namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.2 Grootaandeelhouders in geraniums MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.2 Grootaandeelhouders in geraniums MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS."

Transcriptie

1 MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.2 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. Grootaandeelhouders in geraniums namens Het Europees jaar voor de Gehandicapten is nog maar amper voorbij of we zijn, zoals dat speels heet, terug bij AF. Valys: veel rolstoelers zonder vervoer MS niet slecht voor baby Een cursus na de diagnose Kijk mij nou eens, met mijn MS in Kenia (2) Kunsthistoricus door MS in de bijstand Nederlands eigen cannabisoorlog Column: mijn leven is nogal anders verlopen NaMens de redactie MSzien 21 april, nr Tel maar op... Valys - de spraakherkennende computer verstaat veelzeggend steeds Verlies - blijkt geen 1-aprilgrap maar de keiharde werkelijkheid. Mensen bij wie het geld zogezegd niet op de rug groeit en die ook nog eens niet per trein kunnen reizen, zullen zich voortaan moeten beperken tot 75 kilometer per maand en voor het overige stilletjes achter de geraniums zitten (zie voor de besluitvorming hierover elders in deze MSzien). Inmiddels heeft minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe regeling bekend gemaakt voor 'zittend ziekenvervoer', onder meer bedoeld voor rolstoelgebruikers. En dus misschien een goede vervanger voor Verlies? Het valt vooralsnog te betwijfelen. Volgens Hoogervorsts regeling gaan immers de verzekeraars beslissen of iemand voor vergoeding in aanmerking komt en zo ja voor welk 'gepast vervoer' dan wel. Waarbij in de regels ook nog eens een cryptische zin is geslopen die het ergste doet vrezen: "Toestemming van een zorgverzekeraar kan slechts geschieden indien het weigeren ervan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard"... Hoe verzin je het? Colofon MSzien is een uitgave van Stichting Vrienden MSweb; Postbus 200, 2250 AE Voorschoten; Redactie: Raymond Timmermans (hoofdredacteur), Hanneke Douw, Nora Holtrust, Rietje Krijnen, Trudy Mantel, Wendelmoet Holtrust (eindredactie). Illustraties: Arnoud Kluiters, Elli Middelkamp. Trouwens, als het aan de verzekeraars ligt gaat spoedig om te beginnen de rollator maar eens uit het hulpmiddelenpakket. Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS) laat intussen het Nederlandse volk via het NOS-journaal weten, dat zij vindt dat gehandicapten voortaan meer moeten gaan betalen voor schoonmaakwerk en verzorging. Want het budget voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dreigt uitgeput te raken. En ook de regeling voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) kan waarschijnlijk niet op de huidige

2 voet doorgaan. En dit is het Kabinet van de Normen en Waarden? Het zojuist verschenen eindrapport over de praktijk van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) laat zien dat het rekbare begrippen zijn. Het is eerder Slikken of Stikken. Zo zeggen de meeste rolstoelers bij hun gemeente niets te zeggen te hebben gekregen over het merk, model, de accessoires en zelfs de kleur van het hen toegewezen persoonlijke vervoermiddel. Hoezo Vraaggestuurde Zorg? En blijkt 1 op de 10 gemeenten bij een verzoek voor een aanpassing van de woning te beslissen, "dat het helaas niet kan en dus huisvesting elders noodzakelijk is"... waarna de betrokkene die verhuizing dan als regel niet vergoed krijgt. Eerlijk zullen we alles delen? Intussen is er een akkoord in de maak over nieuwe WAO-regels. Ook dat voorspelt weinig goeds. Zo verliezen 'gedeeltelijk arbeidsongeschikten' en 'volledig maar niet duurzaam arbeidsgeschikten' in de nieuwe regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) hun huidige WAOuitkering. Zij gaan terug naar 70 procent van het minimumloon. En wie dat tot onoverkomelijke problemen leidt kan hooguit de hand ophouden bij het nieuwe gemeentelijke loket 'Bijzondere bijstand als inkomensondersteuning van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen'. Want naast de Caritas zullen er verder niet veel andere bronnen te vinden zijn. Zo is de no-claimteruggaaf van maximaal 250 euro voor ziekenfondsverzekerden (zie de berichtgeving daarover op MSweb) duidelijk uitsluitend bedoeld voor gezonde mensen. En is ons straks misschien nog niet eens meer dat goedkope stickie gegund, om uit deze onzalige werkelijkheid weg te dromen. Op 10 februari keek de Nederlandse gehandicaptenjaar-voorzitter Job Cohen terug op Hij concludeerde tijdens de slotmanifestatie in Utrecht dat er weliswaar een jaar lang hard is gewerkt aan verbeteringen, maar niet veel meer dan dat. In een persbericht meldt Cohens Nationaal Comité: "Vanwege fysieke en psychische drempels worden mensen met handicap of chronische ziekte anno 2004 nog altijd - bewust of onbewust - uitgesloten van deelname. Openbare voorzieningen zijn voor hen in een groot aantal gevallen onbereikbaar of slecht toegankelijk, producten en diensten onbruikbaar. Er moet na dit jaar dan ook nog steeds veel gebeuren om mensen met een handicap of chronische ziekte zoals ieder ander aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen". Bij die gelegenheid heeft minister Aart-Jan de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weliswaar een speciale werkgroep - 'Taskforce' heet dat in het huidige jargon - Handicap en Samenleving geïnstalleerd. Maar de vraag is of die groep niet te laat komt. De politieke hoofdrolspelers zijn intussen namelijk al ver gevorderd met hun moderne Monopoly-spel. Te vrezen valt dat ons nog alleen de twijfelachtige eer van de kanskaartjes rest, met aan deze tijd aangepaste teksten als: 'Ga niet eens langs AF en ontvang dus ook geen 250 euro'. Gezocht: een alternatief voor deze grootaandeelhouders in geraniums! De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad in de politiek, bijvoorbeeld als Politieke Partij Solidariteit, de Nederlandse Solidarnosc? Wie zegt dat dit bij voorbaat kansloos zou zijn? Tel maar weer eens op: er zijn 3 miljoen Nederlanders met een fysieke beperking en zeker ook nog eens zoveel mantelzorgers... Bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen - 22 januari was de kiesdeler (circa stemmen gedeeld door 150 Kamerzetels - ongeveer Dus zijn we met zijn allen toch al gauw goed voor maar liefst tweederde van de Kamerzetels... Laten we het ze maar eens voorhouden. Want als er één ding is dat ze goed kunnen, zal het toch wel rekenen zijn, al kunnen ze dat kennelijk het beste naar zichzelf toe... de Redactie Printen: De oude nummers van MSzien en zijn opgeslagen als PDF bestand waardoor je ze gemakkelijk off-line kunt lezen of uitprinten. Ga daarvoor naar het PDF-archief in deze rubriek. Dit nummer van MSzien is binnenkort ook in het PDFarchief te vinden. Heb je nog vragen, mail dan naar naar boven

3 Politiek MSzien 2004, nr. 2 Kamerleden berusten: Veel rolstoelers zonder vervoer Valys, het nieuwe bovenregionale vervoerssysteem voor mensen met een handicap, gaat door. Uitvoerder is een gelijknamig bedrijf, onderdeel van Transvision. Opdrachtgever het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Tweede Kamer heeft op 31 maart een motie tot uitstel in meerderheid afgewezen. Wel is afgesproken om Valys nog vóór 1 januari 2005 te evalueren. Door: Raymond Timmermans Valys is officieel sinds 1 april 2004 van kracht, als vervanger van TraXX. Een gehandicapte die er gebruik van wil maken moet een speciale Valyspas hebben. Die geeft uitsluitend recht op voor- en natransport per taxi voor een zelf, apart te regelen treinreis. Alleen de gehandicapte die beslist geen bovenregionale reis met de trein kan maken, kan voor de gehele verbinding aanspraak maken op een taxi, overigens niet onbeperkt. Iedere Valys-pashouder krijgt standaard een persoonlijk budget van 450 taxikilometer per jaar - oorspronkelijk minder, maar tijden het Kamerdebat over Valys is dat quotum iets verhoogd. "Pashouders die vanwege de aard van hun ziekte of handicap niet in staat zijn te reizen met de trein en geen vervoersalternatief hebben, krijgen een dubbel budget: 900 taxikilometer", aldus de opdrachtgever, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om voor dat dubbele budget in aanmerking te komen moet je dan wel een aparte indicatie aanvragen hetgeen eenmalig 25 kost. reizen. Reisgenoten - maximaal vier - kunnen steeds mee voor hetzelfde tarief. De Tweede-Kamerleden hebben er op de laatste dag van maart, na vier lange vergadersessies, in berust... Omdat er volgens zeggen geen geld is om méér te doen en vooral... omdat het contract niet meer te veranderen zou zijn. Protesten Dat Valys in de plaats zou komen van TraXX is bekend sedert woensdag 18 februari, door een bericht op MSweb, een dag vóór de officiële mededeling van staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS). Al meteen daarna komen de protesten los van de mensen die het aangaat. Dat begint bij Martin Evers, secretaris van het Gehandicaptenplatform Oosterhout. Hij is op 21 februari de ontwerper van de eerste protestbrief aan de Tweede Kamer. Twee dagen later richt Martin met vijf anderen - onder wie rolstoeler Niels Schuddeboom uit Arnhem - de actiegroep GEEN VALYS op. Niels legt uit: "Met Valys kan ik nog maar éénmaal per jaar heen en weer naar mijn familie in Groningen en eenmaal naar vrienden in Heerenveen. De terugreis gaat me dan 165 euro kosten". Een twijfelachtige redenering overigens, zoals ook betoogd in aflevering 8 van deze serie, weergegeven in nummer 4 van MSzien. GEEN VALYS weet zich snel verzekerd van steun van talrijke organisaties, waaronder de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN). GEEN VALYS krijgt contact met de PvdA-Kamerleden Marjo van Dijken en José Smits, die direct erna een Kamerdebat aanvragen. Het resulteert in een actiedag op 9 maart, de geplande eerste dag van dat debat. Die dag verloopt chaotisch. Vele gehandicapten worden bij het Kamergebouw tegengehouden. De Kamer blijkt niet ingesteld op veel rolstoelers tegelijk. En bovendien laat de Kamer het debat te elfder ure vervallen omdat staatssecretaris Ross ziek is en minister Hans Hoogervorst (VWS) daarop niet heeft gerekend. Ervaringen en vragen De gehandicapten zorgen intussen zelf voor stapels verbijsterende ervaringen en vragen uit de praktijk. Vastgelegd in talrijke brieven en e- mails. Valys hanteert een vaste kilometerprijs van 0,16. Is het kilometerbudget op, dan kan een pashouder tegen een taxitarief van 1,25 per kilometer Je hebt als eindbestemming het NS-station Breda. Jammer dan, want er is alleen een grote roltrap naar de perrons, geen lift. Dus

4 ben je verplicht om op de stations van Tilburg of Roosendaal uit te stappen. De overheid heeft een aantal jaren geleden besloten om vanuit diverse plaatsen zogenaamde Interliners te laten rijden. Bijvoorbeeld tussen Breda en Utrecht. Handig, omdat je met de trein altijd in Den Bosch moet 'overstappen'. Die bussen zijn echter niet voor rolstoelen toegankelijk, zelfs niet voor mensen met een rollator. Gelden de kilometerlimieten ook voor mensen die aan vrijwilligerswerk of gehandicaptensport doen? Waarom moeten mensen in een rolstoel voor de zoveelste keer geïndiceerd? Wat moet je als je met je rolstoel samen 236 kilo weegt? De NS hanteert als maximaal toelaatbaar gewicht 200 kilo. instantie verantwoordelijk wordt gesteld. Op deze manier blijft het een rommeltje (...)". André Rouvoet (ChristenUnie, CU): "Een van de mensen die het aangaat heeft mij een staatje gegeven waaruit blijkt dat zij met dit kilometerbudget acht reisjes per jaar kan maken of een hele lange reis heen en terug. Bovendien heeft zij al ervaren dat zij wegens het formaat van haar rolstoel regelmatig wordt geweigerd in trein, tram en metro. Dat betekent dus dat het openbaar vervoer in deze situatie geen alternatief is (...)". Hilbrand Nawijn (LPF): "Ik kan mij voorstellen dat er bezuinigd moet worden. Maar waarom wordt bezuinigd op deze groep? Deze mensen kunnen er zelf niets aan doen dat zij ziek zijn of een handicap hebben (...)". Bas van der Vlies (SGP): "De Wet gelijke behandeling geldt nog bij lange na niet voor het openbaar vervoer. Voor het stads- en streekvervoer wordt een termijn gehanteerd van 2010 en voor de spoorwegen van Dat maakt de huidige generatie gehandicapten gewoon niet meer mee (...)". In het VPRO-radioprogramma 'de Ochtenden' komt een vrijwilligster van de VSN aan het woord, rolstoeler. Ze reist van haar huisadres in Lunteren naar het VSN-kantoor in Baarn, een afstand van 30 kilometer. Als je niet rolstoelgebonden bent kost je dat per trein 37 minuten en 9,60. Zij doet er evenwel ruim drieëneenhalf uur over en betaalt 44. In Baarn blijkt namelijk het perron waar de trein aankomt alleen via een trap te verlaten, anders dan een mededeling vooraf van het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van de NS. Er zit niets anders op dan doorreizen naar Hilversum en daar een taxi te nemen naar Baarn. Trudy Mantel, rolstoeler, een van de redactieleden van MSzien: "Tot twee jaar geleden kon ik ondanks mijn MS nog zelfstandig autorijden. Daarna was er gelukkig nog even TraXX. En nu Valys? Ik blijf verder maar gewoon thuis als er niemand is om me te rijden". Kamerdebat Hoe Valys trouwens in de praktijk precies gaat uitwerken is vooralsnog onduidelijk, ook na het parlementaire beraad. Eigenlijk maakt het Kamerdebat het onbegrip zo mogelijk trouwens alleen maar groter. Marjo van Dijken (PvdA): "Ons openbaar vervoer is niet openbaar. Stations zijn onbereikbaar, bussen en treinen ontoegankelijk (...). Het aantal stations met assistentie is in korte tijd teruggegaan van 140 naar 100. Op tweederde van alle stations is geen assistentie (...)". Evelien Tonkens (GroenLinks): "Wij willen dat voor de hele keten één Boris van der Ham (D66): "Het voorliggende plan (...) biedt weinig perspectief op een beter openbaar vervoer voor gehandicapten. Het mist maatwerk. Het is wiskunde van de eenheidsworst (...)" Anouchka van Miltenburg (VVD): "Bovendien is het Randstadgehalte van de regeling hoog. De reiziger uit en in de Randstad kan zich waarschijnlijk wel redden. Maar met een budget van 60 kilometer per maand kom je buiten de Randstad niet ver (...)". Aart Mosterd (CDA): "Diegenen die met het openbaar vervoer kunnen reizen... (...)". Agnes Kant (SP): "Wat is kúnnen in dit verband? Stel dat een gehandicapte in een rolstoel naar Hoogeveen wil. Op dat station kan hij niet uitstappen met een rolstoel. Zo iemand kan dus niet altijd van a naar b met het openbaar vervoer (...)". Mosterd bedenkt dat het dan misschien een oplossing is om het te besteden kilometerbudget uit te breiden. Reddingsboei Het blijkt de reddingsboei voor minister Hoogervorst. Hij begint met uit te leggen wat er met TraXX is misgegaan. "TraXX maakte in de praktijk geen onderscheid tussen gehandicapten die niet kúnnen en zij die niet wíllen met het openbaar vervoer (...). Sommigen hebben zelfs besloten om hun aangepaste auto te verkopen om alleen nog maar per taxi te reizen. De mensen hebben de taxi ontdekt en zijn in zekere mate calculerend gedrag gaan vertonen. Zo'n 4 procent van de gebruikers maakte gemiddeld per

5 jaar 60 ritten met een lengte van 80 kilometer (...)". Hoogervorst zegt bereid te zijn uit te gaan van hogere kilometrages: 450/900 kikometer in plaats van de oorspronkelijk vastgelegde 350/700 taxikilometer. En te willen proberen om alles via één telefoonnummer te regelen, het zogeheten Ketenmanagement... Dan wordt plots duidelijk dat er beslist niet meer inzit, dat hij gewoonweg niet onder Valys uitkan. Er ligt immers al een contract met Valys, dat dan weliswaar nog niet alle handtekeningen heeft, maar waaraan toch niet zomaar wezenlijk valt te tornen. Verbijsterd De Kamerleden zijn verbijsterd, maar leggen zich er niettemin in meerderheid bij neer dat veel rolstoelers daarmee op den duur zonder vervoer zitten... budget trouwens al bijna op... Ik heb gelukkig een lieve echtgenoot die me daar heen brengt..." Als je het al niet was, zou je er ziek van worden. Valys: taxikilometers beperkt; bussen en treinen ontoegankelijk; perrons onbereikbaar Meer informatie (of kamerleden aanspreken) op terug naar overzicht MSzien MS-patiënt Marja Morskieft schrijft in haar column in de rubriek 'Ik en MS', elders op MSweb: "Weet u wat gemakkelijk is minister? Naar de bus rennen, aktetas en paraplu in je handen. Op de tram springen en de volgende halte er weer uit, stukkie lopen tot je werk. Met de tong op je schoenen naar het station fietsen, je fiets stallen in de ondergrondse stalling en met twee stappen tegelijk de trap oprennen om je trein te halen (...) Ik zou er wat voor over hebben om dat weer te kunnen (...)". Woensdag 31 maart. De moties komen in stemming. -motie 198, om uitstel met drie maanden: verworpen; -motie 208, om een hernieuwde aanbesteding: verworpen. Er is geen weg terug. De enige winst in het debat is dat de regeling - naar een uitspraak van de minister - een tijdelijke regeling is. "We gaan in december evalueren en naar een nieuwe regeling omzien". Om aan die evaluatie bij te dragen komen er in de komende nummers van MSzien dit jaar columns van de directe slachtoffers van dit beleid. Onder wie Trudy Mantel: "Reizen per openbaar vervoer is met mijn elektrische rolstoel en mijn krakkemikkige lijf niet mogelijk. Voor een extra - nog niet echt royaal - kilometerbudget moet je weer door een hele bureaucratische molen. Ik heb besloten om dat voorlopig maar niet te doen. Als ik één keer naar een redactievergadering van MSzien ga is mijn

6 Onderzoek naar MS MSzien 2004, nr. 2 Zwangerschap en MS (deel 2) MS niet slecht voor de baby Mogelijk hebben individuele menselijke hormonen invloed op het ontstaan en verloop van MS, maar welke invloed precies, dat is nog volop onderwerp van studie. MSzien laat in twee delen dit onderwerp de revue passeren. Na diverse beschouwingen in het vorige nummer komt nu vooral de neurologisch onderzoeker drs. Rinze Neuteboom aan het woord. Door: Raymond Timmermans Bij het Medisch Centrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, het ErasMS, speurt drs. Rinze Neuteboom naar de samenhang tussen zwangerschapshormonen en het ontstekingsproces bij MS. "Hoe het bijvoorbeeld komt dat klachten vaak minderen in de laatste drie maanden van een zwangerschap van een vrouw die MS heeft", licht de neurologisch onderzoeker toe. Het MS-team met van l. naar r.: MSverpleegkundigen Josje Hilgers en Laura Daeter, artsen Tjeerd Mondria, Rogier Hintzen, Rinze Neuteboom, Désirée Zemel en Ilse Hoppenbrouwers. Onder de supervisie van de neuroloog dr. Rogier Q. Hintzen - het hoofd van het Rotterdamse centrum - bestudeert Rinze sinds september 2002 al de biologische factoren die het verloop van MS tijdens de zwangerschap beïnvloeden, met name als het gaat om mensen met de zogeheten relapsing-remitting vorm van MS (RR MS). Zoals in deel 1 van deze MSzien-serie geconstateerd, blijkt zwangerschap op zichzelf namelijk een onverwacht gunstig effect te hebben op het verloop van RR MS en heeft de MS van de moeder geen schadelijk effect op de baby. Rinze denkt dat een verklaring hiervoor misschien ligt in de veranderingen in het immuunsysteem tijdens en na de zwangerschap. "Ter voorkoming van afstoting van de foetus dient er een anti-ontstekingsklimaat te heersen in het lichaam van de moeder", vertelt hij. "Het lijkt erop dat er tijdens de zwangerschap een verandering optreedt van de normaal aanwezige balans binnen het immuunsysteem tussen twee elkaar tegenwerkende groepen van cellen, te weten de ontstekingsbevorderende cellen en de ontstekingsremmende cellen. Mijn onderzoek is met name gericht op de veranderingen in deze balans". Een balans waarbij hormonen, de chemische stoffen die verschillende organen aanzetten en afremmen, wellicht een bijzondere, doorslaggevende rol spelen. Hormoontoedieningen Wat niet zomaar wil zeggen dat hormoontoedieningen wellicht de oplossing zijn voor mensen met MS. "Een punt, waar ik de laatste tijd veel telefoontjes en berichtjes over krijg", merkt Rinze op. "In Amerika is een experiment geweest met oestrogenen en progestogenen bij mensen met MS, met - zo op de MRI-scanner te zien - interessante resultaten. Maar ik antwoord toch dat het nog veel te vroeg is om zomaar jonge vrouwen langdurig hormonen te geven. Er is nog geenszins aangetoond dat deze therapie patiënten daadwerkelijk helpt. Bovendien bestaat er het mogelijk toenemende risico op het ontwikkelen van kanker. Belangrijk is het om eerst het mechanisme te begrijpen en pas daarna medicatie te ontwikkelen". Hij is ook voorzichtig als het gaat om de combinatie van zwangerschap en medicijnen die direct verband houden met MS. "De MS van de moeder mag dan weliswaar niet schadelijk zijn voor het - ongeboren - kind, bijna alle medicatie tegen klachten bij MS is dat mogelijk wel en dient dan ook vóór de zwangerschap en tijdens de borstvoeding te zijn gestaakt. Dat geldt voor mij zeker als het gaat om interferon of symmetrel. Mijn advies is met interferon het liefst drie maanden voor de zwangerschap te stoppen".

7 Zijn waarschuwing geldt overigens niet alle geneesmiddelen. "Er is niet zo'n keihard bezwaar tegen het geven van methyl-prednisolonkuren tijdens de zwangerschap of de borstvoeding, als daar echt een noodzaak voor is. Ook is er geen bezwaar tegen het innemen van foliumzuur tijdens de zwangerschap". AGIKO De 27 jaar geleden in Apeldoorn geboren onderzoeker Rinze Neuteboom is in Rotterdam afgestudeerd als arts en heeft daar sinds enige tijd het etiket AGIKO. Die afkorting staat voor Assistent Geneeskundige In Opleiding tot Klinisch Onderzoeker. Het komt erop neer dat hij zijn opleiding tot neuroloog combineert met onderzoek. Dit alles met de financiële steun van de Stichting MS Research. "Er zijn periodes dat ik vooral bezig ben met onderzoek, maar ik heb toch ook veel klinische taken. Zoals de meeste neurologen in opleiding heb ik bijvoorbeeld een eigen poli, waar ik alle neurologische aandoeningen behandel. Maar in de tweeëneenhalfjaar dat ik hier werk heb ik toch vooral veel meegemaakt op het gebied van MS. Van jonge mensen de diagnose meedelen en begeleiden, tot de terminale zorg in samenspraak met de huisarts". Niet alleen wat de patiëntenzorg betreft werkt het ErasMS als team, ook bij het onderzoek. Zo heeft Rinze niet uitsluitend Rogier Hintzen als vaste onderzoeksbegeleider, maar ook de immunoloog dr. Jon Laman en de gynaecoloog dr. Christianne de Groot. Trouwens: ook de andere leden van het team leven belangstellend met hem mee. En laatst deed de nieuwste ErasMS-neuroloog dr. Désirée Zemel op MSweb - zie de rubriek 'de Blikvanger'- met het oog op Rinze's onderzoek nog maar eens een oproep aan vrouwen met MS die een kinderwens hebben, zich bij het ErasMS te melden. Het is uiteindelijk Rinze's bedoeling zo'n dertig vrouwen met MS tijdens hun zwangerschap te volgen en tegelijk een oog te houden op dertig zwangere vrouwen zonder MS. Dit om hun lichamelijke condities goed te kunnen vergelijken. Rinze Neuteboom: "De eerste fase van het verzamelen van gegevens vordert gestaag, maar het kan natuurlijk altijd beter. Zo is er inderdaad nog steeds behoefte aan vrouwen met de Relapsing-Remitting-vorm van MS, die zwanger willen worden of al zwanger zijn, en dat laatste niet langer dan twaalf weken", zegt Rinze. Hij voegt er dan ook ijlings zijn -adres aan toe: Twijfel Collega Désirée Zemel heeft overigens wel een vermoeden waardoor het komt dat het totnogtoe niet storm loopt met aanmeldingen. "Ik begrijp best dat vrouwen met MS zich niet verdringen om zwanger te raken. Iemand met MS zal er namelijk hard aan twijfelen of dat verstandig is, niet in het minst omdat ze zich zal afvragen of ze straks - met hulp van anderen - denkt in staat te zijn om ondanks haar ziekte voor het kind te zorgen. Niet makkelijk te beantwoorden, omdat je nou eenmaal bij MS nooit weet hoe het verloop zal zijn". Hardop denkend redeneert ze: "Het is dan ook geen eenvoudig probleem. Allereerst moet je je afvragen of je echt kinderen wilt als MS-patiënt. Er bestaat immers een reële kans dat je invalide raakt... alleen wanneer en hoe ernstig is niet te voorspellen. Belangrijk is vervolgens de vraag of je in staat bent voor een kind te zorgen. Of er daarbij een goede mantelzorg is". Een redenering die spoort met die van de gynaecoloog prof. dr. Hans M.W.M. Merkus in de eerste aflevering van deze serie. Want al lijkt de combinatie vrouw/ms/zwanger zo slecht nog niet, om nu vrouwen met MS een zwangerschap aan te raden, dat gaat hem duidelijk te ver. "Ik denk dat iedere vrouw er goed aan doet vóór een zwangerschap heel wat gezondheidspunten op een rijtje te zetten, van tevoren medisch advies in te winnen, en dat dit zeker geldt voor een vrouw met MS. Hen raad ik in elk geval aan, tevoren de huisarts te consulteren", aldus dr. Merkus, zelf MS-patiënt. De pil Van prof. Merkus dan tenslotte nog een opmerking in de kantlijn van de combinatie MS en hormonen, namelijk over het gebruik van de anticonceptiepil. "Laat ik daarvan zeggen dat we uit grootschalig Amerikaans onderzoek weten dat gebruiksters van de pil niet vaker, maar overigens ook niet minder vaak, MS krijgen. Evenmin is er verschil in verergering van al bestaande MS bij pilgebruik. Sommige andere studies suggereren zelfs het minder vaak optreden van MS bij het pilgebruik. Zeker is dat de pil niet beschermt tegen het krijgen van MS, maar dus ook dat vrouwen met MS rustig de pil kunnen gebruiken. En dat vrouwen met MS in de familie dat eveneens kunnen doen. Daarbij verdient dan medisch gezien de zogeheten tweede generatie pil de voorkeur. Bovendien is die goedkoper", aldus prof. Merkus. Hetgeen overigens opnieuw leert dat nader onderzoek, zoals het Rotterdamse, naar het verband tussen hormonen en MS, geen overbodige luxe is. terug naar overzicht MSzien

8 MS-Onderzoek: Psychische gevolgen MSzien 2004 nr. 2 Onderzoekster Mariëlle Visschedijk Een cursus na de diagnose, werkt dat? Drs.Mariëlle Visschedijk (1972) geboren en getogen Twentse, studeert medische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De kennismaking met een jonge MS-patiënte tijdens haar studie, maakt diepe indruk op haar. In zoverre is het geen toeval dat zij nu onderzoek doet naar het effect van een zorgprogramma op de kwaliteit van leven van mensen met MS. Door: Nora Holtrust Je krijgt de diagnose MS te horen en je voelt je doodongelukkig. Voordat je het weet zit je in een depressie of je voelt je op zijn minst bang en onzeker. Aan de MS is weinig te doen, maar aan die depressie misschien wel. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is althans met succes een cursusprogramma uitgeprobeerd met mensen die net de diagnose MS te horen hebben gekregen. Dat cursusprogramma is ontwikkeld door de psychologe drs. Mariële Visschedijk, die daarop binnenkort hoopt te promoveren. Rode draad van de cursus is de Rationeel Emotieve Therapie (RET), een therapie die onder meer bekend is voor mensen met depressies. "RET gaat er van uit dat ons gedrag en ons gevoel beïnvloed wordt door onze gedachten. De hele dag door hebben wij namelijk automatische gedachten. We weten vaak niet eens dat we die gedachten hebben maar ze zijn er wel degelijk en die gedachten beïnvloeden hoe we tegen een bepaalde situatie aankijken. Niet-helpende gedachten Nu kun je zogenoemde helpende gedachten 'hebben maar ook niethelpende gedachten. Wat wij tijdens dit programma doen is, mensen leren om de automatische gedachten bij de lurven te grijpen en daar goed naar te kijken. Want je hebt vaak in bepaalde situaties steeds maar dezelfde terugkerende gedachten en die kunnen je gedrag negatief beïnvloeden. Daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat je je niet assertief gedraagt in een situatie die daar wel om vraagt. En mensen met MS moeten in feite extra assertief zijn. Of je hebt negatieve gedachten onder bepaalde omstandigheden, terwijl die negatieve gedachten helemaal niet nodig zijn". Mariëlle legt uit: "In een groep waar veel moeders met jonge kinderen zaten viel het ons bijvoorbeeld op dat zij vaak de gedachte kregen: ik heb MS en daarom ben ik geen goede moeder. Dat is een typisch voorbeeld van een niet-helpende-gedachte. Zo'n gedachte ondermijnt alles wat je doet, je omgang met je kinderen, enzovoort. Dus, vroegen wij aan de vrouwen: 'is dat wel echt zo? Ben je echt een slechte moeder omdat je MS hebt? Je ziet dat zo'n programma heel veel van patiënten vergt. Mensen moeten intensief gaan terugdenken aan vaak moeilijke situaties. Maar, het levert ook hele zinvolle eyeopeners op", aldus Mariëlle. Nijmegen De in Twente opgegroeide drs. Mariëlle Visschedijk verlaat op twintigjarige leeftijd het ouderlijk huis en gaat medische psychologie studeren in Nijmegen. Haar belangstelling gaat in die tijd al uit naar neurologische aandoeningen en zij specialiseert zich dan ook in neuropsychologie en revalidatie-psychologie. Als Mariëlle tijdens haar studie stage loopt in Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, maakt zij daar kennis met een jonge vrouw met MS. "Haar verhaal heeft enorm indruk op mij gemaakt. De vrouw was begin dertig en net getrouwd. Op haar huwelijksreis had ze klachten gekregen, zonder te weten waar die klachten vandaan kwamen. Achteraf gesproken had zij toen haar eerste grote Schub. Ze kwam binnen op een bed en ik moest haar onderzoeken. Haar huwelijk was nog pril, maar de MS was haar huwelijk al onontkoombaar binnengeslopen. Wat op mij vooral zo'n indruk maakte was dat haar huwelijk toen eigenlijk al direct op springen stond. De impact die zo'n ziekte op iemands leven kan hebben. Dat was voor mij een enorme shock". Na haar studie werkt Mariëlle bij een Riagg en leest dan op een gegeven moment een personeelsadvertentie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC) in Amsterdam. Het VUMC is op zoek naar een psycholoog die een zorgprogramma voor mensen met de ziekte MS wil ontwikkelen. Dit zorgprogramma moet de kwaliteit van leven van mensen die nog niet zo lang geleden de diagnose MS hebben gekregen, verbeteren. "Toen ik die advertentie las, met dit onderzoek, toen dacht ik: dat is het gewoon voor mij".

9 Medische psychologie Mariëlle werkt inmiddels al weer enkele jaren op de afdeling medische psychologie, onderdeel van het VUMC. De medisch psychologen houden zich bezig met de psychologie van ziekte en gezondheid en de invloed van ziekte op het gedrag. Taken van onze Afdeling zijn patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De eerste jaren bij het VUMC geeft Mariëlle les in medische communicatie aan toekomstige artsen en ontwikkelt het zorgprogramma. Hoofd van de afdeling medische psychologie is prof.dr. Henk van der Ploeg. Hij is tevens haar promotor, samen met het hoofd van het MScentrum van de VU, prof. dr. C.H. Polman. Mariëlle vertelt dat zij op dit moment heel hard werkt aan de afronding van haar proefschrift. Het onderzoek heeft wat vertraging opgelopen vanwege de komst van een dochter. Ze werkt inmiddels ook part-time, maar het enthousiasme voor het onderzoek is er niet minder door geworden. "Ik vind mijn onderzoek vooral zo interessant omdat het een combinatie is van theorie en praktijk", vertelt Mariëlle. "Enerzijds verdiep ik me in de theoretische achtergrond van de groepsinterventie", zoals de programma's voor mensen met een chronische ziekte ook wel worden genoemd. "Anderzijds blijft mijn werk heel dicht bij de patiënten. Dat vond ik heel belangrijk toen ik hier kwam werken, want ik wil als psycholoog graag dicht bij mijn doelgroep blijven staan". Communicatievaardigheden "Toen ik hier op het VUMC kwam werken, was er al één pilotgroep gedaan. Maar, ik moest het hele programma verder nog ontwikkelen. Ik vind het eigenlijk meer een cursus met een deelnemersboek. De cursus is bedoeld om patiënten beter te leren omgaan met de implicaties die de ziekte heeft op hun dagelijks leven. Ik ben eerst de buitenlandse literatuur over dit soort programma's gaan lezen. En verder bestaan er wel soortgelijke programma's, ook hier op het VUMC, maar alleen voor andere chronische ziekten, zoals diabetes. Daar ben ik natuurlijk gaan kijken. En zo heb ik die eerste twee jaar hier dus gewerkt aan het opzetten van een cursus, maar dan speciaal voor mensen met MS. Je moet de cursus zien als een soort vaardigheidstraining. Communicatievaardigheden zitten er bijvoorbeeld in. We leren patiënten op een goede manier ruzie maken. Het blijft allemaal heel dicht bij de patiënten". Ze vervolgt: "Nadat ik het programma had geschreven, of zeg maar de cursus met een deelnemersboek, hebben we het twee maal uitgeprobeerd. Aan één cursus kunnen maximaal acht deelnemers meedoen. De groep komt één keer in de twee weken, acht keer bij elkaar. Aan de hand van de eerste ervaringen is de cursus bijgewerkt en daarna hebben we voor het echte onderzoek drie maal een programma gedraaid met in totaal twintig deelnemers". Groep Na een half jaar komen de deelnemers terug op de VU. Mariëlle: "Ze vullen dan een vragenlijst in en we praten over hoe het afgelopen half jaar is verlopen, bijvoorbeeld of ze de geleerde vaardigheden nog steeds in de praktijk brengen. En weer een half jaar later herhalen we dat nog een keer. En dan is het voor de deelnemers afgelopen". "Na drie keer was de koek een beetje op.", vertelt Mariëlle. "Mensen die zich aanmelden voor medische psychologie zijn op zich wel heel geïnteresseerd in dit programma, maar als puntje bij paaltje komt, vinden veel mensen het ook heel erg eng om aan zo'n groep mee te doen. Eén patiënt zei: 'enerzijds ben ik bang dat ik er het slechtste aan toe ben in de groep en anderzijds ben ik bang dat ik het minst slecht ben in de groep'. En dat verwoordt eigenlijk wel heel mooi wat het toch ook voor MS patiënten betekent om met andere MS patiënten geconfronteerd te worden". Mariëlle vertelt dat het programma nu zo is aangepast, dat het ook bruikbaar is voor individueel patiëntencontact en daar wordt veel gebruik van gemaakt. "Maar ja, dat is toch jammer. Want het grote voordeel van een groep is natuurlijk dat mensen ook heel veel van elkaar leren". Proefschrift Totnogtoe is gebleken dat de mensen die hebben deelgenomen op de terugkomdagen erg enthousiast zijn. Volgens eigen zeggen hebben ze ook veel van de cursus geleerd. Of de echte resultaten van het onderzoek dit zullen ondersteunen, is nog te vroeg om te zeggen. Mariëlle is nu druk bezig alle gegevens te verzamelen en haar proefschrift af te ronden. Ze verwacht daarmee eind 2004 klaar te zijn. De cursus komt in ieder geval als bijlage bij het proefschrift. Daar kunnen andere zorgverleners én mensen met MS straks hun voordeel mee doen.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk.

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk. Mail Service juni 2012 reni de boer schreef een boek, het heet stuk. 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 17e jaargang, nummer 67 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur

Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur PAG. 4 PERIODIEKE UITGAVE VAN MEE WEST-BRABANT Zomer 2010 8 Frans Polen Zelfstandig wonen is voor mij topsport PAG. 6 Ambassadeur Jacco

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Knelpunten in volksgezondheid

Knelpunten in volksgezondheid EEN UITGAVE VAN DE STICHTING IMPORTANT MESSAGE IN OPDRACHT VAN DE ANGO Nummer 6 - December 2010 Knelpunten in volksgezondheid Terugblik Rehacare 2010 WK-goud voor tafeltennissers www.doubleperformance.nl

Nadere informatie