Combio-868 LI/ET ( ) Combio-868 LI/MT ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005)"

Transcriptie

1 Cobio-868 I/ET ( ) Cobio-868 I/MT ( ) 88,8 37 l 3,2 10,6 R 5 l 5 Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Gevaar voor verwonding door elektrische schok. Aansluitingen aan het 230 V-net oeten door een geachtigde vakan gebeuren. De voorschriften van de plaatselijke energievoorzieningsonderneingen evenals de bepalingen voor natte en vochtige ruiten volgens VDE 0100 oeten bij de aansluiting worden nageleefd. Nee de bepalingen voor het land in kwestie in acht. Gebruik enkel ongewijzigde originele onderdelen. Bij werken aan de installatie (onderhoud) de installatie van het stroonet afkoppelen. Houd kinderen van sturingen verwijderd. Door kort op de -toets of de -toets op de hand-/wandzender te drukken, kunt u het licht inschakelen. Met de STOP-toets schakelt u het licht uit. Als u langer op de -toets drukt, wordt het licht sterker. Als u langer op de -toets drukt, wordt het licht donkerder (dien). Als het licht et de -toets of de -toets ingeschakeld wordt, wordt het eerst ingestelde diniveau weer ingesteld. Waarschuwing! De Cobio-868 I dient uitsluitend voor verlichting et gloeilapen, halogeenlapen et een laag voltage et elektronische transforator en halogeenlapen et een hoog voltage. De Cobio-868 I/MT dient uitsluitend voor verlichting et gloeilapen, halogeenlapen et een laag voltage et agnetisch (gewikkelde) transforator en halogeenlapen et een hoog voltage. Sluit geen T-lapen of spaarlapen aan op de Cobio I/ET of de Cobio-868 I/MT. Andere verbruikers ogen niet worden aangesloten! Algeeen Met de radio-ontvangers Cobio-868 I/ET en Cobio-868 I/MT kunt u verlichting draadloos aan- en uitschakelen. Daarbij bestaat de ogelijkheid de verlichting te dien en twee lichtsterkte-niveaus op te slaan. Aanwijzing: Cobio-868 I/ET W is een faseafsnijdingsdier Cobio-868 I/MT W is een faseaansnijdingsdier

2 Inbedrijfstelling Gebruikstabel Gloeilapen T-lapen, Halogeenlapen apen et een laag apen et een laag spaarlapen voltage en voltage en elektronische ringkern- of transforator bloktransforator apspanning [V] 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz z. B. 12 V z. B. 12 V Cobio-868 I/ET Art.nr Cobio-868 I/MT Art.nr x x x x x x Verklaring van de toetsen -toets (lichter) STOP-toets (uit) -toets (donkerder) Prograeerdrukknop P Optiaal gebruik van het radiosignaal niet knikken. niet verkorten of verlengen. Bij slechte ontvangst positie van de antenne veranderen. zo vrij ogelijk installeren. ag niet dicht bij etaal liggen. Als er eerdere ontvangers worden ingezet, kan dit tot storingen leiden. Aanwijzing: Radio-installaties die op dezelfde frequentie zenden kunnen tot een storing van de ontvangst leiden. Men dient er rekening ee te houden dat het bereik van het radiosignaal door de wetgever en de bouwkundige aatregelen begrensd is. Inbedrijfstelling -toets (lichter) Aanwijzing: Eventuele brogeluiden zijn aan het systee te wijten en wijzen niet op een storing van de ontvanger. STOP-toets (uit) -toets (donkerder) Cobio-868 I-MT Cobio-868 I-ET U Cobio-868 I-MT t Trafo MT Achterkant van de wandzender U R03 (AAA) Cobio-868 I-ET t Trafo ET Prograeertoets P Opgelet! en I niet verbinden. U verschillende potentialen

3 Andere zenders aanleren Dierniveaus prograeren/inschakelen Digrens prograeren Zender aanleren 1. Net uit-/inschakelen. De Cobio-868 I/ET en de Cobio-868 I/MT is nu 5 in klaar o te leren. 2. Druk op de prograeer - toets P. R03 (AAA) icht gaat 2 inuten uit en aan. Diniveau 1 prograeren 1. Di het licht et de -toets tot het gewenste lichtsterkteniveau. Belangrijk: Hou de -toets ingedrukt tot aan de gewenste lichtsterkte. 2. Zodra u de gewenste lichtsterkte hebt bereikt, druk u nog eens extra op de STOP-toets. U hebt nu het 1ste diniveau geprograeerd Druk oniddellijk na het oplichten op de -toets. (100% lichtsterkte) Druk oniddellijk na het derde -toets. (50% lichtsterkte) 100% 50% Diniveau 2 prograeren 1. Di het licht et de -toets tot het gewenste lichtsterkteniveau. Belangrijk: Hou de -toets ingedrukt tot aan de gewenste lichtsterkte. 2. Zodra u de gewenste lichtsterkte hebt bereikt, druk u nog eens extra op de STOP-toets. U hebt nu het 2de diniveau geprograeerd. Zender is aangeleerd. Aanwijzing: Als de lap uit en weer aangaat, oet u het aanleerproces herhalen. Andere zenders aanleren Er kunnen ax. 16 zenders worden aangeleerd. O andere zenders aan te leren, gaat u als volgt te werk: Druk oniddellijk na het -toets. (100% lichtsterkte) Druk oniddellijk na het derde -toets. (50% lichtsterkte) in. 3 sec. Geprograeerde zender Zender is aangeleerd. Verlichting gaat 2 in. uit en aan. Aanwijzing: Als er eerdere ontvangers op dezelfde toevoer aangesloten worden, zijn deze alleaal gelijktijdig klaar o aan te leren (hou rekening et de voorzekering). De lichten starten toevallig kort op te lichten. Hoe langer u et het aanleren wacht, hoe groter de afwijking. Afzonderlijke kanalen/zenders kunnen nu aan de desbetreffende ontvangers worden toegewezen. U kunt het aanleerproces stoppen door kort op de STOP-toets van een reeds aangeleerde zender te drukken. De kanaaltoewijzing/wijziging kan nu plaatsvinden zonder dat u de verbindingen van de afzonderlijke ontvangers oet verbreken. R03 (AAA) 100% 50% Diniveau 1 inschakelen 1. Druk twee keer kort na elkaar op de -toets. 2. De lap brandt in het ingestelde diniveau. Als er geen diniveau is geprograeerd, heeft de lap de axiale lichtsterkte. Diniveau 2 inschakelen 1. Druk twee keer kort na elkaar op de -toets. 2. De lap brandt in het ingestelde diniveau. Als er geen diniveau is geprograeerd, heeft de lap de axiale lichtsterkte. Aanwijzing: Eén diniveau kan niet worden gewist, aar kan te allen tijde worden overschreven door een nieuw diniveau (opnieuw geprograeerd). Prograeren van de onderste digrens Opdat elektronische transforatoren waarbij de in de fabriek ingestelde onderste digrens te laag is en de verlichting in het onderste dibereik vertraagd of flikkerend inschakelt, optiaal zouden kunnen werken, kan de onderste digrens vrij worden geprograeerd. Stel diniveau-1 hiervoor zodanig in dat uw verlichting na twee keer op de AF-toets te drukken begint te branden zonder te flikkeren. Vervolgens oet u enkel nog diniveau-1 als onderste digrens overneen. Voor niet dibare verlichting kunt u de Cobio-868 I/ET configureren als lichtschakelaar en cobineren et een hand-/ wandzender. Modus instellen van de onderste digrens starten 1. Net uit-/inschakelen Binnen de volgende 5 in kan de odus voor het instellen van de onderste digrens van de Cobio-868 I/ET worden gestart. 2. Prograeertoets, OP-toets en STOP-toets gedurende 6 sec, ED dooft 2 keer De odus voor het instellen van de onderste digrens is vanaf nu actief, deze sluit na 5 in autoatisch af alsook wanneer u 6 sec op de STOP-toets drukt of op de prograeertoets zonder een rijtoets in te drukken.

4 Digrens prograeren/zender wissen/technische gegevens/ Aanwijzingen voor de foutenopsporing Onderste digrens vastleggen 1. Modus voor het instellen van de onderste digrens oet actief zijn 2. Twee keer op de AF-toets drukken Inschakelen van het licht op diniveau-1, het oet oniddellijk branden zonder te flikkeren, indien het dat niet doet, diniveau-1 corrigeren. 3. OP-toets en AF-toets kort tegelijkertijd indrukken Het licht dooft, zodra diniveau-1 als onderste digrens vastgelegd is. Cobio-868 I/ET configureren als lichtschakelaar 1. Modus voor het instellen van de onderste digrens oet actief zijn 2. OP-toets en AF-toets tegelijkertijd gedurende 6 sec, ED dooft 2 keer. Cobio-868 I/ET terugzetten naar de fabrieksinstelling 1. Modus voor het instellen van de onderste digrens oet actief zijn 2. OP-toets en AF-toets tegelijkertijd gedurende 9 sec, ED dooft 3 keer. Na deze handeling kan de Cobio-868 I/ET weer worden gedid en de onderste digrens kot overeen et de fabrieksinstelling Afzonderlijke zenders wissen 1. Druk gelijktijdig op de: Prograeertoets Pi op de aangeleerde zender STOP-toets 2. Hou deze toetsencobinatie zo lang ingedrukt tot de ED tweeaal kort dooft. Alle zenders wissen 1. Druk gelijktijdig op de: STOP-toets Prograeertoets P op de aangeleerde zender -toets i -toets 2. Hou deze toetsencobinatie zolang ingedrukt tot de ED 3x knippert en dan dooft. Technische gegevens Netspanning 230 V Netfrequentie 50 Hz Max. verogen 250 W IP-code IP 56 Toegelaten ogevingsteperatuur 20 C tot 65 C Netleiding 3 Voorzekering 2 A flink Max. aantal zenders 16 Radiofrequentie 868,3 MHz Belangrijk: Hou rekening et het verogen van de last! Aanwijzingen voor foutenopsporing Storing Oorzaak Oplossing Geen radio- 1. Zender is niet Zender aanleren ontvangst aangeleerd 2. Geen Net weer netspanning inschakelen Slechte Ongunstige itie van de radio-ontvangst positie van de ontvanger ontvanger of de antenn veranderen ap werk niet 1. Foutieve 1. Aansluiting aansluiting controleren 2. ender niet 2. Zender aangeleerd aanleren Aandrijvingen en Besturingen Westbaan MC Moordrecht Tel. (31) 1 82/ Fax (31) 1 82/ GbH Antriebstechnik insenhofer Straße D Beuren Telefon ( ) Telefax ( ) ???? Technische wijzigingen voorbehouden 04/10

5 N Cobio-868 I/ET ( ) Cobio-868 I/MT ( ) 88,8 l 3,2 10,6 37 R 5 ET OP: Verschil in de versie MET en ZONDER pijlen op het huis: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Waarschuwing! Gevaar voor verwonding door elektrische schok. Aansluitingen aan het 230 V-net oeten door een geachtigde vakan gebeuren. De voorschriften van de plaatselijke energievoorzieningsonderneingen evenals de bepalingen voor natte en vochtige ruiten volgens VDE 0100 oeten bij de aansluiting worden nageleefd. Nee de bepalingen voor het land in kwestie in acht. Gebruik enkel ongewijzigde originele onderdelen. l5 Door kort op de v-toets of de b-toets te drukken, kan u het licht inschakelen. Met de STOP-toets schakelt u het licht uit. Als u langer op de v-toets drukt, wordt het licht sterker. Als u langer op de b-toets drukt, wordt het licht donkerder (dien). Als het licht et de v-toets of de b-toets wordt ingeschakeld, wordt de eerder ingestelde diniveau weer ingesteld. De Cobio-868 I/ET is uitsluitend bested voor lichtbronnen als gloeilapen, laagspanninghalogeenlapen et elektronische transforator en hoogspanninghalogeenlapen. WaarDe Cobio-868 I/MT is uitsluitend bested voor schuwing! lichtbronnen als gloeilapen, laagspanninghalogeenlapen et agnetische (gewikkelde) transforator en hoogspanninghalogeenlapen. Bij werken aan de installatie (onderhoud) de installatie van het stroonet afkoppelen. Sluit geen fluorescentielapen of spaarlapen op de Cobio I/ET of de Cobio-868 I/MT aan. Houd kinderen van sturingen verwijderd. Er ogen geen andere verbruikers worden aangesloten! Algeeen Met de ontvangers Cobio-868 I/ET en Cobio-868 I/MT kunt u lichtbronnen draadloos in- en uitschakelen. Daarbij bestaat de ogelijkheid de verlichting te dien en twee lichtsterkte-niveaus op te slaan. Operking: Cobio-868 I/ET W is een faseafsnijdingsdier Cobio-868 I/MT W is een faseaansnijdingsdier

6 Inbedrijfstelling Toepassingen Gloeilapen Fluorescentielapen, aagspanning- aagspanninghalogeen- aagspanningalogeenof spaarlapen halogeenlapen lapen et elektronische lapen et agnetische transforator (gewikkelde) transforator Netspanning [V] 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz z. B. 12 V z. B. 12 V Cobio-868 I/ET Art.-Nr Cobio-868 I/MT Art.-Nr x x x x x x Verklaring van de toetsen v-toets (lichter) STOP-toets (uit) b-toets (donkerder) Prograeertoets P Optiaal gebruik van het zendsignaal niet knikken. niet inkorten of verlengen. bij slechte ontvangst in een andere stand plaatsen. zo vrij ogelijk plaatsen. ag niet et etaal in contact koen. Bij de toepassing van eerdere ontvangers kunnen storingen ontstaan. Operking: Zendapparaten die et dezelfde frequentie werken, kunnen storing van de ontvangst veroorzaken. et erop dat de reikwijdte van het zendsignaal door de wetgever en door de bouwkundige aatregelen is begrensd. Inbedrijfstelling Operking: Het systee kan een broend geluid voortbrengen. Dit duidt niet op een storing in de ontvanger. v-toets (lichter) STOP-toets (uit) b-toets (donkerder) Cobio-868 I-MT Cobio-868 I-ET U Cobio-868 I-MT t Transforator MT Achterzijde van de wandzender U R03 (AAA) Cobio-868 I-ET t Transforator ET Opgelet! eertoets P en I niet aansluiten. U verschillende potentialen

7 Andere zenders aanleren Diiveau prograeren/inschakelen Zender wissen Zenders inregelen 1. Net uit-/inschakelen. De Cobio-868 I/ET en de Cobio-868 I/MT zijn nu gedurende 5 inuten gereed voor inregelen Druk op de prograeerknop P. Druk oniddellijk na het oplichten op de v-toets. (100% licht - sterkte) Druk oniddellijk na het derde b-toets. (50% lichtsterkte) Operking: Zender is aangeleerd. icht gaat 2 inuten uit en aan. Aanwijzing: Als er eerdere ontvangers op dezelfde toevoerleiding worden aangesloten, zijn ze alleaal gelijktijdig klaar o te leren. De lichten starten toevallig kort op te lichten. Hoe langer u et het aanleren wacht, hoe groter de afwijking. Afzonderlijke kanalen/zenders kunnen nu aan de desbetreffende ontvangers worden toegewezen. U kunt de inregelprocedure stoppen door bij een reeds ingeregelde zender kort op de STOP-knop te drukken. De kanaaltoewijzing/wijziging kan nu plaatsvinden zonder dat u de verbindingen van de afzonderlijke ontvangers oet verbreken. R03 (AAA) - 100% 50% Als de lap uit- en weer aangaat, oet u de inregelprocedure opnieuw uitvoeren. Andere zenders aanleren Er kunnen ax. 16 zenders worden aangeleerd. O andere zenders aan te leren, gaat u als volgt te werk: Geprograeerde zender Druk oniddellijk na het oplichten op de v-toets. (100% licht - sterkte) Druk oniddellijk na het derde b-toets. (50% licht sterkte) of Zender is aangeleerd. in. 3 sec. R03 (AAA) - 100% 50% Verlichting gaat 2 in. uit en aan. Diniveau 1 b prograeren 1. Di het licht et de b-toets tot het gewenste lichtsterkteniveau Belangrijk: Hou de b-toets ingedrukt tot aan de gewenste lichtsterkte. 2. Zodra u de gewenste lichtsterkte hebt bereikt, druk u nog eens extra op de STOP-toets. U hebt nu het 1 ste diniveau geprograeerd. Diniveau 2 v prograeren 1. Di het licht et de v-toets tot het gewenste lichtsterkteniveau. Belangrijk: Hou de v-toets ingedrukt tot aan de gewenste lichtsterkte. 2. Zodra u de gewenste lichtsterkte hebt bereikt, druk u nog eens extra op de STOP-toets. U hebt nu het 1 ste diniveau geprograeerd. Ditrap 1 b inschakelen 1. Druk twee keer kort na elkaar op de b-toets. 2. De lap brandt in het ingestelde diniveau. Als er geen diniveau is geprograeerd, heeft de lap de axiale lichtsterkte. Ditrap 2 v inschakelen 1. Druk twee keer kort na elkaar op de v-toets. 2. De lap brandt in het ingestelde diniveau. Als er geen diniveau is geprograeerd, heeft de lap de axiale lichtsterkte. Aanwijzing: Eén diniveau kan niet worden gewist, aar kan te allen tijde worden overschreven door een nieuw diniveau (opnieuw geprograeerd). Afzonderlijke zenders wissen 1. Druk gelijktijdig op de: eertoets P i op de aangeleerde zender STOP-toets 2. Houd deze knopcobinatie ingedrukt tot de ED tweeaal korte tijd uitgaat. Alle zenders wissen 1. Druk gelijktijdig op de: eertoets P v-toets op de aangeleerde zender STOP-toets i b-toets 2. Hou deze toetsencobinatie zolang ingedrukt tot de ED 3x knippert en dan dooft.

8 Technische gegevens Aanwijzingen voor foutenopsporing Technische gegevens Netspanning 230 V Netfrequentie 50 Hz Max. verogen 250 W Bescherklasse IP 54 Toegelaten ogevingsteperatuur 20 C tot 65 C Netleiding 3 Zekering 2 A Flink Max. aantal zenders 16 Radiofrequentie 868,3 MHz Belangrijk: Houd rekening et het verogen van de belasting! Aanwijzingen voor foutenopsporing Storing Oorzaak Verhelping Geen radio- 1. Zender is niet Zender aanleren. ontvangst aangeleerd. 2. Geen Net weer netspanning inschakelen Slechte Ongunstige itie van de radio-ontvangst positie van ontvanger of de de ontvanger. antenne veranderen. ap werkt niet 1. Foutief 1. Aansluitingen aangesloten controleren 2. Zender niet 2. Zender ingeregeld inregelen Aandrijvingen en 20Besturingen Westbaan MC Moordrecht Tel. (31) 1 82/ Fax (31) 1 82/ GbH Antriebstechnik insenhofer Straße D Beuren Telefon ( ) Telefax ( ) Technische wijzigingen voorbehouden 08/09

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf! JA 28 500.0001 28 520.0001 elero elero GmbH Antriebstechnik insenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com DE GB FR ES IT P SE Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung

Nadere informatie

elero UniTec-868 Nr. 28 330.0001 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero UniTec-868 Nr. 28 330.0001 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! UniTec-868 Nr. 28 330.0001 elero elero Aandrijvingen en Besturingen v.o.f. Postbus 414 2740 AK Waddinxveen info@elero.nl www.elero.nl Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Draadloze ontvanger inbouw Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

CS-269-A externe ontvanger

CS-269-A externe ontvanger CS-269-A externe ontvanger Pagina 1 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar Command 222 Draadloze codeschakelaar Gebruiksaanwijzing NL Vanaf de fabriek voorgeprogrammeerde Mastercode Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Veiligheidsadvies...3

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Radiografische ontvanger E18 1-kanaal AM-radiografische ontvanger in 433 MHz of 868 MHz. 12V of 24V AC/DC (zie etiket op de ontvanger). Potentiaalvrije relaisuitgang

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER

ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AGDR-200 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SPATWATERDICHTE STEKKERDOOS

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING* v. 2.0 ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWMR-230 MINI INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWMR-230 MINI INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWMR-230 MINI INBOUWSCHAKELAAR Waar moet u op letten? De AWMR-230 is een ontvanger die draadloos te bedienen is met minimaal 1 en maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders naar keuze.

Nadere informatie

Draadloze handzender Gebruiksaanwijzing

Draadloze handzender Gebruiksaanwijzing , Standaard Art. Nr.: 0 00, Comfort Art. Nr.: 0 00 Functie De draadloze handzender is een component van het draadloze bussysteem. De zender maakt draadloze afstandsbediening mogelijk. De handzender verzendt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Afstandbedienbaar stopcontact

Afstandbedienbaar stopcontact Afstandbedienbaar stopcontact Installatiehandleiding Afstandbedienbaar stopcontact aan/uit 3600 W Artikelnummer 2401150 / 2401091 Afstandbedienbaar stopcontact Art.nr. 2401150 Art.nr. 2401091-2 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING R R MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING Belangrijk: Module RTS voor o.a. verlichting SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak in de woonomgeving.

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Draadloze universele dimmer (inbouw) Gebruiksaanwijzing. Draadloze universele dimmer (inbouw) Art. Nr.: 0809 00

Draadloze universele dimmer (inbouw) Gebruiksaanwijzing. Draadloze universele dimmer (inbouw) Art. Nr.: 0809 00 Art. r.: 0809 00 Functie De draadloze universele dimmer (inbouw) is een component van het draadloze bussysteem van Gira. De dimmer maakt schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen mogelijk,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACD-200 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERDOOS DIMMER Lees voordat

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY 1 Inleiding Met onze TRUST WIRELESS POWER 300 serie kunt u uw elektrische apparatuur op afstand bedienen zonder uit uw stoel op te hoeven staan. Het WIRELESS POWER systeem is uit te breiden met afstandbedieningen,

Nadere informatie

Afbeelding 1: Constructie apparaat

Afbeelding 1: Constructie apparaat Afdekking met radiografische ontvanger Art.-Nr.:..5232 F.. Afdekking met radiografische ontvanger en sensoraansluiting Art.-Nr.:..5232 FS.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ALED-2009 GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen ALED-2009 DRAADLOOS DIMBARE LED LAMP Lees voordat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACM-250 INBOUWDIMMER HALOGEEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACM-250 INBOUWDIMMER HALOGEEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACM-250 INBOUWDIMMER HALOGEEN Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem Dit product is bestemd voor inbouw in een muur- of plafondinbouwdoos en moet gebruikt worden in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR A B C * G D E F * Afbeelding van de AC-1000 (niet inbegrepen) A: Voetplaat B: Batterijklep C: Schemerinstelling D: Verbindschakelaar E: Tijdschakelaar

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES Achteraanzicht 1.

Nadere informatie

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec-868 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309025 Nr. 18 100.4601/0604 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. enet radiografische repeater tussensteker Art. nr. : FMR100SGWW Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Handzender, Standaard / Comfort

Bedieningshandleiding. Handzender, Standaard / Comfort Bedieningshandleiding 1. Functie De draadloze handzender maakt radiografische afstandsbediening van alle draadloze ontvangers van het draadloze transmissie-systeem mogelijk. De draadloze handzender maakt

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI

AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AGDR-3500 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SPATWATERDICHTE STEKKERDOOS

Nadere informatie

[8] Activeren zoek-mode. [7] Inschakelen lichtnetspanning ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

[8] Activeren zoek-mode. [7] Inschakelen lichtnetspanning ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR [7] Inschakelen lichtnetspanning Schakel de lichtnetspanning (in de meterkast) weer in. De indicator op de dimmer brandt zolang er spanning op staat. [8] Activeren zoek-mode Druk met een puntig voorwerp

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Universele draadloze zender

Bedieningshandleiding. Universele draadloze zender Bedieningshandleiding 1. Functie De universele draadloze zender dient voor uitbreiding van een bestaande installatie door middel van draadloze transmissie van schakelcommando s. Het radio-telegram van

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AWMD-250 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen MINI INBOUW DIMMER Lees voordat

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Art. nr. : 1724DM Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk.

Nadere informatie

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

DT-120/DT-180V/DT-180. NL Version 1

DT-120/DT-180V/DT-180. NL Version 1 DT-120/DT-180V/DT-180 Version 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedieningselementen LCD display Frequentieband-selectie DBB (Deep Bass Booster) Aan/Uit Afstemtoets Stereo/Mono schakelaar Aan-/Uitschakelaar Volumeregelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie