EN EXTRA UITGAVEN Algemene administratie hulpprojecten, kantoor te Riberalta (Z12-01) Totaal besteed: Dit betreffen de kosten die zijn gemaakt voor de algemene administratie van alle hulpprojecten die door Stichting Amazone Kinderen worden gefinancierd, zoals salarissen, kantoorbenodigdheden, telefoon, computers, internet, postzegels, bankkosten, belastingen (op betalingen vanuit het buitenland), reiskosten. De werkzaamheden op de administratie worden uitgevoerd door Esteban Niemira, assistent-projectcoördinator en Rolanda Vaca, secretaris. Zorgvuldig worden vooraf begrotingen opgesteld en na afloop van een jaar worden rapportages met fotomateriaal vanuit alle hoeken van het werkveld verzameld en verwerkt om zowel projectmanagers ter plaatse en het bestuur van de stichting, als overheidsinstanties, fondswervers en donateurs in Nederland van de juiste informatie te kunnen voorzien. Aangezien er zoveel scholieren, studenten, gehandicapten, zieken en families voor hun dagelijkse welzijn en voor het opbouwen van een goede toekomst afhankelijk zijn van onze hulpprojecten is het van groot belang dat deze zorgvuldig worden gepland, uitgevoerd, gerapporteerd en geëvalueerd. In 2012 werd een gedenkbord gerealiseerd voor de vermelding van overleden donateurs die de Amazonekinderen in hun testament hadden opgenomen. Speciaal bouwproject in Guayaramerín: CETHA-schoolgebouw (E12-Gu00/1) Totaal besteed in 2012: Het bouwproject verloopt volgens plan. We hebben verschillende rapportages en fotomateriaal geleverd om allen die dit mogelijk hebben gemaakt (donateurs en een bedrijfsfonds in Nederland) op de hoogte te houden. De campagne om geld in te zamelen voor dit bouwproject is zeer succesvol geweest. Bij donaties van en meer 17 ontvingen de schenkers een deelnamecertificaat, ondertekend door bisschop Casey en Esteban Niemira. Aan het eind van 2012 was de bouw halverwege. De overige kosten zullen worden geboekt in De verwachting is dat het bouwproject in juli 2013 zal worden voltooid.

18 Overlopend project van 2011: Overkapping buitenaula middelbare school Puerto Rico Totaal besteed: In 2011 werd gestart met de bouw van de overkapping. Deze werd voltooid in De overkapping biedt de mogelijkheid om ongeacht de weersomstandigheden (tijdens het regenseizoen of in de zonnehitte) buitenactiviteiten te houden, zoals sportwedstrijden, bijeenkomsten voor leerlingen en ouders. Televisiestation Channel 10 - Guayaramerin Totaal besteed: Channel 10 is een televisiestation in Guayaramerin dat beheerd wordt door de Immaculate Conception parochie. Het wordt gebruikt voor evangelisatie. Normaal gesproken ondersteunen wij dit project niet, maar om te voorkomen dat de autoriteiten de zender uit de lucht zouden halen hebben wij financiële ondersteuning geboden, zodat het station nu aan de officiële voorwaarden voldoet. Overlopend project van 2011: Overkapping sportaccommodatie Middelbare school Riberalta Totaal besteed: Ook de overkapping van de sportaccommodatie bij de Chapel Sagrado Chorazón was begroot voor 2011, maar de voltooiing van de bouw vond plaats in Toen werden ook de laatste rekeningen betaald. Tijdens een Eucharistieviering werd de overkapping officieel door bisschop casey geopend en ingezegend. TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN BUITEN DE BEGROTING VOOR 2012: NB: Het verschil tussen de totalen van de in de Nederlandse jaarrekening opgenomen en de hierbij gerapporteerde projectuitgaven laat zich verklaren door de variërende wisselkoersen en door het feit dat enkele projectuitgaven op het werkveld na het boekjaar 2012 hebben plaatsgevonden. 18

19 JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 bedragen in euro s Toe- 31 december december 2011 lichting ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen 3 Vrij besteedbaar vermogen Kortlopende schulden 4 Diverse schulden en overlopende passiva

20 JAARREKENING 2012 Staat van baten en lasten over Baten uit eigen fondsenwerving Mailing activiteiten/nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totale kosten eigen ondsenwerving Totaal beschikbaar voor doelstelling Besteed aan doelstelling: Kosten projecten Charitatieve projecten Uitvoeringskosten eigen organisatie Voorlichting Eigen activiteiten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan doelstelling Overschot (tekort)

21 JAARREKENING 2012 Toelichting Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Buitenlandse valuta Activa en passiva in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar de wisselkoers per balansdatum. Eventuele koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten. De wisselkoers per 31 december 2012 bedroeg 1 $ = 0, ) Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar Diverse vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente ) Liquide middelen ABN-AMRO, rekening couranten ABN-AMRO, deposito ABN-AMRO, lange termijn deposito

22 JAARREKENING ) Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Bij: overschot verslagjaar Stand per 31 december ) Kortlopende schulden Diverse schulden en overlopende passiva Accountantskosten Mailingkosten Diversen

23 JAARREKENING 2012 Specificatie van de uitvoeringskosten eigen organisatie over Kantoorkosten Algemene mailingkosten Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten Vergaderingen, reis- en verblijfkosten PR en communicatie Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Waarvan ten behoeve van: Doelstelling Kosten projecten Voorlichting Fondsenwerving Totaal uitvoeringskosten De jaarrekening werd samengesteld door: Blank & Partners B.V., Accountancy en belastingadviseurs Haarlem, 1 juli

24 8. VAN DE PENNINGMEESTER Hierbij verklaar ik dat de financiële verslaglegging van Stichting Amazone Kinderen door mij akkoord is bevonden en dat de boekhouding door mij naar eer en geweten is gevoerd. Daarnaast is de aard van alle transacties nauwkeurig vastgelegd en vonden de boekhoudkundige procedures plaats overeenkomstig de door de Nederlandse wet gestelde eisen. - Daniel L. Simonds, 23 jaar ervaring in accountancy. Stichting Amazone Kinderen secretariaat Samanthagang 114, 2719 CL Zoetermeer Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Internet IBAN: NL18ABNA Kamer van Koophandel Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over schenkingen en erfenissen. Donateurs kunnen hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. (Zie ANBI-Belastingdienst). 24

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

bedienen, want er wordt uitbetaald naar de hoeveelheid gekraakte paranoten.

bedienen, want er wordt uitbetaald naar de hoeveelheid gekraakte paranoten. Kwartaalbrief voor donateurs van Stichting Amazone Kinderen September 2015 Ga mee de jungle in! Vandaag neem ik u mee naar de jungle van Bolivia. U zult zich vergapen aan de schoonheid van de natuur, maar

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 6 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december

Nadere informatie

Dat is heel goed nieuws voor de bevolking van het Boliviaanse Amazonegebied.

Dat is heel goed nieuws voor de bevolking van het Boliviaanse Amazonegebied. Kwartaalbrief voor donateurs van Stichting Amazone Kinderen Juni 2015 U bent geweldig! Zakken vol met felicitatiekaarten ontvingen wij van u als reactie op onze brief over bisschop Casey s 80-ste verjaardag.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vlottende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Ze kunnen naar school, dankzij u!

Ze kunnen naar school, dankzij u! Kwartaalbrief voor donateurs van Stichting Amazone Kinderen Maart 2017 Ze kunnen naar school, dankzij u! Weet u wel, dat u van grote betekenis bent voor de Boliviaanse Amazonebevolking? U kunt een jongen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

De stem in het oerwoud

De stem in het oerwoud Kwartaalbrief voor donateurs van Stichting Amazone Kinderen Juni 2017 De stem in het oerwoud Ik vraag u om hulp voor de mensen die geboren werden in de binnenlanden van Bolivia en opgroeiden zonder school.

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting Lost a Child te Huizen

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting Lost a Child te Huizen Uitgebracht aan Stichting Lost a Child te Huizen inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Staat

Nadere informatie

Kerstmis Chronische ondervoeding in het Amazonegebied Achtergrondinformatie

Kerstmis Chronische ondervoeding in het Amazonegebied Achtergrondinformatie Kwartaalbrief voor donateurs van Stichting Amazone Kinderen December 2015 Kerstmis 2015 Met Kerstmis gedenken wij de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd om ons te redden van de dood.

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Jaarbericht 2014 Jaarrekening Stichting

Nadere informatie

Hierbij treft u de jaarrekening over 2012 aan van de stichting Plaats de Wereld.

Hierbij treft u de jaarrekening over 2012 aan van de stichting Plaats de Wereld. Stichting Plaats de Wereld t.a.v. Johan Westerhof Tynaarlosestraat 43 9481 AB Vries Vries, 12 maart 2013 Opmerking : Jaarrekening 2012 Geachte heer Westerhof, Hierbij treft u de jaarrekening over 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Naar House. Nieuwerkerk aan den IJssel

Jaarrekening 2014. Stichting Naar House. Nieuwerkerk aan den IJssel Stichting Naar House Nieuwerkerk aan den IJssel Stichting Naar House De Vijf Boeken 12a Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon: 085-2738077 info@naarhouse.nl Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 1. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2014 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2012 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2013 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel. Stichting Detaned Foundation

Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel. Stichting Detaned Foundation Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel Stichting Detaned Foundation Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemeen 2 Jaarrekening Balans 3 W inst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2011... 4 Staat van baten en lasten over 2011... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Financieel verslag 2012

Financieel verslag 2012 Financieel verslag 2012 van Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie