Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus AK Dordrecht Tel: (078) Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis

2 Onder redactie van: Hoofdredactie M.C.J.M. Kock C.A. van Iersel Redactie R. Manuhutu E.Y. de Kruyf-Haksteen Wetenschapscommissieleden Met dank aan alle medewerkers die de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

3 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Oplage: 750 Cover and lay-out: Artoos Communicatiegroep b.v. Printed by: Artoos Communicatiegroep b.v. ISBN:

4 4

5 Inhoud Voorwoord Samenstelling Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 per vakgroep: Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Gynaecologie Interne Geneeskunde Keel Neus Oorziekten Kindergeneeskunde Klinische chemie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie Longziekten Neurologie Nucleaire geneeskunde Orthopedie Pathologie Radiologie Spoedeisende Hulp Urologie Ziekenhuis psychiatrie Promoties Verantwoording wetenschappelijk jaaroverzicht Abstractboek Wetenschapsdag 2010: Externe spreker Mondelinge presentaties Wetenschapsdag 2010 Anesthesiologie Chirurgie Gynaecologie Interne geneeskunde Klinische Chemie Pathologie

6 Inhoud Posters Wetenschapsdag 2010 Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Geriatrie Gynaecologie Neurologie Interne geneeskunde Klinische Chemie Klinische Psychiatrie Pathologie Radiologie

7 Voorwoord Het laatste jaar was voor de wetenschapscommissie een jaar van veranderingen en nieuwe uitdagingen. Als eerste is het voorzitterschap van prof. T. Cleophas naar mij overgegaan. Prof. Cleophas heeft aan de wieg gestaan van de wetenschapscommissie waar hij zich uitermate sterk voor heeft ingezet, en dat nog steeds doet. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. De wetenschapscommissie is vervolgens de weg ingeslagen van verdere professionalisering en formalisering om het wetenschappelijk klimaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Er is een dagelijks bestuur ingesteld die wekelijks overleg heeft zodat met korte zetten nieuwe initiatieven werden ontplooid. Tevens heeft de wetenschapscommissie door de aanstelling van mw. C. van Iersel als beleidsadviseur nieuwe competenties binnengehaald. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is geassocieerd lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het ASz heeft de ambitie om de volwaardige STZ status te verwerven door te voldoen aan de toelatings- en hervisitatiecriteria in Het ASz levert niet alleen topklinsche zorg, maar huisvest ook velerlei (medische) opleidingen ondersteund door het Leerhuis. Binnen het ASz zijn diverse zelfstandige wetenschappelijke projecten actief en lopen er wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met andere medische zorginstellingen. Door het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen haar medewerkers opgeleid worden met hoge vakinhoudelijke kwaliteit en met wetenschappelijk beproeft fundament waardoor de medische zorg kan blijven verbeteren. De wetenschapscommissie heeft tot doel om arts-assistenten, co-assistenten, geneeskundige studenten, stafleden, verpleegkundigen en andere medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren om wetenschappelijk onderzoek in het ASz te verrichten en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. De wetenschapscommissie is hiervoor op 1 januari 2007 opgericht. Het Leerhuis biedt hierbij ondersteuning. De Wetenschapscommissie wordt ondersteund door het Leerhuis en heeft via het Leerhuis een lijn naar de Raad van Bestuur. Verder zoekt de wetenschapscommissie draagvlak en samenwerking via de Medisch Specialisten Opleidingscommissie. Hierdoor werkt de wetenschapscommissie aan een stimulerend onderzoeksklimaat in het ASz. Een van de mijlpalen van het afgelopen jaar die de wetenschapscommissie heeft kunnen neerzetten is het stipendium ondersteund door gelden vanuit het Leerhuis. Zonder investeringen van tijd en geld kan wetenschappelijk onderzoek natuurlijk nooit goed van de grond komen. Met het stipendium (wetenschapsfonds) van het ASz kan de wetenschapscommisie haar onderzoekers financieel ondersteunen. Dit zal een flinke impuls geven aan het wetenschappelijk onderzoek in het ASz. Op de eerste inschrijfronde van de tweede helft van 2010 hebben we 5 aan vragen voor een stipendium binnengekregen. Verder wordt sinds dit jaar het uitermate fraaie wetenschappelijk tijdschrift (het WASZ) uitgegeven, met voorlopig jaarlijks 2 nummers met een oplage van 500 exemplaren. Hiermee worden medewerkers en verwijzers van het ASz op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijk nieuws en activiteiten van het ASz. De wetenschapscommissie wil nog eens benadrukken dat in 2009 twee van haar AIOS en en in 2010 ook weer twee van haar AIOS en zijn gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit / Erasmus MC. Bijzonder is dat ASz staflid mw. G.S. Kooi als co-promotor optrad bij de promotie van de heer C. Gerestijn. 7

8 We hebben de volgende wetenschappelijke cursussen weten te continueren: wetenschappelijk onderzoek opzetten, steekproefgrootte berekenen, statische software (SPSS) gebruiken, valideren diagnostische tests. Deze zijn verder uitgebreid met de cursussen pubmed, poster maken en de cursus medical writing in english welke in november van start gaat. Bovendien blijft het wetenschappelijk spreekuur een belangrijk terugkerend succes om wetenschap zo goed mogelijk te ondersteunen. De wetenschapscommissie heeft in september het multidisciplinair onderwijs verzorgd. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op wat noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; van idee naar publicatie, de nieuwe wetenswaardigheden omtrent pubmed; over regelgeving; over de METC, over tips bij presenteren; en allerminst over de ervaringen in het veld over wetenschap bedrijven in het ASz. De jaarlijkse wetenschapsdag blijft als de barometer van het wetenschappelijk klimaat in het ASz een belangrijk moment. Het blijft spannend hoeveel wetenschappelijke resultaten de enthousiaste onderzoekers hebben kunnen publiceren en presenteren op nationale en internationale congressen en in nationale en internationale vakbladen. We zijn zeer vereert dat dr. N.H.M. Renders, arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis de wetenswaardigheden en actuele feiten over Q-koorts en de Q-koorts-poli op de wetenschapsdag presenteert. Dit jaar is de wetenschapsdag meer dan ooit het podium voor de ASz-onderzoekers, die grotendeels bestaat uit de arts-assistenten, om hun wetenschappelijke resultaten presenteren. Dat is niet alleen belangrijk voor nieuwe kennis en inzichten, maar ook voor de onderzoekers om zelf ervaring op te doen in presenteren en publiceren. Er wordt gestreden om de prijs van de beste publicatie van 2009, de prijs voor de beste mondelinge presentatie en de prijs voor de beste poster. Ondanks dat er veel is bereikt in de afgelopen periode heeft de Wetenschapscommissie nog genoeg ambities voor de toekomst. Lopende wetenschappelijke onderzoekslijnen worden geinventariseerd en gepubliceerd op de website, zodat geïnteresseerde jonge onderzoekers meteen kunnen aanhaken bij bestaande lijnen. Dit is een win-win situatie voor zowel de geïnteresseerde onderzoeker als voor de projectleider. Dit leidt tot betere facilitatie van het wetenschappelijk onderzoek en tot een toename van wetenschappelijke output. Door deze kennis kan de patiëntenzorg worden verbeterd. Bovendien is dit belangrijk voor de arts-assistent die zijn ambities kan presenteren en voor het ASz die door toename van kennis door wetenschap de zorg van patiënten kan optimaliseren. De wetenschapscommissie benadrukt en stimuleert de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Dit bevordert de multidisciplinaire ondersteuning maar zorgt ook voor extra kwaliteit van het onderzoek. Bovendien zal deze positieve werkhouding de inzet van medewerkers versterken wat weer kan leiden tot meer wetenschappelijke output. Ik wens u een interessante en succesvolle wetenschappelijke toekomst toe. Marc Kock Voorzitter wetenschapscommissie 8

9 Samenstelling Wetenschapscommissie 2010 Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog drs. C.A. van Iersel, beleidsadviseur Overige leden 2010 drs. A. Bischoff, KNO arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog dr. R.P.M. Ceulen, dermatoloog prof. dr. A.J.M. Cleophas, internist mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist (Bibliotheek) drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis dr. L.F.G. Krist, anesthesiolooog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, onderwijskundig adviseur Leerhuis drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. C.J. Sas, kinderarts drs. N. Swarte, gynaecoloog drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde dr. P.J. Westenend, patholoog drs. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog drs. D. Zemel, neuroloog Oud leden 2009: drs. M. Tax, klinisch chemicus i.o. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert, anesthesiolooog Hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift WASz 2009 drs. M. Tax, klinisch chemicus i.o. drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde dr. J. Prins, klinisch chemicus 9

10 10

11 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 per vakgroep 11

12 12

13 Anesthesiologie PubMed publicaties Bisoprolol and fluvastatin for the reduction of perioperative cardiac mortality and myocardial infarction in intermediate-risk patients undergoing noncardiovascular surgery: a randomized controlled trial (DECREASE-IV). Dunkelgrun M, Boersma E, Schouten O, Koopman-van Gemert AW, van Poorten F, Bax JJ, Thomson IR, Poldermans D; Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation. Applying Stress Echocardiography Study Group. Ann Surg Jun, 249(6): OBJECTIVE: This study evaluated the effectiveness and safety of beta-blockers and statins for the prevention of perioperative cardiovascular events in intermediate-risk patients undergoing noncardiovascular surgery. SUMMARY BACKGROUND DATA: Beta-blockers and statins reduce perioperative cardiac events in high-risk patients undergoing vascular surgery by restoring the myocardial oxygen supply/demand balance and/or stabilizing coronary plaques. However, their effects in intermediate-risk patients remained ill-defined. METHODS: In this randomized open-label 2 x 2 factorial design trial 1066 intermediate cardiac risk patients were assigned to bisoprolol, fluvastatin, combination treatment, or control therapy before surgery (median: 34 days). Intermediate risk was defined by an estimated risk of perioperative cardiac death and myocardial infarction (MI) of 1% to 6%, using clinical data and type of surgery. Starting dose of bisoprolol was 2.5 mg daily, titrated to a perioperative heart rate of 50 to 70 beats per minute. Fluvastatin was prescribed in a fixed dose of 80 mg. The primary end point was the composite of 30-day cardiac death and MI. This study is registered in the ISRCTN registry and has the ID number ISRCTN RESULTS: Patients randomized to bisoprolol (N = 533) had a lower incidence of perioperative cardiac death and nonfatal MI than those randomized to bisoprolol-control (2.1% vs. 6.0% events; hazard ratios: 0.34; 95% confidence intervals: ; P = 0.002). Patients randomized to fluvastatin experienced a lower incidence of the end point than those randomized to fluvastatin-control therapy (3.2% vs. 4.9% events; hazard ratios: 0.65; 95% confidence intervals: ), but statistical significance was not reached (P = 0.17). CONCLUSION: Bisoprolol was associated with a significant reduction of 30-day cardiac death and nonfatal MI, while fluvastatin showed a trend for improved outcome. Remifentanil-propofol analgo-sedation shortens duration of ventilation and length of ICU stay compared to a conventional regimen: a centre randomised, cross-over, open-label study in the Netherlands. Rozendaal FW, Spronk PE, Snellen FF, Schoen A, van Zanten AR, Foudraine NA, Mulder PG, Bakker J; UltiSAFE investigators. Collaborators: Polderman K, Fennema N, Jacobs CJ, Smid JC, Koopman-van Gemert A., van der Meer AD, Versluis DJ, de Jong M. Intensive Care Med Feb, 35(2): OBJECTIVE: Compare duration of mechanical ventilation (MV), weaning time, ICU-LOS (ICU-LOS), efficacy and safety of remifentanil-based regimen with conventional sedation and analgesia. DESIGN: Centre randomised, open-label, crossover, real-life study. SETTING: 15 Dutch hospitals. PATIENTS: Adult medical and post-surgical ICU patients with anticipated short-term (2-3 days) MV. INTERVENTIONS: Patient cohorts were randomised to remifentanil-based regimen (n = 96) with propofol as required, for a maximum of 10 days, or to conventional regimens (n = 109) of propofol, 13

14 Anesthesiologie midazolam or lorazepam combined with fentanyl or morphine. MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: Outcomes were weaning time, duration of MV, ICU-LOS, sedation- and analgesia levels, intensivist/icu nurse satisfaction, adverse events, mean arterial pressure, heart rate. Median duration of ventilation (MV) was 5.1 days with conventional treatment versus 3.9 days with remifentanil (NS). The remifentanilbased regimen reduced median weaning time by 18.9 h (P = ). Median ICU-LOS was 7.9 days versus 5.9 days, respectively (NS). However, the treatment effects on duration of MV and ICU stay were time-dependent: patients were almost twice as likely to be extubated (P = 0.018) and discharged from the ICU (P = 0.05) on day 1-3. Propofol doses were reduced by 20% (P = 0.05). Remifentanil also improved sedation-agitation scores (P < ) and intensivist/icu nurse satisfaction (P < ). All other outcomes were comparable. CONCLUSIONS: In patients with an expected short-term duration of MV, remifentanil significantly improves sedation and agitation levels and reduces weaning time. This contributes to a shorter duration of MV and ICU-LOS. Overige publicaties Sepsis and multi-organ failure in a patient infected with Pasteurella Multocida. Van Bruggen V, Gielen W, Ponssen H, Voss A, Keijman J. Neth J Crit Care. 2009, 13(3): Continuously improving patient safety by a Rapid Respons System. Van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerdt G, Taks M, Oskam E, So R. Neth J Crit Care. 2009, 13(6):324. Advies voor maatregelen ter voorkoming van hersenfunctiemonitoring. Koopman-van Gemert AWMM, Van den Nieuwenhuyzen MCO. De Anesthesioloog. 2009, 3:8-11. Voordrachten Continu verbeteren van de patiëntveiligheid via een Spoed Interventie Systeem. van Bruggen V, So R. Congres Expeditie patientveiligheid. Rotterdam, november Clinical Experience ToMaat study. Koopman-van Gemert AWMM. International Course Donor Train the Trainer. Nieuwegein, januari Beleid bij massaal bloedverlies in de (semi) acute fase. Koopman-van Gemert AWMM. NVB symposium. Ede, mei Bloedmanagement State of the art. Koopman-van Gemert AWMM. Symposium. St. Maartenskliniek, Nijmegen, mei

15 Anesthesiologie Management groot bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. Multidisciplinaire bespreking. Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, september Beleid bij massaal bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. NVIC symposium traumatologie en acute geneeskunde. Ede, september Spoedprocedures bij groot bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. Postgraduate symposium. Sint Augustinus ziekenhuis Antwerpen, oktober Autotransfusie. Koopman-van Gemert AWMM. NVML symposium. Woerden, december Posters Postoperatieve Pijn Management bij Open Liesbreuk Correcties. POPM trial. Koopman-van Gemert AWMM, Sarar M. Wetenschapsdag Albert Schweitzer ziekenhuis. Dordrecht, juni Hospital mortality analysis in a large teaching hospital suggests need for implementation of a rapid response system. So KL. NVIC dagen. Ede, februari The integrative Real Time Monitoring bundle: enhancing patient safety using a combination of an outcome monitoring tool and patient chart analysis on a hospital wide level. So KL. International Forum Quality & Safety in Health Care. Berlijn, maart Dutch National Initiative for implementation of rapid response systems: the Dutch approach. So KL. 5th International Symposium on Rapid Response Systems and Medical Emergency Teams. Kopenhagen, mei

16 Cardiologie PubMed publicaties Computed tomography unmasks a phantom tumour Baks T, Kock MCJM, Kofflard MJ. Int J Cardiol. 2009, Apr 18. [Epub ahead of print] We describe a patient with left sided congestive heart failure and a round-shaped mass on the chest X-ray. Using computed tomography, the mass is diagnosed as a phantom tumour consisting of loculated effusion in the interlobular fissure that vanishes after treatment for heart failure is initiated. A rare coronary anomaly detected by computed tomography angiography: the left circumflex artery originating from the descending thoracic aorta. Hoogstraate SR, Kofflard MJ, Nieman K, Kock MCJM. Eur J Cardiothorac Surg Jun, 35(6):1077. Geen abstract in PubMed. Diastolic abnormalties as the first feature of hypertrophic cardiomyopathy in Dutch Myosin-Binding Protein C founder mutations. Michels M, Soliman OI, Kofflard MJ, Hoedemaekers YM, Dooijes D, Majoor-Krakauer D, ten Cate FJ. JACC Cardiovasc Imaging Jan, 2(1): OBJECTIVES: To test the hypothesis that carriers of Dutch founder mutations in cardiac myosinbinding protein C (MYBPC3), without left ventricular hypertrophy (LVH) or electrocardiographic abnormalities, have diastolic dysfunction on tissue Doppler imaging (TDI), which can be used for the screening of family members in the hypertrophic cardiomyopathy (HCM) population. BACKGROUND: TDI is a more sensitive technique for the assessment of left ventricular contraction and relaxation abnormalities than is conventional echocardiography. METHODS: Echocardiographic studies including TDI were performed in genotyped hypertrophic cardiomyopathy patients (genotype-positive, G+/LVH+; n = 27), mutation carriers without LVH (G+/LVH-; n = 27), and healthy controls (n = 55). The identified mutations in MYBPC3 in the G+/LVH+ subjects were c.2864_2865delct (12 subjects), c.2373dupg (n = 8), and p. Arg943X (n = 7). In the G+/LVH- subjects, the following mutations were identified: c.2864_2865delct (n = 11), c.2373dupg (n = 8), and p. Arg943X (n = 8). RESULTS: Mean TDI-derived systolic and early and late diastolic mitral annular velocities were significantly lower in the G+/LVH+ subjects compared with the other groups. However, there was no difference between controls and G+/LVH- subjects. Mean TDI-derived late mitral annular diastolic velocities were significantly higher in the G+/LVH- subjects compared with controls and G+/LVH+ subjects. Using a cut-off value of mean +/- 2 SD, an abnormal late mitral annular diastolic velocity was found in 14 (51%) of G+/LVH- patients. There was no difference among the 3 different mutations. CONCLUSIONS: In contrast to earlier reports, mean mitral annular systolic velocity and early mitral annular diastolic velocity velocities were not reduced in G+/LVH- subjects, and TDI velocities were not sufficiently sensitive for determination of the affected status of an individual subject. Our findings, however, support the theory that diastolic dysfunction is a primary component of pre-clinical HCM. 16

17 Cardiologie Disease penetrance and risk stratification for sudden cardiac death in asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy mutation carriers. Michels M, Soliman OI, Phefferkorn J, Hoedemaekers YM, Kofflard MJ, Dooijes D, Majoor- Krakauer D, Ten Cate FJ. Eur Heart J Nov, 30(21): AIMS: To investigate the outcome of cardiac evaluation and the risk stratification for sudden cardiac death (SCD) in asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy (HCM) mutation carriers. METHODS AND RESULTS: Seventy-six HCM mutation carriers from 32 families identified by predictive DNA testing underwent cardiac evaluation including history, examination, electrocardiography, Doppler echocardiography, exercise testing, and 24 h Holter monitoring. The published diagnostic criteria for HCM in adult members of affected families were used to diagnose HCM. Thirty-three (43%) men and 43 (57%) women with a mean age of 42 years (range 16-79) were examined; in 31 (41%) HCM was diagnosed. Disease penetrance was age related and men were more often affected than women (P = 0.04). Myosin Binding Protein C (MYBPC3) mutation carriers were affected at higher age than Myosin Heavy Chain (MYH7) mutation carriers (P = 0.01). Risk factors for SCD were present in affected and unaffected carriers. CONCLUSION: Hypertrophic cardiomyopathy was diagnosed in 41% of carriers. Disease penetrance was age dependent, warranting repeated cardiologic evaluation. The MYBPC3 mutation carriers were affected at higher age than MYH7 mutation carriers. Risk factors for SCD were present in carriers with and without HCM. Follow-up studies are necessary to evaluate the effectiveness of risk stratification for SCD in this population. Voordrachten Minor Elevations in Troponin I Predict Mortality in Patients With Atrial Fibrillation. van den Bos EJ, Constantinescu AA, Domburg van RT, Kofflard MM. AHA Annual Meeting Washington, april Circulation. 2009, 120:S673. Left atrial stimulation (LAS) versus right atrial stimulation (RAS) for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) in sick sinus syndrome (SSS). Breuls N. Atrial stimulation from the coronary sinus in PAF (ACSIPAF). ECG cursus. Ierland, Usefulness of intra-aortic balloon pump counterpulsation in patients with cardiogenic shock from acute myocardial infarction. den Uil CA. European Society of Cardiology, Annual Congress. Barcelona, september Percutaneous left ventricular assist devices vs. intra-aortic balloon pump counterpulsation for treatment of cardiogenic shock: a meta-analysis of controlled trials. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Mechanical circulatory support devices improve tissue perfusion in patients with end-stage heart failure or cardiogenic shock. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober

18 Cardiologie Dose-dependent benefit of nitroglycerin on microcirculation of patients with severe heart failure. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Posters Left atrial stimulation (LAS) versus right atrial stimulation (RAS) for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) in sick sinus syndrome (SSS). Atrial stimulation from the coronary sinus in PAF (ACSIPAF). Breuls PNWM, Zock E, Schmidt H, Woerkens van LJ, Res J. In: EP-Europace 11(2). Berlijn, juni Impaired microcirculation is associated with lactate level in patients with cardiogenic shock. den Uil CA. International Symposium on Intensive Care. Brussel, maart Low-dose nitroglycerin improves microcirculation in hospitalized patients with acute heart failure. den Uil CA. European Society of Cardiology, Annual Congress. Barcelona, september Percutaneous left ventricular assist devices vs. intra-aortic balloon pump counterpulsation for treatment of cardiogenic shock: a meta-analysis of controlled trials. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Prognosis of patients undergoing cardiac surgery and treated with intra-aortic balloon pump counterpulsation prior to surgery: a long-term follow-up study. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Inverse correlation between nitroglycerin induced changes in central-peripheral termperature gradient and changes in sublingual perfused capillary density in patients with cardiogenic shock or end-stage chronic heart failure. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Do changes in noninvasive hemodynamic parameters in patients with heart failure and treated with cardiac resynchronization therapy correspond with changes in quality of life? Zock E, de Boer RP, de Boer TJM, Constantinescu AA, Breuls PNWM. Wetenschapsdag Albert Schweitzer ziekenhuis. Dordrecht, juni

19 Chirurgie PubMed publicaties Distensibility of Forearm Veins in Haemodialysis Patients on Duplex Ultrasound Testing Using Three Provocation Methods. Korten E, Spronk S, Hoedt MT, de Jong GM, Tutein Nolthenius RP. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009, 38(3): OBJECTIVE: It is well-known that vasodilatator function is affected in patients with renal failure. We hypothesized impaired venous forearm distensibility in haemodialysis patients. The purpose of this study was to investigate which provocation method generated maximal venous distensibility in the forearm of haemodialysis patients compared to healthy volunteers by using duplex ultrasound. DESIGN: The study group consisted of haemodialysis patients (n=30) and healthy volunteers (n=30). In each participant ultrasound measurements of the venous diameter were performed by using 3 different provocation methods. METHODS: The applied provocation methods were: 1) hydrostatic pressure, 2) venous congestion and 3) hydrostatic pressure and warmth. Significance of differences in mean diameter changes within the groups was assessed with the paired t-test. Significance of differences in mean diameter changes between the groups was compared by using multivariate regression analysis. RESULTS: In haemodialysis patients, the increase in mean diameter after the different methods was: 29% after methods 2 versus 1, 23% after methods 3 versus 2 and 59% after methods 3 versus 1. In healthy volunteers, the mean diameter increase was: 27% after methods 2 versus 1, 29% after methods 3 versus 2 and 64% after methods 3 versus 1. The greatest increase in the mean internal venous diameter among the haemodialysis patients and the healthy volunteers was after the provocation method which combined hydrostatic pressure with warmth (mean difference: 1mm, 95% CI:.57, 1.36; P<.001 and mean difference: 1.4mm, 95% CI:.88, 1.78; P<.001, respectively). After adjustment for the baseline variables, both groups demonstrated a non-significant mean diameter difference for each of the provocation methods. CONCLUSION: Hydrostatic pressure combined with warmth generates the greatest venous distensibility in the lower arm in haemodialysis patients in a sitting position and is not significantly different compared to healthy volunteers. Without the superior provocation method, venous diameters of haemodialysis patients can be assessed as false-negatives yielding that a primary radio cephalic arteriovenous fistula (RCAVF) at wrist level (the first choice) in these patients will be withheld. Cryoplasty for occlusive disease of the femoropopliteal arteries: 1-year follow-up. Korteweg MA, van Gils M, Hoedt MT, van der Valk PH, Tutein Noltenius RP, Avontuur JA, Bronswijk-Monster KF, Elgersma OE. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009, 32(2): Atherosclerosis of femoropopliteal arteries is an important cause of morbidity and mortality. Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) has only limited success in treating these arteries, mainly because of the high rate of recurrent stenosis. Cryoplasty has been proposed as a technique which might improve treatment outcome. This study reports our single-center experience with cryoplasty. Thirty-two claudicants, 33 arteries, in whom conservative therapy failed, were consecutively included. Duplex ultrasound (US), angiography, and ankle-brachial index (ABI) measurement were performed before the procedure; ABI and duplex US, 2 weeks and 3, 6, and 12 months after the procedure. Patients symptoms were categorized according to the Rutherford classification. Lesions were classified as TASC A, B, or C according to angiographic appearance. Differences in ABI before and after the procedure were defined as significant at 19

20 Chirurgie p < 0.05 by paired t-test. Patency was evaluated using duplex US by determining the peak systolic velocity ratio. Sixteen TASC A lesions, 13 TASC B lesions, and 4 TASC C lesions were included. ABI improved significantly for TASC A lesions 2 weeks and 3 months postprocedure. Patency after 2 weeks, 6 months, and 12 months was 93%, 67%, and 64% for TASC A lesions, 83%, 31%, and 31% for TASC B lesions, and 100%, 50%, and 33% for TASC C lesions, respectively. In conclusion, cryoplasty has good immediate success rates and patency rates similar to the results of conventional PTA in the literature. Suppose a mammary carcinoma is absent from the surgical specimen. Kuipers IM, Oostenbroek RJ, Storm RK, Menke-Pluymers MB, Westenend PJ, Plaisier PW. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009, 153:A3. In three women aged 53, 51, and 42 respectively, who were treated by breast-conserving surgery for mammary carcinoma, the cancer was not found in the surgical specimen. For both patient and treating physician it is rather worrying when there is no good explanation for the fact that a histologically proven breast cancer cannot be detected in the surgical specimen without neoadjuvant therapy having been given. It is important to revise the needle biopsies, to exclude mix up of patient materials, to totally include the resected specimen in the pathological examination and to perform addition imaging of the remaining breast, preferably with MRI. An explanation may be that biopsy has removed such an amount of tumour tissue that the remains are not found. If no flaws are apparent, adjuvant radiotherapy and further adjuvant therapy on indication suffices. Een man met buikpijn, braken en obstipatie. Langeveld ARJ, Dinkelaar W. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009, 153:B83 Geen abstract in PubMed. Complications and failure of uterine artery embolisation for intractable postpartum haemorrhage. Maassen MS, Lambers MD, Tutein Nolthenius RP, van der Valk PH, Elgersma OE. BJOG. 2009, 116(1): OBJECTIVE: Primary postpartum haemorrhage (PPH) is a major cause of maternal morbidity and mortality around the world. Most patients can be managed conservatively, but patients with intractable bleeding require more aggressive treatment. In these cases uterine artery embolisation (UAE) has proven to be a useful tool to control PPH. The reported success rate of UAE is over 90% with only minor complications. In this case series we studied the effectiveness and complications of UAE. DESIGN: Retrospective analysis of a case series. SETTING: Case series in a large peripheral hospital in the Netherlands. SAMPLE: Eleven patients who were treated with UAE for intractable PPH from November 2004 to February METHODS: In this paper we review the results of all patients treated with UAE for intractable PPH in our hospital and focus on the two cases with adverse outcomes. MAIN OUTCOME MEASURES: Effectiveness, causes of failure of UAE, complications. RESULTS: Nine out of eleven patients were treated successfully with UAE. One patient needed an emergency hysterectomy for intractable bleeding. In the aftermath she developed a vesicovaginal fistula (VVF). Another patient suffered a major thrombo-embolic event of the right leg, for which she underwent embolectomies and despite fasciotomy a necrotectomy. 20

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Broek, Colette van den Title: Optimisation of colorectal cancer treatment Issue

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie Wetenschap special volume 23, september 20114 Selectie van abstracts C. Boer, S.A. Loer Abstracts Wetenschapsdag 2011 Dr. M. Klimek, hoofdredacteur

Nadere informatie

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD P 1 3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD K.S.A.E. Liem, F.J.M. Heijmans, M. Bijkerk, J.M.V.G. Backus Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Introductie Sinds juni

Nadere informatie

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam 60 VRA-Lustrumcongres Pearls & Diamonds 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam Algemene informatie Hoofdsponsoren Het VRA Lustrumcongres 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door: Algemene sponsoren Otto Bock

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Protocol ID: NL51026.018.14 I CARE STUDY. Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands

Protocol ID: NL51026.018.14 I CARE STUDY. Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands I CARE STUDY Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands - Personalised care to Enhance quality of life - PROTOCOL TITLE I CARE STUDY Improving Care After colon cancer treatment in the

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen This full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. [http://hdl.handle.net/2066/83266]

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p.

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p. Jaarverslag 2012 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER D e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van

Nadere informatie

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte 33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte Renografie bij baby s met een

Nadere informatie

35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 GENEESKUNDE. F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom. BelNuc abstracts. F-labeling van biomoleculen

35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 GENEESKUNDE. F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom. BelNuc abstracts. F-labeling van biomoleculen 35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE 18 F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom BelNuc abstracts 18 F-labeling van biomoleculen INHOUD

Nadere informatie

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS...

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 TABLE OF CONTENTS Scientific summary 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... 6 4 PHARMACO-ECONOMIC GUIDELINES... 7 4.1 GUIDELINE 1: LITERATURE

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

Kennissynthese online preventie

Kennissynthese online preventie Kennissynthese online preventie Rik Crutzen Leonie Kohl Nanne K. de Vries Universiteit Maastricht Deze kennissynthese is gefinancierd door ZonMw. UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M Druk: Datawyse / Universitaire

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105785

Nadere informatie

Acquired aplastic anemia: a best available treatment guideline for Dutch Childhood Oncology Group centers

Acquired aplastic anemia: a best available treatment guideline for Dutch Childhood Oncology Group centers Acquired aplastic anemia: a best available treatment guideline for Dutch Childhood Oncology Group centers This study is developed in close collaboration with the EWOG-AA Group, and the EWOG-SAA 2009 protocol

Nadere informatie

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Evidencetabel 24x7 intensivist Auteur Jaar Journal Design Periode Patienten IC afdelingen Aantal ZHen Land(en) Uitkomst maat Opmerkingen Wallace, Kahn 2012

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA Masterproef

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Risk assessment and treatability

Risk assessment and treatability 'l. POF_ ivj A (1, Risk assessment and treatability Een eerste geannoteerde verkenning van de literatuur vanaf 1990 Samengesteld door C.J. van Netburg maart 1998 justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en

Nadere informatie

Universiteit Leiden Opleiding Informatica

Universiteit Leiden Opleiding Informatica May 2014 Universiteit Leiden Opleiding Informatica Automated Multi-Label Classification of the Dutch Speeches from the Throne Wouter Eekhout MASTER S THESIS Leiden Institute of Advanced Computer Science

Nadere informatie

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg DSCA DSCA dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg 1 rapportages 2011 3 rapportages 2011 rapportages 2011 transparantie,

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

Siebe Swart. The practice of palliative sedation in the Netherlands after the launch of the national guideline

Siebe Swart. The practice of palliative sedation in the Netherlands after the launch of the national guideline Siebe Swart The practice of palliative sedation in the Netherlands after the launch of the national guideline Siebe Swart The practice of palliative sedation in the Netherlands after the launch of the

Nadere informatie

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program In collaboration with non-profit organization Humanitas Date: July 11 th, 2011 Course: Empirical Research in Organization Studies Supervisor

Nadere informatie

Care needs in dementia and digital interactive information provisioning

Care needs in dementia and digital interactive information provisioning Care needs in dementia and digital interactive information provisioning Care needs in dementia and digital interactive information provisioning This thesis was prepared within the Academic Department

Nadere informatie

Posterabstracts. 1. Evaluation of lipoprotein integrity in commercial and home-made NCCLS C37-P like calibrators

Posterabstracts. 1. Evaluation of lipoprotein integrity in commercial and home-made NCCLS C37-P like calibrators Ned Tijdschr Klin Chem 2001; 26: 65-111 Lipiden Posterabstracts Samenvattingen van de posterpresentaties tijdens het 54 e Congres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie op 11 en 12 april 2001

Nadere informatie