GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersystem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersystem"

Transcriptie

1 GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersyste Geïnteresseerd in een deskundig bedrijf voor planning- en installatie? Kijk op onder het kopje service. Online plannen?

2 Planning van het systee Ga stap voor stap te werk en 1. autoatische Welke oppervlakken besturing oeten besproeid worden? Makkelijker dan gedacht Met deze planningsbijlage kunt u de planning voor uw eigen besproeiingsinstallatie stap voor stap realiseren. Met voorbeelden laten we zien hoe u daarbij te werk oet gaan. Wat oet u doen Teken eerst een plattegrond van uw tuin. Aan de hand van onze aanwijzingen tekent u alles in wat u nodig heeft voor uw systee. De benodigde producten kunt u vervolgens op pagina 12 op uw boodschappenlijst zetten. Wat heeft u nodig Niet veel! Slechts een paar viltstiften, een potlood en een passer. Teken bij voorkeur op illieterpapier de plattegrond van uw tuin op schaal 1 : 100 (1 c 1 ) of schaal 1 : 200 (1 c 2 ). Geef aan welke sectoren besproeid oeten worden. Bepaal waar de watertoevoer (waterkraan of pop) kot. Directe ventielprograering O snoerloos en volautoa tisch vele aanvoerleidingen aan te sturen. Max. 6 sproeibeurten per dag en per leiding prograeerbaar. Prograeerunit voor het prograeren van de besturingsodule. Besturingsodule op beregeningsventiel 9 V plaatsen. Aansluitogelijkheid voor vocht- of regensensor. Besproeiingsbesturing via kabel Volautoatische aansturing van ax. 12 beregeningsventielen/-leidingen. Kabel verbinding naar de ventielen. Ook voor autoatisch gebruik van een pop bijv. o goedkoop regenwater te gebruiken odular Aansluiting voor ax. 4 beregeningsventielen Voor binnens- en buitens gebruik. 4 prograa s per ventiel ogelijk. Uit te breiden et uitbreidings odules 2040 tot ax. 12 beregenings ventielen. Ventielbox V1 en V3 Voor de ondergrondse inbouw van 1 of 3 berege ningsventielen. Telescoop schroefverbinding voor geakkelijke ontage/ deontage van de ventielen. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Beregeningsventiel 9 V Voor aansturing via directe prograering. Gebruik door iddel van een batterij. Energiebespar ende elektroag neetventieltechniek. Uitbreidingsodule 2040 Met insteekverbinding voor ontage op besproeiingscoputer 4040 odular. Aansluiting voor ax. 2 beregeningsventielen 4030 en 6030 Worden binnen of buiten (bescherd tegen (regen) water) gebruikt o ax. 4 resp. 6 beregeningsventielen 24 V aan te sturen. Beregeningsventiel 24 V Handatig openen/sluiten ogelijk. Zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije aansturingstechniek. Verbindingskabel Lengte 15. Aansluiting voor ax. 6 beregeningsventielen Kabelkleen O de verbindingskabel aan ventielbox V1 te bevestigen. Ventielbox V1 en V3 Voor het ondergronds inbouwen van 1 resp. 3 beregeningsventielen. Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ontage/deontage van de ventielen. Ventielbox V3 et spatwaterdichte kabelaansluitbox voor eenvoudige, overzichtelijke 24 V kabelverbinding. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Poprelais 24 V Met 10 kabel. Voor popen tot 2000 W. Beregenings ventiel 9 V 1251 Prograeer unit 1242 Ventielbox V1 Schaal : 200 (1 c 2 ) Besturingsodule In cobinatie terras et de prograeerunit zwebad Ventielbox V Meerkanaals- wateraansluiting Uitbreidingsodule 2040 besproeiings- coputer odular 1276 Kabelkleen (Inhoud: 6 stuks) 1282 Ventielbox V Beregeningsventiel 24 V 1278 Ventielbox V Verbindingskabel 1280 Poprelais 24 V

3 Planning van het systee 2. Welke en hoeveel sproeiers heeft u nodig? Individuele (geronde) vlakken autoatic 2, sproeiers in boodschappenlijst overneen Kies op pagina 5 de juiste sproeiers. Ga daarbij als volgt te werk: Voor vierkante en rechthoekige oppervlakken gebruikt u de verzonken zwenksproeier. Afzonderlijke (geronde) oppervlakken et verzonken ultiinstelbare sproeier autoatic besproeien. Andere vlakvoren et verzonken cirkelsproeiers afdekken. Deze als volgt et een cirkel intekenen: De hoeken opvullen et 90 of 270 sproeiers. De zijkanten opvullen et 180 sproeiers. Voor de overgebleven vlakken vanuit het idden 360 sproeiers gebruiken. Benodigd aantal sproeiers vervolgens in het overzicht op pagina 5 en op uw boodschappenlijst op pagina 12 noteren. Tip: Staat de wind op uw tuin? Verklein dan de afstanden tussen de sproeiers. Dit o het verwaaien tegen te gaan. Rechthoekige vlakken Verzonken zwenksproeier Verzonken turbinesproeier 1/2" binnendraad Reikwijdte 3,5 16,5 Straal instelbaar: 4 5,5 Sproeibreedte Instelbaar 3,5 8,5 Ca terras zwebad wateraansluiting Juiste sproeiers hiernaast uitzoeken en in uw plan intekenen. Sproeiertype en aat schroefdraad: 1/2" of 3/4" erbij schrijven! Overige vlakken Overige vlakken tot vanaf Voor hogere planten Verzonken turbinesproeier 1/2" binnendraad Verzonken turbinesproeier T 380 Verzonken sproeier S 80 zuigerlengte: 100 1/2" binnendraad Verzonken sproeier S 80/300 zuigerlengte: 300 3/4" buitendraad Straal instelbaar: 5 7,5 Straal instelbaar: 6 10,5 Straal instelbaar: 2,5 4,5 Straal instelbaar: 2,5 4,5 Ca. 7,5 10 Ca Ca. 4 7 Ca Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) IG binnendraad, AG buitendraad 4 5

4 Planning van het systee 3. Vaststelling toevoerleidingen Hoeveel capaciteit heeft ijn waterkraan? Eerproef: O te weten hoe veel sproeiers u kunt aan sluiten, dient u eerst de aansluit waarde van uw kraan te bepalen. Deze waarde bepaalt naelijk het aantal sproeiers per aanvoerleiding. Draai de kraan die op het systee wordt aangesloten heleaal open en vul een eer van 10 liter. Meet in hoeveel seconden de eer is gevuld. Laat u uw installatie op een pop werken? Sluit dan eerst een 19 slang (3/4") aan van ongeveer 1 lengte en gebruik hiervoor een GARDENA Prof Syste aansluitset. Doe vervolgens de proef et de eer. Afstandstoeslag Meet de afstand tussen de kraan en de pop en de verst afgelegen sproeier. Bij iedere 25 eter wordt bij het aantal seconden van de eerproef een extra seconde bijgeteld. Bij een vultijd van inder dan 14 seconden en gebruik van een besproeiingscoputer, waterverdeler autoatic of een 2 of 4 weg waterverdeler (zie pagina 10) oet bij de geeten vultijd 3 seconden extra opgeteld worden. Bepaal de voor u geldende aansluitwaarde in de tabel hiernaast en nee deze over in het witte veld. Voorbeeld: (zonder besproeiingscoputer) Vultijd in seconden 10 Afstand 20 1 Totale waarde seconden koen overeen et een aansluitwaarde van 80 Seconden Aansluitwaarde Uw aansluitwaarde Verbruikswaarde van de sproeiers bij elkaar optellen T Toevoerleidingen O het aantal leidingen te bepalen, noteert u bij iedere sproeier in uw tekening de op pagina 7 verelde verbruikswaarde van de betreffende sproeier. De totale verbruikswaarde van de sproeiers op één leiding ag niet hoger zijn dan de onder punt 3 bepaalde aansluitwaarde. Nee de opgetelde verbruikswaarde van de sproeiers op één leiding over in de tabel so verbruikswaarde sproeiers per leiding op pagina 7. Teken vervolgens de leidingen vanaf de watertoevoer (bijv. waterkraan of pop) in uw plan en nee de vastgestelde lengtes van de leidingen over in de tabel Buislengte op pagina 7. Aanwijzing: Bij de autoatic ag ax. 1 sproeier per leiding aangesloten worden. Reden: een nauwkeurige prograering van eerdere sproeiers op één leiding is niet ogelijk door de drukverschillen bij de verschillende geprograeerde reikwijdtes. Belangrijk: Voor verzonken sproeiers (S odellen) en verzonken turbinesproeiers (T odellen) resp. verzonken zwenksproeier (R odel) altijd aparte toevoerleidingen inplannen vanwege de verschillende hoeveelheden water die deze sproeiers afgeven. S 80/300 S Verbruikswaarde sproeiers van pagina 7 erbij schrijven en toevoerleidingen intekenen. autoatic So verbruikswaarde sproeiers per leiding Toevoerleiding Uitkost aansluitwaarde* Leidinglengte * De so van de verbruikswaarde van de sproeiers per leiding ag niet hoger zijn dan de aansluitwaarde. 20 zwebad terras 90 9 wateraansluiting enz... enz... Benodigde buizen in de boodschappenlijst noteren. 6 Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) IG binnendraad, AG buitendraad 7

5 Planning van het systee 4. Verbinden van de leidingen Mogelijke buisverbindingen 5. Sproeiers aansluiten Aansluiting sproeiers in het verloop van de buis: Aansluiting sproeier in een hoek: Aansluiting sproeiers op het einde van de buis: Verbindingsstuk Art L-stuk Art T-stuk Art Eindstuk Art Met T-stuk et 1/2" buitendraad Art of 3/4" buitendraad Art Aansluiting verzonken sproeier S 80/300: Met T-stuk et Art Met hoekstuk et 1/2" buitendraad Art et 3/4" buitendraad Art Met L-Stuk et 1/2" buitendraad Art et 3/4" buitendraad Art Aansluiting verzonken sproeier S 80/300: Met verbindingsstuk et Art Bepaal nu de benodigde koppelstukken voor het verbinden van de leidingen en noteer de benodigde aantallen in uw boodschappenlijst. Bepaal nu de benodigde koppelstukken voor het aansluiten van de sproeiers en noteer de benodigde aantallen in uw boodschappenlijst. Let op: Houdt bij het kiezen van de koppelstukken voor het aansluiten van de sproeiers rekening et de in uw plan genoteerde schroefdraad van de sproeiers. In dit voorbeeld is het een L stuk, art et 3/4" buitendraad terras zwebad 90 9 wateraansluiting terras zwebad wateraansluiting Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) Sybolen voor buisverbindingen: T-stuk Verbindingsstuk L-stuk IG binnendraad, AG buitendraad Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) Sybolen voor sproeieraansluiting: T-stuk et schroefdraad L-stuk et schroefdraad Benodigde systeeonderdelen in bijgevoegde boodschappenlijst noteren. 6. Beschering tegen vorst/ ontwateringsventiel 8 In het verloop van de buis: T-stuk Art et Ontwateringsventiel Art Op het einde van de buis: Verbindingsstuk Art et Ontwateringsventiel Art Tip: Bescher uw installatie tegen vorst door ontwateringsventielen voor iedere leiding op het laagst gelegen punt te plaatsen. Installatietips op pagina 13 opvolgen. 9

6 Planning van het systee Ga stap voor stap te werk 7. Aansluitogelijkheden en autoatische besturing Makkelijker dan gedacht Met deze planningsbijlage kunt u de planning voor uw eigen besproeiingsinstallatie stap voor stap realiseren. Met voorbeelden laten we zien hoe u daarbij te werk oet gaan. Wat oet u doen Teken eerst een plattegrond van uw tuin. Aan de hand van onze aanwijzingen tekent u alles in wat u nodig heeft voor uw systee. De benodigde producten kunt u vervolgens op pagina 12 op uw boodschappenlijst zetten. Wat heeft u nodig Niet veel! Slechts een paar viltstiften, een potlood en een passer. Handatige besturing De aansluiting op de waterkraan geschiedt et een aansluitdoos (art.nr. 2722) et verbindingsstuk 24 x (art.nr. 2761), een Prof-Syste aansluitset (art.nr. 1505) et 19 (3/4")-tuinslang of een aansluitgarnituur (art.nr. 2713). Tip: Voor een directe aansluiting op de waterleiding gebruikt u onze aansluitstukken, verkrijgbaar in verschillende aten schroefdraad (zie boodschappenlijst). Houdt u aan de installatievoorschriften. Meerdere aanvoerleidingen Meerdere aanvoerleidingen sluit u aan et de 2-weg waterverdeler (art.nr. 8193) of de 4-weg waterverdeler (art.nr. 8194). Op de verschillende aanvoerleidingen kan ook een reguleeren afsluitventiel geplaatst worden o zo de leidingen na elkaar handatig in gebruik te neen. Autoatische besturing Besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus Tot 6 sproeibeurten per dag prograeerbaar. O één leiding aan te sturen gebruikt u als alternatief de elektronische watertier T 1030/T 1030 plus of de besproeiingscoputer C 1030 plus. Meervoudige besturing Besproeiingscoputer C 2030 duo plus Aansturing van 2 besproeiingssectoren Waterverdeler autoatic Aansturing van ax. 6 besproeiingssectoren in cobinatie et besproeiingscoputer C 1060 plus of C 1060 solar plus. Directe ventielprograering O snoerloos en volautoa tisch vele aanvoerleidingen aan te sturen. Max. 6 sproeibeurten per dag en per leiding prograeerbaar. Prograeerunit voor het prograeren van de besturingsodule. Besturingsodule op beregeningsventiel 9 V plaatsen. Aansluitogelijkheid voor vocht- of regensensor. Ventielbox V1 en V3 Voor de ondergrondse inbouw van 1 of 3 berege ningsventielen. Telescoop schroefverbinding voor geakkelijke ontage/ deontage van de ventielen. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Beregeningsventiel 9 V Voor aansturing via directe prograering. Gebruik door iddel van een batterij. Energiebespar ende elektroag neetventieltechniek. Besproeiingsbesturing via kabel Volautoatische aansturing van ax. 12 beregeningsventielen/-leidingen. Kabel verbinding naar de ventielen. Ook voor autoatisch gebruik van een pop bijv. o goedkoop regenwater te gebruiken odular Aansluiting voor ax. 4 beregeningsventielen Voor binnens- en buitens gebruik. 4 prograa s per ventiel ogelijk. Uit te breiden et uitbreidings odules 2040 tot ax. 12 beregenings ventielen. Uitbreidingsodule 2040 Met insteekverbinding voor ontage op besproeiingscoputer 4040 odular. Aansluiting voor ax. 2 beregeningsventielen 4030 en 6030 Worden binnen of buiten (bescherd tegen (regen) water) gebruikt o ax. 4 resp. 6 beregeningsventielen 24 V aan te sturen. Beregeningsventiel 24 V Handatig openen/sluiten ogelijk. Zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije aansturingstechniek. Verbindingskabel Lengte 15. Aansluiting voor ax. 6 beregeningsventielen Kabelkleen O de verbindingskabel aan ventielbox V1 te bevestigen. Ventielbox V1 en V3 Voor het ondergronds inbouwen van 1 resp. 3 beregeningsventielen. Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ontage/deontage van de ventielen. Ventielbox V3 et spatwaterdichte kabelaansluitbox voor eenvoudige, overzichtelijke 24 V kabelverbinding. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Poprelais 24 V Met 10 kabel. Voor popen tot 2000 W. 102 Aansluitdoos Voor de watertoevoer in het ondergronds geïnstalleerde systee. 2722/2795 Prof-Syste aansluitset Prof Syste onderdelen 1505 (zonder slang) Aansluitgarnituur 2 tuinslang 19 (3/4") et Prof Syste onderdelen, art.nr Verbindings - stuk 2761/ 2762/ weg waterverdeler O 2 aanvoerleidingen aan te sluiten weg waterverdeler O 4 aanvoerleidingen aan te sluiten Reguleer- en afsluitventiel 2724 Besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus Autoatische besturing van uw installatie. 1864/1866 Besproeiings - coputer C 2030 duo plus Twee tuinsectoren autoatisch besproeien 1874 Waterverdeler autoatic In cobinatie et besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus 1197 Beregenings ventiel 9 V 1251 Ventielbox V Prograeer unit 1242 Besturingsodule In cobinatie et de prograeerunit Ventielbox V odular 1276 Kabelkleen (Inhoud: 6 stuks) 1282 Uitbreidingsodule Ventielbox V Beregeningsventiel 24 V 1278 Ventielbox V Verbindingskabel 1280 Poprelais 24 V

7 Boodschappenlijst Tip: Gebruik adapter, art.nr voor een drukvaste verbinding tussen waterkraan en aansluitdoos et daarachter een beregeningsventiel. Aansluitaterialen en besturingsapparatuur aangeven in de vakken en noteren op de boodschappenlijst. Oschrijving Verzonken sproeiers 1569 Verzonken sproeier S Verzonken sproeier S 80/ Verzonken turbinesproeier 8203/1539 Verzonken turbinesproeier 8205/1551 Verzonken turbinesproeier T Verzonken zwenksproeier 1559 Verzonken ulti-instelbare autoatic Sproeieraansluiting (koppelstukken) 2780 L-stuk x 1/2"-buitendraad 2781 L-stuk x 3/4"-buitendraad 2782 Hoekstuk x 1/2" buitendraad 2783 Hoekstuk x 3/4" buitendraad 2786 T-stuk x 1/2"-buitendraad 2787 T-stuk x 3/4"-buitendraad Aanvoerbuizen: 2718 Aanvoerbuis, Aanvoerbuis, Aanvoerbuis, 50 Verbindingsstukken (koppelstukken) 2771 T-stuk 2773 L-stuk 2775 Verbindingsstuk 2778 Eindstuk 2761 Verbindingsstuk x 2762 Verbindingsstuk x 1" binnendraad 2763 Verbindingsstuk x 1" buitendraad 2790 T-stuk x 2760 Ontwateringsventiel 8250/2797 Waterstopcontact Aansluiting voor de installatie: 1513 Adapter 26,5 (G3/4") / 33,3 (G1") 1505 Prof-Syste aansluitset 2713 Prof-Syste aansluitgarnituur 2722/2795 Aansluitdoos weg waterverdeler weg waterverdeler 2724 Reguleer- en afsluitventiel 1510 Centraal filter Besturing van de installatie: 1197/1198 Waterverdeler autoatic 1866 Besproeiingscoputer C 1060 solar plus 1864 Besproeiingscoputer C 1060 plus 1874 Besproeiingscoputer C 2030 plus 1862 Besproeiingscoputer C 1030 plus 1860 Watertier T 1030 plus 1825 Watertier T Besproeiingsset A 1020 Sensor 1189 Elektronische regensensor 1188 Bodevochtigheidssensor 1186 Verlengkabel voor regen- en bodevochtigheidssensor, Prograeerunit 1250 Besturingsodule 1254 Ventielbox V Ventielbox V Beregeningsventiel 9 V odular 1277 Uitbreidingsodule Beregeningsventiel 24 V 1280 Verbindingskabel, Kabelkleen (Inhoud 6 stuks) 1273 Poprelais 24 V 12

8 Installatietips Leg alle onderdelen uit volgens plan. Begin et de plaatsing van de installatie aan het begin bij de watertoevoer. Snij de aanvoerbuizen af op de juiste lengte en onteer de verschillende onderdelen. Buiseinden zonodig gladschuren. Zorg ervoor dat er geen aarde in de aanvoerbuizen kot. Voor een waterdichte ver - binding buizen et O-ring in verbindingsstuk schuiven. (Buis ca. 6 c in verbindingsdeel schuiven). Stel de sproeirichting, de sectoren en de reikwijdte per sproeier in. Laat de installatie proefdraaien voordat u deze ondergronds gaat ingraven. Maak et een spade een V-vorige greppel van ca. 20 c diep in uw gazon. Nee voorzichtig de graszoden weg en haal de aarde uit de gleuf. Ver wijder alle stenen. Maai vooraf uw gazon en bevochtig de grond. Dat werkt akkelijker. Ontwateringsventielen op laagst gelegen plekken van de installatie plaatsen. Op hellingen ag het hoogteverschil tussen de afzonderlijke ontwateringsventielen niet groter zijn dan 2. Indien nodig eerdere ontwateringsventielen op de helling installeren. Ter verbetering van de drainage en ter beschering oet het ontwateringsventiel in een bed van schoon grof grind (20 x 20 x 20 c) geplaatst worden. Het net van aanvoerbuizen, sproeiers en andere systeeonderdelen in de gleuven plaatsen. Hoe u beschadigingen voorkot, bijvoorbeeld tijdens het aaien? Door alle ondergrondse sproeiers en andere onderdelen gelijk et het aardoppervlak te plaatsen. De greppel weer dichtaken, de graszoden terugleggen en aandrukken. Het vooraf besproeien van het grasopper vlak en de geulen, bevordert het herstel van uw gazon. Overgang van het bestaande op het nieuwe systee Voor de overgang van aanvoerbuis 19 naar aanvoerbuis gebruikt u het aansluitstuk art.nr in cobinatie et het verbindingsstuk art.nr Voor het begin van de vorstperiode de installatie afkoppelen van het leidingnet. Lees ook de vorstinstructies op de verpakking van de verschillende producten. Als een pop de besproeiingsinstallatie van water voorziet, kan het voorkoen dat er zand in het leidingsystee terecht kot. De sproeiers kunnen dan inder goed gaan werken. Er oet daaro altijd een voorzetfilter voor de pop geplaatst worden. Sproeiers en leidingen zijn bestand tegen een werkdruk van axiaal 6 bar. Als de waterdruk hoger is, dient de druk gereduceerd te worden. Nee contact op et uw sanitairspecialist voor juiste aansluiting op het waterleidingnet. Tip: Als u de schroefverbinding et de buisverbinders heleaal wilt losaken, kunt u bij de eindaanslag (positie open ) doordraaien. Gebruik hiervoor indien nodig een pijptang. Dit beïnvloedt het verdere functioneren niet. 13

9 Alles wat u over besproeiingssysteen oet weten U wilt een eigen besproeiingssystee in uw tuin en weet niet precies wat u daarvoor nodig heeft? Naast deze planningsbrochure biedt GARDENA u hiervoor nog eer ogelijkheden: - Op onze GARDENA website staat een besproeiingsplanner, waaree u online een Sprinklersystee op aat kunt aken of eteen een boodschappenlijstje voor uw Micro-Drip-Syste. - U kunt ook contact opneen et onze GARDENA verkoopafdeling, die u persoonlijk kan adviseren. Telefoon: E-ail: Daar wij de installatie niet zelf uitvoeren, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor kosten en schade die bij de aanleg ogelijkerwijze kunnen ontstaan. Geïnteresseerd in een deskundig bedrijf voor planning en installatie? Nee contact op et het verkooppunt of et GARDENA Kijk op onder het kopje service Kijk op Husqvarna Nederland BV Postbus AC Alere Telefoon algeeen: Verkoop binnendienst: Telefax: E-ail: Husqvarna Belgiu NV/SA Retail Division Leuvensesteenweg 555 bus Zavente Tel : (02) Fax : (02) E-ail : Fouten en afwijkingen in afbeeldingen en oschrijvingen voorbehouden! Technische wijzigingen, die onze producten beter aken, voorbehouden. Op al onze leveringen zijn onze algeene voorwaarden van toepassing a/2011

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP R.O. SYSTEMEN LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP HANDLEIDING 25-06-2015 versie 2.8 Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

K I J K W A T LICHT K A N DOEN

K I J K W A T LICHT K A N DOEN K I J K W A T LICHT K A N DOEN 2015 2016 INHOUD 3 4 10 16 22 24 26 30 32 34 ZONDER LICHT GEEN TUIN INSPIRATIETUIN 1 INSPIRATIETUIN 2 INSPIRATIETUIN 3 HET 12V IN-LITE SYSTEEM ZELF IN-LITE AANLEGGEN IN-LITE

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

12 Volt Tuinverlichting

12 Volt Tuinverlichting Plug&Play 12 Volt Tuinverlichting Inhoudsopgave Pag. 2-3 12 Volt LED-Technologie Overige lichtbronnen Pag. 4-5 Systeemuitleg Plug & Play Pag. 6 Installatie-tips Pag. 14-18 Producten Pag. 19 Accessoires

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde!

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Dit is een van de gratis uitgaven van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf. Meer exemplaren kunt u bestellen via de website energiecenrum.nl

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW WOONHUis In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos aansluit bij de praktijk in je klas-lokaal. In dit artikel maken we die verbinding. Geen groepsplannen omdat het moet, maar omdat het werkelijk bijdraagt

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Met Telenet tover je je nieuwe huis zo om in een fantastische leefwereld. Supersnel surfen, onbeperkt bellen en voluit van digitale televisie genieten. Je

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Aan de slag met WordPress

Aan de slag met WordPress Aan de slag met WordPress De complete handleiding om eenvoudig een website online te zetten! In slechts enkele stappen, het is heel makkelijk! Copyright 2004-2013 Antagonist B.V. 1 Inhoudsopgave De complete

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie