Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes Activiteiten onderneming: HET VOEREN VAN EEN JURIDISCHE ADVIESPRAKTIJK Omzetgegevens: (2011) Personeel gemiddeld aantal: 0 Saldo einde verslagperiode: 445,14 Verslagperiode: 17 MAART T/M 30 APRIL 2015 Bestede uren in verslag periode: 21 UUR EN 24 MINUTEN Bestede uren Totaal: 21 UUR EN 24 MINUTEN 0. Algemene Opmerkingen De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en aangetroffen informatie. Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. Met toestemming van de rechter-commissaris zullen vanaf het vierde verslag de verslagen steeds na een periode van 6 maanden worden gedeponeerd. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Blauw Tekstra Uding Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. De informatie in dit verslag is onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap is opgericht op 28 januari De heer A.M. Moszkowicz is sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. De 1

2 vennootschap was lange tijd gevestigd aan de Herengracht 464 te Amsterdam. Na de verkoop dit pand werd het adres Amstel 32-II te Amsterdam het vestigingsadres van de vennootschap. De naam van de vennootschap was tot 24 januari 2014 Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. 1.2 Winst en verlies Er zijn geen recente winst- of verliescijfers van de vennootschap bekend. Er is voor het laatst een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld over Over 2011 werd een verlies geleden van en over 2010 een verlies van Balanstotaal Zie 1.2. In en in Lopende procedures : n.v.t. 1.5 Verzekeringen Per datum faillissement liepen er voor zover bekend geen verzekeringen meer. 1.6 Huur Per datum faillissement werd er geen onroerend goed / bedrijfsruimte door de vennootschap gehuurd. De huurkoopovereenkomst met betrekking tot een auto is door de financier op 19 maart 2015 opgezegd wegens het faillissement van de vennootschap; de auto is vanwege een beroep op een overeengekomen eigendomsvoorbehoud teruggeven. Twee andere auto s zijn op 2 januari en 3 februari 2015 geretourneerd aan een leasemaatschappij. 1.7 Oorzaak faillissement De financiële problemen die uiteindelijk tot het faillissement van hebben geleid, vloeien voort uit schulden aan de Belastingdienst en de schrapping van het tableau door de Raad van Discipline eind oktober 2012 (op 22 april 2013 in hoger beroep bevestigd door het Hof van Discipline), waardoor de heer A.M. Moszkowicz zijn beroep als advocaat niet meer kon uitoefenen. In mei 2012 was al besloten de Maatschap Moszkowicz Advocaten te ontbinden, maar dit is uitgesteld tot 22 april De aandeelhoudersvergadering van de vennootschap (bestaande uit de heer A.M. Moszkowicz) heeft op vrijdag 13 februari 2015 besloten om tot eigen aangifte tot faillietverklaring over te gaan. De heer Moszkowicz heeft verklaard deze eigen aangifte te hebben gedaan op aandringen van de Belastingdienst. Deze aangifte is op woensdag 25 februari 2015 bij de rechtbank Amsterdam ingediend. De aangifte is op dinsdag 3 maart 2015 behandeld en daarbij aangehouden tot 10 maart 2015; op 10 maart 2015 is de behandeling aangehouden tot 17 maart Op 17 maart 2015 is de vennootschap in staat van faillissement verklaard. 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. Volgens de heer Moszkowicz heeft Mr. Abraham Moskowicz BV geen werknemers in loondienst. Ook bij het UWV zijn geen werknemers in loondienst bekend. Mr. Abraham Moskowicz BV was maat in de maatschap Moszkowicz Advocaten; de advocaten waren in dienst van de maatschap Moszkowicz Advocaten (en niet in dienst van Mr. Abraham Moskowicz BV). 2.2 Aantal in jaar voor faill. : n.v.t. 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. : afgerond 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving Het kantoorpand aan de Herengracht 464 te Amsterdam was voor 1/3 e eigendom van Mr. Abraham Moskowicz BV en is in 2014 verkocht. De opbrengst ervan is naar de Belastingdienst (hypotheekhouder) gegaan. In het Kadaster staan geen andere onroerende zaken op naam van Mr. Abraham Moskowicz BV. Ook volgens de jaarrekening over 2011 en volgens de heer A.M. Moszkowicz is Mr. Abraham Moskowicz BV geen eigenaar meer van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving Maatschap Moszkowicz Advocaten maakte t/m 14 mei 2012 met Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV deel uit van de Maatschap 3

4 Moszkowicz Advocaten. Deze maatschap is (vermoedelijk sinds 22 april 2013) beëindigd en in vereffening, maar er heeft voor zover bekend nog geen afrekening plaats gevonden. Mr. Abraham Moszkowicz BV heeft echter geen vordering op de Maatschap Moszkowicz Advocaten (zie ook onder 8.6.). Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV In de jaarrekening over 2011 van staat dat Mr. Abraham Moszkowicz BV eigenaar is van 200 certificaten van aandelen in Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV. Er wordt onderzocht of deze aandelen nog steeds eigendom zijn en tot de failliete boedel van behoren (en zo niet, aan wie en voor welke prijs die aandelen dan zijn verkocht en geleverd). belang in Mr. M. Moszkowicz Sr. Advocatenkantoor BV is eigenaar (geweest?) van certificaten van aandelen in Mr. M. Moszkowicz sr. Advocatenkantoor BV. Er wordt onderzocht of deze aandelen nog steeds eigendom zijn en tot de failliete boedel van behoren (en zo niet, aan wie en voor welke prijs die aandelen dan zijn verkocht en geleverd). Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV Volgens de jaarrekening over 2011 van was Mr. Abraham Moszkowicz BV in dat boekjaar eigenaar van een derde deel van de certificaten van aandelen van Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. Mogelijk is er sprake van een omissie in de jaarrekening (waarbij Sr. niet is vermeld) en gaat het om het in de vorige alinea genoemde belang. belang in Patrimonium BV Mr. Abraham Moskowicz BV is voor 21,33% aandeelhouder in Advies-, Beheers- en Beleggingsmaatschappij Patrimonium BV (hierna: Patrimonium BV ). De heren David, Max en Abraham Moszkowicz zijn de (gezamenlijk bevoegd) bestuurders van Patrimonium BV. Patrimonium BV is/was eigenaar van de onroerende zaak aan de Wilhelminasingel 100 in Maastricht. Op deze onroerende zaak zijn in 2014 ten gunste van de Belastingdienst hypotheken gevestigd voor 1,2 miljoen voor andere fiscale schulden. Het pand aan de Wilhelminasingel was voor datum faillissement al verkocht. De levering stond gepland voor 24 april 2015 en kon zonder medewerking van de boedel plaats vinden (de bestuurders van Patrimonium BV zijn bevoegd tot levering). De verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel komt in beginsel ten bate van Patrimonium BV. De verkoop en levering vindt echter plaats op instigatie van hypotheekhouder de Belastingdienst, waarbij de verkoopopbrengst in mindering zal worden gebracht op belastingschulden van Patrimonium BV, Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV, Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV en Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV, de Maatschap Moszkowicz Advocaten, Max en David Moszkowicz Advocaten BV, Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV en mr. David Moszkowicz. Deze schulden overtreffen volgens de Belastingdienst in ruime mate de verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel. De verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel zal derhalve niet in de failliete boedel van vloeien. De verkoop zal wel leiden tot 4

5 afname van de belastingschuld van (zie hierna onder 8.2). Na de levering van het pand aan de Wilhelminasingel 100 bezit Patrimonium voor zover bekend geen onroerend goed meer. Welke waarde het aandelenbelang van 21,33% in Patrimonium BV vertegenwoordigt en of en voor welke koopsom - dit belang verkocht kan worden, wordt onderzocht. Wettelijke en statutaire reserves Op de balans over 2011 staat voor een bedrag van aan wettelijke en statutaire reserves. Volgens de toelichting in de jaarrekening gaat het om een reserve voor niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen in Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV, Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV en Patrimonium BV. Er wordt onderzocht in hoeverre deze reserves nog enige waarde vertegenwoordigen. Pensioenvoorziening Op de balans over 2011 staat een voorziening voor pensioenverplichtingen voor de directeur van de vennootschap van Volgens de toelichting wordt de verplichting volledig in eigen beheer gehouden. Er wordt onderzocht in hoeverre deze voorziening enige waarde vertegenwoordigt. Overig Volgens de heer Moszkowicz heeft geen bedrijfsactiviteiten en/of vermogensbestanddelen in het buitenland. Voor zover bekend heeft (ook) geen andere activa die waarde vertegenwoordigen. Desgevraagd heeft de Belastingdienst verklaard niet te beschikken over recente aangiftegegevens (waaruit de aanwezigheid van die activa zouden moeten blijken) van Mr. Abraham Moszkowicz BV Verkoopopbrengst : n.v.t. : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren handelsdebiteuren Volgens de heer A.M. Moszkowicz heeft de vennootschap geen handelsdebiteuren meer. rekening-courantvordering A.M. Moszkowicz heeft een rekeningcourant vordering op de heer A.M. Moszkowicz (in prive); de exacte hoogte daarvan per datum faillissement is op dit moment niet bekend, maar bedroeg per ,00. In 2014 is de opbrengst van het kantoor aan de Herengracht 464 voor een gedeelte van ,00 in mindering gebracht op belastingschulden van de heer A.M. Moszkowicz in prive. Uit dien hoofde (subrogatie) heeft Mr. 5

6 Abraham Moszkowicz BV voor dat bedrag een rekeningcourant vordering op de heer A.M. Moszkowicz in prive. De rekening-courant stand van ,00 per dient in ieder geval met dit bedrag van ,00 te worden verhoogd, waarmee het totaal uitkomt op ,00. De mutaties over de periode t/m datum faillissement zijn hierin echter nog niet verwerkt. Volgens de jaarrekening is over de rekening-courantvordering een rente van 4% verschuldigd en ook die rente dient vanaf nog aan het totaal van de rekeningcourantvordering toegevoegd te worden. Zie in dit kader ook 5.3. van dit verslag i.v.m. verpanding. De vakantiewoning in Frankrijk waarvan de heer Moszkowicz (via de rechtspersoon naar Frans recht société civile immobiliere [sci] be Odd ) mede-eigenaar was, is verkocht. De opbrengst daarvan is ten goede gekomen aan de bank die i.v.m. de financiering een lening had verstrekt. De Belastingdienst is hierover geïnformeerd. Er zijn mij t.a.v. de heer Moszkowicz geen verhaalsmogelijkheden bekend. Bij de Belastingdienst zijn desgevraagd ook geen verhaalsmogelijkheden bekend. De heer Moszkowicz heeft verklaard geen financiële middelen te hebben en/of bezittingen die te gelde kunnen worden gemaakt en niet in staat te zijn deze rekening-courantschuld aan de boedel te betalen. Of de vordering van op de heer A.M. Moszkowicz (in prive) gedeelte voldaan kan worden uit inkomsten van de heer A.M. Moszkowicz, is op dit moment niet duidelijk en hangt mede af van de ontwikkelingen in het faillissement van Chatan BV. De vordering van op de heer A.M. Moszkowicz (in prive) is vermoedelijk geheel dan wel grotendeels oninbaar. 4.2 Opbrengst : 0, Boedelbijdrage : n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Voor zover tot nu toe bekend heeft de vennootschap geen schulden aan banken. Ik ben nog in afwachting van de bankafschriften en heb nog geen inzicht in de inkomsten en uitgaven van de vennootschap. 5.2 Leasecontracten : zie 1.6 (huurkoop) 5.3 Beschrijving zekerheden Ten behoeve van de Belastingdienst zijn op 29 oktober 2013 pandrechten gevestigd op alle op dat tijdstip bestaande vorderingen van de vennootschap en toekomstige vorderingen uit per die datum bestaande rechtsverhoudingen. Als gevolg daarvan heeft de Belastingdienst een pandrecht op de vordering die de vennootschap heeft op de heer A.M. Moszkowicz van ca. 1.7 mio. Ik heb de Belastingdienst ex art. 58 lid 1 Fw verzocht om binnen een redelijke termijn tot 6

7 uitoefening van haar rechten overeenkomstig art. 57 Fw over te gaan. De Belastingdienst heeft aangegeven haar pandrecht niet uit te zullen gaan winnen, zodat de boedel vrij is om te inning van deze vordering over te gaan. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. (zie 5.3) 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : zie Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. : afgerond 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden De activiteiten van de vennootschap zijn gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. : afgerond / n.v.t DOORSTART : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Er is een grootboek over 2013, maar niet alle bescheiden en transacties zijn daarin geboekt. Over 2014 is er geen grootboek. Volgens art. 2:10 lid lid 2 BW jo. art. 2:210 BW dient er binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een verlies- en winstrekening op papier te zijn gesteld. Dat is niet gebeurd over de boekjaren 2012 en Er is voor het laatst een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld over Over 2012 en 2013 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en vastgesteld. Volgens art. 2:10 lid lid 2 BW jo. art. 2:210 BW dient er binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een verlies- en winstrekening op papier te zijn gesteld. Dat is niet gebeurd over de boekjaren 2012 en De heer Moszkowicz heeft aangegeven dat hij vanaf enig moment de rekeningen van zijn accountant niet meer kon betalen en dat de accountant om die reden de werkzaamheden heeft gestaakt. Naar mijn oordeel is niet aan de administratieverplichting van art. 2:10 BW voldaan. 7

8 7.2 Depot jaarrekeningen Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de laatst gedeponeerde jaarrekening die over het boekjaar 2007 en zijn er over de jaren 2008 t/m 2013 geen jaarrekeningen gedeponeerd. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsverplichting van art. 2:394 lid 2 BW. NB: Over 2014 is ook geen jaarrekening gedeponeerd, maar de termijn daarvoor verstrijkt pas op 1 februari Goedk. Verkl. Accountant Ingevolge art. 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole van de jaarrekening. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Voor zover niet aan de volstortingsverplichting mocht zijn voldaan, geldt dat de vordering tot volstorting van de aandelen in de vennootschap is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting van art. 2:394 lid 2 BW en naar mijn oordeel niet aan de administratieverplichting van art. 2:10 BW. Volgens art. 2:248 lid 2 BW heeft de bestuurder in die situaties zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.6 Paulianeus handelen Er zijn geen paulianeuze transacties bekend. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator vanaf 17 maart 2015 : PM Claimsagent : 24, Pref. vord. van de fiscus : ( ,46) In 2012 is tussen (onder andere) en de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de belastingschulden en de vestiging van zekerheden (o.a. hypotheken) voor de betaling van die belastingschulden. In 2014 is de opbrengst van het kantoor aan de Herengracht 464 (waarop t.g.v. de Belastingdienst een hypotheek was gevestigd; zie ook onder 8.6) in mindering gebracht op de in 2012 vastgestelde belastingschulden van, de Maatschap Moszkowicz BV en de heer A.M. Moszkowicz in prive. De Belastingdienst heeft thans nog een vordering op van ,46. De Belastingdienst heeft mij laten weten dat een gedeelte van ,46 van de opbrengst van het pand van Patrimonium BV aan de Wilhelminasingel 100 te Maastricht zal worden afgeboekt van de belastingschuld van. Na die afboeking bedraagt de belastingschuld ,00. Een onderdeel hiervan is een ambtshalve aanslag omzetbelasting over het 4 e kwartaal van 2014 van ,00, die vermoedelijk voor een te hoog 8

9 bedrag is vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog een aanslag loonheffing over februari 2015 aangekondigd van 2.228,00. Volgens de eigen aangifte van het faillissement is er betalingsonmacht gemeld aan de Belastingdienst. 8.3 Pref. vord. van het UWV : 0, Andere pref. crediteuren : 0, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,83 Advocatenkantoren Mr. David Moszkowicz BV en Mr. Max Moszkowicz BV Het pand aan de Herengracht 464 te Amsterdam was eigendom van 1) Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV, 2) Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV en 3) Mr. Abraham Moszkowicz BV. Op het pand aan de Herengracht waren t.b.v. de Belastingdienst drie hypotheken gevestigd (voor in totaal ) tot zekerheid van hetgeen o.a. Mr. Abraham Moszkowicz BV aan de Belastingdienst verschuldigd was. Het pand aan de Herengracht 464 is in 2014 verkocht. De verkoopopbrengst van de Herengracht 464 is door de Belastingdienst (i.v.m. het hypotheekrecht) voor een gedeelte van afgeboekt op schulden van Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. Het gedeelte (tweemaal eenderde) van de verkoopopbrengst van het pand aan de Herengracht dat toekwam aan Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV, is door Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV geleend aan om de schuld aan de Belastingdienst te betalen. Op grond daarvan (danwel door subrogatie) hebben Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV allebei een vordering op. In beide gevallen bedragen deze vorderingen (vermeerderd met rente vanaf mei 2014) Deze vorderingen zijn ter verificatie bij mij ingediend. Defam BV (en/of de heer A.M. Moszkowicz) heeft met Defam BV en Kroymans AM Hilversum BV in oktober 2013 een leaseovereenkomst gesloten m.b.t. een auto, waarbij de koopsom voor de auto is gefinancierd door Defam BV. De auto was onder eigendomsvoorbehoud geleverd en is i.v.m. het faillissement van door Defam terug genomen. Van het verschuldigde leasebedrag van was per datum faillissement een gedeelte van ca betaald. Er resteert thans een vordering van Defam van Hierop zal in mindering worden gebracht de verkoopopbrengst van de auto; die is geschat op ca Maatschap Moszkowicz Advocaten maakte t/m 14 mei 2012 met Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV deel uit van de Maatschap Moszkowicz Advocaten. Deze maatschap is (vermoedelijk sinds april 2013) beëindigd en in vereffening, maar er heeft voor zover bekend nog geen afrekening plaats gevonden. Mr. Abraham Moszkowicz BV heeft echter geen vordering op de Maatschap Moszkowicz Advocaten. 9

10 De Maatschap Moszkowicz Advocaten claimt daarentegen een vordering te hebben op Mr. Abraham Moszkowicz BV van (voorlopige opgave). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend 9. Procedures : n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn van afwikkeling faill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Onderzoek aanwezigheid activa (zie 3.12) Indiening volgend verslag : augustus 2015 H.H. Kreikamp, curator 10

11 Lijst van voorlopig erkende crediteuren in het faillissement van Mr Abraham Moszkowicz B.V. (F 13/15/123 ) per 7 mei 2015 Preferente crediteuren Referentie / kenmerk Preferent Belastingdienst ,46 totaal preferent ,46 Concurrente crediteuren Referentie / kenmerk Concurrent (incl. BTW) Rikers Adviseurs B.V ,58 Centraal Justitieel Incassobureau IPEX ,36 Spiegelhof Vastgoed BV Huur Parkeerplaatsen 6.997,42 DEFAM ,13 Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV ,78 Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV ,78 Maatschap Moszkowicz Advocaten ,95 totaal concurrent ,00 totaal concurrent en preferent ,46 11

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming: Handelsonderneming Dijkhuis O.G. Winschoten B.V., gevestigd aan de Lijnbaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eg Vastgoed B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Datum uitspraak: 12 april 2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevr. mr C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Gegevens onderneming : Van der Hoorn Onroerend Goed B.V te Ter Aar Faillissementsnummer : F.11/70 Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Language Services Recruitment B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN Mansal Nederland B.V. en Mansal International B.V. Gegevens onderneming : Mansal Nederland B.V. / Mansal International

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 07-03-2011 inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connexion Plaza Amsterdam B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

de exploitatie van een touringcarbedrijf in de meest ruime zin des woords Omzetgegevens 2010 619.588,00

de exploitatie van een touringcarbedrijf in de meest ruime zin des woords Omzetgegevens 2010 619.588,00 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. EINDVERSLAG Curator : mr. H.M.L. Dings Nummer faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Nummer: 004 Datum: 15 mei Datum uitspraak: 8 maart 2016 mr. H.L.J.M. van Grinsven mevrouw mr. M.D.E. van der Borst-Leppens

Nummer: 004 Datum: 15 mei Datum uitspraak: 8 maart 2016 mr. H.L.J.M. van Grinsven mevrouw mr. M.D.E. van der Borst-Leppens KEI = Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 004 Datum: 15 mei 2017 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meerinck Holding B.V.,

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FASHION INSTINCT HOLDING B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FASHION INSTINCT HOLDING B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FASHION INSTINCT HOLDING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fashion

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA.  Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming BVI Installaties BV (kvk: 18072750) Faillissementsnummer 11/281 F Datum uitspraak 24 mei 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Rehoma B.V. Faillissementsnummer : C/02/13/560 F Datum uitspraak :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 22 maart 2011 Gegevens: RAZA Schoonmaakbedrijf B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. gevestigd aan Mosplein 32 (1032 JX) te

Nadere informatie

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011)

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: P.J. van der Voort Almere B.V. Faillissementsnummer : 12/282F Datum uitspraak : 29-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INFOHUBBLE B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INFOHUBBLE B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INFOHUBBLE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amsterdam aan de Entrada

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1 Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Faillissementsnummer : 12/575 F Datum uitspraak : 11 december

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009

VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009 VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009 Gegevens onderneming : 3Advies BV, statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende te (3831 RH) Leusden aan de Groepsekom 14, KvK Gooi-, Eem-

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 8 december 2014 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX) Veendam aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016 15-00049 J. Rip Beheer B.V./faillissement Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

Nummer. Datum 25 augustus 2006

Nummer. Datum 25 augustus 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e verslag Datum 25 augustus 2006 Gegevens onderneming Breda Expeditie BV Faillissementsnummer 06/468 F Datum uitspraak 8 augustus 2006 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bedenkers B.V. (KvK-nummer 34203062),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 Gegevens failliet: Erbeva Exploitatie B.V., statutair gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat nr. 43, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandy Dress B.V., ingeschreven

Nadere informatie

D. Alan B.V. De Gruisdonk 9a 5928 RT Venlo. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers

D. Alan B.V. De Gruisdonk 9a 5928 RT Venlo. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers Van dit verslag is de digitale versie ter Publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. M.J.A.M. Muijres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/17/111 NL:TZ:0000011721:F001 14-03-2017 mr. J.M.R. IJpma mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming Restaurant VandeMarkt B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 14 februari 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/12/527 NL:TZ:0000008160:F002 10-07-2012 mr. M.J.H. Vermeeren mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming Jos van den Berg Communicatie

Nadere informatie

Verslagperiode 4 oktober 2011 tot en met 1 november Bestede uren in verslagperiode 55,26 uur (tot en met 1 november 2011)

Verslagperiode 4 oktober 2011 tot en met 1 november Bestede uren in verslagperiode 55,26 uur (tot en met 1 november 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 2 november 2011 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/338 NL:TZ:0000009072:F002 28-06-2016 mr. H.J. School mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming DIT IS HET TWEEDE VERSLAG,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Far West Supermarkten B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Bemiddeling bij de inkoop

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lipsius & Zn B.V., statutair gevestigd te (1382 MJ) Weesp aan de Lobbrich Boudgerslaan 46. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015. Datum uitspraak: 10 juni 2014 mr. H.L.J.M. van Grinsven mw. mr. M.L. Trippenzee-Braaksma. zwembaden

Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015. Datum uitspraak: 10 juni 2014 mr. H.L.J.M. van Grinsven mw. mr. M.L. Trippenzee-Braaksma. zwembaden Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap POOLTECHNICS B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5145

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/68 NL:TZ:0000011062:F001 07-02-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Simons

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 Gegevens onderneming : Dim Sum Food B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/981 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Adviesbureau H.J.A. Ferwerda B.V. Nummer: 5 Datum: 28 juli 2016

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Adviesbureau H.J.A. Ferwerda B.V. Nummer: 5 Datum: 28 juli 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVIESBUREAU H.J.A. FERWERDA B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd aan het adres De Specerij 5, (1313 NA)

Nadere informatie