drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

2 Erasmus boek 500 jaar Lof der zotheid voor dummies door: Jan Bloemendal Van de redactie Bij een onderzoek in 2003 naar de bekendheid van Eramus bleek dat 65% van de Rotterdammers dacht dat hij de ontwerper van de Erasmusbrug was. Door christenen mag hij dan nogal eens de wegbereider van de Reformatie genoemd worden, wat weten wij eigenlijk van deze grote Nederlander? Het is 500 jaar geleden dat hij zijn beroemde De lof der zotheid schreef. Reden om een paar vragen over dit werk en de auteur te stellen aan een bij uitstek deskundige. De opvattingen over hoe christendom en islam met elkaar overeenkomen of van elkaar verschillen zijn in de Protestantse Kerk in Nederland op z n zachtst gezegd niet eensluidend. De kerk liet er recent een nota over verschijnen, die in de synode besproken werd en waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Ons redactielid Helma Maas sprak met prof.dr. Bernhard Reitsma, de auteur van de nota, én met dr. Francien van Overbeeke. Zij schreef samen met een joodse en een moslima een boek over de drie godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Naast deze twee hoofdartikelen is er aandacht voor activiteiten uit de wijken: een tienertocht georganiseerd vanuit de Emmaüskerk en een musical die de Adventkerk op de planken gaat brengen. Uiteraard ook nieuws over de Kerkennacht. Het is samen met alles wat ik niet noem - weer genoeg. We hopen dat u plezier beleeft aan deze nieuwe uitgave van ons PGA-blad. Marja Brak, eindredacteur Bij de voorpagina: Tieners liepen door de stad om zich in te leven in dakloze stadgenoten (foto: Casper Branger) Ons land heeft grote zonen voortgebracht en Erasmus is er één van. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat zijn Lof der zotheid nog altijd verkrijgbaar én leesbaar verscheen. Onze Protestantse Gemeente heeft een Erasmus-expert in haar midden in de persoon van prof.dr. Jan Bloemendal en dus legden we hem een aantal vragen over het boek voor. Waarom zouden we Lof der Zotheid vandaag nog moeten lezen? Het is een satire waarin allerlei groepen in de maatschappij belachelijk worden gemaakt, het is ook een boek dat een diepere zin heeft, de aansporing om echt christen te zijn, los van rituelen en gewoontes, om naar het dwaze van God te gaan. Wat zou een goede ondertitel voor het boek zijn? Doe als christen maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Welke passage is u het meest dierbaar en waarom? Ik heb geen passage die me speciaal dierbaar is, er zijn wel mooie stukjes in. Bijvoorbeeld over het huwelijk, waarin een beetje dwaasheid ervoor zorgt dat het goed blijft tussen de echtgenoten. Of die over de leraren, die hun vak niet verstaan en de kinderen niet onder de duim kunnen houden. Of die over de theologen, die zich verliezen in theologische fijnzinnigheden en het echte leven uit het oog verliezen. Welke passage steekt u als een graat in de keel? Er zijn sommige stukken die ik te langdradig vind. Andere stukken zijn nu wat gedateerd. Maar ik heb geen stukken waar ik echt bij blijf haken. Wat is naar aanleiding van Lof der Zotheid uw belangrijkste vraag aan Erasmus? Wat heb je er zelf aan gedaan? Natuurlijk, je hebt allerlei werken geschreven over de opvoeding, maar hoe weet je of dat gewerkt heeft? Heb je wel echt naar je eigen dwaasheden gekeken? Je lichte ijdelheid, je lichtgeraaktheid, je woordenbrij... Wie/wat zou Erasmus anno 2011 op de hak nemen? Van alles en nog wat, denk ik. In de politiek: christelijke partijen die in zee gaan met 2 Drieluik nr. 4 mei 2011

3 partijen die onchristelijke ideeën hebben, een kabinet dat met verschillende monden spreekt, onduidelijke brieven over onduidelijke missies, enz. In de kerk: je druk maken over het samengaan van drie kerkgenootschappen en de gevoeligheden daarbij, predikanten die soms wat ijdel kunnen zijn, personeelsleden met de houding van ik en de directeur, gedoe rond bepaalde kerkelijke activiteiten... Er is genoeg te verzinnen. Bij welke kerk zou Erasmus zich het meest thuisvoelen? Dat is een lastige. Hij wilde katholiek blijven, en is dat ook gebleven. Hij had wel sympathie voor de reformatie, maar was wars van het drammerige en opvliegende van Luther. Ik heb wel eens betoogd dat hij zich thuis zou voelen in de middenorthodoxie van de Hervormde Kerk: aandacht voor liturgie, maar niet te veel, aandacht voor het beleven van je christen zijn en de gedachte van de brede volkskerk. Jan Bloemendal, lid van de Bergkerk en voorzitter van de kerkenraadscommissie Lutherse traditie, coördineert de uitgave van het verzamelde werk van Erasmus. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Neolatijn aan de Universiteit van Amsterdam. Illustraties naar de originele tekeningen van Hans Holbein de jongere Achter het orgel... Dronkemannen laten waggelen door: Anneke Verhoeven Hij weet bergen aan het huppelen te krijgen en de dronkemannen uit psalm 107 over de toetsen te laten waggelen. En als er gezongen wordt over zonde, onrecht of rampspoed, haalt hij de nodige dissonanten uit de kast. Bram Brandemann (41), een van de organisten van de St.-Joriskerk, helpt je de woorden die je zingt tot je te laten doordringen. Of muziek altijd welluidend en herkenbaar moet zijn, is voor mij de vraag. Ik laat me in de improvisaties graag verrassen door de tekst van het lied. Dat kan soms leiden tot dissonanten. Neem psalm 2 over de woeste heidenen. Die hoeven niet uit het orgel te springen maar er mag best iets van woestheid uit het instrument komen. Andere liederen vragen meer ingetogenheid en reflectie, en het mooie van een orgel is dat je er allerlei klanken uit kunt halen waardoor je altijd wel iets passends vindt. Of je dan te veel zelf invult? Dat is lastig. Ik denk dat je niet echt neutraal kunt spelen. Dat zou pas echt saai zijn! Er zit altijd iets eigens in, en hopelijk neem je de mensen mee in jouw verhaal. Maar dat verhaal moet wel gestructureerd zijn. Niets is zo vervelend als naar muziek te luisteren die maar wat doorzeurt en waar kop noch staart aan zit. Wie was Erasmus? Desiderius Erasmus Roterodamus, zoals hij zich noemde, werd waarschijnlijk in 1466 geboren in Rotterdam. Hij studeerde onder andere theologie in Parijs en werd een van de bekendste bijbelse humanisten van zijn tijd, en van alle tijden. Hij werd beroemd door een verzameling spreuken met uitleg, waarmee hij kennis uit de Oudheid in hapklare brokken kon presenteren. Hij schreef verder over opvoeding en moraal, stijl en het schrijven van brieven, en over de theologie. Hij beschouwde zijn nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, de uitgave van de Griekse tekst, de aantekeningen en de parafrasen als zijn belangrijkste project. Zijn vele werken en reizen brachten Erasmus in contact met heel Europa, van vorsten, pausen en kardinalen, tot priesters, monniken en geleerden, met wie hij brieven uitwisselde. In 1511 verscheen zijn beroemdste boek: de Lof der Zotheid: een parodie op het leven van die tijd, een aansporing tot een innerlijk gevoeld christendom en een eerbetoon aan zijn Engelse vriend Thomas More. J.B. Zoals bekend houdt de wijkgemeente Joriskerk de diensten tijdelijk in de Opstandingskerk. Voor iedereen wennen, en zeker voor de organisten die het imposante Naber-orgel gewend zijn. Toch ziet Brandemann ook voordelen van de tijdelijke verhuizing. Ik denk tijdens het spelen echt niet: zat ik maar op het Joris-orgel. Bij dit instrument is er ook uitdaging. Het vraag veel creativiteit. In de Joriskerk klinkt het al snel mooi maar hier kun je geen noot verdoezelen. Het registreren is wel makkelijker Nog een verschil: de locatie van het orgel. In de St.-Joriskerk zit de organist, onzichtbaar, ergens bovenin. Je ervaart daarboven het gevoel van gemeente zijn niet sterk. Je bent letterlijk ver weg. In deze kerk, waar het orgel voorin staat en iedereen je kan zien, wordt het zingen ook veel concreter. Psalmen spelen in de wijkgemeente een hoofdrol. Over de diverse vertalingen en de grote emotionele waarde daarvan kun je een Drieluik vullen. Ook Bram Brandemann heeft er zijn ideeën over. De meeste psalmmelodieën vindt hij ijzersterk. Improviseren doet hij het liefst op een bezinnende psalm. Lofpsalmen hebben een toonsoort waar je minder mee kunt. Bovendien moet je dan minutenlang een bepaalde vrolijkheid aanhouden. Psalmen die oproepen tot inkeer, zoals psalm 132 of 26, daar kun je harmonisch vaak meer mee. Drieluik nr. 4 mei

4 Mag je God Allah noemen? Rukt de islam niet te veel op in Nederland? Kun je wel samen bidden met moslims? Wat kan de kerk doen tegen de polarisatie die de PVV van Geert Wilders veroorzaakt? De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onderzocht wat de theologische visie is op de ontmoeting met moslims en met moslimorganisaties. Verschillende visies in de PKN In gesprek met moslims door: Helma Maas Een eerste nota Integriteit en Respect verscheen in november 2010 en kreeg in de media veel kritiek. Inmiddels is de nota herschreven en aangenomen door de synode. Over twee jaar komt Bernhard Reitsma het punt daar weer op de agenda om opnieuw een standpunt te bepalen. Het is een thema dat de gemoederen in de Protestantse Kerk bezighoudt. Vrijwel gelijktijdig met de islamnota kwam er een boek uit waarin joden, christenen en moslims met elkaar in gesprek gaan. Woord zoekt woord. Joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en tradities, is een lijvig boek waarin teksten uit de drie godsdiensten met elkaar vergeleken worden. De Amersfoortse theoloog Francien van Overbeeke-Rippen (78) is een van de drie vrouwelijke auteurs. Drieluik sprak met haar en met de schrijver van de PKN-nota Bernhard Reitsma (45). Aanvullend Van Overbeeke heeft vijf jaar in Pakistan gewoond en deed in die tijd onderzoek naar de islam. Ze promoveerde op een vergelijking tussen islam en christendom. Later schreef ze een boek Ibrahiem en Abraham, Koran en Bijbel verteld voor kinderen. Nu was het tijd voor een dergelijk boek voor volwassenen. Van Overbeeke: Ik ben uitgegaan van de bronnen. Dus we hebben tenach-, bijbel- en koranteksten naast elkaar gelegd. Welke verhalen komen in alle drie de heilige boeken voor? Je ziet veel overeenkomsten en enkele verschillen, maar het zijn vooral verschillen in vorm. De koran is namelijk als een monoloog geschreven, God dicteert rechtstreeks aan de profeet Mohammed, via de engel Djibriel (Gabriël). Van Overbeeke ziet de drie heilige boeken als elkaar aanvullend In de koran staat ook heel nadrukkelijk dat Mohammed bij twijfel naar de mensen van het Boek moet gaan, en daar worden de christenen en de Joden mee bedoeld. De Allerhoogste hoeft toch ook niet alles twee keer te zeggen? Mohammed is een nakomeling van Ismaël, de zoon van Abraham, die met zijn moeder Hagar naar het oosten trok met een zegen van God voor hem en zijn nageslacht. Mekka is dezelfde plaats als waar Ismaël en Hagar zijn gaan wonen. Het feit dat God zich ditmaal 600 jaar na Christus - geopenbaard heeft aan Mohammed, is helemaal zo vreemd niet. Op de vraag of ze niet bang is om als naïef te worden afgeschilderd, zegt ze dat dat niet gebeurt op het theologische niveau waarop ze werkt. Mijn uitgangspunt is dat de God tot wie Abraham bad dezelfde God is tot wie Ibrahim bad. De openbaringen kunnen dan wel enigszins verschillen door tijd en omstandigheden, maar de Afzender is dezelfde. Bijt je ook niet te veel vast op verschillen in interpretatie, doceert ze verder. Interpretaties zijn van een niveau lager. Samen bidden? Daar denkt de schrijver van de nota Integriteit en Respect heel anders over. In die nota worden heikele kwesties als de achtergestelde positie van christenen in islamitische landen niet geschuwd. De nota baarde opzien omdat het samen bidden met moslims niet aanbevolen wordt. Wel naast maar niet met, was de formulering van Bernhard Reitsma waar hij zoveel kritiek op heeft gekregen. De intentie was te zeggen: als je het christelijke en islamitische gebed te zeer vermengt, dan werkt dat niet. Als je samen optrekt, mag dat dan ook in beide gevallen met behoud van eigen identiteit? Ik wil een moslim niet verplichten in de naam van Christus te bidden. Omgekeerd kan ik mijn bidden niet los maken van Christus. Kunnen wij met elkaar bidden met behoud van eigen identiteit? Reitsma, die in het dagelijks leven onder andere hoogleraar is aan de Vrije Universiteit Amsterdam, benadrukt dat de nota geen praktische handleiding voor het gesprek met moslims is. Hij laat zich niet uit over interreligieuze vieringen en wil zeker niet als tegenstander van de multiculturele samenleving te boek staan. Waar het om gaat is dat protestanten zich goed bewust moeten zijn van hun eigen identiteit. Pas dan kun je goed in gesprek gaan met moslims. In de praktische omgang met moslims ga je natuurlijk niet gelijk over de verschillen beginnen, maar de nota gaat over een theologische visie en daarin mag je wel degelijk de verschillen benadrukken. 4 Drieluik nr. 4 mei 2011

5 Reitsma heeft net als Van Overbeeke jarenlang in een land met een overwegende moslimbevolking en een christelijke minderheid gewoond, in zijn geval was dat voornamelijk Libanon. Fundamenteel verschil Een fundamenteel verschil tussen Van Overbeeke en Reitsma lijkt te zijn hoe ze aankijken tegen Francien van Overbeeke de verschillen tussen christendom en islam. Van Overbeeke zegt dat niet alle verschillen een struikelblok hoeven te zijn. Dat erkent Reitsma ook, maar hij legt toch iets meer de nadruk op de verschillen. Hij vindt dat een aantal verschillen het hart van de religie raken. Christenen en moslims verschillen nu eenmaal fundamenteel van mening over wie Jezus Christus is. En dat is geen bijzaak, zegt hij. Van Overbeeke zegt hierover: Ook in de koran wordt de persoon van Jezus hoger gewaardeerd dan Mohammed. Reitsma: Het is een principieel theologisch debat: vind je dat alle religies in wezen hetzelfde zijn of niet? Binnen de PKN wordt daar verschillend over gedacht. Volgens Van Overbeeke zijn er zelfs orthodoxe islamdeskundigen die zeggen dat samen bidden met moslims wel kan. Het zou dus een fabeltje zijn dat alleen met progressieve moslims samengewerkt kan worden. Reitsma onderstreept dat in wezen alle moslims zullen zeggen dat samen bidden mogelijk is. Dat komt omdat de islam het christendom in wezen in zich heeft opgenomen en daarom minder moeite heeft met christenen. Reitsma is bang dat bij samen bidden de persoon Jezus er door christenen maar uitgehaald wordt. Beide theologen vinden moslims aan hun kant. En ook vinden ze allebei dat de ander een beetje achter loopt. Van Overbeeke reageerde op de eerste versie van de nota met de verzuchting: Wat loopt men toch achter. Op zijn beurt zegt Reitsma dat het passé is om steeds te denken dat we op hetzelfde spoor moeten zitten. In de godsdienstfilosofie is het al jaren gebruikelijk dat we eerlijk benoemen waarin de ene religie verschilt van de andere. Respect Voor Van Overbeeke staat vast dat er maar één God is. We zijn allemaal door God geschapen. Hij heeft zijn eigen relatie met het volk Israël, Hij heeft ook met het nageslacht van Ismaël zijn eigen relatie. Hoe moet de Allerhoogste zich voelen als mensen hem niet erkennen als de God van de moslims? Tot op bepaalde hoogte is dat verloochening van Hem. Hij zal wel eens huilen dat wij ruzie om Hem maken, dat is toch Godgeklaagd! In de Protestantse Kerk wordt door theologen dus heel verschillend gedacht over de verhouding van christendom tot islam. Wel is duidelijk dat op het niveau van de kerkgangers het wenselijk is dat we met respect omgaan met de islam. Daarover bestaat tussen Reitsma en Van Overbeeke geen verschil. Naar aanleiding van: B.J.G. Reitsma, Integriteit en Respect, uitg. Protestantse Kerk in Nederland (te vinden op: Francien van Overbeeke-Rippen, Ruth Rozeboom en Karen Ghonem-Woets, Woord zoekt Woord Joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en tradities; 260 blz.; uitg. Ankh-Hermes, Deventer 2010; 39,90. Bijeenkomst in Biddinghuizen tijdens de Vredesweek 2009, met voorgangers ds. Bram Bregman (PKN), pastor Jan Vernooij (RK) en imam Hasan Hüseyin Drieluik nr. 4 mei

6 Protestantse Gemeente Amersfoort COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Minder geldwervingsacties Alweer bijna anderhalf jaar trekken we nu in de PGA met elkaar op. We hebben onze vroegere hervormde, gereformeerde en lutherse culturen voor een deel ingeleverd, andere aspecten ervan hebben we van elkaar overgenomen. Zo kregen hervormden in het verleden Wim Oosterom in de loop van een jaar flink wat acceptgiro s op de mat. In het overgangsjaar 2010 kregen alle PGAleden die opeens en dat was voor een deel van hen even wennen. Maar het gaat veranderen, zo verzekert penningmeester Wim Oosterom. Eerst even over de Actie Kerkbalans. Hoe is de stand op dit moment? Half februari maken we altijd de uitkomst van de toezeggingen bekend. Dat is vroeg, want nog niet iedereen heeft dan laten weten op welk bedrag we van hem/haar kunnen rekenen. Dus wij schatten dan op grond van ervaring wat we nog verwachten toegezegd te krijgen. En we zijn niet bedrogen uitgekomen, want nu (half april) is 70% van die zogenaamde bijschattingen al daadwerkelijk toegezegd. We hebben daarom goede hoop dat we het voor 2011 begrote bedrag aan inkomsten uit Kerkbalans gaan halen. Wat gebeurt er als er in een wijkgemeente meer binnenkomt dan begroot is? Stopt u dat als penningmeester dan in de centrale kas? Nee, zeker niet! Wat er extra binnenkomt in een wijk, blijft daar. In sommige wijkgemeenten is dat al het geval, maar er zijn er ook die nog een gat van ruim 10% hebben. De wijken houden hun leden zelf op de hoogte van de stand van zaken. We hebben de lijnen zo kort mogelijk gemaakt. Hoeveel geldwervingsacties of zeg: acceptgiro s kunnen onze PGA-leden dit jaar nog verwachten. Weer zoveel als vorig jaar? Nee, zeker niet! Hervormden waren gewend om naast de Actie Kerkbalans acceptgiro s te ontvangen voor de paascollecte, de Solidariteitskas en de oudejaarscollecte. Gereformeerden kenden alleen de Actie Kerkbalans. Besloten is om naast Kerkbalans alleen nog een acceptgiro te sturen voor de Solidariteitskas. Wij zijn als PGA verplicht om 5 euro per belijdend lid aan de landelijke kerk af te dragen aan dat fonds. Binnenkort kunnen onze leden daarom het verzoek verwachten om een bijdrage voor de Solidariteitskas. En wat men méér geeft dan 5 euro die dus naar de landelijke kerk gaat komt ten goede aan de wijkgemeente waar men bij hoort. Dus zeer aanbevolen! Kerkbalans en de Solidariteitskas zijn met ingang van dit jaar dus de enige twee geldwervingsacties die het College van Kerkrentmeesters houdt. Maar gaat u het met minder acties wel redden? We hopen dat als gemeenteleden weten dat Kerkbalans plus dan nog het kleine bedrag voor de Solidariteitskas de enige geldwervingsactie is, zij hun bijdrage aan Kerkbalans verhogen. Ik heb er alle vertrouwen in! Marja Brak, coördinator communicatie PGA Actie Vakantiegeld Delen We hebben een geweldige vakantie gehad in het vakantiehuisje in De Glind. Lekker ontspannen, het gevoel er eens helemaal uit te zijn. Zonder de actie Vakantiegeld Delen was dat niet mogelijk geweest. Fijn dat iemand ons gebracht en gehaald heeft. Met mijn twee kinderen ben ik er vijf dagen geweest. Het was warm weer dus we zijn elke dag naar het zwembad geweest. Dat is maar tien minuten lopen. Mijn zoontje kon heerlijk buiten spelen. We zijn naar de kinderboerderij geweest en een keer uit eten op het gezellige terras van De Glindster Vorig jaar waren we heel blij met de opbrengst van euro. Het zou fantastisch zijn als we dit jaar nog meer inzamelen voor mensen die zelf geen vakantie of dagjes uit kunnen betalen. In ons land bestaat een hardnekkige kern van armen. Het gaat om ruwweg 8% van de bevolking: bijna huishoudens waarbinnen honderdduizenden kinderen leven. In Amersfoort wonen ca minima. Ongeveer 3000 personen ontvangen een bijstandsuitkering. Mensen met een krappe beurs gebruiken het vakantiegeld nogal eens voor het dichten van gaten die eerder zijn gevallen. Maar ook zij hebben de behoefte er eens uit te gaan. Vakantie is geen overbodige luxe. Iedereen kan dit van tijd tot tijd goed gebruiken om bij te tanken. De actie Vakantiegeld Delen wil daar graag bij helpen. De actiedagen zijn de zondagen 15 en 22 mei. Overmaken 6 Drieluik nr. 4 mei 2011

7 per bank kan tot 15 juni 2011 op rekening (diaconie protestantse gemeente Amersfoort) o.v.v. Vakantiegeld Delen. Ook dit jaar wordt weer een leuke vakantiekaart in alle kerken uitgedeeld: Verdubbel de waarde van uw vakantiegeld! De actie Vakantiegeld Delen wordt voor de achtste keer georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersoort-Noord en de Werkgroep Overwaarde. Diaconale Dag Zaterdag 14 mei wordt de Diaconale Dag gehouden. We hopen op mooi weer, want er gaat van alles gebeuren. Gemeenteleden organisren gezellige activiteiten voor mensen die wat aandacht, hulp en zorg kunnen gebruiken. Naast de PGA-gemeeten doen ook andere kerken mee. Vrijwilligers van de St.-Joriskerk gaan aan het werk in het Diaconaal Aandachtscentrum aan de Zuidsingel, gemeenteleden van De Hoeksteen en De Bron laten hun bakkunsten zien voor het theefeestje in De Open Hof en Advent Talent gaat op diverse plekken klussen in huis en tuin. Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker, tel , Kledingactie een succes Bij sommige kerken was op zaterdag 16 april al van ver een enorme berg plastic zakken te zien. En die groeide in de loop van de ochtend maar door. De gehouden kledingactie was dan ook een groot succes. Vorig jaar werd er 4880 kilo opgehaald, dit jaar 5520 kilo. Een stijging van ruim 600 kg. De diaconie dankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes. De opbrengst gaat naar een project van Mensen in Nood / Cordaid dat de droogte in Kenia bestrijdt. Restauratie Sint-Joriskerk Unieke rondleidingen tijdens restauratie De Stichting Vrienden van de St.-Joriskerk organiseert, in samenwerking met het Gilde, rondleidingen langs de restauratiewerkzaamheden. Met werklift of trap gaat u naar boven, waar u de restauratie aan de gewelven kunt bekijken, de beeldjes, kapitelen en beschilderingen kunt bewonderen en genieten van het prachtige uitzicht. Alle zaterdagen van 30 april t/m 25 juni vinden deze plaats om 11.00, en uur o.l.v. een gids van het Gilde. Een rondleiding gaat door bij min. 5 en max.10 personen (wegens druk op werkvloer). Entree 10 p.p., waarvan 7,50 bestemd voor de restauratie en 2,50 voor het Gilde. Opgave via: of tel. (033) Shalom! Dagen tellen door: Christel Eijkelenboom Leer mij zo mijn dagen tellen. Ruim vijf maanden geleden zijn mijn man en ik verhuisd naar Jeruzalem. Vijf maanden, dat is 155 dagen en nog veel meer minuten en seconden. De tijd vliegt voorbij. En toch word ik door deze tekst uit de psalmen aangespoord om mijn dagen te tellen. Maar hoe tel ik mijn dagen als ik in een andere cultuur kom en alle vastigheid en vertrouwdheid kwijt bent? De foto s van de eerste weken zet ik in weekmapjes. Inmiddels zijn dat maandmapjes geworden; het leven hier wordt blijkbaar al wat gewoon! De eerste weken kijken we reikhalzend uit naar de eerste kaarten. Elke dag ondernemen we de tocht naar het postkantoor en doen vol verwachting ons postbusje open. Gelukkig, de kaarten kwamen en blijven komen. En eind januari worden we blij van nog steeds kerstwensen. We krijgen vier dozen opgestuurd. Drie van de vier dozen komen goed over. De derde doos met kerstbrood erin doet er ruim een maand over. De vierde doos zwerft nog steeds ergens tussen Amersfoort en Israël. We tellen onze contacten met thuis en weten dat we niet vergeten zijn! Tel ik mijn dagen van gemis? Mijn eerste kerst hier zonder kinderen, ouders en kleinkind, geen familiediner, geen kerstboom, maar wel een wandeling op tweede kerstdag met een aantal nieuwe kennissen. Oud en nieuw. Geen vuurwerk, geen rotjes, geen oliebollen. Geen glühwein met de buren. Tel je zo je dagen? De dagen waarop je mist wat je zo vertrouwd was? Of doe ik het praktisch? We beginnen aan ons derde 40-rollen-wc-papier-pak, aan onze tweede tube tandpasta, nu met Hebreeuws opschrift. We gebruiken veel buskaartjes en verslijten een extra paar schoenzolen. We bezoeken al de vrijwilligers en organisaties waarmee we samenwerken, maar hoeveel precies? We schudden heel veel onbekende handen. Of tel ik mijn dagen hier toch anders? Hier gaat het om de relatie, om de ontmoeting. Hier telt de persoon die ik tegenkom, op straat, op een project; hier telt degene met wie ik contact heb, met wie ik verbinding voel. Hier telt de tijd vele malen minder, hier gaat het om kwali-tijd, tijd die je met elkaar doorbrengt, met een onbevangen luisterend oor, met 1000 vragen en weinig antwoorden. Hier leer ik mijn dagen zo te tellen dat een beetje wijsheid mijn hart vervult (Psalm 90:12)! Gijs de Raad en Christel Eijkelenboom zijn uitgezonden naar Israël namens Near East Ministry (www.nemnieuws. nl) en Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl, zoek onder Israël, vrijwilligerscoördinatoren, project Z015953) Drieluik nr. 4 mei

8 In De Brug is een forum voor alle vragen die u ooit al eens aan een predikant hebt willen stellen ; in de Fonteinkerk een karaoke met psalmen en gezangen, de Bergkerk heeft een creatief programma rond het Hooglied ( Maak een trouwfoto! ), De Hoeksteen een programma met kunstenaars, de Nieuwe Kerk een orkestuitvoering Eerste Kerkennacht Amersfoort Het belooft een bruisende avond te worden door: Koos van Noppen De Heilige Geestkerk presenteert een multicultureel koor, evangeliegemeente De Deur biedt bezoekers een R&Bconcert, Het is maar een greep, want als we zo gaan beginnen, kunnen we wel een paar bladzijden Drieluik vullen met alle activiteiten tijdens de eerste Amersfoortse Kerkennacht, zaterdagavond 25 juni Er is voor elk wat wil(d)s. Stadsbreed en kerkbreed Meer dan 45 kerken in Amersfoort openen die zomeravond hun deuren. In alle wijken kunt u terecht, van Amersfoort-Zuid tot Vathorst. Elke kerk biedt bezoekers een gratis programma. Wat begon tijdens een wilde brainstorm is uitgegroeid tot een fikse organisatie. Niet eerder vond er in onze stad een activiteit plaats waar zoveel kerken van uiteenlopende signatuur aan deelnemen. De organisatie is in handen van een projectgroep die ressorteert onder de lokale Raad van Kerken. Behalve de protestantse wijkgemeenten en de roomskatholieke parochiekerken, zien we onder de deelnemers vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken, evangelischen, baptisten, oud-katholieken, orthodoxen, migrantenkerken, zo veelzijdig en kleurrijk het christendom in de stad is, zo gevarieerd zijn hun programma s. Sinds vorige maand is de site totaal vernieuwd, zodat nu in één oogopslag is te zien welke kerken meedoen, waar ze op de stadsplattegrond te vinden zijn, wat hun programma is op de 25e juni, hun website, contactpersoon, etc. De informatie wordt vrijwel dagelijks aangevuld. Voorprogramma Behalve de avondprogrammering in de kerken, is er s middags al een voorprogramma. Op de Varkensmarkt kunt u vanaf uur getuige zijn van enkele grafittikunstenaars die ter plekke met hun spuitbussen aan de slag gaan. De vijf grote panelen hebben als thema Een psalm van de straat. Er is muziek van de Heartbeat-percussieband, vrijwilligers van het Gilde verzorgen rondwandelingen (14.00 en uur) en Gerard Raven (conservator van Flehite) voert vanaf uur belangstellenden langs hoogtepunten uit de tijd van de Moderne Devotie. Zanglustigen kunnen s middags meedoen aan een korte repetitie voor een flash mob, onder leiding van Rob Holleman, met de feestelijke muziek van Ode on St. Cecilia s Day van Händel. Om uur kunnen bezoekers gratis naar de film Des hommes et des dieux in Theater De Lieve Vrouw (per slot van rekening, de locatie van de voormalige Grachtkerk). Kerinam belegt aan het eind van de middag een vesper in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Om uur geeft beiaardier Henk Veldman een concert op het carillon van de OLV-toren. s Avonds vanaf uur varen de boten van Waterlijn met muziekgroepen door de gracht: een warm welkom voor de bezoekers die naar het Onze Lieve Vrouwekerkhof lopen, voor de slotmanifestatie. Rond uur staat een black gospelconcert gepland. Burgemeester Bolsius, die de hele avond van kerk naar kerk trekt, komt daar vertellen over zijn ervaringen. Om uur klinkt het slotakkoord, maar voor wie er niet genoeg van kan krijgen, is er dan nógmaals een gratis film in De Lieve Vrouw. In meer plaatsen Het is de eerste keer dat Amersfoort deelneemt aan de Kerkennacht. In de afgelopen jaren vond dit evenement al plaats in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit jaar organiseren kerken in minstens 17 plaatsen in Nederland een kerkennacht, allemaal in het weekend. Maar dat staat hier louter ter informatie. Want je moet wel een heel goede reden hebben om op 25 juni niet in Amersfoort te zijn 8 Drieluik nr. 4 mei 2011

9 Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei speelt de dramatische en humoristische musical Ester in het Farel College. De meeste spelers, koor- en crewleden zijn lid van de wijkgemeente Adventkerk. Gerard van Amstel en Gerard van Midden hebben met tekst en muziek een musical neergezet waarbij veel te lachen valt. Musical Ester is verrassend actueel door: Annemarie Stoffer-Brink Het publiek wordt echter ook met de neus op de feiten gedrukt: Haman is nog steeds springlevend. En als jij geconfronteerd wordt met een vreemdeling in nood, wat doe je dan? Geschiedenis De musical over het oudtestamentische bijbelboek Ester verweeft het actuele verhaal van vreemdelingenhaat met dat van de koddige koning Ahasveros en de moedige Mordekai, en met dat van koningin Ester, het Joodse meisje, dat de durf heeft om op te staan. Maar het is ook het verhaal van God die achter de schermen aan de touwtjes trekt. En zo mensen, die wij niet belangrijk vinden, gebruikt om de loop van de geschiedenis drastisch te veranderen en zijn volk te redden van de totale ondergang. De voorstellingen zijn vrijdag 20 mei om uur en zaterdag 21 mei om uur in het Farel College, Paladijnenweg 101. Kaarten voor 7,50 per stuk tot 14 mei te bestellen via: (vermeld het aantal kaarten en voor welke voorstelling). Maak tegelijk 7,50 per kaart over op rekening t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Adventkerk in Amersfoort. U ontvangt dan een afhaalbewijs per , waarmee de kaarten vóór de voorstelling opgehaald kunnen worden. Er is dan ook kaartverkoop zolang de voorraad strekt. Meer informatie op: Actueel Regisseur Henk van der Veen: In de musical zit alles wat een musical mooi maakt, prachtige liederen met meeslepende muziek, humor, intriges en een goede afloop. Maar het onderwerp is opeens heel actueel. Onze kerk staat in Kruiskamp. Dan kun je je afvragen hoe je zelf aankijkt tegen allochtonen. Doe je als Haman en klim je stiekem naar de macht om je eigen vuile agenda af te werken, of kom je op voor mensen en word je een moderne Mordekai? Die tegenstelling komt in de musical heel mooi naar voren. We doen deze musical met relatief weinig mensen wat de groep hecht maakt. We benutten ieders talenten optimaal zodat de musical door veel mensen gedragen gaat worden. Eén van de spelers: Ik doe mee omdat ik het leuk vind om te zingen. Dat we als groep nu zo n gave musical met een sterk verhaal neer gaan zetten, is voor mij een cadeautje! We bezorgen de toeschouwers een leuke voorstelling die ze niet snel zullen vergeten. Johan Drieluik nr. 4 mei

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie