Curriculum Vitae. Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten. Personalia. Profiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten. Personalia. Profiel"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten Personalia Naam Veldhuijzen van Zanten Adres Eikendreef 16 Voornamen Gerrit Eduard 6581 PE Malden Roepnaam Gert Titels Dr ir Geboren 10 april 1964, Hillegom Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd Profiel Ik ben expert op het gebied van modelgedreven softwareontwikkeling. Ik ben gericht op innovatie, en heb sterk ontwikkelde analytische vermogens, sociale intuïtie en communicatieve vaardigheden. Ik combineer een sterke visie met het vermogen om heel pragmatisch en creatief oplossingen aan te dragen die goed passen in de context van het probleem. Ik hou ervan met mensen samen te werken, daarin te zoeken naar synergie en inspiratie, en katalysator te zijn van een stroom waarin wonderen lijken te gebeuren. Ik heb een zeker wantrouwen tegen alles dat vaststaat of zich steeds op dezelfde manier herhaalt, en in plaats van me daaraan over te geven gebruik ik deze zaken als een bron om nieuwe inzichten te verwerven. Ik ben gewend om zeer snel over te schakelen op nieuwe technologieën en tools. Ik hecht zeer aan respect, de waarheid spreken, en contact maken. Loopbaan Mijn loopbaan staat in het teken van het oplossen van complexe IT vraagstukken. Nadat ik met lof afstudeerde aan de Informaticafaculteit van de Universiteit Twente, heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan en een proefschrift geschreven over compilerbouw en codegeneratie. Daarop ben ik in 1992 gepromoveerd. Daarna heb ik als postdoc onderzoeker in Eindhoven dialoogsystemen geconstrueerd en bestudeerd, die werken met natuurlijke gesproken taal. Vervolgens heb ik 4 jaar als consultant bij Ordina projecten gedaan bij diverse overheidsinstanties, waaronder Rijkswaterstaat en de Politie Amsterdam-Amstelland. Bij veel van deze projecten heb ik generieke en herbruikbare componenten ontworpen en gerealiseerd, in de rol van software architect, ontwikkelaar en leider van kleine ontwikkelteams. In 2002 betrok ik een positie als universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar ik onderzoek deed op de gebieden: architectuur en intelligent agents. Daarnaast ontwikkelde en doceerde ik diverse cursussen, waaronder Intelligente Agenten, Mensmachine-interactie en Software engineering. Sinds 2006 werk ik bij Capgemini aan en met de innovatieve modelgedreven softwareontwikkeling methode FMDD. Ervaring 2006 heden Capgemini Nederland BV

2 Senior Business Consultant / Lead Software Architect / Lead developer Innovatieve modelgedreven softwareontwikkeling. Door op businessniveau veranderlijke aspecten te identificeren en daarvoor specifieke talen te ontwikkelen waarmee die aspecten declaratief kunnen worden vastgelegd kunnen uiterst flexibele en kwalitatief zeer hoogstaande oplossingen worden gebouwd. Deze methodiek is grootschalig toegepast in twee projecten bij de Belastingdienst Radboud Universiteit Nijmegen Universitair Docent Informatica Doceren van de cursussen Software Engineering, Mens-machine Interactie en Intelligent Agents. Wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling van interactieve systemen. Studieadvisering Ordina Public Utopics BV Consultant. Ordina Public Utopics opereert als competence centrum op het gebied van architectuur, innovatie en complexe software-engineeringsvraagstukken binnen Ordina. Drijvende kracht achter innovatieve projecten. Betrokken bij het speerpunt Smart Software Solutions en de studiegroep taaltechnologie IPO, centrum voor mens-systeem interactie NWO Prioriteitenprogramma Taal- en SpraakTechnologie Wetenschappelijk onderzoek naar dialoogmanagement in gesproken dialoogsystemen. Betrokken bij het ontwerp en de realisatie van een effectief te gebruiken informatiesysteem dat met de gebruiker communiceert in gesproken natuurlijke taal. Technologieontwikkeling voor de besturing van dialogen in dergelijke systemen. Organisatie van colloquia en internationale workshops (TWLT11 en CLIN 96). Editor van twee boeken. Deelname aan evaluatiepanels (ARISE). Keywords: rational agency, belief revision, dialogue, pragmatics. Hulpmiddelen: Clean, Unix Universiteit Twente Wetenschappelijk programmeur. Ontwerp en realisatie van een ontwikkelomgeving voor natuurlijke-taalontleders Koninklijke Landmacht Reserve Officier Academisch Gevormd. Medeverantwoordelijk voor het opzetten en (laten) uitvoeren van gebruikersacceptatietesten van het munitieinformatiesysteem MUNIS Universiteit Twente Assistent in Opleiding. Wetenschappelijk onderzoek naar methoden en technieken voor efficiënte codegeneratie vanuit formele specificaties van architecturen. Het geven van programmeercursussen, begeleiding van afstudeerders Philips Data Systems

3 Stagair. Ontwerp en implementatie van een gebruikersvriendelijk netwerkconfiguratietool Universiteit Twente Verschillende student-assistentschappen. Begeleiden van studenten bij het prakticum Beheerssystemen en het prakticum Systeemprogrammeren. Opleiding Middelbare school Atheneum B Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem ( ) Universiteit Informatica, Universiteit Twente (met lof) ( ) Specialisaties: taaltechnologie, kunstmatige intelligentie. Afstudeerproject: Een geattribueerde LALR-parsergenerator voor syntactisch ambigue grammatica s. Doctoraat Universiteit Twente ( ) Proefschrift: A formal model for code generation Promotor: prof. dr ir A. Nijholt. Projecten aug heden DSW Move Bij de zorgverzekeraar DSW heeft men te maken met regelmatig veranderende polisvoorwaarden. Dit vraagt om flexibele IT systemen voor o.a. de claimafhandeling. Mijn streven is om hier de architectuur van het huidige claimafhandelingssysteem Move te verbeteren, en ontwikkelaars te helpen de flexibiliteit te verhogen. juni 2007 juli 2011 Belastingdienst Toeslagen Vanuit de politiek groeit de wens om regelmatig aanpassingen te doen aan de wetgeving rondom Toeslagen. De huidige IT systemen kunnen niet de gewenste flexibiliteit leveren. Om bovendien de dienstverlening aan de burger significant te kunnen verbeteren wordt een nieuw Toeslagensysteem gebouwd, waarin niet langer de processen van de Belastingdienst centraal staan maar waarin de burger centraal staat. De centrale rekencomponent van dit system is gebouwd met een innovatieve methodiek genaamd Functional Model-driven development (FMDD). Ik heb in dit project deelgenomen in de rollen van language engineer, software architect, transformation engineer en teamleider. Veel van mijn ideeën zijn betiteld als visionair, en hebben hun plaats gevonden in het project. Ik heb, in de beginfase van het project, aangegeven

4 hoe een declaratieve businesstaal gebruikt kan worden om de beschrijvingen van de verschillende services aanzienlijk te vereenvoudigen, waardoor de onderhoudbaarheid en flexibiliteit is toegenomen. De gebruikte methodiek, FMDD, maakt gebruik van automatische transformaties om business specificaties om te zetten in broncode. Ik heb een nieuwe verbeterde transformation architecture opgezet, die heeft geleid tot gemakkelijker onderhoud en hergebruik van transformaties. Bij de uitvoering van de Toeslagenwetgeving is de verantwoording van groot belang. Hiertoe moet het systeem juist met tijdsinformatie omgaan en kunnen "tijdreizen". Ik was de lead architect en ontwikkelaar van de centrale component, het timed object model, waarmee deze aspecten op een generieke wijze zijn gerealiseerd. Deze component maakt het mogelijk in de specificaties grotendeels te abstraheren van tijdsaspecten, waardoor het relatief eenvoudig is om wijzigingen aan wetgeving en uitvoering door te voeren. apr 2010 okt 2010 Modernisering FMDD tooling Door de snelle ontwikkeling van de Functional Model-Driven Development methode en de tooling daarbij die parallel met projecten is ontwikkeld is er destijds weinig aandacht geschonken aan de documentatie en state-of-the-art software architecture voor de tooling. Dit heeft geleid tot slechte onderhoudbaarheid en ook de stabiliteit, schaalbaarheid en performance laat veel te wensen over. Door het tool te refactoren zijn significatie verbeteringen aangebracht in de softwarearchitectuur, de schaalbaarheid en de performance. Ik heb de bestaande source code geanalyseerd, de belangrijkste bottlenecks geïdentificeerd, en vervolgens gefaseerd verbeteringen doorgevoerd, die hebben geleid tot aanzienlijke performanceverbeteringen, en toegenomen functionaliteit (met name versiebeheer). dec 2006 mei 2007 Belastingdienst DTS Om de definitieve toeslagen aan burgers te berekenen is er een batch systeem gebouwd. De centrale berekencomponent van dat systeem is gebouwd met behulp van de Functional Model Driven Development methode. Ik heb in dit project de rol van technisch architect en transformatorarchitect vervuld. Hij ontwierp en bouwde een generiek object model en ontwikkelde transformatoren waarmee code werd gegenereerd. Kritische succesfactor was dat de oplossing in een krap tijdsbestek en op tijd moest worden opgeleverd. Door mijn invloed is gekozen voor een generatieaanpak waarmee veel herhalend werk kon worden voorkomen. Het project was erg succesvol en heeft geleid tot een systeem met extreem lage onderhoudskosten. sep 2003 aug 2005 Radboud Universiteit Nijmegen ArchiMate Onderzoek naar communicatieaspecten van softwareontwikkeling en architectuur.

5 aug 2001 jun 2002 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Intranet Aangifte Projectleider bij de ontwikkeling van een intranet applicatie voor het invoeren van aangiften. jul 2001 Senter, Electronische subsidieaanvragen Consultancy op het gebied van schaalbare archtecturen en Microsoft COM+. apr jun 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Intraplan Technische architectuur opzetten voor een intranetapplicatie ter ondersteuning van het gehele planproces bij Rijkswaterstaat. febr apr 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Voortgangsrapportages Inhoudelijk teamleider bij de bouw van een intranet applicatie voor het opstellen van voortgangsrapportages. Coachende rol bij de inhoudelijke ondersteuning van de projectmedewerkers. jan 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Definitiestudie Planproces Rijkswaterstaat Verantwoordelijk voor de gegevens- en procesanalyse plus het in kaart brengen van de knelpunten in de geautomatiseerde ondersteuning van het planproces. jul dec 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Managementcontracten Plaatsvervangend teamleider bij de bouw van een intranet applicatie voor het opstellen van managementcontracten. Coachende rol bij de inhoudelijke ondersteuning van de projectmedewerkers. mei jun 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vereenvoudiging Opstellen Contracten (VOC) Ontwerp en realisatie van een generieke component voor het besturen van een beslissingsondersteunende dialoog voor het opstellen van contracten. apr 2000 Arbo Management Group, DIANA Bouw van een JavaScript schil om een Impromptu WebReports applicatie voor het genereren van rapporten voor keuringsartsen. jan mrt 2000 Kadaster, Systeemconcept Portaal Opstellen van een systeemconcept voor een systeem dat het mogelijk maakt om klanten via verschillende distributiekanalen (internet, , fax,...) aan te sluiten op de bestaande informatievoorziening van het Kadaster. Belangrijke voordelen van het systeemconcept voor het Kadaster zijn dat alle verschillende koppelingen op een gelijksoortige manier worden ontworpen en dat nieuwe klanten, distributiekanalen of informatiesystemen snel op elkaar kunnen worden aangesloten. nov dec 1999 Ordina, Bruikbaarheid van Microsoft DNA producten Onderzoek naar de bruikbaarheid en schaalbaarheid van Microsoft componenttechnologie (COM, MTS, etc.).

6 Publicaties Gert Veldhuijzen van Zanten, Stijn Hoppenbrouwers, Erik Proper (2004), System Development as a Rational Communicative Process, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol.2, Nr.4, International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). Henk Jonkers, René van Buuren, Farhad Arbab, Frank de Boer, Marcello Bonsangue, Hans Bosma, Hugo ter Doest, Luuk Groenewegen, Juan Guillen Scholten, Stijn Hoppenbrouwers, Maria-Eugenia Iacob, Wil Janssen, Marc Lankhorst, Diederik van Leeuwen, Erik Proper, Andries Stam, the Netherlands Leon van der Torre, Gert Veldhuijzen van Zanten (2003), Towards a Language for Coherent Enterprise Architecture Descriptions, in: Proceedings of the 7th IEEE International Enterprise Distributed Computing Conference (EDOC'03), Brisbane, Queensland, Australia, September 16-19, pp Gert Veldhuijzen van Zanten, Stijn Hoppenbrouwers, Erik Proper (2003), System Development as a Rational Communicative Process, in: Proceedings of the 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, USA, July 27-30, Volume XVI, pp Mieke Beers, Remko Bonnema, Gosse Bouma, Loe Boves, Wim Claassen, Gertjan van Noord, Danny Kersten, Judith Kessens, Esther Klabbers, Rob Koeling, Remko Scha, Khalil Sima'an, Helmer Strik, Jacques Terken, Mariët Theune, Gert Veldhuijzen van Zanten and Johan de Veth (2000), NWO Priority Programme on Language and Speech Technology, Final Report. Gert Veldhuijzen van Zanten, Gosse Bouma, Khalil Sima'an, Gertjan van Noord, Remko Bonnema (1999), Evaluation of the NLP Components of the OVIS2 Spoken Dialogue System, in: van Eynde, Schuurman and Schelkens (eds), Computational Linguistics in the Netherlands 1998, Rodopi Amsterdam, 1999, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1999), User Modelling in Adaptive Dialogue Management, in: G. Olaszy, G. Németh and K. Erdöhegyi (eds), Proceedings of the 6th European Conference on Speech Communication and Technology, Eurospeech-99, Budapest, Sept. 1999, volume 3, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1998), Adaptive Mixed-Initiative Dialogue Management, in: Proceedings of 4th IEEE International Workshop on Interactive Voice Technology for Telecommunications Applications, IVTTA-98, Turin, Italy, Sept , 1998, pp , ISBN Jacques Terken, Els Lathouwers, Mariët Theune and Gert Veldhuijzen van Zanten (1997), Prosodic structuring of system utterances in man-machine dialogues, in: Proceedings of the 2nd International Workshop on Speech and Computer, SPECOM-97, Cluj-Napoca, Romania, Oct , 1997, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1996), Pragmatic Interpretation and Dialogue Management in Spoken- Language Systems, in: Proceedings of the 11th Twente Workshop on Language Technology, TWLT 11, June 19 21, 1996, pp Gert Veldhuijzen van Zanten and Rieks op den Akker (1994), More Efficient Head and Left Corner Parsing of Unification-based Formalisms, in: L. Boves and A. Nijholt (eds), Proceedings of the 8th Twente Workshop on Language Technology 8: Speech and Language Engineering, TWLT 8, Enschede, the Netherlands, Dec. 1 2, Gert Veldhuijzen van Zanten and Rieks Op den Akker (1994), Developing Natural Language Interfaces: A Test Case, in: L. Boves and A. Nijholt (eds), Proceedings of the 8th Twente Workshop on Language Technology 8: Speech and Language Engineering, TWLT 8, Enschede, the Netherlands,

7 Dec. 1 2, 1994, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1992), A formal Model for Code Generation, Dissertation, Department of Computer Science, University of Twente, Sept. 1992, ISBN Vincent Zweije and Gert Veldhuijzen van Zanten (1992), The Parser Generator SABLE: Theory, Implementation and Manual, Technical report INF 92 22, Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, March 1992, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1991), Code Generation based on a Formal Machine Model, Workshop CODE '91, Saarbrücken, Germany, May 21 24, Gert Veldhuijzen van Zanten (1990), On the design of a code generator, Bilateral Workshop on Compiler Construction, Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, April 2 6, 1990, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1990), SABLE: A Parser Generator for Ambiguous Grammars, Bilateral Workshop on Compiler Construction, Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, April 2 6, 1990, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1989), The Machine-Description Language DELTA, Memorandum INF , Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, Dec., 1989, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1988), SABLE: A Parser Generator for Ambiguous Grammars, Technical report INF-88-62, Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, Dec., 1988, pp Gert Veldhuijzen van Zanten (1988), An Attributed-LALR-Parser Generator for Syntactically- Ambiguous Grammars, Masters thesis, Department of Computer Science, University of Twente, Enschede, the Netherlands, March 1988, pp Editor van Susann LuperFoy, Anton Nijholt and Gert Veldhuijzen van Zanten, Dialogue Management in Natural Language Systems, Proceedings of the 11th Twente Workshop on Language Technology, TWLT11, Enschede, Netherlands, June 19 21, Jan Landsbergen, Jan Odijk, Kees van Deemter and Gert Veldhuijzen van Zanten, Computational Linguistics in the Netherlands 1996, papers from the 7th CLIN meeting, IPO Center for Research on User-System Interaction, Eindhoven, 1996.

8 Voordrachten 29 september 1998, Adaptive Mixed-Initiatieve Dialogue Management. IEEE 4th Workshop Interactive Voice Technology for Telecommunications Applications, Turijn, Italië. 25 augustus 1998, Dialogue Management in Spoken Language Systems. Voordracht voor de Speech Group van AT&T Labs Research, Florham Park, NJ, United States of America. 17 maart 1998, Adaptive Mixed-Initiative Dialogue. Bijeenkomst van de leerstoelgroep van prof. R. Scha, Universiteit van Amsterdam 24 september Gesproken-taaldialoogsystemen. Voordracht voor het Nederlands Genootschap voor Informatica 20 juni 1996, Pragmatic Interpretation and Dialogue Management in Spoken-Language Systems. Elfde Twente Workshop on Language Technology, Universiteit Twente. 14 juni 1996, Dialogue Management in OVIS. Workshop georganiseerd foor het NWO Prioriteitsprogramma Taal- en Spraaktechnologie, te Amsterdam 7 februari 1996, An update-language for a spoken-language dialogue system, DIP Colloquium, Universiteit van Amsterdam. 2 februari 1996, Pragmatic Interpretation and Dialogue Management in Spoken-Language Systems. IPO colloquium. 23 mei Code Generation based on a Formal Machine Model. Workshop CODE '91, Saarbrücken, Duitsland. 2 april On the design of a code generator. Bilateral Workshop on Compiler Construction. Universiteit Twente. Competenties Expertisegebieden Programmeertalen Tools Modelgedreven softwareontwikkeling, mens-machine interactie, intelligent agents, kunstmatige intelligentie, internettechnologie, component-based development, dialoogmanagement, compilerbouw, generatieve systemen, functionele programmeertalen. C#, Java, JSP, JavaScript, Concurrent Clean, Haskell, Visual Basic, ASP, Prolog, Perl, Modula II, Pascal, C, C ++. Visual Studio 2010,Eclipse, MPS, IBM WebSphere Studio Application Developer, Visual Age for Java, SilverStream Designer, Visual Interdev, Microsoft Office, Tcl/Tk, TeX, LaTeX.

9 Componenten frameworks Application Servers Methodieken CSLA, Enterprise Java Beans, Microsoft COM+. IBM WebSphere, SilverStream. Agile, Scrum, RUP, DSDM, UML.

VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Bosten Voornamen. Eric Johannes Maria Postcode, plaats

VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Bosten Voornamen. Eric Johannes Maria Postcode, plaats VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Bosten Voornamen Eric Johannes Maria Postcode, plaats 6243AD Geulle Telefoon +31 (0)43 36 53 53 1 Mobiel +31 (0)6 28 64 63 58 E-mail Bosten.IT.Consulting@gmail.com Geboortedatum

Nadere informatie

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae Curriculum vitae Harold Poels Personalia Naam Harold Poels Adres Pyreneeën 35 1060 NP Amsterdam Telefoon 020-6197643 of 06-51347518 E-mail poelsh@tiscali.nl Geboortedatum 24 juni 1964 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland FEATURES: je kiest uit hoogwaardige afstudeeropdrachten je krijgt intensieve begeleiding je zit bij de bron van de meest actuele IT-kennis je kunt kiezen uit een zeer uitgebreid trainingsaanbod je hebt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. D.J. (Dave) Philippi. www.maydave.nl

Curriculum Vitae. D.J. (Dave) Philippi. www.maydave.nl Personalia. Naam Philippi Initialen (voornaam) D.J. (Dave) Titel drs. Geboortejaar 1975 Woonplaats Utrecht Nationaliteit Nederlandse E-mail adres info@maydave.nl Mobiel 06 499 44 572 Website www.maydave.nl

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Ik werk graag samen en vind communicatie en overleg belangrijk maar ik kan ook goed zelfstandig werken.

Ik werk graag samen en vind communicatie en overleg belangrijk maar ik kan ook goed zelfstandig werken. Curriculum Vitae Naam : Kees van der Burg Geboortedatum : 28 januari 1965 Nationaliteit : Nederland Functie : Technisch Ontwerper Specialiteit : Object Georiënteerde Software Ontwikkeling Huidige werkgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae (user design research)

Curriculum Vitae (user design research) Naam: Dirk van de Mortel (PD.Eng) Geboortedatum: 26 maart 1976 Woonplaats: Eindhoven Huidige functie: User-System interaction specialist IT-ervaring sinds: 1995 Profiel van Dirk van de Mortel Dirk van

Nadere informatie

Persoonskenmerken: analytisch, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken, creatief, transparant.

Persoonskenmerken: analytisch, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken, creatief, transparant. CV van Jaap Goddijn Persoonlijke gegevens Jaap Goddijn, 20 juli 1974, Utrecht E-mail: jaap.goddijn@quebuss.nl Bel: 06 151 39 005 Web-site: www.quebuss.nl Samenvatting Jaap Goddijn is een Microsoft georiënteerde

Nadere informatie

: Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse

: Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Personalia Naam : Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Profiel Jaap z n motivatie is de wens

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2015

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2015 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2015 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

Onderhoud van logica door business stakeholders

Onderhoud van logica door business stakeholders Master Thesis Informatiekunde Onderhoud van logica door business stakeholders Radboud Universiteit Nijmegen Everest B.V. Auteur: Paul Verhoeven Studentnummer: 0641685 Afstudeernummer: 172 IK Datum: Augustus

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V.

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Osman Mrzljak Profielschets Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Adres Plantsoen 15A, 2311KE Leiden Telefoon ++31 (0) 71 5140970 Mobile ++31 (0)

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam Joost (J.J. ) van der Schoot Functies ICT Architect, Consultant, Projectmanager ICT ervaring sinds 1981 Geboortedatum 14-3-1959 Nationaliteit Nederlands Burg. Staat Gehuwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot

Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot Naam ing. R.J. Pot Geboortedatum 20 juni 1972 Nationaliteit Nederlandse Woonplaats Utrecht Telefoon Op aanvraag. Burgerlijk staat gehuwd E-mail robby@pot-it-solutions.com

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Afscheidscollege De Softwarerevolutie. Prof. dr. P. Klint

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Afscheidscollege De Softwarerevolutie. Prof. dr. P. Klint Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Afscheidscollege De Softwarerevolutie Prof. dr. P. Klint woensdag 22 januari 2014 De Softwarerevolutie Rede uitgesproken door prof. dr. P. Klint

Nadere informatie

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Woonplaats : Rotterdam Geboorte datum : 14 juli 1969 Beschikbaar : 1 november 2012 Datum CV : 13 augustus 2013 Email : mailbox@petervannes.nl Mobiel : +31652694792

Nadere informatie

Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF Burgerlijke staat Ongehuwd Woonplaats Arnhem/Utrecht Telefoon 0641746550 Email jasper@highercode.nl Interesse Opzetten van architecturen verbeteren van (technische)

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Curriculum Vitae (tech)

Curriculum Vitae (tech) (tech) Naam: Dirk van de Mortel Geboortedatum: 26 maart 1976 Woonplaats: Eindhoven Huidige functie: User-System interaction specialist \ Software Developer IT-ervaring sinds: 1995 Profiel van Dirk van

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Tools voor architectuur

Tools voor architectuur Tools voor architectuur Ria van Rijn In deze white paper besteden we aandacht aan tools, die het maken en beheren van architectuurproducten kunnen ondersteunen. Allereerst wordt er aandacht besteed aan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Wiebe Hordijk

Curriculum Vitae Wiebe Hordijk Curriculum Vitae Wiebe Hordijk Achternaam: Hordijk Voornamen: Wiebe Tabe-Bas Adres: Egidiusstraat 50-2 1055 GX Amsterdam Geboortedatum: 26-06-1976 Geboorteplaats: Kampen Geslacht: Man Telefoon: 06-4134

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Personalia. Activiteiten

Personalia. Activiteiten naam: geboren: Van Schooten, Boris Wessel 7 augustus 1972 te Almelo adres: Drieturven 17 7552 KT Hengelo tel.: thuis 074-2430386 mobiel 06-34333727 email: schooten@ewi.utwente.nl Personalia Activiteiten

Nadere informatie

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail Curriculum Vitae Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Telefoon Werkervaring vanaf Talen Opleiding Mark Hooijkaas Mark 26 november 1967 Assen it@hooijkaas.net 06-43795645 1991 Nederlands,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis)

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis) CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboorteplaats Burgelijke staat Woonplaats E- mail Telefoon LinkedIn Opleiding Talen Ing. M.V. (Mark) van Buuren Rijswijk Gehuwd Berkel en

Nadere informatie