laat je niets wijsmaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "laat je niets wijsmaken"

Transcriptie

1 laat je niets wijsmaken

2

3 Jan Bransen LAAT JE NIETS WIJSMAKEN Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand Klement

4 Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2013 Alle rechten voorbehouden. Omslagontwerp: Prezns Marco Bolsenbroek Afbeelding omslag: Steve Burnett, titel onbekend. ISBN nur 730 De uitgeverij heeft geprobeerd de rechten van het gebruikte beeld te achterhalen. Mocht u menen rechten te kunnen doen gelden, neemt u dan contact met ons op.

5 Inhoud INLEIDING: Wat woorden met mensen doen 1. Autist 2. Zoon logikon 3. Onafhankelijk van context en toehoorder 4. De informatiegebrek-subroutine 5. De onderzoekende houding 6. Het voorportaal van de filosofie DEEL 1: MENSEN MET GEZOND VERSTAND 1. Mensen op Endoxa 1. Werkwoord 2. Een wereld in het klein: Endoxa 2. Verwachting tussen voorspelling en hoop 1. De heen- en weerwolf 2. Folk physics 3. Verwachtingen, bevoegdheden en verplichtingen 4. Zonder deskundigen 5. Op zoek naar houvast: voorspellen 6. Hoop: vol verwachting klopt ons hart 3. Begrijpelijk, doelmatig en goed gedrag 1. Alledaagse taferelen 2. Rationaliseren

6 3. Begrijpelijk 4. Doelmatig 5. Goed 6. Mensen 4. Vertrouwen en gastvrijheid 1. Voor het slapen gaan 2. Emoties 3. Toevertrouwen 4. Betrouwbaarheid 5. Kwetsbaarheid 6. Gastvrijheid 7. Vertrouwen 5. Omgaan met grijs 1. Een nieuwe baan? 2. Grijs 3. Vragen 4. Verlangen 5. Geld 6. Begrip DEEL 2: LEVEN MET EXPERTISE 6. Mensen in de huidige tijd 1. Heen en weer 2. Vanzelfsprekend 3. Dialectiek 4. Reclaim our common sense! 7. Wakker worden zonder wetenschap 1. Universele preventie 2. Camouflage en bewustzijn 3. Wetenschap 4. Dwaalspoor

7 5. Rationaliteit en interne coherentie 6. Metamorfose 7. Wakker 8. En nu? 8. Inzicht zonder objectiviteit 1. De hockeycoach 2. Respons-afhankelijke eigenschappen 3. Affordances en onze taalgemeenschap 4. Een normaal taalvermogen en gunstige omstandigheden 5. Trammelant 6. En nu? 9. Tevredenheid zonder beleid 1. De wijkregisseur 2. Kwaliteit van leven 3. Een hoogwaardige infrastructuur 4. In de knoop 5. Zelfvervreemding 6. Machteloosheid 7. En nu? 10. Verantwoordelijkheid zonder getuige-deskundigen 1. In het gevang 2. Wie heeft de schuld? 3. Wat als je niet aanspreekbaar bent 4. Uit je gewone doen 5. Rechtvaardig, neutraal, objectief... en onbetrokken 6. En nu? Tot slot Literatuurverantwoording

8

9 Inleiding WAT WOORDEN MET MENSEN DOEN 1. Autist Beer. Ze staat boven aan de trap, tweeënhalf jaar oud, en heft haar hand op, de hand waarmee ze haar teddybeer vasthoudt. Beer, zegt ze. Haar vader, half achter haar, begrijpt het. Hij pakt de beer aan waarna zijn dochter tevreden de leuning van de trap beetpakt en voorzichtig naar beneden gaat, tree voor tree. Meer dan één woord heeft ze niet nodig om een complex scenario te schetsen en haar doel te realiseren. Moet je horen, papa. Ik wil naar beneden en ik ben al zo groot dat ik dat zelf kan als ik de trapleuning beethoud. Maar moet je kijken, nu heb ik ook mijn beer nog in mijn hand, en dan gaat het natuurlijk niet, want ik ben niet alleen al groot maar ook nog klein. Dus als jij nu even mijn beer aanneemt dan kan ik zelf naar beneden lopen. En dan kan jij mij beneden mijn beer weer geven, want jij bent al zo groot dat jij wel de trap kunt aflopen met een beer in je hand. Oké? Dasein. Martin Heidegger, de beroemde Duitse filosoof, zit achter een donker eiken bureau. Hij leest zijn laatste passage nog eens door en knikt instemmend. Voor ons erzijn heeft dít daarentegen de hoogste rang, dat we het zijn, zij het onbepaald, verstaan, voor zover zich daarin een macht toont waarin de wezensmogelijkheid van ons erzijn is gefundeerd. Dit is geen feit onder andere, maar iets 9

10 wat overeenkomstig zijn rang de hoogste waardering vereist, aangenomen dat ons erzijn dat steeds een zijnshistorisch erzijn is, ons niet onverschillig laat. Overigens, zelfs om het erzijn voor ons een onverschillig zijnd te laten zijn, is het verstaan van het zijn noodzakelijk. Zonder dat verstaan zouden we niet eens neen kunnen zeggen tegen ons erzijn. 1 Het wordt er niet altijd beter op als je meer woorden tot je beschikking hebt. Maar hoe meer woorden je hebt, en hoe zorgvuldiger je ze kunt kiezen, hoe onafhankelijker een mededeling kan worden van de context, de toehoorder en de spreker. In het scenario Beer heb je genoeg aan dat ene woord, tenminste als jouw vader een goed verstaander is en jij hem ook nog jouw beer kunt aanreiken. Maar wat als er iets gezegd moet worden, zoals in het scenario Dasein, over een abstracte zaak die je niet kunt aanwijzen en je te maken hebt met een toehoorder die jou niet kent en een heel ander denkschema gebruikt? Wat, bijvoorbeeld, als je iemand die je niet kent iets te zeggen hebt over het gedrag van iemand die die ander niet begrijpt. Dan heb je een uitgebreide woordenschat nodig, een objectief vocabulaire dat verankerd is in de werkelijkheid eerder dan in jullie communicatieve vaardigheden, een taal die niet van jou is en niet van die ander, een taal waarin de wereld als het ware zelf aan het woord kan komen. Het is een oud ideaal, zo n onafhankelijke, objectief gefundeerde taal een emancipatoir Verlichtingsideaal. Als de woorden van niemand in het bijzonder zijn is de kans immers het grootst dat er geen subjectieve vertekeningen in onze uitspraken binnensluipen. Dat, althans, is één vooronderstelling die meegekomen is met het idee dat de moderne wetenschap een bevrijdend en democratisch effect heeft omdat ze bij uitstek vorm geeft aan een grandioos algemeen menselijk vermogen: kritisch denken. In dit boek onderzoek ik de plausibiliteit van deze vooronderstelling en stel vragen over de rol van expertise en gezond verstand bij de ontwikkeling en het gebruik van 1 Martin Heidegger, Inleiding in de metafysica, Nijmegen: SUN, 1997, pp

11 een taal die mensen nodig hebben om zichzelf en elkaar te kunnen begrijpen. Ik trap af met een derde scenario, een scenario dat twintig, dertig jaar geleden echt nog ondenkbaar was, maar dat mij het afgelopen jaar niet alleen zelf is overkomen ik heb ook diverse verhalen van gelijke strekking van anderen gehoord. Het schijnt langzaamaan normaal te worden. Freek. Wij zitten in een kring. Zestien mensen die elkaar niet kennen, maar allen ingetekend hebben voor een cursus boekbinden die we de komende weken met elkaar gaan volgen. Het is de eerste cursusavond. De docent die verder prima zal blijken te zijn, heeft zich niet verdiept in de vele moderne werkvormen die er tegenwoordig op de markt zijn om elkaar op een verrassende manier een beetje te leren kennen. Hij doet een traditioneel voorstelrondje waarbij ieder over zichzelf en over zijn verwachtingen ten aanzien van de cursus mag vertellen wat hij delen wil. Freek is als vierde aan de beurt. Hallo. Ik ben Freek. Ik ben autist. Je merkt dat niet zo snel aan mij, daarom vertel ik het. Iedereen luistert en knikt begripvol. Zo gaat dat, tegenwoordig. Zo stel je jezelf voor. 2. Zoon logikon De gedragswetenschappen, een uitvinding van betrekkelijk recente datum, hebben een intrigerend effect op het menselijk bestaan. Natuurlijk bestonden er ook honderdvijftig jaar geleden al mensen die, bekeken met de ogen van nu, in neurologisch of gedragsmatig opzicht beschouwd moesten worden als mensen met een autismestoornis. Maar zo werd dat niet benoemd. Zo werd dat ook niet ervaren. Door de omstanders niet en door de betrokkenen niet. In die tijd was er voor personen geen manier om zichzelf te interpreteren als autist. En het was niet mogelijk om met familie, vrienden en bekenden om te gaan op een manier die je kon karakteriseren en kon samenvatten onder het label autist. Maar tegenwoordig is dit 11

12 een respectabele manier om je plaats te vinden in de samenleving. Freek is een autist. Helder. Je weet in één keer waar je aan toe bent. Tenminste, als je voldoende geïnformeerd bent, als je genoeg meegekregen hebt uit de gedragswetenschappen, en van Freek nog iets meer hoort over de specifieke variant binnen het autismespectrum waaronder hij valt. Mensen zijn pratende dieren. Ze gebruiken hun stem als ze zich voorstellen. Ik ben Freek. Blijkbaar is hun fysieke verschijning op zichzelf beschouwd nog niet voldoende om te weten wie ze zijn. Ze noemen hun naam en voegen er natuurlijk ook, als er tijd en ruimte voor is, als het van ze verwacht wordt, een label, een beschrijving, een verhaal aan toe. Ze zeggen bijvoorbeeld wat ze doen, waar ze vandaan komen, waar ze van houden, of wat anderszins kenmerkend voor ze is. Ik ben autist. Als je verder met ze aan de praat raakt zul je merken dat ze nog veel dieper uit onze gemeenschappelijke taal putten. Ze hebben hele verhalen over zichzelf te vertellen en het interessante aan die verhalen is dat die niet aan de buitenkant zitten, als reclameposters of etalagemateriaal, maar dat die diep ingrijpen in hoe iemand zichzelf ervaart, beleeft, begrijpt, is. Daarmee zeg ik niet dat die verhalen waar zijn. Of onwaar. Aan zulke moeilijke kwesties ben ik nog lang niet toe. Daar gaat het me ook niet om. Ik kan aan het begin van de boekbindcursus best zeggen dat ik een fascinatie heb voor oude ambachten, dat ik van boeken houd, van lezen, van cultuur en traditie, en van de geur van oude boeken die ik altijd aandachtig opsnuif voor ik een band opensla. Ik kan het zelf nog geloven ook, terwijl ik bijvoorbeeld tevens weet dat ik dit praatje zorgvuldig voorbereid heb, dat ik eigenlijk aan die cursus meedoe omdat ik graag een relatie wil en geloof dat ik met dit soort zogenaamde bekentenissen vrouwen voor mij in katzwijm kan doen vallen. Zich voorstellen is een prachtig werkwoord waar ik even over wil uitweiden. Het is verwant aan het zelfstandig naamwoord voorstelling. Een voorstelling kan twee verschillende dingen zijn, enerzijds namelijk iets in het theater, een toneelstuk bijvoorbeeld, en anderzijds een beeld dat je van iets kunt hebben, doorgaans iets abstracts dat je je concreet voorstelt, bijvoorbeeld een beeld dat je hebt van de Ware 12

13 Jacob, of het beeld van een geblinddoekte vrouw met een weegschaal en een zwaard die het begrip RECHTVAARDIGHEID voorstelt. Deze twee betekenissen van voorstelling hebben met elkaar te maken. Een voorstelling is een manier om iets dat niet zomaar zichtbaar is door middel van een bepaald beeld, de voorstelling, aanwezig te maken, te presenteren. En kijk nu eens naar wat het reflexieve woordje zich bij dat werkwoord doet. Als iemand zich bijvoorbeeld een onbewoond eiland voorstelt dan doet zich dubbel werk: het betekent zowel aan zichzelf als door zichzelf. Als jij je een onbewoond eiland voorstelt, dan is het alsof jij dat onbewoonde eiland aan jouzelf voorstelt. Omdat je dat eiland niet daadwerkelijk waarneemt, schep je voor jezelf, voor jouw geestesoog om het zo te zeggen, een beeld van zo n onbewoond eiland. Een voorstelling. Die voorstelling koppelt op een concrete manier jou aan het abstracte begrip ONBEWOOND EILAND. Via de concretisering, via jouw voorstelling van een onbewoond eiland is dat begrip nu door jou aan jou voorgesteld. Het is maar één beeld, één voorstelling die je van een onbewoond eiland hebt, maar dit ene beeld staat voor de hele klasse, voor alle exemplaren die tot de klasse behoren. Iets dergelijks doe je ook als jij je aan een ander voorstelt: je koppelt dat wat niet zomaar zichtbaar is (jijzelf) door middel van woorden (je naam, een kenmerk, verhalen) aan het beeld van jouzelf dat concreet voor die ander staat. Het is maar één beeld, één voorstelling die die ander nu van jou ziet, maar dit ene beeld staat voor de hele klasse, voor alle beelden, alle gedragingen, alle exemplaren die er van jou zijn of kunnen zijn. In wat je zegt, voeg je een interpretatie van jezelf toe aan jouw lichamelijke verschijning. Vandaar dat dit tevens te maken heeft met wat je in het theater ziet. Door te praten, door je voor te stellen, voer je een voorstelling op, een toneelstukje, één enkele opvoering van jouzelf die model staat voor de hele persoon die jij bent. Dit is geen valse schijn. Natuurlijk kun je de ander, en jezelf, voor de gek houden. Natuurlijk kun je je leuker voordoen dan je bent en met theatraal elan voordoen hoe je de geur van een oud boek opsnuift voor je het openslaat. Stel je dan nu ook maar even voor hoe al 13

14 die leuke vrouwen bij de boekbindcursus ongemakkelijk op hun stoel beginnen te schuiven, hoe ze ingehouden zuchten en zich voornemen om jou tijdens de pauze te bekennen dat zij ook zo van de geur van oude boeken houden. Als je jezelf toch voor de gek wilt houden, wil ik wel even meedoen. Maar wie zich voorstelt is doorgaans oprecht. Met een duur woord is dit een kwestie van personal identity management. 2 Dat betekent geenszins dat je bezig bent jezelf anders voor te doen dan je bent. Je stelt je voor, niet aan. Je presenteert jezelf, je doet een poging zichtbaar te maken wat niet zomaar zichtbaar is: jezelf. Daar heb je, en dat zul je merken naarmate je ouder wordt, steeds meer woorden voor nodig, woorden die je als een zaklamp gebruikt, om donkere hoeken en gaten te verlichten. En zoals dat met een zaklamp in het donker is, zo is dat ook met de woorden die je gebruikt om je voor te stellen: de lichtstraal verlicht niet alleen wat aandacht krijgt maar versterkt ook de duisternis rondom. Dat wat buiten beeld blijft wordt er donkerder van, minder zichtbaar. Waarheid en waarachtigheid doen hier natuurlijk wel ter zake. Maar het is niet evident wat in het geval van zelfinterpretatie waar en waarachtig is. Als je je voorstelt doe je geen zakelijk verslag van wat je over jezelf weet. Het is niet alsof je de thermometer afleest, of vertelt wie er bij je in de kamer zitten aan iemand die je op je verjaardag belt. Als je je voorstelt geef je ook ergens vorm aan, je brengt iets onder woorden, het is expressie, geen neutrale informatieoverdracht. En precies omdat het expressie is, omdat het een kwestie is van onder woorden brengen, van de juiste woorden vinden, van ergens woorden aan geven, precies daarom heb ik uitgeweid over wat er gebeurt als Freek zich voorstelt en zegt dat hij een autist is. Mensen pratende dieren, zoon logikon, zoals de oude Grieken zeiden leven niet alleen in de wereld, en zijn niet alleen hun lichaam, maar leven tevens in hun verhalen, zijn ook hun stem. En waar het mij dan bovenal om gaat, is dat die verhalen gebouwd worden met en rondom 2 Ik schreef er ooit een artikel over met dezelfde titel: J. Bransen, Personal Identity Management. In: C. Mackenzie & K. Atkins (eds.), Practical Identity and Narrative Agency, New York: Routledge, 2008, pp

15 de woorden die mensen aangereikt krijgen door hun gemeenschappelijke taal. Die taal is van iedereen in het algemeen en van niemand in het bijzonder. Die taal leeft, met en tussen ons. Maar ook al is die taal van iedereen, toch heeft niet iedereen over die taal evenveel te zeggen. Sommige groepen sprekers hebben meer invloed dan anderen op hoe een taal zich ontwikkelt doordat zij beschouwd worden als ter zake kundigen. De tuinman leert mij hoe ik de woorden zevenblad en paardestaart moet gebruiken. De huisarts legt mij uit wat er bedoeld wordt met een prikkelbare darm en wat met de ziekte van Crohn. En de voetbalverslaggever helpt mij het verschil begrijpen tussen mandekking en in de zone dekken. Als het om menselijke zelfinterpretatie gaat, om wat mensen over zichzelf zeggen, om de begrippen die zij leren gebruiken om over hun gedrag te praten, over hun motieven, hun houding, hun kijk op het leven in het algemeen en dat van henzelf in het bijzonder als het daarover gaat, dan kennen we in onze westerse cultuur een lange stoet deskundigen. Die stoet wordt aangevoerd door Griekse filosofen als Socrates en Aristoteles, met in hun voetspoor medici als Hippokrates en Galenus, kerkvaders als Augustinus en Hiëronymus, theologen als Thomas van Aquino en Luther, humanisten als Erasmus en Spinoza, natuurkundigen als Newton en Einstein, literatoren als Shakespeare en Goethe, politieke denkers als Machiavelli en Montesquieu, en moderne filosofen als Kant en Wittgenstein. Maar sinds de opkomst van de empirische wetenschappen, sinds de psychologie zich in de twintigste eeuw los is gaan maken van de filosofie, en sinds de gezondheidszorg zich is gaan herorganiseren rondom economisch verantwoorde ziektekostenverzekeringen sindsdien is een ander type deskundige aan het firmament verschenen: de gedragswetenschapper die thuis is in de meest actuele editie van de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Sindsdien lijkt een wetenschappelijk verantwoord vocabulaire beschikbaar voor als we ons ergens moeten, of mogen, voorstellen. Er gaat een belofte van dat vocabulaire uit. Blaise Pascal kon in de zeventiende eeuw de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan nog duiden als een gebrek aan zelfkennis. Ook al is het voor de mens mogelijk de gehele natuur te kennen, zo stelt Pascal, dit leidt uiteindelijk 15

16 tot niets, tot geen enkele zekere kennis, omdat de mens niets van zijn eigen natuur begrijpt. 3 Maar met de opmars van de moderne gedragswetenschappen lijkt een vocabulaire beschikbaar gekomen waarin we met doorslaggevende accuratesse en met verantwoorde waarheidsgetrouwheid het verhaal over onszelf kunnen vertellen. Ik ben Freek. Ik ben autist. Hier is de belofte, in een parallel met de peuter die bovenaan de trap het geluk heeft dat haar vader een goed verstaander is en zijn dochter kent waardoor ze aan één woord genoeg heeft. Net als Freek, nu. Moet je luisteren, beste mensen. Het is voor mij niet zo gemakkelijk te begrijpen wat er zich allemaal tussen jullie afspeelt. Ik weet alleen dat ik wat anders in elkaar zit dan jullie. Ik ben graag alleen en hoef eigenlijk niet zo veel contact met andere mensen te hebben. Ik ben het liefst thuis met mijn postzegels. Die heb ik allemaal in een album, precies op hun plaats. Ik weet nooit zo goed wat andere mensen van mij verwachten. Ik heb een dokter, of eigenlijk is het een psycholoog. Een therapeut. Zij zegt dat het goed voor mij is om meer onder de mensen te komen. Zij heeft mij het cursusboekje van hier gegeven. Zij zegt dat het daardoor gemakkelijker voor mij kan worden om ook met mijn oma, en de buren, en de mensen op mijn werk om te gaan. Zij heeft mij verteld dat het kan helpen als ik zeg wat er aan de hand is. Want jullie begrijpen dat wel. Dat ik een autist ben. Dus. Oké? 3. Onafhankelijk van context en toehoorder Ik sta voor de toonbank, buig een beetje door, mijn hoofd schuin, zodat ik er beter onderdoor kan kijken. Die daar. Nee, nee, die niet, maar die. Ja. Die, ja. Oh, u bedoelt de mangobavarois kwarkpunt met krokante bodem. En hoeveel wilt u er daarvan? Drie, graag. 3 Blaise Pascal, Gedachten. Amsterdam: Boom, Zie met name fragment 199, pp

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Eerst denken, dan denken, dan (...) doen

Eerst denken, dan denken, dan (...) doen Verschenen in Filosofie in Bedrijf, 2000, Vol 38-39, pp. 62-76. Eerst denken, dan denken, dan (...) doen Jan Bransen 1. Inleiding Magda heeft sinds kort een nieuwe baan als manager van een leuke financiële

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op

Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op Eva Keeris, wetenschepper, 2012; vrij te kopiëren en delen voor privégebruik, geen commerciële doeleinden! Meer weten: kijk op www.leefjesprankel.nl/meer Hoofdstuk 1: Inleiding Sprankel Manuscript niet

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Maatschappelijk werk en effectiviteit

Maatschappelijk werk en effectiviteit Maatwerk (februari 2006) 07:246 253 DOI 10.1007/BF03070740 EFFECTIVITEIT Maatschappelijk werk en effectiviteit Zijn maatschappelijk werkers effectief? Reacties op lezing Sjef de Vries In 2006 hield Sjef

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie