MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation"

Transcriptie

1 MASTERS Fine Art Photography Graphic Design Animation Onderwijs- en examenregeling AKV St.Joost Datum vaststelling academiedirectie 11 Juli 2016 Datum instemming academieraad 17 Juli 2016

2

3 pagina 3 van 46 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Voor wie is deze OER? Hoe lees je de OER? Aan welke regels moet de OER voldoen? Hoe lang is de OER geldig? Begrippen in de OER 7 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? 8 3 Toelating tot de opleiding Toelatingseisen Toelatingseisen voor studenten met een buitenlands diploma 10 4 Studiebegeleiding Begeleiden van studenten Hoe begeleiden wij je? De opleiding registreert de gesprekken 11 5 Toetsen, tentamens en examens Wat is het examenprogramma? Welke informatie krijg je bij de start van de onderwijseenheid? Wat is een tentamen? Mondelinge toetsen Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Welke regels gelden er bij toetsing? Neem je legitimatie mee Als het alarm afgaat Gelden er meer regels? Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? Een gesprek met de examencommissie Hoe controleren wij plagiaat bij het maken van beeldend werk en een onderzoekverslag? Hoe beoordeelt de examinator je module toets? Hoe beoordeelt een team van examinatoren je integrale toets? Welke beoordeling krijg je voor een toets? Wanneer behaal je een tentamen? Wanneer krijg je je beoordeling en feedback? Als je je toets wilt inkijken Inzage Bereid je je voor op een toekomstige toets? Hoe vaak mag je een toets doen? Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? 17

4 pagina 4 van Vrijstelling vragen voor een toets Wat moet er in je verzoek staan? Wanneer beslist de examencommissie? Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? Ben je het niet eens met de examencommissie? Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Geldigheidsduur van beoordelingen die je behaalt tijdens je opleiding Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Getuigschrift van de master Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Welke titel krijg je na de opleiding? Wanneer slaag je cum laude? 20 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie? Waar stuur je je verzoek naartoe? Onvoorziene omstandigheden Ben je het niet eens met een beslissing? 22 7 De voltijd masteropleiding Opbouw van de opleiding In welke taal is deze opleiding? Als de inhoud van jouw opleiding verandert Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen? De volgorde van je onderwijseenheden Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? 24 8 Het maken en aanpassen van de OER Hoe maken we de OER? Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Soms moeten we de OER eerder aanpassen Waar vind je de OER? 26 9 Bijlage 1 Begrippenlijst Bijlage 2 WHW-artikelen Bijlage 3 Competenties Bijlage 4 Examenprogramma Bijlage 5 Maatregelen die de examencommissie kan nemen bij onregelmatigheden waaronder fraude

5 pagina 5 van 46

6 pagina 6 van 46 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Dit is een Onderwijs- en examenregeling (OER). In een OER staat informatie over het onderwijs en de examens. Je leest welke rechten en plichten er gelden binnen jouw opleiding. Deze OER is onderdeel van het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten van ingeschreven studenten. Je vindt de volledige tekst van het Studentenstatuut en alle bijbehorende regelingen op iavans onder Studentinfo. 1.1 Voor wie is deze OER? Dit is de OER van de opleiding(en) van Avans Hogeschool (brinnummer 07GR), die hieronder. Deze OER geldt voor het studiejaar Naam opleiding Academie(s) CROHOnummer Titel na de opleiding 1 Afkorting van de titel Master Fine Art AKV St.Joost Master of Arts MA Master AKV St.Joost Master of Arts MA Photography Master Graphic AKV St.Joost Master of Arts MA Design Master Animation AKV St.Joost Master of Arts MA De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen examens doen en geen onderwijs volgen. Het College van Bestuur. De academiedirectie(s). De examencommissie. De medewerkers van de opleiding(en). 1.2 Hoe lees je de OER? Als we het hebben over we, dan bedoelen we Avans Hogeschool en de opleidingen die staan bij 1.1. Met je bedoelen we jou, als student of extraneus van Avans Hogeschool. En als we hij schrijven, dan bedoelen we ook zij. 1 Zie

7 pagina 7 van Aan welke regels moet de OER voldoen? De OER moet voldoen aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kader stellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut van Avans Hogeschool. Dit beleid bestaat uit de documenten hieronder. Je vindt ze op iavans. De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Hoe we de OER maken, lees je in het laatste hoofdstuk van deze OER. 1.4 Hoe lang is de OER geldig? De OER is geldig tot 1 september Is de OER op 1 september 2016 nog niet gereed? Dan geldt de OER totdat de nieuwe OER gereed is. 1.5 Begrippen in de OER Ieder begrip in deze OER proberen wij in de tekst uit te leggen. Als er toch begrippen in de OER staan die je niet kent, dan kun je in de begrippenlijst kijken voor een uitleg. Je vindt de begrippenlijst in bijlage 1.

8 pagina 8 van 46 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen In dit hoofdstuk lees je welke competenties je beheerst aan het einde van de opleiding. Als er voor jouw opleiding beroepseisen gelden, dan lees je die ook in dit hoofdstuk. 2.1 Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? Avans Hogeschool wil dat je over bepaalde competenties beschikt als je afstudeert. Hiermee bedoelen we dat je over bepaalde kennis, vaardigheden en bepaald gedrag beschikt die je kunt toepassen in het beroep waarvoor we je opleiden. Dit is vastgelegd in het opleidingsprofiel van je opleiding. Deze competenties kunnen per locatie verschillen. Welke competenties bij jouw opleiding horen, lees je in bijlage 3. We hebben de competenties vergeleken met de Dublin Descriptoren. Hiermee zorgen we er onder meer voor dat onze opleidingen op masterniveau zijn. Daarmee zijn de getuigschriften vergelijkbaar met getuigschriften van andere hogescholen.

9 pagina 9 van 46 3 Toelating tot de opleiding In dit hoofdstuk lees je aan welke eisen je moet voldoen als je een opleiding wilt doen waarbij deze OER hoort. 3.1 Toelatingseisen Voor deze opleiding moet je een bepaalde vooropleiding hebben. Ook doe je mee aan een selectie-assessment. Vooropleiding: Een bachelor in het kunstonderwijs. Bij een andere bachelor bepaalt de academiedirectie of dat voldoende is. Als je geen bachelor hebt, onderzoekt de academiedirectie of je kennis en vaardigheden op bachelorniveau zijn. Je moet Engels beheersen op taalniveau B2 van het Europees Referentiekader. Selectie-assessment Voor het selectie-assessment lever je het volgende in: Je portfolio bevat actueel (beeldend) werk dat jezelf als representatief acht voor je ontwikkeling en ambities Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je deze opleiding wilt doen. Je curriculum vitae. Een theoretisch werk. Dat is bijvoorbeeld een eindwerkstuk van de bacheloropleiding. Als je geen bachelor hebt, krijg je een theoretische en een praktische opdracht. De academiedirectie beoordeelt wat je hebt ingeleverd. Als die beoordeling positief is, krijg je een opdracht voor een praktisch werk. Een gesprek, dit kan ook via Skype. Hierin licht je alles toe wat je hebt ingeleverd. In het gesprek toetsen we je op de volgende criteria: Je bent in staat en bereid om je eigen manier van werken te innoveren. Je hebt belangstelling voor de ontwikkeling van je vakgebied. Je hebt het vermogen om je eigen werk te zien binnen hedendaagse ontwikkeling in je vakgebied. Je bent in staat over de rol en kwaliteit van je werk te spreken en ontwikkelpunten te benoemen.. Je streeft ernaar dat je werk verbonden is met je persoonlijke drijfveren en achtergrond, waardoor het herkenbaar voor anderen kan worden. Je bent in staat om verschillende beeldende strategieën aan te spreken wanneer dat nodig is. Je bent in staat om jezelf te ontwikkelen. We kijken daarbij naar je cognitieve, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden. De academiedirectie besluit op basis van het selectie assessment of je toegelaten wordt tot de opleiding. Je krijgt hierover een brief.

10 pagina 10 van Toelatingseisen voor studenten met een buitenlands diploma Avans Hogeschool houdt zich aan de Gedragscode internationale student hoger onderwijs. Deze gedragscode gaat over de toelating van en onderwijs aan buitenlandse studenten. Je vindt de gedragscode op Als je als buitenlandse student een Engelstalige opleiding wil doen van Avans Hogeschool, dan moet je de IELTS-toets doen. Dit is een toets van het International English Language Testing System. Wil je een bachelor- of masteropleiding doen? Dan moet je minimaal een 6.0 behalen voor de toets. Let op: je hoeft de IELTS-test niet te doen als je een volledig Engelstalige vooropleiding hebt afgerond je een diploma hebt van een van de middelbare scholen die op diploma list van EP-Nuffic staan. Je vindt de diploma list op: _.pdf.

11 pagina 11 van 46 4 Studiebegeleiding Iedere student van Avans Hogeschool krijgt begeleiding tijdens de opleiding. In dit hoofdstuk lees je meer over deze begeleiding. 4.1 Begeleiden van studenten Avans Hogeschool begeleidt iedere student tijdens de opleiding. We houden ons hierbij aan de regels in het Kader voor matching van Avans Hogeschool. Je vindt dit document op iavans. Je krijgt extra begeleiding als je: naast je opleiding aan topsport doet. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. een functiebeperking hebt. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. hoort bij een etnische of culturele minderheid voor wie de omstandigheden minder gemakkelijk zijn om een hbo-opleiding te volgen. Bespreek het met je decaan als je behoefte hebt aan extra begeleiding en denkt dat je bij één van deze doelgroepen hoort. 4.2 Hoe begeleiden wij je? Als student heb je een studieloopbaanbegeleider (SLB) die met jou een aantal gesprekken plant over je studieresultaten. Hieronder lees je hoeveel gesprekken dat zijn. Als je een master opleiding volgt, heb je in iedere fase van de studie (de oriëntatie-, onderzoeks- en afstudeerfase) minstens één gesprek met je studiebegeleider waarin je spreekt over de inhoud van je studieplan en de voortgang van je studie De opleiding registreert de gesprekken De opleiding registreert schriftelijk wat er met je is besproken. We houden ons hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo.

12 pagina 12 van 46 5 Toetsen, tentamens en examens Om je getuigschrift te behalen, moet je aan alle eisen van het examenprogramma voldoen. In dit hoofdstuk lees je meer over hoe dit is opgebouwd. 5.1 Wat is het examenprogramma? Je master bestaat uit een examen: het afsluitend examen. Je behaalt een examen als je alle onderwijseenheden in de oriëntatie-, onderzoeksfase en afstudeerfase hebt afgerond. Dit samenhangend geheel van onderwijseenheden noemen we het examenprogramma. Welke onderwijseenheden er zijn, vind je in het examenprogramma in bijlage 4. Je sluit een onderwijseenheid af met een tentamen. Tentamens bestaan uit een of meer toetsen. Zie voor een schematisch overzicht de begrippenlijst in bijlage Welke informatie krijg je bij de start van de onderwijseenheid? Als een onderwijseenheid begint, stellen we de volgende informatie beschikbaar: Waar de onderwijseenheid over gaat. Uit welke projecten, modules en workshops de onderwijseenheid bestaat en welke je daarvan moet volgen. Hoeveel studiepunten je kunt behalen voor de onderwijseenheid. Welke toets we gebruiken. Welke beoordelingscriteria en -normen 2 we gebruiken. Wie er begeleidt en beoordeelt. Of het tentamen uit meerdere toetsen bestaat. We laten je in dat geval weten wat voor soort toetsen het zijn en in welke volgorde je ze moet doen. Het moment waarop de toets plaatsvindt of resultaten moet inleveren. Welke deelnameverplichting er is voor onderdelen van het onderwijs. Welke hulpmiddelen je mag gebruiken. 5.3 Wat is een tentamen? Het examenprogramma aan AKV St.Joost bestaat uit: Module toets Dit is een toets ter afronding van een lesmodule van General academic studies. De toets wordt afgenomen door een examinator. Integrale toets Bij integrale toetsing is sprake van een team van examinatoren die de student tijdens een studiefase hebben begeleid Mondelinge toetsen Een mondelinge toets doe je alleen, tenzij de examencommissie anders beslist. 2 Bij integrale toetsen werkt AKV St.Joost niet met een vooraf bepaalde beoordelingsnorm, maar met vastgestelde niveaus en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

13 pagina 13 van 46 Een mondelinge toets is openbaar. De examencommissie mag in bijzondere situaties beslissen dat een mondelinge toets niet openbaar is Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Je kunt in de volgende gevallen vragen of je toetsen mag doen op een manier die voor jou het meest passend is: je hebt een functiebeperking je bent een topsporter Je legt je vraag voor aan de decaan. De decaan adviseert de examencommissie. De examencommissie neemt de beslissing. Als er een andere bijzondere situatie is waardoor je een toets op een andere manier wilt doen, moet je de examencommissie hiervoor toestemming vragen. Hoe je dit doet, staat in hoofdstuk 6 van deze OER. 5.4 Welke regels gelden er bij toetsing? Voor toetsen gelden onder andere de volgende regels: Je bent op tijd 3 voor je modulaire of integrale toets en hebt je vooraf voorbereid. Welke voorbereiding dat is spreek je vooraf met je docenten af. Bij een integrale of modulaire toets leg je beeldende en/of theoretische resultaten voor. Welke dat zijn bespreek je vooraf met je docenten. Je wordt bij elke toets individueel beoordeeld op de beoordelingscriteria. Op iavans vind je de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Hierin lees je welke regels nog meer gelden. De directie van je opleiding is verantwoordelijk voor het examenprogramma en voor de organisatie van de toetsen. Vanaf het moment dat een toets volgens de planning zou starten is de examencommissie bevoegd om beslissingen te nemen als er onregelmatigheden zijn Neem je legitimatie mee Als je een toets maakt, moet je je legitimeren. De regels die hiervoor gelden, vind je in de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Deze regeling vind je op iavans. Zonder legitimatie mag je niet meedoen aan de toets Als het alarm afgaat Als het alarm afgaat tijdens een toets moet je zo snel mogelijk naar buiten. De examencommissie besluit of je toets wel of niet wordt nagekeken en of die wel of niet meetelt. Dit geldt ook als je je werk al hebt ingeleverd. Als de examencommissie heeft besloten dat jouw toets niet wordt nagekeken of niet meetelt, mag je de toets zo snel mogelijk opnieuw maken. Binnen 24 uur na de noodsituatie lees je op Blackboard waar, wanneer en hoe laat de nieuwe toets is. 3 Zie Toetsregeling van Avans Hogeschool op iavans.

14 pagina 14 van Gelden er meer regels? Op iavans vind je de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Hierin lees je welke regels nog meer gelden. Je vindt de regels in de handleiding met instructies voor beoordelingen. Je krijgt de handleiding bij aanvang van elk studiejaar uitgereikt. 5.5 Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Houd je je niet aan de regels die gelden voor het maken van toetsen, of pleeg je fraude of plagiaat?. Dan heeft dat de volgende consequenties: Als een examinator of surveillant voor of tijdens een tentamen vaststelt dat je je niet aan de regels houdt, dan kan hij beslissen dat je niet mee mag doen aan het tentamen of dat je het tentamen niet mag afmaken. De examencommissie beslist later welke maatregelen zij neemt. De examinator kan ook ná de toets vaststellen dat je je niet aan de regels hebt gehouden. Hij moet dit melden aan de examencommissie. Die beslist later welke maatregelen zij neemt Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? De examencommissie heeft de volgende regeling in de OER laten opnemen. Op basis van de WHW is de examencommissie bevoegd maatregelen te nemen in geval van geconstateerde fraude. Bij een vermoeden van onregelmatigheden, waaronder fraude, stelt de examencommissie een onderzoek in. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel onderscheidt de examencommissie vijf categorieën. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 5. Los van de in bijlage 5 genoemde maatregelen kan de examencommissie aan het College van Bestuur vragen om te beslissen dat je moet stoppen met de opleiding Een gesprek met de examencommissie Voordat de examencommissie een maatregel neemt, wil ze eerst met jou praten. Dit noemen we het hoorrecht. Na het gesprek neemt de examencommissie een beslissing en krijg je hierover een brief of mail. De examencommissie informeert ook de academiedirectie. In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie. 5.6 Hoe controleren wij plagiaat bij het maken van beeldend werk en een onderzoekverslag? Beeldend werk en onderzoeksverslagen die je maakt tijdens je opleiding is oorspronkelijk en authentiek, dat wil zeggen dat wij er van uit gaan dat je het onderzoek zelf doet en dat je het beeldend werk zelf hebt ontwikkeld en gemaakt. Om dat goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat je inzicht kunt geven in het onderzoek- en maakproces tijdens de begeleiding

15 pagina 15 van 46 en de beoordeling. Bij serieuze verdenking van plagiaat wordt je werk voorgelegd aan een onafhankelijk deskundige. Het onderzoeksverslag dat je voor je eindexamen inlevert moet je uploaden naar een digitaal archief. Wij controleren de onderzoeksverslagen op plagiaat. Door het inleveren van het werkstuk geef je hiervoor toestemming. Je mag je werkstuk er niet tegen beveiligen. 5.7 Hoe beoordeelt de examinator je module toets? De examinator beoordeelt je toets als volgt: Hij beoordeelt of je de leerdoelen hebt behaald die bij de onderwijseenheid horen. Hiervoor gebruikt hij beoordelingscriteria en een beoordelingsnorm. Deze zijn vooraf vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan waarop je wordt beoordeeld. De beoordelingsnorm geeft aan hoe de beoordeling van de toets moet worden berekend. Heeft de examinator een toets nagekeken? Dan analyseert hij de toets. Concludeert hij achteraf dat de beoordelingsnorm niet klopt? Dan vraagt hij de examencommissie toestemming om de beoordelingsnorm te veranderen. De nieuwe beoordelingsnorm mag niet nadeliger voor je zijn dan de eerste beoordelingsnorm. 5.8 Hoe beoordeelt een team van examinatoren je integrale toets? Het team van examinatoren beoordeelt je integrale toets als volgt: Zij beoordelen of je de leerdoelen hebt behaald die bij de onderwijseenheid horen. Hiervoor gebruiken zij toetsonderdelen met elk beoordelingscriteria en een beoordelingsniveau. Deze zijn vooraf vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan waarop je wordt beoordeeld. Het beoordelingsniveau geeft aan op welk niveau de beoordeling van de toets moet worden afgenomen. 4 Heeft het team van examinatoren een integrale toets afgenomen? Dan analyseren zij de toetsonderdelen en controleren of de beoordelingsnorm bij de onderdelen klopt Welke beoordeling krijg je voor een toets? Je examinator of team van examinatoren kan jouw toets en toetsonderdelen als volgt beoordelen: Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10. We ronden cijfers voor toetsen af met één cijfer achter de komma. Een 5,5 is een voldoende. Een 5,4 is een onvoldoende. Met een woordbeoordeling uitstekend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, bijna voldoende, onvoldoende of zeer onvoldoende, slecht of zeer slecht. 4 AKV St.Joost werkt met een team van beoordelaars die de integrale toets afnemen. De norm wordt geborgd via interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

16 pagina 16 van 46 Met een voldaan of niet voldaan. Hieronder zie je hoe de beoordelingen zich tot elkaar verhouden. 10 Uitstekend 9 Zeer goed 8 Goed 7 Ruim voldoende 6 Voldoende 5 Bijna voldoende 4 Onvoldoende 3 Zeer onvoldoende 2 Slecht 1 Zeer slecht Voldaan Niet voldaan Wanneer behaal je een tentamen? Je kunt een tentamen behalen op de manieren hieronder. De academiedirectie beslist per onderwijseenheid welke manier geldt. Je hebt voor alle toetsen een 5,5 of hoger behaald. Je hebt een voldoende of hoger behaald. Je hebt de beoordeling voldaan gekregen. 5.9 Wanneer krijg je je beoordeling en feedback? Bij een integrale toets krijg je op de dag zelf je beoordeling en ontvang je mondeling feedback. Uiterlijk drie weken nadat je de toets hebt gedaan ontvang je de beoordeling en feedback op schrift. De opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten binnen drie weken in Osiris. De beoordeling van je module toets General Academic Studies ontvang je uiterlijk drie weken nadat je de toets hebt gedaan. De opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten vervolgens binnen drie weken in Osiris. AKV St.Joost houdt zich hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling is een onderdeel van het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans. Je kunt een overzicht van je beoordelingen raadplegen via Osiris Als je je toets wilt inkijken Inzage Vanaf de dag dat je bij een toets je beoordeling en feedback krijgt, heb je vier weken de tijd om de beoordeling van de toets in te kijken en/of om een toelichting te vragen.

17 pagina 17 van Bereid je je voor op een toekomstige toets? Dan mag je de vragen en opdrachten van eerdere toetsen inkijken. Voorafgaand aan een toets mag je de toetsonderdelen en de bijbehorende beoordelingscriteria en -niveaus inkijken. Je kan hiervoor contact opnemen met je docent. Je bespreekt met je docenten wat je moet doen ter voorbereiding op de toets Hoe vaak mag je een toets doen? Per studiejaar heb je 2 mogelijkheden om een toets te behalen. De eerste mogelijkheid is in de onderwijsperiode waarin we de onderwijseenheid aanbieden. De tweede mogelijkheid noemen we de herkansing. Je mag alleen een herkansing doen als je voor een toets een 5,4 of lager haalde. Of als je beoordeling een onvoldoende, een zeer onvoldoende of niet voldaan was. Als je niet meedoet met de eerste kans, dan mag je wel meedoen met de tweede kans. Je hebt dan geen recht op een extra kans. In bijzondere situaties kan de examencommissie je hier toch toestemming voor geven. Hoe je toestemming vraagt, lees je in hoofdstuk 6. Als je een toets meer dan één keer maakt, geldt je hoogste beoordeling. Alle laatste herkansingen van de propedeutische fase vinden voor de zomervakantie plaats, uiterlijk in week 11 van periode Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? Toetsopgaven met bijbehorende beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) bewaren we vier jaar. De resultaten van beoordeling bewaren we minimaal zeven jaar. Jouw beoordeelde toetsen en de beoordelingen en feedback die daarbij horen, bewaren we twee jaar. Als je een vraag of een klacht hebt gestuurd over de toets, dan bewaren we je toets zo lang je vraag of klacht wordt behandeld. Eindexamenwerkstukken die een voldoende hebben gekregen, bewaren we zeven jaar in een digitaal eindexamenarchief. Getuigschriften en cijferlijsten bewaren we 50 jaar Vrijstelling vragen voor een toets Je kunt vrijstelling vragen voor een toets. Je stuurt hiervoor een verzoek naar de examencommissie. Hoe je het verzoek moet insturen, lees je in hoofdstuk Wat moet er in je verzoek staan? Schrijf in je verzoek waarom je vrijstelling wilt krijgen en stuur de volgende bewijsstukken mee: Kopie van een diploma, getuigschrift, akte of verklaring waarmee je aantoont dat je aan de eisen van de toets voldoet. Kopie van de lijst met kwalificaties die hoort bij dat diploma, getuigschrift, die akte of verklaring.

18 pagina 18 van 46 Kopie van een lijst met documenten die je hebt bestudeerd. Bijvoorbeeld studieboeken, readers of collegeteksten. Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je vrijstelling zou moeten krijgen Wanneer beslist de examencommissie? De examencommissie beslist binnen vier weken nadat ze je verzoek heeft gekregen of je vrijstelling krijgt. Je krijgt hierover een brief of mail. De examencommissie bewaart een kopie van de beslissing in je dossier. Krijg je de vrijstelling? Dan staat in Osiris dat je vrijstelling hebt voor de toets Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt waarmee je aantoont dat je vrijstelling kunt krijgen, dan kan je de examencommissie vragen of je een vervangende opdracht mag maken. Je krijgt vrijstelling als je een voldoende behaalt voor deze toets. Je krijgt hierover een brief of mail. En in Osiris staat dat je vrijstelling hebt voor de toets Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? Je kunt geen vrijstelling vragen voor een afstudeeropdracht. Je kunt geen vrijstelling vragen voor een toets die je al een keer hebt gemaakt Ben je het niet eens met de examencommissie? In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Let op: hieronder hebben we het over beoordelingen. Precies hetzelfde geldt voor vrijstellingen Geldigheidsduur van beoordelingen die je behaalt tijdens je opleiding Beoordelingen voor toetsen die je behaalt tijdens je opleiding zijn zes jaar geldig. We berekenen dit vanaf de datum dat je de beoordeling van de laatste toets van de onderwijseenheid hebt gekregen. Heb je nog niet alle toetsen van een tentamen behaald? Dan zijn de toetsen die je wel hebt behaald zes jaar geldig. We berekenen in dat geval deze zes jaar voor iedere toets apart. Haal je de beoordeling in de periode september tot en met januari? Dan is de beoordeling zes jaar geldig vanaf 1 februari. Haal je de beoordeling in de periode februari tot en met augustus? Dan is de beoordeling zes jaar geldig vanaf 1 september. De beoordelingen die ouder zijn dan zes jaar, kunnen dus op twee momenten in het jaar vervallen. De geldigheidsduur van zes jaar geldt totdat je je propedeuse-, Ad- of bachelorgetuigschrift hebt behaald. Daarna kunnen de beoordelingen bij een getuigschrift niet meer vervallen.

19 pagina 19 van 46 Behaalde beoordelingen die gaan vervallen in het studiejaar blijven geldig totdat bekend is wat de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht betekent voor de geldigheidsduur van deze beoordelingen. Beoordelingen die je behaalt tijdens de opleiding blijven alleen geldig zolang je als student bent ingeschreven bij Avans Hogeschool. Let op: stop je een tijdje met de opleiding vanwege persoonlijke omstandigheden zoals omschreven in 7.5.3? Dan kan de examencommissie beslissen dat jouw beoordelingen weer geldig zijn als je verder gaat met je opleiding. Neem hiervoor contact op met de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Als je wilt dat je beoordeling langer geldig is, dan stuur je een verzoek naar de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 6. De beoordeling moet wel voldoende zijn Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Als je wilt dat je beoordeling langer geldig is, dan stuur je een verzoek naar de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 6. De beoordeling moet wel voldoende zijn Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Hieronder lees je wanneer je een getuigschrift of verklaring krijgt Getuigschrift van de master Je krijgt het getuigschrift van de master als de examencommissie vaststelt dat je alle tentamens van de oriëntatie-, onderzoek- en afstudeerfase hebt behaald. Je moet ingeschreven zijn bij je opleiding op het moment dat de examencommissie in haar vergadering vaststelt dat je bent geslaagd. De vergaderdata van de examencommissie waarin de examencommissie vaststelt dat studenten geslaagd zijn, worden aan het begin van het studiejaar gepubliceerd. Bij het getuigschrift krijg je ook de cijferlijst die daarbij hoort. Bij het getuigschrift krijg je een supplement. Een supplement is een bijlage waarin informatie staat over de opleiding die je hebt gedaan. Je krijgt ook een Engelstalig supplement dat voldoet aan de regels van Unesco/Cepes en de Vereniging Hogescholen Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Stop je voortijdig met de opleiding en heb je geen recht op een getuigschrift? Dan kun je de examencommissie vragen om een verklaring waarin staat welke tentamens je hebt behaald. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk Welke titel krijg je na de opleiding? Welke titel je behaalt voor de opleiding lees je in hoofdstuk 1.

20 pagina 20 van Wanneer slaag je cum laude? Wil je cum laude afstuderen voor je master moet je aan de eisen hieronder voldoen. Let op: met cijferlijst bedoelen we de cijferlijst die je krijgt bij je getuigschrift. Het gewogen gemiddelde van alle cijfers op je cijferlijst is een 8,0 of hoger. Als er op je cijferlijst een vrijstelling of een woordbeoordeling zoals voldaan staat, beslist de examencommissie hoe deze meetelt voor je gemiddelde. Er staat geen cijfer lager dan een 7,0 op je cijferlijst. Je hebt minstens een 8,0 behaald voor je afstudeeropdracht. Je hebt nooit fraude of plagiaat gepleegd tijdens de opleiding.

21 pagina 21 van 46 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan In dit hoofdstuk lees je wat je moet doen als je een verzoek hebt voor de examencommissie. Ook lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator. 6.1 Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie? In de andere hoofdstukken van deze OER lees je wanneer je een verzoek naar de examencommissie kunt sturen. Je mag bijvoorbeeld een verzoek sturen over de volgende onderwerpen: Je wilt dat jouw toets of tentamen opnieuw wordt beoordeeld. Je bent niet aangemeld voor een toets. Toch wil je meedoen. Je wilt een vrijstelling. Je wilt een toets op een andere manier doen. Je wilt een extra kans voor een toets. Je hebt een functiebeperking en je wilt de toets op een voor jou passende manier doen. De regeling hiervoor staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. Je doet aan topsport. Daarom wil je de toets op een voor jou passende manier of een ander moment doen. De regeling hiervoor staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. Je hebt een klacht over de manier waarop je een toets moest doen, of over de examinator. Zit deze examinator ook in de examencommissie? Dan mag hij over deze situatie niet meebeslissen. Let op: je moet binnen zes weken na de gedraging of het voorval je verzoek of klacht aan de examencommissie hebben gedaan Waar stuur je je verzoek naartoe? Een verzoek aan de examencommissie stuur je naar Binnen vier weken nadat de examencommissie je verzoek heeft ontvangen, krijg je een brief of met de beslissing van de examencommissie. Hierna mag je niet nog eens een verzoek sturen over hetzelfde onderwerp. 6.2 Onvoorziene omstandigheden Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet in de OER vastgelegd zijn, dan beslist de examencommissie daarover. Zij overlegt dit zoveel mogelijk met de academiedirectie(s). De examencommissie legt verantwoording af over haar beslissing aan de academiedirectie(s). Je krijgt een brief of waarin staat wat de examencommissie heeft beslist en waarom. Er staat ook in wat je kunt doen als je het niet eens bent met deze beslissing. En voor wanneer je dit moet doen.

22 pagina 22 van Ben je het niet eens met een beslissing? Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Je moet dit doen binnen zes weken na de datum die op de brief of van de beslissing staat. Hoe je in beroep gaat en hoe het College van Beroep voor de Examens jouw beroep behandelt, lees je in het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens. Je vindt dit document op iavans bij Studentinfo.

23 pagina 23 van 46 7 De voltijd masteropleiding Dit hoofdstuk gaat over jouw masteropleiding. Je doet de volgende voltijdopleiding: Naam opleiding Master Fine Art Master Photography Master Graphic Design Master Animation 7.1 Opbouw van de opleiding Voor de opleidingen Grafische Ontwerp, Fotografie en Beeldende Kunst moet je 120 studiepunten behalen. Dit kan in twee jaar. Voor de opleiding Animatie moet je 60 studiepunten halen. Dit kan in één jaar. Eén studiepunt staat voor 28 studiebelastingsuren. Eén studiejaar is 42 weken. In één studiejaar kun je 60 studiepunten behalen. Dit zijn studiebelastingsuren. Eén studiejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes. Periode 1 start in september. Je kunt 15 studiepunten per onderwijsperiode behalen. Dit zijn 420 studiebelastingsuren. Je opleiding bestaat uit drie fasen: Grafische Vormgeving, Animatie Fotografie en Autonome Beeldende Kunst Oriëntatiefase 30 studiepunten 15 studiepunten Onderzoeksfase 60 studiepunten 30 studiepunten Afstudeerfase 30 studiepunten 15 studiepunten 7.2 In welke taal is deze opleiding? De voertaal van jouw opleiding is in het Engels. 7.3 Als de inhoud van jouw opleiding verandert Wij vernieuwen regelmatig onze opleidingen. Dit betekent dat wij de inhoud van onderwijseenheden veranderen en dat wij onderwijseenheden vervangen. Wat betekent dit voor jou? Je volgde een onderwijseenheid die nu vernieuwd is of die niet meer in de opleiding wordt aangeboden en je hebt een toets nog niet gehaald. Dan krijg je 2 kansen om deze toch te behalen als het een schriftelijke of digitale toets betreft. We bieden hiervoor geen onderwijs aan. Haal je de toets of toetsen van de oude onderwijseenheid niet of betreft het geen

24 pagina 24 van 46 schriftelijke of digitale toets? Dan moet je meedoen met de toets van de vernieuwde of nieuwe onderwijseenheid. 7.4 Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen? De stof waarop de eerste toets of tentamen is gebaseerd, vormt de basis voor de inhoud van de tweede of volgende toets of tentamen. Als je een toets moet herkansen, dan moet deze herkansing dezelfde vorm hebben als de eerste toets. Dit geldt alleen als de herkansing in hetzelfde studiejaar is. De toetsvorm kan alleen in hetzelfde studiejaar veranderen als de examencommissie en de student hiermee akkoord zijn. 7.5 De volgorde van je onderwijseenheden In deze opleiding kun je aan de onderwijseenheid in de afstudeerfase deelnemen, als je een voldoende hebt behaald voor het tentamen van de onderwijseenheid in de oriëntatiefase Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? Studievoortgangsgarantie betekent dat als je niet kunt deelnemen aan onderwijseenheden in de verplichte volgorde, dat wij je in dat studiejaar onderwijseenheden aanbieden waarmee je minimaal 30 studiepunten kunt behalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt deelgenomen aan de onderwijseenheid die je niet hebt behaald of dat je afwezig was met een goede reden. Als je nog minder dan 30 studiepunten moet behalen voor je opleiding dan krijg je een programma aangeboden voor het aantal studiepunten dat je nog moet behalen.

25 pagina 25 van 46 8 Het maken en aanpassen van de OER In dit hoofdstuk lees je hoe we de OER maken. Je leest ook hoe we ervoor zorgen dat de OER altijd overeenkomt met de afspraken over je opleiding. 8.1 Hoe maken we de OER? De academiedirectie maakt de OER op basis van het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifieke studentenstatuut. Dit beleid bestaat uit twee delen: Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Met dit document maakt de academiedirectie deze OER. De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. In dit document staat wat de academiedirectie met het Format moet doen. 8.2 Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Ieder studiejaar maken wij een nieuwe OER. Deze OER vind je bij Studentinfo op iavans. We maken de OER op de volgende manier: Ieder jaar evalueert de academiedirectie de OER. Ook de opleidingscommissie doet dit. Haar resultaten stuurt ze naar de academiedirectie. Als het nodig is, past de academiedirectie de OER aan. Ze gebruikt hierbij de adviezen van de opleidingscommissie en de examencommissie. Het nieuwe concept stuurt de academiedirectie naar de opleidingscommissie. De opleidingscommissie geeft een advies over het concept. De academiedirectie beslist wat zij met dit advies doet. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of het concept klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifieke studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De academiedirectie zorgt ervoor dat de studenten en medewerkers voor 1 september weten dat er een nieuwe OER is. 8.3 Soms moeten we de OER eerder aanpassen Soms moeten we de OER tijdens een studiejaar aanpassen. We mogen dit alleen doen als dit niet nadelig is voor onze studenten. We passen de OER op de volgende manier aan: De academiedirectie past de OER aan. Zij bespreekt de aanpassing met de opleidingscommissie. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of de aanpassing klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifieke studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De studenten en medewerkers van de opleiding krijgen een overzicht waarop staat wat we hebben aangepast.

26 pagina 26 van Waar vind je de OER? Je vindt de OER bij Studentinfo op iavans en op Blackboard van je opleiding. Deze OER is een onderdeel van het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. In dit statuut staan de belangrijkste rechten en plichten van onze studenten.

27 pagina 27 van 46 9 Bijlage 1 Begrippenlijst Academie Academiedirectie Academieraad Afstudeerrichting Associate degree Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Bachelor Cohort College van Beroep voor het Hoger Onderwijs College van Beroep voor de Examens (COBEX) College van Bestuur (CvB) CROHO Cum laude Deeltijd Organisatorische eenheid binnen de hogeschool waarin het onderwijs voor een of meer opleidingen wordt verzorgd. Het orgaan binnen de organisatie van de hogeschool dat is belast met de leiding van een academie, voor zover daartoe bevoegdheden door het College van Bestuur zijn gemandateerd. De medezeggenschapsraad van de academie. Deze deelraad bestaat uit medewerkers en studenten van de academie. De Academieraad oefent tegenover de Academiedirectie het instemmingsrecht en het adviesrecht uit, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan (WHW artikel 10.25). Een deel van de Masteropleiding dat zich richt op een specifiek onderdeel van het beroep of de beroepsuitoefening. Een tweejarige programma binnen een erkende Bachelor-opleiding van ten minste 120 studiepunten (EC) dat wordt afgesloten met de wettelijke graad Associate degree. (WHW artikel 7.8a). De medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel WHW. Deze raad bestaat uit medewerkers en studenten en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die Avans Hogeschool betreffen. Een vierjarige opleiding met een afgebakend programma van ten minste 240 studiepunten (EC). De aanduiding Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand een complete beroepsgerichte opleiding heeft afgerond aan een hogeschool of een basisopleiding heeft voltooid aan een universiteit. Een cohort bestaat uit de studenten die per 1 oktober voor de eerste keer zijn ingeschreven in de propedeutische fase van een opleiding. Een landelijk College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, gevestigd in 's-gravenhage, zoals bedoeld in artikel 7.64 WHW. Een aan de hogeschool verbonden beroepscollege voor studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten en extraneï, zoals bedoeld in artikel 7.60 WHW. Bestuur van de Stichting Avans dat tevens het instellingsbestuur is van Avans Hogeschool. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs is een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor hoger onderwijs verzorgd worden. Met lof (latijn). Deeltijdonderwijs is hoger onderwijs

28 pagina 28 van 46 Digitale toets Duaal Dublin Descriptoren Examen Examencommissie Examinator Examenprogramma 1. dat gedurende minder dan 7 maanden gegeven wordt; 2. van 7 maanden of langer dat minder dan 16 klokuren of 19 lesuren per week wordt gegeven; 3. dat gegeven wordt aan studenten voor wie het volgen van onderwijs niet de voornaamste bezigheid is. Toets waarbij de pc een essentiële rol speelt bij het ontwikkelen, beschikbaar stellen, afnemen en verwerken van de toets. Duaal onderwijs is een onderwijskundige term waarmee we duidelijk maken dat een student leren en werken combineert. De Dublin Descriptoren beschrijven de eindtermen voor de studies aan universiteiten en hogescholen in Europa. Het geheel van tentamens van de propedeutische fase of van de postpropedeutische fase. De examencommissie wordt ingesteld door het College van Bestuur. De examencommissies is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijsen examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Een door de examencommissie aangewezen persoon die belast is met de het maken, afnemen en beoordelen van tentamens. Extraneus Fraude Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden. Het examenprogramma bestaat uit een geheel van de tentamens van de onderwijseenheden van een opleiding. Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan uit één of meer toetsen bestaan. Omdat de examencommissie beslissingen kan nemen op het niveau van toetsen zijn toetsen het uitgangspunt bij het schrijven van de OER. Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Deze inschrijving als extraneus (examenstudent) geeft uitsluitend recht op het afleggen van tentamens en examens. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan:

29 pagina 29 van 46 a. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student gebruik maakt, gebruik heeft gemaakt van hulpmiddelen (andere dan door de examencommissie toegestane rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen en dergelijke) waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; b. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student kijkt of gekeken heeft naar/op/in het werk van (een) andere student(en); c. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student aanleiding/mogelijkheden heeft gegeven aan andere studenten zijn of haar werk in te zien; d. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student tijdens het tentamen informatie geeft of heeft gegeven aan andere studenten over de inhoud en uitwerking van het tentamen; e. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student tijdens het tentamen onjuiste of valse informatie geeft of heeft gegeven over zijn of haar identiteit; f. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student zich door iemand anders heeft laten vertegenwoordigen; g. het zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen. Graad Hoger beroepsonderwijs De graad Associate degree wordt verleend als de student is geslaagd voor een Associate degree programma. De graad Bachelor wordt verleend als de student is geslaagd voor een bacheloropleiding met een omvang van 240 studiepunten. De graad Master wordt verleend als de student is geslaagd voor een masteropleiding. Onderwijs dat gericht is op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van

30 pagina 30 van 46 Hoger onderwijs Kandidaat KOM Matching Major Minor Nominale (studie-)duur EP-Nuffic Onderwijseenheid (OE) Opleiding vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. De student of extraneus die deelneemt aan een tentamen of examen. Kies Op Maat. Dit is een aanbod van minoren van een aantal samenwerkende hogescholen. Het proces dat expliciet aandacht geeft aan de bewustwording van de student in het eerste jaar. Onderzocht wordt of er een fit is tussen de student en de gekozen opleiding. Het proces kent drie fasen; match-0 (intake), match-mid (halverwege leerjaar 1) match-1 (aan het einde van leerjaar 1). In een persoonlijk advies wordt aan de student geadviseerd of er een match is tussen student en opleiding. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden van de bacheloropleiding dat opleidt tot een geëxpliciteerd beroepsprofiel, met een omvang van minimaal 180 en maximaal 210 studiepunten. Binnen een major kunnen keuzemogelijkheden worden aangeboden. Verschillende majors van een opleiding kunnen gezamenlijke onderwijseenheden bevatten. Een samenhangend geheel van één of meer onderwijseenheden van de bacheloropleiding met een totale omvang van 30 studiepunten. Een minor kan betrekking hebben op verbreding of verdieping van competenties die in de major aan de orde zijn of op nieuwe competenties waaronder doorstroomkwalificaties voor een masteropleiding. De duur van de opleiding zonder vrijstellingen en zonder studievertraging. Het EP-Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een samenhangend geheel van de leerstof dat zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat. Iedere onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen (WHW artikel 7.3). Een hbo Masteropleiding is volgens de WHW een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit dient te beschikken (artikel 7.3. WHW) met een nominale omvang van 60/120 studiepunten. Een

31 pagina 31 van 46 Opleidingscommissie Periode Plagiaat Postpropedeutische fase Masteropleiding van Avans Hogeschool is een hboopleiding in de zin van de WHW, die als zodanig door het College van Bestuur is benoemd en die opleidt tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in het betreffende titeldomein. Een opleiding binnen Avans Hogeschool kan op meerdere locaties worden aangeboden. Het adviesorgaan van de opleiding, bestaande uit vertegenwoordigers van studenten en docenten van de opleiding conform artikel 10.3c. van de WHW, dat advies uitbrengt aan de Academieraad en aan de Academiedirectie over de inhoud en kwaliteit van (de uitvoering van) de OER. Het schooljaar is opgedeeld in vier onderwijsperioden. Een periode bestaat uit tien weken. Periode 1 start in september. Periode 4 kan uit elf weken bestaan. De periodes staan in het jaarrooster. Het jaarrooster kun je vinden op iavans. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens, ideeën, beeldmateriaal, prototypen en dergelijke, zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het parafraseren van (passages uit) de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; d. het weergeven van cijfers, grafieken, tabellen en illustraties zonder het vermelden van de bron; e. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen; f. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Het gedeelte van de opleiding dat volgt na de propedeutische fase. In de voltijdse bacheloropleiding heeft de postpropedeutische fase een nominale duur van drie studiejaren en een omvang van 180 studiepunten. De nominale duur van de postpropedeutische fase van een deeltijdse of duale opleiding kan langer zijn dan drie jaar. De nominale

32 pagina 32 van 46 Practica / praktische oefening Propedeutische fase Schriftelijke toets Student Studiebegeleiding Studiejaar duur van de postpropedeutische fase van de Associate degree is één jaar en deze fase heeft een studielast van 60 studiepunten. In sommige opleidingen wordt de term hoofdfase gebruikt als synoniem voor postpropedeutische fase. Hieronder wordt verstaan: het maken van scripties en werkstukken, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het deelnemen aan veldwerk en excursies, het doorlopen van stages, het deelnemen aan andere onderwijsleeractiviteiten die zijn gericht op het bereiken van specifieke handelingsvaardigheden.(whw artikel 7.13d, toelichting). Iedere opleiding kent een propedeutische fase. Deze omvat het eerste gedeelte van de opleiding en heeft in de voltijd- en duale opleiding een nominale duur van één studiejaar en een omvang van 60 studiepunten. De nominale duur van de propedeutische fase van een deeltijdopleiding kan langer zijn dan één studiejaar; (WHW artikel 7.8). Toets waarbij studenten groepsgewijs op hetzelfde moment binnen dezelfde tijd, dezelfde toetsvragen schriftelijk moeten beantwoorden. De organisatie van deze toetsen wordt veelal gefaciliteerd door RET. Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Overal waar student staat kan ook studente gelezen worden. Systeem van begeleiding van de student gericht op het voorkomen van studieproblemen en het tijdig signaleren van studieproblemen en het ondersteunen bij het oplossen hiervan. Ook is studiebegeleiding gericht op het onderzoeken van de match tussen studenten en opleiding en het ondersteunen bij de gevolgtrekking hiervan. Hiertoe worden in ieder geval individuele gesprekken gevoerd, eventueel aangevuld met groepsles of andere activiteiten. Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar (WHW artikel 1.1). Studielast De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten voor voltijd- en duale opleidingen. 60 studiepunten zijn identiek aan uren studie. De studielast van iedere bacheloropleiding is 240 studiepunten, en van iedere Associate degree 120 studiepunten. De Master kent een studielast van 60 dan wel 120 studiepunten. Waar in het Kader wordt gesproken over het behalen van x studiepunten wordt bedoeld het verkrijgen van een voldoende beoordeling voor een tentamen van een onderwijseenheid met een studielast van x studiepunten.

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

MASTERS. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AKV St.Joost

MASTERS. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AKV St.Joost MASTERS Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AKV St.Joost Vastgesteld per 2015-06-07 Wijziging titulatuur H1.1 per 16-11-2015 pagina 3 van 35 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1

Nadere informatie

Bestuurskunde / Overheidsmanagement

Bestuurskunde / Overheidsmanagement Bestuurskunde / Overheidsmanagement Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AVB Datum vaststelling academiedirectie 21-06-2016 Datum instemming academieraad 21-06-2016 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Datum vaststelling academiedirectie 11-07-2016 Datum instemming academieraad AAFM

Nadere informatie

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel)

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) Kader-OER 2016-2017 - Format - Handreiking Beschrijving opdrachtgever CvB opdrachtnemer LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) link met andere kaders Onder andere: WHW, Erratum Kader-OER 2016-2017*,

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

Advanced Business Creation

Advanced Business Creation Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Ondernemerschap, Marketing & Innovatie Vastgesteld directie: 14-09-2015 Vastgesteld academieraad: 14-09-2015 pagina 2 van 59 Inhoudsopgave 1 Over de

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Communicatie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Communicatie en User Experience Datum vaststelling academiedirectie 08-07-2016 Datum instemming academieraad 16-05-2016 pagina

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AKV St.Joost Vastgesteld per 2016-07-11 Datum vaststelling academiedirectie 11 Juli 2016 Datum instemming academieraad 17-juli-2016 pagina 2 van 54 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I Datum vaststelling academiedirectie 12 juli 2016 Datum instemming academieraad 11 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Marketing en International Business Datum vaststelling academiedirectie 04-07-2016 Datum instemming academieraad 30-06-2016 pagina 2 van 81 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost Vastgesteld per 1 mei 2017 Instemming academieraad per 15 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AAFM en AHB Datum vaststelling academiedirectie 07-07-2016 Datum instemming academieraad 06-07-2016 pagina 2 van 65 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016

Nadere informatie

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT. Vastgesteld per 10 juli 2017

Mechatronica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT. Vastgesteld per 10 juli 2017 Mechatronica Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Bouw en Infra Datum vaststelling academiedirectie 14-07-2016 Datum instemming academieraad 05-07-2016

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Werktuigbouwkunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Datum

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Informatica Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Datum 14

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Civiele Techniek Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling AMBM AMIB

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling AMBM AMIB Commerciële Economie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AMBM AMIB Datum vaststelling academiedirectie AMIB AMBM Datum instemming academieraad AMIB AMBM 30-06-2016 05-07-2016 04-07-2016 04-07-2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AMBM AOMI Datum vaststelling academiedirectie AOMI AMBM Datum instemming academieraad AOMI AMBM 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Bouwtechnische Bedrijfskunde

Bouwtechnische Bedrijfskunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Datum vaststelling academiedirectie AAFM en AFM 11-07-2016 Datum instemming academieraad

Nadere informatie

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Bouwkunde. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Veiligheid en Bestuur Vastgesteld per 3 juli 2017 Instemming academieraad per 16 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 17-10-2016 Datum instemming academieraad 17-10-2016 pagina 2 van 112 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per 26 juni 2017 Instemming academieraad per 30 juni 2017 Datum 14

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AKV St.Joost Vastgesteld per 2015-06-07 Wijziging titulatuur H1.1 per 01-12-2015 Wijziging compensatieregeling H5.9.2 en 5.9.3 per 01-12- 2015 pagina 3 van 47 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016 pagina 2 van 69 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Elektrotechniek (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Communicatie (AVD) Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD) Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Business

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management

Bedrijfseconomie. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management Bedrijfseconomie Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Algemeen en Financieel Management en Academie voor Financieel Management Vastgesteld per 22 september 2017 Instemming academieraad per

Nadere informatie

Marketing Management. Onderwijs- en Examenregeling AAAd Avans Academie voor Associate degrees. Vastgesteld per 11 juli 2017

Marketing Management. Onderwijs- en Examenregeling AAAd Avans Academie voor Associate degrees. Vastgesteld per 11 juli 2017 Marketing Management Onderwijs- en Examenregeling AAAd 17-18 Avans Academie voor Associate degrees Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad n.v.t. Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017

Civiele Techniek. Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) Academie voor Bouw en Infra. Vastgesteld per 4 juli 2017 Civiele Techniek Onderwijs- en Examenregeling Duaal (flexibilisering) 17-18 Academie voor Bouw en Infra Vastgesteld per 4 juli 2017 Instemming academieraad per 26 juni 2017 Datum 14 juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Culturele en Maatschappelijke Vorming Culturele en Maatschappelijke Vorming Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Sociale Studies 's-hertogenbosch en Academie voor Sociale Studies Breda Vastgesteld per 7 juli 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Culturele en Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Academies voor Sociale Studies Breda en s-hertogenbosch

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 Gewijzigd per 1 september 2015 Goedgekeurd door directie 1 september 2015 Goedgekeurd door Academieraad 1 september

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Gezondsheidszorg Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad per 11 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Opleiding tot Fysiotherapeut Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 11 juli 2017 Instemming academieraad per 11 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Over de Onderwijs- en

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Informatica. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d.

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 62 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Pedagogisch Onderwijs Vastgesteld per 07-2015 pagina 2 van 84 Inhoud 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 104 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Academie Voor Deeltijd

Academie Voor Deeltijd Academie Voor Deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Accountancy, Ad Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER, Ad Bedrijfskunde, Ad Financiële Dienstverlening Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject

Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject Deeltijd Flexibiliseringstraject Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 08-12-2016 Datum instemming academieraad 08-12-2016 pagina 2 van

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD)

Marketing Management (AVD) Commerciële Economie (AVD) Marketing (AVD) ommerciële Economie (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE Onderwijs- en examenregeling 05 06 ACADEMIE VOOR DE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD)

Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Bestuurskunde/Overheidsmanagement (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde (AVD)

Werktuigbouwkunde (AVD) Werktuigbouwkunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum 30 augustus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige (AVD)

Opleiding tot Verpleegkundige (AVD) Opleiding tot Verpleegkundige (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad per 8 juni 2017 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD)

Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD) Social Work (AVD) Culturele en Maatschappelijke Vorming (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (AVD) Social Work (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming academieraad

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie