Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres"

Transcriptie

1 Partners in de zorg Phrenos-schizofreniecongres Zwolle 22 november 2012

2 Phrenos-schizofreniecongres De GGz richt zich steeds meer op het realiseren van een goed levensperspectief; hulpverleners willen cliënten beter ondersteunen in de weg naar een dagelijks leven in de maatschappij. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden in het ondersteunen bij de maatschappelijke participatie van burgers met beperkingen. De GGz gaat in de zorgverlening aan cliënten eerder en verder de maatschappij in, interventies worden meer gericht op sociale inclusie dan voorheen. De GGz is partner aan het worden voor andere maatschappelijke dienstverlenende instanties, zonder partners is zorg niet meer mogelijk. Het Bestuurlijk Akkoord GGz en het gegeven dat de samen - werking tussen de GGz en maatschappelijke instanties per regio ver - schil lend kan zijn maakt het vraagstuk hoe sociale inclusie van cliënten vorm te geven des te actueler. Het congres richt zich op de mogelijk heden voor de GGz in de samenwerking met de maatschappelijke partners. In de ochtend vinden 5 plenaire lezingen plaats die ingaan op deze ontwikkelingen. s Middags volgen 30 verschillende workshops, 2 onderzoekspresentaties, 2 parallelsymposia, posterpresentaties en een informatiemarkt. Voor wie? Het congres is bedoeld voor professionals die actief zijn in de behandeling/begeleiding/rehabilitatie/herstelondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (o.a. verpleeg kundigen, psycho - logen, maatschappelijk werkers, psychiaters, artsen, sph-ers, vaktherapeuten, trajectbegeleiders, casemanagers, ervarings deskundigen, woon begeleiders). Het congres is daarnaast van belang voor managers, beleidsmakers, onderzoekers, cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Organisator Het congres wordt georganiseerd door. Kennis - centrum Phrenos draagt bij aan kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met EPA. Hulpverlening die tot klachtenvermindering leidt, persoonlijk herstel ondersteunt, empowerment stimuleert en maatschappelijke participatie bevordert. Bij het kenniscentrum zijn 32 GGz-instellingen aangesloten. Programma Ontvangst en registratie Opening door dagvoorzitter dr. R. Bruggeman, psychiater, Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), UMC Groningen Partner, wie... ik? mw. M. Lansen, voorzitter Anoiksis, vereniging voor mensen met schizofrenie, psychosen en aanverwante stoornissen De cliënt weer burger: samenwerking met gemeenten en lokale partijen mw. drs. A. van Bergen, klinisch en organisatiepsycholoog, senior adviseur Sociale zorg, Movisie, landelijke kennisinstituut sociale vraagstukken De GGZ - een solide partner S. Valk RA, voorzitter Raad van Bestuur, Parnassia Bavo Groep Pauze, informatiemarkt, posterpresentaties Zien is geloven mw. prof. dr. L. Krabbendam, hoogleraar Educational Neuropsychology, Vrije Universiteit, Amsterdam Rob Giel-lezing: Vroege Interventie van Psychose. Implementatie van multidisciplinaire zorg in Amsterdam em. prof. dr. D. H. Linszen, psychiater, hoogleraar Psychiatrie, AMC bij de Universiteit van Amsterdam; adviseur MUMC Universiteit van Maastricht; tot werkzaam als hoofd van de Adolescenten kliniek, AMC Amsterdam Uitreiking posterprijzen door mw. drs. B. van der Vleugel, voorzitter jury Lunch, informatiemarkt, posterpresentaties Ronde I: Parallelsymposium Sociale inclusie: hoe wordt dat betaald in 2013? onderzoekspresentaties I en 15 workshops Pauze, informatiemarkt, posterpresentaties Ronde II: Parallelsymposium Wat gaan we aanpakken op de opname-afdeling? onderzoekspresentaties II en 15 workshops Borrel

3 Parallelsymposia 1 Parallelsymposium I Sociale inclusie: hoe wordt dat betaald in 2013? voorzitter: N. Adrichem, directeur Divisie Langdurende Psychiatrie, GGz Noord-Holland Noord () ir. P. van Rooij, directeur GGz Nederland dr. R. Luijk, sr. beleidsadviseur, Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordiger Vereniging van Nederlandse Gemeenten (gevraagd) vertegenwoordiger Ministerie van VWS (gevraagd) 2 Parallelsymposium II Wat gaan we aanpakken op de opname-afdeling? I Voorzitters: F. Bovenberg, SPV, adviseur/trainer GGz Consult, G. Francken, ervarings deskundige/ maatschappelijk werker, projectleider Stichting GGz+ Stand van zaken beddenafbouw in Nederland dr. H. Kroon, programmahoofd Reïntegratie, Trimbos instituut drs. J.R. van Veldhuizen, psychiater, adviseur RvB² High Care/Intensive Care: de nieuwe gouden standaard voor de opnameafdeling? drs. T. van Mierlo, psychiater, directeur Impact, GGz Breburg Behandeling voor cliënten met een vastgelopen ambulante behandeling mw. J. de Grand, teamleider, Intensieve behandeling Overtoom / Crisisopname Olvendijk, Onderzoekspresentaties 3 Onderzoekspresentaties I GROUP-project: onderzoek naar symptomen van een psychose Moderator: mw. dr. C. Meijer, gz-psycholoog, Zorglijn Vroege Psychose, AMC Psychiatrie, Amsterdam Depressive symptoms are associated with (sub) clinical psychosis vulnerability in patients with nonaffective psychotic disorder, siblings and healthy controls mw. drs. R. Klaassen, K&J-psychiater, Early Detection Intervention Team (EDIT), Rivierduinen, Leiden Twee subdimensies van negatieve symptomen in schizofrenie: uitgangspunt voor verder onderzoek? mw. drs. E. Liemburg, promovendus, UCP / Neuroimaging Centrum (NiC), UMC Groningen ADHD en Psychose mw. drs. K. Verwey, gz-psycholoog, UMC Utrecht Het ontstaan van psychose: wanen & hallucinaties mw. drs. F. Smeets, promovendus, Universiteit Maastricht 4 Onderzoekspresentaties II GROUP-project: beloopstudies I Moderator: drs. J. van der Linde, psychiater, Altrecht GGz Genetic Risk and Outcome of Psychosis: Beloop en variatie in cannabisgebruik mw. drs. F. van der Meer, psycholoog/ onderzoeker, Zorglijn Vroege Psychose, AMC Psychiatrie Veranderingen in ziekte-inzicht over de tijd: de rol van neurocognitie, sociale cognitie, klinische symptomen en ziekte-fase drs. P. Quee, psycholoog/ promovendus, UCP, UMCG Brain volumes and relation with neurocognition drs. S. Haijma, AGIKO, UMC Utrecht Stereotype awareness en jeugdtrauma bij mensen met een psychose mw. drs. C. van Zelst, AIO, Universiteit Maastricht (UM) Workshops 5 Met een psychotische kwetsbaarheid in de groep I mw. drs. E. Horsselenberg, gz-psycholoog mw. dr. M. Pijnenborg, gz-psycholoog, dr. H. Wolters, gz-psycholoog, mw. drs. S. van der Stam, gz-psycholoog mw. drs. A. de Vos, psycholoog, Psychosecircuit, GGz Drenthe, Assen mw. drs. L. van der Wal, gz-psycholoog drs. M. Vos, gz-psycholoog UMC Groningen 6 Uitvaart van gedane woorden mw. C. van Alphen, bestuurslid, mw. C. Blanke, bestuurslid, mw. M. Lansen, voorzitter, Anoiksis 7 Triadegesprekken voeren doe je zo! B. Stavenuiter, directeur, mw. H. Schönau, projectmedewerker, Ypsilon H.W. Klaassen, SPV, 8 Hulpverlening 2020: Samen keuzes maken bij schizofrenie drs. M. Muis, projectleider, Anoiksis mw. drs. D. Meije, Zorginnovatie, Trimbos instituut

4 9 Wat doe jij? mw. K. Helmus MSc, gz-psycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeut, Psychosecircuit, GGz Drenthe, Assen mw. G. Rabbers, projectmanager, St. Samen Sterk tegen Stigma, Amersfoort 10 Mondzorg in de psychiatrie: doorrotten, doorbijten of doorpakken? dr. D. Cohen, psychiater, mw. C. de Haan, ergotherapeut, CGW i.o., casemanager Wijkteam Heerhugowaard, mw. drs. B. van der Vleugel, gz-psycholoog/onderzoeker, 11 Familiecoaching in volle vaart vooruit! mw. T. van Hees, coördinator familiecoaching, trainer/ supervisor, Indigo Algemene Zorggroep Midden Nederland, Utrecht T. Rusting, afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht 12 Gewenst samen werken binnen de triade mw. B. Sporken, staffunctionaris Kwaliteit en Innovatie, - leden van de triade (cliënt, naaste en begeleider), Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg, Venlo 13 Ketenzorg en -ondersteuning in een veranderend GGz-stelsel mw. drs. A. van Bergen, klinisch en organisatiepsycholoog, senior adviseur Sociale zorg, Movisie mw. drs. E. Willemsen, project mede werker Maatschap pe lijke Steun systemen, 14 Experiencing is Believing gedragsexperimenten bij psychose drs. D. van den Berg, gz-psycholoog Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag dr. T. Staring, gz-psycholoog i.o. tot specialist, Cognitief Gedragstherapeut VGCt, ABC, Altrecht GGz, Utrecht 15 E-Health voor EPA, geleerde lessen en verdere plannen mw. P. Tamis, verpleegkundig specialist GGz, onderzoeker/projectleider, drs. G. de Valk, algemeen manager FACT Utrecht, Altrecht GGz E. Velders, innovator/ programmamanager GGz ingeest Parnassia Bavo Groep Altrecht GGz 16 Sales in de GGZ = Bemoeizorgprincipes gebruiken mw. D. Kamstra, SPV, IPS-traject begeleider, Vroege Interventie Psychose-team (VIP), AMC drs. M. Verster, Clustermanager Behandelzaken O/ZO, Mentrum, Amsterdam 17 Clubhuis Model, 25 jaar Community Based Rehabilitation in Nederland en Europa. Actueler dan ooit! W. Reitsma, directeur, mw. J. Boos, staflid, M. de Leeuw, psychiater/bestuurslid, en enkele leden, De Waterheuvel Amsterdam 18 ROM: bruikbaar voor de zorgpraktijk? dr. H. Knegtering, psychiater, A-opleider, Lentis Groningen/ Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)/UMCG prof. dr. Ph. Delespaul, klinisch psycholoog, Mondriaan zorggroep Heerlen/Maastricht/UM G. Wolters, verpleegkundig specialist GGz, promovendus, Lentis Groningen 19 Langdurige rehabilitatie bij patiënten met Severe Mental Illness mw. dr. L. van der Meer, senior onderzoeker, Langdurige Rehabilitatie, Lentis/Cognitieve neuropsychiatrie, UMCG mw. dr. F. Jörg, senior onderzoeker, afdeling WO&O, GGz Friesland/RGOc, UMCG mw. drs. A. Stiekema, promovendus, Langdurige Rehabilitatie, Lentis drs. P. Quee, psycholoog, RGOc, UMCG/Langdurige Rehabilitatie, Lentis 20 WNK, GGZ en UWV: samenwerken werkt! mw. J. Smit, IPS-trajectbegeleider, WNK-Re-integratie, Alkmaar F. Witkamp, arbeidsdeskundige, UWV Alkmaar drs. M. Bähler, adviseur, 21 State of the art EDIT-interventies I mw. drs. R. Klaassen, K&J-psychiater mw. S. Limburg, SPV, EDIT, Rivierduinen, Leiden 22 Preventieve behandeling bij verhoogd psychoserisico I mw. drs. S. Wierenga, klinisch psycholoog, supervisor VGCt, EDIT, GGz Kinderen en Jeugd mw. drs. A. van Strater, psychiater, cognitief gedragstherapeut VGCt, GGz Duin- en Bollenstreek, Rivierduinen Vervolg z.o.z.

5 > Vervolg workshops 23 Interventies bij negatieve symptomen I mw. drs. J.J. Dlabac-de Lange, AIOS, Arkin Amsterdam/promovendus UMCG mw. L. Bais, MSc, onderzoeks psycholoog, Lentis Research/ NiC UMCG mw. dr. S. Castelein, medisch socioloog, sr. onderzoeker Lentis Research dr. H. Knegtering, psychiater, A-opleider, hoofd Lentis research, Lentis/RGOc/UMCG 24 Individuele Metacognitieve Therapie (MCT+): een vorm van CGT voor mensen met psychotische stoornissen I mw. drs. Y. Holthaus, psycholoog, psychotherapeut, FACT-team, GGz Centraal, Almere mw. drs. R. Vermeer, psycholoog, FACT-team, GGz Delfland, Delft mw. dr. E. Wekking, klinisch neuropsycholoog, FACT-team, Dijk en Duin, Castricum 25 Redesigning psychiatry de relatie tussen zorgvrager en zorgbieder herzien I mw. drs. W. Boevink, sr. wetenschappe lijk medewerker, Reïntegratie, Trimbos instituut prof. ir. M. van Dijk TU Delft / Ontwerpbureau KvD Reframing Amsterdam drs. D. van den Berg, gz-psycholoog prof. dr. M. van der Gaag, klinisch psycholoog, Parnassia, Den Haag 26 De EPA-psychiater I dr. R. Keet, psychiater, directeur behandelzaken Divisie Langdurende Psychiatrie, drs. M. Bähler, adviseur, prof. dr. Ph. Delespaul, klinisch psycholoog, Mondriaan zorggroep Heerlen/Maastricht/UM dr. C. Slooff, psychiater 27 Stervensbegeleiding in de psychiatrie I mw. drs. H. de Kam, verpleegkundig specialist i.o., Ouderenpsychiatrie & Somatiek, GGz Centraal, Amersfoort 28 Familie-Ervaringsdeskundigen (FED) in de langdurende zorg I H.W. Klaassen, SPV, mw. drs. D. Boertien, projectmedewerker Ervarings deskundigheid, mw. G. Raaijmakers, maatschappelijk werker, zelfstandig mediator R. van Kol, ervaringsdeskundige Naasten, GGz Eindhoven 29 Praktische problemen bij de behandeling met clozapine I drs. J. Bogers, psychiater, A-opleider, GGz Haagstreek, Rivierduinen, Leidschendam drs. D. van Dijk, psychiater, Afd. SMI, GGz Friesland, Franeker dr. D. Cohen, psychiater dr. P. Schulte, psychiater, A-opleider mw. J. Pijpers, verpleegkundige/ casemanager, 30 Met meer mediawijsheid minder stigma I M. van t Klooster, communicatie adviseur, lid Initiatief Psyche, stigma en media mw. S. Nijon, projectleider Stichting Zelfbeschadiging Z. Schwarz, tv-programmamaker en winnaar van de Psyche Mediaprijs Ondersteuningsvaardigheden bij stemmen horen I mw. B. Sporken, staffunctionaris Kwaliteit en Innovatie, A. van Osch, lid Cliëntenraad en lid Herstel Inspiratie Team, G. Goedhard (senior-)begeleider, Mensana 32 Zien en gezien worden: Medewerkers met Ervarings - Deskundigheid I mw. A. Vergeer, teamleider Bureau Herstelondersteuning, en enkele medewerkers, Kwintes, Hilversum 33 Toepassing van de Richtlijn Schizofrenie in de praktijk I mw. drs. D. van Duin, stafmedewerker, prof. dr. J. van Weeghel, directeur Wetenschap, 34 De kunst van het netwerken I mw. K. Kerssens, manager FACT-teams regio Alkmaar mw. T. de Vries, manager FACT-teams regio Kop van Noord-Holland, Divisie Langdurende Psychiatrie,

6 Posters en posterprijzen Tijdens het congres worden posters tentoongesteld. Postervoorstellen kunnen worden ingediend tot 22 september via de website van. De jury maakt onderscheid in wetenschappelijke en zorginnovatieve posters. Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging. Voor beide categorieën is een prijs beschikbaar van 250,. Informatiemarkt Tijdens de pauzes vindt een infor - ma tiemarkt plaats. Deze zal o.a. bestaan uit de stands van belangen - organisaties op het terrein van de schizofreniezorg en de publieks - stands van diverse farma ceutische bedrijven (zie sponsors). Datum en plaats Donderdag 22 november Congrescentrum Regardz De Nieuwe Buitensociëteit Stationsplein 1, Zwolle. Kosten 235,, incl. lunch, congresreader en certificaat. Voor medewerkers van bij aangesloten instellingen bedragen de kosten 195,. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Federatie van Gezond heidszorgpsychologen, het Kwaliteitsregister Verpleeg - kundigen & Verzorgenden, het Register Specialismen Verpleeg - kunde en het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers. Certificaat Na het congres ontvangen de deelnemers een met het overzicht van de toegekende accreditatiepunten en de vraag of een certificaat en/of bijschrijving van de punten bij de verschillende registers gewenst is. Organisatie Programma Tel Achtergrondinformatie Toelichting middagsessies (actueel overzicht, programma en docenten) > Inschrijving Congresbureau M2Support Postbus GG Amersfoort tel Sponsors De organisatie van het congres wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca BV, Bristol Myers Squibb BV en Janssen. Inschrijvings- en annulerings - voorwaarden Inschrijving is alleen mogelijk via de website van Kennis centrum Phrenos. Wilt u deelnemen aan de middagsessies van uw voorkeur dan is tijdige aanmelding aanbevolen! Inschrijving is mogelijk tot 25 oktober 2012 en geschiedt op volgorde van datum ontvangst. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Op het inschrijfformulier geeft u uw voorkeuren voor de middagsessies aan. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeuren. Het is mogelijk dat u ingedeeld wordt voor een andere middagsessie dan uw voorkeur, dit in verband met het beperkt aantal plaatsen per workshop. In geval van beperkte belangstelling voor een workshop behouden wij ons het recht voor de workshop te annuleren. Circa twee weken voor het congres ontvangt u een uitnodiging met het programma en de route - beschrijving naar de locatie. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel. Bij annuleren voor 25 oktober worden administratiekosten ( 50, ) in rekening gebracht. Bij annuleren op of na 25 oktober worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Bij niet annuleren en afwezigheid tijdens het congres blijven de deelnamekosten verschuldigd. Vervanging is mogelijk, mits schriftelijk aangemeld. Indien het congres door onvoldoende aanmelding of overmacht geen plaats kan vinden, vervallen de deelname kosten.

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos en Vijf jaar Phrenos INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. MISSIE EN KERNTAKEN 4 2. ORGANISATIE 5 3. ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 9 4. BELEIDSBEÏNVLOEDING 14 5. ONDERZOEK

Nadere informatie

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg in tijden van bezuinigingen

Kwaliteit van zorg in tijden van bezuinigingen NAE Congres Kwaliteit van zorg in tijden van bezuinigingen 27 november 2014 Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle www.naeweb.nl COLOFON Redactie-adres: Bureau NAE, p/a Amarum-GGNet Den Elterweg 75, 7207

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument e s s a y Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument c. l. m u l d e r, m. v a n d e r g a a g, r. b r u g g e m a n, w. c a h n, p. a. e.

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE Open Mind

PROGRAMMABOEKJE Open Mind PROGRAMMABOEKJE Open Mind Foto: istockphoto Dé publieksdag rondom psychische gezondheid Zaterdag 13 december 2008 9-16 uur, Amsterdam RAI Publieksdag Open Mind Organisatie Hartelijk welkom op Open Mind

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg

ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg ParnassiaBavo Academie Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal kapitaal - Lopend onderzoek bij Parnassia Bavo Groep 2010-2011 Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO

PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO Auteurs: Annette Plooy. Odette van der Heijden Datum: Maart 2015 1 Inhoud 1. Het Projectidee... 3 1.1 Situatieschets en probleemstelling... 3 1.2 Doelstelling van

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP,

Nadere informatie

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7. NtVP CONGRES

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7. NtVP CONGRES TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË 28 NOVEMBER O7 NtVP CONGRES NtVP CONGRES 28 NOVEMBER O7 TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Zonder Sociaal geen psychiatrie

Zonder Sociaal geen psychiatrie Interactief congres Zonder Sociaal geen psychiatrie Donderdag 3 oktober 2013 9.30-17.00 uur Lentis, Zuidlaren Lokatie De Kimme Organisatie: Platform Sociale Psychiatrie Lentis platformsocialepsychiatrie@lentis.nl

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Minder middelen, meer matchen

Minder middelen, meer matchen Minder middelen, meer matchen Naar een nieuwe verhouding tussen psychiatrie en maatschappij Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg Lector dr. Bauke Koekkoek lectorale rede sociale

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Onderzoeksprotocol Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Effecten crisiskaart met of zonder inschakelen van een crisiskaartconsulent op het aantal crisiscontacten en (gedwongen) opnames Drs. A. Ruchlewska

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie