Weekbrief ZONDAG uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke"

Transcriptie

1 ZONDAG uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke uur Avonddienst Ds. E.M. de Jong Thema: PRAISE Kom allen naar Mij toe, die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Matt. 11:28 (WV) Weekbrief

2 Orde van Dienst Ochtenddienst 14 Juni 2015 Avonddienst 14 Juni 2015 Ds. E. A. van Hoof Ds. E.M. de Jong Kerkenraad: Peter Maliepaard Kerkenraad: Peter Maliepaard Organist/pianist: Piet Westhoeve Organist/pianist: Ineke van Erkelens Praise Zingen uit liefde voor God Ingangspsalm: 33: 1, 8 Psalm 33 Welkom en Groet Zingen: JdH 149 Inleiding op de dienst Kinderlied Opw. Kids 69 Morgengebed (staande) Zingen: Opwekking 717 Schriftlezing: Joh. 5: 1-9a Zingen: ZG 67: 1, 4,5 Verkondiging God doet het onmogelijke Zingen: Opwekking 281 Viering Heilig Avondmaal Uitnodiging en gebed Zingen: ZG. 239: 1,4 Wij delen van brood en wijn Zingen: Opwekking 493 Dankgebed en Voorbeden (staande) Zingen: Gezang 704 (NLB):1 en 3 Mededelingen Offeranden Slotzang: Psalm 68:10 Zegenbede Praise Opw. 700 Opw. 635 Welkom Opw. 488, Opw. 767, Opw. 497 Korte inleiding/uitleg Opw. 753, Opw. 639 Gebed More love Opw. 400 Opw. Kids 107 en 100 Opw. 597, Opw. 691, Opw. 494 Gesproken woord Opw. 392 Afsluiting en dankgebed Opw. 404 Zegen Tweede collecte t.b.v. Diaconaal Fonds Na het kindermoment gaan de kinderen van 4-12 jaar naar de kinderdienst, er wordt verteld over de Heilige Geest roept en zet ons in. 1 Sam. 3 Er wordt een collecte gehouden voor straatkinderen in Peru. In de Avonddienst hebben we onze Jaarlijkse PRAISE, dan zingen we allemaal liederen over God s liefde en over onze liefde voor God en onze naaste. Twee liedjes zingen en spelen we met de kinderen.

3 Wij denken aan onze zieken en ouderen Agenda Vandaag 14 Juni Avondmaalviering Donderdag 18 Juni uur Ds. E.A. van Hoof uur Praise oefenen Vrijdag 19 Juni uur Explorers en Roverstam uur Ds. E.M. de Jong Zaterdag 20 Juni Praise Gospelkoor Maandag 15 Juni uur Kringloop markt uur Welpen en Scouts uur Moment van gebed Jan Joosten uur Gebedsgroep uur Zangavond Dinsdag 16 Juni Zondag 21 Juni uur Gospelkoor Doop en Belijdenis dienst Woensdag 17 Juni uur Ds. E.M. de Jong Uiterste inleverdatum kopij Perspectief uur Jeugdprogramma Jarig: Dhr. J. Tieks, C. Hooftstraat 5, uur Ds. E.M. de Jong 3245 JR Sommelsdijk Bijzondere gast spreker Tass Saada A.s. Zaterdag 20 juni wordt weer de jaarlijkse kringloopmarkt gehouden in de ring van het dorp. Van tot uur kunt u weer naar hartenlust snuffelen in de vele kramen en ook aan de inwendige mens is gedacht. Een deel van de opbrengst gaat naar kinderboerderij de Zuidwester op Hernesseroord. We hopen u deze dag te mogen begroeten! De organisatie zoekt nog sponsoren voor de huur van de kramen. De huur bedraagt 15,= per stuk. Wilt u de huur van één of meerdere kramen (of allemaal) sponseren, neem dan contact op met Hans van Dam, tel

4 Doopsgezinde Gemeente Ouddorp Dorpstienden AS Ouddorp Mededeling voor de medewerkers van de kringloopmarkt: om uur zal er een dagopening zijn in de dorpskerk. Nieuwe leden Zondagochtend 21 juni zullen we in een feestelijke dienst nieuwe leden verwelkomen. Dit is altijd weer een bijzonder moment in het gemeenteleven en u bent allemaal van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Annette Breen en Klarie Nap zullen toetreden op hun belijdenis van het geloof. Vlinders Een poosje terug kon u vlinders kopen voor het vlinder project van de school het Helinium, voor de stichting Make-a-Wish. Via een intekenlijst kon u de vlinders bestellen, dat waren er wel 50. Als bedankje van de school ben ik uitgenodigd door de wethouder van Hellevoetsluis, die ook beschermheer is van dit project, daar is de 251 euro overhandigd. Bij deze wil ik u hartelijk danken voor de vlinders die u heeft gekocht om zo Make-a-Wish te ondersteunen. Kees Hameeteman. Maandagavond 1 juni hebben wij, de nominatiecommissie, tijdens de gemeentevergadering verslag mogen doen van onze zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden. Helaas is het vinden van iemand tot nu toe niet gelukt. Wij als commissie hebben steeds het vertrouwen gehad dat, ook al werd er steeds nee gezegd op onze vraag, God een weg zal gaan met ons als gemeente en er een oplossing zal komen, al zien wij die nu nog niet! Misschien leest u dit en voelt u de drang (misschien twijfelachtig, misschien duidelijker) om u beschikbaar te stellen en bent u niet door ons gevraagd, dat zou zomaar kunnen! Schroom dan niet om met iemand van de nominatiecommissie contact op te nemen zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. U mag ons persoonlijk aanspreken, maar het mag ook via de mail ( )of telefoon ( ). U heeft hiervoor tot 15 juni de mogelijkheid. Wij hopen en bidden dat u allen de noodzaak inziet dat er mensen nodig zijn die de gemeente mee willen helpen sturen. Met een vriendelijke groet, de nominatiecommissie. Anneke Akershoek, Ineke Nagtegaal, Cor Joppe, Peter Maliepaard, Jelma van Oostenbrugge en Hans Vermeulen.

5 Ingangspsalm: 33: 1, 8 Psalm Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word' als nooit tevoren, door wie Hem behoren t feestlied ingezet! Meld de blijde mare, bij de klank der snaren, steek de loftrompet. 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd. Zingen: JdH 149 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Refrein Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

6 Kinderlied kids Opw 69 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wanneer het s avonds donker wordt en je geen hand voor ogen ziet, dan doe je ook een lichtje aan, zodat je ziet waar je kunt gaan. Ja, zo is ook het Woord van God. Het helpt je als je niks meer ziet. Want elke keer als je het leest, dan zul je zien waar je kunt lopen en waar je heen kunt gaan Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds; Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Refrein Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Refrein 2x

7 Zingen: ZG 67: 1, 4,5 1.Daar ligt een man op een matras Al acht en dertig jaar. Want niemand van wie wel genas Stond later voor hem klaar 4.Maar hoor, een onbekende stem: Wil jij weer beter zijn? Wie is die man? Hoe kent Hij hem, Zou dat een broeder zijn? 5.Hij zegt sta op en wandel weer! Al heb je dan geen mens, Al duurt het heel lang, eens komt de Heer En vervult je wens. Zingen: Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. Zingen: ZG. 239: 1,4 1. Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, Gij roept, Gij zult de gastheer zijn voor lammen, doven, blinden; Gij nodigt: Komt en drinkt en eet, komt, alle dingen zijn gereed wie God zoekt, zal Hem vinden! 4. Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, Gij roept ons, hoe verdwaald wij zijn, Gij noemt ons uw beminden; Gij brengt uw schapen weer naar huis,

8 Gij schenkt uzelf - hier zijn wij thuis; wie God zoekt zal Hem vinden! Zingen: Opwekking 493 Jezus, wat een heerlijke naam; Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan; Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam; zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, waarheid die mij sterk doet staan; Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam; heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, held in de strijd. Vergeving en reiniging, warmte en licht, liefde die mij op doet staan; Jezus, wat een heerlijke naam. Vergeving en reiniging, warmte en licht, liefde die mij op doet staan; Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam. Zingen: Gezang 704 (NLB):1 en 3 1. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 3. Lof, eer en prijs zij God die troont in t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest

9 moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Slotzang: Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven. Avonddienst Praise Opw. 700 Kom zing een nieuw lied want dit is een nieuwe dag. ) Zet de poorten open en zing je lied voor Hem. ) Kom zing een nieuw lied, Hij heeft je roep gehoord. ) 2x En de trouw en liefde van God zijn ook voor jou! ) Hij glimlacht en schijnt zijn licht op ons. Hij redt ons en steunt ons liefdevol. Mijn Redder, mijn sterkte is de Heer. Deze dag leef ik voor Hem en geef Hem eer! (Refrein) Zijn goedheid rust elke dag op ons. Zijn liefde verdrijft de angst in ons. Mijn schuilplaats, mijn toevlucht is de Heer. Deze dag leef ik voor Hem en geef Hem eer! (Refrein)

10 Breng dank aan de Heer jouw God. Geef eer met een dankbaar hart, ) Hij toont zijn liefde hier vandaag! Breng dank aan de Heer, jouw God.) 3x Geef eer met een dankbaar hart. Open je hart voor Hem vandaag! ) Refrein 2: Ik zing een nieuw lied en breng Hem de hoogste eer want de nieuwe dag is vol zegen van de Heer! Ik zing een nieuw lied en breng Hem de hoogste eer. Zet je hart wijd open en zing je lied voor Hem! Opw. 635 Refrein (2x): Wij zijn bij elkaar om U te eren, want U bent het waard, Here der heren. Geen God is als U, zo geweldig, ontzagwekkend en heilig, Heer. En Vader wat U ook doet komt uit uw trouwe hand en een hart vol liefde; U bent genadig en goed in uw volmaakte plan voor wie U liefheeft. (Refrein) In zijn liefde zijn wij Hem zoveel waard dat Hij zijn eigen Zoon zelfs niet heeft gespaard. Des temeer verhoort en voorziet Hij ons die bidden in zijn naam (4x) Refrein zo geweldig, ontzagwekkend en... zo geweldig, ontzagwekkend en... heilig, Heer. Opw. 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

11 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. (Refrein 2x) Opw. 767 Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: de zegen van God, een eindeloos leven. Opw. 497 Ik wil leven door uw Geest en in waarheid, o Heer. Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer. Ik geef alles op voor U en houd niets apart. Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart. Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart. Heer, mijn dankbaarheid is groot om wat U hebt betaald. Door uw lijden en uw dood werd mijn leven bepaald. U nam alle schande weg van mijn zonde en schuld en hebt mij vanaf uw troon met uw liefde vervuld. (Refrein 2x)

12 Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U, ik zing uit liefde voor U ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart. Opw. 753 Nu ik bij U kom in uw heiligdom in uw tegenwoordigheid kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer met al mijn tranen en mijn strijd Ik geef wat ik heb houd niets apart open voor U mijn hart Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn En ik bid U Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor U mag zijn (2x) Nu ik bij U kom in uw heiligdom omgeven door uw majesteit leg ik alles, Heer, in uw handen neer In zwakheid en gebrokenheid geef ik wat ik heb houd niets apart open voor U mijn hart Opw. 639 Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, laat mij zeggen dat ik van U hou. Heer, laat mij zijn in de schaduw van uw schoonheid, laat mij zien uw grote trouw. Heel de aarde beeft als uw woord weerklinkt, en de hemel die schudt door uw kracht. Maar 'k heb U lief met heel mijn hart, Heer, o mijn Redder, mijn God en Vriend. Heer, laat mij horen hoe U fluistert, als U zachtjes tot mij spreekt. En toon mij dan uw macht en uw luister tot ik voel het vuur van uw Geest. Laat U vinden in de droogte, maak dit stof tot heilige grond. En hier ben ik, ik geef mij volledig aan U, mijn God en Vriend. Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, alles in mij roept uit naar U. En ik verlang U dieper te kennen. Ik vond vergeving dicht bij U. Uw genade is zo oneindig groot, U noemt mij een kind van God. Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, o mijn Redder, mijn God en Vriend. Uw genade is zo oneindig groot, U noemt mij een kind van God. Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, o mijn Redder, mijn God en Vriend. Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, o mijn Redder, mijn God en Vriend.

13 More love More love, more power, more of You in my life (2x) I will worship You with all of my heart I will worship You with all of my mind I will worship You with all of my strength For You are my Lord Opw. 400 Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof. Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet. Kinderlied 1 KinderOpwekking 107 Zing hoeveel je van God houdt, om wat Hij heeft gedaan en dat Hij elke dag opnieuw weer met je mee wil gaan. Refrein Looft Hem met bazuinen, met fluit en tamboerijn en zeg Hem met cimbalen hoe blij we met Hem zijn. Looft Hem met de citer, met ieder instrument en zeg Hem elke keer opnieuw hoe blij je met Hem bent. Zing hoeveel je van God houdt, om wat Hij heeft gedaan, om al wat Hij geschapen heeft, de sterren, zon en maan. (Refrein) Kinderlied 2 Kinderopwekking 100 Sta s even op als je Jezus lief hebt. Sta s even op als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt.geef elkaar de hand als je van Hem

14 houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Draai s even rond als je Jezus lief hebt. Draai s even rond als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Spring s in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring s in de lucht als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Ga s even zitten als je Jezus lief hebt. Ga s even zitten als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Your love is amazing (vertaling op blz 13) Your love is amazing, steady and unchanging Your love is a mountain, firm beneath my feet Your love is a mystery, how You gently lift me When I am surrounded, Your love carries me Refrein Hallelujah (3x) Your love makes me sing (2x) Your love is surprising, I can feel it rising All the joy that's growing deep inside of me Every time I see You, all Your goodness shines through And I can feel this God song, rising up in me. (Refrein) Yes, You make me sing Lord, You make me sing, sing, sing How You make me sing. (Refrein) Opw. 691 Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, met heel je ziel en verstand. (Refrein) Dat is het grootste, het eerste gebod.

15 Het tweede, daaraan gelijk: heb je naaste lief, als jezelf. (Refrein) Dat is het grootste, het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk: heb je naaste lief, als jezelf. Vader, God almachtig, bron van echte liefde, laat mijn hart vervuld zijn van uw liefde, meer en meer. Jezus, mijn verlosser, U gaf Uzelf uit liefde. Laat mijn hart vervuld zijn van uw liefde meer en meer. (2x) Refrein (2x) Opw. 494 Soms als ik uw liefde voel zomaar op de straat, heel dicht bij, dan bid ik en fluister ik uw naam. Soms als U mij aanraakt Heer op een stil moment van de dag, dan zing ik: mijn God, ik heb U lief. En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten, als ik ervaar hoe groot uw liefde is. Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen: laat heel de wereld zien, hoe echt uw liefde is. Ik heb U lief, wil ik roepen over straat. Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart. Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep, ja, uw liefde heb ik lief. Opw. 392 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.

16 Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu. Opw. 404 Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. Tweeduizend jaar, en dag en nacht, brandt deze vlam, verlicht ons land. Mensen wachten, harten smachten, naar een liefde die verwarmt. Laat de vlam weer branden als een helder baken, als heraut van t morgenuur. Laat het lied weer sprank len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht waarmee wij gaan. Om hen die vallen, hen die wank len, op te vangen in uw naam. (Refrein)

17 More love Meer liefde, meer van U in mijn leven. Ik zal U aanbidden met geheel mijn hart. Ik zal U aanbidden met geheel mijn verstand. Ik zal U aanbidden met al mijn kracht. Want U bent mijn Heer. Opw 597 Vertaling van het Engelse lied Uw liefde is zo prachtig, eeuwig en standvastig; Uw liefde is een rots waar ik mijn voet op zet. Uw liefde is een wonder, U vindt mij bijzonder; als ik in de put zit, redt uw liefde mij. Halleluja, halleluja, halleluja, U maakt dat ik zing. Halleluja, halleluja, halleluja, U maakt dat ik zing. Uw liefde blijft steeds boeien en ik voel het groeien. Uw liefde geeft me blijdschap, heel diep in mijn ziel. Steeds als ik U zie, Heer, raakt uw liefde mij weer. En dan wil ik zingen, U geeft mij een lied. (Refrein) Uw liefde is zo prachtig, eeuwig en standvastig; Uw liefde is een rots waar ik mijn voet op zet. Uw liefde is een wonder, U vindt mij bijzonder; als ik in de put zit, redt uw liefde mij. Halleluja, halleluja, halleluja, U maakt dat ik zing. Halleluja, halleluja, halleluja, U maakt dat ik zing.(2x) U maakt dat ik zing, zing, zing. U maakt dat ik zing. Halleluja, halleluja, halleluja, U maakt dat ik zing. ) Halleluja, halleluja, halleluja, ) 4x U maakt dat ik zing, )

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot... Heb de moed om jezelf te blijven zien. In je beperktheid en je miskleunen, en in je grootsheid

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie