Het Y-journaal 3 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Y-journaal 3 december 2011"

Transcriptie

1 Papieren praaibericht van Zeilvereniging Het Y, opgericht 3 april 1885 te Amsterdam. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Editie 3 december 2011 Het Y-journaal 3 december 2011 Van de bestuurstafel Mededelingen De Paul Niemanprijs Evenementenagenda Van de bar- en evenementencommissie Jubilarissen en hun herinneringen Sluitings tocht seizoen 2011 Een alarmerend uiteinde Een staartje vuurwerk Vakantie-ideeën Voor u gelezen Welkom nieuwe leden Mutaties Leden- en Jachtenregister Wat gebeurde er in Durgerdam? Beëindiging lidmaatschap Bestuursleden en commissies Iet Vallenduuk Redactie Redactie Evenementencie Gerrit van Empel Redactie Chiel Koops Michelle Blaauw/KNRM Michelle Blaauw/KNRM Peter Palmboom Redactie Anne Kooyman Leen Schulting Nolly van Borssum Waalkes Gerard Mackor Editie Kopijstop Verschijnt op 1 11 februari 25 februari 2 31 maart 14 april 3 2 juni 16 juni 4 11 augustus 25 augustus 5 13 oktober 27 oktober 6 1 december 15 december Zeilvereniging Het Y, Jachthaven Durgerdam Durgerdammerdijk 116a, 1026 CG Durgerdam, Algemene informatie: Havenmeester Durgerdam: Jos van Voorst, telefoon (020) , GSM , fax (020) adres havenmeester: Dienstrooster 16 april t/m 15 oktober Maandag t/m zondag: Ochtend 8-12 uur, middag uur, avond uur Pauze uur en uur Y-Journaal 2011 nummer 6 1 6

2 Van de bestuurstafel Vrijdag 18 november vond de najaarsledenvergadering plaats en zat het voltallige bestuur achter de grote tafel. Voor hen een groep van 60 leden (misschien waren er meer, maar er waren 60 namen op de presentielijst!). In het boek met de presentielijsten terugbladerend kwam ik tot de conclusie dat dit een gemiddeld aantal is. Een enkele keer waren er minder leden komen opdraven en enkele malen was het aantal beduidend hoger: de vergaderingen met heikele onderwerpen Terugkijken naar de tafelstukken van het bestuur in de laatste jaren wees uit dat in november een impressie van de ledenvergadering werd gegeven. Ik houd wel van een beetje traditie, dus..! Allereerst: het was een zeer plezierige vergadering met een goede, positieve sfeer. Het discussiëren verliep rustig, terwijl er toch belangrijke onderwerpen waren. We hebben nu een mooi, groot, helder tv-scherm, dat zijn diensten kan bewijzen in vergaderingen, bij lezingen, bekijken van uitslagen van wedstrijden, wellicht ook het bekijken van andere wedstrijden! Wat nu aandacht verdient, is de geluidsinstallatie; o.a. de juiste plaatsing van meer microfoons. Na de opening met de gebruikelijke verzoeken kon de voorzitter de verheugende mededeling doen dat zowel Peter Palmboom, wedstrijdcommissaris, als Gerrit van Empel, evenementen en barcommissaris, bereid is aan te blijven tot de jaarvergadering in maart Applaus bewees dat men dit waardeert. Echter: er moeten natuurlijk nog wel opvolgers worden gevonden! Aan het begin van de agenda werd er een aanvulling gegeven op de informatie betreffende havenmeester Jos: maandag 21 november starten de chemokuren en bestralingen met als doel de tumor (slokdarm - maag) kleiner te maken. Als alles volgens de planning gaat, vindt de operatie plaats in januari Het eerste halfjaar is hij nog niet inzetbaar. Dat bericht vormde meteen de inzet van het volgende onderwerp: werkplicht. Na een korte discussie kwamen we tot het volgende besluit: komend jaar wordt de werkplicht ingevoerd. In de najaarsledenvergadering van 2012 vindt evaluatie plaats en op grond daarvan valt de beslissing om hiermee al dan niet door te gaan en wat de hoogte van de boete moet zijn. Ook over het voorstel tot invoeren van een nieuwe vorm van gezinslidmaatschap werd gediscussieerd. Hier kon men zich minder in vinden. In dit geval is afgesproken om er volgend jaar uitvoeriger op terug te komen. De nieuwe penningmeester kreeg slechts enkele vragen over de begroting. Ook hier applaus om de goedkeuring voor begroting en tarievenlijst te onderstrepen. 2

3 Vast onderdeel van de najaarsvergadering, de uitreiking van de Paul Niemanprijs. Tot zijn grote verbazing werd Ron Cats naar voren geroepen. Belangrijk was dat het bestuur het unaniem eens was dat hij in aanmerking kwam: dankzij zijn diploma s zijn wij in staat een vergunning voor de bar te krijgen. Ronald is altijd bereid te helpen, niet alleen wat betreft inkoop voor de bar en staan achter de bar, maar ook bij de wedstrijden; en dat altijd rustig en goedgehumeurd. De evenementen- en barcommissaris Gerrit zorgde voor lovende woorden en voor overhandiging van de wisselprijs, bloemen en wijn. Het applaus bewees dat men het eens was met de keuze van deze prijswinnaar! Helaas waren er weer diverse jubilarissen afwezig. Een aantal had zich netjes afgemeld. Elders vindt u de lijst van jubilarissen. Er waren heel aardige reacties op de uitnodiging die men kreeg. Daarover leest u meer in dit Y Journaal. Elke commissaris vertelde iets over de plannen voor het komende jaar. Hierover vindt u zowel op de website als in het Y journaal informatie. In verband daarmee het volgende. Ik wil u er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is dat u wijzigingen van zowel postadres als van adres doorgeeft. Het is voor de leden en jachtenadministrateur heel frustrerend om diverse brieven naar iemand te sturen en nooit antwoord te krijgen juiste adres bij de ledenadministrateur bekend is. Dat inloggen is weer voorwaarde om je te kunnen aanmelden voor een evenement, voor de wachtlijst voor een ligplaats, of om een keuze te maken uit de karweitjes voor de werkplicht. Kortom Ik zou u willen vragen om direct, of anders als eerste goede daad in het nieuwe jaar, te controleren of uw gegevens in het Leden- en Jachtenregister nog juist zijn. En zo niet, maak dat dan onmiddellijk in orde! Het bestuur wenst alle leden goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2012! Iet Vallenduuk, Algemeen secretaris Het bestuur wenst alle leden prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2012! Daarnaast: om te kunnen inloggen op de website is het nodig dat uw 3

4 Mededelingen Leden- en Jachtenregister 2012 Medio april a.s. verschijnt het Ledenen Jachtenregister Wij streven er uiteraard naar in deze editie uitsluitend uw juiste gegevens op te nemen. Daarom doen wij hierbij een beroep op uw medewerking: controleer misschien ten overvloede nog even uw huidige gegevens in het L&J Register 2010, of in het Addendum Mits u op de site inlogt, kunt u uw gegevens ook online inzien via Signaleert u daar onjuiste, ontbrekende of (tussentijds) gewijzigde gegevens? Geef uw wijzigingen dan vóór 1 februari a.s. door aan onze ledenadministratie. U treft het wijzigingsformulier op Beschikt u niet over internet? Vul dan het formulier in dat u aantreft op de laatste pagina van de gedrukte versie L&J Register 2010 c.q. Addendum 2011 en stuur dit formulier in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop tijdig aan de Leden- en jachtenadministratie (voor het adres zie pagina 28 van dit Y Journaal). Verhuur Clubschip aan Y-leden Hebt u als Y-lid iets bijzonders te vieren en wilt u hiervoor gebruikmaken van ons Clubschip? Dat kan, mits aan de volgende regels wordt voldaan: - Het is een speciale verjaardag, bijv. 50, 65, 70, 75 etc. - Of het betreft een jubileum - 50% van de gasten moet Y-lid zijn. De huur bedraagt 250,00 en is inclusief 2 man barbediening, schoonmaak, gas, licht en water. Alles uiteraard exclusief: kosten hapjes en drankjes. Reserveren via Ronald Cats

5 Uitreiking Paul Niemanprijs De Paul Niemanprijs 2011 werd uitgereikt aan Ronald Cats. Ronald verdient de prijs meer dan dat: hij zet zich met enthousiasme in voor het reilen en zeilen bij Het Y. Weer of geen weer, minstens tweemaal per week is hij in Durgerdam te vinden. Hij is een enthousiast lid van de Evenementencommissie. Zijn nuchtere doch briljante ideeën voor invulling van de tochten en evenementen zijn hierbij van onschatbare waarde. En buigt hij zich even niet over feestprogramma s, dan verzorgt hij met zijn schip Matura de start van een wedstrijd, of doet hij gewoon wat hij als coördinator Bar officieel op zich heeft genomen: ondanks het geringe animo van vrijwilligers de bar in het clubschip toch bemand/bevrouwd krijgen en tevens zorgen voor de juiste inkoop, zowel wat hoeveelheden als scherpe prijzen betreft. En, is er onverhoopt en vaak op het laatste moment tóch geen gegadigde voor barbezetting? Dan staat Ronald daar zelf, altijd even rustig en even goedgehumeurd. Ronald, je bent een rots in de branding. Dank je wel! Jammer dat Ina er niet bij kon zijn op deze ALV: ze zou terecht glimmen van trots. Namens het bestuur, Gerrit van Empel 5

6 Eve nementen AGENDA agenda Datum Activiteit Contactpersoon december december Bestuursvergadering Secretariaat 18 december Bar Clubschip open uur Evenementencie januari januari Nieuwjaarsreceptie Evenementencie 9 januari Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 28 januari Winterevenement snert & uiensoep Evenementencie februari 6 februari Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 20 februari Kandidaat-ledenbijeenkomst Anne Kooyman 26 februari Bar Clubschip open uur Evenementencie maart 5 maart Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 16 maart Algemene Ledenvergadering Secretariaat 17 maart Winterevenement Evenementencie april 2 april Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 14 april Seizoensopening Evenementencie mei mei Y-Torenrace Wedstrijdcie 7 mei Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 17 t/m 19 mei Voorjaarstocht Evenementencie juni 9 of 23 juni 8 Uren van Het Y Wedstrijdcie september 3 september Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 8 september Trintel Race Wedstrijdcie i.s.m. Flevomare en BvK 24 september Kandidaat-ledenbijeenkomst Anne Kooyman oktober 7 oktober BM-Spektakel Wedstrijdcie 8 oktober Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat.. oktober Sluitingstocht Evenementencie november 5 november Vergadering Dagelijks Bestuur Secretariaat 16 november Najaarsledenvergadering Secretariaat december 3 december Vergadering Algemeen Bestuur Secretariaat 6

7 Van de Bar- en Evenementencommissie Zojuist het aantal deelnemers van het eerste winterevenement doorgegeven aan de visbakkers, ruim 60 mensen gaan op 26 november smikkelen van de door Willem en Henk bereide visjes. Ik heb van mijn ex-collega s vernomen dat de Wieringse scharren een uitzonderlijk goed jaar beleven Clubschipverhuur Zoals reeds aangekondigd tijdens de najaarsledenvergadering zou ik terug komen op het verhuren van het clubschip. U vindt de hiervoor geldende regels nu op pagina 4 van dit Y Journaal. Zondagmiddag 18 december, vanaf 15:00 uur, de laatste opening van 2011 Dit jaar gooien we het over een andere boeg! Tijdens de laatste opening van dit jaar zal de kerst alvast in echte kerstsfeer gevierd worden bij het Y. Misschien is er net zoals vorig jaar voldoende sneeuw en komt de Kerstman zelf met de Arrenslede; zo niet, dan wellicht met de gele brommer? Komen doet ie! Voor iedereen neemt hij een kerstpresentje mee! Komt allen, inschrijving is niet nodig, dus gewoon komen: het belooft broodgezellig te worden! Op zondag 8 januari, vanaf 14:00 uur de nieuwjaarsreceptie. U bent vanaf 14:00 uur van harte welkom in het Clubchip en in de verwarmde tent. Tijdens een drankje met een garnituurtje kunt u dan uw Y-dierbaren het allerbeste toewensen voor Op zaterdag 28 januari, vanaf 16:00 uur, het overheerlijke snertevenement. Uiteraard is ook de uiensoep weer aanwezig; beide onovertroffen lekker. Schrijft u hiervoor wel graag even in vóór 22 januari via winterevenement snert en uiensoep, of bel tussen 18:00 en 20:00 uur. Eigen bijdrage 5,00. Tot slot Zoals eveneens reeds aangekondigd, is in het bestuur besloten de prijzen voor de drankjes te verhogen. De nieuwe prijzen zijn: Frisdrank 1,00. Bier 1,25 en wijn en gedistilleerd 1,50 per glas. De betaalwijze met betaalkaarten blijft ook in 2012 gehandhaafd. Vergeet vooral de 18e december niet, verrassend Alvast fijne feestdagen en een goed begin! Namens de Bar- en Evenementencommissie, Gerrit van Empel Consumptieprijzen 2012 Zoals al in de ALV is aangekondigd, heeft het bestuur besloten de prijzen voor drankjes te verhogen. In het Clubschip zijn de nieuwe prijzen per glas: Frisdrank 1,00 Bier 1,25 Wijn en gedistilleerd 1,50. De betaalwijze met betaalkaarten blijft ook in 2012 gehandhaafd. 7

8 Jubilarissen 2011 Op vrijdagavond 18 november jl. spoedden circa 70 Y-leden zich richting Durgerdam om deel te nemen aan de najaarsledenvergadering 2011 en daar hun stem te laten horen naar aanleiding van de verschillende agendapunten. Hoe geanimeerd dit alles verliep, las u voorin dit Y Journaal in het Bericht van de Bestuurstafel. Op deze pagina willen wij echter voor allen die afwezig waren op de ALV onze jubilarissen nog eens in het zonnetje zetten. Vele jubilarissen namen uit handen van voorzitter Hans hun welverdiende penning en bloemen in ontvangst. Anderen waren helaas verhinderd en kregen de onderscheiding op andere manieren thuisbezorgd. 60 Jaar lid Tjebbe Westendorp, erelid, die als eerste in de Y-geschiedenis de mijlpaal van 60 jaar lidmaatschap bereikte. Helaas kon Tjebbe niet aanwezig zijn. In overleg met zijn vrouw heeft het bestuur bloemen en een hartelijke felicitatiebrief bij hem thuisbezorgd. 40 Jaar lid Siebe de Boer, erelid. Ook Siebe was helaas verhinderd, wat hij ons in hartelijke bewoordingen liet weten met zijn brief, die op de volgende pagina is afgedrukt. Bouk Wiebenga, erelid. Helaas kon ook Bouk niet aanwezig zijn. Zijn warme Y-woorden treft u hierna eveneens aan. Rolf van Roon, die vanavond als eerste zijn welverdiende penning in ontvangst kon nemen. Rolf sprak een gloedvol dankwoord uit, waarbij hij niet vergat ook zijn vrouw Thea in het zonnetje te zetten omdat zij al die jaren met hem heeft meegevaren! J. Oomen, zonder bericht afwezig. 25 Jaar lid Ruurd Porsius, met de kanttekening dat Ruurd in feite al 32 jaar Y- lid is. Dit foutje in de historische ledenadministratie bracht Ruurd zelf aan het licht in zijn brief die u op een volgende pagina kunt lezen. Ruurd gaat zeker niet onder de fout gebukt en zegt met veel plezier door te gaan naar zijn volgende jubileum: 40 jaar. N. den Drijver, die eveneens aanwezig was en haar penning in ontvangst kon nemen. Wim Geijssen Jr., zonder bericht afwezig N.W. Veenman, zonder bericht afwezig. Rein Binnekade, afwezigheid in het buitenland voor zaken. J. Sijne, door zakelijke besognes verhinderd aanwezig te zijn. Ron Dekker, kon helaas evenmin aanwezig zijn, maar liet in een leuk telefoongesprek weten zeer onder de indruk te zijn van het feit dat er nog een club bestaat die nagaat hoe lang iemand lid is en er dan ook op deze manier aandacht aan besteedt. 8

9 waar blijft de tijd. Hartelijk dank voor de 40Jaar, uitnodiging om de penning te mogen ontvangen uit handen van de voorzitter. Ik was zeker van plan om te komen, maar helaas kreeg ik gisteren een oproep van het AVL-ziekenhuis voor opname op 14 november a.s. voor een behandeling aan mijn prostaat. Dat kun je krijgen als je ouder wordt (74) en helaas ben ik aan de beurt. Ik blijf een aantal dagen in het ziekenhuis en ben daarna nog niet in staat om naar de vergadering te komen. Dus moet ik bij dezen afzeggen. Groet iedereen en wellicht komt de penning wel op een andere manier in mijn bezit. Nogmaals bedankt en tot ziens, Bouk Wiebenga Graag zou ik aanwezig zijn bij de ledenvergadering van 18 november a.s. Het in ontvangst nemen van de jubileumpenning voor 40 jaar lidmaatschap van Het Y uit handen van de Voorzitter tijdens die bijeenkomst, is zeker van betekenis, zowel voor de Vereniging als voor mij persoonlijk. Het zou mij de gelegenheid hebben geboden mijn waardering en bewondering voor Het Y uit te spreken, in het bijzonder mijn grote respect voor het Bestuur. Het kan niet genoeg worden beklemtoond hoezeer welvaren en toekomst van een Vereniging als Het Y afhankelijk is van de bereidheid van enkele Leden om hun tijd en inzet voor dat doel te offeren. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste contacten, in 1971, met een tweetal bestuursleden belast met de selectie van kandidaat-leden. Het bevestigde mijn ingewonnen informatie dat Het Y wordt gevormd door rechttoerechtaanzeilers zonder ophef. Daartoe voelde ik me aangetrokken en zo is het nog steeds. Het doet me grote deugd te zien en lezen hoe uit de geledingen van Het Y zonder onderbreken op de juiste momenten zeilers opstaan die het roer van hun voorgangers overnemen voor hun wacht en met hart en verstand Het Y op vaste koers houden. Bij een dergelijke bemanning te horen is een extra dimensie van het zeilen. Ik heb mijn tijd gehad, achter mij is nog wat zichtbaar van het kielzog van mijn zeilvaart. Ik heb genoten van het zeilen en ben daarin niets tekort gekomen. Met mijn binnenkort 86 levensjaren is mijn actieradius gelimiteerd al mag ik zeker niet klagen en dien ik me derhalve beperkingen op te leggen. Het komt erop neer dat ik me de avond van vrijdag de 18e november in de geest onder de verzamelde Leden van Het Y bevinden zal, maar thuis gezeten een glaasje wijn zal heffen op het welzijn van het Bestuur en de Vereniging. Ik wens U allen een heel geslaagde vergadering toe. Met vriendelijke groet van een weliswaar oude maar nog niet afgeschreven zeiler, Siebe de Boer 9

10 Yacht Painting Lelystad Specialist in: Y-leden: 10% zomerkorting. spuiten van boten. lak en schade herstel. osmose behandeling. Coppercoat: duurzame onderwater bescherming. website: Tel: Jacht Service Lelystad voordelige winterstalling bootlift tot 20 ton. mastkraan all-in winterstalling: 18,90 m2 2x hijsen opbokken afspuiten all-in knippen en scheren: 22,- p/m 2x hijsen opbokken afspuiten 14 dagen op de kant. Y-leden: 10% korting. Tel: Bezoek adres: Zuidersluisweg RC Lelystad. Eenvoudig per boot bereikbaar via de Noordersluis. Net voorbij de 1 e jachthaven stuurboord. Marifoon: kan

11 Verheugd heb ik kennisgenomen van het feit genoemd te worden als 25-jarig lid. Echter, het is mijn fout dat ik nooit heb gereageerd richting secretariaat betreffende de ingangsdatum van mijn lidmaatschap. In het ledenregister is namelijk een fout geslopen, want ik ben lid geworden in het jaar dat mijn vader, Jan Porsius, uit dienst is getreden als havenmeester. Dit was per 1 oktober Feitelijk ben ik dus nu al 32 jaar lid. Mijn verbondenheid met Zeilvereniging Het Y kent een voorgeschiedenis welke ik U graag wil toelichten. Als op een zaterdagmiddag ergens in 1951 de toenmalige voorzitter, Frits Herkenhoff, op zijn fiets naar Durgerdam komt om poolshoogte te nemen op de plek waar de nieuwe haven moet komen, treft hij daar een visserijbotter met een fuikenboot aan. Het is de RD 24, die ligt afgemeerd voor de woning van de eigenaar: toenmalig huisnummer 85 (is nu 123). De eigenaar, Eldert Porsius, mijn grootvader, is op leeftijd en vist niet meer met zijn zoon Gerrit mee. In gesprek gekomen vertelde Frits Herkenhoff dat de botter hier niet kon blijven liggen. Dit was geen probleem, want er was verderop ruimte genoeg. Verder in dit gesprek vertelde hij dat de vereniging iemand zocht die doordeweeks een oogje in het zeil wilde houden. En of hij hiervoor iemand wist, of hijzelf dit misschien wilde gaan doen. Mijn grootvader bleek hiervoor gevoelig te zijn en werd toezichthouder/havenmeester in het openingsjaar Toen mijn grootvader in februari 1953 op 77-jarige leeftijd kwam te overlijden, heeft mijn vader, Jan Porsius, zijn functie overgenomen en heeft mijn moeder hem hierin bijgestaan. Hij heeft dit gedaan tot zijn AOW-leeftijd in Eerst als bijbaan en later, vanaf 1969, in vaste dienst. Tijdens die periode ben ik zeer getuige geweest. Ik ben van 1950 en op jonge leeftijd vaak met mijn vader meegelopen langs de bootjes. Vaak heb ik mijn vader geassisteerd en in de laatste jaren van zijn functioneren wel eens vervangen als hij ziek was. Enige tijd voor zijn aftreden hebben we een Centaur gekocht. Deze kreeg een ligplaats in box 35, waar ik nu nog met mijn boot lig. Om ook hierna op de haven te mogen komen heb ik mijn vader niet opgevolgd als havenmeester, maar ben ik gewoon lid van de vereniging geworden. Nog steeds kom ik met veel plezier op de haven en ik hoop dat ik dat nog lang mag doen. Het lijkt mij het beste mijn 25-jarig jubileum maar te vergeten en ons te richten op een volgend jubileum. Met vriendelijke groet, Ruurd Porsius 11

12 Sluitings Tocht 15 oktober 2011 De voorbereidingen zijn allang begonnen, het is dan juli. Hoe gaan we en met hoeveel? Gidsen 1 per, budget en wat krijgen we allemaal. Clubschiptent opbouwen en eten regelen. Dan opeens is er geen boot die onder de brug doorkan met het aantal geschatte deelnemers. Dan maar een stukje lopen. Moet kunnen, met zo n sportieve club!!! (ca. 950 meter) Houden al het nieuws in de gaten, is de Koningin wel op tijd en dan is het zo ver. Alles geregeld, we kunnen van start. Nou ja, meer een einde oefening van het seizoen. Dan na de sluitingsdatum van de inschrijving het magere getal van 130 deelnemers. Wel te handelen in het clubhuis gelukkig. Want stel je voor, we gaan met 500 leden met aanhang, dan zit je zo op 800 man. Dat is een leger en de ark zou zinken. Dan is het de dag van inschepen. Met een buik vol koffie en natte cake onder een heerlijk najaarszonnetje met het Volendammer cruiseschip naar het voormalige Javaeiland en de ligplaats van de Captain Kok. Ontscheept, en te voet naar het gerestaureerde pand van het Scheepvaartmuseum. Kaartjes gekregen op de overdekte binnenplaats met een heel aparte dakconstructie. De ribben stellen de oude verdeling van de aardbol voor. Het museum is verdeeld In verschillende items met daarin keurig gerangschikt en voor de toerist voorzien van een vaste route langs alle bijzondere voorwerpen, scheepsmodellen, globes, schilderijen en Gouden Eeuw en zelfs met een virtuele zeereis. Al met al een ietwat steriele weergave van ons nautisch erfgoed. Binnen geen enkele boot op ware grootte. We moesten goed de tijd in de gaten houden voor onze wandeling terug en ons retourtje over het IJ naar Durgerdam. Aldaar aangekomen een borreltje in het clubschip en een heerlijk buffet. Toen kwam de muziek met twee levensliedzangers. De stemming kwam er goed in en de beentjes gingen van de vloer met de sweepstake, wals en polonaise. Een feest om U tegen te zeggen en een waardige inluiding van het winterseizoen. Chiel Foto s: Chiel Koops, Hans van der Meijden en Cor Sweerman 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Een alarmerend uiteinde Michelle Blaauw KNRM Nu het jaar bijna ten einde loopt, begint overal ook weer het knallen met vuurwerk. De een geniet daar volop van, de ander is blij als alles weer verstookt is. De campagne tegen gerommel met vuurwerk is populair. Iedereen kent de slogan Je bent een rund als je met vuurwerk stunt, maar toch gebeuren er ieder jaar weer akelige ongelukken. Hand stuk Voor veel bootjeslui is het vuurwerk dat (bijna) over de houdbaarheidsdatum is, een aanleiding om dit maar op te stoken met oud en nieuw. Dat kan, maar brengt wel risico s mee. Ten eerste voor uzelf, want oud vuurwerk kan defect raken. We spreken uit ervaring, ooit kwam tijdens een oefening op het strand van Callantsoog een uit de koers geraakt dag- en nachtsignaal terecht in een souvenirwinkel! Bij een andere oefening verwondde een opstapper zijn handpalm ernstig, doordat het vuurwerk afging in zijn hand. Sinds die tijd worden er zware lederen werkhandschoenen gebruikt door degenen die vuurwerk hanteren. Loods weg Het vuurwerk, dat niet voor niets ernstvuurwerk wordt genoemd, kan ook terechtkomen op de gebouwde omgeving en daar veel schade aanrichten. Zowel in Andijk als in Medemblik gingen zo bootloodsen in vlammen op. En dit zijn dan alleen de meest spectaculaire voorbeelden. Wist ik niet Behalve de veiligheidsrisico s is er een door weinig mensen onderkende bijwerking van vuurwerk dat wordt afgestoken om een (voor de feestgangers!) vrolijke reden. We hebben het over onbedoelde alarmering van de hulpdiensten nadat er verre toeschouwers het vuurwerk voor een noodsein hebben aangezien. Ziet u het voor zich? Feestje op het strand, ter gelegenheid van een trouwerij worden van die mooie superromantische Thaise lampions opgelaten. Prachtig! De warme lucht die het kaarsje produceert, laat de lampion opstijgen en nog heel lang langs de avondhemel zweven. Zoekende redders Vervolgens gaat bij de redders de pieper, binnen tien minuten zijn ze aan boord van de reddingboot en vervolgens kan het zoeken beginnen. Zoeken naar niks, want het gaat om een feestje, maar dat weet de Kustwacht niet! Bewijs uzelf en anderen daarom een dienst, lever oud vuurwerk in bij de plaatselijke politie en weet wat u aanricht als u vuurwerk afsteekt in de buurt van het water. Een veilige jaarwisseling en behouden vaart in 2012! 17

18 Een staartje vuurwerk Michelle Blaauw - KNRM Het begon met mijn artikel Een alarmerend uiteinde, waarin het afsteken van ernstvuurwerk met de jaarwisseling aan de orde kwam. Ik stelde in dit artikel dat vuurwerk altijd kon worden ingeleverd op het politiebureau. Voor de zekerheid had ik dat nog even gecheckt bij het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen. Ik geef natuurlijk liever de juiste informatie. Vervolgens kreeg ik een berichtje van iemand die tevergeefs bij een politiebureau had aangeklopt voor het inleveren van vuurwerk Niet overal gelijk Een naar de betreffende regio bracht naar voren, dat er in dezelfde regio vier plaatsen waren, waar het vuurwerk mocht worden ingeleverd. Dat bracht me ertoe, ook bij andere regio s te informeren naar de daar gangbare procedure. Tot mijn verbazing leverde dat allerlei verschillende antwoorden op. Er zijn maar een paar regio s, die er geen probleem van maken en ernstvuurwerk aannemen. Maar in het overgrote deel van de politieregio s moet de politie er niets van hebben en verwijst naar de gemeentewerf waar u het vuurwerk zou kunnen inleveren bij het klein chemisch afval. Een andere regio ontkent dit weer met klem en wijst op het feit dat de gemeentewerven er helemaal niet op zijn berekend om explosieven in ontvangst te nemen. Brandweer Bij de Brandweer moet je ook niet zijn. De Brandweer neemt geen vuurwerk in. Wat blijft er over? Seinpistolen Voor seinpistolen ligt het iets anders. Daarvoor is een wapenvergunning nodig (de politie zegt wapenverlof ), en daarmee valt het seinpistool onder de wapenwet. Dat betekent dat af te danken seinpistolen en patronen die over de datum zijn, ingenomen moeten worden door politiebureaus met een afdeling bijzondere wetten. Dat komt over het algemeen neer op de bureaus waar ook wapenvergunningen worden afgegeven. Voor het overige vuurwerk zijn een paar politieregio s heel klantgericht: kom maar brengen hoor, we zorgen er wel voor, maar andere regio s wijzen op het feit dat duidelijk in de wet omschreven staat, dat de politie zich uitsluitend hoeft te ontfermen over consumentenvuurwerk, dat illegaal is ingevoerd vanuit het buitenland, of op een ontijdig moment is aangeschaft of afgestoken. Niet vergeten: ook ernstvuurwerk mag volgens de wet niet op een ander moment worden afgestoken dan op het moment dat er echte nood (op het water!) is. 18

19 Watersportzaken Dan is er nog de watersportzaak. De politie blijft er de nadruk op leggen dat watersportzaken er (ook) economisch belang bij hebben om vuurwerk in te nemen, omdat ze ook vuurwerk verkopen. Desgevraagd zeggen sommige watersportzaken ook wel toe, vuurwerk in te zullen nemen, maar niet allemaal. En wat doen zij er dan mee? Ze kunnen het opsturen naar de producent, die het dan overigens bepaald niet kosteloos! - vernietigt. KNRM Bij de KNRM proberen we het witte vuurwerk zoveel mogelijk binnen de houdbaarheidsdatum te verstoken (gewapend met veiligheidsbril en zware werkhandschoenen!). Het rode vuurwerk gaat terug naar de producent. De KNRM wenst u een veilige jaarwisseling! Het Y journaal Inleveren van kopij: Indien mogelijk de kopij graag getypt insturen op diskette, of liever nog als Word-bijlage bij uw begeleidende . Dat maakt de verwerking ervan voor uw redactie een stuk gemakkelijker. Teksten zonder opmaak en met normaal hoofdlettergebruik aanleveren! Bij reisverhalen graag ook foto s of andere illustraties aanleveren. Foto s liefst digitaal in.jpg formaat of als goede afdruk meezenden. Meer informatie over het ideale beeldformaat (pixels) voor digitale verzending vindt u op vereniging/y Journaal. In verband met de beperkte ruimte in het Y-Journaal wordt, indien noodzakelijk, het recht voorbehouden teksten iets in te korten of in een volgende editie te plaatsen. De volgorde die in dat geval bepalend is voor plaatsing is: voor evenementen de datum van het evenement, voor reisverhalen de datum van toezending van de kopij aan de redactie. 19

20 Alle technische voorzieningen voor uw boot van a tot z Inbouw, reparatie en revisie van diesel-, benzine- en buitenboord motoren Onderdelen voor scheepsmotoren, keerkoppelingen, pompen Accurate mobiele service dienst Groot assortiment nieuwe en gebruikte motoren en onderdelen Lassen, draaien en freesen Watersportartikelen Oostersekade LH Amsterdam Tel: / Fax: Dealer van: Solé / Sabb / Ruggerrini / Renault / Selva buitenboordmotoren / Technodrive keerkoppelingen / Johnson pompen 20

21 Vakantie-ideeën Een voorproefje van het ophalen van mijn in 1996 gekochte Gibsea 352 in Griekenland. Verslag van een paar weken warmwaterzeilen in Griekenland alvorens het schip naar Nederland te varen. Op 26 april 1997 vol goede moed in het vliegtuig naar Athene gestapt om een paar weken met onze nieuwe boot proef te varen en van de ouzo en het goede leven op de Griekse eilanden te genieten. Na eerst een nacht in een hotel in Athene te hebben vertoefd, vertrekken we met een draagvleugelboot met 35 knoop per uur naar Porto Heli, waar ons schip na een mijns inziens veel te lange winter geduldig op ons ligt te wachten. Het weer is gelukkig goed en de Grieken helpen ons goed met feestvieren, het is namelijk Grieks Pasen en dat betekent feest! De boot wordt gepoetst en ingeruimd en warempel alle bagage verdwijnt in de kastjes en de banken. Dan volgt de eerste tocht naar het eiland Poros. De boot zeilt goed en alles loopt op rolletjes totdat bij aankomst in Poros de gaskabel breekt en we prompt vastlopen. Gered door een charterkapitein komt alles toch nog in orde. De volgende morgen regent het en gaan we op zoek naar een gaskabel. Die blijkt alleen verkrijgbaar in Athene, dus met de ferry in de storm en de regen een kabel gehaald. In Piraeus hebben ze een kabel, echter ook regen. En doordat de stad op een heuvel is gebouwd, loopt al dit water naar beneden, wat de straten verandert in rivieren. Ik was zo stom om op gymschoenen te vertrekken en kom dan ook als een verzopen kat weer terug op de boot. s Middags 21

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De Waterlandse melkschuit

De Waterlandse melkschuit Nieuwsbrief 12 5 pagina s De Waterlandse melkschuit Februari 2016 Bekijk alle Evenementen van 2016 Uitgave van Stichting de Waterlandse Melkschuit, Redactie: Durgerdammerdijk 143, 1026ch Durgerdam, zie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

SAIL 2015 Zaandam-Amsterdam

SAIL 2015 Zaandam-Amsterdam SAIL 2015 Zaandam-Amsterdam Eens in de vijf jaar is het tijd voor Sail Amsterdam. Tientallen tallships en honderden andere zeilschepen zijn dan in Amsterdam te gast voor een van de grootste nautische zeilspektakels.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds.

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds. 7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011 We spreken inmiddels al effe Zweeds. We zitten inmiddels boven de 55 e breedte graad. Donker wordt het niet meer en de langste dag moet nog komen. Het is een

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar!

prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar! DECEMBER 2017 www.hkchengelo.nl De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor publicatiedatum naar Alison Morgan. Speel- en oefendagen voor jeu de boulers

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Kerstdrive Een gelukkig 2017 voor iedereen!!! THE WINNER TAKES IT ALL

Kerstdrive Een gelukkig 2017 voor iedereen!!! THE WINNER TAKES IT ALL Kerstdrive 2016 Kerstdrive 2016 Een gelukkig 2017 voor iedereen!!! THE WINNER TAKES IT ALL K E R S T D R I V E 2 0 1 5 K e r s t d r i v e bij One Down is al jaren een feest maar hoe zou het er nu aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Inhoud. Kerst Diner Dansant 4. Pre Kerstbrunch & Kerstbrunch 5. Kerstbuffet & Familiebuffet 7. Kerstarrangement 9

Inhoud. Kerst Diner Dansant 4. Pre Kerstbrunch & Kerstbrunch 5. Kerstbuffet & Familiebuffet 7. Kerstarrangement 9 Inhoud Kerst Diner Dansant 4 Pre Kerstbrunch & Kerstbrunch 5 Kerstbuffet & Familiebuffet 7 Kerstarrangement 9 Sylvester Gala & Nieuwjaarsontbijt buffet 10 Sylvester Gala arrangement 11 Kerst- & Nieuwjaarsborrels

Nadere informatie

We hebben de foto s bekeken en ze zijn heel mooi geworden!! We zijn er heel blij mee.

We hebben de foto s bekeken en ze zijn heel mooi geworden!! We zijn er heel blij mee. BRUIDSFOTOGRAFIE Wij hebben zojuist de slideshow bekeken en WOWWWWW wat zijn de foto s mooi geworden! Wij zijn er echt heel blij mee!! 1000000x dank dat jij de mooiste dag uit ons leven vast hebt willen

Nadere informatie

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. Schotland reis 2009 10 mei tot 15 mei De week rust pakte even anders uit voor de achter gebleven bemanning, het was zo n bar weer

Nadere informatie

Watersport Vereniging Lelystad

Watersport Vereniging Lelystad Watersport Vereniging Lelystad NIEUWSBRIEF 55 van 28 februari 2014 VAN HET BESTUUR Even Bijpraten Stilte voor de storm kunnen we deze periode van het jaar wel noemen. In de haven is het nog een rustige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes:

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes: NIEUWSBRIEF!! Zomer: Wat hebben we een heerlijke zomer gehad met veel speelplezier, de kinderen hebben genoten. Lekker buiten spelen en ijsjes eten, af en toe wat verkoeling met water en meer hadden we

Nadere informatie

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar Eigenlijk best dicht op-en-neer naar Londen in het najaar We hebben plotseling tijd over en willen we nog wat gaan zeilen. Er komt een lange stabiele periode aan; oostelijke winden aan het begin van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de stichting VVKM

Nieuwsbrief van de stichting VVKM Nieuwsbrief van de stichting VVKM De Valreep Uitgave 1 2013 In deze Valreep: In deze Valreep:... 1 Uit de Longroom... 1 Van de redactie... 2 Marinedagen/Sail... 2 Sail 2008/2013... 2 Bericht uit de Toko...

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief.

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief. Evenementen Omschrijving van de diverse activiteiten en de taken. De evenementencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar en vertegenwoordigt de vereniging met betrekking tot evenementen van

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur Kerkdriel, 15 mei 2016, Nieuwe leden Met een prettige regelmaat melden zich geïnteresseerden om lid te worden van onze vereniging en om een ligplaats te huren. Om met iedereen heldere afspraken te hebben,

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Bijbelverhalen: Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Week 2: 7 t/m 13 januari 2013 Dat belooft

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan!

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan! NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 3 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 Jaargang 2 nummer 1 Het kerstfeest komt er aan! janua- INHOUD 1. Kerstfeest komt er aan! 2. La Sonrisa Naranja op Facebook

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk Nummer 7 8 november 2017 17 november: Lootjes trekken (groep 6 t/m 8) 20 t/m 24 november: 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en kind) 22 november: Schoen zetten (groep 1 t/m 8) 22 november:

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2004. Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING

NIEUWSBRIEF APRIL 2004. Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING NIEUWSBRIEF APRIL 2004 Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING We kunnen terugkijken op een goede ledenvergadering met zeer betrokken leden. In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie van een aantal

Nadere informatie

Algemeen

Algemeen Schooljaar 2014 2015 Nummer 18 18 juni 2015 Algemeen www.heldercamara.nl @kbsheldercamara HC ACTUEEL De volgende en laatste HC Actueel van dit schooljaar verschijnt op donderdag 9 juli. De kopij zonder

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie