Security is sexy (and you know it)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Security is sexy (and you know it)"

Transcriptie

1 Security is sexy (and you know it) Informatiebeveiliging is lang een stoffig onderwerp geweest. Security professionals verdedigden zich vaak met de opmerking Informatiebeveiliging is niet sexy, maar wel heel belangrijk. Bestuurders moesten echt overtuigd worden van het belang van informatiebeveiliging. Het belangrijkste argument om iets aan informatiebeveiliging te doen was vaak het cover your ass -principe. Net zoiets als een verzekeringspolis dus. Maar de wereld verandert in snel tempo. Bestuurders bellen diezelfde security professional tegenwoordig zelf op: Kun je me helpen? Zo n ddos-aanval wil ik niet!. Ook de arbeidsmarkt verandert. Het is nu zelfs sexy om in de informatiebeveiliging te werken. Security is booming business geworden. Het Wilde Westen Maar er is ook een keerzijde. De dagelijkse nieuwsberichten zorgen ervoor dat beveiligingsincidenten gewoon worden. Ze horen erbij, als facts of life. Je kunt het huidige internet vergelijken met het Wilde Westen. Een rauwe, avontuurlijke, deels wetteloze samenleving van vrijbuiters. De criminelen van nu zijn de goudzoekers van toen. Na de Amerikaanse burgeroorlog kwam er een einde aan het Wilde Westen. De vraag is waar het huidige tijdperk met het internet, zoals we dat nu kennen, eindigt. Criminaliteit verplaatst zich naar internet Even een stapje terug. Criminaliteit verplaatst zich in rap tempo van de fysieke wereld naar het internet. De schade van internetcriminaliteit wordt op dit moment alleen al in Nederland geschat op 8,8 miljard euro per jaar. Deze schade wordt niet alleen veroorzaakt door financiële fraude, maar ook door diefstal van intellectueel eigendom van organisaties. Door het ontbreken van regels is de pakkans bijzonder klein. Bovendien weten bedrijven vaak niet eens dát ze zijn bestolen. Naar een veiliger internet Terug naar de vraag waar het huidige internettijdperk eindigt. Mijn voorspelling - en die van velen met mij - is dat het internet in zijn huidige vorm zal eindigen in een wereldwijde oorlog en zal ophouden te bestaan. Hierna zal waarschijnlijk een betere en vooral veiligere versie van het internet worden opgebouwd. Wat kunnen we tot die tijd doen om te overleven in die rauwe, deels wetteloze wereld van het internet? Drie tips voor een veiliger internet 1. Verbeter voortdurend het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers 2. Bewaak en test de effectiviteit van de getroffen technische beveiligingsmaatregelen continu 3. Toon aan dat informatiebeveiliging werkt

2 1. Verbeter voortdurend het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers Internetrijbewijs De mens is de maat van alle dingen, zei de Griekse filosoof Protagoras van Abdera. Dit geldt ook voor infor- matiebeveiliging. Beveiliging kan veel kosten en weinig tot niets opleveren als mensen er niet mee om kunnen gaan of niet begrijpen waarom bepaalde beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Het zou helemaal zo gek nog niet zijn als er een soort rijbewijs voor het internet zou komen. Toen de eerste auto s werden gemaakt, mocht iedereen hierin rijden. Van enige veiligheidsmaatregelen was helemaal geen sprake. De eerste auto s hadden niet eens een rem. Theorie, oefenen en de praktijk De parallel met computers en internet is duidelijk. Veel mensen hebben geen idee hoe ze een computer moe- ten besturen en hebben geen idee van de gevaren van het internet. Of denken dat hen niets zal overkomen: Wat heeft iemand nu aan mijn gegevens? Nou, lees het boek Komt een vrouw bij de maar eens. De noodzaak voor een internetrijbewijs wordt steeds groter. Dit komt niet alleen door de toenemende criminali- teit op internet, maar ook doordat de grens tussen zakelijk en privé verdwijnt. Het begint met theorie, veel oefenen en daarna een praktijkexamen. In de praktijk zijn er continu waarschuwingsborden en stoptekens. Wanneer je de regels overtreedt, kan een boete volgen. Wanneer je vermoedt dat bepaalde mensen niet veilig meer rijden, neem je opnieuw een praktijkexamen af. Dit zou ook de basis moet zijn voor een programma om het beveiligingsbewustzijn op peil te houden. Beveiligingsbewustzijn is geen eenmalige activiteit maar een continu proces. Aandacht voor veilig werken continu proces Met case based learning en gedragstesten kan een praktijkexamen worden afgenomen. Case based learning is een manier van leren, waarbij mensen dilemma s in de context van hun eigen werksituatie krijgen voorgelegd. De medewerkers geven aan wat ze in een bepaalde situatie zouden doen. Daarna test je het gedrag in de prak- tijk, bijvoorbeeld door phishing e- mails te versturen. Met deze aanpak is het mogelijk om de volwassenheid van het beveiligingsbewustzijn continu te meten. De resultaten van het praktijkexamen zijn de input voor een zogenaamd triggerprogramma. Medewerkers krijgen daarbij regelmatig kleine prikkels om veilig gedrag te vertonen. Zo zorg je dat de aandacht voor veilig werken niet verslapt. Dit is een cyclus die continu wordt door- lopen. 2. Bewaak en test de effectiviteit van de getroffen technische beveiligingsmaatregelen continu Aantal kwetsbaarheden neemt toe Meer en meer bedrijfskritische toepassingen worden verplaatst naar of zijn afhankelijk van de cloud. Dit terwijl het aantal kwetsbaarheden, vooral in applicaties, alleen maar toeneemt. Jaren geleden misbruikte een hacker vaak zwakke plekken in de firewall, router of het besturingssysteem om in te breken. De afgelopen jaren zien we dat de infrastructuur steeds beter is beveiligd. Leveranciers hebben hier een belangrijke bijdrage aan gele- verd. Een voorbeeld daarvan is Microsoft. In het verleden stonden alle functies en diensten van een server standaard aan, ook al waren deze overbodig. Tegenwoordig staan vrijwel alle functies en diensten standaard uit. Pagina 2 van 5

3 De meeste kwetsbaarheden worden tegenwoordig aangetroffen in applicaties. Opvallend is dat kwetsbaarhe- den die al veel langer bestaan en bekend zijn steeds meer voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld veel applicaties die kwetsbaar zijn voor injection, waardoor toegang kan worden gekregen tot gevoelige gegevens. Ook cross- site scripting is een middel om mensen te misleiden en vertrouwelijke informatie in handen te krijgen. Test de beveiliging van applicaties De standaard manier om de effectiviteit van de beveiliging van een webapplicatie te testen, is het (laten) uit- voeren van een ethical hack, ofwel een pentest. Vaak wordt dit door een onafhankelijke partij gedaan of een intern team van specialisten. Daarnaast zijn de zogenaamde bug bounty platforms in opkomst. Een voorbeeld hiervan is HackerOne. Organisaties zoals Yahoo, Twitter en Dropbox gebruiken HackerOne om hun beveiliging door duizenden aangesloten hackers te laten testen en de gevonden kwetsbaarheden af te handelen. Hackers die een echte kwetsbaarheid vinden, worden beloond in reputatie of geld. Er wordt steeds meer geautomati- seerd getest met kwetsbaarhedenscanners en incidentdetectie en monitoringsystemen bewaken of de beveili- ging wordt doorbroken. Kenmerkend is dat het testen van de effectiviteit van beveiliging op zichzelf lijkt te staan. Er is wel meer aan- dacht voor security by design en veilig programmeren, maar het testen van de beveiliging is geen geïntegreerd onderdeel van de ontwikkelcyclus van een applicatie. Hier bieden, zeker wanneer sprake is van Agile of Devops ontwikkeling, continuous auditing en monitoring uitkomst. Er wordt meer tijd genomen om een theoretisch concept te realiseren door het combineren en aanpassen van een aantal van de bestaande test- en monitoring- systemen. Pagina 3 van 5

4 3. Toon aan dat informatiebeveiliging werkt Informatiebeveiliging steeds volwassener Het toenemend belang van informatiebeveiliging zorgt ervoor dat organisaties informatiebeveiliging steeds serieuzer nemen. Anders gezegd, de volwassenheid van informatiebeveiliging neemt toe. Informatiebeveiliging wordt niet langer gezien als iets dat je binnen een organisatie regelt. De beveiliging in de keten is misschien wel veel belangrijker. Deze ontwikkeling betekent dat organisaties zekerheid willen over het niveau van informa- tiebeveiliging of de effectiviteit van de getroffen beveiligingsmaatregelen. Organisaties vertrouwen elkaar niet langer op hun blauwe ogen. Beveiliging in de keten wordt belangrijker In de financiële sector is het al langer gebruikelijk dat, wanneer er belangrijke processen zijn uitbesteed, er zekerheid over de betrouwbaarheid hiervan moet worden verkregen. Nu het erop lijkt dat wettelijk wordt afgedwongen dat zorginstellingen kunnen aantonen dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, neemt de behoefte aan zekerheid in deze sector toe. In veel andere sectoren zien we hetzelfde. Vaak is sprake van zelfregulering. Zo conformeert de Rijksoverheid zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en hebben gemeenten zich verplicht te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Een van de gevolgen is dat ook aan leveranciers wordt gevraagd of er zekerheid gegeven kan worden over het niveau van informatiebeveiliging en de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Steeds vaker wordt dit als eis opgeno- men in aanbestedingen. Maar hoe toon je veiligheid aan? Er is in de markt veel onduidelijkheid over de zekerheid die wordt gevraagd, dan wel gevraagd moet worden. Vaak wordt alleen gesteld dat een organisatie informatiebeveiliging op orde moeten hebben. Dit kan worden aangetoond met een ISO certificaat, een ISAE3402- verklaring of een ISAE3000- verklaring. Ook wordt regelmatig een ISO of NEN7510- certificaat gevraagd. Wat kan een organisatie eisen en wanneer vraag je wat? Een kort overzicht: ISO certificaat en ISO27002 ISO27001 is een standaard die beschrijft hoe je informatiebeveiliging procesmatig kunt inrichten om risicoge- dreven maatregelen te effectueren. Om toepasselijke maatregelen te selecteren, wordt vaak ISO27002 ge- bruikt. Dit is een standaard die een aantal best practises of voorbeeldbeveiligingsmaatregelen beschrijft. Er kunnen ook andere standaarden, zoals Cobit worden gebruikt. Goed om te weten, is dat ISO27001 een norm is, maar ISO27002 juist niet. Dit betekent dat organisaties zich kunnen laten certificeren op basis van ISO27001, maar niet op basis van ISO Wat zegt zo n certificaat? Een ISO certificaat toont aan dat de organisatie of afdeling: een risicoanalyse heeft uitgevoerd; maatregelen heeft geselecteerd en ingevoerd; de effectiviteit van de maatregelen heeft gecontroleerd; het proces, dan wel de maatregelen, waar nodig heeft bijgestuurd. Het certificaat geeft geen zekerheid over de getroffen maatregelen. Aandachtspunten zijn de reikwijdte van het certificaat en de geselecteerde maatregelen. Pagina 4 van 5

5 NEN7510- certificaat voor de zorg NEN7510 is de Nederlandse vertaling van ISO27001 en ISO27002 voor de zorg. Theoretisch kan NEN7510 als basis voor certificatie worden gebruikt. In de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks en is op dit moment ook niet aan te raden. NEN7510 is gebaseerd op oude versies van ISO27001 en ISO27002 en de best practise maatregelen zijn weinig zorg- specifiek. Een betere strategie is een ISO certificaat met zorg- specifieke maatregelen. ISAE3402- en ISAE300- verklaring Een andere vorm van zekerheid is de zogenaamde derdepartijverklaring. Hierbij geeft een auditor (de derde partij) zekerheid aan organisatie A (klant) over de door organisatie B (leverancier) getroffen beveiligingsmaat- regelen. Er zijn op dit moment twee type verklaringen die worden gebruikt: ISAE3402 (voorheen SAS70) en ISAE3000. In beide gevallen gaat het om een internationale rapportagestandaard. Eigenlijk een afspraak tussen auditors hoe eenduidig wordt gerapporteerd over de opzet, het bestaan en de werking van bepaalde beveili- gingsmaatregelen. Let op, beide standaarden zeggen niets over welke maatregelen worden getoetst. Het ver- schil tussen ISAE3402 en ISAE3000 is vooral dat de eerste is bedoeld voor processen die van belang zijn voor de financiële verantwoording en de laatste voor al het overige. De ISAE- standaarden zijn eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat leveranciers van elke klant een auditor op bezoek krijgen. In de praktijk zien we dat de ISAE3402- verklaring nogal eens wordt misbruikt. Vaak wordt een ISAE3402- verklaring gebruikt wanneer een ISAE3000- verklaring zou volstaan. In de nabije toekomst worden de ISAE- standaarden vervangen door de SOC- standaarden. Voordeel hiervan is dat de te toetsen beveiligingsmaatregelen hier wel onderdeel van zijn. Wanneer is welke zekerheid passend? Wanneer is nu welke zekerheid passend? Het korte antwoord is beide : zowel een ISO certificaat als een ISAE- verklaring. Ook hier geldt het credo: informatiebeveiliging is geen eenmalige activiteit. Het is belang- rijk om er zeker van te zijn dat een (potentiële) leverancier informatiebeveiliging serieus neemt en een structu- reel proces heeft ingericht. Het is ook van belang om vast te stellen dat relevante maatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en effectief zijn. In veel situaties volstaat hiervoor een ISAE3000- verklaring. Alleen in die gevallen dat processen bepalend zijn voor een getrouw beeld van de jaarrekening is ISAE3402- noodzakelijk. Investeren in cyber security Dat er nog de nodige stappen genomen moeten worden om het internet veiliger te maken, wordt onderbouwd door de meest recente State of the Union- toespraak van president Obama. Hij noemde expliciet het belang van cyber security. Een onderwerp dat overheden, ondernemingen en burgers volgens Obama hoog op de agenda moeten plaatsen. Obama zei in zijn toespraak dat er nog een hoop werk valt te verrichten op dit terrein, zowel juridisch als met investeringen om internet veiliger te maken. De Amerikaanse overheid trekt daar 14 miljard dollar voor uit. Waarmee weer onderstreept wordt dat informatiebeveiliging de afgelopen jaren een sexy onderwerp is ge- worden. Geschreven door Erik Rutkens ADVISEUR, IT- AUDITOR Heeft u vragen? Stuur mij dan een e- mail, of bel mij op Pagina 5 van 5

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 Beste bestuurder Informatiebeveiliging begint bij u DearBytes B.V. Postbus 42 1940 AA Beverwijk T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl K.V.K. Amsterdam nr. 370.960.52

Nadere informatie

INFO SECURITY SPECIAL EDITION MAGAZINE SECURITY TOP 10 IN ELKE PORIE VAN DE ORGANISATIE AANBEVELINGEN VOOR SOFTWARE-ONTWIKKELAARS

INFO SECURITY SPECIAL EDITION MAGAZINE SECURITY TOP 10 IN ELKE PORIE VAN DE ORGANISATIE AANBEVELINGEN VOOR SOFTWARE-ONTWIKKELAARS JAARGANG 14 - JULI 2015 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL INFO SECURITY MAGAZINE SECURITY IN ELKE PORIE VAN DE ORGANISATIE TOP 10 AANBEVELINGEN VOOR SOFTWARE-ONTWIKKELAARS SPECIAL EDITION MEEST OPVALLENDE

Nadere informatie

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG Mei 2015 # 229 HOFFMANN-TIPS 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG 80 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN GEBRUIKT ZWAKKE WACHTWOORDEN

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE JAARGANG 12 - DECEMBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN EN VERDER: MARKTONDERZOEKER EN ANALIST PETER VERMEULEN VAN

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013 Sebyde diensten overzicht 6 December 2013 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

Gebruikers Betrekken Onderzoekspaper. In opdracht van: Sogeti Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research 30 oktober 2014 peter@pb7.nl

Gebruikers Betrekken Onderzoekspaper. In opdracht van: Sogeti Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research 30 oktober 2014 peter@pb7.nl Onderzoekspaper In opdracht van: Sogeti Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 oktober 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 1. Het Belang van Excellente Software... 3 2. Hoe worden

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

UpDate jaargang 19 - editie 1

UpDate jaargang 19 - editie 1 UpDate jaargang 19 - editie 1 Stay Up-to-date! De kwetsbaarheid van websites en verder: Security: meten is weten TUNIX/Quickscan IPv6 Met ISO 27000 naar een Risicomanagement strategie voor Information

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Veiliger ondernemen, een praktische gids

Veiliger ondernemen, een praktische gids 1 Veiliger ondernemen een praktische gids In 8 eenvoudige stappen naar veiliger ondernemen Veiliger ondernemen een praktische gids is een uitgave van KPN B.V. Concept en realisatie: Fast Moving Targets

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 EVEN VOORSTELLEN Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om uw web applicaties of websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen

Nadere informatie