Gebruikershandleiding. smaxtec ph Monitoring System

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. smaxtec ph Monitoring System"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding smaxtec ph Monitoring System

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 2. GRONDSLAGEN 4 3. LEVERINGSOMVANG 7 4. VOORWAARDEN UW SMAXTEC MOBILE READER UW SMAXTEC BASISSTATION INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA - USB ANTENNE / MOBILE READER INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA - WINDOWS XP INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA - WINDOWS UW SMAXTEC PH SOFTWARE EERSTE STAPPEN DE GEBRUIKERSINTERFACE VAN DE SMAXTEC PH SOFTWARE SMAXTEC AANMELDSYSTEEM NAVIGATIEVENSTER HOOFDVENSTER STATUSBALK NEWS MEETRESULTATEN WEERGEVEN GEBRUIKERSSPECIFIEKE INSTELLINGEN KALENDERWEERGAVE EERSTE STAPPEN EERSTE INITIALISATIE VAN DE BOLUS SERVICE INFORMATION BESTURINGSSYSTEEM/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN MOBILE READER MANAGER INVOEREN VAN DE SMAXTEC PH BOLUS 43 DOOR HET VOLGEN VAN DE SMAXTEC GEBRUIKERSINSTRUCTIES KUNT VEILIGSTELLEN DAT DE PH-METING BETROUWBAAR FUNCTIONEERT TECHNISCHE DETAILS VEILIGHEID EN GEBRUIK 47 blz. 1 van 50

3 1. Inleiding LET OP: Lees voor uw eigen veiligheid alle instructies in deze handleiding betreffende het smaxtec ph Monitoringsysteem (ook beschikbaar onder alvorens het smaxtec ph Monitoringsysteem te gebruiken! De smaxtec ph software en aanvullende informatie over het smaxtec ph Monitoringsysteem, onder andere in de vorm van video's zijn te vinden in het smaxtec Support Center (http://support.smaxtec-animalcare.com) en op onze website Het smaxtec ph Monitoringsysteem bestaat uit volgende componenten: smaxtec ph Bolus ph Bolus sensortip De ph bolus is voorzien van de modernste sensortechnologie want alleen op deze manier kan de betrouwbare meting van de ph-waarde in de ruwe pensomgeving over een lange periode gewaarborgd worden. De meetresultaten worden in de bolus opgeslagen en automatisch naar het basisstation verzonden. Vanwege de huidige afmetingen kan de bolus niet gebruikt worden voor runderen onder de 18 maanden en/of 450 kg lichaamsgewicht. smaxtec Basisstation Dit is het belangrijkste gedeelte en tevens de centrale van het systeem. Met behulp van de maximaal acht antennes neemt het basisstation regelmatig contact op met de in het radiobereik (cirkel van 10 m per antenne) aanwezige sensoren (bolussen) om vervolgens de geselecteerde gegevens op te slaan. De meetresultaten worden via internet naar een server bij smaxtec (online archief) verzonden en kunnen daar door u te allen tijde worden geraadpleegd. Indien gewenst, staan de gegevens ook ter beschikking voor deskundigen die u vertrouwt (veearts, voedingsadviseur) om zo de juiste zorg te waarborgen. blz. 2 van 50

4 smaxtec Mobile Reader voedingsadviseur, ). Als alternatief voor het basisstation hebben wij voor u de Mobile Reader ontwikkeld. Met behulp van de Mobile Reader vindt het systeem de binnen het radiobereik (cirkel van 10 m) aanwezige ph bolussen en selecteert de opgeslagen gegevens. Verbind de Reader met een computer via de meegeleverde USBkabel, de ph Software geeft de meetresultaten weer en brengt de communicatie met de Mobile Reader tot stand. Indien gewenst, kunt u met deze Reader de gegevens ook ter beschikking stellen aan deskundigen die u vertrouwt (veearts, LET OP: het basisstation en de Mobile Reader kunnen niet tegelijk worden gebruikt!!! smaxtec ph Software Onze software is de beste tool om toegang te krijgen tot de gegevens van uw vee. Aanvullend tot de standaardafbeelding van uw gegevens bieden wij u talrijke analysefuncties om de interpretatie van de gemeten waarden te vergemakkelijken. blz. 3 van 50

5 2. Grondslagen Het smaxtec ph Monitoringsysteem meet de ph-waarde direct in het dier en in real time. Zo hebt u deze informatie dan ter beschikking wanneer het voor uw vee belangrijk is. Subacute pensverzuring (SARA) als gevaar voor de gezondheid Onevenwichtigheid in voeding en fysiologie van uw rund leiden vaak tot veranderingen van de ph-waarde in de pens en kunnen in het ongunstigste geval verdere ziektes veroorzaken. Klinische symptomen: kreupelheid diarree slechtere algemene conditie Indirecte klinische symptomen: verminderde vruchtbaarheid verminderde kwantiteit en kwaliteit van het product Subacute pensverzuring (SARA) als gevaar voor de opbrengst SARA belast uw bedrijf op verschillende gebieden: kosten, veroorzaakt door een verminderde prestatie verminderde vruchtbaarheid lichamelijke problemen van het dier onproductieve vaste kosten Wetenschappelijke studies en veldonderzoek (W. Stone, 1999) trekken dezelfde conclusies. Zij schatten het door SARA veroorzaakte verlies in melkveebedrijven op ca. 1,00 per koe en dag. SARA en de daaruit voortvloeiende kosten betreffen 15% tot 40% van alle runderen, daarom is de preventie van het grootste belang voor alle veehouders. Het smaxtec ph Monitoringsysteem werd ontwikkeld om tegelijkertijd de lichamelijke conditie van uw dieren en de economische prestatie van uw bedrijf te verbeteren. blz. 4 van 50

6 En zo werkt het: A geactiveerde ph bolus in de runderpens B basisstation voor de ontvangst van de gegevens C verzenden van de gegevens naar de server D verwerkte gegevens wereldwijd oproepbaar E snelle analyse van de gegevens en een beslissing nemen De onderstaande grafiek toont een meer praktische toepassing van de bovenstaande kringloop. blz. 5 van 50

7 1. krachtvoerstation/melkinstallatie/massageborstel 2. ph bolus in de pens van de koe 3. aan het basisstation aangesloten antennes (433 MHz) ontvangen de gegevens van de bolus 4. de gegevens worden in het internet op een server opgeslagen via het basisstation (5.) 6. pc/laptop heeft toegang tot de meetresultaten en kan deze ook interpreteren Als alternatief voor het basisstation kunt u ook de Mobile Reader gebruiken. LET OP: het basisstation en de Mobile Reader kunnen niet tegelijk worden gebruikt!!! blz. 6 van 50

8 3. Leveringsomvang smaxtec ph Bolus A B D C vervaldatum Nr. Component Functie A smaxtec ph Bolus Om de 10 minuten slaat deze bolus de ph- en temperatuurgegevens in de pens van de koe op. De gegarandeerde meettijd is 50 dagen. B Bufferoplossing Deze ph-7 vloeistof is nodig bij de eerste initialisatie van de bolus. C Plastic koker Deze dient als bescherming voor de ph bolus. Aanvullend bevindt zich een spons aan de sensortip. Deze moet bij de eerste initialisatie van de bolus verwijderd worden. D Verzendkoker In deze verzendkoker vindt u de bufferoplossing en de plastic koker met de H bolus. Aub houd er rekening mee met de opslaginstructies op het etiket en let vooral op de temperaturen. Let op: de ph bolus moet vóór de vervaldatum ingevoerd zijn!!! blz. 7 van 50

9 Het etiket op de verzendkoker 1.) 2.) 3.) 4.) 1.) plaatsingsrichting van de verzendkoker 2.) opslagtemperatuur tussen + 5 C en + 30 C 3.) aub lees de gebruiksaanwijzing 4.) zie informatie betreffende de vergunningverlening in hoofdstuk 11. blz. 8 van 50

10 smaxtec Basisstation Informatie betreffende de installatie van het basisstation vindt u in het installatiehandboek op E F G H I Nr. Component Functie E smaxtec Basisstation communiceert met behulp van de antennes met de smaxtec ph bolus in de pens (al geïnstalleerd). F smaxtec USB Antenne gebruik deze USB antenne voor de eerste initialisatie van de smaxtec ph bolus. G Magneet gebruik de magneet om de smaxtec ph bolus te activeren (eerste initialisatie). H Antennes maximaal acht antennes zorgen voor de communicatie met de smaxtec ph bolus in de pens en zijn verbonden met het smaxtec basisstation (al geïnstalleerd). I Externe voeding + adapter dient ter verzorging van het smaxtec basisstation (al geïnstalleerd). blz. 9 van 50

11 smaxtec Mobile Reader J K L M N O Nr. Component Functie J smaxtec Mobile Reader met behulp van de smaxtec Mobile Reader worden de binnen het radiobereik aanwezige smaxtec ph bolussen gevonden en de opgeslagen gegevens geselecteerd. K smaxtec USB Antenne gebruik deze USB antenne voor de eerste initialisatie van de smaxtec ph bolus. L Magneet gebruik de magneet om de smaxtec ph bolus te activeren (eerste initialisatie). M USB-kabel met deze kabel kunt u de smaxtec Mobile Reader of met de netadapter of met de pc/laptop verbinden. N Netadapter voor het opladen van de accu van de smaxtec Mobile Reader. O Beschermhoes omdat de smaxtec Mobile Reader niet waterdicht is stel hem niet bloot aan vloeistoffen, nattigheid of hoge luchtvochtigheid. Gebruik de meegeleverde hoes ter bescherming. blz. 10 van 50

12 4. Voorwaarden Om het smaxtec ph Monitoringsysteem te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig: pc/laptop met een USB aansluiting en een van de volgende besturingssystemen: o Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 (of nieuwer) o Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate Edition o Windows 7 Home, Professional smaxtec ph software, beschikbaar op onze website: in het gedeelte Software Free smaxtec USB antenne smaxtec Basisstation en/of als alternatief: smaxtec Mobile Reader smaxtec ph bolus (verpakt in plastic koker) bufferoplossing magneet doseerpistool (binnendiameter 35 mm, kan bij smaxtec animal care worden besteld voor verdere informatie, zie hoofdstuk 9) blz. 11 van 50

13 5. Uw smaxtec Mobile Reader Belangrijke informatie de garantie vervalt als u het apparaat uit elkaar haalt of als u probeert om het uit elkaar te halen. AAN/UIT-TOETS: Hiermee kunt u de smaxtec Mobile Reader in- en uitschakelen. Deze led knippert als de smaxtec Mobile Reader ingeschakeld is. Opmerking: als deze led niet knippert hoewel de Mobile Reader ingeschakeld is, dan is naar alle waarschijnlijkheid de accu leeg en u moet deze opladen (zie accu opladen). Acculampje (CHARGE): De laadstatus wordt weergegeven als de USB kabel aangesloten is. Lampje altijd aan: accu wordt geladen Lampje knippert (ritme 1 sec.): accu is volledig opgeladen Gegevenslampje (DATA): Deze led begint te knipperen als de meetresultaten door de Mobile Reader worden uitgelezen. Vanaf het begin van het knipperen laat aub de Mobile Reader voor een aanvullende ca. 30 minuten (afhankelijk van het aantal op de ph bolus opgeslagen meetresultaten) binnen het ontvangstbereik (ca meter) van de met ph bolussen uitgeruste koeien om het uitlezen van de meetresultaten te voltooien. De boven genoemde tijd is een aanknopingspunt als u bijv. meetresultaten van vijf ph bolussen wilt uitlezen die al sinds twee dagen gegevens hebben opgeslagen. blz. 12 van 50

14 USB aansluiting: Hier wordt de USB-kabel aangesloten en of met de pc of met de adapter verbonden. Opladen van de accu Bij de uitlevering is de accu al gedeeltelijk opgeladen. Alvorens het inschakelen en gebruiken van de smaxtec Mobile Reader moet u de accu eerst opladen. Gebruik voor het opladen van de accu enkel de met de Mobile Reader meegeleverde adapter en de USB-kabel. Verbind de meegeleverde USB-kabel met de Mobile Reader en de meegeleverde adapter. Steek de adapter in een stopcontact om met het opladen van de accu te beginnen. Het duurt ongeveer vijf uur om de accu volledig op te laden; als het zover is zal het acculampje gaan knipperen. Optioneel kunt u de accu ook aan u pc/laptop opladen. U kunt de accu ook opladen door de Mobile Reader met uw pc/laptop te verbinden via de meegeleverde USBkabel. Dit duurt ongeveer twee keer zo lang als met de meegeleverde adapter. Opmerking: Zolang de Mobile Reader geladen wordt of is aangesloten aan de pc/laptop kunt u geen meetresultaten van ph bolussen uitlezen. Eerste toepassing: Nadat de accu volledig is opgeladen verbindt hem via de USB kabel met uw pc/laptop. Start de ph software en voer het menupunt "BESTURING/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN" uit. Nadere informatie vindt u in hoofdstuk Ingebruikname 1) Na het volledige opladen van de accu van de smaxtec Mobile Reader kunt u uw smaxtec Mobile Reader voor de eerste keer inschakelen. Druk op de AAN/UIT-toets. 2) Na het inschakelen van de smaxtec Mobile Reader worden alle gegevens afgelezen van de smaxtec ph bolussen die zich binnen het radiobereik bevinden. Breng hiervoor de Mobile Reader naar locaties waar de koeien voor een langere periode verblijven (bijv. melkstal, wachtruimte voor melkinstallaties, ). Het uitleesbereik van de Mobile Reader is 5 10 meter en na ca. 30 minuten zijn de meetresultaten van de ph bolussen volledig uitgelezen. Opmerking: als u de gegevens voor de eerste keer uitleest dan reken met een uitleesduur van 60 minuten. blz. 13 van 50

15 3) Om de ph gegevens van de Mobile Reader af te lezen verbind deze met de meegeleverde USB-kabel met uw pc/laptop. 4) Informatie over het aflezen van data en configureren van uw smaxtec Mobile Reader vindt u in de hoofdstukken 8. blz. 14 van 50

16 6. Uw smaxtec basisstation Het in de stal gemonteerde basisstation is het belangrijkste gedeelte en de centrale van het systeem. Met behulp van de maximaal acht antennes neemt het basisstation regelmatig contact op met de in het radiobereik aanwezige sensoren en slaat vervolgens de geselecteerde gegevens op. Groene led Gele led Drukventiel Op de afbeelding links boven ziet u het basisstation, rechts de detailweergave van het rood gemarkeerde gedeelte met de twee leds die volgende functies van het basisstation weergeven. Als de groene led brandt, is het basisstation ingeschakeld (deze led moet altijd branden als teken dat het smaxtec ph Monitoringsysteem functioneert). Als de gele led knippert, bevinden zich de sensoren binnen het bereik van de antennes en communiceren met het basisstation. Als de gele led niet knippert, zijn er geen sensoren binnen het bereik van de antennes. Bovendien is het basisstation voorzien van een drukventiel om de drukschommelingen te dempen en te voorkomen dat condenswater het basisstation binnendringt. Wisselende temperaturen kunnen drukverschillen creëren tussen het binnenste van de kast en de omgeving. Drukverschillen die niet gecompenseerd worden kunnen vervolgens de belasting verhogen op de dichting van de kast. Daardoor kunnen scheuren en spleten ontstaan waardoor water, vochtigheid of vuilpartikels kunnen binnendringen wat wederom leidt tot een defect van het basisstation. blz. 15 van 50

17 De volgende figuur toont het schema van de verbinding tussen het basisstation en uw pc/laptop: Configureer de router als volgt: DHCP moet geactiveerd zijn aan de router (pc/laptop en basisstation moeten zich in hetzelfde subnet bevinden). Hoge poorten (vanaf 1024) mogen op de router niet geblokkeerd zijn (het basisstation gebruikt 1194 UDP). MYSQL poort 3306 moet tevens vrijgeschakeld zijn. Is de router in het internet dan kunt u de meetresultaten naar het online archief sturen (zie hoofdstuk 8). De volgende figuur toont gedetailleerd een mogelijke configuratie met router en internet: Nadere informatie betreffende de installatie en de kabels en antennes vindt u in het installatiehandboek op blz. 16 van 50

18 7. Installatie van het stuurprogramma - USB antenne / Mobile Reader Na de succesvolle installatie van de ph software wordt het stuurprogramma voor de smaxtec USB antenne en de smaxtec Mobile Reader automatisch geïnstalleerd. Als echter een van deze toestellen door de ph software niet wordt herkend dan volg aub de stappen in hoofdstuk 7.1 (voor Windows XP) of 7.2 (voor Windows 7) Installatie van het stuurprogramma - Windows XP Sluit de smaxtec USB-antenne / smaxtec Mobile Reader aan een vrije USB-poort van uw pc/laptop. Windows start de installatiewizard: Om te beginnen klik op Nee, deze keer niet en vervolgens op Volgende om de installatie voort te zetten. blz. 17 van 50

19 Selecteer: Installeren van een lijst of specifieke locatie (geavanceerd) en klik op Volgende. blz. 18 van 50

20 Selecteer: Op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken en Ook op deze locatie. Met de knop Bladeren ga naar de map met de geïnstalleerde smaxtec ph software en selecteer daar de submap driver_mobile_reader of driver_usb_antenna. Bevestig met OK. blz. 19 van 50

21 Hebt u de juiste map geselecteerd, dan verschijnt er een Windows veiligheidswaarschuwing. Klik op Installatie voortzetten. Sluit de installatie met Voltooien. blz. 20 van 50

22 Zodra deze stappen met succes zijn doorlopen start Windows de installatiewizard nog een keer. Voer de stappen (vanaf hoofdstuk 7.1) nogmaals uit om de smaxtec USB-antenne / smaxtec Mobile Reader volledig te installeren Installatie van het stuurprogramma - Windows 7 Sluit de smaxtec USB-antenne / smaxtec Mobile Reader aan een vrije USB-poort van uw pc/laptop. Windows probeert nu het stuurprogramma voor de smaxtec USB antenne / smaxtec Mobile Reader automatisch te installeren. Omdat dit een smaxtec - specifiek stuurprogramma is moet u dit handmatig installeren. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig: Klik op Start en selecteer: Configuratiescherm. blz. 21 van 50

23 Vervolgens klik op Apparaatbeheer In het Apparaatbeheer vindt u onder Andere apparaten het nog niet volledig geïnstalleerde stuurprogramma met de naam smaxtec USB Antenna / smaxtec Mobile Reader. blz. 22 van 50

24 Om het stuurprogramma correct te installeren klik met de rechtermuistoets op smaxtec USB Antenna / smaxtec Mobile Reader en selecteer: Stuurprogrammasoftware bijwerken. blz. 23 van 50

25 Er verschijnt een nieuw venster met de vraag hoe het stuurprogramma geïnstalleerd moet worden. Selecteer: Op mijn computer naar stuurprogramma s zoeken. Ga met de knop Bladeren naar de map met de geïnstalleerde smaxtec ph software en selecteer daar de submap driver_mobile_reader of driver_usb_antenna. Vergeet niet om ook Inclusief onderliggende mappen aan te vinken. Bevestig door op Volgende te klikken. blz. 24 van 50

26 Er verschijnt een veiligheidswaarschuwing - klik op Deze stuurprogrammasoftware toch installeren. Het stuurprogramma is nu met succes geïnstalleerd. Klik op Sluiten om de procedure te voltooien. Voer de stappen vanaf hoofdstuk 7.2 nogmaals uit om de smaxtec USB antenne/smaxtec Mobile Reader volledig te installeren. blz. 25 van 50

27 8. Uw smaxtec ph software 8.1. Eerste stappen 1. Installatie van de uitleeseenheid Verbind uw uitleeseenheid (Mobile Reader of basisstation) met uw PC. Voor een gedetailleerde beschrijving en het installatiehandboek voor het basisstation in het downloadgedeelte van de Homepage downloaden. 2. Configuratie van uw besturingssysteem en de uitleeseenheid: Voer a.u.b. menupunt BESTURING/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN uit, terwijl de uitleeseenheid aangesloten is. Daardoor verbindt u deze met uw besturingssysteem en u kunt deze ook zodanig configureren, dat uw meetgegevens automatisch in het online archief overgebracht worden. 3. Configuratie van uw ph bolus: Met het menupunt EERSTE INITIALISATIE VAN DE BOLUS kunt u nu uw ph Bolus configureren. Houdt u a.u.b. de meegeleverde magneet en het oormerknummer van de koe die u van de bolus wil voorzien, gereed. Sluit vooraf nog de USB-antenne op uw PC aan. 4. Online synchronisatie van het archief: Wanneer u het basisstation gebruikt en dit correct met het internet verbonden is, worden de meetgegevens automatisch in het online archief overgebracht. Bij gebruik van de Mobile Reader vindt de synchronisatie automatisch plaats, wanneer u in de ph-software met uw gebruikersnaam en wachtwoord aangemeld bent en de meetgegevens van de Mobile Reader volledig geladen waren. Voorwaarde: de PC is met het internet verbonden. 5. voedingsadviseur/dierenarts vrijgave: Indien gewenst kunt u de meetgegevens aan u voedingsadviseur/dierenarts doorgeven. Voer hiervoor, onder DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE INSTELLINGEN de code, die u hiervoor gekregen heeft, in. 6. Meetresultaten uitlezen Mobile Reader: Breng hiervoor de Mobile Reader naar locaties waar de koeien voor een langere periode verblijven (bijv. melkstal, wachtruimte voor melkinstallaties enz.) en schakel de Reader in. Het bereik van de Mobile Readers is 5 10 meter en na ongeveer 30 minuten zijn de meetresultaten van de bolussen volledig uitgelezen. Basisstation: Na de correcte installatie van het basisstation (zie installatiehandboek beschikbaar op worden de gegevens van de bolussen automatisch uitgelezen zodra zich de koeien binnen het bereik van de antennes (cirkel van 5 10 meter per antenne) bevinden. blz. 26 van 50

28 8.2. De gebruikersinterface van de smaxtec ph software De volgende figuur toont de gebruikersinterface na het opstarten van de ph software. a.) b.) d.) a.) aanmeldsysteem (zie hoofdstuk 8.3) b.) hoofdvenster (zie hoofdstuk 8.5) c.) statusbalk (zie hoofdstuk 8.6) d.) News (zie hoofdstuk 8.7) c.) Als u een inzicht wilt krijgen in de ph software en meetresultaten van ph bolussen ter demonstratie wilt bekijken, dan kunt u zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord "demo". Toelichtingen over de demo gegevens vindt u op blz. 27 van 50

29 De volgende figuur toont de gebruikersinterface na de aanmelding. a.) navigatievenster (zie hoofdstuk 8.4) b.) hoofdvenster (zie hoofdstuk 8.5) c.) statusbalk (zie hoofdstuk 8.6) d.) News (zie hoofdstuk 8.7) 8.3. smaxtec aanmeldsysteem Na het uitvoeren van de stappen in het menu "BESTURINGSYSTEEM/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN" (zie hoofdstuk 8.14) en een van de instellingen met "online archief" kunt u zich aanmelden in de smaxtec ph software. Zodoende kunt u waarborgen dat de meetgegevens altijd naar het online archief verstuurd worden en altijd voor u ter beschikking staan. Opmerking: Indien u een basisstation gebruikt en de ph software op een pc/laptop start die zich binnen het netwerk van het basisstation bevindt, dan wordt u automatisch als "Anonymous" aangemeld in de ph software. Wilt u de meetresultaten online archiveren dan voer desondanks het menupunt "BESTURINGSSYSTEEM/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN" (zie hoofdstuk 8.14) uit. De daar opgemaakte gebruikergegevens kunt u gebruiken om uw gearchiveerde online meetgegevens ook op een andere pc/laptop te bekijken die met het internet verbonden is. De meetresultaten worden automatisch van het basisstation naar het online archief verstuurd. blz. 28 van 50

30 8.4. Navigatievenster De linkerkolom van de software dient ter aanmelding in het ph monitoringsysteem en voor het navigeren tussen de uitgelezen bolussen. Deze worden steeds geïdentificeerd met het oormerknummer. U kunt ook op een oormerknummer klikken en een naam toewijzen aan de koe in het hoofdvenster in de tab Basisgegevens. Nu verschijnt de naam in het navigatievenster in plaats van het oormerknummer. Hier kunt u ook met behulp van de bolusfilter naar oormerknummers of diernamen resp. naar delen daarvan zoeken en slechts deze delen dan ook weergeven Hoofdvenster MEETRESULTATEN WEERGEVEN Hier ziet u de ph- en aanvullend de temperatuurwaarden van uw koeien. GEBRUIKERSSPECIFIEKE INSTELLINGEN Met dit menupunt kunt u verschillende persoonlijke instellingen vastleggen (bijv. vrijgave van adviseur, wachtwoord wijzigen enz.) KALENDERWEERGAVE Klik op deze knop om een overzicht te krijgen over de duur van de inzet van alle vroeger en op dit tijdstip gebruikte smaxtec ph bolussen. EERSTE STAPPEN Hier vindt u een handleiding om de eerste stappen met het ph Monitoring System te vergemakkelijken. EERSTE INITIALISATIE VAN DE BOLUS Klik op deze knop om de eerste initialisatie (activeren en kalibreren van de smaxtec ph bolus) uit te voeren. Houd de bijgesloten magneet en het oormerknummer van de koe gereed die u van een bolus wilt voorzien en verbind de USB antenne met uw pc. SERVICE INFORMATION Hier vindt u de contactinformatie van de smaxtec support. blz. 29 van 50

31 BESTURINGSSYSTEEM/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN Hier kunt u uw bedrijf verbinden met een uitleeseenheid (basisstation of Mobile Reader) en zo configureren dat uw meetresultaten automatisch naar het online archief worden verstuurd. Gelieve dit menupunt slechts uitvoeren als de eenheid aangesloten is. MOBILE READER MANAGER Gebruik deze knop om de smaxtec Mobile Reader te beheren. Hier kunt u ook verschillende instellingen/raadplegingen (bv. geheugenstatus, gegevens wissen etc.) uitvoeren Statusbalk Met de symbolen aan de linker onderkant van de smaxtec ph software kunt u snel door het programma navigeren, bv. teruggaan naar het hoofdscherm, gemeten data weergeven of de kalender selecteren. Aanvullend wordt aan de rechteronderkant de status weergegeven van het online archief en de Mobile Reader. Het symbool toont aan dat de Mobile Reader of het online archief op het ogenblik meetresultaten of taken bewerkt. Aub onderbreek niet de verbinding tussen de Mobile Reader en de pc/laptop en wacht tot het symbool verdwijnt pas dan kunt u alle meetgegevens bekijken News Als uw pc verbonden is met het internet, dan kunt hier actuele informatie vinden over het ph monitoringsysteem. blz. 30 van 50

32 Op de volgende pagina s vindt u een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke menupunten betreffende de navigatie Meetresultaten weergeven Met de smaxtec ph software kunt u te allen tijde de ph-waarde en de temperatuur in de pens van uw koe observeren door op het oormerknummer van uw koe te klikken. Selecteer het gewenste oormerknummer in de linker kolom Sensoren en klik op Sensorgegevens weergeven Gebruikersspecifieke instellingen U kunt volgende instellingen wijzigen: ph- en temperatuurcurve in de pens weergeven en verbergen ph- en temperatuuras formatteren waardecursor weergeven en verbergen wachtwoord wijzigen vrijgave van de meetresultaten voor uw adviseur Kalenderweergave Hier ziet u een overzicht van de aan de door u geselecteerde runderen toegewezen smaxtec ph bolussen Eerste stappen Hier vindt u een handleiding om de eerste stappen met het ph Monitoring System te vergemakkelijken Eerste initialisatie van de bolus Om gebruik te kunnen maken van de functies van het smaxtec ph Monitoringsysteem moet u de smaxtec ph bolus eerst activeren en kalibreren. LET OP: voordat u de meegeleverde magneet in gebruik neemt volg de veiligheidsinstructies (hoofdstuk 11) in deze handleiding! In tegenstelling tot andere ph-meetinstallaties die alvorens iedere meting opnieuw gekalibreerd moeten worden is bij de smaxtec ph bolus slechts een enkele kalibratie nodig. Na het invoeren blijft de bolus definitief in de netmaag en is dus blz. 31 van 50

33 onbereikbaar. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de door smaxtec gegeven instructies betreffende het activeren, kalibreren en invoeren van de bolus nauwkeurig op te volgen. Let op: de meettijd met een nauwkeurigheid van ± 0.2 ph is 50 dagen van het tijdstip van de activering met de magneet! Belangrijk: u kunt iedere keer slechts één smaxtec ph bolus activeren en kalibreren. Sluit het hele configuratieproces voor een smaxtec ph bolus af voordat u nog een smaxtec ph bolus gebruikt. Klik op de knop Eerste initialisatie van de bolus om met de configuratie van de smaxtec ph bolus te beginnen en volg de grafische instructies. Het eerste venster controleert of de USB antenne is aangesloten. Is deze aangesloten klik dank op "Verder". Dan wordt u gevraagd om de bolus te activeren. Houd de magneet aan de punt van de bolus die met twee pijlen (>x<) gemarkeerd is totdat deze, net zoals in het volgende beeld, verschijnt. Klik op de te configureren bolus en daarna op "Verder". blz. 32 van 50

34 Leeg eventueel resterende vloeistoffen uit de plastic koker en vul de bufferoplossing in. Verwijder het etiket van de ph bolus en plak het etiket op de plastic koker. Dompel de ph bolus met de sensortip vooruit in de vloeistof. Bevestig de uitgevoerde stappen en klik op "Verder". blz. 33 van 50

35 Voer nu het oormerknummer in en houd rekening met uw nationaal formaat. Als uw pc verbonden is met het internet, dan worden datum en tijd automatisch. Aub controleer de ingevoerde gegevens op de juistheid. Als er geen internetverbinding ter beschikking staat, dan kunt u dit ook handmatig invoeren. Bevestig en klik daarna op "Verder". In een volgende stap wordt de bolus gekalibreerd. Dit kan meerdere minuten duren daarom wacht tot u gevraagd wordt om een garantiedocument op te slaan en/of af te drukken. blz. 34 van 50

36 Na een succesvolle voltooiing van boven genoemde stap wordt u gevraagd om het garantiedocument af te drukken en/of op te slaan. U kunt de garantie slechts met dit document opeisen. Als de afzonderlijke instellingen niet met een groen vinkje bevestigd zijn, dan sla het document toch op resp. druk het af en neem contact op met de smaxtec support (contactinformatie in het menupunt "SERVICE INFORMATION"). Bevestig de uitgevoerde stappen en klik op "Voltooien". U kunt de ph bolus nu invoeren (zie hoofdstuk 9). U kunt de verbinding tussen USB antenne en USB interface nu verbreken. Deze verbinding wordt slechts gebruikt voor de eerste initialisatie van de ph bolus Service information Hebt u hulp nodig bij het gebruiken van uw smaxtec ph Monitoringsysteem dan vindt u hier de contactgegevens van smaxtec Support Besturingssysteem/uitleeseenheid configureren Om zich te kunnen aanmelden in de ph software en het toewijzen van de uitleeseenheid aan uw bedrijf moet u uw gebruikergegevens opmaken en de uitleeseenheid configureren. Deze stappen kunnen slechts uitgevoerd worden als de eenheid verbonden is. Bij een nog niet geconfigureerde uitleeseenheid krijgt u een waarschuwing te zien. blz. 35 van 50

37 Klik op het menupunt "Besturingssysteem/uitleeseenheid configureren en volg de volgende stappen. De volgende beelden laten de stappen zien bij een Mobile Reader. Stap 1: Selecteer uw ontvangsteenheid Opmerking: er worden slechts aangesloten uitleeseenheden weergegeven. Klik op "Verder". Stap 2: Indien u een online archivering van uw meetresultaten wilt op de smaxtec server, dan kies de optie "Nieuw gebruikersaccount aanmaken (online archief)". Zijn de gebruikergegevens al aangemaakt en wilt u een aanvullende uitleeseenheid configureren of een aanvullend bedrijf aanmaken dan kies de optie "Bestaand gebruikersaccount gebruiken (online archief)". Opmerking: hierbij is een internetverbinding vereist. Indien u geen gebruik wilt maken van een online archief, dan kies de optie"offline de meetresultaten worden niet in het online archief opgeslagen". Vervolgens moet u de knop "Anoniem aanmelden" gebruiken in het smaxtec aanmeldsysteem om uw meetresultaten te bekijken. Opmerking: meetresultaten kunnen niet worden doorgegeven aan uw adviseur/veearts. blz. 36 van 50

38 Opmerking: Kiest u "Offline" dan wordt u doorgestuurd naar stap 7. Klik op "Verder". Stap 3: Hier wordt er geprobeerd om een verbinding op te bouwen met de smaxtec server. Bij een bestaande verbinding wordt de status weergegeven als "Geslaagd". Als u zich nu pas met het internet verbindt, dan klik op "Verbinden". Klik op "Verder". blz. 37 van 50

39 Stap 4 bij de optie "Nieuw gebruikersaccount aanmaken (online archief)": Aub vul alle velden en om uw gebruikergegevens aan te maken. Aub onthoud uw gebruikersnaam en het wachtwoord u hebt dit nodig om u aan te melden in de ph software. Druk op "Instellen" om uw gebruikergegevens aan te maken. Opmerking: u kunt het wachtwoord wijzigen in het menupunt "Aangepaste instellingen". Klik op "Verder". Stap 4 bij de optie "Bestaand gebruikersaccount gebruiken (online archief)": Aub vul de invoervelden in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en druk op "Aanmelden". Klik op "Verder". blz. 38 van 50

40 Stap 5 bij keuze "Landbouwer": Kies hier het bedrijf dat u wilt verbinden met de uitleeseenheid. Is er nog geen bedrijf of systeem aangemaakt dan kies "Nieuw systeem definiëren". Is dit al gebeurd en u wilt slechts een nieuwe uitleeseenheid verbinden dank kies het gewenste bedrijf. In dit geval wordt u, na het bevestigen van de knop "Volgende", doorgestuurd naar stap 7. Klik op "Verder". Stap 5 bij de keuze "Adviseur": Klik op "Nieuw systeem aanmaken" om een nieuw bedrijf/systeem te kiezen waarbij u de uitleeseenheid wilt gebruiken. Is er al een bedrijf aangemakt dan krijgt u een lijst ter beschikking. Kies het bedrijf en klik op "Verder". Vervolgens worden alle bolussen die u met deze eenheid uitleest verbonden met het geselecteerde bedrijf. Wilt u een Mobile Reader in meerdere bedrijven gebruiken dan maak heel simpel meerdere bedrijven aan u wordt automatisch altijd weer teruggestuurd naar dit venster. Kies daarna "Mobile Reader in meerdere besturingssystemen gebruiken". Opmerking: vervolgens moet u de uitgelezen ph bolussen in het menupunt "MOBILE READER MANAGER" toewijzen aan de door u aangemaakte bedrijven want anders bestaat er geen online archivering en u kunt de gegevens slechts dan bekijken als u zich als "Anonymous" heeft aangemeld in de ph software. U kunt vervolgens wederom bedrijven aanmaken via het menupunt "BESTURINGSSYSTEEM/UITLEESEENHEID CONFIGUREREN". blz. 39 van 50

41 Klik op "Verder". Stap 6: Aub vul alle invoervelden in en bevestig de knop "Instellen". De uitgelezen ph bolussen worden vervolgens verbonden met de hier ingevoerde naam van het bedrijf/systeem. Opmerking: Had u "Adviseur" gekozen dan komt u weer terug naar stap 5 bij de keuze "Adviseur". Klik op "Verder". blz. 40 van 50

42 Stap 7: Gebruikershandleiding smaxtec ph Monitoring System Nu kies de aangesloten uitleeseenheid die u wilt verbinden met het/de door u aangemaakte bedrijf/bedrijven. Stap 8: De procedure is nu succesvol voltooid. Klik op "Beëindigen". blz. 41 van 50

43 8.15. Mobile Reader Manager Met de Mobile Reader Manager kunt u uw smaxtec Mobile Reader beheren. Verbind eerst uw smaxtec Mobile Reader met uw pc/laptop via de meegeleverde USB kabel. De Mobile Reader wordt automatisch herkend door de ph software (zie statusbalk). Is dit niet het geval dan installeer de stuurprogramma's (zie hoofdstuk 7.1 en 7.2). Hier kunt u verschillende parameters zoals naam, oormerknummer, bolusnummer etc. van uw ph bolussen bekijken. In de kolom Geheugenverbruik ziet u het aandeel van de afzonderlijke ph bolus aan de totale hoeveelheid geheugen van de Mobile Reader. Indien u meetresultaten wilt verwijderen van uw Mobile Reader, dan bevestig dit altijd d. m. v. klikken op de knop "Wijzigingen van de Mobile Reader overnemen" aan de onderkant van het hoofdvenster. Opmerking: bij het verwijderen van de meetresultaten van de Mobile Reader worden deze slechts verwijderd van de Mobile Reader. De meetresultaten van de bolus blijven op uw harde schijf en in het online archief (indien geconfigureerd) opgeslagen. Belangrijke informatie voor adviseurs: Indien u meerdere bedrijven hebt aangemaakt en is de Mobile Reader zo geconfigureerd dat hij in verschillende bedrijven kan worden gebruikt, dan moet u eerst de ph Bolussen in de Mobile Reader Manager toewijzen aan de verschillende bedrijven want anders worden de meetresultaten niet in het online archief opgeslagen en kunt u de gegevens slechts dan zien als u als "Anonymous" aangemeld bent. Aub bevestig de toewijzing van de bedrijven met de knop "wijzigingen van de Mobile Reader overnemen". blz. 42 van 50

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA 918D Snelstartgids Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

HTC HD2 Gebruikershandleiding

HTC HD2 Gebruikershandleiding HTC HD2 Gebruikershandleiding 2 Lees deze alstublieft voor u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon

Nadere informatie

Time Capsule Installatiehandleiding

Time Capsule Installatiehandleiding Time Capsule Installatiehandleiding Inhoudsopgave 5 Hoofdstuk 1: Aan de slag 7 De Time Capsule 8 De AirPort-software 9 De vereisten 12 Het statuslampje van de Time Capsule 15 Hoofdstuk 2: De Time Capsule

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten Inhoudsopgave 3 G Data ServiceCenter 5 Installatie van de software 6 Na de installatie 8 De eerste keer starten 10 SecurityCenter 16 Tips over viruscontrole 21 Tips over de virusbewaker 34 Tips over virusupdates

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie