Kies je opleiding met verstand ONDERWIJS I Enquetes onder studenten en hoogleraren, rendementen, switchers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kies je opleiding met verstand ONDERWIJS I Enquetes onder studenten en hoogleraren, rendementen, switchers,"

Transcriptie

1 I BESTE STUDIES, Kies je opleiding met verstand ONDERWIJS I Enquetes onder studenten en hoogleraren, rendementen, switchers, en veel meer keuzeinformatie online: Beste studies wijst scholieren de weg naar een bacheloropleiding en studenten naar een passende master. Ruud Deijkers en Arthur van Leeuwen lllustraties Rene van Asselt V oar scholieren in de examenklas van havo en vwo die wiilen studeren, is mei s een dag van de waarheid. Dan moeten zij hun keuze voor een bacheloropleiding aan hogeschool of universiteit hebben bepaald en zich hebben aangemeld via Studielink, een website waarop aile instellingen in het hager onderwijs te vinden zijn. Tegelijk moeten zij bij overheidsinstantie DUO hun studiefinanciering hebben aangevraagd. Op de scholen is de voorbereiding op die belangrijke beslissing a! in voile gang. Het laatste schooljaar staat niet aileen in het teken van het eindexamen, maar oak van de studiekeuze. Na aile verhalen in de afgelopen jaren over keuzestress, over afhakers en hoge percentages 'studie-uitval', over gebrek aan motivatie bij studenten, is er al veel gedaan om het risico van teleurstelling en mislukking te beperken. Hogescholen en universiteiten bieden betere voorlichting dan vroeger, en ze Iaten tegenwoordig scholieren alvast een dagje 'proefstuderen' of meelopen met een echte student. Het aantal opleidingen met extra toelatingseisen naast de cijferlijst, zoals een motivatiebrief plus gesprek, groeit snel. Steeds vaker oak krijgen aanstaande studenten het verzoek een 'Studiekeuzecheck' te doen, om te zien of de studie iets voor ze is. Zijn ze eenmaal aan de slag, dan krijgen zij te maken met scherpere eisen om ze bij de les te houden. Via een zogeheten bindend studieadvies horen zij oak eerder dan enkele jaren terug of de resultaten onder de maat blijven. Hoe verheugend a! die aandacht oak is, Elsevier gaat ervan uit dat scholieren en studenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een verstandige studiekeuze - en daarna natuurlijk voor eigen succes of falen. Om een keuze te kunnen maken, is aileen wei informatie nodig. Niet aileen van de hogescholen en universiteiten zelf, maar oak uit onafhankelijke bran. Vandaar dat Elsevier- inmiddels twintig jaar- informa-

2 ELSEVIER SEPTEMBER BESTE STUDIES!i i'l,j searc WO WINNAARS VOLGENS STUDENTEN Welke universiteit heeft de meeste opleidingen met tevreden studenten? BREDE UNIVERSITEITEN Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Lei den Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam G'e ), So;.x Sco Jo,.oo.s- '?!(, e.g, o,o "e, Oo; IJier- O'e;O' OJi$' :s'j.i}. evre be be be be er-, O'el) Or.x r.x r.x oro::!)e.g, %>el ee;o' ee;o' eel(r ee;o' Otler- ' f~ Aantal opleidingen SPECIALISTISCHE UNIVERSITEITEN Tilburg University Universiteit Maastricht Erasmus Universiteit Rotterdam,., TECHNISCHE UNIVERSITEITEN Technische Universiteit Eindhoven Technische Universiteit Delft UniversiteitTwente -.. -, - Wageningen University (niet vergelijkbaar). HBO WINNAARS VOLGENS STUDENTEN Welke hogeschool he eft de meeste opleidingen met tevreden studenten?..- Voor een uitgebreide toelichting bij het onderzoek Beste studies en de berekening von aile resultaten zie: 'Toelichting' op bestestudies.elsevier.nl GROTEHOGESCHOLEN Hogeschaol van Arnhem en Nijmegen Fontys Hogescholen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam HogeschooiiNHOLLAND Aantal opleidingen , tie verzamelt en publiceert voor studiekiezers. Die is dit jaar voor het eerst online te vinden op bestestudies.elsevier.nl. De vraag wat iemand het beste kan studeren, is gebonden aan persoonlijke voorkeuren en talenten, en aan de vooropleiding. Zoals dat ook geldt voor die andere levensvraag: 'wat wil je worden?' Daarbij kan Elsevier niet helpen, behalve dan met een handreiking om tot een keuze te komen (zie 'In vijf stappen naar de studie die bij jou past' op pagina, of download de uitgebreide versie via bestestudies.elsevier.nl). Het antwoord op de vraag wmtr iemand het beste kan studeren, is eveneens een individuele keuze, maar die is stevig te onderbouwen met de feiten, cijfers en oordelen in Beste studies over de kwaliteit van. opleidingen. Dat wil zeggen: studies aan universiteiten en bij aanbieders van hbo opleidingen, zowel hogescholen als private aanbieders. De eerste bron voor die informatie zijn de ervaringen van studenten zelf, voorgangers van de huidige lichting studiekiezers dus, HIDDELGROTE HOGESCHOLEN A vans Hogeschool Hogeschool Leiden Hanzehogeschool Groningen Christelijke Hogeschool Windesheim Zuyd Hogeschool Saxion Hogeschool De Haagse Hogeschool HZ University of Applied Sciences NHL Hogeschool Stenden Hogeschool SPECIALISTISCHE HOGESCHOLEN Viaa Stichting Marthas Institute for Performing Arts Co darts. Hogeschool voor de Kunsten Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten NHTV internationale hogeschool Breda Christelijke Hogeschool Ede HAS Hogeschool ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Vilentum Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein.,,,..,, - -, - -,,.....,,, Elsevier Bran: Elsevier/Studiekeuzel : Notionole Studenten Enquete bewerking Research Ned

3 ~. a BESTE STUDIES B STESTUDIES. LSEVIER.NL NAAR HBO OF UNIVERSITEIT? KIES VOOR KWALITEIT! NU: BESTE STUDIES ONLINE Voor scholieren die nadenken over hun studiekeuze en bachelorstudenten op zoek naar een masteropleiding: kijk op bestestudies.elsevier.nl en bepaal welke opleiding aan jouw kwaliteitseisen voldoet. Wat je kunt vinden over opleidingen in het hoger onderwijs: Zijn de studenten tevreden over het onderwijs? Hoe luidt hun oordeel over de roosters en organisatie? Geven de docenten goed les, zijn ze bereikbaar? Krijgen de studenten voldoende 'contacturen' met docenten? Welk percentage van de eerstejaars haakt af? Wat zijn de toelatingseisen? Hoe streng is het bind end studieadvies? Hoeveel studenten maken de studie af binnen de gestelde tijd? Welke masteropleidingen kiezen bachelors het meest? ~.,...,.., a ELSEVIER - ELSEVIER.. ~ q - BESTE STUDIES BESTE STUDIES VERGEUJK ) ALLE OPLEIDINOEN KLIKHIER --~ _ ~ ELSEVIER " BESTE STUDIES _ ,._ _..,. ~ tj: Ro<lboud ~.~..,_ Unt,.nlldt f; -,....., "' ~~~-~ , Voor het eerst publiceert Elsevier de resultaten van het jaarlijkse onderzoek Beste studies online, op bestestudies.elsevier.nl. Op de website is te vinden hoe tevreden studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn over hun opleiding en waarom. Daarnaast kiezen ruim. hoogleraren en hoofddocenten de beste opleiding op hun vakgebied. Beste studies is voor Elsevier uitgevoerd door onderzoeksinstituut Research Ned, en in samenwerking met de Stichting Studiekeuze. SEPTEMBER ELSEVIER afkomstig uit de Nationale Studenten Enquete (NSE). De tweede bron is de Elsevier Faculty Rating (EFR), waarin hoogleraren en universitair hoofddocenten de beste opleidingen op hun vakgebied aanwijzen. De derde bron zijn de officiele cijfers en gegevens over percentages geslaagden ('rendementen'), toelatingsbeleid, 'switchers' die stoppen met hun opleiding of van studie veranderen, en over de studentenpopulatie. Waardevol is verder wat studenten melden over de 'contacttijd' - of zij genoeg les dan wel college krijgen van hun docenten. Hierna volgen acht tips om de geboden informatie op bestestudies.elsevier.nl handig en verstandig te benutten. Welke universiteiten en hogescholen zijn de beste? Het is wat iedereen graag wil weten, zeker de instellingen zelf. El sevier en ResearchNed baseren de ranglijsten op de twee enquetes onder studenten en hoogleraren. De ranglijst 'Winnaars valgens studenten' (zie pagina ) laat bij de universiteiten drie nummers zien. Omdat de dertien instellingen naar omvang en aanbod sterk verschillen, is onderscheid gemaakt nac:r 'brede universiteiten', 'specialistische universiteiten' en 'technische universiteiten'. Bij de hogescholen zijn eveneens drie winnaars te vinden, gebaseerd op de verschillen in omvang en het totaal aantal opleidingen dat is beoordeeld. Ook bij 'Win naars volgens hoogleraren' (zie pagina ) is er een onderscheid in drie typen universiteit. De positie op de ranglijst laat zien hoe tevreden studenten zijn over aile opleidingen aan een hogeschool of universiteit, en hoe vaak hoogleraren en hoofddocenten opleidingen aan de gehele instelling als beste beoordelen. Studiekiezers moeten verder kijken: het gaat uiteindelijk om de kwaliteitsinformatie per afzonderlijke opleiding. Wat kunnen studenten vertellen? Voor de Nationale Studenten Enquete worden jaarlijks aile ruim oo.ooo studenten in Nederland benaderd, rond eenderde van hen doet mee. Elsevier maakte met onderzoeksinstituut ResearchNed een selectie uit de vragenlijst, en stelt vast hoeveel procent van de voltijds studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' is over hun opleiding. Belangrijker is dat ook te vinden is hoe zij oordelen over de faciliteiten, de inhoud van het onderwijs, de inrichting ofwel bet programma van de opleiding, de docenten - onder meer of ze goed college geven en bereikbaar zijn -, de wijze van toetsen, en de organisatie en interne communicatie zoals over roosters. Zo blijkt dit jaar de opleiding

4 BESTE STUDIES SEPTEMBER ELSEVIER economie en beleid aan de Wageningen University welhaast het walhalla te zijn: procent van de studenten is daar (zeer) tevreden, het hoogste percentage onder alle onderzochte opleidingen. In het hbo staat een uiterst gemengd rijtje opleidingen en instellingen bovenaan: godsdienst en pastoraal werk aan de Rageschool Viaa in Zwolle ( procent), de dansopleiding aan de Hanzehogeschool Groningen en marketing communicatie aan de private instelling The New School in Amsterdam (beide procent). De minst tevreden studenten aan universiteiten - slechts procent is wel tevreden - zitten bij fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. In het hbo is aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden procent van de studenten tevreden - de laagste score van allemaal - over de opleiding tot verpleegkundige Van alle opleidingen, bachelor en master, aan alle instellingen voor boger onderwijs is aldus na te gaan hoe studenten erover denken. Wat van belang is voor een goed begrip: het heeft alleen zin om de scores van identieke opleidingen aan verschillende instellingen tevergelijken, dus bijvoorbeeld economie aan Tilburg University met economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De uitslagen zijn zo ook berekend. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat studenten dans (hbo) positiever oordelen dan studenten milieuwetenschappen aan de Wageningen University. Daaraan is dus niet de conclusie te verbinden dat dans een 'betere' opleiding is dan milieuwetenschappen. Vooral bij de masteropleidingen aan universiteiten zijn heel wat 'kleine' en unieke exemplaren te vinden. Die krijgen wel een beoordeling, maar vergelijken is dan niet mogelijk en er is vanzelfsprekend ook geen gemiddelde. I IN VIJF STAPPEN NAAR DE STU DIE DIE BIJ JOU PAST WATKAN IK? Voor welke vakken haal je hoge cijfers? Wat zijn je sterke en zwakke punten? Weet je dot niet precies, vraag het dan eens a an je ouders, leraren of vrienden. WATWILIK? Wat vind je interessant op school, televisie, sociale media en in de krant? Welke mensen, - beroemd of niet, be ken den of niet- zie je als voorbeeld in hun werk? WELKE OPLEIDING? Welke sectoren- denk a an bedrijfsleven. techniek. media of zorg- hebben je belangstelling? Zoek op bestestudies.elsevier.nl drie opleidingen die je aanspreken. WELK BEROEP? Wat kun je later doen met de drie opleidingen van je voorkeur? Kijk ook eens op bestebanen.elsevier.nl hoe de kansen op werk en sa loris later zijn. WELKE HOGESCHOOL OF UNIVERSITEIT? Waar zijn studenten het me est tevreden over inhoud, programma, werkvormen, docenten en organisatie? Ga no op bestestudies.elsevier.nl wat zij ervan vinden. >JOUW STUDIE OP BESTESTUDIES.ELSEVIER.NL Wat kunnen hoogleraren en hoofddocenten vertellen? In de Elsevier Faculty Rating (EFR) draait alles om die ene vraag: 'Welke opleiding is de beste op uw vakgebied?' Alle hoogleraren en universitair hoofddocenten in Nederland zijn daarmee benaderd, en procent van hen deed mee aan deze jaarlijkse peer review ofwel beoordeling van 'soortgenoten'. Wel zijn er twee restricties: ze mogen niet zeggen dat zij zelf de beste opleiding bieden, en dezelfde opleiding moet te vinden zijn aan minstens twee andere instellingenom te kunnen vergelijken. In de EFR zijn alleen universitaire opleidingen beoordeeld. Dat gebeurt volgens vier criteria: de kwaliteit van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen, de kwaliteit van de docenten en de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties. Uit nader onderzoek door ResearchNed en Elsevier blijkt dat hoogleraren en hoofddocenten allereerst kijken naar de wetenschappelijk kwaliteit van de publica ties en de reputatie van de staf. Daarnaast baseren ze zich op hun kennis van het onderwijspro- TEVREDEN EN ONTEVREDEN STUDENTEN WO BACHELOR MEESTTEVREDEN %(zeer) tevreden Economie en beleid Wageningen University Keltische talen en cultuur Universiteit Utrecht Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam Godgeleerdheid/Theologie Rijksuniversiteit Groningen Godgeleerdheid/Theologie Theologische Universiteit Apeldoorn University College University College Maastricht WO BACHELOR MINSTTEVREDEN Fiscaal recht International studies %(zeer) tevreden Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam Comm.- en informatiewetensch. Vrije Universiteit Amsterdam Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Pedagogische wetenschappen Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde ACTA Elsevier HBO-BACHELORS MEESTTEVREDEN Godsdienst-pastoraal werk Via a %(zeer) tevreden Dans Hanzehogeschool Groningen Marketing communicatie The New School Verloskunde HogeschooiZuyd Int. business management Hogeschool TID Windesheim honours college Hogeschool Windesheim HBO-BACHELORS MINSTTEVREDEN Opl. totverpleegkundige Maatsch. werk en dienstverl. Culturele en maatsch. vorming Scheepsbouwkunde Media en entertainment management NHL hogeschool Hogeschool Rotterdam HogeschooiiNHOLLAND Hogeschool Rotterdam HogeschooiiNHOLLAND % (zeer) tevreden Bron: Elsevier/ResearchNed

5 s BESTE STUDIES SEPTEMBER ELSEVIER WINNAARSVOLGENSHOOGLERAREN Hoogleraren en universitair hoofddocenten kiezen universiteit met de meeste topopleidingen BREDE UNIVERSITEITEN Universiteit Utrecht Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Universiteit Lei den Radboud Universiteit Nijmegen Vrije Universiteit Amsterdam SPECIALISTISCHE UNIVERSITEITEN Tilburg University Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht TECHNISCHE UNIVERSITEITEN Technische Universiteit Eindhoven Technische Universiteit Delft UniversiteitTwente f~~-: o;,:;e OoiJb rt oq',f %St. Oc~ e;,. Ost. f~~-: *o;, e o.z,ro e.z.ro o;,:;e,; ''e,;.o.el)./. ~ro ~ro O'oc "b;, s,e eijt. c,...o!o..o.o el) 'es Ots Rangorde instellingen ll NB: Wageningen University ontbreekt in de ranglijst omdat te weinig opleidingen landelijk vergelijkbaar zijn. Elsevier gramma en bijvoorbeeld bet niveau van de afgestudeerden. Natuurlijk kijken de boogleraren anders naar onderwijs dan studenten zelf_ De een is kort gezegd een 'producent' en de ander 'consument'. Een boogleraar kan bijvoorbeeld beter beoordelen wat de waarde is van alle programma-onderdelen in bet perspectief van de complete opleiding of latere beroepspraktijk. Een student is juist weer ervaringsdeskundige als bet gaat om vergelij- Bron: Elsevier/ResearchNed ken van de didactiscbe vaardigbeden van een docent - welke boogleraar zou trouwens zou van zicbzelf zeggen dat bij oersaai en onbegrijpelijk college geeft? Zeker is: als een opleiding zowel van boogleraren als studenten een boge waardering krijgt, dan is de garantie op kwaliteit des te groter. En bij bet tegenovergestelde resultaat moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Wat is een 'accreditatie' en wat zegt die over de kwaliteit? Sinds verleent de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een keurmerk aan opleidingen in bet boger onderwijs. Zo'n keurmerk, de accreditatie, is een bewijs van kwaliteit. Het geldt internationaal als garantie dat bet om een door de staat erkend diploma gaat. Dat is belangrijk voor wie bijvoorbeeld een masteropleiding in bet buitenland wil volgen. En de student beeft daarmee recbt op studiefinanciering. Die NVAO gaat periodiek na of een instelling de interne kwaliteitscontrole op orde beeft, en ze onderzoekt met 'visitaties' of afzonderlijke opleidingen aan de criteria van deskundigen voldoen. Voor studiekiezers kan dit belangrijke kennis opleveren. Allereerst of de opleiding iiberbaupt een accreditatie verwierf. Dat is te zien op de website nvao.net. Nuttig is bet ook te weten of een opleiding als onvoldoende is beoordeeld en waarom. Doorgaans krijgt de instelling dan een jaar om bet onderwijs te verbeteren en bet niveau op te krikken. Bij opleidingen waar dit speelt, staat bet oordeel van de NVAO als waarscbuwing op bestestudies.elsevier.nl vermeld, plus bet waarom. Zo bleek nog dit voorjaar dat opleidingen- meest universitaire opleidingen in de "geesteswetenscbappen - een onvoldoende bebben ontvangen. Tegenwoordig deelt de NVAO daarnaast complimenten uit door bet predikaat 'excellent' toe te kennen. Ook dat staat vermeld. Krijgen studenten wei voldoende uren les of college? De afgelopen jaren was in de media en ook de Tweede Kamer veel gedoe over de vraag of studenten wel voldoende uren les kregen, ofwel over de 'contacttijd' tussen student en docent. Dat was na alarmerende bericbten over studenten die maar zes uur college per week volgden, of verder geen idee badden wat ze de andere dagen moesten doen. Met aan de universiteiten de klacbt dat docenten liever onderzoek zouden doen dan een LESUREN EERSTEJAARS Hoe vaak per week zien studenten een docent? WEINIG CONTACTTIJD Waar klagen meeste studenten over te weinig les? procent uur-norm eerstejoars universiteit eerstejaars hbo WO BACHELOR Literatuurwetenschap Literatuurwetenschap Godgeleerdheid/Theologie American studies Religiewetenschappen UvA Amsterdam VU Amsterdam VU Amsterdam/PThU RuG Groningen VU Amsterdam Elsevier < > Bron: NSE, bewerking ReseorchNed HBO BACHELOR Docent theater NHL hogeschool Circus arts/circus and performance art Fontys Hogescholen Stedenbouwkundig ontwerpen Saxion Hogescholen Opleiding tot verpleegkundige NHL hogeschool Lerarenopleiding d graad algemene economie NHL hogeschool Lerarenopleiding d graad scheikunde NHL hogeschool Small business en retail management Saxion Hogescholen Elsevier Bron: NSE. bewp.rkino RP.sP.nrr,hNAri

6 so BESTE STUDIES SEPTEMBER ELSEVIER stelletje ongeregeld, opgevoed in een zesjescultuur, te vermaken. Om kort te gaan: tegenwoordig geldt als minimumnorm twaalf uur contacttijd per week voor eerstejaars. In de NSE is de eerstejaars studenten gevraagd hoe vaak zij per week een docent zien (zie 'Lesuren eerstejaars' op pagina ). Dan geven procent van de studenten aan universiteiten en procent aan hogescholen op dat zij minder dan twaalf uur les krijgen. Per opleiding staat op bestestudies.elsevier.nl vermeld hoe vaak de studenten een docent zien. Is dat minder dan twaalf uur, dan ligt daar een goede vraag voor de voorlichtingsdagen. Hoe erg is het om te switchen? Nog zo'n woord dat geregeld opduikt, is 'studieuitval'. Ministers, ouders en docenten maken zich zorgen over de grate aantallen 'afhakers' en 'switchers'. Die zijn er wel in soorten: studenten die zakken voor tentamens en er bij gebrek aan talent mee ophouden, studenten die niet weten wat ze willen en types die denken dat een studie een stomvervelend vervolg is op de middelbare school. Of ze hebben juist, zij het met vertraging, toch nog hun bestemming en roeping gevonden. Mgelopen jaar telden de universiteiten ruim. en de hogescholen ruim. eerstejaars. Uit onderzoek van ResearchNed in blijkt dat procent in het tweede jaar aldan niet gedwongen afhaakt, dan wel een switch maakt naar een andere opleiding of ins telling. Interessant is een tweede uitkomst uit datzelfde onderzoek: het risico dat iemand afhaakt, neemt sterk af naarmate de studiekeuze serieuzer en eerder in het examenjaar is gemaakt. Dat scheelt de student daarna een teleurstelling, tijdverlies en op termijn dus geld - en het land is daarmee ook nog eens goedkoper uit. ELSEVIERS BESTE STUDIES VERANTWOORDING BIJ HET ONDERZOEK Het onderzoek Beste studies is een productie van Elseviers onderzoeksredactie, bestaande uit Ruud Deijkers en Arthur van Leeuwen (chef). Dit jaarverschijnt de twintigste editie. De publicatie be rust op drie onderdelen: oordelen van studenten over hun opleiding in de Nationale Studenten Enquete (NSE). oordelen van hoogleraren en universitair hoofddocenten in de Elsevier Faculty Rating (EFR) over de opleidingen op hun vakgebied, en gegevens over onder meer rendementen, studieuitval en de studentenpopulatie. Daarnaast zijn, indien van toepassing, kwaliteitsoordelen vermeld die de Nederlands-VIaamse Accreditatie Organisatie velt. In Beste studies zijn vrijwel aile voltijds bacheloropleidingen en masteropleidingen a an Nederlandse universiteiten en hogescholen te vinden. Ook private instituten en opleidingen zijn dit jaar opgenomen, mits voldoende studenten hebben meegedaan aan de NSE. In totaal goat het om opleidingen. Onderzoeksinstituut Research Ned selecteerde en bewerkte in opdracht van Elsevier de gegevens van de Nationale Studenten Enquete voor Hoe luiden toelatingseisen? En is er een bind end studieadvies? In snel tempo scherpen universiteiten en hogescholen hun toelatingsbeleid aan. 'Selectie aan de poort' is nog altijd omstreden; daarom heet het een 'betere match' van student en opleiding. Eisen aan de profielen golden altijd al. Daar gaat een schepje bovenop: voor heel wat opleidingen gelden nu extra eisen aan de cijferlijst of moeten 'kandidaten' een motivatiegesprek voeren. Recent is het loten voor opleidingen met een numerus fixus afgeschaft, helaas gaat dat de publicatie in het weekblad en op de website. Research Ned verzamelde en analyseerde daarnaast ook aile gegevens voor de Elsevier Faculty Rating. Projectleider van het onderzoek bij ResearchNed is dr. Anja van den Broek, onderzoekers zijn drs. Danny Brukx en drs. Hanneke Poels-Ribberink. De Stichting Studiekeuzel (SK) - een initiatief van de Vereniging Hogescholen, de Verenigde Nederlandse Samenwerkende Universiteiten en de Nederlandse Road voor Training en Opleiding - is verantwoordelijk voor de NSE en 'Studiekeuzedatabase' met feiten en cijfers over opleidingen en studenten, en verleende aile medewerking bij het leveren van data aan Elsevier. SK is een onafhankelijke stichting, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De EFR is een eigen productie van Elsevier. Op bestestudies.elsevier.nl zijn aile beoordelingen per opleiding te vinden, plus toelichting. De verantwoordelijkheid voor interpretatie en presentatie van de onderzoeksresultaten berust bij de redactie van Elsevier. pas in vanaf. Sinds enkele jaren gelden daarnaast striktere eisen aan de voortgang. De meeste opleidingen kennen het 'bindend studieadvies'. Dat kan leiden tot verplicht afscheid als studiepunten niet zijn gehaald. Aile eisen zijn, tot op het aantal te halen pun ten, te vinden in Beste studies. Met wie wil je studeren? Met vwo'ers of havisten? Tussen mannen, vrouwen of allebei? Veel buitenlandse studenten via uitwisseling, of juist niet? Kijk op bestestudies.elsevier.nl. E SWITCHERS Percentage studenten dot no eerste jaar overstapt INTERNATIONAAL Opleidingen met hoogste percentage buitenlandse studenten UNIVERSITAIRE BACHELOR: MEESTE SWITCHERS NA ljaar % BUITENLANDSE STUDENTEN l Notarieel recht Universiteit van Amsterdam l Research master in economics Til burg University (MA) Archeologie Rijksuniversiteit Groningen European studies (research) Maastricht University (MA) Spaanse tool en cultuur Universiteit van Amsterdam International economic and Wiskunde Vrije Universiteit Amsterdam business law RuG Groningen (MA) Nederlandkunde/Dutch studies Universiteit Leiden Sustainobility science and policy Maastricht University (MA) Business research (research) Erasmus Univ. Rotterdam (MA) Circus arts I Circus and HBO-BACHELOR: MEESTE SWITCHERS NA JAAR % performance art Fontys Hogescholen (sa) l Lerarenopl. d graad scheikunde Hs van Arnhem en Nijmegen Economic and financial research Maastricht University (MA) Godsdienst-pastoraal werk Hs Windesheim European public affairs Maastricht University (MA) Accountancy Hs Rotterdam Mediastudies Maastricht University (MA) Fiscaal recht en economie Hs van Amsterdam Medical and pharmaceutical Lerarenopleiding d' graad biologie Hs Windesheim drug innovation RuG Groningen (MA) Parallel and distr. camp. systems VU Amsterdam (MA) Elsevier Bran: NSE, bewerking ReseorchNed Elsevier Bran: Elsevier/Studiekeuzedatobase/ReseorchNed %

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Bas Kurver Danny Brukx Anja van den Broek ResearchNed maart 2017 2017 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 DOEL VAN DEZE LESSEN VEEL LEERLINGEN KIEZEN TE LAAT GEVOLGEN: IN MAART/ APRIL VAN HET EXAMENJAAR NOG OPEN DAGEN/MEELOOPDAGEN BEZOEKEN

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten 2012-2013

Rapportage Toplijsten 2012-2013 Rapportage Toplijsten 2012-2013 www.qompas.nl Qompas StudieKeuze best bekeken open dagen en opleidingen Surrounded by Talent Top-50 Open Dagen Qompas StudieKeuze 2012-2013 1 - Open dag Avans Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland GOED 2014 hbo bachelor 24 hbo master 7 wo bachelor 18 wo master 20 bijzonder kenmerk 5 totaal 74 1. Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist),

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland EXCELLENT 2014 hbo bachelor 3 hbo master 2 wo master 1 bijzonder kenmerk 1 totaal 7 2013 1. Beeldende Kunst en Vormgeving, hbo-ba, Gerrit Rietveld Academie

Nadere informatie

DECAAN F. Bouwhuis 1

DECAAN F. Bouwhuis 1 DECAAN F. Bouwhuis 1 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl 2 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland EXCELLENT 2016-2015 - 2014 hbo bachelor 3 hbo master 2 wo master 1 bijzonder kenmerk 1 totaal 7 1. Beeldende Kunst en Vormgeving, hbo-ba, Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

[OPEN DAGEN WO BACHELOR]

[OPEN DAGEN WO BACHELOR] 2015-16 Atlas College Marnix de Groote [OPEN DAGEN WO BACHELOR] Maar ook data van meelopdagen, proefstuderen van alle universiteiten in Nederland Open dagen overzicht WO bachelor Universitair 11 september

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie