Revalidatietrajecten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revalidatietrajecten."

Transcriptie

1 Revalidatietrajecten. Whiplash en revalideren. Steeds vaker en sneller worden mensen verwezen naar zgn pijnrevalidatietrajecten in revalidatiecentra`s. Máár, de vraag is; Helpt het de gemiddelde patiënt met whiplashverdacht letsel? Op deze pagina ga ik u informeren over deze trajecten en óf ze zinvol zijn en voor wie? Inleiding; Om te beginnen, is me duidelijk geworden dat alleen al een juiste benaming voor dit soort trajecten vinden, voor de meeste al niet helemaal zonder moeite gebeurd. Zo worden er diverse benamingen gebruikt voor exact de zelfde trajecten. Enkele van deze benamingen zijn; Whiplash revalidatietraject, pijntraject, pijnrevalidatie, Leren omgaan met..., etc.etc. Het betreft hier echter één en het zelfde traject wat door een aantal gezamenlijke revalidatieklinieken is samengesteld. Aandeel overheid; De rol van de overheid binnen deze trajecten is niet aan voorbij te gaan.. De gezamenlijke klinieken hebben de overheid van de noodzaak van dit traject weten te overtuigen. De subsidies die de klinieken ontvangen voor deze trajecten is dan ook niet misselijk te noemen. Dat is zelfs in de media breed uitgemeten en de "nieuwe" revalidatie ruimtes, schieten her en der als nieuwbouw uit de grond! Het ene gebouw nog indrukwekkender dan het ander. Ik stel me wel eens de vraag of een dergelijk overdreven luxe uitstraling wel bijdraagt aan een betere behandeling? Maar dat alleen al doet de vraag rijzen óf hier niet handig gebruik gemaakt word van de drang van de overheid om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk terug te dringen? Immers komen er jaarlijks enkele tienduizenden mensen met whiplashachtige klachten bij. Ik vrees alleen dat hier wederom de verkeerde mensen garen spinnen bij het leed van een individu. Poliklinisch of intern? In de meeste gevallen kan het traject poliklinisch doorlopen worden en in specifieke gevallen ook intern indien men (het team) dat wenselijk acht. Maar meestal word dat gaandeweg het traject bekeken en zal men in eerste instantie poliklinisch worden ontvangen. Men hanteert hierbij vaste criteria waar onder o.a. dat men niet verder dan 70km van de kliniek vandaan mag wonen. Maar ook de persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een rol. Waar zijn deze trajecten op gebaseerd? Men gaat er van uit dat er spraken is van chronische pijn. Chronische pijn wordt door hen vertaald als pijn die langer duurt dan 3 maanden. Chronische pijn is volgens hen het gevolg van de overgevoeligheid (sensatie) van het centrale zenuwstelsel. Men hanteert twéé modellen bij het aanpakken van klachten nl Biomedisch model en Biopsychosociaal model

2 Biomedisch model Hierbij veronderstelt men dat de pijn die gevoeld word, veroorzaakt dan wel in stand gehouden word door een lichamelijk letsel. Dit werkt enkel dan wanneer klachten van korte duur zijn, welke op traditionele wijze zijn te verhelpen. Echter in geval van whiplashverdachtletsel is er geen directe oorzaak te vinden die de pijnklachten verklaren, waar door deze methode niet werkt. Biopsychosociaal model Hierbij is men totaal niet gericht op het vinden van de oorzaak van de pijn! Men focust zich méér op de in stand houdende factoren die bij jou mogelijk een rol zijn gaan spelen nadat je voor het eerst met deze pijn te maken kreeg. Men stelt dat hier door de pijn op de voorgrond is komen te staan in het functioneren. Men stelt hierbij dat niet alleen lichamelijke factoren (spierspanning etc.), maar vooral ook persoonlijke (perfectionisme, streefgedrag etc.) en omgevingsfactoren (werk, gezin, etc.) een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van chronische pijn. Men stuurt dus in deze periode aan op zelfonderzoek op het gebied van bovengenoemde factoren. Men beoogt uiteraard het herstel van functioneren. Maar men stelt daar wel gelijk bij dat je niet volledig van de pijn verlost zult zijn maar enkel beter leert omgaan met de klachten. De behandeling is dus NIET gericht op pijnbestrijding! Wie kom je zoal tegen? Deze trajecten bieden een team van therapeuten en dienstverleners onder één dak, waar onder o.a.; Revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, bewegingsagoog en Ergotherapeut. Revalidatiearts; Deze bekijkt in eerste instantie of het traject wel geschikt voor je is. Ook houd deze zicht op gebruik van medicatie en zonodig zal deze medicatie voorschrijven. Eigenlijk behoud deze het overzicht tussen de diverse disciplines en de uitwerking daar van. Hij/zij evalueert de vorderingen met de diverse therapeuten. Deze bespreekt samen met jou de diverse fasen van het traject na, en bepaalt ook of een traject navolging zal krijgen of niet. Psycholoog; Deze heeft binnen dit traject als taak om met jou je doelen vast te stellen en te kijken wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Tevens bespreekt deze de belemmeringen waar je tegenop loopt vanuit je persoonlijkheid. Stressfactoren thuis en evt traumatische effecten die voortkomen uit het ongeval etc.etc. Maatschappelijk werker/ster; Je krijgt naast persoonlijke problematiek, ook te maken met sociaalmaatschappelijke problemen, zoals reacties en opstellingen van je omgeving. De maatschappelijk werker richt zich op de psychosociale factoren welke je klachten negatief beïnvloeden en op de gevolgen van de klachten in het dagelijks leven. Hij/zij bekijkt samen met jou, welke spanningsbronnen in jou situatie aan de orde zijn. Deze kunnen liggen in; werk- / dagbesteding, relatie, familie vrienden en kennissen, gebrek aan zelfvertrouwen, verwerking/acceptatie, praktische zaken zoals financiën.

3 Aan de hand van een analyse model maakt de maatschappelijk werker samen met jou een plan van aanpak met als doel het verminderen van de spanningsbronnen en het verbeteren van je persoonlijke balans. Fysiotherapeut; Fysiotherapie kan binnen de pijnrevalidatie uit de volgende onderdelen bestaan; 1. Oefentherapie. 2. Ontspanningstherapie (diverse vormen o.a. adem en ontspanningstherapie, haptonomie) 3. Manuele therapie. Bewegingsagoog; Is belast met het sport en spel gebeuren binnen het revalidatietraject. Hij/zij gaat met jou in beweging en houd nauwlettend rapportages bij over het verloop van klachten en bespreekt deze met je. Zo kan je grenzen en beperkingen beter zien en anders opvangen. Ergotherapeut; Deze richt zich op het verbeteren van functioneren binnen activiteiten uit het dagelijkse leven. Dit kunnen oefeningen zijn die u niet (meer) of minder goed kunt uitvoeren. Doelen van ergotherapie kunnen o.a. gericht zijn op; 1. Optimale wijze van uitvoeren activiteiten. 2. Evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. 3. Opbouwen van lichamelijke of mentale belastbaarheid binnen activiteiten. 4. Plezier ervaren in het doen van activiteiten. 5. etc.etc. Praktijk; Zoals je ziet, zit er totaal géén verschil tussen de functie van de diverse beroepsgroepen binnen een revalidatiecentrum, ten opzichten van de diverse beroepsgroepen in je eigen omgeving. Je kan jezelf dus afvragen of je beter af bent in een revalidatiekliniek of via een in het lokale ziekenhuis zitting hebbende revalidatiearts? Overigens zitten er tegenwoordig binnen ieder district wel revalidatie artsen in fysiopraktijken of eigen praktijken. Het grote voordeel van die laatste is wel dat het plannen van behandelingen binnen je eigen dagelijkse structuur passend gemaakt kan worden. Bovendien bespaart het enorm veel reistijd en kosten. Daar naast heeft een revalidatiearts binnen een ziekenhuis, wél de betere mogelijkheden om tóch onderzoek te laten verrichten door specialisten en kan hij de hulp inroepen van die zelfde aanwezige specialisten. Binnen een revalidatiecentrum bestaat dioe mogelijkheid niet en de meeste revalidatiecentra willen hun patiënt niet graag naar buiten hun centrum verwijzen tijdens een traject. Je zou haast denken dat ze bang zijn voor pottenkijkers? Voordelen; Het enige échte voordeel wat de revalidatiecentra hebben is dat ze zich gezamenlijk onder één dak bevinden in een revalidatiekliniek cq centrum. Met de huidige technieken kan men nauw samenwerken en blijft het enige voordeel daarbij dat je zelf niet naar allerlei verschillende adressen hoeft te gaan. Maar zoals ik al aan gaf. Tegenwoordig hebben de meeste streekziekenhuizen ook een eigen revalidatiearts en zelfs steeds vaker een eigen pijnteam.

4 Nadelen; Vaak liggen deze revalidatieklinieken niet om de hoek. Het vergt dus slopende reistijden maar loopt daar naast financieel enorm in de pappieren. Ook hebben zijn lange wachttijden tot (schrik niet!!) wel 2 jaar!!! Daar naast zit men strak in een tijdsschema gepropt, waar door er géén ruimte voor verlet is, zodat dit vaak tot organisatorische problemen kan leiden. Er is géén ruimte voor uitloop van gesprekken cq behandeling omdat na jou de volgende al weer klaar staat. Men heeft soms erg weinig tijd tussen de diverse disciplines, waar door het zéér belastend kan zijn! Profijt; Uiteindelijk is er slechts één ding van belang nl; Heeft zo`n traject wel enig profijt? Om eerlijk te zijn, ben ik van mening dat er op dit moment met het huidige aanbod, weinig extra word geboden! Hiermee bedoel ik, dat wat in de diverse revalidatieklinieken geboden word, géén toegevoegde waarde heeft ten opzichten van een revalidatiearts in een lokaal ziekenhuis, welke zijn cliënt naar de diverse therapeuten stuurt met een gericht doel en de juiste feedback! Daar bij zijn deze trajecten absoluut NIET medisch-wetenschappelijk bewezen. Bovendien vind ik het vreemd, dat de overheid hier zo ontzettend veel subsidie verleent terwijl er andere niet reguliere sectoren elders wel gesteund worden die in Nederland geen voet aan de grond kunnen krijgen. Hier is duidelijk spraken van voorkeursbehandeling van het reguliere circuit! Bovendien is het slagen van zo`n traject van een aantal factoren afhankelijk nl; 1. Om te beginnen heeft zo`n dergelijk traject pas dan zin, als werkelijk alles in het werk is gestelt om het wérkelijke letsel in beeld te krijgen! 2. Dient men daar als patiënt zélf ook absoluut van overtuigt te zijn dat dit gebeurd is. 3. Wanneer men de trajecten aanpast, omdat er nog behoorlijk wat aan schort! Ik zal ze hier onder verder beargumenteren. 1; Het is heel vreemd maar daar waar de een al 10/20 jaar van het kastje naar de muur gestuurd word, word de ander al na 3 tot 4 maanden aangemeld voor whiplash cq pijnrevalidatie. Dat is niet alleen absurd te noemen maar zélfs crimineel, daar iedereen die een beetje op de hoogte is van wat whiplash nou eigenlijk inhoud, weet dat whiplash uitsluitend aan te tonen is vanuit de gevolgschade die het op termijn oplevert. De diagnose whiplash kan dan ook pas na minimaal 1 tot uiteindelijk zelfs 8 jaar worden gesteld! Om dat vast te kunnen stellen, dient men op z`n minst binnen 2 maanden ná het ongeval, foto`s gemaakt te hebben, om überhaupt gevolgschade vast te kunnen stellen uit vergelijkend beeldonderzoek. Wáárom word er dan nóg steeds ontzettend moeilijk gedaan om foto`s te maken als mensen met nekklachten komen na een ongeval? Ik vind dat niet alleen schandalig maar zou het haast crimineel willen noemen! Hiermee onthoud men de patiënt een reële kans op herstel! Maar om daar hier niet te ver over uit te wijden... Dát wetende is het natuurlijk helemaal uit den bozen dat mensen al binnen 1 jaar en na nauwelijks onderzoeken gehad te hebben, in een dergelijk traject (eindstation) geplaatst worden. Men dient éérst zaken te hebben gedaan als foto`s, mri`s en evt spectscan maken en evt dopleronderzoek etc, gedaan te hebben alvorens mensen in een pijntraject te stoppen.

5 2; Niet alleen dienen medisch specialisten er alles aan gedaan te hebben om de oorzaak en het letsel écht boven water te halen. Maar dien je daar als patiënt ook daadwerkelijk van overtuigt te zijn, dát dit ook gedaan is. Als je ook maar enigszins twijfelt, heeft dat uiteindelijk een negatieve invloed op de resultaten! 3; De huidige trajecten houden géén rekening met de individuele problematiek omdat daar gewoonweg geen "tijd" (ruimte) voor gelaten is. Onder individuele trajecten verstaat men enkel dat gesprekken met psychologen en maatschappelijk werker, niet in groepsverband plaats vind en dat men (wanneer men intern zit), niet met een grote groep na afloop dagprogramma over blijft maar hooguit met 4 tot 6 mensen. En dat men hooguit met 2 man op een kamer slaapt ipv in groepsverband. Maar DAT is niet individueel!!!! Individueel betekent, aangepast aan persoonlijke problematiek. Ofwel, als blijkt dat iemand niet voldoende opname capaciteit bezit, het programma aangepast word aan het "kunne" van de patiënt. Als blijkt dat er geen of té weinig vooronderzoek is gedaan als foto`s etc. dat men de patiënt deze alsnog laat maken! En dát gebeurd dus niet want zo`n traject is gebonden aan bepaalde voorwaarden anders is er géén recht op subsidie! Mijn "zéér slechte" ervaring; Ik heb zelf zo`n traject doorlopen en kan niet zeggen dat ik er écht profijt van heb gehad. Ik heb daar eerder niets openbaar over willen zeggen, omdat ik het als een individueel probleem zag (gezien mijn extreem letsel). Maar naar maten dat de jaren verstreken zijn, en ik regelmatig via whiplashinformatie maar ook mijn andere website benadert word, heb ik helaas moeten constateren dat ik helemaal niet zo`n uitzondering ben geweest! Er is zelfs een duidelijke rode draad te zien en telkens rijst weer de vraag wie of dat er het meeste wel bij vaart; Jij als patiënt óf zij die de subsidies ontvangen en daar naast de pittige rekeningen sturen, want het gaat wél dubbelop he. In mijn geval is het pure tijdverdrijf, geld en energie verkwisting geweest! Alles wat ik daar wél opgestoken heb, had ik ook in mijn eigen omgeving op kunnen doen, ik denk dat ik dan alleen géén illusie en frustratie rijker zou zijn geweest ondanks dat ik er (net als altijd) met een geheel open vizier ingestapt ben! En denk nou niet, hmm, tjha, klagen kan hij goed... Helaas, "allen" daar waren eensgezind in hun mening. Ik was erg scherp van geest, had mijn zaakjes geestelijk héél goed op een rijtje en werd dagelijks de hemel in geprezen vanwege mijn gezonde kijk op zaken en de aanpak daar van. Ik wil hier enkel alleen maar waarschuwen en helderheid scheppen in de o zo (bewust) vaag gehouden wereld van whiplash. Want ook op niveau van revalidatieklinieken word misbruik gemaakt. ZIJ bepalen en als je er niet in mee gaat óf je word té bijdehand, dan lig je er uit en krijg je het stempel "niet gemotiveerd" of een andere oprit titel, ondanks dat ze je dagelijks de hemel in hebben geprezen! Aanleiding; De aanleidingen van deze trieste conclusie, komen van de revalidatiekliniek zelf. Zowel in algemene als persoonlijke zin, is er op grote schaal geblunderd. U mag zelf na het lezen van mijn verhaal, bepalen of het allemaal onkunde of misschien wel opzet is geweest!

6 Niks individueel; Om te beginnen is er nóóit naar mijn klachten/belemmeringen geluisterd. Ik heb vanaf het begin, héél duidelijk aangegeven dat de aangeboden informatie op onverklaarbare wijze niet bleef hangen. Ondanks dat ik poliklinisch én in een zgn individueel behandel traject zat, is er totaal niet op gereageerd. Nee, men stoomde op volle toeren door en toen ik kennelijk te vervelend werd, kreeg ik te horen; "Daar hebben we géén tijd voor" immers voorziet ons programma qua tijd daar niet in. Bovendien, dit is het en verder niets! Dit leverde "toen" enorme frustratie op voor mij omdat ik van huis uit erg perfectionist! Maar óók naar de uitleg van mijn pijnen werd niet geluisterd. Ook "later" leverde dat de nodige boosheid op, toen bleek uit ander onderzoek wat ik later heb laten doen, er iets ernstig mis bleek te zijn met mijn hersenfuncties. Mijn opnameknop van de hardeschijf is defect waardoor ik niets meer op kan nemen! Maar daar over later meer. Gemis dagopvang; Men had chronisch personeel te kort kennelijk want waren er in het proeftraject nog 2 dagelijkse begeleiders aanwezig, in het uiteindelijke behandeltraject moesten we het met slechts één begeleider stellen. Deze kwam notabene al tegen 8 uur om vervolgens om half vier al weer vertrokken te zijn. Herhaaldelijk hebben wij (ik en mijn medepatiënten), aangegeven dat we het niet van belang vonden dat er s`ochtends een begeleider aan het ontbijt zat. Maar dat het wél wenselijk was om de begeleider s`middags tot s`avonds 22 uur te hebben, zoals eerder was gesuggereerd. We gaven aan dat ná de laatste therapieën wanneer we tot rust kwamen, pas de échte vragen en knelpunten naar boven kwamen en dat juist op dát moment opvang en begeleiding van belang was. Maar ook hier werd totaal NIETS mee gedaan! Uiteindelijk betekende dit dat men allemaal aan die gene ging hangen die het meest zelfverzekerd was en in ons geval was ik dat verreweg. Met gevolg dat ik er nog een hele lading toestanden bij kreeg van mede patiënten. En zeg nou zelf, als je ziet dat een ander psychisch in de problemen komt, dan help je hem/haar want uiteindelijk krijg je wel een band met elkaar. Te gek voor woorden; Toen we in de tweede week ook nog eens onze begeleider betrapte op het wegnemen van "ons" broodbeleg voor privé doeleinden, knapte er iets enorm in mij. We hebben er onderling schande van gesproken en helemaal omdat hij het nog ruiterlijk had toegegeven zonder blikken of blozen. We hebben toen met alle betrokkenen besloten om maar verder ons mond te houden, uit angst dat we uiteindelijk tóch zelf de dupe zouden kunnen worden. Maar het mag duidelijk zijn dat er totaal geen persoonlijke begeleiding meer bij was want dit soort mensen vertrouw ik mijn diepste gevoelens nevver nóóit toe! Besodemieterderij? Ook heb ik herhaaldelijk informatie gevraagd over mogelijke onderzoeken. Maar men kon me hier niet mee helpen volgens eigen zeggen en haalde dan de schouders op. Ook was het NIET mogelijk om van hun, een verwijsbrief te krijgen voor het laten maken van foto`s en/of mri, ondanks dat ze wél aangaven dat ze het vreemd vonden dat deze nog nóóit gemaakt waren. Maar men suggereerde dat ze daar té weinig kennis toe bezaten en ik daar maar voor naar de huisarts moest gaan???? Tóch vreemd dat ik 3 jaar later uitgerekend de naam van de revalidatiearts onder aan de lijst van zgn meeleesgroep van de Whiplash Richtlijnen??? Mijn revalidatiearts wist dus wel degelijk drommels goed hoe de vork aan de steel zat. Máár hij had er voor gekozen om "tegen" whiplash als zodanig te zijn, en dus zoek het maar uit! Dat berust niet op vergissingen maar moedwillig onthouden van adequate informatie!

7 Schade? Door hun gehele handelswijze, heb ik beslist enorme extra schade geleden naast dat het me héél veel energie, tijd en geld gekost heeft! Had men accuraat gehandeld, had men (nét zoals 2 jaar later het revalidatiecentrum voor psychosomatische klachten deed), geconcludeerd dat er té weinig of liever gezegd, géén onderzoek was verricht naar de oorzaak van mijn letsel. Had men alsnog de juiste onderzoeken laten verrichten en had ik niet nóg eens 2 jaar van het kastje naar de muur gestuurd geweest om er uiteindelijk tóch achter te komen dat ik een acute nekhernia en ernstig hersenletsel aan het ongeval had overgehouden! Dan was de ingetreden degeneratie misschien "tijdig" ontdekt geweest en had men erger kunnen voorkomen! Dan had ik niet dagelijks zélf na hoeven te denken en dingen hoeven te bedenken om zélf een traject te zoeken en samen te stellen én was ik daar wellicht een stuk verder mee. Had ik niet zo veel toestanden met het UWV gehad en wél een volledige uitkering mogen ontvangen ipv het zakcentje (want méér is het niet) wat ik nu krijg. Had ik niet al die beroepzaken aan hoeven te spannen! En had ik vooral, misschien zelfs wel véél minder pijn en dát is waar het in beginsel om begon! Maatschappelijk NIET geaccepteerd ; Één punt heb ik in het geheel nog niet genoemd en wil ik hierbij alsnog aantekenen. Zodra men in een pijnrevalidatietraject verzeilt raakt, zijn deze als volgt ingedeeld. week 1 tm 4 afbreuk aangeleerde en ondergrens opzoeken week 4 tot 6 uitlijnen nieuwe informatie week 6 tm 8 in praktijk opbouwen nieuw geleerde Die 8e week volgt mééstal na 2 maanden in de vorm van een "terugkom week" Hier gaat men kijken óf men idd in staat is geweest om hét geleerde vast te houden om binnen de belastbaarheidgrenzen te blijven. Échter zit hier een héél grote discrepantie in nl, dat UWV, verzekeraars en werkgevers dit niet als acceptabel willen zien! Je mag dus feitelijk maar weinig doen, maar gelijkertijd zegt het UWV, u kunt gewoon dagelijks werk verrichten dús géén inkomsten! Ofwel, je word financieel ( door het UWV) verplicht om je hele revalidatietraject maar meteen door het toilet te spoelen! DIT zou bij wet verboden moeten worden!!

8 Resumé; Ondanks mijn eigen zéér slechte ervaringen in revalidatiekliniek Het Roessingh, ben ik er van overtuigd dat zgn pijntrajecten "goed" kunnen zijn! Máár... Dan moet het op professionele wijzen gebracht worden. Moet de patiënt wérkelijk in alle opzichten de belangrijkste partij zijn! Moeten absoluut alle onderzoek zijn verricht welke mogelijk zijn, om oorzaak aan het licht te brengen. Moet de patiënt ook daadwerkelijk het gevoel hebben dát dit ook is gebeurt. Moet er minimaal 1 óf méér jaren verstreken zijn ná het oplopen van de klachten en deze onophoudelijk aanwezig zijn geweest. Moet er een kwaliteitscontrole gehouden worden. Moet adviezen van revalidatiecentra bindend zijn (mits aan alle voorwaarden voldaan is) voor UWV, verzekeraars en ander maatschappelijk belanghebbende zodat een patiënt nóóit in twéé werelden tegelijk dient te leven! Indien het zó uitgevoerd word, denk ik dat het velen enorm verder zal kunnen helpen! Maar zoals het tot op heden gebracht word, dient het enkel de verkeerde partijen en in de minste plaats de patiënt! Note; Uiteraard zijn er tot op heden ook positieve berichten te vernemen. Maar deze had men óók bereikt via hulpverleners uit eigen directe omgeving (psychologen en maatschappelijk werkers) en via de minder kostbare praktijken van artsen in de streek-ziekenhuizen. Naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of opmerkingen? Je kunt me altijd bereiken voor de meest uiteenlopende zaken via de contact pagina. Paul van Doormalen Webmaster

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren. Ik werd eindelijk serieus genomen. Revalidatiecentrum voor kinderen en jeugd Reigerbos,

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling Libra R&A locatie Blixembosch Chronische pijn revalidatiebehandeling Als langdurige pijnklachten voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen, kan revalidatie zinvol zijn. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda

Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda 1. Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u chronische pijnklachten heeft en er behoefte is aan professionele

Nadere informatie

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft H.307216.0714 Waar kunt u terecht als u kanker heeft Inleiding Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) H.71889.0815 Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) Inleiding De revalidatiearts heeft u aangemeld voor poliklinische revalidatie behandeling. Samen met u stelt de revalidatiearts een revalidatiebehandelplan

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is chronische pijn en vermoeidheid? 3 Chronische pijn en vermoeidheid bij tieners 4 Rustig aan of toch

Nadere informatie

Revalidatie bij chronische pijn

Revalidatie bij chronische pijn REVALIDATIE Revalidatie bij chronische pijn Poliklinische revalidatie bij chronische pijn In deze folder informeren wij u over het revalidatieprogramma voor mensen met chronische pijnklachten in het Laurentius

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie Pijn beïnvloedt uw dagelijks leven minder UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Als u vanwege uw pijnklachten naar de revalidatiearts

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke

Nadere informatie

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie Oncologische revalidatie Inleiding Kanker verandert uw leven van de één op de andere dag. De afdeling Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een gespecialiseerd behandelteam voor mensen

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

revalidatie bij chronische pijn

revalidatie bij chronische pijn patiënteninformatie revalidatie bij chronische pijn de intakeprocedure U heeft chronische pijnklachten aan uw spieren of gewrichten. Het kan zijn dat er geen duidelijke oorzaak is gevonden voor uw pijnklachten.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Pijnvoorlichting Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Heeft u al lang pijnklachten? Heeft de behandeling bij u niet of niet voldoende geholpen?

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Chronische pijn volwassenen

Chronische pijn volwassenen Informatie voor de patiënt Chronische pijn volwassenen Laat zien wat je kunt Chronische pijn De behandeling van pijnpatiënten is gewoonlijk gericht op pijnbestrijding, dat wil zeggen op het doen verminderen

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) Informatie voor jongeren (10-18 jaar)

Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) Informatie voor jongeren (10-18 jaar) Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) Informatie voor jongeren (10-18 jaar) Inleiding Jongeren kunnen last hebben van lichamelijke klachten zonder dat er voor deze klachten een

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

REVALIDATIE. Chronische pijn

REVALIDATIE. Chronische pijn REVALIDATIE Chronische pijn Chronische pijn Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten

Nadere informatie

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Poliklinische behandeling

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Poliklinische behandeling Informatie voor de patiënt Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Poliklinische behandeling Laat zien wat je kunt Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Door

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis

Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis Revalidatie alle aandacht 2 Pijnrevalidatie In deze folder willen wij u graag iets meer vertellen over pijn en over het pijnrevalidatieprogramma zoals dat op de

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Wat is een beroerte (CVA) precies? De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor cerebro vasculair accident. Letterlijk

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. Orbis Revalidatie

Pijnrevalidatie. Orbis Revalidatie Pijnrevalidatie Orbis Revalidatie Inleiding U hebt al langere tijd last van pijn in uw houdings- en bewegingsapparaat, oftewel in uw spieren, pezen, botten of gewrichten. Er is sprake van lichamelijke

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

A-specifieke lage rugpijn

A-specifieke lage rugpijn A-specifieke lage rugpijn A-SPECIFIEKE LAGE RUGPIJN INLEIDING Lage rugpijn komt veel voor. Bij de meeste mensen worden geen duidelijke afwijkingen gevonden. Artsen spreken dan over a-specifieke lage rugpijn.

Nadere informatie

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma Revalidatie Fibromyalgieprogramma Inleiding Sinds een aantal jaren kent Heliomare revalidatie het speciale programma Leren omgaan met fibromyalgie. Dit programma is in het leven geroepen om op maat gesneden

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij jongeren Klinische behandeling

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij jongeren Klinische behandeling Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij jongeren Klinische behandeling informatie voor de patiënt Behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson Revalidatie en therapie Behandelprogramma Parkinson Inhoudsopgave Inleiding...4 De ziekte van Parkinson...4 Het Parkinsonbehandelteam...5 De revalidatiearts...6 De fysiotherapeut...6 De ergotherapeut...6

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren Libra R&A Revalidatie Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij kinderen en jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling Poliklinische revalidatiebehandeling bij pijn Revalidatieprogramma voor mensen met complexe pijnproblematiek Naast revalidatieprogramma s voor mensen met problemen op het gebied van houding en beweging

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Workshop Can DO. Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven

Workshop Can DO. Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven Workshop Can DO Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven Leeuwarden 23 april 2015 Diagnose MS Impact: Plaats, datum, tijd, behandelaar Vooronderstellingen t.a.v. Multiple Sclerose

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie achteruit. U kunt zich hierdoor

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek rugpijnteam (MARS) bij Orbis Revalidatie. Binnen dit team wordt

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Polikliniek Revalidatie

Polikliniek Revalidatie Revalidatie Geneeskunde Polikliniek Revalidatie Volwassenen Inleiding Uw revalidatiearts heeft in overleg met u besloten dat u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie. U revalideert om te herstellen

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke

Nadere informatie

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen,

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts,

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker Revalidatie Revalidatie bij kanker Vermoeidheid bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is.

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is. Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie? Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. Zuyderland Revalidatie

Pijnrevalidatie. Zuyderland Revalidatie Pijnrevalidatie Bezoekadres Zuyderland Revalidatie Meldpunt: West 07 Dr. H. van der Hoffplein 1 6162 BG Sittard-Geleen Telefoon: 088-459 9718 Zuyderland Revalidatie Postadres Zuyderland Revalidatie Postbus

Nadere informatie

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie Inleiding Intake U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts, diabetesverpleegkundige of een diëtist. Ondanks

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. NAH-revalidatie. Cliënteninformatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid.

Pijnrevalidatie. NAH-revalidatie. Cliënteninformatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid. Cliënteninformatie Informatie NAH-revalidatie Vernieuwend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Attent F16.042013 Samen Pijnrevalidatie Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Enschede Postbus 310 7500 AH

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie hersenz special Kort lontje > Agressie > oorzaken > gevolgen van een kort lontje > het korte lontje VAN marcel > Ingeborg harberts, behandelaar bij Hersenz > tips: stop denken doen / bedenk alternatieven

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Verder met pijn

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Verder met pijn UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn 1 Verder met pijn 2 UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord

Nadere informatie

1 Revalidatie bij kanker

1 Revalidatie bij kanker De ziekte kanker is ingrijpend en kan uw leven flink overhoop halen. Tijdens en na de behandeling kunt u allerlei klachten krijgen. Soms gaat uw conditie achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker.

Nadere informatie

Verder met pijn. Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord

Verder met pijn. Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding Uw revalidatiearts heeft u doorverwezen naar het Verder met Pijn programma van het Pijnrevalidatieteam.

Nadere informatie

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn Het chronischepijnprogramma Beter omgaan met chronische pijn De revalidatiearts heeft u geadviseerd het revalidatieprogramma voor chronische pijn te volgen. In deze brochure stellen we het programma aan

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die

Nadere informatie

Langdurige gezondheidsklachten?

Langdurige gezondheidsklachten? Langdurige gezondheidsklachten? En wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse leven? Werk met Winnock Zorg aan duurzaam herstel van functioneren en wees uw klachten de baas Printversie Winnock Zorg 2015

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u?

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? Stap 1 van het longrevalidatietraject UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Een chronische longaandoening

Nadere informatie