Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5"

Transcriptie

1 de Gebiksaanwijzing ENA Micro 5

2 Inhoudsopgave Uw ENA Micro 5 Bediingselemt 106 Belangrijke aanwijzing 108 Eiglijk gebik Voor uw veiligheid Voorbereid in gebik nem 110 Apparaat plaats Bonrervoir vull Eerste inbedrijfstelling Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon Waterrervoir vull Waterhardheid bepal Bereiding 113 Draaibare koffie-uloop Ristretto, prso koffie Waterhoeveelheid permant aan de grootte van de kopj aanpass Mol instell Gemal koffie Dagelijks gebik 116 Apparaat inschakel Dagelijks onderhoud Apparaat uschakel Permante instelling in de programmeerstand 116 Filter plaats activer Waterhardheid instell Onderhoud 118 Apparaat reinig Apparaat ontkalk Filter vervang Waterrervoir ontkalk Bonrervoir reinig Melding op de symbooldisplay Storing verhelp Transport milieuvridelijke afvoer 124 Transport / systeem leg Afvoer Technische gegevs Index JURA contact / juridische informatie

3 de Inhoudsopgave Bchrijving van de symbol Waarschuwing J WAARSCHUWING J VOORZICHTIG VOORZICHTIG Gebikte symbol T E Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHU- WING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwonding, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwonding. VOORZICHTIG duidt op e suatie die tot e bchadiging van het apparaat kan leid. Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht e handeling u te voer. Aanwijzing tips om het gebik van de ENA nog makkelijker te mak. 105

4 Bediingselemt Bediingselemt Waterrervoir 2 Netsnoer (achterzijde van het apparaat) 3 Koffieridubak 4 Rtwaterbak 5 Bonrervoir met aroma-bchermdeksel 6 Vtilatieoping 7 Toets Aan/U 8 Draaibare koffie-uloop (in hoogte verstelbar) 9 Kopjplateau 106

5 de Bediingselemt Afdekking poederschacht voor gemal koffie 2 Poederschacht voor gemal koffie 3 Afdekking draaiknop maalgraadinstelling 4 Draaiknop maalgraadinstelling 1 1 Symbooldisplay & Symbool Ontkalking! Symbool Filter L Symbool Reiniging M Symbool Waterrervoir v Symbool Gemal koffie? Symbool Koffieridubak ; Symbool Kofferkte normaal _ Symbool Kofferkte sterk Y Symbool Ristretto < Symbool Esprso > Symbool Koffie 107

6 Belangrijke aanwijzing Belangrijke aanwijzing Eiglijk gebik Het apparaat is ontwikkeld geconsteerd voor huishoudelijk gebik. Het apparaat d voor de koffiebereiding. Ieder ander gebik wordt bchouwd als oneiglijk gebik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk word gteld voor de gevolg van oneiglijk gebik. Le deze gebiksaanwijzing vóór gebik van het apparaat volledig door, neem de aanwijzing in acht. De garantie vervalt bij bchadiging of gebrek die lter u het niet in acht nem van de gebiksaanwijzing. Bewaar deze gebiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat geef deze door aan volgde gebikers. Voor uw veiligheid Le onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzing aandachtig door neem deze in acht. Zo voorkomt u levsgevaar door elektrische schokk: Neem noo e bchadigd apparaat of e apparaat met bchadigd netsnoer in gebik. Zijn er tek die duid op bchadiging, zoals e brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker u het stopcontact neem contact op met de service van JURA. Als het netsnoer van d apparaat is bchadigd, moet het direct bij JURA of bij e geautoriseerd JURA servicecter word gerepareerd. Zorg dat de ENA het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakk bevind. Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe rand schuurt. Op repareer het apparaat noo zelf. Brg ge wijziging aan het apparaat aan die niet in deze gebiksaanwijzing zijn bchrev. Het apparaat bevat stroomvoerde onderdel. Na het op btaat er levsgevaar. Reparati mog uslud bij door JURA geautoriseerde servicecters met originele onderdel accsoir word ugevoerd. 108

7 de E bchadigd apparaat is niet veilig kan verwonding brand veroorzak. Om schade mogelijk gevaar voor verwonding brandgevaar te voorkom: Laat het netsnoer noo los naar bed hang. Het netsnoer kan e stikelblok vorm of bchadigd rak. Bcherm de ENA teg weersinvloed zoals reg, vorst direct zoicht. Dompel de ENA, het netsnoer de aansluing niet in water. Plaats de ENA de afzonderlijke onderdel ervan niet in de vaatwasser. Schakel uw ENA vóór reinigingswerkzaamhed u met de toets Aan/U. Veeg de ENA altijd vochtig, echter noo nat af bcherm het apparaat teg permant spatwater. Het apparaat alle op de netspanning aanslu zoals weergegev op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw ENA. Overige technische gegevs vindt u in deze gebiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 Technische gegevs ). Gebik uslud originele onderhoudsproduct van JURA. Belangrijke aanwijzing Niet expliciet door JURA aanbevol product kunn de ENA bchadig. Gebik ge koffiebon die met hulpstoff zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd. Vul het waterrervoir uslud met koud, vers water. Vul ge water in het bonrervoir. Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid met de toets Aan/U u trek de netstekker u het stopcontact. Kinder mog reinigings- onderhoudswerkzaamhed uslud onder toezicht van e verantwoordelijke persoon uvoer. Laat kinder niet met het apparaat spel. Kinder onder acht jaar u de buurt van het apparaat houd rp. permant in de gat houd. Kinder vanaf acht jaar mog het apparaat uslud zonder toezicht bedi als de veilige omgang met het apparaat ugelegd is. Kinder moet mogelijke gevar door e foutieve bediing kunn herkn begrijp. 109

8 1 Voorbereid in gebik nem Person, inclusief kinder, die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardighed of onervarheid of onwetdheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebik, mog het apparaat niet zonder toezicht of instctie van e verantwoordelijke persoon gebik. Veiligheid bij het gebik van de CLARIS Blue-filterpatroon: Bewaar de filterpatron op e voor kinder onbereikbare plaats. Bewaar de filterpatron op e droge plaats in de glot verpakking. Bcherm de filterpatron teg warmte direct zoicht. Gebik ge bchadigde filterpatron. Op ge filterpatron. 1 Voorbereid in gebik nem In d hoofdstuk vindt u de informatie die u nodig hebt om uw ENA probleemloos te gebik. U maakt uw ENA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegot. Neem e kijkje op onze webse. Op de homepage van JURA ( vindt u intersante actuele informatie over uw ENA het thema koffie. Apparaat plaats Let bij het plaats van uw ENA op de volgde punt: Apparaat op e horizontale, voor water ongevoelige plaats zett. De plaats van de ENA zo kiez dat deze is bchermd teg oververhting. Ervoor zorg dat de vtilatieoping niet word afgedekt. Bonrervoir vull VOORZICHTIG Koffiebon die met hulpstoff (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemal gevridroogde koffie bchadig de mol. T Vul het bonrervoir uslud met gebrande koffiebon zonder nabehandeling. T Het aroma-bchermdeksel van het bonrervoir verwijder. T Verontreiniging of vreemde voorwerp, die zich evtueel in het bonrervoir bevind, verwijder. T Koffiebon in het bonrervoir do. T Bonrervoir slu. 110

9 de Eerste inbedrijfstelling Tijds de eerste inbedrijfstelling kunt u kiez of u de ENA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebik. Wij adviser het gebik van e filterpatroon vanaf e waterhardheid van 10 dh. Als u de waterhardheid van het gebikte water niet kt, kunt u deze aanvankelijk bepal (zie Hoofdstuk 1 Voorbereid in gebik nem Waterhardheid bepal ). De toets Aan/U heeft tevs de functie van e netschakelaar. Als de ENA ugchakeld is, verbikt het apparaat ge stand-by ergie. J WAARSCHUWING Levsgevaar door elektrische schokk bij gebik met e defect netsnoer. T Neem noo e bchadigd apparaat of e apparaat met bchadigd netsnoer in gebik. Voorwaarde: het bonrervoir is gevuld. T Netstekker in e stopcontact stek. Q T Toets Aan/U indkk om het apparaat in te schakel. De symbol Ontkalking & Filter! brand. Ki hier of u uw ENA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebik. Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon! T Symbool Filter aanrak. Het symbool Waterrervoir M brandt. T Waterrervoir verwijder. T Filterhouder omhoog klapp. 1 Voorbereid in gebik nem T De filterpatroon met lichte dk in het waterrervoir plaats. T Filterhouder slu. Deze klikt hoorbaar dicht. Na twee maand is de filter ugewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterrervoir. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Het symbool Filter! brandt.! T Symbool Filter aanrak. De symbol Y, <, >! knipper. De filter wordt gpoeld, het water stroomt direct in de rtwaterbak. De filterspoeling sto automatisch. Het apparaat warmt op. De symbol Y, < > knipper. Het apparaat wordt gpoeld, er stroomt water u de koffie-uloop. De spoeling sto automatisch. Het symbool Koffieridubak? brandt. T De koffieridubak de rtwaterbak leg met warm water spoel. T De koffieridubak de rtwaterbak weer tegplaats. De symbol Ristretto Y, Esprso <, Koffie > Kofferkte sterk _ brand. Uw ENA is nu klaar voor gebik. 111

10 1 Voorbereid in gebik nem Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon Als u de CLARIS Blue-filterpatroon niet wst te gebik, moet u de waterhardheid instell. De volgde niveaus van de waterhardheid kunt u instell: Waterhardheid Weergave op symbooldisplay Niveau 1: 1-15 dh Niveau 2: dh Niveau 3: dh & & 1 symbool brandt Y 2 symbol brand Y < 3 symbol brand Y < > T Symbool Ontkalking aanrak. De symbol Y, < & brand. T E van de symbol Y, < of > aanrak om de waterhardheid in te stell, bijv. het symbool Y voor niveau 1. De symbol Y & brand. T Symbool Ontkalking aanrak. Het symbool Waterrervoir M brandt. T Bakje onder de koffie-uloop plaats. T Waterrervoir verwijder. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. u de koffie-uloop. De spoeling sto automatisch. De symbol Ristretto Y, Esprso <, Koffie > de kofferkte sterk _ brand. Uw ENA is nu klaar voor gebik. Waterrervoir vull Het dagelijkse onderhoud van het apparaat de hygiëne in de omgang met koffie water zijn van cciaal belang voor e constant perfect koffieltaat in het kopje. U d het water daarom dagelijks te ververs. VOORZICHTIG Melk, koolzuurhoudd mineraalwater of andere vloeistoff kunn het waterrervoir of het apparaat bchadig. T Vul het waterrervoir uslud met vers, koud water. T Waterrervoir verwijder met koud water uspoel. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Waterhardheid bepal De symbol Y, < > knipper. Het systeem wordt met water gevuld, het water stroomt direct in de rtwaterbak. Het proc sto automatisch. Het apparaat warmt op. De symbol Y, < > knipper. Het apparaat wordt gpoeld, er stroomt water Met het tot de leveringsomvang behorde Aquadur -ttstaafje kunt u de waterhardheid bepal. T Ttstaafje kort (één seconde) onder stromd water houd. T Water eraf schudd. T Ca. e minuut wacht. 112

11 de T De waterhardheidsgraad aan de hand van de verkleuring van het Aquadur -ttstaafje de bchrijving op de verpakking aflez. De waterhardheid kan nu word ingteld. 2 Bereiding U kunt de bereiding van e koffipeciale tijds het bereid te all tijde onderbrek. Raak hiervoor het symbool van de koffipeciale aan die u momteel bereidt. Bij de bereiding van twee koffipeciale moet u elk bereidingsproc apart afbrek. Vóór tijds het maalproc kunt u de kofferkte van de koffipeciale ristretto Y, prso < koffie > selecter: normaal (;), sterk (_). Er wordt altijd de vooraf ingtelde waterhoeveelheid van de betreffde koffipeciale bereid. Deze instelling kunt u wijzig (zie Hoofdstuk 2 Bereiding Waterhoeveelheid permant aan de grootte van de kopj aanpass ). Uw ENA bchikt over e Energie Spaar Modus: kort na de laatste bereiding warmt de ENA niet meer op. Om aan te gev dat het apparaat zich in de Energie Spaar Modus bevindt, brand alle symbol na ca. 5 minut minder fel. Vóór de volgde bereiding moet de ENA opwarm. 2 Bereiding Koffie smaakt het bte als deze heet is. E koud porselein kopje onttrekt niet alle warmte aan de drank, maar doet eves afbreuk aan de smaak. Wij adviser daarom de kopj voor te verwarm. Alle in voorverwarmde kopj kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooi. E kopjwarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer. Draaibare koffie-uloop Uw ENA bchikt over e draaibare koffie-uloop voor de bereiding van één of twee kopj van de gewste koffipeciale: Stand 1 kopje Stand 2 kopj De twee stand van de koffie-uloop klikk duidelijk vast. Staat de koffie-uloop in de stand 2 kopj, wordt de gewste koffipeciale achterevolgs twee keer bereid. De kofferkte kan hierbij alle vóór de eerste bereiding ingteld word. 113

12 2 Bereiding Ristretto, prso koffie De bereiding van ristretto Y, prso < koffie > gaat volgs d patroon. Voorbeeld: zo bereidt u e koffie. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T Koffie-uloop in de stand 1 kopje draai. Voorbeeld: de hoeveelheid van e prso permant aan de grootte van de kopj aanpass. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T Koffie-uloop in de stand 1 kopje draai. T Kopje onder de koffie-uloop plaats. > T Het symbool Koffie aanrak om de bereiding te start. De symbol Koffie > Kofferkte (; of _) knipper, de vooraf ingtelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding sto automatisch. Uw ENA is weer klaar voor gebik. Om twee kopj koffie te bereid, draa u de koffie-uloop in de stand 2 kopj. Het symbool Koffie > aanrak om de bereiding van twee kopj te start. T Kopje onder de combi-uloop plaats. < T Het symbool Esprso gedurde ca. 3 second aanrak tot de symbol Ristretto Y Koffie > weer verschijn. < T Symbool Esprso loslat. De prso wordt bereid. De symbol Esprso < Kofferkte (; of _) knipper. < T Het symbool Esprso aanrak zodra zich voldode prso in het kopje bevindt. De bereiding sto. De waterhoeveelheid voor e prso is permant opglag. De symbol Esprso < Kofferkte (; of _) knipper tot het apparaat weer klaar voor gebik is. Waterhoeveelheid permant aan de grootte van de kopj aanpass U kunt deze instelling te all tijde wijzig door het proc te herhal. U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffipeciale zeer evoudig permant aan de grootte van de kopj aanpass. Zoals in het volgde voorbeeld stelt u de hoeveelheid emaal in. Bij alle volgde bereiding stroomt altijd deze hoeveelheid u. De aanpassing van de waterhoeveelheid aan de grootte van de kopj functioneert alle bij de bereiding van één kopje. Bij de bereiding van twee kopj wordt deze ingtelde hoeveelheid verdubbeld. Mol instell U kunt de mol traploos aanpass aan de brandingsgraad van uw koffie. VOORZICHTIG Als u de maalgraad bij stilstaande mol instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling word bchadigd. T Verstel de maalgraad alle bij draaide mol. 114

13 de Voor de instelling van e grovere maalgraad draa u de draaiknop naar links, voor e fijnere maalgraad draa u de draaiknop naar rechts. De juiste maalgraadinstelling herkt u aan het fe dat de koffie gelijkmatig u de koffie-uloop stroomt. Bovdi ontstaat e fijne, dikke crèmelaag. Voorbeeld: maalgraad tijds de bereiding van e sterke prso wijzig. T Koffie-uloop in de stand 1 kopje draai. T Kopje onder de koffie-uloop plaats. T Afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling op. _ T Symbool Kofferkte sterk aanrak. Het symbool Kofferkte sterk _ brandt. < T Het symbool Esprso aanrak om de bereiding te start. T De draaiknop maalgraadinstelling in de gewste stand zett terwijl de mol draa. De vooraf ingtelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding sto automatisch. Neem in acht dat de wijziging van de maalgraad pas bij de tweede bereiding van invloed is op het koffieltaat. Gemal koffie 2 Bereiding Via de poederschacht voor gemal koffie heeft u de mogelijkheid om e tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebik. Gebik ge te fijn gemal koffie. Hierdoor kan het systeem versto rak, waardoor de koffie nog maar dppelsgewijs doorloo. De bereiding van twee kopj met gemal koffie is niet mogelijk. Staat de koffie-uloop in de stand 2 kopj, wordt slechts één kopje bereid. Doe er noo meer dan één afgtrek maatschepje gemal koffie in. De gewste koffipeciale moet binn ca. 1 minuut na het vull van de gemal koffie word bereid. Anders breekt de ENA het proc af is weer klaar voor gebik. Als u er te weinig gemal koffie in heeft gedaan, knipper de symbol Y, <, > v, de ENA sto het proc. De bereiding van alle koffipeciale met gemal koffie gaat volgs d patroon. Voorbeeld: e kopje koffie met gemal koffie bereid. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T Kopje onder de koffie-uloop plaats. T Poederschacht voor gemal koffie op. Het symbool Gemal koffie v brandt. T Vultrechter voor gemal koffie op de poederschacht plaats. T E afgtrek maatschepje voor gemal koffie in de vultrechter vull. 115

14 3 Dagelijks gebik T Poederschacht voor gemal koffie slu. De symbol Y, <, > v knipper. De symbol Y, < > brand. > T Het symbool Koffie aanrak om de bereiding te start. Het symbool Koffie > knippert, de vooraf ingtelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding sto automatisch. Uw ENA is weer klaar voor gebik. 3 Dagelijks gebik Apparaat inschakel Het dagelijkse onderhoud van het apparaat de hygiëne in de omgang met koffie water zijn van cciaal belang voor e constant perfect koffieltaat in het kopje. U d het water daarom dagelijks te ververs. Na het inschakel wordt automatisch e spoeling ugevoerd. T Bakje onder de koffie-uloop plaats. Q T Toets Aan/U indkk om het apparaat in te schakel. De symbol Y, < > knipper, het apparaat warmt op. Het apparaat wordt gpoeld, er stroomt water u de koffie-uloop. De spoeling sto automatisch. Uw ENA is nu klaar voor gebik. Dagelijks onderhoud Om lang plezier van uw ENA te hebb altijd van de oimale koffiekwale te kunn giet, moet het apparaat dagelijks word onderhoud. T Rtwaterbak e trekk. T De koffieridubak de rtwaterbak leg met warm water spoel. Leeg de koffieridubak altijd bij e ingchakeld apparaat. Alle op deze manier wordt de koffieriduteller weer geret. T De koffieridubak de rtwaterbak weer tegplaats. T Waterrervoir met schoon water spoel. T De bukant van de machine met e schone, zachte vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afveg. Apparaat uschakel Bij het uschakel van de ENA wordt het systeem automatisch gpoeld als e koffipeciale is bereid. T Bakje onder de koffie-uloop plaats. Q T Toets Aan/U indkk. De symbol Y, < > knipper. Het apparaat wordt gpoeld, er stroomt water u de koffie-uloop. De spoeling sto automatisch. Uw ENA is ugchakeld. Als de ENA met de toets Aan/U wordt ugchakeld, verbikt het apparaat ge stand-by ergie. Als gedurde 2 uur ge handeling aan het apparaat wordt ugevoerd, wordt uw ENA automatisch ugchakeld om ergie te bpar. 4 Permante instelling in de programmeerstand Filter plaats activer Uw ENA hoeft niet meer ontkalkt te word als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebikt. Als u de filterpatroon tijds de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activer. 116

15 de Voer het proc Filter plaats zonder onderbreking u. Zo is e oimale werking van uw ENA gewaarborgd. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, & L brand fel.! T Het symbool Filter gedurde ca. 2 second aanrak. Het symbool Waterrervoir M brandt. T Waterrervoir verwijder. T Filterhouder omhoog klapp. T De filterpatroon met lichte dk in het waterrervoir plaats. T Filterhouder slu. Deze klikt hoorbaar dicht. Na twee maand is de filter ugewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterrervoir. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Het symbool Koffieridubak? brandt. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het symbool Filter! brandt.! T Het symbool Filter aanrak om de filterspoeling te start. De symbol Y, <, >! knipper. De filter wordt gpoeld. De filterspoeling sto automatisch. Het symbool Koffieridubak? brandt. 4 Permante instelling in de programmeerstand T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. De symbol Y, < > knipper, het apparaat warmt op. Uw ENA is weer klaar voor gebik. Waterhardheid instell De waterhardheid hoeft niet ingteld te word als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebikt u deze geactiveerd heeft. Hoe harder het water, d te vaker moet de ENA word ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stell. De volgde niveaus van de waterhardheid kunt u instell: Waterhardheid Weergave op symbooldisplay Niveau 1: 1 15 dh Niveau 2: dh Niveau 3: dh 1 symbool brandt Y 2 symbol brand Y < 3 symbol brand Y < > Voorbeeld: instelling van de waterhardheid wijzig van niveau 2 (Y <) naar niveau 3 (Y < >). Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, & L brand fel. & T Het symbool Ontkalking kort aanrak. De symbol &, Y < brand. > T Symbool Koffie aanrak. De symbol &, Y, < > brand. & T Het symbool Ontkalking aanrak om de instelling van de waterhardheid op niveau 3 te bevtig. Uw ENA is weer klaar voor gebik. 117

16 5 Onderhoud 5 Onderhoud Uw ENA bchikt over e geïntegreerd reinigingsprogramma. Apparaat reinig Apparaat ontkalk Filter vervang Apparaat reinig Na 180 bereiding of 80 inschakelspoeling verlangt de ENA e reiniging. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het symbool Reiniging L brandt. T Bakje onder de koffie-uloop plaats. L T Symbool Reiniging aanrak. De symbol Y, <, > L knipper, er stroomt water u de koffie-uloop. Het proc wordt onderbrok, het symbool Gemal koffie v brandt. T Poederschacht voor gemal koffie op e JURA reinigingstablet inwerp. VOORZICHTIG Schade aan het apparaat ridu in het water door verkeerde reinigingsmiddel kunn niet word uglot. T Gebik uslud originele onderhoudsproduct van JURA. Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minut. Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwale. JURA reinigingstablett zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. Het symbool Reiniging L brandt. T Koffie-uloop in de stand 2 kopj draai. L T Het symbool Reiniging gedurde ca. 2 second aanrak. Het symbool Koffieridubak? brandt. T Poederschacht voor gemal koffie slu. Het symbool Reiniging L brandt. L T Symbool Reiniging aanrak. De symbol Y, <, > L knipper, er stroomt meermaals water u de koffie-uloop. Het proc wordt onderbrok, het symbool Koffieridubak? brandt. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. De symbol Y, < > knipper. Het apparaat warmt op. Uw ENA is weer klaar voor gebik. Apparaat reinig zonder verzoek: u kunt het proc»apparaat reinig«te all tijde handmatig activer als het apparaat klaar voor gebik is. De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, L alsmede & of! brand fel. Ga verder met het eerste verzoek tot actie (gemarkeerd met T) zoals in d hoofdstuk bchrev. 118

17 de 5 Onderhoud Apparaat ontkalk De ENA verkalkt door het gebik vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water. J VOORZICHTIG Irrati door contact van de huid de og met het ontkalkingsmiddel kunn niet word uglot. T Vermijd contact met de huid de og. T Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de og e arts raadpleg. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het symbool Waterrervoir M knippert. T Waterrervoir verwijder leg. T De inhoud van e blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstablett) in e bakje met 500 ml water volledig oploss. D kan kele minut dur. VOORZICHTIG Schade aan het apparaat ridu in het water kunn bij verkeerde ontkalkingsmiddel niet word uglot. T Gebik uslud originele onderhoudsproduct van JURA. VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproc kan schade aan het apparaat niet word uglot. T Voer de ontkalking volledig u. VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakk (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet word uglot. T Verwijder spatt onmiddellijk. Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minut. JURA ontkalkingstablett zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer. Als u e CLARIS Blue-filterpatroon gebikt deze geactiveerd is, verschijnt ge melding voor het ontkalk. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. Het symbool Ontkalking & brandt. & T Het symbool Ontkalking gedurde ca. 2 second aanrak. Het symbool Koffieridubak? brandt. & & T De oplossing in e leeg waterrervoir vull het waterrervoir plaats. Het symbool Ontkalking & brandt. T Symbool Ontkalking aanrak. De symbol Y, <, > & knipper, het water stroomt direct in de rtwaterbak. Het proc wordt onderbrok, het symbool Koffieridubak? knippert. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het symbool Waterrervoir M brandt. T Waterrervoir verwijder grondig uspoel. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Het symbool Ontkalking & brandt. T Symbool Ontkalking aanrak. De symbol Y, <, > & knipper, het water stroomt direct in de rtwaterbak. De symbol Y, < > knipper, het water stroomt u de koffie-uloop. Het proc wordt onderbrok, het symbool Koffieridubak? brandt. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Uw ENA is weer klaar voor gebik. 119

18 5 Onderhoud Als het ontkalkingsproc onverwachts wordt afgebrok, spoel het waterrervoir dan grondig u. Apparaat ontkalk zonder verzoek: u kunt het proc»apparaat ontkalk«te all tijde handmatig activer als het apparaat klaar voor gebik is. De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, L & brand fel. Ga verder met het eerste verzoek tot actie (gemarkeerd met T) zoals in d hoofdstuk bchrev. Filter vervang Nadat 50 ler water door de filter is gtroomd, werkt deze niet meer goed. Uw ENA vraagt om e filtervervanging. Na twee maand is de filter ugewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterrervoir. Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt ge melding voor de filtervervanging. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. Het symbool Filter! brandt.! T Het symbool Filter gedurde ca. 2 second aanrak. Het symbool Waterrervoir M brandt. T Waterrervoir verwijder. T Filterhouder omhoog klapp oud filterpatroon verwijder. T De nieuwe filterpatroon met lichte dk in het waterrervoir plaats. T Filterhouder slu. Deze klikt hoorbaar dicht. Na twee maand is de filter ugewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterrervoir. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Het symbool Koffieridubak? brandt. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het symbool Filter! brandt.! T Het symbool Filter aanrak om de filterspoeling te start. De symbol Y, <, >! knipper. De filter wordt gpoeld. Het water stroomt direct in de rtwaterbak. De filterspoeling sto automatisch. Het symbool Koffieridubak? brandt. T Rtwaterbak koffieridubak leg weer tegplaats. Het apparaat warmt op. Uw ENA is weer klaar voor gebik. Filter vervang zonder verzoek: als de filter geactiveerd is, kunt u het proc»filter vervang«te all tijde handmatig activer als het apparaat klaar voor gebik is. De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, L! brand fel. Ga verder met het eerste verzoek tot actie (gemarkeerd met T) zoals in d hoofdstuk bchrev. Waterrervoir ontkalk Het waterrervoir kan verkalk. Om e probleemloze werking te waarborg moet u het waterrervoir van tijd tot tijd ontkalk. T Waterrervoir verwijder. T Indi u e CLARIS Blue-filterpatroon gebikt, deze verwijder. T Rervoir met e gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgs voorschrift van de fabrikant ontkalk. 120

19 de 5 Onderhoud T Waterrervoir grondig uspoel. T Indi u e CLARIS Blue-filterpatroon gebikt, deze weer tegplaats. T Waterrervoir met vers, koud water vull weer tegplaats. Bonrervoir reinig Koffiebon kunn e dun olielaagje veroorzak dat op de wand van het bonrervoir achterblijft. Deze ridu kunn e negatieve invloed hebb op het koffieltaat. Reinig het bonrervoir daarom van tijd tot tijd. Q T Toets Aan/U indkk om het apparaat u te schakel. T Netstekker u het stopcontact hal. T Afdekking van het bonrervoir verwijder. T Koffiebon met e stofzuiger verwijder. T Bonrervoir met e droge, zachte doek reinig. T Verse koffiebon in het bonrervoir do de afdekking van het bonrervoir slu. 121

20 6 Melding op de symbooldisplay 6 Melding op de symbooldisplay Melding (weergave op symbooldisplay) Het symbool Waterrervoir M brandt. Het symbool Koffieridubak? brandt. Het symbool Koffieridubak? knippert. De symbol Y, <, >, ; _ knipper. De symbol ;, _, L alsmede & of! brand fel. De ENA is klaar voor gebik, het symbool Reiniging L brandt. De ENA is klaar voor gebik, het symbool Ontkalking & brandt. De ENA is klaar voor gebik, het symbool Filter! brandt. Bereiding van gemal koffie: na het vull van de gemal koffie knipper de symbol Y, <, > v kort. Oorzaak/gevolg Het waterrervoir is leeg of niet correct geplaatst. Ge bereiding mogelijk. De koffieridubak is vol. Er kunn ge koffipeciale word bereid. De rtwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Ge bereiding mogelijk. Het aroma-bchermdeksel van het bonrervoir is niet of niet correct geplaatst. U bevindt zich in de programmeerstand. De ENA vraagt om e reiniging. De ENA vraagt om e ontkalking. Nadat 50 ler door de CLARIS Blue-filterpatroon is gtroomd, is deze ugewerkt. Er is te weinig gemal koffie in gedaan, de ENA sto het proc. Maatregel T Waterrervoir vull (zie Hoofdstuk 1 Voorbereid in gebik nem Waterrervoir vull ). T Waterrervoir plaats. T Koffieridubak rtwaterbak leg (zie Hoofdstuk 3 Dagelijks gebik Dagelijks onderhoud ). T Rtwaterbak plaats. T Het aroma-bchermdeksel correct plaats. T Symbool ; of symbool _ aanrak om de programmeerstand te verlat. Uw ENA is weer klaar voor gebik. T Reiniging uvoer (zie Hoofdstuk 5 Onderhoud Apparaat reinig ). T Ontkalking uvoer (zie Hoofdstuk 5 Onderhoud Apparaat ontkalk ). T Filterpatroon CLARIS Blue vervang (zie Hoofdstuk 5 Onderhoud Filter vervang ). T Bij de volgde bereiding meer gemal koffie erin do (zie Hoofdstuk 2 Bereiding Gemal koffie ). 122

21 de 7 Storing verhelp 7 Storing verhelp Probleem Oorzaak/gevolg Maatregel Bij de koffiebereiding loo de koffie slechts dppelsgewijs door. Het symbool Waterrervoir M brandt, hoewel het waterrervoir vol is. De symbol ; _ knipper afwisseld. Mol maakt veel lawaai. Na het inschakel van de ENA knippert het symbool Reiniging L gedurde 5 second. Vervolgs wordt het apparaat ugchakeld. Na het inschakel van de ENA knippert e van de symbol (met uzondering van L) gedurde 5 second. Vervolgs wordt het apparaat ugchakeld. De koffie rp. de gemal koffie is te fijn gemal versto het systeem. De vlotter van het waterrervoir z klem. Het systeem moet met water word gevuld. In de mol zt vreemde voorwerp. Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgteld, is het opwarm om veiligheidsred geblokkeerd. T Mol grover instell of grover gemal koffie gebik (zie Hoofdstuk 2 Bereiding Mol instell ). T Waterrervoir ontkalk (zie Hoofdstuk 5 Onderhoud Waterrervoir ontkalk ). T Waterrervoir vull (zie Hoofdstuk 1 Voorbereid in gebik nem Waterrervoir vull ). T E van de symbol ; of _ aanrak. Het systeem wordt met water gevuld. T Neem contact op met de klantservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 JURA contact / juridische informatie ). T Apparaat bij kamertemperatuur opwarm. T Neem contact op met de klantservice in uw land(zie Hoofdstuk 11 JURA contact / juridische informatie ). Als de storing niet kond word verholp, neem dan contact op met de klantservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 JURA contact / juridische informatie ). 123

22 8 Transport milieuvridelijke afvoer 8 Transport milieuvridelijke afvoer Transport / systeem leg Bewaar de verpakking van de ENA. Deze biedt bcherming tijds het transport. Om de ENA bij het transport te bcherm teg vorst, moet het systeem word geleegd. Voorwaarde: uw ENA is klaar voor gebik. T Bakje onder de koffie-uloop plaats. T De symbol ; _ gelijktijdig gedurde ca. 2 second aanrak. De symbol ;, _, L alsmede & of! brand fel. T Waterrervoir verwijder leg. De symbol <, > M brand. < T Symbool Esprso aanrak. Er stroomt net zo lang heet water u tot het systeem leeg is. Het symbool Waterrervoir M brandt. Q T Toets Aan/U indkk om het apparaat u te schakel. 9 Technische gegevs Spanning Vermog Conformestek Energieverbik Energie Spaar Modus aan (symbol brand minder fel) Pompdk Inhoud waterrervoir (zonder filter) Inhoud bonrervoir Inhoud koffieridubak Snoerlgte Gewicht Afmeting (b h d) V ~, 50 Hz 1450 W A S ca. 4,0 Wh statisch max. 15 bar 1,1 l 125 g ca. 9 porti ca. 1,1 m ca. 8,9 kg 23 32,3 44,5 cm Aanwijzing voor ttinstanti (herhalingstt conform DIN VDE ): het ctrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluing. Afvoer Voer oude apparat milieuvridelijk af. H Oude apparat bevatt waardevolle, recyclebare material die moet word gerecycled. Voer oude apparat daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunt. 124

23 de 10 Index 10 Index A Aardpunt 124 Adrs 127 Afvoer 124 Apparaat Inschakel 116 Plaats 110 Uschakel 116 Apparaat Ontkalk 119 Reinig 118 Aroma-bchermdeksel Bonrervoir met aroma-bchermdeksel 106 B Bereiding 113 Esprso 114 Gemal koffie 115 Koffie 114 Ristretto 114 Bchrijving van de symbol 105 Bonrervoir Bonrervoir met aroma-bchermdeksel 106 Bonrervoir Reinig 121 Vull 110 C Ctraal aardpunt 124 CLARIS Blue-filterpatroon Plaats activer 116 Vervang 120 Contact 127 D Display Symbooldisplay 107 Display, melding 122 Draaiknop maalgraadinstelling 107 E Eerste inbedrijfstelling 111 Met activering van de filterpatroon 111 Zonder activering van de filterpatroon 112 Eiglijk gebik 108 Energie Spaar Modus 113 Esprso 114 F Filter Plaats activer 116 Vervang 120 Fout Storing verhelp 123 G Gemal koffie 115 Poederschacht voor gemal koffie 107 H Homepage 110 Hotline 127 I Inbedrijfstelling, eerste Met activering van de filterpatroon 111 Zonder activering van de filterpatroon 112 Inbedrijfstelling, eerste 111 Inschakel 116 Instantkoffie Gemal koffie 115 Instelling Permante instelling in de programmeerstand 116 Internet 110 J JURA Contact 127 Homepage 110 Internet 110 K Klantservice 127 Koffie 114 Koffieridubak 106 Koffie-uloop Draaibare koffie-uloop 106, 113 Kopjplateau 106 M Maalgraad Draaiknop maalgraadinstelling 107 Mol instell 114 Meldíng op de display 122 N Netsnoer

24 10 Index O Onderhoud 118 Dagelijks onderhoud 116 Ontkalk Apparaat 119 Waterrervoir 120 P Permante instelling in de programmeerstand 116 Plaats Apparaat plaats 110 Poederschacht Poederschacht voor gemal koffie 107 Problem Storing verhelp 123 Programmeerstand 116 Waterhardheid instell 117 R Reinig Apparaat 118 Bonrervoir 121 Rtwaterbak 106 Ristretto 114 S Storing verhelp 123 Symbool Esprso 107 Filter 107 Gemal koffie 107 Koffie 107 Koffieridubak 107 Kofferkte 107 Ontkalking 107 Reiniging 107 Ristretto 107 Waterrervoir 107 Symbooldisplay 107 Melding 122 Systeem leg 124 T Technische gegevs 124 Telefoon 127 Toets Toets Aan/U 106 Transport 124 U Uschakel 116 V Vtilatieoping 106 Voor uw veiligheid 108 Vull Bonrervoir 110 Waterrervoir 112 W Waterhardheid Waterhardheid bepal 112 Waterhardheid instell 117 Waterhoeveelheid Permant aan de grootte van de kopj aanpass 114 Waterrervoir 106 Ontkalk 120 Waterrervoir Vull

25 J71143/ENA Micro 5/de-/ de 11 JURA contact / juridische informatie 11 JURA contact / juridische informatie JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchs Tel Meer contactgegevs van uw land staan oine op Richtlijn Het apparaat voldoet aan de volgde richtlijn: 2014/35/EU laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU elektromagnetische compatibile 2009/125/EG richtlijn ecodign 2011/65/EU RoHs-richtlijn Technische wijziging Technische wijziging voorbehoud. De in deze gebiksaanwijzing gebikte illustrati zijn gtileerd gev niet de originele kleur van het apparaat weer. Uw ENA kan in details afwijk. Feedback We stell uw ming zeer op prijs! Maak hiervoor gebik van de contactmogelijkhed op Copyright De gebiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is bchermd. Fotokopiër of vertal in e andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke totemming van JURA Elektroapparate AG niet toegtaan. 127

Automatic Milk Frother / Milchschäumer

Automatic Milk Frother / Milchschäumer utomatic Milk Frother / Milchschäumer Bediungsaeung Instctions for use Mode d emploi Istzioni per l uso Gebiksaanwijzing Modo de empleol Manual de instçõ Bksanvisning Руководство по эксплуатации Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A1/A100

Gebruiksaanwijzing A1/A100 de en fr it nl es pt Gebruiksaanwijzing A1/A100 ru Inhoudsopgave Uw A1/A100 Bedieningselementen 100 Belangrijke aanwijzingen 102 Eigenlijk gebruik... 102 Voor uw veiligheid... 102 1 Voorbereiden en in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es pt Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 ru Inhoudsopgave Uw NA Micro 1 Bedieningselementen 98 Belangrijke aanwijzingen 100 igenlijk gebruik...100 Voor uw veiligheid...100 1 Voorbereiden en in

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort Het Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch de en fr micro 9 it nl es Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

IMPRESSA J9 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA C60/C65 Inhoudsopgave Uw IMPRSSA C60/C65 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Tassenwärmer / Cup warmer

Tassenwärmer / Cup warmer en fr it es assenwärmer / Cup warmer Bedienungsaeitung assenwärmer Cup Warmer Instructions for Use Mode d emploi du chauffe-tasses Istruzioni per l uso scaldatazze Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer Modo

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ5 Professional. JURA Type 684. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ5 Professional. JURA Type 684. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing IMPRSSA XJ5 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD

Nadere informatie

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa S9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA 9 One Touch

Gebruiksaanwijzing ENA 9 One Touch de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA 9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA F7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief de beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z5 de belangrijkste zaken in het kort«hebben van de onafhankelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Gebruiksaanwijzing W6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Inhoudsopgave Uw W6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Gebruiksaanwijzing W6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Inhoudsopgave Uw W6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Intelligentes Frischwasser-Kit (IMPRESSA XJ9/XJ5) Bedienungsanleitung

Intelligentes Frischwasser-Kit (IMPRESSA XJ9/XJ5) Bedienungsanleitung Intelligt Frischwasser-K (IMPRESSA XJ9/XJ5) Bediungsaeung Intelligt h water k (IMPRESSA XJ9/XJ5) Instctions for use K d eau aîche intelligt (IMPRESSA XJ9/XJ5) Mode d emploi K intelligte acqua dolce (IMPRESSA

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing X6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743

Gebruiksaanwijzing X6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743 Gebruiksaanwijzing X6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743 Inhoudsopgave Uw X6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 727 Inhoudsopgave Uw GIGA X3c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.4 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.4 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.4 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A9 One Touch

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A9 One Touch de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing IMPRSSA A9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A9/A900

Gebruiksaanwijzing A9/A900 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing A9/A900 pt ru Inhoudsopgave w A9/A900 Bedieningselementen 134 Belangrijke aanwijzingen 136 igenlijk gebruik... 136 Voor uw veiligheid... 136 1 Voorbereiden en in gebruik

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500

Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500 Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De «Gebruiksaanwijzing NA 5» heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E8/E80. Downloaded from

Gebruiksaanwijzing E8/E80. Downloaded from Gebruiksaanwijzing 8/80 Inhoudsopgave Uw 8/80 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 11 JURA op internet...11 Apparaat

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA F8 Inhoudsopgave Uw IMPRSSA F8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het»Boek voor de IMPRESSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk

Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk IMPRESSA F50 / F505 Gebruiksaanwijzing Legende: 2 DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.

Nadere informatie

CUP WARMER. Gebruiksaanwijzing

CUP WARMER. Gebruiksaanwijzing CUP WARMER Gebruiksaanwijzing = Aanwijzing = Belangrijk JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com Inhoudsopgave Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker...blz 4 1.

Nadere informatie

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing Eerste inbedrijfstelling Netschakelaar (aan achterkant) aan (I) Koffiebonen bijvullen Schakelaar indrukken Displaytekst: SPRACHE DEUTSCH Rotary Switch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Z6

Gebruiksaanwijzing Z6 Gebruiksaanwijzing Z6 Inhoudsopgave Uw Z6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Gebruiksaanwijzing W8 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Inhoudsopgave Uw W8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De «Gebruiksaanwijzing NA 3» heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Gebruiksaanwijzing W8 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Inhoudsopgave Uw W8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z9 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z9 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z9 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en nl Gebruiksaanwijzing fr De»Gebruiksaanwijzing NA 5«heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ9 Professional. JURA Type 683. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ9 Professional. JURA Type 683. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing IMPRSSA XJ9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA F90 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2468670

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA F90 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2468670 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor JURA IMPRESSA F90. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de JURA IMPRESSA F90 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

IMPRESSA E30 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA E30 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA E30 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62515 03/01 De Impressa E30 heeft technisch dezelfde constructie als de in de handleiding vermelde Impressa E50/E55. Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing J6

Gebruiksaanwijzing J6 Gebruiksaanwijzing J6 Inhoudsopgave Uw J6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

Jura E8 - Platinum. Wereldprimeur: P.E.P. voor espresso van de hoogste koffiebarkwaliteit

Jura E8 - Platinum. Wereldprimeur: P.E.P. voor espresso van de hoogste koffiebarkwaliteit Jura E8 - Platinum Wereldprimeur: P.E.P. voor espresso van de hoogste koffiebarkwaliteit De sleutel tot volmaakte koffie is gelegen in de bereiding ervan. JURA heeft het bereidingsproces voor espresso

Nadere informatie

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 66379 9/06 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

IMPRESSA XF50. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA XF50. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XF50 Gebruiksaanwijzing Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Z8

Gebruiksaanwijzing Z8 Gebruiksaanwijzing Z8 Inhoudsopgave Uw Z8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 11 JURA op internet...11 Bediening

Nadere informatie

IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62564 11/02 Jura Impressa E70/75 Nederlands... 5 19 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

IMPRESSA F50 / F5 / F505. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F50 / F5 / F505. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F50 / F5 / F505 Gebruiksaanwijzing Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 65382 3/05 JURA IMPRESSA F90/F9 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk

Nadere informatie

N90/N9. Gebruiksaanwijzing. Art. Nr. 63771 1/05

N90/N9. Gebruiksaanwijzing. Art. Nr. 63771 1/05 N90/N9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63771 1/05 JURA N90/N9 Nederlands... 5 23 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA 5

Gebruiksaanwijzing GIGA 5 Gebruiksaanwijzing GIGA 5 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 64286 9/03 Jura Impressa E80/85 Nederlands... 5 125 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 de en fr micro 9 it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 9 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA XS95 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2469061

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA XS95 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2469061 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor JURA IMPRESSA XS95. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de JURA IMPRESSA XS95 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Het boek voor de IMPRSSA XS95/XS90 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Art. 65480 XF70 NL 12/2005. IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art. 65480 XF70 NL 12/2005. IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65480 XF70 NL 12/2005 IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen Rotary Switch 10 9 2 1 11 22 3 4 5 6 7 8 13 12 13 14 15/16 17 1. Rotary Switch 2. Lichtgevende

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Jura Z6. Espressokwaliteit in optima forma

Jura Z6. Espressokwaliteit in optima forma Jura Z6 Espressokwaliteit in optima forma Tien verschillende intensiteitsniveaus staan garant voor individueel genot, geheel naar eigen smaak. Omgeven door een warm, amberkleurig licht stroomt de koffie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 723 Inhoudsopgave Uw GIGA X8c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA S9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Touch. JURA Type 668. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Touch. JURA Type 668. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Het boek voor de IMPRSSA XS95/XS90 One Touch K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie