Toonaangevend in 2013 en in 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toonaangevend in 2013 en in 2014"

Transcriptie

1 COG Drenthe krijgt eervolle vermelding Good Governance bij nominatie voor beste onderwijsjaarverslag 2012 PO. nummer 2 - december 2013 Toonaangevend in 2013 en in 2014 Het afgelopen jaar was bepaald geen jaar Onze scholen doen het allemaal erg goed. van stilstand. We hadden in vergelijking Medewerkers brengen continu hun kennen en kunnen op een hoger plan. Dat met de huisvesting van scholen? En hoe wat willen de partijen straks bijvoorbeeld met vorig jaar geen krimp op stichtingsniveau, wél verschuivingen in leerlingenaan- doen ze om straks klaar te zijn voor de ge- denken zij over de uitbreiding van De evend tallen en dus in personeel. Verschillende volgen van nieuwe wetgeving en hogere Kloostertuin in Assen? leerkrachten kregen, gedwongen dan wel eisen aan de kwaliteit van het onderwijs, op eigen verzoek, een andere werkplek. bijvoorbeeld ten aanzien van passend onderwijs. Wij steken daar veel energie in, net goede resultaten op alle terreinen. We heb- Al met al was 2013 een mooi jaar met Goed voor hen én voor de school om regelmatig te verfrissen. als in een verdere verhoging van de leerresultaten en leeropbrengsten voor alle on- u ons hebt toevertrouwd. Dit vertrouwen ben ons best gedaan voor de kinderen die De samenwerkingsschool in Een is in een nieuw stadium gekomen. De gemeenteraad heeft de middelen ter beschikking ge- kinderdagverblijven en peuterspeelzaaltrouwen wij u als ouders door u te zien als derwijsgebieden, samenwerking met gaat van twee kanten: op onze beurt versteld; nu gaan we verder in gesprek met de werk, verdere scholing van ons personeel, educatieve partners. Ook in 2014 willen we ouders over de identiteit van de nieuwe de inzet van ICT en het transparanter samen de schouders er onder zetten. school. Verder wachten we rustig de wetsvoorstellen maken van onze scholen in de samen- COG Drenthe: blijvend toonaangevend in van de staatssecretaris van leving. Kijk maar eens op de website primair onderwijs! OCW af over samenwerkingsscholen. De "Vensters PO". komende jaren volgen zeker meer veranderingen. Namens het College van Bestuur, Albert Velthuis (voorzitter) Het komende jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Altijd belangrijk want: Pagina 4: De Vaart feestelijk en creatief geopend Ook in deze COGberichten: 2 Kinderen aan de slag met Dode Zeerollen 3 Veiligheid voorop 5 Future-proof, met het oog op morgen 5 Hoog Haags bezoek 6 Kwadraat Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen 7 Voor toekomst COG is geen idee gek genoeg 8 Roel Looijenga: Ook na pensionering altijd wat om handen. 1

2 De veiligheid op school staat hoog in ons vaandel. Sociale veiligheid, zoals het voorkomen van pestgedrag of omgaan met agressie, maar ook veiligheid en gezondheid van het personeel en de fysieke veiligheid van onze kinderen. Voor de veiligheid op school is er de Bedrijfshulpverlening. (BHV). We maakten een herhalingscursus voor BHV ers op De Eshorst in Beilen mee. Veiligheid voorop Kinderen aan de slag met Dode Zeerollen Tot en met 5 januari vindt in het Drents Museum de tentoonstelling Dode Zeerollen plaats. Leerlingen van groep 7 van De Lichtbaak waren er op 3 september als de kippen bij. Alle groepen 7 en 8 Bijna alle kinderen van de groepen 7 en 8 van de christelijke basisscholen in en om Assen gingen dit najaar naar het Drents Museum. In samenwerking met de afdeling Educatie van het museum is voor hen een speciaal museumbezoek ontwikkeld. In een krappe twee uur tijd hoorden ze een verhaal aan, kregen een rondleiding en waren zoet met een doeactiviteit. Zo konden ze zelf een stukje Dode Zeerol maken of hun eigen rol restaureren of vertalen. De kinderen van groep 7 van De Lichtbaak in Assen waren als eerste aan de beurt jaar geleden Zeker voor leerlingen van christelijke basisscholen is de tentoonstelling de moeite waard omdat die een inkijk geeft in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De collectie handschriften van meer dan 900 documenten werd rond 1950 ontdekt in elf grotten bij Qumran, een nederzetting op twaalf kilometer afstand van Jericho. De handschriften dateren uit de periode tussen 250 vóór en 50 na Christus. Ze vertellen ons over de Joodse cultuur van 2000 jaar geleden en geven zo veel informatie over de tijd waarin Jezus leefde. Bijzondere beleving De tentoonstelling is niet alleen belangrijk vanuit cultuurhistorisch perspectief, maar ook door de Bijbelse context: de Dode Zeerollen met eigen ogen zien, erover horen en ermee aan de slag gaan bood de kinderen een bijzondere beleving. Honderden kinderen zijn zo in aanraking geweest met een uniek stuk oude cultuur. De tentoonstelling loopt nog tot en met 5 januari: leuke tip voor een uitstapje tijdens de kerstvakantie. Meer informatie ziet u op en in een film op https://vimeo.com/ Veilighe voorop Persoonlijk letsel In totaal heeft COG Drenthe zo n zestig BHV ers: naast leerkrachten ook conciërges en gymleerkrachten. Op verschillende COG-scholen vonden dit najaar herhalingscursussen plaats, naast basiscursussen voor groepjes nieuwe BHV ers. Op De Eshorst werden op twee woensdagmiddagen de BHV ers bijgepraat over de nieuwste inzichten in BHV-land. De eerste taak van de BHV er is hulpverlening bij persoonlijk letsel: verbandjes leggen, hulp bij verslikking of in het ergste geval reanimeren als er geen ademhaling meer is. Altijd een spannend onderdeel van de herhalingscursus, waarbij met behulp van poppen de praktijk zo goed mogelijk wordt nagedaan. Ook werd goed geoefend met de AED, een apparaat waarmee de overlevingskans bij een hartstilstand verdubbelt, als de defibrillering tenminste binnen zes minuten begint. Goed dus om er eens even bij stil te staan waar die apparaten ook al weer hangen in de multifunctionele accommodatie of in het dorp. Ook bij brand Ook het voorkomen en bestrijden van brand is een taak van de BHV er. Hiervoor heeft elke school een ontruimingsplan. De taken rondom de alarmering zijn precies verdeeld en ieder jaar vindt een oefening plaats op een ontruiming. Zo kan worden getest hoe je de kinderen zo snel en compleet mogelijk naar buiten krijgt in een noodsituatie. Ook bij kleine brandjes leren de BHV ers snel te handelen. Bijvoorbeeld een bloemenvaas met water ter hand nemen als er een prullenbak in de brand staat. Of een jas gebruiken als er niet zo snel een blusdeken voorhanden is. Ook leren de BHV ers welke brandblussers zij in welke situaties mogen gebruiken. De cursisten op De Eshorst leefden zich op de tweede woensdagmiddag dan ook helemaal uit met sproeischuim en CO2-blussers. Altijd weer spectaculair is de demonstratie van wat er gebeurt als je probeert een vetbrand te blussen met water. In de categorie don t try this at home werden al op diverse schoolpleinen metershoge steekvlammen geproduceerd. De cursisten op De Eshorst zijn dit jaar weer allemaal geslaagd. Gelukkig maar, want mocht het ooit nodig zijn, wat natuurlijk niemand hoopt of verwacht: de BHV'ers zijn voorbereid! 2 3

3 Na 102 jaar heeft De Vaart zijn oude onderkomen aan de Rijksweg in Hoogersmilde ingeruild voor een bijdetijdse multifunctionele accommodatie. De naam De Grift is bedacht door Aletta Hatzmann, inwoonster van Hoogersmilde en toevallig ook OR-voorzitter van onze school. Directeur Saskia Prakken en leerlinge Debbie Rispens zijn er blij mee. Veel samen Sinds half augustus zijn CBS De Vaart en openbare basisschool Pieter van Thuyl samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang gevestigd in een gloednieuw gebouw aan de Prof. Dr. Obbinkstraat. Het ziet er nieuw uit en het ruikt er nieuw. Het oude gebouw liep echt op zijn eind, vertelt Saskia Prakken die sinds 1 april directeur van De Vaart is. Of het nu de entree is of de bibliotheek, de trap/tribune met speellokaal of de leslokalen, alles ziet er spic en span uit. We doen zoveel mogelijk samen met de andere basisschool, die twee keer zo groot is als wij. Samen tellen we meer dan 120 kinderen en 12 leerkrachten. We hebben afspraken gemaakt over pauzes en gezamenlijk gebruik van ruimten en faciliteiten. Samen organiseren we de Kinderboekenweek en Sinterklaas. Meer vriendinnen Op donderdag 14 november is De Grift officieel geopend. s Ochtends onthulde Aletta Hatzmann de naam, samen met architecte Martine Drijfholt van architectenbureau De Zwarte Hond in het bijzijn van de wethouder, vertegenwoordigers van Dorpsbelang, leerkrachten en kinderen. Hiermee is Aletta de winnaar van de prijsvraag die in het dorp was uitgeschreven. Daarna lieten de kinderen ballonnen op, deden zich tegoed aan limonade en kregen een verrassing. Creativiteit voerde s middags de boventoon: onder begeleiding van het Grafisch Proeflokaal uit Orvelte konden de kinderen zich uitleven in creatieve activiteiten; boombedels maken. Een honderdtal ouders en andere dorpsbewoners bezochten ten slotte s avonds het Open Huis. Het moet wel wennen, vindt Debbie Rispens van groep 6. Op de vorige school was het veel gezelliger. Daar kon je je goed verstoppen als een meester of een juf jarig was. Het is hier een beetje kaal. En ik moet ook langer fietsen van huis. Maar ik heb nu wel veel meer vriendinnen op het schoolplein. Ideeënboek Debbie heeft een belangrijke vinger in de pap gehad bij de inrichting van de school. Ik heb een boek gemaakt met allemaal ideeën. Daarmee ben ik de hele bovenbouw langs geweest voor nog meer ideeën. Sommige ideeën zie je nu terug in De Grift. Bijvoorbeeld de loungebanken, de werkplekken buiten de leslokalen en het moderne meubilair. En ik hoop ook dat de schooltuintjes er komen, zo besluit Debbie. De Vaart feestelijk en creatief geopend Futureproof, met het oog op morgen Met het oog op morgen 2.0. Zo heet het strategisch beleidsplan van COG Drenthe voor 2014 tot en met Hoe ziet de wereld er morgen uit? Hoe bereiden we onze kinderen daarop voor? COG Drenthe wil klaar zijn voor morgen en heeft hiervoor doelen geformuleerd: - Alle scholen verbeteren zich door gezamenlijk leren; - We versterken leiderschap, gericht op innovatie en duurzaamheid; - De scholen brengen we in wisselwerking met hun omgeving; - We blijven werken vanuit onze christelijke identiteit. Als lerende en levende organisatie zetten we ons in om deze doelen te bereiken. Dat doen we aan de hand van jaarlijkse thema s: : De multimediale omgeving; : Onderwijs-ontwikkelingopvoeding-opvang-ontspanning; : Duurzaamheid; : Vergrijzing en ontgroening. Natuurlijk hebben we altijd aandacht voor alle vier de thema s, maar in het themajaar krijgt het net wat meer accent. Op de website kunt u het beleidsplan lezen of downloaden. Vrijdag 29 november kreeg COG Drenthe hoog bezoek uit Den Haag. Op tournee door onze provincie deed dr. R. Bagchus, directeur Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), onze Leonardoafdeling bij De Kloostertuin in Assen aan. Via een presentatie van de kinderen maakte hij kennis met het hoogbegaafdenonderwijs. Daarnaast legde hij zijn oor te luister bij de ouders van deze kinderen. Hoog Haags bezoek Samen met een aantal besturen van andere Drentse scholengroepen heeft COG Drenthe bij de Haagse gezant aandacht gevraagd voor de gevolgen van de krimp voor onze leerlingenaantallen en over hoe wij daar in deze regio mee om willen gaan. Daarbij kwamen prominent aan de orde de optie van fusie tussen twee scholen van verschillende denominaties en het behoud van scholen in kleine dorpen op het platteland. Naast hoogbegaafdenonderwijs en krimp is ten slotte gesproken over de Drentse Monitor en excellente scholen. Een aantal leden van de Drentse Monitor heeft uitgebreid met de heer Bagchus van gedachten kunnen wisselen. Het bezoek uit Den Haag duurde een hele dag en betitelen wij als succesvol. Laten we erop vertrouwen dat het Ministerie van OCW met deze nieuwe kennis en inzichten aan de slag gaat! 4 5

4 Kwadraat Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen Geen kind is gelijk. De meeste zijn normaal begaafd, maar er zijn er ook die minder, of juist meer begaafd zijn. Minder begaafde kinderen krijgen altijd extra aandacht; meerbegaafde nauwelijks. Kwadraat Onderwijs brengt daar verandering in. Extra aandacht Kinderen die niet zo goed kunnen meekomen omdat ze wat minder begaafd zijn, krijgen altijd extra aandacht op school. Bijvoorbeeld in de vorm van extra lessen of aangepast lesmateriaal. Als het kan gaan ze in het kader van Passend Onderwijs gewoon naar de basisschool. Voor kinderen die het echt niet trekken op de basisschool is er het speciaal onderwijs. Ook voor meerbegaafde kinderen Zo veel aandacht er altijd al gaat naar minder begaafde kinderen, zo vergeten werden de meerbegaafden. Terwijl die het ook moeilijk hebben. Reden voor de schoolbesturen van christelijke basisscholen in Drenthe om Kwadraat Onderwijs op te starten. COG-bestuurder Ger de Vos vertelt: We willen speciale aandacht Reguliere basisschool Speciaal onderwijs (De Boei) Extra ondersteuning Middengroep Extra aanbod Onderwijs hoogbegaafden (Leonardo-afdeling) De COG-kinderen krijgen onderwijs dat bij ze past. De speciaal onderwijskinderen gaan naar De Boei; andere kinderen krijgen extra ondersteuning op de basisschool. De grote groep kinderen vormen de middengroep op de basisschool. Daar zitten ook kinderen op die extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld in een Plusklas. De hoogbegaafde kinderen ten slotte gaan naar de Leonardo-afdeling van De Kloostertuin. voor meer- en hoogbegaafde kinderen beter organiseren. Bijvoorbeeld door op scholen een leerkracht te specialiseren in het begeleiden van zulke kinderen. Of te werken met een Plusgroep in een aparte setting of met bijzondere opdrachten. Samenwerken met het voortgezet onderwijs is ook een optie, bijvoorbeeld door bovenbouwleerlingen lessen te laten volgen op het voortgezet onderwijs of leraren onderling uit te wisselen. Een speciale school voor hoogbegaafde kinderen, zoals bijvoorbeeld onze Leonardoafdeling, is de ultieme oplossing: daar gaan speciaal gekwalificeerde hoogbegaafde kinderen naar een aparte afdeling. Plus-trainingen Om de extra begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen vorm te geven, organiseert COG Drenthe speciale Plus-trainingen. We laten dertien Plusgroep-leerkrachten scholen in speciale methodieken en lesprogramma s waardoor ze adequaat les kunnen geven aan meerbegaafde kinderen in een Plusgroep. Daarna is het de bedoeling dat we ze verder scholen, zodat ze hun collega s op school kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door ze te helpen om meerbegaafdheid te herkennen en te erkennen, en ze tips en trucs aan te reiken bij het lesgeven. Aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen krijgt zo bij COG Drenthe eenzelfde professionele aanpak als die voor minder begaafde kinderen. Ideeënjacht in competitie Schooldirecteuren, stafleden, afgevaardigden van de MR en en de GMR, studenten van de pabo s, enkele externe partners en leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gingen half september op jacht naar het beste idee voor de school van de toekomst. Een initiatief van de Raad van Toezicht. Voorzitter Dick de Waard, in het dagelijks leven hoogleraar bij de Vakgroep Accountancy van de RuG, blikt met een tevreden gevoel terug: Het idee om een brainstorm over de toekomst te houden, leefde al een tijdje. In Voor toekomst Voor toekomst COG is COG is geen geen idee gek genoeg ide gek genoeg mijn tijd bij Ernst & Young heb ik veel ervaring opgedaan met out of the box-denken. Willem Scheeres, senior manager Business Development bij Ernst & Young was als extern deskundige ingevlogen in het Asser theater. Met klanten gaan we regelmatig in zo n pressure cooker; dan komen mooie ideeën los. In groepen van 3 hebben de 70 deelnemers toegewerkt naar het beste idee. Scheeres legt uit: Iedereen kon een idee inbrengen. In 5 competitieronden hebben we het idee gekozen dat inhoudelijk als beste werd gewaardeerd én het beste verkoopbaar bleek. Back2Basic 2.0 Het winnende idee heet Back2Basic 2.0 en komt neer op doen waar je goed in bent. Dat betekent topleerkrachten in de klas, en vakken die niet behoren tot het kernonderwijs in handen geven van specialisten, vertelt De Waard. Het winnende trio is beloond met duizend euro. Hiermee mogen ze hun idee verder uitwerken. Daar zien we erg naar uit. Meer dan de helft van de ideeën gaat over de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld excellente leerkrachten. Een leuk idee is ook het voorstel om twee keer per jaar een enveloppendag te houden, vertelt Scheeres. De leerkrachten krijgen dan een enveloppe waarin staat welke groep zij die dag onder hun hoede hebben. Dat doet een groot beroep op hun inventiviteit en scherpt ze enorm aan, maar laat ook zien hoe goed de schoolzaken zijn georganiseerd. Interessant vanuit verschillende perspectieven. Zo n denkavond smaakt naar meer, vindt De Waard. We organiseren daarom binnen een half jaar een vervolg op deze avond. Dan vertellen we wat we met de ideeën van september hebben gedaan en vragen om nieuwe ideeën. Dat mag best een tikje uitdagender. Bijvoorbeeld over het ritme van 9 tot 3 of over een samenwerkingsverband voor de hele levenslijn van 0 tot 18 jaar. Het kan niet gek genoeg. Het kan niet, is taboe. Scheeres besluit: Creatieve ideeën ontstaan als mensen samen komen. Als je mensen met verschillende achtergronden aan elkaar verbindt. Dat is de crux van innovatie, dat brengt beweging richting een gezonde en energieke toekomst voor COG Drenthe. Kinderen scholen voor een verre toekomst die we niet kennen; ga er maar aan staan. In De Nieuwe Kolk in Assen bogen zeventig COG ers en externe denkers zich over de vraag hoe de school van de toekomst eruit ziet. 6 7

5 Roel Looijenga: Ook na pensionering altijd wat om handen. Na 41 jaar onderwijs nam Roel Looijenga op 1 september afscheid van COG Drenthe. Voorgoed: hij heeft -genietend van zijn Flexpensioen- voortaan zijn handen vol aan wandelen, fietsen, zeilen en. af en toe nog iets op De Lichtbaak. Lesgeven vanaf de kansel We gaan terug naar Roel Looijenga staat voor het eerst voor de klas in Hengelo. Een schoolbord met krijt, 42 kinderen in de klas. Sinterklaas in pak op zolder en met 60 kinderen over straat naar het zwembad. Omdat Hengelo hem niet bracht wat hij verwachtte, verkaste hij naar Assen, waar zijn familie woonde. Ik kreeg een klas in de Prins Willem- Alexanderschool. Later trok de Regenboogschool daar bij in. Ik heb daar met heel veel plezier les gegeven aan Molukse kinderen. Wat Maleis geleerd, lekkere hapjes, etcetera: een mooie tijd. In 1985 werd Albert Velthuis, na de heren Schaaf en Pastoor, daar directeur. Hij begeleidde de fusie met de Petraschool waaruit Het Kompas ontstond. Ook daar heb ik met plezier gewerkt. Ik heb zelfs drie jaar met groep 8 in het Marturia-centrum gebivakkeerd omdat het schoolgebouw te klein was. Op warme dagen in de kerk lesgeven vanaf de kansel. En een lang zal ze leven met orgelbegeleiding als er een kind jarig was. Collegiaal samenwerken Vanaf 1998 werkte Looijenga op De Lichtbaak. De Tweestromen-school, het tijdelijk onderkomen aan de Lottingstraat, de opening van de multifunctionele accommodatie: hij heeft alles meegemaakt. In 41 jaar tijd is er natuurlijk veel veranderd in het onderwijs. Krijtjes maakten plaats voor digiborden; alléén voor de klas veranderde in collegiaal samenwerken. Leerlingen die buiten de boot vielen, gingen naar speciale scholen; nu krijgen ze in hun eigen school extra aandacht. Vroeger kon de hele administratie van school in één verhuisdoos; vergelijk dat eens met de enorme administratieve last waaronder leraren nu gebukt gaan. Inspectiebezoek was veel meer relaxt: nu is iedereen in rep en roer omdat er niets fout mag gaan. Ook de kinderen en ouders van tegenwoordig staan meer op hun strepen, ze zijn mondiger geworden. Looijenga heeft 41 jaar lang getamboereerd op kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming. De kinderen zelf verantwoordelijk maken, initiatief bevorderen, ze leren eerlijk te zijn, daar heb ik me altijd voor ingezet. Op zijn tweeënzestigste geniet Looijenga nu van andere dingen. Er opuit met zijn vrouw, zijn kleinkinderen, knutselen en zijn zeilboot. Ook zien we hem nog regelmatig op De Lichtbaak. Lampionnen ophangen, vuil verzamelen in de wijk, kinderen naar een schoolkamp brengen. Zo is Looijenga: altijd wat om handen! 8

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 14 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 Verkeersles in groep 2b en thema afsluiting kleutergroepen Groep 2B heeft een wandeling gemaakt door de buurt. Hier leren de kinderen o.a. de verkeersregels. Hoe kunnen ze

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool Hulp gevraagd De activiteiten van de Josephschool Augustus 2015 Schoolreisje: dinsdag13.10.2015 Lid Ouder Commissie Aan het begin van ieder schooljaar, gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.

Nadere informatie

Leo nieuws. voor ouders van de leerlingen van de Leonardo afdeling van CJBS 'De Kloostertuin' in Assen

Leo nieuws. voor ouders van de leerlingen van de Leonardo afdeling van CJBS 'De Kloostertuin' in Assen Leo nieuws voor ouders van de leerlingen van de Leonardo afdeling van CJBS 'De Kloostertuin' in Assen Nummer 210 06 november 2015 Van de coördinator Van de ouderraad Algemeen Nieuws van de Uitvinders Nieuws

Nadere informatie

CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS

CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS Aan alle ouders en kinderen van basisschool Oostergeest, In de week van 27 september tot en met 1 oktober gaan wij op onze school feest vieren. Dat doen we omdat onze

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5. 10 minutengesprekken. Anti-pest morgen week van het respect

Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5. 10 minutengesprekken. Anti-pest morgen week van het respect Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5 10 minutengesprekken Vorige week heeft u via uw kind / kinderen een brief gehad over de tijden van de 10-minutengesprekken. We hebben

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West:

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West: Vlindernieuws Belangrijke data 18 december kerstdiner 18 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie noord 19 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie west 22 t/m 2 januari: kerstvakantie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Nieuwsbrief 25 schooljaar 2012-2013 10 april 2013 NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout 0162-470581 info@montessorischooloosterhout.nl www.montessorischooloosterhout.nl

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Leren op een prachtige school

Leren op een prachtige school Meerwerf basisschool Tuindorpschool www.meerwerf.nl Leren op een prachtige school midden in Den Helder R Rust en ruimte In het oude centrum van Den Helder ligt onze prachtige Tuindorpschool. Al generaties

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 13 Oktober 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 4 13 Oktober 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN: BHV TRAINING ALGEMEEN: (EEN BEETJE) AFSCHEID VAN BERNICE HENDRIXEN SO: PERSONEEL EN STAGIAIRES SO: RAAR MAAR WAAR! SO: EEN HOND OP BEZOEK VSO: PERSONEEL EN STAGIAIRES:

Nadere informatie

Thema Kinderen en school.

Thema Kinderen en school. www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 20. Op het schoolplein Taban brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet Meryem. Waar

Nadere informatie

Nr.6 29 september 2016 schooljaar

Nr.6 29 september 2016 schooljaar Nr.6 29 september 2016 schooljaar 2016-2017 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses Reacties van ouders en scholen op de masterclasses De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere kinderen te leren kennen, en

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg Nieuwsbrief en Het fusierapport is ondertekend! De fusie gaat door! Per 1 augustus 2016. Nu is het officieel. Beide besturen en beide medezeggenschapsraden hebben het fusierapport ondertekend. Het bestuur

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 79 Leerlingen 2014 Vensters PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BHoe graag ga je naar school? 3,0 3 9 50 17 BHoe veilig voel je je op school? 3,3 1 6 38 34 BHoe duidelijk vind je de regels

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Meneer Bram had voor ons een Quiz gemaakt op kahoot! En die hebben we samen met de andere groep 7 gemaakt het was heel erg leuk!

Meneer Bram had voor ons een Quiz gemaakt op kahoot! En die hebben we samen met de andere groep 7 gemaakt het was heel erg leuk! maandag 11 april 2016 De afgelopen week zijn we bezig geweest met de entreetoets. Volgende week staan er ook nog een paar toetsen op ons te wachten. We vinden het spannend maar toch gaan we er voor. Tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Het info Uiltje. oktober 2015

Het info Uiltje. oktober 2015 Het info Uiltje oktober 2015 Voor u ligt alweer het tweede info uiltje van dit schooljaar. Dit info uiltje verschijnt iets eerder dan jullie van ons gewend zijn. Natuurlijk heeft dit alles te maken met

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen Nieuws uit CBS Het Kompas Voor iedereen, die ik nog niet persoonlijk gezien heb, nog de beste wensen voor 2014! Toetsen Wij zijn alweer ruim drie weken aan het werk in de klassen. Hier op school heerste

Nadere informatie

10 oktober 2014. Gerrit Bussink

10 oktober 2014. Gerrit Bussink 10 oktober 2014 VAN DE DIRECTEUR De komende week ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag op De Branding en Hans Boelen maandag en woensdag. Donderdag hebben wij een studiedag waarin we onze ambities gaan

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Deze periode op de kalender: In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat de kinderen tevreden zijn over de school. Alleen huisvesting is een punt van zorg, maar we hopen binnenkort met

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 wat ons bijzonder maakt praktijkschool Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Wa a r o m P ra k t i j ko n d e r w i j s? Uw schoolkeuze De school die

Nadere informatie

Fossielen uit de Noordzee

Fossielen uit de Noordzee Fossielen uit de Noordzee Lesbrief websessie Een kijkje achter de schermen van museum Naturalis voor groep 5, 6, 7 en 8 Inhoud lesbrief Fossielen uit de Noordzee 1 Introductieles 2 Beschrijving websessie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, Nieuwsbrief 22 april 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Voor de leerlingen van groep 8 was het de afgelopen week een spannende week. Ondanks het feit

Nadere informatie

Gereformeerde basisschool

Gereformeerde basisschool Gereformeerde basisschool 1 Identiteit De Wegwijzer is een gereformeerde basisschool. Elke dag willen we beginnen met een open Bijbel. Samen bidden, samen zingen tot Zijn eer. We mogen zijn liefde ook

Nadere informatie

Raadpleging leerlingen PO - verslag 10 april 2013

Raadpleging leerlingen PO - verslag 10 april 2013 Raadpleging leerlingen PO - verslag 10 april 2013 Zowel binnen het onderwijs als bij de inspectie zijn er veel ontwikkelingen tegelijk aan de gang. Zo is er de vraag of naast (zeer) zwakke scholen ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer: Data om te onthouden. Jaargang 24, nr september De nieuwsbrief voor de ouders van De Klimboom

Nieuwsbrief. In dit nummer: Data om te onthouden. Jaargang 24, nr september De nieuwsbrief voor de ouders van De Klimboom Nieuwsbrief De nieuwsbrief voor de ouders van De Klimboom Jaargang 24, nr. 01 9 september 2016 Informatiebulletin klimboom@bestonderwijs.nl In dit nummer: Weer begonnen 1 Nieuwe collega s 2 Schoolgids

Nadere informatie

Scheepsjournaal Tonneband

Scheepsjournaal Tonneband Scheepsjournaal Tonneband Informatiebulletin Openbare Basisschool De Driemaster Meerscholendirecteur: A.J. van Deutekom Adjunct directeur: L. van der Meijden-Boer, M. Groeneveld. Jaargang 11, nummer 18

Nadere informatie

WVS Consulting. Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer

WVS Consulting. Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer Programma (1 uur) Welkom / voorstellen / toelichting bestuur Meer Primair (10 min.) Presentatie onderzoek Sjaak Verbree (30 min.) Vragen over de presentatie

Nadere informatie

Gisteren hadden wij een feestje, omdat wij bij het Kwadraat horen. De wethouder was gekomen en Paulien en Nèvis mochten een toespraakje houden.

Gisteren hadden wij een feestje, omdat wij bij het Kwadraat horen. De wethouder was gekomen en Paulien en Nèvis mochten een toespraakje houden. oktober 2012 Op de kijkavond, de week voor de herfstvakantie, hebben de ouders van de kinderen te horen en te zien gekregen wat er zoal gedaan wordt op de woensdagmorgen. Ook achter de schermen is er hard

Nadere informatie

Agenda november / december. Nieuws van de directie

Agenda november / december. Nieuws van de directie Agenda november / december 26 november: pepernoten bakken in de kleutergroepen 1 december: rondleiding voor toekomstige ouders 3 december: sinterklaasliedjes zingen met muzikale ouders in kleutergroepen

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3.

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3. Korenpraatjes Jaargang 20 No. 13 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender 7. Buitenschoolse

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

LUCAS BULLETIN. Email: basisschool@lucasbatau.nl website: www.lucasbatau.nl JANUARI- FEBRUARI 2016

LUCAS BULLETIN. Email: basisschool@lucasbatau.nl website: www.lucasbatau.nl JANUARI- FEBRUARI 2016 LUCAS BULLETIN Email: basisschool@lucasbatau.nl website: www.lucasbatau.nl JANUARI- FEBRUARI 2016 KERSTMIS 2015 Kerst 2015 begon op dinsdag 8 december met een prachtig versierde school. Donderdag 17 december

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De nieuwe school in Groet. Het gebouw

De nieuwe school in Groet. Het gebouw De nieuwe school in Groet. Het gebouw In de dorpskernen van Groet en Schoorl bevinden zich een 4-tal basisscholen die bestuurlijk worden aangestuurd door ISOB en Flore. De beide schoolbesturen hebben,

Nadere informatie

weeknieuws 4 cursus 2014 2015 12 september 2014

weeknieuws 4 cursus 2014 2015 12 september 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl In dit weeknieuws o.a.: Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook

Nadere informatie

Praompraot. Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer. 30 e jaargang nr.19 donderdag 19 januari 2017, week 3. Algemene informatie.

Praompraot. Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer. 30 e jaargang nr.19 donderdag 19 januari 2017, week 3. Algemene informatie. Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 30 e jaargang nr.19 donderdag 19 januari 2017, week 3 Algemene informatie 24 januari Voorstelling groep 1/2/3 Kabouter Thijm 16 t/m 27 januari Citotoetsen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Werkboekje Efteling Opdrachten en puzzels

Werkboekje Efteling Opdrachten en puzzels Werkboekje Efteling Opdrachten en puzzels Naam SCHOOLREISJE Elk jaar is het weer spannend voor de kinderen van de Regenboogschool in Leiden waar de schoolreis naar toe gaat. Ieder jaar mag namelijk een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr november 2015

Nieuwsbrief nr november 2015 Nieuwsbrief nr. 4 20 november 2015 In dit nummer: Voorwoord van directie Sintviering Bomen planten IPC Uit de groepen 3 Ouderbijeenkomst begrijpend luisteren en lezen Broertjes en zusjes aanmelden Spullen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

Facebook: @ECTheoThijssen

Facebook: @ECTheoThijssen Facebook: @ECTheoThijssen Twitter: @ECThijssen In deze nieuwsbrief: nieuwsbrief MEI 2016 Studiereis Verkeersexamen Facebook Koffie/thee middag Betaling schoolreis/ kamp Ontdekdag Gezinscoach Studiereis

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Hierbij stuur ik u onze maandelijkse nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over onze school. Volgens mij is het de

Nadere informatie

Wat vindt u onder andere deze keer in de INFO? Kerkje. Informatie avonden voor de ouders! Oproep voor kosteloos materiaal

Wat vindt u onder andere deze keer in de INFO? Kerkje. Informatie avonden voor de ouders! Oproep voor kosteloos materiaal OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere deze

Nadere informatie

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school

Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school brengt zijn dochter Ama voor het eerst naar school. Hij praat met de juf. Ama is al op een peuterspeelzaal geweest. Is Ama verlegen? Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie