ENV ; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENV 1991-2-4; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op"

Transcriptie

1 Nieuwe NNI-normen Overzicht van nieuwe publikaties van het Nederlands Normalisatie- Instituut, inclusief de Europese normen. De normbladen kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop van het NNI, tel Tevens kunnen de genoemde normen via Internet besteld worden (www.nni.nl). Met vragen kunt u terecht bij het NNI- Informatiecentrum, tel Correspondentie-adres: postbus 5059, 2600 GB Delft. Bouw NEN-EN 502:1999 Dakbedekkingsproducten van metaalplaat; Specificatie voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van corrosievast-staalplaat. NEN-EN 504:1999 Dakbedekkingsproducten van metaalplaat; Specificatie voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van koperplaat. (en). NEN-EN 505:1999 Dakbedekkingsproducten van metaalplaat; Specificatie voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van staalplaat. (en). NEN-EN 507:1999 Dakbedekkingsproducten van metaalplaat; Specificatie voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van aluminiumplaat. NEN-EN 633:1994 Cement-gebonden spaanplaat; Definitie en classificatie. (nl). Prijs f 63,60. NEN-EN 717-2:1995 Houtachtige plaatmaterialen; Bepaling van de formaldehyde-emissie; Deel 2: Formaldehyde-emissie bepaald volgens de gasanalysemethode. (nl). Prijs f 95,40. NEN-EN :1999 Ontw. Beproevingsmethoden voor metselstenen; Deel 22: Bepaling van de vorst-dooiweerstand van metselbaksteen. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 932-5:1999 Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen; Deel 5: Algemene apparatuur en kalibratie. (en). NEN-EN 933-6:1999 Ontw. Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen; Deel 6: Beoordeling van oppervlakteeigenschappen; Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 1192:1999 Deuren; Classificatie van sterkte-eisen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 1304:1998/A1:1999 Keramische dakpannen; Definities en productspecificaties. (en). NEN-EN 1529:1999 Deurbladen; Hoogte, breedte, dikte en haaksheid; Tolerantieklassen. (en). NEN-EN 1530:1999 Deurbladen; Algemene en plaatselijke vlakheid; Tolerantieklassen. (en). NEN-EN :1999 Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bepaling van de lengte, de breedte en de rechtheid; Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN :1999 Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bepaling van de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte; Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN :1999 Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bepaling van zichtbare fouten; Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. (en). NAD-NVN-ENV :1999 Richtlijnen voor het gebruik van NVN- ENV ; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies; Deel 2-2: Belastingen op aan brand blootgestelde constructies. (nl). NAD-NVN-ENV :1999 Richtlijnen voor het gebruik van NVN- ENV ; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies; Deel 2-3: Sneeuwbelastingen. (nl). Prijs f 15,90. NAD-NVN-ENV :1999 Richtlijnen voor het gebruik van NVN- ENV ; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies; Deel 2-4: Belastingen op constructies; Windbelastingen. (nl). NEN-EN 12207:1999 Ramen en deuren; Luchtdoorlatendheid; Classificatie. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12208:1999 Ramen en deuren; Waterdichtheid; Classificatie. (en). NEN-EN 12210:1999 Ramen en deuren; Weerstand tegen windbelasting; Classificatie. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12219:1999 Deuren; Klimaatinvloeden; Eisen en classificatie. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12224:1999 Ontw. Geotextiel en soortgelijke producten; Bepaling van de bestandheid tegen verwering. (en). Kritiek voor Prijs f 25,44. NEN-EN 12225:1999 Ontw. Geotextiel en soortgelijke producten; Methode voor de bepaling van de microbiologische bestandheid door begraven in de grond. (en). Kritiek voor NEN-EN 12226:1999 Ontw. Geotextiel en soortgelijke producten; Algemene beproevingen voor de beoordeling na duurzaamheidsproeven. (en). Kritiek voor NEN-EN 12591:1999 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Specificaties voor penetratiebitumen. (en). Prijs f 76,32. NEN-EN 12592:1999 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Bepaling van de oplosbaarheid. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12593:1999 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Bepaling van het breekpunt volgens Fraass. (en). NEN-EN 12595:1999 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Bepaling van de kinematische viscositeit. (en). NEN-EN 12596:1999 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Bepaling van de dynamische viscositeit met een vacuümcapillair. NEN-EN :1999 Ontw. Bitumineuze mengsels; Beproevingsmethoden voor warmbereid asfalt; Deel 11: Bepaling van de compatibiliteit tussen toeslagmateriaal en bitumen. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Bitumineuze mengsels; Beproevingsmethoden voor warmbereid asfalt; Deel 20: Indringingsproef op kubusvormige of marshallproefstukken. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 1

2 NEN-EN :1999 Ontw. Bitumineuze mengsels; Beproevingsmethoden voor warmbereid asfalt; Deel 21: Indringingsproef op proefplaten. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Bitumineuze mengsels; Beproevingsmethoden voor warmbereid asfalt; Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Bitumineuze mengsels; Beproevingsmethoden voor warmbereid asfalt; Deel 34: Marshallproef. (en). Kritiek voor NEN-EN 13719:1999 Ontw. Geotextiel en soortgelijke producten; Bepaling van het rendement van bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met geomembranen. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 13738:1999 Ontw. Geotextiel en soortgelijke producten; Bepaling van de weerstand tegen het uit de grond trekken. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 13748:1999 Ontw. Terrazzo tegels. Kritiek voor Prijs f 47,70. NEN-EN 13755:1999 Ontw. Beproevingsmethoden voor natuursteen; Bepaling van waterabsorptie bij atmosferische druk. (en). Kritiek voor NEN 5950:1995/A2:1999 Voorschriften Beton; Technologie (VBT 1995); Eisen, vervaardiging en keuring. (nl). Prijs f 6,36. NEN 5961:1999 Beton; Bepaling van het luchtgehalte van betonspecie (verdringingsmethode). (nl). NEN 5962:1999 Beton en mortel; Bepaling van het luchtgehalte van beton- en mortelspecie met niet-poreus toeslagmateriaal (drukmethode). (nl). NEN 5965:1999 Beton; Gestorte proefstukken; Vervaardiging, bewaring en conditionering. (nl). NEN 5988:1999 Beton; Bepaling van de kubusdruksterkte; Verhardingsproef. (nl). NEN 5989:1999 Beton; Bepaling van de kubusdruksterkte; Verhardingsproef met temperatuurregeling. (nl). Prijs f 31,80. NEN 5996:1999 Beton; Bepaling van agressiviteit van waterige oplossingen, gronden en gassen. (nl). Prijs f 31,80. Chemie NEN-EN 12704:1999 Lijmen voor papier en karton, verpakking en sanitaire producten voor eenmalig gebruik; Bepaling van schuimvorming voor waterige lijmen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12705:1999 Lijmen voor leer en materialen voor schoenen; Bepaling van de verandering in kleur van witte of licht gekleurde oppervlakken van leer door migratie. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12706:1999 Lijmen; Beproevingsmethoden voor hydraulisch overhardende vloer en/of egalisatiemengsels; Bepaling van de vloeieigenschappen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12728:1999 Oppervlakactieve stoffen; Bepaling van het schuimvormend vermogen; Methode met slagplaat met gaten. NEN-EN :1999 Beproeving van gelaste verbindingen in halffabrikaten van thermoplasten; Deel 1: Buigproef. NEN-EN 12943:1999 Lastoevoegmaterialen voor thermoplastische kunststoffen; Toepassingsgebied, aanduiding, eisen en beproevingen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN :1999 Niet destructief onderzoek van gelaste verbindingen in thermoplastische halffabrikaten; Deel 1: Visueel onderzoek. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN :1999 Ontw. Explosieven voor civiel gebruik; Ontstekers en relais; Deel 2: Methode voor de bepaling van de thermische stabiliteit. (en). Kritiek voor Prijs f 25,44. NEN-EN :1999 Ontw. Explosieven voor civiel gebruik; Ontstekers en relais; Deel 23: Methode voor de bepaling van de schokgolfsnelheid van de schokbuis. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Explosieven voor civiel gebruik; Ontstekers en relais; Deel 24: Methode voor de bepaling van niet-geleiding van de schokbuis. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Explosieven voor civiel gebruik; Ontstekers en relais; Deel 3: Methoden voor de bepaling van de gevoeligheid voor slag. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 13765:1999 Ontw. Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en slangsamenstellen voor het transport van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemische producten; Specificatie. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 13766:1999 Ontw. Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en slangsamenstellen voor het transport van vloeibaar petroleumgas en vloeibaar aardgas; Specificatie. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN-ISO :1999 Kunststoffen; Bepaling van het viscositeitsgetal en het viscositeitsgrensgetal; Deel 3: Polyetheen en polypropeen. (en). Prijs f 79,31. NEN-EN-ISO 1798:1999 Soepele schuimrubbers en -kunststoffen; Bepaling van de treksterkte en de rek bij het breken. (en). Prijs f 53,49. NEN-EN-ISO 2440:1999 Soepele en harde schuimrubbers en -kunststoffen; Versnelde-verouderingsproeven. (en). Prijs f 70,09. NEN-EN-ISO 4611:1999 Kunststoffen; Bepaling van de effecten van blootstelling aan vochtige warmte, waternevel en zoutnevel. (en). Prijs f 90,38. NEN-ISO 8697:1999 Ruwe aardolie en aardolieproducten; Betrouwbaarheid van overdracht; Bepaling van de hoeveelheid aan boord en de achterblijvende hoeveelheid aan boord. (en). Prijs f 112,51. NEN-EN-ISO 10432:1999 Aardolieen aardgasindustrie; Uitrusting voor boorgaten; Veiligheidsafsluiters voor gebruik onder de grond. (en). Prijs f 296,95. NPR-ISO/TR 18455:1999 Aardolieproducten; Berekening van specifieke energie van restbrandstoffen uit fysische en samenstellingseigenschappen; Basisgegevens. (en). Prijs f 132,80. Elektrotechniek NEN-CISPR 16-1:1999 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit; Deel 1: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit. (en; fr). Prijs f 521,01. NEN-EN 13757:1999 Ontw. Communicatiesystemen voor en op afstand lezen van meters; Gegevensuitwisseling. (en). Kritiek voor Prijs f 85,86. NEN-EN :1999 Spoorwegtoepassingen; Omgevingsomstandigheden voor uitrusting; Deel 1: Uitrusting in rollend materieel. NEN-EN 50126:1999 Spoorwegtoe- Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 2

3 passingen; De specificatie en het bewijs van de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. (en). Prijs f 152,64. NEN-EN 50155:1999 Ontw. Spoorwegtoepassingen; Elektronische inrichtingen voor rollend materieel. (en). Kritiek voor Prijs f 57,24. NEN-EN :1997/Ontw. A1:1999 Veldcommunicatiesysteem voor algemene doeleinden. (en). Kritiek voor Prijs f 209,88. NEN-EN 50301:1999/Ontw. AA:1999 Ontw. Meetmethoden voor het elektriciteitsverbruik van audio-, video- en soortgelijke apparatuur. (en). Kritiek voor NEN-EN 50301:1999 Ontw. Meetmethoden voor het elektriciteitsverbruik van audio-, video- en soortgelijke apparatuur. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN-IEC :1999 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden van elektrotechnische producten; Deel 2-74: Beproevingen; Proef Xc: Vloeistofverontreiniging. (en; fr). Prijs f 99,72. NEN-IEC :1999 Spoorwegtoepassingen; Elektrische uitrusting voor rollend materieel; Deel 1: Algemene voorwaarden voor gebruik en algemene regels. (en; fr). Prijs f 311,39. NEN-IEC X:1999 Halfgeleiderelementen; Omhulsels, afmetingen en overige dimensionele aspecten; Deel 2: Afmetingen. (en; fr). Prijs f 111,94. NEN-EN-IEC :1999 Halfgeleiderelementen; Omhulsels, afmetingen en overige dimensionele aspecten; Deel 4: Coderingssysteem en indeling naar vorm van omhulsels van halfgeleiderelementen. (en; fr). Prijs f 152,64. NEN-EN-IEC 60298:1996/A11:1999 Metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel met een nominale spanning tot en met 72,5 kv. (en). Prijs f 6,36. NEN-EN-IEC 60357:1989/A12:1999 Halogeengloeilampen anders dan voor voertuigen. (en). Prijs f 44,77. NEN-EN-IEC :1997/A11:1999 Isolatoren voor bovengrondse hoogspanningslijnen; Deel 1: Isolatorelementen van keramisch materiaal of glas voor wisselspanningsnetten; Definities, beproevingsmethoden en aanvaardingscriteria. (en). NEN-EN-IEC :1997/A1:1999 Meting van de parameters van kwartskristallen door middel van fasenultechniek in een pi-netwerk; Deel 1: Basismethode voor het meten van de resonantiefrequentie en de resonantieweerstand van kwartskristallen door middel van fasenultechniek in een pinetwerk. (en; fr). Prijs f 73,27. NEN-EN-IEC 60517:1996/A11:1999 Met gas geïsoleerd metaalomsloten schakelmaterieel met een nominale spanning van 72,5 kv en hoger. (en). NEN-EN-IEC :1999 Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties; Deel 1: Algemene eisen. (en; fr). Prijs f 443,67. NPR-IEC/TR :1999 Veiligheid van laserproducten; Deel 9: Maximale toegelaten blootstelling aan incoherente optische straling. (en). Prijs f 187,24. NEN-IEC :1999 Connectoren voor optische vezels en kabels; Deel 19-1: Optische-vezelconnector typw SC- PC (zwevend duplex) voor multimodusvezel type A1a, A1b; Artikelspecificatie. (en). Prijs f 77,34. NEN-IEC :1999 Connectoren voor optische vezels en kabels; Deel 19-2: Optische-vezelconnector (duplex) type SC voor monomodusvezelconnectors; Artikelspecificatie. (en). Prijs f 77,34. NEN-IEC :1999 Connectoren voor optische vezels en kabels; Deel 19-3: Optische-vezelconnector (duplex) type SC voor multimodusvezelconnectors; Artikelspecificatie. (en). Prijs f 87,51. NEN-EN-IEC :1995/A1:1999 Specificatie voor industriële stijve gelamineerde platen gebaseerd op thermohardende harsen voor elektrotechnische toepassingen; Deel 3: Specificaties voor afzonderlijke materialen; Blad 2: Eisen voor stijve gelamineerde platen gebaseerd op epoxyharsen. (en; fr). Prijs f 77,34. NEN-EN-IEC :1999/C2:1999 Laagspanningsschakelaars; Deel 1: Algemene richtlijnen. (en). Prijs f 0,00. NEN-EN-IEC :1998/A12:1999 Laagspanningsschakelaars; Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen; Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN-IEC 60968:1995/A2:1999 Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden; Veiligheidseisen. (en; fr). Prijs f 59,02. NEN-EN-IEC :1999 Hoogfrequentieconnectoren; Deel 31: Coaxiale RF-connectoren met binnenmiddellijn van de buitengeleider van 1,0 mm (0,039 in) met schroefkoppeling; Karakteristieke impedantie 50 ohm (type 1,0 ). (en; fr). Prijs f 170,96. NEN-EN-IEC :1999 Hoogfrequentieconnectoren; Deel 32: Coaxiale hoogfrequentconnectoren met binnenmiddellijn van de buitengeleider van 1,85 mm (0,972 in) met schroefkoppeling; Karakteristieke impedantie 50 ohm (type 1,85). (en; fr). Prijs f 170,96. NPR-IEC/TS :1999 Elektrostatica; Deel 5-2; Bescherming van elektronische toestellen tegen elektrostatische verschijnselen; Gebruikersrichtlijn. (en; fr). Prijs f 311,39. NPR-IEC/TR 61807:1999 Magnetische eigenschappen van magnetische harde materialen bij verhoogde temperaturen; Meetmethoden. (en; fr). Prijs f 99,72. NPR-IEC/TR :1999 Ontwerpautomatisering; Deel 1-1: Harmonisatie van ATLAS proeftalen. (en). Prijs f 170,96. NPR-IEC/TS 61956:1999 Beproevingsmethoden voor de evaluatie van het optreden van waterbomen in isolatiematerialen. (en; fr). Prijs f 219,80. NEN-ISO/IEC :1996/C1:1999 Informatietechnologie; Onderlinge verbinding van open systemen (OSI); Systeembeheer; Gebruiksmetingfunctie voor doorbelastingsdoeleinden. (en). Prijs f 0,00. NEN 997:1999 Telecommunicatie; Langswaterdichte kabel met aderisolatie van polyetheen (PE). (nl). Prijs f 60,42. Industrie NEN-EN 376:1999 Ontw. Informatie te verstrekken door de fabrikant met in-vitro-diagnostische reagentia voor gebruik door leken. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN 592:1999 Ontw. Instructies voor het gebruik van in-vitro-diagnostische instrumenten voor gebruik door leken. (en). Kritiek voor NEN-EN :1999 Ontw. Brandweer- en reddingsvoertuigen; Deel 3: Permanent geïnstalleerd materiaal; Veiligheid en prestatie. (en). Kritiek voor Prijs f 47,70. NVN-ENV 12443:1999 Medische informatica; Gezondheidszorg Informatie Raamwerk (HIF). (en). Prijs f 95,40. NEN-EN-ISO 4135:1999 Ontw. Anesthesie- en ademhalingsuitrusting; Woordenlijst. Kritiek voor Prijs f 57,24. Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 3

4 NEN-EN-ISO 11244:1999 Soldeerinbedmassa s in de tandheelkunde. (en). Prijs f 99,60. NEN-ISO :1999 Akoestiek; Stationaire hoorbare waarschuwingsinstallaties voor gebuik buiten; Deel 1: Veldmetingen voor de bepaling van de kwantiteit van de geluidsemissie. (en). Prijs f 151,24. NEN-EN-ISO :1999 Ontw. Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën; Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van binnenwaartse lekkage in beschermende pakken van uit fijne deeltjes bestaande aerosolen. Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN-ISO :1999 Ontw. Desinfecteringsapparatuur; Deel 1: Algemene eisen, definities en beproevingen. Kritiek voor Prijs f 66,78. NEN-EN-ISO :1999 Ontw. Desinfecteringsapparatuur; Deel 3: Eisen en beproevingen voor desinfecteringsapparatuur voor containers bestemd voor menselijke uitwerpselen. (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN-ISO 16284:1999 Ontw. Oogheelkundige optica; Informatie-uitwisseling voor oogheelkundige optische apparatuur. Kritiek voor NEN 2075:1999 Ontw. Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening. (nl). Prijs f 41,34. NEN-EN 12772:1999 Schoeisel; Beproevingsmethoden voor loopzolen; Maatvastheid. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 12773:1999 Schoeisel; Beproevingsmethoden voor loopzolen; Treksterkte van de naad. (en). Prijs f 50,88. NEN-ISO 11858:1999 Tapijten; Bepaling van de brosheid van aangebracht schuim. (en). Prijs f 79,31. Informatie en documentatie NVN-ENV :1999 Schema- en beheersingssystemen voor gegevenstransmissie binnen een voertuig in het openbaar vervoer; Deel 1: Definitie van een van de twee toegelaten transmissiebussen en algemene toepassingsregels. (en). Prijs f 133,56. NEN-ISO/IEC :1999 Identificatiekaarten; Geïntegreerde circuitkaarten met contacten; Deel 10: Elektronische signalen en antwoord op reset voor synchrone kaarten. (en). Prijs f 90,38. NEN-ISO 8879:1991/C2:1999 Automatische gegevensverwerking; Tekst- en kantoorsystemen; Standaard gegeneraliseerde markeringstaal (SGML). (en). Prijs f 0,00. NEN-ISO/IEC :1997/C1:1999 Informatietechnologie; Codering van multimedia- en hypermedia-informatie; Deel 5: Hulp voor interactieve toepassingen op basisniveau. (en). Prijs f 0,00. NEN-ISO/IEC :1998/C1:1999 Informatietechnologie; Generieke codering van bewegende beelden en de daarmee verbonden audio-informatie; Deel 6: Uitbreidingen voor DSM-CC. (en). Prijs f 0,00. NPR-ISO/IEC TR 14369:1999 Information technology; Programming languages, their environments and system software interfaces; Guidelines for the preparation of Language-Independent Service Specifications (LISS). (en). Prijs f 276,66. NEN-ISO/IEC 15428:1999 Informatietechnologie; Telecommunicatie en informatie-uitwisseling tussen systemen; Niet openbare geïntegreerde dienstennetwerk; Specificatie, funtioneel model en informatiestromen; Aanvullende dienst van de registratie van plaats van draadloze terminals en aanvullende netwerkeigenscappen voor informatieuitwisseling met draadloze terminals. (en). Prijs f 186,28. NEN-ISO/IEC 16509:1999 Informatietechniek; Terminologie voor het jaar (en). Prijs f 90,38. NEN-ISO/IEC 16969:1999 Information technology; Data interchange on 120 mm optical disk cartridges using +RW format; Capacity: 3,0 Gbytes and 6,0 Gbytes. (en). Prijs f 319,08. Landbouw en levensmiddelen NEN-EN :1999 Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen; Woordenlijst; Deel 1: Algemene termen. NEN-EN :1999 Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen; Woordenlijst; Deel 2: Termen gerelateerd aan meststoffen. (en). Prijs f 50,88. NEN-EN 13751:1999 Ontw. Het aantonen van bestraalde voedingsmiddelen met gebruik van fotogestimuleerde luminescentie. (en). Kritiek voor Milieu NEN-EN :1999 Ontw. Karakterisering van afval; Uitloging; Verkorte uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib; Deel 3: Eén-fasepartijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l/kg met deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met groottereductie). (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN :1999 Ontw. Karakterisering van afval; Uitloging; Verkorte uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib; Deel 2: Eén-fasepartijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg met deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met groottereductie). (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN :1999 Ontw. Karakterisering van afval; Uitloging; Verkorte uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib; Deel 3: Twee-fasepartijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 en 8 l/kg met deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met groottereductie). (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN-EN :1999 Ontw. Karakterisering van afval; Uitloging; Verkorte uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib; Deel 4: Eén-fasepartijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg met deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met groottereductie). (en). Kritiek voor Prijs f 38,16. NEN 6482:1982/C1:1999 Water; Fotometrische bepaling van het gehalte aan ijzer. (nl). Prijs f 0,00. NVN 6517:1999 Ontw. Water; Tellen, determineren en biovolumebepaling van zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 µm en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia. (nl). Prijs f 31,80. NVN 7347:1999 Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen; Uitloogproeven; Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit gecompacteerde korrelvormige materialen. (nl). Prijs f 60,42. Telecommunicatie SR 314: Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards. (en). Prijs f 273,31. SR 1470: Guidance to the Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 4

5 production of candidate Harmonized Standards for application under the R&TTE Directive (1999/5/EC); Proforma candidate Harmonized Standard. (en). Prijs f 80,75. TS : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) Short Range Devices (SRDs); Measurement Specification for Wideband Transmitter Stability. (en). Prijs f 43,48. TS : Digital cellular Network functions (GSM version Release 1998). (en). Prijs f 68,33. TS : Transmission and Multiplexing (TM); High bit-rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission systems on metallic local lines; HDSL core specification and applications for combined ISDN-BA and 2048 kbit/s transmission. (en). Prijs f 273,31. TS : Transmission and Multiplexing (TM); Access transmission systems on metallic access cables; Very high speed Digital Subscriber Line (VDSL); Part 1: Functional requirements. (en). Prijs f 167,71. TR : Public Switched Telephone Network (PSTN); Protocol over the local loop for display and related services; Proposed enhancements and maintenance of existing standards. (en). Prijs f 68,33. TS : Digital cellular General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) Serving GPRS Support Node (SGSN); Subnetwork Dependent Convergence Protocol (SNDCP) (GSM version Release 1998). (en). Prijs f 130,44. TR : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Description of Technical Issues. (en). Prijs f 68,33. TS : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Numbering; Scenarios 1, 2, 3 and 4. (en). Prijs f 55,90. TR : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Guide to numbering options for public networks based on VoIP technology. (en). Prijs f 43,48. TS : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Test specifications. (en). Prijs f 167,71. TR : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Future direction of standards work on UMTS/IMT (en). Prijs f 55,90. TR : Management services provided by Public Network Operators (PNOs) or service providers; Review of user needs for standardization; Tutorial and recommendations. (en). Prijs f 80,75. TR : Technical Framework for the Provision of Interoperable ATM Services; Overview. (en). Prijs f 43,48. TS : Technical Framework for the provision of interoperable ATM services NNI-Interface; User and Control plane specification (including network functions and service aspects) Phase 1. (en). Prijs f 93,17. TR : Asynchronous Transfer Mode (ATM); Provision of internet applications via ATM based networks and interworking with IP networks. (en). Prijs f 68,33. TR : Integrated Services Digital Network (ISDN); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); ISDN-UMTS Framework. (en). Prijs f 217,41. TS : Digital Video Broadcasting (DVB) Extensions to the Common Interface Specification. (en). Prijs f 217,41. TR : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Security; Studies into the Impact of lawful interception. (en). Prijs f 68,33. TR : Public Switch Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol for Advice of Charge (AOC) display services. (en). Prijs f 68,33. EG : ETSI object identifier tree; Rules and registration procedures. (en). Prijs f 55,90. EG : Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Master list of codepoints. (en). Prijs f 68,33. EG : Intelligent Network (IN); IN architecture and functionality for the support of Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 2. (en). Prijs f 167,71. EG : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Virtual Home Environment (VHE) in the (ISDN); Envolved UMTS core network. (en). Prijs f 80,75. EG : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobility Management for evolved fixed networks; Part 1: Phase 1. (en). Prijs f 55,90. EG : Methods for Testing and Specification (MTS); Guidelines for the use of formal SDL as a descriptive tool. (en). Prijs f 201,88. NEN-EN : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation. (en). Prijs f 68,33. NEN-EN : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations. (en). Prijs f 130,44. NEN-EN : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-4: Specification of environmental tests; Stationary use at non-weatherprotected locations. (en). Prijs f 68,33. NEN-EN : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations. (en). Prijs f 55,90. NEN-EN : Integrated Multiple Subscriber Number (MSN) supplementary service; Digital Subscriber Signalling Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (93 pag.) (en). Prijs f 251,57. NEN-EN : Integrated Call Waiting (CW) supplementary service; No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (145 pag.) (en). Prijs f 273,31. NEN-EN : Integrated Subadressing (SUB) supplementary service; No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 5

6 specification for the network. Met bijlage (87 pag.) (en). Prijs f 236,04. NEN-EN : Integrated Direct Dialling In (DDI) supplementary Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (110 pag.) (en). Prijs f 251,57. NEN-EN : Integrated Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service; Digital one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test for the network. Met bijlage (139 pag.) (en). Prijs f 273,31. NEN-EN : Integrated Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service; Digital one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test for the network. Met bijlage (90 pag.) (en). Prijs f 236,04. NEN-EN : Integrated Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test for the network. Met bijlage (146 pag.) (en). Prijs f 273,31. NEN-EN : Integrated Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test for the network. Met bijlage (98 pag.) (en). Prijs f 251,57. NEN-EN : Integrated Malicious Call Identification (MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation network. Met bijlage (130 pag.) (en). Prijs f 273,31. NEN-EN : Integrated Closed User Group (CUG) supplementary Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (206 pag.) (en). Prijs f 298,16. NEN-EN : Integrated Call Hold (HOLD) supplementary service; No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (158 pag.) (en). Prijs f 285,73. NEN-EN : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Technical characteristics and methods of measurement. (en). Prijs f 105,60. NEN-EN : Integrated Advice of Charge (AOC) supplementary Part 1: Protocol specification. (en). Prijs f 118,02. NEN-EN : Integrated Advice of Charge (AOC) supplementary Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification. (en). Prijs f 80,75. NEN-EN : Integrated Advice of Charge (AOC) supplementary Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (257 pag.) (en). Prijs f 338,53. NEN-EN : Integrated Conference call, add-on (CONF) supplementary System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation network. Met bijlage (235 pag.) (en). Prijs f 316,79. NEN-EN : Integrated Three-Party (3PTY) supplementary service; No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network. Met bijlage (210 pag.) (en). Prijs f 316,79. NEN-EN : Private Integrated Services Network (PISN); Addressing. (en). Prijs f 43,48. NEN-EN : Integrated Telephony 7 khz, videotelephony, audiographic conference and videoconference teleservices; Digital Subscriber Signalling Part 5: Test Suite Structure and for the network. (en). Prijs f 217,41. ETS : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz); Part 3: Base station radio and ancillary equipment and repeaters meeting Phase 2 GSM requirements. (en). Prijs f 186,35. NEN-EN : Integrated Explicit Call Transfer (ECT) supplementary Part 3: Test Suite Structure and for the user. (en). Prijs f 93,17. NEN-EN : Integrated Explicit Call Transfer (ECT) supplementary Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation (PIXIT) proforma specification for the user. Met bijlage (276 pag.) (en). Prijs f 338,53. NEN-EN : Integrated Uit: Staatscourant 1999, nr. 246 / pag. 16 6

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22846 19 december 2011 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16949 20 juni 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Inland AIS Shipborne Equipment. Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart

Inland AIS Shipborne Equipment. Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart Addendum bij protocol 2007-I-15 Inland AIS Shipborne Equipment Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart Operationele en functionele specificaties, testmethoden

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192)

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) mei 2007 K.U.Leuven - ESAT/ELECTA Geert Deconinck, David Bekaert, Pieter Jacqmaer, Tom Loix, Tom Rigole, Bart Verbruggen Kasteelpark Arenberg

Nadere informatie

TECHN 25. De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst. 1. Inleiding. Technische uitgave van de SmalS-MvM

TECHN 25. De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst. 1. Inleiding. Technische uitgave van de SmalS-MvM 25 Technische uitgave van de SmalS-MvM 4/2003 7/2003 De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst 1. Inleiding Het gebruik van het Internet is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Traditioneel bellen privé gebruikers

Nadere informatie

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX Smart Metering met KNX Smart Metering with KNX Inhoud / Content KNX Metering is Smart KNX Metering is Smart 4 KNX Metering Specificatie De enige wereldwijde STANDAARD voor Smart Metering KNX Metering

Nadere informatie

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer 1.1 Netwerk structuren Ring / Token ring Mesh / Hybrid Ster Bus Daisy-chain Tree/Hierarchisch Full connected 1.2 OSI 7-layer OSI model geldt voor alle soorten communicatie 1. Fysieke laag - Spanning (volt)

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken

Leerplan. Telecommunicatietechnieken ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Telecommunicatietechnieken Leerplan graduaat

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur

Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur ITF Information Technology Foundation Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur aant Css: 4 274 blz 6 1.1.1 Leveranciers / Providers soorten - IAP = Internet Access Provider (= voor de eindgebruiker) - ISP = Internet

Nadere informatie

DP 01/ DP 01S DECT Phone

DP 01/ DP 01S DECT Phone DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding 1 Opmerkingen 1 Als u de Punkt. DP 01S kit ( Volgapparaat ), aangeschaft heeft om bellen ten gebeld te worden met uw DP 01S handset, moet u het apparaat eerst

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW HANDLEIDING USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW HANDLEIDING USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN HANDLEIDING INHOUD VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 KNOPPEN VOORPANEEL...4-5 BEDIENING VIA KNOPPEN AAN HET STUUR...6-7 BASISHANDELINGEN...8-9

Nadere informatie

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Gebruikershandleiding Copyright 2007, Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Oorspronkelijke uitgave: 10/2007 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

OpenCom 100. Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen

OpenCom 100. Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen OpenCom 100 Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen 1 De beste manier om vandaag de beschikking te krijgen over de communicatiemogelijkheden van mgen Slimme communicatieoplossingen zijn essentieel

Nadere informatie

Uitgeschreven door Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie AFDELING LUCHT, HINDER, RISICOBEHEER, MILIEU & GEZONDHEID

Uitgeschreven door Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie AFDELING LUCHT, HINDER, RISICOBEHEER, MILIEU & GEZONDHEID IMINDS WICA WIRELESS & CABLE ONDERZOEKSGROEP Verkennende studie naar mogelijkheden tot technische aanpassingen/optimalisatie draadloze netwerken (gsm, umts, 4G, WiFi, ) om humane blootstelling aan elektromagnetische

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie

LANs, WANs en Protocollen Cowley H4, H5 en H6. Robbert Jan Beun

LANs, WANs en Protocollen Cowley H4, H5 en H6. Robbert Jan Beun LANs, WANs en Protocollen Cowley H4, H5 en H6 Robbert Jan Beun Jullie hoeven geen afkortingen te kennen Leer met de slides erbij en probeer ze te begrijpen. Ze laten zien wat we belangrijk vinden. Heeft

Nadere informatie

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor Auteursrecht c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk

Nadere informatie

Aspire Serie 6920. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 6920. Gebruikershandleiding Aspire Serie 6920 Gebruikershandleiding Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 6920 Oorspronkelijke uitgave: 02/2008 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

Proceedings Symposium 'Gommunicatie over de Orempe/'

Proceedings Symposium 'Gommunicatie over de Orempe/' Proceedings Symposium 'Gommunicatie over de Orempe/' Donderdag 14 september 2000 Technische Universiteit Eindhoven ~1 C::::S eenheld door communicatie I Communicatiedispuut ODIN Oispuut der e.t.s.v. Thor

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

Dagelijks gebruik Problemen oplossen. De KPN Experia Box wordt altijd door een monteur geïnstalleerd HANDLEIDING

Dagelijks gebruik Problemen oplossen. De KPN Experia Box wordt altijd door een monteur geïnstalleerd HANDLEIDING Dagelijks gebruik Problemen oplossen De wordt altijd door een monteur geïnstalleerd HANDLEIDING KPN EXPERIA BOX INTERNET TELEFOON INTERACTIEVE TV PWR WAN RTV M1 M2 M3 T1 T2 12V E1 E2 E3 E4 Hoofdaansluiting

Nadere informatie

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX

KPN Experia Box. Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Handleiding SNEL INSTALLEREN KPN EXPERIA BOX Stap 1 Voorbereiden Kijk waar in jouw woning het glasvezelkastje zich bevindt. Het glasvezelkastje zit over het algemeen in de meterkast*) Sluit de bijgeleverde

Nadere informatie

Start installatie Handleiding. SNEL INSTALLEREN Experia Box

Start installatie Handleiding. SNEL INSTALLEREN Experia Box Start installatie Handleiding SNEL INSTALLEREN Experia Box Stap 1 Voorbereiden Monteur Stap 2 Aansluiten Experia Box Monteur Via de post heb je een brief ontvangen met de afspraakdatum met een KPN monteur.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display GEBRUIKERSHANDLEIDING FmX geïntegreerde display Versie 7.1 Revisie A Maart 2013 F Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen

Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen Tom Van Haute & Willem Dumon - 4Elicti 2009-2010 1 Inleiding tot Telefonie 1.1 Bespreek de opbouw van het telefoonnetwerk a.d.h.v. een schematische

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 30 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE BROBA PROFIELEN EN ADSL2+ DEPLOYMENT CURVE PUBLIEKE VERSIE Werkwijze om

Nadere informatie