Beste ouders / verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders / verzorgers,"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek of de boekwinkel geweest? Morgen is de laatste dag van de kinderboekenweek. Heeft u morgen geen drukke dag, dan is het misschien een idee om samen met uw kind naar de bibliotheek en/of boekwinkel te gaan?! Op school is de boekenweek geopend met een toneelstuk van de meesters en juffen. Zij waren verkleed als superheld. In de klas zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met betrekking tot het thema en afgelopen vrijdag was het leesmiddag. Een kleine impressie. Dit jaar hebben we weer pabostagiaires van Avans Hogeschool uit Breda. Nadine in groep 1/2a, Gitty in groep 1/2b, Marlou in groep 4, Marleen in groep 5 en Rosanne in groep 8. In deze nieuwsbrief stellen Marleen en Rosanne zich aan u voor. Ook hebben we twee stagiaires die de opleiding voor onderwijsassistent volgen, Yassira in groep 3 en Mitchell in groep 7. Elise Potter begeleidt alle stagiaires. Bij deze nieuwsbrief is een artikel over cyberpesten toegevoegd. Dit na aanleiding van de informatieavond. Vriendelijke groeten, Inez Wolters Belangrijke data: 5 oktober Kinderboekenweek 12,13,14 okt Kamp groep 8 20 oktober Open podium 21 t/m 28 okt Herfstvakantie 30 oktober Gezinsdienst kerk en school 10 nov Alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor alle leerkrachten 16 nov Verlichtingscontrole 4,11,18,25 De Werkplaats november

2 Hulp gevraagd.. Op school vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben en graag naar school gaan. Uiteraard hebben wij ook als doel om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onze focus ligt op het verbeteren van de resultaten met betrekking tot taal en lezen. We werken sinds een jaar met een nieuwe leesmethode voor de groepen 4 t/m 8 en we besteden meer tijd aan leesstimulering. De schoolbibliotheek die ingericht en wordt georganiseerd door kinderen (onder leiding van Henny Bruning) is hier ook een voorbeeld van. Wij proberen het lezen bij de kinderen te stimuleren, uiteraard niet alleen tijdens de kinderboekenweek. Het is belangrijk dat kinderen veel leeskilometers maken. We kunnen het echter niet alleen. We willen u vragen om thuis ook het lezen te stimuleren en dagelijks met uw kind te lezen. Sovatraining Afgelopen week is de sociale vaardigheidstraining voor de onderbouw gestart. Deze training wordt gegeven door Erna Baron en Henny Bruning. Wanneer de groepsleerkracht denkt dat een sovatraining goed is voor uw kind wordt er contact met u opgenomen. U moet er als ouder ook achter staan, want ook van u wordt er begeleiding thuis verwacht. Het liefst willen we ieder kind op school een training geven, omdat wij denken dat een sociale vaardigheidstraining goed is voor iedereen. Dit is helaas niet haalbaar. Elke week worden er wel lessen gegeven in de groep gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Henny Bruning en Irmgard Monteiro hebben de cursus gericht op sociale vaardigheid al gevolgd. Zij starten dit jaar met de cursus faalangsttraining. Erna Baron en Elise Potter volgen dit jaar de sociale vaardigheidstraining. Nieuwe taalmethode Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep taal uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuwe taalmethode. Het kiezen van een geschikte taalmethode is niet eenvoudig. Leden van de werkgroep zijn op andere scholen gaan kijken en hebben voor- en nadelen op een rij gezet. Er was een voorkeur voor de methode Taal Actief. Op dit moment wordt er in groep 4 met deze methode gewerkt. Joyce Molewijk wordt hierbij begeleidt door een onderwijsadviseur. Van de MR Dit jaar zijn we gestart met twee nieuwe MR leden. Elise Potter en John Dierx. Wij heten ze van harte welkom in de MR. Tijdens de eerste MR vergadering is de verantwoording van de ouderbijdrage door de MR goedgekeurd. De gemaakte kosten van alle activiteiten waren goed geadministreerd en binnen het budget gebleven. Aan de hand van deze uitgaven is ook het budget voor vastgesteld. Wij roepen u allen op om de ouderbijdrage zo snel mogelijk over te maken. Het geld is hard nodig en wordt goed besteed. Met het nieuwe schooljaar stelt de MR vast dat de groepsgrootte wederom binnen de afgesproken norm van maximaal 32 leerlingen blijft. Er zijn drie grote groepen met 28 tot 30 kinderen. En 5 kleine tot middel grote groepen van 17 tot 24 kinderen. In 2005 heeft het kabinet de keuze gemaakt om op scholen Passend Onderwijs in te gaan voeren. Binnen de MR is gesproken over de consequentie hiervan.

3 Nieuwsbrief nummer 2 De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. Binnen het passend onderwijs is de Menorah een smalle school. Een smalle school betekent dat deze school er in principe wil zijn voor alle leerlingen uit de stad of wijk. De school is tot een bepaald niveau bereid om het onderwijs aan te passen. Als de onderwijsbehoefte van de leerling te groot wordt, zijn die leerlingen beter af op een school waar men meer specialistische hulp kan bieden. Het jaarplan van de MR is opgesteld. Hierin zijn de thema s waar de MR dit jaar aandacht aan wil besteden opgenomen. Tevens is het jaarverslag opgesteld. Hierin kunt u lezen wat de MR heeft betekent in afgelopen schooljaar. Het jaarplan, het jaarverslag maar ook de agenda en notulen van de MR vergadering zijn binnenkort te vinden op de website van de school. Wilt u deze informatie hebben vergeet de website dan niet regelmatig te raadplegen. De MR heeft het schoolplan besproken en daarbij vooral gekeken naar de gestelde doelen voor De MR geeft complimenten voor het schoolplan. Het is uitgebreid en volledig en de doelen zijn goed en ambitieus gesteld. We zijn content te zien dat de Menorah naast doelen omtrent bv. het taalleesonderwijs, didactisch handelen, sociaal emotionele ontwikkeling en opbrengst gericht werken ook veel aandacht heeft voor sport, gezondheid, cultuur, techniek en muziek. Kamp De leerlingen van groep 8 zijn op kamp. Ze zijn woensdag op de fiets vertrokken naar De Suikerberg in Loon op Zand. Ze hebben een gevarieerd programma. Zo gaat de leiding aan de slag met opdrachten gericht op de sociale ontwikkeling en staat sport en spel en ontspanning centraal. Vrijdag aan het eind van de middag komen de leerlingen weer terug. Schoolvoetbal Met veel enthousiasme van de coach en de leerlingen van groep 7 en 8 is er weer meegedaan met het Lievenshove schoolvoetbaltoernooi. Onze leerlingen hebben het weer goed gedaan. Ze zijn als derde van alle scholen uit Oosterhout geëindigd en hebben de

4 sportiviteitsprijs in ontvangst mogen nemen! Informatie avond Cyberpesten Dinsdag 27 september was er een informatieavond op school met als thema: Cyberpesten de baas. Na aanleiding van een enquete onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 met betrekking tot welbevinden is deze avond georganiseerd. Hieruit bleek dat kinderen zich prettig voelen op onze school. Aandachtspunt was wel dat zowel leerkrachten als ouders volgens de kinderen weinig weten over pesten via sociale media. Om die reden heeft de MR besloten een ouderinformatieavond te organiseren. Niels Baas heeft ons op de hoogte gebracht van allerlei websites die populair zijn onder de kinderen. Welke websites zeer geschikt zijn en welke niet. Ook heeft hij advies gegeven over hoe om te gaan met computergebruik thuis en hoe signaleer je cyberpesten en hoe ga je er mee om. Bij deze nieuwsbrief is een artikel toegevoegd met betrekking tot dit onderwerp. Ook kunt u meer informatie vinden op zijn website: de baas.nl De Werkplaats Na de herfstvakantie starten we weer met De Werkplaats. Dit keer is er weer een gevarieerd aanbod waar kinderen uit kunnen kiezen. Een aantal thema s zijn: Fotografie, techniek en de geschiedenis van Oosterhout. Software voor op school en thuis Tijdens de lessen wordt er intensief gewerkt met het digitale schoolbord. Ook is er vanaf vorig jaar meer software voor de leerlingen toegankelijk die aansluit bij de lesstof. Ambrasoft heeft software waar op school mee wordt gewerkt. Deze leverancier heeft ook softwarepakketten voor thuis. Op school kunt u een demo cd krijgen. Als uw kind thuis graag achter de computer zit is het zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken. Het is leuk en leerzaam! Verlichtingscontrole woensdag 16 november De donkere wintermaanden staan weer voor de deur. Voor de eigen veiligheid is het heel belangrijk om goed gezien te worden. Dit geldt zeker voor onze kleine fietsertjes in het drukke verkeer. Daarom zal op woensdag 16 november a.s. een controle van de fietsverlichting gehouden worden. Het is de bedoeling dat iedereen met de fietsverlichting aan naar school toekomt. Zie bijlage voor de regels voor fietsverlichting. Pabostudenten stellen zich aan u voor Mijn naam is Marleen Woestenberg. Sinds september loop ik stage bij meester Henk in groep 5. Ik heb het enorm naar mijn zin in de klas en ook op de school. Ik heb een warm welkom gehad van de kinderen en van de collega's. Tot aan december loop ik op de Menorah stage. Op deze stageschool kijk ik uit naar de interessante, leerzame ervaringen. Uiteraard ook de gezelligheid. Hallo! Ik ben Rosanne Oomen en ik ben 22 jaar. Ik zit nu in mijn derde jaar van Pabo Avans. Mijn interesses liggen bij dansen, zingen en lezen. Ik heb in mijn eerste jaar ook op de PCBS Menorah stage gelopen, in groep 7. Toen ik hoorde dat ik hier weer stage mocht lopen was ik erg blij! Ik voel me hier erg thuis dankzij de kinderen, de leraren en de ouders. Ik kijk erg uit naar de volgende weken die ik hier nog mag doorbrengen! Tot snel op het schoolplein!

5 Nieuwsbrief nummer 2 Groetjes, Rosanne

6

7

8

9

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Intekenlijsten 10-minutengesprekken

Intekenlijsten 10-minutengesprekken Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2012 2013 Inhoud: 11 november 2012 Pagina 1: Digitale oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie