Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus AK Dordrecht Tel: (078) Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis

2 Onder redactie van: Hoofdredactie M.C.J.M. Kock C.A. van Iersel Redactie R. Manuhutu E.Y. de Kruyf-Haksteen Wetenschapscommissieleden Met dank aan alle medewerkers die de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

3 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Oplage: 750 Cover and lay-out: Artoos Communicatiegroep b.v. Printed by: Artoos Communicatiegroep b.v. ISBN:

4 4

5 Inhoud Voorwoord Samenstelling Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 per vakgroep: Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Gynaecologie Interne Geneeskunde Keel Neus Oorziekten Kindergeneeskunde Klinische chemie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie Longziekten Neurologie Nucleaire geneeskunde Orthopedie Pathologie Radiologie Spoedeisende Hulp Urologie Ziekenhuis psychiatrie Promoties Verantwoording wetenschappelijk jaaroverzicht Abstractboek Wetenschapsdag 2010: Externe spreker Mondelinge presentaties Wetenschapsdag 2010 Anesthesiologie Chirurgie Gynaecologie Interne geneeskunde Klinische Chemie Pathologie

6 Inhoud Posters Wetenschapsdag 2010 Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Geriatrie Gynaecologie Neurologie Interne geneeskunde Klinische Chemie Klinische Psychiatrie Pathologie Radiologie

7 Voorwoord Het laatste jaar was voor de wetenschapscommissie een jaar van veranderingen en nieuwe uitdagingen. Als eerste is het voorzitterschap van prof. T. Cleophas naar mij overgegaan. Prof. Cleophas heeft aan de wieg gestaan van de wetenschapscommissie waar hij zich uitermate sterk voor heeft ingezet, en dat nog steeds doet. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. De wetenschapscommissie is vervolgens de weg ingeslagen van verdere professionalisering en formalisering om het wetenschappelijk klimaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Er is een dagelijks bestuur ingesteld die wekelijks overleg heeft zodat met korte zetten nieuwe initiatieven werden ontplooid. Tevens heeft de wetenschapscommissie door de aanstelling van mw. C. van Iersel als beleidsadviseur nieuwe competenties binnengehaald. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is geassocieerd lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het ASz heeft de ambitie om de volwaardige STZ status te verwerven door te voldoen aan de toelatings- en hervisitatiecriteria in Het ASz levert niet alleen topklinsche zorg, maar huisvest ook velerlei (medische) opleidingen ondersteund door het Leerhuis. Binnen het ASz zijn diverse zelfstandige wetenschappelijke projecten actief en lopen er wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met andere medische zorginstellingen. Door het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen haar medewerkers opgeleid worden met hoge vakinhoudelijke kwaliteit en met wetenschappelijk beproeft fundament waardoor de medische zorg kan blijven verbeteren. De wetenschapscommissie heeft tot doel om arts-assistenten, co-assistenten, geneeskundige studenten, stafleden, verpleegkundigen en andere medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren om wetenschappelijk onderzoek in het ASz te verrichten en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. De wetenschapscommissie is hiervoor op 1 januari 2007 opgericht. Het Leerhuis biedt hierbij ondersteuning. De Wetenschapscommissie wordt ondersteund door het Leerhuis en heeft via het Leerhuis een lijn naar de Raad van Bestuur. Verder zoekt de wetenschapscommissie draagvlak en samenwerking via de Medisch Specialisten Opleidingscommissie. Hierdoor werkt de wetenschapscommissie aan een stimulerend onderzoeksklimaat in het ASz. Een van de mijlpalen van het afgelopen jaar die de wetenschapscommissie heeft kunnen neerzetten is het stipendium ondersteund door gelden vanuit het Leerhuis. Zonder investeringen van tijd en geld kan wetenschappelijk onderzoek natuurlijk nooit goed van de grond komen. Met het stipendium (wetenschapsfonds) van het ASz kan de wetenschapscommisie haar onderzoekers financieel ondersteunen. Dit zal een flinke impuls geven aan het wetenschappelijk onderzoek in het ASz. Op de eerste inschrijfronde van de tweede helft van 2010 hebben we 5 aan vragen voor een stipendium binnengekregen. Verder wordt sinds dit jaar het uitermate fraaie wetenschappelijk tijdschrift (het WASZ) uitgegeven, met voorlopig jaarlijks 2 nummers met een oplage van 500 exemplaren. Hiermee worden medewerkers en verwijzers van het ASz op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijk nieuws en activiteiten van het ASz. De wetenschapscommissie wil nog eens benadrukken dat in 2009 twee van haar AIOS en en in 2010 ook weer twee van haar AIOS en zijn gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit / Erasmus MC. Bijzonder is dat ASz staflid mw. G.S. Kooi als co-promotor optrad bij de promotie van de heer C. Gerestijn. 7

8 We hebben de volgende wetenschappelijke cursussen weten te continueren: wetenschappelijk onderzoek opzetten, steekproefgrootte berekenen, statische software (SPSS) gebruiken, valideren diagnostische tests. Deze zijn verder uitgebreid met de cursussen pubmed, poster maken en de cursus medical writing in english welke in november van start gaat. Bovendien blijft het wetenschappelijk spreekuur een belangrijk terugkerend succes om wetenschap zo goed mogelijk te ondersteunen. De wetenschapscommissie heeft in september het multidisciplinair onderwijs verzorgd. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op wat noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; van idee naar publicatie, de nieuwe wetenswaardigheden omtrent pubmed; over regelgeving; over de METC, over tips bij presenteren; en allerminst over de ervaringen in het veld over wetenschap bedrijven in het ASz. De jaarlijkse wetenschapsdag blijft als de barometer van het wetenschappelijk klimaat in het ASz een belangrijk moment. Het blijft spannend hoeveel wetenschappelijke resultaten de enthousiaste onderzoekers hebben kunnen publiceren en presenteren op nationale en internationale congressen en in nationale en internationale vakbladen. We zijn zeer vereert dat dr. N.H.M. Renders, arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis de wetenswaardigheden en actuele feiten over Q-koorts en de Q-koorts-poli op de wetenschapsdag presenteert. Dit jaar is de wetenschapsdag meer dan ooit het podium voor de ASz-onderzoekers, die grotendeels bestaat uit de arts-assistenten, om hun wetenschappelijke resultaten presenteren. Dat is niet alleen belangrijk voor nieuwe kennis en inzichten, maar ook voor de onderzoekers om zelf ervaring op te doen in presenteren en publiceren. Er wordt gestreden om de prijs van de beste publicatie van 2009, de prijs voor de beste mondelinge presentatie en de prijs voor de beste poster. Ondanks dat er veel is bereikt in de afgelopen periode heeft de Wetenschapscommissie nog genoeg ambities voor de toekomst. Lopende wetenschappelijke onderzoekslijnen worden geinventariseerd en gepubliceerd op de website, zodat geïnteresseerde jonge onderzoekers meteen kunnen aanhaken bij bestaande lijnen. Dit is een win-win situatie voor zowel de geïnteresseerde onderzoeker als voor de projectleider. Dit leidt tot betere facilitatie van het wetenschappelijk onderzoek en tot een toename van wetenschappelijke output. Door deze kennis kan de patiëntenzorg worden verbeterd. Bovendien is dit belangrijk voor de arts-assistent die zijn ambities kan presenteren en voor het ASz die door toename van kennis door wetenschap de zorg van patiënten kan optimaliseren. De wetenschapscommissie benadrukt en stimuleert de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Dit bevordert de multidisciplinaire ondersteuning maar zorgt ook voor extra kwaliteit van het onderzoek. Bovendien zal deze positieve werkhouding de inzet van medewerkers versterken wat weer kan leiden tot meer wetenschappelijke output. Ik wens u een interessante en succesvolle wetenschappelijke toekomst toe. Marc Kock Voorzitter wetenschapscommissie 8

9 Samenstelling Wetenschapscommissie 2010 Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog drs. C.A. van Iersel, beleidsadviseur Overige leden 2010 drs. A. Bischoff, KNO arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog dr. R.P.M. Ceulen, dermatoloog prof. dr. A.J.M. Cleophas, internist mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist (Bibliotheek) drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis dr. L.F.G. Krist, anesthesiolooog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, onderwijskundig adviseur Leerhuis drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. C.J. Sas, kinderarts drs. N. Swarte, gynaecoloog drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde dr. P.J. Westenend, patholoog drs. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog drs. D. Zemel, neuroloog Oud leden 2009: drs. M. Tax, klinisch chemicus i.o. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert, anesthesiolooog Hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift WASz 2009 drs. M. Tax, klinisch chemicus i.o. drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde dr. J. Prins, klinisch chemicus 9

10 10

11 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 per vakgroep 11

12 12

13 Anesthesiologie PubMed publicaties Bisoprolol and fluvastatin for the reduction of perioperative cardiac mortality and myocardial infarction in intermediate-risk patients undergoing noncardiovascular surgery: a randomized controlled trial (DECREASE-IV). Dunkelgrun M, Boersma E, Schouten O, Koopman-van Gemert AW, van Poorten F, Bax JJ, Thomson IR, Poldermans D; Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation. Applying Stress Echocardiography Study Group. Ann Surg Jun, 249(6): OBJECTIVE: This study evaluated the effectiveness and safety of beta-blockers and statins for the prevention of perioperative cardiovascular events in intermediate-risk patients undergoing noncardiovascular surgery. SUMMARY BACKGROUND DATA: Beta-blockers and statins reduce perioperative cardiac events in high-risk patients undergoing vascular surgery by restoring the myocardial oxygen supply/demand balance and/or stabilizing coronary plaques. However, their effects in intermediate-risk patients remained ill-defined. METHODS: In this randomized open-label 2 x 2 factorial design trial 1066 intermediate cardiac risk patients were assigned to bisoprolol, fluvastatin, combination treatment, or control therapy before surgery (median: 34 days). Intermediate risk was defined by an estimated risk of perioperative cardiac death and myocardial infarction (MI) of 1% to 6%, using clinical data and type of surgery. Starting dose of bisoprolol was 2.5 mg daily, titrated to a perioperative heart rate of 50 to 70 beats per minute. Fluvastatin was prescribed in a fixed dose of 80 mg. The primary end point was the composite of 30-day cardiac death and MI. This study is registered in the ISRCTN registry and has the ID number ISRCTN RESULTS: Patients randomized to bisoprolol (N = 533) had a lower incidence of perioperative cardiac death and nonfatal MI than those randomized to bisoprolol-control (2.1% vs. 6.0% events; hazard ratios: 0.34; 95% confidence intervals: ; P = 0.002). Patients randomized to fluvastatin experienced a lower incidence of the end point than those randomized to fluvastatin-control therapy (3.2% vs. 4.9% events; hazard ratios: 0.65; 95% confidence intervals: ), but statistical significance was not reached (P = 0.17). CONCLUSION: Bisoprolol was associated with a significant reduction of 30-day cardiac death and nonfatal MI, while fluvastatin showed a trend for improved outcome. Remifentanil-propofol analgo-sedation shortens duration of ventilation and length of ICU stay compared to a conventional regimen: a centre randomised, cross-over, open-label study in the Netherlands. Rozendaal FW, Spronk PE, Snellen FF, Schoen A, van Zanten AR, Foudraine NA, Mulder PG, Bakker J; UltiSAFE investigators. Collaborators: Polderman K, Fennema N, Jacobs CJ, Smid JC, Koopman-van Gemert A., van der Meer AD, Versluis DJ, de Jong M. Intensive Care Med Feb, 35(2): OBJECTIVE: Compare duration of mechanical ventilation (MV), weaning time, ICU-LOS (ICU-LOS), efficacy and safety of remifentanil-based regimen with conventional sedation and analgesia. DESIGN: Centre randomised, open-label, crossover, real-life study. SETTING: 15 Dutch hospitals. PATIENTS: Adult medical and post-surgical ICU patients with anticipated short-term (2-3 days) MV. INTERVENTIONS: Patient cohorts were randomised to remifentanil-based regimen (n = 96) with propofol as required, for a maximum of 10 days, or to conventional regimens (n = 109) of propofol, 13

14 Anesthesiologie midazolam or lorazepam combined with fentanyl or morphine. MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: Outcomes were weaning time, duration of MV, ICU-LOS, sedation- and analgesia levels, intensivist/icu nurse satisfaction, adverse events, mean arterial pressure, heart rate. Median duration of ventilation (MV) was 5.1 days with conventional treatment versus 3.9 days with remifentanil (NS). The remifentanilbased regimen reduced median weaning time by 18.9 h (P = ). Median ICU-LOS was 7.9 days versus 5.9 days, respectively (NS). However, the treatment effects on duration of MV and ICU stay were time-dependent: patients were almost twice as likely to be extubated (P = 0.018) and discharged from the ICU (P = 0.05) on day 1-3. Propofol doses were reduced by 20% (P = 0.05). Remifentanil also improved sedation-agitation scores (P < ) and intensivist/icu nurse satisfaction (P < ). All other outcomes were comparable. CONCLUSIONS: In patients with an expected short-term duration of MV, remifentanil significantly improves sedation and agitation levels and reduces weaning time. This contributes to a shorter duration of MV and ICU-LOS. Overige publicaties Sepsis and multi-organ failure in a patient infected with Pasteurella Multocida. Van Bruggen V, Gielen W, Ponssen H, Voss A, Keijman J. Neth J Crit Care. 2009, 13(3): Continuously improving patient safety by a Rapid Respons System. Van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerdt G, Taks M, Oskam E, So R. Neth J Crit Care. 2009, 13(6):324. Advies voor maatregelen ter voorkoming van hersenfunctiemonitoring. Koopman-van Gemert AWMM, Van den Nieuwenhuyzen MCO. De Anesthesioloog. 2009, 3:8-11. Voordrachten Continu verbeteren van de patiëntveiligheid via een Spoed Interventie Systeem. van Bruggen V, So R. Congres Expeditie patientveiligheid. Rotterdam, november Clinical Experience ToMaat study. Koopman-van Gemert AWMM. International Course Donor Train the Trainer. Nieuwegein, januari Beleid bij massaal bloedverlies in de (semi) acute fase. Koopman-van Gemert AWMM. NVB symposium. Ede, mei Bloedmanagement State of the art. Koopman-van Gemert AWMM. Symposium. St. Maartenskliniek, Nijmegen, mei

15 Anesthesiologie Management groot bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. Multidisciplinaire bespreking. Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, september Beleid bij massaal bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. NVIC symposium traumatologie en acute geneeskunde. Ede, september Spoedprocedures bij groot bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM. Postgraduate symposium. Sint Augustinus ziekenhuis Antwerpen, oktober Autotransfusie. Koopman-van Gemert AWMM. NVML symposium. Woerden, december Posters Postoperatieve Pijn Management bij Open Liesbreuk Correcties. POPM trial. Koopman-van Gemert AWMM, Sarar M. Wetenschapsdag Albert Schweitzer ziekenhuis. Dordrecht, juni Hospital mortality analysis in a large teaching hospital suggests need for implementation of a rapid response system. So KL. NVIC dagen. Ede, februari The integrative Real Time Monitoring bundle: enhancing patient safety using a combination of an outcome monitoring tool and patient chart analysis on a hospital wide level. So KL. International Forum Quality & Safety in Health Care. Berlijn, maart Dutch National Initiative for implementation of rapid response systems: the Dutch approach. So KL. 5th International Symposium on Rapid Response Systems and Medical Emergency Teams. Kopenhagen, mei

16 Cardiologie PubMed publicaties Computed tomography unmasks a phantom tumour Baks T, Kock MCJM, Kofflard MJ. Int J Cardiol. 2009, Apr 18. [Epub ahead of print] We describe a patient with left sided congestive heart failure and a round-shaped mass on the chest X-ray. Using computed tomography, the mass is diagnosed as a phantom tumour consisting of loculated effusion in the interlobular fissure that vanishes after treatment for heart failure is initiated. A rare coronary anomaly detected by computed tomography angiography: the left circumflex artery originating from the descending thoracic aorta. Hoogstraate SR, Kofflard MJ, Nieman K, Kock MCJM. Eur J Cardiothorac Surg Jun, 35(6):1077. Geen abstract in PubMed. Diastolic abnormalties as the first feature of hypertrophic cardiomyopathy in Dutch Myosin-Binding Protein C founder mutations. Michels M, Soliman OI, Kofflard MJ, Hoedemaekers YM, Dooijes D, Majoor-Krakauer D, ten Cate FJ. JACC Cardiovasc Imaging Jan, 2(1): OBJECTIVES: To test the hypothesis that carriers of Dutch founder mutations in cardiac myosinbinding protein C (MYBPC3), without left ventricular hypertrophy (LVH) or electrocardiographic abnormalities, have diastolic dysfunction on tissue Doppler imaging (TDI), which can be used for the screening of family members in the hypertrophic cardiomyopathy (HCM) population. BACKGROUND: TDI is a more sensitive technique for the assessment of left ventricular contraction and relaxation abnormalities than is conventional echocardiography. METHODS: Echocardiographic studies including TDI were performed in genotyped hypertrophic cardiomyopathy patients (genotype-positive, G+/LVH+; n = 27), mutation carriers without LVH (G+/LVH-; n = 27), and healthy controls (n = 55). The identified mutations in MYBPC3 in the G+/LVH+ subjects were c.2864_2865delct (12 subjects), c.2373dupg (n = 8), and p. Arg943X (n = 7). In the G+/LVH- subjects, the following mutations were identified: c.2864_2865delct (n = 11), c.2373dupg (n = 8), and p. Arg943X (n = 8). RESULTS: Mean TDI-derived systolic and early and late diastolic mitral annular velocities were significantly lower in the G+/LVH+ subjects compared with the other groups. However, there was no difference between controls and G+/LVH- subjects. Mean TDI-derived late mitral annular diastolic velocities were significantly higher in the G+/LVH- subjects compared with controls and G+/LVH+ subjects. Using a cut-off value of mean +/- 2 SD, an abnormal late mitral annular diastolic velocity was found in 14 (51%) of G+/LVH- patients. There was no difference among the 3 different mutations. CONCLUSIONS: In contrast to earlier reports, mean mitral annular systolic velocity and early mitral annular diastolic velocity velocities were not reduced in G+/LVH- subjects, and TDI velocities were not sufficiently sensitive for determination of the affected status of an individual subject. Our findings, however, support the theory that diastolic dysfunction is a primary component of pre-clinical HCM. 16

17 Cardiologie Disease penetrance and risk stratification for sudden cardiac death in asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy mutation carriers. Michels M, Soliman OI, Phefferkorn J, Hoedemaekers YM, Kofflard MJ, Dooijes D, Majoor- Krakauer D, Ten Cate FJ. Eur Heart J Nov, 30(21): AIMS: To investigate the outcome of cardiac evaluation and the risk stratification for sudden cardiac death (SCD) in asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy (HCM) mutation carriers. METHODS AND RESULTS: Seventy-six HCM mutation carriers from 32 families identified by predictive DNA testing underwent cardiac evaluation including history, examination, electrocardiography, Doppler echocardiography, exercise testing, and 24 h Holter monitoring. The published diagnostic criteria for HCM in adult members of affected families were used to diagnose HCM. Thirty-three (43%) men and 43 (57%) women with a mean age of 42 years (range 16-79) were examined; in 31 (41%) HCM was diagnosed. Disease penetrance was age related and men were more often affected than women (P = 0.04). Myosin Binding Protein C (MYBPC3) mutation carriers were affected at higher age than Myosin Heavy Chain (MYH7) mutation carriers (P = 0.01). Risk factors for SCD were present in affected and unaffected carriers. CONCLUSION: Hypertrophic cardiomyopathy was diagnosed in 41% of carriers. Disease penetrance was age dependent, warranting repeated cardiologic evaluation. The MYBPC3 mutation carriers were affected at higher age than MYH7 mutation carriers. Risk factors for SCD were present in carriers with and without HCM. Follow-up studies are necessary to evaluate the effectiveness of risk stratification for SCD in this population. Voordrachten Minor Elevations in Troponin I Predict Mortality in Patients With Atrial Fibrillation. van den Bos EJ, Constantinescu AA, Domburg van RT, Kofflard MM. AHA Annual Meeting Washington, april Circulation. 2009, 120:S673. Left atrial stimulation (LAS) versus right atrial stimulation (RAS) for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) in sick sinus syndrome (SSS). Breuls N. Atrial stimulation from the coronary sinus in PAF (ACSIPAF). ECG cursus. Ierland, Usefulness of intra-aortic balloon pump counterpulsation in patients with cardiogenic shock from acute myocardial infarction. den Uil CA. European Society of Cardiology, Annual Congress. Barcelona, september Percutaneous left ventricular assist devices vs. intra-aortic balloon pump counterpulsation for treatment of cardiogenic shock: a meta-analysis of controlled trials. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Mechanical circulatory support devices improve tissue perfusion in patients with end-stage heart failure or cardiogenic shock. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober

18 Cardiologie Dose-dependent benefit of nitroglycerin on microcirculation of patients with severe heart failure. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Posters Left atrial stimulation (LAS) versus right atrial stimulation (RAS) for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) in sick sinus syndrome (SSS). Atrial stimulation from the coronary sinus in PAF (ACSIPAF). Breuls PNWM, Zock E, Schmidt H, Woerkens van LJ, Res J. In: EP-Europace 11(2). Berlijn, juni Impaired microcirculation is associated with lactate level in patients with cardiogenic shock. den Uil CA. International Symposium on Intensive Care. Brussel, maart Low-dose nitroglycerin improves microcirculation in hospitalized patients with acute heart failure. den Uil CA. European Society of Cardiology, Annual Congress. Barcelona, september Percutaneous left ventricular assist devices vs. intra-aortic balloon pump counterpulsation for treatment of cardiogenic shock: a meta-analysis of controlled trials. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Prognosis of patients undergoing cardiac surgery and treated with intra-aortic balloon pump counterpulsation prior to surgery: a long-term follow-up study. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Inverse correlation between nitroglycerin induced changes in central-peripheral termperature gradient and changes in sublingual perfused capillary density in patients with cardiogenic shock or end-stage chronic heart failure. den Uil CA. European Society of Intensive Care Medicine, Annual Congress. Wenen, oktober Do changes in noninvasive hemodynamic parameters in patients with heart failure and treated with cardiac resynchronization therapy correspond with changes in quality of life? Zock E, de Boer RP, de Boer TJM, Constantinescu AA, Breuls PNWM. Wetenschapsdag Albert Schweitzer ziekenhuis. Dordrecht, juni

19 Chirurgie PubMed publicaties Distensibility of Forearm Veins in Haemodialysis Patients on Duplex Ultrasound Testing Using Three Provocation Methods. Korten E, Spronk S, Hoedt MT, de Jong GM, Tutein Nolthenius RP. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009, 38(3): OBJECTIVE: It is well-known that vasodilatator function is affected in patients with renal failure. We hypothesized impaired venous forearm distensibility in haemodialysis patients. The purpose of this study was to investigate which provocation method generated maximal venous distensibility in the forearm of haemodialysis patients compared to healthy volunteers by using duplex ultrasound. DESIGN: The study group consisted of haemodialysis patients (n=30) and healthy volunteers (n=30). In each participant ultrasound measurements of the venous diameter were performed by using 3 different provocation methods. METHODS: The applied provocation methods were: 1) hydrostatic pressure, 2) venous congestion and 3) hydrostatic pressure and warmth. Significance of differences in mean diameter changes within the groups was assessed with the paired t-test. Significance of differences in mean diameter changes between the groups was compared by using multivariate regression analysis. RESULTS: In haemodialysis patients, the increase in mean diameter after the different methods was: 29% after methods 2 versus 1, 23% after methods 3 versus 2 and 59% after methods 3 versus 1. In healthy volunteers, the mean diameter increase was: 27% after methods 2 versus 1, 29% after methods 3 versus 2 and 64% after methods 3 versus 1. The greatest increase in the mean internal venous diameter among the haemodialysis patients and the healthy volunteers was after the provocation method which combined hydrostatic pressure with warmth (mean difference: 1mm, 95% CI:.57, 1.36; P<.001 and mean difference: 1.4mm, 95% CI:.88, 1.78; P<.001, respectively). After adjustment for the baseline variables, both groups demonstrated a non-significant mean diameter difference for each of the provocation methods. CONCLUSION: Hydrostatic pressure combined with warmth generates the greatest venous distensibility in the lower arm in haemodialysis patients in a sitting position and is not significantly different compared to healthy volunteers. Without the superior provocation method, venous diameters of haemodialysis patients can be assessed as false-negatives yielding that a primary radio cephalic arteriovenous fistula (RCAVF) at wrist level (the first choice) in these patients will be withheld. Cryoplasty for occlusive disease of the femoropopliteal arteries: 1-year follow-up. Korteweg MA, van Gils M, Hoedt MT, van der Valk PH, Tutein Noltenius RP, Avontuur JA, Bronswijk-Monster KF, Elgersma OE. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009, 32(2): Atherosclerosis of femoropopliteal arteries is an important cause of morbidity and mortality. Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) has only limited success in treating these arteries, mainly because of the high rate of recurrent stenosis. Cryoplasty has been proposed as a technique which might improve treatment outcome. This study reports our single-center experience with cryoplasty. Thirty-two claudicants, 33 arteries, in whom conservative therapy failed, were consecutively included. Duplex ultrasound (US), angiography, and ankle-brachial index (ABI) measurement were performed before the procedure; ABI and duplex US, 2 weeks and 3, 6, and 12 months after the procedure. Patients symptoms were categorized according to the Rutherford classification. Lesions were classified as TASC A, B, or C according to angiographic appearance. Differences in ABI before and after the procedure were defined as significant at 19

20 Chirurgie p < 0.05 by paired t-test. Patency was evaluated using duplex US by determining the peak systolic velocity ratio. Sixteen TASC A lesions, 13 TASC B lesions, and 4 TASC C lesions were included. ABI improved significantly for TASC A lesions 2 weeks and 3 months postprocedure. Patency after 2 weeks, 6 months, and 12 months was 93%, 67%, and 64% for TASC A lesions, 83%, 31%, and 31% for TASC B lesions, and 100%, 50%, and 33% for TASC C lesions, respectively. In conclusion, cryoplasty has good immediate success rates and patency rates similar to the results of conventional PTA in the literature. Suppose a mammary carcinoma is absent from the surgical specimen. Kuipers IM, Oostenbroek RJ, Storm RK, Menke-Pluymers MB, Westenend PJ, Plaisier PW. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009, 153:A3. In three women aged 53, 51, and 42 respectively, who were treated by breast-conserving surgery for mammary carcinoma, the cancer was not found in the surgical specimen. For both patient and treating physician it is rather worrying when there is no good explanation for the fact that a histologically proven breast cancer cannot be detected in the surgical specimen without neoadjuvant therapy having been given. It is important to revise the needle biopsies, to exclude mix up of patient materials, to totally include the resected specimen in the pathological examination and to perform addition imaging of the remaining breast, preferably with MRI. An explanation may be that biopsy has removed such an amount of tumour tissue that the remains are not found. If no flaws are apparent, adjuvant radiotherapy and further adjuvant therapy on indication suffices. Een man met buikpijn, braken en obstipatie. Langeveld ARJ, Dinkelaar W. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009, 153:B83 Geen abstract in PubMed. Complications and failure of uterine artery embolisation for intractable postpartum haemorrhage. Maassen MS, Lambers MD, Tutein Nolthenius RP, van der Valk PH, Elgersma OE. BJOG. 2009, 116(1): OBJECTIVE: Primary postpartum haemorrhage (PPH) is a major cause of maternal morbidity and mortality around the world. Most patients can be managed conservatively, but patients with intractable bleeding require more aggressive treatment. In these cases uterine artery embolisation (UAE) has proven to be a useful tool to control PPH. The reported success rate of UAE is over 90% with only minor complications. In this case series we studied the effectiveness and complications of UAE. DESIGN: Retrospective analysis of a case series. SETTING: Case series in a large peripheral hospital in the Netherlands. SAMPLE: Eleven patients who were treated with UAE for intractable PPH from November 2004 to February METHODS: In this paper we review the results of all patients treated with UAE for intractable PPH in our hospital and focus on the two cases with adverse outcomes. MAIN OUTCOME MEASURES: Effectiveness, causes of failure of UAE, complications. RESULTS: Nine out of eleven patients were treated successfully with UAE. One patient needed an emergency hysterectomy for intractable bleeding. In the aftermath she developed a vesicovaginal fistula (VVF). Another patient suffered a major thrombo-embolic event of the right leg, for which she underwent embolectomies and despite fasciotomy a necrotectomy. 20

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra 139 Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedragstherapie en individuele of kind cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed van Sociale Categorisering, Persoons-identificatie, Positie-identificatie en Retributie Belief in a Just World and Rejection

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Summary Samenvatting. Chapter 9

Summary Samenvatting. Chapter 9 Summary Samenvatting Chapter 9 Chapter 9 Summary In this thesis we describe the clinical spectrum of Enterovirus (EV) and Human Parechovirus (HPeV) infection in children, with the focus on clinical symptoms,

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Flash: chemotherapie en allergie

Flash: chemotherapie en allergie Flash: chemotherapie en allergie Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Opbouw Herkennen/graderen Bij welke producten/wanneer Behandeling Preventie? 2 Herkennen/graderen 3 4 5 6 Allergy 2013 7 Bij welke

Nadere informatie

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag Actief Plus en Kwaliteit van Leven 1 Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende Invloed van Beweeggedrag The Effect of the Actief Plus Intervention on the Quality

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Triage van vrouwen met lichte cytologische afwijkingen in het uitstrijkje mbv de HPV test

Triage van vrouwen met lichte cytologische afwijkingen in het uitstrijkje mbv de HPV test Triage van vrouwen met lichte cytologische afwijkingen in het uitstrijkje mbv de HPV test CJLM Meijer, DC Rijkaart, J Berkhof, FJ van Kemenade, L Rozendaal, ME Herreilers, S Bulk, WM Verweij, GAMA Balfoort,

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Is geheugenwinst te behalen? De Effectiviteit van de Online Geheugentraining Geheugen onder Controle bij Ouderen met.

Is geheugenwinst te behalen? De Effectiviteit van de Online Geheugentraining Geheugen onder Controle bij Ouderen met. Is geheugenwinst te behalen? De Effectiviteit van de Online Geheugentraining Geheugen onder Controle bij Ouderen met Geheugenklachten Een Gerandomiseerd Gecontroleerd Onderzoek Is memory gain possible?

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1 Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training Parenting and Child Anxiety and the Influence of a Preventative Training Judith

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Is screening bij longkanker zinvol?

Is screening bij longkanker zinvol? Is screening bij longkanker zinvol? Dr. Karl Govaert 1 LUNG CANCER Leading cause of cancer-related death among men and women in US Second leading cause of cancer in US 75% present with advanced local or

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose

Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose Effect op distress, ziektecognities en coping Effect of a multidisciplinary intervention in patients with systemic sclerosis Simone

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

PrOP Tussen Je Oren. gebaseerd op het PrOP-model. the PrOP-model. Mariëtte J.C.P. van der Stappen

PrOP Tussen Je Oren. gebaseerd op het PrOP-model. the PrOP-model. Mariëtte J.C.P. van der Stappen Effectiviteit kortdurende behandeling PrOP model 1 PrOP Tussen Je Oren Effectiviteit van een Kortdurende Psychologische Behandeling bij Kinderen en Jongeren gebaseerd op het PrOP-model Effectiveness of

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Summary. PART I: Organ preservation. PART II: Response assessment after therapy

Summary. PART I: Organ preservation. PART II: Response assessment after therapy Summary 133 Summary Summary The aims of this thesis were to evaluate the oncological outcome of organ-preservation in rectal cancer management, to investigate how to improve patient selection by means

Nadere informatie

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Failing interpretation? The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias Kornelis P.J. Schaaphok Eerste begeleider:

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

Hypertensie bij ouderen

Hypertensie bij ouderen Medisch Symposium: Geriatrie voor Huisartsen 01/10/2011 Hypertensie bij ouderen Em. Prof. R. Fagard Afdeling Hypertensie en Cardiovasculaire Revalidatie KU Leuven SBP and DBP (mmhg) Bloeddruk vs leeftijd

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

De Bijdrage van Opleiding Ouders, Beroep Ouders en Sociaal-economische Status in de. Voorspelling van het Intelligentieniveau van het Kind.

De Bijdrage van Opleiding Ouders, Beroep Ouders en Sociaal-economische Status in de. Voorspelling van het Intelligentieniveau van het Kind. De Bijdrage van Opleiding Ouders, Beroep Ouders en Sociaal-economische Status in de Voorspelling van het Intelligentieniveau van het Kind. The Value of Parental Education, Parental Occupation and Socioeconomic

Nadere informatie

Nierarteriestenose. Nierarteriestenose. Screening op nierarteriestenose 10-2-2015. Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc

Nierarteriestenose. Nierarteriestenose. Screening op nierarteriestenose 10-2-2015. Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc Nierarteriestenose Peter W de Leeuw en Cor T Postma MUMC en Radboudumc Disclosure belangen spreker prof.dr. P.W. de Leeuw Nationaal Hypertensie Congres 6 februari 2015 (potentiële) Belangenverstrengeling

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator 1 Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij Kinderen: Affect als Moderator The Effect of Client-Centered Play Therapy on Internalizing Problems of Children: Affect

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie