Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Colofon...1 Van de redactie...2 Startzondag...2 Scribabbels...3 Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier...6 Verjaardagen Hervormde gemeenteleden...7 De Z.W.O.-commissie vraagt uw aandacht voor...8 Goedkoper geven!...9 Heelal, stem of knal.?...10 Berichten van de Kerkenraad...12 In gesprek met...13 De Zaaier, Kongo (Zaïre)...16 Verjaardagen Gereformeerde gemeenteleden...18 Ander licht op bijbelteksten...20 Jaarthema Lees je bijbel, bid elke dag...21 Passage...22 Uitslaapdienst...23 Financieel beheer Kerkrentmeesters Hervormde gemeente De Lier...25 Gedicht Mens...26 Catechisatie seizoen 2004/ H.V.G. nieuws...29 Activiteitenkalender...31 Rooster van kerkdiensten De Ramshoorn 11 e jaargang, nummer 5, september 2004 Colofon De Ramshoorn is een uitgave van de PKN in De Lier. Het informatieblad verschijnt in een oplage van exemplaren. Redactieadressen Anthurium 43a (T. Dankier) Lijster 12 (R. Lagerweij) Redactieleden Regine van Baalen tel Hanny Boekestein tel Tiny Dankier tel Gert-Jan van Geest tel Jacqueline van Geest tel Richard Lagerweij tel Karin Stolk tel Verschijningsdata 2004 Verschijning vrij 15 oktober vrij 10 december Inleverdatum di 21 september di 9 november Van de redactie 2 Voor u ligt, na de zomervakantie, een zeer dik exemplaar van de Ramshoorn. Velen van u hebben zich ingezet om in dit nummer een groot aantal artikelen te laten opnemen en zo de gemeente weer van tal van wetenswaardigheden op de hoogte te stellen. Als nieuw jaarthema is gekozen voor: Lees je bijbel, bid elke dag. Zoals u heeft kunnen zien op de kaft van deze Ramshoorn is aan dit jaarthema ook een nieuw logo verbonden. De komende tijd zal zeker regelmatig op dit nieuwe jaarthema teruggekomen worden. Naast de wijzigingen van logo en jaarthema heeft de Ramshoorn inhoudelijk ook een kleine wijziging ondergaan. U zult merken dat de redactie de tekst niet meer in 2 kolommen heeft opgenomen maar gewoon verdeeld over het blad. Een wijziging die, naar onze mening, de leesbaarheid niet nadelig beïnvloedt. Wij wensen u veel leesplezier en een goed kerkelijk seizoen toe! Namens de redactie, Karin Stolk Startzondag Zondag 12 september is het weer Startzondag. Zoals u weet, is Startzondag de start van het winterseizoen op oecumenische basis. Het winterthema van de samen-op-weg kerken is dit jaar: Lees je bijbel, bid elke dag. De diensten in de drie kerken worden s morgens op elkaar afgestemd met dit thema. Ook zijn er gezamenlijke voorbeden en gelijke lezingen. Met elkaar worden we zo meegenomen in de liefde van God. Als gemeente hebben we het voordeel dat je samen méér bent en dat geeft ruimte om te blijven geloven in een kerk die licht uitstraalt en iets zichtbaar maakt van onze Heer. Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een fietspuzzeltocht. Kom dus op de fiets naar de kerk. Het is de bedoeling dat we na kerktijd met elkaar eerst koffie drinken in De Rank. We hopen dan om 11:30 uur te gaan fietsen.

2 3 U krijgt van ons een routebeschrijving en ook allemaal een lunchpakket mee, zodat er onderweg ook weer gezellig gepicknickt kan worden. Het eindpunt is De Ark, waar voor eigen kosten een consumptie klaar staat. De Startzondag-commissie (Ter herinnering hebben we dit bericht nogmaals in De Ramshoorn geplaatst) Scribabbels In de laatste twee nummers van De Ramshoorn ging het over de wijzigingen die de vereniging van onze kerken in de PKN met zich mee bracht. Maar in de kerkenraad zijn sinds 1 mei veel meer zaken gepasseerd, we zullen wat noemen: # Het nieuwe jaarthema is: Lees je bijbel, bid elke dag, mede in verband met de komende Nieuwe Bijbel Vertaling van het NBG. Deze vertaling komt uit op 27 oktober. Naar aanleiding van dit feit zal Ds. Out aandacht geven in de zondagse kerkdienst op de Hervormingsdag 31 oktober. # Fatalistisch ondergaan leegloop kerken: Wat verstaan we onder leegloop?: Achteruitgang van kerkbezoek en ledenbestand. Onder de titel Leegloop en fatalisme heeft Ds. Out in maart al een 10-tal prikkelende uitspraken op papier gezet. Bij nader inzien wordt het een punt voor de Gemeenschappelijke Kerkenraadsvergadering op 20 september a.s. Dit stuk en het andere: Evangelisch élan en de kerk samengevoegd of enigszins anders geformuleerd, worden op de agenda gezet. Wellicht ook onderwerp voor de eerstvolgende Gemeentevergadering!? # Hoewel er weinig mensen komen, willen de pastores toch doorgaan met de openstelling van de Vredekerk op de 1 e woensdag van de maand tussen 10:00 uur en 12:00 uur en het koffiedrinken elke 2 e zondag van de maand na de dienst, ook in de zomermaanden. # Het geluid in de Vredekerk is nog steeds niet goed, er zal een nieuwe meting worden verricht, daarna wordt er bepaald wat moet/kan. # Ventilatie Vredekerk: is afgehandeld. # Vaste lezers Afkondigingen? Ja, weer instellen, elke zondag een 4 vaste lezer. Hiervoor vier personen opzoeken en vragen. # De voorzitter van wijk Oost, P. Voskamp, is benoemd tot vicevoorzitter van het Moderamen. In wijk West is Teun Boekestijn benoemd tot voorzitter en Aad de Jong Pzn tot secretaris. De nieuwe Centrum-commissie is benoemd: Leen Boekestijn voorzitter; Aad Boutkan tot ; Gré de Jong-v.d. Lee namens de kerkenraad en Wil Stolk doet de administratie en boekhouding. Mevr. Valstar van Woerden (Jan van Galenstraat 29) wordt benoemd tot bejaardenbezoekster. Mevr. Lijster Wilmer (van Haemstedestraat 2) wordt benoemd tot wijkmedewerkster. J. den Hoed (Kijckerweg 19) en Niek Valstar (van Alkemadestraat 85) worden op hun verzoek ontheven van de functie wijkmedewerker. # Adviescommissie Disselkoenfonds stelt een uitdeling voor van 6000 Euro dit jaar voor ± 40 goede doelen. Het 1 e halfjaar de helft en de rest in het 2 e halfjaar. Dit is akkoord bevonden. In plaats van Jur van den Berg zal Piet Ridder Kzn benoemd worden om zijn plaats in te nemen in het comité Disselkoenfonds. # In het vervolg zal de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden op de zondag voorafgaand aan Hemelvaartsdag, volgend jaar is dat op zondag 1 mei # In oktober/november is er een cursus voor alle ouderlingen, te geven door de drie pastores. De cursusdata voor deze ambtsdragers zijn: 14 oktober, 4 november en 18 november # De volgende Doopzondagen zijn vastgesteld op 26 september en 7 november # Collectebonnen kunnen niet meer gehaald worden bij Rabobank of bij boekhandel v.d. Mark, maar deze zullen in eigen beheer vanuit een zaaltje in de Dom verkocht worden. # De vrije dag die Mevr. Slot-de Haan standaard op dinsdag had, is verschoven naar de woensdag. # Taizé diensten, Mevr. Slot-de Haan geeft uitleg van wat daarmee bedoeld wordt. In oktober komt dit punt op de agenda van het Dubbelmoderamen. Maar het moet al eerder bekend gemaakt worden via een notitie en dan voorgelegd worden op de Gemeenschappelijke Kerkenraadsvergadering van 20 september a.s. Ook gaat er alvast een schrijven naar de Hervormde Kerkenraad om te peilen hoe zij daarover denken. # Op donderdag 10 juni is de sloop van de Johanneskerk echt begonnen en de toren is na de vakantie op donderdag 12 augustus naar beneden gehaald. De voorgenomen verkoop van de herdenkingsteen van de Johanneskerk tijdens het komende boelhuis op de bazaar is ook ter sprake geweest.

3 5 # Tweede Kerstdag valt dit jaar op zondag. Behalve de kerstmeeting in de veilinghallen, zal ook een dienst worden gehouden in de Domkerk. # Wat de gevolgen zijn van PKN, de nieuwe Protestantse Kerk in Nederland, heeft u kunnen lezen in de laatste twee Ramshoorns, o.a. College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen en de Ledenregistratie. Ten aanzien van de Kerkenraad was het voorstel van het moderamen als volgt: a. het instellen van één kerkenraad; b. instellen van 2 pastorale wijkraden volgens een nog nader vast te stellen indeling; c. bij die vaststelling te onderzoeken of daarbij de wijkindeling van de Hervormde gemeente kan worden gevolgd; d. afhankelijk van die indeling over te gaan tot herschikking van de secties en deze om te vormen tot sectieteams. De PWK wordt dan PWR (Pastorale Wijk Raad.) De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te De Lier, heeft unaniem besloten het voorstel over te nemen zoals dat hierboven genoemd is onder a. t/m d. # De kerkenraden besluiten tot samenwerking inzake de catechese per 1 september 2004: En dan volgen de 8 punten die in de notitie staan van de SOW-commissie. Dat bijvoorbeeld de 12-jarigen die net van de lagere school komen ook catechisatie gaan krijgen, wordt heel goed gevonden. Een aantal uitgangspunten zijn genoemd, zoals: de catechese wordt per 1 september gegeven aan gemengde groepen, hervormd en gereformeerd. Er is een gemengde leiding en gezamenlijk wordt het programma vastgesteld in overleg met de predikanten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en organisatie berust bij de kerkenraden. Zie voor verschillende leeftijdsgroepen de notitie. Het voorstel: uitwerking gezamenlijke catechese wordt in zijn geheel overgenomen. In september krijgt u uitgebreid informatie hierover. # Ook is er een nieuwe Beleidsplan-Commissie ingesteld die de plannen voor de komende 5 jaar op papier gaat zetten. Maar die Commissie moet nog aan de slag. Dit was dan weer een beknopt overzicht waar wij als kerk/kerken mee bezig zijn. Leen Paauwe, verslagleggend scriba Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier Op 4,5 en 6 november organiseert de Boelhuiscommissie/ Bazaarcommissie een aantal activiteiten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar: Nieuwe speeltoestellen en een vakantie voor bewoners van t Westerhonk, locatie De Lier. Opknapbeurt van t Centrum. 6 Even het programma in een notendop: Donderdagavond 4 november start de rommelmarkt en plantenverkoop. Vrijdagmiddag en -avond 5 november rommelmarkt en plantenverkoop. Zaterdagochtend 6 november rommelmarkt en plantenverkoop en seniorenochtend met een Bingo. Zaterdagmiddag kindermiddag. Zaterdagavond Boelhuis. Over exacte openingstijden informeren wij u later nog in Kerkbode en Zondagsbrieven. De meeste programmaonderdelen zijn u wel bekend, maar het Boelhuis zullen we nog wat toelichten: De bedoeling is dat wij als commissie vanuit de gemeente en de Lierse middenstand artikelen en diensten aangeboden krijgen, die wij tijdens de Boelhuisavond per opbod verkopen (veilen). Het kan van alles zijn; als u timmerman bent, kunt u aanbieden om een klusje bij iemand op te knappen. Heeft u een boot? Wij zijn blij met uw aanbod om boottochtjes te organiseren. Wilt u of jij een avondje oppassen bij iemand of een gourmetavond organiseren? Wij veilen deze activiteiten op de Boelhuisavond! Ook met artikelen zijn we natuurlijk geholpen: een fles wijn, een groentepakket, een voetbal met handtekeningen, een fiets, een plant, enz., enz. We hebben al het één en ander binnen, maar nog lang niet genoeg. We kunnen nog heel veel gebruiken, dus doen we een beroep op u.

4 7 Heeft u iets moois, leuks, creatiefs of geks aan te bieden, bel: of Per mag natuurlijk ook: Wij horen graag van u, de Boelhuiscommissie. Verjaardagen Hervormde gemeenteleden De volgende gemeenteleden hopen de komende maanden hun verjaardag te vieren. Een verzoeknummer kunt u aanvragen bij de Avondzon. Dit kan via familie Bouwmeester, tel. nr Mw. E. de Jong Kijckerweg AA De Lier Mw. C. de Hoop Tuinstraat BK De Lier Mw. H. Vreugdenhil Oudecampsweg 18A 2678 KP De Lier Mw. J. Luijendijk - Boekestijn Kanaalweg LX De Lier Mw. P.C. Middelburg - Kooij- Zonneveld Hoofdstraat 104 / CM De Lier Mw. M. Hoogenraad M A de Ruyterstraat GA De Lier Mw. J. Vlielander van Lockhorststraat VN De Lier Mw. A. Schram - de Voogd Hoofdstraat 104 / CM De Lier Mw. N. Groeneveld - van Hees Hoofdstraat 104 / CM De Lier Mw. H. Scheffers - de Korte Bleijenburg BB De Lier Mw. C.A. de Bruin Stellingmolen SJ Maassluis Mw. A.L. Kollen - van Leeuwen 8 Hoofdstraat 104 / CM De Lier Mw. C. Tetenburg - Vreugdenhil Hoofdstraat 104 / CM De Lier Mw. J. van der Sar - Wassink M A de Ruyterstraat GA De Lier Mw. G. Bergwerff - van der Marel Lierweg CT De Lier Mw. E. van den Berg Markenborgh CB De Lier Mw. J.W.M. Meijer - van Lith Schoolstraat BM De Lier Mw. C. Keijzer Leeoever DC De Lier Mw. J.R. van Enst - Tanamal Prinses Irenestraat EA De Lier Indien er iets niet juist is, wilt u dit dan doorgeven aan Dhr. S. Kuijper, Berkenlaan 4, tel: of aan de scriba, tel: De Z.W.O.-commissie vraagt uw aandacht voor... het Oikocredit, uw aandeel in ontwikkeling, of zinvol beleggen. Over het antwoord op de vraag of er zoiets is als christelijk ondernemen, bestaat bepaald geen éénstemmigheid. Over christelijk beleggen lopen de meningen zo mogelijk nog verder uiteen. Beleggen met het oog op sociaal rendement kan wel. De organisatie Oikocredit biedt kansarme mannen en vrouwen met ondernemerstalent in zogenaamde achtergestelde gebieden nieuwe vooruitzichten. En de drijfveren zijn wel degelijk christelijk te noemen. De coöperatieve vereniging Oikocredit bevordert wereldwijd gerechtigheid door mensen, kerken en anderen uit te nodigen hun middelen te delen door sociaal ethisch te beleggen en door kansloze mensen te ondersteunen met krediet.

5 9 De normen die Oikocredit hanteert, liggen uiteraard in de sfeer van ethisch verantwoord ondernemen. Zo moet het geld ten goede komen aan arme en achtergestelde mensen en is het milieu belangrijk. Duidelijke terugbetalingeisen worden gehanteerd. Oikocredit werkt in feite als een soort bank. Het sociale rendement is eigenlijk niet in geld uit te drukken. Het gaat ten diepste om christelijke bewogenheid. Toch is het financiële gewin dat een belegging in Oikocredit kan opleveren niet iets om de neus voor op te halen. De laatste twaalf jaar werd tien keer het maximaal toegestane dividend van 2 procent uitgekeerd. Oikocredit heeft leningpartners in meer dan 80 landen en er is behalve een stroppenpot van 20 procent van de uitstaande leningen, inmiddels ook een flinke reserve opgebouwd van 3 procent van het ingelegde kapitaal. Deelnemers - instappen is mogelijk vanaf 200 euro - hebben tot nu toe altijd hun inleg teruggekregen als zij daarom vroegen. Oikocredit laat ingelegde euro's werken voor je medemens. Dat noemen wij christelijk. Bent u geïnteresseerd in het werk van Oikocredit? Kijk voor meer informatie op Ook uw diaken of Z.W.O.- commissielid kan u hierover informeren. Wij horen graag van u! Lenie Prins Goedkoper geven! Veel gemeenteleden maken er al gebruik van, maar toch willen we u nogmaals op de aanschaf van collectebonnen attent maken. Geeft u deze bonnen i.p.v. regulier geld met collectes mee, dan kan dit voordeel opleveren. Bij het kopen van de collectebonnen krijgt u een betalingsbewijs, zodat u het bedrag op dit bewijs kan optellen bij de som van uw overige giften. Als de som hoger dan 1% van uw onzuiver inkomen is, kunt u dit namelijk aftrekken van de belasting. In dit geval zou u een extra vrijwillige bijdrage kunnen doen, zonder dat u dat financieel raakt. 10 Ook giften in de vorm van een periodieke uitkering behoren tot de mogelijkheden en hiervoor geldt geen drempel en geen maximum. Wel moet deze gift in vaste en gelijke perioden minimaal vijf jaar achter elkaar worden gedaan en moet het bij de notaris worden vastgelegd. Voor vragen en/of verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen, of uw vragen stellen bij het nieuwe afgiftepunt in het zaaltje achter de Domkerk, iedere laatste dinsdag van de maand van uur tot uur te beginnen op 31 augustus Per 1 augustus 2004 kunt u voor de collectebonnen niet meer terecht bij de Rabobank. Namens de Colleges van Kerkrentmeesters van de PKN-kerken, Teun Dekker Arjen Noordam Tel.: Tel.: Heelal, stem of knal.? 4 studieavonden over het ontstaan van de aarde door Jan Heida Kent u ook die programma s op de televisie waar een ernstige stem vertelt dat bepaalde levensvormen miljoenen jaren geleden van de ene vorm in de andere zijn overgegaan? We kunnen tegenwoordig geen (semi-)wetenschappelijk programma meer bekijken zonder dat ons de evolutieleer aangereikt wordt als enige weg waarop we hedendaagse zaken kunnen verklaren. Voor ons christelijk gevoel wringt dat ergens. Toch heeft de wetenschap ook een punt als ze wijzen op wat we wetenschappelijk allemaal te weten zijn gekomen. Als bijbelgetrouwe christen weten we vaak niet het goede antwoord hierop en zijn velen op zoek gegaan naar redelijke verklaringen om fenomenen, die we niet direct vanuit de Bijbel kunnen verklaren, toch een redelijke bijbelse basis te geven. Jan Heida, voorganger in een evangelische gemeente en leraar scheikunde op een VMBO-school in Utrecht, ervoer bovenstaande situatie jarenlang als een probleem.

6 11 Het is zijn verlangen en visie dat christelijk Nederland weer oog gaat krijgen voor wat de Bijbel over deze zaken zegt. Daarom heeft hij in de afgelopen twee jaar veel researchwerk gedaan op dit gebied, wat zijn neerslag heeft gekregen in 4 studies van ieder 2 uur over de bijbelse invalshoek betreffende deze wetenschap. Het thema van deze studies wordt door hem samengevat onder de titel: Heelal, stem of knal.? De studies zijn gebaseerd op wat men wel noemt het creationistisch denken. De studies zijn enerzijds populair wetenschappelijk van aard, ondersteund met een PowerPoint-presentatie. Anderzijds zijn het Bijbelstudies waarin bepaalde gedeeltes van de Bijbel verklaard, c.q. toegelicht worden. Het doel van de studie is niet om een bepaalde theorie af te kraken of om er uitgebreid over te discussiëren, maar het doel is met name om een ander geluid te laten horen, en wel een christelijk geluid om zo christenen aan het denken te zetten over denkkaders vanuit evolutionistisch denken, waarvan men altijd dacht dat ze waar waren. Aangesproken door de visie van Jan Heida en omdat we beseffen dat het belangrijk is voor christenen om dit andere geluid te laten horen, hebben we een serie avonden georganiseerd in s-gravenzande waarin Jan Heida zijn studie zal presenteren. De avonden zijn uitermate geschikt voor jongeren, maar de ervaring heeft geleerd dat ook vele volwassenen blij zijn met een redelijk alternatief voor wat hun tot nog toe geleerd is of wat ze meestal horen. Met het oog op jongere tieners worden de avonden om ongeveer half tien afgerond. Tot slot nog even over de financiën. We zullen tijdens de avond aankondigen dat er een collectemandje bij de uitgang staat. Tijd en plaats: uur; Jongerencentrum Het Kruispunt, van de Kasteelestraat 73 te s-gravenzande. Data en onderwerpen: 1. Zondagavond 19 september, Een jonge aarde; 2. Zondagavond 10 oktober, De zondvloed; 3. Zondagavond 14 november, Fossielen; 4. Zondagavond 12 december, De geschiedenis van de mens. Voor informatie, bel Arend Feitsma: Berichten van de Kerkenraad 12 Namens de Kerkenraad is er het volgende te melden: Als u dit leest zijn de schoolvakanties weer achter de rug en beginnen alle activiteiten weer. Ook al houdt de kerk nooit vakantie, toch is het goed om voor wat betreft het kerkenwerk even een periode van rust en bezinning te hebben en zo weer nieuwe energie op te doen voor het gewone werk dat in de komende tijd gedaan mag en moet worden. Startzondag We herinneren u aan de startzondag op 12 september a.s., waarop we officieel als gezamenlijke kerken beginnen aan een nieuw seizoen en een nieuw jaarthema met als titel: Lees je Bijbel, bid elke dag. Nu voor het eerst als PKN-gemeente (horend bij de Protestantse Kerk van Nederland). In de vorige Ramshoorn heeft u kunnen lezen, dat de diensten in de drie kerken s morgens op elkaar afgestemd zijn, voor wat betreft de voorbeden, lezingen en het nieuwe thema. Daarna gaan we gezellig met elkaar koffiedrinken in De Rank, waarna we al fietsend of kanoënd (voor de jongeren) een weg vinden door het mooie Westland. Onderweg picknicken met de meegekregen lunchpakketjes en weer afmelden bij het eindpunt De Ark. Het kan niet anders dan dat het weer een fijne dag wordt, waarin we weer het samen gemeente zijn kunnen beleven. Allemaal hartelijk welkom! Het jaarthema Het jaarthema, zojuist al genoemd bij de herinnering aan de Startzondag, is weer bedacht en uitgewerkt door een werkgroep, die op donderdag 23 september a.s. in Het Centrum hierover instructie geeft aan de gezamenlijke kerkenraden, vertegenwoordigers van verschillende groepen als de Nevendienst, Huiscatechese en de Jeugdkerk om er het komende jaar weer mee te kunnen werken. Het is ieder jaar weer een hele klus om dat voor de verschillende groepen handen en voeten te geven. Dit thema is gekozen, omdat in het najaar de Nieuwe Bijbelvertaling uitkomt (Lees je Bijbel) en zonder gebed kun je de Bijbel niet goed begrijpen (Bid elke dag). Hopelijk kunnen wij elkaar als gemeenteleden hierin stimuleren.

7 13 De Westlandweek Onze Diaconie zet zich ook dit jaar weer in voor een vakantie in Het Roosevelthuis te Doorn voor gemeenteleden die een lichamelijke beperking hebben. De doelstelling van deze week is het ontlasten van de dagelijkse verzorgers, als bijvoorbeeld een partner, en om de deelnemers een gezellige week te bezorgen. Deze week wordt in de volksmond De Westlandweek genoemd en wordt gehouden van 20 tot 27 november. Hiervoor zijn ook vele vrijwilligers actief en we hopen dat het voor alle betrokkenen een fijne week zal zijn. De kerktuin We zijn er als kerkgangers al helemaal aan gewend dat onze kerktuin er altijd uitziet als om door een ringetje te halen. Ook hoor je passanten vaak hun bewondering uitspreken en foto s maken van de Domkerk en de tuin die er in ieder seizoen weer als een plaatje uitziet. Dit kost de beide tuinmannen, de heren Binnendijk en van Berkel, vele weken per jaar aan werk om het mooi te houden. Je komt als kerkganger helemaal in de sfeer als je al genietend van alles wat er groeit en bloeit op het kerkpad loopt. Alle bewondering voor dit stuk vrijwilligerswerk en we hopen van harte dat u dit beiden nog jaren kunt en wilt doen. Dit was het weer, tot de volgende keer. M. Bogaards-Krikke (verslagleggend scriba) 14 Ik zocht pastor Kuijpers op om eens te vragen, of hij als gewoon lid van de Parochie zijn draai gevonden heeft in De Lier, en geniet van zijn vrijheid. Dit laatste is helemaal waar, want pastor Kuijpers is een levensgenieter, die het leven omarmt met al z n wel en wee. Een blijmoedig mens, die dankbaar is voor zijn gezondheid en aan zijn leven een zinvolle draai heeft gegeven. Dat houdt mede in, dat hij een dag in de week in De Lier meehelpt de liturgie voor de zondag voor te bereiden. En ook, dat hij iedere zondag één of meerdere vieringen leidt in plaatsen waar een pastoor ontbreekt, zoals in Maasdijk, Hoek van Holland, Delft en Schiedam. Voorgaan in een kerk, groot of klein, vindt pastor Kuijpers nog steeds het fijnste deel van zijn werk. Dat hij geen eigen auto heeft en niet zelf rijdt, is nooit een probleem geweest; met plezier werd en wordt hij gehaald en gebracht. Fietsen doet de pastor graag en mede daardoor is hij zo fit gebleven. Als Lierenaars kunnen we pastor Kuijpers te voet met de boodschappentas op pad zien, want in het huishouden is hij gewoon getraind. Eénmaal per twee weken heeft hij hulp bij huishoudelijke karweien. In gesprek met Pastor R.M. Kuijpers, van Rijnstraat 4a Pastor Kuijpers is voor de meeste van ons vast geen onbekende. In januari 1975 kwam hij vanuit Sassenheim naar De Lier, om als pastoor verbonden te worden aan de H. Martelaren van Gorcum Parochie. Jarenlang heeft hij de R. K. Parochie heel toegewijd gediend, tot hij in 2001 op 70-jarige leeftijd (!) met emeritaat ging. De pastorie bij de kerk is tot 5 jaar geleden zijn thuis geweest, maar nu woont pastor Kuijpers in een geriefelijk benedenappartement van een nieuwbouwcomplex aan de van Rijnstraat. Twee jaren lang heeft hij nog kunnen ervaren dat gescheiden wonen van het werk ook z n voordelen heeft. Pastor Kuijpers kijkt met plezier terug op zijn werk als pastoor in de Parochie in De Lier. Hij voelde zich priester voor de mensen, niet voor een systeem; volgde bij bepaalde beslissingen z n gevoel en z n hart. Door de jaren heen heeft hij wel 900 bruidsparen voor het altaar ingezegend! Pastor Kuijpers had altijd al extra feeling met de jeugd en jarige mensen. In zijn opleidingstijd is hij 10 jaar leraar geweest op het Seminarie; uit die tijd zijn er nog steeds banden met oud-leerlingen.

8 15 Zulke goede contacten zelfs, dat hij door een paar geëmigreerde vroegere leerlingen uitgenodigd werd om op vakantie te komen naar Californië en Canada! Fijn werk vond de pastor ook het bijbelles geven op de R. K. Basisscholen. Van groep 4 t/m 8 was hij een graag geziene verteller, waardoor ook de Marokkaanse klasgenootjes, tegen wil en dank, de verhalen over Jezus hoorden! Pastor Kuijpers heeft genoeg hobby s om verder z n leven te vullen. Hij zingt graag (heeft zelfs een mooie bariton) en heeft zelfs 2 jaar het kerkkoor St. Caecilia geleid en met het koor gerepeteerd, toen een eigen dirigent ontbrak. Zo staat er ook een piano in de woonkamer. In de tuin achter het huis is het een kleine oase. Deze kijkt uit op de Lee, maar de dóórkijk is behoorlijk ingedamd. De tuin heeft verrassende hoekjes en ziet er speels uit. Op het terras is het met een boek goed toeven! Maar de pastor kent ook de kunst van het niets doen: gewoon zitten kijken, genieten van wat je ziet, je gedachten de vrije loop laten. Ik vroeg pastor Kuijpers of hij ook mediteert. De fijnste manier vindt hij om dat al lopend langs het strand te doen. Als het kan onderwijl een duik in zee nemend en dan weer verder lopend. Of na een eind fietsen ergens aan de waterkant te gaan zitten kijken. kijken. kijken. Op de vraag of de pastor politiek geïnteresseerd is, zegt hij: Wel in algemene zin, maar niet in partijpolitiek. Ook hém houden de zaken in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en het communisme bezig. Maar deze man laat zich niet in een hokje stoppen. Met een andere broer en zijn gezin in Middelburg raakt de familie nu uitgedund. Nee, Heer-Oom werd de pastor niet genoemd, dat was in zijn tijd voorbij; gewoon oom Ruud was het. Pastor Kuijpers vindt daarom de vriendenclub des te waardevoller. Armoede is: gebrek aan relaties, zegt hij. Vanaf 1959 gaat hij met drie vrienden éénmaal in de twee jaar echt op vakantie. Hij heeft zo bijvoorbeeld Frankrijk verkend, Italië en Ierland (destijds met tentjes!). De laatste jaren gunnen de vrienden zich een wat comfortabeler vakantiebehuizing en wordt gekozen voor hotels. Zoveel geduld als de pastor heeft met mensen, zo ongeduldig is hij wat betreft technische apparatuur, o.a. de computer! Maar, gelukkig, ook dáár zijn wel weer mensen voor 16 Ik vraag pastor Kuijpers hoe hij aankijkt tegen de jeugd van nu. Dé jeugd vindt hij positief. Maar aan de kerk hebben ze geen boodschap meer, die is te dogmatisch en te moraliserend. En helaas hebben wij er nog steeds geen goed antwoord op. Aan mensen die op zijn weg komen en in de knel zitten, wil hij zich inzetten. De pastor hoopt, dat de oecumenische viering op zondag 22 augustus 2004 t.g.v. het 75-jarige bestaan van de R. K. Parochie in De Lier, een zonvolle en fijne happening wordt! (noot van de redactie: bij het schrijven van deze tekst moest de viering nog plaatsvinden). Pastor Kuijpers heeft het leven lief, het alledaagse leven, maar ook híj weet van de eindigheid van het leven hier; van de opleidingsklas waartoe hij behoorde, is de helft al weggevallen. Dan keren we weer terug naar De Bron, naar God, die Liefde is, zeg hij met eerbied. M. Westerink - van de Weide. De Zaaier, Kongo (Zaïre) Ik wil u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken in Kongo. Het laatste bericht gaf aan dat er spanningen waren tussen Rwanda en Kongo en dan vooral in en rond Goma. Welnu, dat heeft enige tijd voortgeduurd, maar de laatste weken is de toestand gestabiliseerd. Het gevolg is wel geweest dat Bassara, onze directeur, moest verhuizen naar een veiliger wijk van Goma, omdat hij in zijn vorige woning door de spanningen geen oog meer dicht deed. Ik denk dat wij ons moeilijk voor kunnen stellen wat het is om onder zulke omstandigheden te leven. Ondertussen zijn hij en de andere medewerkers gewoon doorgegaan met het werk van De Zaaier. Op ons tuinbouwproject Mawe Hai (dit betekent levende stenen want zoals u wellicht weet, telen we hier op lava) is ondertussen een hal gebouwd, waar de meeste werkzaamheden plaatsvinden, zoals het zaaien en verspenen van de diverse groenten, als ook het

9 zaaien en oppotten van bomen. Van de gouverneur van het gebied is er een opdracht binnen gekomen voor stuks bomen. Die zijn bestemd voor de omgeving van Goma. 17 Er is ook begonnen om rondom Sake (een plaats 20 km van Goma) en rondom Massisi (een plaats 80 km van Goma) veldjes op te zetten. De bevolking daar heeft erg geleden onder de oorlog en verdient de nodige aandacht. Omdat veel van de weeskinderen in het door ons gesteunde weeshuis van Maman Jeanne uit dat gebied komen, zal geprobeerd worden ze bij familie daar in de buurt te plaatsen. Dit kan natuurlijk alleen als de situatie voor die families daar verbeterd. De steun die wij ze daarbij geven zal daar zeker toe bijdragen. In het ziekenhuis van Goma is ondertussen een prachtig gebouw neergezet door een groep enthousiaste Amerikaanse vrijwilligers. In dat gebouw bevinden zich onder meer twee operatiekamers en de rest van de ruimte is voor de patiënten. Geweldig dat het ziekenhuis nu weer redelijk compleet is, nadat het ruim twee jaar geleden door een lavastroom werd verwoest. Wij hebben óók ons steentje bijgedragen in de vorm van een sterilisator die we hebben opgestuurd, omdat de oude kapot gegaan was. Teun Boekestijn, Teun Stolze en Jan Huisman zijn in augustus naar Kongo geweest. De laatste twee voor de eerste keer en ik ben erg benieuwd naar hun verhalen. Ze zullen na vier jaar voor het eerst weer naar Aba vliegen. Zoals u misschien nog weet, ligt dat in het noorden van Kongo, tegen Sudan aan. Ook staat Nyankunde op het programma en dat zal zeker indruk maken na de verwoesting, zo n kleine twee jaar geleden. Uiteraard staan ook Oicha en Goma op de lijst van de te bezoeken plaatsen en voor alle projecten komen op het laatste moment nog aanvragen binnen om spullen en/of onderdelen mee te nemen. Als u ons goed kent, weet u dat we zullen doen wat we kunnen, maar we moeten helaas ook ons best doen om niet al te veel kilo s mee te nemen, omdat dat op het vliegveld weer de nodige problemen geeft. Als laatste wil ik alle mensen bedanken die ons de afgelopen tijd gesteund hebben. Het meest spectaculair waren wel de fietsers die in vijf dagen km gefietst hebben voor De Zaaier en dat heeft het grandioze bedrag opgeleverd van Euro! Het geeft ons, maar met name de mensen in Kongo, een grandioze steun in de rug, op weg naar een betere toekomst. Genoeg voor deze keer en ik groet mede namens De Zaaier, Kees Verkade Verjaardagen Gereformeerde gemeenteleden 18 In de onderstaande lijst zijn Gereformeerde gemeenteleden vermeld, die in de komende periode 70 jaar of ouder hopen te worden en/of die verzorgd worden (thuis of elders) of met hulp zelfstandig wonen Dhr. T.G. Boekestijn Van Lockhorststraat VM De Lier Mw. A.M.T.H. Vijbel - Baggerman Hoofdstraat 68 A 2678 CL De Lier Dhr. J. Stolze St. Aechtenland RL Maasland Mw. C. Boekestijn - Mans Karel Doormanlaan EX De Lier Mw. N. Voogt - Noordam Markenborgh CA De Lier Dhr. M. van den Berg Burgerweg DA Maasland Dhr. E. van den Ende Lee-oever DC De Lier Mw. R.E.C. van der Meer - de Ruiter Hoofdstraat 104 K CM De Lier Dhr. N. van Woerden 't Woudt HD Schipluiden Dhr. C. van der Lugt Hoge Noordweg DZ Naaldwijk Mw. A. van Duijn - van den

10 Burg. Crezeelaan KX De Lier Dhr. J. Prins Nieuwe Tuinen AH De Lier Dhr. J. Lagerwerf Van Swietenstraat VV De Lier Mw. A.M. Koornneef - Dijk Leeuweriklaan WN De Lier Dhr. J. Beishuizen Bleijenburg BD De Lier Mw. J. Vos - Louter M.H. Trompstraat GH De Lier Dhr. J. Hanemaaijer Hoofdstraat 54 A 2678 CL De Lier Mw. A. van den Berg Karel Doormanlaan EZ De Lier Dhr. Pim Strijbis Groenendaal DZ Monster Dhr. M. Boers Platanenhof SH De Lier Dhr. J.H. van den Berg Oostbuurtseweg LS De Lier Dhr. A.M. van Duijn Middelbroekweg ME Naaldwijk Mw. L. van Harmelen - Domburg Hoofdstraat CG De Lier Dhr. A. Vreugdenhil Schoolstraat BM De Lier Mw. J.M. Stolk - van der Lingen Laan van Zeestraten LA De Lier Dhr. W. van Duijn Hoefweg 34 A 2678 KK De Lier Deze lijst is met zorg samengesteld, maar mochten er alsnog onjuistheden in zitten, dan kunt u deze doorgeven aan Richard Lagerweij (tel: ). U kunt een verzoeknummer aanvragen bij De Avondzon. Dit kan via familie Bouwmeester, telefoonnummer Ander licht op bijbelteksten en de dood zal niet meer zijn.. (Openbaring 21: 4) 20 De vraag is dan wel: welke dood zal er niet meer zijn? Misschien is dat u onbekend, maar het boek Openbaring spreekt duidelijk over twee (!) doden, namelijk de eerste dood en de tweede dood. Bovenstaande vraag stellen, is hem bijna ook meteen weer beantwoorden, want het antwoord valt direct te geven. Aan het einde van hoofdstuk 20 wordt gezegd dat de dood en het dodenrijk in den poel des vuurs geworpen worden. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs (Openbaring 20: 14). In hoofdstuk 20 vers 8 wordt ook nog vrijuit gesproken over deze tweede dood, de poel des vuurs. Daarin verkeren nog heel veel verderfelijke lieden. De eerste dood zal niet meer zijn, maar de tweede dood daarentegen nog wel. Is dit het eindstadium dat God uiteindelijk met zijn eigen (!) schepping voorheeft? Laat Hij op deze manier niet varen de werken van zijn handen? Deze vragen zijn terecht, daar te meer nog gesteld wordt dat op de nieuwe aarde aan de rivier geboomte staat, waarvan de bladeren (dus niet de vruchten!) zullen zijn tot genezing der volkeren (Openbaring 21: 2). Als de volkeren dus nog genezing nodig hebben en het volop kunnen krijgen en volop zullen nemen, is de dood wel afwezig maar niet totaal! Iemand die door pillen te slikken zijn hele leven seropositief blijft en geen aids krijgt, zal de ziekte dus niet krijgen maar de ziekte is niet totaal afwezig. Die ligt als het ware achter de horizon op de loer. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde beschrijven niet de eindtoestand van Gods bedoelingen met de schepping. Onsterfelijkheid en onvergankelijkheid, de totale afwezigheid van de eerste EN de tweede dood zal pas komen als de laatste vijand verslagen zal zijn. Dan zal God zijn alles in allen (1 Corinthiërs 15: 28) en ieder schepsel zal volmaakt verbonden zijn én met elkaar én met God. Jezus missie is dan geslaagd en volbracht! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar het einddoel staat vast. ds. H. Out

11 Jaarthema Lees je bijbel, bid elke dag 21 Sinds enige jaren is het gebruikelijk een jaarthema te kiezen. Voor het komende jaar is dit Lees je bijbel, bid elke dag. Deze regel uit een bekend kinderliedje is niet toevallig voor dit jaar gekozen; deze herfst komt de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) uit. Deze interconfessionele vertaling is bedoeld ter vervanging van de huidige NBG 1951 vertaling. De NBV, waaraan sinds 1993 is gewerkt, is bedoeld voor zowel persoonlijk gebruik als gebruik in de kerkdiensten. De overgang naar een nieuwe vertaling gaat niet zomaar. Velen zijn gehecht aan het taalgebruik van de vertrouwde NBG-vertaling. We hebben dierbare teksten, zoals een trouwtekst, belijdenistekst of een dooptekst. Ook in de kerkdiensten wordt veel gebruik gemaakt van bewoordingen uit de NBG. Wij hopen dat de NBV een impuls zal zijn voor het persoonlijke bijbelgebruik. Juist door de nieuwe formuleringen kun je verrast worden door wat de tekst zegt. Hier gaat het uiteindelijk om: horen wat God ons te zeggen heeft, hier en nu. Juist doordat de NBV is geschreven in meer eigentijdse taal, wordt de boodschap directer, begrijpelijker. Voor een trouwe NBG-lezer is dit misschien niet zo hard nodig, maar voor de jongere generatie lezer des te meer. Komend jaar zal Lees je bijbel, bid elke dag regelmatig onder de aandacht gebracht worden, o.a. in de kerkdiensten en tijdens groot huisbezoek / de wijkavonden. Namens de commissie Jaarthema, Peter Varekamp <- Het nieuwe logo. Passage 22 Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, die hart heeft voor de samenleving, oog heeft voor de naasten en gevoel heeft voor cultuur. De inspiratiebron is De Bijbel. Passage heeft veel bijgedragen aan de emancipatie en ontwikkeling van de vrouw. Door Passage De Lier zijn het afgelopen seizoen veel activiteiten ondernomen. Naast onze maandelijkse ledenavonden met een thema en/of spreker, organiseerden zij Jeu de Boules ochtenden, een leeskring (boekentaal mondiaal), creatieve middagen, excursies en fietstochten. Cursussen om te besturen, georganiseerd door de provinciale vrouwenraad, werden door onze leden gevolgd. Het lidmaatschap van Passage voor het jaar 2004 bedraagt (inclusief het landelijk en plaatselijk blad). Elk lid ontvangt het maandblad Motief. Dit is een landelijk tijdschrift met actuele artikelen over alle zaken waar Passage zich voor inzet. Het blad verschijnt zes keer per jaar. Bij het samenstellen van het nieuwe programma voor het seizoen heeft het bestuur getracht veel variatie te bieden. De agenda ziet er als volgt uit: Agenda sept. Startmiddag, varen door de Westlandse wateren. 22 sept. Gezamenlijke avond van alle Passages uit het Westland. De spreekster op deze avond is Simone van Oss. Dit is in Naaldwijk, gebouw de Kandelaar. 7 okt. Gezamenlijke avond van de Lierse verenigingen K.V.G., H.V.G., Vrouwenraad en Passage. Het blijspel: Groeten van de Veluwe wordt opgevoerd. 21 okt. Dominee J. Spoor. Hij bezoekt landgenoten in de buitenlandse gevangenissen. 27 okt. Kaarten maken. 18 nov. De heer Verduyn komt ons alles vertellen over voeten en schoenen. 15 dec. Kerststukjes maken o.l.v. Caroline Stolze.

12 23 16 dec. Toneelgroep uit Schipluiden brengt het kerstspel Een andere Kerst. 05 jan. Nieuwjaars koffiemorgen. 20 jan. Notaris Boellaard komt spreken over Erfrecht. 7 febr. Jaarvergadering: De heer P. Pronk komt bij ons een muzikale avond verzorgen. 23 feb. Kaarten maken. 1 maart Mevr. Ridderhof: Pasen in de Kunst. 21 april Slagerij Zwaard: de avond zal gaan over de kruiden van Verstegen. De bijeenkomsten beginnen om uur. In 2004 worden de avonden gehouden in het gebouw De Rank en in 2005 in t Centrum. Wanneer u belangstelling heeft voor onze vrouwenorganisatie, bent u van harte welkom op onze avonden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, mevr. M. v. Dorp (tel ) en mevr. A. Stolze, 2 e secretaresse (tel ). Namens het bestuur, Ank Stolze Uitslaapdienst Dit woord is eigenlijk wel een begrip geworden binnen kerkelijk De Lier. Sinds een aantal jaar worden er uitslaapdiensten gehouden in t Centrum. Gewoon op zondag, maar wel op een uitslaaptijd ; om 12 uur. Er komt een spreker, er wordt gezongen onder begeleiding van de Uitslaapband en er is iedere keer een ander thema. Van tevoren kan er koffie, thee en fris worden gedronken en ook na de dienst is er gelegenheid om iets te drinken en om na te praten. Tot zover is alles wel duidelijk en ook bij veel mensen bekend. Maar hoe komt zo n dienst iedere keer weer tot stand? We werken met een groep van 8 mensen. Die groep is weer opgedeeld in 2 subgroepen. Zo ben je dus niet iedere keer aan de beurt om een dienst voor te bereiden. Meestal bedenken we ruim van tevoren al een onderwerp en brainstormen daar vast over. Zo komen we niet onvoorbereid bij een dominee. Het kan zijn dat de dominee zelf al een onderwerp heeft. 24 Dan wordt bekeken welk thema het best kan en gaan we daar mee verder. Er worden teksten en liedjes bijgezocht en we proberen ook iedere keer een stukje interactief in te bouwen in de dienst. Tijdens zo n gesprek met een dominee zijn we meestal met 2 à 3 mensen aanwezig. Soms maken we met de dominee samen al een indeling van de dienst. Als we daar niet aan toe komen, doen we dat later als werkgroep. De taken worden verdeeld: de liturgie wordt getikt, de flyer wordt ontworpen, de mailtjes en persberichten worden gemaakt, de muziek gaat naar de Uitslaapband en alles wat er extra nodig is tijdens de dienst wordt geregeld. Ook is er nog regelmatig contact met de dominee, zodat we zeker weten dat alles klopt. Op de dag van de dienst zelf zijn we allemaal rond half 11 aanwezig. We zetten de spullen in de zaal klaar en nemen de laatste dingen nog even door. Vanaf half 12 komen de mensen binnen. Het is altijd weer spannend om te zien hoeveel mensen er zijn tijdens de dienst. Het is een veelzijdig publiek; ouderen en jongeren, kerkgangers en nietkerkgangers. Iedereen is welkom! Tijdens de dienst is er meestal een ontspannen sfeer. Er wordt gezongen, geluisterd, gepraat en gelachen. Na de dienst zijn we benieuwd wat de mensen er van vonden. Gelukkig zijn ze daar heel eerlijk in en geven echt hun mening. Wij evalueren de dienst natuurlijk ook nog met de dominee (vaak wel even snel, zo na de dienst) en met elkaar. De zaal wordt opgeruimd. En wij kijken vast uit naar de volgende uitslaapdienst! Lijkt het je/u leuk om een keer te komen of misschien wel een keer mee te helpen met het voorbereiden van een dienst, laat het ons weten! Namens de Uitslaapdienstcommissie, Anne-Mieke Ridder N.B.: De eerstvolgende uitslaapdienst is op 3 oktober.

13 25 Financieel beheer Kerkrentmeesters Hervormde gemeente De Lier De laatste tijd worden wij als (oud) Kerkvoogden, tegenwoordig Kerkrentmeesters, aangesproken over met name de financiële gevolgen voor onze gemeente sinds het samengaan met de Gereformeerde kerk in De Lier. Vragen over eigendom, bestemming collectes en vrijwillige bijdragen passeren hierbij de revue. Om naar u toe wat duidelijkheid te scheppen, volgt hieronder een korte weergave over hetgeen veranderd is, maar vooral ook over het handhaven van een reeds jarenlang bestaande situatie: Het beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. De totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland en de invoering van de nieuwe kerkorde heeft ook gevolgen voor het plaatselijke beheer. Alle beheerscolleges, zowel voor de Gereformeerde kerken, de Evangelisch-Lutherse gemeenten als voor de Hervormde gemeenten, heten vanaf 1 mei 2004 (dat is de datum waarop de nieuwe kerkorde werd ingevoerd) college van Kerkrentmeesters. Kortom, de term Ouderling Kerkvoogd is in onze kerk komen te vervallen en vanaf heden worden de Kerkvoogden dus Kerkrentmeesters genoemd. Al die colleges of het nu Hervormde gemeenten, Gereformeerde kerken, Evangelisch-Lutherse gemeenten of S.O.W.-gemeenten betreft- werken dan overeenkomstig de bepalingen van ordinantie 11 van de nieuwe kerkorde. Plaatselijke verantwoordelijkheid. De zorg voor het beheer berust bij de kerkenraad, maar de kerkenraad vertrouwt die taak toe aan het college van Kerkrentmeesters. Dit college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad. Tot nu toe was er sprake van goed samenspel tussen kerkenraad en kerkvoogden. Uiteraard hechten wij eraan dit te continueren. Plaatselijke zelfstandigheid. De eigendomssituatie voor alle gemeenten blijft ongewijzigd. Dus alle bezittingen blijven op naam staan van de plaatselijke gemeente of kerk. 26 Lierse situatie. Voor onze Hervormde gemeente in De Lier verandert er op dit moment in de praktijk heel weinig. Beleidsmatig niet; wij blijven de Domkerk, de Rank en de Vleugel en onze drie pastorieën zelfstandig beheren en onze predikanten, organisten, koster enz. uit eigen middelen bekostigen. De meest in het oog (en gehoor) springende wijziging betreft de naamgeving zoals hierboven al aangegeven. Wij zijn dus geen Ouderling Kerkvoogden meer, maar Kerkrentmeesters. De veranderingen in de Gereformeerde kerk zijn beslist ingrijpender, aangezien bij hen niet alleen de naam verandert, maar vooral ook de organisatiestructuur. Deze is nu gelijk aan onze Hervormde gemeente. Als Kerkvoogdij hadden wij in het verleden regelmatig contact met de Commissie van Beheer van de Gereformeerde kerk. Dit contact is de laatste maanden geïntensiveerd en zal ook in de toekomst gecontinueerd worden. Wij geven inzicht in elkaars financiële situatie, wisselen knelpunten uit, proberen van elkaar te leren en elkaar te versterken. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan een gezamenlijke collecte-bonnenregeling. Niet zo n ingrijpend beleidspunt, maar het is een voorbeeld van wat er momenteel speelt. Tot slot. Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? Spreek me gerust aan of bel me op! Namens het College van Kerkrentmeesters, Jaap Noordam, voorzitter, telefoon: Gedicht Mens Je bent geschapen naar het beeld van een God die liefde is. Met handen om te geven een hart om lief te hebben. En twee armen juist lang genoeg om een ander te omhelzen!

14 Phil Bosmans 27 Catechisatie seizoen 2004/2005 Catechisatie in een nieuw jasje.. Na de Startzondag op 12 september gaat het nieuwe catechisatieseizoen weer beginnen. Maar dit keer geheel anders. Nu de PKN een feit is, gaan we dit seizoen samen op weg. In opdracht van de S.O.W.-commissie hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om de Hervormde en Gereformeerde catechisatie-ideeën om te smelten naar één programma waar we ons allemaal in konden vinden. En dat is gelukt!! De grootste verandering is de leeftijdsindeling en de introductie van het programma Provider voor de 12- t/m 16-jarigen. Deze week kunnen jullie één van de werkgroepleden of de wijkouderling aan de deur verwachten met een uitnodiging voor de catechisatie. Heb je voor half september geen uitnodiging ontvangen of heb je nog vragen, bel dan even met Jan Hoogendonk: of met Peter de Rijcke: ( 12- t/m 16-jarigen: Dit seizoen gaan we voor het eerst werken met Provider. Provider is de naam voor een keuze catechese via Internet. Provider biedt interessante onderwerpen waarbij soms ook de medewerking van ouders of soms zelfs de gemeente nodig is. Deze catechese wordt gegeven door huiscatecheten. De avonden zijn 8x voor de Kerst en 8x na de Kerst. Op de uitnodiging / het aanmeldingsformulier kun je een keuze maken uit de maandag-, dinsdag-, of woensdagavond. Voor jullie ouders zal er op 4 november a.s. een ouderavond georganiseerd worden in t Centrum, waar zij o.a. kennis kunnen maken met het programma Provider. 17- en 18-jarigen: Dit seizoen zullen jullie catechisatie krijgen van Ds. Schouten of Ds. Schneider (bij veel aanmeldingen zal er ook een groep zijn o.l.v. een huiscatecheet). De groepen zullen wel hetzelfde programma volgen. Er zal 8 avonden voor de Kerst en 8 avonden na de Kerst catechisatie zijn. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven 28 welke avond jou het beste uitkomt. Je kunt kiezen uit maandag-, dinsdag- of woensdagavond. 19+ Gespreksgroep Deze groep zal 1 x per 2 à 3 weken (dit in overleg) bij elkaar komen op zondagavond onder begeleiding van huiscatecheten. 19+ Geloofsoriëntatie / Belijdeniscatechisatie Uit deze groepen vloeien de belijdenisgroepen voort. Deze catechisatie wordt gegeven door Ds. Heuvelman en Ds. Out. Beide predikanten zullen een eigen groep hebben. De bijeenkomsten zijn 1 x per 2 weken. De avond, tijdstip en plaats in overleg. Kindercatechisatie: De kindercatechisatie vindt plaats in oktober en november. De kinderen krijgen hier een persoonlijke uitnodiging voor. Gedurende 4 maandagmiddagen (na schooltijd) krijgen kinderen catechisatie. Op zondag 14 november tijdens de Avondmaalszondag mogen de kinderen dan meedoen aan het Avondmaal. Verdere informatie volgt. Jongeren met een verstandelijke beperking: De groep jongeren met een verstandelijke beperking krijgt dit seizoen opnieuw catechisatie van Elly v.d. Berg (Oudecampsweg 11) en Hennie Noordam. Heeft u vragen over deze catechese, belt u dan Elly v.d. Berg, tel: De groep kan best wat groter, dus heb je interesse, meld je dan aan. P.S.: Indien nodig wordt vervoer vanuit het dorp naar de Oudecampsweg geregeld door de catechese werkgroep. Spaardoel: Dit seizoen is gekozen voor Bouwprojecten in Roemenië. In de volgende Ramshoorn volgt een stukje met meer informatie over dit spaardoel. De catechese werkgroep hoopt op een grote en gemotiveerde opkomst. Het is spannend voor de werkgroepleden, maar ook voor de catecheten om dit seizoen op een nieuwe manier te werk te gaan. Zonder hun inzet en enthousiasme zouden we nergens zijn. Naast de bekende gezichten hebben we (gelukkig) ook nieuwe catecheten bereid gevonden om de uitdaging met jullie aan te gaan. Om aan de hand van de verschillende onderwerpen te

15 praten over de rol van God en het geloof in jouw leven. Zowel de nieuwe als de ervaren catecheten; veel succes. We wensen iedereen een goed en gezegend catechisatieseizoen toe. Namens de catechese werkgroep, Barbara Hulsebosch P.S.: De samenstelling van de nieuwe catechese werkgroep is als volgt: Simone Aarts, Lennart Heuvelman, Jan Hoogendonk, Barbara Hulsebosch, Hetty van Nieuwkerk, Hartman Out, Dick v.d. Pijl en Peter de Rijcke. H.V.G. nieuws 29 Bij het schrijven van dit stukje is het nog volop vakantie. Toch wil ik onze Hervormde Vrouwen Groep (H.V.G.) Eén in geloof en vriendschap eens onder uw aandacht brengen, omdat wij in september weer met ons winterseizoen gaan beginnen. Misschien heeft u daar ook wel zin in! Het doel van onze vereniging is, samen zijn in geloof en vriendschap. Met elkaar dingen doen, luisteren naar elkaar, er zijn voor elkaar. We kijken dan ook met dankbaarheid terug naar het af gelopen seizoen. Onze verenigingsavonden, elke 4 e woensdag van de maand, hebben een christelijk, cultureel of maatschappelijk karakter. Ook zijn er een aantal koffie- en crea-middagen en bezoeken we gezellige en bijzondere gelegenheden. Volgend jaar november bestaat de H.V.G. 60 jaar, we zullen daar zeker bij stilstaan. Het bestuur is weer druk bezig geweest om voor het komend seizoen de leden weer een afwisselend programma aan te kunnen bieden. Heeft u na dit gelezen te hebben belangstelling voor onze vereniging, dan bent u van harte welkom een avond mee te maken. Lid worden vinden we nog gezelliger. Ons programma van september 2004 t/m april 2005 ziet er als volgt uit: 8 september 2004 Fietstocht september 2004 Ds. L.J.T. Heuvelman met medewerking van de heer H.A. van der Meer, oudburgemeester van De Lier. 5 oktober 2004 Creatieve middag: kaarten maken. 7 oktober 2004 Gezamenlijke avond met K.V.G., Passage en Vrouwenraad. Het gezelschap Vrienden van de schakel brengt het toneelstuk Groeten van de Veluwe. 14 oktober 2004 Koffiemiddag; Paula Wüsterfeld met craniosacraal- en voetreflextherapie. 27 oktober 2004 Zwerven over de Veluwe met de heer Rien van Mouw. 2 november 2004 Creatieve middag: kaarten maken. 24 november 2004 Deze avond wordt verzorgd door slager Zwaard met medewerking van Verstegen Kruiden. 22 december 2004 Kerstviering met de zanggroep Musical Vocality. 4 januari 2005 Koffiemiddag; nieuwjaar wensen en spel. 20 januari 2005 Jaarvergadering; na de vergadering is er een optreden van de accordeonvereniging Door oefening verkregen. 8 februari 2005 Koffiemiddag; wat is Yakult en wat doet het? Het mysterie van een bacterie. 23 februari 2005 Mevrouw E. Kalsbeek: zij komt vertellen over het onderwerp Gestolen kinderen. 3 maart 2005 Creatieve middag: kaarten maken. 23 maart 2005 Paasviering met medewerking van mevrouw Sifra Haan (voordrachtskunst). 27 april 2005 Tussen kunst en kitsch met o.a. de mogelijkheid tot taxatie. Aanvang avondbijeenkomsten om 19:45 uur in De Rank. Aanvang koffiemiddagen om 14:00 uur in De Rank. Aanvang creatieve middag (kaarten maken) om 13:30 uur in De Rank.

16 31 Activiteitenkalender Rooster van kerkdiensten okt. 15 okt Kerk en schooldiensten in de Vredekerk en Domkerk. Jubileumconcert Con Amore in de Domkerk. 24 okt Jongerendienst in de Domkerk. 31 okt Zangdienst in de Domkerk Centrumdienst. 03 nov. Dankdag voor gewas en arbeid: Kerkdiensten in de Vredekerk en Domkerk. 07 nov Doopgezinsdienst in de Domkerk. Uitslaapdienst in t Centrum. Zendingsdienst in de Vredekerk. 14 nov. Viering van het Heilig Avondmaal. 21 nov Afsluiting van het kerkelijk jaar. 28 nov Jongerendienst in de Domkerk. 05 dec Uitslaapdienst in t Centrum. 12 dec Kerkdienst m.m.v. de Lofstem in de Domkerk. 18 dec Kerstzangavond m.m.v. Con Amore in de Domkerk. 24 dec Kerstnachtdiensten in de Vredekerk en Domkerk. 25 dec e Kerstdag: Kerkdiensten in de Vredekerk en Domkerk Kerstfeestviering van de zondagsschool/ kindernevendienst. 26 dec Kerstmeeting in één van de veilinghallen. 31 dec Oudejaarsdag: Kerkdiensten in de Vredekerk en Domkerk. Wilt u iets organiseren of heeft u iets wat thuishoort op de activiteitenkalender? Bel dan even naar Tanja van der Lugt (627005), Jeannet de Vos (516463) of Piet Buitelaar (517017), zodat er zo min mogelijk activiteiten tegelijk zijn! Voor de periode 1 september 2004 tot en met 31 oktober Datum: Vredekerk: Aanvang: Domkerk: 05 sept. Ds. J.A. Schneider 09:30 Ds. G. Schouten (H.D.) Ds. G. Schouten (S.O.W.) 19:00 12 sept. Startzondag van het winterwerk Mevr. R.N. Slot-de Haan 09:30 Ds. L.J.T. Heuvelman 19:00 Ds. J.A. Schneider (S.O.W.) 19 sept. Ds. H. Out (H.A.) 09:30 Ds. G. Schouten (H.A.) Ds. H. Out (H.A./S.O.W.) 19:00 26 sept. Ds. J.A. Schneider 09:30 Ds. L.J.T. Heuvelman 19:00 Ds. G. Schouten (S.O.W.- jongerendienst) 03 okt. Ds. H. Out 09:30 Ds. G. Schouten Uitslaapdienst in t Centrum: Ds. van Drongelen (Delft) 12:00 Ds. C. Schreuder ( t Woudt) (S.O.W.) 19:00 10 okt. Kerk- en schooldienst Mevr. R.N. Slot-de Haan 09:30 Ds. L.J.T. Heuvelman 19:00 Ds. M.P. Vis (Schipluiden) (S.O.W.) 17 okt. Ds. H. Out 09:30 Ds. G. Schouten (m.m.v. de cantorij) Ds. H. Out (S.O.W.) 19:00 24 okt. Ds. J.A. Schneider 09:30 Ds. J.W. Sparreboom (Krimpen aan den IJssel) 19:00 Ds. L.J.T. Heuvelman (S.O.W.-jongerendienst) 31 okt. Ds. H. Out (Centrumdienst) 09:30 Ds. G. Schouten 19:00 Ds. J.A. Schneider (S.O.W.-zangdienst)

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeentee Meeuwen Hagoort Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Stuurt u

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 Héy! Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn allen trots

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Vorming en Toerusting seizoen

Vorming en Toerusting seizoen Kringwerk verrassende ontmoetingen kom in de kring geloofsverkennend met de Bijbel open meditatief studie spiritualiteit samen een boek/filmpje pakken ONDERWERPEN VAN LEVENSBELANG een open en plezierige

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Inhoud: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. De commissie 4. De activiteiten 5. Aanbevelingen en actiepunten. 1. Inleiding - Duidelijke behoefte

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman.

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 26 oktober 2016 Agenda 2016 Okt Nov Dec Oktober Ma 31 Herdenken Hervorming 1517 Wo 2 November Dankdag voor gewas en arbeid 14.30u. dankdagdienst Bethabara Wo 9 Start Europees schoolfruit

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

TROUWEN IN DE KERK. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 5

TROUWEN IN DE KERK. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 5 TROUWEN IN DE KERK Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 5 TROUWEN IN DE KERK Mensen beloven elkaar liefde en trouw. Dat doen ze voor hun hele leven. Een dergelijke beslissing wordt

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Is ieder gemeentelid een diaken?

Is ieder gemeentelid een diaken? dit is een folder van diakonie van de hervormde gemeente van harmelen Is ieder gemeentelid een diaken? Is ieder gemeentelid een diaken? Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71 Agenda Project Landen 2-12 maart 2015 Ledenvergadering 26 maart 2015 Grote Rekendag 25 maart 2015 Paasviering s middags op 2 april 2015 Koningsspelen 24

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011)

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011) Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer 2011-2015 (versie 5 mei 2011) Eerste contouren Een werkgroep is in 2010 gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor PKN gemeente Schermer.

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen?

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen? Bouw jij volgend seizoen mee aan het jeugdwerk? Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie