Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2."

Transcriptie

1 Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2.

2 Aannemer wegenis en rioleringswerken uit Genk Betoncentrale in Genk en Bree. 100 tal werknemers.

3 Timing. FASE 1: Bouwrijp maken van de werkzone. Plaatsen signalisatie wegomleiding. Werken in de wegberm. Vanaf 23/6/14 tot 11/7/14 (bouwverlof) Huistoegangen worden pas na het bouwverlof opgebroken! FASE 2: Aanleggen CIRO Leiding. Start na bouwverlof tot ca. 15/9/14. Bestaande leiding blijft zo lang mogelijk in dienst. FASE 3: Werken nutsleidingen Voor bouwverlof: voorbereidingen op privé eigendom en onderboringen t.h.v. Venlosesteenweg. Hoofdleidingen zijde even huisnummers van 4/8/14 tot 15/10/14 Hoofdleidingen zijde oneven huisnummers van 16/10/14 tot 12/12/14 FASE 4: Riolering en wegeniswerken naast de rijweg, kant even huisnummers. Vanaf 16/10/14 tot 2/3/15 Omvat rioleringswerken, aanleg fietspaden en inritten en nieuwe boord tegen de rijweg. FASE 5: Riolering en wegeniswerken naast de rijweg, kant oneven huisnummers. Vanaf 13/1/15 tot 15/4/15. Omvat rioleringswerken, aanleg fietspaden en inritten en nieuwe boord tegen de rijweg. FASE 6: Vernieuwen rijweg. Vanaf 16/4/15 tot 15/5/15 Vernieuwen asfaltverharding. Plaatsen nieuwe signalisatie

4 Overlast / Hinder? Verkeersafwikkeling tijdens de werken. Fase 1 t.e.m. 5: Verkeer vanuit Kinrooi richting Venlosesteenweg via de Breeërsteenweg. Verkeer richting Kinrooi via Dreitak. Fase 6: Vernieuwing wegdek. Omleiding voor alle verkeer over Maaseik via de Venlosesteenweg en de Weertersteenweg. Fietsverkeer: Omleiding in 2 richtingen via de Schoolstraat en de Heesstraat gedurende de ganse werken. Ophaling huisvuil: Vuilniswagen kan steeds doorrijden. Bij uitzonderingen wordt het huisvuil door de aannemer verzameld op een centraal bereikbaar punt.

5 Overlast / Hinder? Toegankelijkheid in de werf werkzone: Toegang tot de woning met de auto is mogelijk op enkele werkzaamheden na: Bij de aanleg hoofdriolering voor uw woning. Bij de aanleg betonnen fietspad en boordsteen (uitharding beton) Bij het aanleggen van de asfaltverharding. Tijdens de opbraakwerken voor uw woning. Als de toegang tot uw woning onderbroken wordt brengen we U hiervan op voorhand op de hoogte.

6 Hoe hinder en ongemakken beperken? CONTACT MET WERFVERANTWOORDELIJKEN!! WEDERZIJDS: Overleg Uitwisselen van informatie Goede verstandhouding Begrip Goede communicatie Werfkeet: Aan voetbalveld Kerkuilen

7 Werkwijze volgens minder hinder principe. In korte werkzone 1. Opbraakwerken 2. Aanleg van het hoofdriool 3. Realiseren van de aansluitingen op de riolering 4. Grondwerk voor het baanbed 5. Aanbrengen minder hinder steenslag

8 Uitzetgegevens. 1. Piketten. 2. Aanduidingen op dorpels. Meetgegevens van de nieuwe rijweg en riolering. Inplanting op of achter de rooilijn. GELIEVE DEZE GEGEVENS TE RESPECTEREN EN TE LATEN STAAN!!!

9 Huisaansluitingen.

10 Opmerkingen, vragen.

11 Infovergadering Project: Kinrooi Breeërsteenweg (tussen Drietak en Venlosesteenweg) - Hofstraat

12 Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering

13 De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen en uitvoeren Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

14 Een beetje geschiedenis over onze riolering Jaren 50-70: Enkel steden waren voorzien van riolering Platteland had grachten als open riolen Aanleg inbuizingen => afwatering afvalwater naar de waterloop Jaren : Verzamelen van lozingen door aanleg collectoren Bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI s) Regenwater en afvalwater van de woningen naar de zuiveringsstations

15 Een beetje geschiedenis over onze riolering Jaren 2000: Aanleg gescheiden riolering Enkel regenwater van de straten naar de beek toename wateroverlast door versnelde afvoer nog steeds slecht werkende zuiveringsstations door teveel regenwater Oplossing: Ook woningen voorzien van gescheiden riolering Regenwater van woning hergebruiken met hemelwaterput Regenwater van woningen liefst ter plaatse infiltreren Regenwater van straten in berm of gracht infiltreren

16 Een beetje geschiedenis over onze riolering

17 Wetgeving Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater al het afvalwater moet gezuiverd worden Vlaanderen Wetgeving VLAREM II Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein Aansluitplicht van het vuilwater Waarom? Wateroverlast tegengaan Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken Infiltratie is voeding grondwater Verbeterde werking zuiveringsstation

18 Wetgeving Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van toepassing voor een bouwvergunning van een woning Hemelwaterput: vanaf 7 september 1999 Gescheiden stelsel: vanaf 1 februari 2005 Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie: vanaf 1 januari 2014

19 Voorwaarden rioleringsproject Voorwaarden rioleringsproject: Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart Vuilwater naar zuiveringsstation, regenwater naar waterloop Afkoppeling regenwater op publiek en particulier domein

20 Particuliere afkoppeling Wat wordt er gevraagd? Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater Bij voorkeur hergebruik van regenwater Maximaal laten infiltreren van regenwater Regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

21 Particuliere afkoppeling?

22 Wat doet Infrax en de gemeente voor u? 1. Afkoppelingsadvies 2. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting. 3. Keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de werken op openbaar domein

23 Afkoppelingsadvies Een afkoppelingsadviseur helpt u met: Opmaak bestaande toestand Opmaak ontwerp (*) Afkoppeling / aansluiting locatie van de aansluitputjes Aanvragen van subsidies Iedere wijziging ontwerp en/of locatie putjes steeds melden aan de afkoppelingsdeskundige bij controle/keuring en aan de aannemer (*) Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

24 Wat wordt van u verwacht voor de keurder langskomt Putten blootleggen Ter beschikking stellen rioleringsplannen Schets maken van vermoedelijke ligging riolering

25 Wanneer afkoppelen? Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)

26 Hoe wordt elk perceel aangesloten? Bestaande lozingspunten Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding Nieuwe huisaansluitputjes 1 putje voor afvalwater en 1 putje voor regenwater Plaatsing op privé Maximum aansluitdiepte op 1,30 m!!

27 Aansluiting op de riolering De aansluiting bestaat uit 2 putjes: 1 aansluiting voor regenwater 1 aansluiting voor vuilwater deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

28 Aansluiting voor regenwater

29 Aansluiting voor afvalwater

30 Voorbeeld

31 RWG-premies 2014 Rationeel Watergebruik Subsidie voor privé-woningen Gescheiden afvoer (enkel voor woningen vóór ) Hemelwaterput (enkel voor woningen vóór ) Infiltratie (enkel voor woningen vóór )

32 Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel? De Infrax subsidie bedraagt maximum 400 en bestaat uit 2 delen: Er wordt een forfaitair bedrag van 200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Er wordt bijkomend een subsidie betaald van maximum 200 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. Beschermde klanten: + 20% De gemeentelijke subsidie bedraagt maximum

33 Procedure Na uitvoering van de keuring (*) van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier met u in en bezorgt dit aan Infrax (*) enkel geldig indien de eerste ingebruikname van de lozing vóór 1 juli 2011 was Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel? Bij woningen (*) die afkoppelingswerken voor 100% realiseren (*) met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

34 Procedure Wat indien er niet wordt afgekoppeld? milieuovertreding (Vlarem II)! Mogelijke gevolgen: Schade aan netten: Vervuiling regenwaterstelsel Wateroverlast op vuilwaterstelsel Iedereen afkoppelen! Recht op premie vervalt Tweede keuring ten laste van eigenaar

35 Subsidie hemelwaterput met pompinstallatie Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie Minstens 1 toilet of 1 wasmachine dient aangesloten te worden Premie te bekomen volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel bedraagt dit 250)

36 Gemiddeld waterverbruik Bestemming Liter/dag/persoon % WC Was (kleding) Tuin 4 4 Schoonmaak 4 4 Bad/douche Afwas 8 7 Drinken en koken 3 3 Totaal

37 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse Plaatsen van een infiltratiesysteem

38 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse Premie te bekomen volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel bedraagt deze 250) Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005

39 Aansluitplicht Alle afvalwater moet op de openbare riolering aangesloten worden Ook bij gesloten bebouwing als hiervoor vloeren binnen dienen opgebroken te worden (bv. bij lozingen langs achter op het grachtenstelsel) Sterfputten, beerputten, dienen kortgesloten te worden

40 Enkele aandachtspunten: Gevaar van risicoaansluiting

41 Oplossing voor risicoaansluiting

42 Aansluiting voor afvalwater Vochtige doekjes!!! = afval = verstopt de riolen/ pompen niet in de toilet gooien maar in het daarvoor bestemde afvalemmertje Afval hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten, )

43 Contact Infolijn: Storingslijn:

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Al aan water gedacht?

Al aan water gedacht? Al aan water gedacht? wegwijzer voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen www.pidpa.be Inleiding Beste bouwer en verbouwer Wat zou u doen zonder water in huis? Wel niets, inderdaad! Daarom

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er?

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er? Bijlage 5: infiltratie 2 Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie