Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt"

Transcriptie

1 KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over knelpunten en uitdagingen rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig, werd toen zelfs gezegd. Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over het ambt vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf. De kerk Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in Christus naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: De leerlingen van Jezus bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42). De inhoud Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. Hij is door God als Heer en Messias aangesteld. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.

2 Het brood Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen het brood te breken, te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze uniek tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg praterig. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters. Het gebed Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. Vele vormen Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen. Ambt van alle gelovigen Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over. Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe. Met vriendelijke groet, Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Overgenomen van de site van de PKN, n.a.v. een aantal brieven die dr. Plaisier heeft geschreven over het ambt, ter bespreking in de synode. Dr. Plaisier ging recent voor in een kerkdienst bij ons. 2

3 Kerkdiensten en collecten 6 juli 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. H. Roseboom - Kesteren 2. Shaare Zedek Ziekenhuis - Jeruzalem 13 juli 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. A.J. Sonneveld - Lopik 2. Diaconie 20 juli 9:30 Ds. L.J. Vogelaar - Den Haag 1. Kerk en eredienst 18:30 Dr. P.F. Bouter - Bodegraven 2. Stichting Woord en Daad 27 juli 9:30 Kand. J. Domburg - Alphen a.d. Rijn 1. Diaconie 18:30 Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal 2. De Wingerd 3 aug 9:30 Ds. C.J. van der Plas - Zwijndrecht 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. D. Siebelink - Reeuwijk 2. Steunfonds Gemeenten GB 10 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. L. Wüllschleger - Amersfoort 2. Diaconie 17 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. B.M. van den Bosch 2. Zomercollecte GZB 24 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch - Afsl Tentdagen 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. M. van Campen - Ede 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (tentdagen) 31 aug 9:30 Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst 1. Diaconie 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Voorb H. Avondm 2. Onderhoud gebouwen 3. Uitgang: GZB 7 sept 9:30 Ds. B.M. van den Bosch- Heilig Avondmaal 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Dankz. H.Avondm 2. IZB (Project) Kelken Heilig Avondmaal: Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem 14 sept 9:30 Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 18:30 Ds. R.R. Eisinga - Bergambacht 2. Stichting Woord en Daad 3

4 Verjaardagskalender In de periode juli t/m medio september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. 5 juli 8 juli Mevr. A.D. Nell v.d. Heuvel Mevr. K. Vroege - v.d. Vlierd Strick van Linschotenstraat 17 Strick van Linschotenstraat ED Linschoten 3461 ED linschoten 9 juli 11 juli Susanne Pak Mw. C.A. Hoogendoorn- van den Brink Kromwijkerdijk 21 G. v.d. Valk Boumanstraat HW Woerden 3461 EL Linschoten 14 juli 16 juli Dhr. A.J.W. Schouten Dhr. G.J. Verweij Meidoornlaan 11 Meidoornlaan ES Linschoten 3461 ES Linschoten 29 juli 3 aug. Dhr. G. van de Water Mevr. P.W. Bloemheuvel de Jong Roelof de Roverlaan 28 Dorpstraat BB Montfoort 3461 CR Linschoten 5 aug. 8 aug. Mevr. W.Romijn - de Graaf Dhr. W. Gouderjaan Strick van Linschotenstraat 1 Korte Linschoten W.Z ED Linschoten 3461 EA Linschoten 17 aug. 18 aug. Mevr. J.W. v.d.wijngaard-vermeulen Dhr. A. van Os Strick van Linschotenstraat 1 Strick van Linschotenstraat ED Linschoten 3461 ED Linschoten 20 aug. 27 aug Dhr. D. Oppelaar Dhr. C.H. Maaijen Zuylenstraat 13 Blokland ET de Meern 3417 MR Montfoort 27 aug. 30 aug. Dhr. J. Stigter Dhr. P. de Koning Noord Linschoterdijk 11 Korte Linschoten WZ AC Linschoten 3461 EA Linschoten 4

5 8 sept. 9 sept Dhr. A.J. van Dam Mevr. J. Grondman- van Kempen Strick van Linschotenstraat 21 Paviljoen B - huisje ED Linschoten Utrechtsestraatweg AS Woerden Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt. Hart en handen Graag willen wij Hart en handen weer eens onder uw en jouw aandacht brengen. Het afgelopen half jaar hebben we verschillende keren mee mogen denken en zo nodig hulp verleend aan mensen. Het is fijn om op een praktische manier elkaar te kunnen helpen waar dat nodig is. Wanneer u/jij tijdelijk hulp nodig hebt omdat u het zelf niet kunt, mag u altijd contact met ons op nemen. Samen kunnen we kijken waarin we kunnen ondersteunen. Het kunnen activiteiten zijn van huishoudelijke aard of het brengen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis. We hebben verschillende vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen. Op de site van onze gemeente kunt u meer over ons lezen. Lisette Joosse, tel Anneke in t Veld, tel

6 Tijd voor een bakkie!? We praten u en jou graag bij over de Koffie Kaart, die we in de vorige editie van KerkKlanken hebben gelanceerd. Sinds dat moment hebben we heel wat positieve reacties en inschrijvingen ontvangen. Daarbij is ingeschreven op alle koffiesmaken die we in de aanbieding hadden, zij het dat er voor sommige meer animo was dan voor andere. Voor Koffie Surprise hebben we inmiddels 20 inschrijvingen. Sommigen daarvan zijn met hun eerste bakkie bezig, andere inmiddels met het tweede rondje. We zien voor deze smaak nog wel meer kansen binnen onze gemeente. Wilt u/jij er nog eens over nadenken om de stap te wagen? Een grotere groep deelnemers biedt ons ook meer mogelijkheden om goede combinaties te maken. Inmiddels denken we na over een Koffie Suprise Light waarbij je je niet direct verplicht tot 3x koffiedrinken, maar er 1x tegelijk van kan proeven. Als dat de drempel verlaagt en in de smaak valt, laat het ons dan even weten via een mailtje aan gmail.com. Voor Koffie Intro hebben zich 13 adressen opgegeven. De inschrijvers hebben daarvan nog niet zoveel gemerkt omdat er nauwelijks/geen nieuw ingekomenen waren. We zijn in contact met de EC om er voor te zorgen dat deze koffiesmaak aangeboden kan worden aan nieuw ingekomenen. Koffie voor jong en oud is inmiddels 2x besteld door jongelui én aangeboden. We hopen dat deze ervaring ook andere jongelui over de streep trekt, om er gebruik van te maken. Er zijn in ieder geval 10 adressen beschikbaar die open staan voor een ontmoeting Koffie Pastorale kent inmiddels 13 deelnemers, maar wat meer aanbod (vrijwilligers) dan vraag. Wellicht kent u mensen bij wie deze mogelijkheid past? De (pastorie)drempel voor Koffie voor de preek is blijkbaar wat hoger dan we dachten. Van de eerste data is geen gebruik gemaakt. De bespreking op 10 juli (ipv 8 juli) gaat wel door. Eventueel kan er nog iemand bij aansluiten. Anders is de volgende en voorlopig laatste optie op D.V. 9 september. En van koffie na de dienst heeft u of jij wellicht zelf al gebruik gemaakt. Er was een positieve betrokkenheid en naast ontmoeting waren er goede gesprekken. De eerstvolgende keer dat gepland staat om koffie te serveren is 13 juli (na de morgendienst). JV NIEK zal dan een bijdrage leveren aan de inhoudelijke invulling. Ieder alvast weer van harte uitgenodigd. Voor augustus/september zijn de data nog in beraad omdat er dan ook al wat andere speciale momenten zijn zoals afsluiting van de tentdagen en Opening Winterwerk. Nadere informatie volgt. Verder hoorden we van gemeenteleden die zelf gewoon koffie aanboden aan andere gemeenteleden n.a.v. dit initiatief. Heel goed, want die openheid en onderlinge betrokkenheid is tenslotte wat we nastreven! Een ander gezin zag de Surprise variant als een middel waardoor zij door God mensen op hun weg krijgen. Mooi om te horen! Tenslotte: We staan open voor suggesties... Peter Elenbaas, Harrie in t Veld gmail.com P.S: Het aanvraagformulier staat ook nog op de website van de gemeente. 6

7 Organisatie hulpverlening Onlangs hebben we met de bedrijfshulpverleners, kosters en het Wingerdteam onze jaarlijkse bijeenkomst gehad. Het is goed om ook u als gemeente hierover opnieuw te informeren. Organisatie hulpverlening Binnen de gemeente hebben we een aantal hulpverleners (BHV-ers) die zich in zetten bij mogelijke calamiteiten. Dit zijn de volgende personen: Cees Crum Nel van Dijk André van Galen Esther van Galen Cees Joosse Corine van der Vaart Cees-Jan Verduijn Harry Verweij Deze personen zijn door de kerkrentmeesters aangewezen als BHV-er. Als BHV-er hebben zij de taak om bij calamiteiten eerste hulp te verlenen, het gebouw te ontruimen of door middel van kleine blusmiddelen een brand te blussen. Tevens dienen uiteraard de hulpdiensten gealarmeerd te worden. Wanneer er personen zijn die onwel worden in de kerk, is het de bedoeling dat zij geholpen of begeleid worden door een BHV-er. Om dit overzichtelijk en rustig te laten verlopen hebben we afgesproken dat de koster samen met 1 of 2 BHV-ers de situatie in kaart brengen. Mochten er meer BHV-ers nodig zijn dan zullen deze door de koster benaderd worden. Locatie diverse hulpmiddelen In de kerkelijke gebouwen zijn hulpmiddelen aanwezig. Graag geven wij de locatie van deze hulpmiddelen aan u door: AED Brancard Brandblusser Telefoon Verbandtrommels In de gang van De Wingerd tegenover de keuken. In de kerkrentmeesters-ruimte in de kerk. In de kerk achter de preekstoel, bij de koster, onder de toren, bij de uitgang naar de wingerd en bij de uitgang naar de bleek. In de consistoriekamer van De Wingerd. Achter in de kerk en in De Wingerd (bij het brandslanghaspel in de gang). Parkeren Ook ten aanzien van het parkeren vragen wij u rekening te houden met de bereikbaarheid door de hulpdiensten van de Hoge Werf en de kerk. Dit is zowel voor de kerkgangers als voor de bewoners van de Hogewerf van (levens)belang. Oproep nieuwe hulpverleners Aangezien Pieta van Ee, Gijs Folmer en Corné Oppelaar niet langer meer bij het BHV team zijn aangesloten zijn wij op zoek naar personen die ons team komen versterken. Wij zijn daarvoor op zoek naar personen met een geldig BHV diploma of naar personen met een medische beroep die in staat zijn om acute eerste hulp te verlenen. Aanmelden kan bij: André en Esther van Galen Schansbos 24 Tel: / Het College van Kerkrentmeesters wil graag de hulpverleners hartelijk dankzeggen voor hun belangrijke aanwezigheid en eventuele inzet tijdens de kerkdiensten. In het bijzonder danken we Gijs Folmer die gedurende een lange periode hieraan leiding heeft willengeven, en waarderen we het zeer dat Esther en André van Galen deze eerste verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen. 7

8 Welkom bij de lunchconcerten 2014 Ook dit jaar is ons kerkgebouw van de zomer open voor belangstellenden. Loop gerust binnen voor een praatje, gesprek, rondleiding, info over de kerk en natuurlijk de lunchconcerten. * Waar: St. Janskerk Linschoten * Wanneer: Elke woensdag en zaterdag in juli, augustus en september * Tijd: uur * Entree: vrij, vrijwillige bijdrage t.b.v. het interieur van de kerk Programma: JULI za. 12 Joost Willemze (18, Woerden, student conservatorium Amsterdam), harp wo. 16 Warno Ruting, orgel en piano (Linschoten) Dick van Vliet, dwarsfluit (Woerden) za. 19 Johan den Hoedt, orgel en piano en Jaenette van Liere (Rotterdam), dwarsfluit wo. 23 Caroline Leloux (Woerden), piano za. 26 Drs. Ad van Pelt (Woerden), orgel en piano m.m.v. instrumentalisten wo. 30 Maarten Boogaard (17, Montfoort, student conservatorium Utrecht), piano AUGUSTUS za. 2 Leendert Verduijn (18 Gouda, student conservatorium Rotterdam), orgel; Lianne Visser (18, viool) wo. 6 verrassing! za. 9 Warno Ruting, orgel en piano; Fleur Overbeek en Nelleke de Koning (beiden 13, Jong Talentenklas conservatorium Amsterdam), viool za. 16 Vocaal Ensemble Laudate Deum (Gouda) wo. 20 Willem den Boer, orgel, Rens de Winter, piano en Aalt van den Beek, viool za. 23 Bert Wisgerhoff (Veenendaal), orgel wo. 27 Agnes Tekelenburg, fluit; Klaas Doornbos, orgel en Eveliena Doornbas, soliste za. 30 Ensemble Animé (klavecimbel, blokfluiten, slagwerk) SEPTEMBER wo. 3 Warno Ruting, orgel en piano, m.m.v. nog niet bekend za. 6 Leendert Verduijn (zie 2 aug), orgel, Mieke Glasbergen (18, Gouda, studente conservatorium Utrecht), piano wo. 10 Dick & Marjolein van Zoelen, orgel en fluit (Woerden) za. 13 Warno Ruting, orgel, piano; Jasper ter Burg, trompet (18, talent uit Veenendaal); Chr.Gem. Koor Zingt Gode Lof, Warno Ruting, orgel en piano tijden nog niet bekend 8

9 Tentdagen 2014 Goed nieuws voor alle jongens en meisjes In de zomervakantie zal de grote tent er weer staan, waar we met elkaar zingen, bidden, luisteren en heel veel leuke dingen doen; Kortom: de tentdagen komen er weer aan! Op 20, 21 en 22 augustus zijn jullie allemaal van harte welkom in de tent. Het thema dit jaar is: Zeesterren. De tent wordt een grote (w)onder-water-wereld. Zorg dus dat je erbij bent! Gezocht: medewerkers Fijn dat een aantal gemeenteleden zich al hebben opgegeven als medewerker tijdens de tentdagen. Bedankt daarvoor. Maar we kunnen nog heel veel hulp gebruiken, bij de kinderen, in de keuken en bij het opbouwen en afbreken van de tent. Wilt u/jij ons helpen om er mooie dagen van te maken? Opgeven kan bij Lise Gelderblom via het aanmeldformulier (te vinden op de website en in de kerk en Wingerd) of via onderstaande contactgegevens. Gezocht: slaapwacht We zijn nog op zoek naar mensen die een of meerdere nachten in de tent willen slapen. Leeftijd vanaf 18 jaar, en we hebben min. 2 mensen per nacht nodig dus vraag gerust iemand die samen met u/jou in de tent wil overnachten. Aanmelden kan bij Florus Vroege ( / Gezocht: grote groente potten Voor een verwerking voor de kinderen hebben we grote groente potten met deksel nodig. Inhoud pot 720 ml. Wilt u/jij dit voor ons sparen? Laat het even weten aan Lise Gelderblom, tel / Wilt u/jij in het gebed een zegen vragen over de voorbereidingen voor de tentdagen? Hartelijk groet van het Tent-team, Florus Vroege, Bertine Folmer, Annemieke Langelaar, Marjanne van Eijk, Wendy van Butselaar, Jacolien van Dijk, Janneke van der Hoeven, Leonie van Dijk, Judith van Dijk, Lise Gelderblom 9

10 Zendingscommissie Nieuw van de GZB: Tijdschrift Ave! 96 pagina s met recepten, ideeën en verhalen Dat zending inspireert weten we zeker. Daarom stelt de GZB zichzelf steeds weer de vraag: hoe brengen we het op een aansprekende en praktische manier onder de aandacht? In samenwerking met Anne Westerduin/uitgeverij Jongbloed is de GZB aan de slag gegaan om een eenmalig, eigentijds magazine te maken, geïnspireerd op de landen waar zij werken. In dit lees- en doe-boek zijn recepten de rode draad, maar er staan ook verhalen in én ideeën waarmee lezers aan de slag kunnen gaan met eten. Bijvoorbeeld in hun gemeente of voor mensen om hen heen. Gastvrijheid en samen eten horen immers bij elkaar en zijn ook in de Bijbel belangrijk. Met eten kun je goed doen aan anderen. Ze noemen het tijdschrift Ave, waarmee we willen zeggen: Gegroet, kom binnen en eet mee! Ave verschijnt op 30 augustus. Ideeën gevraagd Voor Ave zoekt GZB voorbeelden van goed doen met eten. Heeft jouw gemeente wel eens een maaltijd voor de buurt georganiseerd? Of voor gemeenteleden die wel wat gezelligheid kunnen gebruiken? Heb jij bij jou thuis wel eens iemand blij gemaakt met een maaltijd? We zoeken voorbeelden, verhalen en ideeën. Geef ze door! Mail naar Alvast bedankt! Ave wordt op de GZB-dag (30 augustus) gepresenteerd en is die dag ook te koop. Maar omdat niet iedereen in de gelegenheid is om naar deze dag te komen, start de GZB alvast met een voorverkoopactie in gemeenten. Iedereen die Ave via deze actie bestelt, krijgt het blad in de eerste week van september toegestuurd. Ave kost 6,95. Hiervan is ongeveer 3,00 voor het zendingswerk! U kunt het blad bestellen via Herhaling: Voor in de agenda Vrijdagavond 29 augustus: GZB-jongerenevent rond het thema 'Beeld van God'. Arjen ten Brinke, missionair werker in Den Haag, zal spreken over het thema 'Beeld van God'. Hoe zit het eigenlijk tussen jou en God? Ben jij een heldere spiegel, een duidelijk beeld van God? De muziek wordt verzorgd door de KC-band die ook op de HGJB-Kerstconferentie optreedt en inmiddels veel fans heeft! Jongeren uit Malawi houden ons een spiegel voor: Op welke manier zijn zij een beeld van God en wat kunnen wij van hen leren? Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje: De avond begint om uur, maar al vanaf uur ben je welkom. De toegang is gratis, maar reserveer wel een kaart! We collecteren voor zending in Malawi. Het event wordt gehouden in een grote tent op het terrein van Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn. Er is voldoende parkeergelegenheid. Hoe meer jongeren, hoe meer event! Vraag dus zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen en jongeren uit de gemeente om ook te komen. Heb je nog vragen? Zie dan 10

11 Zaterdag 30 augustus: GZB-zendingsdag op Hydepark (Doorn) met als thema Geloven gaat verder Dit thema heeft twee aspecten: Geloven gaat verder wereldwijd Geloven gaat verder in je eigen leven als christen. We laten ons daarbij inspireren door verhalen uit Malawi. De Bijbelstudies worden verzorgd door: Prof. Dr. J. Hoek Veenendaal Ds. T. Jacobs Leiden Ds. L. Schaafsma - Malawi Zowel s morgens als s middags zijn er speciale programma s voor kinderen en tieners. Het is dus een dag voor jong en oud. De toegang is gratis. Wel worden er twee collecten gehouden: s morgens voor het zendingswerk in Malawi en s middags voor de uitzending van zendingswerkers. Van uur is er pauze. U bent dan in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de informatie- en verkoopmarkt te bezoeken. Evenals vorig jaar wordt er een grote open tent geplaatst. De GZB-dag blijft een buitenactiviteit, maar we willen niet dat regenbuien u ervan weerhouden om te komen. Afscheid Michiel en Sandra Vastenhout Zondag 8 juni is Michiel Vastenhout in de avonddienst voorgegaan. Wij hebben hen nog enkele vragen mogen stellen over hun werk en toekomst. Na de zegen hebben wij Michiel en Sandra toegezongen. Wij stelden het op prijs dat wij op deze manier afscheid konden nemen van hen en dat er een mooie groep mensen persoonlijk de hand kwam geven in de Wingerd. Pinksterzendingscollecte Rondom Pinksteren heeft u een acceptgiro en/of brief namens de zendingscommissie gekregen. De opbrengst van de Pinksterzendingscollecte is nog één keer bestemd voor Michiel en Sandra Vastenhout in Mexico. Zoals u weet, zijn zij terug in Nederland. Maar zij zijn tot in september in dienst van de GZB en er moeten allerlei zaken worden afgerond in Mexico. Als u geen acceptgiro of brief heeft gekregen, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van Pinksterzendingscollecte 2014, IBAN rekeningnummer: NL27RABO Nieuw doel De zomerzendingscollecte op 24 augustus zal nog bestemd zijn voor Michiel en Sandra Vastenhout. Als zendingscommissie denken we na over een nieuw doel om in gebed en financieel te steunen, contact mee te hebben en om op die manier het zendingswerk dichtbij te brengen. Hierover hoort u in september meer. Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, Contactpersonen: Gert-Jan van Halum (secretaris) tel , Teus Kok (voorzitter) tel , Cora Nap (penningmeester) tel

12 Zaterdag 13 september, Hoge werf, Linschoten! Met voor elke leeftijd wel wat in de aanbieding! Zoals u weet zijn we al druk aan het inzamelen en hebben we al diverse mooie spullen gekregen. Maar op 5 juli, 2 augustus en 6 september kunt u ook nog goede bruikbare spullen bij ons inleveren. Daarnaast zijn we druk in de weer om er een markt met meerwaarde van te maken. Een markt waar je niet even langs komt om snel iets te scoren, maar waar ook plaats voor ontmoeting is. Een plek waar je onder het genot van een bakkie koffie, thee, fris, en een lekkere hap, en waar kinderen vermaakt kunnen worden, de onderlinge contacten kunt verstevigen. Wat willen we nog meer? Juist de opbrengst bestemmen voor hen die het nodig hebben. Op een gezellige manier je steentje daar aan bijdragen vergt slechts tijd. Dus agendeer 13 sept! Een andere invulling van Tijd voor een bakkie! Tot dan! 12

13 Cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden Op D.v. 6 september uur a.s. begint ons nieuwe cursusjaar in Gouda, Harderwijk, Houten, Middelharnis en Rijssen. Dit is voor nieuwkomers een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het uitgangspunt van deze cursus is het Schriftgeloof volgens art. 2-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De doelstelling is de vorming en toerusting van gemeenteleden. Ieder, die met uitgangspunt en doelstelling instemt, is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. Vraag zo mogelijk bij (oud)cursisten naar hun ervaring. Duizenden hebben in de laatste 30 jaar deze cursussen al gevolgd. De cursusprijs: 175,00. Voor echtparen: 275,00. Geen inschrijfgeld. Hiervoor krijgt u ca. 22 morgens van tot uur les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumenica en praktische theologie. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de kennismakingsmorgen. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig van te voren laat weten, dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook onze website: Cursusplaats en cursusleiding in Gouda (ook voor voorlopige aanmelding): Gouda: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2. Cursusleider dr.m.a.van denberg, secr.: Wilma Kooiman, tel ; Maak kennis met onze cursus, bespreek het met anderen, neem een beslissing, kom samen! Goed voor u, de kerk, en de gemeente. Coördinator: ds. J. Veldhuijzen, Aaltsengoed 52, 3882 KH Putten, tel ; CSFR - een studentenvereniging voor jou? Bijgaand persbericht verstuurde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in juni naar alle hervormd-gereformeerde kerkenraden, in de hoop dat de aandacht voor de studenten in de gemeenten blijft. Waar ga jij volgend jaar studeren? Elk jaar beginnen weer ontzettend veel jonge studenten met een nieuwe uitdaging na hun eindexamen. Het studentenleven begint en veel verandert. Om deze tijd onvergetelijk te maken is een studentenvereniging een waardevolle toevoeging aan je studententijd. De CSFR is een landelijke, christelijke studentenvereniging met in alle universiteitssteden een zelfstandig dispuut. Dus in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Op de vereniging vinden christelijke studenten elkaar. Dit levert gezelligheid en goede vriendschappen op. Daarnaast bestuderen we met elkaar de Bijbel om daaruit te leren en te luisteren naar wat God ons zegt. Ook bestuderen we, vanuit onze traditie en gereformeerde grondslag, allerlei interessante onderwerpen. Op de CSFR leer je ontzettend veel dingen die je helpen om een plaats in de maatschappij in te nemen als christen. " De activiteiten van de CSFR zijn gevarieerd. Bijbelkringen, studiekringen, lezingen maar ook borrels, weekenden en conferenties horen erbij. De CSFR is een hechte groep waar plaats is voor serieuze zaken en gezelligheid. 13

14 Is een studentenvereniging niet veel te druk? Natuurlijk wil jij gewoon je diploma halen zonder een al te grote studieschuld op te bouwen. Dat willen wij als CSFR-leden ook. Juist als leden stimuleren en helpen we elkaar met de studie. En je wilt toch wel één of twee avonden in de week iets leuks doen? Lid worden van CSFR heeft juist veel voordelen. Je krijgt een vorming mee die veel verder gaat dan je eigen opleiding. Je leert buiten jouw wetenschappelijke paradigma denken, en je denkt na over kerk, maatschappij en je eigen visie op dingen. Maar ook praktische vaardigheden als publiek spreken, schrijven en organiseren worden op CSFR spelenderwijs toegeëigend. Neem ook daar de tijd voor in je studententijd! Is de CSFR iets voor jou? Kijk voor meer informatie op of mail de Publiciteitscommissie: Aan het eind van de zomer vindt de introductieweek plaats bij alle disputen. We ontmoeten jou daar! CSFR? Dat is vast iets voor jou! Agenda Juli t/m medio september juli Kerkenraadsvergadering uur 13 juli Koffie na de morgendienst augustus Tentdagen 29 augustus G.Z.B. Jongerenevent Hydepark in Doorn ca uur 30 augustus G.Z.B. Zendingdag Hydepark in Doorn uur 13 september Nazomermarkt 17 september Kerkenraadsvergadering (consistorie) uur 20 september Opening Winterwerk De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 14 september. Deze zal gelden voor het resterende deel van september plus oktober. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 6 september (per mail: of anders Schagen 2). 14

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2012

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2012 KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2012 NEEM UW TENT OP! In deze tijd van het jaar maken we vakantieplannen. Waar zullen we dit jaar naar toe gaan? En zullen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli medio september 2017

KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli medio september 2017 KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli medio september 2017 Discipline De vrucht van de Geest is zelfbeheersing (Gal. 5:22, 2 Petr. 1:5-7) Een echte profsporter weet wat discipline

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Zending wereldwijd. 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend. Driebergen, maart 2016

Zending wereldwijd. 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend. Driebergen, maart 2016 8-9 april: GZB-zendingsjongerenweekend Voor jongeren die graag God willen dienen maar op zoek zijn naar waar en hoe, organiseert de GZB een zendingsjongerenweekend. Van vrijdagavond 8 april t/m zaterdagmiddag

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Pinksteren Viering Heilig Avondmaal Bevestiging Ambtsdragers Liturgie Zingen: Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad

Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeentee Meeuwen Hagoort Voor u ligt de Nieuwsbrief. Ook kunnen gemeenteleden stukjes aanleveren bij de kerkenraad voor plaatsing. Hartelijke groet, de Kerkenraad Stuurt u

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie