GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersystem"

Transcriptie

1 GARDENA planningsbrochure 2012 GARDENA Sprinklersyste Geïnteresseerd in een deskundig bedrijf voor planning- en installatie? Kijk op onder het kopje service. Online plannen?

2 Planning van het systee Ga stap voor stap te werk en 1. autoatische Welke oppervlakken besturing oeten besproeid worden? Makkelijker dan gedacht Met deze planningsbijlage kunt u de planning voor uw eigen besproeiingsinstallatie stap voor stap realiseren. Met voorbeelden laten we zien hoe u daarbij te werk oet gaan. Wat oet u doen Teken eerst een plattegrond van uw tuin. Aan de hand van onze aanwijzingen tekent u alles in wat u nodig heeft voor uw systee. De benodigde producten kunt u vervolgens op pagina 12 op uw boodschappenlijst zetten. Wat heeft u nodig Niet veel! Slechts een paar viltstiften, een potlood en een passer. Teken bij voorkeur op illieterpapier de plattegrond van uw tuin op schaal 1 : 100 (1 c 1 ) of schaal 1 : 200 (1 c 2 ). Geef aan welke sectoren besproeid oeten worden. Bepaal waar de watertoevoer (waterkraan of pop) kot. Directe ventielprograering O snoerloos en volautoa tisch vele aanvoerleidingen aan te sturen. Max. 6 sproeibeurten per dag en per leiding prograeerbaar. Prograeerunit voor het prograeren van de besturingsodule. Besturingsodule op beregeningsventiel 9 V plaatsen. Aansluitogelijkheid voor vocht- of regensensor. Besproeiingsbesturing via kabel Volautoatische aansturing van ax. 12 beregeningsventielen/-leidingen. Kabel verbinding naar de ventielen. Ook voor autoatisch gebruik van een pop bijv. o goedkoop regenwater te gebruiken odular Aansluiting voor ax. 4 beregeningsventielen Voor binnens- en buitens gebruik. 4 prograa s per ventiel ogelijk. Uit te breiden et uitbreidings odules 2040 tot ax. 12 beregenings ventielen. Ventielbox V1 en V3 Voor de ondergrondse inbouw van 1 of 3 berege ningsventielen. Telescoop schroefverbinding voor geakkelijke ontage/ deontage van de ventielen. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Beregeningsventiel 9 V Voor aansturing via directe prograering. Gebruik door iddel van een batterij. Energiebespar ende elektroag neetventieltechniek. Uitbreidingsodule 2040 Met insteekverbinding voor ontage op besproeiingscoputer 4040 odular. Aansluiting voor ax. 2 beregeningsventielen 4030 en 6030 Worden binnen of buiten (bescherd tegen (regen) water) gebruikt o ax. 4 resp. 6 beregeningsventielen 24 V aan te sturen. Beregeningsventiel 24 V Handatig openen/sluiten ogelijk. Zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije aansturingstechniek. Verbindingskabel Lengte 15. Aansluiting voor ax. 6 beregeningsventielen Kabelkleen O de verbindingskabel aan ventielbox V1 te bevestigen. Ventielbox V1 en V3 Voor het ondergronds inbouwen van 1 resp. 3 beregeningsventielen. Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ontage/deontage van de ventielen. Ventielbox V3 et spatwaterdichte kabelaansluitbox voor eenvoudige, overzichtelijke 24 V kabelverbinding. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Poprelais 24 V Met 10 kabel. Voor popen tot 2000 W. Beregenings ventiel 9 V 1251 Prograeer unit 1242 Ventielbox V1 Schaal : 200 (1 c 2 ) Besturingsodule In cobinatie terras et de prograeerunit zwebad Ventielbox V Meerkanaals- wateraansluiting Uitbreidingsodule 2040 besproeiings- coputer odular 1276 Kabelkleen (Inhoud: 6 stuks) 1282 Ventielbox V Beregeningsventiel 24 V 1278 Ventielbox V Verbindingskabel 1280 Poprelais 24 V

3 Planning van het systee 2. Welke en hoeveel sproeiers heeft u nodig? Individuele (geronde) vlakken autoatic 2, sproeiers in boodschappenlijst overneen Kies op pagina 5 de juiste sproeiers. Ga daarbij als volgt te werk: Voor vierkante en rechthoekige oppervlakken gebruikt u de verzonken zwenksproeier. Afzonderlijke (geronde) oppervlakken et verzonken ultiinstelbare sproeier autoatic besproeien. Andere vlakvoren et verzonken cirkelsproeiers afdekken. Deze als volgt et een cirkel intekenen: De hoeken opvullen et 90 of 270 sproeiers. De zijkanten opvullen et 180 sproeiers. Voor de overgebleven vlakken vanuit het idden 360 sproeiers gebruiken. Benodigd aantal sproeiers vervolgens in het overzicht op pagina 5 en op uw boodschappenlijst op pagina 12 noteren. Tip: Staat de wind op uw tuin? Verklein dan de afstanden tussen de sproeiers. Dit o het verwaaien tegen te gaan. Rechthoekige vlakken Verzonken zwenksproeier Verzonken turbinesproeier 1/2" binnendraad Reikwijdte 3,5 16,5 Straal instelbaar: 4 5,5 Sproeibreedte Instelbaar 3,5 8,5 Ca terras zwebad wateraansluiting Juiste sproeiers hiernaast uitzoeken en in uw plan intekenen. Sproeiertype en aat schroefdraad: 1/2" of 3/4" erbij schrijven! Overige vlakken Overige vlakken tot vanaf Voor hogere planten Verzonken turbinesproeier 1/2" binnendraad Verzonken turbinesproeier T 380 Verzonken sproeier S 80 zuigerlengte: 100 1/2" binnendraad Verzonken sproeier S 80/300 zuigerlengte: 300 3/4" buitendraad Straal instelbaar: 5 7,5 Straal instelbaar: 6 10,5 Straal instelbaar: 2,5 4,5 Straal instelbaar: 2,5 4,5 Ca. 7,5 10 Ca Ca. 4 7 Ca Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) IG binnendraad, AG buitendraad 4 5

4 Planning van het systee 3. Vaststelling toevoerleidingen Hoeveel capaciteit heeft ijn waterkraan? Eerproef: O te weten hoe veel sproeiers u kunt aan sluiten, dient u eerst de aansluit waarde van uw kraan te bepalen. Deze waarde bepaalt naelijk het aantal sproeiers per aanvoerleiding. Draai de kraan die op het systee wordt aangesloten heleaal open en vul een eer van 10 liter. Meet in hoeveel seconden de eer is gevuld. Laat u uw installatie op een pop werken? Sluit dan eerst een 19 slang (3/4") aan van ongeveer 1 lengte en gebruik hiervoor een GARDENA Prof Syste aansluitset. Doe vervolgens de proef et de eer. Afstandstoeslag Meet de afstand tussen de kraan en de pop en de verst afgelegen sproeier. Bij iedere 25 eter wordt bij het aantal seconden van de eerproef een extra seconde bijgeteld. Bij een vultijd van inder dan 14 seconden en gebruik van een besproeiingscoputer, waterverdeler autoatic of een 2 of 4 weg waterverdeler (zie pagina 10) oet bij de geeten vultijd 3 seconden extra opgeteld worden. Bepaal de voor u geldende aansluitwaarde in de tabel hiernaast en nee deze over in het witte veld. Voorbeeld: (zonder besproeiingscoputer) Vultijd in seconden 10 Afstand 20 1 Totale waarde seconden koen overeen et een aansluitwaarde van 80 Seconden Aansluitwaarde Uw aansluitwaarde Verbruikswaarde van de sproeiers bij elkaar optellen T Toevoerleidingen O het aantal leidingen te bepalen, noteert u bij iedere sproeier in uw tekening de op pagina 7 verelde verbruikswaarde van de betreffende sproeier. De totale verbruikswaarde van de sproeiers op één leiding ag niet hoger zijn dan de onder punt 3 bepaalde aansluitwaarde. Nee de opgetelde verbruikswaarde van de sproeiers op één leiding over in de tabel so verbruikswaarde sproeiers per leiding op pagina 7. Teken vervolgens de leidingen vanaf de watertoevoer (bijv. waterkraan of pop) in uw plan en nee de vastgestelde lengtes van de leidingen over in de tabel Buislengte op pagina 7. Aanwijzing: Bij de autoatic ag ax. 1 sproeier per leiding aangesloten worden. Reden: een nauwkeurige prograering van eerdere sproeiers op één leiding is niet ogelijk door de drukverschillen bij de verschillende geprograeerde reikwijdtes. Belangrijk: Voor verzonken sproeiers (S odellen) en verzonken turbinesproeiers (T odellen) resp. verzonken zwenksproeier (R odel) altijd aparte toevoerleidingen inplannen vanwege de verschillende hoeveelheden water die deze sproeiers afgeven. S 80/300 S Verbruikswaarde sproeiers van pagina 7 erbij schrijven en toevoerleidingen intekenen. autoatic So verbruikswaarde sproeiers per leiding Toevoerleiding Uitkost aansluitwaarde* Leidinglengte * De so van de verbruikswaarde van de sproeiers per leiding ag niet hoger zijn dan de aansluitwaarde. 20 zwebad terras 90 9 wateraansluiting enz... enz... Benodigde buizen in de boodschappenlijst noteren. 6 Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) IG binnendraad, AG buitendraad 7

5 Planning van het systee 4. Verbinden van de leidingen Mogelijke buisverbindingen 5. Sproeiers aansluiten Aansluiting sproeiers in het verloop van de buis: Aansluiting sproeier in een hoek: Aansluiting sproeiers op het einde van de buis: Verbindingsstuk Art L-stuk Art T-stuk Art Eindstuk Art Met T-stuk et 1/2" buitendraad Art of 3/4" buitendraad Art Aansluiting verzonken sproeier S 80/300: Met T-stuk et Art Met hoekstuk et 1/2" buitendraad Art et 3/4" buitendraad Art Met L-Stuk et 1/2" buitendraad Art et 3/4" buitendraad Art Aansluiting verzonken sproeier S 80/300: Met verbindingsstuk et Art Bepaal nu de benodigde koppelstukken voor het verbinden van de leidingen en noteer de benodigde aantallen in uw boodschappenlijst. Bepaal nu de benodigde koppelstukken voor het aansluiten van de sproeiers en noteer de benodigde aantallen in uw boodschappenlijst. Let op: Houdt bij het kiezen van de koppelstukken voor het aansluiten van de sproeiers rekening et de in uw plan genoteerde schroefdraad van de sproeiers. In dit voorbeeld is het een L stuk, art et 3/4" buitendraad terras zwebad 90 9 wateraansluiting terras zwebad wateraansluiting Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) Sybolen voor buisverbindingen: T-stuk Verbindingsstuk L-stuk IG binnendraad, AG buitendraad Schaal 1 : 200 (1 c 2 ) Sybolen voor sproeieraansluiting: T-stuk et schroefdraad L-stuk et schroefdraad Benodigde systeeonderdelen in bijgevoegde boodschappenlijst noteren. 6. Beschering tegen vorst/ ontwateringsventiel 8 In het verloop van de buis: T-stuk Art et Ontwateringsventiel Art Op het einde van de buis: Verbindingsstuk Art et Ontwateringsventiel Art Tip: Bescher uw installatie tegen vorst door ontwateringsventielen voor iedere leiding op het laagst gelegen punt te plaatsen. Installatietips op pagina 13 opvolgen. 9

6 Planning van het systee Ga stap voor stap te werk 7. Aansluitogelijkheden en autoatische besturing Makkelijker dan gedacht Met deze planningsbijlage kunt u de planning voor uw eigen besproeiingsinstallatie stap voor stap realiseren. Met voorbeelden laten we zien hoe u daarbij te werk oet gaan. Wat oet u doen Teken eerst een plattegrond van uw tuin. Aan de hand van onze aanwijzingen tekent u alles in wat u nodig heeft voor uw systee. De benodigde producten kunt u vervolgens op pagina 12 op uw boodschappenlijst zetten. Wat heeft u nodig Niet veel! Slechts een paar viltstiften, een potlood en een passer. Handatige besturing De aansluiting op de waterkraan geschiedt et een aansluitdoos (art.nr. 2722) et verbindingsstuk 24 x (art.nr. 2761), een Prof-Syste aansluitset (art.nr. 1505) et 19 (3/4")-tuinslang of een aansluitgarnituur (art.nr. 2713). Tip: Voor een directe aansluiting op de waterleiding gebruikt u onze aansluitstukken, verkrijgbaar in verschillende aten schroefdraad (zie boodschappenlijst). Houdt u aan de installatievoorschriften. Meerdere aanvoerleidingen Meerdere aanvoerleidingen sluit u aan et de 2-weg waterverdeler (art.nr. 8193) of de 4-weg waterverdeler (art.nr. 8194). Op de verschillende aanvoerleidingen kan ook een reguleeren afsluitventiel geplaatst worden o zo de leidingen na elkaar handatig in gebruik te neen. Autoatische besturing Besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus Tot 6 sproeibeurten per dag prograeerbaar. O één leiding aan te sturen gebruikt u als alternatief de elektronische watertier T 1030/T 1030 plus of de besproeiingscoputer C 1030 plus. Meervoudige besturing Besproeiingscoputer C 2030 duo plus Aansturing van 2 besproeiingssectoren Waterverdeler autoatic Aansturing van ax. 6 besproeiingssectoren in cobinatie et besproeiingscoputer C 1060 plus of C 1060 solar plus. Directe ventielprograering O snoerloos en volautoa tisch vele aanvoerleidingen aan te sturen. Max. 6 sproeibeurten per dag en per leiding prograeerbaar. Prograeerunit voor het prograeren van de besturingsodule. Besturingsodule op beregeningsventiel 9 V plaatsen. Aansluitogelijkheid voor vocht- of regensensor. Ventielbox V1 en V3 Voor de ondergrondse inbouw van 1 of 3 berege ningsventielen. Telescoop schroefverbinding voor geakkelijke ontage/ deontage van de ventielen. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Beregeningsventiel 9 V Voor aansturing via directe prograering. Gebruik door iddel van een batterij. Energiebespar ende elektroag neetventieltechniek. Besproeiingsbesturing via kabel Volautoatische aansturing van ax. 12 beregeningsventielen/-leidingen. Kabel verbinding naar de ventielen. Ook voor autoatisch gebruik van een pop bijv. o goedkoop regenwater te gebruiken odular Aansluiting voor ax. 4 beregeningsventielen Voor binnens- en buitens gebruik. 4 prograa s per ventiel ogelijk. Uit te breiden et uitbreidings odules 2040 tot ax. 12 beregenings ventielen. Uitbreidingsodule 2040 Met insteekverbinding voor ontage op besproeiingscoputer 4040 odular. Aansluiting voor ax. 2 beregeningsventielen 4030 en 6030 Worden binnen of buiten (bescherd tegen (regen) water) gebruikt o ax. 4 resp. 6 beregeningsventielen 24 V aan te sturen. Beregeningsventiel 24 V Handatig openen/sluiten ogelijk. Zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije aansturingstechniek. Verbindingskabel Lengte 15. Aansluiting voor ax. 6 beregeningsventielen Kabelkleen O de verbindingskabel aan ventielbox V1 te bevestigen. Ventielbox V1 en V3 Voor het ondergronds inbouwen van 1 resp. 3 beregeningsventielen. Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ontage/deontage van de ventielen. Ventielbox V3 et spatwaterdichte kabelaansluitbox voor eenvoudige, overzichtelijke 24 V kabelverbinding. Met 1" buitendraad. Aansluiting op leiding et verbindingsstuk 1", art.nr Poprelais 24 V Met 10 kabel. Voor popen tot 2000 W. 102 Aansluitdoos Voor de watertoevoer in het ondergronds geïnstalleerde systee. 2722/2795 Prof-Syste aansluitset Prof Syste onderdelen 1505 (zonder slang) Aansluitgarnituur 2 tuinslang 19 (3/4") et Prof Syste onderdelen, art.nr Verbindings - stuk 2761/ 2762/ weg waterverdeler O 2 aanvoerleidingen aan te sluiten weg waterverdeler O 4 aanvoerleidingen aan te sluiten Reguleer- en afsluitventiel 2724 Besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus Autoatische besturing van uw installatie. 1864/1866 Besproeiings - coputer C 2030 duo plus Twee tuinsectoren autoatisch besproeien 1874 Waterverdeler autoatic In cobinatie et besproeiingscoputer C 1060 plus, C 1060 solar plus 1197 Beregenings ventiel 9 V 1251 Ventielbox V Prograeer unit 1242 Besturingsodule In cobinatie et de prograeerunit Ventielbox V odular 1276 Kabelkleen (Inhoud: 6 stuks) 1282 Uitbreidingsodule Ventielbox V Beregeningsventiel 24 V 1278 Ventielbox V Verbindingskabel 1280 Poprelais 24 V

7 Boodschappenlijst Tip: Gebruik adapter, art.nr voor een drukvaste verbinding tussen waterkraan en aansluitdoos et daarachter een beregeningsventiel. Aansluitaterialen en besturingsapparatuur aangeven in de vakken en noteren op de boodschappenlijst. Oschrijving Verzonken sproeiers 1569 Verzonken sproeier S Verzonken sproeier S 80/ Verzonken turbinesproeier 8203/1539 Verzonken turbinesproeier 8205/1551 Verzonken turbinesproeier T Verzonken zwenksproeier 1559 Verzonken ulti-instelbare autoatic Sproeieraansluiting (koppelstukken) 2780 L-stuk x 1/2"-buitendraad 2781 L-stuk x 3/4"-buitendraad 2782 Hoekstuk x 1/2" buitendraad 2783 Hoekstuk x 3/4" buitendraad 2786 T-stuk x 1/2"-buitendraad 2787 T-stuk x 3/4"-buitendraad Aanvoerbuizen: 2718 Aanvoerbuis, Aanvoerbuis, Aanvoerbuis, 50 Verbindingsstukken (koppelstukken) 2771 T-stuk 2773 L-stuk 2775 Verbindingsstuk 2778 Eindstuk 2761 Verbindingsstuk x 2762 Verbindingsstuk x 1" binnendraad 2763 Verbindingsstuk x 1" buitendraad 2790 T-stuk x 2760 Ontwateringsventiel 8250/2797 Waterstopcontact Aansluiting voor de installatie: 1513 Adapter 26,5 (G3/4") / 33,3 (G1") 1505 Prof-Syste aansluitset 2713 Prof-Syste aansluitgarnituur 2722/2795 Aansluitdoos weg waterverdeler weg waterverdeler 2724 Reguleer- en afsluitventiel 1510 Centraal filter Besturing van de installatie: 1197/1198 Waterverdeler autoatic 1866 Besproeiingscoputer C 1060 solar plus 1864 Besproeiingscoputer C 1060 plus 1874 Besproeiingscoputer C 2030 plus 1862 Besproeiingscoputer C 1030 plus 1860 Watertier T 1030 plus 1825 Watertier T Besproeiingsset A 1020 Sensor 1189 Elektronische regensensor 1188 Bodevochtigheidssensor 1186 Verlengkabel voor regen- en bodevochtigheidssensor, Prograeerunit 1250 Besturingsodule 1254 Ventielbox V Ventielbox V Beregeningsventiel 9 V odular 1277 Uitbreidingsodule Beregeningsventiel 24 V 1280 Verbindingskabel, Kabelkleen (Inhoud 6 stuks) 1273 Poprelais 24 V 12

8 Installatietips Leg alle onderdelen uit volgens plan. Begin et de plaatsing van de installatie aan het begin bij de watertoevoer. Snij de aanvoerbuizen af op de juiste lengte en onteer de verschillende onderdelen. Buiseinden zonodig gladschuren. Zorg ervoor dat er geen aarde in de aanvoerbuizen kot. Voor een waterdichte ver - binding buizen et O-ring in verbindingsstuk schuiven. (Buis ca. 6 c in verbindingsdeel schuiven). Stel de sproeirichting, de sectoren en de reikwijdte per sproeier in. Laat de installatie proefdraaien voordat u deze ondergronds gaat ingraven. Maak et een spade een V-vorige greppel van ca. 20 c diep in uw gazon. Nee voorzichtig de graszoden weg en haal de aarde uit de gleuf. Ver wijder alle stenen. Maai vooraf uw gazon en bevochtig de grond. Dat werkt akkelijker. Ontwateringsventielen op laagst gelegen plekken van de installatie plaatsen. Op hellingen ag het hoogteverschil tussen de afzonderlijke ontwateringsventielen niet groter zijn dan 2. Indien nodig eerdere ontwateringsventielen op de helling installeren. Ter verbetering van de drainage en ter beschering oet het ontwateringsventiel in een bed van schoon grof grind (20 x 20 x 20 c) geplaatst worden. Het net van aanvoerbuizen, sproeiers en andere systeeonderdelen in de gleuven plaatsen. Hoe u beschadigingen voorkot, bijvoorbeeld tijdens het aaien? Door alle ondergrondse sproeiers en andere onderdelen gelijk et het aardoppervlak te plaatsen. De greppel weer dichtaken, de graszoden terugleggen en aandrukken. Het vooraf besproeien van het grasopper vlak en de geulen, bevordert het herstel van uw gazon. Overgang van het bestaande op het nieuwe systee Voor de overgang van aanvoerbuis 19 naar aanvoerbuis gebruikt u het aansluitstuk art.nr in cobinatie et het verbindingsstuk art.nr Voor het begin van de vorstperiode de installatie afkoppelen van het leidingnet. Lees ook de vorstinstructies op de verpakking van de verschillende producten. Als een pop de besproeiingsinstallatie van water voorziet, kan het voorkoen dat er zand in het leidingsystee terecht kot. De sproeiers kunnen dan inder goed gaan werken. Er oet daaro altijd een voorzetfilter voor de pop geplaatst worden. Sproeiers en leidingen zijn bestand tegen een werkdruk van axiaal 6 bar. Als de waterdruk hoger is, dient de druk gereduceerd te worden. Nee contact op et uw sanitairspecialist voor juiste aansluiting op het waterleidingnet. Tip: Als u de schroefverbinding et de buisverbinders heleaal wilt losaken, kunt u bij de eindaanslag (positie open ) doordraaien. Gebruik hiervoor indien nodig een pijptang. Dit beïnvloedt het verdere functioneren niet. 13

9 Alles wat u over besproeiingssysteen oet weten U wilt een eigen besproeiingssystee in uw tuin en weet niet precies wat u daarvoor nodig heeft? Naast deze planningsbrochure biedt GARDENA u hiervoor nog eer ogelijkheden: - Op onze GARDENA website staat een besproeiingsplanner, waaree u online een Sprinklersystee op aat kunt aken of eteen een boodschappenlijstje voor uw Micro-Drip-Syste. - U kunt ook contact opneen et onze GARDENA verkoopafdeling, die u persoonlijk kan adviseren. Telefoon: E-ail: Daar wij de installatie niet zelf uitvoeren, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor kosten en schade die bij de aanleg ogelijkerwijze kunnen ontstaan. Geïnteresseerd in een deskundig bedrijf voor planning en installatie? Nee contact op et het verkooppunt of et GARDENA Kijk op onder het kopje service Kijk op Husqvarna Nederland BV Postbus AC Alere Telefoon algeeen: Verkoop binnendienst: Telefax: E-ail: Husqvarna Belgiu NV/SA Retail Division Leuvensesteenweg 555 bus Zavente Tel : (02) Fax : (02) E-ail : Fouten en afwijkingen in afbeeldingen en oschrijvingen voorbehouden! Technische wijzigingen, die onze producten beter aken, voorbehouden. Op al onze leveringen zijn onze algeene voorwaarden van toepassing a/2011

GARDENA planningsbrochure 2013 GARDENA Sprinklersystem

GARDENA planningsbrochure 2013 GARDENA Sprinklersystem GARDENA planningsbrochure 2013 GARDENA Sprinklersyste Geïnteresseerd in een deskundig bedrijf voor planning- en installatie? Kijk op www.gardena.nl onder het kopje ondersteuning. Online plannen? www.gardena.nl/ygarden

Nadere informatie

Besproeiingssystemen 2014 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN.

Besproeiingssystemen 2014 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN. Besproeiingssystemen 2014 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN. Met intelligente besproeiingstechniek. Inhoud 1 GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Pagina 6 GARDENA Pipeline Nooit meer slepen met gieters of

Nadere informatie

BESPROEIINGSSYSTEMEN 2015 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN.

BESPROEIINGSSYSTEMEN 2015 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN. BESPROEIINGSSYSTEMEN 2015 SLIM SPROEIEN EN GENIETEN. Met intelligente besproeiingstechniek. Inhoud 1 GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Pagina 6 GARDENA Pipeline Nooit meer slepen met gieters of

Nadere informatie

GARDENA besproeiingssystemen 2012

GARDENA besproeiingssystemen 2012 GARDENA besproeiingssystemen 2012 GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Inhoudsopgave Wilt u uw tuin comfortabel water geven? Op alle plaatsen? En heeft u geen zin meer om slangen op en af te rollen?

Nadere informatie

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Inhoudsopgave Wilt u uw tuin comfortabel water geven? Op alle plaatsen? En heeft u geen zin meer om slangen

Nadere informatie

MAAK UW EIGEN TUINONTWERP!

MAAK UW EIGEN TUINONTWERP! MAAK UW EIGEN TUINONTWERP! perk waterkraan schuur tuinpad terras gazon Ontwerp uw beregeningssysteem! Plan van aanpak Zorg ervoor dat u altijd in het bezit bent van de Kluswijzer Soluvert Beregening! 1.

Nadere informatie

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Inhoudsopgave Wilt u uw tuin comfortabel water geven? Op alle plaatsen? En heeft u geen zin meer om slangen

Nadere informatie

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen

Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen Comfortabel besproeien GARDENA besproeiingssystemen GARDENA Pipeline Water uit een stopcontact Inhoudsopgave Wilt u uw tuin comfortabel water geven? Op alle plaatsen? En heeft u geen zin meer om slangen

Nadere informatie

Druppelsysteem. Sprinklersysteem. Kleurenlegenda. Begin van het systeem (irrigatiecomputer, drukregelaar, filter, enz.)

Druppelsysteem. Sprinklersysteem. Kleurenlegenda. Begin van het systeem (irrigatiecomputer, drukregelaar, filter, enz.) Druppelsysteem Kleurenlegenda Begin van het systeem (irrigatiecomputer, drukregelaar, filter, enz.) Midden van het systeem (slangen, verbindingsstukken, enz.) Einde van het systeem (druppelaar, sproeier,

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels

Terca keramische raamdorpels Terca keraische raadorpels glas houten kozijn aat A raadorpelclip in. 40 º vensterbank pleisterlaag Terca raadorpel vochtkerend ateriaal open stootvoeg isolatie Toepassing houten kozijn - kering Raadorpels

Nadere informatie

GARDENA BESPROEIINGSSYSTEMEN 2014 OMDAT UW TUIN WATER NODIG HEEFT.

GARDENA BESPROEIINGSSYSTEMEN 2014 OMDAT UW TUIN WATER NODIG HEEFT. BESPROEIINGSSYSTEMEN 204 OMDAT UW TUIN WATER NODIG HEEFT. Meer plezier van uw tuin. BESPROEIINGSSYSTEMEN. Hoge-kwaliteitsproducten. Prachtige tuinen. dé tuinexpert is dé expert aangaande tuinonderhoud.

Nadere informatie

beregening In 5 stappen beregening aanleggen

beregening In 5 stappen beregening aanleggen beregening In 5 stappen beregening aanleggen Algemeen Programma Montage Technische specificaties 2 Algemeen Soluvert is kwaliteit hoogwaardig tuingerelateerde producten economisch waterbeheer in uw tuin

Nadere informatie

Instructieboekje. SL20 slanghaspel

Instructieboekje. SL20 slanghaspel Instructieboekje SL20 slanghaspel 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM slanghaspel hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt! Om lang en probleemloos plezier van uw haspel te

Nadere informatie

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005)

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005) Cobio-868 I/ET (28 563.0005) Cobio-868 I/MT (28 564.0005) 88,8 37 l 3,2 10,6 R 5 l 5 Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Gevaar voor verwonding door elektrische

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

GARDENA inhoudsopgave. Alles in één oogopslag

GARDENA inhoudsopgave. Alles in één oogopslag GARDENA inhoudsopgave Alles in één oogopslag Inhoud Pagina Inhoud Pagina Original GARDENA System 3 39 Original GARDENA System 3 7 Prof-System 8 9 Slangen 10 14 Slangenwagens/-houders 15 21 Spuiten, broezen,

Nadere informatie

Datum 1 F O R U M R E L I N E N & FORUM RIOOLBEHEER

Datum 1 F O R U M R E L I N E N & FORUM RIOOLBEHEER Regelgeving riolering bouwwerken 1992 - (odel) bouwverordening: et voorschriften voor Voor aanleg verwijzing naar NPR 3218 Bouwbesluit: et prestatie-eisen voor binnenriolering Voor bepalingsethode van

Nadere informatie

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen):

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Naa * Aanhef Eventueel uw functie Eventueel uw organisatie Adres Adres (vervolg) Postcode Plaats Telefoon (werk) Telefoon thuis

Nadere informatie

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal!

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Zonder lijm en waterdicht Slagvast kunststof 100% corrosievrij Onderhoudsarm 15 jaar garantie Sterke dakgoten voor zowel nieuwbouw als renovatie Eenvoudig

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Inhoud Aansluitmogelijkheden op droger Installatie-instructies Installatiemogelijkheden Veiligheidsinstructies... 1 Aansluitmogelijkheden op de droger... 2 Installatie-instructies... 3 Installatiemogelijkheden...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil AIRCONDITIONERS cofortverhogend, energiezuinig en fluisterstil PLAFONDONDERBOUWMODEL MET EENZIJDIGE LUCHTUITBLAAS www.daikin.nl FHQ-B DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. DAIKIN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN

Nadere informatie

Zo worden gazons tegenwoordig gemaaid volkomen ontspannen!

Zo worden gazons tegenwoordig gemaaid volkomen ontspannen! DE GARDENA ROBOTMAAIER R40Li/R70Li/R160 Zo worden gazons tegenwoordig gemaaid volkomen ontspannen! LAAT DE ROBot maaier HET WERK DOEN Laten maaien door de robotmaaier Het principe. Geschikt voor de meest

Nadere informatie

www.gardipool.be Het unieke houten zwembadconcept

www.gardipool.be Het unieke houten zwembadconcept www.gardipool.be Het unieke houten zwebadconcept 2 GardiPool, een uniek zwebadconcept dankzij onze jarenlange ervaring in de houtsector. Van boo tot autoclaaf behandeld eindproduct. We hebben alles in

Nadere informatie

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ Installatiehandleiding VAQ Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir onder het aanrecht dat aangesloten is

Nadere informatie

Beste tuinliefhebbers,

Beste tuinliefhebbers, GARDENA pompen 0 Beste tuinliefhebbers, Een fraaie tuin met veel planten, die ook aan veel dieren een schuilplaats en voedsel biedt, is de wens van veel tuinbezitters. Water is daarbij onontbeerlij k en

Nadere informatie

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken Frontlader werktuigenprograa et nieuwe ROBUST-serie grondbakken Bakkenprograa funktioneel - stabiel - slijtvast Trekker, frontlader en werktuig oeten perfect op elkaar afgested zijn wanneer u axiale laadcapaciteit

Nadere informatie

POMPEN ASSORTIMENT 2014

POMPEN ASSORTIMENT 2014 POMPEN ASSORTIMENT 204 Overtuigende kwaliteit Draining Krachtpatsers van GARDENA Dompelpompen... Pagina 4 Vuilwaterpompen... Pagina 6 Besproeiingspompen... Pagina 8 Regentonpompen... Pagina 0 Dompeldrukopvoerpompen...

Nadere informatie

HiTAC -filterpatroon vervangen worden. Tevens wordt dan de kalk uit het reservoir

HiTAC -filterpatroon vervangen worden. Tevens wordt dan de kalk uit het reservoir Installatiehandleiding COMBI Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker COMBI De Quooker COMBI is een kokend- en warmwatervoorziening die bestaat uit inlaatcombinatie,

Nadere informatie

Tips en Tricks voor de pompconfiguratie in de watervoorziening.

Tips en Tricks voor de pompconfiguratie in de watervoorziening. Tips en Tricks voor de pompconfiguratie in de watervoorziening. De pompkarakteristiek. De parameters van een pomp worden door twee variabelen bepaald: Q Debiet in m 3 /h waterhoeveelheid over een bepaalde

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMEN HANDLEIDING VOOR 2 & 3 GREEPS INBOUW THERMOSTATISCHE DOUCHEKRAAN

HUDSON REED NL ALGEMEN HANDLEIDING VOOR 2 & 3 GREEPS INBOUW THERMOSTATISCHE DOUCHEKRAAN HUDSON REED NL ALGEMEN HANDLEIDING VOOR 2 & 3 GREEPS INBOUW THERMOSTATISCHE DOUCHEKRAAN Algemene Handleiding Hudson Reed 2&3 Greeps Inbouw Thermostatische Douchekraan Titel: 2&3 Greeps Inbouw Thermostatische

Nadere informatie

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater www.regenwater.com Afvalwater Infiltratie Grijswater Utiliteitsbouw Woningbouw in de tuin paal RVS Ondergrondse tuintankfilter Flatline regenwatertank (zie pagina 6) Dompelpomp X-Press tankfilter X-Press

Nadere informatie

Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem Indirect zonnesysteem The Energy To eet Your Needs In het thermische zonne-energie assortiment van A.O. Smith treft u 2 soorten installaties aan. Allereerst de zonnesystemen die gebruik maken van zonne-energie

Nadere informatie

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek Regeltechniek in verwaringen war waterinstallaties: Heeft u wel eens eegeaakt dat luchtgordijnen in winkels een veel te ware lucht uitblazen, douches in hotels of op capings koud water of juist veel te

Nadere informatie

THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER

THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER THERMOSTATISCHE INBOUW DOUCHEKRAAN TWEEHENDEL EN DRIEHENDEL DOUCHEKRAAN MET EN ZONDER OMZETTER INSTALLATIE HANDLEIDING Indien je problemen heeft met de installatie van dit product, raden wij aan dat je

Nadere informatie

Het aanbrengen van knelfittingen en enkele 'water weetjes'.

Het aanbrengen van knelfittingen en enkele 'water weetjes'. Het aanbrengen van knelfittingen en enkele 'water weetjes'. Bij het installeren van een waterontharder of een waterzuiveringsinstallatie zult u een aansluiting moeten maken met de waterleiding in het pand.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET

GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET NEDERLANDS VOORWOORD Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Combi Installatieset.Met deze set kunt u naast kokend water nu óók warm wateruit uw

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

Tercal verwarmingssystemen

Tercal verwarmingssystemen Tercal verwarmingssystemen De HP 160 Easy is een hoogwaardige betaalbare zonneboiler met een zeer goede opbrengst, die bovendien onderhoudsvrij is. Het is een volgens het zwaartekrachtprincipe werkend

Nadere informatie

De Breurram. De Breurram 1/7. Ferdinand Kroon, 2003

De Breurram. De Breurram 1/7. Ferdinand Kroon, 2003 De Breurram 1/7 De Breurram Ferdinand Kroon, 2003 Dit document is samengesteld door Ferdinand Kroon, op basis van de WOT-website, de WOT publicatie het WOT-terrein en eigen ervaringen. De WOT verleent

Nadere informatie

Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem Indirect zonnesysteem The Energy To eet Your Needs In het thermische zonne-energie assortiment van A.O. Smith treft u 2 soorten installaties aan. Allereerst de zonnesystemen die gebruik maken van zonne-energie

Nadere informatie

De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing

De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing De eenvoudige en milieuvriendelijke drainageoplossing LEG ZELF UW EIGEN DRAINAGESYSTEEM AAN GEEN LEIDINGWERK NODIG www.hydroblob.com REGENWATER WORDT SNEL GEABSORBEERD Hydroblob beschermt tegen wateroverlast

Nadere informatie

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding Installatiehandleiding Nordic mengkranen Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding Installatie, onderhoud en garantie Met de Nordic kranensets wordt het pas ècht mooi op het aanrecht:

Nadere informatie

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een Sistem-Air centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je

Nadere informatie

Stappenplannen Schutting plaatsen

Stappenplannen Schutting plaatsen Stappenplannen Schutting plaatsen Type tuinafscheidingen Draadafscheiding Een draadafscheiding kan redelijk snel geplaatst worden. Dit is één van de goedkoopste en meest onderhoudsvriendelijke tuinafscheidingen.

Nadere informatie

Ç)- EASY DOZ. Installatie handleiding

Ç)- EASY DOZ. Installatie handleiding Ç)- EASY DOZ Installatie handleiding EASY DOSE INSTALLATIEHANDLEIDING ACTIVATIE MET SLECHTS EEN HAND 1 product 4 l/m ACTIVATIEKNOP 1 product 16 l/m WAT ER IN DE DOOS ZIT: 1. Verstuiver 2. Analysetube 14

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE. HEAT PIPE 160 Easy

TECHNISCHE INFORMATIE. HEAT PIPE 160 Easy TECHNISCHE INFORMATIE De HP 160 Easy is een hoogwaardige betaalbare zonneboiler met een zeer goede opbrengst, die bovendien onderhoudsvrij is. Het is een volgens het zwaartekrachtprincipe werkend Solar

Nadere informatie

InClaTec. 2012 Vacuüm platen en toebehoren. KIM Komeetstaal Postbus 51 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem

InClaTec. 2012 Vacuüm platen en toebehoren. KIM Komeetstaal Postbus 51 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem InClaTec 2 Vacuüm platen en toebehoren KIM Komeetstaal Postbus 5 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem Nederland Nederland Tel: (034) 343000 Fax: (034) 33247 info@komeetstaal.nl www.komeetstaal.nl

Nadere informatie

oefenbundeltje voor het vierde leerjaar

oefenbundeltje voor het vierde leerjaar oefenbundeltje voor het vierde leerjaar bevat: 4 werkbladen uit de ap van Wibbel bij Rekenspron Plus 4, aansluitend bij de wiskundeopdrachten op de poster; de correctiesleutel bij deze werkbladen. Meer

Nadere informatie

Nieuwe ideeën voor uw tuin en terras. Creatieve vormgeving met water. OASE Passie voor water.

Nieuwe ideeën voor uw tuin en terras. Creatieve vormgeving met water. OASE Passie voor water. Creatieve vormgeving met water Nieuwe ideeën voor uw tuin en terras. Laat u door de OASE water-creaties inspireren en tover uw tuin en terras om tot een heel nieuwe woonwereld. OASE Passie voor water.

Nadere informatie

GARDENA Alles voor de tuin. GARDENA In huis en tuin met systeem

GARDENA Alles voor de tuin. GARDENA In huis en tuin met systeem CATALOGUS 2013 GARDENA Alles voor de tuin Hoogwaardige producten voor elk terrein en elk jaargetijde Al meer dan 50 jaar heeft GARDENA ervaring in de ontwikkeling en productie van intelligente producten

Nadere informatie

Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Safeboard-Spachtel

Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Safeboard-Spachtel Knauf 01/2009 Knauf Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Nieuw Stralenwering zonder lood Knauf Inhoud Inhoud Knauf 2 Knauf stralenwerende wand 1.0 4 Knauf stralenwerende wand 2.0 5 Knauf stralenwerende

Nadere informatie

Bezoek onze online catalogus op www.beneparts.be

Bezoek onze online catalogus op www.beneparts.be 2 Bezoek onze online catalogus op www.beneparts.be Luchtdruk Schroefdraad-leiding Bestelnummer Omschrijving Ø binnendraad Ø buitendraad Referentie B287470 Rechte Koppeling 6 x 1,0 1/4-18 NPTF 7203 B287471

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PRINCIPEVERZOEK

AANVRAAGFORMULIER PRINCIPEVERZOEK Geeente Schouwen-Duiveland Afdeling Ruite en Milieu Postbus 5555 4300 JA ZIERIKZEE AANVRAAGFORMULIER 1. Basisgegevens 1.a Legeskosten Voor het in behandeling neen van een principeverzoek worden leges in

Nadere informatie

VOORLOPIGE INFO INBOUWSATELLIETMODEL. w w w. d a i k i n e u r o p e. c o m FDQ-B

VOORLOPIGE INFO INBOUWSATELLIETMODEL. w w w. d a i k i n e u r o p e. c o m FDQ-B VOORLOPIGE INFO Airconditioning van Daikin voor grote ruites INBOUWSATELLIETMODEL w w w. d a i k i n e u r o p e. c o FDQ-B Inbouwsatellietunits worden in de ruite tussen het plafond en het verlaagde plafond

Nadere informatie

Z-maten. Megapress met SC-Contur. Buisleidingsystemen / buisverbindingstechniek 08.0 / 2013. www.viega.de

Z-maten. Megapress met SC-Contur. Buisleidingsystemen / buisverbindingstechniek 08.0 / 2013. www.viega.de F2 -maten Buisleidingsystemen / buisverbindingstechniek Megapress met SC-Contur 08.0 / 2013 1 2 2 1 1 2 1 1 1 566318 www.viega.de F2 -maten Persfittingsysteem Megapress Installatiesystemen voor gesloten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PLIEGER 1 KABEL INBOUWRESERVOIR 0701139

GEBRUIKSAANWIJZING PLIEGER 1 KABEL INBOUWRESERVOIR 0701139 GEBRUIKSAANWIJZING PLIEGER 1 KABEL INBOUWRESERVOIR 0701139 Bedankt voor de aankoop van dit Plieger product! Met Plieger heeft u iets goeds in handen. Plieger producten worden met zorg geselecteerd, gemaakt

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

1De watervoorziening Deze levert het water waarmee de beregening kan plaatsvinden. Als watervoorziening worden toegepast:

1De watervoorziening Deze levert het water waarmee de beregening kan plaatsvinden. Als watervoorziening worden toegepast: Om tuinen en parken in topconditie te brengen en te houden, moet er op het juiste moment de juiste hoeveelheid water vallen. Wij kunnen daarvoor zorgen, met tijd- en energiebesparende installaties, die

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Line 5 Installatie instructies

Line 5 Installatie instructies Line 5 Installatie instructies Technische Specificatie Item No. Line 5 Omschrijving Automatische kraan Elektrische aansluiting DC : 6V (4 x AA alkaline batterij AC : 220-240 V;50/60 Hz Opgenomen energie

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Opdracht. Buizen koppelen

Opdracht. Buizen koppelen Opdracht Soorten koppelingen Je kunt buizen op veel verschillende manieren koppelen. Sommige koppelingen zijn demontabel, andere zijn vast. Je hebt daarnaast koppelingen die alleen geschikt zijn voor een

Nadere informatie

GARDENA assortiment 2012 Meer tuinplezier

GARDENA assortiment 2012 Meer tuinplezier GARDENA assortiment 0 Meer tuinplezier GARDENA GARDENA GARDENA Alles rondom de tuin Kwaliteitsproducten. Mooie tuinen. Inhoud GARDENA heeft voor iedere tuin de juiste producten. GARDENA compleet assortiment

Nadere informatie

Waterpomp voor het pompen resp. aanzuigen van water uit een drukloze watervoorraad (reservoir, ondergrondse regenput, grondwater, sloot etc.

Waterpomp voor het pompen resp. aanzuigen van water uit een drukloze watervoorraad (reservoir, ondergrondse regenput, grondwater, sloot etc. Montagehandleiding 0-33130-001 K&K Waterpomp (Als zuigpomp) Waterpomp voor het pompen resp. aanzuigen van water uit een drukloze watervoorraad (reservoir, ondergrondse regenput, grondwater, sloot etc.)

Nadere informatie

Marine Luchtverwarmers. Air Top Serie

Marine Luchtverwarmers. Air Top Serie Marine Luchtverwarmers Air Top Serie www.webasto.nl www.webasto-marine.com Marine Luchtverwarmers Air Top Evo 3900 / 5500 De nieuwe generatie Air Top luchtverwarmers: krachtiger met extra functies. Air

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 230 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Tel. 0342 41 40 88. www.rada-nl.com. www.rada-sanitair.be. 01/12 Technische wijziigingen voorbehouden. Sanitairtechniek b.v.

Tel. 0342 41 40 88. www.rada-nl.com. www.rada-sanitair.be. 01/12 Technische wijziigingen voorbehouden. Sanitairtechniek b.v. Rada Tec elektronisch zelfsluitende kranen Toepassingsgebied: Rada Tec elektronische kranen worden toegepast in collectieve leidinginstallaties voor douches, wastafels,urinoirs en toiletten. De belangrijkste

Nadere informatie

Hoe werkt uw cv-installatie?

Hoe werkt uw cv-installatie? Hoe werkt uw cv-installatie? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw cv-ketel in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen 4 3. Hoe te handelen bij storing 6 4. Mogelijke

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem Pannendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 15:18 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u begint

Nadere informatie

SLP 02 Spoelunit voor urinoir, infraroodsensor

SLP 02 Spoelunit voor urinoir, infraroodsensor SLP 02 Spoelunit voor urinoir, Er zijn 3 varianten van deze unit te verkrijgen: 24 Volt, 230 Volt en batterij gestuurd. De spoelunits zijn voorzien van een, waarbij de looptijd en de reikwijdte van het

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

AFBEELDING ART.NR. OMSCHRIJVING / ex. BTW AANTAL

AFBEELDING ART.NR. OMSCHRIJVING / ex. BTW AANTAL Prijslijst 12 1 / stofzuigunits AFBEELDING ART.NR. OMSCHRIJVING / ex. BTW AANTAL 102010 EASY-FLO stofzuigunit / Super Quiet 595,- geluidsarm, met stofzak (15 ltr.) en microfilter systeem. Technische gegevens

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie installatie instructie Benodigde gereedschappen: Steeksleutel 7 mm Steeksleutel 9 mm Steeksleutel mm Steeksleutel 4 mm Kruiskopschroevendraaier Benodigde materialen: Bevestigingsmaterialen (4) voor de

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

installatietechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlage en digitale bestanden.

installatietechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlage en digitale bestanden. Exaen VMBO-BB 2011 gedurende 530 inuten installatietechniek CSPE BB Bij dit exaen horen bijlagen, uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit exaen bestaat uit 13 opdrachten. Voor dit exaen zijn axiaal 139

Nadere informatie

Filtertype: zoals Hamburger mattenfilter. Filterspons als vierhoekig blok.

Filtertype: zoals Hamburger mattenfilter. Filterspons als vierhoekig blok. Aquariumfilters zelf gebouwd Eenvoudig, goedkoop, betrouwbaar en goed. Omdat onze oude filters (we hadden er al twee, eentje als reserve) weinig rendement haalden en ook constant uitvielen resp. de waterdoorstroming

Nadere informatie

799,- Gratis bezorgd in Nederland

799,- Gratis bezorgd in Nederland QUOOKER kokend water kraan PRO3-VAQ Design 799,- Gratis bezorgd in Nederland Selecteer uw kleur -- Selecteer a.u.b. --Chroom Rvs-look + 89,00Steel + 89,00 Beschrijving Kokend water kraan uitgevoerd met

Nadere informatie

Hoe TechCard te gebruiken:

Hoe TechCard te gebruiken: 204.769 TechBot 3 TechBot 3 is niet te stoppen! Wanneer hij in contact komt met een verticaal oppervlak wat hem de doorgang belemmert, dan stuurt hij er slim omheen! Hoe TechCard te gebruiken: Stuklijst:

Nadere informatie

Graphics. Small Basic graphics 1/6

Graphics. Small Basic graphics 1/6 Small Basic graphics 1/6 Graphics Naast het werken met tekst kan je in Small Basic ook werken met grafische elementen: lijnen, vormen en kleuren. Hierbij gebruik je het grafische venster met de witte achtergrond.

Nadere informatie

Handleiding. Zelf installatie

Handleiding. Zelf installatie Handleiding Zelf installatie Stroomvereisten spas met een Balboa GS of GL systeem > 2008 (met 3 fase aansluiting): 1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde) (verwarming schakelt

Nadere informatie

Alwa-Kombi-4 (IN)REGELVENTIEL VOOR WARM TAPWATER CIRCULATIESYSTEMEN MET ONDERSTEUNING VOOR THERMISCH DESINFECTEREN TOEPASSING KENMERKEN CONSTRUCTIE

Alwa-Kombi-4 (IN)REGELVENTIEL VOOR WARM TAPWATER CIRCULATIESYSTEMEN MET ONDERSTEUNING VOOR THERMISCH DESINFECTEREN TOEPASSING KENMERKEN CONSTRUCTIE Alwa-Kombi-4 (IN)REGELVENTIEL VOOR WARM TAPWATER CIRCULATIESYSTEMEN MET ONDERSTEUNING VOOR THERMISCH DESINFECTEREN PRODUCTINFORMATIEBLAD TOEPASSING Alwa-Kombi-4 wordt toegepast als (in)regelventiel voor

Nadere informatie

Wavin Tegra 600 Snel WERKINSTRUCTIES. 2. Technische specificaties. 1.1 Algemeen. De volgende Wavin Tegra Snel varianten zijn beschikbaar:

Wavin Tegra 600 Snel WERKINSTRUCTIES. 2. Technische specificaties. 1.1 Algemeen. De volgende Wavin Tegra Snel varianten zijn beschikbaar: Wavin Tegra 600 Snel 1.1 Algemeen 2. Technische specificaties De volgende Wavin Tegra Snel varianten zijn beschikbaar: Inspectieput: OD (mm) Wavin TEGRA 425 425 Wavin TEGRA 600 600 Wavin TEGRA 1000 1000

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FLOW-CONTROL

GEBRUIKSAANWIJZING FLOW-CONTROL GEBRUIKSAANWIJZING FLOW-CONTROL FlowControl 5 2 4 1 6 3 De inhoud van de doos; 1. De FlowControl 2. 12 v. Adapter 580mA. 3. Flowmeter 4. Waterklep 5. Calibratie-snoer 1. 6. Calibratie-snoer 2. 7. Verloop

Nadere informatie

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP Veiligheidsvoorschriften - De machine dient uitsluitend voor het mengen en verpompen van chape. Het verwerkte zand dient minimum korrel 05 te zijn en de maximum partikelgrootte bedraagt 16mm. Andere stoffen

Nadere informatie

Klauwensproeimat robot

Klauwensproeimat robot Klauwensproeimat robot Handleiding Bovenmat 4x Covermat 4x Deckmatte 4x Sjabloon 1x Carton template 1x Kartonen Schablone 1x Sproeimat 4x Spray mat 4x Sprühmatte 4x Ondermat 4x Bottom mat 4x Untermatte

Nadere informatie

VYR 80 regentiesproeier met straalbreker. Aansluiting 1 /2 buitendraad, nozzle 4 mm. Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening.

VYR 80 regentiesproeier met straalbreker. Aansluiting 1 /2 buitendraad, nozzle 4 mm. Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening. Sproeiers messing 2.51.000 18,05 75 VYR 80 regentiesproeier met straalbreker. Aansluiting 1 /2 buitendraad, nozzle 4 mm. Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening. 2.51.010 22,95 VYR

Nadere informatie

Hoe installeer je de Insinkerator heetwaterkraan?

Hoe installeer je de Insinkerator heetwaterkraan? Hoe installeer je de Insinkerator heetwaterkraan? Hoe installeer je de Insinkerator heetwaterkraan? Materialen Gereedschap Insinkerator boiler met filter (voor 3-in-1 heetwater-kraan) Insinkerator 3-in-1

Nadere informatie

ABS dompel recirculatiepomp RCP

ABS dompel recirculatiepomp RCP 1024-00 15975086NL (07/2013) NL Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.co 2 Installatie- en bedieningsinstructies (Vertaling van originele instructies) 2533 2534 2535 Inhoud 1 Algeeen... 3 1.1

Nadere informatie

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314 Handleiding AZEZ Algemene instructies: Dit filter is ontworpen en gemaakt om aan de hoogste eisen van kwaliteit en afwerking te voldoen. De UDI AZEZ filter is een automatisch zelfreinigend filter dat wordt

Nadere informatie

Automatisch watersysteem in de buitenvluchten van Coen en Jos Jansen

Automatisch watersysteem in de buitenvluchten van Coen en Jos Jansen Automatisch watersysteem in de buitenvluchten van Coen en Jos Jansen Na een bezoek aan vogelpark Walsrode enige jaren geleden zijn we op het idee gekomen om zelf een automatisch watersysteem te gaan bouwen.

Nadere informatie