Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT!"

Transcriptie

1 ERKENNINGSNUMMER P Afgiftekantoor Leuven 1 Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel. T 016/ Fax. 016/ V.U.: P. Coosemans, Schoolbergenstraat 165, 3010 Kessel-Lo BELGIE-BELGIQUE PB Leuven 1 2/2444 Wingerd Driemaandelijkse huiskrant van het Woon- en Zorgcentrum De Wingerd Kleinschalige groepswoningen voor dementerende ouderen Zorgflats voor echtparen Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf Lokaal Dienstencentrum Wijnveld Expertisecentrum Dementie Vlaams Brabant MEMO Woonzorgnet Dijleland In deze editie: Capaciteitsuitbreiding 1 Drie pensioneringsfeesten in een notendop 2 Wetenschappelijk onderzoek 4 Via Annemie 4 Preekstoel 5 In Memoriam 5 Familiefeestjes in het Grand Café 6 Dagcentra en Kort Verblijf 6 MEMOrabel 7 In Beeld 8 In Cijfers 8 Colofon 8 CAPACITEITSUITBREIDING......VAN 127 NAAR 146 WOONGELEGENHEDEN. Het oude jaar zinderde nog na van de vele feesten, terwijl het nieuwe jaar al een vliegende start heeft genomen. Er staat in 2014 behoorlijk wat op de agenda, want De Wingerd bereidt zich - na de aankondiging eind 2012 en de enigzins valse start vorig jaar - nu eindelijk echt voor op een drastische architecturale ingreep. De bouwvergunning voor de derde bouwlaag, op de vleugel van woning 9 en 11 in site B, werd na behoorlijk wat technische en administratieve beslommeringen goedgekeurd. Na lang afwachten kunnen we nu dus concreet beginnen plannen! WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? Na vijf jaar praktijkervaring met het kleinschalig genormaliseerd wonen zijn we er, nog meer dan tijdens het uitzetten van de krijtlijnen van dit concept en de feitelijke omschakeling, van overtuigd dat deze innovatieve woonvorm sterk bijdraagt aan de gezelligheid van de woningen, de rust en het algemeen welbevinden van de bewoners en hun naasten. deze werken nog eens twee totaal nieuwe kleinschalige woningen in een extra verdieping boven op woning 11. Daarmee benutten we het reeds eerder vergunde aantal woongelegenheden en vergroten we onze capaciteit met 19 extra plaatsen om samen met de andere voorzieningen in de regio een antwoord te bieden op de groeiende zorgvraag. leiden en laten hen kennis maken met het woonzorgcentrum en het rijke aanbod van het lokaal dienstencentrum. Dit proces maakt integraal deel uit van onze visie op samenleven en dankzij de vele positieve ervaringen tijdens de voorbije jaren, zijn we ondertussen ook op dit vlak klaar voor een volgende stap. We zullen het aanbod van lokaal dienstencentrum Wijnveld verder ontwikkelen in de loop van dit werkjaar en de faciliteiten uitbreiden. Ook hier staan we voor verbouwingsplannen: er zal onder andere een derde zaal aan het Grand Café bijgebouwd worden, waar er vormingen en recreatieve activiteiten zullen kunnen plaatsvinden. Deze uitbreiding zal enerzijds een aanvulling mogelijk maken op het vandaag al brede gamma dat we tot hiertoe al kunnen aanbieden in het kader van het NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT! Financieel blijft het weliswaar knokken om de continue zorg te garanderen in de woningen per acht, maar de toegevoegde waarde is ontegensprekelijk bewezen en daarom gaan we de uitdaging graag aan om de drie groepswoningen op hun beurt uit te splitsen en op te waarderen tot zes woningen voor acht bewoners, want leefkwaliteit staat in De Wingerd nog altijd voorop! Woningen 9, 10 en 11 worden straks dus ingrijpend verbouwd van woningen voor vijftien bewoners tot woningen voor acht bewoners. Niet alleen worden de leefruimtes gescheiden, er moeten nieuwe keukens en badfaciliteiten gebouwd worden én er komt telkens één slaapkamer bij. Bovendien realiseren we tijdens Deze verbouwingen trachten we te realiseren met een minimale impact op de woon- en leefkwaliteit van de bewoners, maar het spreekt voor zich dat een ingreep van deze grootte niet ongemerkt kan worden uitgevoerd. De voorbereidingen hieromtrent zijn volop bezig en de impact voor onze bewoners zal in detail met de betrokken families besproken worden tijdens de bewonersadviesraden. We houden jullie langs deze weg ook op de hoogte wanneer de plannen zich verder concretiseren. Natuurlijk blijven we ook in 2014 verder inzetten op de integratie met onze omgeving en de participatie van de buurtbewoners. We blijven hen naar de Wingerdstraat verenigingsleven en het lokaal dienstencentrum, maar moet anderzijds ook een antwoord vormen voor de toenemende vraag naar vergaderlocaties voor het woonzorgcentrum. Het Wijnveldnieuws verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis in de omliggende wijken verspreid. Een hartelijk welkom en heel wat praktische informatie vind je tevens terug op: Jan Vanwezer dagelijks verantwoordelijke 24ste jaargang, nr.. 1 lente 2014 e-post: 1.

2 Internet: DRIE PENSIONERINGSFEESTEN IN EEN NOTENDOP EEN DRIE DAGEN DUREND DANKJEWEL VOOR DE DIRECTEUR! Op donderdag 19 december 2013 spraken enkele persoonlijke vrienden en befaamde collega s uit de sector een dankwoord naar aanleiding van de pensionering van Rudiger De Belie. Wij noteerden enkele hoogtepunten tijdens deze feestelijke laudatio. Paul Coosemans, beet de spits af en nam het woord namens de vele gewaardeerde vrijwilligers in De Wingerd:... Verwacht niet dat ik hier met het wierookvat zal staan zwaaien of de loftrompet ga bovenhalen om uw enorme verdiensten als pionier en als directeur van De Wingerd in de kijker te brengen. Straks komen eminente sprekers de echte 'laudatio' doen, 'ad fundum'. Tenslotte ben ik maar een bevoorrechte getuige; als vrijwilliger - dat woord beschouw ik als een eretitel - heb ik twee derden van uw loopbaan van dichtbij en in diverse functies mogen meemaken.... Iemand heeft me ooit gezegd dat een 'laudatio' vooral gehouden wordt voor professoren die op emeritaat gaan. Ik stel voor dit gebruik in te voeren voor directeurs die met pensioen gaan! Geef toe dat het mooi, voornaam en chic zou staan op uw visitekaartje: 'Rudiger De Belie, directeur emeritus van De Wingerd'!... Namens al de vrijwilligers wens ik u een gezond, vreugdevol, en deugddoend derde-deel-van-uwleven toe! Neem van deze ervaringsdeskundige aan dat er nog heel wat te beleven valt na de pensionering december 2013: hapje klapje met bewoners en hun familie Jules Van der Flaas, woonzorgmanager bij WZC De Bijster in Essen:... Rudy De Belie liep ik voor de eerste keer tegen het lijf in 1987 op de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van het Steen. U vraagt zich waarschijnlijk heimelijk af wat die twee dertigers in die buurt te zoeken hadden. Welnu, het gebeurde tijdens de opening van de nieuwe kantoren van Sodexo. In 1987 dus. We raakten aan de praat en het klikte tussen ons. We zijn als vreemde collega's sindsdien hartelijke vrienden geworden en door dik en dun gebleven. We kijken door dezelfde zorgbril naar personen met dementie, we wisselen ideeën en ervaringen en we komen elkaar ontelbare keren tegen in de kleine wereld van commissies, werkgroepen ad hoc, instituten en comités allerhande.... In de beginperiode van De Wingerd, is De Bijster al enkele jaren bezig. Ik heb het altijd als een eer beschouwd dat de directeur van De Wingerd zijn mosterd bij ons is komen halen. Dat heeft hij zelf gezegd en opvallend nederig bekend. Ik beken ook nederig dat ik altijd naar Rudiger heb opgekeken als naar een monument dat boven alles uitsteekt, want hij was een uitstekend directeur. Rudy, ikzelf en enkele collega's hebben samen gepionierd. Ik moet er in een adem aan toevoegen dat we ook veel kansen kregen van onze Raden van Beheer. Daar denk ik, wat mij betreft, nu soms met enig verklaarbaar heimwee aan terug In Denemarken en Zwitserland snoven we de verfrissende wind op van nieuwigheden in de organisatie van voorzieningen en in de missie van de zorg voor personen met dementie - denk aan een organisatie dicht bij de zorgvrager, veel meer zorg op maat dus beter aangepast aan de behoefte.... We spiekten over de Nederlandse grens - voor ons niet moeilijk want De Bijster in Essen ligt tegen de Hollandse grens gehurkt. Wij brachten de sociotherapie in praktijk en dat was in Vlaanderen ongezien. We zorgden voor een therapeutisch woon- en leefklimaat uitsluitend voor personen met dementie en daarenboven in kleine groepen. Ik herhaal: in Vlaanderen ongezien. Dat verschilde hemelsbreed van de toen (en helaas zelfs nu nog hier en daar) gangbare praktijk in woonzorgcentra met gróte groepen ouderen inbegrepen personen met dementie en in grote lokalen. Ja, dames en heren, wat wij toen in praktijk brachten, heet nu kleinschalig genormaliseerd wonen. Niet waar Rudiger? What's in a name. Wij déden het al voor die term werd uitgevonden Ik kijk vol bewondering naar De Wingerd. Ik weet zeker dat tussen het oude klooster en de Nieuwe Wingerd ook een flinke marathon gelopen is, een toonbeeld van volgehouden inzet voor innovatie voor de hele sector. Mijn applaus is voor hen maar het is nog niet gedaan.... We deden inderdaad soms wel eens vreemde dingen die ons niet altijd in dank werden afgenomen. Het doel stond ons echter altijd pal voor ogen en deed ons consequent handelen. Op onze manier deden we ons best om goede zorg voor onze bewoners te bekomen. Zo eenvoudig kan het klinken, maar zo eenvoudig is het niet om zonder kleerscheuren en met zo weinig mogelijk compromissen trachten te bereiken wat nodig is binnen financieel onguur weer.... We zijn geen functionarissen die 's morgens op stap gaan en 's avonds alles aan de kapstok hangen. Zal men ons later alleen nog in een afdeling van Bokrijk monkelend gedenken en herdenken als oud-strijders en voorgangers van de nieuwe zakelijkheid? Of zal men onthouden hoeveel respect we hebben voor personen met dementie, voor onze medewerkers, voor onze vrijwilligers en voor de families. Dat respect bepaalt ons optreden en ons werk. Dat is onze leidraad. Respect is achting, eerbied en waardering. Houden zo! Laat hier geen misverstand over bestaan: het is een bevel voor wie na ons komt. Maarten Dekker, gewezen voorzitter Stichting Zorgspectrum in Utrecht (NL):... Na onze eerste gesprekken in de nineties, kwam de nieuwe eeuw met interessante initiatieven. Met elkaar waren we in mei 2000 initiatiefnemers van een ontmoeting in het Provinciehuis te Utrecht waaraan delegaties uit Vlaanderen en Nederland aan hebben deelgenomen. Naast deelnemers uit de kringen van het politiek bestuur en administratie namen ook beleidsmakers en directeuren deel. De inhoudelijke reden was dat in beide landen de ouderenzorg geinspireerd werd door initiatieven van kleinschaligheid. Het jaar erna 2001 kwam er al vervolg op, hier dichtbij in het Kasteel van Ham en op uitnodiging van Minister Vogels en de Nederlandse Staatsecretaris Vliegenthart. Wat ik hiermee wil benadrukken is dat Rudy De Belie de laatste 10 tot 15 jaar naar mijn bescheiden observaties een belangrijke en vernieuwende rol heeft gespeeld ten behoeve van de ouderenzorg.... Echte kleinschaligheid vraagt een aantal fundamentele keuzes die, zeker in die tijd, nogal tegen de gevestigde organisatorische opzet van verpleeg- en verzorgingshuizen of zo u wilt de rusthuizen in- gingen. Je kunt stellen: kleinschaligheid is niet voor bangeriken! Het is pionieren en grenzen verleggen.... Op collegiaal niveau is Rudy een echte "collega zoeker", daarbij laat hij zich inspireren door ideëen en initiatieven van anderen om ze vervolgens om te smeden tot een uitwerking die Wingerd-proof is. Als ik hem vergelijk met een leerling in de tekenles kleurde hij vaak buiten de lijntjes, om vervolgens te bezien wat er aangezet moest worden en wat uitgegumd.... Wat je ons in Nederland bij voorbeeld hebt leren inzien is het belang van hospitality en gastheer/vrouw-schap voor de ouderen. Een Grand Café met een lekkere maatijd en goed glas bier of wijn is toch iets heel anders dan een kop koffie met een broodje kaas. Wij hebben dat naar analogie van De Wingerd dan ook gecreëerd in het Houtens Erf.... Als we elkaar troffen en ons huiswerk hadden gedaan (ik bedoel daarmee de onderwerpen die we met elkaar wilden bespreken hadden doorgenomen) hadden we niet veel tijd nodig om de Europese regelgeving ten behoeve van ouderen in elkaar te zetten, of een advies aan de G8 op te stellen hoe in de wereldorde ouderen en mensen met dementie een waardige plek kunnen krijgen

3 DRIE PENSIONERINGSFEESTEN IN EEN NOTENDOP EEN DRIE DAGEN DUREND DANKJEWEL VOOR DE DIRECTEUR! AFSCHEID Iets met hart en ziel doen geeft extra glans aan de professionaliteit die normaal verwacht wordt. Het voelt als rugwind in de vleugels. Ik voel me verheugd u op het einde van mijn loopbaan in alle bescheidenheid te kunnen zeggen dat ik deze taak zielsgraag opgenomen heb. Dag voor dag heb ik meer kracht, energie, hoop en geluk mogen ervaren. Dat betekent niet dat alles vanzelf gegaan is. Verantwoordelijkheid opnemen is geen kwestie van geven en nemen, maar veeleer van delen en ontvangen. Delen doe je met anderen. In de zorgsector ben je geen ordinaire 'baas' maar heb je nood aan de expertise maar ook gewoonweg de handen van velen. In de zorg sta je nooit aan het hoofd maar steeds ten dienste. Pas dan kom je vanuit vriendschap, creativiteit en kennis tot ware gedragen zorgzaamheid. Vanuit deze inspiratie mag ik u vandaag te woord staan als een dankbaar man of om het hoge woord te laten vallen, als een fiere directeur van WZC De Wingerd. In de Noormannenstraat - en velen onder u dragen daar herinneringen aan mee - heb ik gaandeweg geleerd wat kwaliteitsvolle ouderenzorg inhoudt. Er was ooit weinig aandacht voor dementerenden om nog te zwijgen over de middelen die ter beschikking stonden. Dementie was een taboe, zowel maatschappelijk als medisch. En dan krijg je dat geschenk: de ruimte om vanuit bezieling en overtuiging op zoek te gaan naar adequate opvang, niet alleen van de ouderen zelf maar zeker ook van hun familieleden. Het idee liet me niet los. Lukt het een betere zorgomgeving te creëren door dementerende ouderen een zo erkenbaar mogelijk huisgevoel te geven en hun familie daar maximaal bij te betrekken? Hoe geef je mensen met dementie waar mogelijk nog enige vorm van autonomie en zelfstandigheid? Hoe kom je tot een respectvolle benadering? Ik heb mijn oor te luisteren gelegd, niet alleen bij medici, maar ook bij collega's in binnen- en buitenland. Vaak waren er momenten van ontmoediging. Her en der hoorde ik dat het al meer dan voldoende was deze mensen in leven te houden en de familie de dagelijkse zorg te ontnemen. Maar is dat kwaliteit? Hoe bouwen we voorzieningen uit? Hoe raken we aan de nodige middelen? Hoe maken we dementie publiek bespreekbaar? afstand, maar door mee de pen vast te houden. Intussen is De Wingerd uitgegroeid tot een waar kenniscentrum. Het maatschappelijk debat is ons gevolgd. Het begrip 'dementie' is geen taboe meer, maar een aandoening die op allerlei niveaus aandacht en middelen krijgt, die ze verdient. U kunt zich mijn dankbaarheid voorstellen dat ik daar mee de kar mocht trekken. We beschikken momenteel over gedegen ervaring en willen die delen met velen. Maar anderzijds is er straks bij een glas ook plaats voor wat nostalgie, zeker over de beginjaren met grandioze tuinfeesten inclusief fanfare en bewoners en bezoekers die meezongen en dansten. Doel bereikt: een huiselijke sfeer oproepen en toch professioneel tewerk gaan. Ook de stad Leuven en omliggende hebben baat bij onze voorzieningen, waarvoor ook uitdrukkelijk erkentelijkheid aan de stadsoverheid. Op het stratenplan kwam een nieuwe Wingerdstraat, geen eiland op zich maar een open centrum waar niet alleen professionele zorg verleend wordt, maar - ik kan het niet genoeg herhalen - ook de familieleden en zelfs de buren maximaal gebruik van kunnen maken. Waren het moeilijke jaren? Ja en neen. Ja, want als directie moet je elke dag beslissingen nemen, discuteren over zorg en organisatie, beslissingen nemen met financiële gevolgen en je raad van bestuur meekrijgen. Maar vooral neen. Want elke dag bracht diepmenselijke contacten, fijne gesprekken, maar ook leren omgaan met klachten en vooral luisteren naar velen. Staat u me toe, achtbare dames en heren, een groep mensen in het voetlicht te plaatsen, zonder wie veel in het honderd zou draaien. Onze onvolprezen vrijwilligers en vrijwilligsters! Ze stellen zich geen vragen bij het hoe of wat maar geven zich in alle maten van het mogelijke. De ene dag staan ze fier achter de toog van het Grand Café een babbeltje met bezoekers, maar de andere dag doen ze achterin in alle stilte de vaat en het opruimwerk of ze staan in een woning en zorgen mee voor de huishouding. Mijn waardering is mateloos groot en dat weten ze. Ik kan het niet genoeg beklemtonen De Wingerd is en blijft een lerende organisatie, waaraan iedereen mag participeren vanuit dienstbaarheid naar kwetsbare mensen die we met professionele maar zeker ook met empathische zorg omringen en begeleiden. Bij het einde van een loopbaan - ik heb nog wat huiver tegenover het woord pensioen - passen woorden 18 december 2013: groot dansfeest voor medewerkers en vrijwilligers Ik ben hoe dan ook zeer veel verschuldigd aan mijn vrouw en mijn kinderen. Ze hebben me alle tijd gegeven om mijn engagement na te komen. Dank voor de genegenheid van vele bewoners en hun familieleden door de jaren heen. Ik heb grote achting voor mijn bestuursleden. Alle waardering gaat uit naar de leidinggevenden, de vaste artsen de medewerkers en medewerksters op alle niveaus. De vrijwilligers en vrijwilligsters heb ik al in de bloemen gezet. Iets wat je dierbaar is loslaten is niet gemakkelijk. Maar loslaten hoort bij het leven en dan blijf je achter met de hoop dat het werk verdergaat en nog beter zal worden. In de zorg gaat het niet om winst maken maar om diepmenselijke waarden. Ik wens allen die mijn werk verder zetten dezelfde bezieldheid om alle aandacht en energie te geven aan mensen die getroffen worden door dementie en hun dierbaren. Ik hoop dat men blijft investeren in wetenschappelijk onderzoek, in het zoeken naar de juiste medicatie en het concept kleinschalig wonen trouw blijft. HET MOOISTE GESCHENK DAT EEN MENS KAN KRIJGEN, IS DE RUIMTE OM MET PASSIE EN BEZIELING IN HET LEVEN TE STAAN... Om te beginnen heb je daarvoor een raad van bestuur nodig die ondersteunt. Dat liep niet altijd van een leien dakje, want voor iedereen was het een sprong in koude water. Maar stap voor stap groeide de overtuiging en de consensus dat De Wingerd kon uitgroeien tot een expertisecentrum. En met de tijd namen ideeën en realisaties toe. Je zit dan wel in een bureau met het schildje 'directeur' op de deur, maar het zijn de mensen die in- en uitlopen die aan de visie mee gestalte geven. De getuigen daarvan zijn hier aanwezig. Veel medewerkers van het eerste uur, medisch, paramedisch, logistiek en vrijwilligers zijn hier vanavond en zijn zelfs nog werkzaam. Ze weten waarover ik het heb en ze hebben de voorbije 31 jaar dit verhaal meegeschreven, niet van op een van dankbaarheid. Ik durf het niet aan namen te noemen, want dan blijf ik aan de beurt. Maar de organisatoren van deze bijeenkomst hebben me echt verrast en zo groots hoefde het voor mij niet. Ik voel me zeer verplicht. Heb ik fouten gemaakt? Wat dacht u? We kwamen van een kleinschalige gemeenschap in een grootschalig project. Dat verloopt niet rimpelloos. Heb ik ooit iemand op de tenen getrapt? Kan niet anders, want je werkt met mensen en je bent zelf mens met tekorten. Kon het beter? Het zal wel en de kroniekschrijvers zullen later wel de zwakke kantjes ontdekken. Heb ik het beste van mezelf gegeven? In alle eerlijkheid ja! Volmondig. Met grote ogen en oren heb ik geluisterd naar wat collega's hier over mij gezegd hebben. Ik geniet van hun woorden van lof en ben hen veel verschuldigd. Maar dat hebben ze in de loop der jaren wel al ondervonden door mijn oprechte vriendschap en genegenheid voor hen en waarvan ik hoop dat deze kan blijven bestaan. Rest me alleen nog, u, achtbare dames en heren, te danken voor uw komst vanavond. U hebt de tijd genomen om hier te zijn. Wellicht heft u nu het glas op mijn gezondheid, maar weet dat ik in mijn binnenste mijn glas op uw welzijn zal uitbrengen. Wie weet wordt De Wingerd ooit gewoon een rustoord, waar ouderen zorgenvrij kunnen genieten van hun laatste levensfase. Dat zou pas mooi zijn. Zet me alvast op de wachtlijst. Ik dank u allen zeer en van harte. Rudiger De Belie - 19 december ste jaargang, nr.. 1 lente 2014 e-post: 3.

4 Internet: OVER TIEN JAAR MOET ER THERAPIE ZIJN VOOR DEMENTIE VIA ANNEMIE OPENING THE FUTURE, EEN NIEUWE AANPAK VOOR GRENSVERLEGGEND ONDERZOEK Enkele jaren geleden namen ererector KULeuven, Mark Waer, algemeen beheerder Koen Debackere en drijvende kracht van het eerste uur Urbain Vandeurzen het initiatief voor de campagne Opening the future. Na heel wat voorbereidend werk ontplooit het initiatief nu zijn volle sterkte. Het gaat om een mecenaat op nieuwe schaal, bestemd voor geavanceerd en risicovol onderzoek, waar potentieel wel een broodnodige doorbraak mee mogelijk is. Professor Bart De Strooper legt zich met zijn team toe op de studie van de ziekte van Alzheimer. Creëert Opening the future nieuwe mogelijkheden? Bart De Strooper: Zonder de minste twijfel. Het mooie is dat we nu de ruimte krijgen om meer risicovol onderzoek te doen. Ik heb het geluk dat mijn onderzoeksgroep ook vroeger al over redelijk wat structurele financiering kon beschikken, maar daarvoor moet je projecten indienen die safe zijn. Je krijgt alleen projecten gefinancierd die al bijna klaar zijn, waarvan het resultaat dus al vrij helder te omschrijven is. Daardoor werk je aan dingen die een grote haalbaarheid hebben. Dat is belangrijk, maar het maakt werken aan echt grensverleggende doorbraken veel moeilijker. Dan weet je per definitie immers niet wat de resultaten zullen zijn. Er komen mislukkingen bij te pas, die dan niet gepubliceerd worden en dus voor klassieke kanalen niet aantrekkelijk zijn, maar die je eventueel wel een belangrijke nieuwe richting kunnen doen uitgaan. Je hoort soms de opwerping dat er al veel geld naar onderzoek gaat. Moet je dan echt nog een beroep doen op privégeld? Kort en bondig: ja. Natúúrlijk gaan er al vele miljarden naar onderzoek, zeker op Europese schaal, en dat moet zo blijven. Maar als je daarvan gebruik wil maken, kom je terecht in een heel complexe internationale competitie, met een relatief lage slaagkans, zeker voor bepaalde soorten onderzoek. En als je project toch aanvaard wordt, volgt een reeks administratieve verplichtingen. Begrijpelijk, maar die hebben met de grond van de zaak, je onderzoek, niets te maken en zijn dus contraproductief. Volgens mij bestaat er een omgekeerde evenredigheid RUIMTE KRIJGEN OM MEER RISICOVOL ONDERZOEK TE DOEN, MAAKT GRENSVERLEGGENDE DOORBRAKEN MOGELIJK... tussen de complexiteit van de organisatie waarin je werkt en het wetenschappelijk-creatieve. In een systeem als Opening the future is die administratieve complexiteit er niét en gaat alle aandacht naar de creativiteit. Een zegen, geloof me. Hoop Met de financiering van Opening the future kunnen we het spoor van zogenaamde micro-rna s en hun rol in alzheimer verkennen. Micro-RNA s zijn heel kleine moleculen, die een belangrijke regulerende rol spelen in de biochemie van een cel. Wat ze precies doen, welke rol ze spelen bij de weefselverandering die zo typerend is voor alzheimer, en hoe we therapeutische kanshebbers kunnen vinden om daarop in te grijpen, dat kunnen we nu onderzoeken. Ik heb een Nederlandse neuropsychologe aangetrokken die we met het geld van Opening the future een aantal jaren kunnen betalen. Alzheimer is een gesel. Mensen, ook beleidsmensen, beginnen stilaan de ernst van de ziekte te begrijpen, maar toch blijft de financiering nog altijd maar een fractie van wat er besteed wordt aan bijvoorbeeld kanker- of aidsonderzoek. Rond die ziekten is maatschappelijke druk gegroeid: men wil dat die genezen of alleszins geremd worden, en dat is dan ook gebeurd. Sommige vormen van kanker zijn op relatief korte tijd van een dodelijke naar een chronische of geneesbare aandoening herleid. Aids kan geremd worden. De maatschappelijke druk die onderzoek rond deze ziekte en de financiering daarvan in de hand gewerkt heeft, zou er ook moeten komen rond alzheimer. Misschien moeten mensen zich nog wat meer bewust worden van de epidemische omvang die er zal komen door de vergrijzing van de bevolking: de volgende tien jaar zal het aantal dementiepatiënten in ons land, met alzheimer als bekendste vorm, met 50 procent toenemen Zal alzheimer ooit genezen kunnen worden? Niet in de laatste fase, wanneer belangrijke delen van het hersenweefsel onherroepelijk weg zijn. Maar we begrijpen meer en meer van de voorgeschiedenis van alzheimer, die in sommige gevallen zelfs meer dan dertig jaar voor de ziekte tot uiting komt. Dat schept natuurlijk wél mogelijkheden tot preventie en afremming op voorwaarde dat we weten wát we moeten afremmen. Daarover gaat ons onderzoek. Ja, er is dus wel degelijk hoop. Trouwens, in de wetenschap is fatalisme altijd uit den boze. Het uitgangspunt moet zijn dat er een oplossing moetkomen, en dus ook zal komen. Die boodschap van hoop kunnen we met de steun van Opening the future hopelijk wat luider verkondigen. Ludo Meyvis Campuskrant, 18 december VLAAMSE TOPPERS BUNDELEN HUN EXPERTISE IN DE STRIJD TEGEN DEMENTIE Christine Van Broeckhoven (prof. genetica UA), Rik Vandenberghe (prof. neurologie KUL), Bart De Strooper (prof. KUL en University College London) en Chantal Van Audenhove (prof. kenniscentrum zorgonderzoek LUCAS) beloven tastbare resultaten over vijf jaar: Onderzoek naar de oorzaken van dementie; Preventie; Vroege diagnose; Onderzoek naar therapieën; Optimale zorg voor dementerenden; Betere opvang van familie en hun omgeving. Liefde over de dementie heen, tvuitzending op ÉÉN, 23 januari 2014: Annemie Struyf draaide een beklijvende documentaire over enkele echtparen in De Wingerd. Enkel lovende reacties in de sociale media, Facebook en Twitter: Aan HUMO vertelde Annemie zelf dat het liefdesverhaal in De Wingerd, van alle reportages in deze reeks, het dichtst bij haar kwam: Ik vond het confronterend te zien hoe een mens helemaal kan wegglijden, tot er alleen nog maar een grootse stilte overblijft. Als we allemaal 80 of 90 en straks 100 jaar worden, gaat er véél dementie zijn. Dat is ons toekomstbeeld en ik weet niet of onze maatschappij dat kan dragen... Tom de Leur in Het Nieuwsblad: Het tafereel met Jan en Marcelle pakte me door de onvoorwaardelijke liefde van Jan voor Marcelle en het bijna ouderwetse respect dat ermee gepaard ging. Twee dagen na de uitzending die meer dan kijkers ontroerde, overlijdt Delphine, echtgenote van Fons. De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem. Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt hem. Het vuur is sterk, maar het water blust het. Het water is sterk, maar de zon verdampt het. De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar. De wolk is sterk, maar de wind blaast haar voort. De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem. De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer. De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde. De liefde vergaat nooit! * (*) bezinningstekst uit Irak voorgedragen tijdens de afscheidsplechtigheid Vlaams minister van innovatie, Ingrid Lieten (SP.a), heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt om dit project te ondersteunen. 4.

5 PREEKSTOEL BIDDEN IS DE ADEM VAN DE GEEST Ik heb iets heel moois ontdekt in de Keltische mystiek. In- en uitademen met in onze gedachte een Bijbelse tekst. Wij kunnen ermee beginnen op een willekeurige zondag en de zondag nadien herbeginnen! Een week komt overeen met een mensenleven. Elke dag een aantal keren in- en uitademen. Dat is op zichzelf al gezond. Daarenboven is deze tekst een manier van bidden. Als christenen beschouwen wij de eerste dag, de dag van de geboorte of de dag van de schepping van het licht. De 8-ste dag is de dag van ons geloof in de Verrijzenis of van de nieuwe geboorte of de dag van het "eeuwig leven". Wij kunnen steeds - week na week - opnieuw herbeginnen! Ik doet al jaren en ik voel mij er heel goed bij. Ik wou gewoon de lezers van 'Wingerd' mijn geestdrift delen. In- & uitademen rond Bijbelcitaten voor de zeven dagen van de week. Een zicht van de oude Keltische kerk op de verschillende levensfases! Bron: A Celtic view of Stages of Live Philip Newell 'One foot in Eden'. ZONDAG ( de 1ste dag): Geboorte (kernwoord = Heiligheid!) Lc. 1, 35: In: Het kind dat uit u geboren wordt Uit: zal heilig zijn. MAANDAG (de 2de dag): Kinderjaren (kernwoord = Onschuld!) Lc. 18, 16: In: Aan hen die zijn zoals zij Uit: behoort het Koninkrijk Gods. DINSDAG (de 3de dag): Puberteit (kernwoord = Bewustwording!) Lc. 2, 51b: In: Bewaar deze woorden Uit: in uw hart. WOENSDAG (de 4de dag): Jongvolwassenheid (kernwoord = Passie!) Lc. 19, 46: In: Mijn huis zal zijn Uit: een huis van gebed. DONDERDAG (de 5de dag): Midden leeftijd (kernwoord = Verbintenis!) Jo. 15, 12: In: Zoals Ik u heb bemind Uit: bemint zo elkander. VRIJDAG (de 6de dag of heilige dag van de Moslims): Oude dag (kernwoord = Wijsheid!) Lc. 2, 30: In: Mijn ogen hebben Uit: Uw heil gezien. ZATERDAG (de 7de dag of de Sabbat, heilige dag van de Joden): Dood als Terugkomst! Lc. 23, 46: In: Vader in Uw handen Uit: beveel Ik mijn geest. ZONDAG (de 8ste dag, zoals de 1ste dag, de dag van de christenen = de dag van de nieuwe geboorte of de dag van de verrijzenis): Aan het cijfer 8 is geen einde; oneindig wordt ook in de wiskunde weergegeven als een liggende 8! Wij kunnen alles opnieuw herhalen voor een nieuwe week, terwijl wij ook uitzicht hebben op eeuwig leven na de dood. Gebed om gelijkmoedigheid! Heer, maak van mijn hart een oase van stilte en van mijn lichaam een tempel van rust. Moge mijn geest zijn als een onbeschreven blad en mijn ziel als een spiegel van licht. Maak mijn mond zonder oordeel en mijn ogen onthecht. Maak mijn oren tot luisteren bereid en leer me staan met lege handen. Dat ik mag aanvaarden wat is, mag vertrouwen wat komt en mag loslaten wat was om ieder moment op adem te komen. Heer, maak mij één met alles, één met de Bron, één met U! Piet Debruyn, naar een gebed van Hein Stufkens. IN MEMORIAM - SANDRA BOLANGER ( ) EEN BIJDRAGE VANUIT HET TEAM: Sandra, Je was al een hele tijd ziek zwaar ziek. We wisten dat de tijd met ons beperkt zou zijn. Dat de kans dat je het zou halen van de ziekte heel klein was. En toch Het is niet omdat je weet wat er te gebeuren staat, dat je er makkelijker vrede mee neemt, Dat je er op voorbereid bent noch jij noch wij Wat kan ik over je vertellen? 'Bloemenmie', zonneke in huis. Je kwam de flats binnen, straalde en trok de anderen mee in je enthousiasme. Er voor gaan, boordevol energie, betrokken, open, direct... Maar ook: niemand zo verhangen aan het leven zoals jij niemand met een grotere levenswil een grotere levenskracht. Het lot heeft je niet gespaard: je incasseerde elke tegenslag met razende vechtlust vooral, vechtend vechtend voor nog, en meer. Je grootste angst was dat iedereen je zou vergeten. Dat je alleen zou moeten vechten. Jijzelf hebt ervoor gezorgd dat dit niet is gebeurd. Als ik op bezoek kwam en voorzichtig opmerkte: "Ge houdt mij voor de gek, ge verstopt hoeveel zorgen en ongemakken ge hebt". Dan was je antwoord: " Als ik iedereen die mij komt bezoeken zou vertellen wat ik allemaal voel, komen ze niet meer en dat wil ik niet..." Je hield van mensen om je heen en zo bracht je ook mensen samen. Je bent naar buiten gekomen Uitstappen met Bryan, Robin en Niels. Uitstappen met vriendinnen, collega's, lotgenoten... Antwerpen, het MAS, genoten van het restaurant aan het water. Met de bongobon naar Gent en het onvergetelijke 'Stropke'. Trier, Middelburg, Zierikzee O ja, de kerstmarkten: wat minder dan verwacht maar toch zo dankbaar dat je er geweest bent, samen met Bryan en je zonen. Wandelen met collega's, zelfs een rolstoel kon je niet thuis houden. De 'Action ', hoe dikwijls ben je daar niet geweest. Het werd een plaats waar Wingerd collega's mekaar ontmoetten dank zij jouw enthousiaste reacties. Je hield van bloemen Je zei zelf : ik ben een bloemenmie. Je hebt geprobeerd om nog naar de bloemschiklessen te gaan maar toen het niet meer ging zorgde je ervoor dat er altijd bloemen stonden in julie woonkamer. Je hield van de zee Telkens opnieuw wou je erheen enkel met Bryan, wandelen in de natuur, rust zoeken aan het strand Je hield van lekker eten De Dry Tonghen, De Rozenkrans, De Mikke, Het Vertier, De Anoor Je hield van feesten Je 40ste verjaardag werd een party waar je iedereen kon ontmoeten. Je 41ste iets intiemer maar niet minder gezellig. De afscheidsfuif van de directeur. En vooral je laatste optreden op de nieuwjaarsreceptie nu net een week geleden. Je hebt iedereen verrast met je aanwezigheid. "Ik moet daar naartoe want ik wil alle mensen zien die zoveel voor mij gedaan hebben." Fier en glunderend zei je toen: "Ik heb het gehaald hé". Ja Sandra, je liet niet los Rust nu maar, je hebt genoeg je best gedaan, genoeg gevochten, genoeg vol- en vastgehouden. Rust nu maar. Rita Passchyn 24ste jaargang, nr.. 1 lente 2014 e-post: 5.

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 V D BG 1 V D BG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 B D D V D BG 3 Colofon Zeventiende jaargang nummer 3 ktober 2014 ver de Brug verschijnt dit

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 Over de liefde die vriendschap heet 2 Een leeftijdsvriendelijke gemeente? 3 Gezonder door welzijnsmunt 5 Laat

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie