RANSTINFO. Actueel. Rioolbeheer in Ranst. INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST. December 09 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RANSTINFO. Actueel. Rioolbeheer in Ranst. www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST. December 09 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER"

Transcriptie

1 RANSTINFO December INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Actueel VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER Rioolbeheer in Ranst

2

3 > Ranst vertrouwt het rioolbeheer toe aan RI-ANT Minder zorgen, meer duidelijkheid! De gemeente Ranst draagt het beheer van haar riolen op 1 januari 2010 over aan RI-ANT, een samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Waterwerken (AWW) en de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Concreet staan deze maatschappijen voortaan in voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het volledige rioleringsstelsel op het volledige grondgebied van Ranst. Om dit te financieren zal een saneringsbijdrage worden opgenomen op de drinkwaterfactuur van Pidpa. Ook op het vlak van dienstverlening verandert er een en ander: bij technische problemen aan de riolen moet u het interventieteam van AWW bellen op 03/ en niet langer de gemeente. De riolen blijven eigendom van de gemeente. De beslissing om het beheer, onderhoud en vernieuwing ervan over te dragen nam de gemeenteraad op 14 december Dit beheer zal gebeuren volgens de Algemene voorwaarden voor watervoorziening en watersanering, raadpleegbaar op de internetsite Ook in de kantoren van AWW, Mechelsesteenweg 64 te 2018 Antwerpen, kan u zich alle werkdagen van 8 tot 16 uur informeren. Met algemene vragen kan u ook terecht op het gratis telefoonnummer 0800/ Waarom rioolbeheer? Alle waterlopen en het grondwater in heel Europa dienen van goede kwaliteit te zijn. Om deze doelstellingen te realiseren, is een grondige en professionele aanpak van het rioolbeheer, gekoppeld aan de nodige investeringen, noodzakelijk. Daarom besliste de Vlaamse regering dat de drinkwatermaatschappijen voortaan belast zijn met het door hen geleverde water, de inning van de daaraan verbonden kosten en desgevallend de aanleg en onderhoud van de riolen. De gemeente kreeg van verschillende maatschappijen voorstellen om die taak van haar over te nemen en besliste na rijp beraad om het rioolbeheer toe te vertrouwen aan RI-ANT, net zoals bv. de steden Antwerpen en Mortsel en de gemeenten Aartselaar, Boechout, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, en Schoten. Wat betekent dit voor u? - versnelde (her)aanleg van rioleringen waar nodig; - professionele aanpak van onderhoud, beheer en aanleg van het rioleringsnet, dat evenwel toch eigendom blijft van de gemeente; - voorzien in gescheiden opvang van regenwater en afvalwater indien mogelijk; - voor info en vragen rond de behandeling van het afvalwater belt u naar het gratis nummer 0800/57 089, het AWW klanten contactcenter staat op werkdagen van 8 tot 16 uur paraat; - via de waterfactuur wordt de saneringsbijdrage voor de lokale waterzuivering aangerekend. Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE 1

4 Wat bij technische problemen? Bij technische storingen aan de riolering, zoals een breuk in de riolering, problemen met de huisaansluiting van de riolering, verstopte straatkolken, staat het AWW-interventie-team dag en nacht klaar. U kan dit team bereiken via het nummer 03/ Zij zullen u snel en met kennis van zaken verder helpen. Hoe minder water u verbruikt, hoe minder u betaalt Vanaf 1 januari 2010 wordt een bijdrage van 0,40 (BTW 6% excl.) per m 3 drinkwater in de waterprijs opgenomen. Dit noemt men de saneringsbijdrage. Ranst was één van de laatste gemeenten die deze bijdrage nog niet inde. Om echter in aanmerking te komen voor de broodnodige subsidiëring wordt de verplichting opgelegd financieel alle middelen te gebruiken om een gezonde financiering mogelijk te maken. Deze saneringsbijdrage is één van die middelen. Ook hier geldt het principe de vervuiler betaalt. Dat betekent dat wie minder verbruikt, ook minder betaalt. U heeft er dus meer dan ooit belang bij zuinig om te springen met uw kraantjeswater. Met deze saneringsbijdrage en de jaarlijkse rioolbelasting (75 euro per gezin) kan het rioolbeheer en de aanleg en heraanleg van de gemeentelijke rioleringen betaald worden. Dit is echter nog niet voldoende. De gemeente past daarom de nodige middelen bij, waardoor noodzakelijke investeringen in het rioleringsstelsel kunnen gedaan worden. Zo worden op termijn hoge kosten voor de gemeenschap vermeden. Wie minder drinkwater verbruikt, zal minder vervuilen en dus minder betalen. De overheid raadt u dan ook aan spaardouchekoppen en toiletten met spaartoets te gebruiken. De gemeente Ranst subsidieert de aanleg van hemelwaterinstallaties bij nieuwbouw of verbouwingswerken aan uw woning. Voor info kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst of op Meer informatie vindt u ook terug op de website (Vlaamse overheid) Tips om zuinig om te springen met water: elke druppel telt! Laat het water niet onnodig lopen. Repareer lekkende kranen en stortbakken (van een toilet) zo snel mogelijk. Zorg voor een slimme toiletspoeling. Kies eerder voor een douche dan voor een ligbad. Koop een goede spaardouchekop. Maak gebruik van ééngreepsmengkranen en bruismondstukken. Was watervriendelijk. Start de vaatwasmachine alleen vol. Kies zuinige huishoudapparaten. Was de auto met emmers water. Sproei de tuin beperkt en correct. Verzamel restwaterstromen. Benut regenwater. 2 Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE

5 > Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA): visie en aanpak Situering, wetgevend kader Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed waarin een wettelijke basis werd gelegd voor de opmaak van zoneringsplannen. Voor de gemeente Ranst keurde de bevoegde minister op 19 juli 2008 het definitieve zoneringsplan goed. In buitengebieden van de gemeente Ranst bevinden zich woningen waar de aanleg van een collectief riolerings- en zuiveringssysteem duurder is dan de plaatsing van kleinschalige, individuele waterzuiveringinstallaties. In dit gebied is een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) aangewezen. Wat voorziet Ranst? Ranst kiest om de individuele zuivering van het huishoudelijk afvalwater collectief en gefaseerd te organiseren in samenwerking met RI-ANT. Veel steden en gemeenten steunen deze aanpak omwille van het gelijkheidsbeginsel tussen burgers. Ook het feit dat zowel de (vak)kennis als de motivatie omtrent IBA s bij sommige inwoners ontbreekt, pleit voor een collectieve organisatie. RI-ANT begeleidt het IBA-dossier vanaf het prille begin tot en met het dagdagelijkse beheer. Zo staan zij in voor: o contractonderhandelingen o begeleiding door een afkoppelingsadviseur bij noodzakelijke afkoppelingen op privé-domein o de aankoop en plaatsing, alsook het onderhoud en beheer van de IBA s Wat betekent dit voor u? Omdat het hier om een specifieke materie gaat, organiseert de gemeente samen met RI-ANT in het voorjaar 2010 een infoavond. Iedereen is van harte uitgenodigd. Naast een algemene toelichting over de noden en verplichtingen rond individuele behandeling van afvalwater, zal er voldoende tijd voorzien worden voor het beantwoorden van uw vragen. Wij maken graag werk van juiste en duidelijke informatie. Noteer alvast 31 MAART 2010 in uw agenda. De infosessie zal doorgaan in den Boomgaard (deuren: start uur). Bovendien heeft de Vlaamse Regering beslist enkel nog subsidies te verstrekken wanneer een gemeente of rioolbeheerder overgaat tot collectieve aankoop, plaatsing en het beheer van de installatie. Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE 3

6 > Overzicht (riolerings)werken Hieronder vind je een lijstje van weg- en rioleringwerken die in onze gemeente werden voltooid of momenteel nog bezig zijn: Broechemsesteenweg Keerbaan Torekenshoefstraat Fransehoeveweg Emblemseweg en Bremstraat (in uitvoering) > Geplande grote rioleringswerken Volgende grote dossiers zijn volop in behandeling en zullen in de nabije of verdere toekomst uitgevoerd worden: Waarom kiest Ranst voor RI-ANT? Onderhoud van riolering gebeurt efficiënt en effectief De gekozen financiele opzet verhoogt de investeringsruimte Betrokken gemeentepersoneel kan ingezet worden op andere activiteiten Meer zicht op rioleringsproblemen en aantal meldingen Direct raadpleegbare en up-to-date rioleringskaarten voor Ranst (Hoog)dringende zorg voor riolering wordt sterk verminderd Hierbij behoudt het gemeentebestuur een grote autonomie en beslissingsbevoegdheid Verbindingsriolering Ranstsesteenweg Verbindingsriolering Emblemseweg-Stekelbessenlaan Verbindingsriolering Dullaard - Laarstraat, Doggenhoutstraat Verbindingsriolering Ranst - Wommelgem, meer bepaald Kromstraat Riolering Everhoek, L. Ecranlaan, Herbsteinlaan, Oudstrijdersstraat, J. Simonslaan Riolering Schawijkstraat Riolering Oostmallesteenweg Verbindingsriolering zuiveringsstation Viersel (Massenhovensesteenweg) 4 Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE

7 Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE 5

8 > Rioolaansluitingen bij nieuwbouw of vernieuwbouw U vraagt een bouwvergunning aan? De dienst Ruimtelijke Ordening helpt u graag verder. Voor de rioolaansluiting of advies hierover, zal u doorverwezen worden naar RI-ANT. U wil een rioolaansluiting aanvragen? o Bel ons gratis nummer 0800/ Wij maken voor u een afspraak met één van onze inspecteurs o U bezorgt ter plaatse een kopie van uw bouwplan aan onze inspecteur en hij maakt dan een offerte voor de aansluiting o Bij goedkeuring van de offerte wordt de aansluiting zo vlug mogelijk gerealiseerd Wat doet RI-ANT voor u? RI-ANT is verantwoordelijk voor het gedeelte van de rioolaansluiting dat in het openbaar domein ligt. Dit is het gedeelte van de hoofdriool tot aan de rooilijn. Wat doet u zelf? U staat zelf in voor de aanleg van de gescheiden riolering (regenwater en vuilwater apart) tot aan de rooilijn. De netto afstand tussen de 2 afvoerbuizen bedraagt minimum 20 cm en maximum 50 cm. Bij woningen met een oprit, voor- of zijtuin plaatst de gebruiker op elke afvoerbuis een inspectieput op privé domein en dit ter hoogte van de rooilijn De inspectieputten zijn voorzien van een aansluitmof met diameter 160 mm. Bij woningen zonder oprit, voor- of zijtuin maar met een kelder, plaatst de gebruiker een toezichtsmogelijkheid in de kelder. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is een gescheiden afvoer verplicht, tenzij er geen regenwaterafvoer is Belangrijke opmerking: Met betrekking tot de openbare riolering kunnen bijkomende stedelijke of gemeentelijke bepalingen opgenomen zijn in de bouwverordening (zoals bvb. de verplichting tot plaatsing van een septische put, opgelegde afmetingen van ruimopeningen, uitvoering van vetafscheiders,...). Enkele definities op een rijtje: Hoofdriool: de leiding van het openbare net waarop de rioolaansluiting is verbonden. Rioolaansluiting: de afvoerleiding voor het huishoudelijk afval- en regenwater van een onroerend goed dat op de riolering is aangesloten; de leiding die het afvloeiend water van de wegen afvoert naar de riolering. Rooilijn: de scheidingslijn tussen privé- en openbaar domein. Inspectieput: constructieonderdeel (het putje ) om inspectie en onderhoud van de aansluiting toe te laten. Meer informatie? Kijk eens op onze website of Antwerpse Waterwerken (AWW) Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen Tel: 0800/ (tussen uur) Voor technische problemen riolering: Tel.: 03/ Fax: 03/ Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE

9 (vuil water) (vuil water) Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE 7

10 > Wat is AWW? Antwerpse Waterwerken (AWW) is het integrale waterbedrijf van de stad Antwerpen en omgeving. AWW produceert en levert jaarlijks ruim 150 miljard liter. Daarvan is 72% bestemd voor de inwoners en de industrie van de Antwerpse regio en 28% voor andere Vlaamse drinkwaterbedrijven (Pidpa, TMVW, VMW) en het Nederlandse Evides. AWW biedt totaaloplossingen aan voor zowel levering als behandeling van water. We willen daarbij maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, met een evenwicht tussen economische en maatschappelijke belangen. Het hoofdkantoor van AWW (administratieve diensten) is gevestigd in stad Antwerpen zelf, op de Mechelsesteenweg. Daarnaast heeft AWW heeft 2 productiecentra. Een zuiderproductie te Rumst en een noorderproductie in de gemeente Ranst (Oelegem). Wat gebeurt er in Broechem-Oelegem? Het ruwe water wordt onttrokken aan het Albertkanaal, en stroomt via het spaarbekken Broechem (gelegen langs de linkeroever) ongeveer 3,3 km stroom-afwaarts naar het productiecentrum Oelegem (op de rechteroever). Het water wordt er stapsgewijs gezuiverd tot kwalitatief drinkwater. Van daaruit wordt het drinkwater gedistribueerd naar onze klanten. Benieuwd naar meer? Bezoek de website Liever een life bezoek aan onze installaties? Dat kan - na reservatie - voor groepen tot max. 40 personen. Of kom naar de open bedrijvendag 2010 (najaar) want dan zet AWW graag haar deuren voor de inwoners van Ranst open! ENKELE CIJFERS Grootte AWW site Oelegem: +/- 47 ha + 8ha 41a weilanden Grootte terrein Broechem (eigendom Vlaams Gewest): +/- 80 ha + 10 ha bos Huidig aantal werknemers: 49 waarvan 14 in een volcontinu systeem werken (24/24u permanentie) Dagelijkse productiecapaciteit: m3 Klanten (leveringsgebied): vooral het noorden van Antwerpen o Alle inwoners van de noordelijke gemeenten (zoals Merksem, Ekeren) o Industriële klanten langs de Schelde o Aan een Nederlandse waterbedrijf 8 Ranst Actueel december SPECIALE EDITIE

11 RANST EN RI-ANT: SAMEN STERK IN RIOOLBEHEER

12 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS U HEEFT VRAGEN? en/ of WILT IETS MELDEN? BEL DAN: Ivm. uw waterfactuur: 0800/ (Pidpa) Riolering/behandeling afvalwater: => Administratief 0800/ (AWW) => Technisch 03/ (permanentiedienst AWW) Pompstations, collectoren: 0800/ Nog andere NUTTIGE TELEFOONNUMMERS: Ambulancediensten: noodnummer 100 of 105 (Rode kruis) Brandweer: 100 Politie: 101 Noodoproep vanuit GSM: 112 Gasreuk: 0800/ Gemeentebestuur: rechtstreekse lijnen: => Technische dienst 03/ => Ruimtelijke ordening 03/ => Communicatiedienst 03/ => Milieudienst 03/ / (alg. nummer) 03/ of 03/ (fax) Huisarts:... (vul zelf in) => centraal wachtnummer 0900/ TIP: Knip deze lijst met nuttige/belangrijke nummers uit en bewaar of hang hem op een goed zichtbare plaats!

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2014/1 INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente Tweemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wommelgem www.wommelgem.be 36ste jaargang 200 juli - augustus 2012 Informatieblad DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT

LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fa (050) 35 68 49 www.wvi.be 00000 LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT aug 2011 inhoud 1. wat is duurzaamheid... 1 1.1. de drie pijlers van duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen Het magazine van uw distributienetbeheerder Mei 2007 speciaal wonen {Alles in verband met renovatie en verhuizing { vandaag Missies en middelen, ten dienste van iedereen {Werken Hoe pakt u ze aan? Tot

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie