Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot uur het programma: Zingen op zondag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag"

Transcriptie

1 Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel Engel Langendijk tel Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot uur het programma: Zingen op zondag met een korte meditatie oftewel het woord van de zondag. In deze uitgave vragen wij uw aandacht voor: pag.: Paasgedicht 1 Blokje pastoor 2 ZaterdagAvondAnderZ 4 De Goede Week 5 Vastenaktie Sacrament van het Vormsel 9 Diaconie, wat is dat? Bijbelkring 11 Samen onderweg op Tweede Paas- en Pinksterdag 12 Hoe maken de nieuwe bewoners het? 13 Carnaval 14 Wat een geluk 15 Geroepen? 16 Eerste Communie 17 Hoe gaat het toch met pastor van Baalen? Brief van hem 18/19 Bedevaarten naar Beauraing 20 In memoriam zuster Allegondis van Went 21 Op adem komen / Rouwverwerkingsgroepen 22 Een vernieuwde wereldwinkel 23 Kerkbalans 2008, Attentie! 24 Nationale Loterij Cordaad 25 Agenda Vieringen 26 Nog even dit 33

2 BINNENZEE Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee 14 maart t/m 25 april e jaargang nr. 9 DE WEG NAAR HET LICHT De weg naar het Licht een weg vol van alles vol van pijn vol van leren vol van liefde vol van verraad en vol van nog veel meer De weg naar het Licht is de weg naar de Liefde Liefde van God voor Zijn Zoon Liefde van Jezus voor ons Wij, die de zonden hebben begaan waarvoor Hij is gekruisigd Als dat geen ware Liefde is! Joke van Rosmalen 1

3 Donderdag 21 februari waren de pastores van onze regio Leiduinen in Wassenaar bijeen om aandacht te schenken aan de brief van paus Benedictus XVI Sacramentum caritatis, die ging over de eucharistie. Nu het bijna Pasen is, het belangrijkste feest van onze gemeenschap van christenen, moest ik hieraan denken. Eucharistie en Pasen hebben immers zo veel met elkaar te maken. Een belangrijk kenmerk van de eucharistie is het offerkarakter; het is een maaltijd waarin het brood wordt gebroken, een maaltijd waarin Jezus zich offert, zich laat breken, om daardoor leven voor allen te schenken, wanneer Hij met Pasen uit de dood opstaat. De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart, zo begint de paus deze brief over het Sacrament van de liefde. Liefde voor alle mensen, die zich uit in Zijn dood, waardoor Hij ons redt uit de duisternis waarin wij verkeren. Hij brengt ons in het licht van eeuwigdurend leven. Jezus offert zich volledig op, om aan ons geluk en leven te schenken. Zó groot is Zijn liefde. Die liefde is het kenmerk van het christelijk leven. Aan ons de opdracht die liefde onder elkaar dag in dag uit gestalte te geven. In die geest wens ik u een gezegend Pasen. Ik hoop van harte dat u in deze bijzondere tijd van het jaar die we daarom Goede Week noemen zo nu en dan tijd vindt om aan vieringen deel te nemen. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen zitten zo vol van bijzondere momenten, dat het u zeker zal inspireren. Het zou jammer zijn om deze rijkdom te moeten missen. Wanneer u ter voorbereiding van Pasen het sacrament van verzoening (de biecht) wilt ontvangen, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met mij; tel Toen de vorige Binnenzee uitkwam was de actie Kerkbalans nog maar net afgerond. In deze uitgave leest u er wat meer over. Naast heel veel positieve steun, kwamen er tegelijk enkele negatieve reacties binnen. Het feit dat voor Binnen én Zee een zelfde gironummer werd gebruikt, deed blijkbaar sommige parochianen denken dat de kerk van Maria ter Zee minder meetelt. Soms ging het ook niet goed met de overschrijfopdrachten, met name automatische overschrijvingen kwamen soms terug. 2

4 Twee dingen wil ik daarover zeggen. 1. We zijn één parochie en dat betekent dat we zo veel mogelijk één giroen/of banknummer gebruiken, dat overigens steeds onder de (tweevoudige, door ons zelf gekozen) naam St. Jeroen en Maria ter Zee wordt aangegeven. Mogelijk had dat duidelijker toegelicht moeten worden. Jammer dat het soms verkeerd is gegaan. 2. Het is al meer gezegd: ons beleid is erop gericht om de beide kerken St. Jeroen en Maria ter Zee volwaardig te handhaven. Uiteraard zolang dat zinvol mogelijk is: voldoende parochianen, die naar de vieringen komen; voldoende vrijwilligers (koren, misdienaars, kosters, enz.) die de vieringen ondersteunen en verzorgen; voldoende voorgangers, die kunnen voorgaan en voldoende financiën om de gebouwen in goede staat te houden. Er zijn de laatste maanden hierin geen wijzigingen gekomen. Opmerkingen als De kerk van Maria ter Zee gaat toch dicht komen niet van het parochiebestuur of de pastores. De reeks activiteiten rond het project ZaterdagAvondAnderZ maakt duidelijk dat wat ons betreft dit gebouw juist een interessante toekomst kan hebben. De kerk van Maria ter Zee gaat niet dicht. hij gaat juist méér ópen. Behalve in onze eigen Binnenzee staat er ook in andere kranten soms iets te lezen over de komende cluster vorming. Zoals in Tussenbeide, de informatiekrant van ons bisdom Rotterdam. Deze is overigens helemaal gratis en kunt u achter in de kerk meepakken. Het gaat natuurlijk niet om de vorming van clusters als zodanig; er zit meer achter, zoals blijkt uit de titel van de notitie waarin dit is beschreven: Samenwerking geboden 2. Een vervolg op een eerder beleidsplan, waarin is gewezen op het belang van samenwerking tussen parochies, waarbij de pastorale inzet natuurlijk een rol speelde. Nu gaat het over het samengaan van pastorale teams: teamvorming moet talent in kerk naar voren halen. Of met de woorden van vicaris generaal Dick Verbakel: in deze notitie gaat de kerk in onze streken op zoek naar haar missionair elan. Inzet van ieders talenten, zo effectief mogelijk, moet de kerk de energie opleveren die nodig is om onze gemeenschappen een kwaliteitsimpuls te geven. Gaat er wat veranderen in de parochie? Jazeker. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan wat over dit onderwerp geschreven wordt. Naast het belang van en de aandacht voor de geloofsbeleving in de lokale gemeenschappen, zal het toekomstige pastorale team zich moeten richten op meerdere parochies. Ons cluster is Bollenstreek-Zuid waartoe behalve Noordwijk, ook de parochies van Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout 3

5 en Warmond gaan behoren. U zult begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de pastorale zorg van alledag. Daar gaan we over in gesprek. Ook met u. In de afgelopen weken zijn zowel de parochiebesturen als de pastorale teams uitgenodigd om per cluster in overleg te gaan met een delegatie van het bisdom en elkaar, samen te praten over de kansen en uitdagingen, die deze nieuwe opzet kan bieden. Ook wij zien uit naar het vervolg. Theo Blokland, pastoor. ZaterdagAvondAnderZ De twee ZaterdagAvondAnderZ-vieringen die op het programma staan, zijn dit keer twee oude bekende: 15 maart is er de Palmpasenviering. Omdat het een gebedsdienst is, is deze viering ook heel geschikt voor de allerkleinsten! Ze mogen met hun palmpaasstok naar de kerk komen en zullen het verhaal uitgebeeld zien. Meander zal hun zang laten klinken. 29 maart is de jaarlijkse Iconenwijding. Ik blijf het geweldig vinden dat onze icoonschilder Piet van der Ploeg ook dit jaar weer verschillende cursussen heeft gegeven waarin vele iconen ontstonden. Het is heel bijzonder ze allemaal bij elkaar te zien. Zijn eigen leermeester van het eerste uur, Pater Bartels, komt de wijding verrichten. Ikzelf mag de overweging houden bij de icoon van Vrouwe Wijsheid, met haar Griekse naam: Sophia. De zang wordt verzorgd door Messa Di Voce. (het voormalige mannendubbelkwartet, o.l.v. Sjaak van den Berg) Dit feest is meer dan aan te bevelen!!! 4

6 DE GOEDE WEEK, voor de kinderen en hun (groot)ouders Een van de meest bijzondere weken van het jaar vind ik de Goede Week. PALMPASEN De vieringen voor de kinderen zijn op twee verschillende dagen, en daardoor ook de vieringen voor de volwassenen. We vinden het belangrijk dat er een keuzemogelijkheid is. De gezinsviering op zaterdagavond in de Maria ter Zeekerk zal een woord en gebedsdienst zijn en zondagochtend is er om uur een gezinsviering, die tevens een eucharistieviering zal zijn in de St. Jeroenskerk. Beide keren zal het Meanderkoor zingen. Natuurlijk mogen de kinderen hun palmpaasstokken meebrengen. Na afloop van de viering kunnen zij bij de werkgroep of de pastor een adres krijgen van een zieke of oudere, waar zij de stok kunnen brengen. Op zondag is er een optocht door het dorp met Excelsior. JERUZALEM OP STELTEN Dat gaan we beleven op dinsdag 18 maart om uur. Jezus en zijn leerlingen komen naar de tempel van Jeruzalem, waar de kooplieden al met hun spullen te vinden zijn. Er is ook een hogepriester, die het niet zo op Jezus heeft. Maar Johanna, een vriendin van Jezus, is vol van hem. De leerlingen gaan aan tafel met Jezus, ook Judas is erbij. Hij zal Jezus verraden En dan zijn er ook nog soldaten Wie die rollen vervullen? Dat weet ik nog niet, want dat gebeurt ter plekke. Ik nodig iedereen uit om dat een keer mee te maken. Voor kinderen vanaf een jaar of vijf en voor iedereen met een jong hart is het een feest om mee te doen. Als je dat leuk vindt mag je verkleed komen zoals in de tijd van Jezus. Ook in de kerk kun je je nog verkleden. Het Meanderkoor zorgt voor mooie toepasselijke liederen. GOEDE VRIJDAG Een bijzondere dag, die om 8.00 uur s morgens begint met een meditatieve viering op het priesterkoor in de St. Jeroenskerk. Het is nog stil, en vanuit die stilte herinneren we het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. We ontsteken licht, bidden en zingen en zwijgen. Na afloop eten we met elkaar ons meegebrachte brood en drinken koffie of thee. Wie we is? Alle parochianen die dat mee willen beleven. Weet u allen welkom! 5

7 Dan volgt om uur de kinderkruisweg en de tocht langs Job en het martelveld van Jeroen naar het kerkhof. Daar leggen we zelf meegenomen bloemen bij de graven en komen we in de kapel bij elkaar om te bidden. We zullen de namen oplezen van de mensen die de afgelopen jaren op 21 maart zijn gestorven. Ze staan geschreven in het prachtige gedenkboek dat u altijd in de kerkhofkapel kunt inzien. De beheerder van ons kerkhof zorgt ervoor dat elke dag de goede bladzijde voor ligt. Onze gestorvenen, we zullen hen niet vergeten. s Middags om uur is de kruisweg in de kerk van Maria ter Zee. Na afloop is er gelegenheid om meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen, als teken van eerbetoon. s Avonds is er in de beide kerken een viering. Het lijdensverhaal wordt dan gelezen. En er is ook een bloemenhulde tijdens de kruisverering. In de kerk van Maria ter Zee zal deze keer, in het kader van het Maria jaar, naast de dood van Jezus ook het lijden van Maria centraal staan, en met haar het verdriet van allen die een kind moeten verliezen. Stabat Mater dolorosa: zie haar staan bij het kruis, moeder van smarten Het Stabat Mater is de katholieke tegenhanger van de Matteuspassion, die in veel protestantse kerken rond Goede Vrijdag wordt uitgevoerd. Het Gregoriaanse koor onder leiding van Kees de Haas zal in de kerk van Maria ter Zee een Stabat Mater ten gehore brengen. Ook luisteren we twintig minuten naar het eerste deel van het Stabat Mater van Dvorak. We zullen enkele verzen van het lijdensverhaal lezen. Er is gelegenheid een licht te ontsteken bij Maria en bloemen neer te leggen bij het kruis. Goede vrijdag, een bijzondere dag, een droeve dag, een goede dag, omdat we weten dat het daarna Pasen worden zal. 6

8 PASEN Ik ben heel blij te kunnen vertellen dat we dit jaar een speciale gezinspaaswake hebben in de kerk van Sint Jeroen. Om uur begint die. Vooral de vormelingen en de eerste communicanten worden daarbij betrokken, maar ook alle andere kinderen die er zijn. Er worden twee kinderen gedoopt: Femke van der Zalm die ook haar eerste communie gaat doen en Lobke Passchier. Zij is nog een baby. Het wordt vast heel bijzonder! Het kinderkoor zal zingen. Er is geen eucharistieviering, die wordt gehouden om uur in onze beide kerken en ook weer op zondag om uur in de kerk van Sint Jeroen en uur in de kerk van Maria ter Zee. Van harte hopen we met velen een bijzondere Goede Week en een Zalig Pasen te beleven. Namens de ontelbaren die meewerken, Nel Hogervorst-van Kampen, pastoraal werker Misintenties Wilt u een misintentie aanvragen en maakt u het geld over op ons rekeningnummer , t.n.v. T.A.M. Blokland te Voorhout? Wilt u de intentie dan ook telefonisch of schriftelijk opgeven bij de kerk waar uw intentie moet worden afgelezen? De afschriften van de rekening komen slechts éénmaal per maand en dit kan leiden tot het niet tijdig kunnen aflezen van de intentie. Bij voorbaat onze dank! 7

9 VASTENAKTIE 2008 Vormselgroep St. Jeroen en Maria ter Zee steunt inheemse gemeenschappen in Suriname. De vastentijd, de 40 dagen tussen carnaval en Pasen, is van oudsher een tijd waarin mensen een stapje terug doen om iets te betekenen voor een ander. Het thema van de Vastenaktie-campagne sluit daar op aan: zorg voor elkaar. In de campagne roept Vastenaktie mensen op een stukje van hun welvaart te delen met medemensen wereldwijd. Want solidariteit leidt tot een betere wereld, vindt Vastenaktie. Met de opbrengst van de campagne steunt Vastenaktie meer dan 100 kleinschalige projecten in verschillende landen. Zo werkt Vastenaktie aan een duurzame, rechtvaardige wereld, waarin ook de allerarmsten kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht hun sekse, ras, religie of overtuiging. Als Vormselgroep Sint Jeroen en Maria ter Zee vragen we tijdens de campagne extra aandacht voor één van deze projecten, namelijk voor Marrons en inheemsen in Suriname. Zij wonen in het binnenland van Suriname, dat voor 80 procent uit tropisch regenwoud bestaat. Dit gebied is slecht toegankelijk. Basisvoorzieningen als gezondheidsposten en scholen zijn moeilijk bereikbaar. Vastenaktie legt drinkwatervoorzieningen aan, organiseert busvervoer naar scholen en geeft gezondheidsvoorlichting in de verschillende dorpen. Ook stimuleert Vastenaktie de landbouw en de veeteelt, zodat de bevolking meer inkomen heeft. Zo werkt Vastenaktie aan betere levensomstandigheden voor deze groepen. NB De laatste inzameling voor de Vastenaktie wordt gehouden in het Paasweekeinde. (Zie ook pagina 7 van de vorige Binnenzee.) 8

10 SACRAMENT VAN HET VORMSEL Na een gedegen voorbereiding zullen op zaterdag 19 april in de kerk van St. Jeroen tijdens de viering van uur zo n 30 jongens en meisjes het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen. De zeereerwaarde heer A. Bosman, voormalig deken van Rotterdam, is door de bisschop gevraagd het sacrament namens hem toe te dienen. Voor een groot deel samen met hun ouders is in de voorbije maanden gesproken over de betekenis van dit sacrament. Het vormsel is immers samen met het doopsel en het sacrament van de eucharistie (eerste communie) de basis van onze intrede in de gemeenschap van Christus. Door deze drie sacramenten hoor je er helemaal bij! Ook is gesproken over de waarde en de betekenis van ons geloof in God, zoals we dat hebben leren kennen door Jezus en zoals dat door de heilige Geest in ons levend blijft. Die inspirerende Geest ontvangen we allen juist in het sacrament van het Vormsel. Daarbij zijn de jongeren uitgedaagd om meteen al te laten zien dat je ook de handen uit de mouwen moet steken. Ze hebben met enthousiasme voor de solidariteitsmaaltijd gezorgd, die voor ruim 100 mensen is gehouden op 5 maart. Gevormd zijn in onze kerk houdt in dat je opkomt voor elkaar en juist voor hen die onze hulp hard nodig hebben. Dit jaar gaat de aandacht bijzonder uit naar de mensen in Suriname. Het zou geweldig fijn zijn, wanneer vele parochianen aanwezig zijn bij de toediening van het sacrament. Laat deze jonge mensen ervaren, dat u het waardevol vindt dat zij deze stap zetten en daarvan van harte getuige wilt zijn. Het bemoedigt hen, tegelijk is het voor ons een bemoediging, dat weer zo n grote groep kinderen een bijzondere stap verder zet op weg naar volwassenheid. Zaterdag 19 april om uur in de kerk van St. Jeroen. Pastoor Theo Blokland. 9

11 DIACONIE, WAT IS DAT?... Angst Stelt u zich eens voor Je zit gezellig te praten met je familie over van alles en nog wat en het gesprek komt op het onderwerp allochtonen dus over Turkse en Marokkaanse mensen en over vluchtelingen. Over de Islam en over het kon niet uitblijven terrorisme. Dan blijkt plotseling iedereen z n mening over en ervaring met onze medelanders te hebben. Helaas valt die mening zelden complimenteus uit en de ervaringen blijken meestal uit een berichtje in de krant te stammen. Wat me wel opvalt, is, dat het vaak wat oudere mensen zijn, die een negatieve mening verkondigen. Jongeren hebben vaak al de schoolbanken gedeeld met de allochtone jeugd en zien de scheidslijn niet zo. Op zo n avond in familiekring besloot ik eens rond te vragen, met welke reden nou zo n negatieve houding was ontstaan. De meesten hadden nauwelijks contact met allochtonen en tóch hielden ze er een uitgesproken mening op na. Het antwoord was angst! Angst voor terreuraanslagen, voor extremisme, een angstige afstandelijkheid voor een bevolkingsgroep die ze niet kenden. Ze worden ons de baas, straks hebben we niets meer te vertellen, overal komen moskeeën, denk eens aan de Twin Towers. Hier kan zoiets ook gebeuren, we durven niet eens meer te zeggen wat we denken.. Met andere woorden, de angst regeert. Maar als je angstig bent, heeft degene voor wie je angst hebt toch al macht over je? Angst is een slechte raadgever, luidt een bekend spreekwoord. Er zijn politici die de angst van het volk aangrijpen. Zij verwoorden die angst en trekken daarmee veel mensen naar zich toe. Ze worden gezien als degenen die de oplossing aandragen voor hun angst. Die angst ligt zéker voor een deel geworteld in onbekendheid met. Hebt u al eens samen met uw Marokkaanse buurvrouw koekjes gebakken voor het Suikerfeest? Bent u ooit met uw islamitische buurman een kop koffie wezen drinken in een koffiecafé of daar waar zijn geloofsgenoten elkaar treffen? Wat weten wij van de koran? De aartsvaders uit de koran zijn dezelfde als in onze bijbel. En wordt onze bijbel niet door talloze sektarische christenen misbruikt? Waarom zou dat bij de koran anders zijn? Onbekend maakt onbemind, luidt een ander spreekwoord Als wij onze gevoelens van veiligheid terug willen, moeten wij eerst weten waarvóór we 10

12 angst dienen te hebben. We moeten onze vijand kennen, anders kunnen we hem niet bestrijden. En dan kan het wel eens zó zijn, dat de angst zélf onze grootste vijand is. Níet die allochtonen of vluchtelingen, die er andere leefwijzen op na houden. Zijn hun manieren nou zo anders als de onze? Welnee. De generatie zestig plussers weet nog goed dat de mannen in de kerk rechts zaten en de vrouwen links. Een beetje kerel bleef achter in de kerk staan (kaarten). En dat onze moeders het niet in hun hoofd haalden om met onbedekt hoofd in de kerk te verschijnen. Laat staan dat je een zondagse viering oversloeg. En een man achter de kinderwagen? Ondenkbaar. Hoe lang is dat geleden? Vijftig jaar? Onze parochiepriesters stonden op een voetstuk en je gehoorzaamde de regels van de R.K. Kerk bijna blindelings zonder je al te veel af te vragen waarom! De emancipatie is hier in een stroomversnelling geraakt. Op het platteland van Marokko en Turkije waren ze nog niet zo ver.. De Vastenaktie van dit jaar gaat over samen leven door oog te hebben voor elkaar. Zij vraagt niet naar verschillen, maar naar wat verbindt ons? Om die vraag te beantwoorden is het wel eens goed om je open te stellen voor je medemens. Dichtbij en veraf, maar laten we eens beginnen met dichtbij. Probeer eens wat op te snuiven van een andere cultuur. In ons gedeelde land. Onder het motto: De wereld groeit als we delen. Dat scheelt een vliegticket. Maak eens een pan boerenkool in ruil voor couscous. Je leven wordt er rijker van en je angst minder. Annie Tiehuis BIJBELKRING Maandag 7 april komt de bijbelkring samen in het parochiecentrum van Maria ter Zee. Van uur tot uur. We lezen die morgen de verhalen die we horen op 20 april: Handelingen 6,1-7 en Johannes 14,1-12. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dit zijn slechts twee van de vele zinnen die tot ons gezegd worden. Het is geen gemakkelijke tekst, vind ik, maar wel een heel rijke. Ik verheug me erop met elkaar hierover in gesprek te gaan. Van harte bent u uitgenodigd om mee te doen. De tekst krijgt u aangereikt en de koffie staat klaar. Nel Hogervorst- van Kampen, pastoraal werker 11

13 SAMEN ONDERWEG OP TWEEDE PAAS- EN PINKSTERDAG Voor de vijfde keer nu organiseren de Katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente te Noordwijk weer twee wandeltochten: op Tweede Paasdag 24 maart en Tweede Pinksterdag 12 mei. Het doel van de wandelingen - of zo u wilt: kleine pelgrimstochten - is: er lekker even uit zijn, andere mensen ontmoeten èn bezinning. De wandeletappes beginnen steeds in een (monumentale) kerk. Van daaruit nemen de wandelaars woorden ter overweging mee. Het eindpunt van de tochten is ook een plek van stilte. Daar komen alle deelnemers met hun ervaringen en gedachten weer samen. Het thema voor de beide wandelingen dit jaar is: Samen onderweg. Die twee woorden tekenen een eenvoudig maar treffend beeld van het leven. We zijn immers samen onderweg. Maar waar komen we vandaan? En welke kracht houdt ons gaande? En waar gaan we naartoe? Over die vragen zullen de wandelaars wellicht samen aan de praat raken. De eerste wandeldag op 24 maart start om 9.30 uur met een moment van bezinning in de Oude Jeroenskerk in de Voorstraat. Via het duin, via Katwijk en Rijnsburg voert de route uiteindelijk naar hartje Leiden. Daar wordt de dag afgesloten in de koepelvormige Marekerk. De lengte van de tocht is ongeveer 16 kilometer. Vanuit Leiden is Noordwijk weer gemakkelijk met de bus te bereiken. Op Tweede Pinksterdag wordt ook om 9.30 uur begonnen. Leiden is nu het vertrekpunt: de dagopening is in de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. Via het Leidse Hout gaat de tocht richting de Kagerplassen. Een aantal keren brengt een pontje de wandelaars droog (hopen we) naar de overkant, waarna de tocht eindigt op het Kaageiland. De pelgrimage wordt daar afgesloten in het kort geleden geopende stiltecentrum De Stal. Ook deze wandeling is zo n 16 kilometer lang. Deelname aan beide tochten kost 7,50. Voor dat bedrag krijgt men een boekje met routebeschrijving, enkele consumpties èn wordt men (op 12 mei) een paar keer in de boot genomen U kunt zich aanmelden voor de wandeldagen bij: Wil Eijs, Duinzicht 10, tel.: , mail: of bij ds. Willem Biesheuvel, Pieter Bedijnstraat 32, tel.: , mail: 12

14 HOE MAKEN DE NIEUWE BEWONERS HET? Na het vertrek van Pastoor van der Helm en Rita Vorstenbosch uit de pastorie van Noordwijk Binnen werd het stil in de pastorie. Het parochiebestuur had bedacht dat het verstandig zou zijn om een soort van beheerdersechtpaar aan te trekken als bewoners én als betrokkenen bij het gehele kerkgebeuren. Dat klinkt eenvoudig maar dat had nog heel wat voeten in de aarde. Allereerst: wat wordt er verhuurd en hoe maken we er een leuk appartement van? Er werd een advertentie voor bewoning gemaakt en daar kwamen verschillende reacties op. In hun wijsheid koos het bestuur voor het echtpaar Van der Meer. Het klinkt als een Noordwijkse naam, maar dat zijn ze niet. Zij komen uit Delft maar wonen al 16 jaar in Noordwijk en hebben een juwelierswinkel (verkopen ook religieuze kunst) in de Hoofdstraat. Sinds een paar maanden zijn zij de nieuwe bewoners. In een gezellig gesprek vertellen ze over van alles en nog wat. Zij vinden het leuk om in de pastorie te wonen. Dicht bij het centrum en toch apart. Ze hebben de voordeur als ingang en boven is er een deur gemaakt, een keuken en is de badkamer aangepast. Ik zie het als een appartement in de pastorie. Ze betalen gewoon huur en gas, licht en water. Het is er echt gezellig geworden. Zij voelen zich betrokken parochianen. Nu zijn hun taken nog wat beperkt maar, als Ruud met de VUT gaat, zal er vast meer gedaan gaan worden. Natuurlijk houden ze een oogje in het zeil, maken s avonds een sluitronde. Zijn alle deuren wel op slot? Zijn alle ramen wel echt goed dicht? Is het koffieapparaat uit gezet? Ook Titia wil graag haar handen uit de mouwen steken. Waarschijnlijk kan ze met huwelijksvieringen het bruidspaar en de voorganger ontvangen met koffie, kan ze wat drukwerk gaan verzorgen en andere zaken die op haar pad komen. Ze hebben er zin in. Wat leuk dat er nog zulke enthousiaste mensen zijn. Ik wens hen nog veel woongenot toe in hun appartement. Cora Vliet Vlieland de Wit 13

15 CARNAVAL Zondagochtend 3 februari was het weer zover: de jaarlijkse carnavalsviering in de Sint Jeroenskerk. We hadden als thema groeien gekozen omdat de Prins een loonbedrijf heeft, zijn naam samenhangt met zijn voorliefde voor tractors en vroeger Jeugdprins is geweest. Je zou kunnen zeggen dat hij is gegroeid. Maar ook vonden wij dat hij reuze geluk heeft gehad om uitverkoren te worden tot Prins der Noortukkers. We vonden een leuk verhaal van een klein mannetje die een Klaver 4 vindt en dus het geluk. Wie kunnen we dat beter laten uitbeelden dan Jos van Duin? Hij is het kleine mannetje. Bij gebrek aan muziek van Hofkapel De Torentrekkers konden we zo snel niet meer iets anders vinden, dus wat was het geweldig dat een week van te voren de communicantjes werden voorgesteld en Bart Weyers zei dat hij pas gelukkig was als hij trompet kon spelen. We vroegen hem en ja hoor, hij kwam en hij speelde. Een prestatie als je bedenkt dat hij pas 1 jaar les heeft. Een ventje met lef en durf en moed! Maar volgend jaar moeten we toch maar weer Excelsior vragen. De Prins hield met zijn zoon Dylan (die in de Jeugdraad zit) een gesprek over groeien en de toekomst. Nel Hogervorst sprak mooie woorden en animeerde de kinderen tot het lopen van een polonaise. Jeugdprinses Athena zit bij het Kleijnkoor en liet ons genieten van haar mooie zangstem. Al met al heeft de carnavalsvereniging veel talenten in huis en wat is er niet leuker dan met je talenten te pronken en iedereen ervan te laten genieten? Aan het einde van de viering deelden de dansmariekes aan iedereen een kokertje uit met een bolletje erin. (Met dank aan Elly Zandwijk!) Alle Prinsen en Prinsessen (die van de Bronckhorstschool en de Schapedel waren er ook) moesten raden wat het voor een bolletje was. Prins Inter hield het op een krokusbol. Zijn kleine dochter Rachel dacht nog even dat er spinazie uit zou komen, maar het was natuurlijk een Klavertje 4. Thuis direct gepoot. Nu maar afwachten of het geluk ook bij ons zijn best zal doen. Vandaag nog even gekeken maar het zag er niet best uit. Ik houd nog even goede moed. Groeten, Cora Vliet Vlieland de Wit 14

16 WAT EEN GELUK! Mijn klavertje vier is gaan groeien! Ik vind het ongelooflijk: met de carnavalsviering heb ik hem gekregen, dat was 3 februari. Ik plantte het bolletje pas een paar dagen later, want ik had eerst nog geen aarde, en nu op 22 februari zijn er twee klavertjes vier uit gekomen! En ook nog een klein roze bloemetje. Ik wil mijn geluk graag met u delen, en ook de gedachte van Victor Havel bij de lezing die we tijdens de viering lazen. Ik vind het een heel bemoedigende tekst, en hoop dat u er ook vertrouwen uit kunt halen. Marcus 4, En Jezus zei: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Naar een (bewerkte) tekst van Victor Havel: Wij moeten leren wachten, de tijd de tijd laten en geduld oefenen. En intussen gewoon doen, wat wij moeten doen. Maar dan zonder de dwingende eis of zelfs de verwachting dat onze inzet vrucht zal dragen hier en nu. Er is een vaste, innerlijke overtuiging die ons draagt. Namelijk, dat wat wij zaaien, eens zal ontkiemen. Niemand weet nog wanneer, maar ooit, op een dag. Wellicht niet meer in onze generatie, maar pas in de generaties die na ons komen. We moeten maar niet vooruit willen lopen op ontwikkelingen, die gaande zijn. Niet in ons eigen leven, noch in het leven van mensen naast ons, ook niet in de wereld om ons heen. We moeten niet zijn als een kind, dat het jonge plantje uit de grond trekt om te kijken of de wortels al groeien. Alles heeft zijn tijd nodig. Maar intussen wel met kwistige hand blijven zaaien en met liefde en geduld de grond bewerken en besproeien. En dan aan het zaad tijd en rust gunnen. Want diep in ons hart leeft een vertrouwen, dat uiteindelijk zijn fundament vindt in God. God, die ondanks alles werkzaam blijft in ons moeizaam handelen. De tijd die we nu beleven is ook Gods tijd. Hij bepaalt dag en uur. Wij kunnen zijn koninkrijk niet verhaasten. Wanneer de tijd daar is, zal God zijn belofte aan ons vervullen. Wat nu nog niet is, zal later zijn. Wellicht. 15

17 Ik ben benieuwd hoe het met uw klavertje vier is! De werkgroep heeft er 350 in busjes gedaan, en de dansmariekes hebben ze uitgedeeld. Dat moet veel geluk betekenen! Maar we moeten er zelf wel wat aan doen Nel Hogervorst-van Kampen, pastoraal werker. GEROEPEN? Straks, om precies te zijn op 13 april, is er weer de jaarlijkse roepingenzondag. Het thema voor deze dag is heel duidelijk: De kerk rekent op jou. Je komt als geroepen. Ter ondersteuning heeft het bisdom een klein boekje uitgegeven met Twaalf gebeden om roepingen. We zullen een weg vinden om op onze parochiewebsite elke maand het aangegeven gebed te publiceren. Het zijn gebeden gemaakt door heel verschillende mensen, zoals studenten, een docent, diakens, pastoraal werkers, priesters, enz. In het voorwoord schrijft onze bisschop, Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.: Je komt als geroepen, zeg je als je op het juiste moment komt binnenlopen; als je iemand met bepaalde kwaliteiten nodig hebt. En hij vervolgt: Ons bisdom heeft vrouwen en mannen met kwaliteit nodig: pastoraal werkers, diakens en priesters. En ook kunnen we niet zonder religieuzen en catecheten om ons geloof te verdiepen en steeds weer nieuwe inspiratie te krijgen. Ook vrijwilligers zijn hard nodig om binnen parochies en ook daarbuiten samen te werken met de pastorale beroepskrachten. Maar dan richt de bisschop zich tot jou persoonlijk: Je bént ook geroepen. Dat kun je ervaren op het moment dat de boodschap van het evangelie jou aanspreekt en je geraakt bent door de woorden en daden van Jezus. Weet wel: de kerk rekent ook op jou en op u, op jou, vrouw, op jou, man, op jou, gehuwd en ongehuwd, op jou, jonge man en jonge vrouw. Voelt u zich geroepen? Voel jij je geroepen? Kijk voor meer informatie op de website van het bisdom. Er is altijd wel iets te doen, waarvoor jij geschikt bent. Of wat je prettig vindt om te doen. Kom anders gewoon een keertje praten. Theo Blokland, pastoor 16

18 EERSTE COMMUNIE In de wolken! Het is een drukke tijd voor de kinderen en hun familie ter voorbereiding op hun eerste communie. De grote dag komt steeds dichterbij! Zondag na Pasen, 30 maart, zullen 31 kinderen voor het eerst helemaal meedoen. Ze horen er bij! Over de verschillende bijeenkomsten hebben de kinderen hun eigen verhalen geschreven: Ik vond het heel leuk. De beelden die je zag waren heel mooi. Het mooiste beeld vond ik dat Maria Jezus vasthield. En de speurtocht vond ik heel leuk. Ik vond de speurtocht leuk omdat er leuke vragen waren, maar er waren wel moeilijke vragen. Toen we klaar waren kregen we een stempel en limonade en een snoepje. Femke van der Zalm Carnaval in de kerk Ik heb trompet gespeeld in de Sint Jeroenskerk. Het was leuk en spannend. Mijn broer was adjudant van de Bronckhorst en het koor zong ook heel mooi. En de kerk kreeg een klavertje vier en er was ook polonaise. En ik was als cowboy verkleed en het lied dat ik op mijn trompet had gespeeld was lekker biertje. Bart Weijers Zondag 10 februari Voor vandaag hadden we een stamboom gemaakt. Daardoor kan je zien dat iedereen verschillend is en dat iedereen een eigen papa, mama, opa en oma heeft. In het parochiecentrum mochten we niet teveel lawaai maken voor de mensen in de kerk. Het scheppingsverhaal werd voorgelezen en na elke dag werd er een kaars aangestoken. Daarna mochten we onze eigen hand natekenen en met verf onze vingerafdrukken erop zetten. Zo kon je ook zien dat iedereen weer anders is en ik heb mijn hand ook mooi ingekleurd. Tijdens het knutselen kregen we een bekertje limonade met een lekker snoepje erbij. Jelmer Kuiper 17

19 W e begonnen m et een liedje zingen. Z e gingen kijken w ie er allem aal w aren en ik m ocht een grote kaars aansteken. E n toen m ochten alle kinderen er een aansteken en ik deed er eentje voor opa aan. E n toen kregen w e allem aal een bekertje lim onade m et een snoepje. E n toen gingen ze knutselen en ik ging toen naar de handbal, w ant ik had een w edstrijd. E inde. V an Tiffany van de W estelaken HOE GAAT HET TOCH MET PASTOR VAN BAALEN? In de vorige Binnenzee schreef ik iets over Pastor van Baalen en zijn werk in de parochie van Sint Anna in Brazilië. Ik vertelde iets over een fonds, waaruit hij allerlei goede werken financiert. Helaas stond daar een verkeerd banknummer bij. Hier een rectificatie. Het fonds heet: Stichting Pater Antonio. Banknummer ABN-AMRO , Beethovenweg 20, 2202 AH Noordwijk. En dan iets anders over hem. Hij is op 28 april jarig. Hij wordt dan 80 jaar. Ik weet dat hij altijd uitkijkt naar post uit Holland. Wat zou het leuk zijn om hem op zijn verjaardag te overladen met post! Zijn adres is: Padre Antonio van Baalen. Rua da Saudade, CP09, , SANTANA DE CALDAS MG BRASIL. Ik zie hem in mijn geest al stralen bij het ontvangen van zoveel post. Doe het maar meteen voordat u het vergeet. Met vriendelijke groet, W.J. Kleijn, emeritus pastoor 18

20 BRIEF VAN PASTOR VAN BAALEN UIT BRAZILIË Geachte medeparochianen, 19 januari 2008 Alhoewel ik al weer 7 jaar in Brazilië woonachtig en werkzaam ben, voel ik me nog steeds medeparochiaan. In 2005 was ik er voor het laatst op bezoek en iedere zondag worden we aan elkaar herinnerd bij de voorbeden voor elkaar. Ook weet ik, dat er ééns in de maand een misintentie is voor mij en mijn werk. Via weekbladen en de nieuwsberichten van TV5 en BBC blijf ik geïnformeerd over het gebeuren in Europa. Wel ben ik hier helemaal ingeburgerd en de Portugese taal gaat mij steeds beter af. Hier in het bisdom van Pouso Alegre ben ik de derde in ouderdom (bijna 80). D.w.z. dat de clerus eigenlijk heel jong is, want tot tien jaar geleden waren er veel buitenlandse missionarissen, die meestal op latere leeftijd teruggingen naar Nederland. Het was zelfs zo, dat bisschoppen heel lang geaarzeld hebben, voordat ze ertoe overgingen om Braziliaanse priesters te wijden, want die werden lange tijd niet voor vol aangezien. Zo ging het ook lang met de bisschopsbenoemingen, maar dat is verleden tijd. De laatste jaren zijn er zelfs 10 tot 12 bisschopswijdingen per jaar in dit bisdom. Ik werk nog steeds samen met de pastoor van Caldas in de nu intussen 40 kerkdorpen, die met de stad Caldas en het kerkdorp Santana de parochie vormen. Dank zij de hervormingen van de regering krijgen de mensen het steeds beter. Ze kunnen naast de dagelijkse kost ook wat meer kleding kopen. Studieen gezondheidskosten zijn nog steeds een probleem. Zoals ik al in mijn laatste nieuwsbrief liet weten, help ik bescheiden met wat studiebeurzen en aanschaf van medicijnen of de kosten voor behandeling, want ziekenfonds is hier voor niemand betaalbaar. Er zijn helaas een paar gevallen van jeugdkanker, waarschijnlijk door de giftige landbouwstoffen bij de koffieteelt op kleine schaal. In 1999 heb ik het dorp geholpen met het installeren van een drinkwaterleiding met giften vanuit Nederland. Sindsdien met wat studiebeurzen en nu is de nood aan de man wegens de jeugdkanker. Ik zou éénmalig een beroep 19

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat Ontmoetingskerk Heerde Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur Werelddiaconaat Voorganger: Ds. Gert Wijnstok Gospelkoor The Spirit uit Doorspijk Organist: Theo van der Wal Koster: Gerard Rooks Met

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, )

Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, ) Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, 14-20 ) Lieve mensen, We kennen het allemaal wel. Je komt bij iemand en je hoort: Óh, je komt als geroepen. Je dochter, een buur, je oude tante, kijkt je helemaal blij

Nadere informatie