Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4"

Transcriptie

1 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag v.m. Psalm 47 : 3, 4 Zondag 4 mei v.m. Psalm 81 : 1, 12 n.m. Psalm 143 : 1, 10 Kinderoppas Zondag 20 april Jona gaat naar Ninevé Verhaal 75 Stickeren: Gisette v. Heerd Groep 4 0 t/m 2 jaar Simone Jongbloed Margriet v. Heerd Dieke Bos Renate Lagerwey 3 6 jaar Ria Gerritsen Marijke v. Silfhout Marieke Zandsteeg Zondag 27 april Daniel in de leeuwenkuil Verhaal 82 Stickeren: Renate Lagerweij Groep 5 0 t/m 2 jaar Erica Schuitemaker Rielle Speijers Gerry Kelderman Verena Pater 3 6 jaar Marry v. Breeschoten Mirjam Schipper Alinda Blotenburg Donderdag 1 mei Hemelvaartsdag De Heere Jezus gaat naar de hemel Verhaal 43 Stickeren: Verena Pater Groep 6 0 t/m 2 jaar Carolien v.d. Vliert Renske v. Werven Marielle v. Beek

2 Ilse v. Die 3 6 jaar Wilma Schipper Jetty Lagerweij Margreth Bos Zondag 4 mei Johannes op het eiland Patmos Verhaal 56 Stickeren: Juan Everts Groep 7 0 t/m 2 jaar Henny v.d. Vegt Ina v. Middendorp Jolanda v. Middendorp Tineke Stomphorst 3 6 jaar Joke Roelofsen Jantine Veldhuizen Samine Timmer Beste ouders/verzorgers, Willen alle ouders van kinderen die de oppas bezoeken en nog niet zindelijk zijn, een tasje meenemen met een luier en billendoekjes? Ook is het fijn als de naam van het kindje op het tasje staat! Bedankt voor de medewerking. Caroliene en Anneke Agenda Open huis Meestershuis, Mentorentraining o.l.v. ds. M. Van Campen, Meestershuis Kerkenraad preekbespreking, Emmaus avond, Mannenvereniging, Consistoriekamer tot 28-04, TOV kamp Volleybaltoernooi SIGN voor HGJB projekt Gebedskring, 21.00, fam.spelt Collectemunten, consistorie, tot 03-05, SIGN kamp Hemelvaartsdag, dauwtrappen, 6.30 Oude Kerk \ Collectemunten, Consistorie, Consistorievergadering, Ouderenmiddag, Meestershuis, Doopzitting, consistoriekamer Kerkpleinmarkt Vrouwenvereniging Ruchama Collectemunten, consistorie, Inleverdatum kopij Uw bijdrage voor de volgende kerkbode ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 2 mei voor uur, bij voorkeur per Deze kerkbode geldt voor 2 weken.

3 PASTORAAT Vakantie ds. Nap: Maandag 28 april t/m dinsdag 6 mei. Vervanging door ds. Van Roest, tel Rondom het Woord We worden geroepen onder het Woord van God, zowel op de zondagen, alsook op de Hemelvaartsdag 1 mei. In enkele avonddiensten is er de prediking vanuit onze Heidelbergse Catechismus. Leest u de Zondagen alvast door? Op zondagmorgen 4 mei zingen we s morgens na de dienst twee coupletten van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van de koningin en het gedenken van het eind van de 2e wereldoorlog. Die avond is het ook dodenherdenking. Daarom begint de dienst een half uur eerder, en wel om uur (!), zodat wie wil ook nog naar de dodenherdenking kan gaan, en in elk geval de twee minuten stilte niet in het gedrang komen. De Heere zegene Zijn Woord tot heil van zondaren en tot eer van Zijn grote Naam. Onze zieken Mevr. van den Brandhof-van Hal, Wagenmakershoek 28, moest toch een verdere ingreep bij het hart ondergaan. Zij is inmiddels in Nieuwegein gedotterd en al weer thuis. Wat is dat allemaal snel gegaan! Mevr. A.W. de Klerk, Boslaan 85, werd in het ziekenhuis te Ede aan haar knie geopereerd en is als u dit leest hopelijk ook weer thuis. Wat Aron van den Broek, Loenhorsterweg 7a, aangaat, hij was met z n vier jaar maar mooi in de kerk, toen we op zondag 6 april de Heere mochten danken voor Zijn weldaden van het afgelopen half jaar. Er leek de week daarvoor nog een complicatie te zijn, die veel spanning gaf, maar onderzoek wees uit, dat er geen reden tot zorg was. Het was in die zin dus een dubbel dankgebed. De Heere zegene Aron en zijn gezin in de toekomst. De controlebezoeken zullen blijven in de komende jaren. Zoals ik de vorige maal al schreef. Ook voor de fam. Van Harn-Smallegange, Schaepmanstraat 6, mochten we danken, daar de chemokuren bij mevr. van Harn zijn aangeslagen. Mevr. Ferwerda-Borgers, Meulunterseweg 50, werd in Utrecht aan haar hoofd geopereerd en mag nu al thuis weer bij haar gezin zijn. In het Edese ziekenhuis werd opgenomen dhr. J. Jansen, Blankespoorselandweg 19, in verband met galsteen. De Heere wil voor deze en andere zieken een Toevlucht zijn ten allen tijde. Geboren Ilona Bij Ferdinand en Marry van Veldhuizen-Vaarkamp, Postweg 120, werd op 29 maart een welgeschapen dochter geboren, Ilona. Een ooievaar laat van ver al zien dat er iets moois aan de hand is. Ilona is het zusje van Vera, Wessel en Selma. Wat een wonder als alles goed en wel mag verlopen bij de geboorte, zoals ook nu. De Heere mag er voor gedankt worden; het zijn weldaden die wij niet verdiend hebben. Wij wensen de ouders veel wijsheid en liefde om hun kinderen in het geloof in de Heere Jezus op te voeden. Gelukkig wil Hij er Zelf in helpen. Geboren Yorick Ronald Hendrik is zijn naam. Zoon van Marcel en Corinne Andeweg-de Vries, Hammerdijk 6a. Yorick werd geboren op 3 april. Heel bijzonder om deze kleine na een periode van verwachten uit Gods Vaderhand te ontvangen; en om nu met z n drieën te zijn. Wat verandert dan eigenlijk alles in je huwelijksleven. Wij wensen deze jonge ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kleine jongetje. Opdat hij mag opgroeien tot Gods eer en tot zijn eigen zaligheid, zoals het huwelijksformulier het zo fraai uitdrukt. Tevens wensen wij jullie sterkte toe in verdriet dat er kwam.

4 Dopen en doopzitting Er is een doopdienst gepland op zondagmorgen 11 mei, de 1e Pinksterdag. De doopzitting wordt gehouden op donderdag 8 mei om uur in de consistoriekamer. Graag het doopformulier al van tevoren doornemen. Deze doopzitting ligt in verband met de meivakantie wat dichter tegen de doopzondag aan dan gebruikelijk. De sectie-ouderlingen zullen ditmaal het doopbezoek brengen voorafgaande aan deze doopzitting. Na de belijdenisdienst Het mocht weer een hoogtepunt in het gemeenteleven zijn. De belijdenisdienst. Tien gemeenteleden spraken het ja-woord uit in de richting van de Heere. Zeer velen waren er getuige van. Als belijdenisgroep hopen we elkaar nog een paar keer te ontmoeten. We mogen de Heere wel vragen om de genade van de volharding. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het zal er om gaan om ook in de toekomst niets van onszelf te verwachten, maar alles van de Heere Jezus te verwachten, Die zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen. Wie volgt? We hopen volgend jaar weer een belijdenisdienst te beleven. Zult u/jij dan misschien belijdenis van het geloof afleggen, als het er tot nu toe niet van kwam? Er zijn meerdere ouderen (zeg maar boven de 50 jaar) die nog geen belijdenis gedaan hebben. Sommigen hebben gevraagd om een gelegenheid tot belijdeniscatechisatie. Graag geven we die mogelijkheid. Ik verneem van hen gaarne wie daarvan gebruik zou willen maken. Maar er zijn ook jongeren van zeg maar rond de 20, die misschien overwegen om belijdenis te doen. Maar je voelt je nog niet zo zeker. Het is altijd mogelijk om daar eens over te spreken samen. Ik hoor er graag van. Zo is het aas al weer uitgeworpen. Wie? In de belijdenisdienst hoorden we: de Heere is het waard dat Hij beleden wordt. Leest u De Waarheidsvriend? Hoe kan ik dit weekblad van de Gereformeerde Bond het beste aanbevelen? In het nieuwste nummer staan artikelen over Christen en tijdgeest, de identiteit van hervormde scholen, het lezen en bidden aan tafel, rentmeesterschap, pastor op de camping, enz. Bovendien allerlei kerkelijke wetenswaardigheden. Voor 45,00 per jaar hebt u werkelijk een prachtig blad over kerkelijke en geestelijke zaken. Nog maar weer eens aanbevolen. U kunt ook eerst 3 proefnummers aanvragen. Voor abonnement of proefnummers kunt u zich richten tot het bureau GB, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn. Het kan ook via de website van de GB: Diep delven in Delft Zeer veel Lunteranen hadden vernomen dat er jong bloed door technisch Delft ging stromen en waren die 9 e april op de oratie van de nieuwe professor afgekomen. Vol verwachting zetelden oud en jong zich in de ruime gehoorzaal om maar niets te missen van een les in wiskunde, in het bijzonder waar het geurt naar mathematische statistiek. Er waren er na afloop wel, die zeiden; Ik heb iets gemist, gelijk dit wel meer na een rede geuit wordt. De oorzaak mag in dit geval wel zeker in het ik gezocht worden, want er was genoeg door spreker gezegd. Wiskunde is creatief en interessant, zo klonk het herhaaldelijk, zodat de rector magnificus na afloop terecht het predikaat enthousiast opplakte. Voor wiskunde kun je ook geen luimakende knobbel hebben, en statistiek speelt een grote rol in onderzoeksthema s als gezondheid en milieu. Een vraag hoorde ik nog wel van diverse kanten, waar onze broeder nog eens over zou kunnen peinzen: of hij statistisch gezien zijn lezing niet beter in Lunteren had kunnen houden, vanuit oogpunt van milieu bijvoorbeeld. We zijn benieuwd hoe hij van deze vraag en dit gegeven tot een antwoord en conclusie komt. Het zal wel van de aannames afhangen (de kolommen van dit blad staan overigens niet voor een antwoord open). Kortom bedankt!

5 Vanuit de pastorie Van maandag 28 april tot en met dinsdagmiddag 6 mei hoop ik meivakantie te hebben. Wel hoop ik op Hemelvaartsdag hier te preken. In noodgevallen is ds. Van Roest bereid om mij te vervangen. Hopelijk is het echter niet nodig. Mede namens mijn vrouw wil ik u en jou bedanken voor de warme en hartelijke belangstelling rondom onze verjaardagen. Het was al weer onze tweede verjaardag in uw midden. Wat gaat alles snel. Het is het waard om de Heere te danken voor Zijn weldaden. Een groet van huis tot huis, uw J.P. Nap (tel ; E: KERKENRAAD Vanuit de vergadering van 9 april Op woensdagavond 9 april gebeurde er toch wel iets heel bijzonders. Als broeders van de kerkenraad beklommen we tegen achten de trappen van het nieuwe Meestershuis en vergaderden we voor de eerste maal in de bovenzaal, een mooie ruime locatie. Na de opening leidde br. Van Leijenhorst de bijbelstudie over Colossenzen 4 en spraken we daar een moment over door. Daarna passeerden vele zaken de revue. O.a. werd de jaarrekening 2007 van de kerkrentmeesters vastgesteld, met dank aan penningmeester Heijkamp voor zijn vele werk. We brainstormden hoe het diaconaat nog dichter bij de gemeente gebracht kan worden. Ook dachten we na over het begeleiden van ouders bij de geloofsopvoeding en we besloten op voorstel van het consistorie om in juni een terugkomavond te beleggen voor alle ouders die in de afgelopen jaren een kind hebben laten dopen. Vanuit de ZEC wordt op D.V. zondag 8 juni evenals vorig jaar een kennismakingsdienst georganiseerd (om alvast te noteren). Er blijft steeds leiding nodig in het clubwerk en als mentor van de catechisaties. Met een afvaardiging van het breed moderamen van de classis Ede is door onze twee afgevaardigden naar de classis een positief gesprek gevoerd over de plaats van het gereformeerd belijden in het beleid van de classicale vergadering. Met tweeënhalf uur was deze vergadering rond en konden we om half elf afsluiten. DIACONIE Opbrengsten collecten: Evangelisatiewerk Plaatselijk Vluchtheuvel Collecten komende (zon)dagen: Zondag 20 april Hulp Oost Europa Zondag 27 april Woord & Daad Donderdag 1 mei Algemeen diaconaal Zondag 4 mei HGJB Rolstoelduwers gevraagd Opnieuw zijn de kerken in Lunteren benaderd door contactpersoon J.A. van den Bos met de vraag of wij mensen beschikbaar hebben die willen helpen met rolstoelduwen. Het zijn vooral oudere mensen afkomstig uit heel Nederland die een weekje met vakantie zijn in Lunteren en in De Werelt logeren. Omdat de meesten slecht ter been zijn, worden iedere zondag Lunterse vrijwilligers gevraagd om met deze mensen een uurtje door de mooie bossen te wandelen als het weer dat toelaat. De gasten mogen dan plaatsnemen in een rolstoel. Ik kan u verzekeren dat het genieten is voor zowel de gasten als de duwers. Het is dankbaar werk wat we voor onze naaste mogen doen. Als Herv. Gem. van Lunteren nemen we eens in de drie weken een zondag voor onze rekening. We verzamelen rond uur bij de hoofdingang van De Werelt. Voor

6 onderstaande data zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. 11 mei 8 personen 22 juni 16 personen 13 juli 16 personen 03 augustus 16 personen 24 augustus 16 personen Mogen wij weer op uw spontane reactie rekenen? Graag opgeven bij Albert Everts. Tel KERKRENTMEESTERS Ledenadministratie Een hartelijk welkom aan de ingekomenen: vanuit Barneveld: mevrouw M. van den Berg, Hessenweg 83, 6741 JP. vanuit Ede: mevrouw M. van den Top, Dorpsstraat 25, 6741 AA. Uitschrijvingen op verzoek: de heer en mevrouw Van Voskuilen, Stationsstraat 41. de heer G. Voorthuizen, Hindelaan 58. mevrouw J. Burgers-Hooyer, Het Veldje 1. Verhuisd: naar Garderen: mevrouw D. van de Lustgraaf, Molenparkweg 30a. naar Renswoude: de heer M. van de Vliert, Scharrenburgersteeg 7. Inzage jaarstukken De jaarrekening van 2007 is inmiddels voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. In de kerkenraadsvergadering van woensdag 9 april j.l. is de jaarrekening vastgesteld. Kerkordelijk dient de jaarrekening hierna ter inzage te worden gelegd. U en jij hebben hier D.V. de komende week (van maandag 21 tot en met vrijdag 25 april) gelegenheid voor. Graag van te voren even een belletje (telefoon ) naar ondergetekende, zodat er op het door uw/jouw gewenste tijdstip ook iemand aanwezig is. Collectemunten Op de volgende dagen en tijden D.V. wordt er de komende periode zitting gehouden in de consistorie van de Oude kerk om de voorraad collectemunten weer te kunnen aanvullen: dinsdag 29 april van tot uur, dinsdag 6 mei van tot uur en dinsdag 13 mei van tot uur. Heeft u en heb jij de voordelen van de collectemunten al ondervonden? Nee? Kom langs voor meer informatie. Collecten en giften De collecten van de afgelopen weken zijn geteld, namelijk op: Eredienst 559, Pastoraat 637,24 Verder ontving dominee Nap 10,00 en 20,00 voor het Meestershuis. Hartelijk dank voor bovengenoemde (financiële) betrokkenheid. Bestemming collecten Het onderhoud van de kerk en de kerkelijke gebouwen staat als bestemming genoteerd op het collecterooster voor D.V. zondag 20 april. De collectegelden van zondag 27 april en Hemelvaartsdag 1 mei zijn voor de dekking van de kosten voor het instandhouden van de erediensten, terwijl op zondag 4 mei de collecte specifiek bestemd is voor het onderdeel pastoraat in onze gemeente. In de komende week kan een ieder zien (zie de alinea inzage jaarstukken) dat heel het gemeentewerk in al zijn facetten veel kosten met zich meebrengt. En daarom: bij voorduur van harte aanbevolen, ook in uw/jouw gebeden. Jaco Heykamp

7 VERENIGINGSWERK Verslag Emmaüs cursussen De Emmaus cursus bestaat uit twee onderdelen. Het op-weg en het onderweg gedeelte. De Emmaüs op-weg is opgezet om het christelijk geloof op een eenvoudige wijze uit te leggen. Deze cursus bestaat uit 16 avonden, onderverdeeld in drie modules. (1) Wat christenen geloven, (2) Hoe christenen groeien in het geloof, en (3) Hoe christenen leven. Dit seizoen zijn er twee groepen gestart met de op-weg cursus. Eén groep van vijftien personen en daarnaast wat kleinere groep mannen. Mensen die niet gewend waren om samen over het geloof te praten, brengen nu zelf anderen mee. Het is heel mooi om te zien dat voor mensen, die soms heel weinig van het geloof weten, het nu echt gaat leven. De op-weg groep van vorig jaar (zestien personen) heeft dit seizoen het op-weg gedeelte afgemaakt. De Emmaüs onderweg cursus is een vervolg van de op-weg cursus. Hier wordt uitgebreider op de stof ingegaan. Hieraan hebben dit jaar drie groepen van in totaal 35 personen aan meegedaan. We zijn er dankbaar voor dat zoveel verschillende mensen aan dit stukje gemeentewerk hebben deelgenomen. Ook op deze manier wordt het persoonlijk geloof, en ook de gemeente opgebouwd. Ook doen er dit jaar weer verschillende mensen openbare geloofsbelijdenis die in voorgaande jaren de Emmaüs cursus hebben gevolgd. Heb je nog vragen over de Emmaüs cursus, of heb je interesse om hier aan deel te nemen, neem dan kontact op met Hans van Eck, tel of mail Uitnodiging voor Emmaüsgroepen Door één van de Emmaüsgroepen is een avond georganiseerd over genezing en occultisme. Op deze avond zal spreken de heer Slokker uit Huizen. Hij kent de wereld van genezing en occultisme van binnenuit en is daaruit bevrijd. Op deze avond zijn alle leden van de Emmaus op-weg en onderweg van harte welkom. Ook echtgenoten/echtgenotes die niet aan de Emmauscursus deelnemen hartelijk welkom! De avond wordt gehouden D.V. woensdag 23 april in het nieuwe Meestershuis. De aanvang is uur en de koffie staat klaar vanaf uur. Mannenvereniging We hopen weer samen te komen op donderdag 24 april in de consistoriekamer van de Oude Kerk, en wel van uur. De inleiding is ditmaal door br. G. Jongbloed en gaat over Lukas 16:19-31, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (n.a.v. De Hervormde Vaan januari). Een aangrijpende gelijkenis! We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten. Ds. Nap Gebedskring Er is weer een datum afgesproken dat we als gebedskring bij elkaar willen komen. Het is op maandag 28 april om uur en dit keer worden we verwacht bij: Fam.Spelt Kastanjelaan Oost 29 Iedereen is hartelijk welkom. Heey TOV-ers, Inmiddels is het clubseizoen afgelopen en hebben jullie voorlopig de zaterdagavonden weer vrij. Jammer natuurlijk, want nu weet je niet wat je moet doen. Maar volgens ons lost zich dat vanzelf op, omdat het weer langer licht is s avonds. Wij weten de avonden al wel te vullen! Wij zijn druk met de voorbereidingen van kamp. Over enkele weken is het zover! Het thema voor het kamp is: Face to Face, dive into Jacobs life. We gaan kijken hoe het in het leven van Jacob er aan toe ging en proberen daar lessen voor ons zelf uit te trekken. De God van Jacob wil ook onze God

8 zijn. We verblijven een heel weekend in Otterlo. We hopen daar een héél gezegend weekend met elkaar te hebben en ook heel erg gezellig! Hartelijke groeten van de TOV-leiding, Alinda, Geurt, Annet, Wim, Gert, Janita en Gert-Jan Ouderenmiddag Onze laatste ouderenmiddag van dit seizoen wordt D.V. gehouden op woensdagmiddag 7 mei in de nieuwe aanbouw van het Meestershuis. De bijeenkomsten in de zaal van Euterpe behoren nu tot het verleden. Ds. Nap zal de meditatie voor zijn rekening nemen. Na de pauze zal mevrouw Zimmer-Koopsen uit Ermelo ons vertellen over haar belevenissen in de trouwzaal. Het schijnt een zeer interessant onderwerp te zijn. De aanvang is ook nu weer om half drie en er is vanaf twee uur een kopje koffie/thee. Om ongeveer half vijf willen wij dan weer graag afsluiten. Alle ouderen zijn hartelijk welkom. Wij hopen op veel belangstelling. Als u geen vervoer hebt kunt u bellen naar J. van den Bor, tel Vrouwenvereniging Ruchama Op 13 mei hebben we al weer de laatste verenigingsavond van het seizoen. Deze keer hebben we een speciaal programma afgesproken bij Trans World Radio in Barneveld, locatie kasteel Schaffelaar. Naast een informatief gedeelte speciaal voor vrouwen is er natuurlijk ook gelegenheid voor gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Voor deze avond wordt een kleine bijdrage verwacht van 5 euro. Graag vooraf betalen bij opgave bij Rita Spelt Opgeven is nog mogelijk tot 29 april bij Rita Kooistra Tel Op 13 mei verzamelen bij de parkeerplaats bij het Meestershuis om uur. We kunnen dan zoveel mogelijk met elkaar meerijden. Allemaal een fijne avond gewenst. ACTIVITEITEN Dauwtrappen op Hemelvaartsdag van uur De activiteitencommissie zal D.V. in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag ook dit jaar weer een wandeltocht organiseren. Wij starten op donderdag 1 mei om 6.30 uur bij de Oude kerk. De route zal ons op de prachtigste plaatsen van Lunteren brengen. Alle details verklappen we nog niet, maar ook dit jaar zal de route opnieuw door de Lunterse bossen lopen. Ongeveer op de helft (na ongeveer 3 kwartier) zullen we op een rustige plaats even op adem komen, de kelen smeren met een glas frisdrank en daarna met z n allen enkele liederen zingen. Het plan is om uiterlijk 8.00 uur weer terug te zijn bij de Oude Kerk, zodat iedereen zich even thuis op kan frissen om daarna op tijd in de kerk te kunnen zijn. De wandeltocht is bestemd voor iedereen die mee wil. Familie, vrienden, kennissen en buren zijn ook van harte uitgenodigd. ALGEMEEN ZOA collecte De ZOA collecte in Lunteren heeft dit jaar het prachtige bedrag van 3.590,14 euro opgebracht. Iedereen die heeft geholpen om de collecte tot een succes te maken en allen die een bijdrage gaven: Hartelijk bedankt

9 Oproep vrijwilligers Vakantieweken voor mensen met een beperking uitgaande van de hervormde vrouwenbond op gg. De commissie zoekt voor haar vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking nog verpleegkundigen/ ziekenverzorgenden voor de week van 2-8 augustus 2008 (bootreis) En voor de kinderweek nog een (KA) verpleegkundige van 1augustus av tot 8 augustus Graag opgave bij: B.Nap-Boer, Dorpsstraat 180, 7641 AR Lunteren, , Jongerenavond Jullie worden allemaal weer hartelijk uitgenodigd voor een jongerenavond op DV donderdag 24 april. Deze avonden zijn bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar. Ben je jonger dan zul je echt nog even moeten wachten. Voor jullie worden weer andere fijne avonden georganiseerd. We merken de laatste tijd wel dat er wat oudere gemeenteleden zijn die erg geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Zij zijn natuurlijk van harte welkom om ook eens een avond bij te wonen, maar het blijft uiteraard een avond gericht op onze jonge mensen. Het onderwerp van de volgende jongerenavond is: De macht van het kwaad en de kracht van Jezus. Er zijn een aantal jongeren geweest die aan hebben gegeven waar ze graag antwoord op willen hebben. Ds. J. Koppelaar zal daar die avond op in gaan. Ook op de avond zelf kun je in de pauze weer vragen indienen of persoonlijk aan de dominee stellen. Occultisme is een heel actueel onderwerp en we raden jullie dan ook aan om allemaal te komen. Je kunt in de Bethelkerk terecht voor een gezellige inloop vanaf half acht en we beginnen dan om acht uur. Koffie, thee en fris zijn gratis en er is ook altijd wel wat lekkers bij. Hartelijk welkom dus!

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 27 januari v.m. Themaliederen n.m. Psalm 73 : 12, 13

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 27 januari v.m. Themaliederen n.m. Psalm 73 : 12, 13 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 27 januari v.m. Themaliederen n.m. Psalm 73 : 12, 13 Zondag 3 februari v.m. Psalm 6 : 1, 2 n.m. Psalm 27 : 1, 7 Kinderoppas Zondag 27 januari

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren

Hervormde Gemeente Lunteren Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 10 december v.m. Psalm 136 : 1,3 n.m. Psalm 98 : 1,2 Zondag 17 december v.m. Lofz.v.Zacharias: 2,5 n.m. Lofz.v.Zacharias: 1,4 Kinderoppas Zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 9 maart: v.m. Morgenzang: 1, 6 n.m. Psalm 69 : 1, 6

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 9 maart: v.m. Morgenzang: 1, 6 n.m. Psalm 69 : 1, 6 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 9 maart: v.m. Morgenzang: 1, 6 n.m. Psalm 69 : 1, 6 Woensdag 12 maart, Biddag n.m. themaliederen school n.m. Gebed des Heeren :5, 6 Zondag 16

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren ALGEMEEN. Zingen voor de dienst van Zondag 14 november v.m. Psalm 6 : 1, 2 n.m. Psalm 87 : 2, 5

Hervormde Gemeente Lunteren ALGEMEEN. Zingen voor de dienst van Zondag 14 november v.m. Psalm 6 : 1, 2 n.m. Psalm 87 : 2, 5 Hervormde Gemeente Lunteren ALGEMEEN Zingen voor de dienst van Zondag 14 november v.m. Psalm 6 : 1, 2 n.m. Psalm 87 : 2, 5 Kinderoppas Zondag 14 november Heilig Avondmaal Jozef gaat als slaaf naar Egypte

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Genoeg te delen. Dankdag 2014

Genoeg te delen. Dankdag 2014 Genoeg te delen Dankdag 2014 Liturgie van de dienst op de dankdag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 5 november 2014 in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeentee Meeuwen Hagoort Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Stuurt u

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Ontmoeting. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014

Ontmoeting. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014 Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014 In dit nummer: Ontmoeting Geboorte Nieuwe leerlingen Komend cursusjaar Geboorte Ontmoetingshuis Activiteit voor ouders en kinderen Vakantierooster Verlof Ochtend en avond

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren

Hervormde Gemeente Lunteren Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 25 juni : v.m. Psalm 38 : 15, 21 n.m. Psalm 84 : 3, 4 Zondag 2 juli : v.m. Psalm 121 : 1, 4 n.m. Psalm 150 : 1, 2 Kinderoppas Zondag 25 juni

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel.

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel. Rust bij de Vader Liturgie van de dienst op de biddag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 9 maart 2016 om 10.45 uur in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren!

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren! Vrijdag 17 februari 2017 En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken

Nadere informatie

ZETTEN-ANDELST Jarigen (75 jaar en ouder) Dankzegging In het buitenland Kerkenraad

ZETTEN-ANDELST Jarigen (75 jaar en ouder) Dankzegging In het buitenland Kerkenraad EREDIENSTEN Zondag 10 september 2017 10.00 uur Prop. J. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland Psalm 141 : 2 18.30 uur Opening winterwerk Ds. M. Noorderijk Psalm 118 : 14 Collecte: Instandhouding erediensten Extra

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Het bestuur januari 2012

Het bestuur januari 2012 Het bestuur januari 2012 Voorzitter Betsy Blook tel. 0113-316645 eblook@zeelandnet.nl Secretaris Els Verhage tel. 0113-316868 davidelsverhage@planet.nl Penningmeester Martha Staring tel. 0113-312114 Bestuursleden

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer Nieuwsbrief 1 / 2 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer 21 maart 2016 Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) Beste ouders / verzorgers, Hierbij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Doopdienst. op 6 oktober 2013

Doopdienst. op 6 oktober 2013 Doopdienst op 6 oktober 2013 in De Voorhof te Woudenberg aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds Pieter Koekkoek Organist: Ton van Dienst In deze dienst ontvangen Ties Beckers en Rick Jesse van Ginkel de heilige

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren De Oude Kerk

Hervormde Gemeente Lunteren De Oude Kerk 1 Hervormde Gemeente Lunteren De Oude Kerk www.hervormdlunteren.nl ALGEMEEN Diensten Zondag 24 januari Zondag 31 januari 09.30 uur Ds. J.P. Nap 09.30 uur Ds. J.P. Nap (school-kerkdienst) 18.30 uur Ds.

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 12 FEBRUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 12 FEBRUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 12 FEBRUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. Thema: Onderweg met de Bijbel OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: Psalm 122:1 Bemoediging en groet Waar kom jij

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente)

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief april 2013

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Prediker: Wigle Tamboer Titel: Bekeert je en laat je dopen Bijbelgedeelte: Handelingen 2: 38A (NBG'51) van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, Context:

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie