Brussels Creative Forum 2013 Fiche d inscription

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussels Creative Forum 2013 Fiche d inscription"

Transcriptie

1 Brussels Creative Forum 2013 Fiche d inscription Informations pratiques Le BRUSSELS CREATIVE FORUM se présentera sous la forme de plusieurs chapiteaux situés sur la Place des Palais. Ils seront divisés d un côté en espaces de présentation et de l autre en espaces occupés par des stands loués individuellement ou collectivement par des institutions, lieux culturels et producteurs. Votre participation est gratuite mais une collaboration au niveau de l annonce et des invitations à l événement (via vos réseaux, publics et partenaires, collaborateurs et amis) est demandée. Nous vous proposons de participer à cet événement de deux manières (les deux ou une des deux) : via un stand et/ou la participation aux espaces scéniques. 1. Occupation d un stand Présence de votre institution ou association à travers un stand de 9 m² du vendredi 30 août au dimanche 1 er septembre Nous attendons de vous : Une présentation fidèle de votre institution ou association où vous y présenterez votre programme, vos activités, vos projets, via vos différents supports de communication (flyers, affiches, capsules video, programmes, ) Une présence constante durant les heures d ouverture du Forum : - Vendredi : 10h00 22h00 - Samedi : 10h00 18h00 - Dimanche : 10h00 18h00 Une communication particulière de l événement via vos canaux de communication : site internet, mailing, newsletter, magazine, Votre nom exact à faire paraître dans le programme de l événement et la communication, votre logo, une brève présentation de votre institution à envoyer par mail à Un stand de base comprend les installations et le matériel suivants : - cloisons de séparation - éclairage de base - une arrivée électrique 16 ampères - une signalétique de base (panneau Forex de 150x25cm environ) reprenant le nom de l exposant - 1 table (de 180x80cm) - 2 chaises

2 2. Participation aux espaces scéniques Présentation sur scène de votre initiative ou réalisation créative au public. Mise à disposition d une scène, avec matériel de sonorisation, de projection d images ou de films pendant 15 minutes par projet dans une tente de 15x20m. Les présentations se feront vendredi 30 et samedi 31, entre 11h et 18h. Nous attendons de vous : Votre présence au jour et à l heure convenus Un présentation dynamique et animée Une communication particulière de l événement via vos canaux de communication : site internet, mailing, newsletter, magazine, Votre nom exact à faire paraître dans le programme de l événement et la communication, votre logo, une brève présentation de votre institution à envoyer par mail à Si une participation à l événement sous la forme d un stand et/ou d une présentation vous intéresse, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci- dessous. Cordialement, L équipe du Brussels Creative Forum L envoi du formulaire de demande de participation ne confère au candidat aucun droit de participer à l événement. Soucieux de garantir le succès de l événement, VisitBrussels examinera chaque demande en fonction de critères de qualité et d originalité de la proposition. VisitBrussels se réserve le droit de refuser, sans avoir à justifier de sa décision, l acceptation de certaines candidatures, notamment pour les participants ne répondant pas à l esprit du «Brussels Creative Forum» ou à défaut de place. Le Règlement d ordre général relatif à au Brussels Creative Forum sera communiqué automatiquement au participant, en cas d acceptation de sa candidature, en annexe de la Convention de location d un emplacement, ou sur demande adressée à VisitBrussels.

3 Brussels Creative Forum 2013 Inschrijvingsformulier Praktische informatie Het BRUSSELS CREATIVE FORUM zal zichzelf presenteren in een aantal tenten op het Paleizenplein. Enerzijds zijn er ruimten voor presentaties en voorstellingen en, anderzijds ruimten voor individuele of collectieve stands van verenigingen, cultuurcentra en producenten. Uw deelname is gratis maar wij verwachten van u dat u uw contacten uitnodigt op het Brussels Creative Forum (via uw data base, medewerkers, partners, kennissen, ). U kunt aan dit evenement deelnemen op twee manieren (u kunt kiezen voor één manier of voor allebei): een stand en/of presentatie op scène. 1. Huren van een stand U bent als instelling of organisatie aanwezig op een stand van 9 m² van vrijdag 30 augustus tot zondag 1 september Wat verwachten wij van u? Een getrouwe voorstelling van uw vereniging of organisatie waarbij u uw programma, activiteiten en projecten presenteert via diverse communicatiemedia (flyers, affiches, videofragmenten, programmablaadjes enz.) Een permanente aanwezigheid tijdens de openingsuren van het Forum: - Vrijdag: uur - Zaterdag: uur - Zondag: uur Een aangepaste communicatie van het evenement via uw mediakanalen: uw website, mailing, nieuwsbrief, magazine, Uw exacte naam zoals die zal verschijnen in het programmaboekje van het evenement en in onze communicatie, uw logo, een korte voorstelling van uw vereniging (op te sturen via e- mail naar Een basisstand omvat volgende voorzieningen: - scheidingswand - standaard verlichting - een stopcontact van 16 ampère - een standaard bord (Forex van ca. 150 x 25 cm) met daarop de naam van de exposant - 1 tafel (180 x 80 cm) - 2 stoelen

4 2. Presentaties op scène Publieke voorstelling van uw creatief initiatief of realisatie. U krijgt een toneelscène ter beschikking, inclusief geluidsmateriaal en projectiemogelijkheden (beelden of films) gedurende 15 minuten per project in een tent van 15 x 20 meter. De voorstellingen zullen plaatsvinden op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2013 tussen 11u en 18u. Wij verwachten van u: dat u op de afgesproken dag en tijd aanwezig bent een dynamische presentatie met animatie. dat u specifiek rond dit evenement communiceert via uw mediakanalen: uw website, mailing, nieuwsbrief, magazine, enz. uw juiste naam om te publiceren in het programmaboekje en in onze communicatie, uw logo, een korte voorstelling van uw vereniging (te mailen naar Indien u belangstelling hebt om deel te nemen aan dit evenement in de vorm van een stand of een voorstelling (of beide), vragen wij u bijgevoegd deelnameformulier in te vullen en op te sturen. Met vriendelijke groet, Het team van Brussels Creative Forum Het opsturen van een deelnameformulier geeft de aanvrager niet automatisch het recht om aan het evenement deel te nemen. Vanuit een kwaliteitsvisie zal VisitBrussels elke aanvraag onderzoeken op basis van kwaliteitsvereisten en de originaliteit van de voorstellen. VisitBrussels behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren zonder die beslissing te moeten verantwoorden, o.a. van kandidaten die niet passen bij het concept en de geest van het evenement Brussels Creative Forum of bij gebrek aan plaats. Het algemeen huishoudelijk reglement m.b.t. het Brussels Creative Forum wordt automatisch naar de deelnemer opgestuurd indien zijn aanvraag werd goedgekeurd, samen met de huurovereenkomst voor een standplaats, of op eenvoudig verzoek gericht aan VisitBrussels.

5 FICHE D INSCRIPTION INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIETE - MAATSCHAPPIJ: PERSONNE DE CONTACT - CONTACTSPERSOON: Prénom - Voornaam : Nom - Naam : Fonction - Functie : Adresse - Adres : Code postal - Postcode : Ville - Plaats : Tel. : Fax: Mobile - mobiel : Website : Blog : PARTICIPATION - DEELNAME (Veuillez remplir uniquement les encadrés vous concernant Gelieve alleen de gewenste opties in te vullen) Je m'inscris au BRUSSELS CREATIVE FORUM, > Ik schrijf me in voor het BRUSSELS CREATIVE FORUM, > Et je souhaite - En ik wil graag: réserver un stand de 9 m² een stand van 9 m² reserveren. participer à la programmation des espaces scéniques deelnemen aan het programma van de podiumruimtes

6 FICHE D INSCRIPTION INSCHRIJVINGSFORMULIER DESCRIPTIF - BESCHRIJVING Veuillez remplir uniquement les encadrés vous concernant Gelieve alleen de gewenste opties in te vullen) STAND STAND A. Descriptif du stand et du projet présenté Beschrijving van de stand en van het voorgesteld project B. Types d animations prévues dans le stand Animaties voorzien op de stand C. Animations prévues pour le dimanche (journée des enfants)? Animaties voorzien op de stand op zondag (Kidsday)? D. Besoins techniques spécifiques? Technische behoeftes? ESPACE SCENIQUE PODIUMRUIMTE A. Descriptif du projet présenté Beschrijving van het voorgesteld project B. Type de présentation (supports : vidéo, powerpoint,.) Type voorstelling (video, powerpoint, )

7 FICHE D INSCRIPTION INSCHRIJVINGSFORMULIER C. Veuillez décrire les animations prévues, détailler les spécificités et dynamiques de la présentation. Gelieve de voorziene animaties van de voorstelling te beschrijven D. Participants présents à l exposé Deelnemers aanwezig gedurende de voorstelling E. Présence d invités? Aanwezigheid van uitgenodigden? F. Disponibilités horaire (entre 11h et 18h) U bent beschikbaar op volgende dagen en uren (tussen 11u en 18u) Vendredi - Vrijdag 30/08 : Samedi Zaterdag 31/08 : G. Besoins techniques Technische behoeftes H. Remarques, notes, autres demandes Opmerkingen, notas, andere aanvragen Veuillez renvoyer ce formulaire d'inscription complété à : Gelieve dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug te sturen naar: - Fax: 02/ BRUSSELS CREATIVE FORUM - c/o Visitbrussels Koningstraat 2-4 rue Royale Brussels INFO: Véronique Heene Sabrina Herren 0495/

BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl.

BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl. BESTELBON Naam van het bedrijf: Tel.: Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: SPECIFIEKE LEVERINGEN Gelieve uw keuze aan te kruisen. De levering start na ontvangst van de betaling op één van vermelde rekeningen.

Nadere informatie

Kalender - Calendrier 2011

Kalender - Calendrier 2011 Opleidingen / Formations 2011 Kalender - Calendrier 2011 Opleidingen - Formations Voor / Pour P J F M A M J S O N D Inventarisatie Suite NL Gem/PZ/BW 10 27 24 28 26 29 27 Suite Inventarisation FR Com/ZP/SI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Paritair Subcomité voor de betonindustrie. Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/07/2013

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Paritair Subcomité voor de betonindustrie. Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/07/2013 Neerlegging-Dépôt: 15107/2013 Regist.-Enregistr.: 23107/2013 N : 116295/C0/106.02 Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Paritair Subcomité voor de betonindustrie Convention collective de travail

Nadere informatie

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand take part how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand Deze optie is gebaseerd op een aanvraag voor naakte oppervlakte (units van 4 x 4 m =

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD 42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2003 3351 [C 2003/07232] 7 JUILLET 2003. Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions

Nadere informatie

FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire

FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire 30/01/2015 BYOD : een stand van zaken! Voir texte Français ci-après Le BYOD : une mise au point! Mevrouw, Mijnheer Met genoegen nodigen wij u uit op het eerste seminarie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

PERSMAP BRUSSELS GAMES FESTIVAL DERDE EDITIE EEN ORGANISATIE VAN LUDIRIS VZW

PERSMAP BRUSSELS GAMES FESTIVAL DERDE EDITIE EEN ORGANISATIE VAN LUDIRIS VZW PERSMAP BRUSSELS GAMES FESTIVAL q DERDE EDITIE ZATERDAG 15 & ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015 EEN ORGANISATIE VAN LUDIRIS VZW THE BRUSSELS GAMES FESTIVAL Het eerste zomerfestival in Brussel dat volledig gewijd

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 AM/FM-GIS BELGIUM/LUXEMBOURG Noordstraat 76 rue du Nord 1000 BRUSSELS BELGIUM Email : amfmgisbelux@gmail.com Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 Préambule Voorwoord 1. Introduction

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie