MASTERS. Onderwijs- en examenregeling AKV St.Joost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERS. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AKV St.Joost"

Transcriptie

1 MASTERS Onderwijs- en examenregeling AKV St.Joost Vastgesteld per Wijziging titulatuur H1.1 per

2

3 pagina 3 van 35 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Voor wie is deze OER? Hoe lees je de OER? Aan welke regels moet de OER voldoen? Hoe lang is de OER geldig? Begrippen in de OER 6 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? 7 3 Toelating tot de opleiding Toelatingseisen Toelatingseisen voor studenten met een buitenlands diploma Moet je verplicht werken naast je opleiding? 9 4 Studiebegeleiding Begeleiden van studenten Hoe begeleiden wij je? De opleiding registreert de gesprekken 10 5 Toetsen, tentamens en examens Wat is het examenprogramma? Welke informatie krijg je bij de start van de onderwijseenheid? Wat is een tentamen? Mondelinge toetsen Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Welke regels gelden er bij toetsing? Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? Een gesprek met de examencommissie Hoe controleren wij plagiaat bij het maken van beeldend werk en een onderzoekverslag? Hoe beoordeelt de examinator je module toets? Hoe beoordeelt een team van examinatoren je integrale toets? Welke beoordeling krijg je voor een toets? Wanneer behaal je een tentamen? Wanneer krijg je je beoordeling en feedback? Als je je toets wilt inkijken Hoe vaak mag je een toets doen? Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? Vrijstelling vragen voor een toets Wat moet er in je verzoek staan? Wanneer beslist de examencommissie? Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? 17

4 pagina 4 van Ben je het niet eens met de examencommissie? Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Beoordelingen die je behaalt tijdens de studie Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Getuigschrift van de master Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Welke titel krijg je na de opleiding? Wanneer slaag je cum laude? 18 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan Heb je een verzoek aan de examencommissie? Waar stuur je je verzoek naartoe? Onvoorziene omstandigheden Ben je het niet eens met een beslissing? 21 7 De voltijd bacheloropleiding Hoe is de opleiding opgebouwd? In welke taal is deze opleiding? Als de inhoud van jouw opleiding verandert Kan de vorm van een toets veranderen? De volgorde van je onderwijseenheden Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? 23 8 Het maken en aanpassen van de OER Hoe maken we de OER? Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Soms moeten we de OER eerder aanpassen Waar vind je de OER? 25 Bijlage 1 Begrippenlijst 26 Bijlage 2 WHW-artikelen 33 Bijlage 3 Competenties 35 Bijlage 4 Examenprogramma 35 Bijlage 5 Toelichting bij

5 pagina 5 van 35 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Dit is een Onderwijs- en examenregeling (OER). In een OER staat informatie over het onderwijs en de examens. Je leest welke rechten en plichten er gelden binnen jouw opleiding. 1.1 Voor wie is deze OER? Dit is de OER van de opleiding(en) van Avans Hogeschool (brinnummer 07GR) hieronder. Deze OER geldt voor het studiejaar Naam opleiding Academie(s) CROHO-nummer Titel na de opleiding (afkorting) Master Fine Art AKV St.Joost Master of Arts (MA) Master Photography AKV St.Joost Master of Arts (MA) Master Graphic Design AKV St.Joost Master of Arts (MA) Master Animation AKV St.Joost Master of Arts (MA) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen examens doen en geen onderwijs volgen. Het College van Bestuur. De academiedirectie(s). De examencommissie. De medewerkers van de opleiding(en). 1.2 Hoe lees je de OER? Als we het hebben over we, dan bedoelen we Avans Hogeschool en de opleidingen die staan bij 1.1. Met je bedoelen we jou, als student of extraneus van Avans Hogeschool. En als we hij schrijven, dan bedoelen we ook zij. 1.3 Aan welke regels moet de OER voldoen? De OER moet voldoen aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut van Avans. Dit beleid bestaat uit de documenten hieronder. Je vindt ze op iavans. De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Hoe we de OER maken, lees je in hoofdstuk Hoe lang is de OER geldig? De OER is geldig tot 1 september Is de OER op 1 september 2015 nog niet gereed? Dan geldt de OER totdat de nieuwe OER gereed is.

6 pagina 6 van Begrippen in de OER Ieder begrip in deze OER proberen wij in de tekst uit te leggen. Als er toch begrippen in de OER staan die je niet kent, dan kun je in de begrippenlijst kijken voor een uitleg. Je vindt de begrippenlijst in bijlage 1.

7 pagina 7 van 35 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen In dit hoofdstuk lees je welke competenties je beheerst aan het einde van de opleiding. Als er voor jouw opleiding beroepseisen gelden, dan lees je die ook in dit hoofdstuk. 2.1 Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? Avans Hogeschool wil dat je over bepaalde competenties beschikt als je afstudeert. Hiermee bedoelen we dat je over bepaalde kennis, vaardigheden en bepaald gedrag beschikt die je kunt toepassen in het beroep waarvoor we je opleiden. Welke competenties bij jouw opleiding horen, lees je in bijlage 3. We hebben de competenties vergeleken met de Dublin Descriptoren. Hiermee zorgen we er onder meer voor dat onze opleidingen op masterniveau zijn. Daarmee zijn de getuigschriften vergelijkbaar met getuigschriften van andere hogescholen.

8 pagina 8 van 35 3 Toelating tot de opleiding In dit hoofdstuk lees je aan welke eisen je moet voldoen als je een opleiding wilt doen waarbij deze OER hoort. 3.1 Toelatingseisen Voor deze opleiding moet je een bepaalde vooropleiding hebben. Ook doe je mee aan een selectie-assessment. Vooropleiding: Een bachelor in het kunstonderwijs. Bij een andere bachelor bepaalt de academiedirectie of dat voldoende is. Als je geen bachelor hebt, onderzoekt de academiedirectie of je kennis en vaardigheden op bachelorniveau zijn. Je moet Engels beheersen op taalniveau B2 van het Europees Referentiekader. Selectie-assessment Voor het selectie-assessment lever je het volgende in: o Je portfolio bevat actueel (beeldend) werk dat de jezelf als representatief acht voor je ontwikkeling en ambities o Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je deze opleiding wilt doen. o Je curriculum vitae. o Een theoretisch werk. Dat is bijvoorbeeld een eindwerkstuk van de bacheloropleiding. Als je geen bachelor hebt, krijg je een theoretische en een praktische opdracht. De academiedirectie beoordeelt wat je hebt ingeleverd. Als die beoordeling positief is, krijg je een opdracht voor een praktisch werk. Een gesprek, dit kan ook via Skype. Hierin licht je alles toe wat je hebt ingeleverd. In het gesprek toetsen we je op de volgende criteria: o Je bent in staat en bereid om je eigen manier van werken te innoveren. o Je hebt belangstelling voor de ontwikkeling van je vakgebied. o Je hebt het vermogen om je eigen werk te zien binnen hedendaagse ontwikkeling in je vakgebied. Je bent in staat over de rol en kwaliteit van je werk te spreken en ontwikkelpunten te benoemen.. o Je streeft ernaar dat je werk verbonden is met je persoonlijke drijfveren en achtergrond, waardoor het herkenbaar voor anderen kan worden. o Je bent in staat om verschillende beeldende strategieën aan te spreken wanneer dat nodig is.

9 pagina 9 van 35 o Je bent in staat om jezelf te ontwikkelen. We kijken daarbij naar je cognitieve, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden. De academiedirectie besluit op basis van het gesprek of je toegelaten wordt tot de opleiding. Je krijgt hierover een brief. 3.2 Toelatingseisen voor studenten met een buitenlands diploma Avans houdt zich aan de Gedragscode internationale student hoger onderwijs. Deze gedragscode gaat over de toelating van en onderwijs aan buitenlandse studenten. Je vindt de gedragscode op internationalstudy.nl. Als je als buitenlandse student deze opleiding wilt doen, moet je het Engels op een voldoende niveau beheersen. Je toont dit aan op een van de volgende manieren: Je hebt een IELTS-diploma met een minimale score van 6.0. Dit is een toets van het International English Language Testing System. Of je hebt een vergelijkbaar diploma. Welke diploma s dat zijn, vind je op avans.nl/international. Je hebt een volledig Engelstalige vooropleiding afgerond. Je hebt een diploma van een van de middelbare scholen die op de diplomalijst van EP- Nuffic staan. Je vindt deze lijst op internationalstudy.nl. 3.3 Moet je verplicht werken naast je opleiding? Als je de voltijdopleiding volgt, dan hoef je niet te werken tijdens de opleiding.

10 pagina 10 van 35 4 Studiebegeleiding Iedere student van Avans Hogeschool krijgt begeleiding tijdens de opleiding. In dit hoofdstuk lees je meer over deze begeleiding. 4.1 Begeleiden van studenten Avans Hogeschool begeleidt iedere student tijdens de opleiding. We houden ons hierbij aan de regels in het Kader voor matching van Avans. Je vindt dit document op iavans. De volgende studenten kunnen extra begeleiding krijgen: Studenten met een functiebeperking. Studenten die naast hun opleiding aan topsport doen. Studenten die horen bij een minderheid of een kwetsbare groep. We bedoelen groepen waarvan we weten dat ze minder naar hbo-opleidingen gaan dan andere Nederlanders. 4.2 Hoe begeleiden wij je? Als student heb je een studieloopbaanbegeleider (SLB) die met jou een aantal gesprekken plant over je studieresultaten. Hieronder lees je hoeveel gesprekken dat zijn. Als je een master opleiding volgt, heb je tijdens de orientatie-, onderzoeks- en afstudeerfase minstens één gesprek met je studiebegeleider waarin je spreekt over de inhoud van je studieplan en de voortgang van je studie De opleiding registreert de gesprekken De opleiding registreert schriftelijk wat er met je is besproken. We houden ons hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans.

11 pagina 11 van 35 5 Toetsen, tentamens en examens Om je getuigschrift te behalen, moet je aan alle eisen van het examenprogramma voldoen. In dit hoofdstuk lees je meer over hoe dit is opgebouwd. 5.1 Wat is het examenprogramma? Je master bestaat uit een examen: het afsluitend examen. Je behaalt een examen als je alle onderwijseenheden hebt afgerond. Dit samenhangend geheeld van onderwijseenheden noemen we het examenprogramma. Welke onderwijseenheden er zijn, vind je in het examenprogramma in bijlage 4. Je sluit een onderwijseenheid af met een tentamen. Tentamens bestaan uit een of meer toetsen. Zie voor een schematisch overzicht de begrippenlijst in bijlage 1 en bijlage Welke informatie krijg je bij de start van de onderwijseenheid? Als een onderwijseenheid begint, stellen we de volgende informatie beschikbaar: Waar de onderwijseenheid over gaat. Uit welke projecten, modules en workshops de onderwijseenheid bestaat en welke je daarvan moet volgen. Hoeveel studiepunten je kunt behalen voor de onderwijseenheid. Welke toets we gebruiken (moduletoets of integrale toets). Welke beoordelingscriteria en -normen 2 we gebruiken. Wie er begeleidt en beoordeelt. Of het tentamen uit meerdere toetsen bestaat. We laten je in dat geval weten wat voor soort toetsen het zijn en in welke volgorde je ze moet doen. Het moment waarop de toets plaatsvindt of resultaten moet inleveren. Welke deelnameverplichting er is voor onderdelen van het onderwijs. Welke hulpmiddelen je mag gebruiken. 5.3 Wat is een tentamen? Iedere onderwijseenheid sluit je af met een tentamen. Dit tentamen kan uit een of meer toetsen bestaan. Een examinator of meer examinatoren toetsen en beoordelen jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Dit zijn meestal de docenten van je opleiding. Je levert je papers, werkstukken, verslagen en eindscripties veelal (uitsluitend) digitaal in. Of dit ook van toepassing is bij jouw onderwijseenheid lees je in bij de informatie die je bij de start van de onderwijseenheid krijgt. Het examenprogramma aan AKV St.Joost bestaat uit: Module toets Dit is een toets ter afronding van een lesmodule. De toets wordt afgenomen door een examinator. Integrale toets 1 In bijlage 5 vind je uitleg van de gehanteerde begrippen in relatie tot de onderwijspraktijk van AKV St.Joost 2 Bij integrale toetsen werkt AKV St.Joost niet met een vooraf bepaalde beoordelingsnorm, maar met vastgestelde niveaus en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

12 pagina 12 van 35 Bij integrale toetsing is sprake van een team van examinatoren die de student tijdens een studiefase hebben begeleid. Het geven van feedback is een belangrijk onderdeel van het beoordelen binnen het kunstonderwijs. We gebruiken onder andere de volgende toetsvormen en -producten: een assessment / portfoliobespreking een schriftelijke of mondelinge toets een studieopdracht een werkstuk een presentatie een pitch/proposal een paper of onderzoeksverslag een stageplan en -verslag stageopdrachten Mondelinge toetsen Een mondelinge toets doe je alleen, tenzij de examencommissie anders beslist. Een mondelinge toets is openbaar. De examencommissie mag in bijzondere situaties beslissen dat een mondelinge toets niet openbaar is Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Je kunt in de volgende gevallen vragen of je toetsen mag doen op een manier die voor jou het meest passend is: je hebt een functiebeperking je bent een topsporter Je legt je vraag voor aan de decaan. De decaan adviseert de examencommissie. De examencommissie neemt de beslissing. Als er een andere bijzondere situatie is waardoor je een toets op een andere manier wilt doen, moet je de examencommissie hiervoor toestemming vragen. Hoe je dit doet, staat in hoofdstuk 6 van deze OER. 5.4 Welke regels gelden er bij toetsing? Voor integrale toetsen gelden onder andere de volgende regels: Je bent op tijd voor je integrale toets en hebt je vooraf voorbereid. Welke voorbereiding dat is spreek je vooraf met je docenten af. Bij een integrale toets leg je beeldende resultaten voor. Welke dat zijn bespreek je vooraf met je docenten. Je wordt bij elke toets individueel beoordeeld op de beoordelingscriteria per toetsonderdeel. De overige regels en voorwaarden die geldend zijn voor jouw beoordeling vind je op het beoordelingsformulier.

13 pagina 13 van 35 Op iavans vind je de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Hierin lees je welke regels nog meer gelden. 5.5 Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Houd je je niet aan de regels die gelden voor het maken van toetsen, of pleeg je fraude of plagiaat? 3. Bij plagiaat of fraude zal de examinator, surveillant of examencommissie het volgende doen: Als een examinator of surveillant voor of tijdens een tentamen vaststelt dat je je niet aan de regels houdt, dan kan hij beslissen dat je niet mee mag doen met het tentamen of dat je het tentamen niet af mag maken. De examencommissie beslist later welke maatregelen zij neemt. De examinator kan ook ná de toets vaststellen dat je je niet aan de regels hebt gehouden. Hij moet dit melden aan de examencommissie. Zij beslist later welke maatregelen zij neemt Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? De examencommissie kan een of meer van de volgende maatregelen nemen. Je toets wordt niet nagekeken. Je krijgt geen beoordeling. Als je toets al is nagekeken, kan de examencommissie beslissen dat je beoordeling niet geldig is. Je moet de toets opnieuw maken. Je mag maximaal een jaar niet meedoen met een of meer toetsen. Je moet een extra tentamen doen voordat je een getuigschrift krijgt. Hoe dit tentamen eruitziet, beslist de examencommissie. Je krijgt geen getuigschrift voor je propedeuse of bachelor. De examencommissie kan het College van Bestuur vragen te beslissen dat je moet stoppen met je opleiding. De examencommissie kan beslissen dat de toets niet geldig is. Je moet de toets dan opnieuw maken Een gesprek met de examencommissie Voordat de examencommissie een maatregel neemt, wil ze eerst met jou praten. Dit noemen we het hoorrecht. Na het gesprek neemt de examencommissie een beslissing en krijg je hierover een brief of mail. De examencommissie informeert ook de academiedirectie. In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie. 3 In het reglement van de examencommissie van AKV St.Joost staat omschreven wat zij onder plagiaat en fraude verstaat

14 pagina 14 van Hoe controleren wij plagiaat bij het maken van beeldend werk en een onderzoekverslag? Beeldend werk en onderzoeksverslagen die je maakt tijdens je opleiding is oorspronkelijk en authentiek, dat wil zeggen dat wij er van uit gaan dat je het onderzoek zelf doet en dat je het beeldend werk zelf hebt ontwikkeld en gemaakt. Om dat goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat je inzicht kunt geven in het onderzoek- en maakproces tijdens de begeleiding en de beoordeling. Een vermoeden van fraude of plagiaat wordt voorgelegd aan de examencommissie. De examencommissie stelt dan een onderzoek in. Het onderzoeksverslag dat je voor je eindexamen inlevert moet je uploaden naar een digitaal archief. Wij controleren de onderzoeksverslagen op plagiaat. Door het inleveren van het werkstuk geef je hiervoor toestemming. Je mag je werkstuk er niet tegen beveiligen. Je voorziet je thesis van de volgende tekst: I hereby declare that this assignment is my own work. I have acknowledged all other authors ideas and referenced direct quotations from their work. I have not allowed anyone else to borrow or copy my work. 5.7 Hoe beoordeelt de examinator je module toets? De examinator beoordeelt je toets als volgt: Hij beoordeelt of je de leerdoelen hebt behaald die bij de onderwijseenheid horen. Hiervoor gebruikt hij beoordelingscriteria en een beoordelingsnorm. Deze zijn vooraf vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan waarop je wordt beoordeeld. De beoordelingsnorm geeft aan hoe de beoordeling van de toets moet worden berekend. Heeft de examinator een toets nagekeken? Dan analyseert hij de toets. Concludeert hij achteraf dat de beoordelingsnorm niet klopt? Dan vraagt hij de examencommissie toestemming om de beoordelingsnorm te veranderen. De nieuwe beoordelingsnorm mag niet nadeliger voor je zijn dan de eerste beoordelingsnorm. Een deskundige die niet bij Avans werkt, kan jou alleen beoordelen als de examencommissie hem als examinator heeft aangewezen. Een deskundige die niet bij Avans werkt, kan de examinator adviseren over jouw beoordeling. 5.8 Hoe beoordeelt een team van examinatoren je integrale toets? Het team van examinatoren beoordeelt je integrale toets als volgt: Zij beoordelen of je de leerdoelen hebt behaald die bij de onderwijseenheid horen. Hiervoor gebruiken zij toetsonderdelen met elk beoordelingscriteria en een beoordelingsniveau. Deze zijn vooraf vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan

15 pagina 15 van 35 waarop je wordt beoordeeld. Het beoordelingsniveau geeft aan op welk niveau de beoordeling van de toets moet worden afgenomen. 4 Heeft het team van examinatoren een integrale toets afgenomen? Dan analyseren zij de toetsonderdelen en controleren of de beoordelingsnorm bij de onderdelen klopt. Een deskundige die niet bij Avans werkt, kan jou alleen beoordelen als de examencommissie hem als examinator heeft aangewezen. Een deskundige die niet bij Avans werkt, kan het team van examinatoren adviseren over jouw beoordeling Welke beoordeling krijg je voor een toets? Je examinator of team van examinatoren kan jouw toets en toetsonderdelen als volgt beoordelen: Met een cijfer van 1 tot en met 10. o We ronden cijfers voor toetsen af met één cijfer achter de komma. o Een 5,5 is een voldoende. Een 5,4 is een onvoldoende. Met een zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, onvoldoende of zeer onvoldoende Met een voldaan of niet voldaan. Hieronder zie je hoe de beoordelingen zich tot elkaar verhouden. 10 Zeer goed 9 Goed 8 7 Ruim voldoende 6 Voldoende 5 Onvoldoende Zeer onvoldoende 1 Voldaan Niet voldaan Wanneer behaal je een tentamen? Je kunt een tentamen behalen op de manieren hieronder. De academiedirectie beslist per onderwijseenheid welke manier geldt. Je hebt voor alle toetsen een 5,5 of hoger behaald. Je hebt een voldoende of hoger behaald. Je hebt de beoordeling voldaan gekregen. 5.9 Wanneer krijg je je beoordeling en feedback? Bij een integrale toets krijg je op de dag zelf je beoordeling en ontvang je mondeling feedback. Uiterlijk drie weken nadat je de toets hebt gedaan ontvang je de beoordeling en 4 AKV St.Joost werkt met een team van beoordelaars die de integrale toets afnemen. De norm wordt geborgd via interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

16 pagina 16 van 35 feedback op schrift. De opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten binnen drie weken in Osiris. De beoordeling van je module toets Algemene theorie ontvang je uiterlijk drie weken nadat je de toets hebt gedaan. De opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten vervolgens binnen drie weken in Osiris. AKV St.Joost houdt zich hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling is een onderdeel van het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans. Je kunt een overzicht van je beoordelingen raadplegen via Osiris Als je je toets wilt inkijken Vanaf de dag dat je bij een modulaire toets je beoordeling en feedback krijgt, heb je vier weken de tijd om de beoordeling van de toets in te kijken en/of om een toelichting te vragen. Bij een integrale toets kan je in de weken na de toets je begeleidende docenten vragen om de beoordeling en de feedback te bespreken. Bereid je je voor op een toekomstige modulaire toets? Dan mag je de vragen en opdrachten van eerdere toetsen inkijken. En je mag de beoordelingsnorm zien waarmee de examinator de cijfers heeft bepaald. Bij een integrale toets mag je de toetsonderdelen en de bijbehorende beoordelingscriteria en -niveaus vooraf inkijken. Je bespreekt met je docenten wat je moet doen ter voorbereiding op de toets Hoe vaak mag je een toets doen? Per studiejaar heb je twee kansen om een toets te behalen. De eerste kans is in de onderwijsperiode waarin we de onderwijseenheid aanbieden. Als je een toets niet hebt behaald (zie 5.9.2) heb je recht op een herkansing, tenzij er sprake is van een compensatieregel. Herkansingsmomenten zijn vastgelegd in een jaarplanning. Als je niet meedoet met de eerste kans, dan mag je wel meedoen met de tweede kans. Als de tweede kans onvoldoende is heb je geen recht op een extra kans. In bijzondere situaties kan de examencommissie je hier toch toestemming voor geven. Hoe je toestemming vraagt, lees je in hoofdstuk Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? Toetsopgaven met bijbehorende beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) bewaren we vier jaar. Beoordelingen (de becijfering) leggen we vast en bewaren we minimaal zeven jaar in Osiris.

17 pagina 17 van 35 Jouw beoordeelde toetsen en de beoordelingen en feedback die daarbij horen, bewaren we twee jaar. Als je een vraag of een klacht hebt gestuurd over de toets, dan bewaren we je toets zo lang je vraag of klacht wordt behandeld. Eindexamenwerkstukken die een voldoende hebben gekregen, bewaren we zeven jaar in een digitaal eindexamenarchief. Getuigschriften en cijferlijsten bewaren we 50 jaar Vrijstelling vragen voor een toets Je kunt vrijstelling vragen voor een toets. Je stuurt hiervoor een verzoek naar de examencommissie. Hoe je het verzoek moet insturen, lees je in hoofdstuk Wat moet er in je verzoek staan? Schrijf in je verzoek waarom je vrijstelling wilt krijgen en stuur de volgende bewijsstukken mee: Kopie van een diploma, getuigschrift, akte of verklaring waarmee je aantoont dat je aan de eisen van de toets voldoet. Kopie van de lijst met kwalificaties die hoort bij dat diploma, getuigschrift, die akte of verklaring. Kopie van een lijst met documenten die je hebt bestudeerd. Bijvoorbeeld studieboeken, readers of collegeteksten. Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je vrijstelling zou moeten krijgen Wanneer beslist de examencommissie? De examencommissie beslist binnen vier weken nadat ze je verzoek hebben gekregen of je vrijstelling krijgt. Je krijgt hierover een brief of mail. De examencommissie bewaart een kopie van de beslissing in je dossier. Krijg je de vrijstelling? Dan staat in Osiris dat je vrijstelling hebt voor de toets Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt waarmee je aantoont dat je vrijstelling kunt krijgen, dan kan je de examencommissie vragen of je een vervangende opdracht mag maken. Je krijgt vrijstelling als je een voldoende behaalt voor deze toets. Je krijgt hierover een brief of mail. En in Osiris staat dat je vrijstelling hebt voor de toets Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? Je kunt geen vrijstelling vragen voor een afstudeeropdracht. Je kunt geen vrijstelling vragen voor een toets die je al een keer hebt gemaakt Ben je het niet eens met de examencommissie? In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Hoe lang een beoordeling of vrijstelling van een tentamen/toets geldig is, hangt af van het moment in je studie waarop je de beoordeling of de vrijstelling krijgt.

18 pagina 18 van 35 Let op: hieronder hebben we het over beoordelingen. Precies hetzelfde geldt voor vrijstellingen Beoordelingen die je behaalt tijdens de studie Beoordelingen voor toetsen die je behaalt tijdens de opleiding zijn zes jaar geldig. We berekenen dit vanaf de datum dat je de beoordeling van de laatste toets van de onderwijseenheid hebt gekregen. Heb je nog niet alle toetsen van een tentamen behaald? Dan zijn de toetsen die je wel hebt behaald zes jaar geldig. We berekenen deze zes jaar voor iedere toets apart. Haal je de beoordeling in september, oktober, november, december of januari? Dan is de beoordeling zes jaar geldig per 1 februari van dat studiejaar. Haal je de beoordeling in februari, maart, april, mei, juni, juli of augustus? Dan is de beoordeling zes jaar geldig per 1 september van dat studiejaar. De beoordelingen die ouder zijn dan zes jaar, kunnen dus op twee momenten in het jaar vervallen Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Als je wilt dat je beoordeling langer geldig is, dan stuur je een verzoek naar de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 6. De beoordeling moet wel voldoende zijn Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Hieronder lees je wanneer je een getuigschrift of verklaring krijgt Getuigschrift van de master Je krijgt het getuigschrift van de master als de examencommissie vaststelt dat je alle tentamens van de orientatie-, onderzoek- en afstudeerfase hebt behaald. Bij het getuigschrift krijg je een cijferlijst en een supplement. Een supplement is een bijlage waarin informatie staat over de opleiding die je hebt gedaan. Je krijgt ook een Engelstalig supplement dat voldoet aan de regels van Unesco/Cepes en de Vereniging Hogescholen Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Stop je met de opleiding en heb je geen recht op een getuigschrift? Dan kun je de examencommissie vragen om een verklaring waarin staat welke tentamens je hebt behaald. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk Welke titel krijg je na de opleiding? Welke titel je behaalt voor de opleiding lees je in hoofdstuk Wanneer slaag je cum laude? Wil je cum laude afstuderen voor deze bacheloropleiding? Dan moet je aan de eisen hieronder voldoen. Let op: met cijferlijst bedoelen we de cijferlijst van de orientatie-, onderzoek- en afstudeerfase die je krijgt bij je getuigschrift.

19 pagina 19 van 35 Het gewogen gemiddelde van alle cijfers op je cijferlijst is een 8,0 of hoger. Als er op je cijferlijst een vrijstelling of de beoordeling voldaan staat, beslist de examencommissie hoe deze meetelt voor je gemiddelde. Er staat geen cijfer lager dan een 7,0 op je cijferlijst. Je hebt minstens een 8,0 behaald voor je afstudeeropdracht. Je hebt nooit fraude of plagiaat gepleegd tijdens de opleiding.

20 pagina 20 van 35 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan In dit hoofdstuk lees je wat je moet doen als je een verzoek hebt voor de examencommissie. Ook lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator. 6.1 Heb je een verzoek aan de examencommissie? In de andere hoofdstukken van deze OER lees je wanneer je een verzoek naar de examencommissie kunt sturen. Je mag bijvoorbeeld een verzoek sturen over de volgende onderwerpen: Je wilt dat jouw toets of tentamen opnieuw wordt beoordeeld. Je bent niet aangemeld voor een toets. Toch wil je meedoen. Je wilt een vrijstelling. Je wilt een toets op een andere manier doen. Je wilt een extra kans voor een toets. Je hebt een functiebeperking en je wil de toets op een voor jou passende manier doen. Je doet aan topsport. Daarom wil je de toets op een voor jou passende manier of een ander moment doen. Je hebt een klacht over de manier waarop je een toets moest doen, of over de examinator. Zit deze examinator ook in de examencommissie? Dan mag hij over deze situatie niet meebeslissen. Je hebt toestemming nodig om een minor te volgen die je zelf samenstelt, die niet in Avans minorcatalogus staat of die niet in het aanbod van Kies op Maat staat. Let op: je moet binnen zes weken na de gedraging of het voorval je verzoek aan de examencommissie hebben gedaan Waar stuur je je verzoek naartoe? Een verzoek aan de examencommissie stuur je naar Binnen vier weken nadat de examencommissie je verzoek heeft ontvangen, krijg je een brief of mail met de beslissing van de examencommissie. Hierna mag je niet nog eens een verzoek sturen over hetzelfde onderwerp. 6.2 Onvoorziene omstandigheden Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die in de OER vastgelegd hadden moeten zijn, dan beslist de examencommissie daarover. Zij overlegt dit zoveel mogelijk met de academiedirectie(s). De examencommissie legt verantwoording af over haar beslissing aan de academiedirectie(s). Je krijgt een brief of mail waarin staat wat de examencommissie heeft beslist en waarom. Er staat ook in wat je kunt doen als je het niet eens bent met deze beslissing. En voor wanneer je dit moet doen.

21 pagina 21 van Ben je het niet eens met een beslissing? Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Je moet dit doen binnen zes weken na de datum die op de brief of mail van de beslissing staat. Hoe je in beroep gaat en hoe het College van Beroep voor de Examens jouw beroep behandelt, lees je in het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens. Je vindt dit document op iavans bij Studentinfo.

22 pagina 22 van 35 7 De voltijd bacheloropleiding Dit hoofdstuk gaat over jouw masteropleiding. Je doet de volgende voltijdopleiding: Naam opleiding Master Fine Art Master Photography Master Graphic Design Master Animation 7.1 Hoe is de opleiding opgebouwd? Voor de opleidingen Grafische Ontwerp, Fotografie en Beeldende Kunst moet je 120 studiepunten behalen. Dit kan in twee jaar. Voor de opleiding Animatie moet je 60 studiepunten halen. Dit kan in één jaar. Eén studiepunt is hetzelfde als 28 studiebelastingsuren. Eén studiejaar is 42 weken. In één studiejaar kun je 60 studiepunten behalen. Dit zijn studiebelastingsuren. Eén studiejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes. Periode 1 start in september. Je kunt 15 studiepunten per onderwijsperiode behalen. Dit zijn 420 studiebelastingsuren. Je opleiding bestaat uit drie fasen: Grafische Vormgeving, Animatie Fotografie en Autonome Beeldende Kunst Oriëntatiefase 30 studiepunten 15 studiepunten Onderzoeksfase 60 studiepunten 30 studiepunten Afstudeerfase 30 studiepunten 15 studiepunten 7.2 In welke taal is deze opleiding? De voertaal van jouw opleiding is in de regel Nederlands. Onderdelen van het onderwijs kunnen in een andere taal worden verzorgd, zoals het Engels. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat je de beroepsvaardigheden verwerft in een andere taal of dat je je een andere taal eigen maakt door die taal te spreken, lezen en te schrijven. 7.3 Als de inhoud van jouw opleiding verandert Wij vernieuwen onze opleidingen. Dit betekent dat wij de inhoud van onderwijseenheden veranderen en dat wij onderwijseenheden vervangen. Wat betekent dit voor jou? Heb je een onderwijseenheid gevolgd die nu vernieuwd is of die nu niet meer in de opleiding hoort? En heb je de toets of toetsen van die onderwijseenheid nog niet behaald? Dan krijg je nog twee kansen om ze toch te behalen. We bieden hiervoor geen onderwijs aan. Haal je de

23 pagina 23 van 35 toets of toetsen van de oude onderwijseenheid niet? Dan moet je meedoen met de vernieuwde of nieuwe onderwijseenheid. 7.4 Kan de vorm van een toets veranderen? Als je een toets moet herkansen, dan moet deze herkansing dezelfde vorm hebben als de eerste toets. Dit geldt alleen als de herkansing in hetzelfde studiejaar is. De toetsvorm kan alleen veranderen als de examencommissie en de student hiermee akkoord zijn. 7.5 De volgorde van je onderwijseenheden In deze opleiding kun je aan de onderwijseenheid in de onderzoeksfase deelnemen, als je een voldoende hebt behaald voor het tentamen van de onderwijseenheid in de oriëntatiefase Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? Studievoortgangsgarantie betekent dat als je niet kunt deelnemen aan onderwijseenheden in de verplichte volgorde, dat wij je in dat studiejaar onderwijseenheden aanbieden waarmee je minimaal 40 studiepunten kunt behalen. De voorwaarde is dat je aanwezig was bij de onderwijseenheid die je niet hebt behaald of dat je afwezig was met een goede reden.

24 pagina 24 van 35 8 Het maken en aanpassen van de OER In dit hoofdstuk lees je hoe we de OER maken. Je leest ook hoe we ervoor zorgen dat de OER altijd overeen komt met de afspraken over je opleiding. 8.1 Hoe maken we de OER? De academiedirectie maakt de OER op basis van het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. Dit beleid bestaat uit twee delen: Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Met dit document maakt de academiedirectie deze OER. De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. In dit document staat wat de academiedirectie met het Format moeten doen. 8.2 Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Ieder studiejaar maken wij een nieuwe OER. Deze OER vind je bij Studentinfo op iavans. We maken de OER op de volgende manier: Ieder jaar evalueert de academiedirectie de OER. Ook de opleidingscommissie doet dit. Haar resultaten stuurt ze naar de academiedirectie. Als het nodig is, past de academiedirectie de OER aan. Ze gebruikt hierbij de adviezen van de opleidingscommissie en de examencommissie. Het nieuwe concept stuurt de academiedirectie naar de opleidingscommissie. De opleidingscommissie geeft een advies over het concept. De academiedirectie beslist wat zij met dit advies doet. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of het concept klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De academiedirectie zorgt ervoor dat de studenten en medewerkers voor 1 september weten dat er een nieuwe OER is. 8.3 Soms moeten we de OER eerder aanpassen Soms moeten we de OER tijdens een studiejaar aanpassen. We mogen dit alleen doen als dit niet nadelig is voor onze studenten. We passen de OER op de volgende manier aan: De academiedirectie past de OER aan. Zij bespreekt de aanpassing met de opleidingscommissie. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of de aanpassing klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De studenten en medewerkers van de opleiding krijgen een overzicht waarop staat wat we hebben aangepast.

25 pagina 25 van Waar vind je de OER? Je vindt de OER bij Studentinfo op iavans en op Blackboard van je opleiding. Deze OER is een onderdeel van het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. In dit statuut staan de belangrijkste rechten en plichten van onze studenten.

26 pagina 26 van 35 Bijlage 1 Academie Academiedirectie Academieraad Afstudeerrichting Associate degree Begrippenlijst Organisatorische eenheid binnen de hogeschool waarin het onderwijs voor een of meer opleidingen wordt verzorgd of voor programma s binnen opleidingen. Het orgaan binnen de organisatie van de hogeschool dat is belast met de leiding van een academie, voor zover daartoe bevoegdheden door het College van Bestuur zijn gemandateerd. De medezeggenschapsraad van de academie. Deze deelraad bestaat uit medewerkers en studenten van de academie. De Academieraad oefent tegenover de Academiedirectie het instemmingsrecht en het adviesrecht uit, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan (WHW artikel 10.25). Een deel van de bacheloropleiding dat zich richt op een specifiek onderdeel van het beroep of de beroepsuitoefening. Niet van toepassing bij major/minorstructuur. Een tweejarige opleiding met een afgebakend programma van ten minste 120 studiepunten (EC) dat wordt afgesloten met de wettelijke graad Associate degree. (WHW artikel 7.8a) Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Bachelor Cohort College van Beroep voor het Hoger Onderwijs College van Beroep voor de Examens (COBEX) College van Bestuur (CvB) De medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel WHW. Deze raad bestaat uit medewerkers en studenten en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die Avans Hogeschool betreffen. Een vierjarige opleiding met een afgebakend programma van ten minste 240 studiepunten (EC). De aanduiding Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand een complete beroepsgerichte opleiding heeft afgerond aan een hogeschool of een basisopleiding heeft voltooid aan een universiteit. Een cohort bestaat uit de studenten die per 1 oktober voor de eerste keer zijn ingeschreven in de propedeutische fase van een opleiding. Een landelijk College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, gevestigd in 's-gravenhage, zoals bedoeld in artikel 7.64 WHW. Een aan de hogeschool verbonden beroepscollege voor studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten en extraneï, zoals bedoeld in artikel 7.60 WHW. Bestuur van de Stichting Avans dat tevens het instellingsbestuur is van Avans Hogeschool.

27 pagina 27 van 35 CROHO Cum laude Deeltijd EVC Eindwerkstuk Examen Examencommissie Examinator Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs is een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor hoger onderwijs verzorgd worden. Met lof (latijn). Deeltijdonderwijs is hoger onderwijs 1. dat gedurende minder dan 7 maanden gegeven wordt; 2. van 7 maanden of langer dat minder dan 16 klokuren of 19 lesuren per week wordt gegeven; 3. dat gegeven wordt aan studenten voor wie het volgen van onderwijs niet de voornaamste bezigheid is. Erkenning van Verworven Competenties. EVC maakt je werkervaring meetbaar. Kennis en vaardigheden (competenties) die je hebt ontwikkeld tijdens je werk. Een examencommissie kan op grond van elders verworven competenties vrijstellingen toekennen. Met eindwerkstuk wordt ook bedoeld: een afstudeerwerkstuk, een portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s) ter afsluiting van een competentie, artikel, een artistieke prestatie, of iets dergelijks. Het geheel van tentamens van de propedeutische fase of van de postpropedeutische fase. De examencommissie wordt ingesteld door het College van Bestuur. De examencommissies is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijsen examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Een door de examencommissie aangewezen persoon die belast is met de het maken, afnemen en beoordelen van tentamens. Examenprogramma

28 pagina 28 van 35 Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden. Het examenprogramma bestaat uit een geheel van de tentamens van de onderwijseenheden van een opleiding. Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan uit één of meer toetsen bestaan. Omdat de examencommissie beslissingen kan nemen op het niveau van toetsen zijn toetsen het uitgangspunt bij het schrijven van de OER. Extraneus Fraude Graad Hoger beroepsonderwijs Hoger onderwijs Kandidaat KOM Matching Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Deze inschrijving als extraneus (examenstudent) geeft uitsluitend recht op het afleggen van tentamens en examens. Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door mondeling, op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. De graad Associate degree wordt verleend als de student is geslaagd voor een Associate degree programma. De graad Bachelor wordt verleend als de student is geslaagd voor een bacheloropleiding met een omvang van 240 studiepunten. De graad Master wordt verleend als de student is geslaagd voor een Master opleiding. Onderwijs dat gericht is op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. De student of extraneus die deelneemt aan een tentamen of examen. Kies Op Maat. Dit is een aanbod van minoren van een aantal samenwerkende hogescholen. Het proces dat expliciet aandacht geeft aan de bewustwording van de student in het eerste jaar. Onderzocht wordt of er een fit is tussen de student en de gekozen opleiding. Het proces kent drie fasen; match-0 (intake), match-mid (halverwege leerjaar 1)

29 pagina 29 van 35 Major Minor Nominale (studie-)duur EP-Nuffic Onderwijseenheid (OE) Opleiding Opleidingscommissie match-1 (aan het einde van leerjaar 1). In een persoonlijk advies wordt aan de student geadviseerd of er een match is tussen student en opleiding. De fasen zijn gekoppeld aan het VSA en BSA. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden van de bacheloropleiding dat opleidt tot een geëxpliciteerd beroepsprofiel, met een omvang van minimaal 180 en maximaal 210 studiepunten. Binnen een major kunnen keuzemogelijkheden worden aangeboden. Verschillende majors van een opleiding kunnen gezamenlijke onderwijseenheden bevatten. Een samenhangend geheel van één of meer onderwijseenheden van de bacheloropleiding met een totale omvang van 30 studiepunten. Een minor kan betrekking hebben op verbreding of verdieping van competenties die in de major aan de orde zijn of op nieuwe competenties waaronder doorstroomkwalificaties voor een masteropleiding. De duur van de opleiding zonder vrijstellingen en zonder studievertraging. Het EP-Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een samenhangend geheel van de leerstof dat zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat. Iedere onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen (WHW artikel 7.3). Een hbo-bacheloropleiding is volgens de WHW een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit dient te beschikken (artikel 7.3. WHW) met een nominale omvang van 240 studiepunten. Een bacheloropleiding van Avans Hogeschool is een hboopleiding in de zin van de WHW, die als zodanig door het College van Bestuur is benoemd en die opleidt tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in het betreffende titeldomein. Een opleiding binnen Avans Hogeschool kan op meerdere locaties worden aangeboden. Het adviesorgaan van de opleiding, bestaande uit vertegenwoordigers van studenten en docenten van de opleiding conform artikel 10.3c. van de WHW, dat

30 pagina 30 van 35 advies uitbrengt aan de Academieraad en aan de Academiedirectie over de inhoud en kwaliteit van (de uitvoering van) de OER. Periode Plagiaat Postpropedeutische fase Practica / praktische oefening Propedeutische fase Student Het schooljaar is opgedeeld in vier onderwijsperioden. Een periode bestaat uit tien weken. Periode 1 start in september. Periode 4 kan uit elf weken bestaan. De periodes staan in het jaarrooster. Het jaarrooster kun je vinden op iavans. Het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierbij wordt een werk gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. Het gedeelte van de opleiding dat volgt na de propedeutische fase. In de voltijdse bacheloropleiding heeft de postpropedeutische fase een nominale duur van drie studiejaren en een omvang van 180 studiepunten. De nominale duur van de postpropedeutische fase van een deeltijdse of duale opleiding kan langer zijn dan drie jaar. De nominale duur van de postpropedeutische fase van de Associate degree is één jaar en deze fase heeft een studielast van 60 studiepunten. In sommige opleidingen wordt de term hoofdfase gebruikt als synoniem voor postpropedeutische fase. Hieronder wordt verstaan: het maken van scripties en werkstukken, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het deelnemen aan veldwerk en excursies, het doorlopen van stages, het deelnemen aan andere onderwijsleeractiviteiten die zijn gericht op het bereiken van specifieke handelingsvaardigheden.(whw artikel 7.13d, toelichting) Iedere opleiding kent een propedeutische fase. Deze omvat het eerste gedeelte van de opleiding en heeft in de voltijd- en duale opleiding een nominale duur van één studiejaar en een omvang van 60 studiepunten. De nominale duur van de propedeutische fase van een deeltijdopleiding kan langer zijn dan één studiejaar; (WHW artikel 7.8). Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Overal waar student staat kan ook studente gelezen worden.

31 pagina 31 van 35 Studiebegeleiding Studiejaar Systeem van begeleiding van de student gericht op het voorkomen van studieproblemen en het tijdig signaleren van studieproblemen en het ondersteunen bij het oplossen hiervan. Ook is studiebegeleiding gericht op het onderzoeken van de match tussen studenten en opleiding en het ondersteunen bij de gevolgtrekking hiervan. Hiertoe worden in ieder geval individuele gesprekken gevoerd, eventueel aangevuld met groepsles of andere activiteiten. Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar (WHW artikel 1.1). Studielast De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten voor voltijd- en duale opleidingen. 60 studiepunten zijn identiek aan uren studie. De studielast van iedere bacheloropleiding is 240 studiepunten, en van iedere Associate degree 120 studiepunten. Waar in het Kader wordt gesproken over het behalen van x studiepunten wordt bedoeld het verkrijgen van een voldoende beoordeling voor een tentamen van een onderwijseenheid met een studielast van x studiepunten. Studiepunt Tentamen Toets De studielast van de opleiding en van elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studie (WHW artikel 7.4, 7.4b). Het studiepunt voldoet aan de eisen van het European Credit Transfer System (ECTS). Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat met betrekking tot een onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitslag van dat onderzoek (WHW artikel 7.10). Een tentamen kan uit een of meer toetsen bestaan. Een toets is een onderzoek naar kennis en/of vaardigheden en/of attitude. Er is een veelheid aan toetsvormen. Vanouds bekend zijn het werkstuk, de schriftelijke en de mondelinge toets. Voorbeelden van wat recentere toetsvormen zijn de casustoets, het groepsassessment en de portfoliobespreking. Een toets is een onderdeel van een tentamen. Voltijd Voltijdonderwijs betekent onderwijs dat ten minste 16 klokuren of 19 lesuren per week en gedurende minstens 7 maanden wordt gegeven aan studenten voor wie het volgen van onderwijs de voornaamste bezigheid is.

32 pagina 32 van 35 WEB Weken WHW Wet Educatie en Beroepsonderwijs; dit is de wetgeving voor het beroepsonderwijs. Tot 1996 werd de aanduiding middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gebruikt voor deze categorie opleidingen. Met weken worden onderwijsweken bedoeld zoals opgenomen in het Avans-jaarrooster (zie iavans). De weken die geen onderwijsweken zijn, tellen niet mee voor de periode die in de OER is aangegeven. De weken in de zomervakantie zijn hierop een uitzondering als het gaat om de verzoeken aan de examencommissie. Met de examencommissie heeft het CvB afspraken gemaakt over bereikbaarheid. Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; Staatsblad 1992, 593 en alle bijbehorende wijzigingen.

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation

MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 AKV St.Joost Datum vaststelling academiedirectie 11 Juli 2016 Datum instemming academieraad 17 Juli 2016 pagina

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Advanced Business Creation

Advanced Business Creation Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Ondernemerschap, Marketing & Innovatie Vastgesteld directie: 14-09-2015 Vastgesteld academieraad: 14-09-2015 pagina 2 van 59 Inhoudsopgave 1 Over de

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost Vastgesteld per 1 mei 2017 Instemming academieraad per 15 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AKV St.Joost Vastgesteld per 2015-06-07 Wijziging titulatuur H1.1 per 01-12-2015 Wijziging compensatieregeling H5.9.2 en 5.9.3 per 01-12- 2015 pagina 3 van 47 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 Gewijzigd per 1 september 2015 Goedgekeurd door directie 1 september 2015 Goedgekeurd door Academieraad 1 september

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT. Vastgesteld per 10 juli 2017

Mechatronica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT. Vastgesteld per 10 juli 2017 Mechatronica Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestuurskunde / Overheidsmanagement

Bestuurskunde / Overheidsmanagement Bestuurskunde / Overheidsmanagement Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AVB Datum vaststelling academiedirectie 21-06-2016 Datum instemming academieraad 21-06-2016 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Informatica Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Datum 14

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I Datum vaststelling academiedirectie 12 juli 2016 Datum instemming academieraad 11 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Datum vaststelling academiedirectie 11-07-2016 Datum instemming academieraad AAFM

Nadere informatie

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Civiele Techniek Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AKV St.Joost Vastgesteld per 2016-07-11 Datum vaststelling academiedirectie 11 Juli 2016 Datum instemming academieraad 17-juli-2016 pagina 2 van 54 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Werktuigbouwkunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Datum

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Communicatie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Communicatie en User Experience Datum vaststelling academiedirectie 08-07-2016 Datum instemming academieraad 16-05-2016 pagina

Nadere informatie

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel)

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) Kader-OER 2016-2017 - Format - Handreiking Beschrijving opdrachtgever CvB opdrachtnemer LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) link met andere kaders Onder andere: WHW, Erratum Kader-OER 2016-2017*,

Nadere informatie

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d.

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 62 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Veiligheid en Bestuur Vastgesteld per 3 juli 2017 Instemming academieraad per 16 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AAFM en AHB Datum vaststelling academiedirectie 07-07-2016 Datum instemming academieraad 06-07-2016 pagina 2 van 65 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bouwtechnische Bedrijfskunde

Bouwtechnische Bedrijfskunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Marketing en International Business Datum vaststelling academiedirectie 04-07-2016 Datum instemming academieraad 30-06-2016 pagina 2 van 81 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management

Bedrijfseconomie. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management Bedrijfseconomie Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management Vastgesteld per 22 september 2017 Instemming academieraad per

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per 26 juni 2017 Instemming academieraad per 30 juni 2017 Datum 14

Nadere informatie

Marketing Management. Onderwijs- en Examenregeling AAAd Avans Academie voor Associate degrees. Vastgesteld per 11 juli 2017

Marketing Management. Onderwijs- en Examenregeling AAAd Avans Academie voor Associate degrees. Vastgesteld per 11 juli 2017 Marketing Management Onderwijs- en Examenregeling AAAd 17-18 Avans Academie voor Associate degrees Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad n.v.t. Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Bouw en Infra Datum vaststelling academiedirectie 14-07-2016 Datum instemming academieraad 05-07-2016

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD) Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Business

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling AMBM AMIB

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling AMBM AMIB Commerciële Economie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AMBM AMIB Datum vaststelling academiedirectie AMIB AMBM Datum instemming academieraad AMIB AMBM 30-06-2016 05-07-2016 04-07-2016 04-07-2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Culturele en Maatschappelijke Vorming Culturele en Maatschappelijke Vorming Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Sociale Studies 's-hertogenbosch en Academie voor Sociale Studies Breda Vastgesteld per 7 juli 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AMBM AOMI Datum vaststelling academiedirectie AOMI AMBM Datum instemming academieraad AOMI AMBM 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Pedagogisch Onderwijs Vastgesteld per 07-2015 pagina 2 van 84 Inhoud 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Civiele Techniek Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 104 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Datum vaststelling academiedirectie AAFM en AFM 11-07-2016 Datum instemming academieraad

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016 pagina 2 van 69 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Gezondsheidszorg Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad per 11 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Opleiding tot Fysiotherapeut Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad per 11 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 17-10-2016 Datum instemming academieraad 17-10-2016 pagina 2 van 112 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Culturele en Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Academies voor Sociale Studies Breda en s-hertogenbosch

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Informatica. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject

Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject Deeltijd Flexibiliseringstraject Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 08-12-2016 Datum instemming academieraad 08-12-2016 pagina 2 van

Nadere informatie

Academie Voor Deeltijd

Academie Voor Deeltijd Academie Voor Deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Accountancy, Ad Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER, Ad Bedrijfskunde, Ad Financiële Dienstverlening Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD)

Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD) Marketing (AVD) ommerciële Economie (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD)

Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE Onderwijs- en examenregeling 05 06 ACADEMIE VOOR DE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD)

Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD) Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde (AVD)

Werktuigbouwkunde (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum 30 augustus

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige (AVD)

Opleiding tot Verpleegkundige (AVD) Opleiding tot Verpleegkundige (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG Datum vaststelling academiedirectie(s) 14-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 23-04-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ACADEMIE ACUE EN AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 01-07-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie