- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com"

Transcriptie

1 JOKE BUIS - DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com liedtekst-aanpassingen: Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

2 1. Heer, ik hoor van rijke zegen M.S. Bromet/W.B. Bradbury, arr. R. M. Buis & C. Mutsers Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer laat ook van die milde regen druppels vallen op mij neer ook op mij, ook op mij druppels vallen ook op mij Ga mij niet voorbij, o Herder Maak mij gans van zonden vrij vloeit de stroom van zegen verder zegen anderen, maar ook mij Ja, ook mij, ja ook mij zegen anderen, maar ook mij Ja, ook mij, ja ook mij zegen anderen, maar ook mij Liefde Gods, zo rein, zo krachtig bloed van Jezus, rijk en vrij Gods genade, sterk en machtig Heer, verhoog Uzelf in mij Ook in mij, ook in mij Heer, verhoog Uzelf in mij Ook in mij, ook in mij Heer, verhoog Uzelf in mij

3 2. Stromen van zegen Joh. de Heer/J McGranahan, arr J. W. van Delft Er komen stromen van zegen Dat heeft Gods Woord ons beloofd Stromen verkwikkend als regen Vloeien tot elk die gelooft Stromen van zegen komen als plasregens neer Nu vallen druppels reeds neder Zend ons die stromen, o Heer Er komen stromen van zegen Heerlijk verkwikkend zal t zijn Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn Stromen van zegen komen als plasregens neer Nu vallen druppels reeds neder Zend ons die stromen, o Heer Er komen stromen van zegen Zend ons die stromen nu neer Geef ons die grote verkwikking Geef z ons voortdurend, o Heer Stromen van zegen komen als plasregens neer Nu vallen druppels reeds neder Zend ons die stromen, O Heer

4 3. Al de weg (leidt mij mijn Heiland) M.S. Bromet/R. Lowry, arr. R. M. Buis & J. W. van Delft, brassband arr. D. Keijzer Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer? Zoete troost en zaal'ge vrede heb ik steeds op Zijn bevel 'k Weet wat hier mij overkome Hij maakt alle dingen wel 'k Weet wat hier mij overkome Hij maakt alle dingen wel Al de weg leidt mij mijn Heiland door al 't aardse stormgebruis en volkomen vreugde wacht mij in het zalig Vaderhuis Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven aan Zijn voeten nederleg zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde mij de weg" zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde mij de weg" Al de weg leidt mij mijn Heiland Troost geeft Hij tot in de dood Als ik zwak ben in beproeving Sterkt Hij mij met 't Hemels brood Telkens als ik dreig te vallen en mijn ziel naar drinken smacht Geeft Hij mij het levend water En vernieuwt mijn levenskracht Geeft Hij mij het levend water En vernieuwt mijn levenskracht

5 4. Welk een Vriend is onze Jezus M.S. Bromet/C.C. Converse, arr. gebaseerd op een uitvoering van Steven Curtis Chapman Welk een vriend is onze Jezus Die in onze plaats wil staan Welk een voorrecht, dat ik door Hem Altijd vrij tot God mag gaan Dikwijls derven wij veel vrede Dikwijls drukt ons zonde neer Juist omdat wij 't al niet brengen In 't gebed tot onze Heer Leidt de weg soms door verzoeking Dat ons hart in t strijduur beeft Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft Kan een vriend ooit trouwer wezen Dan Hij, die ons lijden draagt Jezus biedt ons aan genezing Hij alleen is t, die ons schraagt Zijn wij zwak, belast, beladen En terneer gedrukt door zorg Dierb're Heiland, onze Toevlucht Gij zijt onze Hulp en Borg Als soms vrienden ons verlaten Gaan wij biddend tot de Heer In zijn armen zijn wij veilig Hij verlaat ons nimmermeer

6 5. Is uw paspoort getekend (Ieder uur, ied re stap brengt ons nader) J. Buurman, arr. R. M. Buis & J. W. van Delft Ieder uur, iedere stap brengt ons nader Bij de grens van leven en dood Heeft de Heiland uw paspoort getekend Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot Nog is het tijd De Heer heeft genâ De toegang is vrij door Golgotha Jezus ging voor Hij wacht aan de grens Is uw paspoort getekend, o mens Gij kunt zelf de tol niet betalen Zilver en goud verliest daar zijn macht Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang Tot het land waar de Heiland u wacht Nog is het tijd De Heer heeft genâ De toegang is vrij door Golgotha Jezus ging voor Hij wacht aan de grens Is uw paspoort getekend, o mens Het is nu het uur der beslissing Ieder toont dan zijn ware gezicht O, geloof in de Heiland Uw redder En Hij voert U naar t eeuwige licht Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang Tot het land waar de Heiland u wacht Tot het land waar de Heiland u wacht

7 6. De stad met paarlen poorten M. A. Alt, arr. R. M. Buis Lichtstad met uw paarlen poorten Wondere stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men hier op aarde Ooit uw heerlijkheid aanschouwd Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luisteren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem Schoon tehuis voor moede pelgrims Komend uit de zandwoestijn Waar zij rusten van hun werken Bij de springende fontein Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luisteren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luisteren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem

8 7. Ik zie een poort wijd open staan M.S. Bromet/S. J. Vail, arr. R. M. Buis & C. Mutsers Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen Van `t kruis waar k altijd heen mag gaan om vrede te bekomen Genade Gods zo rijk en vrij Die poort staat open ook voor mij Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij Die open poort, laat d ingang vrij De ingang tot het leven. Aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede geven. Genade Gods zo rijk en vrij Die poort staat open ook voor mij Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij In t hemelrijk, voor Jezus troon daar leidt het kruis tot zegen daar dragen wij voor kruis een kroon door Jezus bloed verkregen Genade Gods zo rijk en vrij Die poort staat open ook voor mij Voor mij, voor mij staat open ook voor mij

9 8. Geef de Heiland t roer in handen Joh. de Heer/G. Panzer, arr. R. M. Buis Geef de Heiland 't roer in handen Van uw aardse levensschip Hij zal veilig u doen landen Hij kent elke rots en klip Zij uw scheepje groot of klein Laat de Heiland Stuurman zijn Zij uw scheepje groot of klein Laat de Heiland Stuurman zijn Blijf toch rustig hem geloven Richt bij 't felste stormgedruis 't Hart omhoog, het oog naar boven Daar bracht Hij reeds velen thuis Hoe ook alles donker lijkt Laat de Heiland Stuurman zijn Hoe ook alles donker lijkt Laat de Heiland Stuurman zijn Veel gevaar bedreigt het leven Maar het grootst' is als 'k niet stil Alles aan Hem overgeven En ook zelf nog sturen wil Daarom Heiland, houd mij klein En wil Gij maar Stuurman zijn Daarom Heiland, houd mij klein En wil Gij maar Stuurman zijn

10 9. Veilig in Jezus armen live met brassband Together We re One M.S. Bromet/W. H. Doane, arr. R. M. Buis, brassband arr. D. Keijzer Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij Dat op de rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij Laat mij berustend wachten, totdat het duister vlucht En tot ik in de verte Uw licht zie in de lucht Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij Dat op de rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij

11 10. Vrees niet live met brassband Together We re One arr. R. M. Buis & J. W. van Delft, brassband arr. D. Keijzer Op t onvoorspelbaar water der grote levenszee Zal Jezus u bewaren, mits Hij gaat met u mee Vrees niet, houdt goede moed Vrees niet, houdt goede moed Vertrouw Hem, hoe de storm ook woedt Vrees niet, houdt goede moed

12 11. Nimmer alleen (Vrees niet, Ik ben met u) F. Jacky, arr. R. M. Buis Vrees niet, Ik ben met u Dat heeft Jezus beloofd Bent u eenzaam, verlaten En van vreugde beroofd Dit zal u vertroosten Sterken in de strijd Nooit zal Hij u verlaten Hij is met u altijd Nee, nimmer alleen, nee, nimmer alleen Hij zal u nooit verlaten, nimmer laat Hij u alleen Nee, nimmer alleen, nee, nimmer alleen Hij zal u nooit verlaten, nimmer laat Hij u alleen Wat u ook bedreige Welk gevaar u wacht Hoe het ook kan stormen Vrees geen donkere nacht Zaligheid en vrede Rust en veiligheid Hij geeft u Zijn belofte: "Ik ben met u altijd". Nee, nimmer alleen, nee, nimmer alleen Hij zal u nooit verlaten, nimmer laat Hij u alleen Nee, nimmer alleen, nee, nimmer alleen Hij zal u nooit verlaten, nimmer laat Hij u alleen

13 12. Zie slechts op Hem (Hij die rustig en stil) Joh. de Heer/D. B. Towner, arr. R. M. Buis Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil Hem in alles vertrouwt en gelooft Die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem Smaakt een vreugde, die nimmer verdooft Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood Dat toch nimmer het vuur in u doov' Wat Hij zegt moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan Geen bezwaren, vertrouw en geloof Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem O, hoe groot is t genot, als men wandelt met God Hier door 't leven gaat, eerlijk, oprecht Als in droefheid of vreugd Men in Hem zich verheugt En zijn al op 't altaar heeft gelegd Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem

14 13. Elk uur, elk ogenblik M.S. Bromet/R. Lowry, arr. R. M. Buis Elk uur, elk ogenblik Steun ik op U Uw woord alleen, o Heer Vertroost mij nu Mijn ziel heeft U zo nodig Elk uur, elk ogenblik O, zegen mij, mijn Heiland Tot U kom ik Mijn ziel behoeft Uw hulp In vreugde en pijn Wil elke dag, o Heer Nabij mij zijn Mijn ziel heeft U zo nodig Elk uur, elk ogenblik O, zegen mij, mijn Heiland Tot U kom ik O, zegen mij, mijn Heiland Tot U kom ik

15 14. Geen andere pleitgrond (Jezus, Uw Naam zij d hoogste eer) W. J. Kirkpatrick, arr. R. M. Buis, brassband arr. D. Keijzer Jezus, uw naam zij d' hoogste eer In hemel, aard en lucht Voor U knielt mens en engel neer En satan vreest en vlucht Geen andere pleitgrond hebben wij Niets maakt naast Hem ons vrij Het is genoeg, dat Jezus stierf Ja, stierf voor u en mij Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart Vol twijfel, vrees en pijn Hij brengt er vreugd' in plaats van smart Geen hart hoeft bang te zijn Geen andere pleitgrond hebben wij Niets maakt naast Hem ons vrij Het is genoeg, dat Jezus stierf Ja, stierf voor u en mij Tot aan mijn laatste ademtocht Zal 'k zingen Hem ter eer Die door zijn dood verzoening kocht Mijn Heiland en mijn Heer Geen andere pleitgrond hebben wij Niets maakt naast Hem ons vrij Het is genoeg, dat Jezus stierf Ja, stierf voor u en mij Het is genoeg, dat Jezus stierf Ja, stierf voor u en mij

16 15. Grijp toch de kansen (door God u gegeven) C. Oliphant-Schoch/I. D. Sankey, arr. C. Mutsers Grijp toch de kansen, door God u gegeven Kort is uw zijn hier, uw tijd snelt daarheen Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? D'arbeid der liefde, gedaan om u heen Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus Dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan Geef dan uw tijd niet aan zinloze zorgen Help hen, die vielen, breng troost in hun smart O laat uw licht schijnen, blij als de morgen Wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus Dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan Dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van:

Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van: Alles voor niets William Guthrie uitgave van: Eerder uitgegeven preken van jaargang 16 1. God met ons Charles Haddon Spurgeon 2. Het hoogste geluk John Brown 3. De tweede komst John Charles Ryle 4. Het

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN 1 EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN Door ANDREW GRAY 11 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1)

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) Geliefde gemeente, op deze biddag komt het Woord des Heeren tot ons vanuit de profetie van Haggai.

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie