Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot uur het programma: Zingen op zondag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag"

Transcriptie

1 Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel Engel Langendijk tel Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot uur het programma: Zingen op zondag met een korte meditatie oftewel het woord van de zondag. In deze uitgave vragen wij uw aandacht voor: pag.: Paasgedicht 1 Blokje pastoor 2 ZaterdagAvondAnderZ 4 De Goede Week 5 Vastenaktie Sacrament van het Vormsel 9 Diaconie, wat is dat? Bijbelkring 11 Samen onderweg op Tweede Paas- en Pinksterdag 12 Hoe maken de nieuwe bewoners het? 13 Carnaval 14 Wat een geluk 15 Geroepen? 16 Eerste Communie 17 Hoe gaat het toch met pastor van Baalen? Brief van hem 18/19 Bedevaarten naar Beauraing 20 In memoriam zuster Allegondis van Went 21 Op adem komen / Rouwverwerkingsgroepen 22 Een vernieuwde wereldwinkel 23 Kerkbalans 2008, Attentie! 24 Nationale Loterij Cordaad 25 Agenda Vieringen 26 Nog even dit 33

2 BINNENZEE Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee 14 maart t/m 25 april e jaargang nr. 9 DE WEG NAAR HET LICHT De weg naar het Licht een weg vol van alles vol van pijn vol van leren vol van liefde vol van verraad en vol van nog veel meer De weg naar het Licht is de weg naar de Liefde Liefde van God voor Zijn Zoon Liefde van Jezus voor ons Wij, die de zonden hebben begaan waarvoor Hij is gekruisigd Als dat geen ware Liefde is! Joke van Rosmalen 1

3 Donderdag 21 februari waren de pastores van onze regio Leiduinen in Wassenaar bijeen om aandacht te schenken aan de brief van paus Benedictus XVI Sacramentum caritatis, die ging over de eucharistie. Nu het bijna Pasen is, het belangrijkste feest van onze gemeenschap van christenen, moest ik hieraan denken. Eucharistie en Pasen hebben immers zo veel met elkaar te maken. Een belangrijk kenmerk van de eucharistie is het offerkarakter; het is een maaltijd waarin het brood wordt gebroken, een maaltijd waarin Jezus zich offert, zich laat breken, om daardoor leven voor allen te schenken, wanneer Hij met Pasen uit de dood opstaat. De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart, zo begint de paus deze brief over het Sacrament van de liefde. Liefde voor alle mensen, die zich uit in Zijn dood, waardoor Hij ons redt uit de duisternis waarin wij verkeren. Hij brengt ons in het licht van eeuwigdurend leven. Jezus offert zich volledig op, om aan ons geluk en leven te schenken. Zó groot is Zijn liefde. Die liefde is het kenmerk van het christelijk leven. Aan ons de opdracht die liefde onder elkaar dag in dag uit gestalte te geven. In die geest wens ik u een gezegend Pasen. Ik hoop van harte dat u in deze bijzondere tijd van het jaar die we daarom Goede Week noemen zo nu en dan tijd vindt om aan vieringen deel te nemen. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen zitten zo vol van bijzondere momenten, dat het u zeker zal inspireren. Het zou jammer zijn om deze rijkdom te moeten missen. Wanneer u ter voorbereiding van Pasen het sacrament van verzoening (de biecht) wilt ontvangen, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met mij; tel Toen de vorige Binnenzee uitkwam was de actie Kerkbalans nog maar net afgerond. In deze uitgave leest u er wat meer over. Naast heel veel positieve steun, kwamen er tegelijk enkele negatieve reacties binnen. Het feit dat voor Binnen én Zee een zelfde gironummer werd gebruikt, deed blijkbaar sommige parochianen denken dat de kerk van Maria ter Zee minder meetelt. Soms ging het ook niet goed met de overschrijfopdrachten, met name automatische overschrijvingen kwamen soms terug. 2

4 Twee dingen wil ik daarover zeggen. 1. We zijn één parochie en dat betekent dat we zo veel mogelijk één giroen/of banknummer gebruiken, dat overigens steeds onder de (tweevoudige, door ons zelf gekozen) naam St. Jeroen en Maria ter Zee wordt aangegeven. Mogelijk had dat duidelijker toegelicht moeten worden. Jammer dat het soms verkeerd is gegaan. 2. Het is al meer gezegd: ons beleid is erop gericht om de beide kerken St. Jeroen en Maria ter Zee volwaardig te handhaven. Uiteraard zolang dat zinvol mogelijk is: voldoende parochianen, die naar de vieringen komen; voldoende vrijwilligers (koren, misdienaars, kosters, enz.) die de vieringen ondersteunen en verzorgen; voldoende voorgangers, die kunnen voorgaan en voldoende financiën om de gebouwen in goede staat te houden. Er zijn de laatste maanden hierin geen wijzigingen gekomen. Opmerkingen als De kerk van Maria ter Zee gaat toch dicht komen niet van het parochiebestuur of de pastores. De reeks activiteiten rond het project ZaterdagAvondAnderZ maakt duidelijk dat wat ons betreft dit gebouw juist een interessante toekomst kan hebben. De kerk van Maria ter Zee gaat niet dicht. hij gaat juist méér ópen. Behalve in onze eigen Binnenzee staat er ook in andere kranten soms iets te lezen over de komende cluster vorming. Zoals in Tussenbeide, de informatiekrant van ons bisdom Rotterdam. Deze is overigens helemaal gratis en kunt u achter in de kerk meepakken. Het gaat natuurlijk niet om de vorming van clusters als zodanig; er zit meer achter, zoals blijkt uit de titel van de notitie waarin dit is beschreven: Samenwerking geboden 2. Een vervolg op een eerder beleidsplan, waarin is gewezen op het belang van samenwerking tussen parochies, waarbij de pastorale inzet natuurlijk een rol speelde. Nu gaat het over het samengaan van pastorale teams: teamvorming moet talent in kerk naar voren halen. Of met de woorden van vicaris generaal Dick Verbakel: in deze notitie gaat de kerk in onze streken op zoek naar haar missionair elan. Inzet van ieders talenten, zo effectief mogelijk, moet de kerk de energie opleveren die nodig is om onze gemeenschappen een kwaliteitsimpuls te geven. Gaat er wat veranderen in de parochie? Jazeker. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan wat over dit onderwerp geschreven wordt. Naast het belang van en de aandacht voor de geloofsbeleving in de lokale gemeenschappen, zal het toekomstige pastorale team zich moeten richten op meerdere parochies. Ons cluster is Bollenstreek-Zuid waartoe behalve Noordwijk, ook de parochies van Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout 3

5 en Warmond gaan behoren. U zult begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de pastorale zorg van alledag. Daar gaan we over in gesprek. Ook met u. In de afgelopen weken zijn zowel de parochiebesturen als de pastorale teams uitgenodigd om per cluster in overleg te gaan met een delegatie van het bisdom en elkaar, samen te praten over de kansen en uitdagingen, die deze nieuwe opzet kan bieden. Ook wij zien uit naar het vervolg. Theo Blokland, pastoor. ZaterdagAvondAnderZ De twee ZaterdagAvondAnderZ-vieringen die op het programma staan, zijn dit keer twee oude bekende: 15 maart is er de Palmpasenviering. Omdat het een gebedsdienst is, is deze viering ook heel geschikt voor de allerkleinsten! Ze mogen met hun palmpaasstok naar de kerk komen en zullen het verhaal uitgebeeld zien. Meander zal hun zang laten klinken. 29 maart is de jaarlijkse Iconenwijding. Ik blijf het geweldig vinden dat onze icoonschilder Piet van der Ploeg ook dit jaar weer verschillende cursussen heeft gegeven waarin vele iconen ontstonden. Het is heel bijzonder ze allemaal bij elkaar te zien. Zijn eigen leermeester van het eerste uur, Pater Bartels, komt de wijding verrichten. Ikzelf mag de overweging houden bij de icoon van Vrouwe Wijsheid, met haar Griekse naam: Sophia. De zang wordt verzorgd door Messa Di Voce. (het voormalige mannendubbelkwartet, o.l.v. Sjaak van den Berg) Dit feest is meer dan aan te bevelen!!! 4

6 DE GOEDE WEEK, voor de kinderen en hun (groot)ouders Een van de meest bijzondere weken van het jaar vind ik de Goede Week. PALMPASEN De vieringen voor de kinderen zijn op twee verschillende dagen, en daardoor ook de vieringen voor de volwassenen. We vinden het belangrijk dat er een keuzemogelijkheid is. De gezinsviering op zaterdagavond in de Maria ter Zeekerk zal een woord en gebedsdienst zijn en zondagochtend is er om uur een gezinsviering, die tevens een eucharistieviering zal zijn in de St. Jeroenskerk. Beide keren zal het Meanderkoor zingen. Natuurlijk mogen de kinderen hun palmpaasstokken meebrengen. Na afloop van de viering kunnen zij bij de werkgroep of de pastor een adres krijgen van een zieke of oudere, waar zij de stok kunnen brengen. Op zondag is er een optocht door het dorp met Excelsior. JERUZALEM OP STELTEN Dat gaan we beleven op dinsdag 18 maart om uur. Jezus en zijn leerlingen komen naar de tempel van Jeruzalem, waar de kooplieden al met hun spullen te vinden zijn. Er is ook een hogepriester, die het niet zo op Jezus heeft. Maar Johanna, een vriendin van Jezus, is vol van hem. De leerlingen gaan aan tafel met Jezus, ook Judas is erbij. Hij zal Jezus verraden En dan zijn er ook nog soldaten Wie die rollen vervullen? Dat weet ik nog niet, want dat gebeurt ter plekke. Ik nodig iedereen uit om dat een keer mee te maken. Voor kinderen vanaf een jaar of vijf en voor iedereen met een jong hart is het een feest om mee te doen. Als je dat leuk vindt mag je verkleed komen zoals in de tijd van Jezus. Ook in de kerk kun je je nog verkleden. Het Meanderkoor zorgt voor mooie toepasselijke liederen. GOEDE VRIJDAG Een bijzondere dag, die om 8.00 uur s morgens begint met een meditatieve viering op het priesterkoor in de St. Jeroenskerk. Het is nog stil, en vanuit die stilte herinneren we het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. We ontsteken licht, bidden en zingen en zwijgen. Na afloop eten we met elkaar ons meegebrachte brood en drinken koffie of thee. Wie we is? Alle parochianen die dat mee willen beleven. Weet u allen welkom! 5

7 Dan volgt om uur de kinderkruisweg en de tocht langs Job en het martelveld van Jeroen naar het kerkhof. Daar leggen we zelf meegenomen bloemen bij de graven en komen we in de kapel bij elkaar om te bidden. We zullen de namen oplezen van de mensen die de afgelopen jaren op 21 maart zijn gestorven. Ze staan geschreven in het prachtige gedenkboek dat u altijd in de kerkhofkapel kunt inzien. De beheerder van ons kerkhof zorgt ervoor dat elke dag de goede bladzijde voor ligt. Onze gestorvenen, we zullen hen niet vergeten. s Middags om uur is de kruisweg in de kerk van Maria ter Zee. Na afloop is er gelegenheid om meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen, als teken van eerbetoon. s Avonds is er in de beide kerken een viering. Het lijdensverhaal wordt dan gelezen. En er is ook een bloemenhulde tijdens de kruisverering. In de kerk van Maria ter Zee zal deze keer, in het kader van het Maria jaar, naast de dood van Jezus ook het lijden van Maria centraal staan, en met haar het verdriet van allen die een kind moeten verliezen. Stabat Mater dolorosa: zie haar staan bij het kruis, moeder van smarten Het Stabat Mater is de katholieke tegenhanger van de Matteuspassion, die in veel protestantse kerken rond Goede Vrijdag wordt uitgevoerd. Het Gregoriaanse koor onder leiding van Kees de Haas zal in de kerk van Maria ter Zee een Stabat Mater ten gehore brengen. Ook luisteren we twintig minuten naar het eerste deel van het Stabat Mater van Dvorak. We zullen enkele verzen van het lijdensverhaal lezen. Er is gelegenheid een licht te ontsteken bij Maria en bloemen neer te leggen bij het kruis. Goede vrijdag, een bijzondere dag, een droeve dag, een goede dag, omdat we weten dat het daarna Pasen worden zal. 6

8 PASEN Ik ben heel blij te kunnen vertellen dat we dit jaar een speciale gezinspaaswake hebben in de kerk van Sint Jeroen. Om uur begint die. Vooral de vormelingen en de eerste communicanten worden daarbij betrokken, maar ook alle andere kinderen die er zijn. Er worden twee kinderen gedoopt: Femke van der Zalm die ook haar eerste communie gaat doen en Lobke Passchier. Zij is nog een baby. Het wordt vast heel bijzonder! Het kinderkoor zal zingen. Er is geen eucharistieviering, die wordt gehouden om uur in onze beide kerken en ook weer op zondag om uur in de kerk van Sint Jeroen en uur in de kerk van Maria ter Zee. Van harte hopen we met velen een bijzondere Goede Week en een Zalig Pasen te beleven. Namens de ontelbaren die meewerken, Nel Hogervorst-van Kampen, pastoraal werker Misintenties Wilt u een misintentie aanvragen en maakt u het geld over op ons rekeningnummer , t.n.v. T.A.M. Blokland te Voorhout? Wilt u de intentie dan ook telefonisch of schriftelijk opgeven bij de kerk waar uw intentie moet worden afgelezen? De afschriften van de rekening komen slechts éénmaal per maand en dit kan leiden tot het niet tijdig kunnen aflezen van de intentie. Bij voorbaat onze dank! 7

9 VASTENAKTIE 2008 Vormselgroep St. Jeroen en Maria ter Zee steunt inheemse gemeenschappen in Suriname. De vastentijd, de 40 dagen tussen carnaval en Pasen, is van oudsher een tijd waarin mensen een stapje terug doen om iets te betekenen voor een ander. Het thema van de Vastenaktie-campagne sluit daar op aan: zorg voor elkaar. In de campagne roept Vastenaktie mensen op een stukje van hun welvaart te delen met medemensen wereldwijd. Want solidariteit leidt tot een betere wereld, vindt Vastenaktie. Met de opbrengst van de campagne steunt Vastenaktie meer dan 100 kleinschalige projecten in verschillende landen. Zo werkt Vastenaktie aan een duurzame, rechtvaardige wereld, waarin ook de allerarmsten kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht hun sekse, ras, religie of overtuiging. Als Vormselgroep Sint Jeroen en Maria ter Zee vragen we tijdens de campagne extra aandacht voor één van deze projecten, namelijk voor Marrons en inheemsen in Suriname. Zij wonen in het binnenland van Suriname, dat voor 80 procent uit tropisch regenwoud bestaat. Dit gebied is slecht toegankelijk. Basisvoorzieningen als gezondheidsposten en scholen zijn moeilijk bereikbaar. Vastenaktie legt drinkwatervoorzieningen aan, organiseert busvervoer naar scholen en geeft gezondheidsvoorlichting in de verschillende dorpen. Ook stimuleert Vastenaktie de landbouw en de veeteelt, zodat de bevolking meer inkomen heeft. Zo werkt Vastenaktie aan betere levensomstandigheden voor deze groepen. NB De laatste inzameling voor de Vastenaktie wordt gehouden in het Paasweekeinde. (Zie ook pagina 7 van de vorige Binnenzee.) 8

10 SACRAMENT VAN HET VORMSEL Na een gedegen voorbereiding zullen op zaterdag 19 april in de kerk van St. Jeroen tijdens de viering van uur zo n 30 jongens en meisjes het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen. De zeereerwaarde heer A. Bosman, voormalig deken van Rotterdam, is door de bisschop gevraagd het sacrament namens hem toe te dienen. Voor een groot deel samen met hun ouders is in de voorbije maanden gesproken over de betekenis van dit sacrament. Het vormsel is immers samen met het doopsel en het sacrament van de eucharistie (eerste communie) de basis van onze intrede in de gemeenschap van Christus. Door deze drie sacramenten hoor je er helemaal bij! Ook is gesproken over de waarde en de betekenis van ons geloof in God, zoals we dat hebben leren kennen door Jezus en zoals dat door de heilige Geest in ons levend blijft. Die inspirerende Geest ontvangen we allen juist in het sacrament van het Vormsel. Daarbij zijn de jongeren uitgedaagd om meteen al te laten zien dat je ook de handen uit de mouwen moet steken. Ze hebben met enthousiasme voor de solidariteitsmaaltijd gezorgd, die voor ruim 100 mensen is gehouden op 5 maart. Gevormd zijn in onze kerk houdt in dat je opkomt voor elkaar en juist voor hen die onze hulp hard nodig hebben. Dit jaar gaat de aandacht bijzonder uit naar de mensen in Suriname. Het zou geweldig fijn zijn, wanneer vele parochianen aanwezig zijn bij de toediening van het sacrament. Laat deze jonge mensen ervaren, dat u het waardevol vindt dat zij deze stap zetten en daarvan van harte getuige wilt zijn. Het bemoedigt hen, tegelijk is het voor ons een bemoediging, dat weer zo n grote groep kinderen een bijzondere stap verder zet op weg naar volwassenheid. Zaterdag 19 april om uur in de kerk van St. Jeroen. Pastoor Theo Blokland. 9

11 DIACONIE, WAT IS DAT?... Angst Stelt u zich eens voor Je zit gezellig te praten met je familie over van alles en nog wat en het gesprek komt op het onderwerp allochtonen dus over Turkse en Marokkaanse mensen en over vluchtelingen. Over de Islam en over het kon niet uitblijven terrorisme. Dan blijkt plotseling iedereen z n mening over en ervaring met onze medelanders te hebben. Helaas valt die mening zelden complimenteus uit en de ervaringen blijken meestal uit een berichtje in de krant te stammen. Wat me wel opvalt, is, dat het vaak wat oudere mensen zijn, die een negatieve mening verkondigen. Jongeren hebben vaak al de schoolbanken gedeeld met de allochtone jeugd en zien de scheidslijn niet zo. Op zo n avond in familiekring besloot ik eens rond te vragen, met welke reden nou zo n negatieve houding was ontstaan. De meesten hadden nauwelijks contact met allochtonen en tóch hielden ze er een uitgesproken mening op na. Het antwoord was angst! Angst voor terreuraanslagen, voor extremisme, een angstige afstandelijkheid voor een bevolkingsgroep die ze niet kenden. Ze worden ons de baas, straks hebben we niets meer te vertellen, overal komen moskeeën, denk eens aan de Twin Towers. Hier kan zoiets ook gebeuren, we durven niet eens meer te zeggen wat we denken.. Met andere woorden, de angst regeert. Maar als je angstig bent, heeft degene voor wie je angst hebt toch al macht over je? Angst is een slechte raadgever, luidt een bekend spreekwoord. Er zijn politici die de angst van het volk aangrijpen. Zij verwoorden die angst en trekken daarmee veel mensen naar zich toe. Ze worden gezien als degenen die de oplossing aandragen voor hun angst. Die angst ligt zéker voor een deel geworteld in onbekendheid met. Hebt u al eens samen met uw Marokkaanse buurvrouw koekjes gebakken voor het Suikerfeest? Bent u ooit met uw islamitische buurman een kop koffie wezen drinken in een koffiecafé of daar waar zijn geloofsgenoten elkaar treffen? Wat weten wij van de koran? De aartsvaders uit de koran zijn dezelfde als in onze bijbel. En wordt onze bijbel niet door talloze sektarische christenen misbruikt? Waarom zou dat bij de koran anders zijn? Onbekend maakt onbemind, luidt een ander spreekwoord Als wij onze gevoelens van veiligheid terug willen, moeten wij eerst weten waarvóór we 10

12 angst dienen te hebben. We moeten onze vijand kennen, anders kunnen we hem niet bestrijden. En dan kan het wel eens zó zijn, dat de angst zélf onze grootste vijand is. Níet die allochtonen of vluchtelingen, die er andere leefwijzen op na houden. Zijn hun manieren nou zo anders als de onze? Welnee. De generatie zestig plussers weet nog goed dat de mannen in de kerk rechts zaten en de vrouwen links. Een beetje kerel bleef achter in de kerk staan (kaarten). En dat onze moeders het niet in hun hoofd haalden om met onbedekt hoofd in de kerk te verschijnen. Laat staan dat je een zondagse viering oversloeg. En een man achter de kinderwagen? Ondenkbaar. Hoe lang is dat geleden? Vijftig jaar? Onze parochiepriesters stonden op een voetstuk en je gehoorzaamde de regels van de R.K. Kerk bijna blindelings zonder je al te veel af te vragen waarom! De emancipatie is hier in een stroomversnelling geraakt. Op het platteland van Marokko en Turkije waren ze nog niet zo ver.. De Vastenaktie van dit jaar gaat over samen leven door oog te hebben voor elkaar. Zij vraagt niet naar verschillen, maar naar wat verbindt ons? Om die vraag te beantwoorden is het wel eens goed om je open te stellen voor je medemens. Dichtbij en veraf, maar laten we eens beginnen met dichtbij. Probeer eens wat op te snuiven van een andere cultuur. In ons gedeelde land. Onder het motto: De wereld groeit als we delen. Dat scheelt een vliegticket. Maak eens een pan boerenkool in ruil voor couscous. Je leven wordt er rijker van en je angst minder. Annie Tiehuis BIJBELKRING Maandag 7 april komt de bijbelkring samen in het parochiecentrum van Maria ter Zee. Van uur tot uur. We lezen die morgen de verhalen die we horen op 20 april: Handelingen 6,1-7 en Johannes 14,1-12. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dit zijn slechts twee van de vele zinnen die tot ons gezegd worden. Het is geen gemakkelijke tekst, vind ik, maar wel een heel rijke. Ik verheug me erop met elkaar hierover in gesprek te gaan. Van harte bent u uitgenodigd om mee te doen. De tekst krijgt u aangereikt en de koffie staat klaar. Nel Hogervorst- van Kampen, pastoraal werker 11

13 SAMEN ONDERWEG OP TWEEDE PAAS- EN PINKSTERDAG Voor de vijfde keer nu organiseren de Katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente te Noordwijk weer twee wandeltochten: op Tweede Paasdag 24 maart en Tweede Pinksterdag 12 mei. Het doel van de wandelingen - of zo u wilt: kleine pelgrimstochten - is: er lekker even uit zijn, andere mensen ontmoeten èn bezinning. De wandeletappes beginnen steeds in een (monumentale) kerk. Van daaruit nemen de wandelaars woorden ter overweging mee. Het eindpunt van de tochten is ook een plek van stilte. Daar komen alle deelnemers met hun ervaringen en gedachten weer samen. Het thema voor de beide wandelingen dit jaar is: Samen onderweg. Die twee woorden tekenen een eenvoudig maar treffend beeld van het leven. We zijn immers samen onderweg. Maar waar komen we vandaan? En welke kracht houdt ons gaande? En waar gaan we naartoe? Over die vragen zullen de wandelaars wellicht samen aan de praat raken. De eerste wandeldag op 24 maart start om 9.30 uur met een moment van bezinning in de Oude Jeroenskerk in de Voorstraat. Via het duin, via Katwijk en Rijnsburg voert de route uiteindelijk naar hartje Leiden. Daar wordt de dag afgesloten in de koepelvormige Marekerk. De lengte van de tocht is ongeveer 16 kilometer. Vanuit Leiden is Noordwijk weer gemakkelijk met de bus te bereiken. Op Tweede Pinksterdag wordt ook om 9.30 uur begonnen. Leiden is nu het vertrekpunt: de dagopening is in de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. Via het Leidse Hout gaat de tocht richting de Kagerplassen. Een aantal keren brengt een pontje de wandelaars droog (hopen we) naar de overkant, waarna de tocht eindigt op het Kaageiland. De pelgrimage wordt daar afgesloten in het kort geleden geopende stiltecentrum De Stal. Ook deze wandeling is zo n 16 kilometer lang. Deelname aan beide tochten kost 7,50. Voor dat bedrag krijgt men een boekje met routebeschrijving, enkele consumpties èn wordt men (op 12 mei) een paar keer in de boot genomen U kunt zich aanmelden voor de wandeldagen bij: Wil Eijs, Duinzicht 10, tel.: , mail: of bij ds. Willem Biesheuvel, Pieter Bedijnstraat 32, tel.: , mail: 12

14 HOE MAKEN DE NIEUWE BEWONERS HET? Na het vertrek van Pastoor van der Helm en Rita Vorstenbosch uit de pastorie van Noordwijk Binnen werd het stil in de pastorie. Het parochiebestuur had bedacht dat het verstandig zou zijn om een soort van beheerdersechtpaar aan te trekken als bewoners én als betrokkenen bij het gehele kerkgebeuren. Dat klinkt eenvoudig maar dat had nog heel wat voeten in de aarde. Allereerst: wat wordt er verhuurd en hoe maken we er een leuk appartement van? Er werd een advertentie voor bewoning gemaakt en daar kwamen verschillende reacties op. In hun wijsheid koos het bestuur voor het echtpaar Van der Meer. Het klinkt als een Noordwijkse naam, maar dat zijn ze niet. Zij komen uit Delft maar wonen al 16 jaar in Noordwijk en hebben een juwelierswinkel (verkopen ook religieuze kunst) in de Hoofdstraat. Sinds een paar maanden zijn zij de nieuwe bewoners. In een gezellig gesprek vertellen ze over van alles en nog wat. Zij vinden het leuk om in de pastorie te wonen. Dicht bij het centrum en toch apart. Ze hebben de voordeur als ingang en boven is er een deur gemaakt, een keuken en is de badkamer aangepast. Ik zie het als een appartement in de pastorie. Ze betalen gewoon huur en gas, licht en water. Het is er echt gezellig geworden. Zij voelen zich betrokken parochianen. Nu zijn hun taken nog wat beperkt maar, als Ruud met de VUT gaat, zal er vast meer gedaan gaan worden. Natuurlijk houden ze een oogje in het zeil, maken s avonds een sluitronde. Zijn alle deuren wel op slot? Zijn alle ramen wel echt goed dicht? Is het koffieapparaat uit gezet? Ook Titia wil graag haar handen uit de mouwen steken. Waarschijnlijk kan ze met huwelijksvieringen het bruidspaar en de voorganger ontvangen met koffie, kan ze wat drukwerk gaan verzorgen en andere zaken die op haar pad komen. Ze hebben er zin in. Wat leuk dat er nog zulke enthousiaste mensen zijn. Ik wens hen nog veel woongenot toe in hun appartement. Cora Vliet Vlieland de Wit 13

15 CARNAVAL Zondagochtend 3 februari was het weer zover: de jaarlijkse carnavalsviering in de Sint Jeroenskerk. We hadden als thema groeien gekozen omdat de Prins een loonbedrijf heeft, zijn naam samenhangt met zijn voorliefde voor tractors en vroeger Jeugdprins is geweest. Je zou kunnen zeggen dat hij is gegroeid. Maar ook vonden wij dat hij reuze geluk heeft gehad om uitverkoren te worden tot Prins der Noortukkers. We vonden een leuk verhaal van een klein mannetje die een Klaver 4 vindt en dus het geluk. Wie kunnen we dat beter laten uitbeelden dan Jos van Duin? Hij is het kleine mannetje. Bij gebrek aan muziek van Hofkapel De Torentrekkers konden we zo snel niet meer iets anders vinden, dus wat was het geweldig dat een week van te voren de communicantjes werden voorgesteld en Bart Weyers zei dat hij pas gelukkig was als hij trompet kon spelen. We vroegen hem en ja hoor, hij kwam en hij speelde. Een prestatie als je bedenkt dat hij pas 1 jaar les heeft. Een ventje met lef en durf en moed! Maar volgend jaar moeten we toch maar weer Excelsior vragen. De Prins hield met zijn zoon Dylan (die in de Jeugdraad zit) een gesprek over groeien en de toekomst. Nel Hogervorst sprak mooie woorden en animeerde de kinderen tot het lopen van een polonaise. Jeugdprinses Athena zit bij het Kleijnkoor en liet ons genieten van haar mooie zangstem. Al met al heeft de carnavalsvereniging veel talenten in huis en wat is er niet leuker dan met je talenten te pronken en iedereen ervan te laten genieten? Aan het einde van de viering deelden de dansmariekes aan iedereen een kokertje uit met een bolletje erin. (Met dank aan Elly Zandwijk!) Alle Prinsen en Prinsessen (die van de Bronckhorstschool en de Schapedel waren er ook) moesten raden wat het voor een bolletje was. Prins Inter hield het op een krokusbol. Zijn kleine dochter Rachel dacht nog even dat er spinazie uit zou komen, maar het was natuurlijk een Klavertje 4. Thuis direct gepoot. Nu maar afwachten of het geluk ook bij ons zijn best zal doen. Vandaag nog even gekeken maar het zag er niet best uit. Ik houd nog even goede moed. Groeten, Cora Vliet Vlieland de Wit 14

16 WAT EEN GELUK! Mijn klavertje vier is gaan groeien! Ik vind het ongelooflijk: met de carnavalsviering heb ik hem gekregen, dat was 3 februari. Ik plantte het bolletje pas een paar dagen later, want ik had eerst nog geen aarde, en nu op 22 februari zijn er twee klavertjes vier uit gekomen! En ook nog een klein roze bloemetje. Ik wil mijn geluk graag met u delen, en ook de gedachte van Victor Havel bij de lezing die we tijdens de viering lazen. Ik vind het een heel bemoedigende tekst, en hoop dat u er ook vertrouwen uit kunt halen. Marcus 4, En Jezus zei: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Naar een (bewerkte) tekst van Victor Havel: Wij moeten leren wachten, de tijd de tijd laten en geduld oefenen. En intussen gewoon doen, wat wij moeten doen. Maar dan zonder de dwingende eis of zelfs de verwachting dat onze inzet vrucht zal dragen hier en nu. Er is een vaste, innerlijke overtuiging die ons draagt. Namelijk, dat wat wij zaaien, eens zal ontkiemen. Niemand weet nog wanneer, maar ooit, op een dag. Wellicht niet meer in onze generatie, maar pas in de generaties die na ons komen. We moeten maar niet vooruit willen lopen op ontwikkelingen, die gaande zijn. Niet in ons eigen leven, noch in het leven van mensen naast ons, ook niet in de wereld om ons heen. We moeten niet zijn als een kind, dat het jonge plantje uit de grond trekt om te kijken of de wortels al groeien. Alles heeft zijn tijd nodig. Maar intussen wel met kwistige hand blijven zaaien en met liefde en geduld de grond bewerken en besproeien. En dan aan het zaad tijd en rust gunnen. Want diep in ons hart leeft een vertrouwen, dat uiteindelijk zijn fundament vindt in God. God, die ondanks alles werkzaam blijft in ons moeizaam handelen. De tijd die we nu beleven is ook Gods tijd. Hij bepaalt dag en uur. Wij kunnen zijn koninkrijk niet verhaasten. Wanneer de tijd daar is, zal God zijn belofte aan ons vervullen. Wat nu nog niet is, zal later zijn. Wellicht. 15

17 Ik ben benieuwd hoe het met uw klavertje vier is! De werkgroep heeft er 350 in busjes gedaan, en de dansmariekes hebben ze uitgedeeld. Dat moet veel geluk betekenen! Maar we moeten er zelf wel wat aan doen Nel Hogervorst-van Kampen, pastoraal werker. GEROEPEN? Straks, om precies te zijn op 13 april, is er weer de jaarlijkse roepingenzondag. Het thema voor deze dag is heel duidelijk: De kerk rekent op jou. Je komt als geroepen. Ter ondersteuning heeft het bisdom een klein boekje uitgegeven met Twaalf gebeden om roepingen. We zullen een weg vinden om op onze parochiewebsite elke maand het aangegeven gebed te publiceren. Het zijn gebeden gemaakt door heel verschillende mensen, zoals studenten, een docent, diakens, pastoraal werkers, priesters, enz. In het voorwoord schrijft onze bisschop, Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.: Je komt als geroepen, zeg je als je op het juiste moment komt binnenlopen; als je iemand met bepaalde kwaliteiten nodig hebt. En hij vervolgt: Ons bisdom heeft vrouwen en mannen met kwaliteit nodig: pastoraal werkers, diakens en priesters. En ook kunnen we niet zonder religieuzen en catecheten om ons geloof te verdiepen en steeds weer nieuwe inspiratie te krijgen. Ook vrijwilligers zijn hard nodig om binnen parochies en ook daarbuiten samen te werken met de pastorale beroepskrachten. Maar dan richt de bisschop zich tot jou persoonlijk: Je bént ook geroepen. Dat kun je ervaren op het moment dat de boodschap van het evangelie jou aanspreekt en je geraakt bent door de woorden en daden van Jezus. Weet wel: de kerk rekent ook op jou en op u, op jou, vrouw, op jou, man, op jou, gehuwd en ongehuwd, op jou, jonge man en jonge vrouw. Voelt u zich geroepen? Voel jij je geroepen? Kijk voor meer informatie op de website van het bisdom. Er is altijd wel iets te doen, waarvoor jij geschikt bent. Of wat je prettig vindt om te doen. Kom anders gewoon een keertje praten. Theo Blokland, pastoor 16

18 EERSTE COMMUNIE In de wolken! Het is een drukke tijd voor de kinderen en hun familie ter voorbereiding op hun eerste communie. De grote dag komt steeds dichterbij! Zondag na Pasen, 30 maart, zullen 31 kinderen voor het eerst helemaal meedoen. Ze horen er bij! Over de verschillende bijeenkomsten hebben de kinderen hun eigen verhalen geschreven: Ik vond het heel leuk. De beelden die je zag waren heel mooi. Het mooiste beeld vond ik dat Maria Jezus vasthield. En de speurtocht vond ik heel leuk. Ik vond de speurtocht leuk omdat er leuke vragen waren, maar er waren wel moeilijke vragen. Toen we klaar waren kregen we een stempel en limonade en een snoepje. Femke van der Zalm Carnaval in de kerk Ik heb trompet gespeeld in de Sint Jeroenskerk. Het was leuk en spannend. Mijn broer was adjudant van de Bronckhorst en het koor zong ook heel mooi. En de kerk kreeg een klavertje vier en er was ook polonaise. En ik was als cowboy verkleed en het lied dat ik op mijn trompet had gespeeld was lekker biertje. Bart Weijers Zondag 10 februari Voor vandaag hadden we een stamboom gemaakt. Daardoor kan je zien dat iedereen verschillend is en dat iedereen een eigen papa, mama, opa en oma heeft. In het parochiecentrum mochten we niet teveel lawaai maken voor de mensen in de kerk. Het scheppingsverhaal werd voorgelezen en na elke dag werd er een kaars aangestoken. Daarna mochten we onze eigen hand natekenen en met verf onze vingerafdrukken erop zetten. Zo kon je ook zien dat iedereen weer anders is en ik heb mijn hand ook mooi ingekleurd. Tijdens het knutselen kregen we een bekertje limonade met een lekker snoepje erbij. Jelmer Kuiper 17

19 W e begonnen m et een liedje zingen. Z e gingen kijken w ie er allem aal w aren en ik m ocht een grote kaars aansteken. E n toen m ochten alle kinderen er een aansteken en ik deed er eentje voor opa aan. E n toen kregen w e allem aal een bekertje lim onade m et een snoepje. E n toen gingen ze knutselen en ik ging toen naar de handbal, w ant ik had een w edstrijd. E inde. V an Tiffany van de W estelaken HOE GAAT HET TOCH MET PASTOR VAN BAALEN? In de vorige Binnenzee schreef ik iets over Pastor van Baalen en zijn werk in de parochie van Sint Anna in Brazilië. Ik vertelde iets over een fonds, waaruit hij allerlei goede werken financiert. Helaas stond daar een verkeerd banknummer bij. Hier een rectificatie. Het fonds heet: Stichting Pater Antonio. Banknummer ABN-AMRO , Beethovenweg 20, 2202 AH Noordwijk. En dan iets anders over hem. Hij is op 28 april jarig. Hij wordt dan 80 jaar. Ik weet dat hij altijd uitkijkt naar post uit Holland. Wat zou het leuk zijn om hem op zijn verjaardag te overladen met post! Zijn adres is: Padre Antonio van Baalen. Rua da Saudade, CP09, , SANTANA DE CALDAS MG BRASIL. Ik zie hem in mijn geest al stralen bij het ontvangen van zoveel post. Doe het maar meteen voordat u het vergeet. Met vriendelijke groet, W.J. Kleijn, emeritus pastoor 18

20 BRIEF VAN PASTOR VAN BAALEN UIT BRAZILIË Geachte medeparochianen, 19 januari 2008 Alhoewel ik al weer 7 jaar in Brazilië woonachtig en werkzaam ben, voel ik me nog steeds medeparochiaan. In 2005 was ik er voor het laatst op bezoek en iedere zondag worden we aan elkaar herinnerd bij de voorbeden voor elkaar. Ook weet ik, dat er ééns in de maand een misintentie is voor mij en mijn werk. Via weekbladen en de nieuwsberichten van TV5 en BBC blijf ik geïnformeerd over het gebeuren in Europa. Wel ben ik hier helemaal ingeburgerd en de Portugese taal gaat mij steeds beter af. Hier in het bisdom van Pouso Alegre ben ik de derde in ouderdom (bijna 80). D.w.z. dat de clerus eigenlijk heel jong is, want tot tien jaar geleden waren er veel buitenlandse missionarissen, die meestal op latere leeftijd teruggingen naar Nederland. Het was zelfs zo, dat bisschoppen heel lang geaarzeld hebben, voordat ze ertoe overgingen om Braziliaanse priesters te wijden, want die werden lange tijd niet voor vol aangezien. Zo ging het ook lang met de bisschopsbenoemingen, maar dat is verleden tijd. De laatste jaren zijn er zelfs 10 tot 12 bisschopswijdingen per jaar in dit bisdom. Ik werk nog steeds samen met de pastoor van Caldas in de nu intussen 40 kerkdorpen, die met de stad Caldas en het kerkdorp Santana de parochie vormen. Dank zij de hervormingen van de regering krijgen de mensen het steeds beter. Ze kunnen naast de dagelijkse kost ook wat meer kleding kopen. Studieen gezondheidskosten zijn nog steeds een probleem. Zoals ik al in mijn laatste nieuwsbrief liet weten, help ik bescheiden met wat studiebeurzen en aanschaf van medicijnen of de kosten voor behandeling, want ziekenfonds is hier voor niemand betaalbaar. Er zijn helaas een paar gevallen van jeugdkanker, waarschijnlijk door de giftige landbouwstoffen bij de koffieteelt op kleine schaal. In 1999 heb ik het dorp geholpen met het installeren van een drinkwaterleiding met giften vanuit Nederland. Sindsdien met wat studiebeurzen en nu is de nood aan de man wegens de jeugdkanker. Ik zou éénmalig een beroep 19

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie