drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

2 Erasmus boek 500 jaar Lof der zotheid voor dummies door: Jan Bloemendal Van de redactie Bij een onderzoek in 2003 naar de bekendheid van Eramus bleek dat 65% van de Rotterdammers dacht dat hij de ontwerper van de Erasmusbrug was. Door christenen mag hij dan nogal eens de wegbereider van de Reformatie genoemd worden, wat weten wij eigenlijk van deze grote Nederlander? Het is 500 jaar geleden dat hij zijn beroemde De lof der zotheid schreef. Reden om een paar vragen over dit werk en de auteur te stellen aan een bij uitstek deskundige. De opvattingen over hoe christendom en islam met elkaar overeenkomen of van elkaar verschillen zijn in de Protestantse Kerk in Nederland op z n zachtst gezegd niet eensluidend. De kerk liet er recent een nota over verschijnen, die in de synode besproken werd en waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Ons redactielid Helma Maas sprak met prof.dr. Bernhard Reitsma, de auteur van de nota, én met dr. Francien van Overbeeke. Zij schreef samen met een joodse en een moslima een boek over de drie godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Naast deze twee hoofdartikelen is er aandacht voor activiteiten uit de wijken: een tienertocht georganiseerd vanuit de Emmaüskerk en een musical die de Adventkerk op de planken gaat brengen. Uiteraard ook nieuws over de Kerkennacht. Het is samen met alles wat ik niet noem - weer genoeg. We hopen dat u plezier beleeft aan deze nieuwe uitgave van ons PGA-blad. Marja Brak, eindredacteur Bij de voorpagina: Tieners liepen door de stad om zich in te leven in dakloze stadgenoten (foto: Casper Branger) Ons land heeft grote zonen voortgebracht en Erasmus is er één van. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat zijn Lof der zotheid nog altijd verkrijgbaar én leesbaar verscheen. Onze Protestantse Gemeente heeft een Erasmus-expert in haar midden in de persoon van prof.dr. Jan Bloemendal en dus legden we hem een aantal vragen over het boek voor. Waarom zouden we Lof der Zotheid vandaag nog moeten lezen? Het is een satire waarin allerlei groepen in de maatschappij belachelijk worden gemaakt, het is ook een boek dat een diepere zin heeft, de aansporing om echt christen te zijn, los van rituelen en gewoontes, om naar het dwaze van God te gaan. Wat zou een goede ondertitel voor het boek zijn? Doe als christen maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Welke passage is u het meest dierbaar en waarom? Ik heb geen passage die me speciaal dierbaar is, er zijn wel mooie stukjes in. Bijvoorbeeld over het huwelijk, waarin een beetje dwaasheid ervoor zorgt dat het goed blijft tussen de echtgenoten. Of die over de leraren, die hun vak niet verstaan en de kinderen niet onder de duim kunnen houden. Of die over de theologen, die zich verliezen in theologische fijnzinnigheden en het echte leven uit het oog verliezen. Welke passage steekt u als een graat in de keel? Er zijn sommige stukken die ik te langdradig vind. Andere stukken zijn nu wat gedateerd. Maar ik heb geen stukken waar ik echt bij blijf haken. Wat is naar aanleiding van Lof der Zotheid uw belangrijkste vraag aan Erasmus? Wat heb je er zelf aan gedaan? Natuurlijk, je hebt allerlei werken geschreven over de opvoeding, maar hoe weet je of dat gewerkt heeft? Heb je wel echt naar je eigen dwaasheden gekeken? Je lichte ijdelheid, je lichtgeraaktheid, je woordenbrij... Wie/wat zou Erasmus anno 2011 op de hak nemen? Van alles en nog wat, denk ik. In de politiek: christelijke partijen die in zee gaan met 2 Drieluik nr. 4 mei 2011

3 partijen die onchristelijke ideeën hebben, een kabinet dat met verschillende monden spreekt, onduidelijke brieven over onduidelijke missies, enz. In de kerk: je druk maken over het samengaan van drie kerkgenootschappen en de gevoeligheden daarbij, predikanten die soms wat ijdel kunnen zijn, personeelsleden met de houding van ik en de directeur, gedoe rond bepaalde kerkelijke activiteiten... Er is genoeg te verzinnen. Bij welke kerk zou Erasmus zich het meest thuisvoelen? Dat is een lastige. Hij wilde katholiek blijven, en is dat ook gebleven. Hij had wel sympathie voor de reformatie, maar was wars van het drammerige en opvliegende van Luther. Ik heb wel eens betoogd dat hij zich thuis zou voelen in de middenorthodoxie van de Hervormde Kerk: aandacht voor liturgie, maar niet te veel, aandacht voor het beleven van je christen zijn en de gedachte van de brede volkskerk. Jan Bloemendal, lid van de Bergkerk en voorzitter van de kerkenraadscommissie Lutherse traditie, coördineert de uitgave van het verzamelde werk van Erasmus. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Neolatijn aan de Universiteit van Amsterdam. Illustraties naar de originele tekeningen van Hans Holbein de jongere Achter het orgel... Dronkemannen laten waggelen door: Anneke Verhoeven Hij weet bergen aan het huppelen te krijgen en de dronkemannen uit psalm 107 over de toetsen te laten waggelen. En als er gezongen wordt over zonde, onrecht of rampspoed, haalt hij de nodige dissonanten uit de kast. Bram Brandemann (41), een van de organisten van de St.-Joriskerk, helpt je de woorden die je zingt tot je te laten doordringen. Of muziek altijd welluidend en herkenbaar moet zijn, is voor mij de vraag. Ik laat me in de improvisaties graag verrassen door de tekst van het lied. Dat kan soms leiden tot dissonanten. Neem psalm 2 over de woeste heidenen. Die hoeven niet uit het orgel te springen maar er mag best iets van woestheid uit het instrument komen. Andere liederen vragen meer ingetogenheid en reflectie, en het mooie van een orgel is dat je er allerlei klanken uit kunt halen waardoor je altijd wel iets passends vindt. Of je dan te veel zelf invult? Dat is lastig. Ik denk dat je niet echt neutraal kunt spelen. Dat zou pas echt saai zijn! Er zit altijd iets eigens in, en hopelijk neem je de mensen mee in jouw verhaal. Maar dat verhaal moet wel gestructureerd zijn. Niets is zo vervelend als naar muziek te luisteren die maar wat doorzeurt en waar kop noch staart aan zit. Wie was Erasmus? Desiderius Erasmus Roterodamus, zoals hij zich noemde, werd waarschijnlijk in 1466 geboren in Rotterdam. Hij studeerde onder andere theologie in Parijs en werd een van de bekendste bijbelse humanisten van zijn tijd, en van alle tijden. Hij werd beroemd door een verzameling spreuken met uitleg, waarmee hij kennis uit de Oudheid in hapklare brokken kon presenteren. Hij schreef verder over opvoeding en moraal, stijl en het schrijven van brieven, en over de theologie. Hij beschouwde zijn nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, de uitgave van de Griekse tekst, de aantekeningen en de parafrasen als zijn belangrijkste project. Zijn vele werken en reizen brachten Erasmus in contact met heel Europa, van vorsten, pausen en kardinalen, tot priesters, monniken en geleerden, met wie hij brieven uitwisselde. In 1511 verscheen zijn beroemdste boek: de Lof der Zotheid: een parodie op het leven van die tijd, een aansporing tot een innerlijk gevoeld christendom en een eerbetoon aan zijn Engelse vriend Thomas More. J.B. Zoals bekend houdt de wijkgemeente Joriskerk de diensten tijdelijk in de Opstandingskerk. Voor iedereen wennen, en zeker voor de organisten die het imposante Naber-orgel gewend zijn. Toch ziet Brandemann ook voordelen van de tijdelijke verhuizing. Ik denk tijdens het spelen echt niet: zat ik maar op het Joris-orgel. Bij dit instrument is er ook uitdaging. Het vraag veel creativiteit. In de Joriskerk klinkt het al snel mooi maar hier kun je geen noot verdoezelen. Het registreren is wel makkelijker Nog een verschil: de locatie van het orgel. In de St.-Joriskerk zit de organist, onzichtbaar, ergens bovenin. Je ervaart daarboven het gevoel van gemeente zijn niet sterk. Je bent letterlijk ver weg. In deze kerk, waar het orgel voorin staat en iedereen je kan zien, wordt het zingen ook veel concreter. Psalmen spelen in de wijkgemeente een hoofdrol. Over de diverse vertalingen en de grote emotionele waarde daarvan kun je een Drieluik vullen. Ook Bram Brandemann heeft er zijn ideeën over. De meeste psalmmelodieën vindt hij ijzersterk. Improviseren doet hij het liefst op een bezinnende psalm. Lofpsalmen hebben een toonsoort waar je minder mee kunt. Bovendien moet je dan minutenlang een bepaalde vrolijkheid aanhouden. Psalmen die oproepen tot inkeer, zoals psalm 132 of 26, daar kun je harmonisch vaak meer mee. Drieluik nr. 4 mei

4 Mag je God Allah noemen? Rukt de islam niet te veel op in Nederland? Kun je wel samen bidden met moslims? Wat kan de kerk doen tegen de polarisatie die de PVV van Geert Wilders veroorzaakt? De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onderzocht wat de theologische visie is op de ontmoeting met moslims en met moslimorganisaties. Verschillende visies in de PKN In gesprek met moslims door: Helma Maas Een eerste nota Integriteit en Respect verscheen in november 2010 en kreeg in de media veel kritiek. Inmiddels is de nota herschreven en aangenomen door de synode. Over twee jaar komt Bernhard Reitsma het punt daar weer op de agenda om opnieuw een standpunt te bepalen. Het is een thema dat de gemoederen in de Protestantse Kerk bezighoudt. Vrijwel gelijktijdig met de islamnota kwam er een boek uit waarin joden, christenen en moslims met elkaar in gesprek gaan. Woord zoekt woord. Joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en tradities, is een lijvig boek waarin teksten uit de drie godsdiensten met elkaar vergeleken worden. De Amersfoortse theoloog Francien van Overbeeke-Rippen (78) is een van de drie vrouwelijke auteurs. Drieluik sprak met haar en met de schrijver van de PKN-nota Bernhard Reitsma (45). Aanvullend Van Overbeeke heeft vijf jaar in Pakistan gewoond en deed in die tijd onderzoek naar de islam. Ze promoveerde op een vergelijking tussen islam en christendom. Later schreef ze een boek Ibrahiem en Abraham, Koran en Bijbel verteld voor kinderen. Nu was het tijd voor een dergelijk boek voor volwassenen. Van Overbeeke: Ik ben uitgegaan van de bronnen. Dus we hebben tenach-, bijbel- en koranteksten naast elkaar gelegd. Welke verhalen komen in alle drie de heilige boeken voor? Je ziet veel overeenkomsten en enkele verschillen, maar het zijn vooral verschillen in vorm. De koran is namelijk als een monoloog geschreven, God dicteert rechtstreeks aan de profeet Mohammed, via de engel Djibriel (Gabriël). Van Overbeeke ziet de drie heilige boeken als elkaar aanvullend In de koran staat ook heel nadrukkelijk dat Mohammed bij twijfel naar de mensen van het Boek moet gaan, en daar worden de christenen en de Joden mee bedoeld. De Allerhoogste hoeft toch ook niet alles twee keer te zeggen? Mohammed is een nakomeling van Ismaël, de zoon van Abraham, die met zijn moeder Hagar naar het oosten trok met een zegen van God voor hem en zijn nageslacht. Mekka is dezelfde plaats als waar Ismaël en Hagar zijn gaan wonen. Het feit dat God zich ditmaal 600 jaar na Christus - geopenbaard heeft aan Mohammed, is helemaal zo vreemd niet. Op de vraag of ze niet bang is om als naïef te worden afgeschilderd, zegt ze dat dat niet gebeurt op het theologische niveau waarop ze werkt. Mijn uitgangspunt is dat de God tot wie Abraham bad dezelfde God is tot wie Ibrahim bad. De openbaringen kunnen dan wel enigszins verschillen door tijd en omstandigheden, maar de Afzender is dezelfde. Bijt je ook niet te veel vast op verschillen in interpretatie, doceert ze verder. Interpretaties zijn van een niveau lager. Samen bidden? Daar denkt de schrijver van de nota Integriteit en Respect heel anders over. In die nota worden heikele kwesties als de achtergestelde positie van christenen in islamitische landen niet geschuwd. De nota baarde opzien omdat het samen bidden met moslims niet aanbevolen wordt. Wel naast maar niet met, was de formulering van Bernhard Reitsma waar hij zoveel kritiek op heeft gekregen. De intentie was te zeggen: als je het christelijke en islamitische gebed te zeer vermengt, dan werkt dat niet. Als je samen optrekt, mag dat dan ook in beide gevallen met behoud van eigen identiteit? Ik wil een moslim niet verplichten in de naam van Christus te bidden. Omgekeerd kan ik mijn bidden niet los maken van Christus. Kunnen wij met elkaar bidden met behoud van eigen identiteit? Reitsma, die in het dagelijks leven onder andere hoogleraar is aan de Vrije Universiteit Amsterdam, benadrukt dat de nota geen praktische handleiding voor het gesprek met moslims is. Hij laat zich niet uit over interreligieuze vieringen en wil zeker niet als tegenstander van de multiculturele samenleving te boek staan. Waar het om gaat is dat protestanten zich goed bewust moeten zijn van hun eigen identiteit. Pas dan kun je goed in gesprek gaan met moslims. In de praktische omgang met moslims ga je natuurlijk niet gelijk over de verschillen beginnen, maar de nota gaat over een theologische visie en daarin mag je wel degelijk de verschillen benadrukken. 4 Drieluik nr. 4 mei 2011

5 Reitsma heeft net als Van Overbeeke jarenlang in een land met een overwegende moslimbevolking en een christelijke minderheid gewoond, in zijn geval was dat voornamelijk Libanon. Fundamenteel verschil Een fundamenteel verschil tussen Van Overbeeke en Reitsma lijkt te zijn hoe ze aankijken tegen Francien van Overbeeke de verschillen tussen christendom en islam. Van Overbeeke zegt dat niet alle verschillen een struikelblok hoeven te zijn. Dat erkent Reitsma ook, maar hij legt toch iets meer de nadruk op de verschillen. Hij vindt dat een aantal verschillen het hart van de religie raken. Christenen en moslims verschillen nu eenmaal fundamenteel van mening over wie Jezus Christus is. En dat is geen bijzaak, zegt hij. Van Overbeeke zegt hierover: Ook in de koran wordt de persoon van Jezus hoger gewaardeerd dan Mohammed. Reitsma: Het is een principieel theologisch debat: vind je dat alle religies in wezen hetzelfde zijn of niet? Binnen de PKN wordt daar verschillend over gedacht. Volgens Van Overbeeke zijn er zelfs orthodoxe islamdeskundigen die zeggen dat samen bidden met moslims wel kan. Het zou dus een fabeltje zijn dat alleen met progressieve moslims samengewerkt kan worden. Reitsma onderstreept dat in wezen alle moslims zullen zeggen dat samen bidden mogelijk is. Dat komt omdat de islam het christendom in wezen in zich heeft opgenomen en daarom minder moeite heeft met christenen. Reitsma is bang dat bij samen bidden de persoon Jezus er door christenen maar uitgehaald wordt. Beide theologen vinden moslims aan hun kant. En ook vinden ze allebei dat de ander een beetje achter loopt. Van Overbeeke reageerde op de eerste versie van de nota met de verzuchting: Wat loopt men toch achter. Op zijn beurt zegt Reitsma dat het passé is om steeds te denken dat we op hetzelfde spoor moeten zitten. In de godsdienstfilosofie is het al jaren gebruikelijk dat we eerlijk benoemen waarin de ene religie verschilt van de andere. Respect Voor Van Overbeeke staat vast dat er maar één God is. We zijn allemaal door God geschapen. Hij heeft zijn eigen relatie met het volk Israël, Hij heeft ook met het nageslacht van Ismaël zijn eigen relatie. Hoe moet de Allerhoogste zich voelen als mensen hem niet erkennen als de God van de moslims? Tot op bepaalde hoogte is dat verloochening van Hem. Hij zal wel eens huilen dat wij ruzie om Hem maken, dat is toch Godgeklaagd! In de Protestantse Kerk wordt door theologen dus heel verschillend gedacht over de verhouding van christendom tot islam. Wel is duidelijk dat op het niveau van de kerkgangers het wenselijk is dat we met respect omgaan met de islam. Daarover bestaat tussen Reitsma en Van Overbeeke geen verschil. Naar aanleiding van: B.J.G. Reitsma, Integriteit en Respect, uitg. Protestantse Kerk in Nederland (te vinden op: Francien van Overbeeke-Rippen, Ruth Rozeboom en Karen Ghonem-Woets, Woord zoekt Woord Joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en tradities; 260 blz.; uitg. Ankh-Hermes, Deventer 2010; 39,90. Bijeenkomst in Biddinghuizen tijdens de Vredesweek 2009, met voorgangers ds. Bram Bregman (PKN), pastor Jan Vernooij (RK) en imam Hasan Hüseyin Drieluik nr. 4 mei

6 Protestantse Gemeente Amersfoort COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Minder geldwervingsacties Alweer bijna anderhalf jaar trekken we nu in de PGA met elkaar op. We hebben onze vroegere hervormde, gereformeerde en lutherse culturen voor een deel ingeleverd, andere aspecten ervan hebben we van elkaar overgenomen. Zo kregen hervormden in het verleden Wim Oosterom in de loop van een jaar flink wat acceptgiro s op de mat. In het overgangsjaar 2010 kregen alle PGAleden die opeens en dat was voor een deel van hen even wennen. Maar het gaat veranderen, zo verzekert penningmeester Wim Oosterom. Eerst even over de Actie Kerkbalans. Hoe is de stand op dit moment? Half februari maken we altijd de uitkomst van de toezeggingen bekend. Dat is vroeg, want nog niet iedereen heeft dan laten weten op welk bedrag we van hem/haar kunnen rekenen. Dus wij schatten dan op grond van ervaring wat we nog verwachten toegezegd te krijgen. En we zijn niet bedrogen uitgekomen, want nu (half april) is 70% van die zogenaamde bijschattingen al daadwerkelijk toegezegd. We hebben daarom goede hoop dat we het voor 2011 begrote bedrag aan inkomsten uit Kerkbalans gaan halen. Wat gebeurt er als er in een wijkgemeente meer binnenkomt dan begroot is? Stopt u dat als penningmeester dan in de centrale kas? Nee, zeker niet! Wat er extra binnenkomt in een wijk, blijft daar. In sommige wijkgemeenten is dat al het geval, maar er zijn er ook die nog een gat van ruim 10% hebben. De wijken houden hun leden zelf op de hoogte van de stand van zaken. We hebben de lijnen zo kort mogelijk gemaakt. Hoeveel geldwervingsacties of zeg: acceptgiro s kunnen onze PGA-leden dit jaar nog verwachten. Weer zoveel als vorig jaar? Nee, zeker niet! Hervormden waren gewend om naast de Actie Kerkbalans acceptgiro s te ontvangen voor de paascollecte, de Solidariteitskas en de oudejaarscollecte. Gereformeerden kenden alleen de Actie Kerkbalans. Besloten is om naast Kerkbalans alleen nog een acceptgiro te sturen voor de Solidariteitskas. Wij zijn als PGA verplicht om 5 euro per belijdend lid aan de landelijke kerk af te dragen aan dat fonds. Binnenkort kunnen onze leden daarom het verzoek verwachten om een bijdrage voor de Solidariteitskas. En wat men méér geeft dan 5 euro die dus naar de landelijke kerk gaat komt ten goede aan de wijkgemeente waar men bij hoort. Dus zeer aanbevolen! Kerkbalans en de Solidariteitskas zijn met ingang van dit jaar dus de enige twee geldwervingsacties die het College van Kerkrentmeesters houdt. Maar gaat u het met minder acties wel redden? We hopen dat als gemeenteleden weten dat Kerkbalans plus dan nog het kleine bedrag voor de Solidariteitskas de enige geldwervingsactie is, zij hun bijdrage aan Kerkbalans verhogen. Ik heb er alle vertrouwen in! Marja Brak, coördinator communicatie PGA Actie Vakantiegeld Delen We hebben een geweldige vakantie gehad in het vakantiehuisje in De Glind. Lekker ontspannen, het gevoel er eens helemaal uit te zijn. Zonder de actie Vakantiegeld Delen was dat niet mogelijk geweest. Fijn dat iemand ons gebracht en gehaald heeft. Met mijn twee kinderen ben ik er vijf dagen geweest. Het was warm weer dus we zijn elke dag naar het zwembad geweest. Dat is maar tien minuten lopen. Mijn zoontje kon heerlijk buiten spelen. We zijn naar de kinderboerderij geweest en een keer uit eten op het gezellige terras van De Glindster Vorig jaar waren we heel blij met de opbrengst van euro. Het zou fantastisch zijn als we dit jaar nog meer inzamelen voor mensen die zelf geen vakantie of dagjes uit kunnen betalen. In ons land bestaat een hardnekkige kern van armen. Het gaat om ruwweg 8% van de bevolking: bijna huishoudens waarbinnen honderdduizenden kinderen leven. In Amersfoort wonen ca minima. Ongeveer 3000 personen ontvangen een bijstandsuitkering. Mensen met een krappe beurs gebruiken het vakantiegeld nogal eens voor het dichten van gaten die eerder zijn gevallen. Maar ook zij hebben de behoefte er eens uit te gaan. Vakantie is geen overbodige luxe. Iedereen kan dit van tijd tot tijd goed gebruiken om bij te tanken. De actie Vakantiegeld Delen wil daar graag bij helpen. De actiedagen zijn de zondagen 15 en 22 mei. Overmaken 6 Drieluik nr. 4 mei 2011

7 per bank kan tot 15 juni 2011 op rekening (diaconie protestantse gemeente Amersfoort) o.v.v. Vakantiegeld Delen. Ook dit jaar wordt weer een leuke vakantiekaart in alle kerken uitgedeeld: Verdubbel de waarde van uw vakantiegeld! De actie Vakantiegeld Delen wordt voor de achtste keer georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersoort-Noord en de Werkgroep Overwaarde. Diaconale Dag Zaterdag 14 mei wordt de Diaconale Dag gehouden. We hopen op mooi weer, want er gaat van alles gebeuren. Gemeenteleden organisren gezellige activiteiten voor mensen die wat aandacht, hulp en zorg kunnen gebruiken. Naast de PGA-gemeeten doen ook andere kerken mee. Vrijwilligers van de St.-Joriskerk gaan aan het werk in het Diaconaal Aandachtscentrum aan de Zuidsingel, gemeenteleden van De Hoeksteen en De Bron laten hun bakkunsten zien voor het theefeestje in De Open Hof en Advent Talent gaat op diverse plekken klussen in huis en tuin. Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker, tel , Kledingactie een succes Bij sommige kerken was op zaterdag 16 april al van ver een enorme berg plastic zakken te zien. En die groeide in de loop van de ochtend maar door. De gehouden kledingactie was dan ook een groot succes. Vorig jaar werd er 4880 kilo opgehaald, dit jaar 5520 kilo. Een stijging van ruim 600 kg. De diaconie dankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes. De opbrengst gaat naar een project van Mensen in Nood / Cordaid dat de droogte in Kenia bestrijdt. Restauratie Sint-Joriskerk Unieke rondleidingen tijdens restauratie De Stichting Vrienden van de St.-Joriskerk organiseert, in samenwerking met het Gilde, rondleidingen langs de restauratiewerkzaamheden. Met werklift of trap gaat u naar boven, waar u de restauratie aan de gewelven kunt bekijken, de beeldjes, kapitelen en beschilderingen kunt bewonderen en genieten van het prachtige uitzicht. Alle zaterdagen van 30 april t/m 25 juni vinden deze plaats om 11.00, en uur o.l.v. een gids van het Gilde. Een rondleiding gaat door bij min. 5 en max.10 personen (wegens druk op werkvloer). Entree 10 p.p., waarvan 7,50 bestemd voor de restauratie en 2,50 voor het Gilde. Opgave via: of tel. (033) Shalom! Dagen tellen door: Christel Eijkelenboom Leer mij zo mijn dagen tellen. Ruim vijf maanden geleden zijn mijn man en ik verhuisd naar Jeruzalem. Vijf maanden, dat is 155 dagen en nog veel meer minuten en seconden. De tijd vliegt voorbij. En toch word ik door deze tekst uit de psalmen aangespoord om mijn dagen te tellen. Maar hoe tel ik mijn dagen als ik in een andere cultuur kom en alle vastigheid en vertrouwdheid kwijt bent? De foto s van de eerste weken zet ik in weekmapjes. Inmiddels zijn dat maandmapjes geworden; het leven hier wordt blijkbaar al wat gewoon! De eerste weken kijken we reikhalzend uit naar de eerste kaarten. Elke dag ondernemen we de tocht naar het postkantoor en doen vol verwachting ons postbusje open. Gelukkig, de kaarten kwamen en blijven komen. En eind januari worden we blij van nog steeds kerstwensen. We krijgen vier dozen opgestuurd. Drie van de vier dozen komen goed over. De derde doos met kerstbrood erin doet er ruim een maand over. De vierde doos zwerft nog steeds ergens tussen Amersfoort en Israël. We tellen onze contacten met thuis en weten dat we niet vergeten zijn! Tel ik mijn dagen van gemis? Mijn eerste kerst hier zonder kinderen, ouders en kleinkind, geen familiediner, geen kerstboom, maar wel een wandeling op tweede kerstdag met een aantal nieuwe kennissen. Oud en nieuw. Geen vuurwerk, geen rotjes, geen oliebollen. Geen glühwein met de buren. Tel je zo je dagen? De dagen waarop je mist wat je zo vertrouwd was? Of doe ik het praktisch? We beginnen aan ons derde 40-rollen-wc-papier-pak, aan onze tweede tube tandpasta, nu met Hebreeuws opschrift. We gebruiken veel buskaartjes en verslijten een extra paar schoenzolen. We bezoeken al de vrijwilligers en organisaties waarmee we samenwerken, maar hoeveel precies? We schudden heel veel onbekende handen. Of tel ik mijn dagen hier toch anders? Hier gaat het om de relatie, om de ontmoeting. Hier telt de persoon die ik tegenkom, op straat, op een project; hier telt degene met wie ik contact heb, met wie ik verbinding voel. Hier telt de tijd vele malen minder, hier gaat het om kwali-tijd, tijd die je met elkaar doorbrengt, met een onbevangen luisterend oor, met 1000 vragen en weinig antwoorden. Hier leer ik mijn dagen zo te tellen dat een beetje wijsheid mijn hart vervult (Psalm 90:12)! Gijs de Raad en Christel Eijkelenboom zijn uitgezonden naar Israël namens Near East Ministry (www.nemnieuws. nl) en Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl, zoek onder Israël, vrijwilligerscoördinatoren, project Z015953) Drieluik nr. 4 mei

8 In De Brug is een forum voor alle vragen die u ooit al eens aan een predikant hebt willen stellen ; in de Fonteinkerk een karaoke met psalmen en gezangen, de Bergkerk heeft een creatief programma rond het Hooglied ( Maak een trouwfoto! ), De Hoeksteen een programma met kunstenaars, de Nieuwe Kerk een orkestuitvoering Eerste Kerkennacht Amersfoort Het belooft een bruisende avond te worden door: Koos van Noppen De Heilige Geestkerk presenteert een multicultureel koor, evangeliegemeente De Deur biedt bezoekers een R&Bconcert, Het is maar een greep, want als we zo gaan beginnen, kunnen we wel een paar bladzijden Drieluik vullen met alle activiteiten tijdens de eerste Amersfoortse Kerkennacht, zaterdagavond 25 juni Er is voor elk wat wil(d)s. Stadsbreed en kerkbreed Meer dan 45 kerken in Amersfoort openen die zomeravond hun deuren. In alle wijken kunt u terecht, van Amersfoort-Zuid tot Vathorst. Elke kerk biedt bezoekers een gratis programma. Wat begon tijdens een wilde brainstorm is uitgegroeid tot een fikse organisatie. Niet eerder vond er in onze stad een activiteit plaats waar zoveel kerken van uiteenlopende signatuur aan deelnemen. De organisatie is in handen van een projectgroep die ressorteert onder de lokale Raad van Kerken. Behalve de protestantse wijkgemeenten en de roomskatholieke parochiekerken, zien we onder de deelnemers vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken, evangelischen, baptisten, oud-katholieken, orthodoxen, migrantenkerken, zo veelzijdig en kleurrijk het christendom in de stad is, zo gevarieerd zijn hun programma s. Sinds vorige maand is de site totaal vernieuwd, zodat nu in één oogopslag is te zien welke kerken meedoen, waar ze op de stadsplattegrond te vinden zijn, wat hun programma is op de 25e juni, hun website, contactpersoon, etc. De informatie wordt vrijwel dagelijks aangevuld. Voorprogramma Behalve de avondprogrammering in de kerken, is er s middags al een voorprogramma. Op de Varkensmarkt kunt u vanaf uur getuige zijn van enkele grafittikunstenaars die ter plekke met hun spuitbussen aan de slag gaan. De vijf grote panelen hebben als thema Een psalm van de straat. Er is muziek van de Heartbeat-percussieband, vrijwilligers van het Gilde verzorgen rondwandelingen (14.00 en uur) en Gerard Raven (conservator van Flehite) voert vanaf uur belangstellenden langs hoogtepunten uit de tijd van de Moderne Devotie. Zanglustigen kunnen s middags meedoen aan een korte repetitie voor een flash mob, onder leiding van Rob Holleman, met de feestelijke muziek van Ode on St. Cecilia s Day van Händel. Om uur kunnen bezoekers gratis naar de film Des hommes et des dieux in Theater De Lieve Vrouw (per slot van rekening, de locatie van de voormalige Grachtkerk). Kerinam belegt aan het eind van de middag een vesper in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Om uur geeft beiaardier Henk Veldman een concert op het carillon van de OLV-toren. s Avonds vanaf uur varen de boten van Waterlijn met muziekgroepen door de gracht: een warm welkom voor de bezoekers die naar het Onze Lieve Vrouwekerkhof lopen, voor de slotmanifestatie. Rond uur staat een black gospelconcert gepland. Burgemeester Bolsius, die de hele avond van kerk naar kerk trekt, komt daar vertellen over zijn ervaringen. Om uur klinkt het slotakkoord, maar voor wie er niet genoeg van kan krijgen, is er dan nógmaals een gratis film in De Lieve Vrouw. In meer plaatsen Het is de eerste keer dat Amersfoort deelneemt aan de Kerkennacht. In de afgelopen jaren vond dit evenement al plaats in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit jaar organiseren kerken in minstens 17 plaatsen in Nederland een kerkennacht, allemaal in het weekend. Maar dat staat hier louter ter informatie. Want je moet wel een heel goede reden hebben om op 25 juni niet in Amersfoort te zijn 8 Drieluik nr. 4 mei 2011

9 Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei speelt de dramatische en humoristische musical Ester in het Farel College. De meeste spelers, koor- en crewleden zijn lid van de wijkgemeente Adventkerk. Gerard van Amstel en Gerard van Midden hebben met tekst en muziek een musical neergezet waarbij veel te lachen valt. Musical Ester is verrassend actueel door: Annemarie Stoffer-Brink Het publiek wordt echter ook met de neus op de feiten gedrukt: Haman is nog steeds springlevend. En als jij geconfronteerd wordt met een vreemdeling in nood, wat doe je dan? Geschiedenis De musical over het oudtestamentische bijbelboek Ester verweeft het actuele verhaal van vreemdelingenhaat met dat van de koddige koning Ahasveros en de moedige Mordekai, en met dat van koningin Ester, het Joodse meisje, dat de durf heeft om op te staan. Maar het is ook het verhaal van God die achter de schermen aan de touwtjes trekt. En zo mensen, die wij niet belangrijk vinden, gebruikt om de loop van de geschiedenis drastisch te veranderen en zijn volk te redden van de totale ondergang. De voorstellingen zijn vrijdag 20 mei om uur en zaterdag 21 mei om uur in het Farel College, Paladijnenweg 101. Kaarten voor 7,50 per stuk tot 14 mei te bestellen via: (vermeld het aantal kaarten en voor welke voorstelling). Maak tegelijk 7,50 per kaart over op rekening t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Adventkerk in Amersfoort. U ontvangt dan een afhaalbewijs per , waarmee de kaarten vóór de voorstelling opgehaald kunnen worden. Er is dan ook kaartverkoop zolang de voorraad strekt. Meer informatie op: Actueel Regisseur Henk van der Veen: In de musical zit alles wat een musical mooi maakt, prachtige liederen met meeslepende muziek, humor, intriges en een goede afloop. Maar het onderwerp is opeens heel actueel. Onze kerk staat in Kruiskamp. Dan kun je je afvragen hoe je zelf aankijkt tegen allochtonen. Doe je als Haman en klim je stiekem naar de macht om je eigen vuile agenda af te werken, of kom je op voor mensen en word je een moderne Mordekai? Die tegenstelling komt in de musical heel mooi naar voren. We doen deze musical met relatief weinig mensen wat de groep hecht maakt. We benutten ieders talenten optimaal zodat de musical door veel mensen gedragen gaat worden. Eén van de spelers: Ik doe mee omdat ik het leuk vind om te zingen. Dat we als groep nu zo n gave musical met een sterk verhaal neer gaan zetten, is voor mij een cadeautje! We bezorgen de toeschouwers een leuke voorstelling die ze niet snel zullen vergeten. Johan Drieluik nr. 4 mei

10 Amersfoort-Binnenstad. Terrein van winkels en restaurants, disco s en kerken, bewoners en daklozen. Je hebt ze ongetwijfeld wel eens gezien. Straatnieuws verkopend, of gewoon lopend of hangend en net iets te oud en niet-trendy om hangjongere te zijn. Wat denk je dan? Vies? Zielig? Eigen schuld? Gelukkig ben ik dat niet? Zal mij nooit gebeuren? Tieners even dakloos door: Casper Branger Langs plekken die voor daklozen belangrijk zijn Eind maart namen wij een groep tieners met enkele volwassenen een kijkje in de wereld van deze stadgenoten, een wereld die zo dichtbij is en ook zo ver van ons afstaat. Hoe? Slaapplek zoeken We ontmoetten elkaar op een plek waar door-de-weeks de daklozen elkaar treffen, Muurhuizen 128. We zaten op hun stoelen en aan hun tafel, terwijl Angela Berben met het verhaal van de barmhartige Samaritaan ons liet zien met welke ogen we vaak naar daklozen kijken. Daarna nam ene René ons mee langs plekken in de stad die voor daklozen belangrijk zijn. Denk dan niet meteen aan organisaties die daklozen helpen hun leven weer op te pakken. Die zijn er ook, maar ze moeten elke dag in elk geval een plek hebben om te slapen. Zo keken we met René naar plekken waar dat zou kunnen. Kisten voor strooizout zijn gewild, zelfs vuilniskarren, plekken achter muurtjes, ergens tussen wat bosjes. Alles kwijt Tussendoor vertelde René dat hij zelf jaren dakloos is geweest. Hoe je doucht in de regen, hoe het mooie systeem van Straatnieuws werkt, hoe je een dakloze kunt helpen met een kleinigheidje (geen geld geven, maar een broodje of fruit voor m kopen), en veel dingen meer. Verder hoe ze een aantal uren per maand klussen mogen doen in de stad om wat zakgeld te verdienen. En om waardering te krijgen, een gevoel iets nuttigs gedaan te hebben. Een dakloze zwerver is een te negatieve naam heeft behoefte aan dezelfde dingen als jij en ik, maar is alles kwijt. Alles, en extra: zijn/haar waardigheid. Hoe zou jij je voelen als er op je neergekeken wordt, als je vies gevonden wordt, of oninteressant? Je geeft iemand al het gevoel mens te zijn als je hem vriendelijk groet. Een geschikte slaapplek Meedoen? Kon je niet mee en wil je toch een beeld krijgen van het leven van een dakloze? Kijk dan op Uitzending gemist naar Stinkend, Beroemd en Dakloos. Casper Branger is jeugdouderling in de Emmaüskerk en organiseert vaker activiteiten waaraan tieners uit andere wijken kunnen meedoen. Zijn mailadres is: We praatten nog wat na in het huis waar we begonnen waren en lieten ons verrassen door de nieuwe versie van Straatnieuws. Ik gaf als huiswerk mee de komende maand er eentje te kopen, en sloot af met een gedicht uit de krant. 10 Drieluik nr. 4 mei 2011

11 Agenda Middagpauzediensten Woensdagmiddag van tot uur in de Lutherse kerk, Langestraat mei: ds. C. t Lam; organist: Reeuwert Tromp 18 mei: ds. P. Riemersma; organist: Gert Kuiper 25 mei: ds. D.Ph.C. Looijen; organist: Elmar de Zwart 1 juni: ds. B. Borger; organist: Henk Veldman Roze Viering 2011 De roze viering op Roze Zaterdag 2010 in Amersfoort werd zo goed ontvangen dat de Amersfoortse Stichting Keiroze het initiatief genomen heeft om ook in 2011 een roze viering te organiseren. Geloof en homoseksualiteit is niet voor iedereen een vanzelfsprekende combinatie. Het thema is: Niet voor niks alles gekregen. Meer daarover is te lezen onder de wijkberichten van de Emmaüskerk. Voorganger is de predikant van deze kerk, Paul van der Harst, organist is Willem van Twillert en er werkt een koor mee. Na de dienst kan er nagepraat worden bij een hapje en een drankje. Datum: zondag 22 mei, uur. Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131. Diaconale wandeling In Amersfoort zijn veel plekken te vinden die te maken hebben met barmhartigheid, zowel in het verleden als vandaag de dag. Denk aan: de Heilige Geest-kapel, het Sint-Pietersgasthuis, het Burgerweeshuis, het Diaconaal Aandachtscentrum, de Sint- Joriskerk. Op zaterdag 28 mei start om uur een diaconale wandeling bij de Sint-Joriskerk (vanaf Zevenhuizen 3). Tot uur worden de genoemde locaties bezocht en Gerard Raven vertelt erbij over de geschiedenis. Ook straatpastor Bernadette van Dijk komt aan het woord. Kosten: 10, inclusief koffie/thee. Berichten De overwaarde van Jenny Koolhaas Op zondag 2 april hebben we in de bijeenkomst van de Werkgroep Overwaarde Jenny Koolhaas herdacht, die op 30 maart 2011 is overleden. We zullen haar ongelooflijk missen! Wat een enorme overwaarde had die vrouw! Jenny en haar zus Ko waren er 14 jaar geleden als de kippen bij om mee te doen in de Overwaardegroep. Jenny had een zeer uitgesproken mening als het ging om ongerechtigheid. Dat kon niet, dat mocht niet en daar moesten we iets aan doen! Haar interesses lagen breed. Ze las zoveel, kon zoveel aanreiken. Een herinnering komt boven: Als je een aantal jaren geleden biologische melk kocht van een bepaald merk kon je zegels sparen om een koe aan de plattelandsbevolking in Oeganda te schenken. Niemand dronk toen zo fanatiek biomelk als Jenny en Ko. Jenny, dank je wel. We hebben veel van je gehouden én veel van je geleerd. Namens de Overwaardegroep, Gerian Dijkhuizen Colofon Redactieadres Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel , (adreswijzigingen zenden aan het Kerkelijk Bureau) Inleveren kopij Voor het nummer van 1 juni uiterlijk 13 mei inleveren Redactie Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den Oudsten, Helma Maas, Koos van Noppen, Anneke Verhoeven Medewerkers Sharon v.d. Kamp, Christine Raven, Gerard Raven, Johan de Vreugd Uitgever Algemene Kerkenraad Scriba: mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde, Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel , Kerkelijk Bureau Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD, tel. (033) , Hier kunt u terecht voor: ledenadministratie, abonnement Drieluik, collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Open: ma t/m vr uur Bankrekeningen Kerkelijke bijdragen: ING t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA Collectebonnen: ING t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen Diaconie: ING t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort Basisvormgeving Wilmar Boer, Image 33 Opmaak en druk Drukkerij De Gans BV, Amersfoort Websites De website van de Protestantse Gemeente Amersfoort Wat er gebeurt in en rond de kerken Drieluik nr. 4 mei

12 Adventkerk PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel , scriba: G.J. Kraaikamp, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel (na uur), penningmeester: mw. C. Verduijn, Rietvelderf 46, 3822 ET, tel , wijkkas: ING bezorging kerkblad: J.C. Dogger, tel kopij wijkberichten: Joost van der Velden, Diensten De eerste twee zondagen van de maand zullen gastpredikanten voorgaan. De eigen predikant is met vakantie en zal voorgaan in Demecser. Zondag 1 mei verwelkomen wij ds. Schroten uit Leerdam en ds. Van der Giessen van de Nieuwe Kerk. Zondag 8 mei gaan ds. Van Vreeswijk uit Hattem en ons gemeentelid ds. Glashouwer voor. Zondag 15 mei gaat s morgens ds. Looijen voor. De preek sluit aan bij het pinksterproject van de kindernevendienst, waarin het gaat over symbolen van de Heilige Geest. Op deze zondag staat de duif centraal als symbool van de Geest. We lezen Genesis 8. In de avonddienst gaat ds. Van Bart uit Wierden voor. Zondag 22 mei zal in de morgendienst vicaris Geert van Meijeren weer voorgaan. Ook hij zal aansluiten bij het thema van het pinksterproject. Twee weken later zit zijn stage bij ons er alweer op. s Avonds is er een thema-zangdienst met medewerking van de Advent band. Voorganger is ds. Van Velzen uit Harderwijk. Zondagmorgen 29 mei gaat de eigen wijkpredikant voor. De dienst staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het Avondmaal. We lezen 1 Koningen 19 we kennen de Geest van God als een zachte bries. Donderdag 2 juni vieren we de Hemelvaart. De dienst begint om 9.30 uur (!). Woorden uit Daniël 7 en het slot van Matteüs 28 staan centraal. We zien uit naar de ontmoeting met de Levende en naar woorden die voor ons opengaan. Wijkpredikant afwezig Ds. Looijen is vanaf 30 april afwezig. Van 6 t/m 9 mei neemt hij deel aan het bezoek aan de zustergemeente in Hongarije. Vanaf 11 mei is hij weer beschikbaar. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba. Jubileum contact Demecser Op 7 en 8 mei vieren we met de gemeente in Demecser ons 20-jarig contact. Op zaterdag zijn er lezingen van onder anderen prof.dr. Anne-Marie Kool uit Boedapest en is er een ontmoeting met de burgemeester. s Zondags houden we in de Reformatus kerk een bijzondere dienst waarin ook ds. Looijen zal voorgaan. Met een groep van tien gemeenteleden hopen we vrijdag 6 mei vanaf Schiphol te vertrekken en daar op maandagavond 9 mei weer terug te keren. Rond dit jubileum verscheen een boekje met herinneringen en een vooruitblik naar de komende jaren. Als u een (extra) exemplaar wilt hebben, kunt u contact opnemen met diaken Hans van Dijk. Seniorenkring De belangstelling voor de Seniorenkring groeit nog door. Het is boeiend wat we allemaal met elkaar kunnen delen bij het eenvoudig lezen van de Bijbel. De eerder aangekondigde datum van woensdag 18 mei verschuift naar woensdag 25 mei. De tijd blijft dezelfde: van tot uur in het Adventcentrum. We lezen verder vanaf Genesis 26:27. Jubilea Op 26 april 2011 mocht het echtpaar R. v. Deuveren en J.A. v. Deuveren-Goedknegt van de Bisschopsweg 73, (3817 BR) 45 jaar getrouwd zijn. Samen met hen danken wij de Here God voor zijn trouw en feliciteren wij hen van harte! Giften De HVD heeft ontvangen: mw. De Jonge 30; mw. Roele 10, via Kees Alberts 20. Op de rekening bijgeschreven 25. Ontvangen giften tijdens collecten 20/2 t/m 20/3: via mw B. 20 voor de wijkkas; via NN 50 voor Magda Verboom; via dhr G. 20 voor wijkdiaconie; via ds. V.d. H. 10 voor diaconieproject; via dhr. Z. 5 voor de wijkkas. Kopij Drieluik Inleverdatum voor het volgende nummers is 20 mei (verschijningsdatum 1 juni). Kopij aanleveren bij Joost van der Velden 12 Drieluik nr. 4 mei 2011

13 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Bergkerk kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel , fax , predikant: ds. J. van Baardwijk, tel (te bereiken ma t/m vr van en uur), coördinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel scribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel (na 18 uur), bij spoed: , beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, ING , Bank internet: Agenda Wo 4 mei uur Gesprek in de morgen Wo 11 en Do 12 mei en uur Inbrengen goederen Za 14 mei 9.30 uur Spel & Spul Wo 18 mei uur Kerkenraad Vr 27 mei uur Seniorendag Vieren Zondag 8 mei, 3e zondag van Pasen. De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer misericordia Domini een citaat uit Psalm 33 waarmee de dienst inzet. In de paastijd biedt het oecumenisch leesrooster een doorgaande lezing uit Genesis. Vandaag Genesis 4, over Kaïn en Abel. Voorganger: ds. René Rosmolen. Zondag 15 mei, 4e zondag van Pasen. Zondag cantate naar Psalm 98, Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Vandaag Genesis 6, over Noach. Voorganger: ds. Henna van Hell uit Soest/ Zondag 22 mei, 5e zondag van Pasen. Zingt de Heer een nieuw lied, de aanhef van Psalm 98 zet de toon. In Johannes 13:34 zegtjezus: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Genesis 7 vertelt over de ark van Noach. Zondag 29 mei, 6e zondag van Pasen. Zondag rogate - bidt - is een oude benaming voor deze zondag, ingegeven door de in vroeger tijden in deze periode van het jaar gebruikelijke biddagen voor het gewas. In Genesis 8 horen we over het droogvallen van de aarde na de grote vloed. Voorganger: ds. Greteke de Vries uit Bussum. Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag. De 40e dag na Pasen is volgens Handelingen 1 de dag van de hemelvaart van Jezus; veertig dagen lang hun verschijnende (vs. 3). We lezen Lucas 24:49-53, en het geschiedde terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. Afscheid nemen en zegenen. Enkele gemeenteleden gaan voor in deze dienst in de kapel. Zondag 5 juni, 7e zondag van Pasen. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug (Johannes 14:8). Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen, zingt gezang 234. Voorganger: ds. Rein Brouwer. Deze zondag gaat het zomerrooster in de Bergkerk in: de vroegdiensten in de kapel vervallen in juni, juli, augustus, er is om uur dienst in de kerk. Zondag 4 september starten de kapeldiensten weer. Wij gedenken Jenny Koolhaas is op woensdag 30 maart 2011 onverwacht overleden. Haar zuster Ko Koolhaas, met wie zij het leven deelde, heeft haar gevonden. Jenny is 88 jaar geworden. Het is met haar overlijden wat stiller geworden in de Bergkerk, niet meer haar karakteristieke luide stemgeluid, haar rake opmerkingen, haar oplettendheid. Ook in de Parkflat is het wat stiller. Jenny Koolhaas was vele jaren een actief lid van de Bergkerkgemeente, het ging haar om een praktisch geloof, waarbij de solidariteit met de naaste voorop staat. Zelf heeft ze de woorden die voor haar belangrijk waren eens opgeschreven: gerechtigheid, geborgenheid, veiligheid, vrede, vrijheid, vertrouwen en liefde. Zo heeft zij willen werken, ook professioneel, in het sociale werk en het welzijnswerk, en zo heeft zij zich ook binnen en buiten de kerk ingezet. In de contacten vanuit de Bergkerk met Magdenburg in de voormalige DDR, in de overwaarde groep, in allerlei vormingsactiviteiten. Maar ook door mensen trouw op te zoeken, tot op het laatst bleef zij opmerkzaam en trouw. Niet veel ontsnapte aan haar aandacht. Als een van de bijbellezingen gaf Jenny Deuteronomium 30 op. We ontmoetten haar daarin, het is niet ver weg in de hemel of ver weg aan de overkant van de zee, het is dichtbij. Het is voor handen, voor je eigen handen om te doen. Leven is uiteindelijk ook uit handen geven, woensdag 6 april hebben we Jenny uitgedragen uit de Bergkerk en haar begraven op Rusthof. Het prachtige lied van Dietrich Bonhoeffer heeft Jenny in het hart geraakt - zo willen wij haar gedenken en opdragen aan de Eeuwige onze God: Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefste leven. Henri Verhoef is op dinsdag 12 april 2011 in de Lisudunahof waar hij werd verpleegd, op de leeftijd van 96 jaar overleden. Hennie Verhoef woonde vele jaren aan de Timorstraat. De laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest. In een langzaam proces van vergeten en terugtrekken sinds 2005 werd hij steeds meer afhankelijk van zorg. Zijn levenspartner mw. Wispelweij, die hij leerde kennen na het overlijden van zijn vrouw in 1984, heeft hem tot het laatst verzorgd en bijgestaan. In zijn werkzame leven werkte hij vele jaren bij de Technische Unie. Daar was hij een gewaardeerde collega. Hij was een actieve man met vele contacten, hij was graag buiten in de tuin, met de duiven. In een overvolle aula van Rusthof namen we afscheid met de woorden: Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Bij zijn graf werden duiven losgelaten, zij vlogen naar huis. Elke dag sloot hij af met een avondgebedje dat hij in zijn jeugd had geleerd: Here houdt ook deze nacht Drieluik nr. 4 mei

14 De hazen buitelen Enkele weken geleden dwaalde ik met goede vrienden door het Hoge Land. Noord Groningen liet zich op deze lentedag op zijn mooist zien. Tussen prachtige verten en hoge luchten rondom drijvende wierden met eeuwenoude kerkjes. Ik moest denken aan de dichter C.O. Jellema. Hij werd begraven naast de kerk op de wierde van Saaksum. Op de grafsteen staan woorden van zijn hand: en wij zijn hier om het te noemen tot wij niet meer zijn. Scherp herinner ik mij de avond waarop Jellema in een uitpuilend kerkzaaltje zijn gedicht Drijfjacht voordroeg. Voor mij een prachtig paasgedicht. (JvB) Drijfjacht Plat op de rug zijn lange lepeloren, gedoken in de vore lag de haas, en ik, terwijl ik naderbij kwam, deed, mijn taak van drijver dus verzakend, of hij niet gezien werd, niet zijn ogen puilend van angst, blikloos alsof niet mij hij waarnam, niet achter mij de wijde vrijheid, maar een niets in zich, een gat waar hij voor lag, te diep, te breed om nog te durven springen. Toen, met een stap van mij aan hem voorbij, in een seconde was hij weg me wendend (verwensing uit de slootwal, doch geen schot) zag ik hem rennend naar de horizon, al haast een stip op wit bevroren klei. Hoe zal zijn einde zijn geweest? In wijn gestoofd, onder een auto of gewoon van ouderdom tussen de koude voren wanneer in t voorjaar op het veld voor huis de hazen buitelen, denk ik aan hem: hoe angst een plotselinge kracht kan zijn die je bevrijdt tot in je kloppend hart. Misschien zat, als het gat dat groeit in mij te diep, te breed wordt om te kunnen springen bij god, een haas mijn voorspraak zijn (want ook een dier dat angst kent heeft een ziel die wordt verlost), al was het maar doordat die morgen mij heugt, die ene stap, en dat instinct waarmee bestaan zich redt op eigen kracht. (Uit: Droomtijd, uitg. Querido 1999) wederom getrouw de wacht. Het is een gebed dat wij nu voor hem bidden, moge de Here trouw de wacht over hem houden. Op Palmzondag 2011 overleed na een lange periode van vermindering van haar krachten Catharina Clasina Veen-van de Wall. Zij werd 91 jaar. Inesz Veen was samen met haar man ds. Jan Veen lange tijd actief in onze gemeente. Na het emeritaat van Jan Veen woonden zij in Leusden. Samen waren zij onder andere predikantenechtpaar in Brugge, in Singapore en op Curaçao en ten slotte in Elsendorp in de Peel. Overal hadden zij een gastvrij huis, waar zij velen ontvingen voor gesprekken. Eigenlijk zetten zij dat voort in de Bergkerk, waar Jan ouderling werd en waar zij samen veel werk deden onder buitenleden en ouderen van onze gemeente. Vaak waren zij ook te gast in de pastorie en schoven mee aan tafel, als dat uitkwam. Na het overlijden van Jan in 1990 was het moeilijk voor Inesz de draad op te pakken, maar met veel energie lukte dat en bleef zij actief in de HVD en in gespreksgroepen. Als domineesdochter en echtgenote van een predikant zat dat gewoon in haar genen. Vele gesprekken mocht ik met haar voeren. Eén ervan ging over het lied: Zingt voor de Heer een nieuw gezang, Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wonderen om u heen! Het lied was haar dierbaar en was gezongen bij het overlijden van haar moeder in Het gaf haar kracht en vertrouwen ook op die momenten dat zij het moeilijk had of zich eenzaam voelde door het gemis van haar man. Verwonderd en dankbaar voor het vele goede dat het leven haar bood, zette zij door tot zij zich de laatste jaren gewonnen moest geven aan de beperktheid van haar lichaam. Woorden van Martinus Nijhof stonden boven aan de annonce van haar overlijden. Zij getuigen van haar vaste geloof: Er moet wel een eeuwig leven zijn: eens gegeven blijft gegeven. Dankbaar voor haar leven namen wij in de Bergkerk afscheid van haar op Goede vrijdag. Daarna werd zij bij haar man begraven te Elsendorp. De Heer zij haar dochters, haar familie en vele vrienden nabij. (Jan van der Eijk) Bereikbaarheid In de week van 1 t/m 8 mei ben ik vrijaf. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op een vervangende predikant. Contact via de scriba of de Bergkerk. Vriendelijke groet, J. van Baardwijk Uit de kerkenraad Met de komst van de nieuwe stoelen is de opstelling is gewijzigd en tijdens de kerkenraadvergadering hebben we gezeten, gekeken en geoefend hoe we zondags als kerkenraad en predikant naar binnengaan. Op Witte Donderdag is de kerkzaal in gebruik genomen, als eerste met de kinderen die na de seidermaaltijd het avondmaal vierden. De doelen voor Spel & Spul zijn vastgesteld. Naar het project Onder de vijgenboom gaat Het resterende bedrag wordt verdeel tussen diaconie en kerkrentmeesters. De doelen voor de diaconie zijn: Broeder Frank die in Bangladesh werkt met gehandicapte kinderen die daar geen kans krijgen en hun families. Hij mag in dat land zijn geloof niet uitdragen en wij hebben veel respect voor hem. Daarnaast de Stichting Straatkinderen van Acra in Ghana, de Voedselbank in Amersfoort en de werkgroep Overwaarde die gezinnen die het niet breed hebben een steun in de rug geeft door bijvoorbeeld een dagje dierentuin of pretpark, een pizza bezorgen en hulp geven in het vinden van de instanties zoals diaconie en andere instanties die hen financieel kunnen steunen. De bestemming van het geld voor de kerkrentmeesters zijn de nieuwe stoelen en het opknappen van de gemeentezaal. Jannet Mosterd, scriba Van de HVD-commissie Op vrijdag 27 mei zal de gemeentedag plaatsvinden in de Bergkerk voor oudere 14 Drieluik nr. 4 mei 2011

15 Nieuwe stoelen in de Bergkerk Het was een vreemd mooi gezicht: een kerk zonder stoelen. Wat een prachtige ruimte, als een balzaal. Na het poetsen en schrobben is de kerk klaar voor de nieuwe stoelen. Veel dank aan de vrijwilligers voor het uitdragen van de oude stoelen en het binnendragen van de nieuwe. Ik (JvB) heb er een behoorlijke spierpijn aan overgehouden. En daar staan ze dan: De oude Pastoe stoelen, die 57 jaar trouwe dienst hebben gedaan staan nu in de opslag. We zijn nog opzoek naar een goede bestemming en kopers. Hebt u interesse, graag contact met de beheerder van de Bergkerk. JvB en /of aan huis gebonden gemeenteleden. Na de ontvangst in de gemeentezaal vanaf uur is er daarna een dienst van woord en tafel in de kerkzaal. Voorganger is ds. J. van Baardwijk. Na het nagesprek in de gemeentezaal wordt een lunch aangeboden in de kerkzaal, die duurt tot ongeveer half 2. Alle oudere gemeenteleden hebben een uitnodiging per post ontvangen. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel deelnemen? Dan bent u van harte welkom en kunt u zich opgeven tot uiterlijk 15 mei bij Ank van Leeuwen, tel , of nadere informatie vragen. Het is mogelijk vervoer te regelen. U dient dan bij aanmelding aan te geven of u gebruikmaakt van een rollator of een rolstoel. Daarvoor wordt speciaal vervoer geregeld. Ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom. Stapt u over de aarzeling heen als u denkt net nog niet oud genoeg te zijn. De deelnemers, die weinig of niet meer in de gelegenheid zijn een viering in de Bergkerk mee te maken, zullen het fijn vinden ook wat jongere gemeenteleden te ontmoeten en het gevoel hebben werkelijk deel te zijn van de Bergkerkgemeente. De samenstelling van de HVD-commissie verandert per 1 juni 2011 en is dan als volgt: Hanneke Blanksma, voorzitter, Henny van den Brink, penningmeester, Ank van Leeuwen, secretaris, Janny Meijer, Fok van t Net, Riet Roos, namens de wijkkerkenraad, Cathrina Schellekens. Per 1 juni treden af: Joke van der Hooft, die onze link naar de diaconie is maar niet wordt vervangen door een andere diaken en Bert Jol, enige man in het vrouwengezelschap, die jarenlang op een deskundige manier onze penningen heeft beheerd. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn duidelijke financiële beleid. En dan is Cathrina Schellekens per 1 januari afgetreden als voorzitter. Zij blijft wel lid van de commissie. Ank van Leeuwen VORMING & TOERUSTING Berg- en Fonteinkerk GRAND CAFÉ Theatervoorstelling Stenen op de weg Marius Gosschalk, muzikale begeleiding: Ignas te Wiel Vrijdag 13 mei, uur Fonteinkerk (i.t.t. informatie in programmaboekje) Toegang: 7,50 Stenen op de weg is eigenlijk het verhaal van de verhalenverteller zelf; het verhaal waarmee hij op de wereld begon en over de dromen van toen en van nu. De verhalen reizen als stenen over de wereld; je kunt ze oprapen en een tijdje met je meedragen als herinnering. Het zijn verhalen uit de Joodse en Soefi wereld. Niets is wat het lijkt. Voor meer informatie: Anja van Eck (anja. tel ) of Anita Botter tel ). Drieluik nr. 4 mei

16 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Fonteinkerk kerk: Robert Kochstraat 4, tel predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ Leusden, tel , (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag uur) scriba: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, wijkdiaconie: Rekeningnr internet: Bij de diensten Zondag 8 mei gaat mevr. M.E.L Verburgde Waard uit Amerongen voor. In de kindernevendienst gaat het over Kaïn en Abel, het verhaal uit Genesis 4. De cantorij o.l.v. Hein Hof verleent aan deze dienst haar medewerking. Zondag 15 mei is mevr.ds. Stella Muns onze voorganger. In de kinder nevendienst wordt verteld over de bouw van de ark (Genesis 6:9-7:5); het begin van het grote zondvloedverhaal. Na deze viering is er een gemeentevergadering, waarin de kerkenraad een voorgenomen besluit zal presenteren over de verbouw van onze vergaderzalen. Zondag 22 mei bevinden we ons op de vijfde zondag van Pasen: zondag Cantate, Zingt (een nieuw lied voor de Heer). Deze vrolijke naam staat in schril contrast met de lezing uit Genesis 7:6-8:5, waarin alle leven op aarde wordt vernietigd door het water. Toch is dit geen vernietigingsverhaal. In 8:1 horen we hoe God een wind (roeach) over het water laat waaien. Dat verwijst naar de Geest (roeach) die in Genesis 1:2 aan het begin staat van de schepping. God werkt aan zijn plan: een goede schepping zonder kwaad en vernietiging. In deze viering delen we brood en wijn aan de Tafel van de Heer. Zondag 29 mei vieren we met elkaar onze jaarlijkse Stap-over-dienst. Acht jongeren nemen afscheid van de kindernevendienst, en staan op de drempel van een nieuwe fase in hun leven. In deze viering vertellen ze iets over het bijbelverhaal dat ze hebben uitgekozen. Daarna krijgen ze bij de doopvont een zegen mee. Hun ouders staan letterlijk en figuurlijk achter hen, maar doen toch een symbolisch stapje terug. Maar ze geven hun kind een knapzak mee, een reistas met allerlei dingen die je niet kunt missen op de reis van je leven. Fijne en inspirerende vieringen toegewenst! Met een hartelijke groet, Wim Verschoor Uit de kerkenraad Op donderdag 17 maart heeft de kerkenraad weer vergaderd. Daarbij kwamen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod: Verbouwingsplannen: De financiële commissie meldt dat de financiële toezeggingen goed gaan. Maar het Doe mee met Kerkennacht Amersfoort! Op zaterdagavond 25 juni 2011 wordt in onze stad de eerste Kerkennacht gehouden. Ook de Fonteinkerk doet mee. Behalve onze eigen gemeenteleden nodigen we van harte de buurt uit om onze kerk te bekijken, mee te doen aan de activiteiten en elkaar te ontmoeten. We starten deze feestelijke avond rondom uur met een gezamenlijke maaltijd (bij mooi weer buiten op het plein). Deze maaltijd is volgens het goede Fonteinkerk principe: neem eten mee en we delen dit met elkaar. Drinken en een bekend Italiaans toetje wordt door ons geregeld. Tijdens en na het eten zijn er voor alle leeftijden leuke activiteiten te doen: Op onderzoek in het onbekende Labyrint De symbolen van de Fonteinkerk Workshop zingen van Taizé-liederen Karaoke van psalmen en gezangen Kinderactiviteit Meditatie Close reading Meditatieve dans Het doorlopende gesprek Werkgroep Kerkennacht, Corrie Buitendijk, Margriet Drent, Marnix Ruiter, Roeleke de Witte percentage gemeenteleden dat een bijdrage heeft toegezegd ligt nog tamelijk laag. Dat baart ons zorgen. De kerkenraad besluit om in de dienst van10 april de gemeente uit te nodigen om te reageren. Een zo breed mogelijk draagvlak is het grootste belang. Daarom is ook de kleinste bijdrage van harte welkom! Communicatie commissie: De commissie is nog druk bezig om zoveel mogelijk adressen van gemeenteleden te verzamelen. Zo kunnen gemeenteleden goed op de hoogte gehouden worden van activiteiten. Wie niets wil missen wordt dan ook van harte uitgenodigd om een adres door te geven. Het communicatieplan is besproken en bijgewerkt. Op de vergadering komt nog de suggestie om een introductiecursus op het christelijk geloof te gaan organiseren. Dit voorstel wordt meegenomen. Kerkennacht: Er wordt verslag gedaan van alle ideeën die de commissie nu heeft geopperd. Het complete programma wordt op een later tijdstip nog bekend gemaakt. Maar de insteek is dat er vooral activiteiten worden aangeboden die al in onze gemeente voorkomen of die duidelijk maken waar wij als Fonteinkerk voor staan. Namens de kerkenraad, Marnix Ruiter, scriba Passage, afd. Berg/Leusderkwartier Woensdag 11 mei komen we bij elkaar in het Nieuwe Kerkehuis, ingang Daltonstraat. Aanvang uur. Op deze avond staan twee thema s centraal. 1. Zorg en Welzijn. Belangrijke informatie vanuit de lokale thuiszorg op het gebied van de WMO, eigen bijdrage en mantelzorg. 2. Voeding en Beweging. We maken kennis met uiteenlopende producten en diensten voor het welbevinden van de moderne 50 plusser. Belangstellenden en/of geïnteresseerden zijn van harte welkom. 16 Drieluik nr. 4 mei 2011

17 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE De Bron kerk: De Open Hof, Vogelplein 1, tel koster: Th. Leijen, tel predikant: ds. R.G.van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel , en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel , seniorenpastoraat: mevr. Leni van der Zwaag, tel scriba s: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7, 3815 MD, tel , en J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel , wijkkas: Bankrekening ING ten name van De Bron; 1 e penningmeester Cor van Heiningen, tel en 2 e penningmeester Roland Fennema autodienst: G. Doornekamp, tel en H.J. Verbaan, tel kopij wijkberichten: Hans van Kalsbeek, tel , Bij de erediensten Zondag 8 mei: Voorganger is ds. H.A. van Dop, nu woonachtig in Amersfoort, maar vele jaren woonde en werkte hij in Indonesië als zendingspredikant. Op het oecumenisch leesrooster staan in deze tijd na Pasen lezingen uit Genesis; vandaag Genesis 4, de geschiedenis van Kaïn en Abel, de lange geschiedenis van de menselijke broedertwist. Zondag 15 mei: Op het oecumenisch leesrooster dat in de kindernevendienst en 12+-kerk ook gebruikt wordt, staat Genesis 6:9-7:5, de bouw van een ark door Noach. Voorganger is ds. T. Woltinge; de predikanten van De Bron en De Hoeksteen blijven met regelmaat ruilen. Zondag 22 mei: Vandaag lezen wij de geschiedenis van de zondvloed (Genesis 7:6-8:5). Geen geschiedenis om zelfgenoegzaam bij achterover te leunen en te denken: Zie zo, net goed. De goede Schepper blijkt niet altijd lieflijk en goedmoedig te zijn. Wat zegt dit oerverhaal dan over ons? Zondag 29 mei: Na ons de zondvloed wordt wel gezegd, maar dat getuigt niet van bijbels geloof! Na de vloed wordt een nieuw begin gemaakt en er klinkt een belofte. Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag: In een gezamenlijke dienst met De Hoeksteen (en in het kerkgebouw De Hoeksteen) gaat Kees Hoogendoorn voor op deze dag, waarop gevierd wordt dat de kroon op Jezus werk wordt gezet. Terugblik 40-dagentijd en Pasen Dankbaar kijken we terug op het project voor de 40-dagentijd en Pasen. Elke dienst werd voorbereid met een groep uit de gemeente en door deze groepen werd een verbeelding bij het bijbelverhaal gemaakt. Het leverde prachtige en diepgaande gesprekken op ter voorbereiding op de diensten. De diverse groepen waren er in eigen kring intensief mee bezig. Sommigen hebben afspraken afgezegd omdat ze mee wilden doen aan een project van de kerk. De verbeeldingen, zeer divers, hebben tot de verbeelding van velen gesproken. De veelal bekende bijbelgedeelten kregen zo een nieuwe diepgang. Prachtig om zo samen gemeente te zijn! (BB en RZ) Uit de gemeente Ds. Borger is van 1 mei tot 1 september niet beschikbaar voor het werk in de gemeente. Hij maakt dan gebruik van de vijfjaarlijkse regeling voor het studieverlof. Aangezien Pasen dit jaar erg laat valt, wordt zijn studieverlof gekoppeld aan zijn vakantie. Op 1 september hoopt ds. Borger het werk in de gemeente weer op te pakken. Eén activiteit zal hij wel voor zijn rekening nemen, omdat die al in een eerder stadium was afgesproken. Dat betreft het voorgaan in de kerkdienst bij het huwelijk van Helma Maas en Gea van der Vaart, waarover hieronder meer. Huwelijk Op woensdag 1 juni 2011 treden Helma Maas en Gea van der Vaart in het huwelijk. Na de plechtigheid op het stadhuis vragen zij een zegen over hun relatie in een kerkdienst in de Lutherse kerk aan de Langestraat. In deze dienst gaan voor mw.ds. Marjo den Bakker uit Dordrecht en ds. Berend Borger. De dienst begint om uur. Gea en Helma, van harte gefeliciteerd met deze stap en met deze dag. Dat de zegen van de goede God jullie mag begeleiden op jullie gezamenlijke levenspad. In memoriam Jan Berend Legters Op 5 april 2011 overleed op de leeftijd van 81 jaar de heer Jan Berend Legters. Jarenlang woonde hij met zijn vrouw op Verdistraat 33. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Hij zag niet goed meer en zijn gehoor liet hem al eerder in de steek. Daardoor kon hij zijn werk bij de vroegere PTT ook niet meer goed doen. Hij werd afgekeurd en kwam thuis te zitten. Maar dat was voor hem geen aanleiding om niets meer te doen. Hij was actief in bijvoorbeeld het koor Exaudi. Door zijn enorme inzet heeft hij veel leden voor het koor geworven. Ook was hij jarenlang penningmeester. Door deze activiteiten werd hij tot erelid benoemd. Daarnaast is hij ook vele jaren actief geweest als hulpkoster in de Opstandingskerk. Met liefde voor het werk en bovenal met liefde voor de mensen heeft hij dat werk met veel plezier en toewijding gedaan. De kerk is hem er dankbaar en erkentelijk voor. De laatste jaren kwam er een sluier over zijn bestaan te liggen. Hij raakte het zicht op de werkelijkheid kwijt. Daardoor moest hij worden opgenomen in een verpleeghuis. Maar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen herinneren zich vooral ook de goede jaren die zij met hun man, vader en opa mochten hebben. Jan Berend Legters was een man met humor en op vele familieweekenden heeft hij menigeen aan het lachen weten te krijgen. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen typeren hem als een lieve en zorgzame man en vader en een trotse opa. In de afscheidsdienst op 11 april in zijn geliefde Opstandingskerk hebben we zijn leven herdacht en geplaatst in de context van de woorden die we de zondag ervoor ook hadden gelezen. Woorden uit het evangelie van Johannes: Ik ben de Opstanding en het leven, die in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat die woorden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen tot troost en steun mogen zijn in de dagen en jaren die komen. (B.B.) Drieluik nr. 4 mei

18 Gemeentevergadering Op maandag 30 mei zal er een gemeentevergadering worden gehouden. Er wordt in de eerste plaats informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het kerkgebouw. Een tweede onderwerp is het pastoraat in de gemeente. Het naar elkaar omzien wordt wel het cement van de gemeenschap genoemd. Dit kan alleen goed functioneren als dit door de gemeente zelf gedragen en gedaan wordt. De oude structuur van vroeger met jaarlijks huisbezoek door een ouderling (ooit zelfs twee ouderlingen) werkt niet meer. Ook in de opzet van het pastoraat met ouderlingen en contactpersonen blijken er toch gaten te vallen. Ik zie nooit iemand van de kerk, is een klacht die dan gehoord wordt en soms ook terecht klinkt. Maar als het een verwijt is aan ouderlingen, contactpersonen en predikanten, is dat vaak weer niet terecht want zij zijn met te weinig om altijd te doen wat wenselijk is en dat is ook voor hen een onaangenaam gegeven. De pastorale ouderlingen hebben al vaker aangegeven niet steeds bezig te willen zijn met wat niet goed gaat en met gebrek aan menskracht. Ze willen roeien met de riemen die we hebben. Daarom denken ze ook na of er andere vormen van pastoraat mogelijk zijn, zodat we met elkaar waar kunnen blijven maken wat we als gemeente belangrijk vinden, namelijk dat er naar elkaar wordt omgezien. U wordt bijgepraat en erbij betrokken. Welkom, uur in De Open Hof! ook de kindernevendienstruimte aan te passen aan de kinderen. Er is waardering voor de kaarten die de kinderen maken voor gemeenteleden. De kinderen hebben een warme plek binnen de gemeente. 2. Voorgestelde wijzigingen in de kerkorde die betrekking hebben op de wijkgemeente worden besproken en goedgekeurd. 3. De structuur van het pastoraat zal aan de orde komen op de gemeenteavond op 30 mei. 4. De jaarrekening 2010 van de wijkkas van De Bron werd behandeld en goedgekeurd. Joa Merkens Verantwoording gift Op huisbezoek ontving ik 50 van A voor de wijkkas De Bron, een paasgift uit dankbaarheid. Hartelijk dank! (RZ) Gedoopt Op 27 maart 2011 werd Daan Pabon in ons midden gedoopt. Dit teken is een heilgeheim: / God wil met jou verbonden zijn. / Hij is nabij waar jij ook bent, / omdat Hij je bij name kent., zongen wij, met onze bede en hoop dat Daan dit zal weten. We wensen zijn ouders Richard en Henriëtte wijsheid en vreugde bij de opvoeding. De gemeente bidt dat de kleinen in haar midden ook in geloof, hoop en liefde zullen groeien. Uit de wijkkerkenraad De wijkkerkenraad van De Bron vergaderde 14 april over de volgende onderwerpen: 1. De commissie Kindernevendienst rapporteerde. De leiding waardeert het enthousiasme en de reacties van de kinderen. Er wordt gewerkt vanuit Kind op Zondag. Aan de commissie werd gevraagd om ook in de kindernevendienst kinderliederen te leren. De commissie vraagt om bij de renovatie van De Open Hof Tot slot We wensen alle eindexamenkandidaten veel succes. Daar betrekken we graag ook de ouders/verzorgers bij! Prot.Chr. Ouderensoos Randenbroek-Schuilenburg De soos komt bijeen op de dinsdagen 3, 17 en 31 mei in Het Klokhuis, Weberstraat. Na het sluiten van de Opstandingskerk heeft de soos daar onderdak gevonden. Valen kunt u bellen tel (Sintemaartensdijk) of (De Groot). Nieuwe leden zijn welkom. Voorstellen Ik wil mij graag aan u voorstellen, want de komende periode (van april tot november 2011) loop ik stage in wijkgemeente De Bron. Mijn stagebegeleider is ds. Van der Zwan. Ik ben Jantine van Dijk. Ik ben 25 jaar en woon nu ruim vier jaar in Amersfoort. In 2008 ben ik afgestudeerd als logopedist en ik werk drie dagen in de week als logopedist in een verpleeghuis. Twee dagen in Bosch en Duin en één dag in Doorn. In het verpleeghuis doe ik onderzoek en behandeling van bewoners met taal-, spraak-, stem-, slik- en gehoorproblemen. De overige dagen volg ik in deeltijd de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding en dit wordt de tweede stage voor mij in dit werkveld. De komende stageperiode zal zich richten op het oefenen van pastorale gespreksvaardigheid en het houden van overdenkingen en leiden van vieringen. Ik ben blij dat deze mogelijkheid geboden wordt om te leren in uw gemeente en zie ernaar uit om u te ontmoeten! 18 Drieluik nr. 4 mei 2011

19 De Bron / De Hoeksteen Vesper In de serie Levenskunst in zevenvoud staat in de vesper op zondag 15 mei de laatste deugd centraal: wijsheid. U en jij bent welkom in De Hoeksteen, aanvang uur. De cantorij o.l.v. mw. Ingrid Petten zal voor en met ons zingen. Voorganger is pastor Josephine van Pampus. Na de vesper bent u welkom tijdens de jaarlijkse maaltijd. Die is altijd weer smakelijk en gezellig. Met deze vesper sluiten we dit deugdenrijke seizoen af. Kringen in mei * Gebedskring op 2 en 16 mei om uur in De Hoeksteen, zie kringnummer 2. * Maria, een vrouw om over te praten: dinsdag 10 mei om uur, zie kringnummer 27. Locatie: De Open Hof. * Kuieren rond Cruquius op zaterdag 14 mei o.l.v. mw. Ineke van Oosten, kringnummer 40. * Fietswandelen op zaterdag 21 mei o.l.v. mw. Henny de Berg, kringnummer 41. * Diaconale wandeling op zondag 22 mei o.l.v. dhr. Gerard Raven, kringnummer 10c. PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE De Hoeksteen kerk: Klaartje Donzepad 59, tel coördinator beheer: W. Lamme, tel predikant: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel , scriba: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel , penningmeester: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr Vieren in mei Zondag 8 mei: themadienst met een hoog Taizé gehalte. Een jaar geleden vierden we in de paastijd een dienst waarin we voornamelijk Taizé liederen zongen. Barbara, Christine, Hannah en Kees zijn, net als toen, weer bereid muziek te maken en de gemeentezang te ondersteunen. Voor de dienst zullen we ook een paar liederen oefenen. Tijdens de gebedsdiensten in Taizé wordt geen preek gehouden. Bijbelstudies vinden daar op een ander moment plaats. Wij willen als alternatief voor de preek een korte beeldmeditatie houden. Ik denk: aan de hand van een icoon die je ook in de Verzoeningskerk in Taizé ziet hangen. Als Schriftlezing kiezen we waarschijnlijk het verhaal van die twee bedevaartgangers die terugkeren naar hun huis in Emmaus: Lucas 24. Zondag 15 mei: op deze zondag zouden de voorgangers van De Bron en De Hoeksteen onderling ruilen. In verband met zijn studieverlof zal niet ds. B. Borger voorgaan, maar mw.ds. M. van Amerongen, stadgenote die destijds dominee was in Austerlitz. Zelf zal ik dus in De Open Hof voorgaan. Op het rooster staat: Johannes 10 vers 1-10 en Genesis 6 vers 9 tot 7 vers 5. Deze zondag heet: juicht! Zondag 22 mei: onze gastvoorganger is mw.ds. M. van der Kooi uit Driebergen. Zelf zal ik voorgaan in de Andreaskapel van Nijenstede. Op het rooster staat: Johannes 14 vers 1-14 en Genesis 7 vers 6 tot 8 vers 5. Deze zondag heet cantate: zingt!meteen na de dienst is er voor een paar sectoren een groepsontmoeting. De betrokkenen krijgen daarvoor een uitnodiging. Zondag 29 mei: om de andere maand vieren we een dienst van Schrift en Maaltijd, zo ook vandaag. Het rooster geeft als lezingen aan: Genesis 8 vers 6-22 en Johannes 16 vers Soms ontmoet ik gemeenteleden die het avondmaal niet kunnen meemaken in de kerk en het daardoor missen. Geef mij (ds. TW) maar een seintje, dan kunnen we op een geschikt moment bij u huisavondmaal houden, al of niet rond de zondag waarop we het in De Hoeksteen vieren. Geboren We ontvingen een geboortekaartje van Remko en Anne Marije van Loenen (De Heuvel 21) in Kattenbroek. Op 4 maart 2011 is hun derde kindje geboren: Mare Isabel. Zo mooi, zo klein. Opnieuw zo bijzonder Beste mensen, van harte gefeliciteerd met de kleine meid. Gods zegen over haar en over jullie gezin toegewenst! (Ds. T.W.) Huwelijksdienst Op vrijdag 20 mei 2011 zullen Marijke Koele en Martin Jasper gaan trouwen. Gods zegen over hun huwelijk willen zij/ wij vragen in een dienst in de Dorpskerk van Leusden-Zuid, Arnhemseweg 75. Aanvang uur. Op de trouwkaart Drieluik nr. 4 mei

20 staat: want je kunt niets zeker weten, en alles gaat voorbij, maar ik geloof Toekomstig adres: Het Veld GS Hooglanderveen. Beste Martin en Marijke, we gunnen jullie veel geloof in elkaar en bovenal in de levende God. We wensen jullie een stralende dag toe en een zegenrijk huwelijk. (TW) Wij gedenken Op 8 april 2011 overleed op de leeftijd van 88 jaar Johanna Wouterina Berendse-Blok. Op 13 april hebben we haar herdacht in de afscheidsdienst, voorafgaande aan de crematie. We deden deze gedachtenis aan de hand van twee Schriftgedeelten: de pelgrimspsalm 84 en de uitnodiging van Jezus: Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt (Matteüs 11 vers 28). Op 2 mei 1950 trouwde Johanna Wouterina met Martinus Johannes. Het was net na de oorlog. De woningnood was schrijnend. Mussen en zwaluwen (uit Psalm 84, de trouwpsalm) hebben hun nestjes, maar wij zitten zonder woning. Zoiets moet de jonge bruid ooit verzucht hebben, misschien wel naar aanleiding van de trouwpreek. Zoals pelgrims trekken van pleisterplaats naar pleisterplaats, zo trok ook het echtpaar Berendse van plek naar plek, te veel om op te noemen. Een rustige tijd van wonen was aan de Blikkenburg. Ze kregen een dochter die veel voor haar moeder heeft betekend, juist ook al die jaren dat mw. Berendse weduwe was (sinds 1992). De laatste anderhalf jaar woonde mw. Berendse in De Koperhorst, waar ze een goede tijd had. Op onze reis door het leven kunnen we niet zonder plekken waar we op adem komen: een oase, een bron. Een krachtbron was voor mw. Berendse het geloof. Ze beleefde dat sterk in troostende teksten en in het luisteren naar mooie liederen, aan radio of tv, op zaterdagavond en zondagmorgen. Vrij onverwacht is mw. Berendse gestorven. We wensen haar dochter en schoonzoon, Machiella en Sander, de troostende nabijheid van God toe. Wij gedenken Op 10 april 2011 overleed op de leeftijd van 76 jaar Jan Rijk Alsma (Parelhoenstraat 46). God heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus. Deze woorden staan boven de rouwkaart, ze dekken de lading van zijn leven. Een schip steekt van wal en vaart over de zee van Tiberias. De volgelingen van Jezus maken de oversteek. Ze zijn niet alleen: ze hebben elkaar en samen hebben ze ook de Meester aan boord. Zie daar: het beeld van het schip der kerk. Tijdens de uitvaartdienst op 16 april lazen we dit verhaal uit Marcus 5. Toen Jan de grote vaart verliet en op zijn 52ste aan wal ging, met pensioen, was hij veel te jong om niets te doen. Het was in De voorbereidingen van de bouw van De Hoeksteen waren gaande en Jan was daarbij zeer actief betrokken. In het bijzonder bij de inrichting. De kerk lag hem na aan het hart: het gebouw en de geloofsgemeenschap. Jarenlang was Jan kerkvoogd, samen met twee andere broeders. Tussen hen is toen een vriendschap ontstaan die alle jaren sindsdien is gebleven. Vrijwilligerswerk gaf hem voldoening: activiteiten ontplooien om geld te werven voor bijvoorbeeld de aanschaf van het orgel. Een dergelijke inzet paste helemaal bij Jan: je helpt gewoonweg, zonder daar al te grote woorden aan te wijden. Het gaf hem ook een gevoel van betrokkenheid en erbij horen. God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus. Een trefzeker beeld voor het leven van Jan en zijn leven met Lies. In het begin van zijn huwelijk was hij herhaaldelijk een maand of negen op zee. Dan moet je wel een stevig huwelijk hebben. We hadden een hecht huwelijk, zegt Lies. Jan was langdurig weg van huis, maar was hij thuis, dan was hij ook echt aanwezig! Dan was hij er ook helemaal, voor Lies en voor zoon Jan Peter. Hij was voor mij een echte vader, met altijd veel belangstelling voor wat mij bezig hield. We hebben Jan leren kennen als een mens die in alle eenvoud leefde in dat Godsvertrouwen. Zonder grote woorden. Wel doorleefd. In alle nuchterheid zag hij de eindigheid van het eigen leven onder ogen. Zorgvuldig heeft hij zijn wensen en voorkeuren voor zijn uitvaart beschreven. De laatste jaren liet zijn gezondheid veel te wensen over. De laatste weken waren zeer spannend. We wensen zijn vrouw Lies en Jan Peter en Anneke hetzelfde geloofsvertrouwen toe dat ook Jan Rijk bezielde. Toerustingsavond pastoraat Op maandag 9 mei praten de pastorale teams onder leiding van mw. Corry Nap en mw. Riet Schoon over hun visie op pastoraat. Iedereen die belangstelling heeft is welkom uur, De Hoeksteen. Soos 55 + Dit is al weer de laatste maand van dit seizoen. Maar voordat de vakantie begint komen we weer in De Hoeksteen bijeen om uur op woensdag 4 mei. Deze keer hebben we geen spreker, maar we willen graag iedereen de gelegenheid geven om over zijn of haar eigen belevenissen te vertellen van oorlog en bevrijding. Denkt u er alvast over na? Op woensdag 18 mei komt mevrouw Overbeeke (van Trialoog) ons vertellen over Jodendom - Islam - Christendom. Allemaal claimen ze Abraham als hun voorvader. Wat hebben we gemeen en wat scheidt ons? (Zie het artikel hierover voor in Drieluik!) Een interessante middag dus. Gasten zijn welkom! Bel gerust mevr. Tissink ( ) of mevr. Pathuis ( ). 20 Drieluik nr. 4 mei 2011

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed Voorhof, 25 augustus 2013 - Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer Orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied (staande) Tussentijds 3 : 1, 2, 4 en 6 Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen, het

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken.

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken. Voorhof, 21 april 2013 - Kerk-Schooldienst Thema: Bouwstenen voor een goed leven. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Ton van Dienst M.m.v. kinderen bovenbouw Julianaschool *** Binnenkomst kerkenraad,

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie