GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP"

Transcriptie

1 1 U I T J E B O L GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen 1 W.Luyrink, kaderinstructeur 1

2 GERBEN HELLINGA EN HANS PLOMP U I T J E B O L Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen Ondanks de internationale War On Drugs is het gebruik van allerlei middelen nog steeds groeiend. Heel veel jonge mensen gebruiken wel eens XTC, cocaïne of marihuana, zonder dat zij op de hoogte zijn van wat zo'n middel kan doen of wat zij ermee kunnen bereiken. Omdat er weinig objectieve informatie over drugs voorhanden is, bestaat ook het risico dat met verkeerde, gevaarlijke of verslavende middelen wordt geëxperimenteerd. In UIT JE BOL zetten twee psychedelici met een lange staat van dienst, de schrijvers Gerben Hellinga en Hans Plomp, hun ervaringen op een rijtje. Hiermee willen zij de vooroordelen, misverstanden en onwetendheid omtrent drugs opruimen en de hedendaagse gebruiker een veilige weg wijzen. UIT JE BOL bevat de volgende onderdelen : -01- Aan de Lezer -18- PCP (Angel Dust) -02- De Wraak van Dionysos -19- Amylnitriet, poppers -03- Hashish en Marihuana -20- Lachgas, N2O -04- Goa -21- Peyote, mescaline -05- Ecstasy (XTC, MDMA) -22- Ayahuasca, yage -06- Designer Drugs -23- Klimmende Blauwe Winde -07- Cocaine (coke, snow, white lady)-24- Nootmuskaat -08- Coca -25- Khat -09- Amfetamine (speed, pep) -26- Psilocybe, kaalkopje -10- Heroine (Horse, smack) -27- Vliegezwam -11- Alcohol, drank -28- Doornappel, Bilzekruid, -12- Koffie, leut, troost, een bakkie Alruinwortel -13- Tabak -29- Pillen van de dokter -14- Opium, O -30- Afrodisiacische planten, -15- LSD-25 kruiden en andere middelen -16- Ketamine -31- Ten slotte -17- DMT "Steek de draak met haat, dood de tijd met liefde." (Oud Ruigoords gezegde) 2

3 -01- AAN DE LEZER Veel mensen werken zonder morren hun dagelijkse patroontje af en hebben blijkbaar geen behoefte aan verandering en avontuur. Maar er zijn ook, in iedere generatie opnieuw, ontdekkingsreizigers, kunstenaars, zoekers, dichters, filosofen, maar ook anonieme vrouwen en mannen die wel de behoefte hebben om de enge grenzen van de alledaagse werkelijkheid te overschrijden. Van oudsher is er in sommige mensen -misschien wel in iedereen- zoiets als een spirituele kant, een verlangen naar het onbekende, naar iets groters dan het gewone bestaan. Vroeger noemde men dat "de goddelijke vonk in de mens". Profeten, heiligen en filosofen hebben altijd in hoog aanzien gestaan, maar het ironische is dat zulke zoekers vaak fel bestreden en zelfs gecriminaliseerd worden door het gezag. Dat is door de eeuwen heen gebeurd met ketters en heksen, avangardisten, grensverleggers, vernieuwers, dissidenten, onafhankelijke onderzoekers en uitvinders. Wie tegenwoordig hallucinogenen middelen gebruikt, sluit zich in feite aan bij tradities uit heel oude culturen, die vaak al in hun tijd omstreden waren. De vroegere shamanen aten vliegezwammen en andere paddestoelen, in de Griekse mysteriescholen werden LSD-achtige brouwsels uit moederkoren bereid, de middeleeuwers gebruikten heksenzalven uit psychedelische componenten, waardoor ze gingen "vliegen". Zelfs op grond van de bijbel kan het gebruik van zulke middelen verdedigd worden. Zo meent de Engelse theoloog professor J.Allegro bewijzen gevonden te hebben dat Jezus magische middelen gebruikte, vooral de vliegezwam en andere paddestoelen, om verlichting te vinden. Toen Albert Hofmann in 1943 LSD ontdekte noemde hij het "the divine drug" omdat hij er overweldigende, mystieke ervaringen mee had. (Later sprak hij over "My Problemchild") Verschillende van de middelen die wij hier behandelen, hebben een vergelijkbare uitwerking. In dit boekje omschrijven wij deze liever met het woord ENTHEOGEEN, dat "de God in onszelf" betekent, dan met het woord PSYCHEDELISCH, dat in de jaren zestig ontstond en zoveel betekent als "bevlogenheid van de geest". Naar onze mening omschrijft "entheogeen" beter wat de gebruiker ervaart. Entheogene middelen geven geestelijke ervaringen, die vaak als mystiek worden omschreven. Sommige entheogene stoffen worden in de vrije natuur gevonden, andere zijn afkomstig uit het laboratorium. Door het innemen van bijvoorbeeld LSD, mescaline of psilocybe worden we tijdelijk naar innerlijke werelden en andere werkelijkheden verplaatst. Daar kunnen we krachten, energieën of entiteiten tegenkomen, die als goden, duivels of demonen omschreven kunnen worden. In onze experimenten met entheogene middelen hebben wij sterke mystieke ervaringen gehad. Toch zijn wij daar niet religieus door geworden. De "hogere werkelijkheden" waarmee wij in aanraking kwamen zijn volgens ons afkomstig uit de diepere en diepste lagen in ons eigen bewustzijn, waar het ego ophoudt en overgaat in de oersoep waar wij allemaal eens uit zijn voortgekomen. Wij geloven dat wij dankzij die merkwaardige ervaringen een beter begrip hebben gekregen van onszelf, van ons leven en van de wereld waarin we leven. 3

4 Helaas zijn veel entheogene middelen verboden omdat ze ten onrechte tot de verslavende drugs worden gerekend. Door dit verbod is er over deze middelen bij het grote publiek niet veel bekend en bestaan er veel misvattingen en verkeerde ideeën. Vaak worden ze verward met verslavende drugs. Toch worden sommige van deze middelen op grote schaal gebruikt. Maar dan in de consumptieve sfeer als "partydrugs". In heel Europa gaan talloze jongeren aan het eind van de week massaal uit hun bol in disco's, op feesten en kroegentochten met hasjiesj, marihuana, cocaïne, speed, ecstasy, LSD en andere middelen, waarbij ook stevig gedronken wordt. Er vallen daarbij veel slachtoffers door ondeskundig druggebruik. Wij gaan ervan uit dat dit druggebruik niet onderdrukt kan worden door politie en justitie. Wij geloven dat het beter is om informatie te verspreiden waardoor de verkeerde middelen niet door de verkeerde mensen op de verkeerde manier worden gebruikt. In dit boekje willen wij de jonge gebruikers informeren over de middelen die tegenwoordig op de markt zijn. Wij waarschuwen voor de risico's en geven, waar mogelijk, aanwijzingen hoe een middel op een veilige manier kan worden gebruikt. We schetsen een beeld van de werking en noemen de voor- en nadelen. Het is onze bedoeling hiermee vooroordelen en misverstanden, ontstaan uit onwetendheid, weg te nemen. De jongere generaties leven in een wereld op drift. Ze dansen en drinken, slikken, roken en snuiven om dat even te vergeten. Maar zulk consumptief gebruik van allerlei drugs stompt af en kan gevaarlijk zijn. Sommigen raken verslaafd, andere worden psychotisch omdat ze niet weten wat ze innemen, en het gebruik kan leiden tot problemen met politie en justitie. Tegenover dit ondoordacht consumeren van allerlei drugs stellen wij een heel andere manier van gebruiken, die wij PSYCHONAUTISCH noemen. Dit is een nieuw, Amerikaans woord, dat gebruikt wordt voor iemand die zeer bewust op bepaalde momenten entheogene middelen gebruikt, die hem of haar naar andere innerlijke werelden kunnen brengen. Niet om de werkelijkheid te ontvluchten, maar juist om de werkelijkheid, die een projectie is van onszelf, beter te kunnen begrijpen en daardoor sterker in het leven te staan. Een psychonaut is als het ware een ruimtevaarder in zijn eigen geest. Iedere drug heeft zijn eigen verhaal. De volgorde in dit boekje lijkt misschien chaotisch, maar heeft, vanuit de gebruiker gedacht, een eigen systematiek. Naast de veelgebruikte middelen bespreken wij ook een aantal minder bekende middelen en we laten zien dat er nog een andere manier van gebruiken bestaat, waar je meer plezier en profijt van hebt, terwijl het bovendien veiliger, gezonder en goedkoper is. Als entheogene middelen op de juiste manier worden gebruikt, kunnen zij ons nieuwe inzichten over onszelf geven en bestaan interessanter en veelzijdiger maken. Voor psychonauten en voor hen die dat willen zijn, is dit boekje een beknopte handleiding. Ook voor de moderne zoeker geldt het aloude gezegde: "Zoekt en gij zult vinden". En ook: "Onderzoekt alles en behoudt het goede". Wij zouden graag zien dat de jongeren van nu de entheogene kwaliteiten gaan beproeven van de middelen die zij gebruiken om nachtenlang feest te vieren. Ruigoord, februari

5 ALGEMENE STELREGEL : GEBRUIK ALLEEN ALS JE JE GOED VOELT!!! Wie een van de volgende gevoelens bij zichzelf herkent, moet niet met entheogene middelen experimenteren: agressiviteit, angst, boosheid, droefheid, gedeprimeerdheid, gefrustreerdheid, jaloezie, labiliteit, ongelukkige verliefdheid, gevoel van ondergewaardeerd worden, rouw, somberheid, suicidaliteit. Mensen die medicijnen gebruiken, medicijnverslaafden (Otrivin, valium, pijnstillers, slaapmiddelen) en gebruikers van spierversterkende middelen moeten geen entheogene stoffen of drugs gebruiken, omdat er ongunstige reacties kunnen optreden. Er zijn psychiaters die onverwerkte psychologische problemen en trauma's, bijvoorbeeld als gevolg van incest, oorlog- of ander geweld, vliegtuigof auto- ongelukken, met entheogene middelen behandelen. Heb je zo'n achtergrond, experimenteer dan nooit zelf!! -02- DE WRAAK VAN DIONYSOS Dionysos was de goed van de roes en de extase van alcohol en entheogene planten. Waartoe de onderdrukking van de dionysische roes en extase leidt blijkt niet alleen uit de Amerikaanse Drooglegging of de recentere War On Drugs. Ook in de Oudheid had het verbod op roes- en extasemiddelen rampzalige gevolgen. In zijn tragedie De Bacchanten beschrijft de Griek Euripides zo'n catastrofe. Toen de God Dionysos voor het eerst in de stad Thebe verscheen en de inwoners opriep tot extase, liet koning Pentheus hem in de gevangenis werpen. Dionysos waarschuwde hem voor de gevolgen, maar de koning bespotte hem en zei dat hij helemaal geen God was, maar een charlatan. Dionysis ontkwam zonder enige moeite. Hij bracht de moeder van de koning, Agave, en de andere vrouwen van Thebe in een roes. (Die sterk aan het effect van Doornappel doet denken, zie aldaar) Terwijl de vrouwen in woeste extase verkeerden, lokten Dionysos de nieuwsgierige Pentheus naar het bos. Daar dachten de vrouwen dat hij een wild dier was. Onder leiding van zijn eigen moeder, scheurde de vrouwen hem aan stukken. Daarna dansten ze terug naar de stad. Agava zwaaide triomfantelijk met het bebloede hoofd van haar zoon, in de veronderstelling dat het een leeuwenkop was... De drooglegging heeft in Amerika geleid tot het ontstaan van de maffia en de War On Drugs tot maatschappelijke ontwrichting, zoals de moordpartijen rond harddrugs. Dat is het bebloede hoofd van de koning; de wraak van Dionysis in onze samenleving. 5

6 WAT DE GROTE RELIGIES OVER "SHIT" ZEGGEN: TAOISME : Shit is. CONFUCIANISME : Confusius zegt: "Shit is." BOEDDHISME : Deze shit is slechts schijn. ZEN : Wat is het geluid van klappende shit? HINDOEISME : Deze shit heb je uit je vorige leven. JUDAISME : Waarom krijgen wij altijd alle shit? ISLAM : Als je in de shit zit, is het Allah's wil. STOICISME : Shit laat mij koud. KATHOLICISME : Je zit in de shit omdat je zondig bent. PROTESTANTISME : Geef de shit maar aan een ander. CALVINISME : Als je in de shit raakt, werk je niet hard genoeg. GEREFORMEERDE KERK : Geen shit op zondag. CHRISTENFUNDAMENTALISME : God stuurt spoedig GROTE SHIT! JEHOVA'S GETUIGEN : Laat u door ons uit uw shit redden. OSHO : Alleen leuke shit is echt. HARE KRISHNA : Shit, shit, hare rama. ATHEISME : Er is geen shit. HIPPIES : Shit zit in jezelf. NEW AGE : Visualiseer een shitloze situatie. RASTAFARIANS : Laten we deze shit oproken. (Gelezen op een muur tijdens het Rainbow-festival in Polen, juli 1992) -03- HASHISH EN MARIHUANA Hashish heeft niets van die lompe dronkenschap die de volkeren van het Noorden met wijn en sterke dranken opwekken: hasjiesj schenkt een intellectuele roes." (Th.Gautier, Essay, 1844) Vrijwel iedere scholier komt wel eens in aanraking met hasjiesj of, in pure vorm, marihuana of cannabis, dat in het Nederlands hennep heet. Hasjiesj wordt hasj, shit of stuff genoemd en marihuana is wiet, van het Engelse "weed", onkruid of gras. De werking van marihuana is entheogeen, je gaat er niet van trippen, tenzij je het in grote hoeveelheden gebruikt, bijvoorbeeld door het te eten. Maar het heeft wel entheogene eigenschappen: het veroorzaakt een euforisch gevoel. Je gaat je er bijzonder prettig van voelen en het stimuleert het gedachteleven. Wie "high" is, heeft een positieve kijk op de wereld en het leven. Hashish is het harsachtige laagje waarmee de toppen van de rijpe, vrouwelijke hennepplant bedekt zijn. Deze kleverige stof bevat het werkzame bestanddeel THC. Het wordt op verschillende manier van de plant losgemaakt en tot een groenbruine substantie samengekneed, maar marihuana kan ook in gedroogd vorm, als wiet, gerookt worden. Er is een grote variatie in het effect van de verschillende soorten hasjiesj. De ervaren gebruiker kent het verschil tussen Nepalese, Turkse, Afghaanse of Marokkaanse hasj. Sommige soorten maken je lichtvoetig en spraakzaam, andere nopen tot liggen en dromen. Het roken van hasj wordt BLOWEN genoemd. In Nederland wordt hasjiesj meestal gerookt in een JOINT. De hasj of wiet wordt op een bedje van tabak gekruimeld en soms nog toegedekt met nog meer tabak. Daar wordt vervolgens, vaak heel kunstig, een grote joint van gedraaid die door een aantal blowers samen wordt gedeeld. Het zogenaamde STICKIE is hetzelfde, maar dan een eenmansaffaire. Dat deze manier van gebruiken in Nederland zo populair is geworden is eigenlijk heel jammer, want de uitwerkingen van tabak en marihuana zijn tegengesteld aan elkaar. 6

7 Tabak vernauwt namelijk de bloedvaten en het bewustzijn, terwijl marihuana de bloedvaten en de geest juist verruimd. Door stuf en tabak te mengen, wordt de werking van de hasjiesj beperkt. In de Verenigde Staten wordt deze manier van roken dan ook als een "doodzonde" beschouwd. Hasj wordt daar altijd uit een pijpje genuttigd en marihuana wordt in een vloeitje tot een flinterdunne, stijve REEFER gedraaid die met behulp van een speciaal klemmetje, de ROACHCLIP, tot aan het eind wordt opgerookt. Het gevolg van het vermengen van tabak en hasj is dat de roker wel STONED maar niet HIGH wordt. Stoned zijn is een aangename vorm van lichte bedwelming. De blower voelt zich dromerig, zijn wereld vertraagd, muziek wordt intenser, de gedachten nemen hun eigen vlucht. Wie stoned is, hoeft niet zoveel. Waarom zou je je ook druk maken als je je zo lekker voelt? Iemand die stoned is, maakt soms een suffige indruk; anderen kunnen zich daaraan ergeren en ouders maken zich er vaak zorgen over. Hoe lang die toestand duurt, hangt af van de kwaliteit van de hasjiesj en van de hoeveelheid die gebruikt is. In sommige kringen wordt er ook alcohol bij gedronken. Meestal bier, soms wijn, maar echte macho's drinken ook rustig whisky of een andere sterke drank bij hun joint. Het blowen is dan zinloos, want de alcohol breekt de werking van de hasjiesj af. De laatste tijd wordt er door verslavingstherapeuten gezegd, dat er hasjiesjslachtoffers bestaan, gebruikers die teveel blowen, die daar niet mee kunnen stoppen en die permanent versuft zijn. Zulke mensen zijn er zeker, maar zij zijn niet zozeer slachtoffers van de hasjiesj als van de tabak die zij roken. Het zijn namelijk nicotinisten die ieder kwartier weer een nieuwe dosis nicotine nodig hebben en, stoned als een garnaal, een nieuwe stick draaien en dan met de tabak weer een nieuwe, overbodige lading hasjiesj binnen krijgen. Op die manier houden zij zichzelf in een permanente staat van bedwelming. Heel vaak zijn zulke zware blowers depressief, wat nog eens aangewakkerd wordt als ze stoned zijn. Uit onderzoeken is gebleken dat het gewoonlijk gaat om personen die wel hulp nodig hebben, maar niet speciaal van een verslavingstherapeut. Tenzij deze hen van hun tabaksverslaving kan genezen, wat niet mogelijk is als ze dat zelf niet willen. Het zal ook niet vaak gebeuren, want tabak als bewustzijnsvernauwend middel is bijzonder populair bij personen die problemen hebben, evenals bij mensen die zich vervelen. Tabak is er ook de oorzaak van dat sommige jongeren stoned zijn op school. Zij denken wel dat ze een joint willen roken maar in werkelijkheid is het behoefte aan tabak die hen daartoe drijft. Als ze de hasj of wiet puur zouden roken, zouden ze een heel ander rookgedrag ontwikkelen. Als je stoned bent op school, mis je de les. Daarmee benadeel je alleen maar jezelf. Maar wie high is, kan juist in korte tijd de essentie van iets nieuws begrijpen en opnemen. Hasjiesj richt geen psychische schade aan. Er zijn geen gevallen bekend van personen die er blijvende lichamelijke of geestelijke schade van hebben opgelopen, maar hasjiesj kan latente, reeds aanwezige, maar onderdrukte angsten wel intensifieerden. Labiele of overspannen personen zouden niet moeten blowen, want ze kunnen daar nog angstiger of depressiever van worden. Maar zulke mensen zouden ook niet moeten drinken of autorijden. Iemand die na het roken van hasjiesj bang wordt, enge dingen gaat voelen of denken, moet acuut veel suiker en vitamine C innemen. Druivensuiker en chocolade worden snel in het bloed opgenomen, een grote hoeveelheid krenten of rozijnen eten werkt ook heel goed. Daarnaast moet je veel vitamine C gebruiken, bijvoorbeeld twee of drie capsules van duizend milligram. Een megadosis vitamine C is ongevaarlijk, het teveel wordt met de urine weer uitgescheiden. Je kunt er hoogstens diarree van krijgen. 7

8 Het volgende advies is afkomstig van Jan Wiese, arts te Alkmaar: Compenseer "opbranden" of "out-gaan" door teveel blowen, of door het gebruik van entheogene middelen, door je voeten waren (wol) en je hoofd koel te houden. Zorg voor mee lichaamsbeweging in het algemeen en voor een vrije, diepe, open ademhaling. Gebruik veel groente en fruit, waaronder ook vers citroensap met sinasappelsap en blauwe druiven. Neem een of meer malen per dag een afgestreken theelepel vitamine C in poedervorm, opgelost in sinasappelsap met citroen of karnemelk. Plus honderd eenheden vitamine E, plus 25 milligram bètacaroteen per keer. Doe dit eventueel meerdere keren per dag. Raadpleeg voor een medisch advies op maat een genezer die zelf ervaring met hennep heeft. Het eten van hasjiesj, verwerkt in een cake of gerecht, of het drinken van wietthee geeft de sterkste ervaringen. Je kunt daar onvergetelijke dingen mee beleven. Maar wie hashcake of hashsnoepjes eet die hij niet zelf heeft toebereid, weet niet hoeveel erin zit; daarom mag er in coffeeshops terecht geen spacecake verkocht worden. Mensen die niet gebruiken en per ongeluk, zonder het weten, hashcake of iets dergelijks hebben gegeten, wat nogal eens voorkomt, denken vaak, omdat ze iets meemaken wat ze nog nooit eerder hebben gevoeld, dat ze gaan sterven. Vroeger was hash-cake heel populair. Wij herinneren ons met nostalgie hoe je in de goeie ouwe tijd naar een bekend weekblad, dat nu niet meer bestaat, kon opbellen en bij de telefoniste een verrukkelijke appel-hashtaart kon bestellen, die dan een paar uur later door een fietskoerier thuis werd afgeleverd. Iemand die voor het eerst pure hasjiesj of wiet rookt, kan overvallen worden door de intensiteit van de ervaring en daar angstig van worden. Daarom is het goed dat een beginneling begeleidt wordt door een ervaren cannabist die hem of haar gerust kan stellen. Omdat een beginnend gebruiker, als hij of zij high wordt, extra gevoelig is voor "vibraties" is de omgeving belangrijk. Er moeten geen onaangename, bedreigende of agressieve elementen in de buurt zijn. Het is beter in een rustige omgeving in de openlucht te zijn dat binnen of op een drukke plek. Zorg ervoor dat er vruchtensap of kruidenthee en water is. Vermijd koffie en alcohol. Wie high is, krijgt vaak trek in lekkere dingen. Soms krijg je enorme honger, de zogenaamde vreetkick; dan gaat de ene na de andere boterham naar binnen. Beginnende gebruikers kunnen ook last hebben van een droge mond en van een spanning rondom de lippen. Zweten en trillen kunnen meestal verholpen worden met suiker en vitamine C. Als iemand het koud krijgt, helpt een warme deken of een vuurtje. Maar het prettigst en het veiligst voor een beginner is het wanneer er iemand met ervaring in de buurt is die hem of haar kan bijstaan en geruststellen. Nu cannabis zo'n kleine dertig jaar in Nederland gebruikt wordt, en door de overheid wordt gedoogd, heeft het een eigen plaats gekregen in de samenleving. Naar schatting zijn er tot een miljoen blowers in Nederland, onder wie zakenlui, huisvrouwen, ambtenaren, kunstenaars, arbeiders, voetbaltrainers, journalisten, maar ook politiemensen en juristen. Er bestaan hasjcoffeeshops voor rasta's, hardrockers, Hell's Angels, housers en buurtjongeren, maar ook voor toeristen, kunstenaars, studenten en de "happy few". De coffeeshops hebben voor een deel de taak van het vroegere jongerenen buurtwerk en van het oude buurtcafeetje overgenomen. Door en voor de bezoekers worden er voetbalcompetities, schaak- en pooltoernooien georganiseerd. Er zijn coffeeshops waar dichters optreden; andere functioneren als concertpodia of galeries voor jonge kunstenaars. 8

9 De reden waarom hasj en wiet zo populair zijn, is doodsimpel: wie regelmatig blowt, weet uit eigen ervaring dat het ongevaarlijk is. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken is steeds weer gebleken dat marihuanagebruik niet verslavend is. Wie pure hasjiesj zonder tabak uit een pijpje rookt, zal wel opnieuw willen gebruiken omdat hij het effect waardeert, maar hij kent niet die onbedwingbare behoefte van de nicotinist om er meteen weer een op te steken. Het roken van pure hasjiesj of wiet is altijd een bewuste keuze. De cannabist besluit om high te worden, bijvoorbeeld om meer uit een gesprek te halen of om muziek of een film intensiever te kunnen ondergaan, om zich verbonden te voelen met de natuur of om een idee helemaal door te denken. Een cannabist rookt omdat het hem/haar inspiratie geeft, niet om de werkelijkheid te ontvluchten. Korte tijd nadat de hashishrook geïnhaleerd is, wordt de werking voelbaar. De gebruiker begint zich euforisch, vrolijk en ontspannen te voelen. De schoonheid, het plezier en de lichte kant van het leven, die het meestal moeten afleggen tegen de sleur van het dagelijks bestaan, worden voelbaar. Ideeën en inzichten komen spontaan op, spanningen verdwijnen. Het roken van pure hasj of wiet maakt niet suf, maar juist actief. Het is stimulerend en inspirerend; daarom is het zo populair bij jazz- rock- of popmuzikanten. Louis Armstrong was een overtuigd cannabist. Als er op foto's rook uit zijn mond kringelt, is het marihuana. Ook Duke Ellington vond zijn inspiratie in grass. En natuurlijk de Beatles. De grote culturele omslag die plaatsvond in de jaren zestig, en die in de popmuziek is begonnen, werd geinspireerd door cash en marihuana. Cannabis doet meer dan alleen rust geven en geluksgevoelens opwekken. Het beïnvloed het bewustzijn op een positieve manier. Een cannabist gaat bijvoorbeeld op den duur doorzien hoe de bevolking gemanipuleerd wordt en hoe de consumptiemaatschappij de samenleving en de wereld verziekt. Vanuit een entheogeen oogpunt is cannabis een leermiddel. Het stimuleert het kritisch denken, maar het maakt niet agressief. "Een tevreden roker is geen onruststoker", rijmde iemand vroeger. Marihuanagebruik beïnvloedt en stimuleert het denken en leidt tot een filosofische, positieve levenshouding. De cannabiscultuur is antiracistisch en intercultureel. Hashish is een contactmiddel tussen mensen uit zulke verschillende culturen als Jamaica, Afrika, Marokko, India en Europa. In de loop der jaren ontstond een grote waardering voor elkaars volksmuziek, die in de media en de commercie tegenwoordig "wereldmuziek" wordt genoemd. Hennep wordt al duizenden jaren als medicinale plant gebruikt. De eerste beschrijving daarvan staat in een vijfduizend jaar oud Chinees kruidenboek. Eeuwenlang werden marihuanatincturen, extracten en kompressen gebruikt als krachtige pijnstillers en geneesmiddelen bij uitputting, astma, hoestaanvallen, reumatiek, delirium tremens, migraine, kramp en menstruatieklachten. Koningin Victoria gebruikte marihuanazaden voor haar menstruatieproblemen. President Kennedy rookte wiet om zijn chronische rugpijn te verminderen. Uit recente studies blijkt dat marihuana gebruikt kan worden om de longen schoon te maken van smogafval, stof en tabaksvervuiling. Uit cannabis kunnen antibiotica ontwikkeld worden die geschikt zijn voor de behandeling van gonorroe en herpes. Marihuana is een uitstekend slaapmiddel dat chemische slaappillen en kalmeringsmiddelen kan vervangen. Door het roken van marihuana kan staar bestreden worden, een ziekte die in veel tropische landen op grote schaal voorkomt. Blowen kan die effectief bestrijden, maar de meeste artsen weten dat niet. Wel zijn er in de Verenigde Staten patiënten die op medisch voorschrift marihuana mogen roken, omdat de bestaande medicijnen onaangename bijwerkingen hebben. 9

10 Onderzoek heeft uitgewezen dat marihuana ook effectief is bij de bestrijding en preventie van dementie en seniliteit en waarschijnlijk ook van de Ziekte van Alzheimer. In de kankerbestrijding wordt marihuana toegepast om de bijwerkingen van chemotherapie te verzachten. De farmaceutische industrie heeft jaren lang onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de hallucinerende eigenschappen van THC te neutraliseren zonder dat de geneeskrachtige werking verloren gaat, maar dat is niet gelukt. De vooruitgang van de mensheid is eigenlijk ondenkbaar zonder de marihuanaplant. Eeuwenlang was hennep volslagen onmisbaar voor de wereldeconomie. Uit hennep werden immers belangrijke producten vervaardigd zoals touw, textiel, uniformen, schoenen, visnetten, scheepszeilen, canvas (Dit woord is een samentrekking van het woord cannabis) en papier. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is op henneppapier geschreven. Hennep werd gebruikt in de tapijtindustrie, maar er werd ook lampolie uit gewonnen. Marihuanazaad, dat nauwelijks THC bevat en niet "verdovend" is, is een enorme bron van plantaardige eiwitten. Ontkiemde marihuanazaden werden vroeger in salades verwerkt en de bladeren dienden tot hoogwaardig veevoer. Het hedendaagse veevoederprobleem zou door hennepaanplant op mondiale schaal opgelost kunnen worden. In de vorige eeuw was iedere Amerikaanse boer wettelijk verplicht op een deel van zijn land hennep voor industriële doeleinden te verbouwen. Marihuana wordt sinds 1611 in Amerika gekweekt. Als het niet verboden was, zou het ook nu ongetwijfeld de meest verbouwde plant in de Verenigde Staten zijn. De Amerikaanse drugswetgeving stamt uit 1903, maar marihuana is pas in 1937 op de lijst van verboden middelen geplaatst. Tot die tijd werd het algemeen gezien als een nuttig gewas, "waarvan de bloemetjes wel eens door zwarten werden gerookt die er giechelig van werden en mooie muziek gingen maken." Het verbod is pas gekomen toen er grote economische belangen in het geding kwamen. Eigenlijk heeft dat verbod niets te maken met de entheogene kwaliteiten van de plant, maar met de invloed van de chemische industrie en van de papierindustrie. "Wat is er gebeurd met het zaad dat is overgebleven van de Indiase Hennep van vorige zomer? Het had allemaal opnieuw gezaaid moeten worden, zodat ik niet alleen genoeg voorraad voor mezelf gehad zou hebben, maar ook zaad aan anderen had kunnen geven, want het is waardevoller dan gewone hennep." George Washington Brief aan zijn tuinman, 1796 Wat was er namelijk aan de hand? In 1916 was er een nieuwe manier ontdekt om uit hennep papier te maken zonder dat daarbij iets van de plant verloren ging. Toen deze goedkope techniek in de jaren dertig geperfectioneerd was, werd hennep een gevaarlijke concurrent voor de bestaande papierindustrie. Hennep is een snel groeiende plant, die zelfs in slechte klimatologische omstandigheden op arme grond, zonder kunstmest, goed wil gedijen. Als grondstof voor papier is hennep dus oneindig veel goedkoper dan hout. De befaamde krantenmagnaat en miljardair W.R.Hearst zag zijn enorme belangen in de bosbouw ten behoeve van de papierindustrie door het snel opkomende marihuanapapier bedreigt. In dezelfde tijd verkreeg het Amerikaanse chemische concern DuPont van het Duitse (nazi-)concern I.G.Farben de licentie van een nieuw product: plastic. DuPont zag hiervoor grote mogelijkheden in de verpakkings- en vezelindustrie. Het probleem was alleen de concurrentie van het goedkope hennep. 10

11 De directie en de bankiers van DuPont en Hearst (Die nazi-sympathieën had), maakten geheime afspraken met Harry Anslinger, de directeur van het Federal Bureau Of Narcotics. Anslinger, die 37 jaar lang de directeur was van deze voorloper van het huidige Drugs Enforcement Agency, was evenals zijn collega Edgar G. Hoover van de FBI een gestoorde man. Hij leverde in het geheim cocaïne en morfine aan politici, bijvoorbeeld de beruchte communistenjager senator Joseph McCarthy, die hij vervolgens chanteerde. Anslinger haatte zwarten en jazzmuziek. In de kranten van het Hearst-concern werd een anti-marihuana-campagne gestart. Het Amerikaanse publiek werd wijsgemaakt dat je van marihuana gek kon worden en het gebruik werd in verband gebracht met verkrachtingen en andere seksuele misdaden. De campagne was succesvol: het publiek is nu eenmaal altijd belust op sensatie en op zoek naar nieuwe vijanden. Er ontstond een opgeklopte hysterie die ermee eindigde dat marihuana door het Amerikaanse Congres in september 1937 op de lijst van verdovende middelen werd geplaatst. Het verbouwen van hennep, ook voor industriële doeleinden, werd verboden. Het plastic van DuPont nam de hennepvezelmarkt over en tot op de dag van vandaag wordt krantenpapier van bomen gemaakt. Anslinger bouwde de jacht op de kleine marihuanaroker uit tot "big business" waarin honderdduizenden ambtenaren en juristen over de hele wereld een goed belegde boterham verdienen. Politici maken gebruik van het verbod op de onschuldige plant om zich te profileren als betrouwbare verdedigers van de openbare orde. Al deze mensen en hun organisaties hebben er net zo'n groot belang bij dat het verbod gehandhaafd blijft als de dealers, de smokkelaars en de illegale kwekers. Als marihuana gelegaliseerd wordt, zou een groot aantal van de wereldproblemen opgelost zijn. Ten eerste ecologisch; hennep kan op talloze terreinen plastics en kunstvezels vervangen, waardoor de afvalberg slinkt. Het is een zeer sterk, natuurlijk product dat hergebruikt kan worden en eenvoudig kan worden afgebroken. Het kan niet alleen voor papier, verpakking, textiel of vezels gebruikt worden, maar het kan ook in verharde vorm als grondstof voor talloze producten in de bouw en in de industrie dienen. Terwijl tevens het veevoederprobleem ermee opgelost kan worden. Legalisatie zou een geweldige steun zijn voor miljoenen boeren in de Derde Wereld. De arme landen zouden papier, veevoeder en talloze producten voor de wereldmarkt kunnen gaan produceren. In psychologische zin zou de wereldbevolking, bevrijd van angst en paranoia, er een stuk vrolijker van worden. In feite zou legalisatie het begin zijn van een culturele evolutie want als de mensheid eenmaal high kan worden ontstaan er ongekende nieuwe mogelijkheden. Politiek gezien zou legalisatie, ook van de overige (hard)drugs, het einde van de grote, georganiseerde misdaad betekenen. Dit laatste feit zal waarschijnlijk het grootste struikelblok voor legalisatie vormen, omdat de illegale drugshandel met haar onuitputtelijke geldstromen politiemensen, politici en juristen kan omkopen. Dat vindt nu al op grote schaal plaats, dus wat zal er wel niet gebeuren als er werkelijk een internationaal debat over legalisatie op gang komt? Toch is het onvermijdelijk dat er een moment in de wereldgeschiedenis komt dat het gaat gebeuren. Wie het drugsprobleem op mondiale schaal bestudeert, komt tot de conclusie dat het een politiek probleem is dat kunstmatig in stand wordt gehouden door groepen, organisaties en individuen die daar belang bij hebben. Om tot legalisatie te komen zullen er intelligente politici met entheogene ervaringen moeten opstaan die weten waar ze het over hebben, waardoor zij de tegendruk van de criminaliteit en van de onwetende kiezers kunnen weerstaan. 11

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET DRUGS 3 SOORTEN DRUGS 3 WAT DOEN DRUGS? 4 VERSLAAFD AAN DRUGS

Nadere informatie

Wat je moet weten over hasj en wiet

Wat je moet weten over hasj en wiet Wat je moet weten over hasj en wiet 1 2 Je hebt vast wel eens van hasj of wiet gehoord. Hasj en wiet zijn drugs. Hasj en wiet worden meestal gerookt. Er wordt een soort sigaret gedraaid met tabak en hasj

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Hasj en wiet zijn drugs. Dat heet blowen. In deze folder vind je:

Hasj en wiet zijn drugs. Dat heet blowen. In deze folder vind je: Je hebt vast wel eens van hasj of wiet gehoord. Hasj en wiet zijn drugs. Hasj en wiet worden meestal gerookt. Er wordt een soort sigaret gedraaid met tabak en hasj of wiet. Dat heet blowen. In deze folder

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Maatschappij Onderwerp: Drugs Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Inhoud 1.Titelpagina 2.Voorwoord 3.Conclusies 4.Theoretisch kader/literatuuropgave 2.Voorwoord Ik heb het

Nadere informatie

Naam: Sara Panahi Klas: 2B Vak: verzorging

Naam: Sara Panahi Klas: 2B Vak: verzorging Naam: Sara Panahi Klas: 2B Vak: verzorging Inhoudsopgave Wat zijn paddo s?... 3 Waar komen paddo s vandaan?... 3 Wat zit er in paddo s?... 4 Hoe gebruik je paddo s?... 4 Wat kun je voelen als je paddo

Nadere informatie

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief over drugs INHOUD pagina Colofon: Deze lesbrief hoort bij het drugspreventieproject

Nadere informatie

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i Basisvorming drugs & druggebruik 1. Drugpunt en PZ Deinze -Zulte 2. Productinformatie: soorten drugs 3. Wetgeving 4. Welke drugs worden door onze leerlingen gebruikt? Inhoud 5. Hoe moeten we dat druggebruik

Nadere informatie

To blow or not to. blow? Inhoud. Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. Inleiding. 1. Een psychose. 2. Cannabis

To blow or not to. blow? Inhoud. Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. Inleiding. 1. Een psychose. 2. Cannabis Inhoud To blow or not to Inleiding 1. Een psychose blow? Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose 2. Cannabis 3. Risico op een psychose door cannabisgebruik 4. Redenen om cannabis te gebruiken

Nadere informatie

Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015

Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015 Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015 Controle Onlangs is door een grote opdrachtgever van STAR OGP een drugscontrole gehouden onder alle aanwezigen (dus medewerkers van diverse

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

lesbrief speciaal basisonderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

lesbrief speciaal basisonderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL lesbrief speciaal basisonderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: ROKEN EN BLOWEN 3 GEWOONTEN 3 CONTRACT 4 ROKEN EN JOUW GEZONDHEID

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

HASJ EN WIET. Zonder flauwekul

HASJ EN WIET. Zonder flauwekul HASJ EN WIET Zonder flauwekul Je hebt vast wel eens van hasj of wiet gehoord. Hasj en wiet zijn drugs. Het roken van tabak met hasj of wiet heet blowen. Ik blow niet. Ik gebruik medicijnen. Dan kan het

Nadere informatie

basisschool WWW.VOORKOM.NL

basisschool WWW.VOORKOM.NL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud Inleiding 3 Les 1: Roken en Blowen 4 Roken: de werking 4 Lichamelijke en geestelijke verslaving 5 Blowen

Nadere informatie

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut Nee tegen alcohol (en drugs) schade Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg Programma 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.30 uur Presentatie Pauze vraag en antwoord Einde Drugs Definities

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Pubers en genotmiddelen. Irene Lapajian Gezondheidsbevorderaar GGD HM 6 oktober 2014

Pubers en genotmiddelen. Irene Lapajian Gezondheidsbevorderaar GGD HM 6 oktober 2014 Pubers en genotmiddelen Irene Lapajian Gezondheidsbevorderaar GGD HM 6 oktober 2014 Overzicht - Inleiding - (hersen)ontwikkeling pubers - Genotmiddelen: - energiedrank - roken - alcohol - Opvoeding en

Nadere informatie

Liska Vulperhorst Preventiewerker

Liska Vulperhorst Preventiewerker Liska Vulperhorst Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Vijf circuits Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Preventie & Consultancy Programma

Nadere informatie

Producten. Heroïne. Wat?

Producten. Heroïne. Wat? Producten Ouders van verslaafden worden geconfronteerd met het drugsgebruik van hun kinderen. Daarom volgt hier wat informatie over de meest gebruikte producten. Let wel: het is geen volledig overzicht,

Nadere informatie

Jongeren geraken aan de drugs door slechte vrienden. Feit of fabel?

Jongeren geraken aan de drugs door slechte vrienden. Feit of fabel? Alle jongeren gebruiken cannabis. Feit of fabel? FABEL We krijgen vaak de indruk dat alle jongeren tegenwoordig aan de drugs zitten. Dat is niet zo. De meeste jongeren gebruiken nooit illegale middelen.

Nadere informatie

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 WWW.VOORKOM.NL V.S.O. Roken stoer? Stoppen is sterker! LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief Over Roken V.S.O. Colofon: Deze lesbrief hoort

Nadere informatie

Uw kind, alcohol en drugs

Uw kind, alcohol en drugs Uw kind, alcohol en drugs Kelly is 13 jaar. Zij heeft vrienden die alcohol drinken. Ze kopen blikjes bier. Ze drinken het bier op straat op. Kelly drinkt nog geen alcohol. Als Kelly uw dochter was. Wat

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat het slecht is voor de gezondheid en wij willen vertellen waarom dit slecht is.

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat het slecht is voor de gezondheid en wij willen vertellen waarom dit slecht is. Roken Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat het slecht is voor de gezondheid en wij willen vertellen waarom dit slecht is. Inleiding In restaurants,wijkcentra,kantines van sporthallen en op het werk roken

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

WAT HOUDT U NOG TEGEN?

WAT HOUDT U NOG TEGEN? WAT HOUDT U NOG TEGEN? 2 Tussenoplossingen bestaan niet Rokers die voor het eerst nadenken over stoppen, proberen nog wel eens een tussenoplossing te vinden. Helaas bestaan er geen succesvolle tussenoplossingen.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN?

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? UW KIND EN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? U KUNT ER IETS AAN DOEN! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Cursus. Preventie van Drugs, Tabak, en Alcohol misbruik door een goede opvoeding

Cursus. Preventie van Drugs, Tabak, en Alcohol misbruik door een goede opvoeding Commentaar op gekozen oplossing feit cases thema 1 Pagina 1 / 150 (30-07-13) Cursus Preventie van Drugs, Tabak, en Alcohol misbruik door een goede opvoeding Document met de commentaar op de gekozen oplossing

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker Kanker Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over kanker patiënten. Ik hou mijn spreekbeurt hier over omdat er veel kinderen zijn die niet precies weten wat kanker nou eigenlijk is en omdat kanker heel veel

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies Achtergronden We beschouwen verslaving vandaag als een ziekte. Door veranderingen in de hersenen zijn verslaafden niet goed in staat om hun innamegedrag onder controle te houden. Een verslaafde drinker

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014 Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Wat zijn genotmiddelen? Dit zijn stoffen die een verandering van het bewustzijn veroorzaken

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte

Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte Pagina 1 van 6 Zoekkaart Kunstenaars: Marcel Witte 1. Multicultural Dit is het kunstwerk dat Marcel maakte voor de tentoonstelling Utopiart27 Je kan meer lezen over Marcel op de website http:// Pagina

Nadere informatie

Highlife Cup 2014. Bezoekersrecord op zonovergoten zesde Cannabis Bevrijdingsdag. Jyoti Verhoeff. Kush verslaat Haze. Durf te dromen!

Highlife Cup 2014. Bezoekersrecord op zonovergoten zesde Cannabis Bevrijdingsdag. Jyoti Verhoeff. Kush verslaat Haze. Durf te dromen! #07-2014 GRATIS opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers Highlife Cup 2014 Kush verslaat Haze Bezoekersrecord op zonovergoten zesde Cannabis Bevrijdingsdag Jyoti Verhoeff Durf te dromen! tekst:

Nadere informatie

Drugs productie. Wiet LSD. Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City

Drugs productie. Wiet LSD. Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Drugs productie Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Wiet Kweken van de plant is een hobby van menig wietroker. De plant is gemakkelijk zelf te kweken. Buiten

Nadere informatie

Hoe ik talent voor het leven kreeg

Hoe ik talent voor het leven kreeg Hoe ik talent voor het leven kreeg in makkelijke taal Rodaan Al Galidi Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Mijn naam is Semmier Kariem. Ik ben in 1991 gevlucht uit Irak. Daar was Saddam Hoessein

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 4)

Luisteren: muziek (B2 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003)

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003) Uitslagen leerlingen onderzoek (00) Als onderdeel van het onderzoek naar het verslavingspreventieproject op scholen voor voortgezet onderwijs in Katwijk is een anonieme online-enquête afgenomen met behulp

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

De effecten, de risico s en de wet. Cover

De effecten, de risico s en de wet. Cover Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet NL Cover introductie Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet Iedereen komt wel eens in aanraking

Nadere informatie

Wat bedoelen we daarmee en waarom gaat de mens ernaar op zoek.

Wat bedoelen we daarmee en waarom gaat de mens ernaar op zoek. Wat bedoelen we daarmee en waarom gaat de mens ernaar op zoek. Alleen God is echt bovenatuurlijk Buiten wat wij menselijk natuurlijk vinden Er is meer tussen hemel en aarde Satan Engelen en demonen Goede

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

Alcohol, Roken en opvoeding

Alcohol, Roken en opvoeding Alcohol, Roken en opvoeding Uw kind in klas 1 van het voortgezet onderwijs Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven. Ze krijgen andere interesses en hun vriendengroep

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Health. 5h Roken 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zit er in een sigaret?

Health. 5h Roken 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zit er in een sigaret? 5h Roken 1 Dagelijks proberen in Nederland alleen al honderden mensen te stoppen met roken. Soms met succes maar vooral ook met ergernis en frustratie. De strijd tegen de sigaret of sigaar is geen makkelijke

Nadere informatie

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding Les 4 Stap Drie van Innerlijke Verbinding Ga op een meedogende manier de dialoog aan met uw Innerlijke Kind, om uw gedachten / valse overtuigingen te ontdekken en de gedragingen die daaruit voortvloeien,

Nadere informatie

Angststoornissen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst

Angststoornissen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst ggz voor doven & slechthorenden Angststoornissen Als angst en paniek invloed hebben op het dagelijks leven Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst Herkent u dit? Iedereen

Nadere informatie

Zo licht als een veertje, zweeft ze door de straten. Gedragen door de wind en uitgevaagd door zijn tranen. Sneeuwvlokjes dwarrelen naar beneden, ze

Zo licht als een veertje, zweeft ze door de straten. Gedragen door de wind en uitgevaagd door zijn tranen. Sneeuwvlokjes dwarrelen naar beneden, ze Moeder Natuur Zo licht als een veertje, zweeft ze door de straten. Gedragen door de wind en uitgevaagd door zijn tranen. Sneeuwvlokjes dwarrelen naar beneden, ze laat ze smelten op haar tong. Ze is als

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Kikid Het is als ouder jouw verantwoordelijkheid, dat je kind NEE kan zeggen tegen drank!

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 3 Tijdlijn verzameling..4 week 1 & 2..4 week 3 & 4..5 week 5 & 6..6 week 7...7 De verwerkingskeuze....7

Nadere informatie

Algemeen quiz kaarten.indd :14:52

Algemeen quiz kaarten.indd :14:52 Algemeen Algemeen 01 Waar kan je drugs laten testen? Think for yourself, care about others. Algemeen Algemeen 02 Welke middelen kun je wel en welke kun je niet laten testen bij de test-service? Think for

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Mooie. Mindfulness. Moeiteloze. Saskia de Bruin. Met illustraties van Karin Schrama DE Z A A K

Mooie. Mindfulness. Moeiteloze. Saskia de Bruin. Met illustraties van Karin Schrama DE Z A A K Mooie Moeiteloze Mindfulness Saskia de Bruin DE Z A A K Met illustraties van Karin Schrama Mooie Moeiteloze Mindfulness saskia de Bruin Met illustraties van karin schrama Uitgeverij de Zaak inleiding ik

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Oorzaken van ziekten.

Oorzaken van ziekten. Disclaimer. 1- Het leren opnemen van Genezende Kracht is voor velen een goede weg tot genezing, maar vaak geen vervanging van arts of ziekenhuis. 2- Ben je ziek of gewond? Ga naar een arts. Hier worden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Onze wereld hang van verhalen aan elkaar. U kent ze wel, die kleine verhalen, anekdotes: Heb je het gehoord van die en die? Mooi, voor op verjaardagen

Nadere informatie

J.H. van Epen De drugs van de wereld de wereld drugs. 2e herziene druk

J.H. van Epen De drugs van de wereld de wereld drugs. 2e herziene druk J.H. van Epen De drugs van de wereld de wereld van de drugs 2e herziene druk Samsom Stafleu Alphen aan den Rijn/Brussel 1988 Woord vooraf 1 Algemene gezichtspunten 1.1 Definitie van het begrip drug 1.2

Nadere informatie

Uw kind en genotmiddelen

Uw kind en genotmiddelen Welkom! Uw kind en genotmiddelen Pel van Hattum Gezondheidsbevorderaar Programma Genotmiddelen Ontwikkeling pubers Middelen: Energydrinks Roken Alcohol Opvoeding Genotmiddelen Indeling naar werking Verdovend

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden.

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden. Toespraak minister A. van der Steur, Tuin van Bezinning, 10 juni 2015, Warnsveld. Majesteit, Dames en heren, Vrijheid kan niet bestaan zonder veiligheid. En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze

Nadere informatie

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage)

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) Coffeeshop Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) 1 120,0% 100,0% 80,0% 2 Heb jij de afgelopen maanden cannabis

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu Wat is filosofie? Hoofdstuk 1 1 filosoferen: doordenken! 5 e vragen 6 2 gewone vragen en filosof isch 9 3 aanleidingen om te filosoferen 12? eren 4 waarom filosof 5 samen filosoferen 14 17 6 filosof ie

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag is het zondag, vredeszondag. En aanstaande zaterdag, 26 september, is het nationale burendag. Een dag om met elkaar koffie te drinken, activiteiten

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Amsterdam, 27 februari 2001

Amsterdam, 27 februari 2001 Amsterdam, 27 februari 2001 VERKLARING VAN DR.R.KRANENBORG, theoloog en godsdienstweten schapper, verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Afgegeven t.b.v.

Nadere informatie

Beter leven, meer plezier

Beter leven, meer plezier Rob van Ginkel Training en Coaching Beter leven, meer plezier NLP strategieën voor een leven met plezier Inhoudsopgave Wat is NLP...3 De logica van angst...3 Vrijkomen van angst...3 Negatieve gevoelens

Nadere informatie

Protocol: Wat te doen bij een overdosering drugs middelen en medicatie.

Protocol: Wat te doen bij een overdosering drugs middelen en medicatie. 2015 Protocol: Wat te doen bij een overdosering drugs middelen en medicatie. KUBUSZORG ELST Protocol Wat te doen bij een overdosering drugs middelen en medicatie. Het doel is het herkennen van drugsgebruik

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië.

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Het hindoeïsme Hoe is het hindoeïsme ontstaan? Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Eeuwenlang leefden in dat land

Nadere informatie