Het Y-journaal 3 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Y-journaal 3 december 2011"

Transcriptie

1 Papieren praaibericht van Zeilvereniging Het Y, opgericht 3 april 1885 te Amsterdam. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Editie 3 december 2011 Het Y-journaal 3 december 2011 Van de bestuurstafel Mededelingen De Paul Niemanprijs Evenementenagenda Van de bar- en evenementencommissie Jubilarissen en hun herinneringen Sluitings tocht seizoen 2011 Een alarmerend uiteinde Een staartje vuurwerk Vakantie-ideeën Voor u gelezen Welkom nieuwe leden Mutaties Leden- en Jachtenregister Wat gebeurde er in Durgerdam? Beëindiging lidmaatschap Bestuursleden en commissies Iet Vallenduuk Redactie Redactie Evenementencie Gerrit van Empel Redactie Chiel Koops Michelle Blaauw/KNRM Michelle Blaauw/KNRM Peter Palmboom Redactie Anne Kooyman Leen Schulting Nolly van Borssum Waalkes Gerard Mackor Editie Kopijstop Verschijnt op 1 11 februari 25 februari 2 31 maart 14 april 3 2 juni 16 juni 4 11 augustus 25 augustus 5 13 oktober 27 oktober 6 1 december 15 december Zeilvereniging Het Y, Jachthaven Durgerdam Durgerdammerdijk 116a, 1026 CG Durgerdam, Algemene informatie: Havenmeester Durgerdam: Jos van Voorst, telefoon (020) , GSM , fax (020) adres havenmeester: Dienstrooster 16 april t/m 15 oktober Maandag t/m zondag: Ochtend 8-12 uur, middag uur, avond uur Pauze uur en uur Y-Journaal 2011 nummer 6 1 6

2 Van de bestuurstafel Vrijdag 18 november vond de najaarsledenvergadering plaats en zat het voltallige bestuur achter de grote tafel. Voor hen een groep van 60 leden (misschien waren er meer, maar er waren 60 namen op de presentielijst!). In het boek met de presentielijsten terugbladerend kwam ik tot de conclusie dat dit een gemiddeld aantal is. Een enkele keer waren er minder leden komen opdraven en enkele malen was het aantal beduidend hoger: de vergaderingen met heikele onderwerpen Terugkijken naar de tafelstukken van het bestuur in de laatste jaren wees uit dat in november een impressie van de ledenvergadering werd gegeven. Ik houd wel van een beetje traditie, dus..! Allereerst: het was een zeer plezierige vergadering met een goede, positieve sfeer. Het discussiëren verliep rustig, terwijl er toch belangrijke onderwerpen waren. We hebben nu een mooi, groot, helder tv-scherm, dat zijn diensten kan bewijzen in vergaderingen, bij lezingen, bekijken van uitslagen van wedstrijden, wellicht ook het bekijken van andere wedstrijden! Wat nu aandacht verdient, is de geluidsinstallatie; o.a. de juiste plaatsing van meer microfoons. Na de opening met de gebruikelijke verzoeken kon de voorzitter de verheugende mededeling doen dat zowel Peter Palmboom, wedstrijdcommissaris, als Gerrit van Empel, evenementen en barcommissaris, bereid is aan te blijven tot de jaarvergadering in maart Applaus bewees dat men dit waardeert. Echter: er moeten natuurlijk nog wel opvolgers worden gevonden! Aan het begin van de agenda werd er een aanvulling gegeven op de informatie betreffende havenmeester Jos: maandag 21 november starten de chemokuren en bestralingen met als doel de tumor (slokdarm - maag) kleiner te maken. Als alles volgens de planning gaat, vindt de operatie plaats in januari Het eerste halfjaar is hij nog niet inzetbaar. Dat bericht vormde meteen de inzet van het volgende onderwerp: werkplicht. Na een korte discussie kwamen we tot het volgende besluit: komend jaar wordt de werkplicht ingevoerd. In de najaarsledenvergadering van 2012 vindt evaluatie plaats en op grond daarvan valt de beslissing om hiermee al dan niet door te gaan en wat de hoogte van de boete moet zijn. Ook over het voorstel tot invoeren van een nieuwe vorm van gezinslidmaatschap werd gediscussieerd. Hier kon men zich minder in vinden. In dit geval is afgesproken om er volgend jaar uitvoeriger op terug te komen. De nieuwe penningmeester kreeg slechts enkele vragen over de begroting. Ook hier applaus om de goedkeuring voor begroting en tarievenlijst te onderstrepen. 2

3 Vast onderdeel van de najaarsvergadering, de uitreiking van de Paul Niemanprijs. Tot zijn grote verbazing werd Ron Cats naar voren geroepen. Belangrijk was dat het bestuur het unaniem eens was dat hij in aanmerking kwam: dankzij zijn diploma s zijn wij in staat een vergunning voor de bar te krijgen. Ronald is altijd bereid te helpen, niet alleen wat betreft inkoop voor de bar en staan achter de bar, maar ook bij de wedstrijden; en dat altijd rustig en goedgehumeurd. De evenementen- en barcommissaris Gerrit zorgde voor lovende woorden en voor overhandiging van de wisselprijs, bloemen en wijn. Het applaus bewees dat men het eens was met de keuze van deze prijswinnaar! Helaas waren er weer diverse jubilarissen afwezig. Een aantal had zich netjes afgemeld. Elders vindt u de lijst van jubilarissen. Er waren heel aardige reacties op de uitnodiging die men kreeg. Daarover leest u meer in dit Y Journaal. Elke commissaris vertelde iets over de plannen voor het komende jaar. Hierover vindt u zowel op de website als in het Y journaal informatie. In verband daarmee het volgende. Ik wil u er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is dat u wijzigingen van zowel postadres als van adres doorgeeft. Het is voor de leden en jachtenadministrateur heel frustrerend om diverse brieven naar iemand te sturen en nooit antwoord te krijgen juiste adres bij de ledenadministrateur bekend is. Dat inloggen is weer voorwaarde om je te kunnen aanmelden voor een evenement, voor de wachtlijst voor een ligplaats, of om een keuze te maken uit de karweitjes voor de werkplicht. Kortom Ik zou u willen vragen om direct, of anders als eerste goede daad in het nieuwe jaar, te controleren of uw gegevens in het Leden- en Jachtenregister nog juist zijn. En zo niet, maak dat dan onmiddellijk in orde! Het bestuur wenst alle leden goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2012! Iet Vallenduuk, Algemeen secretaris Het bestuur wenst alle leden prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2012! Daarnaast: om te kunnen inloggen op de website is het nodig dat uw 3

4 Mededelingen Leden- en Jachtenregister 2012 Medio april a.s. verschijnt het Ledenen Jachtenregister Wij streven er uiteraard naar in deze editie uitsluitend uw juiste gegevens op te nemen. Daarom doen wij hierbij een beroep op uw medewerking: controleer misschien ten overvloede nog even uw huidige gegevens in het L&J Register 2010, of in het Addendum Mits u op de site inlogt, kunt u uw gegevens ook online inzien via Signaleert u daar onjuiste, ontbrekende of (tussentijds) gewijzigde gegevens? Geef uw wijzigingen dan vóór 1 februari a.s. door aan onze ledenadministratie. U treft het wijzigingsformulier op Beschikt u niet over internet? Vul dan het formulier in dat u aantreft op de laatste pagina van de gedrukte versie L&J Register 2010 c.q. Addendum 2011 en stuur dit formulier in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop tijdig aan de Leden- en jachtenadministratie (voor het adres zie pagina 28 van dit Y Journaal). Verhuur Clubschip aan Y-leden Hebt u als Y-lid iets bijzonders te vieren en wilt u hiervoor gebruikmaken van ons Clubschip? Dat kan, mits aan de volgende regels wordt voldaan: - Het is een speciale verjaardag, bijv. 50, 65, 70, 75 etc. - Of het betreft een jubileum - 50% van de gasten moet Y-lid zijn. De huur bedraagt 250,00 en is inclusief 2 man barbediening, schoonmaak, gas, licht en water. Alles uiteraard exclusief: kosten hapjes en drankjes. Reserveren via Ronald Cats

5 Uitreiking Paul Niemanprijs De Paul Niemanprijs 2011 werd uitgereikt aan Ronald Cats. Ronald verdient de prijs meer dan dat: hij zet zich met enthousiasme in voor het reilen en zeilen bij Het Y. Weer of geen weer, minstens tweemaal per week is hij in Durgerdam te vinden. Hij is een enthousiast lid van de Evenementencommissie. Zijn nuchtere doch briljante ideeën voor invulling van de tochten en evenementen zijn hierbij van onschatbare waarde. En buigt hij zich even niet over feestprogramma s, dan verzorgt hij met zijn schip Matura de start van een wedstrijd, of doet hij gewoon wat hij als coördinator Bar officieel op zich heeft genomen: ondanks het geringe animo van vrijwilligers de bar in het clubschip toch bemand/bevrouwd krijgen en tevens zorgen voor de juiste inkoop, zowel wat hoeveelheden als scherpe prijzen betreft. En, is er onverhoopt en vaak op het laatste moment tóch geen gegadigde voor barbezetting? Dan staat Ronald daar zelf, altijd even rustig en even goedgehumeurd. Ronald, je bent een rots in de branding. Dank je wel! Jammer dat Ina er niet bij kon zijn op deze ALV: ze zou terecht glimmen van trots. Namens het bestuur, Gerrit van Empel 5

6 Eve nementen AGENDA agenda Datum Activiteit Contactpersoon december december Bestuursvergadering Secretariaat 18 december Bar Clubschip open uur Evenementencie januari januari Nieuwjaarsreceptie Evenementencie 9 januari Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 28 januari Winterevenement snert & uiensoep Evenementencie februari 6 februari Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 20 februari Kandidaat-ledenbijeenkomst Anne Kooyman 26 februari Bar Clubschip open uur Evenementencie maart 5 maart Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 16 maart Algemene Ledenvergadering Secretariaat 17 maart Winterevenement Evenementencie april 2 april Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 14 april Seizoensopening Evenementencie mei mei Y-Torenrace Wedstrijdcie 7 mei Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 17 t/m 19 mei Voorjaarstocht Evenementencie juni 9 of 23 juni 8 Uren van Het Y Wedstrijdcie september 3 september Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 8 september Trintel Race Wedstrijdcie i.s.m. Flevomare en BvK 24 september Kandidaat-ledenbijeenkomst Anne Kooyman oktober 7 oktober BM-Spektakel Wedstrijdcie 8 oktober Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat.. oktober Sluitingstocht Evenementencie november 5 november Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 16 november Najaarsledenvergadering Secretariaat december 3 december Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 6

7 Van de Bar- en Evenementencommissie Zojuist het aantal deelnemers van het eerste winterevenement doorgegeven aan de visbakkers, ruim 60 mensen gaan op 26 november smikkelen van de door Willem en Henk bereide visjes. Ik heb van mijn ex-collega s vernomen dat de Wieringse scharren een uitzonderlijk goed jaar beleven Clubschipverhuur Zoals reeds aangekondigd tijdens de najaarsledenvergadering zou ik terug komen op het verhuren van het clubschip. U vindt de hiervoor geldende regels nu op pagina 4 van dit Y Journaal. Zondagmiddag 18 december, vanaf 15:00 uur, de laatste opening van 2011 Dit jaar gooien we het over een andere boeg! Tijdens de laatste opening van dit jaar zal de kerst alvast in echte kerstsfeer gevierd worden bij het Y. Misschien is er net zoals vorig jaar voldoende sneeuw en komt de Kerstman zelf met de Arrenslede; zo niet, dan wellicht met de gele brommer? Komen doet ie! Voor iedereen neemt hij een kerstpresentje mee! Komt allen, inschrijving is niet nodig, dus gewoon komen: het belooft broodgezellig te worden! Op zondag 8 januari, vanaf 14:00 uur de nieuwjaarsreceptie. U bent vanaf 14:00 uur van harte welkom in het Clubchip en in de verwarmde tent. Tijdens een drankje met een garnituurtje kunt u dan uw Y-dierbaren het allerbeste toewensen voor Op zaterdag 28 januari, vanaf 16:00 uur, het overheerlijke snertevenement. Uiteraard is ook de uiensoep weer aanwezig; beide onovertroffen lekker. Schrijft u hiervoor wel graag even in vóór 22 januari via winterevenement snert en uiensoep, of bel tussen 18:00 en 20:00 uur. Eigen bijdrage 5,00. Tot slot Zoals eveneens reeds aangekondigd, is in het bestuur besloten de prijzen voor de drankjes te verhogen. De nieuwe prijzen zijn: Frisdrank 1,00. Bier 1,25 en wijn en gedistilleerd 1,50 per glas. De betaalwijze met betaalkaarten blijft ook in 2012 gehandhaafd. Vergeet vooral de 18e december niet, verrassend Alvast fijne feestdagen en een goed begin! Namens de Bar- en Evenementencommissie, Gerrit van Empel Consumptieprijzen 2012 Zoals al in de ALV is aangekondigd, heeft het bestuur besloten de prijzen voor drankjes te verhogen. In het Clubschip zijn de nieuwe prijzen per glas: Frisdrank 1,00 Bier 1,25 Wijn en gedistilleerd 1,50. De betaalwijze met betaalkaarten blijft ook in 2012 gehandhaafd. 7

8 Jubilarissen 2011 Op vrijdagavond 18 november jl. spoedden circa 70 Y-leden zich richting Durgerdam om deel te nemen aan de najaarsledenvergadering 2011 en daar hun stem te laten horen naar aanleiding van de verschillende agendapunten. Hoe geanimeerd dit alles verliep, las u voorin dit Y Journaal in het Bericht van de Bestuurstafel. Op deze pagina willen wij echter voor allen die afwezig waren op de ALV onze jubilarissen nog eens in het zonnetje zetten. Vele jubilarissen namen uit handen van voorzitter Hans hun welverdiende penning en bloemen in ontvangst. Anderen waren helaas verhinderd en kregen de onderscheiding op andere manieren thuisbezorgd. 60 Jaar lid Tjebbe Westendorp, erelid, die als eerste in de Y-geschiedenis de mijlpaal van 60 jaar lidmaatschap bereikte. Helaas kon Tjebbe niet aanwezig zijn. In overleg met zijn vrouw heeft het bestuur bloemen en een hartelijke felicitatiebrief bij hem thuisbezorgd. 40 Jaar lid Siebe de Boer, erelid. Ook Siebe was helaas verhinderd, wat hij ons in hartelijke bewoordingen liet weten met zijn brief, die op de volgende pagina is afgedrukt. Bouk Wiebenga, erelid. Helaas kon ook Bouk niet aanwezig zijn. Zijn warme Y-woorden treft u hierna eveneens aan. Rolf van Roon, die vanavond als eerste zijn welverdiende penning in ontvangst kon nemen. Rolf sprak een gloedvol dankwoord uit, waarbij hij niet vergat ook zijn vrouw Thea in het zonnetje te zetten omdat zij al die jaren met hem heeft meegevaren! J. Oomen, zonder bericht afwezig. 25 Jaar lid Ruurd Porsius, met de kanttekening dat Ruurd in feite al 32 jaar Y- lid is. Dit foutje in de historische ledenadministratie bracht Ruurd zelf aan het licht in zijn brief die u op een volgende pagina kunt lezen. Ruurd gaat zeker niet onder de fout gebukt en zegt met veel plezier door te gaan naar zijn volgende jubileum: 40 jaar. N. den Drijver, die eveneens aanwezig was en haar penning in ontvangst kon nemen. Wim Geijssen Jr., zonder bericht afwezig N.W. Veenman, zonder bericht afwezig. Rein Binnekade, afwezigheid in het buitenland voor zaken. J. Sijne, door zakelijke besognes verhinderd aanwezig te zijn. Ron Dekker, kon helaas evenmin aanwezig zijn, maar liet in een leuk telefoongesprek weten zeer onder de indruk te zijn van het feit dat er nog een club bestaat die nagaat hoe lang iemand lid is en er dan ook op deze manier aandacht aan besteedt. 8

9 waar blijft de tijd. Hartelijk dank voor de 40Jaar, uitnodiging om de penning te mogen ontvangen uit handen van de voorzitter. Ik was zeker van plan om te komen, maar helaas kreeg ik gisteren een oproep van het AVL-ziekenhuis voor opname op 14 november a.s. voor een behandeling aan mijn prostaat. Dat kun je krijgen als je ouder wordt (74) en helaas ben ik aan de beurt. Ik blijf een aantal dagen in het ziekenhuis en ben daarna nog niet in staat om naar de vergadering te komen. Dus moet ik bij dezen afzeggen. Groet iedereen en wellicht komt de penning wel op een andere manier in mijn bezit. Nogmaals bedankt en tot ziens, Bouk Wiebenga Graag zou ik aanwezig zijn bij de ledenvergadering van 18 november a.s. Het in ontvangst nemen van de jubileumpenning voor 40 jaar lidmaatschap van Het Y uit handen van de Voorzitter tijdens die bijeenkomst, is zeker van betekenis, zowel voor de Vereniging als voor mij persoonlijk. Het zou mij de gelegenheid hebben geboden mijn waardering en bewondering voor Het Y uit te spreken, in het bijzonder mijn grote respect voor het Bestuur. Het kan niet genoeg worden beklemtoond hoezeer welvaren en toekomst van een Vereniging als Het Y afhankelijk is van de bereidheid van enkele Leden om hun tijd en inzet voor dat doel te offeren. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste contacten, in 1971, met een tweetal bestuursleden belast met de selectie van kandidaat-leden. Het bevestigde mijn ingewonnen informatie dat Het Y wordt gevormd door rechttoerechtaanzeilers zonder ophef. Daartoe voelde ik me aangetrokken en zo is het nog steeds. Het doet me grote deugd te zien en lezen hoe uit de geledingen van Het Y zonder onderbreken op de juiste momenten zeilers opstaan die het roer van hun voorgangers overnemen voor hun wacht en met hart en verstand Het Y op vaste koers houden. Bij een dergelijke bemanning te horen is een extra dimensie van het zeilen. Ik heb mijn tijd gehad, achter mij is nog wat zichtbaar van het kielzog van mijn zeilvaart. Ik heb genoten van het zeilen en ben daarin niets tekort gekomen. Met mijn binnenkort 86 levensjaren is mijn actieradius gelimiteerd al mag ik zeker niet klagen en dien ik me derhalve beperkingen op te leggen. Het komt erop neer dat ik me de avond van vrijdag de 18e november in de geest onder de verzamelde Leden van Het Y bevinden zal, maar thuis gezeten een glaasje wijn zal heffen op het welzijn van het Bestuur en de Vereniging. Ik wens U allen een heel geslaagde vergadering toe. Met vriendelijke groet van een weliswaar oude maar nog niet afgeschreven zeiler, Siebe de Boer 9

10 Yacht Painting Lelystad Specialist in: Y-leden: 10% zomerkorting. spuiten van boten. lak en schade herstel. osmose behandeling. Coppercoat: duurzame onderwater bescherming. website: Tel: Jacht Service Lelystad voordelige winterstalling bootlift tot 20 ton. mastkraan all-in winterstalling: 18,90 m2 2x hijsen opbokken afspuiten all-in knippen en scheren: 22,- p/m 2x hijsen opbokken afspuiten 14 dagen op de kant. Y-leden: 10% korting. Tel: Bezoek adres: Zuidersluisweg RC Lelystad. Eenvoudig per boot bereikbaar via de Noordersluis. Net voorbij de 1 e jachthaven stuurboord. Marifoon: kan

11 Verheugd heb ik kennisgenomen van het feit genoemd te worden als 25-jarig lid. Echter, het is mijn fout dat ik nooit heb gereageerd richting secretariaat betreffende de ingangsdatum van mijn lidmaatschap. In het ledenregister is namelijk een fout geslopen, want ik ben lid geworden in het jaar dat mijn vader, Jan Porsius, uit dienst is getreden als havenmeester. Dit was per 1 oktober Feitelijk ben ik dus nu al 32 jaar lid. Mijn verbondenheid met Zeilvereniging Het Y kent een voorgeschiedenis welke ik U graag wil toelichten. Als op een zaterdagmiddag ergens in 1951 de toenmalige voorzitter, Frits Herkenhoff, op zijn fiets naar Durgerdam komt om poolshoogte te nemen op de plek waar de nieuwe haven moet komen, treft hij daar een visserijbotter met een fuikenboot aan. Het is de RD 24, die ligt afgemeerd voor de woning van de eigenaar: toenmalig huisnummer 85 (is nu 123). De eigenaar, Eldert Porsius, mijn grootvader, is op leeftijd en vist niet meer met zijn zoon Gerrit mee. In gesprek gekomen vertelde Frits Herkenhoff dat de botter hier niet kon blijven liggen. Dit was geen probleem, want er was verderop ruimte genoeg. Verder in dit gesprek vertelde hij dat de vereniging iemand zocht die doordeweeks een oogje in het zeil wilde houden. En of hij hiervoor iemand wist, of hijzelf dit misschien wilde gaan doen. Mijn grootvader bleek hiervoor gevoelig te zijn en werd toezichthouder/havenmeester in het openingsjaar Toen mijn grootvader in februari 1953 op 77-jarige leeftijd kwam te overlijden, heeft mijn vader, Jan Porsius, zijn functie overgenomen en heeft mijn moeder hem hierin bijgestaan. Hij heeft dit gedaan tot zijn AOW-leeftijd in Eerst als bijbaan en later, vanaf 1969, in vaste dienst. Tijdens die periode ben ik zeer getuige geweest. Ik ben van 1950 en op jonge leeftijd vaak met mijn vader meegelopen langs de bootjes. Vaak heb ik mijn vader geassisteerd en in de laatste jaren van zijn functioneren wel eens vervangen als hij ziek was. Enige tijd voor zijn aftreden hebben we een Centaur gekocht. Deze kreeg een ligplaats in box 35, waar ik nu nog met mijn boot lig. Om ook hierna op de haven te mogen komen heb ik mijn vader niet opgevolgd als havenmeester, maar ben ik gewoon lid van de vereniging geworden. Nog steeds kom ik met veel plezier op de haven en ik hoop dat ik dat nog lang mag doen. Het lijkt mij het beste mijn 25-jarig jubileum maar te vergeten en ons te richten op een volgend jubileum. Met vriendelijke groet, Ruurd Porsius 11

12 Sluitings Tocht 15 oktober 2011 De voorbereidingen zijn allang begonnen, het is dan juli. Hoe gaan we en met hoeveel? Gidsen 1 per, budget en wat krijgen we allemaal. Clubschiptent opbouwen en eten regelen. Dan opeens is er geen boot die onder de brug doorkan met het aantal geschatte deelnemers. Dan maar een stukje lopen. Moet kunnen, met zo n sportieve club!!! (ca. 950 meter) Houden al het nieuws in de gaten, is de Koningin wel op tijd en dan is het zo ver. Alles geregeld, we kunnen van start. Nou ja, meer een einde oefening van het seizoen. Dan na de sluitingsdatum van de inschrijving het magere getal van 130 deelnemers. Wel te handelen in het clubhuis gelukkig. Want stel je voor, we gaan met 500 leden met aanhang, dan zit je zo op 800 man. Dat is een leger en de ark zou zinken. Dan is het de dag van inschepen. Met een buik vol koffie en natte cake onder een heerlijk najaarszonnetje met het Volendammer cruiseschip naar het voormalige Javaeiland en de ligplaats van de Captain Kok. Ontscheept, en te voet naar het gerestaureerde pand van het Scheepvaartmuseum. Kaartjes gekregen op de overdekte binnenplaats met een heel aparte dakconstructie. De ribben stellen de oude verdeling van de aardbol voor. Het museum is verdeeld In verschillende items met daarin keurig gerangschikt en voor de toerist voorzien van een vaste route langs alle bijzondere voorwerpen, scheepsmodellen, globes, schilderijen en Gouden Eeuw en zelfs met een virtuele zeereis. Al met al een ietwat steriele weergave van ons nautisch erfgoed. Binnen geen enkele boot op ware grootte. We moesten goed de tijd in de gaten houden voor onze wandeling terug en ons retourtje over het IJ naar Durgerdam. Aldaar aangekomen een borreltje in het clubschip en een heerlijk buffet. Toen kwam de muziek met twee levensliedzangers. De stemming kwam er goed in en de beentjes gingen van de vloer met de sweepstake, wals en polonaise. Een feest om U tegen te zeggen en een waardige inluiding van het winterseizoen. Chiel Foto s: Chiel Koops, Hans van der Meijden en Cor Sweerman 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Een alarmerend uiteinde Michelle Blaauw KNRM Nu het jaar bijna ten einde loopt, begint overal ook weer het knallen met vuurwerk. De een geniet daar volop van, de ander is blij als alles weer verstookt is. De campagne tegen gerommel met vuurwerk is populair. Iedereen kent de slogan Je bent een rund als je met vuurwerk stunt, maar toch gebeuren er ieder jaar weer akelige ongelukken. Hand stuk Voor veel bootjeslui is het vuurwerk dat (bijna) over de houdbaarheidsdatum is, een aanleiding om dit maar op te stoken met oud en nieuw. Dat kan, maar brengt wel risico s mee. Ten eerste voor uzelf, want oud vuurwerk kan defect raken. We spreken uit ervaring, ooit kwam tijdens een oefening op het strand van Callantsoog een uit de koers geraakt dag- en nachtsignaal terecht in een souvenirwinkel! Bij een andere oefening verwondde een opstapper zijn handpalm ernstig, doordat het vuurwerk afging in zijn hand. Sinds die tijd worden er zware lederen werkhandschoenen gebruikt door degenen die vuurwerk hanteren. Loods weg Het vuurwerk, dat niet voor niets ernstvuurwerk wordt genoemd, kan ook terechtkomen op de gebouwde omgeving en daar veel schade aanrichten. Zowel in Andijk als in Medemblik gingen zo bootloodsen in vlammen op. En dit zijn dan alleen de meest spectaculaire voorbeelden. Wist ik niet Behalve de veiligheidsrisico s is er een door weinig mensen onderkende bijwerking van vuurwerk dat wordt afgestoken om een (voor de feestgangers!) vrolijke reden. We hebben het over onbedoelde alarmering van de hulpdiensten nadat er verre toeschouwers het vuurwerk voor een noodsein hebben aangezien. Ziet u het voor zich? Feestje op het strand, ter gelegenheid van een trouwerij worden van die mooie superromantische Thaise lampions opgelaten. Prachtig! De warme lucht die het kaarsje produceert, laat de lampion opstijgen en nog heel lang langs de avondhemel zweven. Zoekende redders Vervolgens gaat bij de redders de pieper, binnen tien minuten zijn ze aan boord van de reddingboot en vervolgens kan het zoeken beginnen. Zoeken naar niks, want het gaat om een feestje, maar dat weet de Kustwacht niet! Bewijs uzelf en anderen daarom een dienst, lever oud vuurwerk in bij de plaatselijke politie en weet wat u aanricht als u vuurwerk afsteekt in de buurt van het water. Een veilige jaarwisseling en behouden vaart in 2012! 17

18 Een staartje vuurwerk Michelle Blaauw - KNRM Het begon met mijn artikel Een alarmerend uiteinde, waarin het afsteken van ernstvuurwerk met de jaarwisseling aan de orde kwam. Ik stelde in dit artikel dat vuurwerk altijd kon worden ingeleverd op het politiebureau. Voor de zekerheid had ik dat nog even gecheckt bij het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen. Ik geef natuurlijk liever de juiste informatie. Vervolgens kreeg ik een berichtje van iemand die tevergeefs bij een politiebureau had aangeklopt voor het inleveren van vuurwerk Niet overal gelijk Een naar de betreffende regio bracht naar voren, dat er in dezelfde regio vier plaatsen waren, waar het vuurwerk mocht worden ingeleverd. Dat bracht me ertoe, ook bij andere regio s te informeren naar de daar gangbare procedure. Tot mijn verbazing leverde dat allerlei verschillende antwoorden op. Er zijn maar een paar regio s, die er geen probleem van maken en ernstvuurwerk aannemen. Maar in het overgrote deel van de politieregio s moet de politie er niets van hebben en verwijst naar de gemeentewerf waar u het vuurwerk zou kunnen inleveren bij het klein chemisch afval. Een andere regio ontkent dit weer met klem en wijst op het feit dat de gemeentewerven er helemaal niet op zijn berekend om explosieven in ontvangst te nemen. Brandweer Bij de Brandweer moet je ook niet zijn. De Brandweer neemt geen vuurwerk in. Wat blijft er over? Seinpistolen Voor seinpistolen ligt het iets anders. Daarvoor is een wapenvergunning nodig (de politie zegt wapenverlof ), en daarmee valt het seinpistool onder de wapenwet. Dat betekent dat af te danken seinpistolen en patronen die over de datum zijn, ingenomen moeten worden door politiebureaus met een afdeling bijzondere wetten. Dat komt over het algemeen neer op de bureaus waar ook wapenvergunningen worden afgegeven. Voor het overige vuurwerk zijn een paar politieregio s heel klantgericht: kom maar brengen hoor, we zorgen er wel voor, maar andere regio s wijzen op het feit dat duidelijk in de wet omschreven staat, dat de politie zich uitsluitend hoeft te ontfermen over consumentenvuurwerk, dat illegaal is ingevoerd vanuit het buitenland, of op een ontijdig moment is aangeschaft of afgestoken. Niet vergeten: ook ernstvuurwerk mag volgens de wet niet op een ander moment worden afgestoken dan op het moment dat er echte nood (op het water!) is. 18

19 Watersportzaken Dan is er nog de watersportzaak. De politie blijft er de nadruk op leggen dat watersportzaken er (ook) economisch belang bij hebben om vuurwerk in te nemen, omdat ze ook vuurwerk verkopen. Desgevraagd zeggen sommige watersportzaken ook wel toe, vuurwerk in te zullen nemen, maar niet allemaal. En wat doen zij er dan mee? Ze kunnen het opsturen naar de producent, die het dan overigens bepaald niet kosteloos! - vernietigt. KNRM Bij de KNRM proberen we het witte vuurwerk zoveel mogelijk binnen de houdbaarheidsdatum te verstoken (gewapend met veiligheidsbril en zware werkhandschoenen!). Het rode vuurwerk gaat terug naar de producent. De KNRM wenst u een veilige jaarwisseling! Het Y journaal Inleveren van kopij: Indien mogelijk de kopij graag getypt insturen op diskette, of liever nog als Word-bijlage bij uw begeleidende . Dat maakt de verwerking ervan voor uw redactie een stuk gemakkelijker. Teksten zonder opmaak en met normaal hoofdlettergebruik aanleveren! Bij reisverhalen graag ook foto s of andere illustraties aanleveren. Foto s liefst digitaal in.jpg formaat of als goede afdruk meezenden. Meer informatie over het ideale beeldformaat (pixels) voor digitale verzending vindt u op vereniging/y Journaal. In verband met de beperkte ruimte in het Y-Journaal wordt, indien noodzakelijk, het recht voorbehouden teksten iets in te korten of in een volgende editie te plaatsen. De volgorde die in dat geval bepalend is voor plaatsing is: voor evenementen de datum van het evenement, voor reisverhalen de datum van toezending van de kopij aan de redactie. 19

20 Alle technische voorzieningen voor uw boot van a tot z Inbouw, reparatie en revisie van diesel-, benzine- en buitenboord motoren Onderdelen voor scheepsmotoren, keerkoppelingen, pompen Accurate mobiele service dienst Groot assortiment nieuwe en gebruikte motoren en onderdelen Lassen, draaien en freesen Watersportartikelen Oostersekade LH Amsterdam Tel: / Fax: Dealer van: Solé / Sabb / Ruggerrini / Renault / Selva buitenboordmotoren / Technodrive keerkoppelingen / Johnson pompen 20

21 Vakantie-ideeën Een voorproefje van het ophalen van mijn in 1996 gekochte Gibsea 352 in Griekenland. Verslag van een paar weken warmwaterzeilen in Griekenland alvorens het schip naar Nederland te varen. Op 26 april 1997 vol goede moed in het vliegtuig naar Athene gestapt om een paar weken met onze nieuwe boot proef te varen en van de ouzo en het goede leven op de Griekse eilanden te genieten. Na eerst een nacht in een hotel in Athene te hebben vertoefd, vertrekken we met een draagvleugelboot met 35 knoop per uur naar Porto Heli, waar ons schip na een mijns inziens veel te lange winter geduldig op ons ligt te wachten. Het weer is gelukkig goed en de Grieken helpen ons goed met feestvieren, het is namelijk Grieks Pasen en dat betekent feest! De boot wordt gepoetst en ingeruimd en warempel alle bagage verdwijnt in de kastjes en de banken. Dan volgt de eerste tocht naar het eiland Poros. De boot zeilt goed en alles loopt op rolletjes totdat bij aankomst in Poros de gaskabel breekt en we prompt vastlopen. Gered door een charterkapitein komt alles toch nog in orde. De volgende morgen regent het en gaan we op zoek naar een gaskabel. Die blijkt alleen verkrijgbaar in Athene, dus met de ferry in de storm en de regen een kabel gehaald. In Piraeus hebben ze een kabel, echter ook regen. En doordat de stad op een heuvel is gebouwd, loopt al dit water naar beneden, wat de straten verandert in rivieren. Ik was zo stom om op gymschoenen te vertrekken en kom dan ook als een verzopen kat weer terug op de boot. s Middags 21

Clubblad WSVA. december 2011

Clubblad WSVA. december 2011 Clubblad WSVA december 2011 ~ 2 ~ ~ 3 ~ Scheepsrestauratie De Zaete Voor al uw onderhoud, reparatie en restauratie in hout Voor het hellingen van uw rond of platbodemjacht tot 35 ton kunt u terecht op

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen SPUIGAT juli 2008 Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Maritiem adv. A4 FC 31-01-2006 15:16 Pagina 1 motorboot

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

Kuippraat. Verjaardagen

Kuippraat. Verjaardagen 25 JAAR Kuippraat van de voorzitter Langszij Verjaardagen Ik herinner me In het kielzog uit de wintereditie van 2010, geschreven door onze toenmalige hoofdredacteur Jan Janse. Het stond in het kader van

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand 36 e jaargang nummer 6, december 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

Het Y-journaal Papieren praaibericht

Het Y-journaal Papieren praaibericht Het Y-journaal Papieren praaibericht Zeilvereniging Het Y, Amsterdam, opgericht 3 april 1885 Willem Kind regelt het verschijnen, 8x 's jaars nummer 8, 18 december 1984 De inhoud van dit nummer van ons

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Colofon Scharminkel Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Jaargang 31 N o 4-2011 Krant nummer 127 Dagelijks bestuur Voorzitter: Klaas Knol Bobeldijk 98, 0229-551520 1647 CK Berkhout Secretaris: Pim ten

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

De CalEIdocyclus. uitnodiging. Korperpad 25 in Rotterdam + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL. Na afloop: Netwerkborrel

De CalEIdocyclus. uitnodiging. Korperpad 25 in Rotterdam + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL. Na afloop: Netwerkborrel APRIL 2013 PORT BETAALD uitnodiging + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL van 16.00-17.00 uur DE ALTIJD ENERVERENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VERENIGING DE ALTERNATIEVE GARAGE T EENDEËI Korperpad

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004 Wist je dat Wist je dat CC tjes Patrick Nooitrust, toen hij CC van de week was op de site, elke dag zijn Roland Garros in een andere kleur liet zien? (leve Photoshop!!) Peter van der Wilt ditzelfde iedere

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5 De Drietand 36 e jaargang nummer 5, oktober 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie