YARVIK TAB211 INSTRUCTIEHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "YARVIK TAB211 INSTRUCTIEHANDLEIDING"

Transcriptie

1 YARVIK TAB211 INSTRUCTIEHANDLEIDING Gebruikershandleiding Beste gebruiker, Hartelijk dank voor het aanschaffen van ons product.deze instructiehandleiding is bestemd voor de gebruiker. Om een snel en probleemloos gebruik van de tablet te garanderen, dient u voor het gebruik deze instructies zorgvuldig door te lezen. NB: * Dit product is een high-precision elektronisch apparaat; het apparaat mag niet worden gedemonteerd. * Voorkom een ruwe behandeling en zware belasting van het product. * Voorkom blootstelling van dit apparaat aan de volgende omstandigheden: hoge en lage temperaturen, vocht, stof, sterke magnetische velden en langdurige blootstelling aan direct zonlicht. * Gebruik een vochtige katoenen doek om de behuizing van het product voorzichtig af te nemen; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dit product mag niet in aanraking komen met vloeistoffen, dus houd het uit de buurt van met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een glas met drinken. * Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan onherstelbare gehoorbeschadiging veroorzaken. * Om verkeersongelukken te voorkomen, dient u geen straten over te steken, motor te rijden of te fietsen als u een hoofdtelefoon op hebt. * Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen, opladers en accessoires; door het gebruik van andere typen producten vervalt het recht op garantie en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. * Volg de relevante lokale milieuvoorschriften op bij het wegwerpen van onbruikbaar geworden apparaten of accessoires. * Bij eventuele vragen over dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier of met de klantenservice van de fabrikant. * De fabrikant neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het verlies van in het geheugen van dit apparaat opgeslagen gegevens als gevolg van beschadiging, reparatie of andere oorzaken. Volg de instructies in deze handleiding voor de standaard bedieningsprocedures op en voer tijdig backups van het apparaat uit. Inhoud van de verpakking: 1x Yarvik TAB211 7" tablet PC 1x 5VDC 2A laadadapter 1x Mini USB-kabel 1x USB-hostkabel 1x Instructiehandleiding

2 1x Gids voor snelle installatie In- en uitschakelen *Inschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt; het systeem start het inschakelproces als volgt: Opstartlogo: Het systeem is opgestart en het Android besturingssysteem wordt opgestart:

3 Het systeem opent het standaard beginscherm: *Uitschakelen: Druk op de aan/uit-knop. Een pop-upvenster met apparaatopties verschijnt. Schakel het apparaat uit als volgt: Klik op OK om het apparaat veilig uit te schakelen. *Slaapmodus: Wanneer de machine is ingeschakeld en gewoon onder de normale bedrijfsomstandigheden werkt, drukt u kort op de aan/uit-knop. De slaapstand van het systeem wordt zo geactiveerd en het scherm wordt uitgeschakeld. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om de normale bedieningsmodus weer te activeren. Om energie te besparen, kunt u deze

4 functie activeren wanneer u dit MID-apparaat (Mobile Internet Device) een tijdje niet gebruikt. Bureaublad: Nadat het systeem is opgestart, verschijnt het Android 2.3 bureaublad (zie afbeelding). Het standaardbureaublad bevat het volgende: de statusbalk, een snelle zoekbalk, hoofdmenupictogrammen en een aantal snelkoppelingen. De statusbalk geeft de huidige status van het systeem en netwerk, de status van de batterij en de actuele tijd weer. Gebruik de snelle zoekbalk voor het zoeken op internet door middel van het invoeren van trefwoorden. De hoofdmenupictogrammen bevinden zich langs de rechterrand van het scherm; klik of sleep een pictogram naar de menubalk om de bijbehorende applicatie automatisch te starten. De browser-snelkoppeling vindt u helemaal onderin het scherm. Knoppen: Het Android besturingssysteem maakt gebruik van de volgende knoppen: Volumeknoppen: met de knoppen Volume + en Volume kan het volume worden aangepast. Aan/uit-knop: Houd deze knop ingedrukt om het systeem op te starten. Druk kort op deze knop om de slaapstand te activeren of deactiveren. Menuknop: Geeft de huidige menu-opties weer (indien beschikbaar). Homeknop: Terug naar het beginscherm. Return: Terug naar het vorige scherm.

5 Het hoofdmenu: Klik of sleep het startmenupictogram van het hoofdmenutabblad. Het hoofdmenu ziet er als volgt uit: In het hoofdmenu kunt u een geïnstalleerde applicatie uitvoeren, een nieuwe applicatie installeren, de kalibratie van het aanraakscherm starten, de muziekspeler, videospeler of webbrowser openen, games starten en andere handelingen uitvoeren. Systeeminstellingen: Klik op het pictogram Settings in het hoofdmenuvenster. De interface met systeeminstellingen wordt geopend, zie hieronder:

6 Maak een keuze uit de beschikbare opties, waaronder: * Wireless & networks (Draadloos & netwerken) * Sound and display settings (display- en geluidinstellingen) * Date and time settings (datum- en tijdinstellingen) * About device (over het apparaat) en meer *Datum- en tijdinstellingen: Selecteer Time and date settings options om naar de interface voor het instellen van tijd en datum te gaan: Kies automatically om de tijd van het netwerk te gebruiken. U kunt ook handmatig de datum, tijdzone, tijd, datumformaat en overige gegevens instellen. U kunt de datum bijvoorbeeld als volgt instellen:

7 Druk op + : om een stap verder te gaan Druk op : om een stap terug te gaan U kunt ook op het veld drukken om de invoermodus te openen. U kunt dan rechtstreeks de gewenste cijfers invoeren en vervolgens drukken op Done. U doet dit als volgt: Selecteer Settings. Als uw ingevoerde gegevens geldig zijn, is de bewerking gelukt en zal het systeem de nieuwe waarden toepassen. *Schermhelderheid:

8 Selecteer in het set-upvenster Sound and display settings om naar de interface voor het instellen van geluid en display te gaan. Scroll nu omlaag en selecteer Brightness. De interface verschijnt als volgt: *Scherm timeout: De functie 'screen timeout' vergrendelt het scherm automatisch nadat een bepaalde tijd is verstreken zonder handelingen van de gebruiker. Het apparaat is dan stand-by. Selecteer in het set-upvenster Sound and display settings om naar de interface voor het instellen van geluid en display te gaan. Scroll nu omlaag en selecteer Screen timeout. De interface verschijnt als volgt: NB: In de video-afspeelmodus zal het apparaat niet in de stand-bymodus komen.

9 *Wi-Fi draadloze verbinding: Klik op het pictogram Settings in het hoofdmenu, ga naar het scherm System settings,klik vervolgens op Wireless & networks om naar het instelscherm van Wireless & network settings te gaan. Klik op de optie Wi-Fi om snel de Wi-Fi-instellingen te openen, klik op de balk Wi-Fi settings en open de Wi-Fi settings interface, zoals hieronder weergegeven: U kunt de Wi-Fi-optie ook openen en sluiten door te klikken op de Wi-Fi-balk in de Wi-Fi settings interface (zie boven). Klik op de balk Network notification om te zoeken naar een draadloze router. Zodra deze is gevonden, verschijnt een set-upvenster. Voer nu de gevraagde informatie in

10 om een verbinding met het WiFi-netwerk tot stand te brengen. Voor sommige versleutelde netwerken is een geldige sleutel vereist. Zie onderstaande afbeelding: Breng de WiFi-verbinding tot stand volgens bovenstaande instructies. U ziet dan het onderstaande scherm:

11 *HDMI Dit product ondersteunt HDMI-uitvoer bij HDMI-compatibele HDTV's, projectors, schermen, enz. Aansluiten van de MID op de HDMI-ingang van een extern apparaat met gebruik van de HDMI-kabel: Selecteer in Settings > Display > Output settings > Output mode de optie HDMI uitvoermodus om de systeemuitvoer op HDMI in te stellen. Zodra u de optie 'HDMI output' hebt geselecteerd, kunt u naar de HDMI settings gaan om de uitvoerresolutie in te stellen.

12 Bij het gebruik van HDMI-uitvoer, zal het beeld dat naar het externe apparaat wordt verzonden, ook worden weergegeven op het scherm van de tablet. Dit wordt spiegelen genoemd. Een applicatie installeren, verwijderen en uitvoeren *Een applicatie installeren: Er zijn een aantal manieren om een applicatie in Android te installeren, zoals via een USB-stick of via het gebruik van een installatieprogramma van derden. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe de software kan worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde appinstaller. 1 Ga naar Settings > Applications, zie hieronder:

13 2 Klik op Unknown Sources, en klik op OK, zie hieronder: 3 Kopieer de APK (applicatie) software installer naar het microsd of NAND flashgeheugen. Selecteer het pictogram appinstaller in het hoofdmenu.

14 4 Selecteer de eerste optie, systeem standaard NAND FLASH als de zoekmap. 5Het systeem begint met het scannen van alle beschikbare APK's op de microsd-kaart.

15 6 Selecteer een beschikbare app om deze te installeren. *Een applicatie verwijderen: U kunt gebruik maken van een geschikt extern hulpprogramma voor softwarebeheer of u kunt de bij Android geleverde beheersoftware gebruiken. Selecteer Settings > Application > Management applications, selecteer een geïnstalleerde applicatie om de programmagegevens, het programma om de installatie ongedaan te maken en overige opties te bekijken.

16 Kalibratie van het aanraakscherm Wanneer u het systeem voor de eerste keer opstart, wordt automatisch de kalibratie van het aanraakscherm uitgevoerd. U kunt de kalibratieprocedure van het aanraakscherm op elk moment uitvoeren door de optie touch calibration in het hoofdmenu te selecteren. Volg de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien. Zodra de kalibratieprocedure is voltooid, verschijnt een melding op het scherm en wordt het kalibratievenster gesloten. Het kalibratiescherm verschijnt als volgt: Nadat de kalibratie is voltooid, dient u de MID opnieuw op te starten om de instellingen te bewaren. Netwerk: Browsen op het web: Bij verbinding met een netwerk, opent u de webbrowser en kunt u een URL invoeren om snel op het web te browsen. U kunt ook een webpagina openen door een URL in de zoekbalk op het hoofdbureaublad in te voeren.

17 Muziek: Klik op het pictogram Music in het hoofdmenu om de interface van de muziekspeler te openen. Hier ziet u een lijst met alle audiobestanden in het gedeelte met standaard gebruikersdata, zie hieronder: U kunt door de audiobestanden op een USB-opslagapparaat of SD-kaart bladeren of u kunt audiobestanden via het netwerk downloaden. Rangschik de lijst met beschikbare liedjes door het selecteren van een van de tabbladknoppen bovenin het scherm, zoals Artists, Albums, Songs, enz.

18 Selecteer vervolgens een liedje om af te spelen. Video: Klik op het videopictogram Video player in het hoofdmenu om de interface van de videospeler te openen. Hier ziet u een lijst met alle videobestanden, zie hieronder: Selecteer een videobestand om te bekijken in het venster van de videospeler, zie hieronder. Hier kunt u Play, Stop, Volume +, Volume, Fast forward of Rewind selecteren of de voortgangsbalk gebruiken via de Progress bar of de bedieningsknoppen om het afspelen te regelen.

19 Bladeren door foto's: Klik op Gallery in het hoofdmenu om naar de hoofdinterface van de Gallery te gaan waar u alle foto- en videobestanden kunt bekijken, zie hieronder: Selecteer een fotobestand om het bewerkingsvenster voor foto's te openen, zie hieronder. De beschikbare opties zijn hier Zoom, Narrow, Set, Delete, enz.

20 Achtergrond: Het systeem biedt ondersteuning voor zowel statische achtergronden als 3D achtergronden. Houd op het bureaubladvenster de knop Menu ingedrukt, kies de optie popupmenu, selecteer Wallpapers en selecteer vervolgens Choose wallpaper source in het pop-upvenster: Hier hebt u de volgende opties: Gallery : U kunt een statische afbeelding voor het systeem als achtergrond kiezen. Live wallpapers : U kunt een 3D achtergrond kiezen.

21 Wallpapers : U kunt een bestaande statische achtergrond kiezen. Als u alleen het scherm aanraakt, verschijnt het volgende dialoogvenster: In dit dialoogvenster kunt u klikken op Wallpapers. U krijgt dan de volgende opties: Wallpaper Gallery : U selecteert een statische afbeelding voor het systeem als achtergrond. Current Wallpaper : U selecteert een 3D achtergrond. Photo : U selecteert een foto voor het systeem als statische achtergrond. Opnemen: Klik op het pictogram Recorder in het hoofdmenu om de hoofdinterface van de Recorder te openen, zie hieronder:

22 NB: Wanneer u een SD-kaart opname maakt, wordt het audiobestand op de SD-kaart opgeslagen. Druk op de Record -knop om het opnemen te starten. Het opnemen stopt wanneer u op de Stop -knop drukt. Op dit punt kunt u drukken op de Play - knop om het audiobestand dat u zojuist hebt opgenomen af te spelen. Druk op de knop Use this recording om de opname op te slaan. De opname wordt op een locatie op de SD-kaart opgeslagen. Als u de opname niet wilt bewaren, klikt u op de Discard -knop om de opname te verwijderen. Foto's: Klik op het pictogram Photo in het hoofdmenu om de hoofdinterface van de Camera te openen, zie hieronder:

23 Klik op de sluiterknop van de camera, zie hieronder: client: Klik op het pictogram in het hoofdmenu om de client te openen. U dient verbinding te hebben met het internet om het e- mailprogramma te kunnen gebruiken. De eerste keer wordt u gevraagd de accountgegevens te configureren, zie hieronder:

24 Vul uw adres in en het wachtwoord van uw account. Druk nu op Next en selecteer het accounttype, zie hieronder: Hier gebruiken wij een POP3 account, dus moeten wij de serverinstellingen in het pop-upvenster als volgt invoeren:

25 U moet alle informatie die u van uw provider hebt gekregen, invoeren. De gegevens in de screenshots dienen slechts ter referentie. Als de instellingen juist zijn, verschijnt het volgende venster:

26 Selecteer Next. Nu kunt u uw accountgegevens aanpassen: Voer de naam in die u als afzender voor uw uitgaande berichten wilt weergeven in het veld Your name, bijvoorbeeld Rocky. Klik vervolgens op de knop Done om het venster te openen. Uw e- mail wordt automatisch geladen en in een lijst weergegeven:

27 Selecteer een rij om de berichten te bekijken. Zodra een bericht wordt weergegeven, kunt u kiezen uit een aantal opties voor antwoorden, wissen of bijlage openen, zoals Reply, Delete en Open attachment. Externe apparaten: *USB-aansluiting: De USB-poort kan worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen van de tablet naar een pc of USB-apparaat. De standaard verbindingsmethode is synchrone modus. Om de interface te openen, sleept u de statusbalk omlaag:

28 USB connected : verbinding met extern geheugen (SD-kaart). Zodra de configuratie is voltooid, kunt u de MID zien op de pc met een toegewezen stationsletter. Gebruik van USB-host: Ondersteunt het FAT32-bestandssysteem voor mobiele apparaten zoals een USB-geheugenstick. Plug and Play verbindingsmethode: Toetsenbord / Muis Ondersteunt de Plug and Play aansluiting van een USB-muis of -toetsenbord.

29 Gebruik van USB-host op de YARVIK TAB211

30 Haal het beste uit uw Yarvik Tablet Wij hebben voor u al enkele handige apps op de Yarvik Tablet geïnstalleerd: - Alarmklok - appinstaller - Audiospeler - Browser - Kalender - Calculator - Camera - - Bestandsverkenner - Fotogalerie - Shelves - Geluidsrecorder - Videospeler U kunt nog veel meer Android apps op het internet vinden. Om u op weg te helpen, raden wij u aan te kijken op een van de onderstaande websites. Deze geven toegang tot een uitgebreide collectie leuke en handige freeware apps. Het gebruik van alle gedownloade apps is geheel voor uw eigen risico. Let op: Als gevolg van licentiebeperkingen die van toepassing zijn op mobiele Android-based apparaten, kan de Yarvik Tablet wel toegang krijgen tot de officiële Android Marketplace, maar kunt u hier geen apps downloaden. Afbeeldingen zijn alleen ter referentie; het uiterlijk en de functies van het product kunnen afwijken van deze afbeeldingen. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Tablet. Gebruikershandleiding QW TB-1317HD ANDROID 4.1 TABLET PC

Tablet. Gebruikershandleiding QW TB-1317HD ANDROID 4.1 TABLET PC Tablet Gebruikershandleiding QW TB-1317HD ANDROID 4.1 TABLET PC 2 Inhoudsopgave Inhoud I. BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 4 II. III. IV. INTRODUCTIE VAN UW NIEUWE TABLET 5 BELANGRIJKSTE KENMERKEN 6 INHOUD VAN

Nadere informatie

KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2

KIDZTAB-70 18 CM (7) TABLET MET ANDROID 4.2 KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Inschakelen en uitschakelen... 3 Het touchscreen gebruiken... 4 Interfaces... 4

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC Nederlands Inhoudsopgave Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 1.0 Product Introductie...3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. www.empire-electronix.com. Voorzorgsmaatregelen

Gebruiksaanwijzing. www.empire-electronix.com. Voorzorgsmaatregelen Gebruiksaanwijzing www.empire-electronix.com Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EmpireElectronix MID. Met de bedieningsrichtlijnen in deze handleiding leert u snel en eenvoudig hoe u de belangrijkste

Nadere informatie

Sensation MID725Q Handleiding

Sensation MID725Q Handleiding Sensation MID725Q Handleiding 1. Welkom Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze Sensation tablet. Deze tablet staat voor uitgebreid gebruiksgemak, of u hem nu gebruikt voor zakelijke doeleinden of voor

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement!

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Geachte NHA cursist, Als dank voor uw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA ontvangt u hierbij uw 7 inch Tablet PC met daarop de

Nadere informatie

Welkom 3 Belangrijke berichten 4 Toetsen en functies 5 I. Aan de slag 6 1.1 Schakel aan/uit 1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand) II.

Welkom 3 Belangrijke berichten 4 Toetsen en functies 5 I. Aan de slag 6 1.1 Schakel aan/uit 1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand) II. Handleiding 1 Welkom 3 Belangrijke berichten 4 Toetsen en functies 5 I. Aan de slag 6 1.1 Schakel aan/uit 1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand) II. Uw beginscherm 7 2.1 Pictogrammen op

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is:

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is: ALGEMENE INFORMATIE Productzorg Naast alle informatie in het bijgevoegde document met wettelijke informatie en veiligheidsinformatie in acht. Vergeet ook niet dat de ARCHOS een elektronisch product is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding SAB NOVA Android HD Gebruikshandleiding 0 INHOUD IHHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1 PRODUCT WEERGAVE... 3 2 AFSTANDSBEDIENING... 5 3 BASIS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

IdeaTab A2109A-F. Gebruikershandleiding V1.0

IdeaTab A2109A-F. Gebruikershandleiding V1.0 IdeaTab A2109A-F Gebruikershandleiding V1.0 Lees a.u.b. voor gebruik de veiligheidsmaatregelen en belangrijke opmerkingen in de bijgeleverde handleiding. Hoofdstuk 01 Overzicht van IdeaTab A2109A-F 1-1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9,7" Tablet Android 4.0 DIT9720

Gebruikershandleiding 9,7 Tablet Android 4.0 DIT9720 Gebruikershandleiding 9,7" Tablet Android 4.0 DIT9720 1 Welkom...3 Belangrijke mededelingen...3 Knoppen en functies...4 I. Aan de slag...5 1.1.1 De beschermingsfolie netjes op het scherm van de tablet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt.

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Bedankt voor uw keuze voor deze mobiele telefoon

Bedankt voor uw keuze voor deze mobiele telefoon 1 Bedankt voor uw keuze voor deze mobiele telefoon Lees voordat u het apparaat gebruikt zorgvuldig alle veiligheidsinformatie en deze handleiding voor een veilig en juist gebruik van uw telefoon. De inhoud,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave Instructies voor installatie... 4 Functies... 4 Hoofdscherm en navigatie... 4 Hoorn-, speaker- en headset-modus... 6 Een oproep plaatsen... 6 Oproepen beantwoorden...

Nadere informatie

DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1

DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1 DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie