INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2"

Transcriptie

1 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 THEMAMIDDAG WMO... 3 WELZIJN NIEUWE STIJL IN CULEMBORG... 4 KLAARTJE-RITTEN NAAR ZIEKENHUIS... 5 RIJBEWIJSKEURING... 6 DOE MEER REGELING HUMANITAS EN HUMANITAS TANDEM... 7 LETS RUIL... 8 VRAAG EN AANBOD... 8 ETEN BIJ DE DOENERIJ... 9 RECEPT TOMATENSOEP... 9 WOORDZOEKER + OPLOSSING VORIG NUMMER STICHTING VIER HET LEVEN ZANGKOOR RIVERSOUND DANK AAN DE REISCOMMISSIE LEVENSTESTAMENT AGENDA ANBO OKTOBER, NOVEMBER AGENDA HUIS VAN DE BUURT OKTOBER PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN BONVIE COLOFON WIJZIGINGEN DIE VOOR DE ANBO CULEMBORG VAN BELANG ZIJN De ANBO Culemborg wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat zij niet over de juiste gegevens beschikt van haar leden door verhuizingen, overlijden of andere redenen. Verzend wijzigingen naar of bel naar DE KIJKER OKTOBER

2 ALGEMENE INFORMATIE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR ANBO LANDELIJK MELDPUNT De ANBO heeft recent een meldpunt gelanceerd: Iedereen kan hier terecht met zowel positieve als negatieve ervaringen. Dit helpt de ANBO om signalen door te geven aan de Minister en de Staatssecretaris van VWS en aan de politiek. Hiervoor brengt de ANBO regelmatig persberichten uit. Alle persberichten en overige berichten vindt u in het Nieuwsarchief gezondheid op de website van de ANBO. ANBO ENQUETE ZELFREDZAAMHEID De ANBO houdt regelmatig enquêtes onder haar leden. Zo heeft de ANBO een eigen enquête, die zij onder senioren over regie en zelfredzaamheid heeft gehouden, afgerond. De verkregen resultaten geven veel informatie over hoe senioren denken over wat ze zelf nog kunnen en willen als ze zorg nodig hebben. De ANBO hecht veel waarde aan dergelijke enquêtes. GEVRAAGD/ GEZOCHT Onze penningmeester, dhr. Bert van Raaij, gaat om gezondheidsredenen het bestuur verlaten. We zoeken een opvolger. Iets voor U? Of weet u iemand die dit zou kunnen en willen? Tevens zoeken we een secretaris. Mevr. Riet van Hazendonk heeft ons tijdelijk geholpen. Dit tijdelijk duurt inmiddels echter al ruim een jaar. Zij wil graag vervangen worden. SAMENWERKEN De ANBO-afdelingen van de regio s Geldermalsen, Tiel, Buren, Lingewaal en Culemborg zijn regelmatig met elkaar in gesprek. Onderzocht wordt of er in de nabije toekomst sprake kan zijn van een nauwere samenwerking. DE KIJKER Vanaf 2015 wijzigen we het uitkomen van ons infoblad De Kijker. Het verschijnen van 10 nummers gedurende het jaar blijft gehandhaafd. Maar u gaat ze op iets andere tijden ontvangen dan u tot nu toe gewend was. Voorheen waren de nummers juli + augustus samengevoegd tot één nummer en die van december + januari ook. We willen nu vanaf 2015 zowel een julinummer als een augustusnummer uitbrengen en die van september en oktober samenvoegen tot één nummer. De reden is dat we in de zomermaanden veel te informeren hebben, vooral met betrekking tot de reizen en reisjes. 2 DE KIJKER OKTOBER 2014

3 WAT GEBEURT ER VANAF 2015 ALS U EEN ZIEKTE OF AANDOENING HEBT EN U TE MAKEN KRIJGT MET DE WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)? Om u inzicht te geven in wat u te wachten staat vanaf 2015, organiseren de Culemborgse ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO een bijeenkomst op donderdag 13 november van 14.00u tot 16.30u. Er wordt uitgelegd waarom de landelijke politiek besloten heeft om mensen door te verwijzen naar de gemeenten bij een ziekte of aandoening. U kunt namelijk minder snel een beroep doen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die vanaf 2015 wordt veranderd en vanaf die datum WLZ (Wet Langdurige Zorg) heet. Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding. Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van zowel kwetsbare personen als personen in zorgbehoevende situaties vanaf jeugd tot en met ouderen en gehandicapten. Zij wordt verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, maar dat allemaal vooral zo dicht mogelijk bij de burger. Deze aanpak wordt zichtbaar in de sociale wijkteams, waar veel gemeenten op dit moment mee experimenteren. De aandacht richt zich vooral op het versterken van eigen regie bij de burger, zelfredzaamheid, participatie (werken en meedoen naar vermogen), het sociale netwerk en buurtkracht. Men vindt het belangrijk dat wordt gestart vanuit wat mensen zelf kunnen en wat ze kunnen betekenen in de maatschappij. Het is de bedoeling dat informatie wordt gegeven waarom de overheid tot dit besluit is gekomen en hoe de gemeente Culemborg daarmee wil omgaan. We denken daarbij om u informatie te geven over wat de mantelzorgconsulenten voor u kunnen betekenen en hoe de sociale wijkteams van Culemborg-Oost en Culemborg-West daar inhoud aan geven. Er zullen die middag verschillende sprekers zijn en u krijgt alle ruimte om aan een forum uw vragen te stellen. In de volgende De Kijker krijgt u uitgebreide informatie over het programma van deze middag, maar wij vragen u om nu al de datum 13 november a.s. in uw agenda vast te leggen. DE KIJKER OKTOBER

4 Uit de Zorgbrief van Zorgbelang Gelderland van getiteld: Zorgbelang, samenwerken aan betere zorg- Welzijn Nieuwe stijl in Culemborg Annerieke van der Vegt (directeur ElkWelzijn): Het mooie van mijn werk is dat ik bezig ben met dingen die echt belangrijk zijn Annerieke van der Vegt is als directeur van ElkWelzijn nauw betrokken bij wat er in de het Culemborgse welzijnsland gebeurt. Een aantal jaren terug had ElkWelzijn een andere visie, een andere doelstelling, andere uitgangspunten en aan de hand daarvan andere uitvoerende taken. Het was toen voor ElkWelzijn heel gewoon- en ook nog mogelijk- om faciliteiten aan te bieden voor bijvoorbeeld sociaal-recreatieve activiteiten. Die tijd is echter allang voorbij! Hoewel Annerieke het nog steeds belangrijk vindt dat mensen die gezellige dingen blijven doen ervaart ze de laatste jaren duidelijk de nieuwe rol van het welzijnswerk. Er wordt nu alleen nog ondersteuning geboden aan mensen die er zelf (even) niet uitkomen. Zowel op het vlak van financiën, als dat van werk, eenzaamheid of veiligheid in de wijk. Van mensen wordt nu meer dan ooit een actiever en zelfstandiger houding en rol verwacht. Activiteiten, die mensen zelf willen opzetten, worden door ElkWelzijn, indien redelijk en uitvoerbaar, positief gewaardeerd. Die mensen worden met hun initiatieven op weg geholpen. Burgers die zin en tijd hebben om positieve activiteiten met anderen te ontplooien zijn in de huidige tijd aan zet. Er is een scala aan klussen beschikbaar, allemaal mensenwerk. Samen een levensboek schrijven, het coachen van een jongere waarmee het op school even wat minder gaat, of voorlezen thuis bij een kind met taalachterstand. Er zijn nog vele andere initiatieven te noemen die de welzijnsorganisatie de afgelopen tijd heeft helpen vormgeven. ElkWelzijn steekt de handen uit de mouwen en zorgt dat mensen de nodige informatie en aandacht krijgen zodat ze zelf weer op het pad komen waarop ze verder kunnen gaan. 4 DE KIJKER OKTOBER 2014

5 KLAARTJE-RITTEN NAAR ZIEKENHUIZEN EN POLIKLINIEKEN Stichting Samen Verder Op ons verzoek informeren Alice van Dam en Irka van Petersen, projectleiders Klaartje, ons over de mogelijkheid van het rijden naar ziekenhuislocaties. Naast de gebruikelijke ritten binnen Culemborg is het incidenteel ook mogelijk voor klanten om bij Klaartje een buitenrit aan te vragen voor hun eigen ziekenhuis- en poli opnames en afspraken in Tiel, Nieuwegein, Utrecht en de spataderkliniek De Meern. Aanvragen voor deze buitenritten kunnen op werkdagen tussen 09:00-12:00u via telefoonnummer in behandeling worden genomen. Alleen als er in één van onze bussen voor zo n buitenrit ruimte is en er een chauffeur geregeld kan worden, kan zo n aanvraag gehonoreerd worden en wordt zij telefonisch bevestigd. Pas dan weet u zeker dat u gebracht en weer opgehaald wordt. Het is raadzaam om op tijd de aanvraag in te dienen. Onze chauffeurs wachten maximaal anderhalf uur op u, voordat ze terug rijden. Kosten zijn afhankelijk van het aantal kilometers en van de wachttijd. Een retourtje Tiel bijvoorbeeld kost, als de afspraak niet langer dan anderhalf uur duurt, 9,00. Schatten u en de chauffeur in dat het langer duurt, dan zijn de kosten 18,00 en overlegt u met de chauffeur over het retourtijdstip. Familie, vrienden etc. die als begeleider meegaan, kunnen voor de helft van de kosten mee. Begeleiders van Floortje en professionals van verzorgingstehuizen kunnen gratis met hun cliënt mee. DE KIJKER OKTOBER

6 RIJBEWIJSKEURING 75+ DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: 10 september - 8 oktober - 12 november- 10 december LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 09:30 morgens. AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts, dhr. R. Kamerling, telefoon KOSTEN: de keuringskosten voor BE-rijbewijs bedragen 20,00 voor leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en 25,00 voor niet-leden. De keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen 35,00 (U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) MEEBRENGEN: Voor de keuring dient u mee te brengen: 1) de door u ingevulde gezondheidsverklaring, op het formulier Eigen Verklaring dat te verkrijgen is bij het gemeentehuis (niet kosteloos), 2) een flesje met uw eigen urine, 3) een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw eigen apotheek), 4) de bril die u draagt tijdens het autorijden, 5) uw rijbewijs, 6) uw ANBO ledenpas. Voor meer info. : dhr. A.H. (Ton) Scholtens, telefoon INFORMATIE GEMEENTE CULEMBORG OVER DE DOE MEE(R) REGELING 2014 Zelfstandig wonende ouderen (65+) met een kleine beurs kunnen nu nog in aanmerking komen voor een bedrag van 120 per individu. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van ElkWelzijn tel Zij beoordeelt of u voor de regeling in aanmerking komt. Het doel van deze regeling is de financiële drempel te verlagen om aan activiteiten mee te doen. Naast activiteiten buitenshuis, kan de regeling ook gebruikt worden voor kosten van telefonie, internet of televisie. Het bedrag mag ook gebruikt worden voor maaltijden en/of een kopje koffie of thee buiten de deur. 6 DE KIJKER OKTOBER 2014

7 HUMANITAS is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Deze mensen vinden - landelijk gezien - steun in een van de 600 Humanitasprojecten, variërend van hulp bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. Van opvoedingsadvies en -ondersteuning tot rouwverwerking. Sinds 2008 is Humanitas actief in de regio Tieler- en Culemborgerwaarden. De dienstverlening is veelal kleinschalig en persoonlijk. HUMANITAS TANDEM is een van de projecten. Dit is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is, via vriendschappelijk en ondersteunend contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor diens zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk en het weer actief deelnemen aan de samenleving. (voor meer info: ) BLOEM VAN DE MAAND OKTOBER: DE GOUDSBLOEM (Calendula officinalis) Symbool voor dankbaarheid, genegenheid en liefdevolle herinnering, bescherming van het huwelijk en behoeden voor na-ijver. In veel landen is de goudsbloem een grafbloem. Volgens de Griekse mythologie zou de goudsbloem ontstaan zijn uit de tranen van de godin van de liefde: Afrodite. De eerste christenen legden bloemen bij beelden van Maria. Goudsbloemen horen, net als de lelie, bij de Mariabloemen. Ze waren de gouden geschenken van de armen aan Maria, duurdere offers konden zij zich niet veroorloven. Een andere theorie luidt dat de goudsbloem symbool staat voor passie en creativiteit. Met goudsbloemen maak je geweldige liefdesamuletten, in oude culturen veel gebruikt als bruidsbloem. Goudsbloemen hebben nog een ander effect op mensen, tenminste volgens het volksgeloof. Wanneer je gedroogde bloemen in een kussen stopt, zou je sterk voorspellende dromen krijgen. Calendula officinalis wordt ook gebruikt voor medicinale toepassingen in zalven en cremes. Goudsbloem heeft antiseptische en schimmelwerende eigenschappen. DE KIJKER OKTOBER

8 HOUD JE VAN RUILEN, VAN DINGEN SAMEN DOEN? WIL JE EEN MENSELIJKER ECONOMIE? Dan is Lets Ruil Culemborg misschien iets voor u. LETS (Local Exchange Trading System) maakt het je gemakkelijk om in je eigen omgeving goederen en diensten te verhandelen met een lokale munt. In Culemborg is dat het kuiltje. VOORBEELD: Jeroen wast de auto van Maria, Maria doet boodschappen voor Joke, Joke laat de hond uit van Peter en Peter verkoopt een oude computer. Hij spaart kuiltjes op voor een klus die hij later in het jaar wil laten doen door Karin. Zo simpel is dat! Ruilen met kuiltjes levert leuke contacten op en versterkt de lokale economie. Je advertenties en ruilacties houd je bij op de site Men organiseert ook regelmatig leuke evenementen zoals: 4 oktober: RUILMARKT tijdens de oogstmarkt bij Caetshage 22 november: CADEAUTJES RUILMARKT in het kader van de decembermaand. Ook lid worden? Mail naar of bel naar en ontvang 10 kuiltjes als startsaldo! RUBRIEK VRAAG en AANBOD Wie kan mij verblijden met postzegels uit alle landen, ook Nederland. H. Verwoert, tel en/of Welke vrouw vindt het leuk om samen, eens per maand, te gaan winkelen in Houten of Utrecht? Niet om veel te kopen, maar voor de gezelligheid. Mw. E. in Culemborg, tel Strookje insturen naar Gandhi 209, 4102 HK Culemborg Ik vraag / Ik bied aan :.... Naam (niet verplicht) :.tel. nr. :... 8 DE KIJKER OKTOBER 2014

9 SAMEN ETEN, WEL ZO GEZELLIG!!!! Eet u soms of altijd in uw uppie en heeft u behoefte om eens gezellig met elkaar te eten? Dat kan op de donderdagmiddag om uur in de Salaamander (Heimanslaan 1). Het samen eten is een project van de Doenerij. Nadat door een aantal mensen enthousiast is gekookt en de eettafel gezellig gedekt is, kunt u aanschuiven voor een tweegangen diner. Een hoofdmaaltijd met voor- of nagerecht. Inclusief een kopje koffie of thee kost u dat maar 5,00. In verband met de inkoop van ingrediënten dient u zich wel van te voren op te geven en wel vόόr dinsdagmorgen uur via tel BLIJVEN DE TOMATEN NOG ZO VOORDELIG?? Eenvoudig, maar zeer gemakkelijk recept voor tomatensoep. (Ruim 4 koppen.) Kijk je in kookboeken of op het internet dan zie je veel recepten voor tomatensoep. Het volgende recept zie je echter niet en het is enorm gemakkelijk! 1 halve liter koud water opzetten in een lage wijde pan en toevoegen: 1 kg. zachte/rijpe tomaten. Deze halveren of in vieren snijden (het vel mag er om blijven, maar t kroontje en de harde kern moeten er uit), 1 pond uien in grove stukken gesneden, enkele bouillontabletten en/of kruiden, Op een later tijdstip wat suiker + 2 (of meer) blikjes tomatenpuree (voor de binding en een vollere smaak). Lang laten koken: totdat alles gaar en zacht is. Wat laten afkoelen en dan alles door een blender doen. Serveren met wat room. EET SMAKELIJK!!!! N.B.: u mag gerust meer of minder uien gebruiken! DE KIJKER OKTOBER

10 WOORDZOEKER G G D N O M N N N E N N N R IJ D E N E E E E E I IJ T T E E S T G K T T S O O R P S L O O IJ S T W S O E A R O P B E U L E E S T E O K E O A L F E E T N A T T G E R P N R H A I N S N E D N A A M N IJ W E I S N O P S E W L U B N E G A J K Z E E M BESTE BIERFEESTEN BIJTEN GOESTING GLAS HAP JAGEN KOETS KORTEN LEEST LUST MEER MOND NEERSLAG OGEN POKEN POTEN PROOST RIJDEN RIJST SAP SLOK SMAAK SPOELEN SPONS TANTE TOOST TOUW WEER WESP WIJNMAAND WINTERTIJD ZEEM ZWIJN Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links naar rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn. De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. De oplossing van de woordzoeker uit De KIJKER nr is, na het wegstrepen van de weggevallen woorden, arak, mens, rest en sap : APPEL 10 DE KIJKER OKTOBER 2014

11 WELKOM BIJ STICHTING VIER HET LEVEN Bent u op leeftijd en komt u weinig buiten de deur? Wilt u graag naar het theater, maar gaat u liever niet (meer) alleen op stap of is de rit naar het theater een hele opgave geworden? Ga dan met ons mee! Wij organiseren theater- en concertbezoeken voor ouderen. Geniet met een klein gezelschap van een heerlijke middag of avond uit! Wij begeleiden u persoonlijk van deur tot deur. Want samen uit is samen genieten. ZINGEN BIJ SENIOREN DAMESKOOR "RIVERSOUND" Bent u na de vakantie toe aan een leuke hobby of gezelligheid? Mogelijk is zingen bij "RIVERSOUND" iets voor u. De repetities van het koor zijn iedere donderdag van drie uur tot half vijf in de soos van de Driestad aan de Heimanslaan. We zijn een gezellig en enthousiast koor. Onze dirigent heet Roedie Robeer, in de regio zeker geen onbekende. Wij treden regelmatig op in zorgcentra. Met ons veelzijdige repertoire zijn we graag geziene gasten. Kom gerust eens kijken of luisteren, het verplicht u tot niets. U kan ook vier weken gratis op proef meedoen om te kijken of het u bevalt. Noten lezen of alles uit het hoofd leren is niet nodig. Wilt u nog verdere informatie dan kunt u terecht bij de secretaris mw. Gerdie Klarenbeek, tel of de voorzitter mw. Carla Soepnel, tel WOENSDAG 15 OKTOBER VERRASSINGSREIS (zie blz 6 vorig nummer) Bij de laatste reis van dit jaar wil het bestuur de organisatoren en medewerkers van de reizen en reisjes nog eens heel hartelijk danken. Lieve mensen, het is geweldig wat jullie deden. De tijd en energie die jullie er in stopten, zowel wat betreft de voorbereidingen als de uitwerking, was weer subliem! Het getuigt van veel creativiteit, liefde, belangstelling en aandacht voor de medemens, in dit geval voor onze leden. CHAPEAU!!! DE KIJKER OKTOBER

12 Misschien bent u de term LEVENSTESTAMENT al eens tegengekomen. Wat is een levenstestament eigenlijk en wat kan het voor je doen? Een levenstestament legt vast wat jij wilt dat er gebeurt als je door ziekte of een ongeluk tijdelijk uit de running bent. Iets waar je natuurlijk liever niet aan denkt maar wat ons helaas allemaal kan overkomen. In zo n geval wil je dat er dingen geregeld worden die je op dat moment zelf niet meer kunt. In het levenstestament leg je bijvoorbeeld vast wie er bij je bankrekening en je passwords kan/mag komen, wie een volmacht krijgt om jouw zaken te regelen, wie jou gaat verzorgen, waar je wilt revalideren. Je legt vast wat jouw medische wensen zijn, kortom alles wat je normaal gesproken niet uit handen wilt geven maar in zo n geval heb je geen andere keus. In de VS heeft 42% van de bevolking zo n living will. Met het levenstestament hou je de regie in eigen hand, zodat je je zaken niet aan het toeval overlaat of er anderen mee belast. Een levenstestament heb je dus naast het bekende testament, dat pas werkt als je overleden bent. AlterEgo Services is een onafhankelijke en deskundige dienstverlener. AlterEgo inventariseert aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, samen met jou, hoe je het wilt regelen. Ze adviseert daar waar nodig en zorgt voor vastlegging bij een notaris van jouw keuze tegen gereduceerd tarief. Geen digitale invuloefening, maar zorgvuldig maatwerk. Het levenstestament bestaat sinds september Contactgegevens: Telefoon Postadres: AlterEgoService, IJburglaan 570, 1087 BT Amsterdam, Facebook: facebook.com/alteregoservices.nl 12 DE KIJKER OKTOBER 2014

13 ANBO ACTIVITEITEN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2014 DATUM ACTIVITEIT INFO /LOCATIE Elke ma. di. wo. vr. van tot 14.00u Fitness voor senioren. 2x pw voor 10,--pm Mw. Meddy Verheul tel Vrijdag 3 oktober Zaterdag 4 oktober Maandag 6 oktober Woensdag 8 oktober Zaterdag 11 oktober Woensdag 15 oktober Zaterdag 11 en 25 oktober Maandag 3 november Woensdag 5 november Vrijdag 7 november Zaterdag 8 november Woensdag 12 november Zaterdag 15 november Zaterdag 8 en 25 november OKTOBER Leeskring Stadswandeling TOP programma Hemels en Vergeefs Bestuursvergadering Rijbewijskeuring 75+ Repair Café Van 12:00 tot 16:00 Verrassingstocht, Korte reis Wandelen NOVEMBER TOP programma Film Marina Bestuursvergadering Leeskring Repair Café Van 12:00 tot 16:00 Rijbewijskeuring 75+ Intocht Sinterklaas Wandelen Mw. Wil Bosman tel Vertrek Elisabeth Weeshuis 11:00. De Fransche School Aanvang 14:00 Dhr. Bert Reintjes tel Dhr. Ton Scholtens tel Stadswerkplaats, Dahliastraat 30 Dhr. Bep Klarenbeek tel Dhr. B. Wansing tel De Fransche School Aanvang 14:00 Dhr. Bert Reintjes tel Mw. Wil Bosman tel Stadswerkplaats, Dahliastraat 30 Dhr. Ton Scholtens tel Binnenstad Dhr. B. Wansing tel DE KIJKER OKTOBER

14 (Beatrixstraat 20) AGENDA OKTOBER DATUM ACTIVITEIT INFO /LOCATIE Woensdag Ouderendag met open lunchtafel 2,50 1 okt. (plaats nog nader te bepalen) Woensdag Bloemschikken, vanaf 11.30u 9,50 8 okt. Woensdag Optreden van De Woelwaters, 2,50 15 okt. vanaf 19.00u Maandag 20 okt. Havenkoor De Deining (Aangeboden door Tandtechniek Volgers) Vanaf 19:00 Gratis Dinsdagavond 23 september Dinsdagavond 28 oktober Dinsdagavond 25 november: Pietenbingo Tijd en locatie: :00u op het Binnenplein Kosten: met Betuwepas 2,50, zonder Betuwepas 3,50 Woensdagmiddag 31 december Oliebollenbingo 14:00-16:00u op het Binnenplein Roep als eerste BINGO, en sleep een mooie prijs in de wacht! 14 DE KIJKER OKTOBER 2014

15 PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE (contactpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel ) Maandag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 09:00 10:00 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt) 10:00 12:00 DIS: computerhulp voor senioren, open inloop 19:30 21:30 Line-dance (docent Ruud van Nunen) Dinsdag 09:30 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:30 16:00 Sjoelen 19:00 22:30 Klaverjassen/Jokeren Woensdag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:30 17:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 13:30 16:30 Klaverjassen/Jokeren 18:00 23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting Donderdag 09:00 11:30 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:00 17:00 Biljarten met biljartclub BonVie 15: Koersbal 18:00 23:00 Biljarten met biljartclub BonVie 19:15 21:30 Koersbal Vrijdag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 09:00 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute. 09:00 11:00 Haak- en BreiCafé. Open inloop in restaurant. 10:00 12:00 Tekenclub. Eigen materiaal meenemen. (docente Inek Terstappen, begeleiding om de week) Zaterdag 10:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting Zondag 10:30 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting Tijdens de koffie-inloop een kopje koffie voor 1,00 DE KIJKER OKTOBER

16 COLOFON Het ledenblad DE KIJKER wordt gratis bezorgd bij ANBO-leden, woonachtig in Culemborg Redactie: Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes Website: Contributie 2014: 37,30 voor één persoon 33,80 voor het partnerlid op hetzelfde adres. ANBO-lid worden? Mail of bel naar de ledenadministratie: Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Bestuur: Voorzitter Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes Secretariaat (a.i.) Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk Ledenadministratie Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Penningmeester Dhr. G.W.M. (Bert) van Raaij NL57 INGB t.n.v. ANBO Culemborg Lid en leeskring Mw. W.J. (Wil) Bosman Lid en thema wonen Dhr. W.J. (Wim) Tienstra Lid en coördinatie VOA s Dhr. F.J. (Frits) van de Spreng Lid ( voorzitter) Mw. H. (Hennie) Smidt Coördinatoren: Verjaardagskaarten Mw. A. (Ans) van der Luit c. Rijbewijskeuring Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Comm. Belastingen Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden Externe relaties en Mw. M. (Meddy) Verheul recreatieve activiteiten Reizen en recreatieve Dhr. G.G. (Bep) Klarenbeek activiteiten Distributie DE KIJKER Dhr. A.H. (Ton) Scholtens DE KIJKER OKTOBER 2014

DE KIJKER. Uitgave: 1/2013. Kopij voor De Kijker nr. 2/2013 - uitgavedatum 5 maart 2013 - inleveren uiterlijk 21 februari 2013 bij de redactie.

DE KIJKER. Uitgave: 1/2013. Kopij voor De Kijker nr. 2/2013 - uitgavedatum 5 maart 2013 - inleveren uiterlijk 21 februari 2013 bij de redactie. DE KIJKER INFORMATIEBLAD VAN ANBO AFDELING CULEMBORG Uitgave: 1/2013 Kopij voor De Kijker nr. 2/2013 - uitgavedatum 5 maart 2013 - inleveren uiterlijk 21 februari 2013 bij de redactie. Kort verslag bestuursvergadering

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 1 Inhoudsopgave Algemeen pagina 2-4 Servicepunt Senioren Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 Servicepunt Vrijwilligerswerk Algemeen pagina 18 Activiteiten & Diensten pagina

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie