Nr. 3: juni - juli De Odyssee. Zomereditie nr.1. Alkmaarse Kanovereniging Odysseus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 3: juni - juli 2012. De Odyssee. Zomereditie nr.1. Alkmaarse Kanovereniging Odysseus"

Transcriptie

1 Nr. 3: juni - juli 2012 De Odyssee Zomereditie nr.1 Alkmaarse Kanovereniging Odysseus

2 Easy Start Pakket (28 lessen) 999 met gratis toets en gratis examen Dit pakket kan worden aangevuld met een garantiepakket 39,00 voor onbeperkt gratis herexamens, totdat je bent geslaagd. -/- Ook voor de bromfiets hebben wij een heel mooi pakket: Theorie leren via internet, incl. 1 theorie-examen, en 4 uur praktijkles, incl. 1 praktijkexamen, voor 318,00 Bel snel voor het maken van een afspraak Telefoon: of Mobiel : Pettemerstraat 14 * 1814 CW Alkmaar

3 Odyssee: juni - juli 2012 Code: Nieuw: XXXX Actueel: XXXX Bij problemen: Inhoudsopgave Colofon Van de penningmeester Van het Bestuur Reactie Frans Bedankje voorjaarsschoonmaak Jaarverslag onderhoudscommissie Open Dag en workshop De Harde Kern (interview) Tochten toercommissie en aankondigingen Tochten op Groot Water Tochten Dinsdaggers Kantinedienstrooster Kanopolo persberichten Zwerfvuil Achtermeer Activiteitenkalender Odysseus Opgericht: 4 september 1973 Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974 Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar Telefoon: Internet: Contactpersonen Voorzitter Richard Scholten Secretaris Henk Oving Penningmeester Frits Moet Alg. Bestuurslid Hardy van Unen Alg. Bestuurslid Fred Vlietstra Ledenadministratie Jan Engel Botencommissaris Nico van Riemsdijk Onderhoudscommissie Wim Scholten Kanopolocommissie Martijn Rol Toercommissie Sonja Hendriks Zeekanocommissie Henk Zwagerman Kantinecommissie Margot Koopmans Chris Molenaars Public relations (pr) Martijn Rol Redactie Odyssee Hardy van Unen Webredactie Sjoerd Leegwater adressen bestuur en commissies Postadressen Secretaris Tjotter GL Broek op Langedijk Redactie Emmastraat DM Alkmaar Contributies t/m 17 jaar! 30,00 per half jaar 18 jaar en ouder! 35,00 per half jaar Inschrijfgeld! 12,00 per persoon Inschrijfgeld! 24,00 per gezin Huur verenigingsboten! 40,00 per jaar Sluitingsdata kopij in 2012: Nr.4-2e Zomereditie: aug - sept (sluitingsdatum kopij: vrijdag 06 jul) Nr.5 - Najaarseditie: okt - nov - dec (sluitingsdatum kopij: maandag 03 sep) Nr1 - Wintereditie 2012: jan - mrt (sluitingsdatum kopij: vrijdag 14 dec) botenstalling 1e boot! 15,00 per jaar 2e boot! 20,00 per jaar 3e boot! 25,00 per jaar meerpersoonsboot! 23,00 per jaar Betalingen per half jaar (januari en juli) Rabobank , t.n.v. Penningmeester A.K.V. Odysseus Opzeggingen (per 1/6 of 1/12) en adreswijzigingen alleen schriftelijk aan Jan Engel, Slochterwaard 237, 1824 KZ, Alkmaar of per

4 VAN DE PENNINGMEESTER Frits Moet Het onderwerp dat ik wil aankaarten kan nog net voordat het mooie kanoweer weer zijn intrede doet. Het gaat over het financieel jaarverslag 2011 dat op de ALV van 9 maart jl. is besproken. Zoals die avond al is opgemerkt klopt de exploitatietabel niet. Het bedrag op 31 december 2010 komt niet overeen met het startkapitaal op 1 januari Jammer dat ik er die avond niet bij was, dan had ik dat ter plekke kunnen herstellen en was het verslag alsnog goedgekeurd. Hoe de fout in de tabel heeft kunnen sluipen is mij niet duidelijk maar inmiddels heb ik de exploitatietabellen vanaf 2003 gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Het exploitatiereserve is nu! Op de najaars ALV zal ik het verslag opnieuw aan de leden voorleggen voor goedkeuring. Maar wat is nu de exploitatiereserve? Het is niets anders dan wat ook al in het financieel jaarverslag staat nl: Het totaal van de activa (de saldo s op de bank en spaarrekeningen), minus het vreemde vermogen, minus de gereserveerde gelden in de diverse fondsen. Het verschil wat overblijft, is de exploitatie reserve. Ja, duidelijk maar wat wordt nu bedoeld met exploitatiereserve? Exploitatiereserve: een reserve, die wordt aangehouden om jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie op te vangen. Ja leuk maar wat betekent dan exploitatie? Zaken en werkzaamheden die het mogelijk maken dat alle activiteiten, die voor de instandhouding nodig zijn, uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden: gebouwen, materieel, verlichting, voer- en vaartuigen en overdrachten. Nu wordt het nog wat duidelijker het gaat dus om reserve geld dat ingezet kan worden voor de instandhouding van alle activiteiten. In ons geval is het een extra reserve omdat we al een reserve hebben zitten in de fondsen. De volgende vraag is nu hoe groot moet nu dat extra reserve dan zijn? Ja, goede vraag waar ik het antwoord niet op weet, maar het heeft ongetwijfeld iets te maken met een ongewenste situatie binnen onze vereniging bijvoorbeeld in het geval dat er 1 jaar geen inkomsten zijn. Welke vaste lasten moeten dan betaald worden om te zorgen dat we gebruik kunnen blijven maken van onze faciliteiten. Ik zal dit op de najaars ALV verder toelichten. Wat ik verder nog even kwijt wil is, dat het controleren van de exploitatietabel niet een taak is van de kascommissie. Alleen de balans en de staat van baten en lasten wordt door de commissie gecontroleerd zoals beschreven in artikel 48 lid 2 van het burgerlijk wetboek. Zo dit was wat ik even wilde toelichten. Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Ik wens iedereen een uitstekend en veilig kanoseizoen toe. Het kanoseizoen is echt begonnen Dit jaar is er sprake van een frisse start van het kanoseizoen. Het is waarschijnlijk daarom dat nog weinigen de gang naar de accommodatie van de Alkmaarse kanovereniging hebben gevonden. En dat is jammer, want ook met fris weer kan kanoën best leuk zijn (gewoon even op kleden). Maar goed, het zal inmiddels wel wat warmer geworden zijn, en dus kan er weer volop gevaren worden. Ik daag iedereen uit om weer kilometers te maken tijdens tochten, maar vooral ook op de clubavonden (woensdag- en vrijdagavond). Daarna kan er dan nog even koffie of thee gedronken worden, een frisje of iets pittigers, lekker even kletsen en dan voldaan naar huis. Wat wil je nog meer? Dus tot ziens op de clubavonden! Hardy

5 Verantwoording van mijn besluit om op staande voet uit het bestuur te treden Nadat op voorstel van Jos Post de plannen van het zo genoemde Gastvaren door diverse leden en ook later op de ledenvergadering van 9 maart 2012 enthousiast ontvangen waren, zijn kort daarop leden van de bouwcommissie en anderen meteen aan het werk geslagen om nog dit jaar het plan te realiseren. Hierbij had Jos een strak en in details uitgewerkt programma samengesteld. Hoewel er zich enige hobbels voordeden met betrekking tot de huisvesting, ging men er van uit dat deze opgelost zouden worden. Er bleef eigenlijk maat één probleempje over, n.m. de vestigingsplaats van de caravan. Er van uit gaande dat het plan aangenomen was, werd er op de eerste plaats door Jos, maar zeker ook door anderen hard gewerkt. O.a. werd het buitentoilet werd gerealiseerd, de boten-aanschaf geregeld, vaarbegeleiders benaderd en nog vele ander werkzaamheden uitgevoerd. Kortom het zag er naar uit dat het plan zou gaan lukken en nog dit jaar in zijn totaliteit uitgevoerd kon worden. Als bestuur waren vooral Hardy en ondergetekende bij dit plan betrokken. Echter lopende de werkzaamheden kwam het dagelijks bestuur (dat zich tot dan, nauwelijks met de plannen had bemoeid) na twee maanden en zonder de bestuursleden die bij het plan betrokken waren hiervan in kennis te stellen, met voorstellen die sterk afweken van het originele plan. Dit bleek voor Jos te veel te veel af te wijken en Jos besloot derhalve zich terug te trekken uit het project. Over de ontstane situatie werd op 16 april, terecht een extra bestuursvergadering belegd. Tijdens deze vergadering kon het dagelijks bestuur mij niet overtuigen dat zij juist en correct gehandeld had. Hierdoor zag ik geen mogelijkheid meer tot een positieve samenwerking en besloot ik staande de vergadering uit het bestuur te treden. Mijn voornaamste verwijt was, dat door deze veel te laat ingebrachte voorstellen, elk enthousiasme van de trekker en medewerkers van het plan, gedood werd. Jammer, door de jaren heen ben ik zo n 20 jaar bestuurslid geweest en het is altijd mijn grote mijn hobby geweest. Nawoord: Laat het duidelijk zijn, iedereen kan en mag vergissingen maken, dus ook het dagelijks bestuur. Ik hoop dan ook dat zij geleerd hebben, en met enthousiasme verder willen gaan. Zij verdienen daar ook ons aller steun bij. Zelf zien zij mogelijk ook wel in, niet geheel adequaat gehandeld te hebben en zullen op de eerstvolgende ledenvergadering nog wel terugkomen op deze kwestie. Frans Beukenkamp VOORJAARSSCHOONMAAK Er was weer een grote groep vrijwilligers gekomen om te helpen bij de voorjaarsschoonmaak, waaronder een aantal nieuwe leden. De jongste vrijwilliger, Niek, was een zeer waardevolle hulp en zorgde er eigenhandig voor dat onze voorzitter Richard zijn handen goed uit de mouwen stak! Uiteraard liet iedereen zich de appeltaart en de soep goed smaken, want met een gevulde maag werkt het des te lekkerder. Allemaal bedankt voor jullie hulp: Margot Koopmans, Fred Vlietstra, Nan Wormmeester, Rob Zomerdijk, Wim Scholten, Arie Burgert, Hardy van Unen, Dorine Kemper, Jan van Duin, Marjon Leegwater, Dirk Lak, Jos Post, Edwin Bakker, Martijn Rol, Sander Smorenberg, Chris Molenaars, Jacqueline Jongebloet, Agnita Schaper, Richard Scholten en Niek, Jan Vrouwe, Lia Vredenburg en Rolph Overvliet. Lia den Boer

6 VERSCHILLENDE PETTEN Hardy van Unen Deze! pagina was gereserveerd. Door miscommunicatie (hoe is mogelijk in deze tijd van , facebook, twitter, enz.) heeft de redactie geen kopij ontvangen, en dan rest niets anders dan zelf maar in de pen te klimmen. Maar ja, welke pet zal ik opzetten? Moet dat zijn die van bestuurslid, die van redactielid of gewoon de pet van Hardy? Ik denk dat het maar een mengelmoesje gaat worden, dus pet op en pet af en een beetje van de hak op de tak. Laat ik beginnen met iets leuks. Volgend jaar bestaat Odysseus 40 jaar! Dat wordt dus een jubileumjaar. Het is zo langzamerhand traditie geworden om jubilea groots te vieren. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze traditie niet doorbroken wordt. Ideeën over hoe dit jubileum gevierd kan worden zijn vast van harte welkom (bestuurspet). Zoals in het vorige nummer van de Odyssee al is vermeld, is er dit jaar weer een fotowedstrijd (redactielidpet)! Als dinsdagger heb ik het privilege om veel foto s van gevaren tochten te ontvangen. Daar zitten volgens mij al heel wat kanshebbers voor een hoge eindklassering bij. Sommige foto s zijn van een hoog niveau. Vorig jaar ging ik er vandoor met de 1e prijs. De beloofde taart heb ik gekregen, met de beloofde roem valt het wel mee. Ik daag bij deze iedereen uit om zijn of haar best te doen om er volgend jaar met een prijs vandoor te gaan. Het geeft in ieder geval voor jezelf veel voldoening om jouw foto door een deskundige jury als één van de besten beoordeeld te zien. Deze Odyssee bevat een aantal boeiende verslagen van gevaren tochten (redactiepet). Het is goed om te constateren dat er ondanks de matige start van dit seizoen, voor wat betreft het weer, er al weer zulke leuke tochten gevaren zijn. De toercommissie, de zeekanocommissie en de dinsdaggroep komt alle lof toe voor wat zij doen. Verder vind je in deze Odyssee een verhaal over zwerfvuil met name in de wateren in en rond Alkmaar. Het is inderdaad een nare constatering dat mensen menen de door hen geproduceerde afval zomaar van zich af te kunnen afgooien. Laten wij afspreken dat wij als kanoërs daar niet aan mee doen! Het zwerfvuil, de viezigheid, rondom en in onze accommodatie (plastic flesjes en zo, en meer van dit soort troep, tja., laten wij afspreken dat dat niet meer gebeurt. Je hobby beoefenen in een schone omgeving is zoveel fijner (pet van Hardy). De toercommissie en de zeekanocommissie zitten elkaar een enkele keer wel eens in de haren (of het zou kunnen gebeuren) als het gaat om het gebruik van de botenwagen. Dat komt omdat de programma s niet op elkaar afgestemd zijn en activiteiten in hetzelfde weekend gepland zijn. Voorstel voor volgend jaar: spreek van te voren af dat de ene commissie in een even week een activiteit heeft en de andere commissie in een oneven week. Het Hemelvaartkamp is natuurlijk voor de toercommissie. Eenvoudiger kan toch niet, dacht ik zo (3 petten op). Ik wens iedereen tot ziens op de club.

7 JAARVERSLAG OVER 2011/2012 VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE Het waren weer bezige wintermaanden in en rond de Odysseus accommodatie En we kunnen met trots melden dat bijna alles wat we wilden doen ook nu weer met de nodige extra handen gelukt is. Hiervoor bedanken wij onze trouwe klussers: Erik Eradus, Hardy van Unen, Marion Leegwater, Frans Beukenkamp, Jan Engel, Kees v.d. Zwet Slotenmaker, Jos Post en Edwin Bakker. Als jullie dit Odyssee nummer lezen zitten de klusleden en de onderhoudscommissie ook weer in hun kano. Zij zullen dan alleen nog bij calamiteiten in actie komen. Het ligt in de bedoeling om pas rond half oktober de kano weer in te ruilen voor de hamer en de zaag. Hopelijk kunnen we dan weer rekenen op het vakmanschap en de gezelligheid van nieuwe en onze trouwe klussers. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden. 1. Er is weer veel schilderwerk verricht. 2. Botenwagen geschilderd en nieuwe elastieken aangebracht 3. Houtwerk schoongemaakt (binnen en buiten) 4. Verwarmingsketels gecontroleerd. 5. Haakje voor een handdoek naast wastafel herenkleedkamer opgehangen 6. Nieuwe composthoek ingericht 7. Buffertje geplaatst op toegangshek 8. Afdak C10 opgeknapt 9. Boeidelen van kantine/loods vervangen 10. Grendels van buitendeuren gecontroleerd/verbeterd 11. Verwarming trainingsruimte op orde gebracht 12. Hek gerepareerd achter C Glaslatten buitengevel nagekeken en waar nodig vernieuwd, gekit en geschilderd 14. Diverse snoeiwerk gedaan 15. Aanhangwagens gecontroleerd (technisch en verlichting) 16. Dimmer van barlampjes vervangen door schakelaar 17. Brandblussers laten controleren 18. Daken schoon gemaakt en van blad ontdaan 19. Nieuwe verlichting onder boven keukenkastjes aangesloten 20. Temperatuur van tappunten gecontroleerd 21. Toilet voorziening achter loods gemaakt 22. Bankjes voor kano instructie gemaakt 23. Wat staat ons nog te doen: 1. Nieuwe alarminstallatie monteren 2. Deuren van loods2 repareren Wij hebben het met het hele klusteam weer met veel plezier gedaan. De onderhoudscommissie Arie Burgert, Marc Bouwer en Wim Scholten

8 OPEN DAG OP 2 JUNI VAN 11:00-15:00 UUR Noteer maar vast in je agenda: 2 juni Open Dag Alkmaarse Kanovereniging Odysseus. Heb je familie, vrienden, kennissen tegen wie je ooit wel eens gezegd hebt ga toch kanoën, dan heb je nu iets om ze naar toe te sleuren. En verder: zegt het voort! De organisatoren doen hun uiterste best om een leuk programma te bieden. Een greep uit de activiteiten: proefvaren (verschillende boottypen) uitleg over kanodisciplines 2e hands kanomarkt! wil je ook je boot verkopen, meld dit dan via eskimorol-simulator kanofilms diverse stands (ook van extern: tentjes, kanovakanties!) KANOCURSUS HEET NU WORKSHOP KANOËN Tijdens de brainstormsessies n.a.v. de discussie over beleidsplan is geopperd dat in de huidige tijd mensen niet zitten te wachten op een lange cursus van 5 lessen uitgesmeerd over 5 weken of langer. Het moet korter en meer doelgericht. Het antwoord is workshop kanoën? De workshop, die we gaan organiseren concentreert zich op de basisvaardigheden van het kanoën: in- en uitstappen een bocht maken remmen en heel veel kanotechniek (de peddelslag) Het is de bedoeling dat de deelnemers na afloop sportief kunnen kanoën. Een workshop duurt 3 uur met een pauze. De workshops zijn op 5 juni(dinsdagavond); 9 juni (zaterdagochtend) 10 juni (zondagochtend). Na afloop van de workshop zal een vervolgcursus worden aangeboden. Die zal bestaan uit 2 lessen van elk 3 uur. Tijdens de vervolgcursus zal veel aandacht besteed worden aan de kanotechniek! Tijdens de vervolgcursuusen komen de wat moeilijker oefeningen van de traditionele kanocursus aan bod. Er zijn 2 vervolgcursussen gepland: 12 en 19 juni (dinsdagavond: les 1 en 2); 10 en 23 juni (zaterdagochtend: les 1 en 2). En na de vervolgcursus zijn de deelnemers natuurlijk zo enthousiast dat ze direct lid willen worden. Voor meer informatie zie onze website wwwakvodysseus.nl

9 DE HARDE KERN!!!!!!!!!! Jaap Walhout De harde kern is een serie waarin elke keer een ander lid aan het woord komt. Deze keer is het woord aan Piet en Irma Het is nog licht als ik door de stad naar Piet en Irma fiets. In de stad worden de eerste strepen voor de Koninginnemarkt op het trottoir geverfd. Zij wonen met de achtertuin tegen de Bestevaerstraat waar de gemeente een nieuwe brug wil leggen. (Piet en Irma zijn actief om dat te voorkomen zodat hun woongenot niet verstoord wordt door stinkende vrachtwagens). En nog gevaren de laatste tijd? Jazeker, afgelopen weekend hebben wij de Bollentocht in Haarlem gevaren. Het waaide behoorlijk, maar gelukkig hadden we de tweede helft de wind mee. Wij hebben hier op de koelkast een grote lijst hangen met alle club, bonds en TKBN-tochten. Als er een leuke bijzit varen we die. Zelf vaar ik toch nog wel zo n drie keer in de week, de clubavonden, in het weekend en met de dinsdag groep. Met de dinsdaggroep varen wij veel nog nooit gevaren tochten, van sommige begrijp je best dat die nog nooit gevaren zijn. Vaar je al lang Piet? Volgens mij ben ik in 87 lid van de club geworden, dat is dus zo n 25 jaar. Ik was in de veertig toen ik ging varen, was voor mijn werk bij de NS deze kant op verhuisd. Via mijn dochter die bevriend was met een dochter van Jan Engel ben ik bij Odysseus terecht gekomen. Ik zat al jong in de boten. Oorspronkelijk kom ik uit Medemblik, daar had mijn vader een scheepshelling waar wij boten onderhielden. Mijn opa teerde de bodem van die schuiten, ik verfde daarna een rood randje eromheen en verfde de bankjes weer opnieuw groen. Nadat ik in verschillende garages gewerkt had als onderhoudsmonteur ben ik uiteindelijk bij de NS terecht gekomen. Vijf jaar geleden kon ik stoppen met mijn werk en dat heb ik gedaan. Irma, kom je ook uit Medemblik? Ik kom uit Nieuwegein en heb Piet via het kanovaren leren kennen. Piet deed samen met Jan Engel de kanotrainerscursus en ik deed toen de beginnerscursus op het zomerkamp van de TKB (Toeristische Kano Bond). Daar zijn wij elkaar tegengekomen. Daarna kwamen wij elkaar regelmatig tegen op tochten en uiteindelijk is tijdens een kamp in de Kaag de vonk overgeslagen. Ik ben deze kant op verhuisd en zo zijn wij hier terecht gekomen. Ik vaar nu iets minder fanatiek want ik heb wat last van mijn rug. Wat hebben jullie zoal gedaan bij Odysseus? (Piet) Ik heb in het verleden de jongens voor de vlakwaterwedstrijden getraind, daar hebben wij ook wel mooie resultaten mee neergezet, veel Nederlandse kampioenen. Ik legde altijd de nadruk op de techniek, de kracht volgende dan vanzelf wel. Maar op dit moment is er geen animo voor het wedstrijdvaren.

10 (Irma) In het verleden organiseerden wij ook sommige tochten en een 100 meter sprint, daar hadden wij toen nog een speciale stopwatch voor gebouwd. De een duwde bij de start op de startknop en de andere duwde bij de finish op de stop knop, die zat met een draad van 100 meter aan de stopwatch, werkte goed trouwens. En nu zit ik in de redactie van de Odyssee. Hebben jullie goede kanotips voor ons? Wij zijn een paar keer in Zweden op vakantie geweest, daar kan je een canadees huren, krijg je een voedselpakket mee en ga je een of twee weken gewoon de wildernis in. Prachtig, s avonds kies je een eilandje waarop je wil overnachten, dat is dan jouw eilandje. Je hebt dan wel soms overdragingen van een paar kilometers. Mooi om te doen, je zit midden in de natuur. Nog goeie ideeën voor de club? Nou misschien, wellicht is het een idee dat wij als club gebruik maken van de veroudering. Vaak wordt dat als een bedreiging gezien en zoekt men vooral jonge mensen. Maar de komende jaren gaan alle babyboomers met pensioen, die willen wat blijven doen, blijven bewegen. Kanovaren is uitstekend geschikt voor hen. Je ziet het ook al wel een beetje gebeuren, de dinsdag groep met de pensionados loopt uitstekend. meer dan 125 jaar Comfort en Creativiteit verdronkenoord bh alkmaar telefoon fax ajcoppens.nl

11 !"#$%&'"()*+"#*+,-*"() 0%&1#12$+,-.+!3)4566'78,,'*/! 2(#/05A6#/0?#-A#)00&#),("6#/0?#?%0,A0-$%0&#-A#F00,# )0%"0&'T#W((,#.-0IA?#*D#A"%,?-0B0#?%0,>(&%Z,A#?,%>>0&#$-3/#&-0?A#((&#B(&#'0#F00,AB%%,A"0..-&)0&# B(&(I#'0#3.51#&((,#8.>C((,V9%%,'#?0#B(,0&;#L0# (&'0,0#B-0,#)-&)0&#C0?#'0#1%?0&F()0&#0&#=,-># F0,'0&#(..0#*D#'0#>(&%HA#%B0,)0',()0&#&((,#'0# L0#7%,&;#O10?0,#10>0&'#(.A#'0#W(,0Q;#W0?#00&# F(?0,B%)0.A#(.A#B(&#'0#I,((-#((&)0.0)'0#?0,,(AA0&#B(&#'0#10F%&0,A;## (&'0&PQ# 70?#-'00#F0,'#)0%""0,'#%C#'0#?%3/?#'0#B%.)0&'0#>00,#F(?#.(?0,#-&#/0?#A0-$%0&#?0#'%0&## OB(&F0)0#/0?#I0-?6#'(?#'-?#00&#?%3/?#-A#C0?#F0-&-)#10A3/5??-&)Q## J0#/%5'0&#/0?#-&#)0'(3/?0&T# #

12 !"#$%"#&'"$(!!"#$%"&&'(('#)))!"#$%&& & '&!"#$%&'(&"")*+,#-,.)"/0)' ()%*+& & '&)*+,-.,/0!12!34+5!6716&,-.)/01&2"%01& '&34'33&**5&&&&&&&&605%507&#.*2802"*9'&4':3&**5& ;018%0&%"#$%& '&#)<&=>&7+& 6""5&9?0& & D & & '&/5"80&7.0/?18&8"0/&$*+0*5E&71)-&9005&01&0%01&01&/5?1701&F""5&"1/05908<& & G0&C%)5%01&/0&%"#$%&2?H&G?.1?C&01&F)501&5?#$%?18&D?H/50#$%<& G0&8))1&/""5&/0&I"1/C7"0705C.*?C&01&7"+01&/)1&"-&/0& J5"++0&D?H/50#$%<&(?%&?C&001&+""?&5?F?05%H0&/)%&/""5&$0%& 802?0/&/0&60101&.""-%<&(0&-"./05C&$?05&9"5/01&/""5&& 5?F?0501&01&-.)CC01&/""575*?C%<&())5/""5&?C&$0%&.)18&001& 80KC".005/&802?0/&802.0F01&/)%&F5?H90.&)..001&F?)&9)%05L 90801&2050?72))5&9)C<&G0&7"+01&1"8&.)18C&001&/"5-H0& /0&M"0N&9))5&O?#$&+"80.?H7&8"0/0&*?%C%)--.))%C01&20F?1L /01<&6""52?H&$0%&/"5-&G0C%F001&F".8%&9005&001&C.*?CE&& /0&,*/L$*?O05C.*?C<&6)1)N&/0O0&C.*?C&?C&$0%&1"8&O"P1&:&7+<& 6)501&1))5&$0%&208?1-*1%<& & (0&%"05#"++?CC?0&O).&H*..?0&/00.1)+0&))1&/0O0&%"#$%&O005&9))5/0501<&!"#$%&& & '&1-2.)%#'%-'(%,-)"/0)' ()%*+& & '&)*+,-.,/0!1!3485!6716&,-.)/01&2"%01& '&34'33&**5&&&&&&&&605%507&#.*2802"*9'&4':3&**5& ;018%0&%"#$%& '&#)<&=3&7+& 6""5&9?0& & D & & '&/5"80&7.0/?18&8"0/&$*+0*5E&71)-&9005&01&0%01&01&/5?1701&F""5&"1/05908<& J"C%01&+005?H/01&&'&#)<&QREL&&/*C&80./& A& & M0%&?C&F""51)+0.?H7&7.0?1&01&5*C%?8&F))59)%05<& G0&F)501&F)1&(5?0+"1/&S&T2#"*/0&1))5&;"0105C.""%&01&9005&%05*8<&(*C&F""5&/0&F05)1/05?18&001C& 8001&5"1/H0&+))5&001&$001&01&9005%H0<& (0&T18C%0.&01&$0%&U0?1&O?H1&%900&+""?0&5?F?05%H0C&/?0&F""51)+0.?H7&/""5&1)%**5802?0/01&75"170L.01<&,1/05908&-)CC0501&90&$0%&/"5-H0&V))+25*880E&$?05&C%))1&F00.&"*/0&$*?CH0C&))1&$0%&9)%05<& G0&F)501&/""5&1))5&;"0105C.""%&W-)*O0-.07XY&&01&7*1101&+?CC#$?01&F)1*?%&/0&2""%&$0%&7)C%00.& ;"0105C.""%&209"1/0501<&;"0105C.""%&$00N%&""7&F00.&"*/0&2*?%01-.))%C01<& & (?%&?C&001&1?0*90&%"#$%&01&90&$"-01&/))5"+&"-&001&$""-&1?0*90&%"05F))5/05C<& & 345,#6&,..%-'$,)'766&8' Z=ER&H))5&2?H&,/[CC0*C'&!$"+)C&V)5%0.CE&\00C&V?HF"0%E&]..01&M0?%?18E& ^H"05/&;0089)%05E&]/+*1/&!".E&()11[&V*?C&E&_)51"&^#$"01E&(?57&;)7<& & =R&H))5&2?H&,/[CC0*5C'&J?07&`""[&01&I?0%&;""C& & T..01&$)5%0.?H7&80N0.?#?%005/E&01&1"8&F00.&7)1"H)501&80901C%<&

13 GEVAREN TOCHTEN OP GROOT WATER Openingstocht: rondje Alkmaardermeer e.o. (zondag ) Henk Zwagerman Helaas, het werd geen rondje Marken. Waar we vorig jaar met de openingstocht prachtig zonnig weer hadden, daar kregen we nu het tegenovergestelde. Weersvoorspelling: Tijdens de tocht windkracht 5 Bft, en af en toe regen, en kans op af en toe zon. Ondanks deze weersvoorspelling staan er s morgens, na 2 afzeggingen, toch 11 "die-harts" klaar om te varen. Vanwege de verwachte wind, het koude water, alsmede een luchttemperatuur van 6 graden in combinatie met een aantal minder geoefende vaarders besluiten we in onderling overleg de tocht te verleggen naar het Alkmaardermeer en omliggende poelen. Dat er veel wind is, is duidelijk. We hopen echter toch op het wellicht openbreken van de lucht met wat zon. Helaas, dat blijkt ijdele hoop te zijn. Het af en toe regenen blijkt af en toe droog te betekenen en de zon heb ik alleen s avonds bij studio sport in het zuiden van het land gezien. Desalniettemin varen we gewoon en ervaren we de water - en wijde wereld onder deze omstandigheden. Ook dat heeft zijn eigen charme. De rustpauzes zijn vrij kort. Van kanoën blijf je op temperatuur. Dus ondanks alle koeken, chocoladerepen, knoppers etc. die uit de luiken komen, blijven we niet te lang zitten. Bij de lunchpauze op het zuidelijke starteiland van het Alkmaardermeer gaan we bij de starttoren op en aan de luwzijde zitten. Zo is er een goed zicht op het water. Er varen zelfs nog meer kanoërs, waarschijnlijk vanuit Uitgeest. Plotseling zien we het gebeuren. Er trekt een bui over en we zien de wind gewoon draaien in het water van zuidwest naar noord-west. Dat was overigens ook de voorspelling maar zo plotseling en zo snel was voor een ieder verrassend. Dat betekende wel weer verkassen naar een ander luw plekje want nu zaten we op de wind en in de regen. Met de wind op de kop varen we weer naar ons einddoel, Akersloot. Voor de minder geoefenden onder ons nog een stevige trek maar op karakter komt iedereen met een goed gevoel aan. Uiteindelijk 22 km gevaren met 4 overdragingen onder weinig aansprekende weersomstandigheden. En toch is het de moeite waard geweest. Rondje Marken (zondag ) Henk Zwagerman Hoewel deze tocht als eerste tocht gepland stond voor is deze vanwege weersomstandigheden niet doorgegaan. Hiervoor kwam het Alkmaardermeer e.o. in de plaats. De tweede tocht zou naar Texel gaan. Wederom waren de weergoden ons niet goed gezind, terwijl het vorige week nog uitmuntend weer was. Rond Texel was het de dagen voor de tocht steeds windkracht 6 met een boven - en onderwatertemperatuur van ca. 6 graden. Ook voor zondag 1 april was de voorspelling niet geweldig waardoor besloten werd de iets beschuttere tocht rond Marken alsnog te doen. Dit is altijd een leuke tocht. Niet te lang, afwisseling door een stop bij het "Paard" aan de oostkant van het schiereiland en een lunchstop in de haven aan de westkant. De start is meestal vanuit vluchthaven de "Nes" in de knik van de dijk naar Marken. Deze dijk tussen het vasteland en Marken werd op 17 oktober 1957 om uur gesloten. Sindsdien is Marken geen eiland meer hoewel dit het eilandgevoel nauwelijks heeft aangetast. Na 2 ziektemeldingen stapten 8 kanoërs in. Het was nog fris dus de wollen mutsen kwamen van pas. Bij het "Paard" was het benenstrekken en koffie met bijbehorende zaken nuttigen. Het bleef fris en zelfs kregen we hier nog een paar druppels regen. Het blauwe zeiltje van Peter kwam hier goed van pas. Ondanks deze minder aantrekkelijk ogende outfit kwam er toch een mevrouw bij ons informeren hoe dat werkte met de zeekano's en was bijzonder geïnteresseerd. Zij had vroeger ook gekanood.

14 Wellicht dat dit voor Peter toch nog handel gaat betekenen. De tocht ging verder via de noordelijke strekdam. De wind nam verder toe. Er kwamen meer golven maar ook meer zon. Prima kanoweer. De haven van Marken werd door ons aangedaan evenals door toeristen. Het maakt niet uit wanneer je hier komt, maar toeristen zijn er altijd en dat is niet voor niets. Met 3 man maakten we even een loopje door het dorp waarvan de meeste woningen op palen staan. De geschiedenis leert dat dit wel nodig was. Bij de watersnoodramp van 1916 kwamen 16 mensen om het leven en werden velen dakloos. Overigens in geheel Noord-Holland leidde deze stormvloed tot veel overstromingen en schade. Deze ramp gaf de aanstoot tot de aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken. Als de huizen niet op palen waren gebouwd dan werd het wel op terpen gedaan. Op Marken noemen ze de terpen ook wel "werven". Een kreet die een aantal van ons bekend voorkomt uit het duitse "Halligen"- gebied waar de terpen "Warften"werden genoemd. Een zekere naamsverwantschap valt hier wel in te onderkennen. Met een heerlijke bries en zon over de Gouwzee ging de tocht weer naar het beginpunt aan de dijk waar het altijd wat gedoe is om er uit te komen. Het rondje Marken zat er weer op maar blijft voldoende uitdagend om meer te doen. Andijk - De Kreupel - Medemblik - Andijk(zaterdag ) Henk Zwagerman Voor dit weekend stond een tocht gepland naar de Eems - Dollard. De weergoden waren dermate in de weer dat deze tocht door onvoldoende belangstelling moest worden afgelast. In de plaats daarvan werd op de zaterdag de tocht naar "de Kreupel" gevaren. Ondanks een redelijke weersvoorspelling deden slechts 3 personen aan deze tocht mee (Nico K. Simon C. en Henk Z.) In verband met de onbekendheid met "de Kreupel" luidde de toelichting in de uitnodiging alsvolgt: In de 15e eeuw lag de Kreupel boven water en vormde een eiland waar vissers enigszins bescherming konden vinden tijdens slecht weer. De naam dateert uit die tijd maar waar de naam vandaan komt is niet bekend. Veel later is de Kreupel onder water verdwenen en is altijd een ondiepte gebleven. Op bijgaande kaart uit 1740 van H. de Leth staat deze ondiepte nog steeds aangegeven. Er heeft altijd betonning gelegen met de aanduiding "Kr" ter aanduiding van deze ondiepte ten behoeve van de scheepvaart. Tussen 2002 en 2004 is er kunstmatig weer een eiland van gemaakt ten behoeve van de vogels en tevens zijn er aanlegplaatsen gecreërd voor de recreatievaart.

15 Om ca uur vertrekken wij uit de jachthaven van Andijk. Er staat een stevige wind en alles is lager wal maar de zon staat er bij en belooft ons een mooie dag toe. Vanaf het dijkje bij de haven hadden we "de Kreupel" in de verte zien liggen. In de kano zit je echter te laag om dit te kunnen zien. We volgen de NO-richting van de dijk en als het goed is moet je er dan kunnen komen. Na een half uurtje peddelen komt het havengebouwtje op het eiland in zicht en is het eenvoudig koersen. Door de lager wal situatie staan er flinke golven. Gelukkig recht op de kop. Dat wordt straks naar Medemblik wel anders, maar dat is voor later. Bij het eiland aangeland is het even zoeken naar het juiste plekje. De groene gedeelten mogen niet betreden worden. Slechts de steigers zijn toegestaan. We vinden een prachtig plekje uit de wind in de zon bij het havengebouwtje. Je kunt er ook naar boven op het gebouwtje om over het eiland en het IJsselmeer uit te kijken. Het is ontzettend helder. Gaasterland zie je glashelder liggen. Na wat eet-praat en drinkwerk varen we langs het eiland richting NW. Het wemelt er van de broedende vogels. Heel veel meeuwen, aalscholvers en ook wat ganzen. Het is een enorme kakefonie van vogelgeluiden. We verlaten deze prachtige natuurplek in het IJsselmeer en gaan richting Medemblik. De wind en de golven zijn alleen maar toegenomen. De golven komen schuin van achter en vergen heel wat balanceerkunst. Met de wind mee schiet het lekker op en de twee torens van Medemblik komen steeds scherper in beeld. Plotseling zie ik de witte bodem van Nico zijn kano. Dat wordt redden geblazen. Simon en ik gaan zo snel mogelijk naar Nico die uiterst beheerst zijn kano en peddel vasthoudt en de hulp afwacht. Ondanks de flinke golven helpen we Nico weer in de kano. Dit verloopt zonder problemen. Wat hierbij een belangrijke rol speelt is dat Nico door de reddingsoefeningen in het zwembad precies weet wat hij moet doen. De tocht gaat verder evenals de golfopbouw. Bij Medemblik zijn er zeilwedstrijden aan de gang. Onder de bewaking van kasteel Radboud varen we de haven binnen en kunnen in het kalme binnenwater even uitpuffen. De zon is inmiddels wat verdwenen en Nico krijgt het wat koud ondanks het rubberpak. Om direct weer naar Andijk te gaan met de golven dwars is nu niet zo aantrekkelijk dus gaan we eest een stukje binnendoor. Bij de sluis dragen wij over en vinden een mooi plekje om weer wat bij te tanken en voor Nico om weer wat warme kleding aan te trekken. Wij willen nu een stukje binnendoor via de "Vlieten" richting Andijk. Zonder kaart is dit wat lastig en van de plaatselijke bevolking krijg je meestal geen goede aanwijzigen. Dus op gevoel en de dijk blijven volgen. Op de "Groote Vliet" zien we een slootje haaks op de dijk en die gaan we in. Daar dragen we over en komen weer op IJseelmeerwater in het vooroevergebied. Ook een plek waar we nog nooit gevaren hebben. In dit boomrijke gebied wemelt het van de aalscholvers met nesten. De stank ervan komt je tegemoet. Een Kite-surfer is bezig zijn zeil uit de boom te halen. Is vast niet goed gegaan. Via een opening in de vooroeverwallen zoeken we de IJsselmeergolven weer op. We hebben de golven schuin op de kop. Dit gaat verder lekker en de jachthaven van Andijk is nabij. Rond uur stappen we uit de kano's met een bijzonder goed gevoel. Nieuwe plekken en vaarwaters gezien, de reddingsoefening weer eens in de praktijkgebracht op open water in flinke golven en daarbij goede leermomenten ervaren. Ook was het goed te beseffen dat de veiligheid niet in het geding is geweest door o.a. onze winterse zwembadoefeningen. Zo kun je met geoefende vaarders met uithoudingsvermogen heel wat aan.

16 Dinsdaggers: gevaren tochten De dinsdaggers hebben er al weer heel wat tochten opzitten. Maar om nu van elke gevaren tocht verslag te doen? Dat wordt, hoe leuk die tochten ook zijn, misschien wel erg veel: vandaar in dit nummer van de Odyssee verslagen van slechts 4 tochten. En voor alle duidelijkheid: al die andere tochten, waar geen verslag van is gemaakt, waren net zo leuk! : Lutjewinkel - Barsingerhorn - Kolhorn - Lutjewinkel Arie Burgert We zijn in Lutjewinkel begonnen en dan onder 20 bruggen door langs Barsingerhorn, een pracht plaatsje. Koffie gedronken in Barsingerhorn bij de oude tramhalte. Na de koffie gaan we verder en met veel moeite komen we langs de vele zwanen. Na een paar overdragingen komen we in Kolhorn en daar nuttigen wij ons dik besmeerde boterhammen(gebakken eieren).we zitten nu vlak bij het oorlogsmonument waar in de 2e wereldoorlog een vliegtuig was neer gestort. Daar in de buurt waren veel ganzen.(die zijn trouwens in heel NH). Eén er van klom uit het ei (hij zwom gelijk, met die koters van mij en Hannie moest ik maanden naar het zwembad). Hij zwom via de peddel van Cor op Cor zijn schoot. Cor heeft hem vlug terug gezet. Cor heeft al kleinkinderen. Nico Kaandorp moet wel aan een nieuwe bril, de jonkies hadden zo'n schutkleur dat Nico zag het beestje een halve meter van hem vandaan nog niet (veel later wel). We gaan weer verder door Kolhorn heen, is altijd mooi, maar ja op naar Lutjewinkel en naar huis met de botenwagen. Nog even en de botenwagen is te klein : Broek op Langedijk vanaf de club Arie Burgert De verwachting was harde wind en regen en men wilde naar het Kinselmeer. Dat werd uitgesteld. Maar toen veel geharrewar overdaarheen of daarheen. Het werd vanaf het clubgebouw naar Broek op Langedijk. Frans werd overgehaald (30 jaar geleden was hij er al eens geweest). De harde wind hadden we in de rug,terug zien we wel weer, het zou beter worden en dat werd het. Op het water kwamen we Tina Hammer tegen in een 2-persoons, ook niet één van de jongste(klasse). 5 kwartier later van af de club zaten we in Broek op Langedijk in de Oosterdel, mooi weer zonnetje op ons bolletje. Eerst naar de Broekerveiling waar we in de luwte koffie dronken en een broodje aten. Na de gezamelijke maaltijd door Broek op Langedijk, toch een pracht plaatsje, hè Frans( Hannie is er geboren). Op naar de Noorderplas, we moesten wel langs een paar erge rijke mensen (maar het is ze gegund. Die tuin die wij hebben is groot zat. We zochten een kleine doorgang in de polder,waar de kano net door heen kan nou weet ik die wel te vinden en vele met mij (zelfs Frans kon er doorheen). En weer gingen we de door naar onze overdraagplaats waar we onze laatste rustpauze hadden in het hoge riet. En toen weer terug naar ons clubgebouw in Alkmaar, pal tegen de wind in. Onze conditie is nog redelijk goed dus ook, dat redden we wel terug op ons honk, het was een mooie dag geweest.

17 : Monnickendam - Ransdorp - Kinselmeer - Monnickendam Nell Kauffman Het was aardig weer die dinsdagochtend, de regen was weggetrokken en de plassen waren alweer aan het opdrogen, zodat wij welgemoed op pad gingen naar Monnickendam. Toen wij, na eerst een bakkie koffie genuttigd te hebben, in onze kano's stapten kwam er een wat waterig zonnetje te voorschijn. De tocht ging langs Zuiderwoude en Broek in Waterland naar de Volgermeerpolder. Net voor de polder was men een nieuwbouwwijkje aan het bouwen en werd er door de werklui geroepen "je kunt daar niet verder". Dat was maar al te waar, er lag een balk voor de oude ophaalbrug en achter de brug was een sluisje gebouwd. Het had geen functie, want voor de Volgermeerpolder lag een dijk. Het sluisje lag alleen maar voor het mooi sluis te zijn. Overdragen dus. We konden lekker even in de zon een koppie doen voordat we de boten in de voormalige gifbelt lieten plonzen. Het gebied was lang ontoegankelijk, maar nu zijn er sawa's, waterdoorgangen, fiets- en wandelpaden gemaakt, en vormt het een nieuwe verbinding tussen Broek in Waterland en Amsterdam-Noord. Maar onze watergang was niet zo lang, er moest al snel weer overgedragen worden. En voor we het wisten waren we aan het eind van het poldertje en was het weer overdragen. De donkere lucht die boven Amsterdam had gehangen vond het nu nodig om zich van het water te ontdoen, we kregen dus een flinke bui. Wie als eerste in zijn boot zat bleef het droogst. Arie was wel heel erg slim geweest, hij had een paraplu meegenomen en zat op zijn gemak onder de paraplu te wachten totdat iedereen in de boot zat. Maar goed, de bui duurde niet zo lang en na een weggetje overgestoken te zijn (overdragen) kwamen we op het Holysloter Die. De bui was voorbij en Frans besloot dat we richting Ransdorp en het Kinselmeer zouden varen. "Geen overdragingen meer", zei hij. Het ging goed. Bij Ransdorp linksaf, Kinselmeer over, en dan de polder in. Maar hé, daar ligt een dam op onze weg. Nou ja, een dam, het is een mooie gelegenheid om een broodje te eten. Bij de laatste hap vallen er spetters en snellen wij naar onze boten. Maar spetters en varen zijn beide van korte duur. Een dam en daarna nog meer dammen. Na een aantal keren in en uit de kano te zijn gestapt nemen wij deze maar op sleep over het water en ploeteren zelf in de prut op de kant de weilanden door. En net als je denkt "we hebben een breder vaarwater bereikt, we kunnen droog de boot in", gaan de hemelsluizen weer open en wordt er water en hagel je kano in gesmeten. Arie en Simon zitten nu samen onder de paraplu. Verderop, bij de zoveelste dam, staat een boer het te bekijken en verklaart ons min of meer voor gek. Hij is vriendelijk en wijst ons waar we heen moeten. Eindelijk in Holysloot. Maar daar staat een kijvende vrouw die ons te verstaan geeft dat wij "niet in haar water mogen komen". De boer, die meegereden is, geeft aan dat wij beter 150 meter verderop het water in kunnen. Dan varen we zo het Die op. Hij sust de vrouw, zijn buurvrouw, en zegt tegen mij "zo zijn we hier niet allemaal hoor". En hij heeft gelijk. Als Arie bij het huis aanbelt om te vragen of wij door de tuin van de bewoner het water op mogen, is dat geen enkel probleem. Eindelijk het Holysloter Die met water waarin je vooruit komt. In rap tempo gaat het nu richting Monnickendam alwaar wij even na vijven aankomen. Het mooie weer is teruggekeerd alsmede ook ons goede humeur. Tevreden stellen wij vast dat wij wederom een tocht hebben gevaren die wij nog niet eerder gevaren hebben en ook nooit meer zullen varen.

18 : Spaarndam - Haarlem - Elswout - en weer terug Arie Burgert En weer was de botenwagen vol 11 man/vrouw. Tijdens de autorit er heen regende het nog en bij de start aan het Spaarne (Mooie Nel) heb ik nog even m'n zuidwester op gehad (5 min) en toen was het droog en bleef het droog. Dus op naar Haarlem, daar namen we de verkeerde afslag (ik noem geen namen). Die afslag duurde nogal lang, de slootjes werden smaller en smeriger, dit kon niet de goede sloot zijn. Dus terug naar de vertrouwde Haarlemse Brouwersgracht en toen kwam alles weer goed. We zouden naar Elswout gaan, een prachtig gebied, we mochten er alleen niet komen. Ik ben een beetje doof, dus ik heb die verboden bordjes niet gezien (leugenaar). We waren hier al meer geweest, maar nu wilde onze lijder met een lange ij iets verder op. Nou dat hebben we geweten. Er lagen meer bomen in de sloot, dan er in het bos stonden (iets overdreven). Maar na een rondje Elswout werd het etenstijd. En toen kwam Bromsnor langs, de boswachter. Maar kano'ers kunnen slijmen en oh sorry meneer de boswachter, we zullen het nooit meer doen. Dus dat kwam best af. Na de maaltijd was het half 2 geworden en moesten we toch weer terug uit Elswout naar Haarlem en dat ging weer heel voorspoedig, maar nu langs het Bolwerk van Haarlem het Spaarne weer op terug naar Spaarndam naar de auto's en op naar Alkmaar waar we rond 4 uur aankwamen. En dat is wel eens later geweest! Kantinedienstrooster: juni t/m half augustus Dag Datum Vaste medewerker Assistent vrijdag 01-jun Richard Pieter Helderman woensdag 06-jun Sjoerd Fred Jonkhart vrijdag 08-jun Chris Henk Oving woensdag 13-jun Nell Joke Smits vrijdag 15-jun Joep Jolanda Kaandorp woensdag 20-jun Niels Frits Moet vrijdag 22-jun Cor Jacqueline Jongbloet woensdag 27-jun Joke Ruud Smits vrijdag 29-jun Fred Dorine Kemper woensdag 04-jul Nell Nienke Pasteuning vrijdag 06-jul Chris Caroline Hadders woensdag 11-jul Sjoerd Frits Moet vrijdag 13-jul Richard Clem de Bruin woensdag 18-jul Chris Selma Rijpkema vrijdag 20-jul Fred Arjan Rood woensdag 25-jul Nell Karianne Wever vrijdag 27-jul Joep Jos Post woensdag 01-aug Astrid Hein van Putten vrijdag 03-aug Richard Henk Oving woensdag 08-aug Cor Mariska Bouwer vrijdag 10-aug Astrid Rolf Overvliet woensdag 15-aug Margot Ellen Heiting

19 KANOPOLO: PERSBERICHTEN Herenteam van Odysseus presteert in Helmond ( ) Martijn Rol Het eerste herenteam van de Alkmaarse Kanovereniging Odysseus heeft vandaag een uitstekende prestatie geleverd door in Helmond de halve finale van de 18e editie van het Helmond International Tournament (HIT) te behalen. In de halve finale was helaas Groningen met 4-2 te sterk. De wedstrijd om de derde plaats werd echter in verlenging met golden goal gewonnen van het Duitse Hamburg (4-3). Eerder al versloeg Odysseus het Poolse Mosw in de kwartfinales met dezelfde cijfers. Op zaterdag had Odysseus al haar vier poulewedstrijden ruim gewonnen en hadden de Alkmaarders zich moeiteloos geplaatst voor de best acht van het toernooi. De derde plaats is een evenaring van het resultaat van vorig jaar. Toch is de prestatie opvallend, de halve selectie van Odysseus is sindsdien vertrokken of gestopt waardoor de Alkmaarders met een sterk verjongd en onervaren team in Helmond van start gingen. De finale werd overtuigend de Groningen gewonnen met 5-1 van het Duitse Hannover Open Waalse Kampioenschappen: prima prestatie 1e kanopoloteam Odysseus ( ) Martijn Rol Het eerste kanopoloteam van de Alkmaarse Kanovereniging Odysseus heeft op het Internationale Toernooi van Seneffe (nabij Charleroi), officieus de Open Waalse Kampioenschappen 2012, een prima prestatie geleverd. De Alkmaarders eindigde als negende op dit sterk bezette toernooi. Odysseus plaatste zich gisteren als tweede in haar poule voor de 2e ronde hedenochtend. In de 2e ronde werd helaas verloren van het Duitse Wetter (5-3 nederlaag) en nipt van Duitsland A (3-2). Vooral in de laatste wedstrijd maakten de Alkmaarders indruk. Duitsland, verliezend finalist van het laatste EK en het laatste WK voor landenteams, gebruikte het toernooi als oefentoernooi voor het WK later dit jaar. Odysseus stond lange tijd met 2-0 voor, doelpunten door jeugd international Mats Pel, maar moest in de tweede helft in Duitsland haar meerdere erkennen. Duitsland kwam terug tot 2-2 en scoorde in de laatste seconden ook de winnende treffer. Odysseus was daardoor uitgeschakeld, won uiteindelijk nog ruim van Berlijn met 7-4 en eindigde daardoor als negende Deventer won de finale tegen Duitsland op sensationele wijze. Na met 4-2 te hebben achter gestaan scoorde Deventer in de laatste minuten van de wedstrijd nog 2 goals. In de verlenging scoorde de Nederlandse kampioen de golden goal. Alkmaars onderonsje in finale Odysseus toernooi (12/ ) Martijn Rol Vandaag en gisteren vond het Odysseus Voorjaarstoernooi plaats. Het kanopolotoernooi van de Alkmaarse Kanovereniging Odysseus. Traditioneel vooral een oefentoernooi voor veel beginnende teams ter voorbereiding voor het NK welke in juni begint. Dit jaar deden ruim 16 teams de Kaasstad aan. De finale van de hoogste klasse was een Alkmaars onderonsje. De Alkmaarse kanovereniging was zelf met twee teams vertegenwoordigd en beiden behaalden verrassend genoeg de finale. Odysseus 1 versloeg Venlo in de halve finale met 6-2. Odysseus 2 versloeg Viking Amsterdam met 2-1. Vooral deze laatste uitslag was opvallend, aangezien de sterk spelende Amsterdamse ploeg op zaterdag nog met 3-0 van het tweede Alkmaarse team gewonnen had. De finale zelf was een formaliteit, Odysseus 1 versloeg het tweede met maar liefst 6-1. In de Jeugd/Beginners klasse won Helmond de finale met 7-2 van Leeuwarden. Het jeugdteam van de thuisclub Odysseus ging in de wedstrijd om de derde/vierde plaats met maar liefst 10-1 tegen Groningen kopje onder. Zie ook

20 !"#$%&'())*+&$'#$',-%)./'!"#$%&'%()&*%+,,-%%%!"#$%"$#&"'()*&"+&*$,-"$./#*$%"$-0"+$+-#1%"$2'1-+3$1-"45$ 6//4$%"$7.-77"#8 0*1'2&&.'3-$$#$'4#')$5'4##.'6#.7#-"#$')/')$8#'2&&.9*235#'1.&%*1*#:' 0#'E#*%#'.)$%2#5'8*2$'"#5D7*31'6)).'*#%#.##$'#$'6)).'*#%#.'E))11F/#='%-5'3)+'&99#+&&9'+##6&.#$A' ' ' ' ' ' ' ' ' ' L)$%2#'())*+&$' M#'3##.' L)$%2#',-%)./' M#'3##.' L)$%2#'())*+&$' L)$%2#',-%)./' ' G#'3-$1'2#')/"#6#$'E*2'H.+&'#$'I*#1'J))5=')C'6*&'4#%51.*2%K&36)%F55#-5A$9'!D71#.+##.' =&'6%FG$3&"#$'%%% 9:;$21<))"')$*"."*"#$&#$1"$9=,4"+>""+$ R)&95'E#3#$%'7##C1'S)).%TU)99&$%'6)9"#9#"#$'+#1'E*$$#$+#.#$A' V.)1#'/9&55#$'8)&95')A&A'%#'WD7#.+#.='%#'X##+51#.'#$'%#'U&&.9#+T +#.+##.'+&&.'))3'6##9'39#*$#'/9&52#5'8)&95')A&A'(.)+4&1#.='0#."T 51-%*#5'#$'&.1*3#9#$'6#.5D7#$#$')+1.#$1'7#1'C#*1'4#93#'%.))"T +&3#.*2'#.'$-'-*1#*$%#9*23'%#'##.51#'4&5A''!&$6&$3#9*23'4&5'#.'6&$'-*1"#"&&$'%&1'7#1'(#.3+##.'E*2',-%3&.T 4&5A'!95'1#"#$/.#51&1*#'+)#51')A&A'##-4*"%-.#$%'2&&.9*235'+#1' 3#.51+*5'##$'E#9&51*$"'6&$'6*2C'7&96#'51-*6#.5'/#.'+)."#$'9&$%'&&$' %#'".&C#9*237#*%'4).%#$'E#1&&9%A''.$*%/&&0*%1&2&%3&-4/)&1&')-%'5%*&%#$6&'%#&*%,'2&%6$',7&"&')3)'3%8% %,/'7#1'3&&.12#'*5'%*1'4#99*D71'")#%'1#'8*#$A'0#'/)9%#.'!D71#.+##.'*5'7*#.'*$"#1#3#$%'#$'+&&31'' %-*%#9*23'%&1'!([',%F55#-5'/.#D*#5'&&$'%#'RA,AT3&$1'9*"1'6&$'%#8#'/)9%#.'#$'4#9'&&$'$)1&'E#$#'' %#'##.51#'%.))"+&3#.*2'6&$'S)).%TU)99&$%'\'!95'4#'7#1'"#E*#%'")#%'E#3*23#$'#$'#.'6&$-*1'"&&$' %&1'#.'$))*1'4&5'*$"#/)9%#.%'%&$'7&%%#$'4#'##$'/.&D71' 6&$'##$'3&$)/)9)4&1#.'6)).'%#'%#-.'9*""#$'#$'4&5'7#1'.)$%2#'())*+&$'")#%'1#'6)9"#$'6&$-*1'7#1'D9-E"#E)-4A' U#9&&5'*5'%*1'$*#1'7#1'"#6&9A'' Z#9'7##C1'%#'6#.#$*"*$"'#$*"58*$5'E&&1'E*2'%#8#'7*51).*#' 4&$1'7#1'4&1#.'4&&.&&$'%#'6#.#$*"*$"'9*"1'*5'+#%#')$1T 51&&$'%)).'%#'1)#$+&9*"#'*$/)9%#.*$"'+#1'$))%8&3#9*23#' &C6)#.59)1#$'$&&.'".)1#.'4&1#.A'J#1'4#9='7#1'4#"/)+/#$' 6&$'7#1'4&1#.')+'%#'8&&3'%.))"'1#'9#""#$'"#5D7*#%%#' 6)99#%*"'+#1'E#7-9/'6&$'4*$%+)9#$5A'' ].'8-99#$'#.'%*6#.5#'"#51&&$'7#EE#$')+'%*1'+)"#9*23'1#' +&3#$A'S&&51'%#'6#.#$*"*$"'&&$'%#'$)).%8*2%#'51&&1'$)"' 51##%5'##$'/)+/"#E)-412#'' ;%#8#'*5'.#"#9+&1*"'1#'E#8*D71*"#$?A'' U*#.6)).'51)$%'#.'##$'+)9#$'+#1'+)9#$&&.54)$*$"'' 6#.E.&$%'#$'%*#$%#')+'%#'/)9%#.5',6#.%*#'#$'!D71#.+##.'%.))"'1#'7)-%#$A'' 0#'7*51).*#'6&$')$5'3&$)4&1#.'*5'%-5'1&51E&&.'6)).7&$%#$A' '

Nr. 3: juni - juli 2013. De Odyssee. 1e Zomereditie. Alkmaarse Kanovereniging Odysseus

Nr. 3: juni - juli 2013. De Odyssee. 1e Zomereditie. Alkmaarse Kanovereniging Odysseus Nr. 3: juni - juli 2013 De Odyssee 1e Zomereditie Alkmaarse Kanovereniging Odysseus Easy Start Pakket (28 lessen)! 999,00 met gratis toets en gratis examen Dit pakket kan worden aangevuld met een garantiepakket!

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Kanovereniging Uitgeest. Opgericht: 9 maart 1989 Meldijk 23, Postbus 105, 1910 AC Uitgeest. Bestuur: voorzitter: Wieger Tomassen

Kanovereniging Uitgeest. Opgericht: 9 maart 1989 Meldijk 23, Postbus 105, 1910 AC Uitgeest. Bestuur: voorzitter: Wieger Tomassen Kanovereniging Uitgeest. Opgericht: 9 maart 1989 Meldijk 23, Postbus 105, 1910 AC Uitgeest Rabobank Uitgeest: 36.34.69.575 www.kanovereniging-uitgeest.nl inf@kanovereniging-uitgeest.nl Jaargang 22 nummer

Nadere informatie

1983-2008 jubileumjaar

1983-2008 jubileumjaar Kanovereniging de IJsselstreek 1983-2008 jubileumjaar 1-08 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v.

Nadere informatie

Luteratuur nr 3 2004 LUTERATUUR

Luteratuur nr 3 2004 LUTERATUUR LUTERATUUR Bestuur Voorzitter Robert Crombeecke 040-2431906 Secretaris Iman Koole 040-2542845 Penningmeester Marjolein Joor 040-2122031 Bestuurslid Jeugdopleidingen Martijn Luttje 040-8440830 Bestuurslid

Nadere informatie

In deze Noviteit van maart/april 2009. Jaarvergadering 30 maart met lezing na afloop. Clubcross 5 april. Coopertest 17 maart. Verslag Lieke en Carlien

In deze Noviteit van maart/april 2009. Jaarvergadering 30 maart met lezing na afloop. Clubcross 5 april. Coopertest 17 maart. Verslag Lieke en Carlien In deze Noviteit van maart/april 2009 Jaarvergadering 30 maart met lezing na afloop Clubcross 5 april Coopertest 17 maart Verslag Lieke en Carlien Dromen door Dick Smit!!! 1 2 Inhoudsopgave Novabestuur

Nadere informatie

Rijnmond gegevens. Bestuur:

Rijnmond gegevens. Bestuur: kwartaaluitgave nr. 2-29 e jaargang - juni 2013 Rijnmond gegevens Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Clubkleding Clubkleding Coördinator

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

SCOSS Jaargang 18 - nummer 3 - oktober 2014 pagina 1

SCOSS Jaargang 18 - nummer 3 - oktober 2014 pagina 1 33333323333 SCOSS Jaargang 18 - nummer 3 - oktober 2014 pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Van de bestuurstafel... 2 Jaarkalender 2014-2015... 3 ALV op 29 september 2014... 4 Van de ledenadministratie...

Nadere informatie

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 141 juli 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

48e jaargang nummer 1. april 2013. Aegir Spiegel. Wedstrijdprogramma. jeugdzeilen pagina 7

48e jaargang nummer 1. april 2013. Aegir Spiegel. Wedstrijdprogramma. jeugdzeilen pagina 7 Aegir Spiegel 48e jaargang nummer 1 april 2013 Wedstrijdprogramma jeugdzeilen pagina 7 COLOFON W.V.AEGIR Prinsemolenpad 4 tel: 010 4221108 Correspondentie: Postbus 35032, 3005 DA, ING nr. 133787 t.n.v.

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 4 seizoen 2012-2013

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 4 seizoen 2012-2013 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 4 seizoen 2012-2013 inhoud De Ballenvanger Nummer 4 seizoen 2012-2013 10 Sc. Westervoort 1 haalt naast

Nadere informatie

DE BEUN. Januari 2013, nr. 81. Afzender: VBZ, Dorpsstraat 4, 4924 BE Drimmelen

DE BEUN. Januari 2013, nr. 81. Afzender: VBZ, Dorpsstraat 4, 4924 BE Drimmelen DE BEUN Januari 2013, nr. 81 ISSN 1386-9884 Afzender: VBZ, Dorpsstraat 4, 4924 BE Drimmelen Colofon De Beun 81, januari 2013 * De Beun verschijnt vier keer per jaar: medio januari, medio april, medio juli

Nadere informatie

Adreswijziging of aan -en afmeldingen te allen tijde schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Adreswijziging of aan -en afmeldingen te allen tijde schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. 1854 VERENIGINGSINFORMATIE 2012 Bankrelatie: Rabobank Uitgeest rek.nr.: 36.34.09.203 KvK Postadres: Postbus 58, 1910 AB Uitgeest Bezoekadres: Castricummerweg 10, 1911 GA Uitgeest, (Cor Groen Honk) 0251-317422

Nadere informatie

20 e jaargang nr. 7/8

20 e jaargang nr. 7/8 BESTUUR Voorzitter@kvij.nl Jan van Mourik Talingweide 10 3403 AE IJsselstein 030-6874976 Penningmeester@kvij.nl Paul Zeef Tolsteegplantsoen 14-I 3523 AD Utrecht 030-2144035 Secretaris@kvij.nl CONTACTPERSONEN

Nadere informatie

DE BOEI CLUBBLAD REDDINGSBRIGADE NOTWIN HOORN MAART 2010

DE BOEI CLUBBLAD REDDINGSBRIGADE NOTWIN HOORN MAART 2010 DE BOEI CLUBBLAD REDDINGSBRIGADE NOTWIN HOORN MAART 2010 NOTWINFO Notwin betekent Vriend in Nood`. Reddingsbrigade Notwin is opgericht in 1973 en heeft sindsdien vele actieve leden in Hoorn en omstreken.

Nadere informatie

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 SPUIGAT mei 2013 Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 Dé watersportwinkel van Scheveningen! INHOUD Al meer dan

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Het volgende clubblad verschijnt eind oktober. Kopij graag aanleveren vóór 1 oktober.

VAN DE REDACTIE. Het volgende clubblad verschijnt eind oktober. Kopij graag aanleveren vóór 1 oktober. VAN DE REDACTIE Jaargang 38 Redactie: No.3 Cees Dubbeld Augustus 2015 Sjoerd van der Werf Hans Zijm Zo vliegt de zomer weer aan ons voorbij, in mijn opinie gaan de dagen en weken veel te snel. Gelukkig

Nadere informatie

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

juli 2014 jaargang 16, nummer 64

juli 2014 jaargang 16, nummer 64 juli 2014 jaargang 16, nummer 64 De 21.1 clinic 2014 Het avontuur dat Marathon heet The Iron Viking (Hill Edition) Piet, Marco en Ruud, gefeliciteerd met het behalen van het trainersdiploma LT3. Colofon

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Scharminkel Colofon Jaargang 32 N o 2-2012 Krant nummer 129 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Pim ten Klei Grootweg 5 0229-551878 1647CN Berkhout

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CLUBBLAD VAN TOERCLUB OMNISPORT 3 BESTUURSPEN 4 ATB 25 JAAR 7 NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN 9 VOORBIJ DIE...

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CLUBBLAD VAN TOERCLUB OMNISPORT 3 BESTUURSPEN 4 ATB 25 JAAR 7 NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN 9 VOORBIJ DIE... BESTUUR Voorzitter Albert Besuyen Bastion 46 1705 MS Heerhugowaard 072 85 03 626 albert.besuyen@quicknet.nl Penningmeester Hetty Vodde Zeearend 54 1704 TE Heerhugowaard 072 57 41 143 2012 hetty@vodde.org

Nadere informatie

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 2 juni 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Boslaan / Lindenlaan. 1 Colofon Bestuur

Nadere informatie

De Sirene. De dorpskrant voor Sirjansland

De Sirene. De dorpskrant voor Sirjansland De Sirene De dorpskrant voor Sirjansland Jaargang 13 Nr. 1 (april) 2014 Redactioneel Genieten, genieten, genieten! De lente is weer begonnen, alles wordt weer groen, de schapen lopen weer met hun kinders

Nadere informatie

Wandelsportvereniging. Wipstrikkwartier. Zwolle. Mei/Juni 2012 Jaargang 36 nr 3

Wandelsportvereniging. Wipstrikkwartier. Zwolle. Mei/Juni 2012 Jaargang 36 nr 3 WANDELSPORTVERENIGING WIPSTRIKKWARTIER Wandelsportvereniging Wipstrikkwartier Zwolle Mei/Juni 2012 Jaargang 36 nr 3 Bestuur VOORZITTER Peter van der Molen telefoon: 06-22964681 e-mail: petervdmolen@home.nl

Nadere informatie

Inhoud & Colofon. Bestuur. www.facebook.com/altenaroadrunners

Inhoud & Colofon. Bestuur. www.facebook.com/altenaroadrunners Inhoud & Colofon Van de Voorzitter Notulen Ledenvergadering Notulen Ledenvergadering Ledenadministratie 2014 Gedragsregels ARR Veiligheidsplan Nieuws van de Technische Commissie (TC) ARR UNIEK: Jan en

Nadere informatie