Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)"

Transcriptie

1 Aug :54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Fysica Bert Nouwen Studieopdracht: Concurrentieanalyse containerterminals van Grimbergen en Brussel Abstract: In deze studieopdracht wordt nagegaan in welke mate de containerterminal in Grimbergen extra concurrentie ondervindt van de containerterminal in Brussel ten gevolge van een gewestelijke dotatie. Er wordt onderzocht wat de ruimtelijke impact is op het marktgebied van de containerterminal in Grimbergen. Verder wordt berekend welke subsidie er zou moeten worden toegekend voor containertransport naar Grimbergen om het effect van de Brusselse dotatie te neutraliseren en de grenzen tussen de marktgebieden van beide terminals te herstellen naar de situatie voor de dotatie. Business Technologies and Operations Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Dries MEERS CATHY MACHARIS Uitvoeren van desk- en field research voor de realisatie van een grensoverschrijdende bundeling van goederenstromen in de extended gateway Antwerpen/Rotterdam-Limburg (BE+NL) met een focus op binnenvaart Abstract: In dit onderzoek wordt het potentieel voor een modale verschuiving van het containervervoer tussen Limburg en de zeehavens in Antwerpen en Rotterdam naar intermodaal binnenvaartvervoer via een Limburgse terminal in kaart gebracht. Op basis van de beschikbare databronnen werden de gebieden met de grootste concentraties aan transportvolumes gevisualiseerd en een quick scan geeft aan welke verladers zich binnen deze clusters bevinden. Verder werd een affiniteitsanalyse uitgevoerd, die aangeeft welke locaties het meest geschikt zijn voor een modale verschuiving van containervervoer over de weg naar containervervoer via de binnenvaart. Business Technologies and Operations Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Dries MEERS CATHY MACHARIS Online Multi-domein analyse voor heel dynamische breedbandsignalen Abstract: Signaalanalyse van morgen zal de mogelijkheid moeten hebben om een snel en duidelijk inzicht te geven voor breedbandsignalen en diens dynamische eigenschappen. The huidige Real Time Spectrum Analyzers zijn gebaseerd op the Short Time Fourier Transform die de testingenieur dwingt keuzes the maken tussen de nauwkeurigheid en de hoeveelheid signaaleigenschappen die kan worden onderscheiden. Het doel van dit project is om de bestaande Tijd-Frequentie domein analyses uit te breiden en de theoretische oplossingen te valideren naar de toepassingswereld toe. Deze validatie wordt uitgevoerd aan de hand van twee problemen: (i) Hoe gaat de huidige standaard om wanneer er tijdsvariërende distorties optreden? (ii) Is de Tijd-Frequentie ruimte de beste keuze om deze signalen te analyzeren? Elektriciteit Wiskunde Kurt BARBÉ Lieve LAUWERS Publicatie en organisatie van workshop betreffende mobiliteit en logistiek in Brussel Abstract: Presentatie boek "Mobiliteit en Logistiek in Brussel" Business Technologies and Operations CATHY MACHARIS ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan een nieuw lid van het ZAP kader VUB Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Wouter VERBEKE ZAP-startkrediet 2013

2 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw ZAP Architectonische ingenieurswetenschappen Lars DE LAET SFC - Agilent Technologies Abstract: Agilent technologies foundation - steun aan universitair onderzoek - SFC Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Ken BROECKHOVEN GERT DESMET Kaderovereenkomst Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Atlas Copco Airpower NV - Quality Air Division' hebben voor het project ' Framework agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde JOERI DENAYER Selectie van een neutrale partij voor het evalueren van de plannen van aanpak van bedrijven in het kader van Lean and Green Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor de Logistiek vzw - VIL' hebben voor het project ' Selectie van een neutrale partij voor het evalueren van de plannen van aanpak van bedrijven in het kader van Lean and Green' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER Dries MEERS CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Budapest University of Technology and Economics, Sandor Kolumban Abstract: Systeem identificatie Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Bijzondere verdienste inzake maatschappelijke valorisatie - oproep 2012 Abstract: Valorisatie of "technologie transfer" is de terbeschikkingstelling van (intellectuele) eigendomsrechten op universitaire kennis door verkoop of het verlenen van de toestemming tot het gebruik ervan, aan derden (waaronder overheid en bedrijven). Op die manier wordt aan die derden toegestaan deze kennis verder te ontwikkelen tot een product (in de meest brede zin van de betekenis) dat vervolgens wordt gecommercialiseerd, al dan niet door dezelfde partner Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen WILLEM DISTELMANS Structured low-rank approximation: Theory, Algorithms and Applications Abstract: Today's state-of-the-art methods for data processing are model based. We propose a fundamentally new approach that does not depend on an explicit model representation and can be used for model-free data processing. From a theoretical point of view, the prime advantage of the newly proposed paradigm is conceptual unification of existing methods. From a practical point of view, the proposed paradigm opens new possibilities for development of computational methods for data processing. The underlying computational tool in the proposed setting is low-rank approximation. Recent work by the applicant, co-workers, and others has demonstrated advantages of computational methods based on low-rank approximation over classical methods, based on solution of linear systems of equations. In this project, we will further advance the theory and algorithms for low-rank approximation by developing robust and efficient local optimisation methods and methods based on convex relaxations. Low-rank approximation has applications in systems and control, signal processing, computer algebra, and machine learning, to name a few. Generic examples in system theory and signal processing are model reduction and system identification. Dimensionality reduction, classification, and information retrieval problems in machine learning can be formulated and solved as low-rank approximation problems, thus benefiting from the theory, algorithms, and numerical software tools developed in this research project. Beyond the scope of the project, we envisage that the newly proposed paradigm will catalyse cross-disciplinary research, leading to selection of the best theoretical tools and computational methods available

3 as well as development of new ones by a synergy of ideas from different application domains. Elektriciteit Ivan MARKOVSKY Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Kaskade bvba' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Industriêle Microbiologie STEFAN WECKX Luc DE VUYST Pilootproject voor de 'European Electromobility Observatory' (EEO) Abstract: Een pilootstudie werd uitgevoerd ter voorbereiding van de uitwerking van een European Electromobility Observatory. Het doel van dit proefproject is om te bepalen moet worden gemonitord op een cross-regionaal niveau en hoe het proces van het verzamelen, analyseren en uitwisselen van informatie kan worden georganiseerd. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Sylvia HEYVAERT JOERI VAN MIERLO Niet-Amerikaanse Gift University overeenkomst Abstract: Als een wereldwijd bedrijf streeft van Agilent naar een economische, intellectuele en sociale troef in de landen en gemeenschappen waarin zij opereert. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, Marie-Paule Uwase Abstract: Design en implementatie van een educatief platform van draadloze sensor netwerken om ICT onderwijs in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Elektronica en Informatica KRIS STEENHAUT Cognitieve radio's voor Nucleaire installaties Abstract: Dit project zal een impact hebben op het rampenplan van kerncentrales, door een extra niveau van veiligheid in te voeren en zal een positieve invloed uitoefenen op de publieke opinie. Op de recente opkomst van de cognitieve radio technologie, the communicatie tijdens rampscenario's zal aanzienlijk verbeteren en toelaten een beter rampmanagement te voorzien. Het rampenplan is een belangrijk onderdeel voor de nucleaire veiligheid van een land. Een nucleaire ramp betekent dat iedere seconde telt en een goede communicatie met alle actoren leidt tot succes. Dit project concentreert zich op de ontwikkeling van een draadloze communicatie a.d.h.v. geavanceerde signaalverwerkingstechnieken ontworpen voor cognitieve radio's. Deze radio's zijn in staat data de verzenden zelfs wanneer het spectrum volledig in gebruik is of zelfs overbelast. Deze radio's kunnen een vrije bandruimte vinden of zelfs zenden samen met bestaande gebruikers en dit zonder storing teweeg te brengen. De noodzaak om een snelle en betrouwbare verbinding te voorzien stelt enorme randvoorwaarden op de efficiëntie van de draadloze verbinding. Deze efficiëntie kan alleen bekomen worden door goede wiskundige modellen te analyseren. Elektriciteit Wendy VAN MOER Kurt BARBÉ Nieuw financieringsmodel onderzoek: Zap startkrediet 2011 Abstract: Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP-leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van euro. Deze ZAP-startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later. Mechanica van Materialen en Constructies Tine TYSMANS

4 Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- University of Warwick, Hin Kwan (Roland) Wong Abstract: Ingenieurswetenschappen Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Budapest University of Technology, Péter Zoltán Csurcsia Abstract: Systeemidentificatie - Ingenieurswetenschappen Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Cursus "Introduction to nuclear physics" gegeven door Peter Baeten in het kader van:agreement concerning an interuniversity programme "Master of Nuclear Engineering-Master complémentaire en génie nueléaire" organised within the Framework of the Bel... Abstract: De instelling 'VUB' en het ' SCK-CEN' hebben voor het project ' Cursus "Introduction to nuclear physics" gegeven door Peter Baeten in het kader van: Agreement concerning an interuniversity programme "Master of Nuclear Engineering-Master complémentaire en génie nueléaire" organised within the Framework of the Belgian Nuclear Higher Education Network (BNEN)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek PHILIPPE LATAIRE Peter BAETEN Opstellen van het Masterplan Elektrische voertuigen Abstract: Dit project zet de basis voor het federaal masterplan voor elektrische voertuigen in België. Het rapport omvat: - een opsomming van al de voor- en nadelen gerelateerd tot elektrische mobiliteit - scenario's voor de markt voor elektrische voertuigen in het jaar een oplijsting van (overheids)maatregelen voor een succesvolle implementatie van elektrische voertuigen in België - een schatting van de macro-financiële consequenties. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO In het kader van de overeenkomst tussen ULB - SPF Mobilité & Transports: "Réponse au cahier spécial des charges n PO-OPL AL Abstract: De instelling 'VUB' en het ' CIEM - Centre Interuniversitaire d'etudes de la Mobilité - via ULB' hebben voor het project ' Dans le cadre de la convention entre ULB - SPF Mobilité & Transports : "Réponse au cahier spécial des charges n PO-OPL AL " ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Information Systems Abstract: Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Information Systems Business Technologies and Operations Wouter VERBEKE Ondersteuning ontwikkeling masterplan waterwegsysteem in regio Noord-Italië

5 Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ALOT' hebben voor het project ' Ondersteuning ontwikkeling masterplan waterwegsysteem in regio Noord- Italië' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Université de Supélec, Martin Virte Abstract: Ingenieurswetenschappen / Fysica Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Het Internet der Dingen voor een Duurzame Toekomst Abstract: Het Internet der Dingen kan een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van vele van de kernuitdagingen in duurzame ontwikkeling. Zo kan dit domein de toestand van de wereld beter in kaart brengen alsook het bewustzijn van haar inwoners versterken in deze context. Europees onderzoek in dit domein is echter beperkt. Met deze workshop willen we de basis leggen voor een Europees onderzoeksprogramma dat het Internet der Dingen aanwendt in duurzame ontwikkeling. Op deze manier brengen we het juiste geheel van interdisciplinaire expertise samen om toekomstige onderzoeksacties beter te omkaderen. Software Language Lab Artificiele Intelligentie Wiskunde Matthias STEVENS Ellie D'HONDT MCA van energierecuperatie bij spoorvoertuigen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Analyses multicritères de solutions de récupérations d'énergie de freinage. Phase 1: formation théorique sur le concept d'analyse multicritères phase 2: comparaison des solutions de récupérations d'énergie de freinage à l' aide de la méthodologie d'analyse multicritères.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Annalia BERNARDINI CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO IEEE International conference on Image Processing - ICIP2011 Abstract: De International Conference on Image Processing (ICIP), gesponsord door de IEEE Signal Processing Society, is het belangrijkste forum voor de presentatie van technologische vooruitgang en onderzoek in het domain van theoretische, experimentaelen en toegepaste beeld- en videoverwerking. De editie van 2011 wordt georganiseerd door de Université catholique de Louvain à Louvain-La-Neuve (UCL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Elektronica en Informatica Ann DOOMS PETER SCHELKENS Gebruik infrastructuur batterijentesters Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive cvba' hebben voor het project ' Gebruik infrastructuur batterijentesters.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Noshin OMAR PETER VAN DEN BOSSCHE Sponsoring : Conferentie Photomechanics februari 2011 Abstract: Het doel van de fotomechanisch 2011 conferentie is een internationaal forum voor academici en beoefenaars om de nieuwe mogelijkheden van deze technieken te bevorderen en om hun impact te bespreken op de mechanische karakterisatie van materialen en

6 constructies. De conferentie thema's zijn: ontwikkeling en toepassing van technieken zoals moire interferometrie, rooster methoden, photoelasticity, tomografie, digitaal beeld correlatie, speckle interferometrie en digitale holografie in experimentele solide mechanica onderling, benchmarking en de identificatie van de techniek geschiktheid voor specifieke toepassingen technieken voor de meting op nano-en micro-lengthscales en toepassing op micromechanica detectie en karakterisering van scheuren en beschadigingen infrarood thermografie en de toepassing ervan thermoelasticiteit, schade en vermoeidheid analyse stress en spanning veldanalyse identificatie van het mechanisch gedrag van materialen en constructies van full-field metingen, inclusief hybride methoden Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- ULB, Etienne Averlant Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Etienne Averlant Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Uitvoeren van testen op racefietsen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' TEST-AANKOOP' hebben voor het project ' Uitvoeren van testen op racefietsen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Ricardo BARRERO FERNANDEZ Thierry Clement COOSEMANS JOERI VAN MIERLO Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KTH Royal Institute Denemarken, Kevin Voet Abstract: Dit project focust zich op verschillende meet- en modelleertechnieken die tegenwoordig verkrijgbaar zijn om het niet-lineaire gedrag van RF apparaten te analyseren. Er zijn vele methoden gepubliceerd en gebruikt, maar wat er nog ontbreekt is begeleiding voor gebruikers. Deze studie zal verduidelijken waarom en hoe deze methoden verschillen gebaseerd op een theoretische of stochastisch perspectief. Elektriciteit Wendy VAN MOER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Sophie Acheroy Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Sophie Acheroy Toegepaste Natuurkunde en Fotonica FRANCIS BERGHMANS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Fabien Gabriel Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Fabien Gabriel Elektrotechniek-Energietechniek

7 PHILIPPE LATAIRE Bestelbrief: Uitwerking van een syntehseverslag en organisatie van workschop m.b.t. de thematiek "20 jaar onderzoek op het vlak van transport: een terugblik en vooruitzichten". Abstract: De afgelopen 20 jaar ondersteunde het Belgisch Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) divers onderzoek op het gebied van transport en mobiliteit en droeg het bij tot het bereiken van significante resultaten met betrekking tot de programma's Transport en mobiliteit en Duurzame Mobiliteit. De regering genereerde op deze manier een wetenschappelijke basis voor de besluiten van het federale beleid in deze onderzoeksgebieden. Binnen dit kader werd een rondetafel georganiseerd rond het 10 jarig onderzoek met betrekking tot transport, en dit in samenwerking met professoren Michel Beuthe (FUCaM) en Hilde Meersman (UA). Al de resultaten werden gebundeld in het syntheseverslag - Transport en Mobiliteit: 10 jaar onderzoek-. In deze context lijkt het opportuun om een state-of-the-art van al het wetenschappelijk onderzoek dat bijdroeg op dit gebied vast te stellen (doel WP1), een snel overzicht van de behoeften en noden van alle actoren die betrokken zijn met mobiliteit in België (ministeries en federale en regionale overheden, enz.) te verschaffen (doel WP2), een rapport te schrijven over -Transport en Mobiliteit: 20 jaar onderzoek - een terugblik en vooruitzichten- in het perspectief van alle voldane projecten alsook de toekomstige acties (doel WP3), en een tweede rondetafelconferentie over het thema -20 jaar onderzoek in transport- te organiseren (doel WP4). De rondetafel zal alle onderzoekers die betrokken zijn bij deze projecten, de betrokken departementen en overheden (federaal of gewestelijk), bedrijven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (organisaties en vakbonden, verenigingen die werken voor de duurzame ontwikkeling (breed gedefinieerd), etc.) samenbrengen. Dit initiatief werd goedgekeurd op 20 maart 2009, door het comité voor het programma -Wetenschap voor Duurzame Ontwikkeling - WDO-. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Annalia BERNARDINI CATHY MACHARIS Studie telewerk : Studie betreffende de milieu-, de mobiliteits- en de socio-economische impact van het telewerken in grote bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Abstract: Studie telewerk : Studie betreffende de milieu-, de mobiliteits- en de socio-economische impact van het telewerken in grote bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KTH Royal Institute of Technology, Per Landin Abstract: Deze thesis onderzoekt methoden om de PA (stroomversterker) bij hogere stroomuitvoer te kunnen bedienen door middel van gezamenlijke signaal optimalisatie en predistortie. Elektriciteit Wendy VAN MOER Sponsoring voor wagen om deel te nemen aan Shell Eco-Marathon. Abstract: De Shell Eco Marathon is een project waarin studenten trachten een zo ecologisch efficiënt mogelijk voertuig te ontwikkelen. Binnen de prototype categorie is het de bedoeling om met een standaard hoeveelheid energie een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. We nemen deel aan de Battery Only competitie. Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Haalbaarheidsanalyse voor een proeftuin van elektrische voertuigen in Vlaanderen. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor Mobiliteit vzw VIM' hebben voor het project ' Haalbaarheidsanalyse voor een proeftuin van elektrische voertuigen in Vlaanderen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UniversitateaBabes-Bolyai Cluj-Napoca (Romenië), Domnita_Matei Abstract: Het onderwerp van deze thesis is de ontwikkeling van een model dat de flash overstromingen simuleert dat veroorzaakt wordt door afvoer wanneer een hevige regenval optreedt.

8 Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, James Richardson Abstract: Topologie optimalisatie van grootschalige structuren Mechanica van Materialen en Constructies Sigrid ADRIAENSSENS ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows) 4-7 juli Abstract: ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows) 4-7 juli Toegepaste Mechanica CHRISTIAN LACOR Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Universiteit Hannover, Uribe David Abstract: Joint PhD overeenkomst voor David Uribe Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Internationale W&T-samenwerking : postdocbeurs aan niet-eu onderzoeker (selectie 2010) Dhr. H. Nguyen. Abstract: Het stimuleren van de mobiliteit en het aantrekken van externe onderzoekers is een van de prioriteiten van de Europese Onderzoekruimte. In die context en met het oog op het bevorderen van W&T-samenwerkingen, stelt het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), met cofinanciering door de "Marie Curie Actions", beurzen ter beschikking aan hooggekwalificeerde onderzoekers uit niet-eu-landen (doctors of een gelijkwaardige ervaring) om gedurende 6 tot 18 maanden te werken in een Belgische onderzoekeenheid. Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Yvan VANDER HEYDEN Secemin: zelf helende cement gebaseerde materialen Abstract: In dit onderzoek zullen nieuwe routes uitgewerkt worden om tot zelfhelende constructiematerialen te komen. belangrijk hierbij is -terug impermeabel maken van het materiaal na scheurvorming -mechanische eigenschappen herstellen -scherubreedte beperken om zelfhelend vermogen te optimaliseren Fysische Scheikunde en Polymeren Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK HUBERT RAHIER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Warsaw University of Life Sciences(Polen), Mateusz Grygoruk Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Mateusz Grygoruk Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-The Technical University of Cluj-Napoca, Roemenië, Demeter Andrei Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Demeter Andrei Elektrotechniek-Energietechniek Andrei stefan DEMETER Steven VAN DAMME JOHAN DECONINCK

9 Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UA,Ribbens Bart Abstract: Onwikkeling en validatie van beeldverwerkingstechnieken voor optische metingen en toepassingen in de biomedische fysica en werktuigkunde Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KTH Royal Institute of Technology Zweden _ Nader Charles Abstract: Draadloze communicatiesystemen zijn wijdverspreid in ons dagelijks leven. Interesse in wideband metingen zoals cognitieve radio's en multiband systemen stijgt snel. Als gevolgen zijn er hoge vereisten op radiofrequentie systeemperformantie om aan de hoge verwachtingen te voldoen. RF transmitters, zijn gekarakteriseerd als niet-lineaire systemen. Hun output spectrum is verspreid over een hoge bandwijdte door de generatie van niet-lineaire producten. Dientengevolge, worden zij geëxploiteerd op lage stroomregio, inefficiënt gebruik makend van hun meegeleverde DC energie. Elektriciteit Wendy VAN MOER Aankoop van een technisch platform Abstract: Ontwikkelingsplatform voor biomerkers en moleculaire beeldvorming voor oncologie Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Electronic Relaxation Therapy Interface (ERTI Abstract: Industriële R&D in België Toegepaste Mechanica Klinische- en Levenslooppsychologie Bram VANDERBORGHT DIRK LEFEBER JOHAN VANDERFAEILLIE Agilent Technologies Research Gift nr. 2225: "Constant Pressure HPLC - A paradigm change in liquid chromatography". Abstract: Geen NL abstract (zie Engelse versie) Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Haalbaarheidsstudie Wegdekbeheersysteem: opmaak systeemvereisten en architectuur. onderaannemingsovereenkomst. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' vlaams instituut voor de mobiliteit via ARCADIS NV' hebben voor het project ' Haalbaarheidsstudie Wegdekbeheersysteem: opmaak systeemvereisten en architectuur. onderaannemingsovereenkomst. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UGent, Penneman Niels Abstract: Virtualisatieraamwerk voor ware-tijdstoepassingen Elektronica en Informatica Bjorn DE SUTTER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Eindhoven University of Technology, Rijlaarsdam D.J.

10 Abstract: Joint PhD overeenkomst voor D.J Rijlaarsdam Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS APPLIE4MOS: Advanced Polymer Prototyping Line for Micro- and Micro-Optical Systems Abstract: Micro- en nano-technologieën liggen dikwijls aan de basis van grensverleggend onderzoek. Daarnaast vormen ze een belangrijke voedingsbodem voor industriële omwentelingen. Denken we maar aan de elektronisch geïntegreerde schakelingen of chips, die zowel ons dagelijkse leven als de economische markten dramatisch hebben veranderd. Wanneer we een blik werpen naar de toekomst dan is het duidelijk dat de micro- en nano-technologieën van morgen unieke en baanbrekende functionaliteiten zullen blijven realiseren, zij het ditmaal door diverse sleuteltechnologieën met elkaar te combineren en een verscheidenheid aan componenten verregaand te integreren. Toekomstige micro-systemen zullen dan ook bestaan uit naadloos met elkaar samenwerkende elektronische, fotonische,mechanische en biotechnologische componenten die vervaardigd zijn uit nieuwe en slimme materialen. Deze nieuwe componenten zullen hun economische kracht putten uit zowel extreme microminiaturisatie als uit het feit dat ze aan zeer lage kostprijs zullen kunnen aangemaakt worden met massaproductietechnieken, ondanks het feit dat de aanmaaktechnologieën zelf zeer duur zullen zijn. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Open Monumentendagen 2010 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - redactie artikel boek. thema "Steen & Co" met als titel "Schijn of werkelijkheid? Steenimitaties en sierpleisters". Abstract: De Open Monumentendagen zijn dagen om de bevolking te sensibiliseren voor de wonderlijke architectuur. Sinds 1992 worden ze in Brussel elk jaar georganiseerd rond een bepaald thema. Voor de editie van 2010 is gekozen voor 'Steen & Co'. Het thema omvat: natuursteen, gevels met opmerkelijk gebeeldhouwde elementen, decoratief gebruik van natuursteen in interieurs, imitaties van natuursteen,... Architectonische ingenieurswetenschappen ANN VERDONCK Implementatie van een elektrisch voertuigenpark in Vlaanderen: een analyse van de acceptatie van context-gevoelige applicaties bij doelgroepen. Abstract: Implementatie van een elektrisch voertuigenpark in Vlaanderen: een analyse van de acceptatie van context-gevoelige applicaties bij doelgroepen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Baksteenprijs 2009 Abstract: Toekenning van de baksteenprijs aan inzendingen van studenten Architectonische ingenieurswetenschappen JAN WASTIELS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KMS_Geert De Cubber Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Geert De Cubber Elektronica en Informatica HICHEM SAHLI Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Joris Mattheijssens Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Joris Mattheijssens Toegepaste Mechanica DIRK LEFEBER Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Translational Imaging Research Alliance - TIRA Abstract: Het doel van samenwerking VUB-UGent is het vertalen van onderzoeksresultaten uit fundamenteel onderzoek naar nieuwe klinische toepassingen. Er zijn drie topics waarbij er wordt samengewerkt:

11 1. Apparatuur voor beeldvorming 2. Beeldreconstructie en analyse 3. Moleculaire probes Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Specklefree: laser lijn generatoren met lage speckle Abstract: Het doel van de haalbaarheidsstudie is de mogelijkheden onderzoeken om een optische lijngenerator te realiseren met lage speckle gebuik makende van het spatiaal incoherente emissieregime van halfgeleiderlasers die aangedreven worden met een specifiek elektronisch patroon. In de haalbaarheidsstudie wordt een proof-of-concept demonstrator gemaakt om de marktreactie na te gaan. De haalbaarheidsstudie wordt aangevuld met de opstelling van een product roadmap, waarbij ingeschat wordt over een periode van 5 jaar. Hiermee samengaand wordt een business plan opgesteld om de middelen in te schatten die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en de marktintroductie. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica Guy VERSCHAFFELT Testing of composite HA prototypes Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ASCO Industries (Zaventem)' hebben voor het project ' Testing of composite HA prototypes. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK Link Test crack propagation. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ASCO Industries (Zaventem)' hebben voor het project ' Link Test crack propagation.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Centre For Molecular Separation Science & Technology - C-MOST Abstract: (Conceptuele) Dichtheidsfunctionaal Theorie - Theoretische chemie - Elektron correlaties - Computationele (Nano)Fysica/Chemie - Moleculaire Modellering op nanoporeuze materialen, spectroscopie, biosystemen en materiaalfysica Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Service Framework Agreement. Abstract: Service Framework Agreement. Materialen & chemie ANNICK HUBIN JEAN VEREECKEN Tests uit te voeren op Fietsen met elektrische hulpmotor. Abstract: Uitvoering van tests op tweewielers met elektrische assistentie Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep PHILIPPE LATAIRE Jean-Marc TIMMERMANS JOERI VAN MIERLO Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2008: Online oefenomgeving statistiek Abstract: De studentenpopulatie is vaak heterogeen op het vlak van kwantitatieve vaardigheden. De eerder geringe motivatie voor de desbetreffende opleidingsonderdelen is een uitdaging voor de docent. Het project beoogt daarom onder meer volgende doelstellingen: remediëring van tekorten in voorkennis op het gebied van kwantitatieve technieken, differentiatie naar verschillende opleidingen en vereist begeleidingsniveau, contextualisering van de leermaterialen met het oog op de integratie binnen andere opleidingsonderdelen uit het betrokken programma, activerend

12 onderwijs. De realisatie van deze doelstellingen zal worden ondersteund door een elektronische oefeningenomgeving Statistiek gecreëerd op basis van het bestaande leerplatform Weboef. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management MARIE GUERRY In navolging op en rekening houdend met de aanbevelingen in project BRGEOZ116 : Opzet onderzoeksprogramma (rond WiFI architectuur) om te komen tot een werkbaar infrastructureel model. Abstract: Oprichting en exploitatie van een proeftuin op basis van een open innovatieplatform voor het ontwikkelen en testen van mobiele, community- en location-based services, gebaseerd op draadloze netwerktechnologie: Service Delivery-platform. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Elektronica en Informatica Communicatiewetenschappen CAROLINE PAUWELS PIETER BALLON PETER SCHELKENS Potentieel van verdere drukverhoging en deeltjes maatinperking bij HPLC kolommen Abstract: Potentieel van verdere drukverhoging en deeltjes maatinperking bij HPLC kolommen Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Coding. Abstract: Coding Elektronica en Informatica ADRIAN MUNTEANU Welke toekomst voor de waterstofeconomie? Abstract: Voorstanders vinden waterstof gewoon inzetbaar voor bijna alle toepassingen, tegenstanders werpen op dat de energiedrager waterstof steeds met behulp van andere energiebronnen wordt aangemaakt. Intussen is waterstof nu reeds inzetbaar in allerlei niches. Welke verwachtingen zou de energiedrager waterstof kunnen waarmaken binnen een toekomstig energiesysteem? Welke energiebronnen zijn hiervoor beschikbaar? Aan welke drempelwaarde inzake milieu-impact en qua uitstoot van broeikasgassen wordt er voldaan? De uitgangssituatie van dit kortlopend project is de stand van de technologische ontwikkeling, rekening houdend met de grote diversiteit qua productie en opslag, distributie en transport, aanwending en verdeelnet, en het maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk bestaat er nogal wat weerstand tegenover de introductie van waterstof. Volstaat het om die bezwaren terug te brengen tot een onzekerheid inzake veiligheidsrisicos? Intussen staat waterstof niet alleen met een claim als toeleverancier van de toekomstige economie, hoe verhoudt zich die optie t.a.v. de even grote ambities van de sector van de biobrandstoffen? Waarop baseren zich beide claims? Wordt het of/of dan wel en/en, tenzij...? Is het vermoeden gegrond dat hierbij sprake is van een doordenken binnen de klassieke denklijnen, namelijk een aanbod gedreven economie met gecentraliseerde energie-voorzieningen, weliswaar met een andere invulling? Op welke manier wordt bij het voldoen van de energiebehoeften van de toekomstige samenleving de trias energetica gerespecteerd. Wordt hierbij voldoende rekening gehouden met de stijgende trend naar decentralisatie? De rol van waterstof binnen een toekomstig energiesysteem is dus nog steeds onbeslist. De strekking pro zet onvoorwaardelijk in op waterstof, aangezien deze energiedrager inzetbaar is voor transportdoeleinden en voor stationaire toepassingen, voor elektriciteits-opwekking en als opslagmedium. Kortom, hun advies luidt: stroomlijn onmiddellijk alle inspanningen inzake onderzoek, ontwikkeling en demonstratie opdat waterstof dé energiedrager van de toekomstige economie kan worden. De strekking contra werpt op dat waterstof slechts een vector is die steeds met behulp van andere energiebronnen moet worden aangemaakt. Hun voorbehoud wordt ook gedragen door de vrees voor een technologische lock-in. Resoluut kiezen voor een forse inbreng van een bepaalde energiedrager kan een hinderpaal vormen voor de optie om een mix van beperkte deeloplossingen na te streven, om aldus de kwetsbaarheid door falen te beperken. Uiteraard is en blijft waterstof inzetbaar in niches. In de zienswijze van de pragmatici is een stapsgewijze introductie via het betreden van opeenvolgende nichemarkten de aangewezen strategie. Bestaat er een bovengrens, een drempelwaarde van wat een energiesysteem aankan? Nu reeds staat het nut als tussentijds opslagmiddel buiten kijf. Misschien hebben pragmatici een oplossing in petto inzake de problematiek eigen aan de introductie van een fluctuerende energiebronnen. Aldus wordt een combinatie van electrolyse met brandstofcel inzetbaar om fluctuaties uit te milderen bij het aanwenden van grootschalige hernieuwbare bronnen. Welke hiaten moeten dan nog worden gedicht. En wat komt er eerst aan bod? Er blijft nog een belangrijk vraagstuk inzake de onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod. Intussen wachten de aanbieders met hun ontwikkelingen op een voldoende afzetmarkt terwijl de vraag uitblijft in afwezigheid van een volwaardig aanbod. Maar wie is er aan zet en via welke aanpak kan deze patstelling worden doorbroken? De forse nadruk op meer onderzoek naar waterstoftechnologie is voelbaar. Een grootschalige introductie van waterstof als energiedrager binnen het energiesysteem realiseren vergt een heel specifieke dynamiek. Weinig kans dat dit spontaan tot een goed resultaat zal komen, dus is er nood aan sturing.

13 Is het wachten op beleidsinitiatieven? Maar hoe? of wat? of hoeveel? hoelang? of net niet(s)?. Dit verkennend onderzoek brengt de algemene tendensen binnen het domein van de waterstoftechnologie in kaart. Hierbij ligt de nadruk op de relevantie voor beleidsmakers, met bijzondere aandacht voor het Vlaamse niveau. Naast de bundeling van actuele en relevante informatie, omvat deze onderzoeksopdracht ook een bevraging van experts en stakeholders naar de mogelijkheden, moeilijkheden, gevaren en opportuniteiten bij de aanwending van waterstof in een toekomstig energiesysteem. Met dit onderzoek wil viwta het Vlaams Parlement informeren over de maatschappelijke impact en discussiepunten van deze ontwikkelingen. Alle resultaten worden gebundeld in een dossier. Tijdens een middagdebat in één van de zalen van het Vlaams Parlement worden de resultaten van de bevraging voorgesteld. Maatschappelijk interessante discussiepunten en beleidsrelevante themas worden becommentarieerd en bediscussieerd door een expertpanel en het publiek. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Vincent WYNEN Julien MATHEYS NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO Modaliteiten van de hervorming van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, op basis van de milieuprestaties van voertuigen. Modalités de réforme de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, sur base des performa... Abstract: Analyse van de modaliteiten van de hervorming van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, op basis van de milieuprestaties van voertuigen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Laurence TURCKSIN CATHY MACHARIS NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO Audit FOD Fin Herakles project. Abstract: Het DWH is de persistentie in een IBM-DB2 databank van het domeinmodel dat tijdens de voorstudie werd opgesteld in het kader van de voorstudie. Het laat toe al de Subjecten, Facetten, en Klassen (S-F-C) op te slaan in een gestructureerde vorm. Samen met het SFC-model vormt deze persistentie de centrale zuil van de omgeving en gezien het iteratieve karakter van het project zal het DWHmodel in iedere iteratie aangepast worden. Het is echter niet enkel het logische model van de DWH-persistentie dat zal wijzigen doorheen de verschillende iteraties en releases, ook het conceptuele model (SFC) kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit is voornamelijk het geval wanneer er binnen een bron informatie gevonden wordt die oorspronkelijk niet in het domeinmodel van de voorstudie aanwezig was (vb. het niveau vestiging in het facet A01_PERSOON_PERSONNE. Het is onder meer hierom dat het van het grootste belang is dat het logische (en derhalve ook het fysische) model van de persistentie vormelijk gelijk is aan het domeinmodel. Dit laat toe om zowel voor het incorporeren van een nieuwe databron als voor het vastleggen van de informatiebehoeften voor een nieuwe data mart de communicatie met de business gebruikers strikt kan gebeuren in termen van het conceptueel model (business domein) zonder hen te moeten confronteren met technische issues met betrekking tot databanken, ETL-jobs en dergelijke. Hieruit volgt ook dat het incorporeren van nieuwe databronnen en het definiëren en uitrollen van bijkomende data-marts volledig van elkaar ontkoppeld kunnen worden in termen van ontwerp en implementatie. Elektronica en Informatica JACQUES TIBERGHIEN EDUARD VANDIJCK uitleenovereenkomst IR3 interferometer. Abstract: IR3 is een fase-metende interferometer, werkend met een golflengte van 1550 nm, die is ontwikkeld voor het meten van de dikte en de variatie van de dikte van lage-doped silicium wafers met een diameter tot 300 mm. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Project: MPS ID , DMTA testing on polyethylene oxide for Tapentadol. Abstract: DMTA testen op polyethyleenoxyde voor het gebruik ervan in een pharmaceutisch tablet Fysische Scheikunde en Polymeren Christophe BLOCK GUY VAN ASSCHE Open overeenkomst. Abstract: AGT - Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken is gespecialiseerd in studiewerk aangaande uiteenlopende technieken in verband met grondwater. Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om zowel aan overheden, bedrijven of andere studiebureaus een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe grondwaterkwesties.

14 Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Services to Belastingsdient NL, as a response to their request to provide a second opinion on the definition study defining their newly planned high availability infrastructure for web services. Abstract: Diensten aan Belastingsdienst NL: tweede opinie bij studie rond geplande hoge toegankelijkheidsinfrastructuur voor internetdiensten Elektronica en Informatica JACQUES TIBERGHIEN Melexis Project MLX T1: experimental characterization of RCLEDs, T2: design and tolerancing of automotive optical transceiver module, T3: technology follow-up tranfer of knowledge and feedback. Abstract: Op 10 maart 2008 maakte de MOST cooperatie (Media Oriented Systems Transport, de feitelijke standaard voor multimedia en infotainment netwerken in de automobielsector) haar nieuwe MOST Specificatie Rev. 3.0 bekend. Bedrijven konden hierdoor beginnen werken met de nieuwe MOST150 physical layer. Op hetzelfde moment maakte Melexis de ontwikkeling bekend van een single package oplossing voor een 150 Mbps Fiber Optische Zendontvanger, bedoeld voor deze nieuw geïntroduceerde MOST150 physical layer: MLX De AEI lezers (Automotive Engineering International, uitgegeven door SAE) omschreven de MLX75605, een Fiber Optische Zendontvanger voor 150 Mbps MOST, als een van de "Top Technogieën van het jaar". SAE (Society of Automotive Engineers) is een non-profit educatieve en wetenschappelijke onderneming met leden die zich erop toe legt om de mobiliteitstechnologie verder te ontwikkelen om de consumenten beter te bedienen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HEIDI OTTEVAERE HUGO THIENPONT Bepalen van coëfficiënten uit windkrachten op profielen uit een lamellenwandsysteem en luifel via windtunneltesten. Abstract: Bepalen van coëfficiënten uit windkrachten op profielen uit een lamellenwandsysteem en luifel via windtunneltesten. Toegepaste Mechanica CHRISTIAN LACOR Toekenning van Reis- en verblijfskosten voor stagiair vanwege Ministry of Education (Ethiopië) Abstract: Toekenning van Reis- en verblijfskosten voor stagiair vanwege Ministry of Education (Ethiopië) Hydrologie en Waterbouwkunde FLORIMOND DE SMEDT Bijdrage aan evaluatieproces voor de CVS-Innovatieprijs Abstract: zitting in de jury van innovatieprijs. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Wetenschappelijke prijs toegekend aan Joeri DENAYER Abstract: ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van High Throughput Experimenten in en/of Modeling of chemical system Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde JOERI DENAYER Studiebeurs aan studente Daniela DELEANU (Roemenië) Studiebeurs aan Lichao BAI Abstract: Studiebeurs aan studente Daniela DELEANU (Roemenië) Studiebeurs aan Lichao BAI Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE ITP : Internationaal trainingsprogramma 2002: "Medical imaging, radiation therapy and nuclear medicine : 4 months of practical training in medical physics and radiation protection.

15 Abstract: ITP : Internationaal trainingsprogramma 2002: "Medische beeldvorming, therapie van de straling en nucleaire geneeskunde: 4 maanden stage in medische fysica en stralingsbescherming" Elektronica en Informatica Elektriciteit RONALD VAN LOON JAN CORNELIS Evaluatie v/d door OVAM uitgeschreven vragenlijsten en opgaven betreffende grondwatermodellen ivm de erkenningsprocedure van bodemdeskundige. Abstract: Sinds 1995 werkt de OVAM planmatig samen met de bouwsector. Dat leverde goede resultaten op het vlak van het beheer van bouw- en sloopafvalstoffen. Het beleidsprogramma 'materiaalbewust bouwen in kringlopen' schept voor de periode een kader voor een duurzaam beheer van materialen in de bouwsector. Hydrologie en Waterbouwkunde FLORIMOND DE SMEDT EXPERTISEs van proposals ingediend bij EC. (contractnrs ,141994,143443,142421,142636,143695,144179,145373,145357,145736,145974,148381,149698,150398,151089,152717, ,159494,159832,160960,160956,163110,173649,171033,173649, ,AL ,... Abstract: -EXPERTISEs van proposals ingediend bij EC Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT ITP : Internationaal trainingsprogramma 2001: "Medical imaging, radiation therapy and nuclear medicine" Abstract: Nucleaire geneeskunde is een tak van de medische beeldvorming die gebruikmaakt van kleine hoeveelheden radioactief materiaal voor diagnose en bepalen van de ernst van of behandeling van een verscheidenheid van ziekten. Elektronica en Informatica Elektriciteit RONALD VAN LOON JAN CORNELIS Valorisatiedossier : software licenties "Spect Software - Defrise" Abstract: -software licenties "Spect Software - Defrise Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen MICHEL DEFRISE EC TEMPUS (JEP 3503) Abstract: Ingenieur Werktuigkunde PATRICK KOOL Turning advanced cryptographic techniques into practical security applications. Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Dave Singelée Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen. Abstract: Bijstand en advies aan het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout, tekenwerk, ter beschikkingstelling van dokumentatie en apparatuur in verband met het uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen in de sleeptank met gecomputeriseerde sleepwagen. Vakgroep Mechanische constructie en productie Marc Vantorre Analyse van de vetzuursamenstelling van lamsvlees

16 Abstract: De vetzuursamenstelling van vleesmonsters van lammeren van verschillende voedergroepen zal worden geanalyseerd. De groepen zullen verschillende rantsoenen krijgen met als doel de vetzuursamenstelling van het vlees te optimaliseren. Analyse van de vetzuursamenstelling van lamsvlees. Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet International Photonics Access and Research Center Abstract: no NL abstract Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Cyclotron : Project CYCLO binnen TONA. Abstract: Het terbeschikkingstellen van een 15MeV proton bundel, een bestralingsfaciliteit in Alveole 1 en hotcellen in het HOT Labo voor routine bestralingen met het VUB cyclotron voor het aanmaken van 18f batches gebruikt voor de merking van FDG. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT CYCLOTRON : provisie ontmanteling loopt 20 jaar. Abstract: Mechanica Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT Een netwerk van sensoren ingebed in composieten voor lokale detectie. Abstract: Het project ENCLOSE focust op de detectie van schade in composieten door middel van speciaal ontwikkelde sensoren. Twee klassen van sensoren worden ontwikkeld. De eerste klasse zijn gebaseerd op een elektrische output (rekstrookjes en piezoelektrische draden). De twee klasse maakt gebruik van mechanoluminescente materialen. De sensoren worden aangemaakt door middel van reactief magnetron sputterdepositie, inkjet printing en vastestofsynthese. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Joris Degrieck Seks signalisatie en evolutie van de levenscyclus bij pennate diatomeeën Abstract: Het project beoogt de identificatie van de moleculaire mechanismen die de levenscyclus reguleren bij keizelwieren. Identificatie van de moleculen die de levenscyclus reguleren in reactie op omgevingsfactoren zal bijdragen tot het opvolgen en voorspellen van globale klimatologische veranderingen op diatomee populaties. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Lieven De Veylder Food for the future. Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol. Jan Delcour Marc Hendrickx Christiaan Michiels Center for Data Based Modelling and Model Quality Assessment. Abstract: Het uiteindelijk doel van dit project is een centrum voor systeem identificatie uit te bouwen met als bedoeling het ontwikkelen, vergaren en verspreiden van geavenceerde systeemidentificatiemethoden. Hierbij worden er drie onderzoekslijnen uitgezet: 1) Ontwikkeling van geavenceerde identificatiemethoden voor dynamische systemen 2) Hoge risico onderzoek: ontwikkeling van een niet-asymptotische methodologie die gebruikt kan worden op heel kleine data-sets; identificeren in de aanwezigheid van ruis en modelfouten. 3) Vergaren, verspreiden en netwerking: het doel is om het vakgebied open te stellen voor vorsers uit andere onderzoeksgroepen om enerzijds hun methodologie over te nemen, en anderzijds de identificatietheorieen ter beschikking te stellen.

17 Elektriciteit RIK PINTELON YVES ROLAIN JOANNES SCHOUKENS Wendy VAN MOER Ludwig DE LOCHT Beeldgeleide intra-uteriene minimale invasieve diagnose en therapie vande foetus. Abstract: Binnen dit project zullen er nieuwe technieken ontwikkeld worden ter verbetering van de diagnose, behandeling en therapie tijdens de zwangerschap van een aantal afwijkingen van een foetus. Hoewel interventietherapieën bij een ongeboren baby al bestaan, zijn er hoge risicos en suboptimale resultaten aan verbonden omwille van bestaande beperkingen betreffende instrumenten en beeldvorming. Door toepassing van de allernieuwste technologieën, door ontwikkeling van nieuwe instrumenten toegespitst op dittype van ingrepen en door aanbieden van aangepaste computer-gestuurde begeleiding, kan zowel manipulatie als visualisatie van de kritieke structuren en hun relatie met de omliggende anatomie van de foetus, op microscopisch maar ook op macroscopisch vlak, verbeterd worden. Tezelfdertijd zal de chirurg de middelen krijgen om de foetus veilig te behandelen. Dit zal de risicos die gepaard gaan met de procedures drastisch verminderen en het aantal mogelijke interventies vergroten. Op kortere term Afdeling PMA Dominiek Reynaerts Jan Deprest Emmanuel Vander Poorten Proactieve Creatie en Management van spin-offs. Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS Rudi Cuyvers Bettina Vander Eecken Structurele evolutie in calciumsilicaat bindmiddelen geconsolideerd metgebrande klei en alkaline. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Koenraad Van Balen Jan Elsen Ozlem Cizer Yiannis Pontikes "Volledige digitale" analoge geïntegreerde schakelingen. Afdeling ESAT - MICAS Georges Gielen De ontwikkeling van 'zero-mode wave guide' nanokanaaltjes bedekt met een fosfolipidelaag voor 'single molecule' onderzoek naar biomoleculen. Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Johan Hofkens Pol Van Dorpe Giovanni Maglia Ontwikkeling en toepassing van breed-toepasbare microscopiemethoden en merkers voor diffractie-ongelimiteerde fluctuatiebeeldvorming van dynamische biologische systemen. Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Johan Hofkens Jelle Hendrix Spyridoula Karamanou Bijzondere magnetische interacties in binaire clusters van enkele atomen.

18 Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme Peter Lievens Marc Hendrickx Minh Tho Nguyen Ewald Janssens Ontwerpoptimalisatie in simulaties van chaotische turbulente stromingenmet toepassing op de reductie van wrijvingsverliezen in turbulente grenslagen. Afd. Toeg. Mechanica & Energieconversie Stefan Vandewalle Johan Meyers Optimaal ontwerp van vakwerkschalen. Architectuur en Bouwtechniek Geert Lombaert Mattias Schevenels Groei van grafeen met gecontrollerde morfologie op een oxide substraat. Functionele Materialen Jin Won Seo Lokale observatie van de dynamica van het supergeleidende condensaat. Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme Joris Van de Vondel Invloed van nano- en microstructurele elementen en defecten in fijnkorrelig Ni-Ti op de thermische en mechanische reversibiliteit van de martensietische transformatie en het vormgeheugen en superelastisch gedrag. Functionele Materialen Albert Verlinden Jan Van Humbeeck AE-FracMasS: geavanceerde Akoestische Emissie analyse voor het identificeren van breukmechanismen in metselwerk structuren. Structurele Materialen Martine Wevers Els Verstrynge Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Bio-imaging Anne Marie Van Der Linden Pieter-Jan Guns Sub-millimeter nucleaire beeldvorming van atherosclertische letsels met behulp van nanobody-gebaseerde PET-probes Abstract: Het doel van dit project is het niet-invasief in-vivo visualiseren van atheroscletotische letsels bij muizen. Hiervoor zullen er zeer specifieke probes ontwikkeld worden die gebaseerd zijn op nanobodies gekoppeld aan een positron emitter. Daarnaast zal er een nieuw toestel voor positron emissie tomografie ontwikkeld worden met zeer hoge gevoeligheid en een ruimtelijke resolutie die beter is dan 1mm. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen

19 Christian Vanhove Modificatie van polymeeroplossingen door elektrische ontladingen opgewekt boven en in de vloeibare fase Abstract: Dit onderzoeksproject heeft de intentie om plasmatechnologie te gebruiken voor elektrospinningtoepassingen. Om de elektrospinbaarheid van polymeeroplossingen te verbeteren, zullen diverse niet-thermische plasmas bij atmosfeerdruk gebruikt worden. Door de combinatie van elektrospinning met plasmatechnologie, zal het mogelijk zijn om de elektrospinbaarheid van polymeeroplossingen te verbeteren en de structuur van de resulterende elektrogesponnen nanovezels te controleren. Vakgroep Toegepaste fysica Nathalie De Geyter Ontrafelen van de optredende mechanismen bij plasma geassisteerde oppervlakte-activatie. Abstract: Dit project voorziet een diepgaande studie van de interacties tussen een niet thermisch plasma en een polymeeroppervlak. De samenstelling van het polymeeroppervlak zal onmiddellijk na plasmabehandeling onderzocht worden zonder luchtblootstelling tussen de modificatie- en karakterisatiestap. Op deze manier kan de kennis van plasma-oppervlakinteracties vergroot worden en kunnen de mechanismen verantwoordelijk voor de grafting van specifieke functionele groepen blootgelegd worden. Vakgroep Toegepaste fysica Nathalie De Geyter De controverse over genetische modificatie in Vlaanderen in kaart gebracht: naar een nieuw theoretisch kader voor de politiek van socio--?technische innovatie. Abstract: De centrale doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een geschikt theoretisch kader voor het articuleren en begrijpen van de controverse over genetische modificatie als een proces van innovatiepolitiek. Hiertoe zal op het raakvlak van de onderzoeksgebieden van wetenschaps--? en technologiestudies en multi--?level en multi--?actor governance een diepgaande, interpretatieve gevalstudie van de Vlaamse controverse over genetische modificatie worden uitgevoerd. Vakgroep Politieke wetenschappen Thomas Block De Recursieve InternetArchitectuur als oplossing voor optimaal brongebruik, veiligheid en schaalbaarheid van sensornetwerken: RINAiSense. Abstract: RINA is een nieuwe internetarchitectuur die ontworpen en onderzocht wordt. Draadloze sensornetwerken bestaand uit toestellen die heel beperkt kunnen zijn qua resources en vormen zo een ultieme test voor RINA. Het RINAiSense project zal de schaalbaarheid en beveiliging van draadloze sensornetwerken onderzoeken en verbeteren. En vormt meteen ook de lakmoesproef voor de toepasbaarheid van RINA in omgevingen met heel beperkte resources. Vakgroep Informatietechnologie Mario Pickavet "Volledige digitale" analoge geïntegreerde schakelingen. Abstract: Electronische circuits voor essentiële analoge functies moeten meegeïntegreerd worden in nanometer CMOS technologie. Dit veroorzaakt 2 belangrijke problemen. Ten eerste, de transistoren hebben slechte analoge prestaties en ten tweede, de voedingsspanning is gekrompen tot slechts 1 Volt. Dit maakt het ontwerp van analoge circuits steeds moeilijker. Daarom, is er een nieuwe aanpak nodig om analog technieken meer?digitaal? te maken. In dit project zullen hiervoor technieken onderzocht worden, het basis-idee is om zoveel mogelijk pseudo-digitale (2-niveau) signaalrepresentaties te gebruiken. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Pieter Rombouts Kwaliteitscontrole van vers beton door geavanceerde dispersie- en dempingskenmerken van spanningsgolven. Abstract: In dit project wordt een proefmethodiek bestudeerd, gebaseerd op de analyse van spanningsgolven, waarmee cruciale betoneigenschappen beoordeeld kunnen worden onmiddellijk na het mengen, op het ogenblik dat het materiaal nog aangepast of verworpen kan worden vooraleer het permanent deel uitmaakt van een construtie. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op elastische golven (gebruik makend van innovatieve dispersie- en attenuatieparameters) en acoustische emissie (AE). Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter Rood vlees en vleesproducten in het dieet: toxicologisch en metaboloom profiel onder gestimuleerde gastro-intestinale condities Abstract: De rol van vertering als factor in het stimulerend effect van (verwerkt) rood vlees op colorectale kanker zal onderzocht worden. Gastrointestinale digesten zullen in vitro gegenereerd worden, en geanalyseerd worden met untargeted massa spectrometrie gebaseerde fingerprinting. Parallel worden de digesten geëvalueerd op geno- en celtoxiciteit door DNA adduct profilering en met cellijnen in een nieuwe continue langdurige blootstelling. Een kleinschalige humane interventie met een strikt gecontroleerd dieet zal ook uitgevoerd worden.

20 Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Ronny Blust Wim De Coen Johan Robbens Freddy Dardenne Energy strategies and solutions for deep renovation of historic buildings (RiBuild). Afdeling Bouwfysica Hans Janssen Hoge-frequentie ultrasoon beeldvormingssysteem Vevo Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Fysiofarmacologie (FAR) Patrick D'Haese Gilles De Keulenaer Christiaan Vrints Guido De Meyer Marc Claeys Bart Loeys Gedeeltelijke plaatsing van de NMR-infrastructuur voor de structurele opheldering van synthetische en natuurlijke stoffen. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Organische synthese Wouter Herrebout Bert Maes Pieter Paula Frans Van Der Veken Luc Pieters Koen Augustyns Serge Tavernier Kourosch Abbaspour Tehrani In vivo MR beeldvorming van kleine proefdieren. Universiteit Antwerpen Abstract: Het onderzoek richt zich op het gebruik van geavanceerde fmri-technieken om de capaciteit van het visuele systeem bij kleine proefdieren (ratten en muizen) om zich aan te passen aan een beschadiging van de primaire visuele cortex te karakteriseren, alsook de rol van neuromodulatie en visuele rehabilitatie te bestuderen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van fmri en populatie receptieve veldtechnieken om de reorganisatie van de onbeschadigde visuele cortex (voornamelijk V2 na V1-letsels) na te gaan. Bio-imaging Georgios Keliris Systematisch onderzoek naar de impact en opportuniteiten van katalysatoren in de conversie van CO2 en methaan door middel van een plasma. Universiteit Antwerpen Abstract: In dit onderzoek zal getracht worden om CO2 en CH4 (twee broeikasgassen) via dry reforming om te zetten naar syngas (een mengsel van H2 en CO) en vervolgens naar methanol. Dit zal gebeuren door een synergie van plasma en katalyse, ofwel in twee stappen, ofwel (preferentieel) in één stap. De synergie zal bestudeerd worden door een pakking in een DBD reactor te plaatsen, vervolgens hierop een dragermateriaal aan te brengen en tenslotte hierop een katalytisch actief element af te zetten. Door dit stapsgewijs proces kan heel wat geleerd worden over de synergie tussen plasma en katalyse. Laboratorium adsorptie en katalyse Annemie Bogaerts Vera Meynen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek De onderwijsvisitatie Elektrotechniek Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek, Nuclear Fusion Science and Engineering Physics, Fotonica, en Nanowetenschappen en Nanotechnologie

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS! Het Ingenieursblad Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen www.hetingenieursblad.be Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P508727 Toelating

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek 1 Inhoud Innovatie is de motor van economische ontwikkeling 1 Samen sterk 2 Vlaams-Brabant als logistieke Hub 3 Vlaams-Brabant, de slimme regio 10 Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

ICT: VAN NOORD NAAR ZUID

ICT: VAN NOORD NAAR ZUID FACULTEIT ECONOMISCHE, SOCIALE, POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY DEPARTEMENT MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY - HANDELSINGENIEUR ICT: VAN NOORD NAAR ZUID DE INFORMATICA-INFRASTRUCTUUR IN BELGIË

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Peer-to-peer onderwijs voor jongeren over slim gebruik van Informatie en Communicatie Technologieën

Peer-to-peer onderwijs voor jongeren over slim gebruik van Informatie en Communicatie Technologieën Peer-to-peer onderwijs voor jongeren over slim gebruik van Informatie en Communicatie Technologieën D 4.1 Verzameling van 10 didactische concepten voor de toepassing van de vehicle aanpak voor onderwijsomgevingen

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie