WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM"

Transcriptie

1 WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

2 interiors

3 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog 14 Stips 16 Annexum th level 20 3stone Real Estate 22 Amsterdam in business 24 Bos & Partners 26 Bureau Zuidas CH 28 Bureau Zuidas F4 30 Caffé Belmondo 32 CBMM Europe 34 Chalet Real Estate Management B.V. 36 Cognizant Technology Solutions Benelux 38 Composition Capital Partners 40 De Kredieter 42 Dyned Europe 44 Expat Center 46 Facility Square 48 Gilead Sciences Netherlands 50 Habas Star 52 Hair Science 54 Holland Interplan (Asunaro) 56 Horatio Assurance Group 58 IMC International Marketmakers Combination 60 Infosys 64 ING Real Estate 66 Isbank GmbH / Amsterdam Branch 68 Itasc 70 Kempen & Co 72 Linklaters 76 Manpower 80 Michael Page International 82 Mitsui Rail Capital Europe 84 NautaDutilh 88 Nooon 90 Oyens & van Eeghen 92 Qbic 94 Reception H Tower 96 Regus 98 Robert Walters 100 Roland Berger Strategy Consultants 102 Sabic Capital 106 Seabury 108 SLFMD Tailoring 110 Snippe Projecten 112 Sushi Time 114 Suzlon Energy 116 T. Rowe Price Global Investment Services Ltd. 118 Tandartspraktijk World Trade Center 120 content United International Management B.V. 122 W.P. Carey & Co 124 Wagamama 126 Wilshire Associates Europe 128 WTC Beheermy 130 Credits 132 3

4 de wereld van wtc amsterdam Voor u ligt de tweede druk van het interieurenboek van WTC Amsterdam. Deze uitgave is twee maal dikker dan de eerste druk in 2008; ruim vijftig bedrijven openden deze keer gastvrij hun deuren voor de fotograaf. Het boek schept een beeld van de dynamische en internationale omgeving van het WTC, waarin mensen en bedrijven zich thuis voelen. Hun kantoorruimte past hen als een mooie, op maat gemaakte jas. Het zijn eigen werelden, binnen de context van het WTC. WTC Centrale Hal Van den Oever, Zaaijer & Partners 1134 m U, lezer, wacht met dit boek een fascinerende, haast antropologische reis langs een keur aan grote en kleine WTC-bedrijven. Het kijkje achter de deuren is altijd speciaal. Elk interieur vertelt immers impliciet over de aard en persoonlijkheid van het bedrijf, de groeifase en de bedrijfscultuur. Bovendien hechten veel huurders, naast functionaliteit, aan zaken als huiselijkheid, schoonheid en sfeer. Ze zijn - met recht - trots op hun werkomgeving. Dat ziet u terug! Het WTC zelf maakt van de openbare ruimtes zoals de Centrale Hal en de binnenpleinen stijlvolle, gemeenschappelijke visitekaartjes. Schoonheid wordt ook hier toegevoegd in de vorm van kunst en cultuur. Kijk voor een impressie op de pagina s 8 tot en met 18. Wij wensen u bij deze 2 e editie veel inspiratie en kijkplezier! WTC THE WORLD INTERIORS: OF WTC ORIGINAL AMSTERDAM AND FAMILIAR In your hands, you hold the second edition of the interiors book of the WTC Amsterdam. This edition is twice as thick as the first edition in More than 50 companies opened their doors for the photographer this time. The book presents an image of the dynamic and international environment of the WTC, where people and business feel at home. Their offices fit like a lovely, bespoke jacket. They are small self-contained worlds within the greater universe of the WTC. With this book, Gentle Reader, a fascinating, almost anthropological journey along a selection of larger and smaller WTC companies awaits. A look behind the doors is always special. Every interview says something implicit about the nature and the personality of the company, the growth phase it is in and the company culture. In addition, many tenants find such things as homeliness, beauty and atmosphere to be just as important as functionality. They are - justifiably - proud of their working environment. As you will see. The WTC itself makes the public spaces like the Central Hall and the interior courtyards into stylish, public calling cards. Beauty is also added here in the form of art and culture. introduction We hope that you enjoy your journey and find some inspiration as you go through this 2 nd edition! 4 5

5 alles in ProPortie Het binnenplein met daaromheen de A, B, C, en D-torens is een kloppend hart van het WTC. Direct aan het plein - Centrale Hal genoemd - zetelen bedrijven met een dienstverlenend karakter. De podiumkantoren erboven kijken uit op de bedrijvigheid meter De Centrale Hal is 15 meter hoog, wat vraagt om een proportionele maatvoering bij de inrichting. In de totale ruimte is de stramienmaat 7,20 meter. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kolommen en bomen in de hal op een afstand van 7.20 meter van elkaar staan en dat de maatvoering in de glazen pui daarvan is afgeleid. inrichting Voorzien van een glazen zuil is de receptie een baken in de hal. De receptioniste achter de hardstenen balie zit op een verhoging, wat de afstand tot gasten vriendelijk verkleint. Achter de receptie strekken zich vier zwartleren zitgroepen uit. Een warm donkerrood tapijt op de natuurstenen ondergrond vormt telkens de basis. Aansluitend bij de stramienmaat van 7,20 meter, is elke zitgroep gesitueerd tussen twee bomen in hun reuzenpotten. Hier heeft verlichting een decoratieve functie: elke zitgroep wordt beschenen door een mega schemerlamp. WTC Centrale Hal Van den Oever, Zaaijer & Partners 1134 m2 m² 2002 materialen Gekozen materialen: staal, natuursteen, glas en leer bepalen de sfeer in de Centrale Hal. In de eerste laag heeft elk bedrijf een glazen pui, onderbroken door één of meer donkergrijze poorten. In de tweede en derde laag is de glazen pui ononderbroken, wat de kantoren optimaal betrekt bij de hal; het doet recht aan de naam podiumkantoren. WTC EVERYTHING INTERIORS: PROPORTION ORIGINAL AND The inner court, surrounded by the A, B, C, and D Towers, is the beating heart of the WTC. The tenants whose premises open onto the court - known as the Central Hall - are all service-oriented companies. Rising above these premises are the podium offices, with a direct view of the hustle and bustle in the Hall. SEVEN METRES TWENTY The Central Hall is 15 metres high. These prepossessing dimensions require proportional dimensions in the decor. The grid size of the total space is 7.2 metres, which means, for example, that the columns and trees in the hall should be placed at intervals of seven point two metres, in order to achieve visual balance. The dimensions of the glass office façades are also based on this grid. MATERIALS Steel, natural stone, glass and leather set the tone in the Central Hall. All of the offices on the first level have glass office façades, interrupted by one or more dark grey portals. The glass façades on the second and third levels are continuous, thus incorporating the offices into the Hall while doing full justice to the designation podium offices. DECOR The glass pillar at the reception serves as a beacon for visitors. Behind the stone counter, an elevated receptionist s chair helps reduce the distance from the visitors, giving a feeling of friendly proximity. Four groups of black leather chairs are placed behind the reception. In keeping with the 7.2 metre grid, each of the groups is placed between two trees planted in massive pots. The lighting plays a decorative role, with sizable table lamps illuminating each of the seating groups. Uniting all of these disparate elements is the dark red carpeting atop the natural stone floor. De sfeer wordt bepaald door gekozen materialen: staal, natuursteen, glas en leer. The tone is set by the materials used: steel, natural stone, glass and leather. central hall 6 7

6 wereld aan muziek in centrale hal Bij de internationale dynamiek van het WTC past aandacht voor kunst en muziek; beide zorgen voor een lichtvoetige extra dimensie. Verrassend genoeg heeft de Centrale Hal de akoestiek van een concertzaal. De ruimte leent zich zeer goed voor bijzondere lunchconcerten, die er dan ook regelmatig worden gegeven. Het Concertgebouw, maar ook het Bimhuis en Paradiso, komen naar u toe. exclusieve contacten De organisatie van de concerten ligt bij het bureau Classic For You, van de Hongaarse Örzse Ádám. Voor het aantrekken van musici put Ádám - zelf professioneel altvioliste - uit de wereld van de grote concertzalen waarin zij thuis is. Door deze persoonlijke contacten lukt het haar uitstekende musici te werven die je normaal niet hoort buiten het reguliere concertcircuit. Presence Kenmerkend voor de lunchconcerten is het brede, lichtvoetige spectrum aan stijlen. Zigeunermuziek wisselt af met klassieke kamermuziek, jazz, new-fusion en volksmuziek uit Japan, Zuid-Amerika of de Balkan. De musici hebben presence ; hun kleding en uitstraling onderstrepen de sfeer van hun muziek. Wie even tijd heeft en blijft kijken en luisteren, ontdekt bovendien vaak bijzondere instrumenten. Het maakt de muziek boeiend en toegankelijk, ook voor wie nog niet eerder kennismaakte met een bepaalde stijl. Meer informatie over actuele lunchconcerten vindt u op: A WTC WORLD INTERIORS: OF MUSIC ORIGINAL IN THE CENTRAL AND FAMILIAR HALL Attention to art and music is a good fit with the international dynamism of the WTC. Both provide an extra, light dimension. Surprisingly enough, the Central Hall has the acoustic properties of a concert hall. The space is therefore ideal for special lunchtime concerts, which are held regularly. The Amsterdam Concertgebouw Concert Hall, as well as the Bimhuis and Paradiso, come to you. EXCLUSIVE CONTRACTS The organisation of the concerts has been outsourced to Classic For You, which is operated by the Hungarian Örzse Ádám. To attract musicians, Ádám - who is a professional alto violinist herself - draws from the world of the major concert halls where she feels at home. With her personal contacts, she is able to attract world-class musicians whom one would normally not hear outside the concert circuit. PRESENCE The broad, but light, spectrum of styles is a characteristic of the lunchtime concerts. Roma music alternates with classical chamber music, jazz, new fusion and folk music from Japan, South America or the Balkans. The musicians have presence ; their apparel and appearance underscore the mood of their music. Those who have the time and can stop for a bit and listen, often also discover special instruments. It makes the music exciting and accessible, even if you have never heard a particular style before. For more information about the latest lunchtime concerts, please go to: music 8 9

7 Kunst: tijd voor verwondering Sinds begin 2007 is de Centrale Hal het decor van kleine, levendige exposities. Kunstenaars met zeer uiteenlopende stijlen tonen hun werk in deze bijzondere omgeving. Een museum is de Centrale Hal bepaald niet; objecten moeten dus op eigen kracht intrigeren en de aandacht trekken. Voor wie het WTC bezoekt, behoren de kunstobjecten tot de eerste kennismaking. Feitelijk is kunst daarmee een steeds wisselend visitekaartje. cachet In opdracht van het WTC worden kunstenaars geselecteerd door Art Angels van Marjo van Kleeff. Dit bureau heeft een eigen kijk op de toegevoegde waarde van mooie, vrolijke, gekke en originele objecten in de zakelijke omgeving van de Centrale Hal. Kunst geeft cachet en eigenheid! Het zet de passant even op een ander been. Tijd voor inspiratie of een moment van zalige verwondering. uniek Voor het WTC is Van Kleeff altijd op zoek naar kwaliteit, naast actualiteit en schoonheid. Elke expositie is uniek. Kunstenaars zijn soms autodidact en ervaren, soms nét van de kustacademie. Gebruikte materialen variëren; glas, hout, metaal, keramiek: alles is mogelijk. Stijlen zijn klassiek, speels, stoer of ontroerend. De getoonde kunst heeft gemeen dat er altijd sprake is van een actieve wisselwerking met de omgeving. Toegankelijkheid is een must. In de internationale omgeving van het WTC moeten mensen met verschillende achtergronden er plezier aan kunnen ontlenen. Wie zijn de kunstenaars die in het WTC exposeren? Op de volgende pagina s vindt u hiervan, in de vorm van een bezoek aan drie kunstenaars, een impressie. Meer informatie over kunst in het WTC: ART: WTC INTERIORS: A TIME FOR ORIGINAL WONDER AND FAMILIAR Since early in 2007, the Central Hall has been the site of small, lively exhibitions. Artists in very diverse styles display their work in this special environment. One thing the Central Hall is not is a museum: the objects have to intrigue passersby on the strength of their own merits and attract attention. The art objects are among the first things new visitors to the WTC encounter. That makes the art a constantly changing calling card. CACHET The artists for the exhibits are selected by Marjo van Kleeff s Art Angels on behalf of the WTC. That company has its own view of the added value of lovely, cheerful, mad and original objects in the business environment of the Central Hall. Art gives cachet and individuality! It compels the passerby to change his or her perspective, if only for a second or two. Time for inspiration or a moment of sacred wonder. UNIQUE For the WTC, Van Kleeff is always looking for quality, in addition to topicality and beauty. Each exhibition is unique. Sometimes, the artists are self-taught, sometimes fresh from the academy. The media vary: glass, wood, metal, ceramics. Everything is possible. The styles exhibited range from traditional, to playful, rugged or moving. One of the common aspects of the art exhibited is that it always has to have some kind of active engagement with the surroundings. It must be accessible. In the international environment of the WTC, people from different backgrounds must be able to appreciate it. Who are the artists who exhibit in the WTC? In the pages that follow, you will get an impression as you visit three artists. For more information about art in the WTC: art in the central hall 10 11

8 verbonden met de renaissance: doener en vorser Begin 2010 gaf het WTC alle ruimte aan een expositie van de Nederlandse kunstenaar Jits Bakker (1937). Jits is een veelzijdig kunstenaar, maar maakt vooral furore met zijn beelden. Zijn bronzen blaken van beweging, levenslust en uitbundigheid. Zijn marmeren beelden zijn juist ingetogen en intiem. geen middelmaat! Het atelier en de beeldentuin van Jits Bakker bevinden zich in De Bilt. Hier beoefent de kunstenaar zijn allround vakmanschap. Behalve beeldhouwer is hij schilder, tekenaar, aquarellist, glaskunstenaar, graficus en maker van sieraden. Bakker voelt zich verbonden met de renaissance; hij omarmt het principe dat de mens zich zoveel mogelijk dient te ontwikkelen. In disciplines, thematiek, materiaalbeheersing en beeldtaal blijkt hij dan ook een doener en vorser; een man die alles onderzoekt en het goede behoudt. Geen halve maatregelen! Bakker is tot de slotsom gekomen dat het leven waardevol is in uitersten en niet in behoudzucht en middelmaat. tijdloos Jits Bakker ontwikkelde in ruim vijftig jaar een unieke, eigen stijl, waarin de klassieke mythologie niet zelden model staat. Vaak verbeeldt hij de mens; herkenbaar, tijdloos en toegankelijk. Zijn beelden markeren pleinen, straten en gebouwen in diverse wereldsteden. Denk onder meer aan het Portugese Loulé, het Duitse Frankfurt am Main, het Finse Turku en het Spaanse Málaga. Sinds 1999 is op landgoed Beerschoten in De Bilt het Provinciaal JitsArt Museum gevestigd, met een permanente verzameling monumentale beelden. Bakker s werk is bovendien opgenomen in vele andere museale collecties in Nederland en daar buiten. WTC CONNECTED INTERIORS: WITH ORIGINAL THE RENAISSANCE: AND FAMILIAR DOER AND RESEARCHER Early in 2010, the WTC provided space to an exhibition of the work of Dutch artist Jits Bakker (born 1937). Jits is a versatile artist, but he has become best known for his statues. His bronze statues radiate movement, lust for life, and enthusiasm. His marble statues, on the other hand, are restrained and intimate. NO MEDIOCRITY! Jits Bakker s workshop and sculpture garden are in De Bilt. That is where the artist practices his all-round craftsmanship. In addition to being a sculptor, he is a painter, sketcher, glass artist, graphic designer and jeweller. Bakker feels a connection with the Renaissance. He embraces the principle that an individual should develop himself or herself as much as possible. In disciplines, themes, materials, and image vocabulary, he also shows himself to be a doer and a researcher, someone who investigates everything and retains the good. No half measures! Bakker has come to the conclusion that life is valuable in extremes and not in conservatism and mediocrity. TIMELESS Over more than 50 years, Jits Bakker has developed a unique style that is all his own, in which classical mythology quite often serves as a model. He often portrays people. Recognizable, timeless and accessible. His statues are found in public squares, streets and buildings in a variety of cities around the world. Loulé (Portugal), Frankfurt am Main (Germany), Turku (Finland) and Málaga (Spain) to name only a few. The JitsArt Provincial Museum has been open on the Beerschoten Estate in De Bilt since The museum is home to a permanent collection of massive statues. Bakker s work is also included in many other museum collections in the Netherlands and abroad. jits bakker 12 13

9 vrolijke, verfijnde mozaïeken Een uit de hand gelopen hobby, noemt kunstenares Marianne den Hartog schertsend haar kleurrijke en zeer gedetailleerde mozaïeken. In het najaar van 2009 was haar werk te zien in de Centrale Hal. Engelentorso s, zwanger van nóg meer kunst, stonden zij aan zij met bont gemozaïekte vazen. Wie een object van Den Hartog bestudeert, kan niet anders dan het verfijnde handwerk bewonderen. Passie Marianne den Hartog (1963) woont en werkt in het dorp Muiderberg, onder de rook van Amsterdam. Een ideale omgeving, vindt zij, om in alle rust haar creativiteit de ruimte te geven. Achterin de tuin bevindt zich haar atelier - haar toverbal - waar haar objecten ontstaan. Haar passie: Alledaagse voorwerpen andere bestemmingen te geven en met elkaar te combineren tot een uniek handgemaakt kunstobject. divers Mozaïek heeft vele toepassingsmogelijkheden; dat blijkt op de site van de kunstenares en in haar tuin. De objecten die in het WTC geëxposeerd werden, zijn slechts een fractie van haar werk. Den Hartog draait haar hand niet om voor taartplateaus die haast eetbaar lijken, romantische spiegels, fantasievolle schalen, uit de kluiten gewassen beelden, speelse wandmozaïeken en robuuste buitenbanken. Motieven worden bovendien doorvertaald naar onder andere textiel, en papier. nooit alledaags Het maken van een object begint bij mij al met het uitzoeken van de materialen en onderdelen, zegt Den Hartog. Fragmenten van bloemetjesserviezen en glaswerk worden met gevoel voor humor gerecycled in haar werk. Den Hartog maakt vaak voorwerpen die je kunt gebruiken in dagelijks leven. Maar alledaags is het nooit. WTC HAPPY, INTERIORS: REFINED MOSAICS ORIGINAL AND FAMILIAR A hobby that got out of control, is how artist Marianne den Hartog refers to her colourful and very detailed mosaics. Her work was on display in the Central Hall in the autumn of Angels torsos, pregnant with even more art, they stood side by side with mosaic-covered vases. Those who study a Den Hartog object can only admire the refined handcraft. PASSION Marianne den Hartog (1963) lives and works in the village of Muiderberg, under the smoke of Amsterdam. She finds it to be an ideal environment with all the rest she needs to give her creativity the room it needs. At the back of the garden, you make your way to her workshop - her magic ball - where her art comes into being. Her passion: Finding a new use for everyday objects and combining them to create a unique, hand-made art object. VARIOUS There are many things that one can do with mosaics. That becomes clear from a visit to the artist s website or her garden. The objects that were exhibited in the WTC represent only a small fraction of her work. Den Hartog is not above turning out cake plateaus that look almost edible, romantic mirrors, fantasy platters, wax statues, playful wall mosaics and robust outside benches. And the themes can also be transposed onto textile, paper, and other media. NEVER THE DAILY RUT I start making an object by choosing the materials and the component parts, Den Hartog says. Fragments of flowerpattern dinner services and glass work are recycled with a sense of humour in her work. Den Hartog often makes objects that you can use in your day to day life. But it s never a daily rut. marianne den hartog 14 15

10 ik schilder wat ik ZelF graag Zou willen dromen In het najaar van 2010 exposeerde Wouter Stips (1944) zijn kleurrijke sculpturen in het WTC. Stips is als vakman en kunstenaar van vele markten thuis. Of hij nu een pen of een penseel ter hand: elk project eindigt in iets wat de moeite waard is. veelzijdig Na de Academie voor de Beeldende Kunsten in Rotterdam (jaren 60) maakt Wouter Stips poppen in Parijs, animatiefilms in Praag - en hij schildert. Als verdienstelijk televisieprogrammaen documentairemaker laat hij zijn penselen vijftien jaar rusten. Tot Zijn nieuwe werk wordt met enthousiasme ontvangen. De schilderijen - later ook de sculpturen - zijn producten van een rijk voorstellingsvermogen. Stips zegt erover: In mijn werk moet alles kunnen, als in de nog vrije, ongebreidelde geest van een kind. verbonden Stips is actief verbonden met de wereld om hem heen. Zo beschilderde hij in 2000 voor Terre des Hommes een kinderhospitaalschip in Bangladesh. Hij liet zich inspireren door de mensen en het landschap en schilderde wat ik zelf graag zou willen dromen. actueel Inmiddels woont en werkt Stips in Hilversum en in Rafelcofer (Spanje). Aan zijn vaardige handen ontspruiten sinds 2004 kleurrijk keramiek en sculpturen in brons, hout, glas en polyester. Een werk is pas goed als ik er zelf door verrast word, zegt Stips. Actueel is zijn ontwerp van een vriendelijk, multifunctioneel sculptuur, onderdeel van een community art concept voor kunst in de publieke ruimte. Dit concept heet de Een en de Ander en kan op verschillende manieren eigen worden gemaakt. I WTC PAINT INTERIORS: WHAT I WOULD ORIGINAL LIKE AND TO FAMILIAR DREAM In the autumn of 2010, Wouter Stips (1944) exhibited his colourful sculptures in the WTC. Stips is a craftsman and artist who is at home in many media. Regardless of whether he takes up a pen or a brush, each project ends in something that has made the effort worthwhile. ENGAGED Stips is actively engaged with the world around him. In 2000, for example, he painted a children s hospital ship in Bangladesh for Terre des Hommes. He took his inspiration from the people and the landscape and painted what I would like to dream. VERSATILE After having finished his studies at the Academy of the Visual Arts in Rotterdam in the 1960s, Wouter Stips made dolls in Paris and did animation in Prague. - and he painted. He put his brushes to one side for fifteen years while he made his mark as a television programme maker and documentary maker. Until His new work was received with enthusiasm. The paints - and later the sculptures, too - are the products of a rich imagination. Stips explains: In my work, everything must be possible...like in the untamed mind of a child, which is still free. CURRENT Stips is currently working in Hilversum and in Rafelcofer, Spain. Since 2004, his skilful hands have been producing colourful ceramics and sculptures in bronze, wood, glass and polyester. A work is only good if even I am surprised by it, Stips says. A current project is his design for a friendly, multifunctional sculpture, which is part of a community-art concept for art in the public space. This concept is called The one and another ( de Een en de Ander ) and can be internalised in several different ways. wouter stips 16 17

11 vertrouwenwekkend op Zijn hollands Bij Annexum Invest kwam het interieur tot stand met de inbreng indeling van drie partijen. De binnenhuisarchitect, het reclamebureau Medewerkers die zich richten op vastgoed, de belegger of en niet in de laatste plaats: de algemeen directeur. Deze financiën, werken nauw samen in een kantoortuin. Aan de drukte zijn stempel met name op kleurgebruik, maatvoering, zijde van het Zuidplein zijn bovendien acht kantoorruimtes tapijtkeuze en kunst. Zo kreeg het Annexum-kantoor een gebouwd, met een ongebruikelijke maatvoering: 3.60 x unieke uitstraling die past bij het bedrijf. Prima voor telkens één bureau. De directeur bezet zo n kantoor, zijn secretaresse ook. Vergadertafels, balie en werkplekken zijn balans eenvoudig, smaakvol en licht uitgevoerd. Balans en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor Annexum, dat voor particulieren belegt in Nederlands vastgoed. De rust huiskamer die de belegger verwacht in zijn portefeuille, weerspiegelt zich Grenzend aan de receptie is de huiskamer. Hier nemen gasten in de orde die het kantoor uitstraalt. Rust is echter niet saai! plaats op de stoffen banken en krijgen besprekingen een Muren zijn geschilderd in lime, mosgroen, blauw of oranjerood. informeel karakter. In de glazen entree is, net als bij de drie Dezelfde kleuren komen harmonieus terug in het gemêleerde vergaderruimtes, de naam en het portret van een Nederlandse tapijt en in de Hollandse scenes op de glazen binnenpui - een nobelprijswinnaar gegraveerd. Handig voor verwijzen: Waar vinding van het reclamebureau. De koningin, de Elfstedentocht, zitten we? In Asser. Van Gogh en een veld tulpen refereren alle aan het Nederlandse karakter van het vastgoed. Annexum Invest Strawinskylaan 485, G4 Bulters & Bulters Reclamebureau Straight Communications 550 m² maart 2007 INSTILLING WTC INTERIORS: CONFIDENCE ORIGINAL THE AND DUTCH FAMILIAR WAY Three sources contributed to the interior of Annexum Invest: the interior decorator, the publicity office, and last but not least, the general director. His personal impact is visible in the choice of colours, dimensions, carpeting and art. The result: an office with a unique ambience that perfectly fits the company. BALANCE Balance and trust are important values to Annexum, which serves individuals investing in Dutch real estate. The office itself reflects the sense of calm that an investor expects in his portfolio. Calm, yes - but far from boring! The walls are painted in lime, moss green, blue or orange-red. The advertising agency contributed to a sense of harmony with its suggestion of using the same colours in the carpet and in the Dutch scenes on the glass interior façade. The Queen, the Elfstedentocht (a skating event through eleven Dutch cities), Van Gogh and a field of tulips reflect the Dutch character of the real estate. LAYOUT The employees whose primary focus is on real estate, the investor or finances work closely together in an open-plan office. Eight office spaces, located on the side of the Zuidplein, have unusual dimensions: each 3.60 x 3.60 meters, perfect for one desk. The director occupies such an office, as does his secretary. The meeting tables, reception counter and work areas are all simply and tastefully decorated. LIVING ROOM The living room borders the reception area. Guests can hold informal discussions while seated on the comfortable. The name and portrait of a Dutch Nobel Prize winner is engraved in the glass entrance, as well as in the three meeting rooms. This is also a quick way to name the spaces: Where are we meeting? In Asser. annexum invest 18 19

12 aardse sfeer in lichte ruimte Op de 25 e verdieping van de H-toren huisvest de ruimte van een corner office, met een formidabel uitzicht op het oosten 25 th Level v.o.f. zakelijk dienstverleners, advocaten, vastgoedadviseurs, fiscalisten en corporate finance specialisten. blad biedt ruimte aan twaalf personen die plaats nemen in de en zuiden. De ovale vergadertafel met het dikke, notenhouten De ruimte vormt een functioneel ingerichte eenheid waarin luchtigheid en uitzicht samengaan met een aardse, comfortabele fauteuils. professionele sfeer. speels De circa 200 m² van 25 th Level is ingedeeld in ruimtes met de vertaling verschillende functies: de vergaderruimte, werkkamers, een Luchtigheid en aardsheid vinden hun vertaling in kleurgebruik zithoek met pantry, een receptie en een archief/reproruimte. en duurzame materialen. De binnenwanden zijn geschilderd in De verspringende binnenwanden zorgen voor speelse en lindegroen, de vlakken tussen de plafondhoge ramen hebben ruimtelijke effecten. De zithoek is een rustpunt; zowel qua de kleur van de wolken. Zo zijn lucht en skyline spectaculair eenvoud in de vormgeving als in de situering. onderdeel van het interieur. afrikaans ontmoetingspunt Aards is ook de kunst aan de muren. Afrikaanse schilderijen Op het roestbruine tapijt staan robuuste meubels, veelal en keramiek zijn bijzondere eyecatchers die bijdragen aan de van notenhout. De bureaus zijn tafels met ferme, vierkante sfeer in het kantoor. poten en chromen accenten. De handgemaakte kasten zijn strak en elegant. Het ontmoetingspunt is de vergaderruimte, 25th Level Zuidplein 206, H25 Edo Smid/Jan van den Tooren 200 m² november 2009 WTC EARTHLY INTERIORS: FEELING ORIGINAL IN AIRY SPACE AND FAMILIAR The 25 th floor of the H Tower is home to 25 th Level v.o.f. business services, lawyers, property consultants, tax specialists and corporate finance specialists. The space is a functionally designed unit in which spaciousness and view combine with an earthy, professional mood. INTERPRETATION The elements of air and earth are expressed by means of the colour pallet and the durable materials. The interior walls are painted in lime green, the spaces between the ceiling-high windows have the colours of the clouds. That incorporates the air and the skyline spectacularly as part of the interior. MEETING POINT Robust furnishings, with walnut dominating, stand on the rust-brown carpet. The desks are tables with solid, square legs and chrome accents. The hand-made cabinets are sober and elegant. The meeting point is the meeting room, a corner office, with an outstanding view to the east and south. The oval meeting table with the thick, walnut leaf offers room for 12 people in comfortable easy chairs. PLAYFUL The 25 th Level s approximately 200 m² is sub-divided into space with various functions: the meeting room, work offices, a seating area with pantry, a reception area, and an archive/ copying area. The interior walls, with sections that jump out and recess, create a playful and spacious effect. The seating area is a restful oasis in terms both of the simplicity of design as in its location. OUT OF AFRICA The earth element is also reflected by the art on the walls. Eye-catching African paintings and ceramics contribute to the mood in the office. De vergaderruimte, ontmoetingsplek bij uitstek, wordt gedomineerd door de ovale tafel. Deze is verdeeld in vier vlakken die met de vleug van het hout haaks op elkaar staan. The meeting area, ideal as a place to come together, is dominated by the oval table. It is sub-divided into four surfaces that stand at right angles to one another as defined by the grain of the wood. 25 th level 20 21

13 Kunst refereert aan core business In het kantoor van 3stone, gespecialiseerd in bedrijfsmatig huiselijk onroerend goed, zijn alle ruimtes in een loupe met elkaar De lounge is huiselijk ingericht met enkele stoere meubelstukken. Ook hier is rood het warme kleuraccent. Boven de verbonden. Professionele zakelijkheid waar dat gewenst is en gezellige informaliteit waar dit kan combineren uitstekend in eikenhouten muurkastjes zijn planken gemonteerd in een dit jonge interieur. verspringend patroon. Foto s van kinderen, vrienden en sportieve prestaties staan naast tombstones die verwijzen naar ZaKelijK hart zakelijke transacties. Zowel het één als het ander laat zien wat Grenzend aan de gezamenlijke werkkamer van de drie partners telt voor de partners. Onder handbereik staat een goedgevuld enerzijds en de lounge anderzijds vormt de vergaderruimte wijnrek. In deze huiskamer is het goed napraten. het zakelijk hart van het kantoor. Deze ruimte is functioneel en sober ingericht met een ovale tafel en acht comfortabele Kunst stoelen. Een enkele palm in een rode keramieken pot voorziet De kunst aan de muren refereert aan de core business van in een warm kleuraccent. Verder leidt niets af van het te voeren het jonge bedrijf. In elke ruimte hangt een schilderij van de overleg, of het moet het onbelemmerde uitzicht zijn naar twee Amsterdamse kunstenaar George Heidweiller: het zijn stuk kanten: het Zuidplein en Amsterdam Zuid. voor stuk stoere, kleurrijke, stedelijke impressies. In de gang variëren drie foto s van Marlies Damen op het logo van 3stone: een trio sierlijke, in zwart gehulde dames staat als versteend in het woestijnzand. Variatie op het 3stone logo, door Marlies Damen. Variation on the 3stone logo, by Marlies Damen. De lounge is huiselijk ingericht met enkele stoere meubelstukken. The lounge is homely furnished with sturdy furniture. 3stone Zuidplein 92, H m² 2007 ART WTC REFLECTS INTERIORS: THE ORIGINAL CORE BUSINESS AND FAMILIAR In the offices of 3stone, which specialises in corporate real HOME-LIKE estate, all of the spaces are connected to one another in a loop. The lounge is decorated in a home-like fashion with several Professional businesslike where that is desirable and pleasant strong pieces of furniture. Here, too, red is the warm colour informality where possible are combined in an excellent fashion accent. Shelving has been mounted in a staggered fashion in this youthful interior. above the oaken wall cabinets. Photographs of children, friends and sporting performances stand next to tombstones that refer BUSINESS HEART to business transactions. Everything reminds one of what the The meeting room, which adjoins the shared workroom of the partners believe is important. A well-stocked wine rack stands three partners on the one side and the lounge on the other within arm s reach. Good conversation flows liberally in this side, serves as the business heart of the offices. This space is living room. designed to be functional and austere, with an oval table and eight comfortable chairs. A single palm tree in a red ceramic ART planter provides a warm colour accent. Nothing else detracts The art on the walls reflects the core business of the young from the business at hand, except perhaps the uninterrupted company. A painting by the Amsterdam artist George Heidwiller view on two sides: the Zuidplein and Amsterdam South. hangs in every room: each of them a strong, colourful, urban impression. Three photographs by Marlies Damen create variations on the logo of 3stone: a trio of attractive, black-clad women standing as if petrified in the desert sand. De functioneel ingerichte vergaderruimte heeft onbelemmerd uitzicht op het Zuidplein en de stad. The functionally designed meeting room gives an uninterrupted view of the Zuidplein and the city. 3stone real estate 22 23

14 representatief voor de regio Vier gemeenten, Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen en structuur Almere, werken samen onder de naam amsterdam inbusiness, Het rood van I amsterdam brengt huiselijkheid maar ook structuur. de officiële, regionale organisatie voor de werving en behoud De rode tapijtband in de overwegend grijsgroene laminaatvloer van buitenlandse investeerders. Voor de inrichting van het centreert de tweede, U-vormige vergaderopstelling. Roodwitte kantoor luidde de opdracht: creëer een representatieve bankjes langs de ramen lenen zich voor informeel contact. ruimte waarin ieder zich thuis voelt; flexibel te gebruiken van Bezoekers weten zich hier op de bovenste verdieping door de receptieruimte tot representatief zakelijk 1-op-1 overleg, van schildering van de wolkenlucht op het plafond. werkplek tot vergaderzaal. Dit alles gebrand onder iamsterdam en gebaseerd op de bijbehorende kernwaarden creativiteit, de regio innovatie en handelsgeest. Door de locatie op de 12e verdieping van de D-toren leent de ruimte zich prima tot oriëntatie op de omgeving. Het wijdse open en licht uitzicht toont Amsterdam centrum en Almere. Daarnaast Bij amsterdam inbusiness is inrichting, apparatuur en zelfs vertelt beeldmateriaal het verhaal van de regio. Zo nodigt uitzicht volledig gericht op communicatie met de buitenlandse een driedubbele strook foto s de gast uit nader kennis te gasten. De L-vormige ruimte is open en licht. Een poot van maken met de gemeentes. Afhankelijk van het bezoek kan de de L is toegankelijk via grote, glazen deuren die voor privacy fotocompositie eenvoudig thematisch worden aangepast. zorgen wanneer dat nodig is. Een ronde tafel kan desgewenst worden getransformeerd in twee halve manen; handig bij een videoconferentie. De lamp boven de ronde tafel heeft in het hart een symbolisch vliegwiel : een knipoog naar een typisch Amsterdams vervoermiddel, de fiets. Uitzicht, inrichting en apparatuur zijn volledig gericht op communicatie. Outlook, design and equipment are completely focused on communication. Amsterdam in Business Strawinskylaan 1257, D12 Unicum communicatie 180 m² Oktober 2008 WTC REPRESENTATIVE INTERIORS: ORIGINAL FOR THE REGION AND FAMILIAR Four municipalities, Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen STRUCTURE and Almere, work together under the name amsterdam The red of the iamsterdam logo creates a feeling of homeliness, inbusiness, the official regional organisation for recruiting and but also structure. The red carpet band in the predominantly retaining foreign investors. For the design of the offices, the brief grey-green laminate floor centres the second, U-shaped was: create a representative space where everyone feels at home; meeting configuration. Red-and-white sofas along the windows that can be used flexibly from a reception space to representative facilitate informal contacts. Visitors know that they are on the business 1-on-1 meetings, from workspace to meeting room. All uppermost storey because of the painted clouds on the ceiling. of it under the iamsterdam brand and based on the core values of creativity, innovation and entrepreneurial spirit. THE REGION The location on the 12 th storey of the D Tower makes the space OPEN AND LIGHT ideal for orienting one s self in the surrounding area. The wide At amsterdam inbusiness, design, equipment and even the outlook shows downtown Amsterdam and Almere. Additional outlook are completely focused on communication with the visual materials tell the story of the region. For example: a foreign guests. The L-shaped space is open and light. One leg triple strip of photographs invites the guest to get to know of the L is accessible via large, glass doors that provide privacy the towns better. Depending on the visitors, the collection of when necessary. A round table can be transformed into two photographs can be modified to express a particular theme. half moons when that would be useful, such as during a videoconference, for example. The lamp above the round table has a symbolic flywheel in its heart: that s a reference to a typical means of transport in Amsterdam: the bicycle. amsterdam in business 24 25

15 Kantoor met spirit Bos & Partners is een klein, onafhankelijk advocatenkantoor dat zich onderscheidt door een snelle en scherpe aanpak. Het motto is Eerst winnen, dan vechten. De inrichting van het kantoor weerspiegelt deze mentaliteit; dit advocatenkantoor combineert het klassieke metier met een eigen, vernieuwende spirit. spannende indeling Hoog op het wensenlijstje van Bos & Partners was een maximaal ruimtelijk effect in een compleet kantoor van 336 m², met een receptie, een voorzieningenruimte, een keuken, een vergaderruimte en vijf werkkamers. Interieurontwerpbureau Studio m² maakte een spannende indeling. intrigerend Vanuit de entree heeft de bezoeker zicht op de gangzone waaraan de directie- en werkkamers liggen. Deze doorkijk intrigeert! Inspringende nissen zorgen voor een suggestief effect van ruimte. De kopse kant van de gangzone is bekleed met matglas dat aan de achterzijde wordt belicht. Wie niet beter weet, verwacht hier nog meer kamers. geen Kamer hetzelfde De brede gangzone geeft stukje bij beetje zijn geheimen prijs. Zo blijkt dat geen enkele ruimte dezelfde vorm heeft, wat resulteert in boeiende zichtlijnen. Ook verschilt hierdoor telkens de opstelling van bureaus, tafels en kasten. De binnenmuren zijn opgebouwd uit slanke, metalen panelen afgewisseld met veel glas - voor een maximale lichtinval. rood! Rood - hoe kan het anders - is de huisstijlkleur van dit advocatenkantoor met passie. Het ingetogen donkerrode tapijt doet echter ook recht aan het klassieke karakter van het vak. Het zorgt voor een warme uitstraling en eenheid. Ook het meubilair is een mix van modern en klassiek met lichtmetalen frames en een fraaie, notenhouten afwerking. Bos & Partners Strawinskylaan 811, A8 Interieurontwerpbureau Studio m² 336 m² 2008 De gangzone geeft een optimaal ruimtelijk en spannend effect door de inspringende nissen. The corridor s staggered niches give an optimal spatial and exciting effect. WTC OFFICE INTERIORS: WITH SPIRIT ORIGINAL AND FAMILIAR Bos & Partners is a small, independent law office that distinguishes itself with its fast and sharp way of doing things. The firm s motto is Win first, then fight. The design of the offices reflects that mentality: this law office combines the traditional practice with a unique, innovative spirit. EXCITING DESIGN Achieving a maximum spatial effect in a complete office of 336 m² - with a reception area, a facilities area, a kitchen, a meeting room and five work offices - was high on the Bos & Partners wish-list. Interior design company Studio m² made an exciting design to accomplish it. INTRIGUING From the entranceway, visitors look through into the corridor that opens up onto the management and work offices. This vista intrigues! Staggered niches create a suggestive effect of space. The wall at the end of the corridor is clad with matte glass illuminated from behind. If one didn t know better, one would expect to find more offices here. NO OFFICE IS THE SAME. Bit by bit, the broad corridor reveals its secrets. Such as the fact that no two rooms have the same shape, which results in an exciting sightline. The positions of desks, tables and cabinets are also different in every space as a result. The interior walls are built up out of slender, metal panels alternating with a great deal of glass, resulting in a maximum light fall. RED! Red - would you expect anything else? - is the house style colour of this passionate law firm. Nevertheless, the restrained dark red carpet is a fitting reference to the traditional nature of the profession. It ensures a warm image and a unity. The furniture is also a mixture of modern and traditional, with lightmetal frames and a lovely, walnut finish. bos & partners 26 27

16 Zuidas in ÉÉn KlaP in beeld Het informatiecentrum van Zuidas Amsterdam - kern van de Zuidas organisatie - is gevestigd in de Centrale Hal. Informeren over plannen en de ontwikkeling ervan in het Zuidas-gebied aan groepen mensen is een primaire taak. Het informatiecentrum onderging begin 2010 een facelift en won aan toegankelijkheid en functionaliteit. De foto-expositie is snel aan te passen aan de thematiek van een bijeenkomst; de rode wand is magnetisch. Ook de verlichting is vriendelijker en strategisch-functioneler geworden. Het aantal plafondlampen is teruggebracht ten faveure van de indirecte verlichting bij de leestafel en in de rode wand. Uiteraard staat de maquette in de schijnwerpers. Het hart van de presentatieruimte wordt gevormd door de maquette op de grote tafel. De terugwijkende tafelrand voorkomt een massief effect en laat de aandacht van de bezoeker 100% bij de maquette. The heart of the presentation room is dominated by the model on the large table. The retreating table edge reduces the solid effect and leaves the visitor s attention completely on the model. Gemeente Amsterdam Strawinskylaan 59, Centrale Hal Perspekt Studio s 480 m² Voorjaar 2010 hart Het hart van de presentatieruimte wordt onveranderd gevormd door de omvangrijke, maar ranke tafel met daarop een actuele maquette van de Zuidas. De visiekaart, luchtfoto, stadsplattegrond en een presentatie van de toekomst van het gebied vormen de schil er omheen. Het verhaal van de Zuidas is visueel in één klap in beeld. nieuw Nieuw is de opvallende rode wand, links van de entree, met in het midden een halfronde balie. Voorheen moest de bezoekers meters maken om bij de receptie te komen - nu is deze dichtbij. rugdekking De balie staat haaks op de - ongewijzigde - kantoorruimtes aan de raamkant. Door de glazen binnenpui heeft de receptioniste zó oogcontact. Achter de gesloten binnenwand is de garderobe onzichtbaar weggewerkt. Tevens geeft deze rugdekking aan de vergaderruimte. Hier is privacy belangrijk. De glazen wand tussen Centrale Hal en de ruimte van het Projectbureau heeft een matte belettering. Bij de vergaderruimtes is deze extra verdicht. Een matte belettering zorgt voor de gewenste mate van privacy in de ruimtes erachter. WTC ZUIDAS INTERIORS: VIEW AT ORIGINAL A GLANCE AND FAMILIAR Matte letters ensure the desired degree of privacy in the rooms behind them. The information centre of Zuidas Amsterdam - the heart of the Zuidas organisation - is located in the Central Hall. Providing information to interested groups about plans and the development in the Zuidas area is a primary task. At the start of 2010, the information centre was given a facelift that improved its accessibility and functionality. HEART The heart of the presentation room remained unchanged: a large, slender table holding an up-to-date model of the Zuidas. The map of the Zuidas as it will be, an aerial photograph, city map and a presentation of the future of the area surround the model. It brings the Zuidas story into view at a glance. NEW The striking red wall to the left of the entranceway with a semicircular reception desk in the middle is a new element. In the past, visitors had to walk many meters before finally reaching the reception desk. Now it is very close. The photographic exhibition can be changed quickly to match the theme of a meeting: the red wall is magnetic. The lighting is also friendlier and has become more strategically functional. The number of ceiling lamps has been reduced in favour of the indirect lighting at the reading table and in the red wall. And, of course, the model is in the spotlight. BACK TO THE MEETING The reception desk is at right angles to the - unchanged - office spaces on the window side. The receptionist can make eye contact easily through the glass interior façades. The wardrobe has been concealed behind the closed interior wall. That also gives back coverage to the meeting room. Privacy is important here. The glass wall between the Central Hall and the Project Office has matte lettering. The wall has been sealed additionally in the meeting rooms. De opvallende, rode wand voorziet in twee functies: ontvangst en presentatie van foto s en beelden. Rood is tevens de verbindende kleur in het interieur. The striking red wall has two functions: reception and presentation of photographs and images. Red is also the common colour theme in the interior. zuidas centrale hal 28 29

17 bouwen en verbinden Het kantoor van Zuidas Amsterdam biedt met flexplekken, vergaderruimtes en een plaza ruimte aan zo n veertig project managers. Naast een zakelijke functionaliteit, straalt de omgeving plezier uit in de eigen core business: werken aan ontwikkeling en bouw van een rijkgeschakeerd woon- en werkgebied. De Zuidas. basis De basis vormt het wandenplan; een vingerwijzing naar de bouwende en verbindende functie van het Projectbureau. Volumineuze binnenwanden framen het glas van de binnenpuien. Geenszins log, wel solide. Op strategische punten markeren antracietkleurige poorten de overgang naar een andere kantoorzone. PrivacY Twee poorten zijn meteen te zien in de receptie. Deze lijkt twee maal zo groot door de open verbinding met het secretariaat. Fuchsia is hier een fris kleuraccent, toegepast in balie en stoeltjes. Ook de beletterde glazen binnenwanden vallen op. De belettering is, net als bij de ontvangstruimte in de Centrale Hal, zo toegepast dat hij receptie en vergaderruimtes naar wens meer of minder privacy geeft. informeel Tussen vergaderkamers en open werkvloer ligt de plaza: een informele lunch- en vergaderplek. De plaza heeft een caféachtige uitstraling met losse tafeltjes en een lange wandbank tegen de appelgroene muur. Een andere wand toont het stratenplan van de Zuidas. Een doorkijk in deze muur verbindt met de werkvloer. groen Op de Zuidas wordt duurzaam en groen gebouwd. De vloerbedekking: slijtvaste tapijttegels en eikenhouten parket, refereert hieraan, evenals de frisse groen- en bruintinten in de vergaderkamers en op de plaza. Een aantal wanden toont levensgrote sfeerbeelden van de Zuidas. Sfeerbeeld in de kleine vergaderruimte; zó groots en groen wil de gemeente bouwen. Mood picture in the small meeting room: that is how big and how green the municipality wants to build. Projectbureau Zuidas Strawinskylaan 481, F4 Rever Nagelkerke 450 m² Juli 2007 BUILDING WTC INTERIORS: AND CONNECTING ORIGINAL AND FAMILIAR The offices of Zuidas Amsterdam offer accommodation to approximately 40 project managers in flex workstations, meeting rooms and a plaza space. In addition to a businesslike functionality, the environment also radiates pleasure in its own core business: working on the development and construction of a richly variegated residential and working area. The Zuidas. BASICS The office design is based on the wall plan: which refers to the building and connecting function of the Project Bureau. Voluminous interior walls frame the glass of the interior façades. Not at all heavy, but solid. At strategic points, anthracitecoloured portals mark the transition to another office zone. PRIVACY Two portals are immediately visible in the reception area. They appear to be twice as large as they really are because of the open connection with the secretariat. The fuchsia colour adds a fresh colour accent that is repeated in the reception desk and the chairs. The glass interior walls with their lettering also catch one s eye. The letters here have been done, just as with the reception area in the Central Hall, so that they give the reception area and the meeting rooms more privacy or less, as desired.the plaza is located between the meeting rooms and the open-plan work area: an informal lunch and meeting area. The plaza has the feeling of a café with individual tables and a long wall bench against the apple-green wall. Another wall shows the street plan of the Zuidas. A looking hole in this wall connects the space to the working area. GREEN Construction in the Zuidas is done sustainably and environmentally friendly. The floorcovering: wear-resistant carpet tiles and oakwood parquet reflect that, as do the fresh green and brown shades in the meeting rooms and in the plaza. Several walls show life-size mood images of the Zuidas. De multifunctionele plaza is caféachtig met de wandbank en losse tafeltjes. The multifunctional plaza has the feel of a café with its wall bench and individual tables. Een poort scheidt receptie en administratie. De glazen binnenwand is semitransparant, met behulp van belettering. A portal separates the reception area and administration. The glass interior wall is translucent with help from the lettering. zuidas 30 31

18 espressobar in italiaanse stijl Caffé Belmondo aan het Zuidplein is een espressobar in alleen of met vrienden Italiaanse stijl. Het cafe heeft een uitnodigende, vriendelijke Rechts nodigt een zachtleren bank uit om plaats te nemen. Ervoor uitstraling. Materiaalkeuze, vormen en warme kleuren dragen staan ronde tafeltjes die met hun metalen voet verankerd zijn in daaraan bij. Maar ook de baristas, de geuren en geluiden van de vloer. Naar Belmondo ga je alleen of met vrienden; elk tafeltje koffie en de muziek maken de sfeer. is dan ook voorzien van een extra stoeltje. Kleurrijke kunst spat van de warmrode muren. De tafelbladen zijn uitgevoerd in de verleiding dezelfde rode houtfineer als de balie en de kast. Links bevindt zich de koffiebar met zijn afgeronde hoeken, matglazen scherm en in hoogte variërend marmercomposiet het uitzicht blad. Erop de verleiding: vitrines met panini, mandjes met Alhoewel Caffé Belmondo expliciet een ontspannen plek wil zijn croissants en pain au chocolat, schalen met taarten en Italiaanse in de hectiek van het WTC, wordt het uitzicht daarop gekoesterd. sandwiches. Achter de koffiebar een brede, plafondhoge kast Rust bieden vooral de lange leren bank en het comfortabele met een open bovenkant. Hier staan glazen, theesoorten en zitje van vier leren fauteuilles, achterin het caffè. Vooral vanaf flessen in het gelid. Op het marmercomposiet blad doen de de krukken aan de raamtafels, heeft de bezoeker tijdens het koffiemachines hun werk. lezen van de krant ruim zicht op de zwierige dynamiek van het Zuidplein en op het chique binnenplein van de H-toren. WTC ESPRESSO INTERIORS: BAR, ITALIAN ORIGINAL STYLE AND FAMILIAR Caffé Belmondo, located on the Zuidplein, is an Italian-style A SOLO OR WITH FRIENDS espresso bar. The design, choice of materials, and warm To the right, a soft leather couch invites one to sit and relax. colours are all part of a pleasant, welcoming ambience. The Small round tables are placed within easy reach, with their baristas are specialized in the art of preparing espressos and metal legs anchored to the floor. One can go to Belmondo da cappuccinos. The sounds and the aromas of brewing coffee solo - on one s own - or with friends; an extra chair is at each blend with the background music to create a unique coffee table. Eye-catching, colourful artworks hang on the warm red bar mélange. walls, and the tables are finished in the same reddish wood veneer as the counter and the cabinet. THE SEDUCTION On the left side is the coffee bar, with a matte glass screen, THE VIEW rounded corners and a marble-composite counter varying in While offering a place of relaxation amid the hectic comings height. Here begins the seduction: display cases with panini, and goings of the WTC, Caffé Belmondo s lively view onto all baskets with croissants and pain au chocolat, trays of pies the activity is treasured. For peace and quiet, take a seat on and Italian sandwiches. Behind the bar, a broad, ceiling-high the long leather couch or in the comfortable seating area with cabinet contains an array of glasses, bottles and a selection of four leather armchairs, at the rear of the caffè. When seated teas. The coffee machines, proudly displayed on the marblecomposite counter, are hard at work. day s newspapers, guests can enjoy an expansive view of the at the stools on the window-side tables, browsing through the vitality of the Zuidplein and the chic courtyard of the H Tower. De balie is ingelegd met verspringende vlakken houtfineer. Direct bij de ingang biedt een gekoelde muurkast verse producten zoals vruchtensappen en nog af te bakken panini s. The counter is inlaid with alternating wood veneer sections. Right by the entrance, a refrigerator wall unit holds fresh products, such as fruit juices and panini that you can finish off at home. Caffé Belmondo Zuidplein 18 The Retail Company, Jan Kroon 70 m² Maart 2007 caffé belmondo 32 33

19 home base: brazilië Respect voor het milieu en verbondenheid met thuisland Brazilië: twee zaken die in het oog springen bij het interieur van het Amsterdamse kantoor van CBMM Europe. Dit bedrijf is gericht op de handel van niobium-based producten. Dit metaal wordt gewonnen in een mijn, vlakbij Sao Paulo, waar het hoofdkantoor van CBMM is gevestigd. braziliaans! Het Amsterdamse kantoor heeft de open uitstraling die past bij de sales functie. De rechthoekige ruimte is zo symmetrisch mogelijk ingedeeld, met scheidingswanden wanneer nodig, en lange zichtlijnen waar dit kan. Aan de uiteinden bevinden zich gesloten kantoren. De receptie en het open kantoorgedeelte worden gescheiden door een, iets uit de gevel geplaatste, tussenwand. De manshoge foto van de Braziliaanse mijn duidt de core business van dit bedrijf. Ervoor staan twee met suède en stof beklede stoelen - van Braziliaans design. bewuste band Kwaliteit en hoogwaardige afwerking kenmerken dit interieur. Daarbij is veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen; een verwijzing naar de bewuste band met de natuur. Zo bestaat de geoliede parketvloer uit reepjes eiken sloophout. Binnenramen en deuren hebben een naturel ogend white wash eiken frame. Ook in de meubels, zoals bij de lage kasten en de balie, komt deze houtsoort terug. oog voor detail Het meubilair is deels van het merk Vitra, deels design of op maat gemaakt. De bureaus zijn, net als de lange, witte kastenwand, strak en functioneel. Lampen en computerschermen zijn op de middenstrook gemonteerd, waardoor bedrading netjes is weggewerkt. Bij de twee werkkamers, grenzend aan het open kantoorgedeelte, zorgt een kantachtig algengordijn voor extra privacy. Een kantachtig algengordijn zorgt bij de werkkamers voor extra privacy. CBMM Europe Zuidplein 96, H11 Dijk & partners 200 m² Augustus 2007 HOME WTC INTERIORS: BASE: BRAZIL ORIGINAL AND FAMILIAR A lacy algae curtain provides extra privacy in the workrooms. Respect for nature and a connection with homeland Brazil are two aspects that catch the eye in the interior of the Amsterdam offices of CBMM Europe. The company s business concentrates on trading niobium-based products. That metal is mined close to Sao Paulo, where the head office of CBMM is located. BRAZILIAN! The Amsterdam office has an openness that fits in well with the sales role. The rectangular space has been set up as symmetrically as possible, with dividing walls where necessary and long vistas where possible. Enclosed offices are located at the two extremities. The reception and the open office space are separated by a partition that stands out from the façade somewhat. The Brazilian mine that lies at the heart of the company s business is visible to all visitors in a photograph that is as tall as a person. Two suede and fabric-covered chairs - designed in Brazil - stand in front of the photograph. CONSCIOUS TIES Quality and high-value finishes characterise this interior. The natural materials used make a major contribution to the effect and show the conscious ties with nature. The oiled parquet floor, for example, is made of strips of oakwood taken from demolitions. Interior windows and doors have a natural-looking whitewashed oaken frame. The oak is repeated in the furniture, too, such as the low cabinets and the reception desk. AN EYE FOR DETAIL Some of the furniture is Vitra brand, and some of it is custom made. The desks are austere and functional, as is the long, white cabinet wall. Lamps and computer screens are mounted on the central strip, making it possible to conceal the cabling. A lacy algae curtain provides additional privacy in the two workspaces that adjoin the open office section. cbmm europe 34 35

20 duurzaamheid en hoge wauw-factor De Chalet Group, opgericht in zomer 2009, heeft commercieel en residentieel vastgoed van Groningen tot Maastricht in de portefeuille. Meer dan gecharmeerd van het concept duurzaamheid, handhaafde de jonge vastgoedbeheerder, bij vestiging in het WTC, het interieur van zijn voorganger. sfeervol De directiekamer ademt de sfeer van een exclusieve sociëteit: wie hier wordt ontvangen, weet zich een gewaardeerde gast. Wand- en plafondpanelen van wengé geven de ruimte een warm cachet, comfortabele leren banken en fauteuils nodigen Hier ontvangen de portefeuillemanagers in stijl diverse uit om plaats te nemen. De chromen lampen en elegante vazen vastgoedpartijen en collega-beleggers. Het oorspronkelijke uitgangspunt bij het interieurontwerp: iedereen moet zich hier zorgen voor moderne, lichte accenten. In de kastenwand is een beeldscherm geïntegreerd voor zakelijke presentaties. thuis voelen staat nog - als een huis. gul Kwaliteit Het elegant-klassieke kantoor in de G-toren heeft een hoge wauw-factor. Receptie, kantoren, vergaderruimte en bar zijn alle uitgevoerd in een hoogwaardige mix van wengéhout, roestvast staal en donker leer. Kwaliteit uit zich ook in bijzondere vormgeving. Zo voelt de akoestische wand in de corridor aaibaar door de bekleding met zachte rollen leer in diverse soorten en tinten. De bar biedt alle gelegenheid tot informeel contact met collega s of voor een gul onthaal van gasten. Aan de eettafel kan een klein gezelschap plaatsnemen voor lunch of diner. Ingebouwde, goed voorziene klimaatkasten zorgen bij een feestje voor wijnen die perfect op temperatuur zijn. De spiegel achter de bar transformeert s avonds in een beeldscherm, geschikt voor driedimensionale projectpresentaties - of voor een voetbalwedstrijd. De directiekamer ademt de sfeer van een exclusieve sociëteit. The management offices exude the feeling of an exclusive society. Chalet Group, G5 630 m² Oorspronkelijk ontwerp: 2008 WTC SUSTAINABILITY INTERIORS: AND ORIGINAL HIGH WOW! AND FAMILIAR QUOTIENT The Chalet Group, which was formed in the summer of 2009, ABIANCE-RICH has a commercial and residential property portfolio from The management offices exude the feeling of an exclusive Groningen to Maastricht.Being more than simply enchanted by society: when you are received here, it is as a valued guest. the concept of sustainability, the young property management Wall and ceiling panels of wengé give the space a warm cachet, firm simply kept the interior decor of its predecessor when it and comfortable leather sofas and easy chairs invite one to moved into premises in the WTC. The portfolio managers can take a seat. The chrome lamps and elegant vases provide light receive property clients and fellow investors in style here. The and contemporary accents. A video screen has been integrated original principle for the interior design: everyone has to feel into the cabinet wall for business presentations. at home here still stands - on solid foundations. WARM QUALITY The bar offers all the opportunities one could wish for for The elegant traditional offices in the G Tower have a very high making contact with co-workers or for an intimate reception of Wow! quotient. The reception area, the offices, the meeting guests. A small group could come together at the dining room room and bar have all been executed in a high-quality mix table for lunch or dinner. Integrated, well-stocked refrigerated of wengé wood, stainless steel and dark leather. Quality is cabinets ensure that the wine is at the perfect temperature for also expressed in the unique design. The acoustic wall in the parties. In the evening, the mirror behind the bar becomes corridor, for example, has a nice, caressable feeling because of a video screen: ideal for 3-D project presentations - or a the soft rolls of leather in various sorts and tints that cover it. football match. Eén wand van de corridor heeft een akoestische bekleding met zachte rollen leer. One of the corridor walls has acoustic cladding using soft rolls of leather. chalet real estate 36 37

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005

ing real estate representatief, Functioneel Én geborgen ING Real Estate Zuidplein 200, H24 Royal Haskoning 600 m² Oktober 2005 representatief, Functioneel Én geborgen Op de 24 e verdieping van de H-toren heeft ING Real Estate glas - eigenaar van het WTC Amsterdam gebouwencomplex - een In het ontwerp is openheid een leidraad. Rechts

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort THE ICON IS OPEN Welcome to Delftse Poort 1 TABLE OF CONTENTS A unique opportunity 3 Welcome to Rotterdam 7 Welcome to Rotterdam Central District 11 Welcome to Delftse Poort 15 Modern work and meeting

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl UITNODIGING zaterdag zondag 12.00-18.00 uur kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl In deze folder vindt u een overzicht van de deelnemende kunstenaars met een korte beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES HAARLEM EN OMGEVING MEETING AND EVENT VENUES IN AND AROUND HAARLEM HAARLEM.NL 1 2 Haarlem Marketing Haarlem, wereldplek met een menselijke maat Haarlem a friendly sized,

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

het nieuwe rijksmuseum

het nieuwe rijksmuseum het nieuwe rijksmuseum 06 Cruz y Ortiz leggen structuur bloot 16 Museum is overrompelende entree rijker 42 Het verbod op een witte wand voor oude kunst 50 Er is meer Cuypers te zien dan ooit 66 Uitgraven

Nadere informatie

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画 2010-2014 COVER: AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Na 70 x 80 cm, 2011 1 2 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen /

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents grachtenhuizen Houses on the Amsterdam Canals Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents Gefotografeerd door Photographed by Arjan

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie