DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015"

Transcriptie

1 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl

2 COLOFON Drieluik verschijnt tien keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Amersfoort Redactieadres Van Oudijckerf 8, 3813 CX Amersfoort tel. (033) Inleveren kopij Voor het nummer van 1 april uiterlijk 13 maart inleveren. Redactie Ronald-Jan de Bruin (hoofdredacteur), Neeltje Rietveld (eindredactie), Helma Maas, Koos van Noppen, Christine Raven, Anneke Verhoeven Protestantse Gemeente Amersfoort Algemene Kerkenraad: Scriba algemeen: A.C. Looijen, tel. (085) , Diaconaal opbouwwerker: Joke Koolhof, tel (033) (ma/di/do), Kerkelijk Bureau Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD, tel. (033) , Voor: ledenadministratie, abonnement Drieluik, collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Open: dinsdag t/m donderdag van uur. Bankrekeningen NL25 INGB t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA NL34 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen NL 20 INGB t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik NL20 INGB t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Productie Basisvormgeving: Caroline Tilma, Image33 visuele communicatie Opmaak en druk: Drukkerij De Gans BV Amersfoort Veertig dagen Van de redactie Wat doe jij dit jaar om te vasten? In mijn studententijd vroegen we dat aan elkaar als de lijdenstijd, of de veertigdagentijd, begon. We daagden elkaar uit om in de tijd voor Pasen ergens mee te stoppen, ons ergens in te beteugelen voor een periode van zeven weken. Het werden verschillende dingen: geen alcohol, geen televisie, geen koffie. Vooral het laatste was moeilijk. Met een gezin vind ik het lastiger om een manier te vinden die echt bij ons past. Verschillende invalshoeken, leeftijden en erg volle agenda s vragen om creatieve oplossingen. Ik wil de kinderen graag meenemen in deze periode van inkeer en berouw, maar het is schipperen met tijd en mogelijkheden en bovendien zijn zeven weken voor een kind moeilijk te overzien. De verdriettijd duurt wel lang hè, vroeg mijn zoon een paar jaar geleden. Gelukkig was het toen bijna Pasen. Dit jaar gingen we naar de Aswoensdagviering in de Oud- Katholieke Kerk. Voor het eerst was het een oecumenische viering, waar ook wijkgemeenten van de PGA aan meewerkten. Er waren mensen uit minstens acht verschillende gemeenschappen en samen vierden we de genade. Een bijzonder, gezamenlijk begin van onze weg naar Pasen. Ds. Diederiek van Loo van de Lutherse kerk vertelt er in deze Drieluik over. Die weg naar Pasen hoeven we niet alleen te lopen: er zijn vespers en maaltijden en andere plekken om elkaar te ontmoeten. Bij de wijkgemeenten vindt u alle activiteiten die ons helpen stil te staan en bewust te verlangen naar Pasen. Bij het overzicht van de kerkdiensten zijn een aantal daarvan extra uitgelicht. Verdiep u er eens in, er is zeker iets te vinden dat bij u past. Daarnaast een artikel over vieren in je gezin. We vroegen een aantal gezinnen naar de vormen die zij gebruiken en enthousiast deelden zij hun gebruiken met ons. Doe er uw voordeel mee! Ik weet niet hoe u deze tijd vormgeeft. Misschien staat u er uitvoerig bij stil, misschien heeft u er minder mee en doet u weinig anders; welke manier u ook kiest: ik wens u goede veertig dagen. Neeltje Rietveld 2 Bij de voorpagina: De veertigdagentijd voor Pasen is een tijd voor verstilling en inkeer. Persoonlijke, religieuze hoekjes kunnen daar bij helpen. Als je zo n plek in je huis hebt, kijk dan even op de website: voor de tentoonstelling tijdens de kerkennacht worden nog huisaltaren en heilige hoekjes gezocht. Foto: Marianne van Dolder

3 Oversteken door: Nicoline Reijmerink Oversteken De PGA steekt over naar de Oud-Katholieke Kerk t Zand, Amersfoort Zondag 25 januari 2015 Voorganger: Victor Scheijde (priester uit Groningen) Overweging: Louis Runhaar (pastor in opleiding, Amersfoort) Duur: 1 uur en 15 minuten Schriftlezing: 1 Kon. 19:19-21; Hand. 9:1-22; Matt. 10:16-22 Wat direct opvalt We stappen binnen in een mooie, oude kerk met een altaar en uitgebreid liturgisch centrum, mooie schilderijen aan de wand en tegen de achtermuur een groot schilderij waarop de geboorte van Jezus is uitgebeeld. We krijgen een gezangenbundel en een uitgebreide liturgie mee. De dienst bestaat uit veel verschillende onderdelen. Gesproken woord, zang en gebed wisselen elkaar af. Afwisselend staan, zitten of knielen we daarbij. Zingen gebeurt in veel verschillende vormen. De Cantrix zingt, de priester zingt, soms zingt de gemeente. Er zijn drie lezingen waarvan de oud- en nieuwtestamentische worden voorgelezen door een Lector. Tijdens het gezang daarna wordt de evangelielezing voorbereid. Wierook wordt aangestoken, waarna de priester en altaar worden bewierookt. Preek De overweging is compact en krachtig. Het gaat over Saulus, een christenvervolger, die door krachtig toedoen van de Heer Paulus werd, die juist anderen tot bekering aanzette. De voorganger wijst op de overeenkomst tussen de Roep uit de Hemel naar Saulus en de woorden die klonken toen Saul David achterna zat. God roept: Saulus, waarom vervolgt gij mij? Dat moet vreemd geklonken hebben, omdat Saulus zelf dacht dat hij Jezus niet vervolgde. Hij geloofde namelijk dat Jezus dood was. Maar God vereenzelvigt zich met de slachtoffers, de kwetsbare mensen. Zij vormen het lichaam van Christus. In de tijd na zijn roeping schrijft Paulus veel over vervolging van christenen en hun kwetsbaarheid. Hij roept op om kracht niet te zoeken in macht of geweld, maar in de marge, de kwetsbaarheid. Zou het niet zo zijn dat juist in een tijd van ontkerkelijking we als christenen dichter bij de kern van het evangelie komen? De kracht van God wordt in zwakheid openbaar, ook in een zwakke kerk. Wat een hoopvolle gedachte! Gebeden en eucharistie Na het zingen van een lied worden de voorbeden gedaan door een lector. Zij staat in het gangpad tussen de rijen banken om zo uit te drukken dat het gebed vanuit de gemeente komt. Daarna wensen we elkaar de vrede van Christus. De voorganger en priester gaan rond door de kerk om velen een hand te geven. Als voorbereiding op de communie brengt de misdienaar water en handdoek en wast de priester zijn handen. Na zingen en bidden, klinken er bellen! De uitnodiging is hartelijk verwoord op de liturgie. Een ieder die gedoopt is of elders vaker deelneemt aan de Tafel van Heer, is van harte uitgenodigd om Brood en Wijn te delen en samen Zijn aanwezigheid te vieren. Christus zelf is onze gastheer, hij nodigt uit! Er wordt een kring gevormd. Kinderen krijgen een zegen en een kruisje op hun voorhoofd. Reden om wel naar de OKK te gaan De viering is intens en mooi. Alle zintuigen worden geprikkeld. Hierdoor geven niet alleen de woorden betekenis aan onze verhouding tot God, maar ook al het andere dat in gebaren of rituelen plaats vindt. We begrijpen niet alles, maar het lukt goed om de focus te houden op het vieren, gedenken, belijden en eren van de Heer en er is genoeg herkenbaarheid voor ons, protestanten. Verder vind ik het aansprekend dat de dienst door zoveel mensen wordt vormgegeven. Reden om niet naar de OKK te gaan: Voor kinderen is het moeilijk instappen. Er vindt zo n hoge afwisseling binnen de liturgie plaats dat ze dat moeilijk kunnen volgen. Er is wel één keer per twee weken kinderkerk. Daarnaast is er best wat muziekkennis nodig om goed met de dienst mee te kunnen doen. Er wordt namelijk onder andere gebruik gemaakt van het gregoriaans notenschrift. Dat is best even oefenen. 3

4 Hanne van de Berge, lid van de Hoeksteen, werkte jarenlang in verschillende functies bij de NCRV. Toen ze na een reorganisatie op straat stond, gooide ze het roer om. Ze ging opnieuw studeren, om uitvaartleider te worden. 4

5 door: Christine Raven HET ROER OM Ik was 19 toen ik bij de NCRV mocht gaan werken. Het was een grandioze tijd, de NCRV was een club waar je bij wilde horen. Er werkten veel leeftijdsgenoten die uit alle delen van het land kwamen. We woonden op kamers en gingen het weekend naar huis. Bij de NCRV was ik toen als producer werkzaam op de afdeling Godsdienst radio. Ik werkte onder andere bij Plein Publiek en Onder de hoogtezon. In die tijd ontstond ook de afdeling Nazorg, waar ik me erg op mijn plek voelde. Zo konden we als NCRV ook echt verantwoordelijk zijn voor de programma s die we maakten. Er bleek veel behoefte aan anonieme pastorale zorg. Met mijn man kreeg ik drie kinderen en ik stopte met werken. Maar na enkele jaren belde de NCRV mij of ik terug wilde komen. Dat was een geweldige kans, ik wilde zo graag weer werken. In het begin drie dagen in de week, maar na onze scheiding ging ik fulltime werken. Eerst als producer, later als redacteur. Ik had heel veel plezier in mijn werk en ook in de laatste jaren op de communicatie-afdeling heb ik weer veel kunnen leren. Toch was er een stil verlangen Toen kwam de reorganisatie. Ik dacht: Mij kunnen ze niet missen. Het kwam dus als een verrassing dat mijn functie boventallig werd verklaard. De andere functie die me werd aangeboden was het niet voor mij. Ik had verdrietig moeten zijn, maar ik was het niet. Ik kreeg de mogelijkheid om te studeren en ik hoefde niet lang na te denken wat ik wilde doen. Ik gooide het roer om en ging aan de slag met een langgekoesterde wens om uitvaartleider te worden. Ik dacht: Dit moet zo zijn, dit is mijn kans. Ik schreef me in bij Docendo, academie voor uitvaart. Een fantastische opleiding, waar ik ook ontdekte dat ik nog studeren kon. Dat kwam mijn zelfvertrouwen ten goede. Dit is wat ik wilde: werk doen dat ertoe doet. Iets betekenen voor mensen, voor nabestaanden, maar ook voor overledenen. Ik vond het ook spannend. Een overledene voelen, aanraken, verzorgen; zou ik dat kunnen? Ik had mijn vader verzorgd, maar vreemde mensen verzorgen is toch iets anders. Tijdens mijn stage ontdekte ik hoe je met overledenen omgaat. Dat is eigenlijk zoals met een zieke: liefdevol en met grote zorg en aandacht. Het is de laatste verzorging en die is, ook voor de nabestaanden, heel belangrijk. Ik laat de familie daarom meehelpen als ze dat willen. Dat gaat vaak vanzelf. Als mensen willen uitleggen hoe vaders haar altijd zat, dan geef Ik geloof dat de dingen die in je leven gebeuren een bedoeling hebben. ik ze de kam en zeg: hier, doe het zelf maar. Dat zijn waardevolle momenten. Als zestiger kom je niet zo eenvoudig meer aan een baan. Maar door het coaching traject dat bij mijn opleiding hoorde en mijn stage heb ik er vertrouwen in. Ik heb gemerkt dat mijn leeftijd en levenservaring zelfs in mijn voordeel werken. Ik kan s avonds en s nachts werken, kan me beter dan ooit focussen, heb geen gezin meer waar ik rekening mee hoef te houden. Ik heb natuurlijk hard gestudeerd, maar ik kan ook mijn talent kwijt en dat kun je niet leren. Omgaan met mensen, de neuzen dezelfde kant op krijgen. Ik ben soms een mediator. Als uitvaartleider kom je elke dag bij de familie. Wat ik doe is vooral heel goed observeren. Kijken, luisteren, voelen wat mensen willen. Een goed afscheid kan helpen bij rouwverwerking. Een graf uitzoeken, bloemen kiezen, kaarten schrijven, het verzorgen van hun dierbare. Het zijn heel intieme familiemomenten waar ik bij mag zijn. Dieper kun je samen niet gaan. Die jas past mij. Als ik straks met mijn opleiding klaar ben, ga ik met mijn diploma de boer op. Ik hoop nog dit jaar te kunnen gaan werken in dit vak. Door deze verandering van werk hoop ik de laatste jaren van mijn werkzame leven mijn idealen nog te kunnen verwezenlijken. Maar ook als het werk niet meteen komt, heb ik geen spijt. Ik zeg niet: Had ik maar, want dit is de tijd. Ik geloof dat de dingen die in je leven gebeuren een bedoeling hebben. Daar wil ik me niet tegen verzetten. Je kunt boos worden, bijvoorbeeld omdat je je baan verliest. Maar was ik dan gelukkig geworden? Ik kijk liever naar wat ik kan met een situatie en zoek naar de mogelijkheden in plaats van bezig te zijn met het waarom. God zorgt voor mij, daar ben ik van overtuigd, maar ik heb ook zelf een verantwoordelijkheid. Ik moet goed opletten wat er gebeurt, goed blijven luisteren wat er van me gevraagd wordt. Ik zie het als een zegen dat ik de kans krijg om nu te doen wat ik graag wilde. Het is een tijd waarin ik veel over mijzelf leer. Nu ik nog geen baan heb, kan ik er meer voor anderen zijn, bijvoorbeeld voor mijn moeder, mijn kinderen en kleinkinderen. Het leven is goed; ik ben dankbaar en vanuit die dankbaarheid kan ik zoveel geven aan anderen. Foto: Dick Westerveld 5

6 Veertigdagentijd vieren in je gezin door: Anneke Verhoeven Vasten, bezinnen, knutselen - wat doen en laten we tijdens de veertigdagentijd in een gezin met (jonge) kinderen? Zeven moeders reageren op de vraag hoe er bij hen thuis naar Pasen wordt toegeleefd. Echt vasten doen we niet, bezinning staat voorop Natuurlijk is de leeftijd van de kinderen mede bepalend. Een moeder van vier tieners: Twee weken voor de veertigdagentijd begon, hebben we een brainstorm gedaan waarbij iedereen voor zichzelf bedacht wat hij zou kunnen doen of laten in die tijd. Met de ideeën zouden we zo in een Lifestyle-blad over gezondheid kunnen: het varieerde van minder computertijd tot supergezond eten. Een moeder van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12: Ik denk dat je met alle kinderen bij de veertigdagentijd kunt stilstaan. Voor de kleinste heb ik een prentenboek, voor onze kleuter lees ik de verhalen van het lijden. Maar ik heb wel gemerkt dat je dat bij kleine kinderen niet te zwaar moet maken. Ik vertel hen wel over het lijden, maar ook gelijk over de opstanding. Zelfs op de eerste lijdenszondag. We lezen standaard uit verschillende kinderbijbels, aldus een moeder van drie kinderen in de basisschoolleeftijd. We denken aan het lijden en bidden concreet voor mensen die heel direct te maken hebben met ziekte/ sterven in het gezin (kinderen van school, mensen uit de buurt). En we bidden voor de lijdende kerk. Verdrietmuur Er wordt vooral heel wat afgeknutseld deze weken. We hebben ooit een verdrietmuur gemaakt. Daar hingen we verdrietige berichten uit de kranten op. Groot was de opluchting toen dat verdriet op Pasen werd overwonnen. Een andere moeder: Meestal maken we een kijktafel, met een kruisje van hout, waar we van alles bij leggen. Vaak kopen we bloembolletjes, waaraan je in eerste instantie niet ziet dat er nieuw leven in zit, maar je weet zeker dat het zichtbaar wordt. Iemand anders maakt in of kort voor de Stille Week een Paastuintje. In een schaal met aarde maak ik dan een graf met een steen ervoor, 3 kruisen erbij. Ik zaai wat tuinkers en doe er een narcissenbol of iets dergelijks in. Op Stille Zaterdag mag mijn zoon dan de steen voor het graf rollen en op 1e Paasdag de steen weg rollen. Boekjes en kalenders blijken handige hulpmiddelen. De veertigdagenkalender van TEAR is inmiddels een begrip. Wij lezen deze vastenkalender nu voor het derde jaar, zegt iemand. Daar proberen we elke ochtend samen mee te beginnen. Opdrachten voor een duurzamer leven vinden kids heel leuk, bij voorbeeld een dag de verwarming lager. Daarmee streef je over het algemeen ook naar een soberder leven. Twee andere moeders gebruiken deze kalender - dit jaar met apart kinderboekje - voor het eerst. Er is natuurlijk nog veel meer lectuur op de markt. In ons gezin (kinderen 13, 11, 7) maken we voor de derde keer gebruik van Op weg naar Pasen met het hele gezin (IBB). We lezen dit boekje zoveel mogelijk na de avondmaaltijd, maar vanwege sport en zo lukt dit niet elke dag. In het weekend staan we er wat langer bij stil. Een ander zegt: Ik koop bijna ieder jaar wel een nieuw kinderboek of iets anders dat gerelateerd is aan Pasen. De boekjes leggen we dan bij elkaar om in te lezen in deze tijd. Rond Pasen lezen we ook Het graf is leeg, van het NBG. Een verdrietmuur 6

7 Column over natuur en milieu GROEN Doe het lekker zelf door: Beppie de Vries Er wordt heel wat afgeknutseld In een ander gezin wordt Van feest naar feest van o.a. Site van der Gugten gebruikt. Daarin vond ik het idee om 7 kaarsen te branden in het begin van de lijdenstijd en dan elke week een kaars minder: het wordt steeds donkerder richting Goede Vrijdag. Met Pasen branden alle 7 kaarsen en een nieuwe Paaskaars. Geen schermpjes Vasten is geen standaard-onderdeel, althans niet met het hele gezin. Een moeder zegt nog na te denken over het afzien van bijvoorbeeld schermpjes. Echt vasten doen we niet. Bezinning staat voorop. Bij de invulling van de veertigdagentijd speelt je eigen opvoeding een grote rol, blijkt wel. Ik ben er nooit zo druk mee bezig. Vroeger bij ons thuis was het ook geen bijzondere tijd; wij zijn allebei niet opgegroeid met speciale rituelen omtrent deze periode. Gewoon naar de kerk en dat was het. Ik weet ook niet of ik er een heel speciale tijd van wil maken. Bewustwording is wel goed, maar als je iets gaat instellen moet je het wel volhouden en dat moet geen doel op zich worden. Foto s: Neeltje Rietveld Ons gezin heeft heel wat grondpersoneel, meer dan we ons eigenlijk kunnen veroorloven. Maar daarover straks meer. Tijdens een tochtje over internet verdwaalde ik in een woud aan blogs en sites van idealisten die zelfvoorzienend willen leven. Had ik alle tips en recepten maar toegepast, dan was ik het nu ook. Want aantrekkelijk is het zeker: allerlei dingen zelf maken is gewoon leuk om te doen. Je bent minder afhankelijk van (grote) bedrijven, die bepalen hoeveel zout en suiker er in jouw eten zit, om maar te zwijgen over E-nummers. Je bent ook meteen verlost van eindeloze discussies of je borstkanker kunt krijgen van aluminium in deodorant. Zelf doen is vaak veel goedkoper, gezonder en lekkerder. En, last but not least, het levert ook forse milieuwinst op, want je voorkomt veel huishoudelijk afval. Zelf appelmoes maken scheelt een pot plus deksel (met excuus voor het simpele voorbeeld; ik schat u heus hoger in). Toegegeven: het kost tijd. Maar die heeft u. De boer komt toch wel aan zijn vrouw en de mol komt ook wel boven de grond. Eén van de gemakkelijkste en leukste dingen om zelf te maken (bovendien: tijdbesparend!), is het opzetten van een composthoop. De tuingrond in Amersfoort is arm en droog. Compost is dan ook geen overbodige luxe. Ik sta vaak verbaasd dat er zoveel hoop-loze tuinbezitters zijn. Achteloos gooien we keuken- en tuinafval op een hoop, die in korte tijd flink slinkt. Daar doen we verder niets aan. n Klusje voor ons grondpersoneel: regenwormen, pissebedden, oorwurmen, springstaarten, duizendpoten, en s winters een enkele pad. Wildlife in de achtertuin. Het scheelt afval en (vuilnis-)autokilometers. Maar die lucht is toch niet te harden? Ben je gek, dat laten we over aan de gft-kliko. Zoiets is toch alleen voor mensen met een grote tuin? We blijven vooroordelen uitroeien: google maar eens op compostbank, die past zelfs in de allerkleinste tuin. De lente staat voor de deur. Zet m op! Beppie de Vries is lid van de Nieuwe Kerk en vrijwilliger bij de Amersfoortse werkgroep van Milieudefensie en het Platform Amersfoort Duurzaam. Elke zondag een lijstje erbij 7

8 Geloven033.nl website voor Amersfoortse zoekersdoor: Marja Brak Mensen die op zoek zijn naar informatie over God of het christelijk geloof lopen meestal niet een kerk binnen. Internet is veel gemakkelijker. Als je God googelt en maandelijks doen Nederlanders dat meer dan keer - kom je snel op sites als ikzoekgod.nl van de missionaire organisatie Agapè. 8 WELKOM! WIL JE WAT MEER WETEN OVER GOD DE BIJBEL HET CHRISTELIJK GELOOF DAN VIND JE OP DEZE SITE INFORMATIE EN ADRESSEN. WOON JE IN DE REGIO 033 (AMERSFOORT) DAN VIND JE OOK BIJEENKOMSTEN EN CURSUSSEN IN DE BUURT. WIL JE IETS VRAGEN OF EEN GESPREK OVER HET CHRISTELIJK GELOOF DAN KUN JE ONZE WEBPASTOR MAILEN. ZOEK EN JE VINDT! Al in 2011 startte de site Waarom Jezus? van de Alphacursus. Daarna kwamen er tal van websites die de weg van het geloof wijzen. Dat hoeven we in Amersfoort dus niet over te doen. Maar wat als je een cursus of een andere bijeenkomst in deze omgeving zoekt, waar je iets kunt horen en proeven van het christelijk geloof? De meeste kerken van Amersfoort hebben een website. Er is ook de site kerkpleinamersfoort.nl, onder de vlag van de Raad van Kerken. Maar als vreemdeling in Jeruzalem verzand je al gauw in jargon. En hoe weet je of je als zoeker niet belandt tussen mensen die het allemaal al lang weten? Ondersteuning De site geloven033.nl, die binnenkort gelanceerd wordt, is een initiatief van de taakgroep missionaire presentie van de Raad van Kerken Amersfoort. Vorig jaar startte Momentum, een kort programma in het koor van de Sint-Joriskerk, tijdens de ook al nieuwe - zomeropenstelling op zondagmiddag van deze kerk. Ter ondersteuning daarvan ontstond het idee van een website voor zoekers in Amersfoort en omgeving. Ivar van Loen, professioneel vormgever, die ook veel produceert voor zijn Nieuwe Kerk, werd in de arm genomen. Want het moest er wel mooi uitzien. En dat is gelukt! De site is ook een vorm van nazorg voor Momentum, want de bezoekers van de St. Joriskerk krijgen op zondagmiddag een kaartje, waarop naar de site wordt verwezen. Er is zelfs een webpastor, aan wie per mail vragen gesteld kunnen worden: de Amersfoortse theologe Judith Gerkema. Het aanbod De site heeft een button Vragen over geloven. Daaronder staan links naar een aantal landelijke sites. Onder Alpha-cursus kun je vinden welke kerken in Amersfoort en omgeving deze cursus geven. Onder de button Meer lezen zijn recente boektitels voor de doelgroep opgenomen en interview met zoekers/vinders te lezen. De site wil vooral alles wat de Amersfoortse kerken organiseren met het label missionair dus kerk naar buiten vermelden. En daar zit nou net de spanning: hoe krijgen we dat nieuws te pakken? Alleen als de kerken het ons aanreiken! En wat dan missionair is? Alles waarbij niet-gelovigen zich geen kat in een vreemd pakhuis voelen. Marja Brak is secretaris van de taakgroep missionaire presentie van de Raad van Kerken Amersfoort. Missionaire activiteiten kunnen gemeld worden bij: Op grond van de gezonden informatie wordt dan een korte tekst voor geloven033.nl gemaakt, met een link naar de betreffende website waarop meer informatie is te vinden. Dat laatste is een vereiste, want lange berichten worden niet opgenomen. Beeldmateriaal is welkom. Of een activiteit binnen de doelstelling van geloven033.nl past, beslist de redactie.

9 Vanuit as op weg naar Pasen Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Sinds de eerst eeuw wordt deze dag gemarkeerd door as over je hoofd te strooien als teken van boete, berouw en inkeer. In de binnenstad is er al jaren een gezamenlijke viering van de katholieke en oud-katholieke gemeenschap. Dit jaar deden voor het eerst protestantse kerken mee in de viering. Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem Dominee Diederiek van Loo (predikant van de Lutherse gemeente) vertelt: Aswoensdag kent een indrukwekkend ritueel. Voorafgaand aan de dienst worden in de kerk, in een schaal, de palmtakken van Palmzondag vorig jaar verbrand. Die takjes zijn natuurlijk kurk- en kurkdroog, dus dat geeft een behoorlijke fik. Hoog knetteren de vlammen op en doven daarna ook weer snel. De eerste keer dat ik, als protestant niet bekend met dit ritueel, een Aswoensdagviering bijwoonde schrok ik er haast van. De palmtakken symboliseren ons enthousiasme waarmee we Jezus hebben ingehaald in Jeruzalem. Maar dat enthousiasme bleek niet van lange duur. Na Palmzondag kwam Goede Vrijdag. Het is eigenlijk een verbeelding van die prachtige slotregel uit het lied van Willem Barnard Alles wat over ons geschreven is : Heden hosanna, morgen kruisig Hem! (NLB 556, LvdK 173). Nu we opnieuw naar Pasen toe gaan, verbranden we dus wat er mis ging vorig jaar. En met de as van die verbrande palmtakken krijgt ieder die naar voren komt een kruisje getekend op zijn voorhoofd. Het kruis als teken van Christus en de as als een teken van inkeer. Ik mocht in deze viering samen met pastor Runhaar de askruisjes uitdelen. Een heel indrukwekkende taak, telkens die gezichten die voor je staan, mensen als jij, met mooie en moeilijke trekjes. Mensen die, net als jij, bewust naar Pasen toe willen leven. Als je na de dienst naar huis gaat, loop je een beetje voor gek, met zo n zwarte veeg op je voorhoofd. Maar je voelt op je huid het voornemen om dit jaar opnieuw te proberen de weg van Jezus te gaan. En als je in de spiegel kijkt zie je het, op je eigen gezicht. Ook in het dienstboek van de PKN staat een gebed voor aswoensdag: Gij, die alles lief hebt wat bestaat en die vergeving schenkt als wij ons tot U wenden, herschep ons hart, o God, dat wij bereid zijn niet alleen te bekennen waar wij falen en wat onze feilen zijn, maar ook ernst te maken met de blijdschap om uw eindeloze genade en opleven, telkens opnieuw. 9

10 Protestantse Gemeente Amersfoort Van de kerkrentmeesters Diaconie Voorlopige uitslag Kerkbalans 2015 Op dit moment, 17 februari 2015, hebben van de 4631 aangeschreven pastorale eenheden 2839 een toezegging Actie Kerkbalans (AKB) 2015 gedaan. Nog 1792 antwoorden moeten binnenkomen! Het op dit moment toegezegde bedrag van de leden van de wijkgemeenten is Begroot is een bedrag van Het aantal binnengekomen toezeggingen is iets lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2014 was dit in februari 64,6%, nu is het 61%. Dat heeft niet te maken met de pilot Kerkbalans via . Veel wijkgemeenten hebben een deel van hun leden per benaderd. De eerste respons van deze benadering is hoger dan die van de reguliere benadering (bezorgen of versturen): gemiddeld 73% tegen 59%. De digitale benadering bespaart veel papier en kan vanuit het Kerkelijk Bureau snel en efficiënt geregeld worden. Het is de eerste keer dat de Kerkbalans ook per wordt aangeboden, dus zoals gebruikelijk bij een pilot valt er ook nog van alles te verbeteren. Het bezorgen houdt als groot voordeel het persoonlijk contact met de toezeggers. Maar ze moeten dan wel thuis zijn bij het bezorgen. Meerdere keren een adres bezoeken is geen uitzondering. Het College van Kerkrentmeester en zijn commissie geldwerving gaan de pilot grondig evalueren en verbeteren. Voor alle wijkraden van kerkrentmeesters geldt dat ze de leden die nog niet gereageerd hebben, nogmaals zullen gaan benaderen. Elk jaar kost dat meer inspanning. Mocht u tijdens het lezen van dit stukje tot de conclusie komen dat u in deze categorie valt, reageer dan zelf s.v.p. Het scheelt de kerkrentmeesters extra werk. Namens alle kerkrentmeesters van de wijken: hartelijk dank aan de vele mensen die de Actie Kerkbalans ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Wijkcoördinatoren met hun lopers, het Kerkelijk Bureau en zijn vrijwilligers, de mensen van de publiciteit. En natuurlijk bedanken we u, de toezeggers die het kerkenwerk in de PGA voor 2015 voor een belangrijk deel al weer zeker hebben gesteld. Namens het College van Kerkrentmeesters, Rikus Schoemakers, voorzitter Diaconale dag: Ik denk aan jou Op zaterdag 25 april organiseren de kerken in Amersfoort de Diaconale Dag We gaan het dit jaar anders doen. Geen diaconale activiteiten per wijk maar een gezamenlijke rozenactie van de kerken in Amersfoort. De R.K doet mee, Amersfoort-Noord en een groot aantal PGA kerken. Andere kerken sluiten zich misschien nog aan. Het thema van de Diaconale Dag is Ik denk aan jou. De kerken presenteren zich bij supermarkten en vragen voorbijgangers of zij iemand kennen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Bij wie zij een roos willen bezorgen om hen een hart onder de riem te steken. Ik denk aan een man die ontslagen is, aan een vrouw die nauwelijks de deur uitkomt, aan de overbuurman die intensief zorgt voor zijn demente vrouw. Of aan die oude meneer die je altijd al eens wilde bezoeken, aan het gezin dat nauwelijks rond komt. Al die mensen staan centraal. We denken aan hen, we geven om hen, we willen hen niet vergeten. De rozenactie is bedoeld om mensen te helpen de drempel over te komen en om te zien naar elkaar. Vakantiegeld delen De telefoon ging op een avond dat ik in de put zat. Of ik een gave van de kerk wilde ontvangen. Mijn eerste gedachte was: Dat kan ik niet maken. Naarmate het gesprek vorderde heb ik ja gezegd. Heb twee nieuwe banden voor mijn fiets gekocht en daarna veel gefietst. Kopje koffie onderweg en soms nog iets lekkers erbij. Ook een midweek met mijn familie naar Ouddorp geweest. Door omstandigheden moet ik rondkomen van alleen AOW. Ik ben nog steeds onder de indruk van de gift van Vakantiegeld Delen. Bestaat God dan toch? Door de jaren heen heb ik veel getwijfeld, maar dat er nog veel mensen zijn die aan anderen denken, dat weet ik zeker. De actie Vakantiegeld Delen gaat voor de 12e keer van start. Tot 15 maart mag u adressen voordragen bij de wijkdiaconie van mensen die door financiële omstandigheden niet op vakantie of dagjes uit kunnen. Voor iedereen, maar vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze er op uit kunnen trekken en op school kunnen vertellen waar ze in de vakantie naar toe zijn geweest. Soms is een dagje uit naar de dierentuin al een hele belevenis voor ze. De actiedagen van Vakantiegeld Delen zijn op 31 mei en 7 juni. 10 Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker

11 Mijn vrijwilligerswerk Door: Helma Maas Foto: Dick Westerveld maarten bouterse Ontmoeting is het centrale thema in het leven van Maarten Bouterse (42). Naast diaken in de Andreaskapel bij zorgcentrum Nijenstede en actief lid van wijkgemeente De Adventskerk, is hij coördinator van verschillende activiteiten voor leden van een vereniging van christelijke homo s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders. Het varieert van samen eten tot een avondje naar een bowlingbaan, een museum bezoeken, wandelen of samen creatief bezig zijn. Ik vind het leuk om mensen te steunen die net aan hun weg beginnen. Maarten: Sommige mensen gaan, nadat ze erachter komen dat ze homoseksueel zijn, niet meer naar de kerk, zijn teleurgesteld in de kerk. Dat gaat me echt aan het hart. Daarom ben ik zelf ook actief geworden in het CHJC. Ik zocht gelijkgestemden en onze vereniging biedt de mogelijkheid om christelijke homo s te ontmoeten. De vereniging wordt met de afkorting CHJC aangeduid en Maarten is verantwoordelijk voor de leden uit de regio Midden- Nederland. Dat loopt grofweg van Gelderland, Utrecht en soms ook van verder weg. Maarten is al een jaar of tien lid van de vereniging en sinds 2,5 jaar coördineert hij samen met een ander lid de ontmoetingsactiviteiten. de enige link met de kerk. Ik besteed er ongeveer 2 uur per week aan en op piekmomenten wel eens wat meer. We hebben 75 leden op onze lijst in deze regio en daarvan komen er de ene keer 5, dan weer eens 25. Onze Nieuwjaarsborrel is het drukst bezocht. Ik vind het leuk om anderen te ontmoeten en mensen te steunen die net aan hun weg beginnen. Ik weet wat het is, het was ook voor mij een lastige weg. Eerst de zelfacceptatie en daarna nog omgaan met de vooroordelen van je omgeving. Maarten merkt dat de behoefte aan activiteiten wel iets afneemt in vergelijking met tien jaar geleden. Er is een iets positiever klimaat ontstaan in de kerken, we zijn iets meer welkom in christelijk Nederland. Maarten is getrouwd met Wouter en is in het dagelijks leven werkbegeleider van mensen met autisme. Bij zijn eigen zoektocht naar identiteit heeft hij veel steun aan het CHJC gehad. Hij was lid van een bezinningsgroep. Maarten: Ik wilde God, geloof en kerk niet loslaten. We zitten hier aan de rand van de Veluwe en ik kom mensen tegen die uitgekotst zijn door hun kerk. Daardoor raken mensen in een isolement. Vaak wordt gezegd: Je mag wel zo zijn, maar je mag je homoseksualiteit niet in de praktijk brengen. Door met elkaar te praten over homo zijn en geloof help je elkaar. Je haalt de ander weer uit zijn of haar isolement. Voor sommige leden is de ontmoeting met elkaar Samen eten en elkaar ontmoeten bij Maarten thuis. 11

12 PRIKBORD Stadsontmoeting Wat verbindt ons? Op donderdag 26 maart staat in de jaarlijkse Stadsontmoeting in het Stadhuis de vraag centraal Wat verbindt ons?. Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religies organiseert ook dit jaar de Stadsontmoeting. Een open gesprek tussen mensen uit alle geledingen van de Amersfoortse bevolking. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te praten. Het gesprek wordt in kleine groepen in een informele sfeer gevoerd. Burgemeester Lucas Bolsius zal tijdens de bijeenkomst zijn gedachten over het thema kenbaar maken. Paul van der Harst (voorzitter van het Platform) zal de bijeenkomst leiden. Donderdag 26 maart, uur, Stadhuis Amersfoort. U bent van harte welkom vanaf uur. Reis in de voetsporen van Paulus en Johannes oktober a.s. Bezoek plaatsen waar Paulus en zijn medewerkers christelijke gemeenten stichtten en steunden. Maak een dagtocht naar Patmos waar Johannes zijn Openbaring ontving. De Bijbelboeken Handelingen en Openbaring en brieven van Paulus gaan nog veel meer tot u spreken. De reis eindigt met enkele dagen Istanbul, vroeger Constantinopel, een belangrijke plaats in de kerkgeschiedenis. Nadere informatie op zaterdag 21 maart a.s., u in De Bron, Vogelplein 1. Reisleiding: Rein en Connie van der Zwan (tel , e: Ruimteviering op 15 maart Drieluik - nr.1 - februari 2015 Debatmiddag participatie maatschappij Op 7 maart organiseert de PGA een debat over de participatie maatschappij in de Lutherse kerk. Is het een ordinaire manier van bezuinigen? Of is het een goed idee omdat het het individualisme dat hoogtij viert zal verminderen? Deze en andere vragen worden in een prikkelend debat gesteld aan Govert Buijs (docent sociale en politieke wijsbegeerte aan de VU) en Simone Kennedy (fractievoorzitter ChristenUnie in Amersfoort). Gespreksleider van dit debat is Jelle Koolstra (deskundige op het terrein van communicatie en nieuwe media, en voormalig maker van radio- en TVprogramma s). Het discussieprogramma zal om uur beginnen, en bezoekers zijn welkom vanaf uur. Na afloop van het debat is er een borrel. De ruimtevieringen hebben dit jaar als thema: Mensen van de weg. In deze viering staat de tekst van het afscheid van Elia centraal: 2 Koningen 2: In dit bijbelverhaal vinden we vier verschillende en verbonden reizen: - de afscheidstournee van Elia - de reis van Elisa die Elia zo ver hij kan vergezelt - de hemelreis van Elia - de terugreis van Elisa en in dat alles speelt de vraag naar de erfenis van de geestkracht een grote rol. De voorbereidingsgroep staat onder begeleiding van ds. Everdien Hagen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! De viering duurt van uur; vanaf uur is er koffie en na afloop is er ook koffie en gelegenheid tot ontmoeting. De Aegtenkapel, t Zand

13 Profetisch licht bij Ezechiël Op donderdag 19 maart wordt de vierde en laatste Bijbelstudieavond van Kerk en Israel gehouden over de profeten. Dit keer als inleider drs. C. Stavleu over het boek Ezechiël. Met als aandachtspunten: Wat is de betekenis van de terugkeer uit de ballingschap van de Joden naar hun land in onze tijd? Al meer dan een eeuw vindt deze plaats onder het oppervlak van de geschiedenis. Voorbode van Jezus wederkomst? Iedereen van harte welkom om uur in het Adventcentrum, Ringweg Kruiskamp 74, Amersfoort. CARTOON JOHAN Column over dingen van de dag Voor (uit) zien door: Berend Borger ZIJLUIK Weet u al wat u volgend jaar (2016) december gaat doen? Ik niet, maar er zijn mensen die het wel al willen weten: de preekvoorzieners. Zij hebben een dusdanig vooruitziende blik dat ze in de eerste week van januari 2015 al opbellen met de vraag of ik in december 2016 wil voorgaan in hun gemeente. Eerlijk gezegd heb ik dan de neiging om over de essentie van de kerkdienst te beginnen. We komen bij elkaar voor Gods aangezicht van wie we ons afhankelijk weten. We danken Hem voor ons bestaan en leggen onze noden aan Hem voor. De Bijbel gaat open en daarin lezen we de verhalen van mensen en hun relatie met God en hoe zij die relatie vorm geven. Soms gaat het goed, vaker gaat het fout. Het gaat bijvoorbeeld fout als mensen hun afhankelijkheid ontkennen en denken zelf God te zijn. Soms heb ik de neiging om dat uit te leggen aan de preekvoorzieners die me bellen. Een collega vertelde dat hij op de eerste maandag van januari om zeven uur s ochtends gebeld werd. En inderdaad, het ging niet om een pastoraal noodgeval, maar er hing een preekvoorziener aan de lijn. Dat vind ik op zijn minst vreemd. In een kerkelijke sfeer waar we de afhankelijkheid van God elke zondag belijden, lijkt de preekvoorziener dat soms op maandagmorgen al weer vergeten te zijn. In mijn eerste gemeente hadden we - de gereformeerde kerken in de provincie Groningen - de afspraak dat preekvoorzieners van een vacante gemeente in de eerste week van september een belronde konden doen om hun rooster vol te krijgen. In de tweede week belden de preekvoorzieners van andere gemeenten. Zo n preekvoorziener wens ik mij vaker, zodat ik niet al op 2 januari dit jaar moet vastleggen wat ik 28 december het jaar daarop zal doen. We leven toch niet voor niets in afhankelijkheid van onze Heer? Het zou fijn zijn als preekvoorzieners wat meer uit hun geloof gingen leven in plaats van met en uit hun agenda. Ds. Berend Borger is predikant van wijkgemeente De Bron 13

14 Protestantse wijkgemeente Adventkerk 14 kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel , scriba: Nico de Fijter, tel , penningmeester wijkkas: M. van Toor, ING NL59 INGB bezorging kerkblad: L. Zoutman, tel , kopij wijkberichten: Dirk Bolderman, Bij de diensten Zondag 8 maart lezen we in de morgendienst Johannes 12 over de zalving van Jezus in Betanië. Dat blijkt een voorbereiding te zijn op zijn begrafenis. In de avonddienst verwachten wij ds. W.J. Dekker van de Joriskerk. Woensdag 11 maart is het biddag. We komen om uur bijeen, wellicht na een drukke werkdag, om in een uur van bezinning en gebed heel ons bestaan en de wereld voor God neer te leggen. We luisteren naar Psalm 104: Allen zien er naar uit dat U brood geeft, op de juiste tijd. Op zondag 15 maart verwachten wij s morgens ds. G. J. Roest uit Huizen en in de avonddienst ds. T.L.J. Bos uit Twijzelerheide. Zondag 22 maart lezen we verder in het evangelie van Johannes. Johannes 18 Wie zoeken jullie?. Opnieuw klinkt het Ik ben het. In de avonddienst staan we stil bij de volgende zaligspreking die het profiel tekent van mensen die Jezus volgen: Zalig de barmhartigen (Mattheüs 5:7). Voor de dienst komen de jongeren van de basiscatechese samen met de dominee, om met hem alvast na te denken over dit thema als ze de dienst samen zullen bijwonen. Op de laatste zondag voor Pasen, 29 maart, staat Johannes 19 centraal, vanaf vers 16. We komen bij Golgotha, horen de kruiswoorden en zien hoe de Schriften vervuld worden. In de avonddienst verwachten wij ds. M.P. Hofland uit Amersfoort Vathorst. In de week voor Pasen zijn er elke avond korte bijeenkomsten waarin we het lijden van Christus overdenken. Op Goede Vrijdag, 3 april, komen we om uur bijeen om met elkaar het Avondmaal te vieren en luisteren opnieuw naar Johannes 19. De vreugde van Pasen vieren we op zondag 5 april met het Paas-evangelie van Johannes 20. In de avonddienst hoopt dr. H. Vreekamp uit Epe bij ons voor te gaan. Bediening van de doop en doopgesprek De doopdienst van 12 april wordt een week verschoven naar zondag 19 april. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen tot 10 april contact opnemen met ds. Looijen. Het doopgesprek van 27 maart komt hiermee te vervallen. Persoonlijk bericht ds. Looijen Op zondag 22 februari heb ik aan het eind van de morgendienst meegedeeld dat de synode op mij een beroep zal uitbrengen om regionaal adviseur te worden voor de kerk in Zuid-Holland. Dat bericht kwam ook voor de wijkgemeente volkomen onverwacht. Waar we gedacht hadden dat een afscheid pas over twee jaar zou plaatsvinden, dient het zich nu al aan. Ook voor mij was de vraag of ik mij beschikbaar wilde stellen geheel onverwacht. Omdat de kerk dit aan mij voorlegde, kon ik mij daar niet aan onttrekken. Het is de bedoeling dat de functie met ingang van 1 mei vervuld wordt, voor een periode van vier jaar. Wanneer het afscheid zal plaatsvinden zal via de weekbrief bekend worden gemaakt. Omdat we in Amersfoort blijven wonen, nemen we niet echt afscheid en blijven we als gemeentelid met elkaar verbonden. Beroep op ds. Looijen Met gemengde gevoelens heeft de kerkenraad kennis genomen van het beroep op onze wijkpredikant, ds. Looijen. Enerzijds zijn we ervan overtuigd dat hij zeer geschikt is voor de functie van regionaal adviseur en dat hij voor de PKN in de regio Zuid-Holland belangrijk werk kan gaan doen. Anderzijds spijt het ons afscheid te moeten gaan nemen van onze zo vertrouwde wijkpredikant die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de Adventkerk en in die rol de afgelopen jaren van grote betekenis is geweest. De kerkenraad gaat zich bezinnen op de ontstane situatie nu de predikantsplaats vanaf 1 mei vacant is. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Wij danken God voor alles wat Hij ons gegeven heeft en bidden om Zijn nabijheid in hetgeen nog gaat komen. Riek Stitselaar Heel onverwacht ging op zondag 15 februari ons gemeentelid Riek Stitselaar van ons heen. Ze werd getroffen door een ernstige hersenbloeding en overleed slechts enkele uren later, omringd door haar naasten. Ze was 76 jaar oud. Op 21 februari is Hendrika Stitselaar na een uitvaartdienst in de Adventkerk ter aarde besteld op begraafplaats Rusthof. Het leven van Riek Stitselaar stond in het teken van de zorg voor anderen. Die zorg toonde ze op allerlei plaatsen. In de eerste plaats in haar familie. Vanuit Zeist waar ze was gaan werken op de Zeister Industrie en Huishoudschool kwam ze een tijd lang elke weekend naar Amersfoort om samen met haar broer Henk te zorgen voor hun moeder en tantes. Dankzij die zorg konden zij tot hun overlijden thuis blijven wonen. Uiteindelijk verhuisde Riek terug naar Amersfoort, terug naar het ouderlijk huis. Daar is ze altijd blijven wonen. Ze toonde zich zeer betrokken op haar broers en haar nichtjes. Haar zorgzaamheid zagen we ook in onze gemeente. Ook in ons midden plaatste ze zich in haar bescheidenheid niet op de voorgrond, maar liet ze haar zorg uitgaan naar anderen. Jarenlang was ze actief in de HVD en toonde ze zich sterk betrokken op de gemeente. Ze droeg het beeld van Christus in haar leven. In haar hele doen en laten gold hetzelfde als wat Jezus gezegd heeft: Ik ben gekomen om te dienen; niet om gediend te worden. Het vertrouwen dat Riek in haar God

15 stelde was groot. Ze wist: we hebben een huis bij God. Nu ze van ons is heengegaan, is ze thuis bij Hem. Verantwoording van ontvangen giften Via Hennie van Dijk 20,00; via Mien van Efferen 5,00; Hennie Gillot 10,00; Marleen van Woudenberg 5,00. Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! Huwelijksjubileum Op 17 maart is het echtpaar Ilmer-Vissers 45 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen met dit huwelijksjubileum en wensen beiden nog vele gezegende jaren samen toe. Het adres is: Visotter 9, 3831 DX Leusden. Inleverdatum kopij Drieluik De kopij voor het aprilnummer van Drieluik kan tot uiterlijk donderdag 19 maart 2015 naar Dirk Bolderman gestuurd worden Nieuw in de Adventkerk: Tim en Wendy Ras Ze zijn beide 24, trouwden in september 2014 met elkaar en wonen sinds die dag in hartje Amersfoort. Tim en Wendy Ras zijn blij met hun nieuwe woonplaats. We zijn allebei opgegroeid in Nijkerk, maar sinds mijn studententijd in Delft wilde ik wel graag in een stad wonen, vertelt Tim. In Amersfoort heeft hij nu een tweede Delft gevonden. Dichterbij familie en vrienden, maar met net zo n mooie historische binnenstad. En heel centraal, vertelt Wendy, We zijn zo op ons werk in Amsterdam. En toch nog in de buurt van de familie en vrienden in Nijkerk. Wendy en Tim werken allebei in Amsterdam. Wendy is begeleidster in een maatschappelijke opvang voor jongvolwassen vrouwen van Stichting Timon. Samen met hen maakt zij een plan van aanpak, zodat ze op den duur weer zelfstandig kunnen wonen. Tim is projectvoorbereider bij BAM Woningbouw en is daarnaast begonnen als zelfstandige architect. Hiermee heeft hij nu een aantal kleine projecten mogen realiseren. Bij een nieuwe woonplaats hoorde voor Tim en Wendy ook een nieuwe kerk. Ze bezochten verschillende kerken en voelden zich in de Adventkerk vrijwel meteen thuis. Een gevoel dat moeilijk te omschrijven is, vertelt Wendy. Ja, vult Tim aan, Het zat gewoon wel lekker. In andere kerken waar we kwamen voelden we ons vooral gast, maar in de Adventkerk hadden we dat niet en dat is goed. Wat mij aansprak is dat er veel diversiteit is in leeftijden, vertelt Wendy. En ook de manier waarop dominee Looijen de dienst doet. Hij preekt heel begrijpelijk en van deze tijd. Tim en Wendy houden allebei wel van gezelligheid. Laatst zijn ze al bij de Winterglow borrel van de Adventkerk geweest. Een vorm van gastvrijheid, vinden ze. Iets wat ze heel belangrijk vinden in een kerk. En dat soort dingen hopen we vaker te doen. Gewoon eens een borreltje drinken met mensen in de stad bijvoorbeeld. Verder sporten Tim en Wendy allebei in hun vrije tijd. Wendy korfbalt in Nijkerk en Tim fietst. Wendy houdt van lezen en Tim pakt graag af en toe zijn Xbox erbij voor een leuk computerspel. Tim en Wendy zouden het allebei ook gaaf vinden om wat in het jeugdwerk te gaan doen in de Adventkerk. Toen we hier in de kerk kwamen, viel het ons meteen op dat bij de kindernevendienst de hele kerk leegstroomde, vertellen ze lachend. Dat was dus een goed teken. Het lijkt ons heel leuk om met tieners op te gaan trekken. 15

16 Protestantse wijkgemeente Bergkerk kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel , predikant: ds. J. van Baardwijk, tel (te bereiken ma t/m vr van en uur), pastoraal meldpunt: mw. I. van t Eind, tel (op werkdagen van uur) scribaat: L.H. Heijs, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, NL22 INGB internet: Vieren Zondag 8 maart, Oculi, 3e zondag van de 40-dagen. De dienst opent met een citaat uit Psalm 25 Mijn ogen zijn bestendig op de Here, oculi. Lezingen: Exodus 4:1-17 en Lucas 11: Start van het project Open je handen door de jongeren. Zondag 15 maart, Laetare, 4e zondag van de 40-dagen. De Psalm van de zondag Ps. 122, gecombineerd met Jes.66:10 als antifoon (Laetare) Verheugt u met Jeruzalem geeft aan deze zondag halverwege de weg naar Pasen een feestelijke toon. Lezingen: Zacharja 8:19-23 en Johannes 6:1-15. Na de dienst: de sponsorloop van de Westhill-kinderen. Zondag 22 maart, Judica, 5e zondag van de 40-dagen. Doe mij recht o God., judica met deze woorden uit psalm 43 opent de dienst. Lezing: Johannes 8: Voorganger Dr. Rein Brouwer. Zondag 29 maart, Palmpassie, 6e zondag van de 40-dagen. Op deze zondag van de feestelijke intocht begint de Stille Week. Een dubbelzinnige zondag: de feestelijke hulde aan de Messias en de eerste lezing van zijn lijdensweg en dood. Heden hosanna, morgen kruisigt hem! (Gezang 173). De dienst van uur begint met een palmpaasintocht, de kinderen gaan voorop. In en na de dienst actie van de jongeren van Rond de 15 voor het project open je handen. Stille Week Maandag-, dinsdag- en woensdagavond is er een vesper in de kapel van de Bergkerk, om uur een moment van stilte, gebed, meditatie, in de Goede Week of Stille Week. De drie dagen van Pasen: Met een avondmaalsviering op de avond van Witte Donderdag begint de viering van de drie heilige dagen van Pasen, het Triduüm Sacrum. De viering van Pasen is uiteengelegd over drie dagen. De diensten vormen een eenheid, uitlopend op de feestelijke morgendienst op eerste paasdag. Witte Donderdag, 2 april, uur. We gedenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze avond het avondmaal in een kring. Goede Vrijdag, 3 april, kruispasen, uur. Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Stilstaan bij het duister in de wereld en het duister in onszelf. Paaswake, 4 april, uur. In stilte komt de gemeente bijeen in een verduisterde kerk, om te gedenken dat het licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. Na lezingen en gebeden, gaan we naar buiten, om vervolgens achter de Paaskaars aan het licht van Pasen de donkere kerk binnen te brengen. Het licht van Christus! Paasmorgen, 5 april, uur - na een korte nacht, de zomertijd begint, feest van opstanding van de Heer Jezus Christus. Een vrolijke paasmorgendienst waarin de kinderen volop meedoen. Avondgebed Elke woensdagavond om uur het avondgebed in de kapel van de Bergkerk. Een korte meditatieve vesper. Geboren Zaterdag 17 januari 2015 is geboren Eva Willemina Grietje, dochter van Bas en Willemien Willering en een zusje voor Lize. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven aan jullie toevertrouwd. Heel veel geluk samen. Uit de pastorie De Bergkerk stroomde vol voor de jaarlijkse Bergrede, deze keer door dichter en NRC redacteur Marjoleine de Vos. Het was muisstil. De eenvoud waarmee zij sprak, maakte haar goed gekozen woorden krachtiger. We werden meegenomen in de tragiek, Je suis Corinne Rey, ze heeft code ingetoetst. Ze kon niet anders, maar ja, hoe moet je verder? Ons leven is verre van volmaakt. We kunnen ons hooguit vormen naar het volmaakte. We leven. En we doen wat we kunnen. Boekjes met de Bergrede van Marjoleine de Vos zijn in de Bergkerk verkrijgbaar. Vriendelijke groet, J. van Baardwijk Wijkkerkenraad Gezocht: nieuwe voorzitter Wijkkerkenraad Bergkerk Vanwege vertrek van de huidige voorzitter Mieke Verstraate, zoeken we per september 2015 een nieuwe voorzitter van onze wijkkerkenraad. Een boeiende taak in de wijkkerkenraad waar mensen met hart voor de Bergkerk zitten. Als u interesse heeft, kunt u een uitgebreide profielschets opvragen via het mailadres van het scribaat, Voor vragen kunt u bij de scriba terecht, of bevraag de huidige voorzitter. Jeugd en jongeren De kinderen van de Westhill en de jongeren van Rond de 15 doen mee met het 40-dagenproject Open je handen. In de dienst van 8 maart vragen zij uw aandacht. Na de dienst van 15 maart is de sponsorloop door de kinderen van de Westhill Het hijgend hertje. In en na de dienst van 29 maart is de actie van de jongeren van Rond de 15 voor het project Open je handen. Op Witte Donderdag 2 april, uur is de viering van de paasmaaltijd met de kinderen en hun ouders. We delen matses en druivensap en vieren samen met de kinderen het avondmaal. Lezing in het kader van de Boekenweek Tussen God en gekte Dinsdag 10 maart uur Het thema van de Boekenweek 2015 (7-15 maart) is Waanzin onder het motto te gek voor woorden. Een fascinerend en beangstigend thema. Op radio 4 klinkt waanzinnige muziek en in de kerk is de volgende vraag aan de orde: waar ligt eigenlijk de grens tussen geloof en waan? De theoloog Dr. Sytze Ypma, schreef de dissertatie Tussen God en gekte, over psychose en geloven. Hij neemt ons mee op het speelveld tussen God en gekte. 16

17 Dansen met Bach Woensdag 11, 18 en 25 maart uur Op talloze plaatsen klinkt in de lijdenstijd de Mattheuspassion. Hoe zou het zijn, om nu eens niet zittend te luisteren, maar je dansend in de muziek te begeven? Er zit zoveel beweging in de muziek, waarom zou je daar niet aan toegeven? Op drie avonden laten we ons inspireren door fragmenten uit de Mattheuspassion en onderzoeken wat het ritme, de lange lijnen, de intentie van de tekst bij ons oproept. Je wordt uitgenodigd om daarbij zelf bewegingen te zoeken. Er worden geen pasjes aangeleerd. Aan de hand van gerichte improvisatie-oefeningen, kom je zelf tot dansen. Begeleiding: Susanne de Jong-Tennekes, theoloog en dansdocent. Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden. Zondag 15 maart na de dienst van uur Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook op andere zondagen kunt u voor en na de dienst terecht bij de informatietafel in de hal van de kerk. Nieuwe leden van het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn door verhuizing en/of overschrijving - ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom. Kleine liturgiek Hoe vieren wij Pasen en waarom? Dinsdag 17 en 24 maart uur Pasen is de kiem van de gemeente van Christus, het binnenste geheim. Maar hoe kan je dat vieren? De liturgie van Pasen kruispasen en opstandingspasen is uitgebreid en veelzeggend. In twee avonden kleine liturgiek leren we over de achtergronden van de liturgie van Pasen. Opgave: ds. J. van Baardwijk kpnmail.nl Toerustingsavond Omzien naar elkaar Maandag 23 maart uur De pastorale werkgroep Omzien naar elkaar organiseert de jaarlijkse toerustingsavond voor contactpersonen en pastorale medewerkers van de Bergkerk. We spreken met elkaar over hoe in het pastoraat om te gaan met mensen met dementie. Ds. René Rosmolen zal een inleiding houden. Alle contactpersonen, maar ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom. Muziek op de Berg 29 maart uur - Schütz Markus Passion In 1665, vlak voor zijn 80e verjaardag, voltooide Heinrich Schütz zijn drie toonzettingen van het lijden van Christus. Kerkmuziek als verkondiging, de muziek als drager van de tekst. Op palmzondag klinkt zijn Markuspassion, getoonzet voor twee solisten en a capella koor, een sobere maar indringende toonzetting van het lijdensverhaal volgens Marcus. Uitvoering door het Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet. Spel en spul Om alvast te noteren op de kalender ons jaarlijks kerk en buurt feest Spel en Spul staat gepland op zaterdag 18 april. Info: De beheerder van de Bergkerk, de Heer R. Buijk, T: Kunst in de Bergkerk Expositie Het laatste avondmaal met werk van Juane Xue en Jelle Otter - 8 maart tot 1 mei 2015 In de westerse kunsttraditie over het laatste avondmaal valt de aandacht vooral op het moment waarop Jezus zijn discipelen vertelt dat één van hen hem zal verraden. De schilderstukken van Juane Xue en Jelle Otter getuigen hiervan. Bij Jelle Otter zien we de ontzetting van dit moment op de gezichten van de discipelen en wordt Judas als donkerrood persoon voor de tafel afgebeeld. Jezus wijst naar het brood. Bij het drieluik van Juane Xue benadrukt het koele maanlicht een verlaten tafel, waar twaalf mensen aanzaten. Jubileum ds. Jan van Baardwijk Op 4 maart 2015 is het 25 jaar geleden dat Jan van Baardwijk in het ambt van predikant werd bevestigd. Hij werkte in Tubbergen en Assen en kwam in 2006 naar de Bergkerk in Amersfoort. Was hij geen dominee geworden, dan zou Jan van Baardwijk nu vermoedelijk natuurbeheerder zijn geweest. Maar na een studie bosbouw en cultuurtechniek lonkte de theologie. In Utrecht specialiseerde Van Baardwijk zich in judaïca en liturgiegeschiedenis, onderwerpen die een belangrijke rol speelden in zijn loopbaan als predikant. Predikant zijn is een ambt en een ambacht, zegt Van Baardwijk. Je bent in dienst van de Eeuwige, dienstbaar aan mensen. Je biedt een vrijplaats, maakt ruimte voor de Onzienlijke. Maar het is ook een ambacht: er moet hard gewerkt en gestudeerd worden. Je moet je klassieken kennen, thuis zijn in muziek en liturgie, therapeutisch vaardig zijn én managementkwaliteiten bezitten. Het is een prachtig ambacht: volledig theoloog te zijn met beide benen in de samenleving. Op zondag 8 maart viert ds. Van Baardwijk zijn 25-jarig jubileum in een dienst van Schrift en Tafel, aanvang 10:30 uur. Na de dienst, rond 12:00 uur, is er een feestelijk programma met voldoende ruimte om Jan van Baardwijk persoonlijk te ontmoeten. U bent van harte welkom! 17

18 Protestantse wijkgemeente De Bron kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel koster en beheer/verhuur: Mw. M. de Koning-Timmer, tel , predikant: ds. R.G.van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel , en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel , scriba: J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel , wijkkas: NL05 INGB ten name van De Bron autodienst: G. Doornekamp, tel en H.J. Verbaan, tel kopij wijkberichten: naar de predikanten internet: Bij de diensten We zitten midden in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het zijn dagen van bezinning en inkeer en verstilling. Met de kindernevendienst doen we onze handen open om daarin te ontvangen wat God ons geeft. Op zondag 8 maart is onze gastvoorganger (ook ons gemeentelid) mw. ds. Anna Walsma. De kinderen horen het verhaal over het handeldrijven in de tempel uit Johannes 2: Op zondag 15 maart lezen we het prachtige verhaal over de vijf broden en de twee vissen uit Johannes 6:4-15. Een verhaal waarin eens te meer duidelijk wordt dat wij onze lege handen mogen laten vullen door God. Op zaterdag 21 maart is er een avondmaalsviering in kleine kring om 16:00 u. Als u bij die viering aanwezig wilt zijn, maar moeite moet doen er te komen, belt u dan even met ds. Borger ( ) of ds. v.d. Zwan ( ). Op zondag 22 maart gaat ds. v.d. Zwan weer voor in een dienst van Schrift en Tafel. We lezen Johannes 12:20-33; mensen geven te kennen dat ze Jezus wel eens willen zien. Hij gaat daar niet op in, maar spreekt dan over een graankorrel die in de aarde valt en sterft. Zondag 29 maart is het Palmpasen. We horen deze keer het verhaal van de intocht in Jeruzalem uit het evangelie naar Marcus, uit hoofdstuk 11:1-11. Stille Week In de week voor Pasen zijn er in De Bron drie kerkdiensten. Op donderdag 2 april komen we op uur bij elkaar. We vieren de instelling van het Heilig Avondmaal. Jezus breekt het brood en deelt de wijn en vult daarmee onze open handen. Op Goede Vrijdag komen we ook om uur bij elkaar. We horen het lijdensverhaal naar Marcus. Op Stille Zaterdag komen we om uur samen. In deze dienst komen de belangrijkste elementen van ons christelijk geloof bijeen: het licht dat het duister van de nacht verdrijft, het water van de doop dat ons herinnert aan onze eigen doop en brood en wijn als tekenen van Gods liefde voor mens en wereld. Aan deze dienst werkt het gemeentekoor o.l.v. Marijke Meijer mee. Vanuit die Paasnacht breekt dan de Paasmorgen aan. Deze dienst wil ik (RZ) voorbereiden met gemeenteleden. Bestaande groepen worden daarvoor benaderd en er is op zaterdag 28 maart uur een voorbereidingsbijeenkomst met wie mee wil doen. De kernvraag is wat Pasen hier en nu voor ons betekent. Dat mag op Paasmorgen worden gedeeld! Uit de gemeente Ter herinnering Mw. Hendrika Johanna Mollema - Rap. Op woensdag 18 februari kwamen we op Rusthof bij elkaar voor de dienst van Woord en gebed ter gedachtenis aan Riek Mollema. Zij overleed op 10 februari jl. op de leeftijd van 87 jaar. De apostel Paulus schrijft Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Woorden die zeker van toepassing waren op Mw. Mollema. Zij was vriendelijk en had het goede voor met ieder op haar pad. Met gulle hand deelde zij uit van de gaven die zij had ontvangen: haar liefde voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Ze deelde uit van haar gastvrijheid: niemand mocht tekort komen. Ze leefde met en deelde uit van haar geloof in God die met haar ging op haar reis door haar leven. En bij dat alles bewaarde zij de eenvoud. In een mapje dat haar man en kinderen vonden in haar naaidoos zaten allerlei knipsels met bijbelteksten, gedichten en andere teksten. Een van die teksten gaat over het geschenk van het kleine, de koestering van een zonnestraal, de weldaad van een milde regen, de schoonheid van een enkele bloem. Het geluk zat voor haar in de kleine dingen. De dienst van Woord en gebed viel op Aswoensdag. Een dag waar Protestanten nog niet zoveel mee doen. Die dag bepaalt ons bij onze sterfelijkheid en bij het feit dat alles wat wij doen niet vanzelfsprekend is. Wij leven en sterven voor God onze Heer, Hem behoren wij toe. Zo heeft Riek Mollema geleefd, zo is zij gestorven, in de hoop en verwachting dat zij nu mag leven voor Gods aangezicht. Wij wensen dhr. Mollema, de kinderen en kleinkinderen toe dat de God van het leven ook hen nabij zal zijn in de dagen en jaren die komen, zonder hun lieve vrouw, moeder en oma. ds. Berend Borger Ziekte en zorg Het is niet de gewoonte om in Drieluik namen van zieken te noemen, maar als predikanten constateren we dat er op veel adressen soms grote zorg is om ziekte en gezondheid. Sommigen van u nemen daarover contact met ons op, anderen doen dat niet. Als u wilt dat wij ervan in kennis gesteld worden, bel dan gerust. In de voetsporen van Paulus en Johannes; reis naar West Turkije oktober Bezoek onder meer Patmos, Efese, Laodicea, Sardes en Pergamum en tenslotte Istanbul (het vroegere Constantinopel); belangrijke plaatsen uit de vroege kerkgeschiedenis. Bijbelgedeelten uit Handelingen, Openbaring en brieven van Paulus gaan nog veel meer tot u spreken. Welkom op de informatiebijeenkomst op zaterdag 21 maart, 11:00-12:00 u in De Bron. Meer informatie: Connie en Rein van der Zwan (tel ; e: Kerk en samenleving, vervreemding of verbinding? - Korte impressie studieverlof In de nascholing voor predikanten volg ik twee cursussen die in elkaars verlengde liggen: De wereld op de stoep over ontwikkelingen in cultuur en maatschappij, Bruggen bouwen over de positie en rol van de kerk in de samenleving. Hoe actueel de thema s zijn bleek deze weken. In januari verscheen opnieuw een rapport van het SCP over Geloven in Nederland. Uit de cijfers blijken toenemende variatie in religiositeit en verdergaande krimp in de kerk. In februari meldt de PKN een enquête onder haar leden te houden hoe het 18

19 verder moet; dat het roer om moet is zeker. In onze eigen Protestantse Gemeente Amersfoort staat een reorganisatie hoog op de agenda. De wereld op de stoep zet drie schijnwerpers op ontwikkelingen in samenleving en kerk. Vanuit de sociologie gaat dr. Joep de Hart (senior medewerker SCP en hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit) in op veranderingen in de levensbeschouwelijke opvattingen en de kerkelijke betrokkenheid van de Nederlandse bevolking. We lazen o.a. zijn recente publicatie Zwevende gelovigen. Hij toont aan dat ontwikkelingen binnen de kerk laat ik het samenvatten met het woord krimp deel zijn van ontwikkelingen in de hele samenleving. Kerken moeten niet denken dat het hen alleen overkomt en ook niet dat ze het hadden kunnen keren als ze het maar beter gedaan hadden. Tegelijk wordt de kerk uitgedaagd om de rol die ze wel kan vervullen (die rol is nog lang niet uitgespeeld, aldus De Hart) op te sporen en uit te voeren. Vanuit de diaconiewetenschap wordt de rol van de kerk in de WMO aan de orde gesteld. Huiswerk voor de kerk! Een hernieuwd verstaan van haar Bijbelse diaconale roeping en de vraag hoe zij deze roeping, bescheiden en beslist, vervullen kan in eigen dorp of stad. In de missiologie (zendingswetenschap) komt de vraag naar voren wat het betekent dat vele migranten onder ons zijn komen wonen, waarvan een groot deel ook christen is (ongeveer 1 miljoen!). Ook deze invalshoek scherpt het besef dat de vanzelfsprekende positie van onze kerk voorbij is. Bruggen bouwen richt de aandacht op de eigen plaatselijke gemeente in dorp of stadswijk. Wie wonen daar? Wat gebeurt daar? Welke vragen en thema s bepalen het leven van alledag? Wat wordt gedaan om de sociale samenhang te bevorderen? Welke positie heeft de kerk? Welke bijdrage zou de kerk kunnen leveren aan de samenleving, samen met partners (welke?). Hoe zet je je sterke kanten als kerk in voor de omgeving, om zo niet een naar binnen gericht gezelschap te worden/blijven? Uitdagende vragen! Opgedane kennis, hernieuwde inzichten en uitdagende vragen deel ik graag verder met u/jou. In al geplande of nog te organiseren bijeenkomsten in het voorjaar kom ik er op terug. ds. Rein van der Zwan Afwezig Ds. Borger is van 21 tot 28 maart niet beschikbaar voor werk in de gemeente. Ds. van der Zwan is dan inmiddels terug van studieverlof. Hartelijke groet, uw wijkpredikanten. Bericht van de jongerencatechese Op zondagmorgen na de dienst hebben de jongeren op creatieve wijze nagedacht over de Tien woorden en hun betekenis. Ze hebben uiteindelijk de Tien Woorden verbeeld en vastgelegd op foto s. Geen andere goden eren zag er zo uit: Gods Naam niet ijdel gebruiken werd op deze manier verbeeld. De keer daarna zijn de jongeren en een paar belangstellende gemeenteleden naar het Catharijne Convent in Utrecht geweest om de tentoonstelling Ik geef om jou te zien, een tentoonstelling over de zeven werken van barmhartigheid vroeger en nu. Daar liepen we een deskundige tegen het lijf die vertelde over zijn bemoeienis met vluchtelingen. 19

20 Protestantse wijkgemeente De Brug kerk: Schuilenburgerweg 2, tel (open ma t/m do uur) predikant: ds. H.G.J. van Dolder, Rubensstraat 97, 3817 EB, tel , koster: mw. A. Feenstra tel , ouderenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, tel coördinator pastoraat: mw. J.H. Doorduijn-Kuiper, tel , scriba: mw. E. C. Ruiter-Overbeeke, Elsenburg 33, 3813 RD, tel , wijkkas: N.R.F. Elkerbout, tel bankrekening: NL09 INGB t.n.v. wijkgemeente De Brug te Amersfoort diaconie: NL40 INGB t.n.v. Diaconie De Brug; NL04 INGB t.n.v. Zending en werelddiaconaat De Brug ledenadministratie: woensdagmorgen 9-11 uur in De Brug of: kerkbalans: J. Grevengoed, tel , autodienst: E. Donselaar, tel , internet: Themamaand maart In deze lijdenstijd verzorgt Vorming en Toerusting een themamaand over Duurzame genade. Hoe leggen we de verbinding tussen de weg van Jezus door kruis en opstanding en onze eigen dagelijkse weg van betrokken leven. Deze verbinding tussen lijdenstijd en goed en recht doen (Micha) komt in allerlei activiteiten terug. Op de zondagen komen de volgende thema s aan de orde: 8 maart: Hoe duurzaam is genade? 15 maart: Jezus en de mensen met geld. 22 maart (ds Jaap Hansum): Barmhartigheid en eeuwigheid. 29 maart: Aan tafel met Jezus In de 40-dagentijd gebruiken veel leden van De Brug de scheurkalender van Tear Nederland of het doosje dagteksten dat de kinderen op de kindernevendienst gemaakt hebben. In memoriam Cornelia Johanna Fredriksz-de Lijster Met opvallend veel bloemen en met een volle aula op Rusthof, hebben we op 23 januari afscheid genomen van mevrouw Cornelia (Corrie) Johanna Fredriksz-de Lijster, 88-jarige echtgenote van dhr. Klaas Fredriksz, moeder, oma en overgrootmoeder, die op 17 januari onverwacht overleed. Haar drie kinderen hadden muziek gekozen die bij hun herinneringen pasten, waarbij hun moeder als de waardevolle, stille kracht in het gezin in beeld kwam. Daarbij mocht stilheid en vertrouwen haar kracht zijn. Wij hebben haar dienstbare leven met dankbaarheid in Gods hand teruggelegd en bidden in het bijzonder haar man, met wie zij 65 jaar getrouwd was, Gods leiding en goede zorg toe voor de komende tijd, (ds D. van Wageningen). Passie- en Paaszangdienst met Mannenkoor In november jl. was het Chr. Streekmannenkoor Noord-West Veluwe o.l.v. Martin Mans in de Brug voor een benefietconcert. We zijn blij dat we dit koor, (waarin ook meerdere mannen uit onze gemeente meezingen) weer mogen begroeten op 22 maart. Het wordt een Passie- en Paaszangdienst met als thema Gebed is...vasten en Bidden. Ds. Hans van Dolder gaat voor; Jaap Kwakkel speelt op het orgel. U bent van harte uitgenodigd om samen de nieuwe week in te zingen. Uit de kerkenraad In de afgelopen twee jaar zijn Roelant Reijmerink en Arie de Boer voorzitter geweest van de kerkenraad van de Brug. Zij hebben dit duo voorzitterschap met veel enthousiasme en energie opgepakt. Roelant besloot zijn taak op 1 januari neer te leggen. Ook Arie besloot om per 1 februari er een punt achter te zetten. De kerkenraad betreurt dit uiteraard, maar respecteert hun beslissing. De kerkenraad bedankt beide voorzitters voor hun inzet en gaat naarstig op zoek naar een nieuw gemeentelid dat zich geroepen weet deze taak te vervullen. Er zal een profielschets worden opgesteld door de kerkenraad zodat potentiële kandidaten kunnen lezen of zij in dit profiel passen. In de tussentijd zal zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling van de Brug, ds. Hans van Dolder als voorzitter optreden. Tieners diaconale reis Roemenië 20 Elf enthousiaste jongeren hebben zich eind vorig jaar opgegeven voor een diaconale reis naar Roemenië komende zomer. In Roemenië gaan zij helpen bij het vrijwilligerswerk van Saskia Elkerbout in twee kindertehuizen (gehandicapte kinderen en noodopvang). Daarnaast worden in beide tehuizen twee gemeenschapsruimten opgeknapt. Zondag 1 februari jl. vond de eerste actie plaats om geld in te zamelen voor deze reis: een stamppottenbuffet. Op het menu stond hutspot, zuurkool en boerenkool met worst en een lekkere jus naar keuze. Rond de zeventig mensen kwamen af op deze maaltijd. Wat fijn om te zien dat dit initiatief door zoveel mensen werd ondersteund. Met de actie is uiteindelijk 655,- euro binnengebracht. Een mooi begin! Uiteindelijk is er ca euro nodig voor de reis. Komende maanden volgt er nog een huis-aan-huis verkoop actie, een benefietconcert en een 24-uurs actie. Kom naar onze acties of geef u gift in de gele koker in de hal van de kerk of via het rekeningnummer t.n.v. zending en werelddiakonaat De Brug: NL04 ING o.v.v.: jongerenreis Roemenië. Alvast bedankt! De Roemeniëgroep

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart.

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart. EMMAÜSVIERING 24 JUNI 2012 INLEIDING Welkom in de laatste Emmaüsviering van dit werkjaar. De vakantie wenkt. De lezingen van vandaag sluiten goed aan bij de komende zomertijd van onthaasting en verstilling.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Liturgie voor de 40-dagen tijd

Liturgie voor de 40-dagen tijd Liturgie voor de 40-dagen tijd De witte kruisiging, Marc Chagall 1938 3 De witte kruisiging van Marc Chagall, 1938 Aan de voet van het kruis staat een brandende menora, een zevenarmige kandelaar. Er is

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet woensdag 23 maart 2016 8:45 uur 9:00 uur Openingslied: Het is Pasen Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer,

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer, Eucharistieviering Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017 Oudkatholieke parochie van de h. Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 655, 1-5 INLEIDING Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus,

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Liturgie voor Goede Vrijdag ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Kijk naar het Lam Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld Organist: Wim Veerman M.m.v. Het Projectkoor en diverse lectoren Stilte Net als gisteren

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017 1 Ga met ons God, de lange weg van onmacht en verdriet naar kracht en opstanding. Ga met ons die weg die over sterven heen naar onaantastbaar leven voert. Duld onze vragen. Erken ons verdriet. Verzacht

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie