We spelen in het land van de Blauwe Vogels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We spelen in het land van de Blauwe Vogels"

Transcriptie

1 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt in zo n andere wereld terecht Cursussen: je wordt er altijd beter van! Ik stak mijn kop in het zand, wilde het niet weten

2 Veel leesplezier! Bij het samenstellen van MEE nieuws valt iedere keer weer op hoe gevarieerd het werk van MEE is. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want ook de mensen waarvoor MEE werkt variëren sterk. Iedereen heeft zijn eigen vragen en zijn eigen verlangens. In dit nummer is dat goed te zien. Zo ontmoeten we een ouderpaar waarvan het jongste kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Hun wereld staat op z n kop. Wat kun je doen? En wat kan MEE doen? We hebben ook het verhaal van iemand die de vierde is in drie generaties die MS heeft. Hoe ga je daarmee om en wat doe je dan als je tegen bureaucratische belemmeringen aanloopt. Verder in dit nummer een artikel over seksualiteit, een wezenlijke menselijke eigenschap. Wat kan MEE op dit terrein voor je doen als je leeft met een beperking? De variatie in vragen en levens in dit nummer van MEE nieuws is groot. Het grondthema van MEE blijft elke keer hetzelfde: de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Wij wensen u veel leesplezier! De redactie In dit nummer 4 WMO brengt MEE tot intensievere samenwerking: Mensen komen ons op meer plaatsen tegen 6 Integrale vroeghulp helpt jonge ouders waar nodig: Je komt in zo n andere wereld terecht, we hadden geen idee 8 Themapagina: Cursussen: je wordt er altijd beter van! 10 Seksualiteit staat centraal: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten 12 Viermaal Multiple Sclerose in drie generaties: Ik stak mijn kop in het zand, wilde het niet weten 14 Bij de Blauwe Vogels is het oergezellig: Met touwtrekken wonnen de meisjes van de jongens! 2

3 Kort nieuws Column De betovering van Koning Stap Op woensdagmiddag 25 oktober 2006 speelt jeugdtheater Vet Cool de theatervoorstelling De betovering van Koning Stap speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, VOGG leden en hun familie. De betovering van Koning Stap is een musicalsprookje over Koning Stap, die zijn stem kwijt raakt. Er is maar één manier om de stem terug te krijgen, maar hoe? De voorstelling is in De Lawei in Drachten en begint om uur. Kaarten kosten 7,50 per pers. Opgeven kan voor 10 oktober bij Sylvia Dekens van Jeugdtheater Vet Cool Marningeweg 19, 8931 BE Leeuwarden of Voor meer informatie (058) , (0610) of G-Sportdag Emmen Op vrijdag 29 september staat in Emmen een groots opgezette G-sportdag op het programma. Op sportpark Meerdijk kunnen mensen met een beperking vanaf 16 jaar kennismaken met en meedoen aan diverse takken van sport: onder andere korfbal, judo, voetbal, turnen en atletiek. De sportdag wordt georganiseerd door de gemeente Emmen, Sport Drenthe en MEE Drenthe. Instellingen als de Leite, EMCO, de Trans en de Thriantaschool geven deelnemers een vrije dag om deel te kunnen nemen aan deze sportdag. De organisatie verwacht zo n 400 deelnemers. Voor opgave en informatie kunt u bellen naar MEE Drenthe (0591) en vragen naar Tineke Schoonderwoerd. Logeerkring Drenthe viert feest Dit jaar bestaat de Logeerkring Drenthe jaar. Afgelopen jaar maakten 138 logé s gebruik van het grote aanbod van vrijwillige gast-logeergezinnen in Drenthe. Vanwege het succes, en om alle vrijwillige gast- logeergezinnen in het zonnetje te zetten wordt er een groot Verwenfeest georganiseerd. Iedereen die belangstelling heeft, of de sfeer wil proeven van de Logeerkring Drenthe is van harte uitgenodigd. Het verwenfeest vindt plaats op zaterdag 16 september van uur in en om De Kluut op het terrein van Vanboeijen, Burg. Both. Lohmanweg 8 in Assen. Voor meer informatie kijk op Vriendschapskring Assen zoekt nieuwe leden! Ben je het alleen thuis zitten zat? Zin om elke maand iets leuks te doen? De Vriendschapskring Assen (vsk) is op zoek naar nieuwe leden. De vsk Assen is voor mensen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking die (begeleid) zelfstandig wonen. Ook voor mensen met een vorm van autisme kan de vsk geschikt zijn. Vrijwilligers van de vsk organiseren elke maand een leuke activiteit, zoals uiteten, naar de stad of een pool- en dartavond. Lid worden of meer informatie? Bel dan Suzanne Titsing bij MEE Drenthe (0592) Een nieuw begin Tjalling zal na het eindexamenfeest ook écht afscheid moeten nemen van de mytylschool, waar hij nu 10 jaar onderwijs en revalidatie heeft gehad. Ik merk dat we er samen met hem naar toe gegroeid zijn. Vier jaar geleden dacht ik nog, ik zou willen dat hij hier alle soorten beroepsonderwijs kon volgen. Maar, denk ik nu, hij is er klaar voor. Hij is nu zelfstandig. Kan zich prima redden. Hij heeft zo zijn beperkingen, maar zoals hij zelf zegt: Ik ben geen gehandicapte jongen. Hij wil de MBO Sociale Dienstverlening doen. Samen gaan we naar de open dag. En ik denk terug aan de tijd dat ik voor het eerst met hem op school Lyndensteyn kwam. Een mytylschool. Het enige wat IK zag waren kinderen in een rolstoel, die ik amper aan durfde te kijken. En ik dacht: Moet Tjalling híer naartoe?! Maar dat gevoel veranderde snel. En wij, als ouders, leerden omgaan met de handicap van ons kind. Wij moesten nog een heel traject van verwerking en acceptatie door. Hij ook, maar heel anders. En ik sluit deze periode met gemengde gevoelens af. Ik ga de contacten op die school missen. Contacten met de leerkrachten, therapeuten, etc. Maar het voelt goed. En ik maak me als moeder misschien wel een klein beetje zorgen. Maar als ik hoor, hoe hij de goede vragen stelt en geplaatste grappen maakt en openlijk is over zijn beperkingen, dan maakt het gevoel van zorgen plaats voor trots. Het is mijn zoon die dat zelf allemaal regelt. Hij is er aan toe. Hij redt zich wel. Filippina 3

4 WMO brengt MEE tot intensievere samenwerking Mensen komen ons op meer plaatsen tegen Vanaf 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Voor MEE zal dat een duidelijk gevolg hebben. Welk gevolg dat is en waar de WMO inhoudelijk precies voor staat, vertelt Peter Willegers, directeur MEE Groningen. De WMO regelt dat alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk worden voor samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn. In de nieuwe wet worden al bestaande wetten geheel of deels gebundeld. Het gaat om de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het grootste deel van de financiële middelen van deze wetten wordt in de WMO samengevoegd. Betrokkenheid vergroten De WMO moet de maatschappelijke betrokkenheid van de burger vergroten, begint Willegers. Dat klinkt abstract en een tikkeltje hoogdravend. Het komt erop neer dat minister Hoogervorst vindt dat alle burgers moeten meedoen aan alle onderdelen van de samenleving, al dan niet geholpen door hun omgeving. En wanneer dat niet mogelijk is, moet de gemeente ondersteuning verlenen. De gemeente staat als overheid het dichtst bij de burger. De gemeente is dan ook het meest geschikt om de WMO uit te voeren. De WMO komt er niet alleen om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Er is ook een financiële reden voor de WMO. Willegers: Zoals zo vaak bij dit soort zaken speelt geld een belangrijke rol. De zorg kost veel geld. Vooral de AWBZ is uit zijn jasje gegroeid, werkt traag en loopt langs veel schijven. Duur dus. Wanneer je de lijnen kort houdt en de uitvoering van de zorgwetgeving zoveel mogelijk naar lokaal niveau brengt, bespaar je een hoop kosten. Dat is althans de hoop en de visie van Hoogervorst. En persoonlijk kan ik me daar ook wel in vinden. Ingang via gemeenten Hoe zit het nu met MEE? Moet die door de WMO noodgedwongen haar dienstverlening wijzigen? Wordt een deel ervan bijvoorbeeld overgeheveld naar de gemeenten? Nee, zeker niet op korte termijn, verzekert Willegers met klem. Alles blijft voorlopig inhoudelijk zoals het was. Onze cliënten kunnen straks nog steeds met dezelfde vragen en problemen bij ons terecht. Wel is het zo dat we veel meer en intensiever gaan samenwerken met andere zorginstanties en met de gemeenten. We gaan meedoen in de zogenaamde lokale loketten. Dat is een centrale gemeentelijke voorziening waar mensen terecht kunnen met vragen om ondersteuning die met de WMO te maken hebben. Het komt er dus eigenlijk op neer dat mensen ons op veel meer plekken kunnen tegenkomen. We hadden natuurlijk al onze eigen provinciale MEE-kantoren en infobalies. Daar komen nu dus de gemeentelijke loketten bij. Meer informatie Op internet is heel veel informatie te vinden over de WMO. De site van het ministerie voor VWS geeft uitgebreide informatie over alle officiële documenten: Er is ook een aparte startpagina over de WMO: Voor de provincie Groningen is er Die site geeft toegang tot de loketten in de meeste gemeenten in Groningen. 4

5 Peter Willegers: We gaan veel meer en intensiever samenwerken met andere zorgaanbieders en met gemeenten. MEEnieuws 2/2006 Loketten Cliënt krijgt via gemeente hulp die nodig is Voor de uitvoering van de WMO is het wenselijk dat gemeenten beschikken over een centrale plek waar mensen terecht kunnen met vragen en problemen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn. Zo n plek heet een lokaal loket. Elke gemeente heeft, binnen de grenzen van de wet, veel vrijheid om zelf te bepalen hoe zo n loket er uit ziet. De gemeente mag bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel loketten er komen en wáár ze precies komen. Een grote stadsgemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om loketten te maken op het gemeentehuis en in elke wijk. Het omgekeerde is echter ook mogelijk, zegt Peter Willegers, directeur MEE Groningen. Voor een kleine plattelandsgemeente kan het handig en goedkoop zijn om samen te werken met de kleine buurgemeenten en gezamenlijk één lokaal loket op poten te zetten. Welke vorm ook gekozen wordt, het is belangrijk dat er goede en overzichtelijke loketten komen, waarin iedereen die bij de WMO betrokken is nauw met elkaar samenwerkt. Dat kan door bijvoorbeeld het loket bij toerbeurt te laten bemensen door vertegenwoordigers van die partijen. Dat kan ook door een vast team aan te stellen dat door cursussen en onderlinge informatie-uitwisseling een heel breed kennisniveau kan bereiken. Een noodzakelijke aanvulling is een uitgebreide databank met alle mogelijke informatie over de meest belangrijke diensten en organisaties. Als dat allemaal goed werkt en loopt, kan iedereen die bij het loket komt gemakkelijk geholpen worden. En dan krijgt iedereen die bij het loket aanklopt onmiddellijk de hulp die wenselijk is, of wordt eventueel doorverwezen. Eigenlijk precies zoals het bij MEE georganiseerd is dus. 5

6 Integrale vroeghulp helpt jonge ouders waar nodig: Je komt in zo n andere wereld terecht, we hadden geen idee Je wereld staat op z n kop als blijkt dat je kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Het overkwam Annemarieke en Klaas Berends met hun dochter Marit (3) toen zij negen maanden oud was. Een hectische periode brak aan, met bijna wekelijkse onderzoeken in het ziekenhuis. Het gezin, dat ook nog twee zonen telt, werd geleefd en had moeite om de beide benen op de grond te houden. Pas toen de wijkverpleegkundige het advies gaf om Integrale Vroeghulp in te schakelen, kwamen ze weer in rustiger vaarwater. We weten nu tenminste wat er mogelijk is. 6

7 Annemarieke Berends: Zo n medewerker van MEE weet precies waar je het over hebt. In het begin gebeurde er zoveel dat ze geen tijd hadden om na te denken. We deden alles op de automatische piloot, blikt Annemarieke terug, ook omdat we de hele situatie met Marit nog moesten verwerken. Een belangrijk moment voor ons was toen Marit niet geschikt bleek te zijn voor de peuterspeelzaal. Ze zat daar maar en de kinderen reden met hun driewielers over haar vingertjes heen. We realiseerden ons dat we hulp nodig hadden. Hulp Nadat ze zich via MEE hadden aangemeld bij het team Integrale Vroeghulp, kreeg het gezin bezoek van een consulent van MEE die een intakegesprek met ze deed. Dat was heel prettig, herinnert Annemarieke zich. Mensen konden zich meestal moeilijk een voorstelling maken van wat we meemaakten, maar zo n medewerker van MEE weet precies waar je het over hebt. De consulent verwerkte het gesprek tot een rapport en op basis daarvan werd een aantal vragen geformuleerd waarmee ze aan de slag konden. De belangrijkste vraag voor Marit s ouders was of er zoiets als een peuterspeelzaal bestond, maar dan speciaal voor kinderen als Marit. Een plek waar ze lekker kon spelen, licht Annemarieke toe, waar ze gestimuleerd zou worden in haar ontwikkeling. We zochten een combinatie van spel, fysiotherapie en logopedie, want we wilden niet de hele week met haar op stap. En dat is gelukt. Inmiddels is er veel gebeurd: Marit gaat nu twee dagen in de week naar kinderdagcentrum Ilmarinen, waar ze ook logopedie en fysiotherapie krijgt. Verder komt er regelmatig een orthopedagoog bij het gezin langs. Zij doet spelletjes met Marit en geeft tips aan haar ouders over de opvoeding en hoe ze hun tijd en energie kunnen verdelen over hun drie kinderen. Daar hebben we heel veel aan, knikt Annemarieke, want de jongens hebben wel eens aandacht tekort gehad en dat willen we niet meer. Geen onduidelijkheden Het gezin heeft de boel weer op de rails, vooral omdat er geen onduidelijkheden meer zijn. En als die er wel zijn mogen we MEE altijd bellen, een gedachte die ons een veilig gevoel geeft, verklaart Annemarieke. Door de Integrale Vroeghulp zijn veel van onze vragen beantwoord. We weten nu van alles over persoonsgebonden budget, de spelotheek, luiervergoeding, oudercursussen, woningaanpassingen, noem maar op. Het resultaat daarvan is dat we met meer zelfvertrouwen en levenslust van onze drie kinderen kunnen genieten, en hen de liefde kunnen geven die hen alledrie toekomt. Meer informatie Meer informatie over Integrale Vroeghulp, of VTO-Vroeghulp zoals het in Friesland wordt genoemd, is te vinden op de website van MEE en op de website van het Landelijk platform Integrale Vroeghulp: Aanmelden voor Integrale Vroeghulp kan bij alle vestigingen van MEE. Telefoonnummers en websites van MEE staan op de achterpagina van MEE nieuws. MEEnieuws 2/2006 Steun Integrale Vroeghulp: steun voor ouders Voor adviezen op het gebied van zorg of opvoeding kan iedereen terecht bij MEE. De ervaring leert dat ouders die voor het eerst te maken krijgen met een ontwikkelingsstoornis van hun kind, meer geboden kan worden dan een eenvoudig advies of een verwijzing. Het gaat dan vooral om kinderen tot vier jaar. Esther Kooi is consulent bij MEE en casemanager Integrale Vroeghulp: Voor deze groep hebben we Integrale Vroeghulp ontwikkeld. We noemen het integraal omdat de hulp wordt gegeven binnen een samenwerkingsverband of een team, van specialisten. In Groningen bestaat dat team uit medewerkers van MEE, een kinderrevalidatiearts van Beatrixoord en een orthopedagoog van een kinderdagcentrum van de NOVO. We noemen het vroeghulp omdat we zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van een kind de ouders willen helpen. Integrale Vroeghulp is gratis. Ouders doen zelf de aanmelding. Dat gaat via MEE. De vraag van de ouders is het uitgangspunt. Die varieert van Wat is er aan de hand met mijn kind tot Welke onkosten kan ik vergoed krijgen. Na bespreking in het team Integrale Vroeghulp volgt een verwijzing of een intakegesprek bij het kind thuis. Daarna stellen we een dossier samen waarin we ook inzichten van andere opnemen, zoals de wijkverpleegkundige. Soms doet het team nog eigen onderzoek, om uiteindelijk de ouders heel gericht te kunnen adviseren en ondersteunen. 7

8 Thema: Cursussen: je wordt Meedoen aan een groepsbijeenkomst of cursus kan leuk en leerzaam zijn. Je ontmoet andere mensen en merkt dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kun je anderen ondersteunen, van elkaar leren en je zelfvertrouwen vergroten. Je kunt je gedachten en gevoelens ook met anderen delen. Je doet, luistert, praat en denkt mee met anderen in een ontspannen sfeer onder deskundige leiding van ervaren medewerkers. MEE heeft een groot aanbod aan cursussen. Op deze pagina s een kleine greep. Cursus Omgaan met geld en bankzaken Informatiebijeenkomsten Wegwijs Ik kan nu beter met geld omgaan Hoe voorkom ik dat ik in de schulden raak? Wat doe ik met reclame? Hoeveel geld kan ik uitgeven? Wat doe ik met al die post en rekeningen? In deze cursus komen deze én andere praktische vragen aan de orde. We weten nu de weg Ons kind ontwikkelt zich niet normaal. We zitten met allerlei vragen, rondom voeding en verzorging, rondom opvoeding, rondom spel en communicatie. We willen ook de weg vinden naar hulpverlenende instanties. Waar kunnen we hulp en ondersteuning vinden? Voor wie? Volwassenen die speciaal onderwijs hebben gevolgd en zelfstandig (gaan) wonen. Waar? Op verschillende plaatsen in Friesland. Cursus Assertiviteitstraining slechthorenden Voor wie? Ouders met een jong kind met een handicap of ontwikkelingsachterstand Waar? Op verschillende plaatsen in Friesland. Training Spelend leren, leren spelen Anderen begrijpen me nu beter Hoe maak ik duidelijk dat ik niet goed kan horen? Hoe zorg ik er voor dat anderen naar me luisteren? Wat kan ik doen om me zelf zekerder te voelen? Ik wil graag oefenen om assertiever op te treden. Ik heb mijn gevoelens nu beter in de hand Ik wil leren wat gevoelens zijn en hoe ik daar mee om kan gaan. Voor wie? Slechthorende volwassenen vanaf 18 jaar. Waar? Op verschillende plaatsen in Friesland. Voor wie? Jongeren van jaar met een verstandelijke beperking op MLK-niveau en de diagnose PDD-NOS en/of ADHD. Waar? Groningen. 8

9 er altijd beter van! Cursus Sociale vaardigheid Speelleergroep Ik durf nu te zeggen wat ik wil Ik wil graag een praatje maken, maar hoe doe ik dat? Ik heb eigenlijk kritiek op iemand, maar ik durf dat niet te zeggen. Ik ben het er niet mee eens, maar hoe maak ik dat duidelijk? Voor wie? Volwassenen vanaf 18 jaar met een (lichte of matige) verstandelijke beperking. Waar? Groningen. In Friesland en Drenthe worden ook veel cursussen op het gebied van sociale vaardigheden en van weerbaarheid gegeven. Cursus Vriendschap, relaties en seksualiteit Ik heb verkering Hoe vertel ik dat ik iemand leuk vind? Wat is een vriend of vriendin? Wanneer heb je eigenlijk verkering? Hoe ziet een man of een vrouw eruit? Kun je zomaar aan iemand vragen of die met jou naar bed wil? En hoe vrij je veilig? Wil je meepraten over vriendschap, relaties en seksualiteit? Kom dan naar de informatieavond! Na de informatieavond zijn er vijf cursusbijeenkomsten. We willen het beste voor ons kind Hoe kunnen we de ontwikkeling van ons kind stimuleren? We willen graag ervaringen uitwisselen met andere ouders van een kind met een verstandelijke beperking. In de speelleergroep spelen ouders samen met hun kinderen onder deskundige begeleiding. U leert spelenderwijs van uw eigen kind, van andere kinderen en van andere ouders. Voor wie? Ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Waar? Assen en op verschillende plaatsen in Friesland. Meer weten of aanmelden? Ga voor het volledige overzicht van cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten naar de website van één van de MEE-organisaties (adressen achterop deze MEE nieuws). Daar vindt u ook informatie over aanmelden voor een cursus, training of bijeenkomst. Voor wie? Volwassenen vanaf 18 jaar met een (lichte of matige) verstandelijke beperking. Waar? Groningen. 9

10 Seksualiteit staat centraal: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Mensen zijn seksuele wezens; mensen met een beperking zijn daarop geen uitzondering. Ook mensen met een beperking kunnen tegen vragen of problemen aanlopen waar ze zelf niet uitkomen. In die gevallen kan MEE helpen. 10

11 Judith Bouwman: Als er een vraag is zoeken we uit wat we daar aan kunnen doen. MEEnieuws 2/2006 MEE heeft een uitgebreide dienstverlening rondom seksualiteit, zegt Judith Bouwman. Zij is coördinator van het CSM (zie kader) en als zodanig in dienst van MEE Groningen. Ze benadrukt dat het CSM niet de enige ingang binnen MEE is als het gaat om het krijgen van informatie, advies en ondersteuning rond het thema seksualiteit. MEE heeft veel meer te bieden. Ons dienstenpakket ligt ook niet vast: als we signaleren dat er behoefte is aan een bepaalde dienstverlening, gaan we onderzoeken of we daar op de één of andere manier iets aan kunnen doen. Ik zal een voorbeeld geven. Een tijdje geleden kwamen we, door een aantal meldingen van ouders, tot de ontdekking dat er geen goede hulp bestaat voor meisjes die seksueel misbruikt zijn en een IQ van minder dan 75 hebben. In ieder geval niet zoiets als een lotgenotengroep waarin ze hun ervaringen kunnen uitwisselen, terwijl zo n groep er wel is voor meisjes met een hoger IQ. De volgende stap is dan dat we organisaties benaderen die daar op een praktische manier iets mee kunnen. Dat doen we niet zelf, we proberen daar anderen toe te bewegen. We hebben wel veel ervaring op dit terrein, dus willen we altijd wel meedenken over opzet, vorm en inhoud van zo n praktische aanpak. Met een aantal scholen uit het speciaal onderwijs zitten we nu in dat stadium. Samen met hen proberen we een manier te ontwikkelen om seksuele voorlichting in het lessenpakket te integreren. Ook preventie van seksueel misbruik en het herkennen ervan, hebben we daar op de agenda staan. We zijn een dynamische organisatie en zijn steeds op zoek naar nieuwe wegen om onze doelgroep zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat wordt vooral ingegeven door onze filosofie: uitgaan van de vraag van onze cliënten. CSM is een afkorting van Consultatieteam Seksueel misbruik Mensen met een Verstandelijke handicap Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van MEE Groningen, NOVO, De Zijlen, Humanitas-DHM regio noord, s Heerenloo Noord Nederland locatie Opmaat, Sprank en Ilmarinen. Het hoofddoel van het CSM is om informatie, advies en ondersteuning te geven aan individuen en instellingen over seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking. Coördinator Judith Bouwman is vast aanspreekpunt. Ze treedt op als intermediair tussen alle betrokken partijen bij iedere actie waarin het CSM participeert. Voor meer informatie over het CSM kunt u terecht op de website van MEE Groningen: In Friesland werkt een vergelijkbare organisatie: Consultatie Team Friesland (058) Hulp en ondersteuning in diverse vormen MEE ondersteunt op tal van manieren. De mogelijkheden op een rij: Informatiecentrum De MEE-organisaties hebben uitgebreide informatiecentra, waar u boeken en ander voorlichtingsmateriaal kunt vinden over seksualiteit. Liefdesweetjes Een vraag- en antwoordspel voor mensen met een verstandelijke beperking, met als thema seksualiteit. De vragen zijn opgedeeld in een aantal categorieën en kunnen niet altijd concreet beantwoord worden: soms zijn ze bedoeld om een discussie op gang te brengen. Cursussen rondom seksualiteit Op de websites van MEE is het actuele aanbod aan cursussen te vinden. Individuele begeleiding Het kan zijn dat een cliënt tegen vragen of problemen aanloopt op het gebied van seksualiteit waar hij of zij niet zelf uitkomt. Op verzoek van de cliënt of de ouders kan MEE dan individuele begeleiding bieden of seksuele voorlichting geven. Doorverwijzen MEE is goed thuis in de wereld van de zorg. Wanneer wij tot de conclusie komen dat we u zelf niet kunnen helpen of op een of andere manier kunnen ondersteunen, verwijzen wij u door naar een organisatie die dat wel kan. Websites Op de websites van MEE (zie de achterpagina van MEE nieuws) staat veel informatie over seksualiteit. Kijk bij de rubriek 'Relaties en seksualiteit'. Iedereen die professioneel of als opvoeder betrokken is bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan terecht op Weetal Via kom je terecht bij weetalwereld.nl, een site over liefde, relaties, intimiteit en seks. De site is speciaal gericht op dove en slechthorende jongeren. 11

12 Viermaal Multiple Sclerose in drie generaties Ik stak mijn kop in het zand, wilde het niet weten Nico Kiers (43) heeft MS. Bovendien heeft hij een vader, moeder én opa met dezelfde ziekte. Toch is Nico niet met de ziekte opgegroeid. Hij was nog maar een baby toen opa overleed en hij was het huis al uit toen zijn ouders de diagnose kregen. Zijn moeder en hij hoorden het ongeveer tegelijkertijd. Maar dat ook hij MS had, hield Nico toen maar een poosje geheim voor zijn ouders. 12

13 Nico Kiers: De juridische afdeling van MEE heeft ons perfect geholpen. MEEnieuws 2/2006 Als Nico 13 is, krijgt zijn vader voor het eerst oogklachten en komt hij terecht bij de bekende neuroloog Minderhoud in Groningen. Diverse onderzoeken WVG-procedure De ziekte drukt een duidelijke stempel op Nico s leven. Zijn werk heeft te lijden onder zijn vermoeidheid en concentratie- Gids MEE wijst de weg in wet- en regelgeving volgen, maar de oogproblemen problemen, waardoor hij nu voor Als je een chronische ziekte hebt kun je te gaan vanzelf over. Nico heeft er 65 tot 80 procent is afgekeurd. maken krijgen met allerlei wettelijke rege- geen enkele herinnering aan, Daarnaast waren Nico en zijn lingen en overheidsinstanties, aldus con- maar dat is niet zo gek als je vrouw tot voor kort verwikkeld in sulent SJD (Sociaal Juridische bedenkt dat vader zelf de uitslag een vervelende WVG-procedure Dienstverlening) bij MEE Drenthe, Ton de van het onderzoek niet te horen (Wet Voorzieningen Ridder. Denk bijvoorbeeld aan het CIZ kreeg. Of misschien ging hij de Gehandicapten). Wij hebben een (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) als je uitslag niet eens halen. De klach- boerderij waar we paarden hulp in de huishoudelijke ten waren immers over. houden voor de fokkerij, legt verzorging nodig hebt of Nico uit. Buiten zijn brede paden aan het UWV als je een Ziekte van Ménière? aangelegd, zodat ik overal met de arbeidsongeschiktheids- In 1991 krijgt Nico zelf lichame- scootmobiel kan komen. Maar uitkering nodig hebt. Je lijke klachten: Ik was duizelig, toen we via de WVG subsidie voor kunt ook te maken had weinig energie en ik ging het verbouwen van ons huis krijgen met het gemeentelijke WVG-loket dubbel zien. Mijn huisarts dacht wilden krijgen, zei de gemeente (Wet voorzieningen gehandicapten), omdat aan de ziekte van Ménière, die zich dat we maar moesten verhuizen. je woning aangepast moet worden. En zo kenmerkt door aanvallen van Gesteund door de juridische zijn er nog meer instanties. draaiduizeligheid, gehoorverlies afdeling van MEE, die ons perfect Wij hebben op de afdelingen Sociaal- en oorsuizingen. De medicijnen leken te helpen, maar na vijf jaar kreeg ik weer allerlei verschijnselen en toen vermoedde mijn huisarts dat ik MS had. Nico komt, heel toevallig, terecht bij dezelfde neuroloog die op dat moment ook zijn beide ouders onder behandeling heeft. Mijn vader leefde toen al een jaar met de diagnose MS, vertelt Nico, en bij mijn moeder was de ziekte net geconstateerd. En nu stelde diezelfde neuroloog bij mij ook de diagnose MS! De schok was zo groot dat ik het eerst niet wilde weten, ook met het oog op verzekeringen en ik had net een vaste aanstelling. Ik heb het zelfs korte tijd geheim gehouden voor mijn ouders. Dat was vooral vanwege mijn moeder, want die bleek een behoorlijk progressieve vorm te hebben. Bij haar zag je dat er iedere maand dingen bijkwamen die ze niet meer kon. Nu staat het gelukkig een beetje stil. heeft geholpen, zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. Die is toen toch akkoord gegaan met verbouwing, zij het onder bepaalde voorwaarden. Nu is het wachten op goedkeuring van onze bouwaanvraag door de welstandcommissie: we hopen dat het positieve resultaat van de WVG-procedure de wachttijd die daar voor staat verkort, want we willen graag beginnen. We zijn wel toe aan een nieuwe start! Meer informatie De Multiple Sclerose Vereniging Nederland (www.msvereniging.nl) geeft informatie over alle aspecten van MS en behartigt de belangen van mensen met MS. Voor lotgenotencontact en meer informatie over MS kunt u ook terecht op Op vindt u veel informatie over onderzoek. Bron: MSzien, 28 februari 2006, Viermaal Multiple Sclerose in drie generaties door Nora Holtrust (www.msweb.nl). Juridische Dienstverlening van MEE op deze gebieden veel kennis in huis. We helpen onze cliënten om hun weg in de wirwar van instanties en regelingen te vinden. En waar nodig bemiddelen we tussen onze cliënten en de instanties. In de praktijk komt het er op neer, dat we veel cliënten ondersteunen die ergens een afwijzing voor hebben gekregen, of die na herkeuring hun uitkering dreigen kwijt te raken. We helpen bij het indienen van bezwaren en we ondersteunen hen in het contact met de instanties. Want juist daarbij ontstaan vaak problemen: een onduidelijke beslissing, communicatieproblemen, of een onmogelijk korte termijn waarin je (schriftelijk) mag reageren, enzovoorts. Het kan soms raar lopen en bij MEE weten we inmiddels prima hoe we daarmee moeten omgaan. MEE ondersteunt bij bezwaarschriften. Neem voor meer informatie contact op met de MEE organisatie in uw eigen provincie. Adressen en telefoonnummers staan op de achterkant van deze MEE nieuws. 13

14 Bij de Blauwe Vogels is het oergezellig Met touwtrekken wonnen de meisjes van de jongens! Groep sta!, klinkt het. De Blauwe Vogels van scoutinggroep de Brimzen uit Buitenpost schieten in de houding. Hiltje mag de vlag hijsen en Jonathan gebruikt een spiekbriefje als hij de wet voordraagt: We spelen samen in het land waar de blauwe vogel vliegt en we maken er met elkaar een gezellige opkomst van. Alles gaat eigenlijk net als bij de Bevers, de Esta s en de Explorers, maar er is een verschil. De Blauwe Vogels zijn speciaal voor kinderen tussen de 14 en 22 jaar die een (lichte) verstandelijke beperking hebben. Voor Hiltje, Leroy en Douwe maakt dat niets uit, zij genieten van elke opkomst. 14

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Colofon Inhoud Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Vroeghulp Rotterdam in het

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie