ROOTZ Theorie Over de training 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3"

Transcriptie

1 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training Voorbereiding door de cursist Interview met een niet-christen Het leren van de theorie Voorbereidingsrooster Verantwoordelijkheden 5 2. Wat is Rootz? 7 3. Gespreksboom Inleiding Voordat het gesprek begint Vertrouwen winnen Hun godsdienstige achtergrond Onze gemeente Persoonlijke ervaring De diagnosevragen Het evangelie Genade De mens God Christus Geloof Het antwoord De controlevraag Implicaties Beslissingsvraag Beslissingsgebed Zekerheid Nazorg (direct) Christus levende aanwezigheid Zijn geschreven Woord Zijn gave van het gebed Zijn familie Zijn plan voor je leven Nazorg (1e week en blijvend) Blijvende vriendschap Hun godsdienstige achtergrond en je gemeente Persoonlijke ervaring Diagnosevragen Blijvende nazorg Tegenwerpingen 46 1

2 Houding Methoden Voorbeelden Illustraties 50 Geschenk van een vriend 50 Investeren in de relatie 50 Boek van de zonde 50 Overname van het boek van de zonde 50 Ontrouw 51 Een peuter 51 De bankrover 51 Tetelèstai 51 De sleutelbos 52 De trein 52 De acrobaat 52 De stoel 52 Genade als multiplexplaat 53 De gids 53 De voetballer Bijbelteksten Oude testament en de evangeliën Brieven uit het nieuwe testament Extra Het maken van bezoekafspraken Do's en Don'ts 57 2

3 1. Over de training Deze training duurt 1 weekend (vrijdagavond tot zondagavond) Er zijn door het jaar 4 weekenden wanneer je als E&R lid kunt deelnemen aan deze cursus. Per weekend kunnen maximaal 18 E&R leden deelnemen. De terugkom dag mag je eventueel ook van een andere groep meemaken. Commitment: Twee week van te voren krijg je een overzicht van dat wat je moet doen voor de voorbereiding. Al deze punten hierover vormen samen deze training. Rond je de training met een goed gevolg af, dan kun je zeggen: Ik ben ROOTZ getraind! Wat kost een weekend jou? 15 euro voor locatie en catering 6 keer ongeveer een uur voorbereiding; lezen en leren Een weekend van vrijdagavond tot zondagavond Gesprekken met niet-christenen Thuisopdrachten Je buddy Terugkomdag (zaterdag) ROOTZ is een training van Dteg. (http://www.missionair.nl) Harold Meerveld (o.a. Gemeentestichter in Maastricht) en Antje Robbe (o.a. Missionair werker bij StroomAmsterdam) zijn de trainers. Dit worden de eerste ROOTZ trainingen die worden gegeven! We zitten in een pilot-fase. Wil je met ons meebidden, meepraten, of gewoon meer weten, kijk dan eens op Voorbereiding door de cursist Interview met een niet-christen Het houden van een interview is bedoeld om zelf meer te weten te komen. Het doel is je een beeld te vormen van deze persoon. Stel dus tijdens het interview vragen. Ga niets uitleggen of verdedigen, maar probeer juist zoveel mogelijk van de ander te weten te komen. Wat beweegt hem of haar? Vraag dóór! Bereid je voor door de vragen die je wilt stellen op te schrijven. Stel de vragen die jou zelf ook interesseren. Je wilt immers een beeld krijgen van de ander. Probeer ook na te gaan hoe je vragen op een niet- christen overkomen. Mogelijke vragen zijn: Wat is volgens jou een christen? Waarin verschillen christenen van niet-christenen? Heb je wel eens iets van God ervaren? Wat heb je met God/Jezus? Wat is heel belangrijk in jouw/uw leven? Wat drijft of motiveert jou/u? Wat houdt je/u op dit moment bezig? De ervaring is dat veel mensen het erg leuk vinden om geïnterviewd te worden! Geef ook aan of het om een man of vrouw gaat, en vermeld de leeftijd en het beroep. Je bent vrij in de manier waarop je verslag doet van het interview. Dit kan samen met degene die je hebt geïnterviewd. 3

4 Maar je kan ook na het interview een verslag ervan schrijven. Stuur het resultaat per naar je trainer. Zie hier voor een aantal diverse voorbeelden van interviews uit de cursus Graag in Gesprek Het leren van de theorie Het leren van de gespreksboom is een belangrijk onderdeel van de training. Het lijkt erg schools. Je eerste ervaringen met deze training zullen die gedachte ongetwijfeld oproepen. Onthoud dat het om een raamwerk gaat, een kapstok die je nodig hebt om een lijn in het gesprek aan te houden. De praktijk is oneindig gevarieerd en de gesprekken zijn daarom nooit gelijk! Daarom juist is het noodzakelijk dat voor jou duidelijk is wat je gesprekspartner behoort te weten om tot geloofsovergave te komen. Vergelijk het uit je hoofd leren van de gespreksboom met het aanleren van andere vaardigheden. Pianospelen begint met wat basiskennis, het aanleren van de toonladders, het onder de knie krijgen van de juiste houding van je pols en van de aanslag van de toetsen. Met deze kennis en vaardigheden kun je daarna prachtige dingen improviseren. De praktijk leert dat iedereen het schema kan aanleren. Mensen die niet kunnen lezen, kunnen met behulp van audiovisuele middelen aan de cursus meedoen. De een doet er wat langer over dan de ander. Het is het beste om elke dag de gespreksopzet even door te nemen. Als je het lastig vindt om de gespreksboom in je hoofd te zetten, onthoud dan dat het hele EE-verhaal maar over vier vragen gaat: Sluit ik aan bij de leefwereld van m'n gesprekspartner? Is het evangelie voldoende duidelijk voor hem? - de inleiding - het evangelie Mag ik hem vragen of hij zijn vertrouwen op Christus wil stellen?- het antwoord Wat heeft hij nodig aan verdere begeleiding? -de nazorg Leer de brugzinnen woordelijk. Die zijn goed doordacht. Zij zorgen voor een goede overgang tussen de verschillende gespreksonderwerpen. Zorg altijd voor een heldere overgang, ook als je later je eigen woorden gebruikt. De bijbelteksten zijn vaak lastig om te leren. Ze worden in het gesprek lang niet altijd - en zeker niet allemaal - gebruikt. Het is wel belangrijk om die paraat te hebben. Vooral mensen met een kerkelijke achtergrond hebben de behoefte om samen de bijbel te openen. Het volgende kan helpen om de teksten goed aan te brengen: memoriseer begrijpend memoriseer binnen de context memoriseer de tekst met de tekstverwijzing (voorbeeld: Johannes 3:6 - Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is geest - Johannes 3:6) memoriseer door herhaling memoriseer door zoveel mogelijk zintuigen in te schakelen (hardop, opschrijven) memoriseer voor iemand anders gebruik wat je memoriseert stel een doel (voorbeeld: deze week drie teksten). Goede, boeiend vertelde illustraties onderstrepen wat je bedoelt. Een illustratie is een kort verhaal, een voorval of een gebeurtenis waarmee je op ongedwongen wijze een diepere waarheid overdraagt. Jezus gebruikte voortdurend illustraties. Denk bij het gebruiken van illustraties aan het volgende: probeer te begrijpen wat een illustratie wil zeggen 4

5 let erop dat je de illustratie op de juiste plaats en op de juiste manier vertelt leer de illustratie niet woordelijk uit je hoofd probeer met woorden te schilderen zodat je laat zien wat je zegt laat je gezichtsuitdrukking en je gebaren aansluiten bij wat je vertelt gebruik geen illustraties waarbij je jezelf ongemakkelijk voelt gebruik eigen illustraties Voorbereidingsrooster Deze krijg je minimaal 2 week voor de training begint Verantwoordelijkheden De training is niet iets wat je er even bij doet en je verder onberoerd laat. De training kan behoorlijk veel impact op je hebben en je visie en houding veranderen. Je gaat ontdekken welke verantwoordelijkheden God je gegeven heeft, maar zonder onder die last te bezwijken. Het gebod van de HEER is alleen zwaar voor wie zich daartegen verzet. Je hebt een verantwoordelijkheid richting God. De drijvende kracht achter evangelisatie is God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De Vader heeft zijn Zoon in de wereld gezonden die zijn Geest heeft uitgestort om zijn volgelingen zonder vrees de wereld in te sturen. Je bent getuige van Christus omdat je bij hem hoort. Het is daarom van wezenlijk belang dat je bij het uitoefenen van deze taak heel dicht bij hem blijft. Hijzelf heeft ons een belofte gegeven met een waarschuwing: Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen (Johannes 15:5). Het is belangrijk om te beseffen dat je niet bezig bent je eigen rijkje op te bouwen, maar het koninkrijk van God. Je mag ernaar streven om effectief het evangelie te communiceren. Tegelijkertijd verwacht je alle zegen van boven. Je hebt een verantwoordelijkheid richting jezelf. Het leven dat je anderen aanbiedt, komt uit de bron, niet uit jezelf. Jezus zei: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift' (Johannes 7:37-38). Jezus geeft je het levende water opdat jij, op jouw beurt het water aan anderen kan geven. Je mag nooit vergeten uit deze bron te putten om te voorkomen dat je droog komt te staan en uit teleurstelling, wanhoop, irritatie en frustratie gaat afhaken. Wees alert op alle mogelijkheden die God je geeft om het evangelie door te geven, maar wees niet minder ontspannen. Vertrouw er op dat God zal doen wat hij goed vindt. Door zo te handelen, ben je een voorbeeld voor nieuwe gelovigen en mag je hen oproepen jouw voorbeeld te volgen (1 Korintiërs 11:1). Je hebt een verantwoordelijkheid richting de gemeente van Christus. De belangrijkste basis voor evangelisatie is de plaatselijke gemeente. Dit heeft tot voordeel dat nieuwe gelovigen onmiddellijk in een gemeenschap worden opgenomen. Je mag ernaar verlangen dat je niet alleen mensen naar de gemeente van Christus mag leiden, maar ook dat ze gaan groeien in hun geloof en hun plaats binnen de gemeente gaan innemen. De gemeente is de sleutel voor geloofsgroei. Een gezonde gemeente brengt gezonde gelovigen voort. Je krijgt de nieuwe gelovige die je zelf als gemeente bent. Hecht je waarde aan inspirerende samenkomsten, waardevolle relaties, goed onderwijs en het dragen van verantwoordelijkheden? Als je die uitstraling hebt, zullen nieuwe 5

6 gelovigen dat voorbeeld volgen. Daarom voel je je verantwoordelijk voor de gemeente en zet je je in om samen een gezonde gemeente van Christus te zijn. Je hebt verantwoordelijkheid richting je naaste omgeving. Het is belangrijk dat je naaste omgeving achter je staat en het er mee eens is dat je de komende tijd investeert in evangelisatie. Betrek je omgeving bij wat je doet. Blijf je verantwoordelijk voelen voor je omgeving. Laat je omgeving niet de dupe worden van de veranderingen die je doormaakt, maar laat ze er juist in delen en vraag ook om hún gebed. Je hebt verantwoordelijkheid richting je team. Respecteer je trainers. Goede trainers zijn bereid om door te leren en zullen daarom open staan voor opbouwende kritiek. Zij hebben bovendien bemoediging nodig en gebed. Bid als cursisten ook voor elkaar en voor de gebedspartners. Het kan gebeuren dat iemand tijdens de training een geloofscrisis doormaakt. Gebed en bemoediging kunnen bijdragen aan nieuwe overgave aan Christus. Committeer je voor honderd procent inzet. Alleen omstandigheden die buiten je vermogen liggen, kunnen een wettige verhindering zijn om een les te verzuimen of af te haken. Als je een hecht team bent, voelt het als een gemis als iemand er niet is. Je hebt een verantwoordelijkheid richting Christus. Vanuit de opdracht van Christus in Matteüs 28:19-20 ontwikkel je een visie voor de wereld en vertaal je deze visie in concreet beleid en daarbij passende activiteiten. Allereerst is het van belang dat je een paar vragen stelt. Hoe groot is het percentage mensen in mijn omgeving dat niet naar de kerk gaat? Hoeveel kerken in deze omgeving maken zich daar druk over? Wat kan mijn gemeente voor deze omgeving betekenen? In de tweede plaats is het van belang om te weten dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het evangelie werd uitgedragen door middel van massale evangelisatiecampagnes. Daarna volgde een periode van locale, kleinschalige projecten. Vandaag vindt de overdracht vooral plaats via vriendschappelijke relaties. Zorg dus voor waardevolle relaties met niet-christenen, maar niet omdat ze eventueel tot geloof kunnen komen. Blijf die relaties belangrijk vinden ook als de ander niet tot geloof komt. Je bent toch niet geïnteresseerd in mensen voorzover ze tot geloof kunnen komen? Zorg er ook voor dat meer mensen in uw gemeente zich bewust worden van hun plek in de samenleving, gaan letten op deuren die God opent en in staat worden gesteld om de gelegenheden te benutten. In de derde plaats mag je doelen stellen. Als het de gemeente niet gaat om zichzelf, maar om de stad, niet om haar eigen rijkje, maar om Gods koninkrijk, kun je bijvoorbeeld als doel stellen dat je met je gemeente wilt bereiken dat tien procent van de bevolking tot geloof komt. Als je weet hoeveel dat is en je rekent 500 zielen als één gemeente, dan weet je meteen hoeveel nieuwe gemeenten erbij zouden moeten komen. 6

7 2. Wat is Rootz? 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (Colossenzen 2) R elaties aangaan, O nderhouden, O nderwijzen en T rainen in de Z ekerheid van het Evangelie Doelgroep: Jong volwassenen die willen groeien in, en getuigen van hun geloof en vertrouwen op Jezus. Commitment: Voorbereiding Een weekend van vrijdagavond tot zondagavond Gesprekken Thuisopdrachten Je buddy Terugkomdag Logboek Uitgangspunten: Zelf doorleven én dat leren verwoorden Concrete tools én ervaringen Verschillende leerstijlen én elkaar scherpen Persoonlijk worden én een veilige sfeer Creatieve én actieve werkvormen Procesgericht én een gestructureerde theorie Vragen stellen én zekerheid Uitdagend én bemoedigend 7

8 3. Gespreksboom Een volledig overzicht op 6 keer een A3 is aan te vragen bij Dteg. Een PDF kan ook. 8

9 3.1. Inleiding Doelen van de inleiding Met de inleiding wil je drie doelen te bereiken. Vertrouwen winnen. Dat een inleiding in elke situatie noodzakelijk is, hoeft geen betoog. Je begint niet zomaar met iemand over het geloof te spreken. Het recht verdienen om twee persoonlijke vragen te stellen. Bedoeld zijn de twee vragen die inzicht verschaffen over het geloof van je gesprekspartner, de zogenaamde diagnosevragen. Hoe deze vragen luiden, kun je lezen in de gespreksopbouw die bij deze les is gevoegd. De koppeling ontdekken met het evangelie. De inleiding is meer dan een aanloop naar de presentatie van het evangelie. De inleiding geeft je ook de informatie die je nodig hebt om het evangelie af te stemmen op de situatie van de ander. Kennismaking en aansluiting De inleiding is hetzelfde als kennismaken en aansluiting zoeken bij de leefwereld van je gesprekspartner. Deze periode heb je nodig voordat je iets over het evangelie gaat vertellen. Het bijzondere van het menselijk verkeer is dat deze periode heel kort of zeer langdurig kan zijn. Misschien heb je al enkele jaren contact met je buren, je weet iets van elkaars achtergrond, maar je hebt nog geen gelegenheid gehad om het evangelie door te geven. In ROOTZ- termen betekent dit dat je nog in de inleiding zit en dat je geduld moet oefenen totdat God een deur voor je opent. Maar het kan ook anders. Je reist met de trein en de blik van iemand die naast je zit valt op het lesmateriaal wat je net aan het bestuderen bent. Er ontspint zich een gesprek over het geloof waarin je meteen al het evangelie kunt delen. God kan ook plotseling een deur voor je openen Voordat het gesprek begint God opent deuren Het Nieuwe Testament laat zien dat de voortgang van het evangelie samenhangt met de openingen die God daarvoor creëert. Het doornemen van bijbelteksten waarin het woord 'deur' in deze betekenis wordt gehanteerd, is een mooie ontdekkingstocht. God gaat zijn weg met mensen. Wij hoeven niet meer te doen dan onze antenne daarop af te stellen. Mensen voor Christus plaatsen lijkt een moeizame bezigheid. Dat is niet zo als je let op de gelegenheden die God je geeft. Hij is het die mensen tot geloof brengt, jij mag het middel zijn dat hij daarvoor gebruikt. Evangeliseren heeft veel meer te maken met je geloof dan met je gespreksvaardigheden. Afhankelijkheid van God 9

10 Als je evangeliseren verbindt met je geloof in Gods mogelijkheden, ga je je houding aanpassen: je stelt je afhankelijk op. Hoe doe je dat? Wat behoort tot een houding van afhankelijkheid? In de eerste plaats doe je niets zonder te bidden. Je bidt dat God deuren opent in jouw omgeving, in jouw vriendenkring, onder jouw collega's, maar ook in je gezin en in je familie. Het gebed is onmisbaar. Denk aan de volgende ervaring die iemand vertelde. Hij had bij het betrekken van zijn nieuwe woning gebeden dat hij in zijn wijk een alpha- curus mocht starten. Wat hij ook probeerde, niets lukte. Na een paar jaar was de samenstelling van de bewoners in die wijk veranderd. Als uit het niets bereikte hem het verzoek om samen de bijbel te gaan lezen. Zijn reactie was: en dat nadat ik was gestopt met bidden! Dit voorbeeld laat zien dat dingen gebeuren en dat we niet gering moeten denken over de mogelijkheden die God geeft. Daar mag je God om vragen. Jezus gaf in zijn afscheidswoorden juist dit punt als bemoediging mee aan zijn volgelingen: Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen (Johannes 14:14). Wij kunnen soms denken dat God niet meer kan doen dan wij voor mogelijk houden. Maar bij een gebedshouding past het geloof in Gods ongekende mogelijkheden. In de tweede plaats ga je opletten: welke gelegenheden geeft God mij? Soms lijk je op een blinde die op de tast een oude stadsmuur afloopt op zoek naar een ingang. Het heeft geen enkele zin om met je handen ergens in die muur een opening te forceren. Je moet gewoon in vertrouwen doorlopen totdat je voelt dat de muur naar binnen wijkt en je naar een doorgang leidt. Christenouders leren door schade en schande dat ze niets kunnen bereiken met hun afvallige kinderen als God geen opening geeft. Ze mogen bidden, geduld oefenen en letten op de mogelijkheden die God hun geeft. Dat geldt ook voor het evangeliseren in het algemeen. Wat gebeurt er in de wijk waar je woont? Wat houdt mensen bezig? Door bepaalde gebeurtenissen kan de weerstand tegen het evangelie breken zodat men ontvankelijk is voor het evangelie. In de derde plaats ga je de mogelijkheden benutten. Evangelisatie is misschien eerder het verhaal van de gemiste kansen, dan van de moeizame pogingen. Mensen stellen je vragen over je geloof. Vragen zijn bij uitstek gelegenheden om iets van je geloof met de ander te delen. Het is zo belangrijk om je daarvan bewust te zijn en daarop voorbereid te zijn. Er is moed voor nodig om passend te reageren, maar de liefde voor God en voor de ander gaat aan die moed vooraf. Een gave tekst in dit verband is 1 Petrus 3:13-18a: als jij onder de indruk bent van Christus, de Heer, leg je je angst voor mensen af en ben je steeds bereid om je te verantwoorden als iemand jou vraagt waarop jij je hoop hebt gevestigd. En als je dat doet, doe je het op een manier die respect afdwingt. Op deze wijze leer je de weg volgen die God met iemand gaat, niet de weg die je zelf had uitgestippeld. Je merkt dat het niet van jouw afspraken afhangt of mensen tot geloof komen, maar dat God zijn afspraken met mensen maakt. Jij mag die afspraken nakomen. Ook de gemeente is afhankelijk Dit geldt ook voor je gemeente. De gemeente als geheel mag leren van God afhankelijk te zijn. Dit geldt voor alle aspecten van een gezonde gemeente van Christus (zie de inleiding), dus ook voor evangelisatie. Een groepje enthousiaste leden kan allerlei activiteiten organiseren zoals laagdrempelige diensten en daarvoor in de wijk gaan folderen. Deze actie kan mensen opleveren, maar meestal niet. Het schrikbeeld van iedere evangelisatiecommissie is dat zoiets niets oplevert en dat men daarna weer iets nieuws moet verzinnen wat evenmin resultaat heeft. Daarna moeten nieuwe enthousiastelingen de kar maar trekken. Die, ook niet lui, starten met een serie artikeltjes in het plaatselijke kerkblad over de noodzaak van evangelisatie en organiseren een gemeenteavond waarin iemand een lezing houdt over evangelisatie. Het schiet maar niet op. De beste manier is om als gemeente open te staan voor, rekening te houden met, en opvang te bieden aan de mensen die door gemeenteleden via persoonlijk contact de diensten op zondag 10

11 bezoeken of meedoen met een andere activiteit. Deze mensen zijn de natuurlijke gelegenheden die God geeft om door te spreken over het geloof. Ruimte geven aan de ander Als je tot een gespreksafspraak bent gekomen en je gaat op bezoek, blijf jezelf dan afhankelijk voelen van God. Jij geeft de ander niet het geloof. Ga daarom niet op bezoek om je eigen verhaal te ventileren, maar neem de ander als gesprekspartner serieus. In les 2 is al gezegd dat je de inleiding nodig hebt om kennis te maken en aansluiting te zoeken bij de leefwereld van je gesprekspartner. Dat geldt niet alleen voor de inleiding maar ook voor de rest van het gesprek. Stel vragen, let op reacties, pak signalen op. Geef ruimte aan de ander. Je hoeft alleen de lijn vast te houden. Je merkt vanzelf wel wanneer er een opening wordt geboden voor de fantastische boodschap die je mag brengen. Er is dus geen enkele reden om in een kramphouding te schieten. Wees niet bang wat je moet gaan zeggen. De Geest zal je de woorden aanreiken (Matteüs 10:20). De Geest is het ook die de ander van belangrijke zaken overtuigt (Johannes 16:8-11). Ruimte geven aan de ander betekent dus dat je respect hebt voor het volgende: respect voor de wetten van de etiquette; respect voor je naaste; respect voor de wijsheid en de kracht van de heilige Geest. Geef dus alle ruimte en vergeet het doel van het gesprek niet Vertrouwen winnen In de meeste relatie die je hebt is er een vertrouwensband opgebouwd, en die kan heel diep gaan. Soms duurt het jaren voor je met iemand over zaken kan praten die er toe doen, maar soms gaat het ook heel snel. Je komt bijvoorbeeld in het café of op de soos iemand tegen en binnen 2 minuten praat je over essentiële zaken. Die vertrouwensband opbouwen is wat hier het winnen van vertrouwen wordt genoemd. Hireonder gaan we er vanuit dat je een afspraak met iemand hebt gemaakt om over het geloof te spreken. Wanneer je binnengelaten wordt, wacht je totdat je een plaats gewezen wordt. Na een opmerking over het weer, het nieuws of de woning leg je het doel van het gesprek uit en begin je met een rondje kennismaken. Je komt voor een geloofsgesprek. Dat verwacht de ander ook. Een gesprek hoeft in de regel niet langer te duren dan anderhalf uur. Dat betekent dat je voor de inleiding een kwartier kunt uittrekken. Nu is het leven altijd rijker dan een paar zinnen op papier. Het kan zijn dat iemand z'n levensverhaal gaat vertellen. Zo'n gesprek kan wel twee uur in beslag nemen terwijl je van jouw kant nog helemaal niets naar voren hebt gebracht. Het is een bijzondere ervaring wanneer iemand je op zo'n manier z'n vertrouwen schenkt. Het is wel zaak om aan het eind meteen een vervolgafspraak te maken. Jij bent onder de indruk gekomen van zijn levensverhaal, maar het uiteindelijke doel is dat je het evangelie met hem deelt zodat hij onder de indruk komt van de Heer, Jezus Christus. Aan het begin van het vervolgbezoek vat je zijn verhaal samen en vraag je hoe het nu met hem gaat. Binnen een kwartier zit je samen middenin het evangelie Hun godsdienstige achtergrond De overgang van de kennismaking naar de godsdienstige achtergrond is gemakkelijk te maken door zoiets te zeggen als: we hebben afgesproken om te praten over het geloof, zou u iets over uw godsdienstige achtergrond willen vertellen? Luister goed en vraag door als je meer wilt weten. Ga niet discussiëren over zaken waar je het niet mee eens bent. Maak geen negatieve opmerkingen over de levenshouding of het geloof van de ander of over andere religies, kerken en sekten. Maar blijf wel 11

12 goed luisteren. Het kan best zijn dat je het helemaal oneens bent met wat je gesprekspartner naar voren brengt, maar dat je dat later in het gesprek positief kunt gebruiken Onze gemeente Van de godsdienstige achtergrond van je gesprekspartner kun je de stap maken naar je eigen gemeente. Vraag of hij wel eens in de dienst geweest is of iemand kent. Vraag wat voor beeld hij van de gemeente heeft Persoonlijke ervaring Nu is het moment gekomen dat je persoonlijke dingen gaat vertellen over je gemeente (doel) en je geloof (Gods trouw). Vertel eerst iets over je persoonlijke ervaring met je gemeente: je maakt duidelijk wat volgens jou het doel is van de gemeente. Daarin noem je drie zaken die voor jou de doorslag geven waarom je lid bent van je gemeente, waarom je de diensten bezoekt en aan activiteiten deelneemt. Daarmee geef je tegelijk aan welk doel de gemeente dient. Vertel daarover enthousiast. De meeste richtlijnen die in les 2 genoemd zijn voor het opschrijven van je persoonlijke geloofservaring gelden ook voor je persoonlijke ervaring met je gemeente. Wees specifiek, hou het kort. Wees ook eerlijk. Geef rustig toe dat jouw gemeente niet volmaakt is en dat er best wel wat aan mankeert - daar mag je ook een voorbeeld van geven. Daarnaast kun je vertellen dat je als gemeente in een groeiproces zit en bepaalde idealen hebt. Het is niet de bedoeling om over geloofsachtergronden te blijven spreken, maar over het geloof zelf. Je kunt de overgang maken door te zeggen: de kerk is vers 2, maar het geloof is vers 1, daar gaat het om. Mag ik je iets vertellen over mijn geloof? Geef je persoonlijke geloofservaring of laat een van de medebezoekers iets vertellen. Je weet van elkaar wel wat het geloof met je heeft gedaan. Soms is nu al duidelijk in het gesprek welke geloofservaring het meest relevant is voor de situatie van je gesprekspartner. Het is ook mogelijk om een rondje te doen waarin iedereen iets vertelt over z'n geloof. Het kan gebeuren dat je gesprekspartner daarop reageert met een vraag of opmerking. Het doel van het inbrengen van persoonlijke geloofservaringen in de inleiding Ergens in de inleiding komt er een moment waarop je iets van je persoonlijke geloofservaring kan vertellen. Later in het gesprek is er voldoende gelegenheid over de inhoud van het geloof door te spreken. Ook dat doe je op persoonlijke wijze. Maar in de inleiding vertel je alleen wat het geloof met je doet. Dat heeft een doel. Jouw geloofservaringen zijn een krachtig instrument waardoor de Geest een ander tot overgave aan Jezus Christus brengt. Christenen die van jongs af hebben leren geloven in God hebben de neiging om het evangelie door te vertellen zonder inbreng van hun persoonlijke ervaringen. Maar een nietchristen wil weten wat het geloof met je doet. Hij wil de gevolgen voor hemzelf inschatten: als ik die weg kies, wat kan ik dan verwachten? Deze training wil bereiken dat je het evangelie niet meer doorgeeft zonder je eigen ervaringen in te brengen. Je leert onder woorden brengen op welke wijze je geloof relevant is voor de werkelijkheid van jouw bestaan. Waarom is het zo belangrijk om aan het begin van het contact je persoonlijke geloofservaringen ter sprake te brengen? Je laat zien dat christenen authentieke mensen zijn. Authenticiteit is belangrijk. Men vraagt daarnaar: ik geloof niet in de God van de bijbel, maar vertel me eens wat het geloof persoonlijk voor jou betekent. Door jezelf als voorbeeld te gebruiken, nodig je de ander uit om dezelfde weg te kiezen. Als jij Christus volgt, mag je dat doen. Paulus zegt in 1 Korintiërs 11:1: Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. Je nodigt je gesprekspartner uit om eveneens persoonlijk te reageren. Er vallen muurtjes om die mensen tussen elkaar optrekken. 12

13 Je voorkomt dat het gesprek ontaardt in een discussie. In een discussie probeert de een de ander te bestoken met verwijten en te overtuigen met rationele argumenten. Een bekend verwijt is: als God het lijden toelaat, hoeft het van mij niet. Dit punt bespreken op discussieniveau (het waarom van 'het' lijden in de wereld) levert weinig op. Maar als je vertelt hoe je persoonlijk lijden hebt ervaren en laat zien dat je uiteindelijk sterker geworden bent in je geloof, kan je gesprekspartner dat moeilijk ontkennen. Hij krijgt een bewijs in handen dat een mens ook anders kan reageren op persoonlijk lijden dan hij altijd heeft gedacht. Je mag zelfs verwachten dat je gesprekspartner wil weten hoe het komt dat je zo reageert. Een juist opgesteld en gegeven persoonlijk getuigenis vormt een ideale overgang naar de twee diagnosevragen die de ander verder aan het denken zullen zetten. Wat zijn persoonlijke geloofservaringen? Persoonlijke geloofservaringen zijn merkbare tekenen van Gods werk in jouw leven en zo een bevestiging dat het evangelie goed nieuws is voor de mens. Het geloof doet iets met je. Omdat het geloof een rijke inhoud heeft, doet het heel veel met je. Als verzamelterm voor wat het geloof allemaal met je doet, kun je het woord 'genezing' of 'heling' gebruiken. Gods plan wil de mens genezen van zijn neiging om zichzelf waardeloos te vinden. Zijn kracht wil genezen van de neiging om alles te controleren. Zijn liefde trekt je los uit het moeras van schuldgevoelens en zelfverwijt. Zijn beloften geven hoop in tijden van rouw. God maakt de mens weer heel. Hij maakt je tot een echt mens. Hij maakt de mens humaan. Het leven van ieder kind van God is een illustratie van zijn werk. Zijn almacht, wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid, liefde en trouw mag je in je eigen leven en in het leven van anderen opmerken. Hoe langer je christen bent, des te meer heb je te vertellen. Jij staat niet in het centrum als je over je persoonlijke geloofservaringen vertelt, maar God wil jou ervaringen wel gebruiken. De inbreng van je persoonlijke geloofservaringen beperk je daarom niet tot de inleiding. Ook als je later in het gesprek de inhoud van het evangelie ter sprake brengt, doe je dat op persoonlijke wijze. De bijbel over geloofservaringen Het persoonlijk spreken over je geloof heeft z'n wortels in God zelf en in de verbinding tussen God en mensen. Jezus sprak over de eenheid tussen zijn Vader en hem: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Johannes 14:9). Zijn optreden vertelt iets over het karakter van zijn Vader. Maar het leven van zijn volgelingen is ook een verwijzing naar de Vader: De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn (Johannes 15:8). Bij de apostelen zien we hoe persoonlijk zij het geloof ter sprake brengen in toespraken en brieven. Paulus vertelt vaak over het moment van zijn bekering. Wat daarin opvalt is dat hij niet schuwt om te vertellen van hoever hij moest komen. Hij vertelt die geschiedenis om te laten zien hoe groot Gods liefde is voor zondaars en wat Gods genade in hen uitwerkt. Denk bijvoorbeeld aan 1 Korintiërs 15:9,10: Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. Hoewel Paulus van heel ver moest komen, mocht hij dankzij Gods genade er zijn en was zijn leven van betekenis. In Efeziërs 3:14-17 spreekt Paulus over de ervaring van de drie- enige God en zijn kracht in Gods kinderen: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader... Moge hij... uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. In vers maakt hij duidelijk dat zij nog veel meer mogen verwachten van Gods kracht in hen: Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. De kracht van God die zijn kinderen in hun leven ervaren, is tegelijk het bewijs dat Hij veel meer kan doen dan zij in hun langste gebeden van Hem vragen of in hun stoutste dromen fantaseren. 13

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog.

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. [2] Hoe heb jij dat, als je het verhaal van Adam en Eva leest? Het kán zomaar zijn dat je het leest en dat je het snapt en dat je aan

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt Dienstnummer: 1258 zondag: 7e zondag van de herfst, in het licht van Allerheiligen datum: 05-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 1:16-17, Romeinen

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd.

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd. UITGENODIGD EN UITGEDAAGD (2 VAN 2) Lezen tijdens de preek: Jakobus 1:22-24 Preek begint met een filmpje van de VEZ: https://www.youtube.com/watch?v=sewweny1ahc Uitgenodigd en uitgedaagd (2) Vorige week

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie