AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1"

Transcriptie

1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI

2 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal da Cruz Kroonwerk 20, 2141 NL Vijfhuizen & Myra van der Eerden d'ijserinckweg 31, 2141 AA Vijfhuizen REDACTIEADRES Kromme Spieringweg AM Vijfhuizen BEZORGING Marleen van Duijn-Milatz Mient OPLAGE: 360 COPIJDATUM: uiterlijk vrijdag 20 april 2012 WEBSITE: 1

3 VAN DE REDACTIE Van de redactie Lente, Pasen en vernieuwing Dit nummer staat in het teken van Pasen, maar ook van de veranderingen in het parochiebestuur. Tijdens de parochieavond is uitgebreid stilgestaan bij de werkzaamheden en activiteiten in het afgelopen jaar. Goed voor parochianen om inzicht te krijgen in allerlei zaken die een parochie levend houden. In het kader van de Aswoensdag, het begin van de vastentijd, zijn we aangespoord om na te denken over wat we goed doen, verkeerd doen, kunnen verbeteren en waaraan we ons steentje kunnen bijdragen. Op weg naar Pasen dus. Het komen en gaan van bestuursleden kunnen we ook zien als vernieuwing. In dit nummer wordt veel aandacht besteed aan de komende en vertrekkende leden. Wij wensen u weer veel leesplezier! Enkele onderwerpen uit dit nummer: De wisseling van de wacht in het parochiebestuur komt terug in verschillende stukjes Pelgrimage naar het Catharijneconvent, een verslag Waken bij vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost Stille Omgang Op bezoek bij: de organist Op de Jeugd- en Jongerenpagina: de 27 e Wereldjongerendag, Nachttocht naar Heiloo en nog veel meer. 2

4 VAN DE PASTOR Van de pastor Op weg naar Pasen Met een door de kinderen te houden palmpasenoptocht door de Augustinuskerk en door het dorp begint de Goede Week op weg naar Pasen. Ook verder in de week zullen de kinderen bij een aantal vieringen worden betrokken. Op donderdag, Witte Donderdag, vieren we de instelling van de Eucharistie. Hij gaf zijn leerlingen opdracht, de maaltijd op dezelfde wijze te blijven herhalen om hem te gedenken. De viering is s avonds om uur. De vrijdag erna, Goede Vrijdag, staan we stil bij het lijden en dood van Jezus aan het kruis met daarbij het verband met het lijden van de mens in deze wereld. De viering is s avonds om uur. Voorafgaand houden wij om uur een sobere vastenmaaltijd. Op zaterdag, Paaszaterdag, is er in de middag om uur een viering voor onze kleuters. Met de kleine kinderen en hun ouders zullen we dan via een verhaal, een symbool, een lied en een ritueel ingaan op wat Pasen betekent. s Avonds om uur de Paaswake. Vanuit een donkere kerk naar het nieuwe licht. De kinderen zullen duidelijk worden betrokken bij de vele rituelen in deze viering. Er is dan ook Kinderwoorddienst. We willen juist ook de kinderen laten ervaren wat het betekent in het donker stil te staan bij de oorsprong van het leven. Om uiteindelijk op zondag, Eerste Paasdag, om uur het hoogfeest van Pasen zelf het leven uitbundig te vieren. Edoch, een periode dus van bezinning en inkeer op weg naar Pasen. 3

5 VAN DE PASTOR Dankwoord aan Corry Brocke en Frans Witteman Nu jullie afscheid nemen van het parochiebestuur wil ik jullie namens de parochiegemeenschap danken voor jullie inzet van meer dan tien jaren, soms in woelige tijden en ongemakkelijke omstandigheden. Wat jullie beiden met elkaar gemeen hebben is een enorme loyaliteit aan de parochie. Verder kennen jullie de parochie en de parochianen ook heel goed. Ik ga geen opsomming geven van alles wat jullie gedaan hebben, want dat is onbegonnen werk, maar ik wil wel iets zeggen over hoe ik jullie in de afgelopen jaren gezien heb. Corry, jouw grote drijfveer is altijd geweest: het voortbestaan van de parochie, de continuïteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Kenmerkend voor jouw voorzitterschap was de combinatie van hoofd en handen: je gaf leiding aan de parochie, je bestuurde, je leidde vergaderingen maar je zette ook koffie, je smeerde broodjes en je maakte soep. Je had aandacht voor de organisatie van de parochie, maar ook voor elk mens afzonderlijk. Je verzette heel veel praktisch werk, maar je had ook aandacht voor de inhoud: je begon elke vergadering met een bezinnend woord; je bidt in mei en oktober voor bij de rozenkrans. En dan nog jouw alomtegenwoordigheid: in de katholieke theologie wordt dat woord alleen voor God gebruikt, maar jij kunt er ook wat van: als er iets te doen is in de parochie, dan is Corry er bij; regelmatig keek ik uit mijn keukenraam en dan zag ik het rode autootje van Corry staan. Frans, kenmerkend voor jouw persoon is op de eerste plaats je humor: regelmatig kwam er een van Frans met een grappige of plagende opmerking. Dan jouw secuurheid: de manier waarop je omging met de binnengekomen post, de nog openstaande afspraken ( je zou dat doen, hoe staat het er mee? ). > 4

6 VAN DE PASTOR Opvallend vond ik het gemak waarmee jij mensen durfde en kon benaderen, om ze voor iets te vragen of bij het verwelkomen van nieuwe parochianen. Jij was de man van de ideeën: laten we iets positiefs doen met al die verschillende nationaliteiten onder de parochianen, kerstsamenzang, een boom om de namen van de dopelingen in te hangen. Jij was de verbindingsman met de andere organisaties in het dorp en jij was de man van de publiciteit: mede dankzij jou was er regelmatig iets in de plaatselijke pers te lezen over de parochie. Alle goeds voor het nieuwe parochiebestuur! Het nieuwe parochiebestuur wens ik veel wijsheid toe en plezier in het werk: Ton Overgaag gaat als oudgediende, als vice-voorzitter leiding geven aan het parochiebestuur; hij beschouwt het als een tijdelijke oplossing, totdat we een nieuwe vice-voorzitter gevonden hebben. Arno Ruiter is al een tijd actief als penningmeester. John van Haaster* gaat de functie van secretaris op zich nemen. Er blijft nog steeds een vacature voor de portefeuille Jeugd en Jongeren. Aangezien de pastor ook een man is, is het nieuwe parochiebestuur op dit moment alleen een mannenzaak. Dat lijkt mij geen wenselijke situatie en wij zijn dan dus ook op zoek naar één of twee vrouwen onder de parochianen, die willen toetreden tot het parochiebestuur. Wie voelt zich geroepen? *het adres van onze nieuwe secretaris kunt u vinden op de achterkant van dit boekje. 5

7 VAN DE PASTOR Afwezigheid In de week na Pasen zal ik enkele dagen afwezig zijn in verband met een retraite. De collega s uit de regio zullen mij vervangen. Voor contact kunt u het beste één van de leden van het parochiebestuur benaderen. Eerste Communie gaat niet door! De viering van de eerste Communie, die gepland stond voor 10 juni, gaat dit jaar niet door. Uiteindelijk bleven er slechts drie kandidaten over en dat is te weinig om een feestelijke viering op touw te zetten. De eerstvolgende communieviering zal dan in 2013 plaatsvinden. 6

8 VAN HET PAROCHIEBESTUUR Van het Parochiebestuur Enkele hoofdpunten uit de bestuursvergadering zijn: Vergadering 15 februari 2012 Bij de opening wordt even stil gestaan bij het feit dat het voor Frans en voor Corry de laatste bestuursvergadering is. Samen trakteren zij op gebak bij de koffie, dit om het afscheid niet al te verdrietig te maken. Van het PB krijgen Frans en Corry samen met hun partners een etentje aangeboden. Enkele liturgische zaken worden besproken: de kinderwoorddiensten en het Vormsel. Een terugblik op de Aktie Kerkbalans: tevredenheid, maar ook vragen. Een groot punt van bespreking: het onderhoud van de panden. Vloeren, toiletten, dakgoten. Er zijn veel gebreken op verschillende plaatsen. Tijdens een reeks PB vergaderingen is over al deze zaken gesproken en beslissingen genomen. Nu gaat alles uitgevoerd worden. Arno gaat een beleidsplan maken voor de komende 5 jaar; daar is het PB blij mee. Het is van groot belang om zo n plan samen met vrijwilligers op te stellen. Fons gaat een opzet maken voor de parochieavond op 22 februari. Een bijzondere vergadering. Corry Brocke 7

9 VAN HET PAROCHIEBESTUUR Iets meer over de Aktie Kerkbalans In het vorige AugustinusNieuws was op de valreep het resultaat van de Aktie Kerkbalans opgenomen. Voor dit nummer was er wat meer tijd zodat een wat uitgebreidere toelichting kan worden gegeven. Dit jaar hebben 18 lopers zich ingezet om de enveloppen op 246 adressen te brengen en op te halen. Zij hebben ervoor gezorgd dat op 20 januari 208 enveloppen weer terug waren. Dat betekent een respons van 85% en dat is een topprestatie! Heel veel dank hiervoor, niet alleen voor de lopers die de enveloppen ophalen maar ook voor u, omdat u ook zo snel reageert en meewerkt. Naast de adressen voor de lopers worden ook mensen via de post benaderd. Dit gaat altijd iets langzamer. 28 adressen zijn per post benaderd en op 20 januari waren hiervan 9 enveloppen retour gekomen. Op het moment dat het resultaat van de Aktie Kerkbalans wordt opgemaakt, zijn dus niet alle enveloppen retour en wordt voor het ontbrekende deel een schatting gemaakt. Zo komt de eindverwachting tot stand en die is voor dit jaar bijna Dus mocht u nog niet gereageerd hebben, wij hebben wel op u gerekend en uw bijdrage is nog altijd welkom! Peter, José, Corry, Hans, Anneke, nog een Corry, Lenie, Ton, Nettie, Piet, nog een Hans, John, Jan, Julia, Frans, Mathieu en Ton bedankt voor het verspreiden en ophalen van de enveloppen. En wilt u volgend jaar ook met uw voornaam in dit rijtje staan? Geef u dan op bij de penningmeester. Een wijk is gemiddeld 13 adressen groot (met uw extra inzet misschien nog kleiner) en verspreiden en ophalen gebeurt binnen 2 weken. Arno Ruiter 8

10 VAN HET PAROCHIEBESTUUR Dank Beste parochianen, Uit de grond van ons hart willen wij jullie bedanken voor het geweldige afscheid op woensdag 22 februari. Cadeaus, mooie woorden, een prachtig lied en een volle Luifel, het kon niet op. Behalve een schitterend boeket witte rozen kregen wij ook een zorgvuldig ingepakt cadeau aangeboden. Rond van vorm. Toen wij het thuis uitpakten bleek er een prachtige kaars in te zitten. Maar niet zomaar een. Een grote witte kaars met daarop een afbeelding van ons prachtige parochiestempel. Als secretaris heeft Frans dit stempel ontelbare malen op enveloppen gezet en om het dan op een kaars te zien staan is heel bijzonder. Met onder de afbeelding in fraaie letters twee woorden: Veel Dank. De woorden zeggen genoeg. En ze zijn geheel wederzijds. Maakt u zich geen zorgen, wij zijn niet van het parochiële toneel verdwenen. Er blijft genoeg werk te doen. Corry en Frans 9

11 VAN HET PAROCHIEBESTUUR Wisseling van de wacht Daar zijn al veel mooie woorden over gesproken op de parochieavond en dat is goed. Dan is het gebruikelijk dat de nieuwe vice-voorzitter zich voorstelt. Zowel op de parochieavond als hier ben ik daar gauw mee klaar. Op de parochieavond zei ik toen, dat ik de vraag beter kan omdraaien, wat wilt u nog weten. En toen bleef het stil. Dat wil niet zeggen, dat ik niets te melden heb. Naast mijn taken, die ik verricht rond de liturgie, kan je nu gauw de vraag krijgen: dat ook nog, komen zijn andere taken niet onder druk te staan?. Zo kan het overkomen, maar wees gerust alles op zijn tijd. Hierbij moeten we wel bedenken, dat we spreken over een interim periode en zullen we als bestuur onze zoektocht naar een definitieve invulling van deze functie voortzetten. Verder is het van belang dat we het samen doen. Daarom ook van mijn kant dank aan Corry Brocke, dat ze na haar grote inzet van al die jaren nog vele taken blijft 10 verrichten, waardoor niet gelijk voor al die taken een ander gezocht moet worden. Ook voor de taken rond liturgie zullen we naarstig op zoek gaan niet naar een vervanger, maar meer naar een back up zoals dat tegenwoordig in computertaal heet. Enerzijds voor een stuk continuïteit anderzijds voor een stuk taakverdeling. Tot slot ik ben opgegroeid in een kerk van het bekende klaverblad en dat zal mijn inzet zijn als vice-voorzitter maar ook dat van het hele bestuur. Vieren, leren, dienen dat leidt tot gemeenschapsopbouw. We houden onze parochiegemeenschap levendig door op de eerste plaats de kerk open te houden met zijn wekelijkse viering met de koren en uiteraard een voorganger. Daarbij de blijvende uitdaging, zo mag je dit wel noemen, voor de kleutervieringen, kinderwoorddienst en een kinder- of jeugdkoor. >

12 VAN HET PAROCHIEBESTUUR Naast de bekende 7 sacramenten zorg voor het 8 ste sacrament en wel de koffie en praatje na de vieringen. De herbergmaaltijden, die maandelijks terugkeren en duidelijk in een behoefte voorzien. Het contact van Fons met de scholen niet te vergeten om ook via een andere weg onze jeugd te bereiken. Ik kan nog veel meer opnoemen, maar ik laat het hierbij. Laten we met Gods zegen het werk oppakken, want er is nog genoeg te doen in zijn wijngaard. Ik wens u hierbij een goede voorbereiding op weg naar Pasen. Ton Overgaag. 11

13 KRONIEK Kroniek Verjaardagen van onze 80-plussers De volgende parochianen zullen binnenkort hun verjaardag vieren: 22 maart heer J.J. de Mol 26 maart heer J. Spaans 1 april mevr. C.C. de Koning 17 april heer J.P. van Woerkom 22 april mevr. E.J. Beers-van Schie Alle jarigen van harte gefeliciteerd! Samen met familie en vrienden wensen wij u een fijne dag. Onder Gods zegen wensen wij u een goed nieuw levensjaar toe voor zover dat voor u allen nog mogelijk is. Overlijden Op donderdag 9 februari is op 89-jarige leeftijd overleden Veronica Alixopulos-Honnebier uit de Rowlandstraat. De uitvaartdienst en de begrafenis heeft op 14 februari plaatsgevonden in de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede, waar zij oorspronkelijk ook vandaan kwam. 12

14 KRONIEK In Memoriam Bert de Koning (86 jaar) Op 2 februari is Bert rustig ingeslapen op zijn kamer in Bornholm. De dag ervoor hadden we nog om zijn bed gestaan om voor hem te bidden en hem de ziekenzegen te geven. Van de correspondent van de Hoofddorpse Courant hoorde ik het verhaal dat het de grootste wens van Bert de Koning was om ooit te overlijden op de middenstip van het voetbalveld van DSOV. Of dit verhaal waar is, weet ik niet zeker, maar het past wel bij de persoon van Bert de Koning. Op de eerste plaats zegt het iets over de humor die hij had, een beetje zwarte humor. Op de tweede plaats zegt het iets over de sportman die hij was. Tot op hoge leeftijd heeft hij nog hard gelopen en zelfs in Bornholm liep hij in het begin nog graag rondjes door de tuin of de gangen. Op de derde plaats zegt het verhaal over de middenstip iets over de gedrevenheid van Bert de Koning. Het liefste wilde hij in het harnas sterven. Tot zijn zeventigste is hij doorgegaan met werken. Zelfs in Bornholm was hij in zijn hoofd nog bezig met leiding geven. Hij was in de tachtig toen hij door zijn lijf gedwongen werd om te stoppen met orgel spelen. De Augustinuskerk speelde een grote rol in zijn leven. In 1945 nam hij als twintigjarige plaats op de orgelbank, terwijl zijn vader het mannenkoor dirigeerde. Hij was een goed geschoolde organist, die ooit van zijn leermeester het advies kreeg om naar het conservatorium te gaan, maar dat zat er niet in. Ruim 60 jaar heeft hij het orgel bespeeld, vroeger wel drie keer op een zondag en dat allemaal pro Deo. Als parochiegemeenschap zijn wij hem veel dank verschuldigd. Daarom stonden er bij zijn uitvaart twee koren om voor hem te zingen, twee koren die vanaf het allereerste begin met Bert hebben samengewerkt. Het is jammer, zei zoon Cor, dat bij zo n unieke persoon het kaarsje langzaam is uitgegaan. Pastor Fons Litjens 13

15 KRONIEK Ger Meekel (79 jaar) Op zaterdag 4 februari is hij gestorven op zijn kamer in de Molenburg in Haarlem- Schalkwijk. Op de voorkant van het boekje stond een groot hart, en dat was passend voor Ger Meekel, want hij was een man met een groot hart. Op de eerste plaats een zorgzame vader, die zijn kinderen en vooral ook zijn dochter Monique graag verwende. Hij was erg bezorgd om zijn kinderen, vooral om René. Daarom kon hij het leven ook maar moeilijk loslaten. Via dochter Monique kwam hij terecht bij DSOV, het handbal; daar ging hij helemaal voor. Hij was de thuisscheidsrechter van DSOV, altijd bereid om in te vallen, als iemand verstek liet gaan. Voor zijn jarenlange inzet voor de handbalsport kreeg Ger een Koninklijke onderscheiding; een teken van erkentelijkheid van de samenleving voor zijn vrijwilligerswerk, dat hij naast zijn werk bij de gemeente deed. Ger was trots op die onderscheiding en dat is goed te zien op de foto, die voor op de rouwkaart stond. Veel parochianen hebben hem ervaren als een aimabel man, altijd in voor praatjes bij de koffie na de kerkdienst. Zeer regelmatig kwam hij met René hier naar de kerk. René zat dan vooraan en hij een paar rijen naar achter. Wij zullen hen beiden gaan missen, zoals René zijn oude vertrouwde ouderlijk huis moet gaan missen, met alle bekende gezichten op straat en in de kerk. Dat grote hart op de voorkant van het boekje stond voor de essentie, waar het in het evangelie en in het christendom uiteindelijk om gaat: liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten en vooral ook met je hele verstand. God lief hebben, je naaste liefhebben en tot slot niet in het minst jezelf liefhebben. Ger Meekel heeft in zijn leven laten zien wat dat liefhebben in al zijn concreetheid inhoudt. Pastor Fons Litjens 14

16 KRONIEK Laat het weten!! Graag blijven wij op de hoogte van alle gebeurtenissen in de parochie. Blije én droevige. Zijn er kinderen geslaagd voor hun examen? Is er een kind of kleinkind geboren? Is er iemand overleden? Een verhuizing? Een huwelijksjubileum? etc. Tip Op onze website kunt u nog meer nieuws en foto s bekijken. De leden van het parochiebestuur en de redactie doen hun best om de website actueel te houden. Altijd goed om regelmatig even te kijken, dan mist u niets! 15

17 TERUGBLIK Terugblik Pelgrimage naar/in het Catharijneconvent Utrecht -een bedevaart of pelgrimage is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie- Op zaterdag 11 februari jl. vond een door de Raad van kerken georganiseerde busreis plaats. Het doel van de reis was het bezoeken van de tentoonstelling Pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela. Om 12 uur vertrokken de deelnemers uit Vijfhuizen in de richting van Zwanenburg om daar de overige deelnemers op te halen. Met een volle (OAD)bus en een bekwame chauffeuse vertrokken we vervolgens richting Utrecht. Onderweg kreeg het gezelschap een voorproefje van wat ons te wachten stond door een enthousiast verhaal van een deelneemster die de voettocht op jonge leeftijd heeft afgelegd. Om alvast in de juiste stemming te komen, volgde vanaf de parkeerplaats van de bus, een voettocht over het middeleeuwse plaveisel van de binnenstad van Utrecht. Aangekomen in het museum Catharijneconvent wachtte de koffie op ons en vervolgens kregen we een rondleiding van een gids. In het begin van de rondgang werd even stilgestaan bij het feit dat niet alleen binnen het Christendom van oudsher bedevaarten of pelgrimages worden gehouden maar ook bij andere religies zoals de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme en nog enkele kleinere religies. Wij kwamen echter om specifiek kennis te nemen van de pelgrimage naar Santiago de Compostela. In Santiago de Compostela in het uiterste noordwesten van Spanje bezoeken pelgrims de kathedraal om het graf van apostel Jacobus de Meerdere te eren. De tentoonstelling besteedt veel aandacht aan deze heilige en zijn legendarische levensverhaal. Jacobus sterft omstreeks 44 als eerste apostel de marteldood. Zijn graf in Compostela wordt in de negende eeuw door een wonder herontdekt. Op die plek verrijst een kerkje, dat is uitgegroeid tot de kathedraal. > 16

18 TERUGBLIK Aan de hand van de aanwezige kunstwerken en historische en hedendaagse gebruiksvoorwerpen vertelt onze gids over de persoon Jacobus de Meerdere en zijn rol en plaats in het vroege Christendom. Maar ook komt uit de toelichting bij de kunstwerken een beeld naar voren van de ervaringen van de bedevaartgangers. De intentie om de tocht te ondernemen verschilt van deelnemer tot deelnemer. Van boetedoening of een gebed om genezing tot het bezoek van deze bedevaartsplaats of de uitdaging van het volbrengen van een korte of lange voet- of fietstocht alleen of in gezelschap pratend of in gedachten verzonken telkens weer nieuwe ontmoetingen en ervaringen opdoen. Maar er zijn ook ervaringen die voor iedereen gelijk zijn zoals de schoonheid van het landschap onderweg, het van verre gewaar worden van de eindbestemming en het ondergaan van het indrukwekkende bezoek en gebeuren in de bedevaartsplaats. Al met al een waardevolle besteding van deze zaterdag door in aanblik en gedachten kennis te nemen van de waarde en inhoud van een pelgrimstocht, in dit geval in het bijzonder naar Santiago de Compostela. Piet de Wit, n pseudo-pelgrim 17

19 TERUGBLIK Druk bezochte parochieavond Op 22 februari was de jaarlijkse parochieavond. Dit keer stond deze in het teken van de veranderingen in het bestuur. De aangekondigde wisseling in het parochiebestuur hebben velen naar de Luifel doen komen. De avond werd door ongeveer vijftig parochianen bijgewoond. Na een duidelijke uiteenzetting door pastor Fons van gedane en niet gedane zaken in het afgelopen jaar, kreeg men een goed beeld van de stand van zaken in onze parochie. We mogen best tevreden zijn! Wel blijft het lastig om de jeugd en jongeren te betrekken bij de parochie. Er wordt nog steeds naar een lid voor het onderdeel Jeugd en Jongeren gezocht. Hierna werden de afzwaaiende vice-voorzitter en secretaris met lof en dank toegesproken door pastor Fons en toegezongen door alle aanwezigen. Na deze hulde werden de nieuwe leden voorgesteld: - John van Haaster (John is een zoon van Johan van Haaster), secretaris; - Ton Overgaag, tijdelijk als vice-voorzitter; en... hun veel succes toegewenst. Na een korte pauze kreeg pater Gerard Timmermans de gelegenheid om ons te vertellen over het Luchthaven pastoraat op Schiphol. Het was een zeer boeiende presentatie. Alom een interessante en goede parochieavond, zeker met zoveel belangstellenden. U kunt foto s bekijken op onze website: Redactie 18

20 VOORUITBLIK Vooruitblik Stille Omgang op 17 maart In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart zal de Stille Omgang weer in Amsterdam gehouden worden. Ook vanuit de parochie Halfweg-Zwanenburg zullen pelgrims samen met pastor Fons Litjens de reis naar Amsterdam maken. De bus vertrekt om uur in Halfweg voor de Keizerskroon. Deelnemers dienen zich voor 14 maart op te geven bij: dhr. Karel van Bruggen T of via de website: De kosten bedragen Geïnteresseerden kunnen met pastor Litjens meereizen naar Halfweg. Om uur zal er een eucharistieviering zijn in de OLV kerk aan de Keizersgracht 218, met als celebranten H. Post en A. Hendriks en assistentie van de diakens F. Litjens en Ph. Weijers. Het gemengde koor Sint Caecilia uit Halfweg zal zingen. Het thema van de Stille Omgang 2012 zal zijn: Passie voor de eucharistie. Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie. Vastenmaaltijd Op goede vrijdag, 6 april, zal er weer een vastenmaaltijd zijn voorafgaand aan de kerkelijke viering. Kleuterviering op Paaszaterdag Op zaterdag 7 april zal er om uur een peuter-kleuterviering zijn in de kerk. Met de allerkleinsten, hun ouders en grootouders gaan wij Pasen vieren. Het zal een korte viering van een half uur zijn met een Bijbelverhaal, liedjes, gebed en ritueel. Van harte welkom! 19

21 VOORUITBLIK Meimaand-Mariamaand In de maand mei is er iedere dinsdagmorgen om 10 uur rozenkrans bidden, waarna wij samen een kopje koffie drinken. Haarlemmermeer op bedevaart naar Heiloo Op woensdag 9 mei 2012 zullen de parochies van de regio Haarlemmermeer met de Katholieke Belangen Organisatie voor senioren (KBO) afdeling Haarlemmermeer per bus op bedevaart gaan naar het Mariaheiligdom in Heiloo. Het programma voor de gehele dag is bijna gereed. Wel staat vast dat het ochtendprogramma voor alle deelnemers hetzelfde is. Bij aankomst in Heiloo zal de koffie klaar staan en zullen wij wellicht welkom geheten worden door de rector. De pastores van de regio zullen voorgaan in een eucharistieviering. Voor het middagprogramma zijn we nog in gesprek, maar het belooft een mooi programma te worden. In ieder geval is er voor degenen onder ons, die een grote verering voor Maria hebben, de mogelijkheid om 's middags gezamenlijk de rozenkrans te gaan bidden in een vorm van een lof. In de loop van de komende weken zal er nadere informatie gegeven worden over het definitieve programma en vertrektijden. Na overleg met de medewerkers van het Oesdom is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 110 personen. Dit betekent dat er maximaal 110 personen kunnen inschrijven, hierbij tellen ook mee de personen die op eigen gelegenheid (auto of per fiets) onze bedevaart willen meemaken. De kosten zijn al wel bekend. Deze bedragen, evenals vorig jaar, 30 per persoon (dit geldt voor degenen die met de bus meegaan, maar ook voor degenen die op eigen gelegenheid gaan). > 20

22 VOORUITBLIK Bedevaartgangers die slecht ter been zijn dienen zelf voor begeleiding te zorgen (de begeleider/begeleidster wordt ook gerekend als deelnemer). Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevrouw Corry Brocke, T Doedag in kader van NL DOET Wilt u ook meedoen met de grootste vrijwilligersactie van Nederland? In eigen parochie kunt u op 17 maart de handen uit de mouwen steken. Informatie en aanmelden bij Mathé Vink, T JAARPROGRAMMA 2012 za 17 maart NL Doet vr 6 april Vastenmaaltijd wo 9 mei Bedevaart naar Heiloo vr 11 mei do 17 mei Herbergmaaltijd Dauwtrappen In de maand mei is er weer iedere dinsdagmorgen om 10 uur rozenkrans bidden. Daarna drinken wij samen een kopje koffie. 21

23 OP BEZOEK BIJ Op bezoek bij De Organist Iedere maand krijg ik als penningmeester keurig een declaratie van de organist. Begin dit jaar zijn de vergoedingen aangepast en die vergoedingen zijn gekoppeld aan het aantal jaren dat de organist speelt. Het maximale tarief is voor 5 jaar of meer en ik twijfelde er niet aan dat onze organist meer dan 5 jaar ervaring heeft. Uit nieuwsgierigheid vroeg ik hem hoeveel jaren hij eigenlijk al organist was. Hij ging tellen en kwam uit op 40 jaar! Hoogste tijd dus voor een bezoek aan Ad Jacobs, de organist van onze parochie. Bij Ad thuis in Breda stond vroeger een piano, waarop hij en zijn zus veel speelden. In de kerk had Ad daardoor extra belangstelling voor de organist, en als hij als jongetje van een jaar of 10 na de viering bij de organist keek, mocht hij af en toe ook even spelen. Dit leidde tot orgelles van de kapelaan, die elke zondag om 12 uur een mis met orgelspel opluisterde. In 1970, toen de kapelaan een keer niet kon, werd Ad gevraagd of hij het orgelspel kon overnemen. Ad was toen 15 en deed dit tot volle tevredenheid, waardoor hij door de kapelaan steeds vaker werd gevraagd de viering over te nemen. Ad wilde echter meer en sloot zich ook aan bij een nieuw gestart middenkoor. Dat is een koor met mensen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar en Ad was hierbij met zijn 15 jaar de jongste. Hij repeteerde met het koor, had 1x in de 3 weken uitvoering en speelde langzamerhand elke zondag om 12 uur, totdat deze derde mis op zondag kwam te vervallen. Toen ging Ad in Ulvenhout de stille mis van half 12 met zijn orgelspel verrijken. In 1980 stopte de pastor in Ulvenhout en verviel daar de mis van half 12. Voor Ad was deze wending aanleiding om tevens te stoppen met het middenkoor en te beginnen met een conservatorium opleiding. En hij verhuisde naar het Westen. > 22

24 OP BEZOEK BIJ Maar een opleiding alleen was het toch ook niet helemaal en in 1982 begon het toch weer te kriebelen om het geleerde in praktijk te brengen. Leo Aarts in De Kaag zocht een organist en dat werd Ad. Hij viel daar met zijn neus in de boter want hij mocht beide vieringen begeleiden, het gemengd koor dirigeren en andere vieringen zoals uitvaarten begeleiden. In 1995 maakte Ad de overstap naar Hoofddorp. Hij stopte met dirigeren en werd organist voor alle vieringen. Dat betekende regelmatig om half 10 in de KSH spelen en dan na afloop snel naar de Joannes de Doper voor de viering van 11 uur. In 2010 was Ad toe aan een nieuwe stap en kwam hij terecht in Vijfhuizen. Ad had meerdere mogelijkheden maar door de sfeer, de mensen, de liederen die gespeeld werden, de uitdaging van nieuwe partituren en bovenal het enthousiasme van Dirk van der Eerden koos hij voor Vijfhuizen. Een keuze waarvan hij tot op vandaag geen moment spijt heeft gehad. Af en toe is Ad nog te beluisteren in Hoofddorp en sinds kort in de gereformeerde Morgensterkerk in Vinkeveen, nu hij ook een opleiding voor protestantse orgelmuziek heeft afgerond. Ondanks al zijn ervaring gebruikt Ad graag een vrij uurtje op zaterdag om de viering van zondag alvast in de kerk op het orgel voor te spelen. Partituren en dergelijke wil hij van Marina Kuiper en Dirk van der Eerden 3 weken van te voren al hebben zodat hij ze eerst thuis en daarna in de kerk kan oefenen. Want thuis klinkt toch anders dan in de kerk en Ad wil zeker weten dat het goed is. Of, zoals hij het zelf treffend formuleerde: De uitvaart van Bert de Koning was zo vreselijk mooi, met die twee koren samen die zo ongelooflijk hun best doen, dan denk ik: Dat moet men van elke viering kunnen zeggen. 23

25 INGEZONDEN Ingezonden Waken bij de vreemdelingengevangenis Schiphol Hoe actueel vluchtende mensen, ook in Nederland zijn, was weer te zien met de kerstdagen, waar Somaliërs, die in Nederland over straat zwerven omdat ze nergens heen kunnen, tenten opzetten bij Ter Apel. In dekens gehuld warmden ze zich bij vuurkorven. Vanuit de plaatselijke bevolking kregen ze eten. En INLIA, de vluchtelingenorganisatie vanuit de kerken, die ook door veel geloofsgemeenschappen in Haarlemmermeer ondersteund wordt, onderhandelde over een oplossing. Ze mogen een nieuw verzoek tot verblijf doen en hebben tijdens het nieuwe onderzoek even een dak boven hun hoofd en eten en drinken. Dat vreemdelingen en vluchtelingen in de Bijbel een belangrijke plaats innemen is goed om ons te realiseren. Ze wonen onder ons en bij ons in de buurt. Zoals in het detentiecentrum op Schiphol-Oost, waar achter hoge hekken honderden uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen worden bewaard. Wachtend op uitzetting naar hun land van herkomst of als dat niet kan om geklinkerd te worden oftewel op straat gezet zonder enig recht. De Nederlandse Raad van kerken heeft het afgelopen jaar twee maal overlegd met minister Leers van Immigratie en Asiel over een menselijke benadering. Haarlemmermeerse Raden van kerken vragen voortdurend samen met o.m. Vluchtelingenwerk en Amnesty International aandacht voor een humane behandeling op Schiphol-Oost. De geestelijke verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. > 24

26 INGEZONDEN Een aantal gemeenten en parochies zijn graag ingegaan op een verzoek om enkele keren per jaar voor bloemen te zorgen bij de 3 zondagse kerkdiensten. Bloemen als teken van meeleven, die daarna de afdelingen wat kleur en geur kunnen geven. En voor de gevangenen een teken zijn dat er buiten mensen aan hen denken. Ook de wakes, die elke 2e zondag van de maand, van uur worden gehouden bij de hekken en wekelijks in de veertigdagentijd, zijn een steun voor die mensen in hun benarde situatie. De komende maanden zal dat 2x georganiseerd worden vanuit kerken in de Haarlemmermeer. Op zondag 18 maart is er een wake vanuit de Haarlemmermeerse kerken. Wat zou het goed zijn als daar ook een grote groep Haarlemmermeerders bij zal zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit teken van meeleven aan mensen in een situatie, die hartverscheurend is. Met de auto of de fiets, naar de wake op Schiphol-Oost? Voor de wake van zondag 18 maart willen we om uur vertrekken met een aantal auto s vanaf het kerkplein van de Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1069 in Hoofddorp. Mensen, die per auto gaan en plekken beschikbaar hebben kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat elke werkdag tussen 9 en 12 uur of evenals mensen, die graag meerijden. Liefst uiterlijk enkele dagen van te voren. Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met pastor Leo Mesman: Het adres van het cellencomplex is: Ten Pol 64 in Oude Meer. Leo Mesman, pastor parochie H. Joannes de Doper in Hoofddorp 25

27 INGEZONDEN Bedevaart naar Beauraing in 2012 Beauraing is een kleine stad met ongeveer inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Ook in 2012 organiseert het Nederlands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haarlem Amsterdam weer drie bedevaarten en een bedevaart met extra zorg naar Beauraing in België. De data van de bedevaarten zijn: zaterdag 21 april t/m dinsdag 24 april dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni dinsdag 21 augustus t/m vrijdag 24 augustus Tevens is er van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni een Extra Zorgbedevaart, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze Extra Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Voor meer informatie en of aanmelden: Bedevaarten Extra Zorgbedevaart R.M. de Lange-Vlaar Dhr. H. v. Etten van Santenlaan 61 Stoomweg BV Heerhugowaard 1764 NA Breezand T T Organisatie Bedevaarten Beauraing 26

28 ROOSTER CRUQUIUSHOEVE Rooster Cruquiushoeve Zondag 15:00 uur (tenzij anders vermeld) De kerkdiensten worden gehouden in gebouw de Rank op het terrein van de Cruquiushoeve van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius. 18 maart ds Hetty van Galen Viering m.m.v. koor Hatikwa 25 maart ds Hetty van Galen Viering, Dienst van Schrift en Tafel Vanwege ziekte is pastor Elize Vorstermans per 1 april niet meer werkzaam in de Cruquiushoeve. Vandaar dat het rooster niet verder ingevuld kon worden met voorgangers. Ds. Hetty van Galen zal de meeste keren wel voorgaan. Wilt u specifieke informatie over de vieringen dan kunt u contact opnemen met de Cruquiushoeve. 27

29 AGENDA Agenda Algemeen Za 17 maart Doedag in kader NL Doet Di 3 april Parochiebestuurvergadering Di 10 april Regionale MOV Wo 11 april Tekstgroep Gemengd Koor Volgende parochieblad Nummer 375, periode 13 mei 8 juli vr 20 april kopijdatum ma 7 mei stencilen di 8 mei vergaren en nieten wo 9 mei distributie 28

30 JEUGD-EN JONGERENPAGINA Jeugd-en jongerenpagina 27 e Wereldjongerendag Op zondag 1 april 2012 wordt wereldwijd voor de 27e keer de WereldjongerenDAG gevierd. Zo ook in Bisdom Haarlem-Amsterdam, waar er zelfs een heel weekend van wordt gemaakt (hét Wereldjongerenweekend!). Jongeren uit het hele bisdom worden dit jaar op zaterdag 31 maart 2012 uitgenodigd om bijeen te komen in Langedijk. Om uur start hier het Wereldjongerenweekend. Het gehele weekend staat in het teken van het thema Rejoice!, afgeleid van het thema dat de paus voor deze Wereldjongerendag heeft uitgekozen. De nacht van zaterdag op zondag zal worden doorgebracht in gastgezinnen, voor veel jongeren een unieke ervaring! Het is ook mogelijk om op zondag bij het programma aan te sluiten. Op deze WereldjongerenDAG zal de nieuwe hulpbisschop van het Bisdom: Mgr. Hendriks voorgaan in de eucharistieviering en zijn er talrijke workshops rondom de gebieden actief, ontmoeting, creatief en verdieping. De dag zal worden afgesloten met een heerlijk diner. Datum: 31 maart en 1 april 2012, toegang weekend: 17,50 toegang zondag: 7,50 (leeftijd: jaar). Locatie: R.K. Parochie Sint Jan de Doper, Dorpsstraat 516, 1723 HG Noord-Scharwoude (Langedijk). 29

31 JEUGD-EN JONGERENPAGINA Meer info en aanmelden: of Facebook evenement: WereldjongerenDAG Rejoice! De 27e WereldjongerenDAG wordt georganiseerd door het Nachttocht Naar Heiloo 2012 Nachttocht naar Heiloo De nieuwe 2 in 1 formule. In de nacht voor Hemelvaart donderdag 17 mei 2012 vindt dit jaar weer de Nachttocht naar Heiloo plaats. Voor iedereen tussen de 14 en de 30 wordt er weer een eigentijdse nachtelijke pelgrimstocht georganiseerd naar het putje van Heiloo. Maar let op, want dit jaar heeft de Nachttocht een 2 in 1 formule. Naast de inspirerend en gezellige wandeling krijg je nu ook de kans om geld op te halen voor een goed doel. Kortom het is een eigentijdse pelgrimstocht en een sponsorloop in één. Dus zet in je smartphone of agenda mei 2012 Nachttocht Heiloo. Zoek een goed doel De Nachttocht lopen voor een goed doel betekent dat je vooraf een doel of actie uitkiest. Zo kun je alleen of met je jongerengroep een leuk bedrag bij elkaar krijgen voor een goed doel, een reis naar de volgende WereldJongerenDagen, of een actie in je eigen parochie. > Hiervoor ga je op zoek naar sponsors om jou te steunen in de Nachttocht. Je kunt bijvoorbeeld aan je familie, vrienden, klasgenoten, parochianen en iedereen die je 30

32 JEUGD-EN JONGERENPAGINA kent vragen of ze jou willen sponsoren voor een bepaald bedrag. Als je in de vroege morgen in het Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo aankomt ontvang je een bewijs dat jij de Nachttocht hebt volbracht. Kortom je loopt dit jaar de Nachttocht met een extra doel! Nieuw: Junior Nachttocht Dit jaar is er naast de bestaande Nachttocht ook een junior Nachttocht. Speciaal voor vormselgroepen, en tieners in die leeftijd jaar, is er dit jaar een korte Nachttocht met een vertrektijd vanaf 06:00uur. Deze nieuwe dauwtrap-actie laat je door de prachtige velden lopen rond Egmond en Heiloo naar het putje, waar je de andere Nachttocht groep zal ontmoeten. Een leuke en ludieke mogelijkheid om met je vormselgroep op pad te gaan. In januari kun je terecht op onze nieuwe website van de Nachttocht voor alle informatie en aanmelding. Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam T

33 JEUGD-EN JONGERENPAGINA Het is bijna lente en dan komt Pasen De komende periode staat in het teken van de vastentijd en Pasen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor ons. Vastentijd De vastentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op Pasen. De vastentijd duurt 40 dagen, hierbij denken we na over wie we zijn en hoe we leven, waar ben ik goed/slecht in? Vasten is niet dat je de hele dag niks mag eten, het is meer de periode Pasen Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren dat Jezus opstaat uit de dood, nadat hij op goede vrijdag is gestorven. De zaterdagavond voor Pasen heet Stille Zaterdag, dan is er s avonds een viering in de kerk waar de Paaswake wordt gehouden. Aan het eind van de dienst wordt de paasdag met feestelijk gezang begroet. om soberder te leven dus geen snoep te eten, geen alcohol te drinken, niet te roken of geld te sparen voor een goed doel. Op de 6 zondagen in de 40 dagen periode wordt er niet gevast, dit is een traditie van vroeger, de 40 dagen duren dan ook eigenlijk 46 dagen. Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Dat stond voor het begin van de lente en het einde van de schaarste, omdat de voorraden van de winter op raakten. Veel gebruiken die wij nu nog doen komen daar vandaan, zoals het zoeken naar eieren. Eieren waren voor boeren als een kiem van kracht. > De boeren begroeven eieren in hun velden, omdat ze dachten dat de 32

34 JEUGD-EN JONGERENPAGINA kracht uit de eieren zou zorgen voor een goede oogst. Later warden de eieren gebruikt om na de 40 dagentijd weer op kracht te komen. Met Palmpasen werden dan eieren ingezameld. Vroeger werden nog paasvuren gemaakt om de koude geesten van de winter te verjagen en de lente te verwelkomen. Pasen is niet elk jaar op dezelfde datum. Het is altijd op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente. Tegenwoordig vieren we nog steeds Palmpasen, dan versier je een kruis met veel eten en dit geef je aan een persoon die oud of ziek is of aan een special persoon, om deze kracht te wensen. Pasen is een steeds groter feest aan het worden, ook voor niet gelovigen met veel eten en gezelligheid. Maar toch zullen we blijven gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zalig Pasen allemaal. Susan & Wilke 33

35 JEUGD-EN JONGERENPAGINA Washand kuiken maken Wat heb je nodig: - Geel washandje - Fiberfill - Restjes oranje papier - Twee plakoogjes - Gele watten Werkwijze: 1. Vul het washandje met fiberfill zodat het goed stevig wordt. 2. Knoop het washandje halverwege dicht, dan kan de vulling er niet meer uit. 3. Plak twee oogjes op je kuiken en een snaveltje. 4. Plak op de kop een dot gele watten. Puzzel 34

36 JEUGD-EN JONGERENPAGINA In het vierkant staan 15 cijfers tussen 11 en 75 Begin bij 11 en verhoog het cijfer met 4 Zoek de 2 ontbrekende cijfers 35

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie