VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme mensen en vooral hun kinderen en gehandicapten, hier in het Amazonegebied van Bolivia, te ondersteunen. We voorzien in medische zorg en onderwijs en zijn actief in het jeugdwerk. We stimuleren jonge mensen in hun persoonlijke groei door hun te leren verantwoordelijkheden te dragen, zelfvoorzienend te zijn en goed te zorgen voor hun familie en buren. Wij kunnen dit werk doen dankzij bijzondere schenkingen en nalatenschappen, maar vooral dankzij de trouwe ondersteuning door ongeveer vaste donateurs. Met grote dankbaarheid en bescheidenheid presenteer ik u hierbij ons Jaarverslag Dit rapport toont de aard van het werk dat we hebben kunnen uitvoeren om zieke en arme mensen te helpen, en om kinderen en jongvolwassenen de kans te geven onderwijs te volgen zodat zij een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Het laat ook zien hoe wij konden voorzien in programma s voor onze jeugd om te zorgen voor een nieuwe generatie van verantwoordelijke en productieve leden van onze gemeenschappen. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om dit verslag nauwkeurig te lezen, zodat u zult zien hoe uw betrokkenheid en bijdragen aan ons werk direct positief effect hebben op de hulp aan mensen in nood. Voor de mensen in onze regio blijft het leven zwaar. De geïsoleerde geografische ligging, het warme klimaat, frequente natuurrampen zoals overstromingen, tropische ziekten en aandoeningen en het gebrek aan elementaire medische zorg stellen het uithoudingsvermogen van de mensen ernstig op de proef. Maar samen met u als onze ondersteuners staan we naast hen in hun lijden en strijd. Wij willen hen sterken en bemoedigen in hun leven en geloof. Ons team van medewerkers en vrijwilligers hier in de Amazone en de geweldige teams van fondswervers, secretariaat en PR in Nederland werkten extreem hard in Dat heeft er absoluut toe bijgedragen dat onze programma s zo n positieve impact hebben gehad. Het medeleven en de ruimhartigheid van Nederlandse mensen raakt me diep in mijn hart. Zonder u zouden we niets kunnen beginnen. Van ons allen, hier in het Vicariaat Pando, aan u, onze ondersteuners, zeggen wij: hartelijk dank! Dank u voor uw gebeden en voor uw financiële steun. Het is ons een grote eer en een enorm genoegen om met u als partners in onze missie te mogen delen. In onze dagelijkse gebeden danken we God voor u. Mag de Heer ieder van u zegenen met gezondheid en geluk. Namens alle leden van het bestuur, Bisschop Luis M. Casey, Voorzitter en oprichter Vicariato Apostolico de Pando Casilla de Correo No. 9 Riberalta Beni BOLIVIA Tel

3 BESTEDINGEN VOOR ONDERWIJS, GEZONDHEIDSZORG EN JEUGDWERK IN 2010 MET TOELICHTING Inleiding Sinds de oprichting van Stichting Amazone Kinderen in 1994 hebben wij erop toegezien dat de administratie en projectcoördinatie in de departementen Pando en (een deel van) Beni in Bolivia accuraat en effectief werden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de giften vanuit Nederland op de juiste wijze zouden worden besteed. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan gedetailleerde rapportages van de vele langlopende en eenmalige hulpprojecten. Een samenvatting vindt u hieronder. Onze hulpprojecten zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: onderwijs, gezondheidszorg en jeugdwerk. ONDERWIJS Onderwijs Administratie Riberalta (E10-99) Totaal besteed: De uitgaven betreffen kantoorkosten en salarissen van professionele en vrijwillige medewerkers van de onderwijsadministratie. Het administratiekantoor voorziet in de coördinatie van alle onderwijsprogramma s, inclusief de katholieke middelbare scholen en het beroeps- en speciaalonderwijs in het gehele vicariaat. Hierbij inbegrepen zijn de kosten voor training van leerkrachten, hun reiskosten, onderhoud voor computers en andere apparatuur, voorzieningen (water en energie) en kantoorbenodigdheden. In 2010 werden twee regionale bijeenkomsten voor onderwijskrachten georganiseerd, in Riberalta en in Cobija. De uitgaven voor organisatie en uitvoering vallen onder deze noemer en bedroegen Onderwijs Riberalta algemeen (E ) Totaal besteed: Algemene kosten voor het middelbaar onderwijs in Riberalta, zoals voor salarissen van leerkrachten, interne begeleiders en cursusleiders van de trainingen normen en waarden, voor het aanvullen en onderhouden van schoolbibliotheken en een openbare bibliotheek, het verkrijgen van overheidsvergunningen en ook de onderhoudswerkzaamheden aan schoolgebouwen. De aanschaf van leerboeken, gereedschappen, apparatuur voor scheikunde en natuurkunde, kookattributen, naaimachines, computers en andere onderwijsmaterialen vormden de grootste kostenpost onder deze noemer. Verder moesten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het dak van de Nuestra Señora del Carmen School en kreeg het San José Obrero School een nieuw voetpad om het gebouw. Studiebeurzen (E ) Totaal besteed: Ongeveer 50 jonge studenten uit zeer arme families ontvingen in 2010 een studiebeurs variërend van 50 tot 140 per maand als bijdrage aan hun dagelijks onderhoud en voor leermiddelen, zodat zij vakdiploma s kunnen behalen waar in de regio een grote behoefte aan is. Zij volgen studies tot fysiotherapeut, leerkracht, verpleegkundige, bos- of tuinbouwspecialist, computerdeskundige: fysiotherapie, onderwijs, land- en tuinbouw, bosbouw. In ruil voor het ontvangen van een studiebeurs draaien zij parttime mee in onze kinderhulpprojecten. Dit houdt in dat zij assisteren in het onderwijs of 3

4 bij vormings- en leiderschapscursussen. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden begeleid bij het aanvragen en afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma s. Onderwijs via de radio (E ) Totaal besteed: Vanuit radiostation Radio San Miguel, dat onder verantwoordelijkheid staat van het vicariaat, wordt al 40 jaar onderwijs geboden. Tegenwoordig zijn de programma s in 22 onderontwikkelde gebieden diep in het oerwoud te ontvangen. Jaarlijks nemen ongeveer 150 mensen deel aan Maestro en Casa (de Thuismeester), zoals het lesprogramma wordt genoemd. In 2010 namen 110 vrouwen en 62 mannen deel in het eerste semester en 104 vrouwen en 65 mannen in het tweede semester. De lees-, schrijf- en rekenlessen zijn bedoeld ter bestrijding van het helaas nog steeds veel voorkomende analfabetisme. Onderwerpen die tijdens de lessen bovendien aan de orde komen zijn: leidinggeven, moraliteit, gezondheid, gemeenschapsontwikkeling en milieu. Om deelnemers te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij hen om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen werden per boot naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te bezoeken, hen te helpen bij de lessen en om examens af te nemen. De kosten voor het radiowerk zijn inclusief reiskosten voor de leerkrachten. In 2010 werd er bovendien een nieuwe zendmast aangeschaft. CETHA, beroepsonderwijs voor volwassenen (E ) Totaal besteed: CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario) startte in 1998 als resultaat van een enquête, gehouden door de missionarissen van de Heilige Voorzienigheid onder de inwoners van de stad. Het begon in Riberalta, maar is nu uitgebreid naar andere plaatsen in het oerwoud, nl. Guayaramerin, Porvenir, Puerto Rico en omringende junglegemeenschappen. In 2010 totaal volgden tot deelnemers een opleiding bij CETHA. Het doel van de lessen is om de vaardigheden van de bevolking te verbeteren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De meeste deelnemers hebben in hun jeugd nooit goed onderwijs gehad en kunnen van het minimale loon dat zij verdienen niet of nauwelijks hun families onderhouden. De manager op elk van de locaties werkt samen met een team van docenten en coördinatoren. In Riberalta is Hans Lanchi Ejuro directeur van CETHA. Het project heeft een solide structuur en een goede reputatie, welke van groot belang zijn voor de continuering in de toekomst. CETHA geldt als een langlopend hulpproject dat door Stichting Amazone Kinderen financieel wordt ondersteund. Inrichting San José Obrero School Riberalta (E ) Totaal besteed: 433 De uitrusting van de middelbare school in Riberalta geldt als een afgerond project voor De school had behoefte aan nieuwe tafels en stoelen voor de klaslokalen. De school biedt onderwijs aan meer dan leerlingen, verdeeld over de ochtend-, middag- en avonduren. Kinderopvang Benjamin Bowles School Riberalta (E ) Totaal besteed: De Benjamin Bowles School biedt middelbaar onderwijs aan 50 tot 75 jonge moeders om hen te helpen een bestaan voor hun gezin op te bouwen. Wanneer deze jonge vrouwen een diploma behalen hebben zij betere kansen op de arbeidsmarkt. Er was behoefte aan faciliteiten om hun kleine kinderen tijdens de lesuren op te kunnen vangen en te verzorgen. In 2010 werd een gebouw gerealiseerd. Ook werd een keuken met oven, een koelkast en ameublement geplaatst. De bouw en de inrichting van de kinderopvang stond onder supervisie van Esteban Niemira, assistent-projectcoördinator van onze stichting en werd in het bijzijn van leerkrachten, leerlingen, locale onderwijsambtenaren en natuurlijk bisschop Luis M. Casey feestelijk geopend. Tijdens zijn speech dankte bisschop Casey de donateurs van Stichting Amazone Kinderen voor het mogelijk maken van deze belangrijke aanvulling op het volwassenenonderwijs. 4

5 Constructie San Luis Centrum Riberalta (E ) Totaal besteed: De bouw van het San Luis Centrum startte in 2009 en kon in 2010 worden afgerond. Het centrum biedt technisch onderwijs aan ongeveer 150 studenten per semester. De lessen zijn gericht op verbetering van vakmanschap waarmee studenten in staat zijn een vak uit te oefenen en zij hun gezinnen kunnen onderhouden. Het nieuwe gebouw heeft twee verdiepingen met klaslokalen en werkplaatsen voor onderwijs in autotechniek, koken, catering, cosmetica, handwerken, secretariaat, ICT en andere vaardigheden. De bouw en inrichting van de school zijn zeer voorspoedig verlopen en werden afgerond met een feestelijke opening in Aula/kapel voor San José Obrero School Riberalta (E ) Totaal besteed: Toen de San José Obrero School in 2004 werd gebouwd, was er geen geld meer voor een kapel. In 2010 kon met de bouw van een aula/kapel worden gestart. De ruimte zal gebruikt worden voor bijeenkomsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ongeveer 80% van de bouw kon worden uitgevoerd, maar er waren vertragingen door een tekort aan cement voor de vloer. Dat tekort werd veroorzaakt door politieke protestacties en wegblokkades elders, zodat trucks met cement de stad Riberalta niet konden bereiken. Wanneer er wel cement voorradig was, waren de prijzen zeer hoog. De bouw is inmiddels hervat. We hopen de aula/kapel in 2011 te kunnen voltooien. Computerlokaal voor San José Obrero School Riberalta (E ) Totaal besteed: Ook in Bolivia staat de computerontwikkeling niet stil. Om de inwoners van het Amazonegebied een venster naar de buitenwereld te bieden zijn computers, internet en computervaardigheden hard nodig. Vandaar dat er besloten is een computerlokaal met 40 computers te realiseren bij de San José Obrero School. De bouw van het lokaal werd uitgevoerd door hetzelfde bouwbedrijf als bij de aula/kapel en heeft dus te kampen met dezelfde problemen en vertragingen. We hopen het computerlokaal in 2011 in gebruik te kunnen nemen. Aula/kapel voor Nuestra Señora del Carmen School Riberalta (E ) Totaal besteed: Deze aula wordt kleiner dan de aula bij de San José Obrero School, maar biedt niettemin voldoende ruimte voor samenkomsten voor vieringen en andere activiteiten. De voltooiing van de bouw wordt verwacht in Verbetering faciliteiten onderwijs in Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Dit onderdeel van de hulpverlening betreft onderhoudswerkzaamheden, vervanging van verouderde meubels en aanschaf van onderwijsmaterialen ten behoeve van de middelbare scholen in Guayaramerin, de San Francisco School en de San José School. Aan deze scholen was in geen jaren onderhoud gepleegd. Wij vinden een veilige en comfortabele leeromgeving voor kinderen erg belangrijk en maakten hiervoor graag ruimte in ons budget. Meer dan leerlingen profiteren van het onderwijs op deze scholen. In 2009 was al begonnen met het onderhoud van de gebouwen, in 2010 kon het worden afgerond. De scholen zullen nog vele jaren profiteren van de verbeteringen. Onderwijs bij Curcusi, Guayaramerin (E ) Totaal besteed: In Curcusi ontvangen kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar met een zeer arme achtergrond en vaak een traumatisch verleden, dagelijks gezonde maaltijden, onderwijs en hulp bij het leren en waar nodig kleding en 5

6 schoeisel. Ze leren er zich te wassen en hun tanden te poetsen. Van de liefdevolle aandacht en het samenzijn knappen de kinderen enorm op. Door ook aandacht te geven aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling vinden de kinderen uiteindelijk weer de aansluiting met het reguliere onderwijs. In 2010 konden 100 tot 110 kinderen worden opgevangen, dat is een toename van 30%. Zuster Patricia Velasco en haar staf van 7 medewerkers houden Curcusi draaiende. De rapportages van Zuster Patricia melden dat het programma van Curcusi in 2010 succesvol en volgens plan is verlopen. Wij hopen dit prachtige project nog vele jaren te kunnen ondersteunen vanuit de stichting. Salarissen voor leerkrachten in Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Onderwijs dat door de staat wordt gefinancierd omvat geen trainingen in normen en waarden en Bijbels onderwijs. Omdat Christelijk onderwijs de basis vormt voor een waardevolle levensinvulling en het dragen van verantwoordelijkheden worden leerkrachten voor deze aspecten door ons opgeleid en betaald. Thema s die in de lessen op de diverse scholen aan de orde komen zijn: liefde en eerlijkheid, je plaats in de gemeenschap, het aangaan van goede relaties, het dragen van verantwoordelijkheden in de zorg voor elkaar en het oplossen van conflicten. Ongeveer leerlingen op diverse scholen in Guayaramerin volgden dergelijke lessen en het streven van de stichting is dit programma nog lang te ondersteunen. Computers voor de San Francisco School, Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Er was een grote behoefte aan modernisering van het computeronderwijs op de San Francisco School en daarom hadden wij in het budget voor 2010 de aanschaf van computers en toebehoren opgenomen. Inderdaad zijn de computers en bijbehorende apparatuur aangeschaft. Klaslokalen en toiletten Speciaalonderwijs San Francisco School, Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Op de school is een afdeling voor speciaalonderwijs voor ongeveer 100 leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps. Omdat het ontbrak aan goede lokalen en toiletten is dit in 2010 gerealiseerd. Zoals geldt voor alle projecten zijn er volledige en informatieve rapporten en foto s gemaakt van de bouw. Inrichting lokalen Speciaalonderwijs San Francisco School, Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Voor de inrichting van de lokalen zijn tafels, stoelen en kasten voor leermiddelen aangeschaft. Ook materialen voor het speciaalonderwijs waren nodig. Het ging hier om een TV, een computer, een Dvd-speler en spelmateriaal. Na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden in 2010 konden de lokalen worden ingericht. CETHA, onderwijsmaterialen, Guayaramerin (E ) Totaal besteed: Voor een toelichting op CETHA (Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario), zie E De volwassenen die in Guayaramerin deelnemen aan de lessen van CETHA komen uit de stad zelf, maar ook uit de dorpen en nederzettingen in het oerwoud rond de stad. De uitgaven in 2010 werden gedaan voor met name de lessen handwerken en koken. Aangeschaft zijn: een fornuis, een koelkast, een blender, naaimachines en naaigerei. 6

7 CETHA Puerto Rico (E ) Totaal besteed: Het oerwouddorp Puerto Rico ligt middenin het uitgestrekte en ongerepte oerwoud. Het beschikte tot voor kort over slechts 4 uur elektriciteit per dag en helemaal niets in het omliggende gebied. Aan het eind van 2010 is dat binnen Puerto Rico uitgebreid naar 18 uur per dag. Ook is er sinds 2010 pas gsm-verkeer mogelijk. Deze moderniseringen hebben te maken met de onlangs gestationeerde militaire basis in Puerto Rico. CETHA Puerto Rico had 165 deelnemers in Zij volgden lessen op eigen locatie, dankzij de bereidheid van leraren om hen met het lesmateriaal te bezoeken. 25 leerlingen hebben in 2010 hun opleiding afgerond en een diploma behaald. 10% van de deelnemers in Puerto Rico haakten voortijdig af en dat gold eveneens voor 20% van de deelnemers uit de afgelegen dorpen en nederzettingen. De uitgaven voor dit project in 2010 betroffen de salarissen voor leerkrachten, hun reiskosten (brandstof en onderhoud van de terreinwagens), lesmaterialen, workshops en organisatiekosten. Zuster Hilda Salazar Benitez coördineert dit programma en rapporteert maandelijks over de voortgang aan Esteban Niemira, onze assistent-projectcoördinator. CETHA Puerto Rico, computers (E ) Totaal besteed: Voor CETHA Puerto Rico werden 10 computers en computertafels aangeschaft om deelnemers aan het programma les te kunnen geven in computertechniek en andere vaardigheden. Ieder jaar kunnen 150 tot 225 studenten nu gebruik maken van deze faciliteiten. Bisschop Casey heeft in oktober 2010 akkoord gegeven op plannen om een computerlokaal bij te bouwen. Dit zal in 2011 worden gerealiseerd. Salarissen voor leerkrachten in Cobija (E ) Totaal besteed: Ook in Cobija betalen wij leerkrachten voor het geven van aanvullende lessen op de middelbare scholen. Zie E Deze lessen worden gevolgd door zo n scholieren. De Amazone-indianen hebben door onderdrukking en uitbuiting in het verleden een wat passieve en onderdanige mentaliteit. Dankzij ons normen- en waardenprogramma zien wij niet alleen de jeugd veranderen, ook hun families en dorpsgenoten zien wij groeien in hun zorg voor elkaar, het nemen van verantwoordelijkheden en het verder kijken dan de dag van vandaag. De bedoeling is dat wij dit belangrijke en hoopgevende hulpprogramma nog vele jaren zullen ondersteunen. Onderwijs Cobija, studiebeurzen etc. (E ) Totaal besteed: Voor het eerst in 2010 gaven wij 70 gehandicapte en zeer arme studenten en hun families in Cobija en omringende jungledorpen financiële ondersteuning zodat zij in staat waren om onderwijsmaterialen aan te schaffen en onderwijs te volgen. Zonder deze hulp zouden de kinderen geen toegang hebben tot het onderwijs. Wij hopen in staat te zijn dit nieuwe project in de komende jaren te handhaven omdat er in de regio grote behoefte is aan ondersteuning van arme families. Onderwijs Cobija, materialen voor bibliotheek en streekarchief (E ) Totaal besteed: Het betreft hier een eenmalig project ten behoeve van de algemene bibliotheek in Cobija, waar alle middelbare scholieren gebruik van maken. De aanschaf betrof lees- en leerboeken, landkaarten en ander educatief materiaal, maar ook systemen voor archivering van officiële documenten (zoals huwelijksakten) en documenten van historische waarde voor de gehele regio. Bovendien werd de accommodatie zo aangepast dat regen, hitte en wind geen schade aan de boeken en documenten kunnen aanrichten. De bibliotheek en het streekarchief zijn toegankelijk voor alle bewoners in de regio. Onderwijs Cobija, geluidsinstallatie voor middelbare school (E ) Totaal besteed: Op de Nuestra Senora del Pillar High School in Cobija was al jaren grote behoefte aan een geluidsinstallatie voor samenkomsten, schoolevenementen en -projecten. In 2010 konden microfoons, versterker en speakers worden aangeschaft. TOTAAL BESTEED AAN ONDERWIJS IN 2010:

8 GEZONDHEIDSZORG Gezondheidszorg Riberalta, medisch team (H10-010) Totaal besteed: Onze gezondheidsklinieken en apotheken in Riberalta functioneren goed. Zij staan onder leiding van dr. Oscar Serrate en behandelen dagelijks een regelmatige toestroom van patiënten. Het gaat hier voornamelijk om indianenfamilies die te arm zijn om de reguliere medische zorg te betalen. Voor een consult rekenen onze klinieken 10 Bolivianos ( 1,09), dat is ongeveer 70% van de rekening die bij het openbare ziekenhuis betaald moet worden en slechts 20% van wat men bij een particuliere arts betaalt. Wanneer families echt niets kunnen missen worden zij gratis geholpen. In 2010 werden ongeveer patiënten, veelal inheemse indianen, behandeld. De uitgaven betroffen bescheiden salarissen en/of onkosten voor artsen en verpleegkundigen. De kliniek in Riberalta werd in 1985 gestart en zal ook in de toekomst door Stichting Amazone Kinderen worden gesteund. Gezondheidszorg Riberalta, kantoor (H10-011) Totaal besteed: Om als gecertificeerde medische centra te worden aangemerkt, moeten de klinieken aan landelijke richtlijnen voldoen. De uitgaven onder deze noemer betreffen een zorgvuldige administratie (boekhoudkundige rapportages en patiëntendossiers) en aanschaf van de juiste medische en hygiënische hulpmiddelen. Gezondheidszorg Riberalta, medicijnen (H10-012) Totaal besteed: Deze uitgave betreft de aanschaf van medicijnen voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen. Ongeveer mensen hebben in 2010 gebruik gemaakt van gratis medicijnen. Per geval wordt door Rolando Vaca en Esteban Niemira beoordeeld of patiënten voor gratis medicatie in aanmerking komen. Gezondheidszorg Riberalta, bestrijding van ondervoeding (H10-013) Totaal besteed: Dit hulpprogramma werd ooit gestart om ondervoeding onder met name kinderen tegen te gaan. Ondervoeding blijft een groot probleem in het Amazonegebied. Kinderen krijgen onvoldoende voedingsmiddelen binnen, waardoor zij vatbaar zijn voor allerlei tropische ziekten en aandoeningen. Vaak is er aanvullende voeding nodig wanneer er in families sprake is van ziekte, een ongeluk of werkloosheid. Wij voorzien dan in rijst, melkpoeder, olie en andere basisvoeding. Maandelijks ontvingen in 2010 gemiddeld 120 volwassenen en 140 kinderen deze zeer belangrijke vorm van basishulp, die gegeven wordt vanuit 13 verschillende locaties in en rond de stad Riberalta. Ook dit project geldt als een langlopend hulpprogramma dat Stichting Amazone Kinderen nog lang hoopt te ondersteunen. Gezondheidszorg Riberalta, bijstand voor arme families (H10-014) Totaal besteed: Wanneer er in families sprake is van ziekte of een ongeval waarvoor dringende medische zorg nodig is en men geen geld heeft om die zorg te betalen, klopt men aan bij het huis van bisschop Casey voor hulp. Die wordt graag gegeven! Er zijn gevallen waarin onze eigen artsen en apotheken een patiënt niet kunnen helpen als de ziekte of de verwonding te gecompliceerd is. Dan zorgen we ervoor dat de patiënt naar een arts elders in de stad vervoerd wordt en dat hij of zij de juiste onderzoeken en medicatie krijgt. Wij betalen daarvoor de kosten. Geregeld wordt onze hulp ingeroepen wanneer een familie geen geld heeft om een overledene te begraven of om bijvoorbeeld een afgewaaid dak te vervangen. Dit programma is lastig te begroten, omdat de hulpvraag jaarlijks erg kan variëren. Gezondheidszorg Riberalta, operaties en transport (H10-015) Totaal besteed: Het ziekenhuis in Riberalta is niet ingericht voor meer specialistisch onderzoek en behandelingen. Bij gecompliceerdere ziektes en aandoeningen, afwijkingen of verwondingen kan het nodig zijn om een patiënt naar ziekenhuizen buiten het Amazonegebied te sturen, bijvoorbeeld in Santa Cruz of La Paz, waar men beter toegerust is voor het maken van CT-scans, chemotherapie, chirurgie etc. Als men dat niet kan betalen dragen wij op verzoek bij aan de kosten voor transport en de ziekenhuisopname. Dankzij dit programma worden vele levens gespaard en wij hopen nog lang aan dit programma te kunnen bijdragen. 8

9 Gezondheidszorg Riberalta, Pro Vida (H10-016) Totaal besteed: Pro Vida is een alternatief medisch centrum dat werd gestart in het jaar 2000 om patiënten die bij de reguliere zorg geen baat vinden te behandelen met natuurlijke geneesmiddelen. Deze middelen, bereid uit kruiden en andere natuurlijke grondstoffen, hebben door de jaren heen hun geneeskrachtige werking bewezen. De kruidendranken en kompressen geven verlichting bij typisch tropische huidproblemen en chronische aandoeningen. 25% van de mensen die gebruik maken van de zorg in Pro Vida kunnen de geneesmiddelen en de behandelingen niet betalen, zij worden gratis geholpen. In 2010 werden er in Pro Vida zieken behandeld. Zij waren afkomstig uit Riberalta, maar ook uit jungledorpen en -gemeenschappen in de wijde omgeving. Pro Vida werd vanaf de oprichting tot het einde van 2010 geleid door de deskundige en gedreven zuster Laura Huber. Zij werd bijgestaan door 4 opgeleide assistentes. Het bestede bedrag betrof salarissen voor de medewerkers, grondstoffen, verbandmiddelen, watten en andere medische producten, maar ook enige reparatiewerkzaamheden aan het gebouw. Sinds 2008 ontvangen wij van Stichting Eekhoorn uit Leiden jaarlijks een aanzienlijke bijdrage, speciaal bedoeld voor Pro Vida. Gezondheidszorg Riberalta, Nuevos Horizontes, salarissen (H10-020) Totaal besteed: Voor het gehandicaptencentrum Nuevos Horizontes in 1995 haar deuren opende waren er geen voorzieningen voor gehandicapten in de stad Riberalta. Op het hebben van een gehandicapt kind ruste een enorm taboe. Het gevolg was dat kinderen met lichamelijke of verstandelijke gebreken door ouders of verzorgers voor de buitenwereld verborgen werden gehouden, met alle trieste gevolgen van dien. Zulke kinderen ontvingen niet de medische zorg en aandacht die zij nodig hadden en leden daardoor onnodig veel pijn en liepen psychische en emotionele schade op. Nu is dat gelukkig anders. Nuevos Horizontes voorziet in medische zorg, fysiotherapie, gezonde maaltijden en er is een dagopvang waar medewerkers de kinderen met educatief spelmateriaal bezig houden. Voor volwassen gehandicapten zijn er workshops voor arbeidstherapie. Aan ouders en verzorgers worden cursussen gegeven over hoe zij hun gehandicapte kind kunnen verzorgen. In 2010 kwamen elke dag 18 kinderen en 15 volwassenen als vaste cliënten naar het centrum. Daarnaast legden de fysiotherapeuten 8 tot 10 maal per maand huisbezoeken af. Onder H vallen de kosten die we maakten voor salarissen voor alle medewerkers, inclusief de fysiotherapeuten en de buschauffeur die de kinderen van en naar huis vervoerde. Het werk van Nuevos Horizontes wordt zeer gewaardeerd door de inwoners van Riberalta. Het taboe is grotendeels weggenomen. Nuevos Horizontes verdient nog vele jaren onze steun! Gezondheidszorg Riberalta, Nuevos Horizontes, transport (H10-021) Totaal besteed: Dit bedrag betroffen het onderhoud en brandstof voor onze eigen bus waarmee de kinderen dagelijks naar het centrum en weer naar huis werden vervoerd. De bus wordt ook gebruikt om gehandicapte kinderen die geïntegreerd zijn in het reguliere onderwijs naar de Nuestra Senors del Carmen School te vervoeren. Wanneer er uitjes voor de kinderen worden georganiseerd wordt er ook dankbaar gebruik gemaakt van de bus. Gezondheidszorg Riberalta, Nuevos Horizontes, voeding en benodigdheden (H10-022) Totaal besteed: Het centrum voorzag ook in 2010 in voedzame maaltijden, omdat de kinderen thuis onvoldoende voeding ontvangen. Er werden spelmaterialen voor de fysiotherapie en eenvoudige leermiddelen aangeschaft. Bovendien werden er uitgaven gedaan voor een nieuwe ventilator en een ladder, en voor voorzieningen om de badkamer toegankelijker te maken voor gehandicapten. 9

10 Gezondheidszorg Riberalta, Nuevos Horizontes, chirurgie (H10-030) Totaal besteed: Nu en dan heeft een lichamelijk of verstandelijk gehandicapt kind een operatie nodig voor een chronische of acute aandoening. Zo n operatie kan een kind helpen mobieler te worden of het voorkomt dat de conditie van een kind fysiek of mentaal achteruit gaat. Wij bieden financiële steun aan de families om de operatie te kunnen bekostigen. In 2010 waren we dankzij een schenking van de Anna Muntz Stichting bovendien in staat om 10 kinderen met klompvoetjes in Trinidad te laten opereren. We haakten hiermee aan bij een hulpproject van een Spaanse organisatie die deze operaties gratis uitvoerde. De kosten werden gemaakt voor transport voor de 10 kinderen, elk met een ouder en voor een fysiotherapeut als begeleider, per bus en vliegtuig en voor het verblijf in Trinidad. Gezondheidszorg Riberalta, Nuevos Horizontes, overige (H10-031) Totaal besteed: Geregeld ontvangen wij vrijwilligers uit het buitenland, die dan voor een periode meedraaien in het centrum om met de kinderen te werken. Onder deze uitgaven rekenen wij verblijfskosten voor drie vrijwilligers die in 2010 op het centrum werkten. Ook valt het onderhoud van de tuin, de schoonmaak van het centrum, kantoorbenodigdheden voor de administratie en de aankoop van een nieuwe watertank hieronder. In 2010 vierde het centrum zijn 15-jarig jubileum. Hiervoor werden enkele feestartikelen, limonade en versnaperingen ingekocht. Gezondheidszorg Guayaramerin, Sagrada Familia, salarissen (H10-040) Totaal besteed: Het gezondheidscentrum Sagrada Familia in Guayaramerin (aan de grens met Brazilië) bestaat sinds 2004 en behandelt indianenfamilies uit alle stadswijken die de reguliere zorg niet kunnen betalen. Dit bedrag werd besteed aan bescheiden salarissen voor artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Per maand vinden er ongeveer 240 consulten plaats. In 2010 konden meer dan mensen in Sagrada Familia worden geholpen. Sagrada Familia dat onder de kundige leiding staat van zuster Vandete Barbose de Oliveira, een jonge Braziliaanse missiezuster, geldt voor ons als een langlopend project. Gezondheidszorg Guayaramerin, medicijnen (H10-041) Totaal besteed: Met dit bedrag hebben wij bijgedragen aan het vullen van de apotheek in Sagrada Familia. De behoefte aan goede medicijnen is enorm. Dankzij onze steun kon men gratis medicijnen verstrekken aan zeer arme families. Gezondheidszorg Guayaramerin, mobiel gezondheidsteam (H10-042) Totaal besteed: Dit programma werd in 2008 gestart om de tekortschietende gezondheidszorg van de overheid aan te vullen voor dorpen en gemeenschappen diep in het uitgestrekte oerwoud rondom Guayaramerin. In sommige van die gebieden zijn geen medische voorzieningen, tenzij er meldingen komen van uitbraken van epidemieën en gevaar voor besmetting. In deze geïsoleerd liggende gebieden voorzien wij in samenwerking met Caritas, een hulporganisatie van de Rooms-katholieke kerk, de bevolking van preventieve zorg en helpen wij ziekten (vooral malaria), aandoeningen, ondervoeding en kindersterfte te voorkomen. Wanneer men gewonde of zieke kinderen en volwassenen aantreft kunnen die worden behandeld. Kinderen worden ingeënt. Het medische team reist per boot of met een jeep de dorpen en nederzettingen langs met medicijnen, vitaminen en voedingssupplementen. De hospitaalboot vaart een route van 30 dagen over de vele rivieren in het Amazonegebied. In 2010 werden patiënten in 30 verschillende leefgemeenschappen bereikt en geholpen. Bovendien ontvingen de mensen informatie over hoe zij zelf ziekten en aandoeningen het best kunnen behandelen. De uitgaven werden gedaan 10

11 voor medicijnen en medische hulpmiddelen, transport, brandstof voor boot en jeep, salarissen voor het team, voeding en andere noodzakelijke goederen voor onderweg. Gezondheidszorg Guayaramerin, ouderenzorg (H10-043) Totaal besteed: In 2010 hebben we 20 ouderen in Guayaramerin kunnen helpen door reparaties aan het ouderenopvanghuis mogelijk te maken. Het dak lekte en er waren onvoldoende ventilatoren om het huis in de warmste periode van het jaar te kunnen koelen. Dit was voor ons een eenmalig project, maar als men vanuit het ouderencentrum nogmaals een beroep op ons doet, staan we graag klaar. Het huis is ooit gestart door de kerk ter plaatse en ook hier coördineert Caritas de zorg. De lokale en provinciale overheid draagt totaal 46% van de kosten en de kerk voorziet in de andere 54%. De meeste ouderen hebben geen familie meer die voor hen kan zorgen. In het huis ontvangen zij een schone plek om te leven, voeding, medische zorg en mensen die om hen geven. Hoewel de stichting is opgericht om arme kinderen in het Amazonegebied bij te staan, hebben wij deze ouderen dankzij de fondsen die binnenkwamen na een speciale hulpvraag aan de achterban, toch kunnen helpen. Gezondheidszorg Cobija, salarissen (H10-061) Totaal besteed: Honderden patiënten profiteerden van de extra zorg die onder leiding van zuster Isabel Nogalis in 2010 aan arme families in Cobija gegeven kon worden als aanvulling op de basiszorg waarin de overheid voorziet. Dit bedrag betreft het salaris van zuster Isabel. Dit geldt als een langlopend medisch hulpproject. Gezondheidszorg Cobija, transport (H10-062) Totaal besteed: De zusters werken al tientallen jaren vanuit Villa Bush, een dorpje vlakbij Cobija. Deze transportkosten zijn echter eenmalig. Het ging hier om de aanschaf van een terreinwagen waarmee de zusters zieken in de jungle en op het platteland kunnen bezoeken. Hun hulpvraag hebben wij in 2010 graag gehonoreerd. TOTAAL BESTEED AAN GEZONDHEIDSZORG IN 2010: JEUGDWERK Jeugdwerk Riberalta, straatkinderen (Y10-010) Totaal besteed: Het werk onder straatkinderen in Riberalta bestaat uit een interventieprogramma om hen op school te krijgen en te houden en zo te voorkomen dat zij in drugs en criminaliteit belanden. Het programma heet Ninos de la Calle of Big brother and sister program. Voor het programma hebben wij ongeveer 50 vrijwilligers die als mentors de kinderen begeleiden op school, maar ook in de thuissituatie. Wanneer zij daar problemen als verslavingen, mishandeling, ondervoeding, ziekte of psychische nood aantreffen, rapporteren zij dit aan onze medewerkster zuster Claudia Alves, die daarop actie kan ondernemen door de juiste hulp voor de familie in de schakelen. In 2010 draaiden ongeveer 400 straatkinderen uit 18 verschillende buurten van Riberalta mee in dit programma. De uitgaven onder deze noemer zijn gedaan voor schoolmaterialen (boeken, schrijfmaterialen, schooluniformen etc.) en bijeenkomsten voor straatkinderen (kinderclubs, kerstfeest ed.). 11

12 Jeugdwerk Riberalta, trainingen (Y10-011) Totaal besteed: Voor jonge mensen in de regio organiseren wij bijeenkomsten, lessen, uitstapjes en andere activiteiten waarbij we christelijke normen en waarden bespreekbaar maken en de jonge mensen laten nadenken over onderwerpen als: eerlijkheid, vriendschap, huwelijkstrouw, verantwoordelijkheid voor de medemens en de natuur en zorgen voor elkaar. Op de scholen en thuis wordt over deze onderwerpen nauwelijks gesproken, maar wij achten ze van groot belang voor de ontwikkeling van een nieuwe, stabiele en verantwoordelijke generatie jongvolwassenen. Langzaam maar zeker zien wij een positieve mentaliteitsverandering onder de jeugd op gang komen. In 2010 profiteerden 800 tot 1200 jongeren en hun families van dit programma. Ook is er een groep gestart voor jonge militairen (18-20 jaar) die in Riberalta gestationeerd zijn. Onder de uitgaven van dit project werd het salaris van onze drie jeugdwerksters (missiezusters) gerekend en enkele onderhoudswerkzaamheden aan het kantoor voor jeugdwerk bij de San Francisco-kapel in Riberalta. Jeugdwerk Riberalta, bouw jeugdcentrum St. Martin (Y10-012) Totaal besteed: St. Martin is een van de grotere buitenwijken van Riberalta waar veel jonge mensen wonen. Er was behoefte aan een ruimte voor (pastorale) jeugdactiviteiten. Honderden jonge mensen maken nu van de ruimte gebruik. De gemeenschap bekostigde zelf de omheining van het terrein. Bisschop Casey heeft het jeugdcentrum tijdens een feestelijke ceremonie officieel geopend en ingezegend. Jeugdwerk Guayaramerin, trainingen (Y10-020) Totaal besteed: In Guayaramerin loopt eenzelfde jeugdprogramma als in Riberalta (zie Y10-011). In 2010 is er door de jeugd van Guayaramerin een uitstapje van 2 en 3 dagen gemaakt. 500 tot 700 jonge mensen draaiden in 2010 mee in het jeugdprogramma, dat gecoördineerd wordt door pater Alejandro Añez. Hij werkt samen met vele vrijwilligers. Jeugdwerk Guayaramerin, bouw jeugdruimte (Y10-021) Totaal besteed: In 2010 werd de bouw van een gezonde en veilige plek voor jeugdsamenkomsten gerealiseerd. Van het gebouw wordt veelvuldig en met veel enthousiasme gebruik gemaakt door 500 tot 700 jongelui. Jeugdwerk Puerto Rico, trainingen (Y10-030) Totaal besteed: Ook in Puerto Rico draait het jeugdwerk zoals in Guayaramerin en Riberalta. In Puerto Rico namen in tot 500 jonge mensen deel aan het jeugdprogramma. De coördinator is hier pater Hichi Peña. Hij werkt samen met een grote groep vrijwilligers. Er zijn uitgaven gedaan voor het grote kinderkerstfeest voor straatkinderen, voor opbouwwerk onder meer dan 200 jonge soldaten en ook onder jonge gevangenen in de gevangenis van Puerto Rico. Voor de laatste groep werden bovendien materialen aangekocht om daarmee wat handenarbeid te kunnen verrichten. Jeugdwerk Porvenir, bouw jeugdcentrum (Y10-041) Totaal besteed: In Porvenir, een oerwouddorp ongeveer 450 km. ten westen van Riberalta, konden we in 2010 ook een jeugdcentrum realiseren op het terrein naast de kerk. Er draaien jaarlijks 400 tot 600 jongelui mee met de 12

13 jeugdactiviteiten, dus een eigen ruimte was zeer gewenst. De bouw verliep voorspoedig. We hebben echter nog geen foto s van het eindresultaat beschikbaar. Jeugdwerk Porvenir, bijdrage activiteitencentrum (Y10-042) Totaal besteed: In Porvenir werd jaren geleden door de locale overheid een sportcentrum gerealiseerd met een overkapping tegen de hitte of de regen. Wij hebben er nu voor gezorgd dat er tribunes bij konden worden gebouwd, zodat families en andere leden van de gemeenschap kunnen komen kijken bij de (sport)activiteiten van de jeugd. Ook lieten we de vloer egaliseren en een omheining plaatsen. Het activiteitencentrum is inmiddels weer volop in gebruik genomen. Jeugdwerk Cobija, trainingen (Y10-050) Totaal besteed: 687 Ook in Cobija worden jongerentrainingen gegeven. Zo n 500 tot 700 jonge mensen nemen jaarlijks deel aan de activiteiten die worden gecoördineerd door pater Jaime Susli. Jeugdwerk Cobija, apparatuur jeugdcentrum (Y10-051) Totaal besteed: Voor het jeugdcentrum in Cobija, waar educatieve conferenties voor jeugd en jeugdleiders worden gehouden en allerlei jeugdactiviteiten worden georganiseerd, zijn nieuwe meubels en matrassen aangeschaft. We hebben de bestedingen gedaan op aanvraag van pater Jaime Susli. Jeugdwerk Cobija, bouw jeugdcentrum in Villa Bush (Y10-052) Totaal besteed: Het jeugdcentrum in Villa Bush moest worden opgeknapt. Er zijn herstelwerkzaamheden verricht en de muren zijn opnieuw geschilderd. TOTAAL BESTEED AAN JEUGDWERK IN 2010: ALGEMEEN Algemene administratie (Z10-99) Totaal besteed: Dit betreffen de kosten die zijn gemaakt voor de algemene administratie van alle hulpprojecten die door Stichting Amazone Kinderen worden gefinancierd, zoals salarissen, kantoorbenodigdheden, telefoon, computers, internet, postzegels, bankkosten, belastingen (op betalingen vanuit het buitenland), reiskosten. De werkzaamheden op de administratie worden uitgevoerd door Esteban Niemira, assistent-projectcoördinator en Rolanda Vaca, secretaris. Bisschop L.M. Casey zelf is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden. Zorgvuldig worden vooraf begrotingen opgesteld en na afloop van een jaar worden rapportages met fotomateriaal vanuit alle hoeken van het werkveld verzameld en verwerkt om zowel projectmanagers ter plaatse en het bestuur van de stichting, als overheidsinstanties, fondswervers en donateurs in Nederland van de juiste informatie te kunnen voorzien. Aangezien er zoveel scholieren, studenten, gehandicapten, zieken, oude mensen en families voor hun dagelijkse welzijn en voor het opbouwen van een goede toekomst afhankelijk zijn van onze hulpprojecten is het van groot belang dat deze zorgvuldig worden gepland, uitgevoerd, gerapporteerd en geëvalueerd. EXTRA UITGAVEN (niet begroot) Parish Cristo Rey Riberalta (Off budget 1) Totaal besteed: In het lopende jaar 2010 bereikte ons van Pater Rolando Salifrank het verzoek om financiering van herstelwerkzaamheden en inrichting van het verschillende pastorale centra in de parochie Cristo Rey in Riberalta, ten behoeve van honderden kinderen en hun families die er wonen. Bisschop Casey stemde ermee in dat bijgedragen werd aan deze werkzaamheden. Chapel San Luis Tumichucua (Off budget 2) Totaal besteed: In het conferentieoord San Luis bij het Tumichucua-meer, net buiten de stad Riberalta, is in 2010 gestart met de bouw van een kapel voor eucharistievieringen tijdens evenementen en conferenties. Tot dan toe werden de vieringen op provisorische wijze georganiseerd, maar er bleef behoefte aan een echte kapel als passende en eerbiedige ruimte voor gebed en aanbidding. In september 2010 gaf het bestuur toestemming voor de bouw van de kapel en deze is inmiddels voor 90% gerealiseerd. Wanneer de bouw 13

14 klaar is zal de ruimte worden ingericht met banken, een altaar enzovoorts. Esteban Niemira ziet toe op de voortgang van de bouw en inrichting. Salaris missiezusters Puerto Rico (Off budget 3) Totaal besteed: In het dorp Puerto Rico is een groep missiezusters actief in onderwijs en sociaal werk via Caritas. Zij geven leiding aan een catechisatieprogramma voor de jeugd, maar ook voor de almaar toenemende groep militairen in de regio. Voorheen legden deze zusters zich toe op de gezondheidszorg voor de bevolking, maar sinds de overheid daarin voorziet, betalen wij de zusters voor hun pastorale werk, zodat zij in staat zijn in Puerto Rico hun opbouwwerk te blijven doen. Hun reiskosten, wanneer zij gemeenschappen in het omringende oerwoud bezoeken, zijn bij deze besteding inbegrepen. Bibliotheek Puerto Rico (Off budget 4) Totaal besteed: Ongeveer 50 jonge mensen uit oerwoudgemeenschappen gaan in Puerto Rico naar de katholieke middelbare school. Tijdens de schooldagen verblijven zij in een logeerhuis in het Centro San José en in de weekenden keren zij terug naar hun families. Toen Esteban Niemira in 2009 een bezoek bracht aan het centrum, vernam hij over de behoefte aan studiemateriaal en wat nieuw huisraad. In 2010 hebben we daarom boeken en andere educatieve materialen voor de bibliotheek van het logeerhuis bekostigd alsook zonneschermen voor de ramen, ventilatoren en enkele bureaus. Broeder Marcos Macheco is verantwoordelijk voor de onderwijsprojecten in en rond Puerto Rico. Medische zorg armen Cobija (Off budget 5) Totaal besteed: Zuster Carmiña Vega signaleerde in haar werk in Cobija verschillende gevallen van extreme armoede, waarbij families met kleine kinderen en mensen in de gevangenis medicijnen en zorg niet konden betalen. Zij vroeg bisschop Casey om een bijdrage om in deze schrijnende situaties hulp te kunnen bieden. Bisschop Casey stemde toe. Zuster Carmiña rapporteerde dat zij in families heeft kunnen helpen. 265 werd door haar uitgegeven aan medicijnen voor gevangenen. In overleg met het bestuur is besloten het werk van zuster Carmiña de komende jaren in de begrotingen op te nemen. Bijeenkomsten en ontmoetingen (Off budget 6) Totaal besteed: Voor het trainen van vrijwilligers in het omvangrijke jeugdwerk werden in 2010 vier bijeenkomsten in Riberalta, Puerto Rico en Cobija georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten werd het werk geëvalueerd en voor het nieuwe seizoen gepland. Omdat bij het maken van de begrotingen voor het nieuwe jaar nog niet duidelijk is hoeveel van dit soort bijeenkomsten gehouden zullen worden is het lastig om het als uitgave in de begroting op te nemen. Bisschop Casey heeft echter goedkeuring gegeven aan de uitgaven voor de bijeenkomsten. Opknapbeurt lerarenhuis Puerto Rico (Off budget 7) Totaal besteed: 934 De katholieke broeders van de LaSalle-gemeenschap in Puerto Rico, waaronder broeder Marcos Macheco, vroegen in 2010 om financiële steun voor het opknappen van hun verouderde woning. De vier broeders zijn werkzaam als leraren en als medewerkers op de administratie van het onderwijs in Puerto Rico en leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. In september 2010 kregen zij toestemming van bisschop Casey de noodzakelijke werkzaamheden aan het huis te laten verrichten. De werkzaamheden zijn inmiddels met succes afgerond. CETHA Porvenir (Off budget 8) Totaal besteed: Door een vergissing in onze administratie werd CETHA Porvenir niet in het budget voor 2010 opgenomen. Er zijn echter wel uitgaven gedaan voor salarissen, een nieuwe computer voor het kantoor van CETHA en een motorfiets voor het afleggen van bezoeken door leraren aan dorpen in het oerwoud. Meer dan 100 volwassenen in en rond Porvenir volgen een beroepsopleiding bij CETHA. Met het behalen van hun diploma worden hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. CETHA Porvenir is voor 2011 weer in de begroting opgenomen. Computers voor school Cobija (Off budget 9) Totaal besteed: Op de valreep, in december 2010, kwam het verzoek uit Cobija om een bijdrage voor de aanschaf van 30 computers voor de lessen op de Nuestra Señora del Pilar High School. Bisschop Casey zag nog financiële ruimte in de jaaruitgaven en keurde de aanschaf goed. De computers werden snel aangeschaft. TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN BUITEN DE BEGROTING VOOR 2010: NB: Het verschil tussen de totalen van de in de Nederlandse jaarrekening opgenomen en de door bisschop L.M. Casey gerapporteerde projectuitgaven laat zich verklaren door de variërende wisselkoersen en door het feit dat enkele projectuitgaven op het werkveld na het boekjaar 2010 hebben plaatsgevonden. 14

15 JAARREKENING 2010 Balans per 31 december 2010 bedragen in euro s Toe- 31 december december 2009 lichting ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen 3 Vrij besteedbaar vermogen Kortlopende schulden 4 Diverse schulden en overlopende passiva

16 JAARREKENING 2010 Staat van baten en lasten over Baten uit eigen fondsenwerving Mailing activiteiten/nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totale kosten eigen fondsenwerving Totaal beschikbaar voor doelstelling Besteed aan doelstelling: Kosten projecten Charitatieve projecten Overige projectkosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Voorlichting Eigen activiteiten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan doelstelling Overschot (tekort)

17 JAARREKENING 2010 Toelichting Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans. Buitenlandse valuta Activa en passiva in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar de wisselkoers per balansdatum. Eventuele koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten. De wisselkoers per 31 december 2010 bedroeg 1 $ = 0, ) Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar Diverse vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente ) Liquide middelen ABN-AMRO, rekening couranten ABN-AMRO, deposito ABN-AMRO, lange termijn deposito

18 JAARREKENING ) Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Bij: overschot verslagjaar Stand per 31 december ) Kortlopende schulden Diverse schulden en overlopende passiva Accountantskosten Mailingkosten Diversen

19 JAARREKENING 2010 Specificatie van de uitvoeringskosten eigen organisatie over Kantoorkosten Algemene mailingkosten Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten Vergaderingen, reis- en verblijfkosten PR en communicatie Algemene kosten Accountantskosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Waarvan ten behoeve van: Doelstelling Kosten projecten Voorlichting Fondsenwerving Totaal uitvoeringskosten Samengesteld door Blank & Partners B.V. te Haarlem op 13 april

20 VAN DE PENNINGMEESTER Hierbij verklaar ik dat de financiële verslaglegging van Stichting Amazone Kinderen door mij akkoord is bevonden en dat de boekhouding door mij naar eer en geweten is gevoerd. Daarnaast is de aard van alle transacties nauwkeurig vastgelegd en vonden de boekhoudkundige procedures plaats overeenkomstig de door de Nederlandse wet gestelde eisen. Daniel L. Simonds, 21 jaar ervaring in accountancy. ALGEMENE INFORMATIE Stichting Amazone Kinderen secretariaat Zenobiagang 69, 2719 BX Zoetermeer Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet Bankrekening Kamer van Koophandel Door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Het Amazonegebied van Noord-Bolivia Het werkgebied van Stichting Amazone Kinderen ligt in Noord-Bolivia. Het bestaat uit ongerept, tropisch regenwoud. Meer dan 17 rivieren zoeken er kronkelend hun weg naar de grens met Brazilië. De wegen die het oerwoud doorkruisen zijn ongeplaveid en stoffig en veranderen in de regentijd in onbegaanbare modderpoelen. In dit moeilijk toegankelijke, warme Amazonegebied van Bolivia, wonen circa mensen, veelal afstammelingen van oude indiaanse volken. Zij wonen in een viertal steden en in dorpen en primitieve nederzettingen langs de rivieren. Bisschop Luis M. Casey In het hart van die Boliviaanse jungle, op de plek waar de rivieren Beni en Madre de Dios samenstromen, ligt de stad Riberalta. Hier zetelt bisschop Luis M. Casey. In de jaren 60 werd hij als jonge priester vanuit aartsbisdom Saint Louis (VS) naar Bolivia uitgezonden. De schrijnende situatie van de Boliviaanse bevolking greep hem aan. Hij besloot te blijven om zich in te zetten voor de armen en zieken. Zijn ijver bleef niet onopgemerkt. In 1987 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot bisschop over het noordelijke deel van Bolivia. Daardoor vielen de provincie Pando en een deel van de provincie Beni onder zijn herderlijke zorg. Casey, die zich bewust was van de enorme verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte, wendde zijn invloed aan om in binnen- en buitenland aandacht te vragen voor de zeer arme, door ziekte en gebrek geteisterde bevolking van dit geïsoleerd liggende gebied. Doelstelling en organisatie Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. De activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk. Stichting Amazone Kinderen werd in 1994 opgericht om vanuit Nederland het werk van bisschop Casey onder de aandacht te brengen en het financieel te ondersteunen. De stichting heeft ongeveer vaste donateurs, maar ontvangt ook bijdragen uit fondsen, bijzondere schenkingen en nalatenschappen. De stichting heeft geen eigen kantoor en geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden die nodig zijn om fondsen te werven en donateurs van informatie te voorzien, alsook de secretariële ondersteuning, worden aan Nederlandse bureaus uitbesteed en op uur- en projectbasis vergoed. Voor meer informatie over onze hulpprojecten of over de manieren van steun geven, kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Zoetermeer. 20

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

JAARVERSLAG 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl JAARVERSLAG 2008 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Stichting World Servants Nederland Jaarverslag 2008 2 Voorwoord We hebben een heel feestelijk jaar achter de rug,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Stichting. Derde Wereldgroep Soest

Stichting. Derde Wereldgroep Soest Stichting Derde Wereldgroep Soest JAARVERSLAG 2012 Stichting Derde Wereldgroep Soest Postbus 389 3760 AJ Soest Tel: 035-609 00 74 ING: 5634327 Rabobank: 3799.29.813 dwgsoest@hotmail.com www.derdewereldgroepsoest.nl

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie