Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt"

Transcriptie

1 KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over knelpunten en uitdagingen rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig, werd toen zelfs gezegd. Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over het ambt vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf. De kerk Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in Christus naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: De leerlingen van Jezus bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42). De inhoud Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. Hij is door God als Heer en Messias aangesteld. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.

2 Het brood Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen het brood te breken, te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze uniek tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg praterig. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters. Het gebed Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. Vele vormen Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen. Ambt van alle gelovigen Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over. Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe. Met vriendelijke groet, Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Overgenomen van de site van de PKN, n.a.v. een aantal brieven die dr. Plaisier heeft geschreven over het ambt, ter bespreking in de synode. Dr. Plaisier ging recent voor in een kerkdienst bij ons. 2

3 Kerkdiensten en collecten 6 juli 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. H. Roseboom - Kesteren 2. Shaare Zedek Ziekenhuis - Jeruzalem 13 juli 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. A.J. Sonneveld - Lopik 2. Diaconie 20 juli 9:30 Ds. L.J. Vogelaar - Den Haag 1. Kerk en eredienst 18:30 Dr. P.F. Bouter - Bodegraven 2. Stichting Woord en Daad 27 juli 9:30 Kand. J. Domburg - Alphen a.d. Rijn 1. Diaconie 18:30 Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal 2. De Wingerd 3 aug 9:30 Ds. C.J. van der Plas - Zwijndrecht 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. D. Siebelink - Reeuwijk 2. Steunfonds Gemeenten GB 10 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. L. Wüllschleger - Amersfoort 2. Diaconie 17 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. B.M. van den Bosch 2. Zomercollecte GZB 24 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch - Afsl Tentdagen 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. M. van Campen - Ede 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (tentdagen) 31 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst 1. Diaconie 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Voorb H. Avondm 2. Onderhoud gebouwen 3. Uitgang: GZB 7 sept 9:30 Ds. B.M. van den Bosch- Heilig Avondmaal 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Dankz. H.Avondm 2. IZB (Project) Kelken Heilig Avondmaal: Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem 14 sept 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. R.R. Eisinga - Bergambacht 2. Stichting Woord en Daad 3

4 Verjaardagskalender In de periode juli t/m medio september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. 5 juli 8 juli Mevr. A.D. Nell v.d. Heuvel Mevr. K. Vroege - v.d. Vlierd Strick van Linschotenstraat 17 Strick van Linschotenstraat ED Linschoten 3461 ED linschoten 9 juli 11 juli Susanne Pak Mw. C.A. Hoogendoorn- van den Brink Kromwijkerdijk 21 G. v.d. Valk Boumanstraat HW Woerden 3461 EL Linschoten 14 juli 16 juli Dhr. A.J.W. Schouten Dhr. G.J. Verweij Meidoornlaan 11 Meidoornlaan ES Linschoten 3461 ES Linschoten 29 juli 3 aug. Dhr. G. van de Water Mevr. P.W. Bloemheuvel de Jong Roelof de Roverlaan 28 Dorpstraat BB Montfoort 3461 CR Linschoten 5 aug. 8 aug. Mevr. W.Romijn - de Graaf Dhr. W. Gouderjaan Strick van Linschotenstraat 1 Korte Linschoten W.Z ED Linschoten 3461 EA Linschoten 17 aug. 18 aug. Mevr. J.W. v.d.wijngaard-vermeulen Dhr. A. van Os Strick van Linschotenstraat 1 Strick van Linschotenstraat ED Linschoten 3461 ED Linschoten 20 aug. 27 aug Dhr. D. Oppelaar Dhr. C.H. Maaijen Zuylenstraat 13 Blokland ET de Meern 3417 MR Montfoort 27 aug. 30 aug. Dhr. J. Stigter Dhr. P. de Koning Noord Linschoterdijk 11 Korte Linschoten WZ AC Linschoten 3461 EA Linschoten 4

5 8 sept. 9 sept Dhr. A.J. van Dam Mevr. J. Grondman- van Kempen Strick van Linschotenstraat 21 Paviljoen B - huisje ED Linschoten Utrechtsestraatweg AS Woerden Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt. Hart en handen Graag willen wij Hart en handen weer eens onder uw en jouw aandacht brengen. Het afgelopen half jaar hebben we verschillende keren mee mogen denken en zo nodig hulp verleend aan mensen. Het is fijn om op een praktische manier elkaar te kunnen helpen waar dat nodig is. Wanneer u/jij tijdelijk hulp nodig hebt omdat u het zelf niet kunt, mag u altijd contact met ons op nemen. Samen kunnen we kijken waarin we kunnen ondersteunen. Het kunnen activiteiten zijn van huishoudelijke aard of het brengen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis. We hebben verschillende vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen. Op de site van onze gemeente kunt u meer over ons lezen. Lisette Joosse, tel Anneke in t Veld, tel

6 Tijd voor een bakkie!? We praten u en jou graag bij over de Koffie Kaart, die we in de vorige editie van KerkKlanken hebben gelanceerd. Sinds dat moment hebben we heel wat positieve reacties en inschrijvingen ontvangen. Daarbij is ingeschreven op alle koffiesmaken die we in de aanbieding hadden, zij het dat er voor sommige meer animo was dan voor andere. Voor Koffie Surprise hebben we inmiddels 20 inschrijvingen. Sommigen daarvan zijn met hun eerste bakkie bezig, andere inmiddels met het tweede rondje. We zien voor deze smaak nog wel meer kansen binnen onze gemeente. Wilt u/jij er nog eens over nadenken om de stap te wagen? Een grotere groep deelnemers biedt ons ook meer mogelijkheden om goede combinaties te maken. Inmiddels denken we na over een Koffie Suprise Light waarbij je je niet direct verplicht tot 3x koffiedrinken, maar er 1x tegelijk van kan proeven. Als dat de drempel verlaagt en in de smaak valt, laat het ons dan even weten via een mailtje aan gmail.com. Voor Koffie Intro hebben zich 13 adressen opgegeven. De inschrijvers hebben daarvan nog niet zoveel gemerkt omdat er nauwelijks/geen nieuw ingekomenen waren. We zijn in contact met de EC om er voor te zorgen dat deze koffiesmaak aangeboden kan worden aan nieuw ingekomenen. Koffie voor jong en oud is inmiddels 2x besteld door jongelui én aangeboden. We hopen dat deze ervaring ook andere jongelui over de streep trekt, om er gebruik van te maken. Er zijn in ieder geval 10 adressen beschikbaar die open staan voor een ontmoeting Koffie Pastorale kent inmiddels 13 deelnemers, maar wat meer aanbod (vrijwilligers) dan vraag. Wellicht kent u mensen bij wie deze mogelijkheid past? De (pastorie)drempel voor Koffie voor de preek is blijkbaar wat hoger dan we dachten. Van de eerste data is geen gebruik gemaakt. De bespreking op 10 juli (ipv 8 juli) gaat wel door. Eventueel kan er nog iemand bij aansluiten. Anders is de volgende en voorlopig laatste optie op D.V. 9 september. En van koffie na de dienst heeft u of jij wellicht zelf al gebruik gemaakt. Er was een positieve betrokkenheid en naast ontmoeting waren er goede gesprekken. De eerstvolgende keer dat gepland staat om koffie te serveren is 13 juli (na de morgendienst). JV NIEK zal dan een bijdrage leveren aan de inhoudelijke invulling. Ieder alvast weer van harte uitgenodigd. Voor augustus/september zijn de data nog in beraad omdat er dan ook al wat andere speciale momenten zijn zoals afsluiting van de tentdagen en Opening Winterwerk. Nadere informatie volgt. Verder hoorden we van gemeenteleden die zelf gewoon koffie aanboden aan andere gemeenteleden n.a.v. dit initiatief. Heel goed, want die openheid en onderlinge betrokkenheid is tenslotte wat we nastreven! Een ander gezin zag de Surprise variant als een middel waardoor zij door God mensen op hun weg krijgen. Mooi om te horen! Tenslotte: We staan open voor suggesties... Peter Elenbaas, Harrie in t Veld gmail.com P.S: Het aanvraagformulier staat ook nog op de website van de gemeente. 6

7 Organisatie hulpverlening Onlangs hebben we met de bedrijfshulpverleners, kosters en het Wingerdteam onze jaarlijkse bijeenkomst gehad. Het is goed om ook u als gemeente hierover opnieuw te informeren. Organisatie hulpverlening Binnen de gemeente hebben we een aantal hulpverleners (BHV-ers) die zich in zetten bij mogelijke calamiteiten. Dit zijn de volgende personen: Cees Crum Nel van Dijk André van Galen Esther van Galen Cees Joosse Corine van der Vaart Cees-Jan Verduijn Harry Verweij Deze personen zijn door de kerkrentmeesters aangewezen als BHV-er. Als BHV-er hebben zij de taak om bij calamiteiten eerste hulp te verlenen, het gebouw te ontruimen of door middel van kleine blusmiddelen een brand te blussen. Tevens dienen uiteraard de hulpdiensten gealarmeerd te worden. Wanneer er personen zijn die onwel worden in de kerk, is het de bedoeling dat zij geholpen of begeleid worden door een BHV-er. Om dit overzichtelijk en rustig te laten verlopen hebben we afgesproken dat de koster samen met 1 of 2 BHV-ers de situatie in kaart brengen. Mochten er meer BHV-ers nodig zijn dan zullen deze door de koster benaderd worden. Locatie diverse hulpmiddelen In de kerkelijke gebouwen zijn hulpmiddelen aanwezig. Graag geven wij de locatie van deze hulpmiddelen aan u door: AED Brancard Brandblusser Telefoon Verbandtrommels In de gang van De Wingerd tegenover de keuken. In de kerkrentmeesters-ruimte in de kerk. In de kerk achter de preekstoel, bij de koster, onder de toren, bij de uitgang naar de wingerd en bij de uitgang naar de bleek. In de consistoriekamer van De Wingerd. Achter in de kerk en in De Wingerd (bij het brandslanghaspel in de gang). Parkeren Ook ten aanzien van het parkeren vragen wij u rekening te houden met de bereikbaarheid door de hulpdiensten van de Hoge Werf en de kerk. Dit is zowel voor de kerkgangers als voor de bewoners van de Hogewerf van (levens)belang. Oproep nieuwe hulpverleners Aangezien Pieta van Ee, Gijs Folmer en Corné Oppelaar niet langer meer bij het BHV team zijn aangesloten zijn wij op zoek naar personen die ons team komen versterken. Wij zijn daarvoor op zoek naar personen met een geldig BHV diploma of naar personen met een medische beroep die in staat zijn om acute eerste hulp te verlenen. Aanmelden kan bij: André en Esther van Galen Schansbos 24 Tel: / Het College van Kerkrentmeesters wil graag de hulpverleners hartelijk dankzeggen voor hun belangrijke aanwezigheid en eventuele inzet tijdens de kerkdiensten. In het bijzonder danken we Gijs Folmer die gedurende een lange periode hieraan leiding heeft willengeven, en waarderen we het zeer dat Esther en André van Galen deze eerste verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen. 7

8 Welkom bij de lunchconcerten 2014 Ook dit jaar is ons kerkgebouw van de zomer open voor belangstellenden. Loop gerust binnen voor een praatje, gesprek, rondleiding, info over de kerk en natuurlijk de lunchconcerten. * Waar: St. Janskerk Linschoten * Wanneer: Elke woensdag en zaterdag in juli, augustus en september * Tijd: uur * Entree: vrij, vrijwillige bijdrage t.b.v. het interieur van de kerk Programma: JULI za. 12 Joost Willemze (18, Woerden, student conservatorium Amsterdam), harp wo. 16 Warno Ruting, orgel en piano (Linschoten) Dick van Vliet, dwarsfluit (Woerden) za. 19 Johan den Hoedt, orgel en piano en Jaenette van Liere (Rotterdam), dwarsfluit wo. 23 Caroline Leloux (Woerden), piano za. 26 Drs. Ad van Pelt (Woerden), orgel en piano m.m.v. instrumentalisten wo. 30 Maarten Boogaard (17, Montfoort, student conservatorium Utrecht), piano AUGUSTUS za. 2 Leendert Verduijn (18 Gouda, student conservatorium Rotterdam), orgel; Lianne Visser (18, viool) wo. 6 verrassing! za. 9 Warno Ruting, orgel en piano; Fleur Overbeek en Nelleke de Koning (beiden 13, Jong Talentenklas conservatorium Amsterdam), viool za. 16 Vocaal Ensemble Laudate Deum (Gouda) wo. 20 Willem den Boer, orgel, Rens de Winter, piano en Aalt van den Beek, viool za. 23 Bert Wisgerhoff (Veenendaal), orgel wo. 27 Agnes Tekelenburg, fluit; Klaas Doornbos, orgel en Eveliena Doornbas, soliste za. 30 Ensemble Animé (klavecimbel, blokfluiten, slagwerk) SEPTEMBER wo. 3 Warno Ruting, orgel en piano, m.m.v. nog niet bekend za. 6 Leendert Verduijn (zie 2 aug), orgel, Mieke Glasbergen (18, Gouda, studente conservatorium Utrecht), piano wo. 10 Dick & Marjolein van Zoelen, orgel en fluit (Woerden) za. 13 Warno Ruting, orgel, piano; Jasper ter Burg, trompet (18, talent uit Veenendaal); Chr.Gem. Koor Zingt Gode Lof, Warno Ruting, orgel en piano tijden nog niet bekend 8

9 Tentdagen 2014 Goed nieuws voor alle jongens en meisjes In de zomervakantie zal de grote tent er weer staan, waar we met elkaar zingen, bidden, luisteren en heel veel leuke dingen doen; Kortom: de tentdagen komen er weer aan! Op 20, 21 en 22 augustus zijn jullie allemaal van harte welkom in de tent. Het thema dit jaar is: Zeesterren. De tent wordt een grote (w)onder-water-wereld. Zorg dus dat je erbij bent! Gezocht: medewerkers Fijn dat een aantal gemeenteleden zich al hebben opgegeven als medewerker tijdens de tentdagen. Bedankt daarvoor. Maar we kunnen nog heel veel hulp gebruiken, bij de kinderen, in de keuken en bij het opbouwen en afbreken van de tent. Wilt u/jij ons helpen om er mooie dagen van te maken? Opgeven kan bij Lise Gelderblom via het aanmeldformulier (te vinden op de website en in de kerk en Wingerd) of via onderstaande contactgegevens. Gezocht: slaapwacht We zijn nog op zoek naar mensen die een of meerdere nachten in de tent willen slapen. Leeftijd vanaf 18 jaar, en we hebben min. 2 mensen per nacht nodig dus vraag gerust iemand die samen met u/jou in de tent wil overnachten. Aanmelden kan bij Florus Vroege ( / Gezocht: grote groente potten Voor een verwerking voor de kinderen hebben we grote groente potten met deksel nodig. Inhoud pot 720 ml. Wilt u/jij dit voor ons sparen? Laat het even weten aan Lise Gelderblom, tel / Wilt u/jij in het gebed een zegen vragen over de voorbereidingen voor de tentdagen? Hartelijk groet van het Tent-team, Florus Vroege, Bertine Folmer, Annemieke Langelaar, Marjanne van Eijk, Wendy van Butselaar, Jacolien van Dijk, Janneke van der Hoeven, Leonie van Dijk, Judith van Dijk, Lise Gelderblom 9

10 Zendingscommissie Nieuw van de GZB: Tijdschrift Ave! 96 pagina s met recepten, ideeën en verhalen Dat zending inspireert weten we zeker. Daarom stelt de GZB zichzelf steeds weer de vraag: hoe brengen we het op een aansprekende en praktische manier onder de aandacht? In samenwerking met Anne Westerduin/uitgeverij Jongbloed is de GZB aan de slag gegaan om een eenmalig, eigentijds magazine te maken, geïnspireerd op de landen waar zij werken. In dit lees- en doe-boek zijn recepten de rode draad, maar er staan ook verhalen in én ideeën waarmee lezers aan de slag kunnen gaan met eten. Bijvoorbeeld in hun gemeente of voor mensen om hen heen. Gastvrijheid en samen eten horen immers bij elkaar en zijn ook in de Bijbel belangrijk. Met eten kun je goed doen aan anderen. Ze noemen het tijdschrift Ave, waarmee we willen zeggen: Gegroet, kom binnen en eet mee! Ave verschijnt op 30 augustus. Ideeën gevraagd Voor Ave zoekt GZB voorbeelden van goed doen met eten. Heeft jouw gemeente wel eens een maaltijd voor de buurt georganiseerd? Of voor gemeenteleden die wel wat gezelligheid kunnen gebruiken? Heb jij bij jou thuis wel eens iemand blij gemaakt met een maaltijd? We zoeken voorbeelden, verhalen en ideeën. Geef ze door! Mail naar Alvast bedankt! Ave wordt op de GZB-dag (30 augustus) gepresenteerd en is die dag ook te koop. Maar omdat niet iedereen in de gelegenheid is om naar deze dag te komen, start de GZB alvast met een voorverkoopactie in gemeenten. Iedereen die Ave via deze actie bestelt, krijgt het blad in de eerste week van september toegestuurd. Ave kost 6,95. Hiervan is ongeveer 3,00 voor het zendingswerk! U kunt het blad bestellen via Herhaling: Voor in de agenda Vrijdagavond 29 augustus: GZB-jongerenevent rond het thema 'Beeld van God'. Arjen ten Brinke, missionair werker in Den Haag, zal spreken over het thema 'Beeld van God'. Hoe zit het eigenlijk tussen jou en God? Ben jij een heldere spiegel, een duidelijk beeld van God? De muziek wordt verzorgd door de KC-band die ook op de HGJB-Kerstconferentie optreedt en inmiddels veel fans heeft! Jongeren uit Malawi houden ons een spiegel voor: Op welke manier zijn zij een beeld van God en wat kunnen wij van hen leren? Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje: De avond begint om uur, maar al vanaf uur ben je welkom. De toegang is gratis, maar reserveer wel een kaart! We collecteren voor zending in Malawi. Het event wordt gehouden in een grote tent op het terrein van Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn. Er is voldoende parkeergelegenheid. Hoe meer jongeren, hoe meer event! Vraag dus zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen en jongeren uit de gemeente om ook te komen. Heb je nog vragen? Zie dan 10

11 Zaterdag 30 augustus: GZB-zendingsdag op Hydepark (Doorn) met als thema Geloven gaat verder Dit thema heeft twee aspecten: Geloven gaat verder wereldwijd Geloven gaat verder in je eigen leven als christen. We laten ons daarbij inspireren door verhalen uit Malawi. De Bijbelstudies worden verzorgd door: Prof. Dr. J. Hoek Veenendaal Ds. T. Jacobs Leiden Ds. L. Schaafsma - Malawi Zowel s morgens als s middags zijn er speciale programma s voor kinderen en tieners. Het is dus een dag voor jong en oud. De toegang is gratis. Wel worden er twee collecten gehouden: s morgens voor het zendingswerk in Malawi en s middags voor de uitzending van zendingswerkers. Van uur is er pauze. U bent dan in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de informatie- en verkoopmarkt te bezoeken. Evenals vorig jaar wordt er een grote open tent geplaatst. De GZB-dag blijft een buitenactiviteit, maar we willen niet dat regenbuien u ervan weerhouden om te komen. Afscheid Michiel en Sandra Vastenhout Zondag 8 juni is Michiel Vastenhout in de avonddienst voorgegaan. Wij hebben hen nog enkele vragen mogen stellen over hun werk en toekomst. Na de zegen hebben wij Michiel en Sandra toegezongen. Wij stelden het op prijs dat wij op deze manier afscheid konden nemen van hen en dat er een mooie groep mensen persoonlijk de hand kwam geven in de Wingerd. Pinksterzendingscollecte Rondom Pinksteren heeft u een acceptgiro en/of brief namens de zendingscommissie gekregen. De opbrengst van de Pinksterzendingscollecte is nog één keer bestemd voor Michiel en Sandra Vastenhout in Mexico. Zoals u weet, zijn zij terug in Nederland. Maar zij zijn tot in september in dienst van de GZB en er moeten allerlei zaken worden afgerond in Mexico. Als u geen acceptgiro of brief heeft gekregen, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van Pinksterzendingscollecte 2014, IBAN rekeningnummer: NL27RABO Nieuw doel De zomerzendingscollecte op 24 augustus zal nog bestemd zijn voor Michiel en Sandra Vastenhout. Als zendingscommissie denken we na over een nieuw doel om in gebed en financieel te steunen, contact mee te hebben en om op die manier het zendingswerk dichtbij te brengen. Hierover hoort u in september meer. Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, Contactpersonen: Gert-Jan van Halum (secretaris) tel , Teus Kok (voorzitter) tel , Cora Nap (penningmeester) tel

12 Zaterdag 13 september, Hoge werf, Linschoten! Met voor elke leeftijd wel wat in de aanbieding! Zoals u weet zijn we al druk aan het inzamelen en hebben we al diverse mooie spullen gekregen. Maar op 5 juli, 2 augustus en 6 september kunt u ook nog goede bruikbare spullen bij ons inleveren. Daarnaast zijn we druk in de weer om er een markt met meerwaarde van te maken. Een markt waar je niet even langs komt om snel iets te scoren, maar waar ook plaats voor ontmoeting is. Een plek waar je onder het genot van een bakkie koffie, thee, fris, en een lekkere hap, en waar kinderen vermaakt kunnen worden, de onderlinge contacten kunt verstevigen. Wat willen we nog meer? Juist de opbrengst bestemmen voor hen die het nodig hebben. Op een gezellige manier je steentje daar aan bijdragen vergt slechts tijd. Dus agendeer 13 sept! Een andere invulling van Tijd voor een bakkie! Tot dan! 12

13 Cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden Op D.v. 6 september uur a.s. begint ons nieuwe cursusjaar in Gouda, Harderwijk, Houten, Middelharnis en Rijssen. Dit is voor nieuwkomers een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het uitgangspunt van deze cursus is het Schriftgeloof volgens art. 2-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De doelstelling is de vorming en toerusting van gemeenteleden. Ieder, die met uitgangspunt en doelstelling instemt, is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. Vraag zo mogelijk bij (oud)cursisten naar hun ervaring. Duizenden hebben in de laatste 30 jaar deze cursussen al gevolgd. De cursusprijs: 175,00. Voor echtparen: 275,00. Geen inschrijfgeld. Hiervoor krijgt u ca. 22 morgens van tot uur les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumenica en praktische theologie. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de kennismakingsmorgen. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig van te voren laat weten, dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook onze website: Cursusplaats en cursusleiding in Gouda (ook voor voorlopige aanmelding): Gouda: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2. Cursusleider dr.m.a.van denberg, secr.: Wilma Kooiman, tel ; Maak kennis met onze cursus, bespreek het met anderen, neem een beslissing, kom samen! Goed voor u, de kerk, en de gemeente. Coördinator: ds. J. Veldhuijzen, Aaltsengoed 52, 3882 KH Putten, tel ; CSFR - een studentenvereniging voor jou? Bijgaand persbericht verstuurde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in juni naar alle hervormd-gereformeerde kerkenraden, in de hoop dat de aandacht voor de studenten in de gemeenten blijft. Waar ga jij volgend jaar studeren? Elk jaar beginnen weer ontzettend veel jonge studenten met een nieuwe uitdaging na hun eindexamen. Het studentenleven begint en veel verandert. Om deze tijd onvergetelijk te maken is een studentenvereniging een waardevolle toevoeging aan je studententijd. De CSFR is een landelijke, christelijke studentenvereniging met in alle universiteitssteden een zelfstandig dispuut. Dus in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Op de vereniging vinden christelijke studenten elkaar. Dit levert gezelligheid en goede vriendschappen op. Daarnaast bestuderen we met elkaar de Bijbel om daaruit te leren en te luisteren naar wat God ons zegt. Ook bestuderen we, vanuit onze traditie en gereformeerde grondslag, allerlei interessante onderwerpen. Op de CSFR leer je ontzettend veel dingen die je helpen om een plaats in de maatschappij in te nemen als christen. " De activiteiten van de CSFR zijn gevarieerd. Bijbelkringen, studiekringen, lezingen maar ook borrels, weekenden en conferenties horen erbij. De CSFR is een hechte groep waar plaats is voor serieuze zaken en gezelligheid. 13

14 Is een studentenvereniging niet veel te druk? Natuurlijk wil jij gewoon je diploma halen zonder een al te grote studieschuld op te bouwen. Dat willen wij als CSFR-leden ook. Juist als leden stimuleren en helpen we elkaar met de studie. En je wilt toch wel één of twee avonden in de week iets leuks doen? Lid worden van CSFR heeft juist veel voordelen. Je krijgt een vorming mee die veel verder gaat dan je eigen opleiding. Je leert buiten jouw wetenschappelijke paradigma denken, en je denkt na over kerk, maatschappij en je eigen visie op dingen. Maar ook praktische vaardigheden als publiek spreken, schrijven en organiseren worden op CSFR spelenderwijs toegeëigend. Neem ook daar de tijd voor in je studententijd! Is de CSFR iets voor jou? Kijk voor meer informatie op of mail de Publiciteitscommissie: Aan het eind van de zomer vindt de introductieweek plaats bij alle disputen. We ontmoeten jou daar! CSFR? Dat is vast iets voor jou! Agenda Juli t/m medio september juli Kerkenraadsvergadering uur 13 juli Koffie na de morgendienst augustus Tentdagen 29 augustus G.Z.B. Jongerenevent Hydepark in Doorn ca uur 30 augustus G.Z.B. Zendingdag Hydepark in Doorn uur 13 september Nazomermarkt 17 september Kerkenraadsvergadering (consistorie) uur 20 september Opening Winterwerk De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 14 september. Deze zal gelden voor het resterende deel van september plus oktober. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 6 september (per mail: of anders Schagen 2). 14

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie