Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4"

Transcriptie

1 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag v.m. Psalm 47 : 3, 4 Zondag 4 mei v.m. Psalm 81 : 1, 12 n.m. Psalm 143 : 1, 10 Kinderoppas Zondag 20 april Jona gaat naar Ninevé Verhaal 75 Stickeren: Gisette v. Heerd Groep 4 0 t/m 2 jaar Simone Jongbloed Margriet v. Heerd Dieke Bos Renate Lagerwey 3 6 jaar Ria Gerritsen Marijke v. Silfhout Marieke Zandsteeg Zondag 27 april Daniel in de leeuwenkuil Verhaal 82 Stickeren: Renate Lagerweij Groep 5 0 t/m 2 jaar Erica Schuitemaker Rielle Speijers Gerry Kelderman Verena Pater 3 6 jaar Marry v. Breeschoten Mirjam Schipper Alinda Blotenburg Donderdag 1 mei Hemelvaartsdag De Heere Jezus gaat naar de hemel Verhaal 43 Stickeren: Verena Pater Groep 6 0 t/m 2 jaar Carolien v.d. Vliert Renske v. Werven Marielle v. Beek

2 Ilse v. Die 3 6 jaar Wilma Schipper Jetty Lagerweij Margreth Bos Zondag 4 mei Johannes op het eiland Patmos Verhaal 56 Stickeren: Juan Everts Groep 7 0 t/m 2 jaar Henny v.d. Vegt Ina v. Middendorp Jolanda v. Middendorp Tineke Stomphorst 3 6 jaar Joke Roelofsen Jantine Veldhuizen Samine Timmer Beste ouders/verzorgers, Willen alle ouders van kinderen die de oppas bezoeken en nog niet zindelijk zijn, een tasje meenemen met een luier en billendoekjes? Ook is het fijn als de naam van het kindje op het tasje staat! Bedankt voor de medewerking. Caroliene en Anneke Agenda Open huis Meestershuis, Mentorentraining o.l.v. ds. M. Van Campen, Meestershuis Kerkenraad preekbespreking, Emmaus avond, Mannenvereniging, Consistoriekamer tot 28-04, TOV kamp Volleybaltoernooi SIGN voor HGJB projekt Gebedskring, 21.00, fam.spelt Collectemunten, consistorie, tot 03-05, SIGN kamp Hemelvaartsdag, dauwtrappen, 6.30 Oude Kerk \ Collectemunten, Consistorie, Consistorievergadering, Ouderenmiddag, Meestershuis, Doopzitting, consistoriekamer Kerkpleinmarkt Vrouwenvereniging Ruchama Collectemunten, consistorie, Inleverdatum kopij Uw bijdrage voor de volgende kerkbode ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 2 mei voor uur, bij voorkeur per Deze kerkbode geldt voor 2 weken.

3 PASTORAAT Vakantie ds. Nap: Maandag 28 april t/m dinsdag 6 mei. Vervanging door ds. Van Roest, tel Rondom het Woord We worden geroepen onder het Woord van God, zowel op de zondagen, alsook op de Hemelvaartsdag 1 mei. In enkele avonddiensten is er de prediking vanuit onze Heidelbergse Catechismus. Leest u de Zondagen alvast door? Op zondagmorgen 4 mei zingen we s morgens na de dienst twee coupletten van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van de koningin en het gedenken van het eind van de 2e wereldoorlog. Die avond is het ook dodenherdenking. Daarom begint de dienst een half uur eerder, en wel om uur (!), zodat wie wil ook nog naar de dodenherdenking kan gaan, en in elk geval de twee minuten stilte niet in het gedrang komen. De Heere zegene Zijn Woord tot heil van zondaren en tot eer van Zijn grote Naam. Onze zieken Mevr. van den Brandhof-van Hal, Wagenmakershoek 28, moest toch een verdere ingreep bij het hart ondergaan. Zij is inmiddels in Nieuwegein gedotterd en al weer thuis. Wat is dat allemaal snel gegaan! Mevr. A.W. de Klerk, Boslaan 85, werd in het ziekenhuis te Ede aan haar knie geopereerd en is als u dit leest hopelijk ook weer thuis. Wat Aron van den Broek, Loenhorsterweg 7a, aangaat, hij was met z n vier jaar maar mooi in de kerk, toen we op zondag 6 april de Heere mochten danken voor Zijn weldaden van het afgelopen half jaar. Er leek de week daarvoor nog een complicatie te zijn, die veel spanning gaf, maar onderzoek wees uit, dat er geen reden tot zorg was. Het was in die zin dus een dubbel dankgebed. De Heere zegene Aron en zijn gezin in de toekomst. De controlebezoeken zullen blijven in de komende jaren. Zoals ik de vorige maal al schreef. Ook voor de fam. Van Harn-Smallegange, Schaepmanstraat 6, mochten we danken, daar de chemokuren bij mevr. van Harn zijn aangeslagen. Mevr. Ferwerda-Borgers, Meulunterseweg 50, werd in Utrecht aan haar hoofd geopereerd en mag nu al thuis weer bij haar gezin zijn. In het Edese ziekenhuis werd opgenomen dhr. J. Jansen, Blankespoorselandweg 19, in verband met galsteen. De Heere wil voor deze en andere zieken een Toevlucht zijn ten allen tijde. Geboren Ilona Bij Ferdinand en Marry van Veldhuizen-Vaarkamp, Postweg 120, werd op 29 maart een welgeschapen dochter geboren, Ilona. Een ooievaar laat van ver al zien dat er iets moois aan de hand is. Ilona is het zusje van Vera, Wessel en Selma. Wat een wonder als alles goed en wel mag verlopen bij de geboorte, zoals ook nu. De Heere mag er voor gedankt worden; het zijn weldaden die wij niet verdiend hebben. Wij wensen de ouders veel wijsheid en liefde om hun kinderen in het geloof in de Heere Jezus op te voeden. Gelukkig wil Hij er Zelf in helpen. Geboren Yorick Ronald Hendrik is zijn naam. Zoon van Marcel en Corinne Andeweg-de Vries, Hammerdijk 6a. Yorick werd geboren op 3 april. Heel bijzonder om deze kleine na een periode van verwachten uit Gods Vaderhand te ontvangen; en om nu met z n drieën te zijn. Wat verandert dan eigenlijk alles in je huwelijksleven. Wij wensen deze jonge ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kleine jongetje. Opdat hij mag opgroeien tot Gods eer en tot zijn eigen zaligheid, zoals het huwelijksformulier het zo fraai uitdrukt. Tevens wensen wij jullie sterkte toe in verdriet dat er kwam.

4 Dopen en doopzitting Er is een doopdienst gepland op zondagmorgen 11 mei, de 1e Pinksterdag. De doopzitting wordt gehouden op donderdag 8 mei om uur in de consistoriekamer. Graag het doopformulier al van tevoren doornemen. Deze doopzitting ligt in verband met de meivakantie wat dichter tegen de doopzondag aan dan gebruikelijk. De sectie-ouderlingen zullen ditmaal het doopbezoek brengen voorafgaande aan deze doopzitting. Na de belijdenisdienst Het mocht weer een hoogtepunt in het gemeenteleven zijn. De belijdenisdienst. Tien gemeenteleden spraken het ja-woord uit in de richting van de Heere. Zeer velen waren er getuige van. Als belijdenisgroep hopen we elkaar nog een paar keer te ontmoeten. We mogen de Heere wel vragen om de genade van de volharding. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het zal er om gaan om ook in de toekomst niets van onszelf te verwachten, maar alles van de Heere Jezus te verwachten, Die zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen. Wie volgt? We hopen volgend jaar weer een belijdenisdienst te beleven. Zult u/jij dan misschien belijdenis van het geloof afleggen, als het er tot nu toe niet van kwam? Er zijn meerdere ouderen (zeg maar boven de 50 jaar) die nog geen belijdenis gedaan hebben. Sommigen hebben gevraagd om een gelegenheid tot belijdeniscatechisatie. Graag geven we die mogelijkheid. Ik verneem van hen gaarne wie daarvan gebruik zou willen maken. Maar er zijn ook jongeren van zeg maar rond de 20, die misschien overwegen om belijdenis te doen. Maar je voelt je nog niet zo zeker. Het is altijd mogelijk om daar eens over te spreken samen. Ik hoor er graag van. Zo is het aas al weer uitgeworpen. Wie? In de belijdenisdienst hoorden we: de Heere is het waard dat Hij beleden wordt. Leest u De Waarheidsvriend? Hoe kan ik dit weekblad van de Gereformeerde Bond het beste aanbevelen? In het nieuwste nummer staan artikelen over Christen en tijdgeest, de identiteit van hervormde scholen, het lezen en bidden aan tafel, rentmeesterschap, pastor op de camping, enz. Bovendien allerlei kerkelijke wetenswaardigheden. Voor 45,00 per jaar hebt u werkelijk een prachtig blad over kerkelijke en geestelijke zaken. Nog maar weer eens aanbevolen. U kunt ook eerst 3 proefnummers aanvragen. Voor abonnement of proefnummers kunt u zich richten tot het bureau GB, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn. Het kan ook via de website van de GB: Diep delven in Delft Zeer veel Lunteranen hadden vernomen dat er jong bloed door technisch Delft ging stromen en waren die 9 e april op de oratie van de nieuwe professor afgekomen. Vol verwachting zetelden oud en jong zich in de ruime gehoorzaal om maar niets te missen van een les in wiskunde, in het bijzonder waar het geurt naar mathematische statistiek. Er waren er na afloop wel, die zeiden; Ik heb iets gemist, gelijk dit wel meer na een rede geuit wordt. De oorzaak mag in dit geval wel zeker in het ik gezocht worden, want er was genoeg door spreker gezegd. Wiskunde is creatief en interessant, zo klonk het herhaaldelijk, zodat de rector magnificus na afloop terecht het predikaat enthousiast opplakte. Voor wiskunde kun je ook geen luimakende knobbel hebben, en statistiek speelt een grote rol in onderzoeksthema s als gezondheid en milieu. Een vraag hoorde ik nog wel van diverse kanten, waar onze broeder nog eens over zou kunnen peinzen: of hij statistisch gezien zijn lezing niet beter in Lunteren had kunnen houden, vanuit oogpunt van milieu bijvoorbeeld. We zijn benieuwd hoe hij van deze vraag en dit gegeven tot een antwoord en conclusie komt. Het zal wel van de aannames afhangen (de kolommen van dit blad staan overigens niet voor een antwoord open). Kortom bedankt!

5 Vanuit de pastorie Van maandag 28 april tot en met dinsdagmiddag 6 mei hoop ik meivakantie te hebben. Wel hoop ik op Hemelvaartsdag hier te preken. In noodgevallen is ds. Van Roest bereid om mij te vervangen. Hopelijk is het echter niet nodig. Mede namens mijn vrouw wil ik u en jou bedanken voor de warme en hartelijke belangstelling rondom onze verjaardagen. Het was al weer onze tweede verjaardag in uw midden. Wat gaat alles snel. Het is het waard om de Heere te danken voor Zijn weldaden. Een groet van huis tot huis, uw J.P. Nap (tel ; E: KERKENRAAD Vanuit de vergadering van 9 april Op woensdagavond 9 april gebeurde er toch wel iets heel bijzonders. Als broeders van de kerkenraad beklommen we tegen achten de trappen van het nieuwe Meestershuis en vergaderden we voor de eerste maal in de bovenzaal, een mooie ruime locatie. Na de opening leidde br. Van Leijenhorst de bijbelstudie over Colossenzen 4 en spraken we daar een moment over door. Daarna passeerden vele zaken de revue. O.a. werd de jaarrekening 2007 van de kerkrentmeesters vastgesteld, met dank aan penningmeester Heijkamp voor zijn vele werk. We brainstormden hoe het diaconaat nog dichter bij de gemeente gebracht kan worden. Ook dachten we na over het begeleiden van ouders bij de geloofsopvoeding en we besloten op voorstel van het consistorie om in juni een terugkomavond te beleggen voor alle ouders die in de afgelopen jaren een kind hebben laten dopen. Vanuit de ZEC wordt op D.V. zondag 8 juni evenals vorig jaar een kennismakingsdienst georganiseerd (om alvast te noteren). Er blijft steeds leiding nodig in het clubwerk en als mentor van de catechisaties. Met een afvaardiging van het breed moderamen van de classis Ede is door onze twee afgevaardigden naar de classis een positief gesprek gevoerd over de plaats van het gereformeerd belijden in het beleid van de classicale vergadering. Met tweeënhalf uur was deze vergadering rond en konden we om half elf afsluiten. DIACONIE Opbrengsten collecten: Evangelisatiewerk Plaatselijk Vluchtheuvel Collecten komende (zon)dagen: Zondag 20 april Hulp Oost Europa Zondag 27 april Woord & Daad Donderdag 1 mei Algemeen diaconaal Zondag 4 mei HGJB Rolstoelduwers gevraagd Opnieuw zijn de kerken in Lunteren benaderd door contactpersoon J.A. van den Bos met de vraag of wij mensen beschikbaar hebben die willen helpen met rolstoelduwen. Het zijn vooral oudere mensen afkomstig uit heel Nederland die een weekje met vakantie zijn in Lunteren en in De Werelt logeren. Omdat de meesten slecht ter been zijn, worden iedere zondag Lunterse vrijwilligers gevraagd om met deze mensen een uurtje door de mooie bossen te wandelen als het weer dat toelaat. De gasten mogen dan plaatsnemen in een rolstoel. Ik kan u verzekeren dat het genieten is voor zowel de gasten als de duwers. Het is dankbaar werk wat we voor onze naaste mogen doen. Als Herv. Gem. van Lunteren nemen we eens in de drie weken een zondag voor onze rekening. We verzamelen rond uur bij de hoofdingang van De Werelt. Voor

6 onderstaande data zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. 11 mei 8 personen 22 juni 16 personen 13 juli 16 personen 03 augustus 16 personen 24 augustus 16 personen Mogen wij weer op uw spontane reactie rekenen? Graag opgeven bij Albert Everts. Tel KERKRENTMEESTERS Ledenadministratie Een hartelijk welkom aan de ingekomenen: vanuit Barneveld: mevrouw M. van den Berg, Hessenweg 83, 6741 JP. vanuit Ede: mevrouw M. van den Top, Dorpsstraat 25, 6741 AA. Uitschrijvingen op verzoek: de heer en mevrouw Van Voskuilen, Stationsstraat 41. de heer G. Voorthuizen, Hindelaan 58. mevrouw J. Burgers-Hooyer, Het Veldje 1. Verhuisd: naar Garderen: mevrouw D. van de Lustgraaf, Molenparkweg 30a. naar Renswoude: de heer M. van de Vliert, Scharrenburgersteeg 7. Inzage jaarstukken De jaarrekening van 2007 is inmiddels voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. In de kerkenraadsvergadering van woensdag 9 april j.l. is de jaarrekening vastgesteld. Kerkordelijk dient de jaarrekening hierna ter inzage te worden gelegd. U en jij hebben hier D.V. de komende week (van maandag 21 tot en met vrijdag 25 april) gelegenheid voor. Graag van te voren even een belletje (telefoon ) naar ondergetekende, zodat er op het door uw/jouw gewenste tijdstip ook iemand aanwezig is. Collectemunten Op de volgende dagen en tijden D.V. wordt er de komende periode zitting gehouden in de consistorie van de Oude kerk om de voorraad collectemunten weer te kunnen aanvullen: dinsdag 29 april van tot uur, dinsdag 6 mei van tot uur en dinsdag 13 mei van tot uur. Heeft u en heb jij de voordelen van de collectemunten al ondervonden? Nee? Kom langs voor meer informatie. Collecten en giften De collecten van de afgelopen weken zijn geteld, namelijk op: Eredienst 559, Pastoraat 637,24 Verder ontving dominee Nap 10,00 en 20,00 voor het Meestershuis. Hartelijk dank voor bovengenoemde (financiële) betrokkenheid. Bestemming collecten Het onderhoud van de kerk en de kerkelijke gebouwen staat als bestemming genoteerd op het collecterooster voor D.V. zondag 20 april. De collectegelden van zondag 27 april en Hemelvaartsdag 1 mei zijn voor de dekking van de kosten voor het instandhouden van de erediensten, terwijl op zondag 4 mei de collecte specifiek bestemd is voor het onderdeel pastoraat in onze gemeente. In de komende week kan een ieder zien (zie de alinea inzage jaarstukken) dat heel het gemeentewerk in al zijn facetten veel kosten met zich meebrengt. En daarom: bij voorduur van harte aanbevolen, ook in uw/jouw gebeden. Jaco Heykamp

7 VERENIGINGSWERK Verslag Emmaüs cursussen De Emmaus cursus bestaat uit twee onderdelen. Het op-weg en het onderweg gedeelte. De Emmaüs op-weg is opgezet om het christelijk geloof op een eenvoudige wijze uit te leggen. Deze cursus bestaat uit 16 avonden, onderverdeeld in drie modules. (1) Wat christenen geloven, (2) Hoe christenen groeien in het geloof, en (3) Hoe christenen leven. Dit seizoen zijn er twee groepen gestart met de op-weg cursus. Eén groep van vijftien personen en daarnaast wat kleinere groep mannen. Mensen die niet gewend waren om samen over het geloof te praten, brengen nu zelf anderen mee. Het is heel mooi om te zien dat voor mensen, die soms heel weinig van het geloof weten, het nu echt gaat leven. De op-weg groep van vorig jaar (zestien personen) heeft dit seizoen het op-weg gedeelte afgemaakt. De Emmaüs onderweg cursus is een vervolg van de op-weg cursus. Hier wordt uitgebreider op de stof ingegaan. Hieraan hebben dit jaar drie groepen van in totaal 35 personen aan meegedaan. We zijn er dankbaar voor dat zoveel verschillende mensen aan dit stukje gemeentewerk hebben deelgenomen. Ook op deze manier wordt het persoonlijk geloof, en ook de gemeente opgebouwd. Ook doen er dit jaar weer verschillende mensen openbare geloofsbelijdenis die in voorgaande jaren de Emmaüs cursus hebben gevolgd. Heb je nog vragen over de Emmaüs cursus, of heb je interesse om hier aan deel te nemen, neem dan kontact op met Hans van Eck, tel of mail Uitnodiging voor Emmaüsgroepen Door één van de Emmaüsgroepen is een avond georganiseerd over genezing en occultisme. Op deze avond zal spreken de heer Slokker uit Huizen. Hij kent de wereld van genezing en occultisme van binnenuit en is daaruit bevrijd. Op deze avond zijn alle leden van de Emmaus op-weg en onderweg van harte welkom. Ook echtgenoten/echtgenotes die niet aan de Emmauscursus deelnemen hartelijk welkom! De avond wordt gehouden D.V. woensdag 23 april in het nieuwe Meestershuis. De aanvang is uur en de koffie staat klaar vanaf uur. Mannenvereniging We hopen weer samen te komen op donderdag 24 april in de consistoriekamer van de Oude Kerk, en wel van uur. De inleiding is ditmaal door br. G. Jongbloed en gaat over Lukas 16:19-31, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (n.a.v. De Hervormde Vaan januari). Een aangrijpende gelijkenis! We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten. Ds. Nap Gebedskring Er is weer een datum afgesproken dat we als gebedskring bij elkaar willen komen. Het is op maandag 28 april om uur en dit keer worden we verwacht bij: Fam.Spelt Kastanjelaan Oost 29 Iedereen is hartelijk welkom. Heey TOV-ers, Inmiddels is het clubseizoen afgelopen en hebben jullie voorlopig de zaterdagavonden weer vrij. Jammer natuurlijk, want nu weet je niet wat je moet doen. Maar volgens ons lost zich dat vanzelf op, omdat het weer langer licht is s avonds. Wij weten de avonden al wel te vullen! Wij zijn druk met de voorbereidingen van kamp. Over enkele weken is het zover! Het thema voor het kamp is: Face to Face, dive into Jacobs life. We gaan kijken hoe het in het leven van Jacob er aan toe ging en proberen daar lessen voor ons zelf uit te trekken. De God van Jacob wil ook onze God

8 zijn. We verblijven een heel weekend in Otterlo. We hopen daar een héél gezegend weekend met elkaar te hebben en ook heel erg gezellig! Hartelijke groeten van de TOV-leiding, Alinda, Geurt, Annet, Wim, Gert, Janita en Gert-Jan Ouderenmiddag Onze laatste ouderenmiddag van dit seizoen wordt D.V. gehouden op woensdagmiddag 7 mei in de nieuwe aanbouw van het Meestershuis. De bijeenkomsten in de zaal van Euterpe behoren nu tot het verleden. Ds. Nap zal de meditatie voor zijn rekening nemen. Na de pauze zal mevrouw Zimmer-Koopsen uit Ermelo ons vertellen over haar belevenissen in de trouwzaal. Het schijnt een zeer interessant onderwerp te zijn. De aanvang is ook nu weer om half drie en er is vanaf twee uur een kopje koffie/thee. Om ongeveer half vijf willen wij dan weer graag afsluiten. Alle ouderen zijn hartelijk welkom. Wij hopen op veel belangstelling. Als u geen vervoer hebt kunt u bellen naar J. van den Bor, tel Vrouwenvereniging Ruchama Op 13 mei hebben we al weer de laatste verenigingsavond van het seizoen. Deze keer hebben we een speciaal programma afgesproken bij Trans World Radio in Barneveld, locatie kasteel Schaffelaar. Naast een informatief gedeelte speciaal voor vrouwen is er natuurlijk ook gelegenheid voor gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Voor deze avond wordt een kleine bijdrage verwacht van 5 euro. Graag vooraf betalen bij opgave bij Rita Spelt Opgeven is nog mogelijk tot 29 april bij Rita Kooistra Tel Op 13 mei verzamelen bij de parkeerplaats bij het Meestershuis om uur. We kunnen dan zoveel mogelijk met elkaar meerijden. Allemaal een fijne avond gewenst. ACTIVITEITEN Dauwtrappen op Hemelvaartsdag van uur De activiteitencommissie zal D.V. in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag ook dit jaar weer een wandeltocht organiseren. Wij starten op donderdag 1 mei om 6.30 uur bij de Oude kerk. De route zal ons op de prachtigste plaatsen van Lunteren brengen. Alle details verklappen we nog niet, maar ook dit jaar zal de route opnieuw door de Lunterse bossen lopen. Ongeveer op de helft (na ongeveer 3 kwartier) zullen we op een rustige plaats even op adem komen, de kelen smeren met een glas frisdrank en daarna met z n allen enkele liederen zingen. Het plan is om uiterlijk 8.00 uur weer terug te zijn bij de Oude Kerk, zodat iedereen zich even thuis op kan frissen om daarna op tijd in de kerk te kunnen zijn. De wandeltocht is bestemd voor iedereen die mee wil. Familie, vrienden, kennissen en buren zijn ook van harte uitgenodigd. ALGEMEEN ZOA collecte De ZOA collecte in Lunteren heeft dit jaar het prachtige bedrag van 3.590,14 euro opgebracht. Iedereen die heeft geholpen om de collecte tot een succes te maken en allen die een bijdrage gaven: Hartelijk bedankt

9 Oproep vrijwilligers Vakantieweken voor mensen met een beperking uitgaande van de hervormde vrouwenbond op gg. De commissie zoekt voor haar vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking nog verpleegkundigen/ ziekenverzorgenden voor de week van 2-8 augustus 2008 (bootreis) En voor de kinderweek nog een (KA) verpleegkundige van 1augustus av tot 8 augustus Graag opgave bij: B.Nap-Boer, Dorpsstraat 180, 7641 AR Lunteren, , Jongerenavond Jullie worden allemaal weer hartelijk uitgenodigd voor een jongerenavond op DV donderdag 24 april. Deze avonden zijn bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar. Ben je jonger dan zul je echt nog even moeten wachten. Voor jullie worden weer andere fijne avonden georganiseerd. We merken de laatste tijd wel dat er wat oudere gemeenteleden zijn die erg geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Zij zijn natuurlijk van harte welkom om ook eens een avond bij te wonen, maar het blijft uiteraard een avond gericht op onze jonge mensen. Het onderwerp van de volgende jongerenavond is: De macht van het kwaad en de kracht van Jezus. Er zijn een aantal jongeren geweest die aan hebben gegeven waar ze graag antwoord op willen hebben. Ds. J. Koppelaar zal daar die avond op in gaan. Ook op de avond zelf kun je in de pauze weer vragen indienen of persoonlijk aan de dominee stellen. Occultisme is een heel actueel onderwerp en we raden jullie dan ook aan om allemaal te komen. Je kunt in de Bethelkerk terecht voor een gezellige inloop vanaf half acht en we beginnen dan om acht uur. Koffie, thee en fris zijn gratis en er is ook altijd wel wat lekkers bij. Hartelijk welkom dus!

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie