INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2"

Transcriptie

1 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 THEMAMIDDAG WMO... 3 WELZIJN NIEUWE STIJL IN CULEMBORG... 4 KLAARTJE-RITTEN NAAR ZIEKENHUIS... 5 RIJBEWIJSKEURING... 6 DOE MEER REGELING HUMANITAS EN HUMANITAS TANDEM... 7 LETS RUIL... 8 VRAAG EN AANBOD... 8 ETEN BIJ DE DOENERIJ... 9 RECEPT TOMATENSOEP... 9 WOORDZOEKER + OPLOSSING VORIG NUMMER STICHTING VIER HET LEVEN ZANGKOOR RIVERSOUND DANK AAN DE REISCOMMISSIE LEVENSTESTAMENT AGENDA ANBO OKTOBER, NOVEMBER AGENDA HUIS VAN DE BUURT OKTOBER PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN BONVIE COLOFON WIJZIGINGEN DIE VOOR DE ANBO CULEMBORG VAN BELANG ZIJN De ANBO Culemborg wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat zij niet over de juiste gegevens beschikt van haar leden door verhuizingen, overlijden of andere redenen. Verzend wijzigingen naar of bel naar DE KIJKER OKTOBER

2 ALGEMENE INFORMATIE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR ANBO LANDELIJK MELDPUNT De ANBO heeft recent een meldpunt gelanceerd: Iedereen kan hier terecht met zowel positieve als negatieve ervaringen. Dit helpt de ANBO om signalen door te geven aan de Minister en de Staatssecretaris van VWS en aan de politiek. Hiervoor brengt de ANBO regelmatig persberichten uit. Alle persberichten en overige berichten vindt u in het Nieuwsarchief gezondheid op de website van de ANBO. ANBO ENQUETE ZELFREDZAAMHEID De ANBO houdt regelmatig enquêtes onder haar leden. Zo heeft de ANBO een eigen enquête, die zij onder senioren over regie en zelfredzaamheid heeft gehouden, afgerond. De verkregen resultaten geven veel informatie over hoe senioren denken over wat ze zelf nog kunnen en willen als ze zorg nodig hebben. De ANBO hecht veel waarde aan dergelijke enquêtes. GEVRAAGD/ GEZOCHT Onze penningmeester, dhr. Bert van Raaij, gaat om gezondheidsredenen het bestuur verlaten. We zoeken een opvolger. Iets voor U? Of weet u iemand die dit zou kunnen en willen? Tevens zoeken we een secretaris. Mevr. Riet van Hazendonk heeft ons tijdelijk geholpen. Dit tijdelijk duurt inmiddels echter al ruim een jaar. Zij wil graag vervangen worden. SAMENWERKEN De ANBO-afdelingen van de regio s Geldermalsen, Tiel, Buren, Lingewaal en Culemborg zijn regelmatig met elkaar in gesprek. Onderzocht wordt of er in de nabije toekomst sprake kan zijn van een nauwere samenwerking. DE KIJKER Vanaf 2015 wijzigen we het uitkomen van ons infoblad De Kijker. Het verschijnen van 10 nummers gedurende het jaar blijft gehandhaafd. Maar u gaat ze op iets andere tijden ontvangen dan u tot nu toe gewend was. Voorheen waren de nummers juli + augustus samengevoegd tot één nummer en die van december + januari ook. We willen nu vanaf 2015 zowel een julinummer als een augustusnummer uitbrengen en die van september en oktober samenvoegen tot één nummer. De reden is dat we in de zomermaanden veel te informeren hebben, vooral met betrekking tot de reizen en reisjes. 2 DE KIJKER OKTOBER 2014

3 WAT GEBEURT ER VANAF 2015 ALS U EEN ZIEKTE OF AANDOENING HEBT EN U TE MAKEN KRIJGT MET DE WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)? Om u inzicht te geven in wat u te wachten staat vanaf 2015, organiseren de Culemborgse ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO een bijeenkomst op donderdag 13 november van 14.00u tot 16.30u. Er wordt uitgelegd waarom de landelijke politiek besloten heeft om mensen door te verwijzen naar de gemeenten bij een ziekte of aandoening. U kunt namelijk minder snel een beroep doen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die vanaf 2015 wordt veranderd en vanaf die datum WLZ (Wet Langdurige Zorg) heet. Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding. Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van zowel kwetsbare personen als personen in zorgbehoevende situaties vanaf jeugd tot en met ouderen en gehandicapten. Zij wordt verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, maar dat allemaal vooral zo dicht mogelijk bij de burger. Deze aanpak wordt zichtbaar in de sociale wijkteams, waar veel gemeenten op dit moment mee experimenteren. De aandacht richt zich vooral op het versterken van eigen regie bij de burger, zelfredzaamheid, participatie (werken en meedoen naar vermogen), het sociale netwerk en buurtkracht. Men vindt het belangrijk dat wordt gestart vanuit wat mensen zelf kunnen en wat ze kunnen betekenen in de maatschappij. Het is de bedoeling dat informatie wordt gegeven waarom de overheid tot dit besluit is gekomen en hoe de gemeente Culemborg daarmee wil omgaan. We denken daarbij om u informatie te geven over wat de mantelzorgconsulenten voor u kunnen betekenen en hoe de sociale wijkteams van Culemborg-Oost en Culemborg-West daar inhoud aan geven. Er zullen die middag verschillende sprekers zijn en u krijgt alle ruimte om aan een forum uw vragen te stellen. In de volgende De Kijker krijgt u uitgebreide informatie over het programma van deze middag, maar wij vragen u om nu al de datum 13 november a.s. in uw agenda vast te leggen. DE KIJKER OKTOBER

4 Uit de Zorgbrief van Zorgbelang Gelderland van getiteld: Zorgbelang, samenwerken aan betere zorg- Welzijn Nieuwe stijl in Culemborg Annerieke van der Vegt (directeur ElkWelzijn): Het mooie van mijn werk is dat ik bezig ben met dingen die echt belangrijk zijn Annerieke van der Vegt is als directeur van ElkWelzijn nauw betrokken bij wat er in de het Culemborgse welzijnsland gebeurt. Een aantal jaren terug had ElkWelzijn een andere visie, een andere doelstelling, andere uitgangspunten en aan de hand daarvan andere uitvoerende taken. Het was toen voor ElkWelzijn heel gewoon- en ook nog mogelijk- om faciliteiten aan te bieden voor bijvoorbeeld sociaal-recreatieve activiteiten. Die tijd is echter allang voorbij! Hoewel Annerieke het nog steeds belangrijk vindt dat mensen die gezellige dingen blijven doen ervaart ze de laatste jaren duidelijk de nieuwe rol van het welzijnswerk. Er wordt nu alleen nog ondersteuning geboden aan mensen die er zelf (even) niet uitkomen. Zowel op het vlak van financiën, als dat van werk, eenzaamheid of veiligheid in de wijk. Van mensen wordt nu meer dan ooit een actiever en zelfstandiger houding en rol verwacht. Activiteiten, die mensen zelf willen opzetten, worden door ElkWelzijn, indien redelijk en uitvoerbaar, positief gewaardeerd. Die mensen worden met hun initiatieven op weg geholpen. Burgers die zin en tijd hebben om positieve activiteiten met anderen te ontplooien zijn in de huidige tijd aan zet. Er is een scala aan klussen beschikbaar, allemaal mensenwerk. Samen een levensboek schrijven, het coachen van een jongere waarmee het op school even wat minder gaat, of voorlezen thuis bij een kind met taalachterstand. Er zijn nog vele andere initiatieven te noemen die de welzijnsorganisatie de afgelopen tijd heeft helpen vormgeven. ElkWelzijn steekt de handen uit de mouwen en zorgt dat mensen de nodige informatie en aandacht krijgen zodat ze zelf weer op het pad komen waarop ze verder kunnen gaan. 4 DE KIJKER OKTOBER 2014

5 KLAARTJE-RITTEN NAAR ZIEKENHUIZEN EN POLIKLINIEKEN Stichting Samen Verder Op ons verzoek informeren Alice van Dam en Irka van Petersen, projectleiders Klaartje, ons over de mogelijkheid van het rijden naar ziekenhuislocaties. Naast de gebruikelijke ritten binnen Culemborg is het incidenteel ook mogelijk voor klanten om bij Klaartje een buitenrit aan te vragen voor hun eigen ziekenhuis- en poli opnames en afspraken in Tiel, Nieuwegein, Utrecht en de spataderkliniek De Meern. Aanvragen voor deze buitenritten kunnen op werkdagen tussen 09:00-12:00u via telefoonnummer in behandeling worden genomen. Alleen als er in één van onze bussen voor zo n buitenrit ruimte is en er een chauffeur geregeld kan worden, kan zo n aanvraag gehonoreerd worden en wordt zij telefonisch bevestigd. Pas dan weet u zeker dat u gebracht en weer opgehaald wordt. Het is raadzaam om op tijd de aanvraag in te dienen. Onze chauffeurs wachten maximaal anderhalf uur op u, voordat ze terug rijden. Kosten zijn afhankelijk van het aantal kilometers en van de wachttijd. Een retourtje Tiel bijvoorbeeld kost, als de afspraak niet langer dan anderhalf uur duurt, 9,00. Schatten u en de chauffeur in dat het langer duurt, dan zijn de kosten 18,00 en overlegt u met de chauffeur over het retourtijdstip. Familie, vrienden etc. die als begeleider meegaan, kunnen voor de helft van de kosten mee. Begeleiders van Floortje en professionals van verzorgingstehuizen kunnen gratis met hun cliënt mee. DE KIJKER OKTOBER

6 RIJBEWIJSKEURING 75+ DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: 10 september - 8 oktober - 12 november- 10 december LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 09:30 morgens. AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts, dhr. R. Kamerling, telefoon KOSTEN: de keuringskosten voor BE-rijbewijs bedragen 20,00 voor leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en 25,00 voor niet-leden. De keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen 35,00 (U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) MEEBRENGEN: Voor de keuring dient u mee te brengen: 1) de door u ingevulde gezondheidsverklaring, op het formulier Eigen Verklaring dat te verkrijgen is bij het gemeentehuis (niet kosteloos), 2) een flesje met uw eigen urine, 3) een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw eigen apotheek), 4) de bril die u draagt tijdens het autorijden, 5) uw rijbewijs, 6) uw ANBO ledenpas. Voor meer info. : dhr. A.H. (Ton) Scholtens, telefoon INFORMATIE GEMEENTE CULEMBORG OVER DE DOE MEE(R) REGELING 2014 Zelfstandig wonende ouderen (65+) met een kleine beurs kunnen nu nog in aanmerking komen voor een bedrag van 120 per individu. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van ElkWelzijn tel Zij beoordeelt of u voor de regeling in aanmerking komt. Het doel van deze regeling is de financiële drempel te verlagen om aan activiteiten mee te doen. Naast activiteiten buitenshuis, kan de regeling ook gebruikt worden voor kosten van telefonie, internet of televisie. Het bedrag mag ook gebruikt worden voor maaltijden en/of een kopje koffie of thee buiten de deur. 6 DE KIJKER OKTOBER 2014

7 HUMANITAS is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Deze mensen vinden - landelijk gezien - steun in een van de 600 Humanitasprojecten, variërend van hulp bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. Van opvoedingsadvies en -ondersteuning tot rouwverwerking. Sinds 2008 is Humanitas actief in de regio Tieler- en Culemborgerwaarden. De dienstverlening is veelal kleinschalig en persoonlijk. HUMANITAS TANDEM is een van de projecten. Dit is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is, via vriendschappelijk en ondersteunend contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor diens zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk en het weer actief deelnemen aan de samenleving. (voor meer info: ) BLOEM VAN DE MAAND OKTOBER: DE GOUDSBLOEM (Calendula officinalis) Symbool voor dankbaarheid, genegenheid en liefdevolle herinnering, bescherming van het huwelijk en behoeden voor na-ijver. In veel landen is de goudsbloem een grafbloem. Volgens de Griekse mythologie zou de goudsbloem ontstaan zijn uit de tranen van de godin van de liefde: Afrodite. De eerste christenen legden bloemen bij beelden van Maria. Goudsbloemen horen, net als de lelie, bij de Mariabloemen. Ze waren de gouden geschenken van de armen aan Maria, duurdere offers konden zij zich niet veroorloven. Een andere theorie luidt dat de goudsbloem symbool staat voor passie en creativiteit. Met goudsbloemen maak je geweldige liefdesamuletten, in oude culturen veel gebruikt als bruidsbloem. Goudsbloemen hebben nog een ander effect op mensen, tenminste volgens het volksgeloof. Wanneer je gedroogde bloemen in een kussen stopt, zou je sterk voorspellende dromen krijgen. Calendula officinalis wordt ook gebruikt voor medicinale toepassingen in zalven en cremes. Goudsbloem heeft antiseptische en schimmelwerende eigenschappen. DE KIJKER OKTOBER

8 HOUD JE VAN RUILEN, VAN DINGEN SAMEN DOEN? WIL JE EEN MENSELIJKER ECONOMIE? Dan is Lets Ruil Culemborg misschien iets voor u. LETS (Local Exchange Trading System) maakt het je gemakkelijk om in je eigen omgeving goederen en diensten te verhandelen met een lokale munt. In Culemborg is dat het kuiltje. VOORBEELD: Jeroen wast de auto van Maria, Maria doet boodschappen voor Joke, Joke laat de hond uit van Peter en Peter verkoopt een oude computer. Hij spaart kuiltjes op voor een klus die hij later in het jaar wil laten doen door Karin. Zo simpel is dat! Ruilen met kuiltjes levert leuke contacten op en versterkt de lokale economie. Je advertenties en ruilacties houd je bij op de site Men organiseert ook regelmatig leuke evenementen zoals: 4 oktober: RUILMARKT tijdens de oogstmarkt bij Caetshage 22 november: CADEAUTJES RUILMARKT in het kader van de decembermaand. Ook lid worden? Mail naar of bel naar en ontvang 10 kuiltjes als startsaldo! RUBRIEK VRAAG en AANBOD Wie kan mij verblijden met postzegels uit alle landen, ook Nederland. H. Verwoert, tel en/of Welke vrouw vindt het leuk om samen, eens per maand, te gaan winkelen in Houten of Utrecht? Niet om veel te kopen, maar voor de gezelligheid. Mw. E. in Culemborg, tel Strookje insturen naar Gandhi 209, 4102 HK Culemborg Ik vraag / Ik bied aan :.... Naam (niet verplicht) :.tel. nr. :... 8 DE KIJKER OKTOBER 2014

9 SAMEN ETEN, WEL ZO GEZELLIG!!!! Eet u soms of altijd in uw uppie en heeft u behoefte om eens gezellig met elkaar te eten? Dat kan op de donderdagmiddag om uur in de Salaamander (Heimanslaan 1). Het samen eten is een project van de Doenerij. Nadat door een aantal mensen enthousiast is gekookt en de eettafel gezellig gedekt is, kunt u aanschuiven voor een tweegangen diner. Een hoofdmaaltijd met voor- of nagerecht. Inclusief een kopje koffie of thee kost u dat maar 5,00. In verband met de inkoop van ingrediënten dient u zich wel van te voren op te geven en wel vόόr dinsdagmorgen uur via tel BLIJVEN DE TOMATEN NOG ZO VOORDELIG?? Eenvoudig, maar zeer gemakkelijk recept voor tomatensoep. (Ruim 4 koppen.) Kijk je in kookboeken of op het internet dan zie je veel recepten voor tomatensoep. Het volgende recept zie je echter niet en het is enorm gemakkelijk! 1 halve liter koud water opzetten in een lage wijde pan en toevoegen: 1 kg. zachte/rijpe tomaten. Deze halveren of in vieren snijden (het vel mag er om blijven, maar t kroontje en de harde kern moeten er uit), 1 pond uien in grove stukken gesneden, enkele bouillontabletten en/of kruiden, Op een later tijdstip wat suiker + 2 (of meer) blikjes tomatenpuree (voor de binding en een vollere smaak). Lang laten koken: totdat alles gaar en zacht is. Wat laten afkoelen en dan alles door een blender doen. Serveren met wat room. EET SMAKELIJK!!!! N.B.: u mag gerust meer of minder uien gebruiken! DE KIJKER OKTOBER

10 WOORDZOEKER G G D N O M N N N E N N N R IJ D E N E E E E E I IJ T T E E S T G K T T S O O R P S L O O IJ S T W S O E A R O P B E U L E E S T E O K E O A L F E E T N A T T G E R P N R H A I N S N E D N A A M N IJ W E I S N O P S E W L U B N E G A J K Z E E M BESTE BIERFEESTEN BIJTEN GOESTING GLAS HAP JAGEN KOETS KORTEN LEEST LUST MEER MOND NEERSLAG OGEN POKEN POTEN PROOST RIJDEN RIJST SAP SLOK SMAAK SPOELEN SPONS TANTE TOOST TOUW WEER WESP WIJNMAAND WINTERTIJD ZEEM ZWIJN Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links naar rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn. De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. De oplossing van de woordzoeker uit De KIJKER nr is, na het wegstrepen van de weggevallen woorden, arak, mens, rest en sap : APPEL 10 DE KIJKER OKTOBER 2014

11 WELKOM BIJ STICHTING VIER HET LEVEN Bent u op leeftijd en komt u weinig buiten de deur? Wilt u graag naar het theater, maar gaat u liever niet (meer) alleen op stap of is de rit naar het theater een hele opgave geworden? Ga dan met ons mee! Wij organiseren theater- en concertbezoeken voor ouderen. Geniet met een klein gezelschap van een heerlijke middag of avond uit! Wij begeleiden u persoonlijk van deur tot deur. Want samen uit is samen genieten. ZINGEN BIJ SENIOREN DAMESKOOR "RIVERSOUND" Bent u na de vakantie toe aan een leuke hobby of gezelligheid? Mogelijk is zingen bij "RIVERSOUND" iets voor u. De repetities van het koor zijn iedere donderdag van drie uur tot half vijf in de soos van de Driestad aan de Heimanslaan. We zijn een gezellig en enthousiast koor. Onze dirigent heet Roedie Robeer, in de regio zeker geen onbekende. Wij treden regelmatig op in zorgcentra. Met ons veelzijdige repertoire zijn we graag geziene gasten. Kom gerust eens kijken of luisteren, het verplicht u tot niets. U kan ook vier weken gratis op proef meedoen om te kijken of het u bevalt. Noten lezen of alles uit het hoofd leren is niet nodig. Wilt u nog verdere informatie dan kunt u terecht bij de secretaris mw. Gerdie Klarenbeek, tel of de voorzitter mw. Carla Soepnel, tel WOENSDAG 15 OKTOBER VERRASSINGSREIS (zie blz 6 vorig nummer) Bij de laatste reis van dit jaar wil het bestuur de organisatoren en medewerkers van de reizen en reisjes nog eens heel hartelijk danken. Lieve mensen, het is geweldig wat jullie deden. De tijd en energie die jullie er in stopten, zowel wat betreft de voorbereidingen als de uitwerking, was weer subliem! Het getuigt van veel creativiteit, liefde, belangstelling en aandacht voor de medemens, in dit geval voor onze leden. CHAPEAU!!! DE KIJKER OKTOBER

12 Misschien bent u de term LEVENSTESTAMENT al eens tegengekomen. Wat is een levenstestament eigenlijk en wat kan het voor je doen? Een levenstestament legt vast wat jij wilt dat er gebeurt als je door ziekte of een ongeluk tijdelijk uit de running bent. Iets waar je natuurlijk liever niet aan denkt maar wat ons helaas allemaal kan overkomen. In zo n geval wil je dat er dingen geregeld worden die je op dat moment zelf niet meer kunt. In het levenstestament leg je bijvoorbeeld vast wie er bij je bankrekening en je passwords kan/mag komen, wie een volmacht krijgt om jouw zaken te regelen, wie jou gaat verzorgen, waar je wilt revalideren. Je legt vast wat jouw medische wensen zijn, kortom alles wat je normaal gesproken niet uit handen wilt geven maar in zo n geval heb je geen andere keus. In de VS heeft 42% van de bevolking zo n living will. Met het levenstestament hou je de regie in eigen hand, zodat je je zaken niet aan het toeval overlaat of er anderen mee belast. Een levenstestament heb je dus naast het bekende testament, dat pas werkt als je overleden bent. AlterEgo Services is een onafhankelijke en deskundige dienstverlener. AlterEgo inventariseert aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, samen met jou, hoe je het wilt regelen. Ze adviseert daar waar nodig en zorgt voor vastlegging bij een notaris van jouw keuze tegen gereduceerd tarief. Geen digitale invuloefening, maar zorgvuldig maatwerk. Het levenstestament bestaat sinds september Contactgegevens: Telefoon Postadres: AlterEgoService, IJburglaan 570, 1087 BT Amsterdam, Facebook: facebook.com/alteregoservices.nl 12 DE KIJKER OKTOBER 2014

13 ANBO ACTIVITEITEN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2014 DATUM ACTIVITEIT INFO /LOCATIE Elke ma. di. wo. vr. van tot 14.00u Fitness voor senioren. 2x pw voor 10,--pm Mw. Meddy Verheul tel Vrijdag 3 oktober Zaterdag 4 oktober Maandag 6 oktober Woensdag 8 oktober Zaterdag 11 oktober Woensdag 15 oktober Zaterdag 11 en 25 oktober Maandag 3 november Woensdag 5 november Vrijdag 7 november Zaterdag 8 november Woensdag 12 november Zaterdag 15 november Zaterdag 8 en 25 november OKTOBER Leeskring Stadswandeling TOP programma Hemels en Vergeefs Bestuursvergadering Rijbewijskeuring 75+ Repair Café Van 12:00 tot 16:00 Verrassingstocht, Korte reis Wandelen NOVEMBER TOP programma Film Marina Bestuursvergadering Leeskring Repair Café Van 12:00 tot 16:00 Rijbewijskeuring 75+ Intocht Sinterklaas Wandelen Mw. Wil Bosman tel Vertrek Elisabeth Weeshuis 11:00. De Fransche School Aanvang 14:00 Dhr. Bert Reintjes tel Dhr. Ton Scholtens tel Stadswerkplaats, Dahliastraat 30 Dhr. Bep Klarenbeek tel Dhr. B. Wansing tel De Fransche School Aanvang 14:00 Dhr. Bert Reintjes tel Mw. Wil Bosman tel Stadswerkplaats, Dahliastraat 30 Dhr. Ton Scholtens tel Binnenstad Dhr. B. Wansing tel DE KIJKER OKTOBER

14 (Beatrixstraat 20) AGENDA OKTOBER DATUM ACTIVITEIT INFO /LOCATIE Woensdag Ouderendag met open lunchtafel 2,50 1 okt. (plaats nog nader te bepalen) Woensdag Bloemschikken, vanaf 11.30u 9,50 8 okt. Woensdag Optreden van De Woelwaters, 2,50 15 okt. vanaf 19.00u Maandag 20 okt. Havenkoor De Deining (Aangeboden door Tandtechniek Volgers) Vanaf 19:00 Gratis Dinsdagavond 23 september Dinsdagavond 28 oktober Dinsdagavond 25 november: Pietenbingo Tijd en locatie: :00u op het Binnenplein Kosten: met Betuwepas 2,50, zonder Betuwepas 3,50 Woensdagmiddag 31 december Oliebollenbingo 14:00-16:00u op het Binnenplein Roep als eerste BINGO, en sleep een mooie prijs in de wacht! 14 DE KIJKER OKTOBER 2014

15 PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE (contactpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel ) Maandag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 09:00 10:00 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt) 10:00 12:00 DIS: computerhulp voor senioren, open inloop 19:30 21:30 Line-dance (docent Ruud van Nunen) Dinsdag 09:30 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:30 16:00 Sjoelen 19:00 22:30 Klaverjassen/Jokeren Woensdag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:30 17:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 13:30 16:30 Klaverjassen/Jokeren 18:00 23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting Donderdag 09:00 11:30 Koffie-inloop in De Ontmoeting 13:00 17:00 Biljarten met biljartclub BonVie 15: Koersbal 18:00 23:00 Biljarten met biljartclub BonVie 19:15 21:30 Koersbal Vrijdag 09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 09:00 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute. 09:00 11:00 Haak- en BreiCafé. Open inloop in restaurant. 10:00 12:00 Tekenclub. Eigen materiaal meenemen. (docente Inek Terstappen, begeleiding om de week) Zaterdag 10:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting Zondag 10:30 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting Tijdens de koffie-inloop een kopje koffie voor 1,00 DE KIJKER OKTOBER

16 COLOFON Het ledenblad DE KIJKER wordt gratis bezorgd bij ANBO-leden, woonachtig in Culemborg Redactie: Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes Website: Contributie 2014: 37,30 voor één persoon 33,80 voor het partnerlid op hetzelfde adres. ANBO-lid worden? Mail of bel naar de ledenadministratie: Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Bestuur: Voorzitter Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes Secretariaat (a.i.) Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk Ledenadministratie Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Penningmeester Dhr. G.W.M. (Bert) van Raaij NL57 INGB t.n.v. ANBO Culemborg Lid en leeskring Mw. W.J. (Wil) Bosman Lid en thema wonen Dhr. W.J. (Wim) Tienstra Lid en coördinatie VOA s Dhr. F.J. (Frits) van de Spreng Lid ( voorzitter) Mw. H. (Hennie) Smidt Coördinatoren: Verjaardagskaarten Mw. A. (Ans) van der Luit c. Rijbewijskeuring Dhr. A.H. (Ton) Scholtens Comm. Belastingen Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden Externe relaties en Mw. M. (Meddy) Verheul recreatieve activiteiten Reizen en recreatieve Dhr. G.G. (Bep) Klarenbeek activiteiten Distributie DE KIJKER Dhr. A.H. (Ton) Scholtens DE KIJKER OKTOBER 2014

INHOUD KOPIJ INLEVEREN: JULI-NUMMER VÓÓR 3 JUNI EN AUGUSTUS-NUMMER VÓÓR 1 JULI DE KIJKER JUNI 2015 1

INHOUD KOPIJ INLEVEREN: JULI-NUMMER VÓÓR 3 JUNI EN AUGUSTUS-NUMMER VÓÓR 1 JULI DE KIJKER JUNI 2015 1 INHOUD INHOUD... 1 MEDEDELINGEN BESTUUR... 2 VERSLAG LEDENVERGADERING van 15 april... 3 TERUGBLIK THEMAMIDDAG 23 april... 4 BUSREISJES MET KLAARTJE... 5 REPAREREN?... JA GEZELLIG... 6 RIJBEWIJSKEURING...

Nadere informatie

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 1--2015 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? HENNIE SMIDT... 3 MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? THEO HENDRIKSEN... 4 ANBO

Nadere informatie

De data voor het inleveren van kopij: voor de KIJKER van mei: 2 april voor de KIJKER van juni: 6 mei INHOUD

De data voor het inleveren van kopij: voor de KIJKER van mei: 2 april voor de KIJKER van juni: 6 mei INHOUD ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 3--2015 De data voor het inleveren van kopij: voor de KIJKER van mei: 2 april voor de KIJKER van juni: 6 mei INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 UITNODIGING LEDENVERGADERING

Nadere informatie

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 8 - - 2015 INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 2 NATIONALE OUDERENDAG... 2 BIED- EN VRAAGRUBRIEK... 3 NAPRATEN OVER KLAARTJES REISJES... 4 VERSLAG STAPHORST EN GIETHOORN...5-6

Nadere informatie

INHOUD DE KIJKER APRIL 2014 1

INHOUD DE KIJKER APRIL 2014 1 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 3--2014 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 BESTUURSVERGADERING VAN 05-01-2014... 2 UITNODIGING JAARVERGADERING... 2 PROGRAMMA JAARVERGADERING... 2-3 VERSLAG JAARVERGADERING APRIL

Nadere informatie

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7.

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7. jaargang 5 Nummer 1 Februari 2014 INHOUD Advertenties 3 Voorwoord bestuur 4 Activiteiten Culemborg /Buren 5 Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7 Hulp of klus 7 Rabo fietsdag 8/9 Bestuur 10 Colofon 11 2 3 Beste

Nadere informatie

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 10 - - 2014 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 EEN PERIODE WORDT AFGESLOTEN... 3 THEMABIJEENKOMST 13 NOVEMBER 2014...

Nadere informatie

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR...2-3

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR...2-3 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 4 - - 2015 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR...2-3 ALGEMENE INFORMATIE... 4 INFORMATIE WMO (huishoudelijk werk)... 4 ZORGVRIJWILLIGERS NIEUWE STIJL???...

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT!

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! RICHQUE DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! 1 2 U komt vooruit! Waarom? Iedereen wil gezond, gelukkig en vitaal zijn. In een aantal situaties hebben we gewoon hulp nodig. Ik bied u die hulp aan waar u om

Nadere informatie

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 COMPUTERHULP... 2 OUDERENMISHANDELING... 3 BEZOEK WEBSITE/STADSMUIS... 4 DE VRIJDWILLIGERS...

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 COMPUTERHULP... 2 OUDERENMISHANDELING... 3 BEZOEK WEBSITE/STADSMUIS... 4 DE VRIJDWILLIGERS... ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 7--2014 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 COMPUTERHULP... 2 OUDERENMISHANDELING... 3 BEZOEK WEBSITE/STADSMUIS... 4 DE VRIJDWILLIGERS... 5 ALGEMENE

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Afd. Culemborg

Jaarverslag 2014. Afd. Culemborg Jaarverslag 2014 Afd. Culemborg Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Algemene ontwikkelingen... 2 3. De afdeling... 3 Bestuur... 3 Ledenstand... 3 Financiën... 4 Ledenbijeenkomsten... 5 Schouderklopje vrijwilligers

Nadere informatie

DE KIJKER NR.9/2013 25 NOVEMBER 1

DE KIJKER NR.9/2013 25 NOVEMBER 1 C ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 8- - 2013 KKooppi iij jj vvoooor r DDEE KKI IIJ JKKEERR ddeecceembbeer r,,, uui iit teer rl lli iij jjkk iinnl i lleevveer reenn oopp 11 nnoovveembbeer r bbi iij jj

Nadere informatie

Mooie schoenen voor een kleine prijs. Sale Locatie: receptie Meerstede Aanvang uur Tot uur

Mooie schoenen voor een kleine prijs. Sale Locatie: receptie Meerstede Aanvang uur Tot uur Vrijdag 3 februari Vrijdag 3 februari Dinsdag 7 februari Dinsdag 7 februari Vrijdag 10 februari Maandag 13 februari Handwerken Handwerken naar eigen idee of geholpen door Nel en Dicky. Zoekt u een leuke

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

INHOUD BESTUURSVERGADERING VAN 02-04-2014... 2 VACATURE DIGITAAL ADVISEUR... 2 VERSLAG JAARVERGADERING VAN 17-04- 2014... 3-4

INHOUD BESTUURSVERGADERING VAN 02-04-2014... 2 VACATURE DIGITAAL ADVISEUR... 2 VERSLAG JAARVERGADERING VAN 17-04- 2014... 3-4 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 5--2014 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 BESTUURSVERGADERING VAN 02-04-2014... 2 VACATURE DIGITAAL ADVISEUR... 2 VERSLAG JAARVERGADERING VAN 17-04- 2014... 3-4 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens Deel 2 De Voorde Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige bedrijvigheid in een warme

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen! Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen Oktober 2013 Stuurgroep WMO Wmo: We gaan het samen doen! 45 ochtend middag 40 avond 35 30 25 20 15 10 5 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken.

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken. December 2014. Lieve Allemaal, Het is alweer eventjes geleden dat wij contact met u hebben gehad middels de nieuwsbrief van KarMaatje. De laatste maand van het jaar 2014 willen wij deze lanceren onder

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Naam afdeling Naam contactpersoon Adres contactpersoon Postcode, woonplaats Datum: Kenmerk: Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Beste heer/mevrouw, Dank voor uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Inleiding Aan het eind van het jaar kijk ik dankbaar terug op een half jaar Odensehuis in de Hoeksche Waard. Het bezoekers aantal neemt toe

Nadere informatie

INHOUD VERSLAG LAATSTE BESTUURSVERGADERING... 2

INHOUD VERSLAG LAATSTE BESTUURSVERGADERING... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 4- - 2014 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 VERSLAG LAATSTE BESTUURSVERGADERING... 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 SPREEK JE MOERS TAAL... 3-4 BOEK VAN KRACHT EN VRIENDSCHAP... 5

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006

ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006 ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006 Vestigingsadres: Venestraat 18 4931 BP Geertruidenberg Tel: 0162 520706 Fax: 0162 512842 Postadres: Postbus 87 4930 AB Geertruidenberg Bankrekeningnummer: ABNAMRO 42. 99.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Cardia Onderwatershof. Comfort, veiligheid en zorg

Cardia Onderwatershof. Comfort, veiligheid en zorg Cardia Onderwatershof Comfort, veiligheid en zorg Woonzorgcentrum Cardia Onderwatershof in Rijswijk is een woon voorziening voor senioren. We bieden hier diverse woonvormen. Van royale zelfstandige huurwoningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2015

Informatie tweede clubperiode 2015 Informatie tweede clubperiode 2015 De tijd gaat snel en ook de eerste clubperiode is alweer bijna afgelopen (zaterdag 11 juli 2015). Voor je ligt het nieuwe clubboekje van VTV Delft locatie Craeyenburch

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2013

Het Theeblaadje Juni 2013 Het Theeblaadje Juni 2013 55+ ontmoetingscentrum is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum is in het bijzonder een centrum waar senioren elkaar ontmoeten al dan niet gekoppeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa najaar 2015 'Het Trefpunt' Beatrixstraat 9A 3621 ET Breukelen per 01 januari 2016 nieuwe locatie: 1 e etage t Heycop 2 3621 WD Breukelen tel:

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2013

Informatie tweede clubperiode 2013 Informatie tweede clubperiode 2013 De eerste clubperiode van 2013 gaat alweer aardig opschieten. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van VTV Delft locatie Nootdorp voor de tweede periode van 2013! De clubperiode

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Contactinformatie: VTV Delft, locatie Craeyenburch Nootdorp Brasserskade NC Nootdorp Telefoonnummer:

Contactinformatie: VTV Delft, locatie Craeyenburch Nootdorp Brasserskade NC Nootdorp Telefoonnummer: Contact: VTV Delft, locatie Craeyenburch Nootdorp Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp Telefoonnummer: 015-3102292 E-mail: vtvcn@vtvzhn.nl 24 Informatie eerste clubperiode 2014 De voorbereidingen voor de 1

Nadere informatie

Informatie eerste clubperiode 2015

Informatie eerste clubperiode 2015 Informatie eerste clubperiode 2015 De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn in volle gang. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van VTV Delft locatie Craeyenburch voor de 1ste periode van 2015! De clubperiode

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR FUSIEBESPREKING ANBO AFDELINGEN IN RIVIERENLAND...2-3

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR FUSIEBESPREKING ANBO AFDELINGEN IN RIVIERENLAND...2-3 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 7 - - 2015 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR FUSIEBESPREKING ANBO AFDELINGEN IN RIVIERENLAND...2-3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 UIT HET MAGAZINE VAN

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig.

Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig. DEEL 2 Specifieke informatie over Oldersheem Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig. Wonen De zorginstelling heeft 57 zorgappartementen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2

INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 10- - 2013 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 ANBO AFSCHEID VAN CARST KIJLSTRA... 2 VACATURES ANBO CULEMBORG... 2-3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 OOK AMBTENAREN EN RAADSLEDEN CULEMBORG

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n MAANDPROGRAMMA NOVEMBER 2016 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Woonzorgcentrum Sint Jozef De Aanleg 2 7595 AD Weerselo Tel: 0541-222100 Jos Leliefeld, Zorgmanager Mail: j.leliefeld@zorggroepsintmaarten.nl Christel

Nadere informatie

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2016 Mededeling: Dinsdag 4 oktober is er geen hersengym. Dinsdag 4 oktober Jeu de boules De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Donderdag 6 oktober Jubileumfeest

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2

INHOUD MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 ANBO AFDELIING CULEMBORG UIITGAVE 2 - - 2015 INHOUD ANBO CULEMBORG... 2 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR... 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 RIJBEWIJSKEURING 75+... 3 ZORGBOERDERIJ DE WITTE SCHUUR... 3 HET RADIO

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers.

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers. MEE Mantelzorg Postbus 3016 3301 DA Dordrecht Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht T 078 750 89 00 servicebureau@meedrechtsteden.nl www.meemantelzorg.nl Aan alle Mantelzorgers in Dordrecht Datum 24-05-2017

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd 1 2 Inleiding De overgrote meerderheid van de ouderen, waaronder een groeiende groep kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Dienstencentrum. Maarten Luther. Stadsgebied Parkstad. Hier staat de deur nooit op een kier maar altijd wagenwijd open

Dienstencentrum. Maarten Luther. Stadsgebied Parkstad. Hier staat de deur nooit op een kier maar altijd wagenwijd open Dienstencentrum Maarten Luther Stadsgebied Parkstad Hier staat de deur nooit op een kier maar altijd wagenwijd open Wij bieden zorg en welzijn in de breedste zin van het woord De visie van Maarten Luther

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

SENIORENRAAD LISSE. Afwezig (m. k.): R. van Pijpen en N. Valstar.

SENIORENRAAD LISSE. Afwezig (m. k.): R. van Pijpen en N. Valstar. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S. L.), gehouden op maandag 14 maart 2016 in de trouwzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, H. Hoogkamer,

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Wat wordt de studenten nog meer geboden? Een gratis retourtje Den Helder- Texel Verblijf in een bungalowpark Een fiets in bruikleen.

Wat wordt de studenten nog meer geboden? Een gratis retourtje Den Helder- Texel Verblijf in een bungalowpark Een fiets in bruikleen. 3 maart t/m 7 maart 2014 Algemene informatie OSG (openbare scholengemeenschap) organiseert vanaf de jaren 90 elke twee jaar een Kunstweek. Dit schooljaar vindt de kunstweek plaats van 3 t/m 7 maart. Alle

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

UITGAVE 5-2016 STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG

UITGAVE 5-2016 STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG UITGAVE 5-2016 STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG Kopij voor het juli-nummer inleveren vóór 1 JUNI 2016 INHOUD BIJZONDERE OPROEP, ODE AAN DE CULEMBORGSE MEUBELINDUSTRIE... 2 BIJ ELKAAR, VOOR ELKAAR,

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie