Oecumene. Een pakkend verhaal. IN dit nr. OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oecumene. Een pakkend verhaal. IN dit nr. OKe (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest"

Transcriptie

1 Nr. 1 - Januari/februari Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Oecumene Foto: Aaltje Knoop Een pakkend verhaal Wat merk je in Oegstgeest van de oecumene, zeg maar: de samenwerking tussen kerken? Dit blad,, bijvoorbeeld. De actie Kerkbalans, de financiële actie voor de eigen kerk, gevoerd in overleg met elkaar, is een ander voorbeeld. En het meest zichtbaar: de Vredesweek in september. Voor de kerkgangers in ons dorp waren de gezamenlijke Vredesdiensten in een sporthal (2010 en 2012) bijzondere ervaringen. Op de vredeszondag waren de eigen kerkgebouwen dicht en trok men uit het hele dorp op, richting De Cuyl. Na de dienst van 2012 zei iemand opgetogen: Zou dit nou niet de kerk van de toekomst kunnen zijn? Ze had vooral genoten van de mozaïekpreek. Wat een vondst! Een vondst Dat vonden we als voorgangers die ieder IN dit nr. een deel van de preek hadden geleverd ook. We wilden met die dienst graag iets bijdragen aan het grote thema van de vrede en ontdekten dat dat heel dichtbij begint. De Bijbel is voor ons allemaal de bron, maar verschillende uitleg en tradities hebben scheiding gemaakt. Als we dat nu eens omdraaiden. We kozen de bijbeltekst van het oecumenisch leesrooster voor die zondag. Niemand wist direct hoe het bijbelverhaal over een zieke jongen die door Sobere maaltijden, in Willibrords Erf pagina 3 Wandelen met God, Week van het Gebed pagina 3 Over de kleine oecumene in ons dorp, pagina 4 en 5 Veertigdagentijd, voorbereiding van Pasen pagina 6 Actie Kerkbalans, pagina 9 Bijbel voor ongelovigen, boekbespreking pagina 14 Jezus werd genezen (Markus 9: 14 29) met de vredesweek verbonden moest worden. Ons huiswerk: bestudeer dit bijbelverhaal en schrijf op hoe jij in Januari: actie Kerkbalans De kerken vragen deze maand hun leden om de toezegging van financiële steun voor Vijf kerken doen mee: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Er gebeurt veel en dat kost wat! Maar dan heb je ook wat! Alvast dank aan al die vrijwilligers die alle kerkleden persoonlijk de envelopjes met invulformulieren zullen overhandigen en ze weer ophalen. We maken hen en elkaar blij met een mooie invulling van die formuliertjes. De Actie Kerkbalans wordt al sinds 1973 georganiseerd. Zie ook op pagina 9! >

2 2 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari vervolg van pag. 1 Ds. A. Boshuizen jouw eigen kerk, vanuit jouw eigen geloofsvisie de boodschap van dit verhaal nu verstaat. Een mozaïekpreek We ontdekten heel veel aspecten van het verhaal. We besloten om voor de verdere uitwerking allemaal een rol te kiezen binnen het verhaal. De één ging in de schoenen van de zieke jongen staan, de ander in die van zijn vader of een discipel. We probeerden in die rol ook dicht bij onszelf te blijven. Bij ons eigen geloof, onze eigen visie op leven en vrede, bij onze eigen kerkelijke traditie. In de preek zouden we die eigen verhalen bij elkaar leggen. Een mozaïekpreek. Niet om ons eigen licht te laten schijnen maar in het bescheiden besef dat wij allemaal een deel van het licht uit het bijbelverhaal kunnen opvangen. Door wie wij zijn, met onze eigen achtergrond en levenservaring, met onze blinde vlekken en onze talenten. Moed voor mozaïek Na de dienst zeiden veel mensen dat ze de positieve spanning tussen ons hadden gevoeld. Durven zijn wie je bent en samen kijken wat dat oplevert is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel Redactie: A.V. de Kok (voorzitter), ds. R. E. da Costa, J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. A. Knoop, mw. M. de Vroomen-den Boer, mw. S.E. van der Ploeg-Hoek Ds. M. Driessen Pastor P. v. Beurden Ds. R. Roth Ds. R. da Costa mw. H. Dijkhuis-Potgieser Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel , Bezorgdienst: H. Rozeboom, Anna Bijnsplantsoen 5, 2343 JT, tel , Wilt u geen ontvangen? Geef dit door aan de bezorgdienst. Postabonnementen: mw. W. Kwestro, Begonialaan 14, Deze wordt met interactieve opmaak ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken. Ds. A. Verburg voor de grote vragen van het leven. Dat vraagt om openheid over je eigen visie. En om de moed om oprecht te zoeken naar wat vandaag de dag er echt toe doet. Voor jezelf, in Oegstgeest en wereldwijd. Dat is een ander verhaal dan het verhaal van de zuilen; de katholieke wereld, de protestantse, gereformeerde wereld, met een eigen kijk op de hele wereld. We zijn aan de zuilen voorbij. Socialisme, communisme, kapitalisme: we dachten dat we waren uitgedacht. Maar we beseffen nu dat het leven ons uitdaagt om opnieuw na te denken. Daarbij zoeken we naar inspirerende verhalen. Bijbelverhalen blijken steeds weer bron van inspiratie te zijn. Ze nodigen ons uit om na te denken en elkaar te bevragen op onze inzichten. Dat is oefenen in oecumene van onderop. Niet de instituten, maar mensen gaan met elkaar het avontuur aan. Dat wordt blijkbaar ervaren als een vorm van de kerk van de toekomst. Dat is mooi, voor de vrede en voor de oecumene. De Mozaïekpredikers waren: ds. Marjan Driessen, Pastor Peter van Beurden, ds. Robert Roth, ds. Alex Boshuizen, ds. Ronald da Costa, ds. Aart Verburg 2343 XN, tel , Financiële administratie: J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel , Bankrelaties: Gironr Bankrek Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden Druk: Station Drukwerk Oplage: 9800 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding. Uw vrijwillige bijdrage is welkom: richtbedrag e 20 per jaar. Zonder humor wordt een theoloog grootinquisiteur (Schillebeeckx) Afkeer van opgelegde dogma s doet de kerken leegstromen en - reken maar! - dat zal straks ook gaan gebeuren met atheïs tische huizen, waar wetenschap pelijke dogma s worden verkondigd, zoals dat wij onze hersenen zijn. Want niemand ontkomt aan het mysterie van ons bestaan. Hoe brengen wij onze kerk in deze wereld dan weer bij de tijd? In de rooms-katholieke wereld, ook nog eens geschokt door wereldwijd misbruik in eigen gelederen, klinkt de roep om een nieuw concilie, maar ook de twijfel of dat een Vaticanum III moet worden. Nee!, zeggen sommigen. Want het Vaticaan is teveel losgezongen van het Volk Gods. Ga dat vooral opzoeken in andere delen van de wereld dan in het oude Europa. Kies voor de toekomst, voor de nieuwe zwaartepunten in onze wereld: kies bijvoorbeeld voor een Rio of een Johannesburg en richt het op de vorming van een meer collegiale Het volgende nummer van verschijnt op 21 februari Kopij daarvoor inleveren uiterlijk do. 7 februari 2013 vóór uur. Per of usb-stick, met vermel ding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijngeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel Het daaropvolgende nummer verschijnt op 21 maart Het vraagt vooral van de leiders van de kerk een mentaliteit van oprechtwww.raadvankerkenoegstgeest.nl kerk dan die uitsluitend hiërarchische erfenis van oude tijden. Ga uit van het godsbeeld van een bevrijdende God die de eigenheid van al wat is respecteert en de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens bevordert: een God om in onze tijd lief te hebben, een zeer evangelisch godsbeeld overigens. Als het kerkelijke instituut daarop aansluit, komt men weer binnen, want niemand kan aan het mysterie van ons bestaan ontkomen en dus zal er bij velen een spirituele behoefte zijn. Choral Evensong in de Groene Kerk Op 10 februari is er weer een Choral Evensong in de Groene Kerk. Deze wordt verzorgd door Cappella pro Cantibus onder leiding van Cor Brandenburg. Liturg is ds. Aart Verburg. Organist is Hans de Jong. Ook de toehoorders hebben een actieve rol: zij zingen samen met het koor de hymns. De Evensong volgt de gebruikelijke Anglicaanse vorm. De liturgische gegevens volgen uit het aanstaande begin van de veertigdagentijd (Aswoensdag is 13 februari). Aanvang: uur. De Evensong duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij, wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Hans de Jong cantor-organist heid, geloof in eigen zaak, sociale bewogenheid en correcte levenswandel, maar als wel bescheidenheid en vermogen tot luisteren, zoals Jezus zelf ons heeft voorgehouden: een dienend leiderschap. Of zoals Frank Bosman in zijn kleine theologie van de humor God houdt wel van een geintje begint met een citaat van Gerard de Korte, de bisschop van Groningen/Leeuwarden: Voor mij is humor een cadeau van God : en waarom? Zie de titel van deze column. Frans van der Ven, rk-afgevaardigde in de Raad van Kerken Oegstgeest Sobere maaltijden De sobere maaltijden van dit jaar, georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken, zijn op de woensdagen 20 en 27 februari en op 6, 13 en 20 maart in Willibrords Erf. Elke avond begint om uur. Het zijn bijzondere momenten in de veertigdagentijd. Op deze avonden wordt namelijk steeds een actueel diaconieonderwerp aan de orde gesteld. Hiervoor wordt uw uitgespaard dinergeld gevraagd. Komt u allen. Intekenen: op de in uw kerk aanwezige formulieren. Wandelen met God Een mooi thema. Het samen wandelen heeft iets intiems. Het ademt vertrouwen. Een uitnodiging om je hart te luchten. Je helemaal uit te spreken: blijdschap en droefheid delen. Het verwondert me: dat Hij u en mij, simpele mensjes, zo tegemoet wil treden. Het gaat mijn bevattingsvermogen te boven. In deze sfeer van nabijheid en distantie is de gebedsweek geplaatst wordt een moeilijk jaar. De bezuinigingen gaan hun tol eisen. Krappere uitkeringen, duurdere levensmiddelen en hogere huren en zorgkosten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vlak voor kerst het onderzoek De Nederlandse Samenleving Het CBS schetst daarin een somber beeld van het voorgaande jaar. De voorspellingen voor dit jaar beloven ook niet veel goeds. Een rijk land? Jazeker, velen hebben het goed. Maar het aantal mensen zonder werk en in de financiële knel groeit ontstellend snel. Is dat voor hen materieel en geestelijk nog wel te dragen? Wie staat hen bij? Maar breder gesteld: was ons land dan geestelijk veel sterker in de rijke dagen van voorheen? Hoe was het ook weer met Micha 6 vers 8? Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Hebben we dan geen recht gedaan, zijn we trouweloos geweest en zijn we niet nederig de weg van onze Heer gegaan? Hij wil met ons wandelen! Ons de gelegenheid geven onze tekorten te belijden en onze noden voor te leggen. Nood leert bidden. Een gebedsweek: harde noodzaak. Wie weet stromen de kerken weer vol. Johan de Gier

3 4 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari Geloof, MENSen uit het dorp Door Sarie van der Ploeg In gesprek met Menno Zijlstra, onze wijkagent Hoop & Liefde Om het aantal kerkgenootschappen in ons landje te tellen heb je meerdere handen nodig. Treurig dat het navolgen van onze Heer Jezus zoveel verschillen teweeg gebracht heeft. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Er is veel te kiezen, voor een kerk die bij je past. Ondertussen gebeurt er veel op het kerkelijk erf. Er is ook onderlinge toenadering en aanvaarding. Bijvoorbeeld de realisatie van de PKN. Een groots proces, tot een relatief groot verband. Maar in het klein komt ook iets bijzonders op gang. Een schuchtere toenadering van twee kleine kerken in Oegstgeest. Een begin van dingen samen doen? In gesprek, op de laatste zondag van vorig jaar, met ds. Robert Roth, voorganger in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Wouter Pieper, ouderling evangelisatie en zending van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Johan de Gier Een beweging van vernieuwing Johan Er is in beide kerken een beweging van vernieuwing aan de gang. Een beweging waarin leven met Christus meer centraal is komen te staan. Laat ik het een beweging van evangelische vernieuwing noemen. Wouter Inderdaad. En dat verbindt ook. Het gaat om een leven met dezelfde God, daar willen we voor gaan. Ook in nieuwe activiteiten die we willen organiseren voor mensen in de buurt als de kerkburenbrunch (GKV, NGK en VVP) en de kerstwandeling in de Leidse Hout. Je talenten inzetten, niet alleen praktisch, maar ook geestelijk. Doe in de samenwerking met andere kerken en naar buiten vooral datgene waar je goed in bent. Als presentatie van de kerk in de wereld. Robert In onze kerk(en) is er een zekere spanning tussen kerk-zijn gericht op de eigen gemeente en kerk-zijn waarbij meer over de kerkgrenzen heen gekeken wordt. Wouter Toch zijn beide stukjes van het koninkrijk waarop we zuinig moeten zijn. Zoek het goede voor elkaar. Robert Van daaruit denk ik aan een tekst uit de Romeinenbrief waar het gaat om mensen bij Christus te brengen zonder hen te veroordelen. Wouter Aan de buitenkant zie je niet wat er in mensen omgaat. Vaak is de weg die God met mensen gaat verborgen en het is niet aan ons daarover te oordelen. Eén kerk? Robert De herkenning van Gods Geest in elkaars gemeenschappen is prachtig. Er ontstaat verbondenheid in het hart. Er gaan wel stemmen op over waarom niet samen één kerk?. Maar zo n proces gaat dieper: wat bindt en wat scheidt komt aan de orde. Vier wat je verbindt en bespreek bij een open bijbel waarin je verschilt. Door aan die aspecten van kerk-zijn aandacht te besteden, bouw je ook aan een gevoel van zorgvuldigheid en veiligheid in de gemeenten. Wouter Hoe je met verschillen binnen en tussen de kerken omgaat is eigenlijk ook oecumene: hoe houd je elkaar vast en hoe vind je elkaar. Door meer samen te doen kan het wederzijdse vertrouwen groeien. In zo n sfeer kunnen ook knelpunten gemakkelijker ter tafel komen. Jongeren, trekkers van dingen samen doen? Wouter Het is aan kinderen moeilijk uit te leggen waarom er zoveel verschillende kerken zijn. Daarom is het zo hoopvol dat er het verlangen is om dingen samen te doen, vanuit eenzelfde geloofsbeleving. De angst dat kerken leeglopen? Nee, juist de jongeren hebben de drive om vanuit hun geloof samen tot activiteiten te komen. Het geloof is voor iedereen. Ds. Robert Roth (l) en Wouter Pieper. over een kleine oecumene in ons dorp Robert Zijn de jongeren de trekkers? Ik denk meer aan de veertigers of vijftigers als de drivers op de achtergrond. De kracht van kleine groepen Robert Het is de vraag of je bij oecumene moet denken aan uiteindelijke organisatorische eenheid. Het gaat erom dat je initiatieven zo zijn dat er ook getuigenis vanuit gaat naar je omgeving; een grote kerk kan dat in de weg staan, meerdere kleine kerken of groepen kunnen effectiever zijn. Wouter Ik geloof in de kracht van kleine groepen binnen onze geloofsgemeenschap. Daarom is de veelkleurigheid van onze gemeente in zogenaamde kerngroepen terug te vinden. Deze zijn zowel gericht op het binnen als op het buiten. En dragen daardoor ook een missionair karakter. Tegelijk maken ze deel uit van onze gehele gemeente. De oecumene van het hart Wouter Belangrijk uitgangspunt is de basis van het Koninkrijk: het leven met Christus. De uitwerking daarvan is relevant voor alle mensen om ons heen. De boodschap van Christus heeft nu eenmaal veel te bieden. Voor de samenleving wordt door de kerken heel veel praktische hulp om niet aangeboden, praktische hulp als boodschap van de Hoop. Robert De kleine oecumene is gerealiseerd als wij elkaar herkennen als oprechte volgelingen van Jezus. Dan is het stimulerend en veilig om met Hem voorop een weg te leren gaan. Als Menno Zijlstra binnenkomt, staat er wel iemand van formaat op de deurmat. Een stevige én vriendelijke figuur, die direct op zijn gemak lijkt. Dat heeft hij in elke nieuwe omgeving, zegt hij, en hij kreeg dit van huis uit zo mee. Toen Menno en zijn zus nog jong waren, werd op zaterdag in huize Zijlstra aan tafel, in Eindhoven, een andere, vreemde taal gesproken: Frans, Duits of Engels. Vader werkte in die tijd bij Philips als natuurkundige. Hoe komt deze wijkagent in Oegstgeest terecht en wat doet hij eigenlijk? Menno vertelt. De politie heeft allerlei afdelingen: verkeerszaken, recherche, drugszaken, bijzondere wetten en andere zoals de wijkagenten. Allemaal politieagenten. Daarnaast heeft de gemeente BOA s, Buitengewone Opsporings Ambtenaren. Zij zijn in dienst van de gemeente Oegstgeest en houden toezicht op naleving van gemeentelijke verordeningen. Dat zijn geen politiemensen, maar zij werken wel samen. Er zijn in ons dorp drie wijkagenten. Zij signaleren en adviseren bij problemen en situaties, waar burgers last van hebben. Zoals jongeren die buiten samenscholen. Volgens oudere buurtbewoners geeft die jeugd soms overlast: ze maakt teveel en te lang lawaai, en laat rommel achter. Deze wijkagent kent heel veel mensen in zijn wijk. En schakelt zonodig zijn uitgebreide netwerk in. Op straat en op scholen gaat hij in gesprek met de jon- geren. Hij is duidelijk iemand die zelf ook jong is geweest. Menno Zijlstra kwam op zijn 18 e bij de marine in dienst als ziekenverpleger. Na ruim drie jaar gevaren te hebben, twijfelde hij tussen een baan bij de brandweer of de rijkspolitie. Hij koos voor het laatste en zo belandde hij na zijn opleiding in 1982 in Warmond. In 1999 kwam er een vacature voor een wijkagent in Oegstgeest en daar werkt hij nu met veel plezier. We hebben geen eigen politiebureau meer, maar toch kan men voor eenvoudige zaken op werkdagen overdag terecht op het gemeentehuis. Via het algemene politietel is de politie dag en nacht bereikbaar. Bij spoed is de brandweer, ambulance en politie te bereiken onder nummer 112. Hoe ziet onze wijkagent de Oegstgeestenaren? Hij vindt het mondige en aanspreekbare mensen, die goed weten wat ze willen. Als wijkagent heeft hij hier vooral een verwijs- en adviesfunctie. Zo wonen er meer dan 50 nationaliteiten in Oegstgeest, ook doordat Centrum 45 hier is gevestigd. Tips voor ons, in Oegstgeest Spreek een ander aan zoals u zelf zou willen worden aangesproken. En verder: Beveilig uw huis, ook bij korte afwezigheid. Stel tijdklokken in, zorg voor goed hang- en sluitwerk. Houd kostbaarheden uit zicht. De politie heeft zijn handen vol aan al die diefstallen van portemonnees, sieraden en laptops. Van ons.

4 6 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD Terug naar Oegstgeest (4) Veranderen van werkplek is ook een veranderen in je feesten. En tegelijk blijft veel hetzelfde, omdat mensen overal hetzelfde zijn. Kerst in Oegstgeest werd het dus dit jaar, met oud en jong in de gezinsviering, met een klassieke nachtmis en met een gregoriaanse dagmis. Verschillend én hetzelfde: de vreugde om het heil dat in ons midden geboren is en alle mooie toekomst die ons daarmee in handen gegeven wordt. Wat me het meest opviel was feitelijk een kleinigheid. Net als die ene ster, die de koningen opmerkten, tussen gister en vandaag temidden van ontelbare sterren een kleinigheid was. De bloemstukken, niet alleen dat de kerk prachtig versierd was, maar ook dat de achterkanten mooi en met aandacht verzorgd waren. Dat deden ze in Voorschoten niet. Daar keek je tegen weinig inspirerende backsides aan. Maar in de Willibrord was er ook voor de voorganger aan het altaar veel bloemenpracht te genieten. Zoals bij alle samenkomsten rond de kersttijd! Dank aan al die mensen, groepen en commissies, die met zorg en zichtbare liefde voor weer een mooi verzorgde kerk hebben gezorgd, schoon, warm, met glimmend koper, goed gekosterd en mooi gediend, maar vooral vanwege die prachtige bloemen met achterkant. Bedankt! En een goed jaar toegewenst waarin de vreugde van kerst het zeker nog tot Pasen mag uithouden. Pastor Peter van Beurden Veertigdagentijd R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel.: , Pastoraal team: pastoor: M.P.J. Hagen, tel , kapelaan: S.A. Kuik, tel , diaken: A.M. van Aarle, tel , Ook dit jaar willen wij de Veertigdagentijd op een mooie manier met elkaar beleven. Op verschillende manieren kunnen wij ons voorbereiden op het Paasfeest: - Oecumenische aswoensdagviering Op woensdag 13 februari is om uur in onze parochiekerk de aswoensdagviering. De start van de Veertigdagentijd beginnen wij met onze protestantse broeders en zusters. Wij hopen velen te mogen begroeten. - Middaggebed en aanbidding van het H. Sacrament Iedere woensdagmiddag gedurende de Veer tigdagentijd is onze kapel (ingang via achterzijde pastorie) geopend van uur tot uur voor stilte en aanbidding. Om uur is er een kort middaggebed. Het is van groot belang dat wij in deze periode bidden voor de wereld, anderen en onszelf. Iedereen is van harte welkom. Juist ook onze protestantse vrienden nodigen wij uit. - Eucharistievieringen De zondagse vieringen geven een goede voorbereiding op het feest van Pasen, maar ook de doordeweekse vieringen op dinsdag- en donderdagochtend om 9.30 uur. Als u in de gelegenheid bent, sluit u zich dan aan. - Kinderwoorddiensten Onze werkgroep kinderwoorddiensten heeft een speciaal veertigdagenproject over verhalen uit de Bijbel en de mensen in Ghana. Daarvoor zijn er verschillende spellen. Ook maken ze met andere kinderen een spaarpotje dat zij op paaszaterdag mogen inleveren. Ouders, komt u met uw kinderen naar de kerk? - Vastenactie en sobere maaltijden De MOV-groep zet zich ook dit jaar weer, samen met de kinderwoorddienst, in het schoolproject Ghana. Pastoor Augustin is uitgenodigd. Als alles volgens plan verloopt zal hij op zondag 24 februari voorgaan in de H. Mis. Samen met de protestantse gemeenschap zijn er weer sobere maaltijden in Willibrords Erf. Deze zijn op de woensdagen in de vastentijd, te beginnen op 20 februari om uur, gevolgd door het avondgebed om uur in de Groene Kerk. Op woensdag 27 februari is het onderwerp: Ghana. Links van het MOV-lid Dik Kompier staat father Augustin die tijdens de vastenperiode naar Leiden/Oegstgeest komt. Onder de paraplu loopt de Ashanti-chief. pastoraal werkers: P.W.G. van Beurden, tel en M.M.M. Monnoye, Gastvrouwen op de pastorie: ma t/m vr uur. Bankrekeningen: misintenties: , kerkbijdrage: en , diaconie: Pastoraatgroep H. Willibrord In de vorige is een fout geslopen. De taakverdeling is als volgt: Frank Roes - liturgie, Erik Flikkenschild - catechese en Els van Leuken - pastoraat. De laatst genoemde is tevens voorzitter. Voor de taakvelden diaconie en gemeenschapsopbouw zoeken wij nog versterking. U kunt zich aanmelden via pastor Peter van Beurden. Biechten De beide priester-pastores zijn altijd bereid om het sacrament van boete en verzoening toe te dienen. Aarzel niet om dit vreugdevolle sacrament te ontvangen. U vindt hun gegevens in de colofon. Katholiek worden Drie mensen hebben aangegeven dat zij katholiek willen worden. Wanneer er meer mensen zijn die interesse hebben, dan kunnen zij zich aanmelden bij diaken André van Aarle, Neem folders van de Alpha-cursus mee en deel ze uit. Wanneer wij als gemeenschap zwijgen over ons geloof, dan ontnemen wij anderen de rijkdom van God. Ook u bent een levende getuige! Radio Maria Op de AM 675 vindt u Radio Maria. Een katholiek geluid in de ether. Op hun website vindt u alle informatie over hun uitzendingen. Tot slot, wil ik u zeggen dat we met volle energie het nieuwe jaar in zijn gegaan. U merkt, de parochie bruist van activiteiten. Mede door de vele vrijwilligers. Vol enthousiasme gaan we door om het geloof te verkondigen en zo het leven door Gods aanwezigheid te verrijken. Mogen wij een warme en intense gemeenschap blijven. Ik sluit af met een gebed van Broeder Roger: God vol liefde, U wenst voor ieder van ons de vreugde van het Evangelie. Ook al gaan wij door een beproeving, er blijft een weg open als wij ons aan U toevertrouwen. Met vrien delijke groet van huis tot huis. Diaken André van Aarle Alpha-cursus start op 6 februari In onze H. Augustinusparochie wordt een Alpha-cursus georganiseerd. Deze cursus is bedoeld als kennismaking met en/of verdieping van het geloof. Wilt u meer weten over Jezus, de Bijbel, de kerk, sacramenten en meer geloofszaken, geef u dan op! U kunt ook samen met een ander meegaan. Dan heeft u een hulp aan elkaar en kunt u er nog over doorpraten. De pastores houden de inleidingen. Er zijn 11 bijeenkomsten die allemaal beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding over het thema van die avond. Vervolgens praten de deelnemers onder begeleiding in groepjes met elkaar hierover verder. Iedereen uit Wassenaar, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten en daarbuiten kan Dank Voedselbank Katwijk Bij het begin van het nieuwe jaar wil het team van vrijwilligers, namens de klanten van de voedselbank, u allen graag bedanken voor uw bijdrage aan onze voedselbank het afgelopen jaar. We begonnen in 2006 met 5 pakketten en momenteel delen we wekelijks rond de 75 pakketten uit. Dat wil overigens niet zeggen dat er in die 6 jaar 70 huishoudens bij gekomen zijn. Als ik alleen al de afgelopen drie jaar terug kijk zie ik dat er totaal 256 huishoudens bijgekomen zijn en 228 huishoudens geen gebruik meer hoefden te maken van het voedselpakket. Dat betekent een toename van 28 huishoudens in de laatste drie jaar. De mensen die een voedselpakket ontvangen reageren heel positief. Van harte hopen wij ook in het nieuwe jaar op uw steun. Voedselbank Katwijk, Wil Hoek en Marleen v.d. Gugten Inzameling H. Willibrord: eerste weekend van de maand deelnemen. Jong en oud. Gelovig of gewoon nieuwsgierig. De cursusavonden vinden plaats van tot uur in de St. Jozefkerk aan de Van Cranenburchlaan 31 in Wassenaar De deelname is gratis, maar voor de maaltijden betalen de deelnemers een kleine vergoeding. Voor informatie en opgave kan men bellen naar het secretariaat van de parochie van de H. Augustinus, Desiree de Bruijn, tel Mailen kan naar Activiteiten Voedselbank Op 2 en 3 februari staan de voed selmanden achter in de kerk. Neemt u wat mee? Van delen word je niet arm. Brieven voor Amnesty De eerstkomende keer is op 4 februari van uur. Daar na op 4 maart. De pastorie is open. Komt u ook eens lang s? Tieners en jongeren Catapult, ToZ - Rock Solid. De eerstvolgende ToZ is op 20 januari om uur. Daarna op 17 februari. Alle tieners zijn welkom. Januari - Oecumene In de derde week van januari is de internationale gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Op 20 januari om uur is er in de H. Willibrordkerk een oecumenische viering. Zie ook nr. 11 van 2012, pag. 2

5 8 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Hoop Al die Kerst- en nieuwjaarskaarten deden goed! Heel veel dank! Om iets van al dat goede te vermenigvuldigen deel ik de woorden over hoop die iemand leende van Václav Havel, de voormalige dissident en latere president van Tsjechië. De hoop zit in ons, in de ziel is gegrift in het hart en verankerd voorbij de horizon. Hopen is ergens voor werken omdat het goed is, de overtuiging dat iets zinvol is hoe het ook afloopt en wat het resultaat ook moge zijn. Ik koppel die woorden aan dingen die op stapel staat. ergens aan werken, omdat het goed is Per 1 december hoopt collega Da Costa met pensioen te gaan. Na zoveel jaren werken voor en met mensen in de kerk, gedreven door hoop. In de maand november zal er op diverse momenten gelegenheid zijn om afscheid van hem te nemen. We zijn daarover in gesprek, ook over wat wij als wenselijk zien met betrekking tot de vervulling van de vacature. Dat komt in februari in het moderamen en dan in de Kerkenraad. Ik noem het vast hier zodat u mee kunt denken. Laat ons vooral ook weten wat u denkt PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Kerkenraad: Voorzitter ad interim: ds. A. Verburg, tel Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel , corr. adres: Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest Bank Diaconie en Zending: ING Kerkradio: C. van Rossem, tel Bank PGO: ING , t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest Actie Kerkbalans Ook hier is het aspect van hopen in verweven. Zie pagina 9. Hoop zit in ons, in de ziel Waar is dat dan? Vorig jaar ging de maand van de filosofie over het thema Ziel. Diverse mensen vroegen mij wat ons geloof nou eigenlijk zegt over de ziel. De psalmen spreken over de ziel maar wat is dat dan, wat betekent dat? Heb ik of ben ik mijn ziel, wat bedoel ik als ik iets van zielsverwantschap of bezieling beleef? Van 21 tot en met 23 januari hoop ik een bijscholingscursus te volgen aan de Protestantse Theologische Universiteit over Denken over de ziel. Ik hoop dat er een aantal gespreksavonden uit voort zullen komen. De cursus is onderdeel van het programma Permanente Educatie van de PKN: niet meer eenmaal in de vijf jaar drie maanden studieverlof, maar kortere intensieve cursussen. Daarna volgen collega Zwart en ik vier dagen cursus over David en Zoon, aansluitend bij de schriftlezingen uit Samuël in de veertigdagentijd voor Pasen. De data zijn: 28 januari en 5, 12 en 26 februari. Hopen is de overtuiging dat iets zinvol is Daarom beginnen we met de Dan Komen We Allemaal-diensten (DKWA). De kerstnachtdiensten in de Regenboogkerk en de Groene Kerk (resp. alternatief en het spoor niet zo bijster als was aangekondigd en traditioneel om stil te staan bij gebroken en doelgericht licht). GEMEENTECENTRUM Kerkelijk Bureau: Reserveringen van zalen in de Groene Kerk, Willibrords Erf, Regen boogkerk en Gemeentecentrum, administratie Begraafplaats. Maan-, dins-, donder- en vrijdag van u. Woensdag van u. Op dinsdagavond van u. op afspraak. Tel.: Fax : Reserveringen Gemeentecentrum na 14 uur, beheerder tel Op 20 januari proberen we een nieuw format uit in de Regenboogkerk (10.00 uur). Kinderen blijven bij ons in de kerkzaal, we werken interactief rond het thema. Dan is er voor de kinderen en tieners een mooi aanvullend programma als de ouderen koffie drinken en iemand iets met ons deelt over zijn of haar geloof in het werk / vakgebied. Het thema is Money-money Chris van der Oord, belegger bij de Robecogroep, zal bij de koffie iets vertellen over hoe hij met zijn geloof in de wereld van het geld en de bonussen staat. Ds. Aart Verburg Collecten Bert Osinga en Wilco v.d. Plas - 20 jan.: Samen op weg met God In de week van gebed voor het oecumenisch werk met o.m. thema s als armoede, gerechtigheid en duurzaam samenleven jan.: Waar geloof verder gaat Voor Catechese en Educatie: toerusting aan catecheten in de vorm van trainingen en materialen. - 3 feb.: Water, bron van Leven Voor Kerk in Actie: het Werelddiaconaat. Centraal staat Mozambique, een van de armste landen ter wereld feb.: Help de nieuwe Kerk in Wateringse Veld Voor de kerk van Arjen ten Brinke met BOEI 90, een veilige haven voor bewoners van de nieuwbouwwijk feb.: Kerken in China Voor kerken in China, waar evangelisatie officieel verboden is.. Ledenadministratie PGO op dinsdag en woensdag van uur in zaal V-4 van het Gemeentecentrum, tel.: , e- mail: KERKGEBOUWEN: Groene- of Willibrordkerk: Haarlemmerstraatweg 6, tel , Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel , Gemeentecentrum: Lijtweg 9 Ambtsdragerszondag Zondag 3 februari nemen wij tijdens de dienst in de Groene kerk afscheid van de kerkrentmeesters Ger van Amersfoort en Tim Timmers, van de ouderling-kerkrentmeesters Mark Hanhart en Guus Onderwaater en van pastoraal medewerkster Han Nijhoff (pastorale zorg Hofwijck). Voor een tweede termijn bevestigen wij als ouderling met bijzondere opdracht (penningmeester Taakgroep eredienst en kerkmuziek) Kees Goedhart. Joke Plomp-Ridderbos (pastorale zorg Hofwijck), Jan Krajenbrink (interim-voorzitter College van kerkrentmeesters) en Gert Jan van Helden (kerkrentmeester) stellen wij in de bediening. Arjan de Kok heten wij welkom als voorzitter van de projectgroep Gemeentecentrum. 12 december namen wij in Hofwijck bovendien afscheid van organist Maarten Binnendijk, die in onze kerken en huizen bijna 60 jaar tijdens de diensten heeft gespeeld. Ook danken wij Karel Krijgsman die 19 jaar gastheer was tijdens de diensten in Hofwijck. Wie deze namen leest, denkt aan kostbare mensen die zich jaren hebben ingezet voor onze gemeente. Degenen die een nieuwe taak op zich nemen wensen wij een creatieve, inspirerende tijd toe. Heel veel dank zijn slechts drie woorden die zoveel meer willen zeggen dan wat je er letterlijk mee kunt uitdrukken. Wij hopen dat u hen dat op 3 februari persoonlijk laat weten! Ds. Ronald da Costa PASTORALE SECTIES Sectie oost Predikant: ds. R.E. da Costa Oranjelaan 18, 2341 CD Oegstgeest, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: Elly Varkevisser, tel.: Sectie NOORD Predikant: ds. K.G. Zwart Wijttenbachweg 51, 2341 VX Oegstgeest, tel.: Vrije dag: maandag Contactpersoon: Marleen van Waveren, tel.: Stel je voor: Oegstgeest zonder kerken De actie Kerkbalans is de grootste geldwervingsactie die in Nederland bestaat. Stel dat alle kerkgebouwen zouden verdwijnen uit ons landschap. Kunt u het zich voorstellen? De Groene Kerk weg, de Willibrordkerk weg, Regenboogkerk en het Gemeentecentrum weg. Ondenkbaar! Deze kerken en hun torens horen bij Oegstgeest. De kerken zijn verweven met onze geschiedenis en cultuur, iedereen heeft wel iets met de kerk. Veel Oegstgeestenaren zijn er gedoopt, getrouwd of hebben een geliefde naar een laatste rustplaats gebracht. Met de actie Kerkbalans wordt ieder jaar enkele honderden miljoenen euro s voor de kerken bijeen gebracht. Dat lijkt veel geld. Maar de kerken hebben het hard nodig. We leven van deze giften en de bijdragen van Actie Kerkbalans PGO Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft becijferd dat vervulling van de vacature mogelijk moet zijn. Ook als we besluiten om het Gemeentecentrum te gaan verbouwen. Daarbij gaat het CvK o.m. uit van het op peil blijven van de opbrengst van de actie Kerkbalans. De kerkenraad is heel blij dat de commissie kerkbalans alle leden van de PGO weer persoonlijk zal benaderen met het verzoek om financiële Sectie WEst Predikant: ds. A. Verburg, Boerhaavelaan 18, 2334 EP Leiden, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: vacature leden. Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij de plaatselijke kerk. Die gebruikt het bijvoorbeeld om het onderhoud van het gebouw te bekostigen, en de energierekening en personeelskosten te betalen. Ook allerlei sociaalmaatschappelijke projecten en evenementen van de kerk zijn daardoor mogelijk. Zo blijft het christelijk geloof levend en wordt het doorgegeven, in de kerk en naar de mensen daarbuiten. Namens de PGO en de RK-parochie Dick de Blaeij en Arjan de Kok steun voor al het werk van de kerk toe te zeggen. Er staat een zinnetje in de folder over begrip voor het feit dat de economische crisis ook ons niet voorbijgaat. Durf je dan aan deze actie te beginnen Ja, zei de commissie en wij steunen hen daarin: vanwege de hoop, die maakt dat je ergens voor werkt omdat het goed is Een offer brengen is Bijbelse taal voor je ergens voor inzetten. Onze tijd maakt dat je deze taal toch weer anders hoort. Of nog niet, maar dat zegt dan ook iets! Al die vrijwilligers die er in weer en wind op uit zullen trekken en bij ons aanbellen: laten we ze warm onthalen! Ds. Aart Verburg

6 10 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Een nieuw liedboek Op 25 mei zal het nieuwe liedboek worden gepresenteerd. De titel spreekt voor zich: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. In besteden we er de komende maanden aandacht aan. For the First Day of Spring Nieuw was het niet, maar het werd bekend en ging tot het gemeenschappelijk cultuurbezit behoren dankzij het arrangement dat Cat Stevens ervan uitbracht: het softrock liedje Morning has broken, like the first morning. Dat was in Cat Stevens maakte gewoon gebruik van een kerklied uit Gepubliceerd in de bundel Songs of Praise. Het had de titel A Morning Song. For the First Day of Spring. Eleanor Farjeon ( ), bekend als auteur van kinderboeken, schreef de tekst op de bestaande melodie. Pas in 1986 duikt het weer op in een Engelse kerkliedbundel, misschien wel dankzij Cat Stevens populariteit. Ook in recente liedbundels is dit terug te vinden. Het nieuwe liedboek maakt dit lentemorgenlied toegankelijk voor gebruik in huis en kerk (ondertitel) in de vertaling van Andries Govaart. Aswoensdag Pasen valt dit jaar op de laatste dag van maart. De veertigdagentijd begint op 13 februari. We markeren het begin van deze bijzondere tijd met de oecumenische viering van de Aswoensdag, s avonds in de H. Willibrordkerk. Tijdens deze viering wordt ieder met een askruisje op het voorhoofd getekend. We bezinnen ons op ons aardse, kwetsbare en afhankelijke bestaan. Niet iedereen zal naar de viering (kunnen) komen. Daarom schreef ik voor de Aswoensdag een klein gebed, om er thuis je weg mee te vinden. Een dankbaar en kwetsbaar lied Het lied voegt beslist iets nieuws toe aan het vertrouwd liedrepertoire. De melodie is mild en tegen herhaling bestand; ze is beweeglijk en laat zich gemakkelijk zingen. De tekst verkent de onmid- Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag. tekst: Eleanor Farjeon, vertaling Andries Govaart, melodie: Bunessan, oude Gaelic melodie Eindig zijn mijn dagen, Eeuwige onze God en broos is mijn bestaan gemaakt als ik ben eigen aan de aarde. Teken mijn leven met menswaardigheid en adem uw geest me te binnen als kracht opdat mijn zorg, mijn liefde, mijn leven onvergankelijk in U geborgen zijn. Ds. Kees G. Zwart Ouderencatechesedag Zaterdag 16 februari van tot ongeveer uur houden wij de ouderencatechesedag in de Regenboogkerk. dellijke nabijheid van Gods scheppingskracht een onmiddellijkheid die fris is als de bedauwde tuin op de morgen van de eerste lentedag. Schepping (de tuin), herschepping (Pasen) en deze dag vallen samen op this first morning, springing fresh from the Word. Het lied is ook kwetsbaar. Wat blijft er over van het licht dat ooit speelde wanneer dat door een grote groep wordt gezongen? Die kwetsbaarheid klinkt wel mooi door in de omfloerste stem van Cat Stevens, te beluisteren in een opname via de link: En klik daarna even door naar de massale samenzang tijdens het oecumenisch liedfestival in de Domkerk te Utrecht: In Utrecht is gekozen voor de wat steviger vertaling Daglicht gaat stralen, lied 12 in de nieuwe bundel van Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee. Zestig vertalingen en nieuwe teksten van Sytze de Vries op bekende Engelse melodieën (2012). Dat bundeltje houd ik maar bij de hand, niet alleen voor Morning has broken. Met dank aan Pieter Endedijk en Pauline Verkerk. Ds. Kees G. Zwart Thema is Ons levensboek. Wanneer je ouder wordt kijk je terug op je leven. Betty Notenboom heeft ervaring met het maken van zulke levensboeken. Zij vertelt daarover. Maar er is meer: wanneer je ouder wordt neemt het zicht op de toekomst af. Hoe ga je daarmee om? Wat vertellen bijbelverhalen over dat proces? Hoe kan de kerk daarop inspelen? Er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek. Na een lunch sluiten wij af met een korte viering. Ieder vanaf 65 jaar is welkom. Verdere informatie bij Marja van Doorninck (tel ). Tenslotte Veel dank voor uw goede wensen met kerst en voor het nieuwe jaar. Vooral de creativiteit van veeltalige en fotogenieke wensen hebben Mieke en mij getroffen. Ds. Ronald da Costa ACTIVITEITEN PGO 20 jan oecumenische dienst H. Willibrordkerk 22 jan overleg kerkmusici 28 jan pastoraal beraad oost 29 jan taakgroep eredienst en kerkmuziek 29 jan Jong en Geloven, Regenboogkerk (dinsdagen om de twee weken) 29 jan en 19 februari: Bijbelkring Bloemenbuurt, fam. Van der Laan, Lavendelhof 3, tel jan Moderamen Kerkenraad Regenboogkerk 31 jan overleg ouderlingen 5 feb Bijbelkring Trompenburg 5 feb Mens worden, in Willibrords Erf, zie pagina feb Gespreksgroep 35-55, Regenboogkerk 6 feb Film: De iman en de dominee, zie pag feb Koffiekamer, Willibrords Erf 7 feb Kerkenraadsvergadering, 10 feb Choral Evensong 12 feb Bijbelkring, Regenboogkerk 12 feb Film: Beginners, zie pag feb Hoe Zie Jij Dat Dan, Regenboogkerk 13 feb Aswoensdag, oecumenische viering H. Willibrordkerk 14 feb taakgroep pastoraat 16 feb ouderencatechesedag o.l.v. ds. Da Costa, Regenboogkerk 20 feb sobere maaltijd, avondgebed Groene Kerk Studiedagen Ds. Aart Verburg : 21/1 t/m 23/1. Thema: Denken over de ziel Ds. Aart Verburg en ds. Kees G. Zwart: 28/1, 5/2, 12/2 en 26/2. Thema: David en Zoon. Uit de Vereniging Allereerst natuurlijk alle goeds voor 2013 toegewenst. Op zondag 10 februari organiseert de Vereniging in samenwerking met de PGO een toneelvoorstelling in de Regenboogkerk van uur. Kirsten Bensdorp speelt dan het stuk Wie stenen los breekt In deze voorstelling draait het om het vinden van rust en bezinning in het gehaaste leven. Echter, wie stenen losbreekt raakt gewond! Een vrouw van middelbare leeftijd probeert haar leven op orde te krijgen door naar een klooster te gaan. In het klooster maakt zij kennis met verhalen van mensen die haar bijzonder raken. Als de dag aanbreekt dat zij het klooster zal verlaten, bevindt zij zich op een keerpunt in haar leven. Na het bekijken van deze boeiende voorstelling is het nabespreken een vast onderdeel. Het voorstel is dan ook deze voorstelling te laten volgen door een gespreksgroep. Waar haal jij je inspiratie vandaan en wat zoek jij aan ruimte om geïnspireerd te raken? Is er nog tijd voor bezinning? Op dinsdag 26 februari stond er in ons jaarboekje een lezing geprogrammeerd met als thema: Overlevingskunst - Leven met de dood, door dr. Christa Anbeek. Helaas heeft mw. Anbeek van deze lezing moeten afzien. Tijdens de gemeenteavond op 22 november 2012 is mij weer eens gebleken, dat de organisatiestructuur van onze Vereniging bij velen onbekend is en dat dat tot misverstanden aanleiding geeft. Onze Vereniging is een Vereni- Vrijzinnige Protestanten ging, zoals alle andere. De Vereniging heeft leden en vrienden. Het bestuur van de Vereniging vraagt van de leden en vrienden een vrijwillige bijdrage. Uit deze inkomsten worden alle activiteiten van de Vereniging betaald, inclusief het salaris van de predikant, de viatica van de gastpredikanten, de vergoedingen voor de organisten. De Vereniging organiseert wekelijks kerkdiensten in het Gemeentecentrum. Deze kerkdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de PGO. Daarom heeft de Vereniging een kerkenraadscommissie, bestaande uit ouderlingen en een diaken. Omdat de kerkdiensten onder de verantwoordelijkheid vallen van de PGO, doet de Vereniging ook mee aan het collecterooster zoals dat door de taakgroep diaconie van de PGO wordt samengesteld. Deze collecten worden dus volledig afgedragen aan de PGO. Om lid te worden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten is het niet nodig afstand te nemen van de kerk, waar men toe behoort. Men kan lidmaat zijn van de PKN en tegelijk lid zijn van de Vereniging. Zo kan men ook tot de Remonstrantse Broederschap behoren en tegelijk lid zijn van de Vereniging. Gewoon, omdat men het werk van de Vereniging waardeert en wil steunen. Dat betekent wel, dat men door beide instanties wordt benaderd voor een financiële bijdrage. Voor lidmaten van de PGO bijv. is dat kerkbalans naast de vrijwillige bijdrage voor de Vereniging. Gé Eegdeman Gemeentecentrum zondags uur, Lijtweg 9, tel Predikant: ds. M. Driessen, Lammenschansweg 51, 2313 DJ Leiden, tel Secretaris: vacature Voorzitter: G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23 Oegstgeest, tel:

7 12 Nr. 1 - januari/februari 2013 Nr. 1 - Januari/februari NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK TiC-naar-Roemenië - journaal Net als twee jaar geleden gaat jeugdclub TiC (Teenagers in Christ, jongeren van jaar) komende zomer naar Roemenië voor een diaconaal project onder zigeuners. Natuurlijk vergt zoiets veel voorbe reiding, zoals diverse sponsoracties. Naast de verkoop van zelfgebakken koek bij de koffie na de kerkdiensten hebben de (22!) tieners zich ingespannen om - op bestelling 912 oliebollen te bakken voor kerkleden. Goed voor een netto opbrengst van meer dan 600! Ook was er de traditionele nieuwjaarsduik met 34 deelnemers. Het water was weliswaar koud, maar de zon scheen uitbundig aan het Katwijkse strand. Zo is al een deel van Van oud naar nieuw In de dienst in de GKV (de Rehobothkerk) op oudejaarsavond waren wij als NGK te gast. Een terugblik en vooral vooruitblik. Bezinning op leven in vrijheid, juist door afhankelijkheid van God en Zijn Geest. Dat klinkt tegenstrijdig en is ook niet zomaar even uit te leggen Meer weten? Kom proeven! Of neem contact op (zie colofon). En natuurlijk: ieder is altijd welkom in alle kerken! Bovendien: op 29 januari start een Oriëntatie Cursus Christelijk Geloof. Zie het overzicht van activiteiten van de Raad van Kerken op pagina 16. Introductietraject Vanaf 17 januari worden er voor (nieuwe) leden en gasten van onze gemeente weer vijf avonden georganiseerd, Nederlands G ereformeerde het benodigde geld verdiend en wordt de groep steeds hechter. U hoort er de komende maanden meer over! Nadere informatie bij Elisabeth Noort en Tjerk Oosterkamp, resp. hotmail.com en leidenuniv.nl waarop gemeenteleden vertellen over de geschiedenis van onze gemeente, de hoofdkenmerken en de vele activiteiten. Uiteraard is er ook gelegenheid om nieuwe en bestaande gemeenteleden te leren kennen. Een ideale manier om snel te integreren! De avonden beginnen om uur met een maaltijd. Voor info. en aanmelding: André van de Groep, tel: , Marja Hanemaaijer, tel: of per mail: Uit de gemeente Ellen Huizenga en Jeroen Vroon ontvingen op 28 december een dochter, Nina. Op 19 januari trouwen Egbert Bleeker en Suzanne Mol. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Marekerk, uur. Eke de Gier-van der Jagt Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o. Samenkomsten: Voorzitter kerkenraad: Hester Tjalma - Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23 den Oudsten, tel Predikant: vacant Scriba: Jan Wesseling, tel KerkGEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Samen beginnen in 2013 Persoonlijk vond ik het een belevenis. Samen met de NGK-gemeente het oude jaar uit- en het nieuwe jaar inluiden. Ik heb het beleefd als een historisch moment: samen God prijzen en vragen om zijn leiding na jaren van gescheiden optrekken door een breuk in de jaren zestig. Ontroerend om families bij elkaar te zien die anders in verschillende gebouwen zitten. Mooi om samen te zingen en daarin tot elkaar te spreken (Ef. 5:19, NBG 51), samen te lezen, samen gezegend te worden, samen te luisteren naar een preek. Prachtig om samen ons gebed voor te bereiden: zieken voor de Heer te brengen, voor begin van herstel van ziekte dank aan God te brengen, verwondering uit te spreken over na tientallen jaren weer eens bij elkaar in de kerk te zitten, te bidden voor zending, voor de gemeenschap van Oegstgeest, voor een opwekking door Gods Geest om ons door Hem te laten leiden. Ja, verwonderd en stil ben ik ervan, nog steeds. Samen beginnen in Ondertussen was het thema een tamelijk confronterend thema. De gemeente van Efeze kon door Paulus worden getypeerd als een gemeente van Christus, maar ook als een gemeente die terugviel in gedrag dat niet leek op dat van Jezus. Dat is een vreemd gegeven: mensen worden in de vrijheid van het evangelie geplaatst en toch zakken ze terug in een leven waarin die vrijheid niet terug te vinden is. Brooks Hatlen Ik heb dat vergeleken met Brooks Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1 Predikant: ds. R.R. Roth, H. Haasseplantsoen 12, 2343 KR Oegstgeest, tel.: , Hatlen (James Whitmoore) in de film Shawshank Redemption (1994). Brooks runt de bibliotheek in de gevangenis. Hij leidt een betrekkelijk vrij leven. Hij is iemand! Wanneer hij na 50 jaar vrij komt, is hij bang voor de vrijheid die hem wacht. Liever pleegt hij een nieuwe misdaad om opnieuw te worden veroordeeld Nederlands G ereformeerde In de gevangenisbibliotheek was Brooks gelukkig... Scriba: Margaret Jansen Kerk en in de gevangenis te kunnen blijven, dan om vrij te zijn. Wanneer hij vrij komt, verhangt hij zich na een paar weken. Vrijheid, hij wist er geen raad mee. Leven in vrijheid: een opgave Oude structuren kunnen zo sterk zijn, dat nieuwe vrijheid iets is dat over langere tijd veroverd moet worden. Kennelijk kun je niet zomaar zeggen: ik ben vrij, om vervolgens ook echt vrij te zijn. Wie vrij is in Christus heeft een lange weg te gaan om zich die vrijheid eigen te maken. Paulus raadt aan om te leven onder leiding van Gods Geest: een leven in gebed, met de bijbel open, samen met andere christenen, gericht op Christus en zijn liefde. Wie zo iemand een gezegend 2013 toewenst, wenst iemand weliswaar een mooi, maar ook pittig 2013 toe. Want leven in vrijheid blijkt een opgave. Een gezegend Ds. Robert Roth Filmavond 6 februari: De imam en de dominee In de documentaire De imam en de dominee besluiten een islamitische en een christelijke voorman uit Nigeria de strijdbijl te begraven en samen aan vrede en verzoening te werken. Ondanks de spanningen die dit met zich meebrengt, geven de dominee en de imam niet op. De wijze waarop imam Ashafa en dominee James samenwerken laat zien dat religie wel degelijk kan verbinden. Op deze avond nodigen wij ook leden van de Islamitische Vereniging van Leiden uit. Na afloop van de film zullen we met elkaar discussiëren over deze film. Willemijn Lambert van Initiative of Changes Filmavond 12 februari: Beginners zal de discussie over de documentaire leiden. U bent van harte welkom op deze avond! Datum/tijd: 6 februari, uur Locatie: Gemeentecentrum, SWOO-zaal Namens de diaconie van de PGO, Cora Smit, tel Hoe reageer je wanneer je 75-jarige vader uit de kast komt en met volle teugen van het leven gaat genieten? Oliver maakt het mee en probeert alles na de dood van zijn vader (een prachtrol van de 81 jarige Christopher Plummer) op een rij te zetten. Wat stelde het huwelijk van zijn ouders voor? Hoe gaat hij om met zijn eenzaamheid na vaders dood en met zijn nieuwe vriendin? In deze film komen grote thema s als liefde, vriendschap, ernstige ziekte en homoseksualiteit op een lichtvoetige wijze in beeld. Dinsdag 12 februari, uur Gemeentecentrum. Kosten 5,00 ( incl. koffie /thee). Nagesprek met Ds. Ronald da Costa Het nieuwe schuldenvrije denken voor 2013 Een man vroeg aan de receptionist van een hotel of hij een kamer vrij had voor één nacht. Jawel, antwoordde de baliemedewerker, ik heb een zolderkamer vrij en die kost honderd euro. De man betaalt maar gaat de hotelkamer toch eerst even bezichtigen voordat hij met zijn koffers naar boven gaat. De hoteleigenaar loopt vervolgens naar de bakker en geeft hem 100 die hij nog aan hem verschuldigd was. De bakker neemt 100 aan en loopt vervolgens naar de slager waar hij voor 100 euro een rekening had openstaan. De slager is blij met 100 en vertrekt snel op zijn fiets om honderd euro af te lossen aan het meisje van plezier. Het meisje van plezier gaat naar het hotel omdat ze daar nog een kamer moest betalen die ze had gebruikt. Terwijl de hoteleigenaar de 100 euro aanneemt van het meisje komt de hotelgast naar beneden en zegt: Ik heb mij bedacht, ik neem de kamer toch niet. De hoteleigenaar betaalt zijn vertrekkende gast vervolgens zijn 100 terug. Wij wensen je een mooi en inspirerend 2013 toe! Hennie Dijkhuis-Potgieser Ontleend aan Verhalenmail zinnigeverhalen.nl van Janna & Leo Kaniok.

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE DIENST KERK SCHOOL ZONDAG 15 FEBRUARI 2015, UUR THEMA : GOD ZIET TALENT` van de Koningin Julianaschool

LITURGIE VOOR DE DIENST KERK SCHOOL ZONDAG 15 FEBRUARI 2015, UUR THEMA : GOD ZIET TALENT` van de Koningin Julianaschool LITURGIE VOOR DE DIENST KERK SCHOOL ZONDAG 15 FEBRUARI 2015, 10.00 UUR THEMA : GOD ZIET TALENT` Voorganger: Organist: Verdere medewerking: ds. Pieter Koekkoek Berend van Surksum Leerlingen en leerkrachten

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook?

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om 09.30 uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Samen met kinderen en leerkrachten uit groep 1 t/m 4 van C. B. S. De Bron Peter Wagenaar: Orgel, Piano

Nadere informatie

Kerkgemeente Edam. Emma Rose Cool. Grote Kerk. 16 augustus 2015. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan

Kerkgemeente Edam. Emma Rose Cool. Grote Kerk. 16 augustus 2015. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Kerkgemeente Edam Grote Kerk 16 augustus 2015 In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Emma Rose Cool Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Ouderling van dienst Cora den Engelse Organist Nico

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Het is als het zaadje van een mosterdplant. 2 e zondag na Trinitatis (= zondag van de Drie-eenheid) 14 juni 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 THEMA: 'GOEDE BUREN' Voorganger: Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer Gastvrouw: Elly Verbruggen Lector: Maaike de Vries Diaken: Marjon v.d. Pouw Organist: Hugo de Graaff

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF N HEET U VAN HARTE WELKOM IN DE SINT PAULUSABDIJ Programma 2013-2014 Sint Paulusabdij Oosterhout Het benedictijnenklooster van Oosterhout (nb) begon in 1907 als een stichting

Nadere informatie

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk Zondag 6 april 05 doopdienst in de Ontmoetingskerk In deze dienst worden gedoopt: Jan Dirk Hakstege en Mila van der Kuijl Zelfs kleine kinderen zingen over U voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Marja

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Voorstel orde van dienst voor zondag 27 november, 1 e zondag van advent Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Lector Organist Beamer Denise Smit : Suze Deelen : Jan Meurs + Gert Muts

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden.

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman 1 Toenadering

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Kom mee naar buiten Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Preek , ds. Els de Clercq

Preek , ds. Els de Clercq Preek 17-05-2015, ds. Els de Clercq 1 Orde van dienst Preek 17-05-2015, ds. Els de Clercq Lied 686: 1,2, en 3 Votum en groet Lied 833: 3x Inleidende woorden Gebed Lied 162: 1,2,3 Lezing Genesis 6: 5 t/m

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie