Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)"

Transcriptie

1 Aug :54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Fysica Bert Nouwen Studieopdracht: Concurrentieanalyse containerterminals van Grimbergen en Brussel Abstract: In deze studieopdracht wordt nagegaan in welke mate de containerterminal in Grimbergen extra concurrentie ondervindt van de containerterminal in Brussel ten gevolge van een gewestelijke dotatie. Er wordt onderzocht wat de ruimtelijke impact is op het marktgebied van de containerterminal in Grimbergen. Verder wordt berekend welke subsidie er zou moeten worden toegekend voor containertransport naar Grimbergen om het effect van de Brusselse dotatie te neutraliseren en de grenzen tussen de marktgebieden van beide terminals te herstellen naar de situatie voor de dotatie. Business Technologies and Operations Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Dries MEERS CATHY MACHARIS Uitvoeren van desk- en field research voor de realisatie van een grensoverschrijdende bundeling van goederenstromen in de extended gateway Antwerpen/Rotterdam-Limburg (BE+NL) met een focus op binnenvaart Abstract: In dit onderzoek wordt het potentieel voor een modale verschuiving van het containervervoer tussen Limburg en de zeehavens in Antwerpen en Rotterdam naar intermodaal binnenvaartvervoer via een Limburgse terminal in kaart gebracht. Op basis van de beschikbare databronnen werden de gebieden met de grootste concentraties aan transportvolumes gevisualiseerd en een quick scan geeft aan welke verladers zich binnen deze clusters bevinden. Verder werd een affiniteitsanalyse uitgevoerd, die aangeeft welke locaties het meest geschikt zijn voor een modale verschuiving van containervervoer over de weg naar containervervoer via de binnenvaart. Business Technologies and Operations Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Dries MEERS CATHY MACHARIS Online Multi-domein analyse voor heel dynamische breedbandsignalen Abstract: Signaalanalyse van morgen zal de mogelijkheid moeten hebben om een snel en duidelijk inzicht te geven voor breedbandsignalen en diens dynamische eigenschappen. The huidige Real Time Spectrum Analyzers zijn gebaseerd op the Short Time Fourier Transform die de testingenieur dwingt keuzes the maken tussen de nauwkeurigheid en de hoeveelheid signaaleigenschappen die kan worden onderscheiden. Het doel van dit project is om de bestaande Tijd-Frequentie domein analyses uit te breiden en de theoretische oplossingen te valideren naar de toepassingswereld toe. Deze validatie wordt uitgevoerd aan de hand van twee problemen: (i) Hoe gaat de huidige standaard om wanneer er tijdsvariërende distorties optreden? (ii) Is de Tijd-Frequentie ruimte de beste keuze om deze signalen te analyzeren? Elektriciteit Wiskunde Kurt BARBÉ Lieve LAUWERS Publicatie en organisatie van workshop betreffende mobiliteit en logistiek in Brussel Abstract: Presentatie boek "Mobiliteit en Logistiek in Brussel" Business Technologies and Operations CATHY MACHARIS ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan een nieuw lid van het ZAP kader VUB Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Wouter VERBEKE ZAP-startkrediet 2013

2 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw ZAP Architectonische ingenieurswetenschappen Lars DE LAET SFC - Agilent Technologies Abstract: Agilent technologies foundation - steun aan universitair onderzoek - SFC Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Ken BROECKHOVEN GERT DESMET Kaderovereenkomst Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Atlas Copco Airpower NV - Quality Air Division' hebben voor het project ' Framework agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde JOERI DENAYER Selectie van een neutrale partij voor het evalueren van de plannen van aanpak van bedrijven in het kader van Lean and Green Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor de Logistiek vzw - VIL' hebben voor het project ' Selectie van een neutrale partij voor het evalueren van de plannen van aanpak van bedrijven in het kader van Lean and Green' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER Dries MEERS CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Budapest University of Technology and Economics, Sandor Kolumban Abstract: Systeem identificatie Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Bijzondere verdienste inzake maatschappelijke valorisatie - oproep 2012 Abstract: Valorisatie of "technologie transfer" is de terbeschikkingstelling van (intellectuele) eigendomsrechten op universitaire kennis door verkoop of het verlenen van de toestemming tot het gebruik ervan, aan derden (waaronder overheid en bedrijven). Op die manier wordt aan die derden toegestaan deze kennis verder te ontwikkelen tot een product (in de meest brede zin van de betekenis) dat vervolgens wordt gecommercialiseerd, al dan niet door dezelfde partner Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen WILLEM DISTELMANS Structured low-rank approximation: Theory, Algorithms and Applications Abstract: Today's state-of-the-art methods for data processing are model based. We propose a fundamentally new approach that does not depend on an explicit model representation and can be used for model-free data processing. From a theoretical point of view, the prime advantage of the newly proposed paradigm is conceptual unification of existing methods. From a practical point of view, the proposed paradigm opens new possibilities for development of computational methods for data processing. The underlying computational tool in the proposed setting is low-rank approximation. Recent work by the applicant, co-workers, and others has demonstrated advantages of computational methods based on low-rank approximation over classical methods, based on solution of linear systems of equations. In this project, we will further advance the theory and algorithms for low-rank approximation by developing robust and efficient local optimisation methods and methods based on convex relaxations. Low-rank approximation has applications in systems and control, signal processing, computer algebra, and machine learning, to name a few. Generic examples in system theory and signal processing are model reduction and system identification. Dimensionality reduction, classification, and information retrieval problems in machine learning can be formulated and solved as low-rank approximation problems, thus benefiting from the theory, algorithms, and numerical software tools developed in this research project. Beyond the scope of the project, we envisage that the newly proposed paradigm will catalyse cross-disciplinary research, leading to selection of the best theoretical tools and computational methods available

3 as well as development of new ones by a synergy of ideas from different application domains. Elektriciteit Ivan MARKOVSKY Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Kaskade bvba' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Industriêle Microbiologie STEFAN WECKX Luc DE VUYST Pilootproject voor de 'European Electromobility Observatory' (EEO) Abstract: Een pilootstudie werd uitgevoerd ter voorbereiding van de uitwerking van een European Electromobility Observatory. Het doel van dit proefproject is om te bepalen moet worden gemonitord op een cross-regionaal niveau en hoe het proces van het verzamelen, analyseren en uitwisselen van informatie kan worden georganiseerd. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Sylvia HEYVAERT JOERI VAN MIERLO Niet-Amerikaanse Gift University overeenkomst Abstract: Als een wereldwijd bedrijf streeft van Agilent naar een economische, intellectuele en sociale troef in de landen en gemeenschappen waarin zij opereert. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, Marie-Paule Uwase Abstract: Design en implementatie van een educatief platform van draadloze sensor netwerken om ICT onderwijs in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Elektronica en Informatica KRIS STEENHAUT Cognitieve radio's voor Nucleaire installaties Abstract: Dit project zal een impact hebben op het rampenplan van kerncentrales, door een extra niveau van veiligheid in te voeren en zal een positieve invloed uitoefenen op de publieke opinie. Op de recente opkomst van de cognitieve radio technologie, the communicatie tijdens rampscenario's zal aanzienlijk verbeteren en toelaten een beter rampmanagement te voorzien. Het rampenplan is een belangrijk onderdeel voor de nucleaire veiligheid van een land. Een nucleaire ramp betekent dat iedere seconde telt en een goede communicatie met alle actoren leidt tot succes. Dit project concentreert zich op de ontwikkeling van een draadloze communicatie a.d.h.v. geavanceerde signaalverwerkingstechnieken ontworpen voor cognitieve radio's. Deze radio's zijn in staat data de verzenden zelfs wanneer het spectrum volledig in gebruik is of zelfs overbelast. Deze radio's kunnen een vrije bandruimte vinden of zelfs zenden samen met bestaande gebruikers en dit zonder storing teweeg te brengen. De noodzaak om een snelle en betrouwbare verbinding te voorzien stelt enorme randvoorwaarden op de efficiëntie van de draadloze verbinding. Deze efficiëntie kan alleen bekomen worden door goede wiskundige modellen te analyseren. Elektriciteit Wendy VAN MOER Kurt BARBÉ Nieuw financieringsmodel onderzoek: Zap startkrediet 2011 Abstract: Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP-leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van euro. Deze ZAP-startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later. Mechanica van Materialen en Constructies Tine TYSMANS

4 Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- University of Warwick, Hin Kwan (Roland) Wong Abstract: Ingenieurswetenschappen Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Budapest University of Technology, Péter Zoltán Csurcsia Abstract: Systeemidentificatie - Ingenieurswetenschappen Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Cursus "Introduction to nuclear physics" gegeven door Peter Baeten in het kader van:agreement concerning an interuniversity programme "Master of Nuclear Engineering-Master complémentaire en génie nueléaire" organised within the Framework of the Bel... Abstract: De instelling 'VUB' en het ' SCK-CEN' hebben voor het project ' Cursus "Introduction to nuclear physics" gegeven door Peter Baeten in het kader van: Agreement concerning an interuniversity programme "Master of Nuclear Engineering-Master complémentaire en génie nueléaire" organised within the Framework of the Belgian Nuclear Higher Education Network (BNEN)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek PHILIPPE LATAIRE Peter BAETEN Opstellen van het Masterplan Elektrische voertuigen Abstract: Dit project zet de basis voor het federaal masterplan voor elektrische voertuigen in België. Het rapport omvat: - een opsomming van al de voor- en nadelen gerelateerd tot elektrische mobiliteit - scenario's voor de markt voor elektrische voertuigen in het jaar een oplijsting van (overheids)maatregelen voor een succesvolle implementatie van elektrische voertuigen in België - een schatting van de macro-financiële consequenties. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO In het kader van de overeenkomst tussen ULB - SPF Mobilité & Transports: "Réponse au cahier spécial des charges n PO-OPL AL Abstract: De instelling 'VUB' en het ' CIEM - Centre Interuniversitaire d'etudes de la Mobilité - via ULB' hebben voor het project ' Dans le cadre de la convention entre ULB - SPF Mobilité & Transports : "Réponse au cahier spécial des charges n PO-OPL AL " ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Information Systems Abstract: Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Information Systems Business Technologies and Operations Wouter VERBEKE Ondersteuning ontwikkeling masterplan waterwegsysteem in regio Noord-Italië

5 Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ALOT' hebben voor het project ' Ondersteuning ontwikkeling masterplan waterwegsysteem in regio Noord- Italië' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Université de Supélec, Martin Virte Abstract: Ingenieurswetenschappen / Fysica Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Het Internet der Dingen voor een Duurzame Toekomst Abstract: Het Internet der Dingen kan een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van vele van de kernuitdagingen in duurzame ontwikkeling. Zo kan dit domein de toestand van de wereld beter in kaart brengen alsook het bewustzijn van haar inwoners versterken in deze context. Europees onderzoek in dit domein is echter beperkt. Met deze workshop willen we de basis leggen voor een Europees onderzoeksprogramma dat het Internet der Dingen aanwendt in duurzame ontwikkeling. Op deze manier brengen we het juiste geheel van interdisciplinaire expertise samen om toekomstige onderzoeksacties beter te omkaderen. Software Language Lab Artificiele Intelligentie Wiskunde Matthias STEVENS Ellie D'HONDT MCA van energierecuperatie bij spoorvoertuigen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Analyses multicritères de solutions de récupérations d'énergie de freinage. Phase 1: formation théorique sur le concept d'analyse multicritères phase 2: comparaison des solutions de récupérations d'énergie de freinage à l' aide de la méthodologie d'analyse multicritères.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Annalia BERNARDINI CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO IEEE International conference on Image Processing - ICIP2011 Abstract: De International Conference on Image Processing (ICIP), gesponsord door de IEEE Signal Processing Society, is het belangrijkste forum voor de presentatie van technologische vooruitgang en onderzoek in het domain van theoretische, experimentaelen en toegepaste beeld- en videoverwerking. De editie van 2011 wordt georganiseerd door de Université catholique de Louvain à Louvain-La-Neuve (UCL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Elektronica en Informatica Ann DOOMS PETER SCHELKENS Gebruik infrastructuur batterijentesters Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive cvba' hebben voor het project ' Gebruik infrastructuur batterijentesters.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Noshin OMAR PETER VAN DEN BOSSCHE Sponsoring : Conferentie Photomechanics februari 2011 Abstract: Het doel van de fotomechanisch 2011 conferentie is een internationaal forum voor academici en beoefenaars om de nieuwe mogelijkheden van deze technieken te bevorderen en om hun impact te bespreken op de mechanische karakterisatie van materialen en

6 constructies. De conferentie thema's zijn: ontwikkeling en toepassing van technieken zoals moire interferometrie, rooster methoden, photoelasticity, tomografie, digitaal beeld correlatie, speckle interferometrie en digitale holografie in experimentele solide mechanica onderling, benchmarking en de identificatie van de techniek geschiktheid voor specifieke toepassingen technieken voor de meting op nano-en micro-lengthscales en toepassing op micromechanica detectie en karakterisering van scheuren en beschadigingen infrarood thermografie en de toepassing ervan thermoelasticiteit, schade en vermoeidheid analyse stress en spanning veldanalyse identificatie van het mechanisch gedrag van materialen en constructies van full-field metingen, inclusief hybride methoden Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- ULB, Etienne Averlant Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Etienne Averlant Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Uitvoeren van testen op racefietsen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' TEST-AANKOOP' hebben voor het project ' Uitvoeren van testen op racefietsen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Ricardo BARRERO FERNANDEZ Thierry Clement COOSEMANS JOERI VAN MIERLO Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KTH Royal Institute Denemarken, Kevin Voet Abstract: Dit project focust zich op verschillende meet- en modelleertechnieken die tegenwoordig verkrijgbaar zijn om het niet-lineaire gedrag van RF apparaten te analyseren. Er zijn vele methoden gepubliceerd en gebruikt, maar wat er nog ontbreekt is begeleiding voor gebruikers. Deze studie zal verduidelijken waarom en hoe deze methoden verschillen gebaseerd op een theoretische of stochastisch perspectief. Elektriciteit Wendy VAN MOER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Sophie Acheroy Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Sophie Acheroy Toegepaste Natuurkunde en Fotonica FRANCIS BERGHMANS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Fabien Gabriel Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Fabien Gabriel Elektrotechniek-Energietechniek

7 PHILIPPE LATAIRE Bestelbrief: Uitwerking van een syntehseverslag en organisatie van workschop m.b.t. de thematiek "20 jaar onderzoek op het vlak van transport: een terugblik en vooruitzichten". Abstract: De afgelopen 20 jaar ondersteunde het Belgisch Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) divers onderzoek op het gebied van transport en mobiliteit en droeg het bij tot het bereiken van significante resultaten met betrekking tot de programma's Transport en mobiliteit en Duurzame Mobiliteit. De regering genereerde op deze manier een wetenschappelijke basis voor de besluiten van het federale beleid in deze onderzoeksgebieden. Binnen dit kader werd een rondetafel georganiseerd rond het 10 jarig onderzoek met betrekking tot transport, en dit in samenwerking met professoren Michel Beuthe (FUCaM) en Hilde Meersman (UA). Al de resultaten werden gebundeld in het syntheseverslag - Transport en Mobiliteit: 10 jaar onderzoek-. In deze context lijkt het opportuun om een state-of-the-art van al het wetenschappelijk onderzoek dat bijdroeg op dit gebied vast te stellen (doel WP1), een snel overzicht van de behoeften en noden van alle actoren die betrokken zijn met mobiliteit in België (ministeries en federale en regionale overheden, enz.) te verschaffen (doel WP2), een rapport te schrijven over -Transport en Mobiliteit: 20 jaar onderzoek - een terugblik en vooruitzichten- in het perspectief van alle voldane projecten alsook de toekomstige acties (doel WP3), en een tweede rondetafelconferentie over het thema -20 jaar onderzoek in transport- te organiseren (doel WP4). De rondetafel zal alle onderzoekers die betrokken zijn bij deze projecten, de betrokken departementen en overheden (federaal of gewestelijk), bedrijven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (organisaties en vakbonden, verenigingen die werken voor de duurzame ontwikkeling (breed gedefinieerd), etc.) samenbrengen. Dit initiatief werd goedgekeurd op 20 maart 2009, door het comité voor het programma -Wetenschap voor Duurzame Ontwikkeling - WDO-. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Annalia BERNARDINI CATHY MACHARIS Studie telewerk : Studie betreffende de milieu-, de mobiliteits- en de socio-economische impact van het telewerken in grote bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Abstract: Studie telewerk : Studie betreffende de milieu-, de mobiliteits- en de socio-economische impact van het telewerken in grote bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KTH Royal Institute of Technology, Per Landin Abstract: Deze thesis onderzoekt methoden om de PA (stroomversterker) bij hogere stroomuitvoer te kunnen bedienen door middel van gezamenlijke signaal optimalisatie en predistortie. Elektriciteit Wendy VAN MOER Sponsoring voor wagen om deel te nemen aan Shell Eco-Marathon. Abstract: De Shell Eco Marathon is een project waarin studenten trachten een zo ecologisch efficiënt mogelijk voertuig te ontwikkelen. Binnen de prototype categorie is het de bedoeling om met een standaard hoeveelheid energie een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. We nemen deel aan de Battery Only competitie. Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Haalbaarheidsanalyse voor een proeftuin van elektrische voertuigen in Vlaanderen. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor Mobiliteit vzw VIM' hebben voor het project ' Haalbaarheidsanalyse voor een proeftuin van elektrische voertuigen in Vlaanderen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UniversitateaBabes-Bolyai Cluj-Napoca (Romenië), Domnita_Matei Abstract: Het onderwerp van deze thesis is de ontwikkeling van een model dat de flash overstromingen simuleert dat veroorzaakt wordt door afvoer wanneer een hevige regenval optreedt.

8 Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, James Richardson Abstract: Topologie optimalisatie van grootschalige structuren Mechanica van Materialen en Constructies Sigrid ADRIAENSSENS ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows) 4-7 juli Abstract: ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows) 4-7 juli Toegepaste Mechanica CHRISTIAN LACOR Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Universiteit Hannover, Uribe David Abstract: Joint PhD overeenkomst voor David Uribe Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Internationale W&T-samenwerking : postdocbeurs aan niet-eu onderzoeker (selectie 2010) Dhr. H. Nguyen. Abstract: Het stimuleren van de mobiliteit en het aantrekken van externe onderzoekers is een van de prioriteiten van de Europese Onderzoekruimte. In die context en met het oog op het bevorderen van W&T-samenwerkingen, stelt het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), met cofinanciering door de "Marie Curie Actions", beurzen ter beschikking aan hooggekwalificeerde onderzoekers uit niet-eu-landen (doctors of een gelijkwaardige ervaring) om gedurende 6 tot 18 maanden te werken in een Belgische onderzoekeenheid. Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Yvan VANDER HEYDEN Secemin: zelf helende cement gebaseerde materialen Abstract: In dit onderzoek zullen nieuwe routes uitgewerkt worden om tot zelfhelende constructiematerialen te komen. belangrijk hierbij is -terug impermeabel maken van het materiaal na scheurvorming -mechanische eigenschappen herstellen -scherubreedte beperken om zelfhelend vermogen te optimaliseren Fysische Scheikunde en Polymeren Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK HUBERT RAHIER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Warsaw University of Life Sciences(Polen), Mateusz Grygoruk Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Mateusz Grygoruk Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-The Technical University of Cluj-Napoca, Roemenië, Demeter Andrei Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Demeter Andrei Elektrotechniek-Energietechniek Andrei stefan DEMETER Steven VAN DAMME JOHAN DECONINCK

9 Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UA,Ribbens Bart Abstract: Onwikkeling en validatie van beeldverwerkingstechnieken voor optische metingen en toepassingen in de biomedische fysica en werktuigkunde Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KTH Royal Institute of Technology Zweden _ Nader Charles Abstract: Draadloze communicatiesystemen zijn wijdverspreid in ons dagelijks leven. Interesse in wideband metingen zoals cognitieve radio's en multiband systemen stijgt snel. Als gevolgen zijn er hoge vereisten op radiofrequentie systeemperformantie om aan de hoge verwachtingen te voldoen. RF transmitters, zijn gekarakteriseerd als niet-lineaire systemen. Hun output spectrum is verspreid over een hoge bandwijdte door de generatie van niet-lineaire producten. Dientengevolge, worden zij geëxploiteerd op lage stroomregio, inefficiënt gebruik makend van hun meegeleverde DC energie. Elektriciteit Wendy VAN MOER Aankoop van een technisch platform Abstract: Ontwikkelingsplatform voor biomerkers en moleculaire beeldvorming voor oncologie Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Electronic Relaxation Therapy Interface (ERTI Abstract: Industriële R&D in België Toegepaste Mechanica Klinische- en Levenslooppsychologie Bram VANDERBORGHT DIRK LEFEBER JOHAN VANDERFAEILLIE Agilent Technologies Research Gift nr. 2225: "Constant Pressure HPLC - A paradigm change in liquid chromatography". Abstract: Geen NL abstract (zie Engelse versie) Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Haalbaarheidsstudie Wegdekbeheersysteem: opmaak systeemvereisten en architectuur. onderaannemingsovereenkomst. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' vlaams instituut voor de mobiliteit via ARCADIS NV' hebben voor het project ' Haalbaarheidsstudie Wegdekbeheersysteem: opmaak systeemvereisten en architectuur. onderaannemingsovereenkomst. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UGent, Penneman Niels Abstract: Virtualisatieraamwerk voor ware-tijdstoepassingen Elektronica en Informatica Bjorn DE SUTTER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Eindhoven University of Technology, Rijlaarsdam D.J.

10 Abstract: Joint PhD overeenkomst voor D.J Rijlaarsdam Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS APPLIE4MOS: Advanced Polymer Prototyping Line for Micro- and Micro-Optical Systems Abstract: Micro- en nano-technologieën liggen dikwijls aan de basis van grensverleggend onderzoek. Daarnaast vormen ze een belangrijke voedingsbodem voor industriële omwentelingen. Denken we maar aan de elektronisch geïntegreerde schakelingen of chips, die zowel ons dagelijkse leven als de economische markten dramatisch hebben veranderd. Wanneer we een blik werpen naar de toekomst dan is het duidelijk dat de micro- en nano-technologieën van morgen unieke en baanbrekende functionaliteiten zullen blijven realiseren, zij het ditmaal door diverse sleuteltechnologieën met elkaar te combineren en een verscheidenheid aan componenten verregaand te integreren. Toekomstige micro-systemen zullen dan ook bestaan uit naadloos met elkaar samenwerkende elektronische, fotonische,mechanische en biotechnologische componenten die vervaardigd zijn uit nieuwe en slimme materialen. Deze nieuwe componenten zullen hun economische kracht putten uit zowel extreme microminiaturisatie als uit het feit dat ze aan zeer lage kostprijs zullen kunnen aangemaakt worden met massaproductietechnieken, ondanks het feit dat de aanmaaktechnologieën zelf zeer duur zullen zijn. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Open Monumentendagen 2010 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - redactie artikel boek. thema "Steen & Co" met als titel "Schijn of werkelijkheid? Steenimitaties en sierpleisters". Abstract: De Open Monumentendagen zijn dagen om de bevolking te sensibiliseren voor de wonderlijke architectuur. Sinds 1992 worden ze in Brussel elk jaar georganiseerd rond een bepaald thema. Voor de editie van 2010 is gekozen voor 'Steen & Co'. Het thema omvat: natuursteen, gevels met opmerkelijk gebeeldhouwde elementen, decoratief gebruik van natuursteen in interieurs, imitaties van natuursteen,... Architectonische ingenieurswetenschappen ANN VERDONCK Implementatie van een elektrisch voertuigenpark in Vlaanderen: een analyse van de acceptatie van context-gevoelige applicaties bij doelgroepen. Abstract: Implementatie van een elektrisch voertuigenpark in Vlaanderen: een analyse van de acceptatie van context-gevoelige applicaties bij doelgroepen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Baksteenprijs 2009 Abstract: Toekenning van de baksteenprijs aan inzendingen van studenten Architectonische ingenieurswetenschappen JAN WASTIELS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- KMS_Geert De Cubber Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Geert De Cubber Elektronica en Informatica HICHEM SAHLI Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Joris Mattheijssens Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Joris Mattheijssens Toegepaste Mechanica DIRK LEFEBER Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Translational Imaging Research Alliance - TIRA Abstract: Het doel van samenwerking VUB-UGent is het vertalen van onderzoeksresultaten uit fundamenteel onderzoek naar nieuwe klinische toepassingen. Er zijn drie topics waarbij er wordt samengewerkt:

11 1. Apparatuur voor beeldvorming 2. Beeldreconstructie en analyse 3. Moleculaire probes Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Specklefree: laser lijn generatoren met lage speckle Abstract: Het doel van de haalbaarheidsstudie is de mogelijkheden onderzoeken om een optische lijngenerator te realiseren met lage speckle gebuik makende van het spatiaal incoherente emissieregime van halfgeleiderlasers die aangedreven worden met een specifiek elektronisch patroon. In de haalbaarheidsstudie wordt een proof-of-concept demonstrator gemaakt om de marktreactie na te gaan. De haalbaarheidsstudie wordt aangevuld met de opstelling van een product roadmap, waarbij ingeschat wordt over een periode van 5 jaar. Hiermee samengaand wordt een business plan opgesteld om de middelen in te schatten die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en de marktintroductie. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica Guy VERSCHAFFELT Testing of composite HA prototypes Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ASCO Industries (Zaventem)' hebben voor het project ' Testing of composite HA prototypes. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK Link Test crack propagation. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ASCO Industries (Zaventem)' hebben voor het project ' Link Test crack propagation.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies DANNY VAN HEMELRIJCK Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Centre For Molecular Separation Science & Technology - C-MOST Abstract: (Conceptuele) Dichtheidsfunctionaal Theorie - Theoretische chemie - Elektron correlaties - Computationele (Nano)Fysica/Chemie - Moleculaire Modellering op nanoporeuze materialen, spectroscopie, biosystemen en materiaalfysica Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Service Framework Agreement. Abstract: Service Framework Agreement. Materialen & chemie ANNICK HUBIN JEAN VEREECKEN Tests uit te voeren op Fietsen met elektrische hulpmotor. Abstract: Uitvoering van tests op tweewielers met elektrische assistentie Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep PHILIPPE LATAIRE Jean-Marc TIMMERMANS JOERI VAN MIERLO Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2008: Online oefenomgeving statistiek Abstract: De studentenpopulatie is vaak heterogeen op het vlak van kwantitatieve vaardigheden. De eerder geringe motivatie voor de desbetreffende opleidingsonderdelen is een uitdaging voor de docent. Het project beoogt daarom onder meer volgende doelstellingen: remediëring van tekorten in voorkennis op het gebied van kwantitatieve technieken, differentiatie naar verschillende opleidingen en vereist begeleidingsniveau, contextualisering van de leermaterialen met het oog op de integratie binnen andere opleidingsonderdelen uit het betrokken programma, activerend

12 onderwijs. De realisatie van deze doelstellingen zal worden ondersteund door een elektronische oefeningenomgeving Statistiek gecreëerd op basis van het bestaande leerplatform Weboef. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management MARIE GUERRY In navolging op en rekening houdend met de aanbevelingen in project BRGEOZ116 : Opzet onderzoeksprogramma (rond WiFI architectuur) om te komen tot een werkbaar infrastructureel model. Abstract: Oprichting en exploitatie van een proeftuin op basis van een open innovatieplatform voor het ontwikkelen en testen van mobiele, community- en location-based services, gebaseerd op draadloze netwerktechnologie: Service Delivery-platform. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Elektronica en Informatica Communicatiewetenschappen CAROLINE PAUWELS PIETER BALLON PETER SCHELKENS Potentieel van verdere drukverhoging en deeltjes maatinperking bij HPLC kolommen Abstract: Potentieel van verdere drukverhoging en deeltjes maatinperking bij HPLC kolommen Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Coding. Abstract: Coding Elektronica en Informatica ADRIAN MUNTEANU Welke toekomst voor de waterstofeconomie? Abstract: Voorstanders vinden waterstof gewoon inzetbaar voor bijna alle toepassingen, tegenstanders werpen op dat de energiedrager waterstof steeds met behulp van andere energiebronnen wordt aangemaakt. Intussen is waterstof nu reeds inzetbaar in allerlei niches. Welke verwachtingen zou de energiedrager waterstof kunnen waarmaken binnen een toekomstig energiesysteem? Welke energiebronnen zijn hiervoor beschikbaar? Aan welke drempelwaarde inzake milieu-impact en qua uitstoot van broeikasgassen wordt er voldaan? De uitgangssituatie van dit kortlopend project is de stand van de technologische ontwikkeling, rekening houdend met de grote diversiteit qua productie en opslag, distributie en transport, aanwending en verdeelnet, en het maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk bestaat er nogal wat weerstand tegenover de introductie van waterstof. Volstaat het om die bezwaren terug te brengen tot een onzekerheid inzake veiligheidsrisicos? Intussen staat waterstof niet alleen met een claim als toeleverancier van de toekomstige economie, hoe verhoudt zich die optie t.a.v. de even grote ambities van de sector van de biobrandstoffen? Waarop baseren zich beide claims? Wordt het of/of dan wel en/en, tenzij...? Is het vermoeden gegrond dat hierbij sprake is van een doordenken binnen de klassieke denklijnen, namelijk een aanbod gedreven economie met gecentraliseerde energie-voorzieningen, weliswaar met een andere invulling? Op welke manier wordt bij het voldoen van de energiebehoeften van de toekomstige samenleving de trias energetica gerespecteerd. Wordt hierbij voldoende rekening gehouden met de stijgende trend naar decentralisatie? De rol van waterstof binnen een toekomstig energiesysteem is dus nog steeds onbeslist. De strekking pro zet onvoorwaardelijk in op waterstof, aangezien deze energiedrager inzetbaar is voor transportdoeleinden en voor stationaire toepassingen, voor elektriciteits-opwekking en als opslagmedium. Kortom, hun advies luidt: stroomlijn onmiddellijk alle inspanningen inzake onderzoek, ontwikkeling en demonstratie opdat waterstof dé energiedrager van de toekomstige economie kan worden. De strekking contra werpt op dat waterstof slechts een vector is die steeds met behulp van andere energiebronnen moet worden aangemaakt. Hun voorbehoud wordt ook gedragen door de vrees voor een technologische lock-in. Resoluut kiezen voor een forse inbreng van een bepaalde energiedrager kan een hinderpaal vormen voor de optie om een mix van beperkte deeloplossingen na te streven, om aldus de kwetsbaarheid door falen te beperken. Uiteraard is en blijft waterstof inzetbaar in niches. In de zienswijze van de pragmatici is een stapsgewijze introductie via het betreden van opeenvolgende nichemarkten de aangewezen strategie. Bestaat er een bovengrens, een drempelwaarde van wat een energiesysteem aankan? Nu reeds staat het nut als tussentijds opslagmiddel buiten kijf. Misschien hebben pragmatici een oplossing in petto inzake de problematiek eigen aan de introductie van een fluctuerende energiebronnen. Aldus wordt een combinatie van electrolyse met brandstofcel inzetbaar om fluctuaties uit te milderen bij het aanwenden van grootschalige hernieuwbare bronnen. Welke hiaten moeten dan nog worden gedicht. En wat komt er eerst aan bod? Er blijft nog een belangrijk vraagstuk inzake de onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod. Intussen wachten de aanbieders met hun ontwikkelingen op een voldoende afzetmarkt terwijl de vraag uitblijft in afwezigheid van een volwaardig aanbod. Maar wie is er aan zet en via welke aanpak kan deze patstelling worden doorbroken? De forse nadruk op meer onderzoek naar waterstoftechnologie is voelbaar. Een grootschalige introductie van waterstof als energiedrager binnen het energiesysteem realiseren vergt een heel specifieke dynamiek. Weinig kans dat dit spontaan tot een goed resultaat zal komen, dus is er nood aan sturing.

13 Is het wachten op beleidsinitiatieven? Maar hoe? of wat? of hoeveel? hoelang? of net niet(s)?. Dit verkennend onderzoek brengt de algemene tendensen binnen het domein van de waterstoftechnologie in kaart. Hierbij ligt de nadruk op de relevantie voor beleidsmakers, met bijzondere aandacht voor het Vlaamse niveau. Naast de bundeling van actuele en relevante informatie, omvat deze onderzoeksopdracht ook een bevraging van experts en stakeholders naar de mogelijkheden, moeilijkheden, gevaren en opportuniteiten bij de aanwending van waterstof in een toekomstig energiesysteem. Met dit onderzoek wil viwta het Vlaams Parlement informeren over de maatschappelijke impact en discussiepunten van deze ontwikkelingen. Alle resultaten worden gebundeld in een dossier. Tijdens een middagdebat in één van de zalen van het Vlaams Parlement worden de resultaten van de bevraging voorgesteld. Maatschappelijk interessante discussiepunten en beleidsrelevante themas worden becommentarieerd en bediscussieerd door een expertpanel en het publiek. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Vincent WYNEN Julien MATHEYS NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO Modaliteiten van de hervorming van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, op basis van de milieuprestaties van voertuigen. Modalités de réforme de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, sur base des performa... Abstract: Analyse van de modaliteiten van de hervorming van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, op basis van de milieuprestaties van voertuigen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Laurence TURCKSIN CATHY MACHARIS NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO Audit FOD Fin Herakles project. Abstract: Het DWH is de persistentie in een IBM-DB2 databank van het domeinmodel dat tijdens de voorstudie werd opgesteld in het kader van de voorstudie. Het laat toe al de Subjecten, Facetten, en Klassen (S-F-C) op te slaan in een gestructureerde vorm. Samen met het SFC-model vormt deze persistentie de centrale zuil van de omgeving en gezien het iteratieve karakter van het project zal het DWHmodel in iedere iteratie aangepast worden. Het is echter niet enkel het logische model van de DWH-persistentie dat zal wijzigen doorheen de verschillende iteraties en releases, ook het conceptuele model (SFC) kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit is voornamelijk het geval wanneer er binnen een bron informatie gevonden wordt die oorspronkelijk niet in het domeinmodel van de voorstudie aanwezig was (vb. het niveau vestiging in het facet A01_PERSOON_PERSONNE. Het is onder meer hierom dat het van het grootste belang is dat het logische (en derhalve ook het fysische) model van de persistentie vormelijk gelijk is aan het domeinmodel. Dit laat toe om zowel voor het incorporeren van een nieuwe databron als voor het vastleggen van de informatiebehoeften voor een nieuwe data mart de communicatie met de business gebruikers strikt kan gebeuren in termen van het conceptueel model (business domein) zonder hen te moeten confronteren met technische issues met betrekking tot databanken, ETL-jobs en dergelijke. Hieruit volgt ook dat het incorporeren van nieuwe databronnen en het definiëren en uitrollen van bijkomende data-marts volledig van elkaar ontkoppeld kunnen worden in termen van ontwerp en implementatie. Elektronica en Informatica JACQUES TIBERGHIEN EDUARD VANDIJCK uitleenovereenkomst IR3 interferometer. Abstract: IR3 is een fase-metende interferometer, werkend met een golflengte van 1550 nm, die is ontwikkeld voor het meten van de dikte en de variatie van de dikte van lage-doped silicium wafers met een diameter tot 300 mm. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Project: MPS ID , DMTA testing on polyethylene oxide for Tapentadol. Abstract: DMTA testen op polyethyleenoxyde voor het gebruik ervan in een pharmaceutisch tablet Fysische Scheikunde en Polymeren Christophe BLOCK GUY VAN ASSCHE Open overeenkomst. Abstract: AGT - Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken is gespecialiseerd in studiewerk aangaande uiteenlopende technieken in verband met grondwater. Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om zowel aan overheden, bedrijven of andere studiebureaus een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe grondwaterkwesties.

14 Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Services to Belastingsdient NL, as a response to their request to provide a second opinion on the definition study defining their newly planned high availability infrastructure for web services. Abstract: Diensten aan Belastingsdienst NL: tweede opinie bij studie rond geplande hoge toegankelijkheidsinfrastructuur voor internetdiensten Elektronica en Informatica JACQUES TIBERGHIEN Melexis Project MLX T1: experimental characterization of RCLEDs, T2: design and tolerancing of automotive optical transceiver module, T3: technology follow-up tranfer of knowledge and feedback. Abstract: Op 10 maart 2008 maakte de MOST cooperatie (Media Oriented Systems Transport, de feitelijke standaard voor multimedia en infotainment netwerken in de automobielsector) haar nieuwe MOST Specificatie Rev. 3.0 bekend. Bedrijven konden hierdoor beginnen werken met de nieuwe MOST150 physical layer. Op hetzelfde moment maakte Melexis de ontwikkeling bekend van een single package oplossing voor een 150 Mbps Fiber Optische Zendontvanger, bedoeld voor deze nieuw geïntroduceerde MOST150 physical layer: MLX De AEI lezers (Automotive Engineering International, uitgegeven door SAE) omschreven de MLX75605, een Fiber Optische Zendontvanger voor 150 Mbps MOST, als een van de "Top Technogieën van het jaar". SAE (Society of Automotive Engineers) is een non-profit educatieve en wetenschappelijke onderneming met leden die zich erop toe legt om de mobiliteitstechnologie verder te ontwikkelen om de consumenten beter te bedienen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HEIDI OTTEVAERE HUGO THIENPONT Bepalen van coëfficiënten uit windkrachten op profielen uit een lamellenwandsysteem en luifel via windtunneltesten. Abstract: Bepalen van coëfficiënten uit windkrachten op profielen uit een lamellenwandsysteem en luifel via windtunneltesten. Toegepaste Mechanica CHRISTIAN LACOR Toekenning van Reis- en verblijfskosten voor stagiair vanwege Ministry of Education (Ethiopië) Abstract: Toekenning van Reis- en verblijfskosten voor stagiair vanwege Ministry of Education (Ethiopië) Hydrologie en Waterbouwkunde FLORIMOND DE SMEDT Bijdrage aan evaluatieproces voor de CVS-Innovatieprijs Abstract: zitting in de jury van innovatieprijs. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Wetenschappelijke prijs toegekend aan Joeri DENAYER Abstract: ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van High Throughput Experimenten in en/of Modeling of chemical system Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde JOERI DENAYER Studiebeurs aan studente Daniela DELEANU (Roemenië) Studiebeurs aan Lichao BAI Abstract: Studiebeurs aan studente Daniela DELEANU (Roemenië) Studiebeurs aan Lichao BAI Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE ITP : Internationaal trainingsprogramma 2002: "Medical imaging, radiation therapy and nuclear medicine : 4 months of practical training in medical physics and radiation protection.

15 Abstract: ITP : Internationaal trainingsprogramma 2002: "Medische beeldvorming, therapie van de straling en nucleaire geneeskunde: 4 maanden stage in medische fysica en stralingsbescherming" Elektronica en Informatica Elektriciteit RONALD VAN LOON JAN CORNELIS Evaluatie v/d door OVAM uitgeschreven vragenlijsten en opgaven betreffende grondwatermodellen ivm de erkenningsprocedure van bodemdeskundige. Abstract: Sinds 1995 werkt de OVAM planmatig samen met de bouwsector. Dat leverde goede resultaten op het vlak van het beheer van bouw- en sloopafvalstoffen. Het beleidsprogramma 'materiaalbewust bouwen in kringlopen' schept voor de periode een kader voor een duurzaam beheer van materialen in de bouwsector. Hydrologie en Waterbouwkunde FLORIMOND DE SMEDT EXPERTISEs van proposals ingediend bij EC. (contractnrs ,141994,143443,142421,142636,143695,144179,145373,145357,145736,145974,148381,149698,150398,151089,152717, ,159494,159832,160960,160956,163110,173649,171033,173649, ,AL ,... Abstract: -EXPERTISEs van proposals ingediend bij EC Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT ITP : Internationaal trainingsprogramma 2001: "Medical imaging, radiation therapy and nuclear medicine" Abstract: Nucleaire geneeskunde is een tak van de medische beeldvorming die gebruikmaakt van kleine hoeveelheden radioactief materiaal voor diagnose en bepalen van de ernst van of behandeling van een verscheidenheid van ziekten. Elektronica en Informatica Elektriciteit RONALD VAN LOON JAN CORNELIS Valorisatiedossier : software licenties "Spect Software - Defrise" Abstract: -software licenties "Spect Software - Defrise Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen MICHEL DEFRISE EC TEMPUS (JEP 3503) Abstract: Ingenieur Werktuigkunde PATRICK KOOL Turning advanced cryptographic techniques into practical security applications. Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Dave Singelée Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen. Abstract: Bijstand en advies aan het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout, tekenwerk, ter beschikkingstelling van dokumentatie en apparatuur in verband met het uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen in de sleeptank met gecomputeriseerde sleepwagen. Vakgroep Mechanische constructie en productie Marc Vantorre Analyse van de vetzuursamenstelling van lamsvlees

16 Abstract: De vetzuursamenstelling van vleesmonsters van lammeren van verschillende voedergroepen zal worden geanalyseerd. De groepen zullen verschillende rantsoenen krijgen met als doel de vetzuursamenstelling van het vlees te optimaliseren. Analyse van de vetzuursamenstelling van lamsvlees. Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet International Photonics Access and Research Center Abstract: no NL abstract Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Cyclotron : Project CYCLO binnen TONA. Abstract: Het terbeschikkingstellen van een 15MeV proton bundel, een bestralingsfaciliteit in Alveole 1 en hotcellen in het HOT Labo voor routine bestralingen met het VUB cyclotron voor het aanmaken van 18f batches gebruikt voor de merking van FDG. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT CYCLOTRON : provisie ontmanteling loopt 20 jaar. Abstract: Mechanica Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT Een netwerk van sensoren ingebed in composieten voor lokale detectie. Abstract: Het project ENCLOSE focust op de detectie van schade in composieten door middel van speciaal ontwikkelde sensoren. Twee klassen van sensoren worden ontwikkeld. De eerste klasse zijn gebaseerd op een elektrische output (rekstrookjes en piezoelektrische draden). De twee klasse maakt gebruik van mechanoluminescente materialen. De sensoren worden aangemaakt door middel van reactief magnetron sputterdepositie, inkjet printing en vastestofsynthese. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Joris Degrieck Seks signalisatie en evolutie van de levenscyclus bij pennate diatomeeën Abstract: Het project beoogt de identificatie van de moleculaire mechanismen die de levenscyclus reguleren bij keizelwieren. Identificatie van de moleculen die de levenscyclus reguleren in reactie op omgevingsfactoren zal bijdragen tot het opvolgen en voorspellen van globale klimatologische veranderingen op diatomee populaties. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Lieven De Veylder Food for the future. Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol. Jan Delcour Marc Hendrickx Christiaan Michiels Center for Data Based Modelling and Model Quality Assessment. Abstract: Het uiteindelijk doel van dit project is een centrum voor systeem identificatie uit te bouwen met als bedoeling het ontwikkelen, vergaren en verspreiden van geavenceerde systeemidentificatiemethoden. Hierbij worden er drie onderzoekslijnen uitgezet: 1) Ontwikkeling van geavenceerde identificatiemethoden voor dynamische systemen 2) Hoge risico onderzoek: ontwikkeling van een niet-asymptotische methodologie die gebruikt kan worden op heel kleine data-sets; identificeren in de aanwezigheid van ruis en modelfouten. 3) Vergaren, verspreiden en netwerking: het doel is om het vakgebied open te stellen voor vorsers uit andere onderzoeksgroepen om enerzijds hun methodologie over te nemen, en anderzijds de identificatietheorieen ter beschikking te stellen.

17 Elektriciteit RIK PINTELON YVES ROLAIN JOANNES SCHOUKENS Wendy VAN MOER Ludwig DE LOCHT Beeldgeleide intra-uteriene minimale invasieve diagnose en therapie vande foetus. Abstract: Binnen dit project zullen er nieuwe technieken ontwikkeld worden ter verbetering van de diagnose, behandeling en therapie tijdens de zwangerschap van een aantal afwijkingen van een foetus. Hoewel interventietherapieën bij een ongeboren baby al bestaan, zijn er hoge risicos en suboptimale resultaten aan verbonden omwille van bestaande beperkingen betreffende instrumenten en beeldvorming. Door toepassing van de allernieuwste technologieën, door ontwikkeling van nieuwe instrumenten toegespitst op dittype van ingrepen en door aanbieden van aangepaste computer-gestuurde begeleiding, kan zowel manipulatie als visualisatie van de kritieke structuren en hun relatie met de omliggende anatomie van de foetus, op microscopisch maar ook op macroscopisch vlak, verbeterd worden. Tezelfdertijd zal de chirurg de middelen krijgen om de foetus veilig te behandelen. Dit zal de risicos die gepaard gaan met de procedures drastisch verminderen en het aantal mogelijke interventies vergroten. Op kortere term Afdeling PMA Dominiek Reynaerts Jan Deprest Emmanuel Vander Poorten Proactieve Creatie en Management van spin-offs. Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS Rudi Cuyvers Bettina Vander Eecken Structurele evolutie in calciumsilicaat bindmiddelen geconsolideerd metgebrande klei en alkaline. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Koenraad Van Balen Jan Elsen Ozlem Cizer Yiannis Pontikes "Volledige digitale" analoge geïntegreerde schakelingen. Afdeling ESAT - MICAS Georges Gielen De ontwikkeling van 'zero-mode wave guide' nanokanaaltjes bedekt met een fosfolipidelaag voor 'single molecule' onderzoek naar biomoleculen. Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Johan Hofkens Pol Van Dorpe Giovanni Maglia Ontwikkeling en toepassing van breed-toepasbare microscopiemethoden en merkers voor diffractie-ongelimiteerde fluctuatiebeeldvorming van dynamische biologische systemen. Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Johan Hofkens Jelle Hendrix Spyridoula Karamanou Bijzondere magnetische interacties in binaire clusters van enkele atomen.

18 Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme Peter Lievens Marc Hendrickx Minh Tho Nguyen Ewald Janssens Ontwerpoptimalisatie in simulaties van chaotische turbulente stromingenmet toepassing op de reductie van wrijvingsverliezen in turbulente grenslagen. Afd. Toeg. Mechanica & Energieconversie Stefan Vandewalle Johan Meyers Optimaal ontwerp van vakwerkschalen. Architectuur en Bouwtechniek Geert Lombaert Mattias Schevenels Groei van grafeen met gecontrollerde morfologie op een oxide substraat. Functionele Materialen Jin Won Seo Lokale observatie van de dynamica van het supergeleidende condensaat. Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme Joris Van de Vondel Invloed van nano- en microstructurele elementen en defecten in fijnkorrelig Ni-Ti op de thermische en mechanische reversibiliteit van de martensietische transformatie en het vormgeheugen en superelastisch gedrag. Functionele Materialen Albert Verlinden Jan Van Humbeeck AE-FracMasS: geavanceerde Akoestische Emissie analyse voor het identificeren van breukmechanismen in metselwerk structuren. Structurele Materialen Martine Wevers Els Verstrynge Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Bio-imaging Anne Marie Van Der Linden Pieter-Jan Guns Sub-millimeter nucleaire beeldvorming van atherosclertische letsels met behulp van nanobody-gebaseerde PET-probes Abstract: Het doel van dit project is het niet-invasief in-vivo visualiseren van atheroscletotische letsels bij muizen. Hiervoor zullen er zeer specifieke probes ontwikkeld worden die gebaseerd zijn op nanobodies gekoppeld aan een positron emitter. Daarnaast zal er een nieuw toestel voor positron emissie tomografie ontwikkeld worden met zeer hoge gevoeligheid en een ruimtelijke resolutie die beter is dan 1mm. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen

19 Christian Vanhove Modificatie van polymeeroplossingen door elektrische ontladingen opgewekt boven en in de vloeibare fase Abstract: Dit onderzoeksproject heeft de intentie om plasmatechnologie te gebruiken voor elektrospinningtoepassingen. Om de elektrospinbaarheid van polymeeroplossingen te verbeteren, zullen diverse niet-thermische plasmas bij atmosfeerdruk gebruikt worden. Door de combinatie van elektrospinning met plasmatechnologie, zal het mogelijk zijn om de elektrospinbaarheid van polymeeroplossingen te verbeteren en de structuur van de resulterende elektrogesponnen nanovezels te controleren. Vakgroep Toegepaste fysica Nathalie De Geyter Ontrafelen van de optredende mechanismen bij plasma geassisteerde oppervlakte-activatie. Abstract: Dit project voorziet een diepgaande studie van de interacties tussen een niet thermisch plasma en een polymeeroppervlak. De samenstelling van het polymeeroppervlak zal onmiddellijk na plasmabehandeling onderzocht worden zonder luchtblootstelling tussen de modificatie- en karakterisatiestap. Op deze manier kan de kennis van plasma-oppervlakinteracties vergroot worden en kunnen de mechanismen verantwoordelijk voor de grafting van specifieke functionele groepen blootgelegd worden. Vakgroep Toegepaste fysica Nathalie De Geyter De controverse over genetische modificatie in Vlaanderen in kaart gebracht: naar een nieuw theoretisch kader voor de politiek van socio--?technische innovatie. Abstract: De centrale doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een geschikt theoretisch kader voor het articuleren en begrijpen van de controverse over genetische modificatie als een proces van innovatiepolitiek. Hiertoe zal op het raakvlak van de onderzoeksgebieden van wetenschaps--? en technologiestudies en multi--?level en multi--?actor governance een diepgaande, interpretatieve gevalstudie van de Vlaamse controverse over genetische modificatie worden uitgevoerd. Vakgroep Politieke wetenschappen Thomas Block De Recursieve InternetArchitectuur als oplossing voor optimaal brongebruik, veiligheid en schaalbaarheid van sensornetwerken: RINAiSense. Abstract: RINA is een nieuwe internetarchitectuur die ontworpen en onderzocht wordt. Draadloze sensornetwerken bestaand uit toestellen die heel beperkt kunnen zijn qua resources en vormen zo een ultieme test voor RINA. Het RINAiSense project zal de schaalbaarheid en beveiliging van draadloze sensornetwerken onderzoeken en verbeteren. En vormt meteen ook de lakmoesproef voor de toepasbaarheid van RINA in omgevingen met heel beperkte resources. Vakgroep Informatietechnologie Mario Pickavet "Volledige digitale" analoge geïntegreerde schakelingen. Abstract: Electronische circuits voor essentiële analoge functies moeten meegeïntegreerd worden in nanometer CMOS technologie. Dit veroorzaakt 2 belangrijke problemen. Ten eerste, de transistoren hebben slechte analoge prestaties en ten tweede, de voedingsspanning is gekrompen tot slechts 1 Volt. Dit maakt het ontwerp van analoge circuits steeds moeilijker. Daarom, is er een nieuwe aanpak nodig om analog technieken meer?digitaal? te maken. In dit project zullen hiervoor technieken onderzocht worden, het basis-idee is om zoveel mogelijk pseudo-digitale (2-niveau) signaalrepresentaties te gebruiken. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Pieter Rombouts Kwaliteitscontrole van vers beton door geavanceerde dispersie- en dempingskenmerken van spanningsgolven. Abstract: In dit project wordt een proefmethodiek bestudeerd, gebaseerd op de analyse van spanningsgolven, waarmee cruciale betoneigenschappen beoordeeld kunnen worden onmiddellijk na het mengen, op het ogenblik dat het materiaal nog aangepast of verworpen kan worden vooraleer het permanent deel uitmaakt van een construtie. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op elastische golven (gebruik makend van innovatieve dispersie- en attenuatieparameters) en acoustische emissie (AE). Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter Rood vlees en vleesproducten in het dieet: toxicologisch en metaboloom profiel onder gestimuleerde gastro-intestinale condities Abstract: De rol van vertering als factor in het stimulerend effect van (verwerkt) rood vlees op colorectale kanker zal onderzocht worden. Gastrointestinale digesten zullen in vitro gegenereerd worden, en geanalyseerd worden met untargeted massa spectrometrie gebaseerde fingerprinting. Parallel worden de digesten geëvalueerd op geno- en celtoxiciteit door DNA adduct profilering en met cellijnen in een nieuwe continue langdurige blootstelling. Een kleinschalige humane interventie met een strikt gecontroleerd dieet zal ook uitgevoerd worden.

20 Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Ronny Blust Wim De Coen Johan Robbens Freddy Dardenne Energy strategies and solutions for deep renovation of historic buildings (RiBuild). Afdeling Bouwfysica Hans Janssen Hoge-frequentie ultrasoon beeldvormingssysteem Vevo Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Fysiofarmacologie (FAR) Patrick D'Haese Gilles De Keulenaer Christiaan Vrints Guido De Meyer Marc Claeys Bart Loeys Gedeeltelijke plaatsing van de NMR-infrastructuur voor de structurele opheldering van synthetische en natuurlijke stoffen. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Organische synthese Wouter Herrebout Bert Maes Pieter Paula Frans Van Der Veken Luc Pieters Koen Augustyns Serge Tavernier Kourosch Abbaspour Tehrani In vivo MR beeldvorming van kleine proefdieren. Universiteit Antwerpen Abstract: Het onderzoek richt zich op het gebruik van geavanceerde fmri-technieken om de capaciteit van het visuele systeem bij kleine proefdieren (ratten en muizen) om zich aan te passen aan een beschadiging van de primaire visuele cortex te karakteriseren, alsook de rol van neuromodulatie en visuele rehabilitatie te bestuderen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van fmri en populatie receptieve veldtechnieken om de reorganisatie van de onbeschadigde visuele cortex (voornamelijk V2 na V1-letsels) na te gaan. Bio-imaging Georgios Keliris Systematisch onderzoek naar de impact en opportuniteiten van katalysatoren in de conversie van CO2 en methaan door middel van een plasma. Universiteit Antwerpen Abstract: In dit onderzoek zal getracht worden om CO2 en CH4 (twee broeikasgassen) via dry reforming om te zetten naar syngas (een mengsel van H2 en CO) en vervolgens naar methanol. Dit zal gebeuren door een synergie van plasma en katalyse, ofwel in twee stappen, ofwel (preferentieel) in één stap. De synergie zal bestudeerd worden door een pakking in een DBD reactor te plaatsen, vervolgens hierop een dragermateriaal aan te brengen en tenslotte hierop een katalytisch actief element af te zetten. Door dit stapsgewijs proces kan heel wat geleerd worden over de synergie tussen plasma en katalyse. Laboratorium adsorptie en katalyse Annemie Bogaerts Vera Meynen

Onderzoeksprojecten (50-100 van 5444)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 5444) www.researchportal.be - 1 Oct 2015 19:33:38 Onderzoeksprojecten (50-100 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Laatste aanpassing op 5/12/2017

Laatste aanpassing op 5/12/2017 BA1 IR tweede zit 2016-2017 Analyse: : afleiden, integreren, Analyse: : afleiden, integreren, Analyse: : afleiden, integreren, Analyse: : afleiden, integreren, Analyse: : afleiden, integreren, Lineaire

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Vernieuwde alumniwerking

Vernieuwde alumniwerking Vernieuwde alumniwerking Alumni en regio belangrijk in open campus model Meer (leuke) activiteiten organiseren Databank nog onvolledig Centrale databank met gegevens van > 10.000 alumni o o o o o o o o

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 Het eco-systeem De scheikundige industrie is de grootste Vlaamse economische

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

Combinatie Ultracapaciteiten met Batterijen voor stationaire en nietstationaire. Projectbeschrijving. Erik Verhaeven MIP CUB Projectcoördinator

Combinatie Ultracapaciteiten met Batterijen voor stationaire en nietstationaire. Projectbeschrijving. Erik Verhaeven MIP CUB Projectcoördinator Combinatie Ultracapaciteiten met Batterijen voor stationaire en nietstationaire toepassingen (CUB) Projectbeschrijving Erik Verhaeven MIP CUB Projectcoördinator 1 Doelstellingen Bekijken levensduur van

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Acties voor energiebesparing bij metro en tram. Stefaan WILLEQUET MIVB Coördinatie en Technische Studies

Acties voor energiebesparing bij metro en tram. Stefaan WILLEQUET MIVB Coördinatie en Technische Studies Acties voor energiebesparing bij metro en tram Stefaan WILLEQUET MIVB Coördinatie en Technische Studies Acties voor energiebesparing bij metro en tram Elektrische tractie : een belangrijke energieverbruiker

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Barend van van der der Meulen 11 KiviNiria Rathenaulezingen Rathenau Institute: Introductie Missie Improve public

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Validatietraject Hyperspectrale Camera s

Validatietraject Hyperspectrale Camera s Validatietraject Hyperspectrale Camera s Vreemde voorwerpen en defecten detecteren en samenstelling visualiseren Algemene Projectinformatie In het nieuwe, goedgekeurde IWT VIS-traject Sensors For Food

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Internet Of Things & Sensorrevolutie

Internet Of Things & Sensorrevolutie Internet Of Things & Sensorrevolutie Smart Farming in de Veehouderij Bennie van der Fels, WUR Livestock Research Wageningen, 27 mei 2013 Smart Farming Agenda: IoT en de Sensor Revolutie Perspectieven Smart

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Olympus Proeftuin elektrische voertuigen

Olympus Proeftuin elektrische voertuigen Olympus Proeftuin elektrische voertuigen WAAROM IS ELEKTRISCHE MOBILITEIT BELANGRIJK VOOR NMBS-HOLDING? Koen Van De Putte, NMBS-Holding NMBS-Holding, motor van genetwerkte mobiliteit...stimuleert de samenwerking

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN SMART GRIDS SUMMERSCHOOL, 20 JUNI 2012, BRUSSEL CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 17/06/2012 1 Deze Proeftuin kwam er om de invoering

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Herziening van de regelgeving omtrent de geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen : FANC aanpak vanuit samenwerking Patrick Smeesters

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger KIP project Participatory Geo-information: Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger Context van het onderzoeksproject, aanpak en verwachtingen Karin Pfeffer Onderzoeksteam: Linnet

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Beleidskader Lissabon doelstelling Doelstelling Vlaanderen i2010 Stimuleren van onderzoek & innovatie was al ingezet in 2002 Samenwerking

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl PicknPack Gert Kootstra, Wageningen UR gert.kootstra@wur.nl EU project: PicknPack FP7 project automation in food packaging systems 14 partners (onderzoeksinstituten en bedrijven) 14 M (9 M subsidie) Coördinatie

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Nicole Totté Ann Pittomvils Dienst Onderwijsprofessionalisering en ondersteuning KU Leuven 14 september Samenhang Hoe helder verwoorden wat de

Nadere informatie

DRASC project. Powered by Dutch Suspension Valley. Dutch Road Adaptive Suspension Control. Monday 22th September 2014 TU/Eindhoven

DRASC project. Powered by Dutch Suspension Valley. Dutch Road Adaptive Suspension Control. Monday 22th September 2014 TU/Eindhoven DRASC project Dutch Road Adaptive Suspension Control Powered by Dutch Suspension Valley Monday 22th September 2014 TU/Eindhoven Agenda Welkom bij DRASC disseminatie Introduction Dutch Suspension Valley

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE

CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 02/07/2012 1 Deze Proeftuin kwam er om de invoering van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen Ketenoptimalisatie door slimme RFID, sensor, en internettechnologie Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen "Ketenlogistiek, een goed ID!" LEI, Wageningen UR Kwaliteit monitoringstechnologie (sensoren, dataloggers)

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente?

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? 33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? Jan Adriaenssens Director City of Things imec Cities are never random. No matter how chaotic they might seem, everything about them grows out of

Nadere informatie

Thesisvoorstellen

Thesisvoorstellen Thesisvoorstellen 2007-2008 Onderzoeksgroep Robotica & Multibody Mechanica 10-5-2007 ANTY : The development of an intelligent 1 huggable robot Introductie Robotica & Multibody Mechanica Onderzoeksgroep

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie