Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar"

Transcriptie

1 Jaargang 1 - no maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

2 Van de bestuurstafel Website live in een nieuwe huisstijl Het parochiebestuur van de parochie H. Augustinus. v.l.n.r.: Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Astrid van der Valk: vicevoorzitter en waarnemend penningmeester, Bertha Beeres-Visser: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris, Karin Bolhuis: algemeen lid, Balth Schröder: vrijwilligers. Wat kost het parochieblad? Inmiddels ligt alweer nummer 4 van het parochieblad De Augustinus voor u. Een mooi en kleurrijk blad waar je mee voor de dag kan komen als parochie, wetende dat in elk nummer zaken worden verbeterd. Ik hoor echter ook opmerkingen en vragen of het niet een te duur blad is geworden. Vandaar lijkt een uitleg en toelichting op de kostenontwikkeling van het parochieblad hier op zijn plaats. De Augustinus wordt samengesteld met alleen maar vrijwilligers, inclusief de opmaak. Alleen het drukken van het blad is uitbesteed. De totale gemiddelde drukkosten zullen in 2015 naar verwachting 0,54 per exemplaar bedragen. Dat is met inbegrip van verzendkosten voor aflevering van de drukkerij naar elke parochiekern. De edities van het kerstnummer en het paasnummer kennen een grotere oplage en daardoor een lagere prijs per exemplaar dan in de overige maanden. Elke parochiekern heeft bepaald wat de gewenste oplage per nummer is. Op basis daarvan is eind vorig jaar het jaarcontract met de drukker afgesloten. Het nieuwe parochieblad De Augustinus zal normatief op jaarbasis circa 10% besparing van de kosten opleveren voor onze gehele parochie ten opzichte van de situatie in 2014 met individuele bladen per parochiekern. De edities en frequenties van het parochieblad zijn nu ook gesynchroniseerd. Daarbij komt dat het blad glossy overkomt, een grote kwaliteitsverbetering, wat (ten onrechte) de indruk geeft dat het duur(der) is. Een glanzende look is goedkoper dan een matte uitvoering, omdat het papier namelijk met een speciale coating wordt behandeld, waardoor het papier bij het drukken minder inkt opneemt (minder zuigende werking), wat het goedkoper maakt. Astrid van der Valk Penningmeester (waarnemend) De nieuwe website van de parochie is sinds 2 maart in de lucht. Op de geheel vernieuwde website vindt u nieuwsberichten, de agenda met activiteiten in de parochie en het vieringenschema. U kunt er ook informatie aantreffen over het pastoraal team, het parochiebestuur en het centraal secretariaat. Uiteraard zijn de digitale versies van het parochieblad ook te lezen op de website en is er nog veel meer achtergrond informatie toegevoegd. Op de site kunt u doorklikken naar de sites van de verschillende parochiekernen. Dan komt u op de huidige site van uw parochiekern terecht. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt door de werkgroep website om ook de huisstijl van de sites van de parochiekernen aan te passen. Begin april zullen de sites van de H. Joannes de Doper uit Katwijk en van de H. Willibrord uit Oegstgeest al in de nieuwe huisstijl beschikbaar zijn. In mei volgen de sites van de H. Laurentius en de Moeder Gods uit Voorschoten en de St. Jozef uit Wassenaar. Tot slot zullen de sites van De Goede Herder en Sint Willibrordus uit Wassenaar overgezet worden in de nieuwe huisstijl. Karin Bolhuis, Eindredacteur website Inleverdatum kopij nummer 5, bij voorkeur via in Word-documenten, uiterlijk 16 april 2015: Verschijningsdatum: 28 april De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. De nieuwe website: 2

3 Voorwoord Een oud gezegde luidt: "Zonder kruis geen verrijzenis". Dit nummer staat in het teken van de verrijzenis. Toch zult u ook afbeeldingen van het kruis tegenkomen, want dat is het teken van zijn overwinning; omdat Jezus is verrezen uit de dood heeft het kruis voor ons een geheel nieuwe betekenis gekregen. Op de voorkant ziet u een verrijzenisicoon 'Hè Anastasis'. De verrezen Heer staat met zijn voet op de dood; Hij heeft de dood overwonnen. Daar zien we ook sleutels van het dodenrijk. Jezus reikt Adam en Eva de hand en doet hen opstaan uit de sjeool, de onderwereld. Zo beeldt deze icoon het nieuwe leven uit. De zonde die hen van God gescheiden hield is vergeven, Christus heeft verzoening gebracht. Het Evangelie zelf beschrijft de verrijzenis niet. Deze icoon is dan ook vooral een uitbeelding van ons geloof. Hoe feestelijk de afbeelding ook is, Jezus draagt wel de wondentekenen in zijn handen en voeten. Daarmee wordt zichtbaar welke prijs hij bereid was te betalen om ons van dood naar leven te brengen. We hopen dat de vreugde van Pasen uw deel mag zijn. Mede namens alle redacteuren, het pastoraal team en het bestuur, wens ik u een Zalig Pasen. Pastoor Michel Hagen 2 Van de bestuurstafel 4 Pastoraal Team 5 Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom 6 Augustinus, 6 in 1 9 Spiritualiteit 10 Gezin, Jeugd en Jongeren 12 H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 7 kerken 18 H. Willibrord - Oegstgeest 20 H. Laurentius en de Moeder Gods - Voorschoten 23 Wassenaar Gezamenlijk 24 De Goede Herder - Wassenaar 26 St. Jozef - Wassenaar 28 Sint Willibrordus - Wassenaar 31 Contacten Het redactieteam van De Augustinus wenst u allen een Zalig Paasfeest. COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar. Redactieadres: Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Connie Schutten-Faes a.i. Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol Website: Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3

4 Pastoraal Team George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde Uit het pastoraal team In februari en de eerste helft van maart vergaderde het pastorale team in totaal maar vier keer. Op de agenda stonden veel lopende zaken waar (nog) niet veel concreets over te vertellen valt. De volgende punten zijn vermeldenswaard: - Truus Wüts is een paar keer op bezoek geweest in het asielzoekerscentrum in Katwijk. Mede naar aanleiding daarvan is ook het hele pastorale team op werkbezoek gegaan en heeft zich uitgebreid laten voorlichten door de locatiemanager. Hiernaast leest u er meer over. - De pastoor bracht verslag uit van het Pastoraal woord De woorden opstand en opstanding zijn allebei afgeleid van het woord opstaan. Opstanding is opstaan uit de dood. Dat wordt in de katholieke traditie uitgedrukt met het woord verrijzenis, hetgeen we straks met Pasen weer gedenken, de verrijzenis van onze Heer. Opstand is ook opstaan uit een vorm van dood, waarin mensen wezenlijke elementen van leven worden onthouden, zoals het recht op voedsel, een plek om te wonen, vrijheid van denken, recht op vrijheid, gezondheid. Wanneer die mensenrechten ontbreken, dan groeit er langzaam aan verzet; en dan ontstaat er opstand. Je staat op, omdat je niet tevreden bent met datgene wat er gebeurt. Wie geen behoefte meer heeft aan opstand verliest misschien langzaam ook het geloof in de Opstanding. Tijdens zijn leven heeft Jezus die opstand laten zien. Hij kwam in opstand tegen alles wat onmenselijk was. Hij kwam in opstand toen mensen aan de kant werden geschoven, omdat ze ziek waren, onrein, besmet, onderdrukt door structuren van godsdienstige aard. Daarom werd Hij met palmtakken juichend ingehaald in de stad Jeruzalem. We gedenken het op Palmzondag. Daarom werd Hij ook uit de weggeruimd omdat Hij in opstand kwam tegen menselijk onrecht. We gedenken het met Goede Vrijdag. De opstanding van de Heer zullen wij altijd in verband moeten brengen met de opstand tegen onrecht dat mensen wordt aangedaan; opstaan tegen alles wat ziek is, alles wat zorg behoeft. Laten we dat in het leven van alle dag proberen waar te maken. Ik wens u een zalig Pasen toe. Pastor Berry Lansbergen volgende. De besturen van de parochiële caritasinstellingen (PCI-en) van onze parochie zijn bij elkaar geweest voor een eerste ontmoeting en gesprek. Daarbij waren ook aanwezig Astrid van der Valk, vice-voorzitter van het parochiebestuur, pastoor Hagen, Truus Wüts en namens het bisdom Jan Maasen. Doel van de ontmoeting was de wens van sommige van de besturen om te komen tot één grote, samengevoegde, PCI voor de hele parochie. Daar wordt door de aanwezigen nog verschillend over gedacht, maar wel is een vervolgtraject afgesproken van onderlinge ontmoeting en uitwisseling. - Het team denkt na over mogelijke onderwerpen voor een serie artikelen in De Augustinus. Als mogelijkheden zijn genoemd: een serie over de eucharistie (4 x halve pagina), de geloofsbelijdenis, de werken van barmhartigheid, het Onzevader, wijzigingen in het altaarmissaal, het nieuwe beleidsplan. - We blikten terug op de parochieavond over de gezinssynode. Het was een goede avond, met zinvolle gesprekken. Voor de concrete beantwoording van de vele vragen leverde de avond in algemene zin input op, maar de beantwoording is toch nog een hele klus geworden voor de pastoor. Truus Wüts, pastoraal werker Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen (Mt. 25) Binnen de grenzen van onze parochie is een heel groot asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd: het AZC Katwijk. Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland vaak niet meer bezittingen dan de kleren die zij dragen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hen op en zorgt voor basisvoorzieningen. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Ik ben inmiddels een paar keer op bezoek geweest bij de locatiemanager van het azc, bij enkele asielzoekers en bij vrijwilligers van De Vrolijkheid (een stichting die leuke en zinvolle activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren binnen de AZC s). De verhalen die ik heb gehoord, zijn indrukwekkend en schokkend. Het houdt me enorm bezig, en ik zou dan ook graag samen met anderen uit de parochie wat gaan doen om de bewoners van het AZC te helpen. In het korte bestek van één artikel in De Augustinus kan ik lang niet alles vertellen wat ik u zou willen vertellen. Ik hoop dan ook dat de redactie mij de kans wil geven om ook in komende nummers aandacht te schenken aan het AZC en de bewoners daarvan. Sinds oktober 2008 worden asielzoekers opgevangen op AZC Katwijk. In juli 2011 werd AZC Katwijk aangewezen als een van de eerste gezinslocaties in Nederland. Gezinnen met minderjarige kinderen mogen nooit dakloos worden. Als zij al lang op een AZC (Lees verder op pagina 9) 4

5 Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Fijne vakantie gewenst De zomervakantie laat nog even op zich wachten, maar velen zijn al bezig met hun vakantieplannen. Een heerlijk vooruitzicht, er even tussenuit, jezelf opladen. Vakantie geeft een gevoel van vrijheid. Maar wat nu, als je er de middelen niet voor hebt? Als je voortdurend onder spanning staat, omdat je alleen maar bezig bent de eindjes aan elkaar te knopen? In een tijd waarin veel mensen meerdere keren per jaar op vakantie gaan, is er ook een groeiende groep mensen die jaren achtereen niet op vakantie kunnen. En juist zij kunnen een ontspannen weekje zo goed gebruiken: even hun zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen. Stichting Rita s Reisbureau bekommert zich om deze groep. Hier worden geen dure vakanties verkocht, hier worden mensen die 'wat over hebben' gekoppeld aan mensen die 'wat minder hebben'. Hoe werkt dat concreet? Eigenaren van vakantiehuisjes en caravans wordt gevraagd om hun accomodatie gratis één of meerdere weken per jaar ter beschikking te stellen voor mensen die op of onder het sociaal minimum leven. Alle vakanties van Stichting Rita's Reisbureau komen tot stand dankzij vrijwilligers. Mede daarom kunnen de vakanties zo goedkoop blijven. Gasten worden aangemeld via contactpersonen die de mensen veelal persoonlijk kennen. Denkt u hierbij aan maatschappelijk- en pastoraal werk(st)ers, mensen die actief zijn in de diaconie of bij voedselbanken. PCI-en roepen parochianen op om mensen uit hun omgeving die in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n vakantie, aan te melden. Ook het ter beschikking stellen van accommodatie of van uw diensten als vrijwilliger wordt van harte aanbevolen. Stichting RITA's Reisbureau is voortgekomen uit de armoedebeweging in Rotterdam. Website: MM Zaligverklaring aartsbisschop Romero De in 1980 vermoorde aartsbisschop Óscar Romero wordt op 23 mei in San Salvador zalig verklaard. Dat maakte aartsbisschop Vincenzo Paglia bekend tijdens een bezoek aan El Salvador. Nadat Paus Franciscus begin februari van dit jaar aartsbisschop Romero (El Salvador: ) had uitgeroepen tot martelaar, kwam de weg naar zaligverklaring open; wanneer iemand als martelaar wordt erkend, is er geen wonder op diens voorspraak nodig. Mgr. Romero werd in 1980 door een sluipschutter neergeschoten terwijl hij de H. Mis opdroeg. De achtergronden zijn nooit volledig opgehelderd. Romero was bekend als een sociaal bewogen en vredelievend mens, die het opnam voor de armen. Hij verwierf een grote populariteit onder de bevolking, maar zijn kritiek op de dictatoriale regering in El Salvador leverde hem (doods)bedreigingen op. In het proces tot zaligverklaring werd Romero in 1997 bekroond met erkenning als Dienaar Gods. In februari 2015 kwam de erkenning van zijn martelaarschap, omdat hij is vermoord uit haat voor het geloof. Voor mij is Romero een man Gods, heeft Paus Franciscus gezegd. MM Aartsbisschop Romero op een muurschildering (bron: internet) Laurentiusjaar Bronnen: Katholiek Nieuwsblad en RKK In de periode november 2014 tot en met februari 2016 wil het bisdom Rotterdam heel bijzonder stil staan bij de patroonheilige van het bisdom, de heilige Laurentius. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar. Aandacht in heel het bisdom voor Laurentius zal een goede voorbereiding zijn op het 60-jarige jubileum van het bisdom, dat in 2016 zal worden gevierd. Er worden verschillende materialen uitgegeven in het kader van het Laurentiusjaar. Zo zal bij de chrismamis op 1 april, een diocesaan magazine over de H. Laurentius, inclusief een stripverhaal, worden uitgereikt. MM Aanmelden Diaconieprijs '15 Op zaterdag 14 november reikt het bisdom Rotterdam voor de vijfde keer de Diaconieprijs Brood en Rozen uit. Er zijn drie categorieën: 1. diaconie dichtbij; 2. missie, ontwikkeling en vrede; 3. 'eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding' als bijzonder thema. De winnaar in elke categorie ontvangt 1000 euro voor haar activiteiten. De winnaar in de laatste categorie ontvangt ook de wisseltrofee. Parochies en katholieke instellingen kunnen hun activiteiten aanmelden tot 31 mei. MM 5

6 Augustinus, 6 in 1 Vastenaktie ook met Pasen Graag vragen we in dit Paasnummer weer aandacht voor de Vastenaktie. Ook al is het Pasen, er zal in het weekend van 4/5 april na de vieringen een deurcollecte gehouden worden voor Kerala. Dit om degenen die de collecte van 15 maart en de olifant gemist hebben, alsnog de gelegenheid te geven een Paasgift aan dit project te geven. milie van elkaar!) kan vertellen over India en Kerala en wat daar allemaal voor goeds gebeurt. Met Pasen is voorlopig de laatste inzamelingsronde. Van harte aanbevolen! U kunt ook gebruik maken van de giro, om uw gaven over te maken: NL77 ABNA t.n.v. Parochie H. Augustinus inzake MOV o.v.v. Kerala. En de olifant is ook heel willig om uw bijdrage in ontvangst te nemen. Wilt u verder eens neuzen in wat de stichting Kerala allemaal doet, kies dan de digitale snelweg: Pastor Peter van Beurden Schiedam viert Liduinajaar Dansende kinderen tijdens een bezoek (2015) aan de Keralaprojecten. Foto: Mieke van Beurden Vorig jaar zijn we met het project gestart. Dit jaar is de tweede ronde die hopelijk de benodigde euro bijeen zal brengen. Dan kunnen de jongeren verder op het voortgezet onderwijs, kan de drukkerij doordraaien en vindt het naaimachineproject weer een vervolg. Op de verschillende locaties is actie gevoerd, werd gebridged, gespaard in olifanten doosjes en brachten sobere maaltijden geld in het laadje. Bovendien hebben velen van U Mieke van Beurden gehoord die eindeloos (we zijn niet voor niets fa- Schiedam viert dit jaar het Liduinajaar. De stadsheilige staat centraal in een breed scala aan evenementen, tentoonstelllingen en activiteiten. De Heilige Liduina van Schiedam was een Schiedams meisje dat op 18 maart 1380 werd geboren en na een val op het ijs op 16 jarige leeftijd bedlegerig werd. Haar fysieke toestand werd nooit meer de oude en zij sleet haar leven op bed tot zij op 53-jarige leeftijd overleed. Haar opstandigheid tegen haar lijden zette ze om in een passie voor Jezus. Haar houding maakte diepe indruk op haar omgeving en veel mensen kwamen bij haar op bezoek. In plaats van Liduina te troosten werden zij door haar opgemonterd. Haar liefde voor God en de mensen was opzienbarend. Liduina groeide uit tot de patroon van de zieken. In de week van 11 tot 19 april worden veel activiteiten gehouden. Op 11 april is er een themawandeling door de stad, op 18 april is er de Rozentocht, een muzikale omgang met miniconcerten in 4 kerken ter ere van Liduina (haar engelbewaarder had haar gezegd dat zij pas zou sterven als de rozenstruik die hij haar had gegeven tot volle bloei was gekomen) en op 19 april het Liduinafeest en de Stille Omgang. Bron: Mieke van Beurden Voor meer informatie zie en de site van de Liduinabasiliek in Schiedam: Erik van Blerk 6

7 Augustinus, 6 in 1 Diaconie/MOV (Groot)ouders met hun (klein) kinderen zijn van harte welkom voor de volgende Kleuterkerk over Pasen op Paaszaterdag 4 april om 17 uur in de Sint Jozef kerk te Wassenaar. We hopen ook op gezinnen uit de parochiekernen van buiten Wassenaar. Kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen in het ad hoc kinderkoortje, dat eenvoudige (maar heel leuke!) liedjes zingt. We beginnen om uur met een half uurtje oefenen. Aanmelden voor het koortje is niet nodig, maar is wel handig voor ons: MdM Kleuterkerk De Barmhartige Samaritaan Op 1 maart was er weer Kleuterkerk. Deze keer ging het over de barmhartige Samaritaan. Ondanks de vakantie waren er maar liefst 23 kinderen en daarbij zo n 29 (groot) ouders. Kleuterkerk is steeds opnieuw weer een bijzondere, mooie en ontspannen viering. Tijdens de viering zingt het koor van kinderen vanaf 7 jaar liedjes als: Laat de kinderen tot Mij komen, het refrein van het Ave Maria van Lourdes en een lied over Vrede. Er scharrelen ook kindjes van 1 en 2 jaar rond. Met name het branden van kaarsjes bij Maria, het bidden, het zingen en kleuren beleven ze echt al mee. De kleuters waar het om gaat- zitten op het kleed voor het altaar en zijn erg betrokken bij het verhaal. Deze keer werd het verhaal van de Barmhartige Samaritaan voorgelezen. Na afloop speelden een pappa en de meisjes van het koor het verhaal nog eens na, dat was best indrukwekkend. De gewonde man lag daar maar en wel twee mensen liepen langs zonder te helpen. Gelukkig kwam toen de barmhartige Samaritaan. Zo leerden we wat Jezus bedoelt met dat je van je naaste moet houden als van jezelf. We spraken erover hoe wij dat kunnen doen in ons leven, op school bijvoorbeeld. We namen ons voor om mensen die hulp nodig hebben te helpen, ook als we ze niet aardig vinden. Na het verhaal gingen alle kinderen van heel klein tot groot op de grond aan de slag met het inkleuren van tekeningen. Juf Emmy speelde op het orgel en de kinderen kleurden geconcentreerd. Er werden ook drie kaarsjes bij Maria opgestoken. Deze keer werd een kaarsjes gebrand voor een jarige moeder. Tim (5 jaar) brandde een kaarsje, omdat hij zo blij was om maandag weer naar school te mogen gaan. Het laatste kaarsje was voor een gezin met heel veel verdriet. We sloten af met het Onze Vader, na het Amen kon je even een speld horen vallen en toen gingen alle kinderen de kerk in om elkaar en de (groot)ouders de Vrede te wensen. Na precies een half uur was de viering afgelopen en wisten de kinderen niet hoe snel ze verder moesten gaan met inkleuren! Bezorgers van het parochieblad De Augustinus bedankt Voor alle bezorgers geldt hetzelfde: De parochiebladen zijn een stuk zwaarder dan de oude vertrouwde parochiebladen van elke parochie apart. Daarbij komt nog eens dat de stapel weg te brengen bladen je met twee handen moet vast houden anders glijden ze uit je handen. Twee dingen die waar zijn. Menig andere parochie is jaloers op zo n parochieblad, maar óók op de vrijwilligers die er voor zorgen dat dit parochieblad op de deurmat valt bij diverse parochianen. Het parochiebestuur is zich bewust van de klachten van de bezorgers. Des te meer wordt U als bezorger van het blad door het parochiebestuur gewaardeerd. PH bron: lokapost.nl 7

8 Spiritualiteit Pasen Wanneer deze 'Augustinus' bij u op de deurmat valt, naderen de paasdagen met rasse schreden. In de winkels zien we de paashaasjes en de paaseieren. Het is dan ook niet vreemd als kinderen en kleinkinderen Pasen vooral daarmee verbinden. Het is een taak voor onze generatie om de betekenis van Pasen door te geven. Voor de grotere kinderen en voor ons volwassenen is de paaswake bij uitstek een leerzame viering. De talrijke symbolen gedurende de viering helpen ons iets meer te verstaan van dit grote mysterie van ons geloof. De paaswake is dan wel een viering waar je niet naar toe gaat om even snel de Mis mee te maken. Alleen wie erheen gaat met de instelling om naar de verhalen te luisteren, de mooie rituelen mee te maken en in rust het mysterie van Jezus' overwinning op de dood te vieren, zal met vreugde en dankbaarheid huiswaarts keren. Paus Franciscus tijdens de paaswake in de Sint Pieter (foto Vaticaan) Wanneer mensen over Pasen spreken, komen de discussies soms niet verder dan de vraag of Jezus nu werkelijk verrezen is. Dan vraagt men zich af of Hij daar nu echt stond, met handen en voeten en hoofd en lijf. Of zijn hart weer klopte en of zijn lichaam weer 37 graden Celsius was. Een theoloog zei ooit, de verrijzenis betekent niet dat er een dood lichaam is opgestaan. Hij wilde ermee zeggen dat we dieper moeten doordenken. Een andere uitleg hoorde ik halverwege de vorige eeuw. Mensen zeiden toen dat Jezus gewoon dood was, maar dat zijn leerlingen met zijn ideeën verder wilden. Zo werd Hij op een bepaalde manier weer levend voor hen. Dan werd Jezus dus niet door zijn Vader opgewekt of verrees Hij uit eigen kracht, maar verrees Hij in de gedachten van zijn leerlingen. Ook die benadering is veel te beperkt en doet geen recht aan het grote mysterie dat we vieren. Wat dan wel? Wanneer je over Jezus' verrijzenis wil nadenken, moet je ook over de dood nadenken. Voor de gelovige Jood had dood veel meer betekenissen dan alleen dat iemand niet meer ademt, zijn hart niet meer klopt en hij geen hersenactiviteit heeft. De profeet Ezechiël zag ooit in een visoen een vallei vol doodsbeenderen (Ez. 37). Daarover moest hij profeteren, zodat ze weer zouden leven. Uiteindelijk geeft God hem uitleg over dat visioen en zegt: Deze vallei met doodsbeenderen is het huis Israël, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Dood heeft veel kanten. Een maatschappij die niet verder kijkt dan dit leven is in zekere zin dood. Dan groeit bij mensen een houding om alles uit dit aardse leven te moeten halen, waardoor een maatschappij steeds materiëler en zelfzuchtiger wordt. Jezus stond voor een leven waarbij je verder kijkt dan je eigenbelang en ook verder dan dit aardse bestaan. Toen Jezus werd gedood werd er dan ook meer gedood dan alleen een mens met een lichaam. Hij werd gedood die een Blijde Boodschap verkondigde, die de Wet van Mozes opnieuw uitlegde. Dus toen Hij opstond uit de dood verrees er ook veel meer dan alleen een mens met een menselijk lichaam. Hij verrees uit de dood die had gezegd: Voor Abraham ben ik, en ik ga naar mijn Vader en uw Vader. Levend verscheen Hij die had gezegd: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen en die met de apostelen de stammen van Israël met twaalf nieuwe stamvaders weer had opgericht. Met zijn verrijzenis verrees zijn Evangelie, verrees zijn Kerk die Hij begonnen was, zijn Nieuwe Leer met gezag, zijn stijl van leven, zijn houding tot de Jezus verschijnt aan zijn apostelen. De apostel Thomas komt tot geloof dat Christus werkelijk verrezen is als hij de wonden van de Heer ziet. Jezus is aan de ene kant heel concreet aanwezig zoals in de naaste, maar hij komt en gaat in een gesloten huis, want Hij zetelt aan Gods rechterhand. armen en de zieken, zijn Kind van God zijn, dit alles verrees mee uit de dood. Het Evangelie zegt weinig over de verrijzenis zelf. Het graf is leeg en zijn lichaam is weg. Het Lichaam van Jezus is niet gestolen, het is niet ergens anders begraven, Hij is niet gereanimeerd. Jezus was niet schijndood. Dat is allemaal veel te aards voorgesteld. Zo wonderlijk als Hij begon in de schoot van zijn moeder, vanuit Gods wereld onze wereld binnen, zo vertrok Hij ook uit de schoot van moeder aarde, vanuit onze wereld naar Gods wereld. Zijn Lichaam wordt met zijn verrijzenis een nieuw Lichaam, zichtbaar en tastbaar indien Hij dat wil, maar Hij zetelt vooral aan Gods rechterhand. Toch is ook op aarde zijn Lichaam verrezen uit de dood, zichtbaar en tastbaar in de naaste, want ook zijn Kerk verrees met Hem, de dood had geen macht meer over de leerlingen. Zo mogen ook wij met Pasen opnieuw verrijzen uit die dagelijkse dood die ons steeds weer in de greep probeert te krijgen. Zijn Pasen moet ons Pasen worden. Dat vieren wij met oude lezingen, met rituelen en bovenal met het Sacrament van de Eucharistie, het grote teken van de levende Heer in ons midden. Pastoor Michel Hagen 8

9 Spiritualiteit Heiligen en Feesten 29 mrt. Palmzondag 2 apr. Witte Donderdag 3 apr. Goede Vrijdag 4 apr. Paaszaterdag 5 apr. Paaszondag 6-11 apr. Stralende Week (Orthodox) 12 apr. Beloken Pasen Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 13 apr. H. Martinus 1, paus en martelaar 16 apr. H. Bernadette Soubirous, maagd 19 apr. Derde Zondag van Pasen 21 apr. H. Anselmus, bisschop en kerkleraar 23 apr. St. Joris, martelaar H. Adelbert, bisschop en martelaar 24 apr. H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar 25 apr. H. Marcus, evangelist 26 apr. Vierde Zondag van Pasen 27 apr. H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 28 apr. H. Petrus Chanel, priester en martelaar H. Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester 29 apr. H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares Patrones van Europa 30 apr. H. Pius V, paus 1 mei H. Jozef, de arbeider 2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar Leo Elshout (Vervolg van pagina 4) of vrijheidsbeperkende locatie zitten en eigenlijk geen recht op opvang meer hebben dan worden zij overgeplaatst naar speciale gezinslocaties. Daar geldt een sober voorzieningenniveau. De begeleiding is volledig gericht op terugkeer. Sinds ongeveer een half jaar is het AZC Katwijk in omvang verdubbeld. Behalve gezinslocatie is het nu ook een gewoon AZC. Er verblijven veel asielzoekers afkomstig uit oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten. We lezen Het paasmysterie laat zich niet in één verhaal vertellen. We mogen er 50 dagen over doen. De verhalen nemen ons geleidelijk aan mee naar de slotsom van Pinksteren: waar wij leven in Zijn Geest, wordt de afwezige de aanwezige. De paasverhalen vallen in wat soorten uiteen. Allereerst zijn er verhalen van het lege graf, die spelen zich af op de derde dag in de tuin. Dan horen we van de ontmoetingen met de verrezen Heer. Die spelen zich af in de bovenzaal, in Galilea. Het hemelvaartverhaal sluit die serie af. En dan zijn er de verhalen van de leerlingen die Pasen begrijpen, die in actie komen. Allereerst getuigt het pinksterverhaal daarvan maar ook het boek van de Handelingen, dat vertelt van het leven van de eerste christenen. 5 april, Pasen, Verrijzenis van de Heer Pasen en Pinksteren op één dag. Een leeg graf en het verhaal van Petrus die uitbreekt, weg uit de angst en beslotenheid van de bovenzaal. Hij gaat de straat op en verkondigt de verrezen Heer. Handelingen 10,34a / Kolossensen 3,1-4 / Johannes 20, april, Beloken Pasen De allelujastemming van de leerlingen wordt door Thomas gecorrigeerd. De verrezen Heer is toch ook de lijdende Heer geweest? Pasen is vreugde en actie! Handelingen 4,32-35 / 1 Johannes 5,1-6 / Johannes 20, april, derde zondag van Pasen Gaandeweg ontdekken de Emmauswandelaars de werkelijkheid van de verrezen Heer. Breken en delen dat doorgaat, over alle grenzen van tijd en werkelijkheid heen. Een alledaags gebaar van brood breken als teken dat Hij leeft! Handelingen 3, / 1 Johannes 2, 1-5a / Lucas 24, april, vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag Het beeld van de Goede Herder is ijkpunt geworden van het gemeenschap-zijn. Schapen en herders die samen groen gras zoeken en vinden. Laat jij je roepen? Handelingen 4, 8-12, 1 Johannes 3,1-2, Johannes 10,11-18 Mensen die huis en haard hebben verlaten, gevlucht voor oorlogsgeweld en ellende. In Katwijk is daarvoor nieuwe woonplek gebouwd. Mooi, functioneel, netjes ingericht. Maar klein en sober. Op mij komt het over als een soort nette, op elkaar gestapelde, barakken. Ik zag een kleine woonannex slaapkamer. Daar wonen 3 volwassenen. De kamer is gemeubileerd met 3 bedden, een tafel met 4 stoelen in het midden en 3 kasten. Voor elk van de bewoners één eigen kast. Op die kamer woont een moeder met haar volwassen dochter en een andere dame. Iemand die zij tante noemen, maar die ze pas hier hebben leren kennen. Gelukkig wel afkomstig uit hetzelfde land. Zodat ze in ieder geval met elkaar kunnen praten. Hoe kunnen we helpen? Niet met geld. Niet met eten. Niet met kleding. Daarin wordt voorzien. Peter van Beurden, pastoraal werker Maar wel met tijd. Met aandacht. Kan iemand mij leren fietsen? Ik zou graag met Nederlandse mensen willen praten, om de taal een beetje te leren. Maar ook om niet zo alleen te zijn. Kan iemand eens mee naar de winkel, want welke verpakking is thee of rijst? Dat soort hulp. Is er iemand in de parochie die zou kunnen en willen helpen? Ik wil een klein werkgroepje in het leven roepen dat helpt met de organisatie van een en ander. Maar ik zoek ook doeners, mensen die het leuk vinden om desnoods met handen en voeten te praten en die een beetje tijd over hebben voor praktische hulpvragen. Wie biedt zich aan? Interesse? En een beetje tijd over? Bel of mail mij! Truus Wüts, pastoraal werker (wordt vervolgd) 9

10 Gezin, Jeugd en Jongeren Lijdensverhaal Jezus is verraden door Judas en gevangen genomen. Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten pesten Jezus ook nog. Jezus valt. Niemand helpt Hem. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog omhoog. Jezus komt haast niet meer vooruit. De moeder van Jezus, Maria, komt even naar Hem toe. Daarna sturen de soldaten haar weer weg. Maar ze blijft wel bij Jezus in de buurt. Ze laat hem nooit in de steek. Een man, hij heet Simon van Cyrene, komt van zijn werk op het veld. Jij moet Jezus helpen, zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het en helpt Jezus met het dragen van het kruis. Jezus is dankbaar voor zijn hulp. Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden. Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook medelijden met de vrouwen. Jezus weet dat er oorlog komt en dat deze vrouwen ook later nog veel verdriet zullen hebben. Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen. De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Jezus staat daar nu helemaal naakt. De soldaten lachen Hem uit. Jezus heeft niets meer. De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. Jezus hangt aan het kruis en sterft. [Je kunt nu even stil zijn en denken aan wat Jezus heeft meegemaakt] (...) De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf en rollen voor het graf een grote steen. Bron: het gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen van pastoor Hagen, p Goede Vrijdag - Kruisweg en kruisiging Vandaag is een heel sombere dag. Het is de dag dat Jezus veel pijn heeft gehad. Wat een verschil met Palmzondag! Vandaag is het sober en kaal in de Kerk, er zijn geen versieringen en bloemen. We denken vandaag aan het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. Zou deze dag niet beter Droevige Vrijdag kunnen heten in plaats van Goede Vrijdag? Nee, we noemen het toch Goede Vrijdag omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Als Jezus met Pasen verrijst uit de dood, laat Hij ons weten dat ook wij met Hem in de hemel kunnen komen. Dat maakt alles weer goed. Maar eerst moet Jezus lijden en sterven. Tekening door Wouter-Domingo (10 jaar) van de Sint Willibrordus te Wassenaar. Stille Zaterdag - Paaswake Jezus is dood. Vandaag is daarom een stille dag. Een dag van wachten. Wachten op de Paaswake. Dan vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood: Hij leeft! Luister maar. Op zondagochtend gaan twee vrouwen naar het graf. Ze horen bij de vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Nog voor ze er zijn, voelen ze een aardbeving. Er komt een engel uit de hemel en hij rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn leerlingen vertellen. O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de leerlingen gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: Ik groet jullie. Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. Jullie hoeven niet bang te zijn, zegt Jezus, Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien. Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft. En ze hebben Hem zelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest. 10

11 Gezin, Jeugd en Jongeren Eerste Paasdag Vandaag is het echt feest: Pasen. In de Kerk is de kleur nu wit en alles is feestelijk versierd. Thuis kan je het misschien ook wel merken, dat het feest is en er zijn vast veel chocolade eitjes. In de Mis horen we dit verhaal: Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald! Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft. Zalig Paasfeest! Tekening Palmpaas van Evi (7 jaar) van de Joannes de Doper in Katwijk. Tweede Paasdag De teksten op de pagina's 10 en 11 en de afbeelding komen uit het Gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen van pastoor Hagen. p Voor iedere dag een verhaal met uitleg om samen met de (klein)kinderen te lezen en te bespreken en een daglichtje voor de groten. Te koop via het internet www. dagelijksbrood.nl ( 17,95). In het verhaal van zaterdagavond hoorden we dat twee vrouwen naar het graf gingen kijken. En zondag hoorden we het verhaal van Maria Magdalena. Vandaag gaan we verder: "De vrouwen zijn vroeg in de ochtend bij het graf gaan kijken, en een engel kwam vertellen dat Jezus leeft. De vrouwen zijn geschrokken, maar ze zijn ook heel blij. Vlug gaan ze naar de leerlingen. Maar onderweg komt Jezus naar ze toe. Hij zegt: Dag goede vrienden. Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. Niet bang zijn, zegt Jezus, Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien. De vrouwen gaan vlug naar de leerlingen toe. Maar de soldaten die het graf hadden bewaakt, gaan naar de hogepriesters en vertellen dat Jezus is verrezen. De hogepriesters worden boos. Ze geven geld aan de soldaten en zeggen: Jullie mogen niemand vertellen dat Jezus is verrezen. Zeg maar dat de leerlingen Jezus hebben gestolen. En dat doen de soldaten." Vandaag op tweede Paasdag vieren we nog steeds feest. (...) De vrouwen zijn blij. Zij weten dat Jezus leeft. Het feest van Pasen duurt nog tot de volgende zondag. Daarom kunnen we nog steeds zeggen: Zalig Pasen! 11

12 Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat AJ Katwijk tel Website: adres: Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel aanwezig di, wo en vr van uur. IBAN Bankrek. nrs: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO voor actie Kerkbalans: NL74 RABO en NL54 INGB Locatiereferent: mevr. T. Wüts, Pastoraal werker tel Vieringen: za uur, zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr uur De Wilbert: zo uur Overduin: di en wo uur Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH) kopij mailen naar: Nieuws uit de parochiekern Twee zaken trekken bij ons in Katwijk momenteel de meeste aandacht: De Augustinus en de actie Kerkbalans. Ons nieuwe glossy, De Augustinus, is inmiddels 3 keer verschenen. Nog wel wat vroeg voor een eerste evaluatie. Maar toch de eerste reacties komen binnen. Het feit dat we nu parochiewijd worden geïnformeerd is toch wel een opvallende vernieuwing. Er zijn er, die met interesse kennis nemen van hetgeen elders in de parochie gebeurt. De opmaak is natuurlijk radicaal anders dan wat wij gewoon waren met ons Schip. Ook daarover verschillen de meningen. Maar, volgens een bekend gezegde, over smaak valt niet te twisten. De toekomst zal leren hoe dit uiteindelijk landt in onze gemeenschap. Wat wel een feit is, is dat het rondbrengen aanmerkelijk veranderd is. Diverse opmerkingen van diegenen die het blad rondbrengen, de lopers, hebben ons in de afgelopen periode bereikt. De Beheercommissie neemt dit serieus op en heeft zich voorgenomen naar oplossingen te zoeken. Voor de korte termijn komt dat erop neer dat we alternatieven willen bekijken, die we zelf in de hand hebben. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug. De actie Kerkbalans 2015 ligt achter ons. Tijd voor een eerste evaluatie. Het totaal van toezeggingen tot op heden ontvangen bedraagt 612, of 76% van het aantal kaarten dat is rondgebracht. Vrijwel gelijk aan wat we in 2014 ontvingen. Het totaal toegezegde bedrag is rond de en ligt daarmee ongeveer 2 % onder het bedrag van vorig jaar. Uiteindelijk gaat het erom wat we daadwerkelijk zullen ontvangen, en de ervaring leert dat dat meestal iets boven het bedrag ligt dat wordt toegezegd. Er is namelijk ook altijd een aantal parochianen, dat de kaart niet invult, maar wel een bedrag overmaakt. Al met al kunnen we zeggen: een resultaat dat iets onder het voorgaande jaar ligt. Tenslotte nog dit: over de toekomst van de zaterdagavonddienst wordt stevig gediscussieerd. De enquête vorig jaar gehouden is door relatief veel mensen ingeleverd. Het thema leeft onder de mensen, is één van de opvallende conclusies. Maar gelet op het kleine aantal voorgangers en de geringe gemiddelde opkomst, zal er toch naar oplossingen gezocht moeten worden. Gesprekken hierover gaan in de richting van een zomerrooster ook in de overige seizoenen. Maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Op het moment van schrijven is het nog begin maart. De vastentijd is begonnen. De voorbereidingen van het Paas triduüm, de 3 dagen van Pasen zijn in volle gang en tegen de tijd dat U dit blad ontvangt is het zover. Ik wens U allen daarom aan zalig Pasen. Marten van der Meer Verslag Sobere Maaltijd Zaterdagavond 28 februari waren we met ruim 30 personen bij elkaar in de zaal van De Kleine Joannes in Katwijk. Op een tafel had Mieke van Beurden een klein KERALA voor ons ingericht. Dit alles was om haar gloedvol verhaal m.b.t. ons Vastenproject te verlevendigen. De aanwezigen waren samen gekomen uit onze parochiekern, uit Leiden, uit de gemeenschap van de Rank en een vertegenwoordiger van de Agatha parochie uit Lisse. Deze laatste kwam om de Vastenestafette voort te zetten in de vorm van een boek en een kaars, die doorgegeven worden tijdens de Vastentijd. Wij hadden deze, de woensdagavond ervoor, opgehaald bij een oecumenische Vastenmaaltijd in Voorschoten. Het geeft een heel fijn gevoel om te ervaren dat dit een doorgaande ketting is van mensen, die de Vastentijd in hun hart meebeleven. Bij ons werden soep en brood doorgegeven en dit alles werd omkleed met enkele toepasselijke liederen en een paar gebeden. En tenslotte een collecte. Het gebed uit INDIA wil ik u niet onthouden: Hoe kan ik God danken, als Hij alleen mij te eten geeft; Zolang mijn buurman honger lijdt? Hoe kan ik dan zeggen: Heer, dank voor deze maaltijd? Moet ik God loven, als Hij alleen mij kleedt en alleen mijn gezin een woning geeft? Als mijn buurman naakt is en slapen moet op straat? Hoe kan ik dan zeggen: Gelooft zij de goedheid van de Heer? 12

13 H. Joannes de Doper - Katwijk Ik geef jou niet, mijn kind, te eten en te drinken, opdat jij alleen verzadigd raakt en blij om al die gaven. Ik schenk ze jou, zodat jij kunt delen en iedereen, door wat jij doet, mijn goedheid mag proeven. Ik geef jou niet mijn kind, die kleren en een woning, opdat alleen jij beschutting vindt. Om jouw buurman te verwarmen, gaf ik kleren en een huis als toevluchtsoord voor velen. Door jou zullen ze mijn goedheid zien, mij loven, overal. Mijn kind, ik heb jou niet uitverkoren om op jouw lauweren te rusten. Als medewerker wil ik jou, om mijn liefde uit te dragen. En ieder zal mijn aanwezigheid ervaren. Duisternis zal in licht verkeren en ieder zal mij prijzen. Johnsons Gnanabaranan, India. Ik zou zo graag overbrengen wat we hier samen ervaren hebben, maar dat kan alleen als u er het volgend jaar ook bij wilt zijn. Vast een vriendelijke Paasgroet, Mieke Gianotten Vrouwenavond! Na het succes van de afgelopen 2 jaar komt er ook dit jaar weer een vrouwenavond! Voor deze avond is het gelukt een spreekster te vinden die mensen hoop geeft door haar geloof en liefde te delen! De definitieve uitnodigingen volgen nog maar u kunt vrijdag 29 mei alvast op de kalender zetten! Wilt u zich nu al opgeven? Dat mag dat natuurlijk altijd! Opgeven voor deze avond kan door een mail te sturen naar of een belletje/berichtje naar Marloes Jongeneel Mogen wij ons even voorstellen? De kinderen die straks in april hun Eerste H. Communie gaan doen, zijn enthousiast bezig met het voorbereidende project. Ze horen verhalen uit de (kinder-)bijbel, leren op een speelse manier het Onze Vader, mogen knutselen, oefenen om iets voor te lezen. Samen met de ouders hadden de kinderen een spannende en best wel moeilijke speurtocht door de kerk. Truus Wüts, pastoraal werker (namens de werkgroep) De keuze voor opbloeien als Paasthema is niet zo verwonderlijk aangezien Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. In de komende weken voor Pasen lopen beelden uit de natuur en de Bijbelverhalen over Jezus parallel aan elkaar. Een bloeiende plant geeft kleur en geur, is op zijn mooist. Ook mensen kunnen floreren en het mooiste van zichzelf laten zien. In dit thema passen wij deze metafoor toe op kinderen: wat in de knop aan mogelijkheden verborgen zit, moet de kans krijgen om tot bloei te komen. De kinderen worden zich ervan bewust dat mensen, net als planten, voeding nodig hebben en verzorging. Ze denken na over hoe zij zelf graag behandeld willen worden voordat ze zich echt kunnen ontpoppen. Aandacht, vertrouwen en ruimte zijn dan belangrijke voorwaarden. Met Pasen wordt de metafoor ook van toepassing op Jezus zelf. De hoop op bevrijding bloeit op onder het Joodse volk omdat deze Jezus de Messias moet zijn die het land gaat bevrijden van de Romeinen. Voor de Joodse leiders is de vrijheid waarmee Jezus spreekt en handelt in de naam van God van Israël, onacceptabel. Zij zien hem als onkruid dat verwijderd moet worden voordat het verder woekert. Pasen, geen opbloeien zonder strijd. Maar uiteindelijk: opstaan, durven hopen en toekomst zien. Op donderdag 2 april vieren wij als school Pasen in de kerk, aansluitend met een gezellig samenzijn in de klassen. Tijdens de vastenactie sparen wij geld voor de stichting Kind in Oost-Europa. Deze stichting ondersteunt een aantal arme gezinnen in Oost-Europa en zorgt ervoor dat de kinderen in deze gezinnen naar school gaan. Als kinderen goed hun best doen op school mogen zij mee op kamp. Dit kamp is een vakantie voor de kinderen. Aangezien de ouders van de kinderen dit kamp niet kunnen betalen, zamelt de stichting Kind in Oost-Europa geld in door middel van de tasjesactie. Wij, de Horizon, helpen dit jaar mee met sparen. Onze vastenactie heet: In elke klas een tas. Wij wensen u fijne Paasdagen! Voor meer informatie en/of foto s kunt u onze site wwww.rkhorizon.nl bezoeken. Één ei is geen ei, twee ei is geen ei, drie ei is een koorei Wie een beetje liefhebber is van het kinderpaasliedrepertoire herkent direct de fout in deze tekstregel uit een bekend paaslied. Maar ik kan u als 13

14 H. Joannes de Doper - Katwijk trouwe lezer van dit onvolprezen parochieblad De Augustinus geruststellen, want het is geen fout maar een bewuste verschrijving. Het is namelijk een ode aan al die koren met leden van jong tot oud(er) die in de veertigdagentijd en de paasvieringen hun beste muzikale beentje voorzetten. Als u dit blad ontvangt, en direct gaat lezen, is het om en nabij zaterdag 28 maart en staan er nog vele paasvieringen op stapel. Ook in de parochiekern van de H. Joannes de Doper zijn koren actief, wat te denken van kinderkoor 'De Vrolijke Noot', middenkoor Vocalis en het heren- en dameskoor Cantemus. Zo zal 'De Vrolijke Noot' actief zijn met de gezinsviering van Palmzondag, de kinderkruisweg op Goede Vrijdag en de gezinsviering eerste paasdag samen met Cantemus. Vocalis kunt u beluisteren met de vieringen van Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag. En Cantemus is er op Witte Donderdag en bij de gezinsviering op eerste paasdag om de vieringen op te luisteren. Natuurlijk zijn deze koren in de vieringen na Pasen ook actief, wat te denken van De Vrolijke Noot dat zondag 19 april zingt, als elf kinderen hun eerste H. communie gaan ontvangen in onze kerk. Deze koren komen naar u toe Maar deze drie koren zijn ook zeer reislustig en gingen en gaan ook op pad om het zingen in deze koren extra aantrekkelijk te maken. Maar het kan ook een muzikale reis zijn door te zingen in en deel te nemen aan muziekprojecten. Wat te denken van het kerstconcert wat ze in december 2014 gezamenlijk hebben verzorgd voor een bomvolle kerk? Maar er wordt ook gezongen voor het Fonds 1818 in verzorgingstehuizen in de regio. Het L. U.M.C. is een vaste afnemer van Cantemus en Vocalis wat hun muzikale inbreng betreft bij een zondagse kerkdienst. Vocalis, Vaticaanstad, Volendam Zaterdag 14 maart heeft Vocalis deelgenomen aan het zesde Nationaal Middenkorenfestival in de H. Antonius Abt in Den Haag. Het werd voor de elf deelnemende koren georganiseerd door de N.S.G.V. en Code-Music. Als dit bericht wordt geschreven, zondag 8 maart, is het onbekend op welke plaats ze zijn geëindigd en of de beker op het nachtkastje van dirigente Anneke Blanken staat. Maar Vocalis is zelfs geregistreerd op het Sint Pietersplein voor het betere inzingwerk voordat ze in de Kerk der Friezen in Vaticaanstad moesten zingen. Het jaarlijkse kooruitje werd na het zingen in een Volendamse kerk op de beroemde Dijk doorgebracht. Wilt u meer weten van dit koor, bezoek dan maar hun website www. vocaliskatwijk.nl. Cantemus met nieuw elan. Met het moment dat de muzikaal begeleider Niek van der Meij ook het dirigeren van dit koor overnam van de vertrekkende dirigent kwam er een nieuwe en frisse wind in het koor. En dat het een koor met ervaring en enthousiasme is blijkt ook uit de jaarlijkse jubilarissen. Daar wordt dan weer door Marten van der Meer van de beheercommissie een Gregoriuspenning en oorkonde uitgereikt. Cantemus, een koor met toekomst en een duidelijke plek in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk. De Vrolijke Noot is een muzikaal sprookje Een kinderkoor leiden betekent bijna in de huid van Hans Kazan kruipen om voortdurend de kinderen meer en andere zaken bieden dan alleen maar repeteren. Want wetende dat jaarlijks een derde van de ongeveer veertig koorleden opstapt door andere bezigheden, betekent ook dat er jaarlijks weer nieuwe leden instromen. Wat denken jullie van het deelnemen aan kinderkorenfestivals, zoals het Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen wat in 2012 en 2013 glansrijk werd gewonnen. Zo zingen ze zaterdag 13 juni ook op een groot festival in de Jeroenkerk in Noordwijk waar ook de tuindagen worden gehouden. Er is gezongen in De Efteling bij een musicalauditie, de cd Wensdroom is gemaakt (en kunt u ook nog bestellen / kopen voor 5,-), er is meegedaan aan kerstconcerten. Optredens in verzorgingstehuizen voor Fonds 1818 en ook aan de musical Mozes welke in Katwijk werd opgevoerd. Wilt u meer weten over dit koor, bezoek dan hun zeer fotorijke en informatieve website Deze drie parochiële koren zullen in de komende vieringen op hun paasbest eruit zien en te horen zijn. Ik wens u veel luisterplezier. Gerard Bol Meimaand Mariamaand Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. In de St. Victorkerk in Noordwijkerhout besteden we in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. 14

15 H. Joannes de Doper - Katwijk Op zondag 3 mei houden we om 10:00 uur een Mariaviering, waarin pastoor Goumans voorgaat en de liederen worden ondersteund door het dameskoor. Na de viering is er koffie/thee en geeft de Lourdesgroep informatie over de komende Lourdesreis, die in september gepland staat. U bent van harte en vrijblijvend welkom. De Lourdesgroep Noordwijkerhout: Trees Hogervorst Joke van der Poel Kuintje en Wil van Rijn Kinderwoorddienst. Inloopochtend Iedereen is welkom, jong en oud op de 3de donderdagochtend, 19 april, van de maand (behoudens juli en augustus). Bent u oppas-opa of oma, kom Uit de Parochiekern eens kijken en breng de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar, u / jij bent van harte welkom. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is altijd ruim aanwezig. De locatie is in de Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat Rijnsburg. Het is rolstoel/ rollator toegankelijk. Informatie: Betty Kotterer. Tel. (071) De eerstvolgende doopviering zal plaatsvinden op:zondag 28 juni De daaraan voorafgaande doopvoorbereidingsavond wordt gehouden op: woensdag 27 mei 2015 in de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van uur. PH Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel In Memoriam: - Hendrica Maria Blom - Schrama, echtgenote van P.H. Blom. Geboren 24 november 1941 en overleden 5 februari De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag13 februari in onze parochiekernkerk met aansluitend de begafenis op onze begraafplaats. - Johanna Margaretha de Haas - Moerel, echtgenote van Albert de Haas Geboren 21 juli 1939 en overleden 1 maart De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 5 maart in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. We zijn gestart met het project: PH Ook uw kopij is welkom Open Handen Handen zijn wel een heel erg belangrijk deel van ons lichaam. We kunnen er mee zwaaien, knutselen, bouwen, schoonmaken en vult u het rijtje maar aan. Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen ontdekken wat we allemaal met onze handen kunnen doen voor de wereld om ons heen en natuurlijk ook voor de mensen direct om ons heen. We doen dit tijdens onze bijeenkomsten samen met het meisje Eef, het meisje op de posters. Zij gaat op bezoek bij haar oma, maar voordat ze dáár is Kom en doe mee met onze kinderwoorddiensten. Wij gaan je er dan alles over vertellen. Groetjes, Andrea, Mariska en Marloes Kerkvervoer Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg Als u wat ouder bent en/of slecht ter been, dan mag dat geen belemmering zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen in de kerk te komen. Er zijn vrijwilligers die u met de auto thuis komen ophalen om u naar de kerk te brengen en u na de viering ook weer naar huis brengen. Wilt u dus op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon van de plaats waar u woont. Contactpersoon voor Rijnsburg is: Anneke Noordermeer, Tel.: Contactpersoon voor Katwijk en Valkenburg is: Erna Geurts, Tel.: of Erna Geurts U wilt uw mening, uw ervaring of iets anders kwijt in dit blad, dan bent u van harte welkom. Stuur vóór 7 april a.s. uw artikel (eventueel met foto) naar Uw bijdrage wordt dan (mogelijk) geplaatst in het volgende nummer. 15

16 Liturgische Agenda voor de periode van za. 28 maart t/m zo. 3 mei 2015 H. Joannes de Doper/ Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius / Voorschoten Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 za. 28-mrt EV pastoor Hagen / EV pater Magnin / Cantemus samenzang zo. 29-mrt Palmzondag EV pastoor Hagen/ WCV pw Van Beurden / Spirit / EV pater Magnin & pw Gudde / gezinsviering / gezinsviering / gezinsviering / Kinderkoor / De Vrolijke Noot palmprocessie palmwijding + processie / crèche di. 31-mrt WGV pw Van Beurden / Gemengd Koor wo. 1-apr WGV boeteviering / pw Wüts / Cantemus do. 2-apr Witte Donderdag: EV pastoor Hagen / Cantemus EV pastor Lansbergen & geen viering 's morgens herdenking Laatste pw Van Beurden / EV pater Bouman & Avondmaal Schola Cantorum pw Gudde / Laurentiuskoor vr. 3-apr Goede Vrijdag: WGV Kruisweg / pw Wüts & OGV Kruisweg / ds. Verburg & herdenking Lijden en gbl Noordermeer / pw Van Beurden / samenzang Sterven van de Heer De Vrolijke Noot WCV Kruishulde / pastoor Hagen & WCV Kruishulde / pater Magnin WCV Kruishulde / pastor Lansbergen pw Gudde / Respons & pw Wüts / Vocalis & pw Van Beurden / Dameskoor za. 4-apr Paaszaterdag (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) EV Paaswake / WGV Paasviering voor kinderen / pastoor Hagen / pw Van Beurden Vocalis / EV Paaswake / pastor Lansbergen voedselmanden & pw Van Beurden / Gem. Koor zo. 5-apr Paaszondag: EV gezinsviering / EV pastor De Graaf & EV gezinsviering / herdenking Verrijzenis pastoor Hagen / pw Van Beurden / Schola pastor Lansbergen / van de Heer De Vrolijke Noot & Cantemus / Kinderkoor / crèche / voedselmanden voedselmanden ma. 6-apr 2e Paasdag geen viering EV pastor Lansbergen / EV pater Magnin & gbl Naber / samenzang cantor-organist di. 7-apr EV pastor Lansbergen wo. 8-apr EV pastor Lansbergen do. 9-apr WCV pw Van Beurden EV pastor Lansbergen vr. 10-apr WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 11-apr WCV gbl Noordermeer / cantor EV pastoor Hagen / samenzang zo. 12-apr 2e Zondag van Pasen EV pastoor Hagen / EV pastoor Hagen/ EV pater Magnin & pw Gudde / Vocalis / kinderwoorddienst / Gemengd Koor Laurentiuskoor koffiedrinken kl. JOANNES di. 14-apr EV pastor Lansbergen wo. 15-apr EV pastoor Hagen do. 16-apr WCV pw Van Beurden EV pater Magnin vr. 17-apr WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 18-apr EV pastor Lansbergen / WCV gbl Günther / cantor samenzang zo. 19-apr 3e Zondag van Pasen EV pastor Lansbergen & EV pastor De Graaf & WCV gbl Klaasesz / pw Wüts / De Vrolijke Noot / pw Van Beurden / cantor-organist viering Eerste H. Communie Schola Cantorum di. 21-apr EV pastoor Hagen wo. 22-apr EV pastor Lansbergen do. 23-apr WCV pw Van Beurden EV pastor Lansbergen vr. 24-apr WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 25-apr EV pastor Lansbergen / WCV pw Van Beurden / cantor samenzang zo. 26-apr 4e Zondag van Pasen EV pastor Lansbergen / EV pastor Lansbergen & EV pater Magnin & gbl Naber / Cantemus pw Van Beurden / Spirit / Laurentiuskoor viering Eerste H. Communie di. 28-apr EV pastor Lansbergen wo. 29-apr EV pastoor Hagen do. 30-apr WCV pw Van Beurden EV pastoor Hagen vr. 1-mei WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 2-mei EV pastoor Hagen / WCV gbl Günther / cantor samenzang zo. 3-mei 5e Zondag van Pasen EV pastoor Hagen / EV pastor De Graaf & EV pastor Lansbergen / Vocalis pw Gudde / Dameskoor Respons / voedselmanden Legenda: EV = Eucharistieviering WGV = Woord- en Gebedsviering WCV = Woord- en Communieviering OCV = Oecumenische viering 16

17 Liturgische Agenda Moeder Gods / Voorschoten De Goede Herder/Wassenaar St. Jozef / Wassenaar St. Willibrordus / Wassenaar B.S. v.d. Oyelaan 18 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77 (zie St. Jozef: 19.00u) EV pastor Lansbergen / (zie St. Jozef: 19.00u) za. 28-mrt cantor + samenzang / palmwijding + processie EV pater Magnin & EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer EV pater Bouman & diaken zo. 29-mrt pw Gudde / EV pastor Lansbergen / Magn.Cantorij / Brink / KinderWoordDienst / Laurentiuskoor / Dameskoor / palmwijding + palmwijding + processie Caecilia / palmwijding + palmwijding processie / wegbrengen processie / wegbrengen palmpaasstokken palmpaasstokken EV boeteviering / geen viering om 09.00u di. 31-mrt pastor Lansbergen / (zie St. Jozef: 19.30u) WGV Avond van Barmhartigheid / (zie St. Jozef: 19.30u) Laurentiuskoor pastoor Hagen & diaken Brink EV pastor Lansbergen wo. 1-apr OCV ds. Peper & gbl Naber / EV Frans-Ndlse viering / (zie De Goede Herder: 18.30u) (zie De Goede Herder: 18.30u) do. 2-apr in Adegeest père Boro & diaken Brink / Dameskoor WGV Kruisweg / pw Gudde / WGV Franstalige parochie / WGV Kruisweg voor volwassenen / vr. 3-apr Dameskoor père Boro / Kruisweg diaken Brink WGV Kruisweg voor kinderen / pastoor Hagen WCV Franstalige parochie / WCV Kruishulde / pastor Van (zie St. Jozef: 19.00u) Kruishulde / père Boro Bockxmeer/ Magn. Cantorij (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) Kleuterkerk over Pasen (zie St. Jozef: 17.00u) za. 4-apr EV Paaswake/pater Magnin EV Franstalige parochie / & pw Gudde / Laurentius- Paaswake / père Boro / (zie St. Willibrordus: 22.00u) EV Paaswake / pater Gabriël koor / presentatie Afrikaans koor & diaken Brink / Pro Deo nieuwe H. Oliën (zie St. Willibrordus: 22.00u) geen viering EV Frans-Ndlse viering / EV pastor Van Bockxmeer & EV pastor Lansbergen / zo. 5-apr pastoor Hagen & père Boro diaken Brink / KinderWoordDienst / & diaken Schat / Dameskoor Magn. Cantorij Caecilia / koffiedrinken & La Pastorella EV Franstalige parochie EV pastoor Hagen / (zie St. Willibrordus: 09.30u) (zie St. Willibrordus: 09.30u) samenzang EV pater Magnin EV pater Bouman / in EV pastoor Hagen di. 7-apr Kerkehout WCV gbl Naber / in WCV pastor Versteegen / in EV pastoor Hagen wo. 8-apr Foreschate Johannahuis EV pastoor Hagen do. 9-apr EV + aanbidding / pastoor vr. 10-apr Hagen / in Mariakapel (zie St. Jozef: 19.00u) EV pastor Lansbergen / (zie St. Jozef: 19.00u) za. 11-apr cantor + samenzang EV pater Magnin & EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer / EV pastor Lansbergen / zo. 12-apr pw Gudde / EV pastor Lansbergen / Magn. Cantorij Pro Deo cantor-organist samenzang EV pastoor Hagen EV pastoor Hagen di. 14-apr EV pastor Lansbergen / wo. 15-apr viering voor ouderen EV pastoor Hagen do. 16-apr EV pastoor Hagen / in Mariakapel vr. 17-apr EV pastor Lansbergen / in Zomerland EV Franstalige parochie / EV pastoor Hagen / za. 18-apr viering Eerste H. Communie (zie St. Willibrordus: 19.00u) samenzang (zie St. Willibrordus: 19.00u) EV pastoor Hagen/ EV Franstalige parochie EV pater Bouman & gbl WCV diaken Brink / zo. 19-apr Laurentiuskoor / EV pastoor Hagen & diaken Elshout / Magn. Cantorij samenzang crèche Brink / La Pastorella / viering Eerste H. Communie EV pater Magnin EV pastor Lansbergen di. 21-apr EV pastoor Hagen wo. 22-apr EV pastoor Hagen EV pastoor Hagen / in do. 23-apr Huize Willibrord EV pastoor Hagen / in Mariakapel vr. 24-apr (zie St. Jozef: 19.00u) WGV Taizé-viering (zie St. Jozef: 19.00u) za. 25-apr WCV gbl Naber / EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer / EV pastoor Hagen / zo. 26-apr cantor-organist / EV feest Goede Herder / The New Voices Caecilia koffiedrinken pastoor Hagen/ Dameskoor & La Pastorella / inwijding herdenkingsmuur kerkhof EV pastoor Hagen EV pastoor Hagen di. 28-apr EV pastor Lansbergen wo. 29-apr EV pastor Lansbergen do. 30-apr EV pastoor Hagen / EV pastor Lansbergen / in vr. 1-mei in Mariakapel Sophiekehuis (zie St. Willibrordus: 19.00u) (zie St. Willibrordus: 19.00u) EV pastor Lansbergen / za. 2-mei samenzang WCV pw Gudde / EV Franstalige parochie EV pater Peters / EV pastor Lansbergen / zo. 3-mei Dameskoor / EV pastoor Hagen / Magn. Cantorij Schola Cantorum-Oegstgeest / voedselmanden samenzang koffiedrinken Opmerking: Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding: neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur 17

18 Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg BR Oegstgeest tel Website: adres: Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB en NL95 RABO Diaconie: NL06 RABO Intenties: ma t/m vrij van uur tel NL66 INGB Vieringen: di en do om 9.30 uur za om uur en zo om uur Locatiereferent: dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB) Locatieredacteur: mw. M.L.de Laat (kopij) (MLdL) Familieberichten Berichten en activiteiten Hij hangt, slaat en luidt weer Overleden Afgelopen maand hebben we uit ons midden afscheid moeten nemen van: Jeanne Dijsselbloem, 102 jaar, jarenlang bewoonster van Little Croft. Riet Verhoef-Gussenhoven, 101 jaar, trotse moeder, oma en overgrootmoeder. Antoon Akerboom, 92 jaar, stoere scheepsbouwer te Leiden. Bep van der Kruk- de Letrieux-Hendrichs, 91 jaar, markante bewoonster en kosteres van Van Wijcklersloot. Rina van Haasteren-Borst, 95 jaar, lieve en gastvrije vrouw van Ton, wonend aan de Geverstraat. René van der Velde, 55 jaar betrokken leerkracht van de Willibrordschool, steeds bezig en altijd in de weer. Nel de Vos, 83 jaar, Oegstgeester Zonnebloem-ster van het eerste uur. Dat zij allen mogen rusten in het licht van Gods eeuwig Pasen. Bron: Inzameling voedselbank Weekend van 11 en 12 april. Schrijven voor Amnesty International Maandag 13 april van tot uur op de pastorie. Paastijd Drie avonden paasverhalen lezen. Start 13 april, pastorie Willibrordkerk, uur. Afscheid Theo van der Mortel Sinds 1987 zong Theo met trouw en inzet bij de Schola. Na 28 jaren stopt hij ermee. Onlangs was zijn afscheid van het koor. Theo bedankt! Bron: Eerste H. Communie Zondag 26 april zullen 16 jongens en meisjes in de viering van 11 uur hun eerste communie doen. Net als Zacheus laten zij zich uit de boom roepen om samen met Jezus mee te doen aan de tafel van het leven. Een feest wordt dat, dat spreekt voor zich! En ook dat er veel gasten zijn! U bent van harte uitgenodigd mee te vieren en uw zoveelste communie te vieren. U heeft al het een en ander kunnen lezen over onze luidklok. De barst was hoorbaar, of beter gezegd de klok klonk gebarsten, weg was mooie volle klank. De klokkengieterij heeft een speciaal procedé ontwikkeld om gebarsten klokken te repareren, zodat je er niet alleen geen barst meer van ziet, maar ook geen barst meer hoort. Dat is overigens een tijdrovend proces, want alleen al het opwarmen van zoveel kilo brons vraag tijd. Dan het lassen en vervolgens het afkoelen. Alles gaat stap voor stap. Bron: Donderdag 24 februari is hij met veel mankracht op zijn plaats gehesen. Onze Willibrordklok is weer gezond van klank en u kan hem weer horen, bij de uurslag van de tijd, bij het luiden in een vrolijke drieklank of op zijn wat droeve eentje bij uitvaarten. In ieder geval, hij spreekt weer! 18

19 H. Willibrord - Oegstgeest Pasen, Opstaan zul je! De traditie van de Icoonschilderkunst heeft het paasmysterie op zeer krachtdadige wijze weten vorm te geven. Enerzijds concreet letterlijk, maar tegelijk geheimvol verwijzend. De verrezen Christus staat glorieus en volop actief in het licht. De graven zijn open en Hij sleurt bijkans de doden ten leven. Adam en Eva als eersten, alsof ze zelf niet zouden willen. Kom naar buiten, de kreet die Jezus de dode Lazarus toeroept vindt hier zijn echo. Zijn kracht overstemt als het ware de lethargie van het niet willen opstaan. Je zult leven! Bron: lucascleopas.nl Bron: xaveriusamersfoort.nl Het doet me denken aan een gesprek met een oude vrouw. Haar zus was na de dood van haar man helemaal uit het veld geslagen. Die raakte depressief, bleef in bed, was met geen mogelijkheid tot actie, tot leven te roepen. De vrouw was wanhopig, vertelde ze. En toen heb ik maar gezegd: Als de Heer waarlijk is opgestaan dan kunnen wij toch niet in ons bed blijven liggen. En ze deed het: ze stond op. Het hielp! Opstaan zul je. Christus neemt ons bij de hand, zelfs als wij tegenstribbelen. Om het tafereel heen zien we verwijzingen, open graven, gebroken grafdeksels, sleutels. Geslotenheid die openheid wordt, dood die zich tot leven keert. Goede Paastijd! Peter van Beurden Leef de tijd van Pasen De aanloop van Aswoensdag tot Pasen is zo n vijftig dagen. De afloop van Pasen naar Pinksteren omvat eveneens vijftig dagen. We willen die tijd benutten om Pasen wat dieper in ons door te laten werken. Het mysterie letterlijk en figuurlijk aan te raken. In een drietal bijeenkomsten lezen en bespreken we de paasverhalen uit de evangeliën. Gezamenlijk zijn ze de weerslag van een groeiproces bij de leerlingen. Bij hen gaat het van de gesloten en bange bovenzaal naar de open en vrijmoedige markt van Pinksteren. Een groei die we samen met de leerlingen mee mogen beleven. De bijeenkomsten vinden plaats op 14 en 28 april en 12 mei van tot uur in de pastorie van de Willibrordkerk. De begeleiding is in handen van pastor Peter van Beurden. Aanmelden hiervoor kan via adres: Peter van Beurden Ziekencommunie De Ziekencommunie is het uitreiken van de Heilige Hostie aan iemand die door omstandigheden de kerk niet meer kan bezoeken en het belangrijk vindt het Lichaam van Christus in het sacrament van de Heilige Communie te ontvangen. Dit kan dus ook als iemand nauwelijks mobiel is, maar verder gezond. Voorafgaand aan het uitreiken van de Heilige Communie worden er liturgische woorden door mij gesproken en bidden we met elkaar. Na de kleine viering is er tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek.. Om dit sacrament te kunnen ontvangen, kunnen mensen zelf bij de pastorie een verzoek neerleggen. Meestal volgt er dan eerst een huisbezoek door de pastorale verantwoordelijke, in ons geval is dit Peter van Beurden. Nadat Peter een soort intakegesprek heeft gevoerd met de betrokkene, gaat een lid van onze werkgroep in het vervolg de Heilige Communie thuis uitreiken. De frequentie is ongeveer eens per maand. Bron: Els Goddijn uit Oegstgeest reikt al ongeveer 8 jaar de Ziekencommunie uit. Samen met parochianen Hilde Günther en Yvonne van Velzen heeft zij daarvoor de zending ontvangen. "- Destijds ben ik er door André van Aarle voor benaderd. Zelf vind ik het mooi om de kerk te mogen vertegenwoordigen. Ik hecht waarde aan de sacramenten en wil graag dat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Voorts ben ik een "mensenmens" en vind ik het fijn om sociale contacten tot stand te brengen, ik zie de kerk eigenlijk ook wel als mijn familie in ruimere zin." Kent u mensen, waarvan u denkt dat ze graag de ziekencommunie willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de pastorie, Wij informeren dan of de persoon in kwestie van de mogelijkheid gebruik wil maken. ML 19

20 Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma t/m za van 9.30 tot uur Leidseweg LG Voorschoten tel Website: adres: Parochiekerken: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten De Moeder Gods B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO NL45 INGB Vieringen: zo 9.30 uur De Moeder Gods zo uur H. Laurentius di uur De Moeder Gods do 9.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG) tel.: (via kerkelijk bureau, ma t/m za ) Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) Agenda Donderdag 2 april uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) Zondag 5 april uur Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder) Voedselmanden in beide kerken Dinsdag 7 april uur Samenscholen: Dinsdagmorgenkring (De Werf) Woensdag 8 april uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) uur Redactie GG nr. 13 (Pastorie HL) Donderdag 9 april uur Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag (De Hoeksteen) Zaterdag 11 april uur EHC overige scholen ontbijt (Pastorie HL) uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) Maandag 13 april uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) uur Samenscholen: Meester Eckhart (De Werf) Donderdag 16 april uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Het Pluspunt) Zondag 19 april uur Doopviering (HL kerk) uur JP bijeenkomst ieder zijn geloof (JP zaaltje) uur Orgelconcert Wouter van Belle mmv Metske Gertsma hobo (HL kerk) Maandag 20 april uur Samenscholen: Rondom 40 (Kon Wilhelminalaan) Woensdag 22 april uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) uur EHC ouderavond (MG zaal) Zaterdag 25 april uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) Zondag 26 april Koffiedrinken Moeder Gods Woensdag 29 april uur Samenscholen: Inspiratie opdoen in de Bijbel (Grote zaal Rossiniflat) uur Gelovig opvoeden (Pastorie HL) Zondag 3 mei Voedselmanden in beide kerken Familieberichten Worden gedoopt Op zondag 19 april worden in de H. Laurentiuskerk gedoopt: Fabian Duindam, zoon van Jeroen Duindam en Leonie Fallaux, en Luca Worm, zoon van Henky Worm en Mirthe Splinter. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen. 20

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood.

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. Paasviering 2016 ds Jonkersschool Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. 1. Welkom door meester Joop Het dochtertje van Jaïrus. Zij is niet dood, zij slaapt.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur,

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur, Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 Beste ouders, Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de kerk op zondag om, kan uw kind zijn/haar Eerste H. Communie doen. De eerste stap in onze katholieke

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij!

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8 Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Gebed Lieve God, Dank U voor het paasfeest: De Heer is opgestaan Jezus heeft overwonnen Dat heeft Hij voor ons

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Inleiding. Hallo Kanjers,

Inleiding. Hallo Kanjers, 1 Inleiding. Hallo Kanjers, Soms lijkt of de kerk vooral om grote mensen draait. Natuurlijk is dat niet zo en de Heer Jezus zegt 'Laat de kinderen tot mij komen', want Hij houdt in het bijzonder van kinderen.

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Quizvragen met spelidee en werkbladen

Quizvragen met spelidee en werkbladen Quizvragen met spelidee en werkbladen De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie