Energie-efficiency oplossingen voor gebouwen. Voor professionals & ontwerpers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie-efficiency oplossingen voor gebouwen. Voor professionals & ontwerpers"

Transcriptie

1 Energie-efficiency oplossingen voor gebouwen & ontwerpers

2 tot energiebesparing Bespaar energie en reduceer uw invloed op het milieu. De energieefficiency oplossingen van Schneider Electric kunnen u helpen uw energieverbruik met 30% te verminderen.

3 Inhoud De uitdagingen van vandaag De toekomst van onze energie begint nu 4 Energie-efficiency: nieuwe regels, nieuwe stimulansen 6 De focus op energiebesparing Efficiëntere, slimmere, schonere energie in de toekomst 8 Onze oplossingen Energiedistributie 14 HVAC-regeling 26 Lichtregeling 36 Energiebeheer 46 Gebouwbeheer 58 Duurzame energiebronnen 78 3

4 De uitdagingen van vandaag De toekomst van onze energie begint nu Gebouwen, een belangrijke bron voor wereldwijde energiebesparingen Het toenemende gebruik van verwarming, airconditioning, verlichting en informatietechnologie doen de honger van onze gebouwen naar energie steeds sterker stijgen. Deze systemen verbruiken veel meer energie dan andere toepassingen. Elektriciteit is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-emissies van woonhuizen en bedrijfsgebouwen. In het Kyoto-protocol zijn de geïndustrialiseerde landen overeengekomen om hun CO2-emissies tot 2012 met 5,2% en tot 2050 met 75% te reduceren. Gebouwen bieden vandaag een aanzienlijk potentieel voor energiebesparingen, die ons kunnen helpen bij het bereiken van deze doelen en de bescherming van ons milieu. ME ZA IE R U RG DU NE E 40% Woon- en bedrijfsgebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het totale, wereldwijde energieverbruik R EE H BE W OU ER HE B GE E EB GI ER G IN EL EN G RE HT LIC en voor gebouwtoepassingen - ING AC EL E HV EG IE TI R RG IBU E R EN IST D Betere energie-efficiency begint vandaag Als we de Kyoto-doelen willen bereiken, moeten we vandaag nog beginnen. Het verbeteren van de energie-efficiency is de snelste, goedkoopste en schoonste manier om zowel het verbruik als de CO2emissies te reduceren. x 2 De globale vraag naar energie zal waarschijnlijk verdubbelen tot : 2 Tegelijkertijd moeten we de CO2-uitstoot met de helft reduceren als we de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken Een betere energie-efficiency van uw gebouwen hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met dure en hinderlijke veranderingen aan uw technische installaties. Het energieverbruik in bestaande gebouwen kan met 30% worden gereduceerd, alleen al door de implementatie van bestaande gebruiksvriendelijke services en technologieën maar we moeten er nu wel mee beginnen! Het doel van deze gids is ontwerpers en andere te informeren over de juiste oplossingen voor ieder installatieonderdeel in een gebouw. U vindt hier een hele reeks mogelijkheden en oplossingen om uw energie veiliger, betrouwbaarder, efficiënter en schoner te maken. 30% Door een reductie van het energieverbruik met 30% tot 2020 worden nieuwe energiecentrales overbodig Schneider Electric ondersteunt het Zuidpoolstation Prinses Elisabeth, het eerste zero-emissie onderzoeksstation ter wereld 5

5 Energie-efficiency: nieuwe regels, nieuwe stimulansen De uitdagingen van vandaag Nieuwe regels vereisen energie-efficiency maatregelen en efficiëntere apparatuur Energie-efficiency is geen optie meer. Het Kyoto-protocol heeft regeringen over de hele wereld aangespoord om wetten in te voeren op het efficiëntere gebruik van energie in gebouwen. In maart 2007 heeft de Europese Unie bijvoorbeeld beloofd om de CO 2 -uitstoot tot 2020 met 20% te verminderen. Als onderdeel van een maatregelenpakket bekend als 3x20 vóór 2020, zal de reductie een verbetering van energie-efficiency van 20% als gevolg hebben, en een verschuiving van de energiemix in de EU naar 20% duurzame energie. Andere landen hebben voor een iets langere tijdlijn en ambitieuzere doelen gekozen en werken aan een CO 2 -reductie van 50% tot Het bereiken van deze doelen vereist echte veranderingen en de regeringen voeren hun inspanningen op om wetten, reglementen en normen vast te leggen voor meer energieefficiency. 3 x 20 20% reductie van CO 2 -emissie 20% verbetering van energie-efficiency 20% energie uit duurzame bronnen Regelsysteem met hoog rendement Geavanceerd regelsysteem Basis regelsysteem Regelsysteem levert geen energiebesparing Nieuwe wetten, nieuwe regels De nieuwe trend naar een strengere energiewetgeving begon met het Kyotoprotocol. Wetten zoals de Amerikaanse Energy Policy Act en de Energierichtlijn van de Europese Unie bepalen de regels voor de toekomst van onze energie. Initiatieven in de openbare en de privésector EU-norm EN Deze norm wordt gebruikt om de impact van gebouwautomatiseringsystemen op de actieve energie-efficiency in te schatten, gebaseerd op potentiële besparingen op verwarming en elektriciteit volgens de aard van het gebouw. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D BREEAM.NL BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. Financiële stimulansen Regeringen bieden financiële stimulansen of marktmechanismen om de energieefficiency te ondersteunen. Deze stimulansen omvatten belastingvoordelen, renteloze overheidsleningen, gedeeltelijke BTWvrijstelling voor energie-efficiency apparatuur en -diensten, gesubsidieerde leningen en lokale toelagen van overheidsagentschappen en -organisaties in de private sector. Deze nieuwe regels hebben een impact op alle gebouwen Het gaat om alle gebouwen zowel bestaande als nieuwe en alle energiesystemen: > Verlichting > Energiedistributie > Verwarming, ventilatie en airconditioning > Koelsystemen 6 7

6 De focus op energiebesparing De focus op energiebesparing Efficiëntere, slimmere, schonere energie in de toekomst Hoe realiseert u actieve energieefficiency? Welke gebouwspecialist u het ook vraagt: zogenaamde passieve energie-efficiency maatregelen, zoals isolatie of apparatuur met laag energieverbruik, volstaan niet om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de toekomst voor ons in petto heeft op het gebied van energie. Vandaag is het netto-energieverbruik van een gebouw van doorslaggevend belang: Het verschil tussen de verbruikte en de geproduceerde energie. En om ervoor te zorgen dat de gebouwen van de toekomst netto energieproducenten worden, moeten we het verbruik reduceren en energie produceren uit duurzame bronnen. Wij kunnen u helpen om de status van netto-energieproducent te bereiken en aanzienlijke besparingen te realiseren door de 3 pijlers van de energie-efficiency te optimaliseren: > Verbruik reduceren door implementatie van actieve energieefficiency oplossingen > Schone energie produceren uit duurzame bronnen > Verbruik optimaliseren door het gebruik van moderne technologieën Wij helpen u besparen! 10% Tot energiebesparing 20% tot energiebesparing 30% tot energiebesparing Alles begint met meten Wat je niet kan meten, kan je niet beheren. Meten is de eerste essentiële stap op weg naar meer bewustwording, andere gewoontes en aangepast gedrag. Energieverbruik reduceren Gebruik automatiserings- en regelsystemen om te verzekeren dat u alleen de energie gebruikt die u echt nodig hebt Realiseer duurzame verbeteringen door het gebruik van bewakings- en onderhoudsdiensten Energiekosten verminderen Ontwikkel strategieën die de aankoop- en beheerskosten voor energie verminderen of optimaliseren Kies voor duurzame bronnen voor het opwekken van elektriciteit, zoals zonnepanelen Energie-audit & -meting Passieve energie-efficiency De basis is belangrijk Apparaten met een laag verbruik, isolatiemateriaal, cos phi verbetering Actieve energie-efficiency Optimaliseren door automatisering & regeling HVAC-regeling, lichtregeling, frequentieregelaars Monitoren, onderhoud, verbetering Installatie energiemeters, bewakingsdiensten, EE-analysesoftware Realiseer meetbare besparingen Wij maken gebruik van het International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) om de energiebesparingen te meten en te verifiëren die wij met onze energie-efficiency oplossingen beloven: Audit vóór installatie: basisenergieverbruik wordt gemeten en berekend Audit ná installatie: basisgegevens worden vergeleken met de verbruiksgegevens na de installatie om de nauwkeurige besparingen te bepalen Verbruik Basisverbruik Verzamelde gegevens voor de installatie Energiebesparing Energieefficiency oplossing geïnstalleerd Verbruik zonder oplossing Verzamelde gegevens voor vergelijking met basisgegevens Tijd 8 9

7 De focus op energiebesparing De focus op energiebesparing Bespaar tot 30% vanaf nu door het combineren van automatisering, regeling en bewaking van het energieverbruik 100% 70% Energieverbruik En stel de besparingen veilig door de volgende risico's te elimineren Ongeplande, onbeheerde uitschakelingen van apparatuur en processen Gebrek aan automatisering en regeling voor toepassingen zoals motoren en verwarming Onvoorspelbaarheid van sgedrag Efficiënte apparatuur en installatie Optimaal verbruik door automatisering Potentieel verlies Beheer en onderhoud Duurzame vooruitgang verzekeren De implementatie van energie-efficiency oplossingen levert onmiddellijk resultaat. Maar met enkele extra stappen realiseert u besparingen op langere termijn. Installatie van een energiebeheersysteem voor de bewaking en analyse van gegevens Onderhoud van de installatie Zinvolle systeemuitbreidingen en upgrades tijdens de levenscyclus van de installatie Opleiding van het personeel voor de omgang met producten en systemen Onze actieve energie-efficiency oplossingen omvatten verschillende service-levels. Ons Energy Performance Contract garandeert bijvoorbeeld dat de initiële besparingen van uw oplossingen ook in de toekomst blijven bestaan. Tijd Tot 8% per jaar gaat verloren zonder beheer- en onderhoudsprogramma's Tot 12% per jaar gaat verloren door het ontbreken van besturingsen regelsystemen Overtref de verwachtingen van uw klanten De energie-efficiency oplossingen van Schneider Electric bieden u de mogelijkheid om in te spelen op de wisselende behoeften van uw klanten en uw eigen omzet te verhogen. Als u energie-efficiency oplossingen van Schneider Electric verkoopt, voegt u een nieuwe groene dimensie toe aan uw technische diensten; en voor uw klanten wordt u de vertrouwde energie-efficiency specialist. Bied uw klanten de gewenste toegevoegde waarde Innovatieve oplossingen met meetbare resultaten Aanzienlijke energiebesparingen > Tot 30% energiebesparing voor bestaande gebouwen > De mogelijkheid om bij te dragen aan de Kyoto-doelen voor nieuwe gebouwen > Lagere bedrijfskosten Tips die uw klanten helpen om te voldoen aan geldende wetten en tevens de waarde van hun eigendom te verhogen Maatregelen om het milieuvriendelijke imago van uw klanten en hun strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen. Energie besparen en binnen het budget blijven Begin met meetoplossingen voor een snel vaak onmiddellijk en meetbaar rendement op investeringen Bied uw klanten de optimale oplossingen voor hun budget: > Zonder compromissen aan te gaan tussen energie-efficiency en budgettaire beperkingen > Door het aanbieden van innovatie voor een vaste prijs > Door het promoten van voordelen waarvoor uw klanten in aanmerking komen Presenteer overtuigende bewijzen voor de verwachte besparingen aan uw klanten. Realiseer aanzienlijke en duurzame besparingen met Schneider Electric Uw energiemanager Meet-, bewakings- en regeloplossingen, en services voor kostenoptimalisatie Uw energiespecialist Advies, opleiding, planning en implementatie van energie-efficiency oplossingen Uw groene partner Milieuvriendelijke en duurzame energieproducten Enkele bedrijven maken hun energiebesparingsdoelen publiek: Nestlé wil 5% per jaar besparen van 2005 tot 2010 STMicroelectronics doelt op 2,5% TNT wil 45% efficiency verbetering op hun CO2 uitstoot voor 2020 (t.o.v. 2007). In een periode van 5 jaar (vanaf 2007) investeert OVG 1 miljard dollar in de ontwikkeling van duurzame gebouwen, die tezamen zorgen voor een reductie van 1 megaton CO 2 ten opzichte van bestaande kantoren gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Dit is een toezegging aan het Clinton Global Initiative

8 Onze oplossingen Energiedistributie Niet-preferente belastingen automatisch afschakelen Corrigeer de cosinus phi van uw installatie en reduceer energiekosten Vermogensverlies verminderen door het filteren van harmonischen Bespaar energie door uw MS-netwerk lokaal te bewaken Profiteer van voordelige MS-tarieven zonder het risico van stroomonderbrekingen HVAC-regeling Vermogen van de afzuigkap regelen afhankelijk van de temperatuur Watertemperatuur koeltoren regelen en energie besparen Temperatuur regelen door constante luchtdruk Stroomverbruik reduceren door de regeling van HVAC-systeemmotoren Energiedistributie Duurzame energiebronnen Lichtregeling Lichtregeling Nauwkeurige lichtregeling met behulp van bewegingsmelders- en daglichtsensoren Lichtregeling automatiseren met daglichtsensoren Eenvoudige lichtregeling op basis van daglicht en aanwezigheid Energie besparen met lichtscenario s voor verschillende zones van uw gebouw HVAC-regeling Energiebeheer Energiemetingen met een eenvoudige meetoplossing Elektrische informatie verzamelen voor elke zone in uw gebouw Energieverbruik van uw verlichtingsinstallatie meten en bewaken Uw energieverbruik online zonder een energiebeheersysteem Eén oplossing voor analyse om al mijn energie gerelateerde vraagstukken te beantwoorden Gebouwbeheer Energiebeheer Beheer specifieke belastingen via uw GBS 60 Elektrische belastingen in uw winkelpand bewaken en controleren 62 Beheer verlichting en verwarming in een ruimte op basis van een -systeem 64 Verlichting, temperatuur en zonweringen automatisch regelen 66 Energieverbruik in hotels beheren, afhankelijk van de bezetting 68 Energieverbruik in hotels reduceren en comfort verbeteren met een -systeem 70 Verschillende regelsystemen combineren voor maximale besparing 72 Energievoorziening van uw gebouw beheren en HVAC, verlichting en zonwering regelen 74 HVAC, verlichting, veiligheidssystemen en energieverbruik beheren 76 Duurzame energiebronnen Gebouwbeheer 12 Gebruik beschikbare dakoppervlakte voor het installeren van zonnepanelen Verbeter uw groene imago en bespaar met zonne-energie Niet op het net aangesloten gebouwen van elektriciteit voorzien

9 Bij het aanpakken van uw elektrische installatie hebt u de mogelijkheid om aanzienlijke besparingen te realiseren door de drie pijlers van energie-efficiency te optimaliseren: > Verbruik reduceren door implementatie van actieve energie-efficiency oplossingen > Schone energie produceren uit duurzame bronnen > Verbruik optimaliseren door het gebruik van moderne technologieën De oplossingen op de volgende pagina's kunnen van uw energiedistributiesysteem een bron van besparingen maken. Deze eenvoudige en voordelige oplossingen vereisen geen gebouwbeheersysteem en kunnen u helpen bij het optimaliseren van de kernfuncties van uw installatie, zoals stroomvoorziening, onderbrekingsvrije voeding, beveiliging en energiekwaliteit. Extra functies leveren nuttige informatie voor het optimaliseren van uw installaties en energieverbruik. Kies de juiste oplossing voor uw toepassing Energiedistributie > Niet-preferente belastingen automatisch afschakelen (p. 16) > Corrigeer de cosinus phi van uw installatie en reduceer energiekosten (p. 18) > Vermogensverlies verminderen door het filteren van harmonischen (p. 20) > Bespaar energie door uw MS-netwerk lokaal te bewaken (p. 22) > Profiteer van voordelige MS-tarieven zonder het risico van stroomonderbrekingen (p. 24) 14 15

10 Energiedistributie Toepassing: alle gebouwen Niet-preferente belastingen automatisch afschakelen Ik wil een voordeliger contract afsluiten met mijn elektriciteitsmaatschappij. Ik kan niet-preferente belastingen afschakelen om ervoor te zorgen dat ik binnen mijn capaciteitsgrenzen blijf, maar onverwachte stroomonderbrekingen kan ik mij niet veroorloven. delen Vermogensschakelaar Compact NSX100N rangafschakeling SDx module Micrologic 5.2 E beveiliging Ontwerp uw elektrisch systeem met Compact NSX vermogensschakelaars Compact NSX vermogensschakelaars bieden mogelijkheden voor voorrangschakeling: de automatische afschakeling van specifieke belastingen. De Compact NSX vermogensschakelaar met geïntegreerde elektronische Micrologic 5.2 E beveiliging zendt eenschakelcommando. De beveiliging meet I, U, P en E, en genereert de passende alarmen. Elk alarm is verbonden met een uitschakeldrempel en een inschakeldrempel, elk met een vertragingstijd. Het voorrangcommando wordt gezonden via de SDx-uitgangsmodule in de Compact NSX vermogensschakelaar. PT DT PD Elk alarm is vebonden met een belasingsafschakelingsdrempel en een deactiveringsinstelling DD (t) PT: inschakeldrempel PD: inschakelvertraging DT: uitschakeldrempel DD: uitschakelvertraging Alarm: activeringszone (blauw) Elk alarm is verbonden met een inschakeldrempel en een uitschakeldrempel. de > Bespaar tot 10% op uw energierekening Kies een voordeliger energiecontract en vermijd hoge extra kosten bij het overschrijden van de contractgrenzen > Haal het maximum uit uw investering en geniet van betere betrouwbaarheid met de Compact NSX vermogensschakelaar, die zowel beveiligings- als meetfuncties biedt > Beschikbaarheid verhogen door het vermijden van uitschakeling door overbelasting + Eenvoudig te ontwerpen en te gebruiken Beperkt aantal artikelnummers voor gemakkelijke selectie en bestelling Geen stroomtransformator nodig + Eenvoudige installatie en onderhoud Eén enkele referentie voor de SDx module Probleemloze configuratie via gebruiksvriendelijke RSU*-software, uw PC en de onderhoudsmodule Testen met de LSU*-software, uw PC en de onderhoudsmodule * Gratis download beschikbaar op www. schneider-electric.com Installatieautomaat C60N Preferente belastingen Compact vermogensschakelaar NSX A De eerste vermogensschakelaar die veiligheids-, meet- en communicatiefuncties verenigt in één behuizing Onafhankelijke, configureerbare alarmvertragingen met flexibiliteit van 1 tot seconden Magneetschakelaar 2P CT Micrologic 5.2 E beveiliging met geïntegreerde energiemeting uniek op de markt Niet-preferente belastingen SDx-module met twee uitgangen en voeding van 24 V tot 415 V, AC of DC 16 17

11 Energiedistributie Toepassing: alle bedrijfsgebouwen Corrigeer de cosinus phi van uw installatie en reduceer energiekosten delen LS netwerk Vermogensschakelaar Stroomtransformator Ik wil mijn elektrische installatie moderniseren zodat deze voldoet aan de nieuwste normen, en daarmee mijn energienota te verlagen en de beschikbare energie te maximaliseren zonder een nieuw contract af te sluiten. + Eenvoudige installatie + 100% geteste condensatorbank Vermogensschakelaar Vermogensschakelaar compact NSX Cosinus phi automatisch regelen door een Varset reactieve energiecompensator De oplossing regelt automatisch de cosinus phi verbetering op basis van lastfluctuaties. De ontstane cosinus phi, dicht in de buurt van 1, maakt additioneel vermogen beschikbaar voor uw installatie. Het systeem is opgebouwd rond een Varlogic cosinus phi-controller, die ook beschikbaar is in een versie met Modbus-communicatie. beeld: Met een energiecontract van 250 kva en een gemiddelde cosinus phi van 0,7 worden er toeslagen berekend bij een verbruik boven 175 kw (175 0,7 = 250 kva). Het Varset-systeem omvat een bank met 200 kvar condensators, die automatisch in- of uitgeschakeld worden, afhankelijk van de vastgestelde cosinus phi. Een stroomdetector meet het verbruik. Het systeem garandeert een cosinus phi van meer dan 0,92, onafhankelijk van de belasting, waardoor het daadwerkelijke verbruikslimiet wordt verhoogd tot 230 kw (250 x 0,92=230 kw), of 55 kw beschikbare energie. de > Bespaar tot 10% op uw energienota, met een ROI binnen twee jaar (werkelijke besparingen afhankelijk van de lokale toeslagregelingen) > Verhoog het beschikbare vermogen van uw installatie tot 30% > Minimaliseer excessief verbruik van blindlastenergie > Verklein uw carbon footprint > Verhoog de betrouwbaarheid en de levensduur van uw installatie door het filteren van harmonischen met de reeks Varset Harmony + Levensduur van ca. 15 jaar + Optionele filtering van harmonischen + Modbuscommunicatieversie beschikbaar voor remotedatatransmissie Installatieautomaat Varset Netspanning: 230 V tot 690 V - 50/60 Hz Blindvermogen: 7,5 kvar tot 1200 kvar Harmony reeks: 2,7 (135 Hz), 3,8 (190 Hz), 4,3 (215 Hz) Normen: IEC , IEC 61921, EN Automatisch geregelde geforceerde ventilatie Met of zonder inkomende vermogensschakelaar Cosinus phi verbetering met Varlogiccontrollers Regelt blindvermogen met het oog op de voorafgestelde cosinus phi. Levert installatiegegevens en analyses. Bewaakt en levert gegevens over de status van de compensatieapparatuur: Condensatorbatterij Varset Gebruiksvriendelijk Eenvoudig te installeren Zelfconfiguratie beschikbaar Intuïtieve sinterface Realtime weergave van hoofdmeting Optioneel versie met communicatiefunctie (Modbus) 18 19

12 Energiedistributie Toepassing: kleine tot middelgrote gebouwen Vermogensverlies verminderen door het filteren van harmonischen delen Vermogensschakelaar Masterpact Ik wil de harmonischen verminderen die in de fabriek opgewekt worden door de frequentieregelaars en no-break installatie. Mijn budget is beperkt en de oplossing moet eenvoudig zijn. Vermogensschakelaar Vermogensschakelaar Compact NSX Stroomtransformator Installeer AccuSine PCS actieve filtering voor uw elektrische installatie de + Eenvoudige installatie Installatieautomaat Installatieautomaat C60N Vermogensschakelaar Compact NSX Frequentieregelaars en no-break installaties vormen niet-lineaire belastingen. Ze gebruiken een fundamentele sinusvormige stroom (dezelfde frequentie als het net) en genereren bijkomende harmonische stromen waarvan de frequenties veelvouden zijn van de netfrequentie. De actieve filter AccuSine PCS genereert permanent een tegengestelde stroom t.o.v. de harmonische, die opgewekt worden door niet-lineaire belastingen, waardoor alleen de fundamentele frequentie in het net blijft bestaan. De AccuSine PCS wordt gevoed door een eigen voeding. Hij detecteert en analyseert de stroom in real time op niet-lineaire belastingen en stuurt een compensatiestroom. De volgende oscillogrammen illustreren de totale harmonische vervorming (THDI) voor en na de installatie van de actieve filter. > Het filteren van harmonischen reduceert vermogensverlies in circuits en apparatuur tot 10% > Garandeert harmonischen van minder dan 5% > Reduceert overbelasting en maakt extra capaciteit vrij + Automatisch aangepaste compensatie afhankelijk van de belasting + Goede uitbreidbaarheid + Optioneel met cosinus phi verbetering (aanbevolen door energiemaatschappijen) Magneetschakelaar Verwarming M 3~ Lamp Schakelaar Harmonische filter AccuSine PCS M 3~ Frequentieregelaar ATV31 M 3~ Frequentieregelaar ATV61 > Minimaliseert systeemverliezen en benodigd vermogen Stroom voor installatie AccuSine PCS Stroom na installatie AccuSine PCS > Vermindert het uitvalrisico > Vergroot de levensduur van de apparatuur > Reduceert de kabelopwarming (vooral in de nul) AccuSine PCS > Een eenvoudige opbouw, met 50A, 100A en 300A nominale stroom, spanning: 208 V V, 3 fasen NEMA 1, NEMA 12, IP30, IP54 behuizingsopties Wereldwijd verkrijgbaar: voldoet aan de normen van UL, CSA, CE, ABS, C-Tick > Krachtige prestaties Voldoet aan alle belangrijke wereldwijde normen m.b.t. harmonischen; IEEE-519, G5/4-1, GB/T 14549, IEC /- 3-4 Zeer snelle reactie op lastwijzigingen binnen microseconden Elimineert alle harmonischen van de 2e tot de 50e orde > Uitbreidbare capaciteiten Tot 10 parallelle eenheden met verschillende nominale waarden op één set stroomtransformatoren 20 21

13 Energiedistributie Toepassing: alle gebouwen met een MS-netwerk Bespaar energie door uw MS-netwerk lokaal te bewaken delen RM6 DIDI Easergy Amp21D ampèremeter Ik zoek een eenvoudige, voordelige manier om te garanderen dat mijn MS-netwerk correct functioneert, zodat ik indien nodig maatregelen kan treffen om het energieverbruik te verminderen. RM6 IDI RM6 IDI Gebruik een digitale ampèremeter om informatie over uw MS-netwerk weer te geven De oplossing is gebaseerd op een kosteneffectieve digitale ampèremeter op de frontplaat van de schakelinstallatie. De ampèremeter biedt permanent informatie over de actuele en maximale stroom van het MS-net. De s kunnen de stroom op de MSlastschakelaars in één oogopslag aflezen. de > Gemakkelijk afleesbare informatie op MS-niveau helpt energie te besparen: Een snelle identificatie van overbodige lasten en onmiddellijke correctiemogelijkheden U ziet welke lijnen overbelast zijn, zodat u de belastingen op MS- en LS-transformatoren kunt herverdelen + Eenvoudige ontwerpmogelijkheden gebaseerd op één product (ampèremeter met geïntegreerde meettransformatoren) + Geen opleiding nodig + Gemakkelijk te installeren: de RM6: ampèremeters en meettransformatoren zijn in de fabriek gemonteerd en getest; geen actie ter plekke nodig RM6 IDI RM6 IDI Amp 21D L1 L2 L3 > Deze oplossing biedt een hele reeks voordelen boven traditionele ampèremetersystemen: Eén artikelnummer (digitale ampèremeter met geïntegreerde meettransformatoren) voor gemakkelijke selectie en bestelling Verbeterde afleesnauwkeurigheid, in het bijzonder voor kleine stroomwaarden Kostenefficiënt de SM6: ampèremeter wordt in de fabriek gemonteerd en getest; meettransformatoren worden ter plekke rond de MS-kabels geïnstalleerd en zijn gemakkelijk te verbinden met de ampèremeter + Probleemloze roll-out: geen configuratie ter plekke vereist Amp21D ampèremeter Display met 4 tekens Zelfvoedende unit zonder batterij Meet stroom op de lastafschakelfunctie van het schakelbord 22 23

14 Energiedistributie Toepassing: elk gebouw dat aangesloten is op een MS-netwerk Profiteer van voordelige MS-tarieven zonder het risico van stroomonderbrekingen delen + Getest en voorgeconfigureerd ontwerp ATS is klaar voor installatie op een RM6-schakelinstallatie in een T200I-kast De T200I-module is voorgeprogrammeerd, waardoor fouten tijdens de montage en ingebruikname worden uitgesloten Hoofdvoeding Spanningssensor VPIS-VO Startcommando Spanningssensor VPIS-VO G Om het laagst mogelijke tarief te verkrijgen, mijd het stroomnet tijdens piekuren. Om dure uitvaltijden te vermijden, heb ik dus een backup voeding nodig, die na enkele seconden automatisch ingrijpt. Foutstroomindicator (FPI) Spanningsdetectierelais VD3H Spanningsdetectierelais VD3H Foutstroomindicator (FPI) Installeer een Automatisch Transfer- Systeem (ATS) om de MS-aansluiting om te schakelen naar een backupgenerator Energie besparen Afhankelijk van uw energiecontract zendt de energiemaatschappij een signaal uit net voor dat de hogere piektarieven actief worden of de stroom wordt uitgeschakeld. De ATS ontvangt dit signaal en: start de generator schakelt de hoofdschakelaar in zodra de generator gereed is schakelt de generatorschakelaar uit De voeding is hersteld in minder dan 10 seconden. Beschikbaarheid verbeteren Een ATS garandeert de beschikbaarheid van energie en voert dezelfde functies uit als er spanningsverlies wordt vastgesteld op de elektrische hoofdvoeding; de voeding wordt normaliter hersteld in minder dan 15 seconden. De foutstroomindicator (FPI) verzekert dat de ATS vergrendeld wordt als er een foutstroom wordt vastgesteld, om te vermijden dat de stroom naar een correct functionerende lijn wordt uitgeschakeld. de > Laagst mogelijke tarieven garanderen Besparingen tot 10% zijn in veel landen realiseerbaar in enkele landen kan de prijs per kwh in tijden van hoge vraag en beperkt aanbod, meer dan vertienvoudigd worden > Efficiëntie verbeteren met automatische bewaking en gegarandeerde beschikbaarheid ATS kan optioneel worden uitgerust met een communicatiemodule om informatie naar een beheersysteem op afstand te zenden + Efficiëntere aankoop: Eenvoudige bestelling door bestaande artikelnummers + Snelle, eenvoudige installatie Alleen stekkerverbindingen Met kit voor montage van T200I op de muur of de RM6 + Eenvoudige ingebruikname: eenvoudige configureerbare servicespanning, vertragingen, en ATS-bedrijfsmodi + Onderhoudsvrij: automatische testfuncties en foutopsporing beelden > Gebruikers besparen in Frankrijk bijvoorbeeld 10% per jaar op hun energienota door te kiezen voor speciale piektarieven RM6 Ring Main Unit 24 kv Met meettransformatoren VPIS-VO VD3H relais en motor aangedreven schakelaars M Verbruiksbeheer SCADA T200 I M T200I Ingebouwde elektronica Met ATS Specifiek ontworpen voor MS-netten: in tegenstelling tot andere oplossingen op de markt, biedt de 10kV-isolatie voor AC-voeding bescherming voor de T200 tegen overspanningen uit onderstations 24 25

15 Afhankelijk van uw branche en type gebouw kan HVAC verantwoordelijk zijn voor meer dan 40% van uw energieverbruik. U kunt het HVAC*-energieverbruik reduceren en het verbruiksniveau duurzaam optimaliseren door controle en beheer van Met één of meer van de volgende oplossingen kunt u voldoen aan de vraag naar energieefficiency, volgens de geldende normen: > Installeer frequentieregelaars op pompen en ventilatoren om het energieverbruik aan te passen aan de actuele eisen. > Ontwerp regelarchitecturen, per zone, die het gebruik en de interactie van verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonweringen gemakkelijker maken. > Kies apparatuur die de energiekwaliteit verbetert door het uitsluiten van stroompieken en het reduceren van harmonischen. Afhankelijk van de gekozen oplossing eenvoudige stand-alone apparaten, een uitgebreid gebouwbeheersysteem, of een oplossing daar tussenin - kunt u het energieverbruik van uw HVAC-systeem verminderen tot 30%. * Heating Ventilation Airconditioning and Cooling HVAC-regeling ventilatie, temperaturen en systeemgebruik te verbeteren. Kies de juiste oplossing voor uw toepassing > Vermogen van de afzuigkap regelen afhankelijk van de temperatuur (p. 28) > Watertemperatuur koeltoren regelen en energie besparen (p. 30) > Temperatuur regelen door constante luchtdruk (p. 32) > Stroomverbruik reduceren door de regeling van HVAC-systeemmotoren (p. 34) 26 27

16 HVAC-regeling Toepassing: professionele keukens Vermogen van de afzuigkap regelen afhankelijk van de temperatuur De afzuigkap in mijn restaurant staat altijd op vol vermogen, zelfs als mijn kookapparatuur niet in gebruik is. Ik zoek een mogelijkheid om deze energieverspilling tegen te gaan en te besparen op mijn energienota. De oplossing bestaat uit het inzetten van frequentieregelaars om het gebruik van de afzuigkap aan te passen aan de activiteit in de keuken. De ventilatorsnelheid wordt geregeld door de luchttemperatuur. Een sensor in de afzuigkap meet de luchttemperatuur en de Altivar 12 frequentieregelaar past de snelheid van de ventilatormotor aan. Hoe kouder de lucht, des te langzamer loopt de ventilator, tot een minimaal ventilatieniveau. De werking van de afzuigkap wordt automatisch verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de actuele situatie. Hierdoor worden aanzienlijke besparingen gerealiseerd. Een optische rooksensor kan worden toegevoegd om de regelcapaciteiten van het systeem te verbeteren. Deze configuratie vereist een extra regelsysteem. delen de > Energiebesparingen van 20% tot 50%, afhankelijk van het gebruik: maximaal gebruik van de afzuigkap is meestal beperkt tot enkele uren per dag > Snelle ROI, meestal binnen 18 tot 24 maanden > Lagere onderhoudskosten + Ontwerp Eenvoudig en economisch: de frequentieregelaar ontvangt het signaal direct van de temperatuursensor Minimaal onderhoud: de snelheidsregelaar kan direct op de ventilator worden gemonteerd, waardoor een onderhoudsintensieve transmissie wegvalt Gemakkelijk ontwerp en probleemloos uitbreidbaar + Installatie Voldoet aan internationale normen Geïntegreerde EMC-filter Eenvoudig systeem zonder aandrijfriem Gemakkelijke installatie dankzij plugand-play uitvoering Projecten > Verenigde Staten: Snelheidsregelaars geïnstalleerd op 12 afzuigkappen in een universiteitskeuken. Een snelheidsregelaar regelt de snelheid van elke uitlaatventilator via rook- en temperatuur sensoren. Het systeem zal jaarlijks naar schatting k Wh besparen. Het gebruik van een frequentieregelaar kan het energieverbruik (in het grijs hieronder) tot 40% reduceren, vergeleken met een traditionele start/stopmotor. Het totale verbruik wordt daardoor met ca. 25% verminderd. De Altivar 12 Frequentieregelaar voor kleine machines en toepassingen, een met 3-fasen 240 V asynchroonmotor 0,19 tot 0,75 kw, 120 V 1-fasevoeding 0,18 tot 2,2 kw, 240 V 1-fase-voeding 0,18 tot 4 kw, 240 V 3-fase-voeding 100% Stroom 50% Besparingen 0% 6am pm am θ Besparingen Ontbijt Lunch Diner Configureerbaar in de verpakking Quick-start-optie zonder instelling Intuïtieve navigatie Nog compacter Categorie 1 EMC-filter Lokale bediening via het frontpaneel Seriële Modbusverbinding Bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden Integratie van normen (U/f), Prestatie- (sensorvrije flux-vectorregeling of SVC) en pomp/ventilatorregelprofielen (vierkant profiel Kn ) 100% vermogen met start/stop-motor > Minder geluidsontwikkeling Een 20% lagere ventilatorsnelheid reduceert de geluidsontwikkeling met 20% Het reduceren van de snelheid met 50% elimineert het geluid nagenoeg volledig Frequentieregelaar ATV12 Hoge dynamische prestaties bij acceleratie en remmen Uitstekende snelheidsregeling bij pieklasten 28 29

17 HVAC-regeling Toepassing: middelgrote tot grote gebouwen met koeltoren Watertemperatuur koeltoren regelen en energie besparen delen Vermogensschakelaar Compact NSX Mijn koeltoren baart mij constant zorgen. Het onderhoud varieert sterk afhankelijk van het seizoen en de installatie verbruikt te veel energie. Ik wil een oplossing die het rendement verbetert en de kosten doet dalen. Installatieautomaat C60 Magneetschakelaar LC1D Gebruik frequentieregelaars om de ventilator en pomp van de toren te regelen De beste manier om lucht/water-uitwisseling in een koeltoren te regelen is het gebruik van snelheidsregelaars, die de ventilator en de pomp van de toren regelen, waardoor bijkomende, onderhoudsintensieve mechanische systemen kunnen vervallen. Een PLC regelt de luchtstroom en het pompvolume aan de hand van de variabele snelheidsregelaars. Deze oplossing verbruikt tot 50% minder energie dan ventilators en pompen met directe start en reduceert de inspanningen voor onderhoud. Gedurende een bepaald seizoen moeten de ventilator en de pomp slechts 2 tot 5% van de tijd op volle snelheid werken - gedurende de rest van de tijd wordt deze energie verspild. Motoren met directe start vereisen bijkomende mechanische systemen om problemen op te lossen, zoals het draaien van ventilatorschoepen onder invloed van wind of bijkomende weerstand door vrieskou. Deze oplossing verbruikt 20% minder energie dan tweetrapsmotoren en verbetert ook het onderhoud. Alhoewel tweetrapsmotoren een gedeeltelijke oplossing bieden voor energieproblemen, doen ze niets om onderhoudsproblemen op te lossen. de > Energieverbruik reduceren > Rendement verbeteren door het regelen van de watertemperatuur > Lagere onderhoudsvereisten, vooral in extreme weersomstandigheden > Minder geluidsontwikkeling > Lage harmonische: THDI < 30% + Eenvoudige mechaniek (geen remmen, sensors of rotatie-omkeer) + Eenvoudige motorkeuze (faciliteert in gewenste motorsnelheid) + Verbeterde procesregeling + Verlengt de levensduur van mechanische componenten + Gemakkelijke onderhoudsplanning Koeltoren Lucht in Van koeler Lucht uit Ventilator Naar koeler ATV21 Frequentieregelaar Sproeiers Suppletiewater Busregeling Pomp Percentage vereist vermogen 100% 90% Directe-start motor 80% 70% Tweetrapsmotor 60% 50% 40% 30% 20% ATV21 frequentieregelaar 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage ventilatorsnelheid > Elimineert inschakelstroom bij motorstart ATV21 Frequentieregelaar Specifieke reeks voor de bouw van HVACtoepassingen. Specifieke functies voor pomp- en ventilatortoepassingen: 3 fasen 200/240 V, 380/480 V UL type 1/IP20 en IP54 tot 75 kw Snelheidsbereik: 1:50 Overbelasting: 110% - 60 s Geïntegreerde EMCfilters klasse A of B Gebruikelijke communicatieprotocollen in de gebouwensector: LonWorks, N2, BACnet, and Apologe FLN. In overeenstemming met de internationale standaarden en certificeringen: CE, UL, CSA, C-Tick... Technologie met gereduceerde capaciteit: onmiddellijk inzetbaar en zonder schadelijke effecten, harmonischebehandeling zonder toevoegingen: THDI < 30% 30 31

18 HVAC-regeling Toepassing: alle gebouwen Temperatuur regelen door constante luchtdruk Het is moeilijk om de energie-efficiency van verwarmings- en airconditioningsystemen te verbeteren zonder dat dit gevolgen heeft voor het comfort van de s. Het feit dat HVACsystemen vaak per verdieping zijn opgebouwd, maakt de situatie nog complexer. Ik wil een flexibele oplossing die aangepast kan worden aan een wisselende bezetting en die alleen de energie verbruikt die echt nodig is. Gebruik frequentieregelaars om de luchtdruk en -temperatuur te regelen Neem nu een koelconvector-verwarmingssysteem. De meest energie-efficiënte oplossing voor dit type verwarmingssysteem zou het toevoegen van temperatuurregelfuncties zijn met behulp van een thermostaat, en drukregeling in de convector en in de ruimte. De thermostaat (T) (zie diagram hiernaast) regelt de luchtstroom door de kleppen aan de inlaatzijde (1) bij te stellen. De druk in de verwarmde zone (2) en de kamer (3) wordt met behulp van een variërende ventilatorsnelheid constant gehouden. De twee ATV21 frequentieregelaars beschikken over een geïntegreerde proportionele regelfunctie die een directe regeling van de ventilator toelaat, gebaseerd op de informatie van de druksensoren (P). De oplossing optimaliseert de regeling, onafhankelijk van een wisselende bezetting. Om het energieverbruik nog nauwkeuriger af te stellen met behulp van aanwezigheidsdetectoren, automatisch gestuurde zonweringen en timers, is een gebouwbeheersysteem nodig. Bij een dergelijke oplossing zijn de snelheidsregelaars en sensoren via een communicatiebus verbonden met het GBS. delen de > Bespaar tot 20% op uw energiekosten door het gebruik van onafhankelijke frequentieregelaars > Onderhoud minimaliseren en filterverstopping voorkomen > Minder geluidsontwikkeling > Verbruik tot 50% minder energie door frequentieregelaars te integreren in uw gebouwbeheersysteem (GBS) > Temperatuurregeling binnen een vastgesteld bereik > Constante ventilatie > Voeg aanwezigheidsdetectoren en automatiseringssystemen toe om het systeem verder te optimaliseren + Ontwerp komt directe start, zodat er een kleine motor gekozen kan worden Vereenvoudigt de elektrische architectuur daar alle functies geïntegreerd zijn in de snelheidsregelaar Bijkomende harmonische-filters zijn overbodig Omvat geïntegreerde communicatiebus + Installatie Compacte afmetingen Optionele functies kunnen worden toegevoegd zonder verandering van de afmetingen Gebruiksvriendelijke interface + Onderhoud Foutopsporing lokaal of op afstand Beter startgedrag verlengt de levensduur van mechanische componenten en reduceert de frequentie van onderhoudsbeurten Ruimte P De snelheidsregeling van de Altivar 21 is specifiek afgestemd voor het gebruik in gebouwen 1 2 P T 3 Lage harmonischen (THDI < 30%) dankzij C-less technologie (met gereduceerd DC-buscondensators) Optioneel ook versies met geïntegreerde EMC-filters (elektromagnetische compatibiliteit) Installatieautomaat C60 ATV21 frequentieregelaar Magneetschakelaar LC1D Vermogensschakelaar Compact NSX Modbus standaard op alle modellen LonWorks, N2, Apogee FLN en BACnet beschikbaar als opties 32 33

19 HVAC-regeling Toepassing: middelgrote tot grote gebouwen Stroomverbruik reduceren door de regeling van HVACsysteemmotoren delen + Ontwerp Simpele, innovatieve oplossing TeSys U: minder artikelnummers dankzij een modulaire basis met plug and play opties voor een probleemloze voorbereiding, selectie en bestelling Ik wil het stroomverbruik van mijn HVACsysteem reduceren met behulp van relevante regelapparaten. Installeer TeSys U motorstarters om motoren met constante belasting te beveiligen en te bewaken, en ATV frequentieregelaars voor de besturing van motoren met een variabele belasting De intelligente TeSys U motorstarters zijn ontwikkeld voor constante belastingen en bieden besturings-, beveiligingsen meetfuncties. Als u TeSys U motorstarters installeert, realiseert u indirecte besparingen door het detecteren van ongewone situaties en de daarmee verbonden corrigerende maatregelen, en directe besparingen dankzij lager verbruik van de motorstarters. TeSys U realiseert het viervoudige aan besparingen vergeleken met traditionele elektromechanische oplossingen. TeSys U biedt bescherming en meet permanent de motorstroom, zodat de volgende informatie via de communicatiemodule (Modbus, CanOpen, Profibus, DeviceNet, AS-i of Advantys STB) kan worden verzonden of direct op de displays kan worden afgelezen: bedrijfsstoringen; zodat onmiddellijk corrigerende maatregelen getroffen kunnen worden oververhitting; om uitval te vermijden ATV frequentieregelaars zijn ontwikkeld voor variabele belastingen en garanderen dat het verbruik steeds aangepast is aan de behoefte van de motor. Frequentieregelaars zorgen voor directe besparingen vergeleken met motoren met een directe start. de > Reduceer het elektriciteitsverbruik met 20% op variabele belastingen > Reduceer het elektriciteitsverbruik van het beveiligings- en besturingssysteem met 75% voor constante belastingen > Bespaar tot 20% ruimte dankzij de compacte afmetingen van de TeSys U motorstarter > Reduceer de warmte die geproduceerd wordt door TeSys U motorstarters tot 75%; daardoor worden koelventilatoren in de kast overbodig > ROI in minder dan twee jaar + Installatie Gemakkelijk aanpasbaar: tijdens de installatie kan elke motor worden ingesteld op nominale snelheid; TeSys U kan zonder gereedschap of bedrading worden aangepast Bespaar tijd: met TeSys U is bedrading tussen contactor en vermogensschakelaar overbodig; de producten worden via RJ45- Modbus-stekkers geïntegreerd in het HVAC-systeem + Onderhoud Plug and play zorgt voor een snelle en gemakkelijke vervanging van de regeleenheid; daardoor blijven uitvaltijden minimaal Motorinstellingen zijn steeds toegankelijk (hitte, overbelasting, uitvalprotocol) voor een betere uitvalvermijding TeSys U: sterk modulair design vermindert de voorraad reserveonderdelen tot een tiende TeSys U motorstarter TeSys U biedt een capaciteit tot 32A/15 kw, en bestaat uit één 45 mm basis: - Twee mogelijkheden dol of omkeer - Vermogensschakelaarfunctie - Ingebouwde storingsonderdrukking Eén van drie inklikbare units: - Standaard voor bescherming tegen overbelasting en kortsluiting - Uitbreidbare plus alarm- en foutdifferentiatie en reset - Multifunctionele voor real-time-regeling van motorlast, foutopsporing lokaal of op afstand, en instellingen Eén van drie automatiseringsmodules: Bus 1. Modbus, CanOpen, AS-interface Profibus en Devicent 2. Profibus DP, Ethernet, DeviceNet, Fipio, CanOpen en Modbus Interbus S via Advantys STB 3. Eenvoudige parallelverbinding Twee optionele 45-mm functies: - Begrenzer-isolator - Omkeerrelais ATV frequentieregelaar 34 35

20 Lichtregeling is één van de gemakkelijkste manieren om te besparen op energiekosten. De juiste lichtregelingsoplossing vermindert uw verlichtingskosten met 50% vergeleken met traditionele systemen. Onze oplossingen voor lichtregeling zijn flexibel en bieden maximaal gebruikscomfort. Van kleine apparaten zoals timers en aanwezigheidssensoren tot uitgekiende specifieke oplossingen op basis van : er bestaat een oplossing die in uw gebouw en binnen uw budget past. Lichtregeling Kies de juiste oplossing voor uw toepassing > Nauwkeurige lichtregeling met behulp van bewegingsmelders- en daglichtsensoren (p. 38) > Lichtregeling automatiseren met daglichtsensoren (p. 40) > Eenvoudige lichtregeling op basis van daglicht en aanwezigheid (p. 42) > Energie besparen met lichtscenario s voor verschillende zones van uw gebouw (p. 44) 36 37

Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency

Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency Haal het maximum uit uw energie Oplossingen voor Energy Efficiency Sturing van domoticasystemen Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Editoriaal... tot 30% EE* *Energy Efficiency Waarom hebben Schneider

Nadere informatie

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Bovenkopje 12 op 14 (regular) Kopje (regular) Onderkopje 18 op 20 (light) Subkop in tekst Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Schneider is On: het nieuwe ondernemingsprogramma dat de klant in het hart van de organisatie wil plaatsen Schneider magazine is een publicatie van

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009 Solar Industrie 6 Nr. 6 mei 2009 Alphen a/d Rijn Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel. 0172 42 76 86 Fax 0172 23 36 86 alphen@solarnederland.nl Amersfoort Fortranweg 8 3821 BK Amersfoort Tel. 033 463

Nadere informatie

Koninklijke Mosa. Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd. Wim Wolfs

Koninklijke Mosa. Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd. Wim Wolfs InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.49 JUNI 08 Koninklijke Mosa Het transport en de distributie van energie zijn volledig vernieuwd Wim Wolfs Colofon Interface is een uitgave

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE VSK-Special januari 2008 Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE colofon Inhoudsopgave CV-eBEHEER 4 Vision platform 8 VSK-Special 2008 Oplage: 10.000 exemplaren Uitgegeven

Nadere informatie

Niko Home Control België

Niko Home Control België 1 Niko Home Control België Professional 2 Niko Home Control MADE Liesbet Goetschalckx Live it, love it. 3 Inhoud 1. Inleiding 2. De installatie 2.1 Controller en voeding, de twee basiselementen van Niko

Nadere informatie

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s EVlink Gids 2012 Oplaadoplossingen voor elektrische auto s Inhoud Raadpleeg dit document en zijn regelmatige updates op: www.schneider-electric.be De energie-uitdagingen van de elektrische auto Een maatschappelijke

Nadere informatie

Niko Home Control. België PROFESSIONAL

Niko Home Control. België PROFESSIONAL 1 Niko Home Control België PROFESSIONAL 2 Niko Home Control MADE Liesbet Goetschalckx Live it, love it. 3 Inhoud 1. Inleiding 2. De installatie 2.1 Controller en voeding, de twee basiselementen van Niko

Nadere informatie

Niko Home Control Live it, love it

Niko Home Control Live it, love it Niko Home Control Live it, love it België 1 Inhoud 1 Inleiding......................................................... 2 2 De installatie....................................................... 3 2.1 Controller

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Ready to power your future. Energie voor wereldwijd ondernemen Automobielsector Lucht- en ruimtevaart Eaton

Nadere informatie

Niko Home Control BElgIë

Niko Home Control BElgIë Niko Home Control België 1 Inhoud 1 Inleiding......................................................... 2 2 De installatie....................................................... 3 2.1 Controller en voeding,

Nadere informatie

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws dertiende jaargang tweede kwartaal 2011 Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws Checker, uitbreiding Cognexpakket bij Isotron Systems Geen barcode te gek voor Dataman 500 Het Isotron effect... Wij

Nadere informatie

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam 47 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek George PhENTUM van TEMACO: Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam SEPTEMBER 2007 Nieuwe micro

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.53 mei 2010 Schneider Electric Nederland Sjef Gorissen - Cofely Datacenter Solutions De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

Nadere informatie

tec News21 Smart Network Infrastructure SmartFactory - Op weg naar structuren HARTING's Technologie Magazine

tec News21 Smart Network Infrastructure SmartFactory - Op weg naar structuren HARTING's Technologie Magazine tec News21 HARTING's Technologie Magazine Gastbijdrage: Prof. Dr.-Ing. Detlef Zühlke SmartFactory - Op weg naar intelligente infrastructuren Andreas Huhmann Toekomstige structuren Dr. Michael Groß Smart

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 1 14 Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 04 Titelthema: Oplossingen voor de energiewinning en -distributie Onder stroom 06 UPS met krachtige software Power to rely on 08 Invoedingsmanagement

Nadere informatie

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water DuurzamE Energie Verwarming Energie winnen voor dagelijks gebruik. Warmtepompen Ventilatie Zonnesysteem Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 01 2012 Duurzame energie. Energievoorziening

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat research EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten markt Rittal lanceert RiMatrix S onderzoek commscope Impact van latency wordt flink onderschat special IT Room Infra 2013 12 november, De Kuip,

Nadere informatie

Avans Hogeschool gaat het veld in! Gratis webinars. Moderne inpakstraat met Unitronics. Unieke barcodescanners van Cognex

Avans Hogeschool gaat het veld in! Gratis webinars. Moderne inpakstraat met Unitronics. Unieke barcodescanners van Cognex zestiende jaargang vierde kwartaal 2014 Moderne inpakstraat met Unitronics Unieke barcodescanners van Cognex ISIC met 26 inch LED-marinemonitor Meet- en positioneringsoplossingen van Isotron Advantech

Nadere informatie