Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen"

Transcriptie

1 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd Jezus volgelingen zijn. Een prachtfeest om te vieren. Nieuw leven door Jezus dood en opstanding. De dood heeft het laatste woord niet. De cirkel van het kwaad doorbroken! De kracht van de opstanding (Filippus 3:10) vraagt echter wel om doorvertaling in het concrete leven en de praktijk van alledag. Dit keer wil ik u een verslag doorgeven uit Woord en Dienst van wat je een gevolg van Pasen kunt noemen. Juist in de praktijk van het leven blijkt wat Pasen uitwerkt! Daoud Nassar Daoud is een Palestijnse christen met een boerenbedrijf in de buurt van Bethlehem. Hij staat onder zware druk om zijn land, dat al eeuwenlang aan zijn familie toebehoort, aan de staat Israël te verkopen. Temidden van alle frustraties en geweld wil hij niet vervallen in de spiraal van negativiteit en vergelding. Hij probeert haat met liefde te beantwoorden, blokkades met gesprek, intimidatie met openheid. Hij vertelt hoe hij een angstaanjagende ontmoeting met Israëlitische soldaten omboog naar iets positiefs. Confrontatie Ik reed s avonds laat met mijn drie slapende kinderen naar Bethlehem. Opeens sprongen er Israëlische soldaten voor de auto. Ze droegen maskers en zware wapens. Ik moest stoppen, uitstappen en zag hoe de laserstralen als een rode stip op mijn hartstreek schenen. Huiveringwekkend. Nu is het afgelopen, dacht ik. Ik probeerde met ze te praten. Zij waren ook bang, ze waren maar 18, 19 jaar oud, kwamen waarschijnlijk uit de grote stad en stonden daar midden in de nacht in the middle of nowhere wachtend op iets dreigends wat mogelijk zou kunnen gebeuren. Zulke jongens staan onder druk, en denken: daar is de vijand, dat wordt een aanslag, of wat ook maar. Ik legde uit dat ik van de heuvel naar Bethlehem ging. Ze moesten mijn auto checken. En ik zei: mijn drie kinderen slapen, ik wil ze niet wakker maken, zodat ze opeens soldaten met wapens en maskers zien. Dat zou een nachtmerrie voor ze zijn. Ik probeerde het conflict naar een lager niveau te brengen, zodat ze begrepen wat er gaande was. Ik moest toch mijn gezin uit de auto halen. Ik wekte de kinderen en praatte met ze in het Engels, dat verstonden de soldaten en mijn kinderen. Ik zei: er zijn Israëlitische soldaten met zware wapens en ze richten die op je. Maar onthoud: wees niet bang, het zijn ook vriendelijke mensen. Dat was moeilijk om te zeggen, want de soldaten maakten mij wel degelijk angstig. Maar dit was de boodschap die de hele conversatie veranderde. Ze gaven mij mijn ID-kaart terug en een van de soldaten zei: wilt u alstublieft mijn excuses overbrengen aan uw gezin? We deden iets verkeerd. Ik had geprobeerd de context te veranderen, en zij realiseerden zich dat ik helemaal niet de verwachte vijand was: gunst, dit is een gewoon gezin dat onderweg is! Ze hadden het zelf kunnen zijn! Als we het kwaad vergelden met het goed, dan brengen we het kwaad tot andere proporties. Ik hoop dat de soldaten naar huis gingen met een boodschap. Ik geloof dat ieder mens goed en kwaad in zich heeft, en ik denk dat het goede heel diep zit. Dus waarom niet ernaar graven? Ja, soms werkt het niet. Wisseling van perspectief Treffend laat dit incident zien hoe de houding van Daoud de situatie veranderde. Hoe geweld niet voortdurend met geweld beantwoord hoeft te worden. Hoe hij hiermee de gezindheid van Jezus representeerde. Hoe hij de boodschap van Pasen heel concreet vertaalde. Want Pasen vieren betekent dat je verstaat dat er een enorme wisseling van perspectief heeft plaatsgevonden. En wij mogen in onze situatie dat ook heel praktisch door vertalen. Meestal gelukkig in minder dreigende omstandigheden. Nico van Tellingen NB: Wie meer over Palestijnse christenen wil lezen die een weg van vrede zoeken in hun benarde situatie zie: 1

2 De Kerkdiensten 2 Zondag 29 maart Palmpasen Opstandingskerk 9.30 Ds. M. Paas organist: Arie Schüller kinderoppas Kruiskerk 9.30 Proponent M. Geluk organist: Marnix v.d. Ploeg kinderoppas Ds. M. Paas, Uur van Lofprijzing, gezamenlijke dienst organist: René v.d. Hoef Collectes voor KerkinActie en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Dr. S. Hiebsch Maranathakerk 9.30 Ds. M. van Binnendijk Petruskerk 9.30 Ds. J.A. Berkheij Proponent J. v.d. Bosch Overige diensten Het Baken ZIN-bijeenkomst Kapel Careyn Weddesteyn Mw. v.d.nagel-meter Hofpoort Grote zaal Mw. D. Wolters Weeksluiting t Oude Landt Zaterdag 28 maart Mw. v.d. Nagel-Meter Zaterdag 4 april Ds. J.C. Colenbrander Zaterdag 11 april Ds. G. Schouten Lutherse Kerk Vesperdiensten om uur Maandag 30 maart Ds. G. Schouten organist: Jeroen de Haan Dinsdag 31 maart Ds. N. van Tellingen organist: Hans van Vliet Woensdag 1 april Ds. J.A. Berkheij organist: Hans van Vliet Donderdag 2 april Witte Donderdag Maranathakerk Ds. N. van Tellingen, H. Avondmaal, gezamenlijke dienst Vrijdag 3 april Goede Vrijdag Opstandingskerk Ds. M. Paas organist: Arie Schüller Lutherse kerk Ds. W. van Beek, H. Avondmaal Maranathakerk Ds. G. Schouten H. Avondmaal Zaterdag 4 april Paaszaterdag Lutherse kerk Paaswakedienst Ds. M. Paas en ds. P. Masmeijer Zondag 5 april PASEN Opstandingskerk 9.30 Ds. M. Paas organist: Marnix v.d. Ploeg m.m.v. koperensemble en Burning Candles kinderoppas Kruiskerk 9.30 Ds. N. van Tellingen organist: René v.d. Hoef m.m.v. combo Kruiskerk kinderoppas Collectes voor het jeugdwerk en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. B. Becking Maranathakerk 9.30 Ds. G. Schouten Ds. N. Tramper Petruskerk 9.30 Ds. C. van Andel Overige diensten Het Baken Ferdinand Verboom Kapel Careyn Weddesteyn mw. J. Sneep-Oorbeek dienst voor doven en slechthorenden met tolk ds. J.C. Colenbrander en Pastor B. van Kooten Hofpoort Grote zaal ds. M.A.T. v.d. Kooi-Dijkstra m.m.v. Chawerim Zondag 12 april Viering Maaltijd v.d. Heer Opstandingskerk 9.30 Ds. G. Polderman organist: René v.d. Hoef 9.30 Tienerkerk Kruiskerk 9.30 Ds. N. van Tellingen organist: Marnix v.d. Ploeg Collectes voor ZWO / Werelddiaconaat en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. E. Hulsman Maranathakerk 9.30 Ds. M. van Binnendijk Ds. P. v.d. Schans, gezamenlijke dienst Petruskerk 9.30 Ds. G. Schouten Ds. M. van Campen Overige diensten Het Baken Jan Hanse Kapel Careyn Weddesteyn ds. G. Schouten Hofpoort Grote zaal R.K. voorganger Zanguur t Oude Landt Vrijdag 17 april ds. N. van Tellingen Interkerkelijk morgengebed Elke woensdagmorgen 9.00 Petruskerk

3 Het wordt weer zomertijd! Aanstaand weekend, met palmpasen begint de zomertijd weer. Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen de ochtenddiensten in de Kruiskerk dan ook weer om 9.30 uur beginnen. Namens de wijkkerkenraad, Arie Bol (voorzitter) Uur van Lofprijzing Op palmzondag 29 maart is er op weg naar Pasen weer een Uur van Lofprijzing in de Kruiskerk. We beginnen om uur. We zingen dan met elkaar Hosanna (Opwekking 298): Hosanna,hosanna, hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God, hosanna in de hoge. Maar ook opwekking 268 mogen we met elkaar zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon. Het thema is Aantreffen, met als uitgangspunt de kinderen die Jezus aantrof na de intocht in Jeruzalem. Dit wordt door ds. Marianne Paas verder uitgewerkt. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door combo Joy en René van der Hoef achter het orgel. Veel ruimte is er ook voor de gebeden middels de gebedspunten die tijdens de dienst worden verzameld. Met het zingen van Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opwekking 710) gaan we daarna de stille week in. Namens de werkgroep Pieter t Hart Bij de diensten in de Opstandingskerk Zondag 29 maart 6e zondag in de Veertigdagentijd Vanmorgen horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het verhaal is overbekend: de koning die op een ezel komt binnenrijden. Welk signaal geeft hij daarmee af? En voelen de mensen die Hem zo feestelijk binnenhalen ook het ongerijmde van de hele situatie? Hosanna is oorspronkelijk een roep om hulp, maar gaandeweg is het een vreugdekreet geworden om de hulp die God al heeft gegeven. De kinderen van de kindernevendienst hebben palmpasenstokken gemaakt. Vandaag mogen ze met die stokken in een mooie optocht door de kerk lopen. Samen zingen we een opgetogen Hosannalied. Vrijdag 3 april Goede Vrijdag In deze dienst (aanvang uur) staat het lijdensverhaal uit het Evangelie volgens Johannes centraal. In een afwisseling van schriftlezingen, liederen en gebeden gedenken we de laatste uren van het leven en het sterven van Christus en willen we ruimte geven voor bezinning op de betekenis van dit sterven voor ieder van ons persoonlijk. We brengen een kruishulde : achter in de kerk staan emmers met bloemen en ieder wordt uitgenodigd om naar het kruis te komen en er een bloem bij te leggen. Zondag 5 april paasmorgen Vandaag vieren we het hoogfeest van de christenen. Het is een bemoediging om te bedenken dat op deze dag wereldwijd de Opstanding wordt gevierd: het leven dat de dood overwint! In onze dienst willen we die vreugde ook volop met elkaar delen. Er zijn bijdragen van het koperensemble en van het kinderkoor Burning Candles. Van harte uitgenodigd! Gebed voor Pasen (Liedboek 852, tekst Jaap Zijlstra) U komt mij, lieve God, zo nederig nabij, in dagen van gemis en moeite vindt U mij. U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn, zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn, een man van smarten die ter aarde valt en schreit, een lotgenoot, een vriend, o Heer die bij mij zijt, ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart, de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart. Ds. Marianne Paas Mattheüs-passie-dienst Op 31 maart 2015 zal er een bijzondere passie-dienst worden gehouden in de Petruskerk in Woerden. De dienst, die om uur begint, staat in het teken van het Mattheüs-evangelie. Het is een uur van verlichting en rust in de stille week. De lezingen uit het Mattheüs-Evangelie zullen worden aangevuld met gemeentezang van bekende passie-liederen en de koralen uit de Mattheüs-passion van J.S. Bach. Deze Passion wordt elk jaar steeds meer uitgevoerd en is voor veel mensen een passende voorbereiding in deze periode van het kerkelijk jaar. Aan deze dienst werken De Lofstem en jongerenkoor Espérance uit Zegveld mee en de Christelijke Zangvereniging Nieuwerbrug. Ad van Pelt zal op het orgel de gemeente-, koor- en solozang begeleiden. Sjaak van der Mel begeleidt het jongerenkoor dat een aantal eigentijdse passie-liederen zal zingen. Pia Schütz zal naast de algemene muzikale leiding ook een tweetal solo s voor haar rekening nemen. De toegang is gratis, wel is bij de uitgang een collecte voor de onkosten. Een bijzondere dienst - gericht op Goede Vrijdag. U bent van harte uitgenodigd. Anja Rijneveld Zanguur in t Oude Landt Op vrijdag, 17 april is er weer een zanguur in de kapel van t Oude Landt. Ds. Van Tellingen heeft deze middag de leiding en de heer Piet van Rikxoort zal het orgel bespelen. We beginnen om uur. Iedereen die graag zingt, is van harte welkom. Aan het einde van het zanguur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Berendien Kreuger en Geri Manschot Leesrooster zondag 29 maart Marcus 11:1-11 maandag 30 maart Marcus 11:12-25 dinsdag 31 maart Marcus 11:27 12:12 woensdag 1 april Marcus 14:1-11 donderdag 2 april Marcus 14:12-52 vrijdag 3 april Marcus 14:53 15:39 zaterdag 4 april Marcus 15:40-47 zondag 5 april Marcus 16:1-8 maandag 6 april Marcus 16:9-20 dinsdag 7 april Hand. 19:21-34 woensdag 8 april Hand. 19:35 20:6 donderdag 9 april Hand. 20:7-12 vrijdag 10 april Hand. 20:13-24 zaterdag 11 april Hand. 20:25-38 zondag 12 april Hand. 21:1-14 maandag 13 april Micha 1:1-7 dinsdag 14 april Micha 1:8-16 woensdag 15 april Micha 2:1-5 donderdag 16 april Micha 2:6-11 vrijdag 17 april Micha 2:12-3:4 zaterdag 18 april Micha 3:5-12 3

4 Nieuws uit wijk Oost Predikant: ds. Marianne Paas, van der Duijn van Maasdamlaan 5, 3445 CA. Vrije dag: zaterdag. tel , Telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur. Voorzitter wijkkerkenraad: vacature Scriba: Annemiek van Leeuwen, Dr. Tilanuslaan 8, 3445 CS Woerden, tel , Kopij voor de zondagsbrief Opstandingskerk: (donderdag vóór 18 uur) Autorijdienst wijk Oost: E. Hoogenboom, tel , Beeld en geluid: Vieringen in de Stille Week Met de dienst op Palmpasen begint de Stille Week, waarin we door de diepte heen toeleven naar een nieuwe toekomst. Behalve de dienst op Goede Vrijdag in de Opstandingskerk, worden de diensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag in andere kerkgebouwen gehouden. De viering van Witte Donderdag (2 april) begint op in de Maranathakerk en wordt geleid door ds. Nico van Tellingen. De Paaswake op 4 april begint om uur in de Lutherse Kerk en wordt geleid door ds. Pieter Masmeijer en ds. Marianne Paas. Omzien naar elkaar In deze veertigdagentijd zijn we gestart met een speciale kaartenactie: veertig mensen ontvingen een handvol liefde vanuit de gemeente. De kaarten konden steeds ondertekend worden door gemeenteleden. Zo hebben we mensen een hart onder de riem gestoken of laten weten dat ze niet uit onze gedachten zijn. Er is zoveel positieve respons op gekomen dat we overwegen deze kaartenactie op de een of andere manier voort te zetten. In de gemeente zijn diverse mensen al langere tijd ziek. Niet altijd wil iedereen hier genoemd worden. Laten we zorgzaam en aandachtig om elkaar heen blijven staan. Palmpasenstokken maken De kinderen van de kindernevendienst gaan palmpasenstokken maken. Op zondag 29 maart, in de dienst op Palmpasen, zullen ze met hun stokken een mooie optocht vormen. Alle kinderen zijn welkom om onder begeleiding van 4 vader of moeder, opa of oma een Palmpasenstok te komen maken. Wil je zaterdag ook een palmpasenstok komen maken? Meld je nog snel aan! Datum: zaterdag 28 maart Tijd: uur Aanmelden: Bij Iet Schouten, Spelen met het Woord In de Stille Week willen we ter voorbereiding op de laatste dagen stilstaan bij de gebeurtenissen vlak voor het proces dat Jezus moet ondergaan. We doen dat door middel van een avond bibliodrama. Hoe kan een Bijbelverhaal raken aan je eigen leven? Welke verbinding is er te maken tussen dat oude verhaal van lang geleden en jouw leven hier en nu? Met behulp van bibliodrama (geen toneelspel!) gaan we op zoek naar betekenis en zin. De begeleiding van de avond is in handen van ds. Marianne Paas. De werkvorm is geschikt voor maximaal 12 deelnemers. Datum: woensdagavond 1 april Tijd: uur, Opstandingskerk Opgave: aanmelden tot 29 maart bij ondergetekende Ontmoetingsochtend ouderen Op dinsdagmorgen 7 april hopen we elkaar weer te ontmoeten vanaf uur in de bekende fijne sfeer. Als afwisseling en inspiratie is er deze ochtend, naar het zich laat aanzien, een boeiende lezing over pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. Mooie beelden en bijzondere verhalen staan ons te wachten! Komen dus, hetzij op eigen gelegenheid of laat u door aardige mensen brengen en halen. Als vanouds bent u hartelijk welkom! Jan Reinders Huiskamergesprekken We zijn al een aardig eind op weg met de huiskamergesprekken in de wijk. Het is ontzettend leuk om steeds nieuwe groepen mensen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De komende maanden staat er nog een klein aantal gepland. Zou je nog aan willen sluiten? Lukt(e) het niet om in je eigen sectie een geschikt moment te vinden? Voel je dan vrij om je aan te melden bij een andere bijeenkomst. Achter iedere datum staat de naam van de coördinerende ouderling, bij hem/haar kun je je aanmelden Ds. Marianne Paas OVERZICHT HUISKAMERGESPREKKEN 2015 DATUM TIJD SECTIE COÖRDINATIE 18 dinsdag 31 maart uur Oost 13 Martijn van Dijk 19 donderdag 9 april uur Oost 3 Nel Griffioen 20 woensdag 15 april uur Oost 10 Mirjam Wester 21 dinsdag 5 mei uur Oost 3 Nel Griffioen 22 woensdag 20 mei uur Oost 14 Wienie Kuiper 23 vrijdag 22 mei uur Oost 3 Nel Griffioen 24 donderdag 28 mei uur Oost 3 Nel Griffioen 25 dinsdag 2 juni uur Oost 14 Wienie Kuiper

5 Nieuws uit wijk West Predikant: ds. N. van Tellingen, A.C. Willinkstraat 15, tel , Werkzaam wijk West Telefonisch bereikbaar tussen 17 en 18 uur. Vrije dag: zaterdag. Voorzitter: A. Bol, tel , Scriba: mw. W.L. (Wilja) Smit-Hakkenberg, Burg. van Kempensingel 2, 3443 AL Woerden of Kopij voor de zondagsbrief Kruiskerk: Autorijdienst wijk West: Piet Hagendijk, tel Opgeknapt? Dat vragen mensen mij wel en gelukkig kan ik voor een groot deel daar ook positief op reageren. Maar alle waarschuwingen over de griep die zo venijnig kan voortduren zijn ook in mijn geval aardig uitgekomen! Veel kon ik gewoon oppakken, maar het bezoekwerk heeft beslist vertraging opgelopen, u weet nu hoe dat kwam. En ik hoop dat de lente met alle goede verwachtingen van dien de vitaliteit spoedig zal laten opleven. Op weg naar Pasen Het is een intensieve, maar ook mooie tijd: op weg naar Pasen. Ik hoop dat velen de vieringen in deze tijd gaan meebeleven. U leest er genoeg over in dit nummer. Het helpt ons immers om de diepte en hoogte van de kernboodschap van ons geloof te beleven en verstevigen als we van harte meevieren. Op Paasmorgen zal ons combo de muzikale begeleiding mede voor haar rekening nemen. Avond sectie noord in PKN verband Er zijn al meerdere sectie avonden geweest, ook in PKN verband, en op 9 april is sectie Noord aan de beurt. Samen met collega Berkheij zal ik de inhoud van deze avond verzorgen. We hopen op een goede, gemende opkomst! Veertig jaar getrouwd Twee stellen uit onze wijk zijn dezer dagen 40 jaar getrouwd. Voor Arie en Geertje Bol - de Wit, Hoofdweg 33 Zegveld, was 21 maart de dag - al vieren ze later in de lente hun feest. En voor Willem en Margriet Goedhart - Kastelein, Barwoutswaarder 126, is 15 april de dag van gedenken. We feliciteren beide echtparen van harte met deze mooie gebeurtenis! Meeleven Mw. Rekers uit de Hobbemastraat is weer thuis! Dhr. V.d. Brink, Hoge Rijnstraat wordt in het Hofpoort verpleegd. Willy Uittenbroek, Vaartuigenlaan, krijgt nog verdere behandelingen. Mw. Kastelijn, Boschsloot Zegveld is opgenomen in Snavelenburg in Maarsen. Zo zijn er steeds onder ons die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dat we ze niet vergeten! Ten slotte Wie levenszin uitstraalt, maakt het onzichtbare tastbaar. Nico van Tellingen Aan de gemeente... Bedankavond vrijwilligers De feestavond voor alle vrijwilligers van de Opstandingskerk en de Kruiskerk die op welke manier dan ook een steentje bijdragen aan het functioneren van onze kerkelijke gemeente is op 23 april. Het doel van de avond is een gezellig feestje en elkaar als vrijwilligers ontmoeten, leren kennen en bemoedigen Het programma is als volgt: een speciaal welkom voor ieder persoonlijk; koffie en gebak; opening van de avond door de voorzitters en anderen; cabaret met als thema wie wat wijs, mede mogelijk gemaakt door Salomo; hapje, drankje, ontmoeten en gezelligheid; afscheid met een aandenken. Dus alle vrijwilligers voor welke activiteit dan ook, voel je bij deze uitgenodigd en wees welkom op 23 april om uur in de Kruiskerk. Namens de voorbereidingscommissie, Arie Bol 5

6 Aan de gemeente... Actiemiddag Kruiskerk Op zaterdag 18 april is er een actiemiddag ter vernieuwing van het liturgisch centrum van de Kruiskerk die begint om uur. Er hangen foto s achter in de kerk waarop u de voorstellen voor het nieuwe liturgisch centrum kunt bekijken. Ook hangen er diverse affiches waarop informatie te lezen is. Wat is er te doen: een veiling onder leiding van Nico van Tellingen, kraampjes waar van alles te koop is, verrassingen voor de kinderen, live muziek en er is ter afsluiting een feestelijk buffet waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Dit feestelijke viergangenbuffet begint rond uur. We zijn nog op zoek naar: Waardevolle zaken en interessante diensten voor de veiling. U kunt de spullen aanmelden bij Jaap Verhoog ) en Wim ter Horst ). Waardevolle dingen voor de rommelmarktkraam. U kunt de spullen brengen bij Geertje Bol en als ze niet thuis is bij haar in de schuur zetten (Hoofdweg 33, Zegveld). Boeken voor de boekenkraam. Die kunt u na tel overleg brengen bij Wilma Boterman ( ). Enthousiaste en creatieve mensen die van de zaterdagmiddag een succes gaan maken. Er hangt achter in de kerk een lijst waarop u zich kunt opgeven voor het buffet. U kunt zich tevens tot uiterlijk 14 april opgeven bij: en Namens het actie comité, Berendien Kreuger en Wilja Smit Ook dit jaar willen we weer een interkerkelijke paasgroet brengen aan de bewoners van t Oude Landt en in het Zuwe zorgcentrum Careyn (Weddesteyn). In t Oude Landt en in het zorgcentrum kunnen we in verband met de verbouwingen niet terecht, dus er worden dit jaar geen meditaties en zang verzorgd. We brengen op dinsdagmorgen 31 maart wel een paasgroet, plantjes en fruitbakjes aan de bewoners. An van Os ( ) Kerkcafé Het kerkcafé mag rekenen op een aantal vaste bezoekers, maar ook u bent van harte welkom op eerste paasdag 5 april tussen en uur in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk. Geri Manschot en Berendien Kreuger Terugkomavond voor doopouders Op maandagavond 20 april wordt er weer een terugkomavond voor doopouders georganiseerd. Als je de afgelopen vier jaar je kindje hebt laten dopen ben je van harte welkom. Samen met ds. Hans Berkheij gaan we in gesprek over het thema: Hoe spreek je wel/niet over God met je kinderen. We hopen weer met veel ouders bij elkaar te komen in de Maranathakerk om uur. Sjors van Vliet, Karin ter Horst en Artho Hanemaaijer Dankbetuiging Wij danken iedereen voor het medeleven tijdens de kortstondige ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader, Piet Verstoep. De leegte die hij achterlaat is groot, maar uw steun in welke vorm dan ook helpen ons bij de verwerking van dit verdriet. Gerrie Verstoep-Gerritsen, kinderen en kleinkinderen Bedankt Langs deze weg wil Stichting Faso iedereen bedanken die op zijn of haar wijze, via Tienden de Luxe of gewoon door rechtstreeks geld over te maken in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de realisatie van onze doelen In Burkina Faso: onderwijsverbetering op basisscholen en middelbaar onderwijs in de regio Midebdo, watervoorziening in de vorm van het slaan van nieuwe putten en de reparatie van bestaande. Verbetering van de arbeidsmogelijkheden door het verstrekken van Mikro kredieten en het aanschaffen van buffels voor de landbouw naast het leveren van zaaigoed. Wij hopen dat U ook dit jaar weer uw bijdragen wilt leveren aan de verbetering van de omstandigheden voor opleiding, gezondheid en werk in Burkina Faso. Uw bijdragen via Tienden de Luxe of rechtstreeks op Bankrekening NL53INGB t.n.v. St. Faso te Woerden. Namens Stichting Faso, Pieter Hagendijk, secretaris Paasgroet gezamenlijke kerken 6 Bedankt Tijdens Leny s operatie en verblijf in het ziekenhuis, kregen we van veel mensen uit de gemeente blijken van meeleven. Bedankt daarvoor. Het gaf ons een warm gevoel en we zijn dankbaar dat het nu goed gaat. Leny en Wim Soede

7 Uit de vergadering Algemene Kerkenraad 12 maart Aan het begin van de vergadering staan we stil bij de verdamping van het geloof in de samenleving. Nico van Tellingen vraagt ons aan welke geloofsverleidingen we zelf bloot staan. We onderkennen relevantieverlies van het geloof op ons werk, in de media, in onze nabije omgeving. We vrezen soms voor de verzakelijking van de kerk. Alle afleidingen en drukte in onze levens houden ons soms af van waar het echt om gaat. In zijn gebed gaat Nico daar op in. In het rondje langs de velden (wijken, diaconie, kerkrentmeesters, moderamen AK) komt het volgende naar voren: - In wijk Oost is er vreugde over de bevestiging van twee diakenen. - In wijk West is de aanpassing van het nieuwe liturgisch centrum een belangrijk onderwerp. Het afscheid van Hennie Groenendijk als afgevaardigde naar de Raad van Kerken leidt tot het standpunt dat de wijken Oost en West een gezamenlijke afgevaardigde adequaat vinden. Minke Baak en Victor Lasthuis worden uitgenodigd op een AK-vergadering. - De PJO vraagt aandacht voor de positie van haar kerkelijke werker. Dit agendapunt komt terug op de volgende vergadering. - Het college van diakenen heeft het werk in de taakvelden en in subcommissies verdeeld. Het college heeft een nieuw moderamen samengesteld: scriba Patsy Heida, Ronald van der Ven (wijk Oost en ZWO) en Ben Feringa (penningmeester). De stoelen van moderamen lid wijk West en voorzitter zijn nog vacant. Het moderamen van de AK heeft haar halfjaarlijkse communicatieoverleg (met de redacties van het informatieboekje, zondagsbrieven, website en kerkblad) gehad. De AK heeft haar dankbaarheid en complimenten uitgesproken voor al het werk dat bij het kerkblad, website, jaarlijks informatieboekje en zondagsbrieven wordt verricht. Aan de orde kwamen de rubriek Podium (moet wel opbouwend blijven!) en de precieze functie van de zondagsbrieven in relatie tot de beamer (hier geen sprake van gemeenschappelijk beleid, terugverwezen naar de moderamina van wijk West en Oost). De AK heeft behoefte aan een wat meer beleidsmatige insteek ten aanzien van publicaties en communicatie. Daarvoor roepen we een apart groepje bijeen. Er was veel draagvlak om te komen tot een gemeenschappelijk inlegvel in alle kerkbladen over de Protestantse Gemeente (op weg naar een gemeenschappelijk kerkblad). Immers, veel publicaties zijn al hetzelfde (ten aanzien van Jong Woerden, Werkgroep Geloof en Cultuur, e.d.). Na vooroverleg met betrokkenen (dominees, preekvoorzienster, leden moderamen) in het moderamen van de AK is het protocol Preekvoorziening besproken en besloten. De Oost-Westverbinding (twee preekbeurten in de eigen wijk en een preekbeurt in de andere wijk) is bevestigd. Nieuwe accenten: laat zo mogelijk de dominees van de andere PKN kerken in Woerden ook voorgaan; aandacht voor de werkbelasting van dominees (afspraken daaromtrent moeten op wijkniveau worden genomen); lekenprekers uit eigen gemeente komen achteraan in de volgorde van de vervulling van preekbeurten. Het protocol wordt binnenkort op de website in de rubriek beleidsstukken en protocollen gepubliceerd. De concept-jaarverslagen van AK, wijk Oost, College van Kerkrentmeesters, Missionaire Commissie en de bijbehorende financiële stukken worden besproken en passeren. De jaarverslagen van wijk West en van de Diaconie/ZWO worden later aangeleverd. Aandacht krijgen: de voorziening ten behoeve van de pastorie in West (zoals we indertijd ook in Oost gedaan hebben), de realisatie van het collecterooster en de functie van het verjaardagsfonds. De kwestie van annexe stichtingen vraagt nog wel aandacht van de kerkrentmeesters. We maken afspraken over de verwerking en de publicatie van de documenten, waaronder een korte samenvatting van kerk en Diaconie/ZWO in Kerkklanken en een ter inzagelegging van alle stukken in het boekje voorafgaande aan de jaarlijkse gemeentevergadering van 20 mei aanstaande. Wordt het nog wat met de Protestantse Gemeente in Woerden? Na twee gemeenteavonden is het even rustig gebleven. De Werkgroep Protestantse Gemeentevorming is bij elkaar geweest en haar advies aan de AK luidt als volgt: roep een brede ambtsdragersvergadering bijeen (wordt 20 april aanstaande) met als inhoudselementen: een samenvatting van haar positieve uitkomsten; welke waarde hechten we aan de relaties tussen Oost en West in het kader van de vorming van de Protestantse Gemeente? 3 AK-en overleg hervatten, dat wil zeggen een doorstart van het bestuurlijk traject met de Hervormde en Lutherse gemeente. Verslaggeving en bespreking op de jaarlijkse gemeentevergadering van 20 mei aanstaande. Genoemde adviezen zijn besproken en volgens deze lijnen gaan we nu verder. Menno Hordijk is benoemd als afgevaardigde naar de OAK (overlegorgaan Twintigers en Het Baken) in de vacature Frans Jansen. Volgende vergaderingen: 25 maart - jaarlijkse algemene ambtsdragersbijeenkomst (Hervormd, Gereformeerd, Luthers), grote zaal van Concordia; 31 maart - Moderamen AK, Kruiskerk; 9 april - AK, Kruiskerk; 20 april - breed ambtsdragersoverleg (wijken Oost, West, Diaconie/ZWO en kerkrentmeesters); 20 mei - jaarlijkse gemeenteavond. Ruud van der Herberg, Sabine van der Maarl 7

8 ZWO Nieuws Inleveren spaardoosjes Kinderen van de kindernevendienst konden de afgelopen weken sparen met een spaardoosje. Ook enkele ouderen hebben hieraan meegedaan. Op palmzondag, 29 maart, kunnen deze doosjes in de kerk ingeleverd worden. De opbrengst komt toe aan het project van Kerk in Actie in Bangladesh. De collecte deze zondag is ook bestemd voor dit doel. Ook in de daaropvolgende week is er nog de mogelijkheid om de spaardoosjes in te leveren. Karel van Houwelingen Collecte Paasdienst Met Pasen is de collecte bestemd voor het jeugdwerk. De 40-dagentijd was een periode van stilte en bezinning. Met Pasen breekt een nieuwe morgen aan en is het tijd om van je te laten horen: voor iedereen is er het goede nieuws van Jezus opstanding. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat dit goede nieuws en wat geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud voor nodig. We bevelen de collecte van harte bij u aan! Ada van Doorn-van der Zouw Maaltijd van de Heer Bij de volgende Maaltijd van de Heer is er biologische fair trade wijn uit Zuid-Afrika. Vanuit de Diaconie willen we op deze wijze een kleine bijdrage leveren aan een betere wereld. De wijn Grace wordt met respect voor mens en omgeving geproduceerd. Er wordt een eerlijke prijs betaald aan de producent met daarbovenop een premie voor sociale projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Zie voor meer informatie Namens de diaconie, Harm Snippe Dankbetuigingen Door uw steun heeft de Diaconie afgelopen jaar (2014) naast de projecten van Kerk in Aktie en ZWO, veel stichtingen kunnen helpen met een bijdrage voor hun projecten. Van deze stichtingen ontvingen we veel dankbetuigingen, zoals bijvoorbeeld van Vluchtelingen Werk, Gevangenenzorg Nederland, Johannes Hospitium, EBC zorg, World Servants, Open Doors, Present Woerden, Woord en Daad, Exodus, 8 Dorcas en de Mantelmeeuw. Fijn dat we als gemeente zoveel mensen kunnen helpen! De diaconie bedankt u voor de giften, waarmee wij als kerk vanuit onze welvaart de mensen, die het zoveel slechter hebben dan wijzelf, hebben kunnen helpen. Patsy Heida, scriba Diaconie ZWO collecte 29 maart In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizé broeders ondersteunen deze jonge kerkjes om op eigen benen te leren staan. De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen Kerkelijke stand Kerkelijk bureau: Riki de Bruijn, W.Alexanderstraat 7, 3474 JS Zegveld. Telefoon of via Alle berichten van geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden enz. aan dit adres. Bij geboorte, huwelijk en overlijden ook graag naar de wijkpredikant. Gedoopt: Dylan Luca Hoogendijk, Cattenbroekerdijk 10-C (oost/11) Teije Johannes Wanders, Schillingdreef 24 (oost/12) Belijdenis afgelegd: Jan Gerard Hoogendijk en Yvonne Hoogendijk-Ramerman, Cattenbroekerdijk 10-C (oost/11) Ingekomen uit: Kockengen: mevr. F. Kwakkenbos (D), Rijnstraat 26 (oost/03) Overgegaan naar: Rooms-katholieke kerk: mevr. J.Z. van Vliet (B), Dick Ketstraat 1 (west/02) Verhuisd: Mevr. A.S. Verburg (D), Jan Tooropstraat 7 (west/02) naar Leidsestraatweg 115 (west/02) Dhr. D. Veenstra (D), Rietdekkersweg 4 (west/04) naar Elbakade 27 (oost/11) die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige hulp aan de allerarmsten in Bangladesh. Elke week staat een ander aspect van hun werk centraal. Dit project is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2015 open uw handen. Voor meer informatie ga naar de website kerkinactie.nl U kunt dit werk steunen met een gift tijdens de collecte of door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. project Z Hartelijk dank voor uw gift. Mevr. W.M. van Geest (D), s-gravensloot 28-B (west/02) naar Barwoutswaarder 136 (west/04) Dhr. D.S.J. den Boer (D), De Veste 41 (west/02) naar Barwoutswaarder 136 (west/04) Mevr. N.M. van Heeringen-Brouwer (B), Leidsestraatweg 68-E (west/02) naar Park Oudeland 35 (west/02) Dhr. A. Kapteijn (B) en mevr. G. Kapteijn-Zwaan (B), M. de Cervantesweg 21 (oost/12) naar Defensie-eiland 81 (oost/03) Vertrokken: Naar Vleuten: dhr. J. Witteveen (D), St. Jansteeg 2-C (oost/03) Naar Harmelen: dhr. L.F. de Bruijn (B) en mevr. H.M. de Bruijn-Woelders (B), Oudelandseweg 10-G (west/02) Bedankt voor het lidmaatschap: Mevr. N. van der Plank (D), Populierenlaan 5, Zegveld (west/01) Dhr. M.C. van Amerongen (D), Elzenlaan 6, Zegveld (west/01) Dhr. R.J. Kip (D), Jozef Israëlslaan 16-I (west/02) Mevr. G.A. van Vliet (D), Anton Mauvestraat 17 (west/02) Dhr. N.J.A. Kooijman (D), Waaloord 8 (west/03) Mevr. T.A. Vis-van Loo (D), Ibizakade 6 (oost/11)

9 En verder Activiteiten WG&C Op zaterdag 11 en 18 april, in de maand van de filosofie, wil Jan Uittenbroek een aantal hoogtepunten uit de klassieke filosofie belichten. Op twee zaterdagmiddagen behandelt hij basisgedachten van denkers en filosofische stromingen van Thales tot Augustinus, waarbij de focus ligt op de thema s Godsbeeld en levenskunst. Kruiskerk, tot uur. Kosten: 5,00. Op zaterdag 18 april is er een excursie naar de St. Janskerk in Gouda. Monique Westgeest is onze gids. Vertrek vanuit de stationshal in Woerden om uur. Aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie verwijzen we u naar het programmaboekje en de pagina van WG&C op de websites van de kerken in Woerden. Volg ons ook op Facebook: Aanmelden voor de activiteiten via www. kerkpleinwoerden.nl of (als u geen internet kunt gebruiken) bij Martha van de Pol ( ). De Werkgroep Geloof en Cultuur is al aan het werk voor het seizoen 2015/2016. Heeft u/heb jij een bijdrage voor dat programma? Vraag dan een sjabloon aan bij Martha van de Pol ( ; martha of neem contact op met een van de werkgroepleden. Piet de Koning Actie4Kids Op 30 maart vindt de tweede crea-doe ochtend plaats van 9.30 tot uur op de Rosmolenlaan 3. We zijn dan bezig met allerlei klusjes ter voorbereiding op de actieperiode later dit jaar. Op dinsdag 21 april en maandag 18 mei vinden de volgende crea-doe ochtenden plaats. Op zaterdag 9 mei (de dag voor moederdag) vindt de Actie4Kids markt in Het Baken plaats van 9.00 tot uur. Op deze dag verkopen wij mooie, verse bloemstukken, moederdagcadeautjes en speciaal voor de kinderen is er een kleine rommelmarkt met mooie spulletjes. We willen er een gezellige dag van maken, maar vooral ook proberen geld in te zamelen voor het verwerkingscentrum. Van dit geld kopen wij bijvoorbeeld autootjes, poppen, bekers en petjes om de ingeleverde schoenendozen aan te kunnen vullen. Vind jij het leuk om thuis knikkerzakjes of katoenen tassen te naaien? Kijk dan eens in de Actie4Kids doos die in de kerk staat. Hierin liggen pakketjes klaar met voorgeknipte lappen inclusief voorbeeldzakje en instructie. Momenteel zijn we op zoek naar knikkers, tennisballen en kinderzomerkleding (maat 92 tot en met M). Heb je deze spullen over of kun je er gemakkelijk aan komen, neem dan contact met ons op of neem het mee naar een crea-doe. Op dit moment hebben wij genoeg stof om er knikkerzakjes en tassen van te knippen. Hartelijk dank dat zoveel mensen stof ingeleverd hebben en druk aan het naaien zijn. Namens Actie4Kids Verwerkingscentrum Woerden, Yvonne de Wit en Marly Engel Vrijwilligers t Oude Landt In woon- en zorgcomplex t Oude Landt aan de Oudelandseweg is er elke zaterdagavond een weeksluiting. Tijdens deze weeksluiting wordt voorgegaan door één van de predikanten uit Woerden. Deze diensten worden door de bewoners druk bezocht, maar helaas hebben sommige bewoners wat hulp nodig bij het naar de kapel toe gaan. Voor dit transport en het gezamenlijke koffiedrinken zijn we op zoek naar vrijwilligers. De dames die dit nu doen, zijn één keer in de drie of vier weken van tot uur bezig. Heren zijn voor deze taken natuurlijk ook welkom! Mocht u belangstelling of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Hieke Meijer ( , Vrouwenochtend American breakfast Dit seizoen hebben we nagedacht over het onderwerp tijd. De laatste ochtend willen we net zoals vorig jaar afsluiten met een gezellige ochtend. Neem dus gerust je vriendin en buurvrouw mee! We willen elkaar ontmoeten onder het genot van een uitgebreid Amerikaans ontbijt. Het is de bedoeling dat iedereen hiervoor iets lekkers meeneemt. Voor koffie, thee en vruchtensappen wordt gezorgd. Naast de onderlinge ontmoeting zal Jennifer Guetta-Peersmann iets komen vertellen over haar leven met God, haar Joodse wortels en achtergrond. Waar? Maranathakerk Wanneer? Woensdag 22 april a.s. Tijd? We beginnen om 9.00 uur tot uiterlijk uur (gewijzigde tijd) Inlichtingen: gmail.com of Kinderoppas is aanwezig. Ook als je nog nooit geweest bent, ben je van harte welkom! Team Vrouwenochtend, Renate Huisman Ontmoetingsavond Graag willen wij u en jullie ontmoeten tijdens een ontspannen en leerzame avond van Hervormd, Gereformeerd en Luthers Woerden-Noord, op donderdag 9 april in de Kruiskerk. Rode draad in de vraagstelling is: Verandert ons geloof? Is ons geloof nog hetzelfde als in de tijd toen we 6,12 en 20 jaar oud waren? Als dat nog zo is, is dat dan winst of verlies? Wat zegt het ons dan vandaag? De inleidingen en uitleg worden verzorgd door Ds. Nico van Tellingen en Ds. Hans Berkheij. Iedereen is van harte welkom; de koffie staat vanaf uur klaar. Namens het wijkteam Noord van de Kruiskerk: Frans van de Geest, sectie-ouderling ( ) Liesbeth Bakker, sectie-diaken ( ) Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft in de periode 11 januari tot 7 maart het mooie bedrag van 609,25 bijeengebracht. Iedereen weer bedankt voor uw gift. We zijn heel blij dat mevrouw Verhoog de collecte in het Schrijversgebied op zich heeft willen nemen. Ook zijn er in de wijk Molenvliet enkele veranderingen. Mevrouw Guichelaar is na jarenlange inzet gestopt. Mevrouw Kuiper neemt de wijk over. Mevrouw Pellikaan is ook gestopt en deze wijk is overgenomen door mevrouw Van Essen. De dames die gestopt zijn willen we heel hartelijk bedanken voor hun inzet. De dames die het hebben overgenomen wensen we veel succes. Helaas zijn er voor Waterrijk nog steeds geen mensen gevonden. Corrie en Gerrit de Jong 9

10 In gesprek met... Wie is Koos van Heusden? Koos is 18 jaar en woont met zijn ouders en zus in de wijk Molenvliet. Nadat hij de middelbare school op het Kalsbeek College had afgerond is hij vorig jaar begonnen met zijn studie werkbouwtuigkunde aan de Universiteit in Delft. Ongeveer vier weken geleden kwam aan het licht dat Koos de ziekte van Pfeifer had. Ook zijn studie had hieronder te lijden. Vandaar dat hij onlangs is overgestapt van de Universiteit naar de HBO. Koos heeft nog steeds hetzelfde doel voor ogen: hij wil iets gaan doen in de Ruimtevaart. De ontwikkelingen in de Ruimtevaart gaan op dit moment in een stroomversnelling. Er zijn allerlei Ruimtevaartbedrijven in opkomst en ik zou daar straks graag iets in willen betekenen vertelt Koos. Voor mij staat vast dat ik na het HBO alsnog door wil gaan naar de Universiteit. Waar een wil is, is een weg, aldus Koos. Behalve een doorzetter is Koos een druk bezet persoon, zo blijkt uit zijn verhaal. Zo gaf hij leiding aan de clubs Rock Solid en Solid Friends. Daar deed hij veel ervaring op, leerde hij veel mensen kennen waardoor hij een groot sociaal netwerk heeft. Ook was hij lid van Friends Forever onder leiding van Mirjam de Bruin. En de CJV dan? Nou, dat was eigenlijk niets voor mij, vond ik vertelt Koos. Het leek mij te serieus. Ik vond die stap vanuit de clubs te groot. Maar op uitnodiging van een vriendin ging hij in eind 2013 toch een keer mee naar een avond van de CJV. Hij was direct om. Jammer dat ik er niet eerder op zat vertelt Koos enthousiast. Ik heb daar zoveel nieuwe mensen ontmoet, vrienden gemaakt en nieuwe dingen gedaan. Koos is sinds september vorig jaar voorzitter van de CJV Woerden. Als Koos hierover vertelt straalt hij zichtbaar plezier uit. Als ik over het CJV praat doe ik dat met veel enthousiasme. Het is ook allemaal snel gegaan. Na mijn eerste avond daar in november 2013 werd ik in september vorig jaar gekozen tot voorzitter. 10 Koos van Heusden Voorzitter van de CJV Spannend om te doen maar hij heeft er lol in. Wat houdt de taak van voorzitter in? De wekelijkse bijeenkomsten op zondagavond in het Arendsnest worden geopend door de voorzitter met een gebed. Een keer per zes weken vergaderen wij en ook dan ben ik voorzitter. Verder ben ik het gezicht van de vereniging binnen en buiten de kerk. De vorige voorzitter zat zelfs in de beroepingscommissie van de nieuwe predikant. Koos raakt niet uitgepraat over het CJV en de activiteiten zoals de open avond voor belangstellenden en half april weer het PROTO-weekend (PROvinciale Try Out). Met de PROTO worden vanuit de CJV s in de provincie teams gevormd waarmee een inspannende maar leuke tocht (25 km) wordt afgelegd. Uiteraard is hierbij ook tijd voor de nodige ontspanning. Op dit moment heeft de CJV Woerden tussen de 30 en 40 leden en is deze nog steeds groeiende. Er zijn mensen met diverse verschillende achtergronden en dat maakt het interessant, vertelt Koos. Er is ruimte voor allerlei meningen, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Hierdoor kan je met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Jongeren vinden het fijn dat er een plek is waar zij een goed gesprek kunnen hebben. Wat betekent het geloof voor jou? Ondanks alles wat er mis kan gaan hoef je niet bang te zijn. Het is fijn om te weten dat er altijd iemand is die om je geeft omdat je bent wie je bent. Je mag jezelf zijn en je hoeft jezelf niet weg te stoppen zegt Koos. Over de toekomst van de kerk is Koos positief. De muren tussen de verschillende kerken zijn wel geslecht, zo denkt hij. Hij hoopt dat de kerken nog meer gaan samenwerken. Je gelooft in dezelfde God maar iedereen is anders. Je moet tolerant zijn naar elkaar en samenwerken is een mooi iets. Vorig jaar heeft Koos nog in een werkgroep meegedacht hoe de kerkdiensten aantrekkelijker gemaakt zouden kunnen worden voor jongeren. Dan kom je toch uit op het zingen van meer Opwekkingsliederen en een band in de kerk, vertelt Koos. Verschillende soorten diensten zijn mooi, maar ook is het belangrijk om het traditionele vast te houden. Wel vind ik het belangrijk dat iedereen openstaat voor vernieuwingen. Er wordt vaak gezegd dat men het jammer vindt dat er weinig jongeren in de kerk zijn maar sta dan ook open voor vernieuwing. Het is toch een kwestie van een compromis zoeken zodat er iets is voor iedereen. Houdt dus rekening met de verschillende groepen in de kerk. Het belangrijkste is dat jong en oud hierover in gesprek blijven met elkaar aldus Koos. Gijs Buijs.

11 Jong Woerden #jongwoerden Twitter met ons mee via #jongwoerden jongwoerden.nl facebook.com/jongwoerden Basiscatechese Op vrijdag 10 april is er om uur weer basiscatechese in de Kruiskerk. We gaan praten over de kerk: De kerk, dat ben jij. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn van harte welkom. Dit is de laatste keer dat we met de kinderen samenkomen in het kader van een pilot basiscatechese. Van tot en met uur zijn ook de ouders van harte welkom om aan te sluiten. We willen dan een kort moment van evaluatie inbouwen. Dat helpt ons om plannen te maken voor een definitieve vorm na de zomervakantie. U kunt ons natuurlijk ook via een mailtje feedback geven. We horen heel graag hoe de basiscatechese is bevallen, wat er goed ging en wat er voor verbetering vatbaar is. Mede namens ds. Gerrit Schouten, Ds. Marianne Paas Kindercatechese in april voor kinderen van groep 5 en 6 Het idee van de kindercatechese is dat kinderen van groep 5 en 6 gedurende twee seizoenen twee series van drie bijeenkomsten kunnen meemaken. De ene keer gaat een serie van drie over de doop, de volgende keer gaat een serie over het avondmaal. Na de kindercatechese kunnen de kinderen dan een vervolgstap maken naar de basiscatechese. In april gaan we van start met de eerste serie kindercatechese: drie bijeenkomsten van 1,5 uur, direct na schooltijd op donderdagmiddag. De eerste serie zal gaan over de doop. De kinderen leren over de achtergrond, de symboliek en de betekenis van de doop. Het tweede deel van iedere bijeenkomst gaan we met de kinderen een creatieve verwerking doen. De kinderen zullen een eigen doophemd maken. We werken daar elke keer aan, zodat na afloop van de serie van drie bijeenkomsten ieder kind zijn of haar eigen doophemd klaar heeft en mee naar huis kan nemen. De kindercatechese wordt gegeven door ds. Marianne Paas en Elly Langerak. Kinderen die het leuk vinden om mee te doen kunnen zich opgeven bij ds. Marianne Paas. Data: 16, 23 en 30 april 2015 Tijd: uur inloop; uur start tot uur Plaats: Opstandingskerk Aanmelden: tot uiterlijk 10 april bij ds. Marianne Paas: o.v.v. naam van het kind, leeftijd/groep & adresgegevens en telefoonnummer Ds. Marianne Paas CJV update Afgelopen periode hebben we weer een heel hoop interessante onderwerpen besproken. Vragen als Heeft iedereen recht op een kind? Is biddag nog wel relevant in deze tijd? kwamen langs. Behoorlijk pittige onderwerpen waarover uitvoerig gediscussieerd is. Binnenkort zullen we ook weer naar ProTO gaan met de CJV. Dit jaar gaan we voor het eerst in een lange tijd met 4 teams! Ook deze keer zullen we weer proberen de felbegeerde beker mee naar huis te nemen. Zal het ons dit jaar wel lukken? We zullen hoe dan ook een leuke tijd met elkaar hebben. Naast ProTO, zal er 28 maart samen met stichting Present een leuke activiteit komen. We gaan een man helpen met verhuizen. Met z n allen de wanden sauzen en natuurlijk lekker kletsen. Een mooie manier om de handen uit de mouwen te steken. Joël van der Weijde Penningmeester PKN jeugd-tienerkamp Van 5 tot en met 7 juni organiseren we vanuit de PKN Woerden een leuk en gezellig kamp voor de jeugd. Ben je tussen de 6 (groep 3) en 14 jaar (klas 2)? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan! Natuurlijk zijn vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Na de vele enthousiaste reacties van voorgaande jaren zijn we dit jaar wederom te gast bij kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand. Op vrijdag vertrekken we om 18:30 uur vanaf de Maranathakerk. Zondag verwachten we rond 16:30 uur weer in Woerden terug te zijn. Natuurlijk is er voor de tieners een eigen programma en slaapgedeelte. De flyers zijn afgelopen weken op de clubs en in de kerken verspreid. Heb je de flyer gemist? Kijk dan op Daar staat alle informatie. Ga je ook (weer) mee? Geef je dan op voor 2 mei via Elma Meijers ( , World Servants Jongeren 2015 De eerste Afrikaanse maaltijdavonden in Het Baken waren weer bijzonder geslaagd. Heel veel positieve reacties hebben we ontvangen. Naast een lekkere maaltijd, gekookt door de World Servants jongeren, was het gezellig en waren er leuke ontmoetingen. Bedankt voor uw komst! Ook willen we de kinderen en leerkrachten van de Constantijnschool bedanken voor de geslaagde paaseitjesverkoopactie, het enveloppen trekken tijdens de inloopavond en het zendingsgeld van maart voor onze projecten in Ghana, Zambia en Malawi. Top! Nog enkele acties en ons doel is in zicht. Voor meer info: Groeten, Joppe, Alinde, Roos, Meike, Lilian, Judith, Peter, Robert, Marinda, Mirre, Floor, Joëlle, Tessa en Martin Zie ook 11

12 Podium In dit Podium leest u veel reacties die loskwamen na een bericht in de laatste uitgave. We kunnen constateren: dit onderwerp leeft! We vinden het belangrijk om het gesprek hierover alle ruimte te geven. Toch is de hoeveelheid ruimte in Kerkklanken beperkt. Daarom hebben we van elke reactie het een (klein) kerngedeelte genomen en dit geplaatst. De complete reactie leest u op Uiteraard blijft u uitgenodigd te benoemen wat u raakt of boeit in deze berichten of in de kerk(diensten) in het algemeen. Namens de redactie Kerkklanken, Jelle Aantjes-van Dijk Kerkmuziek? (reactie op: Opwekkingsliederen) Volgens Kees van Iersel en Ineke van der Lip zijn de liederen uit de bundel Opwekking geen kerkmuziek. Dat klopt helemaal. Daar zijn die liederen dan ook niet voor geschreven. [ ] Piet de Koning Omgaan met elkaar (reactie op: Opwekkingsliederen) [ ] Graag zou ik iedereen willen uitdagen om het Podium te gebruiken voor stukjes over geloof waar we warm en enthousiast van worden, die motiverend Contactgegevens Opstandingskerk ( / ) coördinatrice: mevr. H. van Vliet vacature: 2e coördinatrice/coördinator verhuurzalen per Kruiskerk ( / ) coördinatrices: mevr. M.Alblas-de Vries en mevr. T. Uythoven-van Rijn verhuurzalen per Algemene Kerkenraad: Sabine van der Maarl Guldendreef 44, 3446 XG Woerden Kerkelijk Bureau: Mw. R. de Bruijn Willem Alexanderstr. 7, 3474 JS Zegveld , Colofon Dit is een uitgave van de Gereformeerde Kerk in Woerden en Zegveld. Website: Bezorging Hoofdverdeling: fam. Schüller Van Helvoortlaan 19, Vormgeving: Studio Gerrit Gerritsen, Zegveld Druk: Selection Print & Mail Woerden 12 én opbouwend zijn voor de gemeente. Ik denk dat dat meer tot eer van God is. Emmarentia van Vliet Opwekkingsliederen? Ja, ook! (reactie op: Opwekkingsliederen) Als ik aan zingen van het kerklied denk, komt bij mij Augustinus boven. Hem wordt de volgende uitspraak toegedacht: Goed zingen is dubbel bidden. Met goed zingen bedoelde hij niet mooi en in de maat ook niet alledaagse- of kerkelijke melodie, maar met goed zingen bedoelde hij vanuit je hart zingen. [ ] Piet Hordijk College van Kerkrentmeesters Mw. M. Engel-Thomassen Annie M.G. Schmidtweg 3, 3446 ZJ Woerden Diaconie scriba: Irma de Wit Berlengakade BH Woerden Jeugdwerk: Kerktelefoon/cassette Aansluiting op kerktelefoon en cassettes van kerkdiensten kunnen worden aangevraagd bij mw. J. Van Essen-Gerritsen Corn. Ketelstraat 15, Redactie Jelle Aantjes-van Dijk, Martijn van Dijk-Aantjes Karen de Vos-Plantinga, René de Vos Kopij De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen (deels) niet of in een latere uitgave te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kunnen de redactie en de drukker geen verantwoording nemen. De redactie voor deze uitgave van Kerkklanken is verzorgd door Martijn van Dijk en Jelle Aantjes ( ). Psalmen bij het kampvuur (reactie op: Opwekkingsliederen) [ ] Nu alle liederen geprojecteerd kunnen worden zijn de mogelijkheden toegenomen om ruimte te geven aan de diversiteit aan muzikale voorkeuren en liturgie in onze gemeente. De kerk is een (oefen)plaats van ruimte voor elkaar. Wat is er trouwens mis met het zingen van Psalmen bij een kampvuur? Alwin Oerlemans Liturgisch bloemstuk In de Opstandingskerk staat dit liturgisch bloemstuk tijdens de 40-dagentijd. Het is gemaakt door Lies Griffioen & Ada Steketee. Ik kon als hobbyfotograaf het niet laten deze foto te maken. Het thema tijdens de 40-dagentijd is open je handen en ik vond dit bloemstuk dat zo prachtig verbeelden. Ronald van der Ven Collectebonnen Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de bedragen 0,80, 1,00 en 2,50. Maak respectievelijk 16,00, 20,00 of 50,00 per kaart over op bankrekeningnummer NL31FVLB t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerden onder vermelding van de gewenste bonnen. Betaling Kerkklanken Kerkklanken kost 30,- per jaar. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een acceptgiro. U kunt uw (ook hogere) bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL34FVLB t.n.v. Kerkklanken te Woerden. Inleverdatum kopij Nummer 608 verschijnt op 16 april 2015 en wordt verzorgd door Martijn van Dijk en Jelle Aantjes ( ). Kopij dient uiterlijk Zondagavond 12 april om uur via in het bezit te zijn van de redactie.

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen PKN Woerden en Zegveld Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West Pastoraat langs nieuwe wegen Pastoraat is omzien naar elkaar! Beste leden van wijk Kruiskerk/Gereformeerd

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 Héy! Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn allen trots

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie 2 Kinderen 0-12 jaar

Inhoudsopgave. Introductie 2 Kinderen 0-12 jaar Inhoudsopgave Introductie 2 Kinderen 0-12 jaar Op zondag Crèche 3 Kindernevendienst 3 Kinderkerk / Jeugdkerk 4 Clubs Kids Rock 4 Junior Rock 4 Rock Solid 5 YMCA clubs 5 Activiteiten Kinderkoor 5 De Vliegende

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Vastgesteld: 11 januari 2016 1. Kenmerken van de burgerlijke gemeente Woerden De gemeente Woerden is gelegen in het oostelijke deel van het Groene Hart (West

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen?

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen? Bouw jij volgend seizoen mee aan het jeugdwerk? Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn

Nadere informatie

Palmzondag 29 maart 2015

Palmzondag 29 maart 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Palmzondag 29 maart 2015 6 e zondag van de Veertigdagentijd Begin van de Goede Week 1 De dienst op Palmzondag, het begin van de Goede week, bestaat uit contrasten.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Programma 2008-2009. Het nieuwe programmaboekje van Provider is uit!

Programma 2008-2009. Het nieuwe programmaboekje van Provider is uit! Programma 2008-2009 Het nieuwe programmaboekje van Provider is uit! Het staat weer vol leuke onderwerpen en activiteiten waar je je voor kunt opgeven. De activiteiten zijn ingedeeld in drie groepen: -

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 19 juni 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 1 e zondag van de zomer Kleur: Groen Groen is de kleur van de natuur in de zomer en drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'. Daarmee

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

De kerken. Heemse. heten u welkom!

De kerken. Heemse. heten u welkom! De kerken Heemse in heten u welkom! Protestantse wijkgemeente Heemse West De Protestantse wijkgemeente Heemse West komt op zondag bijeen in de Witte of Lambertuskerk. We zijn een gemeente waarin we Christus

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie