GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP"

Transcriptie

1 1 U I T J E B O L GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen 1 W.Luyrink, kaderinstructeur 1

2 GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP U I T J E B O L Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen Ondanks de internationale War On Drugs is het gebruik van allerlei middelen nog steeds groeiend. Heel veel jonge mensen gebruiken wel eens XTC, cocaïne of marihuana, zonder dat zij op de hoogte zijn van wat zo'n middel kan doen of wat zij ermee kunnen bereiken. Omdat er weinig objectieve informatie over drugs voorhanden is, bestaat ook het risico dat met verkeerde, gevaarlijke of verslavende middelen wordt geëxperimenteerd. In UIT JE BOL zetten twee psychedelici met een lange staat van dienst, de schrijvers Gerben Hellinga en Hans Plomp, hun ervaringen op een rijtje. Hiermee willen zij de vooroordelen, misverstanden en onwetendheid omtrent drugs opruimen en de hedendaagse gebruiker een veilige weg wijzen. UIT JE BOL bevat de volgende onderdelen : -01- Aan de Lezer -18- PCP (Angel Dust) -02- De Wraak van Dionysos -19- Amylnitriet, poppers -03- Hashish en Marihuana -20- Lachgas, N2O -04- Goa -21- Peyote, mescaline -05- Ecstasy (XTC, MDMA) -22- Ayahuasca, yage -06- Designer Drugs -23- Klimmende Blauwe Winde -07- Cocaine (coke, snow, white lady)-24- Nootmuskaat -08- Coca -25- Khat -09- Amfetamine (speed, pep) -26- Psilocybe, kaalkopje -10- Heroine (Horse, smack) -27- Vliegezwam -11- Alcohol, drank -28- Doornappel, Bilzekruid, -12- Koffie, leut, troost, een bakkie Alruinwortel -13- Tabak -29- Pillen van de dokter -14- Opium, O -30- Afrodisiacische planten, -15- LSD-25 kruiden en andere middelen -16- Ketamine -31- Ten slotte -17- DMT "Steek de draak met haat, dood de tijd met liefde." (Oud Ruigoords gezegde) 2

3 -01- AAN DE LEZER Veel mensen werken zonder morren hun dagelijkse patroontje af en hebben blijkbaar geen behoefte aan verandering en avontuur. Maar er zijn ook, in iedere generatie opnieuw, ontdekkingsreizigers, kunstenaars, zoekers, dichters, filosofen, maar ook anonieme vrouwen en mannen die wel de behoefte hebben om de enge grenzen van de alledaagse werkelijkheid te overschrijden. Van oudsher is er in sommige mensen -misschien wel in iedereen- zoiets als een spirituele kant, een verlangen naar het onbekende, naar iets groters dan het gewone bestaan. Vroeger noemde men dat "de goddelijke vonk in de mens". Profeten, heiligen en filosofen hebben altijd in hoog aanzien gestaan, maar het ironische is dat zulke zoekers vaak fel bestreden en zelfs gecriminaliseerd worden door het gezag. Dat is door de eeuwen heen gebeurd met ketters en heksen, avangardisten, grensverleggers, vernieuwers, dissidenten, onafhankelijke onderzoekers en uitvinders. Wie tegenwoordig hallucinogenen middelen gebruikt, sluit zich in feite aan bij tradities uit heel oude culturen, die vaak al in hun tijd omstreden waren. De vroegere shamanen aten vliegezwammen en andere paddestoelen, in de Griekse mysteriescholen werden LSD-achtige brouwsels uit moederkoren bereid, de middeleeuwers gebruikten heksenzalven uit psychedelische componenten, waardoor ze gingen "vliegen". Zelfs op grond van de bijbel kan het gebruik van zulke middelen verdedigd worden. Zo meent de Engelse theoloog professor J.Allegro bewijzen gevonden te hebben dat Jezus magische middelen gebruikte, vooral de vliegezwam en andere paddestoelen, om verlichting te vinden. Toen Albert Hofmann in 1943 LSD ontdekte noemde hij het "the divine drug" omdat hij er overweldigende, mystieke ervaringen mee had. (Later sprak hij over "My Problemchild") Verschillende van de middelen die wij hier behandelen, hebben een vergelijkbare uitwerking. In dit boekje omschrijven wij deze liever met het woord ENTHEOGEEN, dat "de God in onszelf" betekent, dan met het woord PSYCHEDELISCH, dat in de jaren zestig ontstond en zoveel betekent als "bevlogenheid van de geest". Naar onze mening omschrijft "entheogeen" beter wat de gebruiker ervaart. Entheogene middelen geven geestelijke ervaringen, die vaak als mystiek worden omschreven. Sommige entheogene stoffen worden in de vrije natuur gevonden, andere zijn afkomstig uit het laboratorium. Door het innemen van bijvoorbeeld LSD, mescaline of psilocybe worden we tijdelijk naar innerlijke werelden en andere werkelijkheden verplaatst. Daar kunnen we krachten, energieën of entiteiten tegenkomen, die als goden, duivels of demonen omschreven kunnen worden. In onze experimenten met entheogene middelen hebben wij sterke mystieke ervaringen gehad. Toch zijn wij daar niet religieus door geworden. De "hogere werkelijkheden" waarmee wij in aanraking kwamen zijn volgens ons afkomstig uit de diepere en diepste lagen in ons eigen bewustzijn, waar het ego ophoudt en overgaat in de oersoep waar wij allemaal eens uit zijn voortgekomen. Wij geloven dat wij dankzij die merkwaardige ervaringen een beter begrip hebben gekregen van onszelf, van ons leven en van de wereld waarin we leven. 3

4 Helaas zijn veel entheogene middelen verboden omdat ze ten onrechte tot de verslavende drugs worden gerekend. Door dit verbod is er over deze middelen bij het grote publiek niet veel bekend en bestaan er veel misvattingen en verkeerde ideeën. Vaak worden ze verward met verslavende drugs. Toch worden sommige van deze middelen op grote schaal gebruikt. Maar dan in de consumptieve sfeer als "partydrugs". In heel Europa gaan talloze jongeren aan het eind van de week massaal uit hun bol in disco's, op feesten en kroegentochten met hasjiesj, marihuana, cocaïne, speed, ecstasy, LSD en andere middelen, waarbij ook stevig gedronken wordt. Er vallen daarbij veel slachtoffers door ondeskundig druggebruik. Wij gaan ervan uit dat dit druggebruik niet onderdrukt kan worden door politie en justitie. Wij geloven dat het beter is om informatie te verspreiden waardoor de verkeerde middelen niet door de verkeerde mensen op de verkeerde manier worden gebruikt. In dit boekje willen wij de jonge gebruikers informeren over de middelen die tegenwoordig op de markt zijn. Wij waarschuwen voor de risico's en geven, waar mogelijk, aanwijzingen hoe een middel op een veilige manier kan worden gebruikt. We schetsen een beeld van de werking en noemen de voor- en nadelen. Het is onze bedoeling hiermee vooroordelen en misverstanden, ontstaan uit onwetendheid, weg te nemen. De jongere generaties leven in een wereld op drift. Ze dansen en drinken, slikken, roken en snuiven om dat even te vergeten. Maar zulk consumptief gebruik van allerlei drugs stompt af en kan gevaarlijk zijn. Sommigen raken verslaafd, andere worden psychotisch omdat ze niet weten wat ze innemen, en het gebruik kan leiden tot problemen met politie en justitie. Tegenover dit ondoordacht consumeren van allerlei drugs stellen wij een heel andere manier van gebruiken, die wij PSYCHONAUTISCH noemen. Dit is een nieuw, Amerikaans woord, dat gebruikt wordt voor iemand die zeer bewust op bepaalde momenten entheogene middelen gebruikt, die hem of haar naar andere innerlijke werelden kunnen brengen. Niet om de werkelijkheid te ontvluchten, maar juist om de werkelijkheid, die een projectie is van onszelf, beter te kunnen begrijpen en daardoor sterker in het leven te staan. Een psychonaut is als het ware een ruimtevaarder in zijn eigen geest. Iedere drug heeft zijn eigen verhaal. De volgorde in dit boekje lijkt misschien chaotisch, maar heeft, vanuit de gebruiker gedacht, een eigen systematiek. Naast de veelgebruikte middelen bespreken wij ook een aantal minder bekende middelen en we laten zien dat er nog een andere manier van gebruiken bestaat, waar je meer plezier en profijt van hebt, terwijl het bovendien veiliger, gezonder en goedkoper is. Als entheogene middelen op de juiste manier worden gebruikt, kunnen zij ons nieuwe inzichten over onszelf geven en bestaan interessanter en veelzijdiger maken. Voor psychonauten en voor hen die dat willen zijn, is dit boekje een beknopte handleiding. Ook voor de moderne zoeker geldt het aloude gezegde: "Zoekt en gij zult vinden". En ook: "Onderzoekt alles en behoudt het goede". Wij zouden graag zien dat de jongeren van nu de entheogene kwaliteiten gaan beproeven van de middelen die zij gebruiken om nachtenlang feest te vieren. Ruigoord, februari

5 ALGEMENE STELREGEL : GEBRUIK ALLEEN ALS JE JE GOED VOELT!!! Wie een van de volgende gevoelens bij zichzelf herkent, moet niet met entheogene middelen experimenteren: agressiviteit, angst, boosheid, droefheid, gedeprimeerdheid, gefrustreerdheid, jaloezie, labiliteit, ongelukkige verliefdheid, gevoel van ondergewaardeerd worden, rouw, somberheid, suicidaliteit. Mensen die medicijnen gebruiken, medicijnverslaafden (Otrivin, valium, pijnstillers, slaapmiddelen) en gebruikers van spierversterkende middelen moeten geen entheogene stoffen of drugs gebruiken, omdat er ongunstige reacties kunnen optreden. Er zijn psychiaters die onverwerkte psychologische problemen en trauma's, bijvoorbeeld als gevolg van incest, oorlog- of ander geweld, vliegtuigof auto- ongelukken, met entheogene middelen behandelen. Heb je zo'n achtergrond, experimenteer dan nooit zelf!! -02- DE WRAAK VAN DIONYSOS Dionysos was de goed van de roes en de extase van alcohol en entheogene planten. Waartoe de onderdrukking van de dionysische roes en extase leidt blijkt niet alleen uit de Amerikaanse Drooglegging of de recentere War On Drugs. Ook in de Oudheid had het verbod op roes- en extasemiddelen rampzalige gevolgen. In zijn tragedie De Bacchanten beschrijft de Griek Euripides zo'n catastrofe. Toen de God Dionysos voor het eerst in de stad Thebe verscheen en de inwoners opriep tot extase, liet koning Pentheus hem in de gevangenis werpen. Dionysos waarschuwde hem voor de gevolgen, maar de koning bespotte hem en zei dat hij helemaal geen God was, maar een charlatan. Dionysis ontkwam zonder enige moeite. Hij bracht de moeder van de koning, Agave, en de andere vrouwen van Thebe in een roes. (Die sterk aan het effect van Doornappel doet denken, zie aldaar) Terwijl de vrouwen in woeste extase verkeerden, lokten Dionysos de nieuwsgierige Pentheus naar het bos. Daar dachten de vrouwen dat hij een wild dier was. Onder leiding van zijn eigen moeder, scheurde de vrouwen hem aan stukken. Daarna dansten ze terug naar de stad. Agava zwaaide triomfantelijk met het bebloede hoofd van haar zoon, in de veronderstelling dat het een leeuwenkop was... De drooglegging heeft in Amerika geleid tot het ontstaan van de maffia en de War On Drugs tot maatschappelijke ontwrichting, zoals de moordpartijen rond harddrugs. Dat is het bebloede hoofd van de koning; de wraak van Dionysis in onze samenleving. 5

6 WAT DE GROTE RELIGIES OVER "SHIT" ZEGGEN: TAOISME : Shit is. CONFUCIANISME : Confusius zegt: "Shit is." BOEDDHISME : Deze shit is slechts schijn. ZEN : Wat is het geluid van klappende shit? HINDOEISME : Deze shit heb je uit je vorige leven. JUDAISME : Waarom krijgen wij altijd alle shit? ISLAM : Als je in de shit zit, is het Allah's wil. STOICISME : Shit laat mij koud. KATHOLICISME : Je zit in de shit omdat je zondig bent. PROTESTANTISME : Geef de shit maar aan een ander. CALVINISME : Als je in de shit raakt, werk je niet hard genoeg. GEREFORMEERDE KERK : Geen shit op zondag. CHRISTENFUNDAMENTALISME : God stuurt spoedig GROTE SHIT! JEHOVA'S GETUIGEN : Laat u door ons uit uw shit redden. OSHO : Alleen leuke shit is echt. HARE KRISHNA : Shit, shit, hare rama. ATHEISME : Er is geen shit. HIPPIES : Shit zit in jezelf. NEW AGE : Visualiseer een shitloze situatie. RASTAFARIANS : Laten we deze shit oproken. (Gelezen op een muur tijdens het Rainbow-festival in Polen, juli 1992) -03- HASHISH EN MARIHUANA Hashish heeft niets van die lompe dronkenschap die de volkeren van het Noorden met wijn en sterke dranken opwekken: hasjiesj schenkt een intellectuele roes." (Th.Gautier, Essay, 1844) Vrijwel iedere scholier komt wel eens in aanraking met hasjiesj of, in pure vorm, marihuana of cannabis, dat in het Nederlands hennep heet. Hasjiesj wordt hasj, shit of stuff genoemd en marihuana is wiet, van het Engelse "weed", onkruid of gras. De werking van marihuana is entheogeen, je gaat er niet van trippen, tenzij je het in grote hoeveelheden gebruikt, bijvoorbeeld door het te eten. Maar het heeft wel entheogene eigenschappen: het veroorzaakt een euforisch gevoel. Je gaat je er bijzonder prettig van voelen en het stimuleert het gedachteleven. Wie "high" is, heeft een positieve kijk op de wereld en het leven. Hashish is het harsachtige laagje waarmee de toppen van de rijpe, vrouwelijke hennepplant bedekt zijn. Deze kleverige stof bevat het werkzame bestanddeel THC. Het wordt op verschillende manier van de plant losgemaakt en tot een groenbruine substantie samengekneed, maar marihuana kan ook in gedroogd vorm, als wiet, gerookt worden. Er is een grote variatie in het effect van de verschillende soorten hasjiesj. De ervaren gebruiker kent het verschil tussen Nepalese, Turkse, Afghaanse of Marokkaanse hasj. Sommige soorten maken je lichtvoetig en spraakzaam, andere nopen tot liggen en dromen. Het roken van hasj wordt BLOWEN genoemd. In Nederland wordt hasjiesj meestal gerookt in een JOINT. De hasj of wiet wordt op een bedje van tabak gekruimeld en soms nog toegedekt met nog meer tabak. Daar wordt vervolgens, vaak heel kunstig, een grote joint van gedraaid die door een aantal blowers samen wordt gedeeld. Het zogenaamde STICKIE is hetzelfde, maar dan een eenmansaffaire. Dat deze manier van gebruiken in Nederland zo populair is geworden is eigenlijk heel jammer, want de uitwerkingen van tabak en marihuana zijn tegengesteld aan elkaar. 6

7 Tabak vernauwt namelijk de bloedvaten en het bewustzijn, terwijl marihuana de bloedvaten en de geest juist verruimd. Door stuf en tabak te mengen, wordt de werking van de hasjiesj beperkt. In de Verenigde Staten wordt deze manier van roken dan ook als een "doodzonde" beschouwd. Hasj wordt daar altijd uit een pijpje genuttigd en marihuana wordt in een vloeitje tot een flinterdunne, stijve REEFER gedraaid die met behulp van een speciaal klemmetje, de ROACHCLIP, tot aan het eind wordt opgerookt. Het gevolg van het vermengen van tabak en hasj is dat de roker wel STONED maar niet HIGH wordt. Stoned zijn is een aangename vorm van lichte bedwelming. De blower voelt zich dromerig, zijn wereld vertraagd, muziek wordt intenser, de gedachten nemen hun eigen vlucht. Wie stoned is, hoeft niet zoveel. Waarom zou je je ook druk maken als je je zo lekker voelt? Iemand die stoned is, maakt soms een suffige indruk; anderen kunnen zich daaraan ergeren en ouders maken zich er vaak zorgen over. Hoe lang die toestand duurt, hangt af van de kwaliteit van de hasjiesj en van de hoeveelheid die gebruikt is. In sommige kringen wordt er ook alcohol bij gedronken. Meestal bier, soms wijn, maar echte macho's drinken ook rustig whisky of een andere sterke drank bij hun joint. Het blowen is dan zinloos, want de alcohol breekt de werking van de hasjiesj af. De laatste tijd wordt er door verslavingstherapeuten gezegd, dat er hasjiesjslachtoffers bestaan, gebruikers die teveel blowen, die daar niet mee kunnen stoppen en die permanent versuft zijn. Zulke mensen zijn er zeker, maar zij zijn niet zozeer slachtoffers van de hasjiesj als van de tabak die zij roken. Het zijn namelijk nicotinisten die ieder kwartier weer een nieuwe dosis nicotine nodig hebben en, stoned als een garnaal, een nieuwe stick draaien en dan met de tabak weer een nieuwe, overbodige lading hasjiesj binnen krijgen. Op die manier houden zij zichzelf in een permanente staat van bedwelming. Heel vaak zijn zulke zware blowers depressief, wat nog eens aangewakkerd wordt als ze stoned zijn. Uit onderzoeken is gebleken dat het gewoonlijk gaat om personen die wel hulp nodig hebben, maar niet speciaal van een verslavingstherapeut. Tenzij deze hen van hun tabaksverslaving kan genezen, wat niet mogelijk is als ze dat zelf niet willen. Het zal ook niet vaak gebeuren, want tabak als bewustzijnsvernauwend middel is bijzonder populair bij personen die problemen hebben, evenals bij mensen die zich vervelen. Tabak is er ook de oorzaak van dat sommige jongeren stoned zijn op school. Zij denken wel dat ze een joint willen roken maar in werkelijkheid is het behoefte aan tabak die hen daartoe drijft. Als ze de hasj of wiet puur zouden roken, zouden ze een heel ander rookgedrag ontwikkelen. Als je stoned bent op school, mis je de les. Daarmee benadeel je alleen maar jezelf. Maar wie high is, kan juist in korte tijd de essentie van iets nieuws begrijpen en opnemen. Hasjiesj richt geen psychische schade aan. Er zijn geen gevallen bekend van personen die er blijvende lichamelijke of geestelijke schade van hebben opgelopen, maar hasjiesj kan latente, reeds aanwezige, maar onderdrukte angsten wel intensifieerden. Labiele of overspannen personen zouden niet moeten blowen, want ze kunnen daar nog angstiger of depressiever van worden. Maar zulke mensen zouden ook niet moeten drinken of autorijden. Iemand die na het roken van hasjiesj bang wordt, enge dingen gaat voelen of denken, moet acuut veel suiker en vitamine C innemen. Druivensuiker en chocolade worden snel in het bloed opgenomen, een grote hoeveelheid krenten of rozijnen eten werkt ook heel goed. Daarnaast moet je veel vitamine C gebruiken, bijvoorbeeld twee of drie capsules van duizend milligram. Een megadosis vitamine C is ongevaarlijk, het teveel wordt met de urine weer uitgescheiden. Je kunt er hoogstens diarree van krijgen. 7

8 Het volgende advies is afkomstig van Jan Wiese, arts te Alkmaar: Compenseer "opbranden" of "out-gaan" door teveel blowen, of door het gebruik van entheogene middelen, door je voeten waren (wol) en je hoofd koel te houden. Zorg voor mee lichaamsbeweging in het algemeen en voor een vrije, diepe, open ademhaling. Gebruik veel groente en fruit, waaronder ook vers citroensap met sinasappelsap en blauwe druiven. Neem een of meer malen per dag een afgestreken theelepel vitamine C in poedervorm, opgelost in sinasappelsap met citroen of karnemelk. Plus honderd eenheden vitamine E, plus 25 milligram bètacaroteen per keer. Doe dit eventueel meerdere keren per dag. Raadpleeg voor een medisch advies op maat een genezer die zelf ervaring met hennep heeft. Het eten van hasjiesj, verwerkt in een cake of gerecht, of het drinken van wietthee geeft de sterkste ervaringen. Je kunt daar onvergetelijke dingen mee beleven. Maar wie hashcake of hashsnoepjes eet die hij niet zelf heeft toebereid, weet niet hoeveel erin zit; daarom mag er in coffeeshops terecht geen spacecake verkocht worden. Mensen die niet gebruiken en per ongeluk, zonder het weten, hashcake of iets dergelijks hebben gegeten, wat nogal eens voorkomt, denken vaak, omdat ze iets meemaken wat ze nog nooit eerder hebben gevoeld, dat ze gaan sterven. Vroeger was hash-cake heel populair. Wij herinneren ons met nostalgie hoe je in de goeie ouwe tijd naar een bekend weekblad, dat nu niet meer bestaat, kon opbellen en bij de telefoniste een verrukkelijke appel-hashtaart kon bestellen, die dan een paar uur later door een fietskoerier thuis werd afgeleverd. Iemand die voor het eerst pure hasjiesj of wiet rookt, kan overvallen worden door de intensiteit van de ervaring en daar angstig van worden. Daarom is het goed dat een beginneling begeleidt wordt door een ervaren cannabist die hem of haar gerust kan stellen. Omdat een beginnend gebruiker, als hij of zij high wordt, extra gevoelig is voor "vibraties" is de omgeving belangrijk. Er moeten geen onaangename, bedreigende of agressieve elementen in de buurt zijn. Het is beter in een rustige omgeving in de openlucht te zijn dat binnen of op een drukke plek. Zorg ervoor dat er vruchtensap of kruidenthee en water is. Vermijd koffie en alcohol. Wie high is, krijgt vaak trek in lekkere dingen. Soms krijg je enorme honger, de zogenaamde vreetkick; dan gaat de ene na de andere boterham naar binnen. Beginnende gebruikers kunnen ook last hebben van een droge mond en van een spanning rondom de lippen. Zweten en trillen kunnen meestal verholpen worden met suiker en vitamine C. Als iemand het koud krijgt, helpt een warme deken of een vuurtje. Maar het prettigst en het veiligst voor een beginner is het wanneer er iemand met ervaring in de buurt is die hem of haar kan bijstaan en geruststellen. Nu cannabis zo'n kleine dertig jaar in Nederland gebruikt wordt, en door de overheid wordt gedoogd, heeft het een eigen plaats gekregen in de samenleving. Naar schatting zijn er tot een miljoen blowers in Nederland, onder wie zakenlui, huisvrouwen, ambtenaren, kunstenaars, arbeiders, voetbaltrainers, journalisten, maar ook politiemensen en juristen. Er bestaan hasjcoffeeshops voor rasta's, hardrockers, Hell's Angels, housers en buurtjongeren, maar ook voor toeristen, kunstenaars, studenten en de "happy few". De coffeeshops hebben voor een deel de taak van het vroegere jongerenen buurtwerk en van het oude buurtcafeetje overgenomen. Door en voor de bezoekers worden er voetbalcompetities, schaak- en pooltoernooien georganiseerd. Er zijn coffeeshops waar dichters optreden; andere functioneren als concertpodia of galeries voor jonge kunstenaars. 8

9 De reden waarom hasj en wiet zo populair zijn, is doodsimpel: wie regelmatig blowt, weet uit eigen ervaring dat het ongevaarlijk is. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken is steeds weer gebleken dat marihuanagebruik niet verslavend is. Wie pure hasjiesj zonder tabak uit een pijpje rookt, zal wel opnieuw willen gebruiken omdat hij het effect waardeert, maar hij kent niet die onbedwingbare behoefte van de nicotinist om er meteen weer een op te steken. Het roken van pure hasjiesj of wiet is altijd een bewuste keuze. De cannabist besluit om high te worden, bijvoorbeeld om meer uit een gesprek te halen of om muziek of een film intensiever te kunnen ondergaan, om zich verbonden te voelen met de natuur of om een idee helemaal door te denken. Een cannabist rookt omdat het hem/haar inspiratie geeft, niet om de werkelijkheid te ontvluchten. Korte tijd nadat de hashishrook geïnhaleerd is, wordt de werking voelbaar. De gebruiker begint zich euforisch, vrolijk en ontspannen te voelen. De schoonheid, het plezier en de lichte kant van het leven, die het meestal moeten afleggen tegen de sleur van het dagelijks bestaan, worden voelbaar. Ideeën en inzichten komen spontaan op, spanningen verdwijnen. Het roken van pure hasj of wiet maakt niet suf, maar juist actief. Het is stimulerend en inspirerend; daarom is het zo populair bij jazz- rock- of popmuzikanten. Louis Armstrong was een overtuigd cannabist. Als er op foto's rook uit zijn mond kringelt, is het marihuana. Ook Duke Ellington vond zijn inspiratie in grass. En natuurlijk de Beatles. De grote culturele omslag die plaatsvond in de jaren zestig, en die in de popmuziek is begonnen, werd geinspireerd door cash en marihuana. Cannabis doet meer dan alleen rust geven en geluksgevoelens opwekken. Het beïnvloed het bewustzijn op een positieve manier. Een cannabist gaat bijvoorbeeld op den duur doorzien hoe de bevolking gemanipuleerd wordt en hoe de consumptiemaatschappij de samenleving en de wereld verziekt. Vanuit een entheogeen oogpunt is cannabis een leermiddel. Het stimuleert het kritisch denken, maar het maakt niet agressief. "Een tevreden roker is geen onruststoker", rijmde iemand vroeger. Marihuanagebruik beïnvloedt en stimuleert het denken en leidt tot een filosofische, positieve levenshouding. De cannabiscultuur is antiracistisch en intercultureel. Hashish is een contactmiddel tussen mensen uit zulke verschillende culturen als Jamaica, Afrika, Marokko, India en Europa. In de loop der jaren ontstond een grote waardering voor elkaars volksmuziek, die in de media en de commercie tegenwoordig "wereldmuziek" wordt genoemd. Hennep wordt al duizenden jaren als medicinale plant gebruikt. De eerste beschrijving daarvan staat in een vijfduizend jaar oud Chinees kruidenboek. Eeuwenlang werden marihuanatincturen, extracten en kompressen gebruikt als krachtige pijnstillers en geneesmiddelen bij uitputting, astma, hoestaanvallen, reumatiek, delirium tremens, migraine, kramp en menstruatieklachten. Koningin Victoria gebruikte marihuanazaden voor haar menstruatieproblemen. President Kennedy rookte wiet om zijn chronische rugpijn te verminderen. Uit recente studies blijkt dat marihuana gebruikt kan worden om de longen schoon te maken van smogafval, stof en tabaksvervuiling. Uit cannabis kunnen antibiotica ontwikkeld worden die geschikt zijn voor de behandeling van gonorroe en herpes. Marihuana is een uitstekend slaapmiddel dat chemische slaappillen en kalmeringsmiddelen kan vervangen. Door het roken van marihuana kan staar bestreden worden, een ziekte die in veel tropische landen op grote schaal voorkomt. Blowen kan die effectief bestrijden, maar de meeste artsen weten dat niet. Wel zijn er in de Verenigde Staten patiënten die op medisch voorschrift marihuana mogen roken, omdat de bestaande medicijnen onaangename bijwerkingen hebben. 9

10 Onderzoek heeft uitgewezen dat marihuana ook effectief is bij de bestrijding en preventie van dementie en seniliteit en waarschijnlijk ook van de Ziekte van Alzheimer. In de kankerbestrijding wordt marihuana toegepast om de bijwerkingen van chemotherapie te verzachten. De farmaceutische industrie heeft jaren lang onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de hallucinerende eigenschappen van THC te neutraliseren zonder dat de geneeskrachtige werking verloren gaat, maar dat is niet gelukt. De vooruitgang van de mensheid is eigenlijk ondenkbaar zonder de marihuanaplant. Eeuwenlang was hennep volslagen onmisbaar voor de wereldeconomie. Uit hennep werden immers belangrijke producten vervaardigd zoals touw, textiel, uniformen, schoenen, visnetten, scheepszeilen, canvas (Dit woord is een samentrekking van het woord cannabis) en papier. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is op henneppapier geschreven. Hennep werd gebruikt in de tapijtindustrie, maar er werd ook lampolie uit gewonnen. Marihuanazaad, dat nauwelijks THC bevat en niet "verdovend" is, is een enorme bron van plantaardige eiwitten. Ontkiemde marihuanazaden werden vroeger in salades verwerkt en de bladeren dienden tot hoogwaardig veevoer. Het hedendaagse veevoederprobleem zou door hennepaanplant op mondiale schaal opgelost kunnen worden. In de vorige eeuw was iedere Amerikaanse boer wettelijk verplicht op een deel van zijn land hennep voor industriële doeleinden te verbouwen. Marihuana wordt sinds 1611 in Amerika gekweekt. Als het niet verboden was, zou het ook nu ongetwijfeld de meest verbouwde plant in de Verenigde Staten zijn. De Amerikaanse drugswetgeving stamt uit 1903, maar marihuana is pas in 1937 op de lijst van verboden middelen geplaatst. Tot die tijd werd het algemeen gezien als een nuttig gewas, "waarvan de bloemetjes wel eens door zwarten werden gerookt die er giechelig van werden en mooie muziek gingen maken." Het verbod is pas gekomen toen er grote economische belangen in het geding kwamen. Eigenlijk heeft dat verbod niets te maken met de entheogene kwaliteiten van de plant, maar met de invloed van de chemische industrie en van de papierindustrie. "Wat is er gebeurd met het zaad dat is overgebleven van de Indiase Hennep van vorige zomer? Het had allemaal opnieuw gezaaid moeten worden, zodat ik niet alleen genoeg voorraad voor mezelf gehad zou hebben, maar ook zaad aan anderen had kunnen geven, want het is waardevoller dan gewone hennep." George Washington Brief aan zijn tuinman, 1796 Wat was er namelijk aan de hand? In 1916 was er een nieuwe manier ontdekt om uit hennep papier te maken zonder dat daarbij iets van de plant verloren ging. Toen deze goedkope techniek in de jaren dertig geperfectioneerd was, werd hennep een gevaarlijke concurrent voor de bestaande papierindustrie. Hennep is een snel groeiende plant, die zelfs in slechte klimatologische omstandigheden op arme grond, zonder kunstmest, goed wil gedijen. Als grondstof voor papier is hennep dus oneindig veel goedkoper dan hout. De befaamde krantenmagnaat en miljardair W.R.Hearst zag zijn enorme belangen in de bosbouw ten behoeve van de papierindustrie door het snel opkomende marihuanapapier bedreigt. In dezelfde tijd verkreeg het Amerikaanse chemische concern DuPont van het Duitse (nazi-)concern I.G.Farben de licentie van een nieuw product: plastic. DuPont zag hiervoor grote mogelijkheden in de verpakkings- en vezelindustrie. Het probleem was alleen de concurrentie van het goedkope hennep. 10

11 De directie en de bankiers van DuPont en Hearst (Die nazi-sympathieën had), maakten geheime afspraken met Harry Anslinger, de directeur van het Federal Bureau Of Narcotics. Anslinger, die 37 jaar lang de directeur was van deze voorloper van het huidige Drugs Enforcement Agency, was evenals zijn collega Edgar G. Hoover van de FBI een gestoorde man. Hij leverde in het geheim cocaïne en morfine aan politici, bijvoorbeeld de beruchte communistenjager senator Joseph McCarthy, die hij vervolgens chanteerde. Anslinger haatte zwarten en jazzmuziek. In de kranten van het Hearst-concern werd een anti-marihuana-campagne gestart. Het Amerikaanse publiek werd wijsgemaakt dat je van marihuana gek kon worden en het gebruik werd in verband gebracht met verkrachtingen en andere seksuele misdaden. De campagne was succesvol: het publiek is nu eenmaal altijd belust op sensatie en op zoek naar nieuwe vijanden. Er ontstond een opgeklopte hysterie die ermee eindigde dat marihuana door het Amerikaanse Congres in september 1937 op de lijst van verdovende middelen werd geplaatst. Het verbouwen van hennep, ook voor industriële doeleinden, werd verboden. Het plastic van DuPont nam de hennepvezelmarkt over en tot op de dag van vandaag wordt krantenpapier van bomen gemaakt. Anslinger bouwde de jacht op de kleine marihuanaroker uit tot "big business" waarin honderdduizenden ambtenaren en juristen over de hele wereld een goed belegde boterham verdienen. Politici maken gebruik van het verbod op de onschuldige plant om zich te profileren als betrouwbare verdedigers van de openbare orde. Al deze mensen en hun organisaties hebben er net zo'n groot belang bij dat het verbod gehandhaafd blijft als de dealers, de smokkelaars en de illegale kwekers. Als marihuana gelegaliseerd wordt, zou een groot aantal van de wereldproblemen opgelost zijn. Ten eerste ecologisch; hennep kan op talloze terreinen plastics en kunstvezels vervangen, waardoor de afvalberg slinkt. Het is een zeer sterk, natuurlijk product dat hergebruikt kan worden en eenvoudig kan worden afgebroken. Het kan niet alleen voor papier, verpakking, textiel of vezels gebruikt worden, maar het kan ook in verharde vorm als grondstof voor talloze producten in de bouw en in de industrie dienen. Terwijl tevens het veevoederprobleem ermee opgelost kan worden. Legalisatie zou een geweldige steun zijn voor miljoenen boeren in de Derde Wereld. De arme landen zouden papier, veevoeder en talloze producten voor de wereldmarkt kunnen gaan produceren. In psychologische zin zou de wereldbevolking, bevrijd van angst en paranoia, er een stuk vrolijker van worden. In feite zou legalisatie het begin zijn van een culturele evolutie want als de mensheid eenmaal high kan worden ontstaan er ongekende nieuwe mogelijkheden. Politiek gezien zou legalisatie, ook van de overige (hard)drugs, het einde van de grote, georganiseerde misdaad betekenen. Dit laatste feit zal waarschijnlijk het grootste struikelblok voor legalisatie vormen, omdat de illegale drugshandel met haar onuitputtelijke geldstromen politiemensen, politici en juristen kan omkopen. Dat vindt nu al op grote schaal plaats, dus wat zal er wel niet gebeuren als er werkelijk een internationaal debat over legalisatie op gang komt? Toch is het onvermijdelijk dat er een moment in de wereldgeschiedenis komt dat het gaat gebeuren. Wie het drugsprobleem op mondiale schaal bestudeert, komt tot de conclusie dat het een politiek probleem is dat kunstmatig in stand wordt gehouden door groepen, organisaties en individuen die daar belang bij hebben. Om tot legalisatie te komen zullen er intelligente politici met entheogene ervaringen moeten opstaan die weten waar ze het over hebben, waardoor zij de tegendruk van de criminaliteit en van de onwetende kiezers kunnen weerstaan. 11

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs Illegale drugs: XTC, tripmiddelen enecodrugs 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Een ongewoon gesprek met sla

Een ongewoon gesprek met sla Een ongewoon gesprek met sla Memoires van een drugsverkenner Intro De duistere bossen (1) Soorten drugs Alcohol Gevaar! Nieuwe designerdrug De waarschuwing van de uil Tabak In de fik Cannabis De eerste

Nadere informatie

Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra

Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra Het aandeel van partydrugs in de invulling van de spanningsbehoefte bij jongeren in ambulante drugzorgcentra Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD Niek Kuijper Hoorn, september 2008 Op de eerste maandag van 2008 bereikt ons het bericht dat het 11-jarig jongetje Bram zich heeft

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Notitie Middelengebruik

Notitie Middelengebruik Notitie Middelengebruik Lichtenvoorde, februari 2011 Willem Warmerdam, sectormanager Status Beleidsnotitie Middelengebruik Auteur(s) W. Warmerdam, sectormanager Wlz Zuid Datum Februari 2011 Datum bespreking

Nadere informatie

Het drugseffect. www.stampmedia.be/pidmag

Het drugseffect. www.stampmedia.be/pidmag RINTis DOOD Het drugseffect www.stampmedia.be/pidmag Voorwoord Als jij tijdens de Paasvakantie kon kiezen tussen een hele week lekker niksen of vijf dagen zwoegen aan een omvangrijk journalistiek dossier,

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009 Informatienotitie over verslavingen Versie 7/10/2009 gemeente Doetinchem september 2009 2 inhoud: vooraf aanleiding inhoud en opbouw notitie 1. wat is verslaving? 2. beschrijvingen van verslavingen 2.1

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Inleiding Blowen, (veel) drinken, snuiven Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers, denken soms dat hun kinderen/leerlingen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

BOEK 1. TENDENSEN EN DE KERNVRAAG een portie maatschappijkritiek

BOEK 1. TENDENSEN EN DE KERNVRAAG een portie maatschappijkritiek BOEK 1 TENDENSEN EN DE KERNVRAAG een portie maatschappijkritiek 19 BOEK 1 TENDENSEN EN DE KERNVRAAG een portie maatschappijkritiek Het gaat fantastisch met de mens. De afgelopen honderd jaar hebben we

Nadere informatie

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens?

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Als je ouder Wat kan ik doen? drugs gebruikt Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Tips Inhoud Wie ben ik? Waarom gebruikt mijn vader of moeder drugs? Wat is het? Wat doet het? Wanneer zijn drugs een probleem?

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Essaybundel: Van preventie verzekerd. Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg.

Essaybundel: Van preventie verzekerd. Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg. Essaybundel: Van preventie verzekerd Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg. Essaybundel: Van preventie verzekerd Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg. 27003439 Voorwoord

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie