Phoenix. Software V Gebruikershandleiding. voor vormsnijregelingen van Hypertherm met aanraakscherm Revisie 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phoenix. Software V9.74.0. Gebruikershandleiding. voor vormsnijregelingen van Hypertherm met aanraakscherm 806405 Revisie 8"

Transcriptie

1 Phoenix Software V Gebruikershandleiding voor vormsnijregelingen van Hypertherm met aanraakscherm Revisie 8

2 2013 Hypertherm, Inc. ArcGlide, COMMAND, EDGE Pro, EDGE Pro Ti, HPR, HSD, HyIntensity Fiber Laser, Hypernet, Hypertherm, MicroEDGE Pro, Phoenix, Powermax en Sensor zijn handelsmerken van Hypertherm Inc. en mogelijk gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, het Microsoft-logo en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

3 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 Nederlands / Dutch Mei 2013 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA

4 Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH USA Tel (Main Office) Fax (All Departments) (Main Office ) Tel (Technical Service) (Technical Service ) Tel (Customer Service) (Customer Service ) Tel (Return Materials Authorization) Fax (Return Materials Authorization) (RMA ) Hypertherm Plasmatechnik GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee 6 D Hanau-Wolfgang, Deutschland Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (S) Pte Ltd. 82 Genting Lane Media Centre Annexe Block #A01-01 Singapore , Republic of Singapore Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd. Unit 301, South Building 495 ShangZhong Road Shanghai, PR China Tel Fax Hypertherm Europe B.V. Vaartveld SE Roosendaal, Nederland Tel Fax Tel (Marketing) Tel (Technical Service) Tel (Technical Service) Hypertherm Japan Ltd. Level 9, Edobori Center Building Edobori, Nishi-ku Osaka Japan Tel Fax Hypertherm Brasil Ltda. Rua Bras Cubas, 231 Jardim Maia Guarulhos, SP - Brasil CEP Tel Fax Hypertherm México, S.A. de C.V. Avenida Toluca No. 444, Anexo 1, Colonia Olivar de los Padres Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P Tel Fax Hypertherm Korea Branch #3904 Centum Leaders Mark B/D, 1514 Woo-dong, Haeundae-gu, Busan Korea, Tel Fax 07/18/12

5 Inhoud Veiligheid... 1 Veiligheidsinformatie Herkennen...1 Veiligheidsinstructies Volgen...1 Elektrische Gevaren...1 Elektrische Schok Kan Dodelijk Zijn...2 Snijden Kan Brand of Een Explosie Veroorzaken...3 Brandpreventie...3 Explosies voorkomen...3 Giftige Dampen Kunnen Letsel Veroorzaken of Dodelijk Zijn...4 Aardbeveiliging...5 Statische Elektriciteit Kan De Printplaten Beschadigen...5 Veiligheid van Persgasapparatuur...6 Gascilinders Kunnen Ontploffen Bij Beschadiging...6 Een Plasmaboog kan letsel en brandwonden veroorzaken...6 Boogstralen kunnen de ogen en huid verbranden...7 Gebruik van een pacemaker en hoorapparaat...8 Lawaai kan het gehoor beschadigen...8 Een plasmaboog kan bevroren leidingen beschadigen...8 Informatie over het opvangen van droog stof...9 Laserstraling Symbolen en markeringen Waarschuwingslabels Productrentmeesterschap Inleiding Nationale en plaatselijke wet-en regelgeving Certificeringsmerktekens Verschillen in nationale normen Veilige installatie en veilig gebruik van apparatuur voor vormsnijden Procedures voor periodieke inspectie en tests Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 i

6 Geschiktheid van testpersoneel...16 Differentieelschakelaars (RCD s)...16 Integratie tot hogere systemen...17 Rentmeesterschap van het milieu Inleiding...19 Nationale en plaatselijke milieuvoorschriften...19 De RoHS-richtlijn...19 Juiste afvoer van Hypertherm-producten...19 De AEEA-richtlijn...19 De REACH-regelgeving...20 Correcte behandeling en veilig gebruik van chemische stoffen...20 Uitstoot van dampen en luchtkwaliteit...20 Licentieovereenkomst krimpfolie De CNC bedienen Operatorconsole...25 Lcd-aanraakscherm...25 Lcd-beeldscherm...26 Schermnavigatie...26 Help...27 Bladwijzers tonen...28 Geautomatiseerde bediening...28 Align Wizard...28 CutPro Wizard...29 Phoenix gebruiken met een toetsenbord...29 Pc-toetsenbord...29 Aangepast toetsenpaneel...32 De Phoenix-software bijwerken...36 De software bijwerken...36 De Help-functie bijwerken...36 De snijtabellen bijwerken...36 Een back-up van aangepaste snijtabellen maken...37 De snijtabellen bijwerken...37 De handleidingen bijwerken...37 Het hoofdscherm Voorbeeldvenster...40 Watch Window...40 Schermtoetsen...40 ii Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

7 Onderdelen laden Een onderdeel van de Vormenbibliotheek laden Een onderdeel laden Een onderdeel van een hostcomputer downloaden Onderdeelbestanden op schijf opslaan Onderdeelbestanden naar een hostcomputer uploaden DXF-bestanden importeren Onbewerkte DXF-bestanden Onderdelen schikken Onderdelen herhalen Rechte herhaling Zigzag herhaling Onderdelen uitlijnen Align Wizard Onderdelen handmatig uitlijnen Onderdelen nesten Handmatig nesten Instellingen Nester Handmatige Nester gebruiken Onderdelen toevoegen Een nest opslaan HyperNest CNC automatisch nesten HyperNest instellen op de CNC Nesten gebruiken Een onderdeel van een nest verwijderen Overzicht nest Hoofdscherm Voorbeeld van nest Onderdelen snijden CutPro Wizard Snijden in handmatige modus Multitasking Snijden onderbreken Handmatige bediening Schulpsnijden Handmatige opties Begin assen True Hole-verificatie Tips voor plasmasnijden Problemen met de snijkwaliteit Basisstappen om de snijkwaliteit te verbeteren Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 iii

8 Tips voor schuin snijden Typen van afgeschuinde sneden Tips voor schuin snijden Instellingen venster Snijden en Watch Window Instellingen Snijden Status/Programmacode Instellingen Watch Window Meerdere Watch Windows Snijprocessen en snijtabellen Overzicht proces Snijprocessen en onderdeelprogramma s Voordat u begint Processen geselecteerd in Speciale instellingen Systeemmodellen geselecteerd in Stationconfiguratie Wanneer kunt u Plasma 1 en 2 en Marker 1 en 2 gebruiken? Rechten activeren in Speciale instellingen Het scherm Snijden, het scherm Proces en de snijtabellen Scherm Snijden Scherm Proces Tijdschema s Een snijproces opslaan Veelgebruikte schermtoetsen Plasmasnijtabel De snijtabellen gebruiken voor de HPRXD Technologische ontwikkelingen Dun roestvrij staal met inox (HDi) Fijn koolstofstaal Onderwatersnijden koolstofstaal A schuin koolstofstaal Markerproces Een markerproces uitvoeren Snijslijtdelen gebruiken voor markeren Zuurstofgasproces Scherm Zuurstofgasproces Zuurstofgassnijtabel Fiberlaserproces Het scherm Fiberlaserproces Fiberlasersnijtabellen Een gefaseerde doorsteek instellen Fiberlasermarkering en -verdamping iv Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

9 Laserproces (niet-fiberlaser) Lasersnijtabellen (niet-fiberlaser) Waterstraalproces Scherm Waterstraalproces Waterstraalsnijtabellen Wijzigingen aan een snijtabel opslaan Een nieuwe snijtabel maken De nieuwe snijtabel ophalen Toortshoogteregelingen ArcGlide THC Bedieningsmodi voor ArcGlide Handmatige modus Automatische modi Spanningsregeling uit Boogspanningsmodus instellen Bemonsterde boogspanningsmodus Sensor THC Bedieningsmodi voor Sensor THC Handmatige modus Automatische modi Boogspanningsmodus instellen Bemonsterde boogspanningsmodus De boogspanning wijzigen Offsets THC-spanning De schermtoetsen Spanning vergroten en Spanning verlagen Initiële hoogtemeting Een eerste IHS uitvoeren Bedieningsvolgorde voor THC Het scherm THC-proces THC-modus Snijtabelwaarden Opties Automatische instelling Instellingen marker THC-modus Snijtabelwaarden Opties Automatische instelling Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 v

10 Watch Window Sensor THC ArcGlide Statusberichten Diagnosescherm ArcGlide Command THC-instellingen Hoofdscherm Command THC Modus Automatische THC Modus Handmatige THC Machine-interface Diagnose en problemen oplossen Remote Help Hulp bij HPR-fout CNC-informatie De functie Oscilloscoop gebruiken Het Oscilloscoopbestand opslaan Een Oscilloscoopbestand laden Een Oscilloscoopbestand weergeven HPR-plasmasysteem Powermax65-, 85- en 105-systemen Diagnosescherm Fiberlaser Diagnosescherm MAXPRO Berichten over storingen en fouten Storingen Fouten Berichten over storingen Foutberichten Slijtdelen vervangen Systeembestanden opslaan vi Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

11 Veiligheid VEILIGHEIDSINFORMATIE HERKENNEN De symbolen in dit hoofdstuk worden gebruikt om potentiële gevaren te identificeren. Wanneer u een veiligheidssymbool in deze handleiding of op uw machine ziet, moet u er rekening mee houden dat er gevaar voor persoonlijk letsel is en moet u de bijbehorende instructies volgen om het gevaar te voorkomen. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOLGEN Lees alle veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding en de veiligheidslabels op uw machine aandachtig. Houd de veiligheidslabels op uw machine in goede conditie. Vervang ontbrekende of beschadigde labels onmiddellijk. Leer hoe u de machine op de juiste manier bedient en hoe u de bedieningselementen gebruikt. Laat niemand de machine bedienen zonder de nodige instructies. Houd uw machine in goede conditie. Niettoegestane wijzigingen aan de machine kunnen een invloed hebben op de veiligheid en de levensduur van de machine. GEVAAR WAARSCHUWING VOORZICHTIG Hypertherm volgt de richtlijnen van het American National Standards Institute voor signaalwoorden en symbolen in verband met veiligheid. Een signaalwoord GEVAAR of WAARSCHUWING wordt gebruikt in combinatie met een veiligheidssymbool. GEVAAR identificeert de meest ernstige gevaren. De veiligheidslabels GEVAAR en WAARSCHUWING bevinden zich op uw machine dicht bij specifieke gevaren. De veiligheidsaanduiding GEVAAR staat voor verwante instructies in de handleiding die ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben als ze niet correct worden gevolgd. De veiligheidsaanduiding WAARSCHUWING staat voor verwante instructies in deze handleiding die letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben als ze niet correct worden gevolgd. De veiligheidsaanduiding VOORZICHTIG staat voor verwante instructies in deze handleiding die beperkt letsel of schade aan de apparatuur tot gevolg kunnen hebben als ze niet correct worden gevolgd. ELEKTRISCHE GEVAREN Alleen opgeleid en bevoegd personeel mag deze apparatuur openen. Als de apparatuur permanent is aangesloten, moet u deze uitschakelen en een lock-out/tag-out procedure (beveiliging tegen onbedoeld opstarten) toepassen voordat de zijpanelen worden geopend. Als de apparatuur van stroom wordt voorzien via een kabel, moet u de eenheid loskoppelen voordat de zijpanelen worden geopend. Afsluitbare aan/uit-schakelaars of stekkerdeksels moeten door anderen worden voorzien. Wacht 5 minuten na het uitschakelen van de stroom voordat u de zijpanelen opent, zodat de opgeslagen energie kan ontladen. Als de apparatuur stroom nodig heeft wanneer de zijpanelen zijn geopend voor onderhoud, bestaat het risico op een vlamboogexplosie. Volg ALLE regionale vereisten (NFPA 70E in de VS) voor een veilige manier van werken en voor persoonlijke beschermingsmiddelen bij het onderhoud van apparatuur die onder stroom staat. De zijpanelen moeten worden gesloten en de juiste aardingscontinuïteit naar de zijpanelen moet worden gecontroleerd voordat de apparatuur wordt gebruikt nadat deze werd verplaatst, geopend of onderhouden. Volg deze instructies altijd om de stroom los te koppelen voordat u slijtdelen van de toorts inspecteert of verwisselt. Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 1

12 Veiligheid ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN Aanraken van elektrische onderdelen die onder spanning staan, kan een dodelijke schok of ernstige brandwonden tot gevolg hebben. Door het plasmasysteem te bedienen, wordt een elektrisch circuit tussen de toorts en het werkstuk tot stand gebracht. Het werkstuk en alle delen die het werkstuk aanraken, maken deel uit van het elektrische circuit. Raak nooit het toortshuis, het werkstuk of het water in een watertafel aan wanneer het plasmasysteem in gebruik is. Elektrische schokken voorkomen Alle plasmasystemen van Hypertherm gebruiken hoogspanning tijdens het snijproces (200 tot 400 VDC zijn gebruikelijk). Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u dit systeem gebruikt: Draag geïsoleerde handschoenen en laarzen en houd uw lichaam en kleding droog. Ga niet op een nat oppervlak staan, zitten of liggen wanneer u het plasmasysteem gebruikt en raak geen nat oppervlak aan. Isoleer uzelf van het werkstuk en de aarde met behulp van droge isolatiematten of bekleding die groot genoeg is om fysiek contact met het werkstuk of de aarde te voorkomen. Als u in of in de buurt van een vochtige omgeving werkt, moet u extra voorzichtig zijn. Zorg voor een aan/uit-schakelaar dicht bij de stroombron die voorzien is van de juiste zekeringen. Met deze schakelaar kan de operator de stroombron snel uitschakelen in een noodgeval. Wanneer u een watertafel gebruikt, moet deze voorzien zijn van een correcte aardaansluiting. Installeer en aard deze apparatuur volgens de instructies in de gebruikershandleiding en in overeenstemming met de nationale en regionale voorschriften. Controleer de voedingskabel regelmatig op schade of barsten in de kabelmantel. Vervang een beschadigde voedingskabel onmiddellijk. Blote draden kunnen dodelijk zijn. Inspecteer en vervang versleten of beschadigde toortsslangen. Pak het werkstuk, inclusief het snijafval, niet op tijdens het snijden. Laat tijdens het snijproces het werkstuk op zijn plaats of op de werktafel liggen met de aardkabel eraan bevestigd. Voordat u toortsonderdelen controleert, reinigt of vervangt, moet u de hoofdstroom uitschakelen of de stroombron loskoppelen. U mag de veiligheidsvergrendelingen nooit overbruggen of buiten werking stellen. Voordat u een stroombron of zijpaneel van het systeem verwijdert, moet u de elektrische voeding loskoppelen. Wacht 5 minuten na het loskoppelen van de hoofdstroom zodat alle condensators kunnen ontladen. Gebruik het plasmasysteem alleen als de kappen van de stroombron geïnstalleerd zijn. Blootliggende aansluitingen van de stroombron vormen een ernstig elektrisch gevaar. Voor het aansluiten van de voeding moet u eerst de juiste aardgeleider aansluiten. Elk plasmasysteem van Hypertherm kan alleen worden gebruikt met specifieke Hypertherm-toortsen. Gebruik geen andere toortsen die kunnen oververhitten en een veiligheidsrisico vormen. 2 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

13 Veiligheid SNIJDEN KAN BRAND OF EEN EXPLOSIE VEROORZAKEN Brandpreventie Controleer of de werkplek veilig is voordat u begint te snijden. Houd een brandblusapparaat in de buurt. Verwijder alle brandbare stoffen binnen 10 m van de snijplek. Laat heet metaal schrikken of afkoelen voordat u het vastneemt of voordat u het in contact laat komen met brandbare materialen. Snijd nooit containers die mogelijk brandbare materialen bevatten. Deze moeten eerst worden leeggemaakt en gereinigd. Ventileer mogelijk ontvlambare omgevingen voordat u begint te snijden. Bij het snijden met zuurstof als plasmagas, is een afvoerventilatiesysteem vereist. Explosies voorkomen Gebruik het plasmasysteem niet als er mogelijk explosief stof of explosieve dampen aanwezig zijn. Snijd geen onder druk staande cilinders, leidingen of gesloten containers. Snijd geen containers waarin brandbare materialen werden opgeslagen. WAARSCHUWING Explosiegevaar Argon-waterstof en Methaan Waterstof en methaan zijn ontvlambare gassen met ontploffingsgevaar. Houd vlammen uit de buurt van cilinders en slangen die mengsels met methaan of waterstof bevatten. Houd vlammen en vonken uit de buurt van de toorts wanneer u methaan of argon waterstof als plasmagas gebruikt. WAARSCHUWING Explosiegevaar Onder Water Snijden met Stookgassen Snijd geen aluminium onder water of wanneer de onderkant van het aluminium in contact staat met water. Aluminium onder water snijden of wanneer de onderkant van het aluminium in contact staat met water, kan resulteren in een explosieve situatie die kan ontploffen tijdens het plasmasnijden. WAARSCHUWING Ontploffing van Waterstof bij Snijden van Aluminium Snijd niet onder water met stookgassen die waterstof bevatten. Snijden onder water met stookgassen die waterstof bevatten, kan leiden tot een explosieve situatie die kan ontploffen bij het plasmasnijden. Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 3

14 Veiligheid GIFTIGE DAMPEN KUNNEN LETSEL VEROORZAKEN OF DODELIJK ZIJN De plasmaboog zelf is de warmtebron die wordt gebruikt voor het snijden. Hoewel de plasmaboog niet wordt beschouwd als een bron van giftige dampen, kan het materiaal dat wordt gesneden een bron zijn van giftige dampen of gassen die zuurstof verdrijven. De geproduceerde dampen zijn afhankelijk van het metaal dat wordt gesneden. Metalen waarbij giftige dampen kunnen vrijkomen, zijn onder meer roestvast staal, koolstofstaal, zink (gegalvaniseerd) en koper. In bepaalde gevallen kan het metaal voorzien zijn van een coating die giftige dampen kan afgeven. Giftige coatings zijn onder meer lood (in bepaalde verven), cadmium (in bepaalde verven en lasmaterialen) en beryllium. De gassen geproduceerd door plasmasnijden zijn afhankelijk van het materiaal dat wordt gesneden en de snijmethode, maar kunnen bestaan uit ozon, stikstofoxiden, zeswaardig chroom, waterstof en andere stoffen die aanwezig zijn in of worden afgegeven door het gesneden materiaal. Beperk de blootstelling aan dampen geproduceerd door industriële processen tot een minimum. Afhankelijk van de chemische samenstelling en de concentratie van de dampen (en andere factoren zoals ventilatie), bestaat het risico op fysieke kwalen, zoals geboorteafwijkingen of kanker. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de apparatuur en de locatie om de luchtkwaliteit te testen in de ruimte waar de apparatuur wordt gebruikt en om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit op de werkplek voldoet aan alle regionale en nationale normen en voorschriften. Het niveau van de luchtkwaliteit op een relevante werkplek is afhankelijk van plaatsspecifieke variabelen zoals: Tafelontwerp (nat, droog, onder water). Materiaalsamenstelling, oppervlakteafwerking en samenstelling van coatings. Tischkonstruktion (nass, trocken, Unterwasser). Volume van verwijderd materiaal. Duur van het snijden of gutsen. Grootte, luchtvolume, ventilatie en filtratie van de werkplek. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Aantal gebruikte las- en snijsystemen. Andere processen op de plaats die dampen kunnen produceren. Als de werkplek aan nationale of regionale voorschriften moet voldoen, kunnen alleen ter plaatse uitgevoerde controles of testen bepalen of de waarden boven of onder de toegestane limieten liggen. Ga als volgt te werk om het risico op blootstelling aan dampen te beperken: Verwijder alle coatings en oplosmiddelen van het metaal voor het snijden. Gebruik een plaatselijk afvoerventilatiesysteem om de dampen uit de lucht te verwijderen. Adem geen dampen in. Draag ademhalingsapparatuur met luchttoevoer voor het snijden van metaal dat een coating met giftige stoffen heeft, giftige stoffen bevat of vermoedelijk giftige stoffen bevat. Personen die las- of snijapparatuur en ademhalingsapparatuur met luchttoevoer gebruiken, moeten bevoegd en opgeleid zijn in het juiste gebruik van dergelijke apparatuur. Snijd nooit containers die mogelijk giftige materialen bevatten. Maak de container eerst leeg en reinig deze grondig. Controleer of test de luchtkwaliteit ter plaatse indien nodig. Raadpleeg een plaatselijke expert om een situatieplan te implementeren om een veilige luchtkwaliteit te garanderen. 4 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

15 Veiligheid AARDBEVEILIGING Aardkabel Bevestig de aardkabel stevig aan het werkstuk of de snijtafel met een goed contact tussen de metalen. Bevestig de kabel niet aan een stuk dat wegvalt wanneer het snijden voltooid is. Snijtafel Verbind de snijtafel met een aarding, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en regionale elektrische voorschriften. Voeding Verbind de aarddraad van de voedingskabel met de aarding in de uitschakelkast. Als bij de installatie van het plasmasysteem de voedingskabel op de stroombron moet worden aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de aarddraad van de voedingskabel correct is aangesloten. Plaats de aarddraad van de voedingskabel eerst op de aardpen en plaats daarna alle andere aarddraden boven op de aarddraad van de voedingskabel. Draai de borgmoer stevig vast. Draai alle elektrische aansluitingen vast om oververhitting te voorkomen. STATISCHE ELEKTRICITEIT KAN DE PRINTPLATEN BESCHADIGEN Neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij de omgang met printplaten: Bewaar printplaten in antistatische containers. Draag een geaarde polsband bij de omgang met printplaten. Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 5

16 Veiligheid VEILIGHEID VAN PERSGASAPPARATUUR Smeer cilinderkleppen of regelaars nooit met olie of vet. Gebruik alleen correcte gascilinders, regelaars, slangen en fittings ontworpen voor de specifieke toepassing. Houd alle persgasapparatuur en bijbehorende onderdelen in goede conditie. Voorzie alle gasslangen van een label en kleurcode die het type gas in elke slang identificeren. Volg de toepasselijke nationale en regionale voorschriften. GASCILINDERS KUNNEN ONTPLOFFEN BIJ BESCHADIGING Gascilinders bevatten gas onder hoge druk. Een beschadigde cilinder kan ontploffen. Hanteer en gebruik persgascilinders in overeenstemming met de toepasselijke nationale en regionale voorschriften. Gebruik nooit een cilinder die niet verticaal op zijn plaats is bevestigd. Houd de beschermkap op zijn plaats boven de klep, behalve wanneer de cilinder in gebruik is of is aangesloten voor gebruik. Vermijd alle elektrische contact tussen de plasmaboog en een cilinder. Stel cilinders nooit bloot aan overmatige hitte, vonken, slakken of open vlammen. Gebruik nooit een hamer, moersleutel of ander gereedschap om een geblokkeerde cilinderklep te openen. EEN PLASMABOOG KAN LETSEL EN BRANDWONDEN VEROORZAKEN Automatisch ingeschakelde toortsen De plasmaboog wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de toortsschakelaar wordt geactiveerd. De plasmaboog snijdt snel door handschoenen en huid. Blijf uit de buurt van de punt van de toorts. Houd geen metaal in de buurt van het snijtraject. Richt de toorts nooit naar uzelf of anderen. 6 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

17 Veiligheid BOOGSTRALEN KUNNEN DE OGEN EN HUID VERBRANDEN Oogbescherming Plasmaboogstralen produceren intense zichtbare en onzichtbare (ultraviolette en infrarode) stralen die de ogen en huid kunnen verbranden. Gebruik oogbescherming in overeenstemming met de toepasselijke nationale en regionale voorschriften. Draag oogbescherming (veiligheidsbril of bril met zijbescherming en een lashelm) met de juiste lenstint om uw ogen te beschermen tegen de ultraviolette en infrarode stralen van de boog. Huidbescherming Draag beschermende kleding om uw lichaam te beschermen tegen brandwonden veroorzaakt door ultraviolet licht, vonken en heet metaal. Werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en helm. Vlamvertragende kleding die alle blootgestelde delen bedekt. Broek zonder omslag om het binnendringen van vonken en slakken te voorkomen. Verwijder alle brandbare stoffen, zoals een butaanaansteker of lucifers, uit uw zakken voordat u begint te snijden. Snijplek Zorg ervoor dat de snijplek de weerkaatsing en geleiding van ultraviolet licht voorkomt: Verf muren en andere oppervlakken met donkere kleuren om weerkaatsing te beperken. Gebruik beschermende schermen of afsluitingen om anderen te beschermen tegen flitsen en verblindend licht. Waarschuw anderen om niet naar de boog te kijken. Gebruik instructieplaten of borden. Boogstroom (A) Minimaal tintnummer voor bescherming (ANSI Z49.1:2005) Aanbevolen tintnummer voor comfort (ANSI Z49.1:2005) OSHA 29CFR (a)(5) Europa EN168:2002 Minder dan 40 A tot 60 A tot 80 A tot 125 A tot 150 A tot 175 A tot 250 A tot 300 A tot 400 A tot 800 A n.v.t. Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 7

18 Veiligheid GEBRUIK VAN EEN PACEMAKER EN HOORAPPARAAT Het gebruik van een pacemaker of gehoorapparaat kan worden beïnvloed door magnetische velden bij hoge stroomsterkte. Dragers van een pacemaker of gehoorapparaat moeten een arts raadplegen voordat ze in de buurt van een plasmaboogsnij- of gutsinstallatie komen. U kunt de gevaren van een magnetisch veld als volgt verminderen: Houd zowel de aardkabel als de toortsslang aan één kant, van uw lichaam weg. Leid de toortsslangen zo dicht mogelijk bij de aardkabel. Wikkel of hang de toortsslang of aardkabel niet rond uw lichaam. Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de stroombron. LAWAAI KAN HET GEHOOR BESCHADIGEN Snijden met een plasmaboog kan de toelaatbare geluidsniveaus bepaald door regionale voorschriften in heel wat toepassingen overschrijden. Langdurige blootstelling aan buitensporig lawaai kan het gehoor beschadigen. Draag altijd de juiste oorbescherming bij het snijden of gutsen, tenzij metingen van het geluidsdrukniveau uitgevoerd op de installatieplek hebben uitgewezen dat gehoorbescherming niet nodig is conform de relevante internationale, regionale en plaatselijke voorschriften. Het lawaai kan aanzienlijk worden verminderd door eenvoudige technische aanpassingen uit te voeren aan snijtafels, zoals afsluitingen of gordijnen tussen de plasmaboog en de werkplek plaatsen; en/of de werkplek uit de buurt van de plasmaboog plaatsen. Voorzie administratieve controles op de werkplek om de toegang te beperken, beperk de tijd dat operators worden blootgesteld, scherm lawaaierige werkplekken af en/of neem maatregelen om weerkaatsing in werkruimtes te voorkomen door geluiddempers te plaatsen. Gebruik gehoorbescherming als het lawaai storend is of als er risico op gehoorschade bestaat nadat alle andere technische en administratieve controles zijn uitgevoerd. Als gehoorbescherming vereist is, mag u alleen goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oorkappen of oordoppen met een geluidsreductieniveau geschikt voor de situatie dragen. Waarschuw anderen in de buurt voor mogelijk lawaairisico. Bovendien kan oorbescherming voorkomen dat hete spatten in het oor terechtkomen. EEN PLASMABOOG KAN BEVROREN LEIDINGEN BESCHADIGEN Bevroren leidingen kunnen worden beschadigd of barsten als u deze probeert te ontdooien met een plasmatoorts. 8 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

19 Veiligheid INFORMATIE OVER HET OPVANGEN VAN DROOG STOF Op bepaalde plaatsen kan droog stof potentieel ontploffingsgevaar vormen. NFPA-norm 68 van de Amerikaanse National Fire Protection Association uit 2007, Explosion Protection by Deflagration Venting, bevat vereisten voor het ontwerp, de locatie, de installatie, het onderhoud en het gebruik van apparaten en systemen voor de ventilatie van verbrandingsgassen en -druk na een deflagratie. Neem contact op met de producent of installateur van een opvangsysteem voor droog stof voor de toepasselijke vereisten voordat u een nieuw opvangsysteem voor droog stof installeert of aanzienlijke wijzigingen aanbrengt in het proces of de materialen gebruikt voor een bestaand opvangsysteem voor droog stof. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit die bevoegd is om te bepalen of een editie van NFPA 68 is toegepast onder verwijzing in uw regionale bouwvoorschriften. Raadpleeg NFPA 68 voor definities en uitleg over juridische termen zoals deflagratie, autoriteit die bevoegd is, toegepast onder verwijzing, de Kst-waarde, deflagratie-index en andere termen. Opmerking 1 Hypertherms interpretatie van deze nieuwe vereisten is dat tenzij een evaluatie ter plaatse werd uitgevoerd om te bepalen dat al het ontstane stof niet ontvlambaar is, de editie van 2007 van NFPA 68 het gebruik vereist van explosiegaten ontworpen voor de allerslechtste Kst-waarde (zie bijlage F) die kan ontstaan door stof zodat de grootte en het type van de explosiegaten kunnen worden bepaald. NFPA 68 identificeert niet specifiek plasmasnijden of andere thermische snijprocessen als processen waarvoor deflagratieventilatiesystemen vereist zijn, maar past deze nieuwe vereisten toe op alle opvangsystemen voor droog stof. Opmerking 2 Gebruikers van Hyperthermhandleidingen moeten alle toepasselijke federale, regionale en plaatselijke wetten en voorschriften raadplegen en naleven. Door de publicatie van enige Hypertherm-handleiding wil Hypertherm niet aanzetten tot handelingen die niet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en normen, en deze handleiding mag niet op die wijze worden geïnterpreteerd. Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8 9

20 Veiligheid LASERSTRALING Blootstelling aan de laseruitvoer kan leiden tot ernstig oogletsel. Vermijd rechtstreekse blootstelling van de ogen. Voor uw gemak en veiligheid werd op Hypertherm-producten die met een laser zijn uitgerust, een van de volgende labels i.v.m. laserstraling aangebracht op het product dicht bij de plaats waar de laserstraal de behuizing verlaat. De maximale uitvoer (mv), uitgezonden golflengte (nm) en, waar van toepassing, de pulsduur worden ook opgegeven. Aanvullende veiligheidsinstructies bij de laser: Raadpleeg een expert over de plaatselijke voorschriften omtrent lasers. Opleiding in het veilige gebruik van lasers kan vereist zijn. Laat de laser niet bedienen door niet-opgeleide personen. Lasers kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze worden gebruikt door niet-opgeleide personen. Kijk nooit in de opening of straal van de laser. Plaats de laser volgens de instructies om onbedoeld oogcontact te vermijden. Gebruik de laser niet op weerkaatsende werkstukken. Gebruik geen optisch gereedschap om de laserstraal te bekijken of te weerkaatsen. Demonteer of verwijder de laser of openingskap niet. De laser of het product op enige manier wijzigen kan het risico op laserstraling vergroten. Het gebruik van aanpassingen of uitvoeren van andere procedures dan de procedures beschreven in deze handleiding kan leiden tot de blootstelling aan gevaarlijke laserstraling. Gebruik de laser niet in explosieve omgevingen, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Gebruik alleen laseronderdelen en accessoires die door de producent worden aanbevolen of voorzien voor uw model. Herstellingen en onderhoud MOETEN worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Verwijder het veiligheidslabel van de laser niet en maak het niet onleesbaar. 10 Phoenix Software V Gebruikershandleiding Revisie 8

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2008 07 Processen 219 485M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2009 02 Processen 219 485P Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line IEC www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie

Nadere informatie

Océ Gebruikershandleiding

Océ Gebruikershandleiding Océ Gebruikershandleiding Arizona 250 GT Gebruikershandleiding revisie C Océ-Technologies B.V. Copyright 2007, Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding Modelnummer: VS15707 Nalevingsinformatie OPMERKING: In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd.

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN Deze gebruikershandleiding geldt voor de modellen FS-1040, FS-1041, FS-1060DN en FS-1061DN. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN)

GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN) GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN) INDIEN DE INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING NIET NAUWKEURIG WORDT OPGEVOLGD, ONT- STAAT BRAND- OF ONTPLOFFINGSGEVAAR DAT SCHADE AAN EIGENDOMMEN,

Nadere informatie