Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het kerkelijk jaar Gelukkig de mens PAGINA 7 PAGINA 12/13 PAGINA 14 Het knaagt Ergens eind jaren zeventig zat ik op een stoep in Amsterdam een shagje te roken met een zwerver die ik kende via de stichting De Regenboog. De man had weinig geld. Dus rookte hij zoals altijd zijn shagje tot het uiterste op. Totdat hij het overgebleven eindje tussen duim en wijsvinger weg schoot. Twee tellen later passeerde een junk die ik ook kende. Deze stopte als door de bliksem getroffen bij het nog smeulende peukje, raapte het op en wist er behendig nog een laatste trekje uit te halen. Zo leefde de ene sloeber van de ander. In steden wordt er regelmatig om geld gebedeld. Je weet wel dat geven niet echt helpt, en dat bedelen in Nederland misschien niet nodig is, en toch knaagt het. Want wat zei Jezus ook al weer in Matteüs 25? Iets als: wat je hebt gedaan voor de minste dat heb je gedaan voor mij? Natuurlijk, er is sociale wetgeving en er zijn onnoemelijk veel hulporganisaties, en toch, het knaagt. En dus heb ik heel wat gegeven op straten en in stations, was ik verschrikkelijk naïef en ben ik regelmatig bedonderd. Na verloop van tijd ben ik op iemands aanraden mijn tactiek gaan veranderen. Je moet geen geld geven, zei die wijze goeroe, dat verdwijnt toch maar in de fl es of spuit, concrete hulp hebben ze nodig. Dus begon ik geldvragers uit te nodigen voor een patatje. Dat leverde mij in de Kalverstraat eens zo n ontzaggelijke scheldpartij op, dat ik het sindsdien toch niet meer zo n leuke winkelstraat vind. Toen ben ik harder geworden. Zonder blikken of blozen liep ik alle vragende daklozen voorbij. Ik bekwaamde mij zo in deze stijl dat ik bijna nooit meer werd aangeklampt. Aan mijn gezicht zag men al hoe laat het was. Tot ik op zekere dag, toen ik mijn fi ets op slot zette, een stem hoorde: Meneer, heeft u een kwartje voor mij. We stonden vlak bij een telefooncel en ik dacht dat de vrager, naar de toen gebruikelijke gewoonte, een kwartje nodig had om te bellen. Wacht even, zei ik, even mijn fi ets vastzetten. Toen draaide ik mij om en zag de enorme rode drankneus die in mijn richting wees. Meteen dacht ik aan mijn nieuwe stijl en sprak gedecideerd: Nee, toch niet! Nou, dan niet, klonk het vriendelijk. Lees verder op pag. 2, 2 e kolom Het leiden van uitvaarten door gemeenteleden Voor de begrafenis of crematie van een geliefde kloppen veel mensen aan bij de kerk, en terecht. Die kerk houdt immers hoog dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat er altijd woorden van troost en hoop mogen klinken, ook als de dood ons met stomheid heeft geslagen. Daarom zien wij het ook in onze gemeente als onze taak om mensen die geconfronteerd zijn met verlies te helpen zoeken naar deze woorden (en eventuele gebaren) en iets te laten ervaren van de liefde van God. Hoe doen we dat? In de dagen tussen overlijden en uitvaart gaat één van de predikanten op bezoek bij de familie om hen pastoraal bij te staan in hun verdriet. Daarnaast wordt de uitvaartdienst met de familie besproken en ingevuld en worden de taken verdeeld. Actieve betrokkenheid van de familie, ook in de uitvoering, stimuleren we, want die maakt het afscheid voor de nabestaanden altijd persoonlijker. In de dienst zelf hebben we, als gastheer of -vrouw namens de kerk, de leiding van de begrafenis of crematie. Ook later, als het leven voor de nabestaanden weer verder gaat, tonen we, indien gewenst, belangstelling. Samen terugkijken hoe alles is gegaan en het contact afronden wordt meestal gewaardeerd, een bezoek rond de eerste verjaardag van de sterfdag ook. Soms worden afspraken gemaakt voor een wat langer lopend contact. En altijd krijgen de nabestaanden een uitnodiging voor de gedachtenisdienst in november, waarin ook hun geliefde overledene bij name zal worden genoemd. Al dit werk gebeurt vanuit de traditie van een kerk, die wil zijn waar mensen zijn en precies dáár wil getuigen van de alomvattende liefde van God. Anders gezegd: we willen als geloofsgemeenschap pastoraal en missionair onder de mensen zijn op heel belangrijke momenten in hun leven. Dat dat gewaardeerd wordt, en dat de kerk zo ook voor velen aan de rand of buiten de kerk een gezicht krijgt, merken we bij vrijwel iedere uitvaart. Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen en misschien zelfs nog béter, want nog meer toegesneden op ieders situatie zullen er in de komende tijd enkele gemeenteleden worden toegerust om uitvaarten te leiden. Op die manier hopen we te voorkomen, dat de predikanten (die nu nog met z n 3,6en zijn) door het grote aantal verzoeken nee moeten verkopen. Maar er zitten meer voordelen aan, hoorden we in Lochem, waar we onlangs de uitvaartgroep bezochten die daar al zo n 20 jaar functioneert. Eén van de vrijwilligers van het eerste uur daar vertelde dat zij veel uitvaartdiensten had geleid van mensen uit het buitengebied, en heel vaak op hun eigen verzoek. Want de mensen kenden haar en zij kende de mensen, en sprak hun taal (indien gewenst vertelde ze bijvoorbeeld ook een stukje levensgeschiedenis in het dialect). Anderen uit de groep hadden weer andere kwaliteiten, maar ze functioneerden allemaal goed, vooral dankzij hun vertrouwdheid met de mensen. Verder waren ze allemaal ook opgeleid om dit werk te doen en vormden ze, samen met de predikanten, een hecht team dat met regelmaat bij elkaar komt. Dit bezoek heeft ons enthousiasme om in Winterswijk een uitvaartgroep te vormen zeker aangewakkerd! We zien hier namelijk ook kansen om laagdrempeliger en meer op maat te kunnen werken, zowel voor wie aan de rand of buiten de kerk staan als voor mensen die nog een zekere kerkelijke binding hebben. Want sommige mensen willen wel een kerkelijke uitvaart, maar vinden het niet zo nodig dat daar een dominee bij is en anderen vinden het heel belangrijk dat ze degene die de uitvaart leidt kennen of dat diegene de overledene heeft gekend. Met een gevarieerd team van predikanten én vrijwilligers hebben we dan ongetwijfeld meer te bieden. U hebt na het lezen van dit alles vast één brandende vraag, en die luidt: kan dit wel? Mogen gewone gemeenteleden wel begrafenissen en crematies leiden? Woorden van troost en hoop, ook als de dood ons met stomheid heeft geslagen Foto: Henk Vis Bij het beantwoorden van die vraag moeten we bedenken, dat een begrafenis of crematie allereerst een zaak van de familie is. En verder bestaat de gewoonte van families om hun geliefden vanuit de kerk te begraven sowieso nog niet zo lang. Vijftig jaar geleden werden gemeenteleden vrijwel altijd begraven vanuit het sterfhuis. Een familielid, of indien gewenst een dominee, las daar een stukje uit de bijbel en sprak een kort bemoedigend woord. Maar dat ging lang niet altijd gepaard met ambtelijke vertegenwoordiging, compleet met handdruk van de ouderling. Als we nu, in 2010, zoeken naar vormen van kerkelijke presentie op de kruispunten van het leven, dan zullen we vooral dicht bij de mensen moeten blijven en in overleg kiezen voor de meest aangewezen persoon om déze uitvaart te leiden. De ene keer zal dat een dominee zijn, de andere keer een capabele en voor dit werk toegeruste vrijwilliger. Rangen en standen bestaan in deze niet, wel persoonlijke (on-)mogelijkheden en (natuurlijk ook!) agenda s die al dan niet ruimte bieden voor de toch wel fl inke tijdsinvestering die het leiden van een uitvaart vraagt. BERDIE MARSMAN

2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Marita Heesen: kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Annie de Ruijter: sectieberichten en in memoriam Henk Vis: columns, hoofdartikelen en algemene kopij Angelique Zweerink: jeugdpagina Ans ter Horst: speciale projecten Eindredacteur: Greta Kuijt Inleverdatum van kopij: uiterlijk dinsdag 30 november 2010 vóór uur. Inlevering kopij graag als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, Kerkenwerk verschijnt weer op 10 december 2010 Advertenties: Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, Kosters: Dhr. J.W. Oonk, en mevr. I. Ruesink-Toebes, Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, Kosters: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, en mevr. I. Ruesink-Toebes, Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk , College van Kerkrentmeesters Bankrekening Mevr. B.J.A. Schreurs-Schunselaar, College van Diakenen Bankrekening Dhr. C. Damman, Scriba Kerkenraad Mevr. M.I. Smit-Busink, Jeugdwerkleider Henry Schutte, p/a Markt 46, of Kindernevendienstcommissie Elsbeth Antvelink, De kindernevendienst is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Kinderoppasdienst Jolanda Hijink, Grafische verzorging Opmaak: Druk: HERSTEL onjuiste gegevens op de website via (0543) of onjuiste gegevens in Kerkenwerk via Vervolg Het knaagt, pag. 1 Toen pas zag ik, naast de neus, de zachte bedroefde ogen. De man draaide om en sjokte weg. Ik ben mijn kamer vier hoog binnen gegaan en ben op bed gaan zitten, zwijgend, minuten lang, alsof er een zwaard door mijn ziel ging. Tegenwoordig geef ik zo nu en dan, maar ze moeten wel muziek maken. Mooi hoeft niet, als het maar muziek is, al is het de hele dag dezelfde deun, net als Matteus 25. Het knaagt. THEO PARMENTIER Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans: ,= Inmiddels ontvangen per 31 oktober 2010: ,= Dat is 90,4 % Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! DE KERKRENTMEESTERS Afscheid leiding kindernevendienst In de vorige Kerkenwerk stond per ongeluk een foutje: Carla te Voortwis heeft afscheid genomen van de kindernevendienst! Bedankt voor je inzet, hoor! Carla Duenk blijft gewoon de zondagschool doen! Sorry Carla s! winterswijk.nl Bezoekadres: Rode Kruisgebouw Gasthuisstraat DX Winterswijk ELSBETH ANTVELINK Openingstijden: Vrijdagmiddag van tot uur. Telefoonnummer tijdens deze openingsuren: De stichting is van maandag t/m zaterdag bereikbaar op telefoonnummer ATTENTIE Kerkenwerk nummer 124, verschijnend op 10 december 2010, is weer een nummer voor 4 weken! Houd daar in uw planning rekening mee. Avond over het Kerklied DE REDACTIE 15 november uur - Johannes de Doperkerk - Meddo Inleiders: Cantor-organist Wim Ruessink en Pastor Jos Droste. Zij zullen de betekenis en de praktijk van het kerklied belichten, zoals dit deel uitmaakt van protestantse en katholieke vieringen. Een avond voor alle liefhebbers van koor- en gemeentezang. Hartelijk welkom! Leerdienst over de profeet Micha op 28 november Op de eerste zondag van Advent, zondag 28 november, is er om uur in de Zonnebrinkkerk een leerdienst waarin de profeet Micha centraal staat. Het idee daarvoor is geboren toen bleek dat in het adventsproject van de kindernevendienst een aantal gedeelten uit het bijbelboek Micha aan de orde komen. In de leerdienst willen wij met elkaar kijken wie die profeet Micha eigenlijk was, welke boodschap hij namens God aan Israël heeft willen doorgeven en wat wij na zoveel eeuwen nog aan deze boodschap zouden kunnen hebben bij onze voorbereiding op Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Hoe we dat precies zullen doen, Regionale zangavonden rond het nieuwe liedboek In 2007 is besloten dat er een nieuw liedboek komt als opvolger voor het Liedboek voor de kerken (1973). Dit nieuwe liedboek, bestemd voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen, zal naar verwachting eind 2012 verschijnen. In 2008 is een redactie gevormd die, ondersteund door een aantal werkgroepen, verantwoordelijk is voor de selectie van het materiaal. In de maand november worden vier regionale zangavonden gehouden. Op deze avonden kunnen belangstellenden zingend kennismaken met een doorsnee van het materiaal dat tot dit moment door de redactie (voorlopig) is vastgesteld. Ook zal er meer worden verteld over de achtergronden van het nieuwe liedboek en hoe de keuze van liederen tot stand komt. Deze avonden worden gehouden op: - dinsdag 2 november: De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten; - dinsdag 9 november: Dorpskerk Wassenaar, Plein 3, 2242 KB Wassenaar; - donderdag 18 november: Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen; - maandag 22 november: De Open Hof, Karel de Grotelaan 361, 7415 LZ Deventer. Aanvang: uur; einde: uur. De Adventskalender Hoopvol naar Kerst Toeleven naar het feest van de geboorte van het kind. Daartoe geeft de adventskalender van dit jaar volop gelegenheid. De kalender sluit aan bij het thema van startzondag Vol van hoop, De kalender begint met de eerste Adventszondag, 28 november, en loopt door tot Eerste kerstdag, 25 december. Op de adventszondagen volgt de kalender het oecumenisch leesrooster. Verder bevat de kalender onder meer gebeden en teksten die tot nadenken en napraten uitnodigen. Elke adventsweek wordt beschreven vanuit het perspectief van de hoofdrolspelers in de adventstijd: Zacharias in de eerste, Maria in de tweede, Jozef in de derde en de herders in de vierde week. Ook omstanders en de engelen hebben een rol in de kalender. Alle kalenderbladen bevatten een prachtige afbeelding en zijn af te scheuren en op te sturen als ansichtkaart. Prijs: 6,=. Meer informatie en bestellen: tel. (030) ; of webwinkel.pkn.nl moet ik nog bedenken, maar de bedoeling is dat de dienst interactief zal zijn en dat wij over Micha en zijn profetieën met elkaar in gesprek zullen gaan. Maar het blijft natuurlijk een kerkdienst, dus wij zullen ook zingen (liederen geïnspireerd door de woorden van Micha) en bidden (vanuit de hoop op God die Micha koesterde, ondanks alle verkeerde dingen die hij in zijn dagen zag). Iedereen is van harte welkom! CHRIS DE JONGE toegang is gratis. Bij de kerken is voldoende parkeergelegenheid. Medewerking verlenen: - Het koor OAZE o.l.v. Wim Ruessink (2 en 22 november); - Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken (9 en 18 november); - Dick Sanderman, orgel (2 en 22 november) - Wim Ruessink, piano (2 en 22 november); - Rijk Jansen, orgel/piano (9 en 18 november); - Pieter Endedijk, toelichting. Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Coördinator project nieuw liedboek, ds. P.H. Endedijk, Kersenplukkerserf 27, 6846 AW Arnhem, telefoon (026) , fax (026) , internet: IN T E R K E R K E L I J K E ST I C H T I N G VOOR HET KERKLIED 2

3 Haggaï leeft na de Ballingschap in Jeruzalem. Mensen zijn moedeloos geworden. Had het allemaal wel zin, dat geloof, die tempel, de leefregels? Heel herkenbaar. Haggaï zegt, dat alleen in samen aanpakken de kracht gevonden kan worden om er weer bovenop te komen. Ieder voor zich en God voor ons allen is geen goed idee. Haggaï vraagt daarom om herbouw van de Tempel, symbool van Gods aanwezigheid. Daar kom je weer op krachten. Zoals ook in onze tijd kerkgang zo gek nog niet is, lees ik er in. Samen vieren, zingen, bidden, openstaan voor het woord. (De aangepaste gezinsdienst, op 14 november in de Zonnebrinkkerk, heeft daarom het thema HOUD VOL! hv) Micha kennen we van een paar teksten in de Adventstijd, maar het boek zelf komt niet zo vaak aan de orde. Vanuit een moeilijke politieke situatie kijkt Micha verder. De toekomst ziet er somber uit. Maar dat kan niet het einde zijn. Hij ziet recht en gerechtigheid als de bronnen, waaruit het komende Godsrijk tevoorschijn zal komen. Hij ziet weer een weg, maar die moet dan wel gegaan worden. Dat over het alternatief. Verder zijn het een paar bijzondere zondagen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarbij we in de diensten aandacht hebben voor de mensen uit de gemeente, die dit jaar zijn overleden. En dan de tijd van Advent. We gaan het komende jaar vooral lezen uit het Matteüs-evangelie. Want dat wisselt per jaar: Matteüs, Marcus en Lucas, elk een jaar. En Johannes vooral bij de feestdagen. Dit kerkelijk jaar eindigt nu met Lucas. Op 14 november lezen we Lucas 20: Een moeizame en ook wat rare discussie tussen Jezus en de welgestelde Sadduceeën, die gesteld waren op hun rust en dus graag een goede verhouding wilden hebben met de Romeinse bezetter. Jezus vonden ze maar een lastige man. Soms proberen ze hem onderuit te halen, desnoods met teksten waar ze zelf niets mee hadden. Geloof lijkt voor hen een soort vernis te zijn, weinig inhoud. Als tegenstelling lezen we Exodus 3:1-15, het prachtige verhaal van het brandende braambos. Gehoor geven aan wat je als een roeping verstaat. Mozes is die moeilijke weg gegaan. Op 21 november lezen we Lucas 21:5-19, over de geruchten van oorlogen en opstanden. Onvermijdelijk soms. Maar dat ontslaat Gods kinderen niet van het getuigenis (= martyrium, dat ook lijdensweg kán betekenen, zoals ook vandaag de dag gelovigen in sommige landen nog ervaren). Soms is gelovig leven een zware taak, als je een andere weg aanwijst dan de meeste mensen gaan. Of dit gedeelte nu zo passend is op déze zondag vraag ik me af. Op 28 november, de 1e Advent, lezen we Matteüs 24: De voleinding der wereld. Ook te vertalen als: tot de wereld op z n plek gekomen is. In alle ellende van deze wereld lijkt meestal geen lijn te zitten. Maar Bijbelrubriek Soms wordt er, naast het gewone rooster, een alternatief aangegeven. Dat zijn dan vaak Bijbelgedeelten, die anders bijna niet aan de orde komen. In deze weken gebeurt dat weer eens. Eerst is er 3 keer aandacht voor het kleine Bijbelboek Haggaï, één van de 'kleine profeten', daarna 2 keer Micha. je mag er toch op vertrouwen, dat de wereld ooit op z n plek komt, dat alles terecht komt. Daarmee begint Advent dit jaar. De 2e Advent, 5 december, is weer wat lastig. Micha ziet uit naar het komende vrederijk, en Johannes in de woestijn ziet uit naar de Messias. En voor ons is het Sinterklaas, dus dat uitzien naar, dat kunnen we ons wel voorstellen. Maar of de wereld altijd zoveel beter wordt van de dingen waar wij naar uitzien? Nu ja, u ziet wel, er is keuze genoeg voor onze voorgangers. Een spannende tijd om te preken, hoe vertrouwd de sfeer van Advent ook mag zijn. We zijn op weg naar kerstfeest, op weg naar het Licht. DS. FOKKO HELDER Zendingsdienst op 14 november In de dienst op de zondag na de Najaarszendingsweek, zondag 14 november om uur in de Jacobskerk, willen wij stilstaan bij het werk van Kerk in Actie op het gebied van zending en werelddiaconaat. Als christenen zijn wij deel van wereldwijde beweging. Jezus heeft zijn volgelingen immers opgeroepen om overal op aarde mensen met woorden en door daden deelgenoot te maken van de bevrijdende boodschap van het evangelie. Uiteraard begint dat voor iedere gemeente dicht bij huis, in de eigen omgeving, in de eigen woonplaats. Maar het is goed om er op gezette tijden eens bij stil te staan dat ook in andere landen geloofsgenoten bezig zijn om hun medemensen iets te laten ervaren van het heil dat God ons in zijn grote liefde schenkt. Van onze verbondenheid met hen kunnen wij blijk geven door hen in onze gebeden te gedenken, maar ook door hen fi nancieel te steunen in hun pogingen om kerk te zijn voor de mensen. Want de rijkdom is helaas nog steeds ongelijk verdeeld in deze wereld. Aan deze zendingsdienst, waarin ik mag voorgaan, wordt meegewerkt door Sannie van den Brink en Tineke Derksen van de ZWO-commissie. De Wereldwinkel zal met een informatiestand in de kerk aanwezig zijn. CHRIS DE JONGE Radio Slingeland zendt elke woensdagavond van tot uur de dienst van de voorgaande zondag uit de Jacobskerk uit. FM 93.1 kabel ether FM 105 kerkbulletin op internet: http//www.kerknet.smra.nl Taizé Rotterdam 2010: Meedoen op allerlei manieren! Van 28 december tot en met 1 januari wordt de Ahoy Rotterdam omgetoverd tot kerk: Taizé komt naar Nederland. Meedoen kan op allerlei manieren! Jongeren tussen de 16 en 35 jaar kunnen de hele ontmoeting meemaken en ervaren. Meld je aan op en laat je verwelkomen door een gastgezin! Het is ook mogelijk een dag langs te komen en mee te doen aan het programma. BR O N : KE R K B U L L E T I N Hulp gevraagd! De herfstperiode wordt gekenmerkt door prachtige herfstkleuren, maar ook door veel vallend blad. Nu ons Kerkelijk Centrum Zonnebrink ook het kerkelijk bureau heeft opgenomen, is de Zonnebrink ons aller visitekaartje, want alle vergaderingen etc. vinden nu immers daar plaats. We zouden graag een aantal vrijwilligers willen hebben die bereid zijn om eens per week rondom De Zonnebrink het blad te verwijderen (bladblazer aanwezig) en het eventueel ook aanwezige papier etc. op te ruimen, zodat ons kerkelijk centrum een mooi visitekaartje blijft. Foto: Henk Vis Nu er nog meer vergaderingen plaatsvinden in de Zonnebrink is er ook dringend behoefte aan mensen die het fijn vinden om de koffie en thee te verzorgen voor deze vergaderingen en mogelijk ook bereid zijn om na afloop alles in de vaatwasmachine te zetten. Voor Tineke is dat een belangrijke en zeer gewenste hulp. Kortom: we hebben u nodig en we hopen dat u zich daarvoor wilt aanmelden (vele handen maken licht werk); u kunt dat doen bij onze koster/beheerder Tineke ten Dolle, telefoon of op de lijst die op de koffi ebalie ligt. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Wandelliefhebbers, opgelet! Reserveer de datum van 12 december alvast in uw agenda. WACR organiseert dan s middags (start tussen en uur) een winterwandeling voor het hele gezin. De route is ca. 4,5 km lang en voert uiteraard door het mooie buitengebied van Winterswijk. Meer informatie in het volgende Kerkenwerknummer. WACR wèrkt in Roemenië - vanaf 1989 GRETA KUIJT, SECR. WACR Wie komt ons helpen? Eenmaal in de drie weken glijdt bij u als lezers van Kerkenwerk het blad in de bus. De bezorging gebeurt door vrijwilligers, wat een aanzienlijke besparing oplevert voor onze kerkelijke gemeente. Dit werk is tot op heden dankzij de inzet van velen op rolletjes verlopen. Helaas moeten we vaststellen dat het aantal vrijwilligers de laatste maanden om verschillende redenen afneemt, waardoor de bezorging op termijn problemen gaat opleveren. Dat zou, mede met het oog op de fi nanciën, jammer zijn en reden u te vragen ons te komen helpen. Kerkenwerk wordt 17 keer per jaar bezorgd en het gaat gemiddeld om 15 tot 20 adressen. Als u ons bij dit werk wilt komen assisteren, dan kunnen we ook in de toekomst op de ingeslagen weg doorgaan. Opgave via het Kerkelijk Bureau, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk, tel , adres: Nadere informatie bij ondergetekende. tel , adres: Namens de coördinatoren, WOLTER TE WINKEL HOUD VOL! Een aangepaste gezinsdienst over de profeet Haggaï en over ons Zondag 14 november 2010 om u. in de Zonnebrinkkerk m.m.v. ds. Fransien van Keulen, de Bijbelclub, In de Kring en Janieke Mollenhorst (orgel en piano) Een dienst van de Raad van Kerken Winterswijk 3

4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle Na een heerlijke vakantieweek was het direct weer hard werken geblazen. Vergaderingen, afspraken, kopij schrijven, veel diensten en kerstvieringen(!) voorbereiden, etc. Ook ging de kop eraf wat betreft de eerste gespreksavond. In sectie Hazelder was er een goed en indringend gesprek met de aanwezige gemeenteleden. Ik vond het fi jn om zo van gedachten te kunnen wisselen en via anderen onze eigen overtuiging bij te stellen of aan te scherpen. Geen makkelijke avond, maar wel bemoedigend. Giften Twee giften kan ik u melden: Via Bea Mallegrom ontvingen we 1x 5,= en via Mieke Hermsen 1x 20,=. Ook dit keer: gevers, hartelijk dank! B.W. Marsman Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Windmolenveld, Woold 4 DS. FRANSIEN VAN KEULEN November-agenda De buurtschapsdienst van 14 november (10.00 uur, Harmienehoeve) heeft als thema: Vol van hoop. Daarmee borduren we voort op de afgelopen startzondag, en het is ook het jaarthema van de landelijke kerk. Geloof, hoop en liefde (kruis, anker en hart), drie mogelijkheden om gelukkig te zijn en je leven mee vorm te geven. Hoop is wel eens vergeleken met een klein meisje dat tussen haar twee grote zussen in wandelt en door iedereen over het hoofd wordt gezien. Toch schijnt het dat God zich over háár het meest verbaast De dames Hennie Lieverdink en Jo Vreeman zorgen voor vocale en muzikale ondersteuning van de dienst. Hier noem ik nog weer even het groothuisbezoek in de Wamelinkhof op maandagavond 15 november vanaf uur. Graag tot ziens! Op 21 november, de laatste zondag voor de Advent begint, zullen in de diensten van 8.45 en uur de namen worden genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun families worden per brief uitgenodigd één van deze diensten bij te wonen. We hopen dat het hen goed doet te merken, dat hun geliefden niet vergeten zijn en wensen hen ook sterkte voor deze toch wel beladen momenten. Minitraining bezoekwerk Op dit moment (2 nov.) is niet bekend of de in het vorige kerkblad aangekondigde cursus doorgaat. Er hebben zich wel al een paar mensen aangemeld, maar nog net niet genoeg. Hopelijk komt daar deze week nog verandering in. Zieken Mevrouw B.J. Meinen-Nekkers is niet meer in het SKB opgenomen, maar verblijft nu in de Berkhof, waar ze verder hoopt aan te sterken. Giften Voor de wijkkas ontving onze penningmeester de volgende giften: via Willemien Sloetjes 50,=-, 10,= en 20,= en via Riet Esselink 10,=. Hartelijk dank! Ten slotte een goede groet voor de novembermaand, een donkere, maar toch ook één met lichtpuntjes, getuige onderstaande woorden van Inge Lievaart. Door de leeggewaaide takken wordt de hemelbuiging zichtbaar komt de diepte dichterbij van het uitzicht op de verte waar vermoeden van onzichtbaar aan de horizon voorbij BERDIE MARSMAN E. van Gooswilligen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Balinkes, Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Meddo, inclusief Huize Roetendael Avond over het Kerklied In de Johannes de Doperkerk in Meddo vindt op 15 november een thema-avond plaats over het kerklied. Ik beveel dit graag bij u aan! Zie de aankondiging elders in Kerkenwerk. Doop Zondag 5 december zal Madelief Frédérique Hemink in de Jacobskerk worden gedoopt. Madelief is het tweede dochtertje van Eveline en Sebastiaan Hemink-Goldsweer, Bargerslat 24. Met hen kijken we uit naar een bemoedigende viering uit dank voor dit nieuw ontvangen leven. Giften Voor de wijkkas heeft onze penningmeester de volgende giften ontvangen: via Annemarie Bruggemann 5,= via Rieky Droppers 10,= via Gerrie Geessink 15,= via Hetty Smits 10,= via Rina Dunnewold 2 x 10,= en 3,= en 5,= en via Thea Droppers 20,=. Vriendelijk dank voor uw steun aan het wijkwerk. Een hartelijke groet, EVERT VAN GOOSWILLIGEN J.T. Parmentier Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker Consulent voor: Scholtenenk/Hakkelerkamp Terwijl ik dit schrijf ligt mevrouw Th. Prinsen-Wassink (Joost van den Vondelstraat) al weer enige tijd in het ziekenhuis. Zij heeft een zware operatie ondergaan. Op zich verliep die operatie goed. Maar een terugslag maakt dat het verblijf in het ziekenhuis langer duurt dan gehoopt. En dat terwijl zij al zo vaak in het ziekenhuis lag. Hopelijk gaat het nu echt de goede kant op en kan zij voor langere tijd gevrijwaard blijven van ziekte en tegenspoed. Ik weet van meer mensen in onze secties die kampen met ziekte, tegenslag of verdriet. Nee, niet iedereen hoeft het te weten, zegt men snel, wanneer je met hen of hun familie spreekt. Ook al staan hun namen hier niet, wij willen hen opdragen in onze gebeden. Zondag 21 november is het weer de zogenaamde zondag Voleinding. Op die dag gedenken wij de mensen die het afgelopen (kerkelijk) jaar binnen onze gemeente zijn overleden. Ook binnen onze secties zullen de desbetreffende familieleden uitnodigingen ontvangen voor de bijzondere diensten die op deze dag worden gehouden. Ter herinnering vermeld ik hier ook nog even opnieuw het groothuisbezoek in sectie Scholtenenk/Hakkelerkamp dat gepland staat op woensdagavond 24 november in de Oosthoek (20.00 uur). Met een hartelijk groet, DS. THEO PARMENTIER Het is beter één kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Vrees minder, hoop meer; klaag minder, adem meer; praat minder, zeg meer; haat minder, bemin meer; en alle goede dingen zullen de jouwe zijn! C. de Jonge W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk en Huize de Rikker Consulent voor: Huppel/Henxel/Ratum Gedeelde vreugde De heer en mevrouw Vreeman-Wieberdink, Beuzenes 60 (7101 VZ) hebben mij gevraagd om u berichten dat zij op 11 november 50 jaar getrouwd zijn. Vanwege de gezondheidsproblemen van mevrouw Vreeman leek het er een tijd op dat dit jubileum helemaal niet in grotere kring kon worden gevierd, maar gelukkig laat haar gezondheid nu toch een feest toe voor familie en vrienden. Samen met hen zijn wij daar dankbaar voor. Namens de gemeenteleden in de secties wensen wij het 50-jarig bruidspaar een feestelijke dag toe samen met allen die hen lief zijn en Gods zegen op hun verdere levensweg met elkaar. Agenda Donderdag 11 november om uur: wijkavond van sectie Huppel/Henxel/Ratum in gebouw Emma in Ratum (inlichtingen bij Henk Dunnewold, tel ). Maandag 15 november van uur: ontmoetingsmiddag voor de gemeenteleden in zorgcentrum de Pelkwijk (en de bijbehorende fl ats) en gelegenheid om kennis te maken met uw nieuwe predikant. Dinsdag 16 november om uur: wijkmiddag van sectie Huppel/Henxel/Ratum bij de familie Vreeman, Vredenseweg 166 in Henxel (tel ). Woensdag 17 november om uur: vergadering van de secties Centrum, Huinininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk in de Zonnebrinkkerk. Dinsdag 30 november om uur: wijkavond van sectie Huppel bij de familie Bazuin, Waliënseweg 27 in Huppel (tel ). Zondag 12 december om uur: buurtschapdienst voor sectie Kotten in gebouw Wilhelmina in Kotten. In het volgende nummer van Kerkenwerk hoop ik hierover nog iets meer te schrijven. Verantwoording Dit keer mag ik de volgende giften voor de wijkkas verantwoorden: 10,= via Willy Weerkamp, 20,= via Rikste Mechielsen, 5,= via Anneke Höfkes en 50,= via ondergetekende. Hartelijk dank! Hartelijke groeten, Sectie Ouderenpastoraat Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink Masterveldweg CN Winterswijk Huppel tel CHRIS DE JONGE Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni Sleeswijk: ds. Fransien van Keulen, tel Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen, Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo ds. Evert van Gooswilligen, tel Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk: ds. Chris de Jonge, tel Molenaar, St.Elisabethgaarde en Homansbos: ds. Theo Parmentier, tel Wamelinkhof: ds. Berdie Marsman, tel Voor de gemeenteleden in de verzorgingshuizen is het mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden of om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan uw naaste familie. Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat: ds. Fransien van Keulen. Bij name noemen Als ik op bezoek kom bij oudere mensen en ik mij heb voorgesteld, volgt nogal eens de vraag: Waor bun i j van? Want de Winterswijkers herkennen de taal die ik spreek en ik heb ook een echte Winterswijkse naam. Ze willen mij kennen, herkennen en proberen er achter te komen of er verbanden zijn tussen hen en mij, soms tot en met mijn grootouders toe. Dan worden ook die allang overleden mensen weer bij name genoemd en dat is heel waardevol. Als we de namen van dierbaren noemen en horen, dan komt hun beeld, hun gezicht en het leven dat we met hen deelden terug in onze herinnering. We voelen ons met hen verbonden en weten dat we geen losse persoontjes zijn, die hier zomaar, toevallig rond lopen. Lees verder op pag. 5

5 Vervolg van pag. 4 - sectie Ouderenpastoraat We zijn verbonden met elkaar, niet alleen als Winterswijkers, niet alleen als familie, maar vooral als wereldwijde kerk door de eeuwen heen. Daarom noemen we de namen van de overledenen, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en denken ook aan hen die al eerder zijn gestorven. Zelfs al kennen we hun namen niet meer, ze horen bij ons en wij bij hen. Samen vormen we de schare die niemand tellen kan, samen zijn we op weg naar Gods koninkrijk. Op 1 november kwamen alle medewerkers van het Ouderenpastoraat bij elkaar en in die vergadering kwamen de lopende zaken aan de orde. Op 17 november is er een ontmoetingsavond met ds. Van Gooswilligen in de Berkhof. Er waren kosters uit de Vredense Hof en Pelkwijk en ds. Knol bij ons in de vergadering om de diensten in de tehuizen te evalueren. Dat liep over het algemeen naar tevredenheid. Wel werd geconstateerd dat het moeilijker wordt om het rooster van voorgangers in te vullen. Het collecterooster voor 2011 werd vastgesteld; uit diverse goede doelen is een keuze gemaakt. De collecten in oktober voor de Cliniclowns hebben 334,96 opgebracht. In november wordt er gecollecteerd voor het Sociaal Steunpunt hier ter plaatse en in december voor de Ronald McDonaldhuizen. In oktober werden de volgende giften ontvangen: in de Pelkwijk 1x 15,=; in Sleeswijk, Schutse en Pottenbakker 1x 10,=, 1x 2,=, 1x 5,= en 1x 12,=. Allen hartelijk bedankt. Namens alle medewerkers van de sectie Ouderenpastoraat groet ik u hartelijk en wens u allen het goede toe in ziekte en gezondheid. ER I C A HIJINK, V O O R Z I T T E R De Berkhof Op 17 november houden we in de Berkhof een kennismakingsavond voor mensen die mij wat beter willen leren kennen, nu ik als predikant aan dit huis verbonden ben. Ik hoop op een zinvolle avond, waarin we met elkaar praten over de rol van de kerk en het geloof in ons leven. Hopelijk willen we iets van onszelf aan elkaar toevertrouwen van wat ons daarin bezielt. We beginnen om 7 uur s avonds. Ik hoop u graag te ontmoeten. DS. E. VAN GOOSWILLIGEN Vandaag lezen wij November 2010 Zondag 14 Lucas 20:27-40 Maandag 15 Lucas 20:41-21:4 Dinsdag 16 Haggai 1:1-15 Woensdag 17 Haggai 2:1-9 Donderdag 18 Haggai 2:10-23 Vrijdag 19 Psalm 44 Zaterdag 20 Kolossenzen 1:1-11 Zondag 21 Kolossenzen 1:12-23 Maandag 22 Kolossenzen 1:24-2:5 Dinsdag 23 Kolossenzen 2:6-15 Woensdag 24 Kolossenzen 2:16-3:4 Donderdag 25 Lucas 21:5-19 Vrijdag 26 Lucas 21:20-28 Zaterdag 27 Lucas 21:29-38 Zondag 28 Jesaja 5:1-7 Maandag 29 Jesaja 5:8-24 Dinsdag 30 Jesaja 5:25-30 December 2010 Woensdag 1 Kolossenzen 3:5-17 Donderdag 2 Kolossenzen 3:18-4:6 Vrijdag 3 Kolossenzen 4:7-18 Zaterdag 4 Jesaja 7:1-9 Zondag 5 Jesaja 7:10-17 Maandag 6 Jesaja 7:18-25 Dinsdag 7 Micha 1:1-7 Woensdag 8 Micha 1:8-16 Donderdag 9 Micha 2:1-5 Vrijdag 10 Micha 2:6-11 Zaterdag 11 Micha 2:12-3:4 Eerste zondag van advent Advent betekent wachten. Wachten op de geboorte van het kind van Bethlehem. Een tijd van voorbereiding en verwachting. Een tijd van bezinning en stil worden. Foto: Erica Hijink Feestdagenkalender KLEURRIJKE FEESTEN NOVEMBER De een na laatste maand van ons westerse jaar is dit jaar in multicultureel Nederland een royale kleurrijke gedenk- en feestmaand. In onze kleurrijke samenleving hangt in meerdere huizen naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender. * 13 17: Id-ul-Hadj (Bedevaart) naar Mekka, Moslims. De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens in zijn of haar leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats tijdens de dagen van het Offerfeest. De bedevaart van de Profeet Mohammed in zijn sterfjaar is het voorbeeld voor het huidige Hadj-ritueel. Veel pelgrims brengen na afl oop van de rituelen een bezoek aan Mohammeds graf in Medina. * 16-18: Aïd el Kedir / Id-ul-adha / Kurban Bayrami, Moslims. Het Offerfeest is 70 dagen na de vastenmaand Ramadan. Tij dens dit feest herdenkt men dat Abraham geloofde dat hij zijn zoon Ismaël aan God moest offeren en dat God dit voorkwam door een rein dier te sturen om te offeren. Want mensen mogen elkaar niet offeren en doden. Een rund of schaap wordt ritueel (dus zonder te lijden) geslacht, het vlees wordt ge deeld met familie en vrienden en er wordt royaal geld aan goede doelen en de minder bedeelden geschonken. * 20: Internationale dag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld, naar aanleiding van het vele onrecht dat kinderen wordt aangedaan. * 22: Oudjaar Protestantse Kerk, Christenen. In de Protestantse Kerk wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar teruggekeken op wat is geweest en vooruit gekeken naar wat komt. In veel kerken worden de overleden mensen herdacht, waarbij hoopvol wordt gekeken naar het licht van Advent en de belofte van leven tot in eeuwigheid. * 25: Internationale Dag voor uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Ingesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van het verkrachten van meisjes en vrouwen tijdens oorlogen en in de samenleving. * 28: Kerkelijk Nieuwjaar, begin Adventsweken, Christenen. Adventus betekent nadering, komst. Vier zondagen vooraf aan het Kerstfeest begint de Adventstijd, waarin Christenen stilstaan bij het komende Kerstfeest, het geboortefeest van Jezus. KLEURRIJKE FEESTEN DECEMBER In de laatste maand van onze westerse jaartelling vieren meerdere groepen inwoners van Nederland vanuit ieder hun godsdienst een lichtfeest, waarbij ook wordt gedacht aan de verbondenheid met heel de mensheid op aarde. In de westerse oudejaarsmaand worden dit jaar ook nieuwjaarsfeesten gevierd. * 1: Wereld-Aids-Dag. De dag wil het taboe rond aids openbreken, waardoor oorzaken, besmetting, preventie en het ontwikkelen van medicijnen bespreekbaar zijn. Ook wordt de vinger gelegd op de economische en internationale wereldverhoudingen en de ziekterisico s voor mensen in verarmde landen. * 2-9: Chanoeka, Feest van de Inwijding van de Tempel, Joden. Onder leiding van Judas de Makkabeeër kwam de tempel na vier jaar bezetting in 164 voor Christus Advent betekent luisteren. Luisteren naar mijzelf, of mijn hart vol is van geloof, of ik de woorden van het evangelie inhoud kan geven in mijn leven van alledag. Advent betekent bidden. Bidden, mijn handen gevouwen, of zomaar een gebed dat in mij opkomt. Bidden voor mensen om mij heen of bidden voor mijzelf, woorden vinden om te vragen en te danken. Advent is komen. Komen met verlangen naar het kind in Bethlehem, waar God vlak bij mij staat. weer in handen van de Israëlieten. Een wonder maakte dat de olie, genoeg voor één dag licht, acht dagen bleef branden. Dat was de voorgeschreven periode om de tempel weer te mogen gebruiken. Joden branden daarom acht dagen steeds één kaarsje meer in de Chanoeka, de achtarmige kandelaar. Het is een vrolijk feest, waarbij mensen elkaar cadeautjes geven. * 5: Sinterklaasfeest, inwoners van Nederland. De heilige (=Sint) Nicolaas deelde als kind zijn rijkdom met arme kinde ren en gaf hen eten en cadeautjes. Op de verjaardag van deze heilige geven mensen elkaar snoepgoed, cadeautjes en surpri ses. Kinderen staan centraal en er worden Sinterklaasliedjes gezongen en gedichtjes gemaakt. 5

6 Alle moslims het land uit! Afgelopen zondag was ik in Akkrum, waar ds. Jaap Kraan uit Burgum preekte en hij voelde de sterke behoefte om eens en voor altijd te bewijzen dat Wilders het volledig fout heeft en wij als christenen dan ook niet op hem moeten stemmen. Graag wil ik proberen wat Jaap Kraan vertelde in de kerkdienst met u delen. De lezing die Jaap Kraan had gekozen was Jona 3 t/m 4. Jona kreeg de opdracht van God om naar Ninevé te gaan (een stad die wel drie dagreizen groot was) om de stad aan te klagen met de woorden die God Jona geven zou. Jona deed wat God bevolen had, maar ging slechts één dagreis ver Ninevé in, en zo bereik je natuurlijk maar een klein gedeelte van de stad, lang niet iedereen dus. Jona riep niet meer dan: Nog veertig dagen, dan wordt Ninevé weggevaagd. Meer moeite deed Jona niet: Jona vond dat de inwoners van Ninevé gestraft moesten worden. Maar de inwoners van Ninevé geloofden God, trokken een boetekleed aan en zelfs de koning van Ninevé trok zijn statiegewaad uit en een boetekleed aan; dagenlang werd er niet gegeten en gedronken, ook door de dieren niet, om boete te doen voor wat men in Ninevé fout deed. Het gevolg hiervan was dat God alsnog besloot om Ninevé niet te vernietigen, maar daar was Jona het toch niet mee eens! Jona klaagde: Ik wist wel dat u het niet zou doen. U bent immers een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. De Heer ging er niet tegenin, maar stelde slechts één korte vraag: Is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona is kwaad! Jona bouwde vervolgens een schaduwrijke hut tegen de felle zon om te kijken wat er verder met Ninevé zou gebeuren. God liet een wonderboom groeien die Jona veel schaduw gaf. Wat was Jona blij! Maar de volgende dag zorgde God er ook weer voor dat de boom werd aangevreten en verdorde. En weer bad Jona dat hij liever dood zou gaan dan dat hij zo verder moest leven. Opnieuw stelde God één vraag: Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? En Jona zei dat hij terecht kwaad was. God zei toen: Jij hebt voor die boom geen enkele moeite gedaan, hebt hem niet laten groeien, hoe zou ik dan geen verdriet hebben om Ninevé, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet weten en dan ook nog al die dieren? Jaap Kraan voegde daaraan toe: Ik ken die Tekenaar: Kees de Kort mensen allemaal bij naam, ik heb ze geboren laten worden, groot zien worden, ik ken hun kinderen, ik ken ze allemaal! Met die honderdtwintigduizend mensen die het verschil tussen links en rechts niet weten wordt verwezen naar de kinderen die in Ninevé woonden, wat ook betekent dat het totale aantal inwoners van Ninevé nog vele malen hoger lag. God sluit niemand uit, God wil er zijn voor alle mensen, God is genadig, liefdevol, geduldig en trouw, God is er voor alle mensen, ongeacht huidskleur, ongeacht geloof of ongeloof, ongeacht politieke voorkeuren, ongeacht land van herkomst, ongeacht rijkdom of armoede, ongeacht alles wat je ook maar bedenken kunt. Wilders daarentegen sluit mensen wél uit, en dat is nu precies wat God niet wil dat er gebeurt en daarom kunnen wij als christenen het niet eens zijn met Wilders, en dus ook niet op hem stemmen. Wij als volgers van God moeten proberen te zijn als God, genadig, liefdevol, geduldig en trouw CEES D E WI T H De koster is vaak een spin in het web van de kerk De koster is vanouds een 'wachter'. Het Latijnse woord 'custos' laat zich ook als zodanig vertalen. We komen dit tegen als 'poortwachters bij de dorpels' in 1 Kronieken 9. Tevens wordt daar verwezen naar het verleden van de poortwachters bij de tent der samenkomst. De poortwachters hadden ook de sleutel van de tempel, want ze moesten elke morgen openen. De Levieten hadden naast de priesters een belangrijke taak als helper. In de eredienst en alles wat samenhing met het huis van God. Een bloeiperiode van het beroep van koster. Met de komst van Christus ging de Levietendienst in de christelijke kerk ten onder. Maar het kostersambt ontwikkelde zich verder in de vorm van diaken in de gemeente. Lees hiervoor na in Handelingen 6. Na de institutionalisering van de Christelijke kerk (Keizer Constantijn) kwam er weer een bloeiperiode voor de koster. Het takenpakket werd heel breed: kerkgebouwen openen en sluiten; voorbereiden van de eredienst; zorgen voor ongestoord verloop van de dienst; onderwijs aan catechumenen; verantwoordelijk voor gezang. Na de reformatie kwam het beroep koster in een iets andere bedding, maar wel heel breed. Onderstaand gedicht geeft een en ander weer: De koster een groot man Ten eerste zal hij luien, de kerk sluiten en ontsluiten, Kerckhof en kerck houen van binnen en van buyten, De Psalmen sal hij voor en na de predicatie singen, t Water tot de Doop sal hij aanbringen, Die prophecyen zal hij stichtelyken lesen, De predikanten en de kerckeraedt ghehoorsam wesen, Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende wijn, Mits tafelen, bancken, croesen, t geen dat nodig mag sijn, En wanneer de predicanten ter kercke falen, Soo sal hij uytgaan om die op te halen. 6 Qua bezoldiging lag het in die tijd nog wel wat moeilijk. Met een geestelijk ambt leefde de koster primair van de kosterijgoederen. Dat was destijds een beloning in natura en bewoning van een ambtswoning (= kosterswoning). Met de komst van het belang van onderwijs (een kosterstaak) en de komst van orgels gaat de bloeiperiode over de top en het beroep van de koster gaat in een neergang. Cantors en organisten gaan zich specialiseren binnen de eredienst en het onderwijs wordt door onderwijzers gedaan. De koster gaat zich dan meer en meer met huishoudelijke taken bezighouden. Na de Tweede Wereldoorlog komt er weer een opleving in de omvang van het takenpakket. Door de toeloop naar de kerken en het inzetten op kerkelijke centra beweegt het takenpakket van de koster zich meer naar de horeca. Vandaag aan de dag zien we dus vaak een koster die met een been staat in kerkgebouw en eredienst en met het andere been in huishoudelijke dienst en horeca. Sluiten we af met een klein gedichtje: De koster van het jaar Een baken in de branding een kanjer in de kerk en soms een halve dominee t is gewoon je werk Je loopt een stapje harder en zelden ben je klaar maar op een mooie dag ben je de koster van het jaar. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS. Bron: Uit een toespraak van Mr. De Lange - gehouden voor de CNV-Kostersbond Geloven in een seculiere tijd De boeken en het gedachtegoed van de Canadese filosoof Charles Taylor trekken in ons land veel belangstelling. Zijn laatste boek, Een seculiere tijd dat ruim 1100 bladzijden bevat, is al op verschillende congressen (o.a. van de bond van predikanten en kerkelijk werkers) en in tijdschriften aan de orde geweest. Taylor schrijft hierin o.a. over de veranderde rol van het christelijk geloof in onze samenleving. Een seculiere tijd wordt wel eens omschreven als een tijd waarin God en het christelijk geloof taboe zijn geworden. Taylor zwakt deze bewering af met zijn stelling dat we leven in een tijd waarin geloven in God niet meer vanzelfsprekend is en niet langer de veronderstelde basis van het maatschappelijk bestel. In de tijd van de Middeleeuwen was het vanzelfsprekend dat men in God geloofde, nu is het vanzelfsprekend dat men niet in God gelooft, zo stelt hij. De tweede constatering van hem is dat we leven in een zgn. postchristelijke tijd. Daarmee wordt niet bedoeld een samenleving zonder christenen, maar wel één waarin het christendom als machtspolitieke factor grotendeels is uitgewerkt. Het christendom is één van de vele religies in de samenleving geworden. Onlangs woonde ik in het historische academiegebouw van de universiteit in Utrecht waar in 1579 het verbond van de Unie van Utrecht en de Unie van Atrecht tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd gesloten - een jubileumbijeenkomst bij van het blad Wapenveld. Het thema van de dag was Geloven in een seculiere tijd. Hier sprak o.a. Professor Wells van de Amerikaanse Duke University over de plaats en de rol van het christendom in het hier en nu. Hij stelde dat de kerk in het verleden teveel als Goliath wilde zijn en invloed wilde uitoefenen op heel veel levensterreinen. Ze moet echter zijn als een David, die zonder harnas ten strijde trok tegen Goliath. Wells noemde de vroege kerk en de vervolgde kerk als voorbeelden voor de kerk in het Westen. De christelijke kerk moet niet teveel leunen op de staat, maar haar eigenheid in het navolgen van Jezus bewaren. Dit geldt eveneens voor het contact met de Islam. De dominerende rol van het christendom in het maatschappelijk bestel van het Westen is uitgespeeld. Dit in tegenstelling tot de Islam, waar kerk en staat nauw met elkaar zijn verweven en zelfs identiek aan elkaar zijn. Het is beter dat christenen hun eigen weg kiezen en aan moslims de goede waarden van het christelijk leven laten zien. Wells haalde in zijn verhaal het voorbeeld van een vliegtuigongeluk in 2009 in New York aan, waarbij de piloot zijn vliegtuig ongeschonden wist te laten landen op de rivier de Hudson. Toen men de piloot vroeg hoe hij dat voor elkaar kreeg, antwoordde hij dat aan zijn training te danken hebben: Zo moeten christenen ook getraind zijn om op het goede moment het goede te doen. Na deze hoofdinleiding vonden er vier discussiebijeenkomsten plaats over de plek en de vormgeving van het christelijk geloof in de samenleving. In een gespreksgroep waaraan ik deelnam en die handelde over het kerk-zijn in de grote stad (in dit geval Amsterdam) bleek mij, dat de kerk zich daar in de marge van de samenleving bevindt en er als een David in alle bescheidenheid en met veel creativiteit en doorzettingsvermogen moet opereren. Via huisbijeenkomsten met een lage drempel wordt gemotiveerd en op bescheiden schaal getracht mensen voor het evangelie te interesseren. Hier is de kerk in alle opzichten weer missionair! STEVEN KUIJT

7 Het werk van de Kerkrentmeesters Er bereikt ons nogal eens de vraag: wie zijn nu eigenlijk (ouderling-) kerkrentmeesters en wat doen zij? We zullen zo goed mogelijk proberen u te vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak: Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en fi nanciële voorwaarden voor het leven en werken in de gemeente door: - Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente; - Het zorg dragen voor de geldwerving; - Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; - Het beheren van de goederen van de gemeente; - Het verzorgen van het, in het beleidsplan en begroting geformuleerde, personeelsbeleid; - Het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; - Het fungeren als opdrachtgever van de kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; - Het bijhouden van de registers van de gemeente; - Het beheren van de archieven van de gemeente; - Het beheren van de verzekeringspolissen. De ouderling/kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad en hebben bij toerbeurt dienst. We hebben geschreven wat er zoal tot onze taak behoort en nu zullen we u onze verschillende deeltaakgroepen, dus de groepen die alle bovenstaande taken uitvoeren, met de desbetreffende mensen voorstellen. In deze editie van Kerkenwerk stellen wij u, het Dagelijks Bestuur (DB) en de notulist voor. Wat doen wij zoal: - De voorzitter, Erna Schreurs, leidt de vergaderingen van het College, bezoekt de vergaderingen van het Moderamen, Kleine Kerkenraad en de Grote Kerkenraad, onderhoudt contacten met de Diaconie en stuurt het kerkelijk bureau aan. - De secretaris, Anne Offereins, roept de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het college bijeen, stelt de agenda samen voor de vergaderingen en verzorgt de inkomende en uitgaande post. - De penningmeester, Jan Makkink, stelt jaarlijks, samen met de 2e penningmeester, de begroting en de jaarrekening op m.b.t. de fi nanciën waarvoor het College van Kerkrentmeesters de verantwoording draagt. - Het algemeen lid, Cees de With, is aan het DB toegevoegd vanwege een brede ervaring op tal van gebieden waarmee ook het College te maken heeft. Daarmee kunnen ook de bestuurlijke lasten beter worden verdeeld. Daarnaast is het algemeen lid nauw betrokken bij de PR van het College. Alle DB-leden schrijven van tijd tot tijd in Kerkenwerk om de gemeenteleden te informeren. - De notulist, Hans van Lochem, maakt de notulen van de collegevergaderingen en doet deze de secretaris toekomen zodat de secretaris deze kan verzenden aan de collegeleden. In een volgende afl evering van Kerkenwerk zullen we u de deeltaakgroepen voorstellen. Namens het College van Kerkrentmeesters, ERNA SCHREURS Staand v.l.n.r.: Jan Makkink, Cees de With. Zittend v.l.n.r.: Anne Offereins, Hans van Lochem (geen lid, notulist van de vergaderingen van het College), Erna Schreurs Synode PKN bespreekt de kerkordewijzigingen Op donderdag 16 september kwam de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in een extra vergadering bijeen om de voorgestelde wijzigingen in de Kerkorde van 2004 te bespreken. Destijds was besloten om de kerkorde na 5 jaar te evalueren op werkbaarheid en bruikbaarheid. In de afgelopen jaren is gebleken, dat het uit een oogpunt van doelmatigheid en praktijkervaring aanbeveling verdient deze kerkorde op een aantal punten bij te stellen. Door een evaluatiecommissie zijn nadat de Classes hierover zijn geraadpleegd een aantal aanbevelingen ingediend. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het afslanken van de Generale Synode, die nu 158 leden telt en gehalveerd zal worden, het afschaffen van de Algemene Classicale Vergaderingen en het oprekken van de termijn die ambtsdragers in kerkenraden mogen dienen tot maximaal twaalf jaar. Ook mogen ambtsdragers straks vijf in plaats van vier jaar lid van de Synode zijn. De Synode besloot de wijzigingsvoorstellen, die betrekking hebben op de ordinanties 1 tot en met 5, over te nemen. Die worden nu naar de 75 Classes gestuurd voor consideratie, waarna de Synode in april 2011 in tweede lezing over de kerkordewijzigingen moet besluiten. Vervolgens komen de wijzigingen, die betrekking hebben op de ordinanties 6 tot en met 10 aan de orde. In 2012 hoopt met het kerkordetraject af te ronden. S. KUIJT, 1E SCRIBA CLASSIS WINTERSWIJK Kinderen in de Knel kerst 2010 Hoop voor kinderen in de knel Kerst is een moment in het jaar dat we stilstaan bij de vrede in de wereld. Vrede die in sommige landen ver te zoeken is. De Colombiaanse Jainer heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij werd bedreigd en verminkt door gewelddadige, gewapende jeugdbendes. Kinderen groeien op met geweld Colombia lijdt al jaren onder aanhoudend geweld. De mensenrechten worden ernstig geschonden. Tien procent van de bevolking is in eigen land op de vlucht voor het confl ict tussen de linkse guerrilla (o.a. de FARC), de rechtse paramilitairen en de overheid. Geweld, moorden en ontvoeringen horen er bij het dagelijks leven. Kinderen groeien op met geweld. Een derde van de vluchtelingen zijn Colombianen van Afrikaanse afkomst. Er wordt geaasd op hun land, omdat ze in een vruchtbaar gebied wonen. Ze worden gediscrimineerd. Kinderen lopen groot risico te worden ontvoerd door de bendes, die hen willen inzetten in de strijd, vooral jongens tussen de twaalf en vijftien jaar. Jainer Jainer M. is een van de Afro-Colombiaanse jongeren op wie de bendes het hadden gemunt. Hij weigerde zich echter bij hen aan te sluiten. Dat Jainer zich niet liet intimideren, kwam hem duur te staan. Op een avond werd hij van straat geplukt en meegenomen. Toen Jainer weer wakker werd in het ziekenhuis, miste hij zijn rechterhand. Dat was het antwoord van de paramilitairen op zijn weigering. Na deze ingrijpende gebeurtenis vluchtte Jainer samen met zijn oom naar de sloppenwijken van Bogotá. Daar kon hij terecht bij organisatie Afrodes, waar Jainer geborgenheid vond en weer leerde om mensen te vertrouwen. Afrodes Afrodes werkt in Soacha, een sloppenstad die op de hellingen tegen de hoofdstad Bogotá is gebouwd. Jongeren worden er opgevangen en geholpen om een stabiele toekomst op te bouwen. Met allerlei culturele en educatieve activiteiten kunnen ze verwerken wat ze hebben meegemaakt en worden ze weerbaar tegen het geweld. Afrodes stimuleert kinderen om naar school te gaan en helpt hen met activiteiten op het gebied van dans, muziek en sport. Mede dankzij Afrodes vallen de jongeren niet ten prooi aan mensen die misbruik van ze willen maken, maar werken ze zelf aan een toekomst vol perspectief. Als Afrodes niet zou bestaan, zouden er veel meer slachtoffers door geweld vallen en zouden jongeren minder weerbaar zijn. Steun dit werk Jainer vond dankzij Afrodes geborgenheid en een toekomstperspectief. Met hulp van Afrodes kon hij zijn school afmaken. Inmiddels heeft hij zijn eigen winkel en kan hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Afrodes biedt hoop voor Afro-Colombiaanse kinderen in de knel. U kunt dit werk steunen via de kerstcollecte. Namens de ZWO, TINEKE DERKSEN voor al uw kopij en info 7

8 8 Kerkdiensten Winterswijk Zonnebrinkkerk zondag 14 november 8.45 uur ds. E. v. Gooswilligen uur ds. F. v. Keulen Aangepaste dienst (zie kolom 2) Geen kindernevendienst, wel oppas zondag 21 november voleindingszondag 8.45 uur ds. C. de Jonge uur jeugddienst. Voorganger: Corjan Matsinger. M.m.v. PGW-band zondag 28 november 1e advent 8.45 uur ds. B.W. Marsman, avondmaal M.m.v. de Zonnebrinkcantorij uur ds. C. de Jonge Leerdienst over Micha Met kindernevendienst en oppas zondag 5 december 2e advent 8.45 uur ds. C. de Jonge uur ds. F. v. Keulen m.m.v. PGW-band Met kindernevendienst en oppas Rondom de Zonnebrinkkerk Kindernevendienst zondag 28 november uur (leerdienst) zondag 5 december uur Kinderoppasdienst zondag 14 november uur (aangepaste dienst) Anita Jentink, Lieke Ruessink zondag 28 november uur (leerdienst) Carin Esselink, Inge Bekkers zondag 5 december uur Lia Eeltink, Christien van Ens, Simone ter Haar Autodienst Zonnebrinkkerk Inlichtingen mevr. J. Wassink, tel Giro Werelddiaconaat Giften kunnen gedaan worden op giro 456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding Bestemming werelddiaconaat en Lid PKN Winterswijk. voor al uw kopij en info Jacobskerk zondag 14 november uur ds. C. de Jonge zondag 21 november voleindingszondag uur ds. F. v. Keulen M.m.v. de Jacobscantorij zondag 28 november 1e advent uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Avondmaal zondag 5 december 2e advent uur ds. E. v. Gooswilligen Rondom de Jacobskerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld. Kinderoppasdienst Nijntje Elke zondagmorgen om uur in Den Angang, tenzij anders vermeld. zondag 14 november Inge Bekkers, Jolanda Hijink zondag 21 november Susan en Ezra te Paske zondag 28 november Greetje Kraan, Carolien Wilterdink zondag 5 december Wendy Rensen, Tjitske te Veldhuis Autodienst Jacobskerk Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink tel 'Houd vol!' Een aangepaste gezinsdienst over de profeet Haggaï en over ons. Dat is het thema van de uursdienst op 14 november in de Zonnebrinkkerk. De profeet Haggaï is geen bekend bijbelfi - guur. Dat maakt het des te uitdagender om zijn boodschap met ons te delen. Het zal een bijzondere dienst worden met een wel héél speciale preek. Janieke Mollenhorst zal verrassende muzikale noten doen klinken en niet alleen ter begeleiding van ons zingen. Leden van de Bijbelclub en In de kring zullen ook hun steentje bijdragen. We hopen dat niet alleen onze verstandelijk beperkte gemeenteleden en hun familie van de partij zijn, maar dat ze zich omringd en gedragen voelen door ons allen! U bent dus van harte welkom. FRANSIEN VAN KEULEN Andere diensten Verpleeghuis Pronsweide zondag 14 november uur mevr. G. Zemmelink zondag 21 november, voleinding uur ds. C. de Jonge m.m.v. Con Amore uur ds. F. Helder zondag 28 november, 1 e advent uur ds. E. v. Gooswiligen zondag 5 december, 2 e advent uur ds. J.H. Wassink-Pluimers uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Verzorgingshuizen Berkhof/Molenaar dinsdag 23 november uur ds. J.T. Parmentier dinsdag 7 december ds. H.J. Wassink Vredense Hof dinsdag 23 november uur ds. J.T. Parmentier dinsdag 7 december ds. H.J. Wassink Pelkwijk zaterdag 20 november uur ds. J.T. Parmentier zaterdag 4 december uur ds. H. Knol Wooncomplex Wamelink zaterdag 20 november uur ds. J.T. Parmentier zaterdag 4 december uur ds. H. Knol Buurtschappendienst Woold zondag 14 november uur ds. B.W. Marsman in de Harmienehoeve. Het thema luidt: Vol van hoop. Muzikale medewerking wordt verleend door de dames Lieverdink en Vreeman. Zondagsschool De Regenboog: uur in Den Angang Contactadres: Carla Duenk, tel Ik zie, ik zie... Advent is een tijd van verwachten. Wij kijken uit naar de geboorte van Jezus, naar de komst van het licht in de wereld. Lang geleden was er een profeet die ook uitkeek naar een goede toekomst. Hij heette Micha. Micha liet de mensen van zijn tijd zien wat er in de wereld aan de hand was. En hij legde uit dat er volgens hem een andere toekomst kon komen. De woorden van Micha hebben ook nu nog veel te zeggen. In de vier weken van Advent hopen we daar met de kindernevendienst iets van te ontdekken. ANNE -MIEKE, SUSAN EN RIANNE Mee-kerken in het SKB? Dat kan! Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk Elke werkdag om 9.00 uur een overdenking Op kanaal 8 Herfstextra's in de Jacobskerk In november is de kerk alleen op zaterdag van uur tot uur geopend. Daarna gaat de kerk pas weer open voor bezichtiging in mei Website: Afsluiting seizoen Traditiegetrouw sloten de Vrienden van de Jacobskerk het seizoen van de openstelling af met een concert bij kaarslicht. Dat gebeurde dit jaar met een uitvoering, die als motto meekreeg: 'Avonduur Avontuur'. Het duo Elske te Lindert (sopraan) en Wim Ruessink (orgel/piano) voerde een programma uit, waarin diverse stijlen vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden centraal stonden. De uitvoering van het muzikale programma, de prachtige akoestiek in het eeuwenoude kerkgebouw en de glanzende kroonluchters zorgden voor een sfeervolle gebeurtenis in de goed gevulde Jacobskerk. Na afl oop van het concert maakte de vakjury bij monde van Elisabet Nijhuis de prijswinnaars bekend van de fotowedstrijd: Romantiek in en om Winterswijk. De uitslag luidde: 1 e prijs: Annet Piek, Ollie Mölle bij de Gulle Waard 2 e prijs: Els van Hal, Moederliefde 3 e prijs: Aleid Dertien-te Voortwis, Romance in het Buskersbos De publieksprijs ging naar: Peter Rhebergen, Huize t Lempkamp. Hieronder een foto van organist Wim Ruessink en zangeres Elske te Lindert. De foto van de prijswinnaars vindt u op de pagina hiernaast. Musica Jacobi Foto: Bert Nijman Musica Jacobi Zaterdag 27 november uur Jacobskerk Muziek voor de Zondag uit m.m.v. Cantores Versicolores Zaterdag 4 december uur Jacobskerk Muziek voor de Zondag uit Swing Nicolaas (zie pag. 9 voor meer bijzonderheden) Protestantse Gemeente Winterswijk

9 Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB, Winterswijk tel.: fax: Openingstijden: alle werkdagen van tot uur. U kunt hier terecht voor: alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en kerkenwerk informatie over tarieven en het bespreken van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en concerten vragen betreffende de kerkelijke bijdragen bestellen van collectebonnen bespreken van de aangepaste stacaravan van de diaconie voor mindervaliden al uw overige vragen op kerkelijk gebied Zondagsbrief Kopij voor de zondagsbrief kunt u donderdags voor uur inleveren. Per Voor digitale ontvangst van de zondagsbrief kunt u zich aanmelden op via het kopje zondagsbrief. Senioren actief Bejaardenkring Dinsdag 16 november en dinsdag 30 november van uur tot uur in de Zonnebrinkkerk De Vrees Dinsdag 23 november van uur tot uur. Mevrouw Sonderlo en haar vriendin uit Aalten met liedjes en weetjes van vroeger en nu. Hey Music Kid! Op 25 december is het weer zover: een kerstviering om uur in de Zonnebrinkkerk! Net als vorige jaren zullen de Music Kidz er weer alles aan doen om de Kerstvreugde te verhogen! Doe jij ook weer mee? Of wil je voor de 1 e keer meedoen? Hartstikke leuk! Iedereen die een instrument kan bespelen is van harte welkom! Je moet al wel minimaal een jaar les op je instrument hebben gehad. Wil je liever zingen in het Music Kidz Koor? Dat kan ook! Het is geweldig leuk om in een koor te zingen en dan ook nog eens met het Music Kidz Orkest samen te werken! Als je mee wilt doen (maar ook voor vragen of leuke ideeën), mail dan naar Vermeld dan wel even of je in het koor wilt of welk instrument je bespeelt. Je krijgt dan vanzelf bericht over wanneer we gaan oefenen en wat we gaan spelen en zingen. Hopelijk tot mails! Muzikale groetjes, JANIEKE MOLLENHORST Weekenddiensten 13 en 14 november Ds. C. de Jonge, tel en 21 november Ds. F. v. Keulen, tel en 28 november Ds. B.W. Marsman, tel en 5 december Ds. E. v. Gooswilligen, tel Collecterooster zondag 14 november 1 diaconie 2 Kerk in Actie/Diaconaat Kinderen in asielzoekerscentra hebben geen onbezorgde jeugd. Ze wonen te klein en onveilig en moeten vaak verhuizen. Kerk in Actie vindt het belangrijk dat ook deze kinderen de ruimte krijgen om kind te zijn. Meedoen maakt vrolijk. De Stichting ter bevordering van De Vrolijkheid geeft deze kinderen afl eiding met allerlei creatieve activiteiten. zondag 21 oktober 1 kerk 2 kerk zondag 28 november 1 diaconie 2 orgelfonds zondag 5 december 1 kerk 2 Prot. Kerk; Missionair werk Hoop op een kerk in de buurt In dorpen is het vaak nog een vertrouwd beeld: de kerk staat midden in het dorp, je kunt er niet omheen. In veel wijken van grote steden is dat wel anders: de kerk is er vaak verdwenen. En in nieuwbouwwijken is vaak (nog) geen kerk. Een kerk in de buurt is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend. Missionair Werk en Kerkgroei wil daar wat aan doen. De komende jaren worden daarom zes pioniersplekken in het leven geroepen op plaatsen waar nog geen kerk is of waar de kerk verdwenen is. Wij verwelkomen... Vanuit Gouda: De heer S. de Vries, Corleseweg 55, 7119 AA, Winterswijk Corle. Wij hopen, dat hij zich spoedig thuis zal voelen in Winterswijk en zeker ook in onze kerkelijke gemeente. Lezing over normen en waarden. Op maandagavond 22 november komt pastor Tankink uit Keijenborg spreken over: Normen en waarden in deze samenleving. De avond begint om uur in de grote zaal van de Zonnebrinkkerk. Gasten zijn van harte welkom. IRENE GROTENHUIS Musica Jacobi bruist in de advent In de advent is er al jarenlang Muziek voor de zondag uit. De serie maakt deel uit van Musica Jacobi en heeft plaats op de zaterdagnamiddagen van de advent. De toegang is als altijd vrij. Wel is er een collecte bij de uitgang. Zaterdag 27 november om uur gaan we terug in de tijd met Cantores Versicolores o.l.v. Dineke de Roo. Dit mannenensemble zingt Byzantijnse, Slavisch-orthodoxe gezangen die passen bij de advent. Sonore mannenzang gedijt bijzonder goed in de Jacobskerk. Muziek en gebouw vullen elkaar daarbij prachtig aan. Een week later, 4 december om uur, zullen er Sint Nicolaasliedjes worden gespeeld en gezongen. Opzet is dat de lied- jes rond de goedheiligman swingen. Laat u aan de vooravond van het heerlijk avondje verrassen door Swing Nicolaas! Zaterdag 11 december om uur zingt de Zonnebrinkcantorij het kerstora- torium Als appelbloesem in de winter van Marijke de Bruijne. Het is een intrigerend eigentijds liturgisch werk dat enkele jaren geleden is ontstaan in de Pepergasthuis- kerk te Groningen. Een collectief van mu- sici zette de woorden van De Bruijne op toon. Ook is er een grote rol voor samen- zang. Voorafgaand aan de uitvoering van het oratorium zullen we die liederen even sa- men oefenen. De laatste Muziek voor de zondag uit is op zaterdag 18 december, ook om uur.. Die dag repeteert een ééndagskoor een speciaal programma met Christmas Carols en andere Engelse kerstmuziek. Het projectkoor OAZE heeft inmiddels veel er- Protestantse Gemeente varing Winterswijk opgedaan met dit repertoire en de- ze werkwijze. Janieke Mollenhorst en Wim Ruessink zorgen voor de muzikale leiding en begeleiding. Musica Jacobi Amnesty International Op dinsdag 30 november geeft de werkgroep Amnesty International u weer de gelegenheid om een petitie te tekenen in de bibliotheek van tot uur. Gegevens over de personen voor wie de handtekeningactie wordt gehouden, zullen worden gepubliceerd in de Weekkrant. Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met uw predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit feestelijk gebeuren. Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad het liefst slechts één fotograaf aan het werk. Er is een professioneel fotograaf bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto s te verzorgen: neem contact op met Cees F. de With via of telefonisch via nummer Zwerven over de Veluwe De activiteitenwerkgroep van de PCOB afdeling Winterswijk heeft Rien Mouw uit Doornspijk uitgenodigd om op woensdag 17 november op de ledenmiddag te komen met een uniek diaklankbeeld over de Veluwe. Deze ledenmiddag is van uur tot uur in Zalencentrum Wamelink, Wooldseweg. Gasten zijn van harte welkom. De werkgroep zorgt elke derde woensdag van de maand voor een ontspannende of educatieve middag. Prijswinnaars fotowedstrijd Zie pag. 8 Afsluiting seizoen voor meer bijzonderheden. DINY LAMERS -HIJINK Foto: Bert Nijman 9

10 Misterweg EN Winterswijk Een passend afscheid van uw dierbare, met veel persoonlijke aandacht. De betrokken Dag en Nacht bereikbaar Hogestraat Uitvaartverzekering medewerkers van GUV begeleiden u daarbij. Wij staan dag en nacht voor u klaar! 21 Uitvaartverzorging Ook als de overledene elders, bijvoorbeeld bij Dela of Monuta een verzekering heeft, Aalten Crematorium blijft GUV de beste en de goedkoopste keus. Wij verzorgen voor u ook de Tel: uitkering van deze verzekeraars. GUV helpt. Bel GUV! GUV is de nieuwe naam van Balinkes Uitvaartverzorging het leven is in de gedachte Voltaire De Corbeel Natuursteen Snelliusstraat LD Winterswijk Telefoon: Telefax: Internet: -Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen ongeacht levensovertuiging of religie. -Voor al onze diensten kunt u vooraf prijsopgave krijgen. - Waar afscheid nemen echt mogelijk is Xandra Wolterink Freek Verheijen Marijke Don Gerard te Roller Willy van Eerden Etienne Icking Rita ter Bogt Henk-Jan Harbers Installatietechniek Innovatief in Techniek, Ouderwets in vakmanschap Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-, elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties. Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella. NCIB STICHTING NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD hèt adres voor evangelische boeken en muziek! Dag en nacht bereikbaar Rondweg-Zuid 91 Winterswijk tel DE FAKKEL (lokaal tarief) Ook kunt u ons bezoeken op onze website: GUV_Kerkenwerk _ 260x62.indd :46:09 d d In k M k A N m d G b g w jo J Z d go Ik m u m gi Ik b ro h Kloetenseweg 49 Winterswijk Tel Misterweg 65 Winterswijk Tel Willinkstraat 2 Winterswijk Tel tijd voor jezelf Retraite en bezinning: Wandelen Kapel-momenten Eigen kamer Vol-pension dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig heeft. bel Monuta Weeninkpad 49, Winterswijk 10 Adverteren in Adverteren in Kerkenwerk? Kerkenwerk is natuurlijk professioneel circa lezers bereiken zinvol! kerkelijk Winterswijk grotendeels binnen uw bereik omzet in economisch moeilijke Voor nadere tijden informatie Uw advertentie kan hier staan over als adverteren u nu belt! in Kerkenwerk kunt u en naar: Wim Bosma Fa. Timmermans & Mulder Misterade 36 - Winterswijk - Tel / BLOEMENSPECIAALZAAK De fleurigste zaak van Winterswijk!! Uw installatiespecialist. Ambachtsstraat DW Winterswijk Telefoon (0543) Fabriekstraat AP Doetinchem Telefoon (0314)

11 Als de dood voor het leven... (deel 4: Zelfbeschikking) En nu kom ik bij de dood. Want die taak kan voltooid zijn. Er is gedaan wat moest gedaan. De geest - je zelf - is niet meer gebonden aan die taak waar het lichaam voor nodig was en maakt zich los. Onthechting dus. En in de vrijheid tot sterven die dan ontstaat, kan het stoffelijk leven te lang gaan duren. Dat is precies wat ik ervaar. Mijn leven is voltooid. ( ) Het gaat hier om het laatste en tegelijk het meest eigene, tere, intieme besluit dat een mens kan nemen: dat over zijn bloedeigen, materiële leven. Vrijheid te leven reikt tot in het sterven. Mensen moeten elkaar het licht in de ogen gunnen, ook als iemand de ogen voorgoed wil sluiten. (Uit interview met Marten Toonder, 90 jaar) Individualisering In onze huidige samenleving is er de tendens naar volstrekte individualisering: ieder mens mag naar eigen goeddunken zelf beslissen over eigen leven en dood. Deze zelfbeschikking is de uiterste vorm van menselijke vrijheid. De verbondenheid met en verantwoordelijkheid tegenover anderen en/of tegenover God speelt dan geen rol meer. Dit uitgangspunt is zeker het overwegen waard, maar niet onaantastbaar. Het individualisme heeft ons veel goeds gebracht: veel onvrijheid, bemoeizucht en sociale controle is uit onze samenleving verdwenen. Er is meer ruimte voor individuele rechten, voor zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid. Maar individualisme kan ook doorslaan. Elk mens is immers verbonden met anderen. We leven allemaal in netwerken van familie, vrienden, de buurt, etc. Hoe klein de kring om ons heen ook Maar in het vorige nummer van Kerkenwerk stuitte ik op een probleem: wat zijn katekers en markolvers (of markollers volgens mijn buurman, uit Eibergen geboortig)? De Dikke Van Dalen bracht, samen met de natuur, het antwoord op het eerste raadsel, want terwijl ik in het woordenboek las: kateker eekhoorn sprong (geworden) is, we staan nooit los van anderen. Als een oudere zegt klaar te zijn met het leven en de wens heeft het leven te beeindigen, worden ook de mensen om hem of haar heen bij dat verlangen betrokken. Het stelt de omstanders allereerst voor de vraag of ze genoeg doen om het leven van de oudere te verlichten en zinvol te maken. Hóe beschik ik over mijn leven? Het voorstel van de actiegroep Uit vrije wil sluit mooi aan bij de moderne autonomiegedachte van het individu. Daarin wordt het leven opgevat als een vorm van bezit, waarover ieder mens vrijelijk zelf mag beschikken. Dit individualisme berust op wankele fi losofi sche gronden. We mogen het leven niet zomaar als ons eigendom beschouwen, en zélfs als we dit wel doen, is dat nog geen vrijbrief om er naar believen over te beschikken. Met ons bezit mogen we allang niet meer zomaar doen wat we willen. Een huisjesmelker heeft bv. tot zijn schande moeten ontdekken dat krakers de leegstand aanklaagden. Ook particulier eigendom heeft zijn sociale kant. Zelfbeschikking als recht op ik doe ermee wat alleen ik zelf wil is in mijn ogen een vorm van doorgeschoten individualisme. Van katekers en markolvers Ik geniet al een poosje van de prachtige manier waarop Erica Hijink de berichten voor het Ouderenpastoraat verzorgt. Daarin duiken regelmatig beschouwende zinnen op die je even halt doen houden bij de tekst. Vaak spreekt daar verbondenheid met de natuur uit en dan heb je mij te pakken. er één op onze tuintafel om wat hazelnoten op te halen. Ik pakte mijn fototoestel en toen vluchtte het beestje, geschrokken van mijn beweging, een boom in. Aan de stam hield hij even halt om speurend rond te kijken en dat gaf voldoende tijd om hem te fotograferen. Niet helemaal scherp, maar wel onze eigentuin-kateker! Voor de markolver moest ik langer mijn best doen, maar daar ben ik ook uit inmiddels: dat is de Vlaamse gaai. Prachtige, kleurige vogel. Komt ook wel eens hazelnoten ophalen, maar is tot nu toe te schuw om hem te verschalken met de camera. Gelukkig biedt Google een mooie foto. Katekers en markolvers (markollers), weer wat geleerd! Zelfbeschikking kan ook een andere lading hebben. Want het kan betekenen: de situatie aanvaarden als mijn leven en er zoveel mogelijk iets van maken binnen de mogelijkheden die mij resten. Dat is niet: er zo gauw mogelijk een eind aan maken. Soms brengen mensen dit onder woorden. Een antwoord als: ik kan niet veel meer, maar ik kan nog wel voor anderen bidden geeft aan dat mensen hun leven sturen en op een ándere manier regisseren en er zin aan geven. Natuurlijk kunnen we daar geen algemene wet van maken, alsof iedereen zijn beperkingen moet aanvaarden en er iets goeds van maken. Maar toch zegt het wel wat over mensen. De één is bereid om te proberen er toch iets van te maken, een ander kan of wil het niet (meer). Wie beschikt over mijn leven? Bij zelfbeschikking staat het zelf in drie verschillende relaties. a. Zelfbeschikking kan staan tegenover beschikking door God. Zou Hij mij vergeten? is een reactie van een mens die het leven genoeg vindt, maar het tijdstip van de dood aan God overlaat. b. Maar zelfbeschikking hóeft niet tegenover beschikking door God te staan. Het zelf kan ook staan tegenover anderen met hun macht en mogelijkheden. Een uitspraak als ze gaan maar door met behandelen zegt iets over de grote medische macht van artsen. c. Bij zelfbeschikking kan het ook gaan over de relatie tot jezelf en je eigen lichaam. Het kan gaan over het lichaam dat maar doorgaat, terwijl de geest van de mens het al mooi genoeg heeft gevonden. In bovenstaand citaat geeft Marten Toonder aan dat zijn lichaam en geest niet synchroon lopen. Zelfbeschikking is soms een misleidende term. Want de actiegroep Uit vrije wil stelt voor om de wet op hulp bij zelfdoding te verruimen: zelfdoding met hulp van anderen moet mogelijk worden. Dan zijn er meerderen in het spel dan het zelf alleen. Dat vraagt nieuwe hulpverleners die bereid zijn om het leven van een ánder te (helpen) beëindigen. De wrange vraag is wie zich geroepen weet tot dit zegenrijke werk. Eekhoorn met gouden staart als roer en als vleugel kiest hij zeker zijn weg van boom naar boom als lopend door de lucht speurend naar voedsel voor tijden van schaarste HENK VIS Risico s De al eerder genoemde Gerbert van Loenen ziet ook risico s bij het spreken over zelfbeschikking. Als een mens zelf mag beschikken over leven en sterven en zelf de grens aangeeft, is de kans groot dat hij ook over anderen gaat oordelen dat die beter dood zouden kunnen zijn. Slaat het oordeel over wat je zelf onder geen beding zou willen om in een mening over wat anderen niet zouden moeten willen? ( ) Heeft het denken over voltooid leven, waarbij mensen over hun eigen levenseinde mogen beschikken, onbedoeld ook invloed gekregen op besluiten over andermans leven? ( ) Door te oordelen over een waardig levenseinde oordeel je tegelijk over degene die een natuurlijke dood wil sterven als onwaardig. Zo wordt zelfbeschikking al gauw tot een oordeel over anderen. Waar komt het kwaad vandaan? FRANSIEN VAN KEULEN Dominee Bert van Veluw (IJsselmuiden) presenteert zijn nieuwste boek Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad aan synodescriba dr. Arjan Plaisier. Een eerste reactie op het boek wordt tijdens de bijeenkomst gegeven door de dichter dr. André Troost uit Heusden, de fi losoof prof. dr. René van Woudenberg (Vrije Universiteit Amsterdam) en systematisch theoloog dr. Guus Labooy. Datum: zaterdag 20 november. Tijd: uur. Plaats: De Hoeksteen te IJsselmuiden. Meer informatie en aanmelden voor 18 november bij: Pioniersdominee Rob Visser bij IKON Zondag 26 december 2010 Op Tweede kerstdag is ds. Rob Visser te gast in het IKON-programma 'Het Vermoeden'. Visser werd als Apeldoorns predikant bekend na het drama op Koninginnedag Hij zette de deuren van de Grote Kerk open voor iedereen die troost nodig had. In september begon hij aan een pioniersfunctie: de vorming van een nieuwe gemeente op het gloednieuwe Amsterdamse IJburg, in opdracht van de Protestantse Kerk. Visser noemt zichzelf een pluraal denkend mens. Ik geloof in een God die zich op alle mogelijke manieren manifesteert. Ik heb niks met dogma s. Ik houd van een open kerk, zonder enige grenzen. In Het Vermoeden ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit diverse religieuze tradities en praat met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. Uitzending: IKON-televisie, Nederland 2, uur. BR O N : KE R K B U L L E T I N 11

12 Laatste zondag van het kerkelijk jaar In de beide morgendiensten op 21 november noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zo willen wij de mensen die ons voorgingen in leven en in sterven gedenken en in herinnering houden. Maar dat niet alleen. In Gods licht We willen ook Góds licht laten schijnen over hun en ons leven en sterven. En dat komt tot uiting in de namen die aan deze zondag gegeven zijn. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt Voleindingszondag, zondag Christus Koning of Eeuwigheidszondag genoemd. Deze namen onthullen iets van de betekenis van deze zondag. Ze vertellen ons over het doel en het kader van ons gedenken. In de diensten gaat het namelijk niet in de eerste plaats om ons mensen - levenden of doden, hoe belangrijk ook - maar om God. De Eeuwige heeft ons een toekomst toegezegd. En wat voor één! De toekomst van God God belooft ons een toekomst waarin de wereld tot voleinding, voltooiing komt. Een toekomst waarin Christus Koning is. Een toekomst die eeuwigheidswaarde heeft. Onze wereld is immers niet áf zolang er dood en verderf worden gezaaid. En wij zijn ook nog niet áf zolang we langs God en elkaar heen leven, zolang we haat en nijd, pijn en verdriet zaaien. Onderweg naar die toekomst verliezen we mensen aan de dood. Het sterven van een naaste kan ons leven op z n kop zetten en ons eindeloos doen vragen. Maar met al ons verdriet en gemis blijven we onderweg in een eeuwenlange mensenstoet naar Gods doel: Zijn Koninkrijk. Bij God heeft niet de dood, maar het leven het laatste woord. In de opstanding van Jezus zien we al even een glimp van die toekomst. En Hij vergeet daarbij ook hen die ons voorgingen niet. Daarom roepen ook wij onze doden in herinneringen wakker. Welke namen? We noemen de namen van hen die in de periode van 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2010 zijn overleden. Dat is wel niet precies het afgelopen kerkelijk jaar, maar daarmee proberen wij te voorkomen dat mensen die nog volop bezig zijn om zelf in het reine te komen met de dood van hun geliefde, al na enkele weken of zelfs dagen een uitnodiging ontvangen om in het midden van de gemeente haar of zijn naam te gedenken. Elk jaar komen er weer vragen over de namen die wel of niet genoemd worden. Daarom vermeld ik opnieuw de richtlijn die wij hanteren. Eigenlijk is die zeer eenvoudig: wij noemen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de namen van allen bij wier sterven wij als kerkelijke gemeente betrokken waren. Het blijkt namelijk ondoenlijk om alle namen te achterhalen van gemeenteleden die zijn overleden zonder dat wij als kerk daarbij betrokken werden. Natuurlijk kunnen we mensen vergeten zijn. Dat is heel spijtig en absoluut niet onze bedoeling, maar het blijft mensenwerk. Daarom willen we u vragen om mee te kijken of alle namen juist zijn weergegeven en of wij niemand vergeten zijn (graag even bericht aan het Kerkelijk Bureau, tel of aan uw sectiepredikant). Uitnodiging Voor de nabestaanden kan het extra belangrijk zijn om één van deze diensten bij te wonen. Vandaar dat wij hen persoonlijk een uitnodiging sturen op het contactadres dat na het overlijden werd opgegeven. Maar deze diensten zijn niet alleen voor hen bestemd. U allen en ieder die met ons mee wil gedenken wordt bepaald bij onze sterfelijkheid en mag op deze zondag Gods eeuwige trouw en goedheid vieren. Daarom steken wij na het noemen van de namen ook een kaars aan zonder een speciale naam te noemen. Voor die geliefden, van wie u afscheid moest nemen - kort of lang geleden, binnen of buiten de gemeente - waarvan de namen ongenoemd blijven, maar waaraan u die zondag ook denkt en die u mist. Om dezelfde reden is er voor, tijdens of na de dienst in de Jacobskerk ook gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken in het stiltecentrum, als een symbool van Gods licht dat eens en voorgoed alle duisternis zal verdrijven. We hopen in deze diensten onze verbondenheid met God en met elkaar te ervaren. DS. FRANSIEN VAN KEULEN Soms ik mis je wat moet ik toch zonder jou het huis is stil de eettafel eenzaam het bed leeg en veel te groot het brood is smakeloos de wijn maakt mijn tanden slee ik mis je waar is je geur verwassen uit je kleding die leeg in de kast hangt ik mis je je stem je lach je aanraking je stilte ik mis je mijn vanzelfsprekende tegenover soms ervaar ik je weer als ik mijn ogen sluit en mij neerleg in armen die vertrouwen heten HEN K VIS De weg is soms eenzaam, maar biedt ook kansen om anderen te ontmoeten Foto: Henk Vis 12

13 Zij die ons voorgingen - overleden gemeenteleden in 2009 en 2010 Overlijdensdatum Naam Johanna Lammers - Meenink Johanna Berendina Beusink - Berenschot Theodora Willemina Wassink - Heesen Geertje van den Berg - Bloemendal Aaltje Gerredina Goossen - den Engelsen Gerda Johanna ten Damme - Stemerdink Aleida de Ruiter - Breunis Gerrit Jan Nijenhuis Aleida Theodora Abbink - Boomkamp Jan Hendrik Bent Bernard Willem Harmelink Evert Jan Dimmendaal Hendrik Johan van Rijssen Alberta Willemina Huiskamp - Bemers Fennigjen van Staalduinen - Mulder Johanna Willemine Harmelink - Boers Evert Jan Vrieze Johanna Berendina Lammers - Hogeslag Bernard Anton Sloetjes Gerda Fredrika Meerdinkveldboom - Heijnen Gerard Joan te Roller Fredrik Willem Wiggers Jan Assink Gerharda Wilhelmina Gijsbers-te Hennepe Gesiena Geertruida Johanna Konings - Colstee Gesiena Willemina Zweers - Hesselink Hendrika Johanna Sinke - Jentink Derk Lambertus te Mebel Maria Aleida ten Damme - te Kortschot Jan Willem Slotboom Grietje Hoekstra-Pluister Hendrik Willem te Selle Dirkje Dilia Saathof - Bakker Johannes Hendrikus Duenk Gesiena Berendina Bruntink - Roerdinkholder Willy ten Pas - Beijers Aleida Christina Lammers - te Winkel Frederika Cornelia Wilhelmina Houweling - Simonis Karel Klomp Willemina Hendrika van de Kempe - Schreurs Dina Jacoba de Vries - van Nijkerken Gesina Berendina Samberg - Nijman Jan Hendrik Sikkink Johannes Hendrikus Duenk Dora Hendrika Bennink - Hijink Johan Wevers Janna Elisabeth Vervelde - Kortschot Alex Wevers Jan Hendrik Wensink Gerhard Johan te Winkel Willemina Berendina Wibbels - Vruggink Bertus Willem Nijland Gesiena Hendrika Oonk - Hijink Margina Geertruida Brusse - Wieten Janna Gesiena ten Damme - ten Dolle Johan Gerrit te Hofste Janna Willemina te Kulve - Stemerdink Janna Geertruid Stemerdink - Toebes Herman Jan Schreurs Hendrika Johanna Heinen - Abrahams Johan Lubertus Nijenhuis Overlijdensdatum Naam Hermien Bernarda Stortelers - Stemerdink Johan Gerrit Slotboom Gerrit Hendrik Grevink Gerrit Albert Bruntink Jan Willem Kolstee Arend Jan Vreeman Gesina Berendina Esselink - Stemerdink Lambertus Scholten Berendina Hendrika Sloetjes - te Winkel Mina Hendrika Christina Rooks - Willemsen Albertus Grevink Johanna Wilhelmina Nijland - Schreurs Gerrit Jan te Brummelstroete Hendrika Willemina Aleida Stemerdink - Anneveldt Johanna Harmina Gesiena Wilterdink - Oonk Gerrit Jan Schepers Elisabeth Tieleman - Hoffman Gerrit Jan Droppers Aaltjen Christina Boeijink - Dieperink Jan Bengevoord Janna Aleida van de Graaf - Ros Gerhard Hendrik Maas Jan Hendrik ten Dolle Berendina Johanna Roerdink - Wiggers Johanna Hendrika Heijnen Gesiena Willemina Onnink - Simmelink Gerrit Johan Wamelink Gesiena Wilhelmina Schreurs - Beusink Johanna Catharina Hendrika Droppers - te Winkel Egbert Willem Hofsté Hendrik Bernard Bruntink Janna Berendina Aleida Willemsen - Grevers Willemina Assink - Wiggers Hendrika Aleida ter Heurne - Boom Geertruida Berendina te Winkel - Sloetjes Jan Hendrik Hijink Johanna Wilhelmina Pampiermole - Voltman Willemina Kruisselbrink Berendina Berenschot - Simmelink Geertje Catharina Kremer - Morssink Hendrik Willem Naaldenberg Jan Derk Nijenhuis Jan Hendrik Ligterink Johanna Elisabeth Droppers - Sellink Gerrit Jan Sloetjes Bernard Wassink Johanna Geertruida Heesen Johanna Jansen - te Kolste Berendina Wikkerink - Droppers Hendrik Jan ten Dolle Hendrik Derksen Jan Willem Heesen Jan Derk Sellink Dora Antoinetta Talen - Dondergoor Bernard Hendrik Deunk Gerrit Jan te Strake Dora Johanna Oonk - Weerkamp Jan van Eck Hermina te Selle - Leemkuil Catharina Posthumus - de Vries Foto: Henk Vis 13

14 Gelukkig de mens <<kopbalk oranje D>> dat wie onderligt overeind komt, Matt. 5:1-11 en Psalm 1:1-2 - Naardense Bijbel en Karel Eykman - NBV Als Jezus de mensenmassa ziet, gaat hij de berg op. Daar gaat hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. - Gelukkig de armen van geest Ja, jij daar bedoel ik, het gaat om jou. Jij die het bij god niet meer weet, jij die niks hebt in te brengen en met lege handen staat tegenover al het gebral dat je overvalt. Jij zal nog van je laten horen, jazeker, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig die treuren Ook jou bedoel ik, het draait om jou. Jij die er aan onderdoor gaat dat de ellende maar doorgaat, jij die eraan kapot gaat dat mensen kapot gaan. Jij vindt troost in wat gaat komen, zeker weten, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig de zachtmoedigen En dan jij bedoel ik, jij mag er zijn. Jij die het allemaal over je heen krijgt die geen kant meer op kan, vastgezet in de hoek waar ze trappen, waar de klappen vallen. Jij verdient je plek op aarde dus hou vol, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid Evengoed jij bedoel ik, jij hoort er bij. Als je lijdt onder het onrecht jou aangedaan, als je de klos bent van brutale botheid. Jij durft nog te verlangen jij weet wat het is te hunkeren naar waarachtigheid. De tijd komt waarin jij tot je recht komt. Let op mijn woorden, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig de barmhartigen Maar nu jij, bedoel ik, van jou moet het komen als jij je aantrekt wat arme drommels treft, als jij de kant kiest van kwetsbare kinderen, als jij wordt bewogen door mededogen, als jij ze ziet staan, staan ze niet meer alleen. God staat jou bij en dat zal je weten. Alvast gefeliciteerd. - Gelukkig de reinen van hart Dan kom jij, ja jou bedoel ik. Zoals jij zouden er meer moeten zijn op zoek naar waar het om gaat. Geen mens houdt je af van de weg die jij koos. Alle fl auwekul die jou wil tegenhouden kap je af met je koppige kop. Wat God voor ogen heeft zal je zelf zien. Bravo, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig de vredestichters Kom op jij, jou bedoel ik. Hij neemt het woord en onderwijst hen Jij laat niet alles over je kant gaan alleen om de lieve vrede te bewaren. Nee, jij zal tegen beter weten in vechten en oorlog verklaren aan de oorlog tot op het laatst de haat vernietigd is. Zo zal het gaan, dus ga in vrede. Ga zo door, alvast gefeliciteerd. - Gelukkig de vervolgden Ten slotte jullie, ja jullie allemaal bedoel ik. Jullie krijgen het hard te verduren jullie krijgen het voor je kiezen als je op wilt komen voor mensen Tekening: Kees de Kort om je heen. Geloof me, jullie tijd zal komen de gouden tijden van vrede en recht niet hoog in de hemel maar hier op de begane grond van de aarde. Van harte gefeliciteerd. Gelukkig is de mens die niet te rade gaat bij goddeloosheid, geen voet zet op de wegen van het kwaad. Die mens is een boom, geplant aan levend water. Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek/Liemers Wat is IKA? IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN-kerken in de Achterhoek en Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk mindervalide mensen, al of niet samen met hun partner. Waarom IKA vakantieweken? Om u een vakantie te bieden waarin u met mensen uit uw eigen regio, in een ongedwongen gemoedelijke sfeer, een week hartelijk kunt genieten. Waar gaan we naar toe in 2011? We organiseren drie weken waaruit u kunt kiezen: - Ommen, Het Laarhuis, za. 7 mei t/m za. 14 mei 2011 Leiding: Annelies Westerveld - Doorn, F.D. Roosevelthuis, za. 21 mei t/m za. 28 mei 2011 Leiding: Jenny te Brake - Ommen, Het Laarhuis, za. 4 juni t/m vr. 10 juni 2011 Leiding: Hermien Hinkamp (voorheen Ben te Brake) Wat doen we daar? De weken hebben altijd van zaterdag tot zaterdag gelopen. In 2011 gaat er één groep van zaterdag tot vrijdag, dit op verzoek van vrijwilligers en enkele gasten uit deze groep. Dit is de week van 4 juni t/m 10 juni We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. In deze week is een kerkdienst en een Avondmaalsviering opgenomen. Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneelof dansverenigingen, zijn er soms speldagen en wordt met de bus een uitstapje gemaakt. Regelmatig staan vrijwilligers klaar om de rolstoelen te duwen om een wandeling te maken. Is er verzorging/verpleging aanwezig? Alle vakantieverblijven zijn volledig aangepast voor de verzorging van mindervalide mensen. In alle weken is voldoende deskundige verpleging aanwezig. Wie gaan er mee? Behalve de ± 45 gasten die per week meekunnen, gaan er ca. 25 vrijwilligers mee, waaronder een pastoraal medewerker, verpleegkundigen/verzorgenden en een aantal mensen voor de huishoudelijke dienst. Wie zorgt voor het vervoer? Het vervoer naar en van uw vakantieverblijf moet u zelf regelen. In veel gevallen stelt ook de plaatselijke diaconie vervoer beschikbaar. Informeer bij uw contactpersoon. Wat heb ik verder nodig? Als u beschikt over een rolstoel, neemt u die mee, anders moet u er één lenen bij de Thuiszorgwinkel. Iedereen dient over een rolstoel te beschikken. Als u het nodig hebt, zorg dan voor voldoende incontinentiemateriaal. Wat zijn de kosten? De kosten zijn in 2011 voor gasten die lid zijn van een PKN-kerk en boeken via de plaatselijke diaconie: - voor alleenstaande: 450,= - voor echtparen: 800,= Particuliere gasten, voor zo ver er plaats is: - voor alleenstaande: 600,= - voor echtparen: 1.000,= Voor gasten die voor de week kiezen met 1 dag korter, zal dit in mindering worden gebracht. De kosten zijn inclusief volpension en alle activiteiten. Bij annulering binnen 14 dagen voor het begin van een vakantie wordt 50,= in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen 100,=. Boekingen Uitsluitend via het aanmeldformulier, dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts. Aanmeldingen moeten voor 15 februari 2011 binnen zijn. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. Formulieren zijn verkrijgbaar via uw contactpersoon. CO N TA C TA D R E S : ME V R. A. SC H O N E W I L L E T E L. (0543) Hayo Boerema in Dinxperlo Op zaterdag 20 november zal Hayo Boerema een concert geven in de Dorpskerk of Liboriuskerk in Dinxperlo. We zijn er trots op dat het mooie Naber-orgel bespeeld zal worden door zo n bekende organist. Hayo is in deze regio uiteraard bekend als oud-organist van de Jacobskerk in Winterswijk. Nationaal en internationaal is hij intussen bekend als de organist van de Laurenskerk in Rotterdam en bovendien als vertolker van het grote Franse en Duitse orgelrepertoire en als geweldige improvisator. Hayo maakte al verschillende cd s en won gerenommeerde improvisatiecursussen. In Dinxperlo zal Hayo een programma brengen met werken van Johann Sebastian Bach en tijdgenoten. Natuurlijk trakteert hij ons ook op een improvisatie. Bedenkt u een mooi thema, dan zal Hayo daarover improviseren. Vast en zeker een concert dat zeer de moeite waard zal zijn. Hopelijk bent u met velen van de partij op zaterdagavond 20 november in de Dorpskerk in Dinxperlo. De toegang is 8,= (inclusief een kopje koffie of thee na a fl o o p ). ELSKE TE LINDERT 14

15 In memoriam Dora Johanna Oonk-Weerkamp Op vrijdag 8 oktober 2010 overleed Annie Oonk-Weerkamp in Pronsweide, waar ze bijna een jaar woonde. Annie is geboren en getogen in Brinkheurne, maar verhuisde met haar trouwen naar Meddo. Daar hadden zij en haar man de smederij en de pomp met winkel, waar zij zich met liefde en bijzonder actief voor ingezet heeft. De prominente plek in het dorp zorgde ervoor dat Annie een bekende vrouw was voor bijna iedereen in Meddo, die haar allemaal gekend hebben als Annie van de smid. Het laatste jaar was moeilijk - ze leed aan beginnende dementie. Haar kinderen en kleinkinderen zullen in haar een vrouw missen die altijd en met hart en ziel voor de zaak gewerkt heeft, maar natuurlijk vooral als moeder en oma. Annie Oonk mocht 77 jaar oud worden. Bij het afscheid op donderdag 14 oktober in de aula van crematorium Berkenhove herdachten we haar betekenis in het leven van wie haar liefhebben en in het gebed brachten we de dankbaarheid onder woorden voor alles wat ze in haar leven uit Gods handen heeft mogen ontvangen. We wensen haar man Wim, haar dochter Ina met haar gezin en haar zoon Jan die nu op de zaak werkt, heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies. E. VAN GOOSWILLIGEN Jan van Eck In de ochtend van zaterdag 9 oktober overleed Jan van Eck op de leeftijd van 72 jaar. Jarenlang zorgde zijn longziekte dat het bergafwaarts met hem ging. Ondanks dat was hij een knokker om zo normaal mogelijk door te gaan met zijn leven. Met velen had hij contact en hij was graag onder de mensen. Geboren in Utrecht was Jan vanaf jaar lang directeur van de Rabobank in Winterswijk. Daarnaast vervulde hij vele functies in de maatschappij en in de wereld van ondernemers. Daarbij zocht hij de mensen het liefst met zijn fi ets op, want fi etsen was voor hem en Adri een liefhebberij. Adri moet haar man nu missen, evenals hun kinderen en kleinkinderen hun vader en opa. Zijn betekenis in hun leven zal hen tot troost zijn op de momenten dat ze hem missen. Donderdag 14 oktober herdachten we zijn leven in een volle Jacobskerk. We lazen enkele regels uit Psalm 103 over de kwetsbaarheid van een mens ondanks zijn kracht. Zoals een bloem in het veld, of in de tuin, want dat was Jans andere grote liefhebberij. Na een viering van dank aan God voor het geschenk van Jans leven brachten we hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Winterswijk. We wensen Adri en alle kinderen en kleinkinderen en de overige familie Gods zegen toe om het gemis te verwerken. E. VAN GOOSWILLIGEN Afscheid... Ik wilde heel graag afscheid van je nemen gewoon maar zeggen: je was een toffe Pa. Ik hield van je karakter en gebreken wat laat je straks veel kostbaars aan ons na. Ik mocht niets zeggen daarom zweeg ik dat doet na jaren soms nog even pijn. Ik hoop dat jij ook zonder afscheidswoorden weet... dat ik altijd trots op je zal zijn! Voortleven soms is er een moment stil en onverwacht waarin de grenzen om mij heen vervagen en ik gezichten zie van vrienden, die eens in mijn blikveld waren soms over grenzen heen ís er dat moment waarin ik diep ervaar en zeker weet dat van alle woorden de dood het laatste woord niet spreekt OEKE KRUYTHOF Foto: Erica Hijink Hermina te Selle-Leemkuil Op 11 oktober overleed Ini te Selle. Haar sterven kwam als een verlossing, want sinds 5 jaar leed ze aan een progressieve vorm van dementie. Begin dit jaar was opname in Pronsweide helaas onvermijdelijk. Er was geen schim meer over van de oude Ini, die alles kon en voor wie niets teveel was. Ze was nog erg jong toen ze haar man ontmoette. In 1965 trouwden ze en ze kregen twee dochters. Ze was graag bezig in en om het huis - de laatste jaren aan de Morgenzonweg 101 -, in en om haar gezin. Verzamelen, zwemmen en koken kon ze als de beste. De tuin was háár werk: bloemen - afrikaantjes! -, fruit, moestuin. Het kweken, voeden en opvoeden van beesten was haar op het lijf geschreven. Handig bij het klussen en zorgzaam voor ieder om haar heen. Op die manier toonde ze haar liefde, want knuffelen en gesprekken voeren lagen haar niet zo. Omdat ze met elkaar ook zoveel goede jaren hebben gehad, valt het afscheid toch zwaar. Want haar leven van 69 jaar is voorbij. In crematorium Berkenhove lazen we uit Prediker 3, over het leven onder de hemel dat bestaat uit goede en slechte tijden, ondoorgrondelijk vaak. We mogen vertrouwen dat Ini geborgen is bij God en dat Hij ook Ben, kinderen en kleinkinderen draagt. DS. FRANSIEN VAN KEULEN Catharina Posthumus-de Vries Geheel onverwacht overleed Tini Posthumus, Jacob Catsstraat 46, op 15 oktober. Ze is 69 jaar geworden. Met een groot motorescorte werd ze begeleid naar het crematorium in Usselo. Daar werd ze herdacht en klonken woorden die boven de rouwkaart stonden: over Jezus die zijn leven ten offer gaf voor ons (1 Johannes 4: 10). Tini wist als geen ander wat dat betekende: een mens was gestorven en daardoor mocht zij leven. Twintig jaar geleden kreeg ze immers een donornier en dat was haar redding. Elk jaar werd uit dankbaarheid dat geschenk op de operatiedatum gevierd. Zo gaf Jezus zichzelf voor ons ten offer en tekende Hij Gods liefde uit met zijn eigen leven. Daarom roept Johannes ons op om ook elkaar lief te hebben. Dat heeft Tini op haar eigen manier geprobeerd, met vallen en opstaan. Ze had veel liefhebberijen: Ze verzamelde van alles. Ook was ze een fervent Feyenoordsupporter en voelde ze zich thuis in de stoere wereld van motorliefhebbers. Ze breide graag, van truien tot mutsjes met motormerknamen, die gretig aftrek vonden. Maar vóór alles gingen haar man - Klaas -, haar kinderen - Margo, Wendy en Dick - en kleinkinderen - Ian en Cailin. We bidden het zo hechte gezin kracht van God toe op hun verdere levensweg zonder haar. DS. FRANSIEN VAN KEULEN Het gebed dat verhoord werd Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren oplossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg, ik ontving alles wat ik nodig had. Foto: Erica Hijink 15

16 16 De Jeugdwerkleider: Henry Schutte, 2nd level Markt 46, Tel , Column Het is inmiddels november. We zijn 3 maanden op weg in het nieuwe seizoen. Goed moment om de start van ons jeugdwerk eens te evalueren. Ondanks het gemis van Paul, zijn de meeste activiteiten lekker onderweg. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen de schouders eronder hebben gezet, in de tijd dat we op zoek zijn naar een nieuwe jeugdpredikant. Zonder hen zou het me niet lukken. Daarvoor doen we gewoon teveel. Allerlei activiteiten om jongeren iets te laten zien en ervaren van de liefde van God. Dat doen we op Rock Solid, catechisaties, jeugddiensten, Bijbelstudie, maar ook proberen we dat in ons open jeugdwerk. Voordat we aan een seizoen beginnen laat ik altijd een uitdraai maken van de jongeren die staan inschreven in de kerkelijke administratie. Elk jaar denk ik weer: wat als we nu eens met al deze jongeren aan de slag mogen gaan Ik snap ook wel dat dat een soort heilig dagdromen is, maar toch. Ik probeer altijd wel een soort selectie te maken. Wat zijn de gezinnen die meelevend zijn. Dat lijken dan zekerheidjes! Toch blijkt het na een paar maanden (altijd) weer anders te lopen, en ken ik (nog) lang niet alle betrokken gezinnen. Je ontmoet nieuwe tieners. De andere kant van de medaille is dat ik ook tieners mis. Jongeren die voorheen wel op club of catechisatie kwamen en nu opeens niet meer. Dat is jammer. Het is niet mijn bedoeling om de ouders van deze tieners onder een soort van tucht te zetten. Of ze terecht te wijzen. Ik snap ook wel dat hier een hele worsteling en interne strijd achter schuil kan gaan. Soms probeer je het als ouder wel maar willen ze gewoon niet. Ik hoop alleen dat u dan de moed niet opgeeft. Ik wil graag samen met u het gesprek met jongeren aangaan. Waarom zien we ze bv. niet meer op club of catechisatie? Wat deugt er niet aan een jeugddienst? Het probleem is echter dat ik niet altijd weet wat er zich thuis afspeelt. En zolang ik of andere leiding, jeugd- of tienerouderlingen dat niet weten kunnen we niet helpen. We zijn samen gemeente. Laten we het dan ook samen doen. Laten we thuis, maar ook in Den Angang en de kerk, in gesprek blijven met onze jongeren. Er zijn zoveel activiteiten in ons jeugdwerk, daar moet toch plek en ruimte zijn voor al onze jongeren! Jongeren zijn gewoon te leuk en te belangrijk om zomaar afscheid van te nemen. Henry Reageren? De afgelopen weken stonden in het teken van knutselen. We zijn begonnen met het maken van trektollen; deze zijn gemaakt van triplex en door de kiddo s zelf uitgezaagd met een fi guurzaag. Daarna was het thema herfst. Iedereen mocht één ding opnoemen wat voor hem/ haar te maken heeft met de herfst. Aan de hand hiervan hebben we tekeningen gemaakt van bijvoorbeeld een dennenappel of paddenstoel. Deze werden uitgeknipt, het randje dik ingekleurd met krijt en daarna moest het krijt op een donker vel worden uitgestreken. De laatste kiddo-avond, voor deze Kerkenwerk uitkomt, staat in het teken van Sint-Maarten. We gaan lampionnen maken. Meer daarover de volgende keer. Kun je niet wachten om onze verhalen lezen en foto s te zien, kijk dan even op Rock Alpha en Rock Solid Elke vrijdagavond is er in Den Angang een tienerclub. We hebben al Rock Solid en vanaf 5 november beginnen we met Rock Alpha. Even in het kort wat beide clubs inhouden: Rock Solid is voor jongeren uit groep 8, klas 1 & 2. Leuke spelletjes, interessante thema s. Vooral veel lachen en plezier maken. Trek vooral geen nieuwe kleren aan! Naast watergevechten, pindakaas smeren, pizzaparty s, is er ook altijd de preek van de week en het weerwoord. Rock Solid begint om uur tot ongeveer uur. Daarna mag je tot uur blijven chillen met chips en cola. De data zijn 12 en 26 november en 10 december. Rock Alpha is voor jongeren van klas 2 t/m 4. Het is een iets serieuzer club. Minder rare spelletjes en wat meer praten met elkaar. Elke avond begint om uur met een maaltijd. Het programma duurt tot uur. Daarna hebben we vaak een fi lm, gaan we gamen, of iets anders. We praten over onderwerpen als: Wie is Jezus, wat is het nut van bidden, wat is geloven precies, enz., enz. Het is voor jongeren die meer dan alleen spelletjes willen. Natuurlijk hebben we wel eens een spel, maar minder dan bij Rock Solid. Jongeren krijgen ook een deelnemersboekje wanneer ze meedoen. De data voor Rock Alpha zijn 5 en 19 november en 3 en 17 december.

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min.

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Programma over Nieuwjaarsfeesten. Oud en Nieuw... Lekker de

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14

Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14 Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen.

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen. Boekje om te gebruiken in de diensten van de Protestantse Gemeente Heino tijdens de zondagen van Advent 2015 Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie