FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014 Gegevens failliet: V.O.F. Baving-Besten, tevens handelende onder de naam Kledingboetiek Ispirato, gevestigd en kantoorhoudende te Keizerserf nr. 2 en nr.4 te (7442 MN) Nijverdal, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer Faillissementsnummer: C/08/14/636 F Datum uitspraak: 13 augustus 2014 op verzoek van: Veldhoven The Netherlands B.V. advocaat: mr. E.D. Breuning ten Cate te Almelo. Curator: mr. S.J.M. Masselink Faillissementsmedewerker: mw. S.M.S. Grob Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers Activiteiten onderneming: In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Winkels in dameskleding, detailhandel in damesmode en modeaccessoires. De activiteiten sluiten volgens de vennoten aan bij de bedrijfsomschrijving. Omzetgegevens: 2013: : Personeel gemiddeld aantal: 2 (volgens het uittreksel KvK) Dit betreffende twee vennoten. Verslagperiode: 13 augustus tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode: 19 uren en 54 minuten (zie urenoverzicht) Bestede uren totaal: 19 uren en 54 minuten uren Boedelrekening: NL 09ABNA Inventarisatie Saldo , Directie en organisatie: V.O.F. Baving-Besten is opgericht op 3 oktober De voormalig vennoten van V.O.F. Baving-Besten zijn de heer T.T. Baving en mevrouw J.A. Baving-Besten. Beide vennoten zijn eveneens per 13 augustus 2014 in staat van faillissement verklaard. Hiervan is reeds afzonderlijk een eerste openbare verslag gemaakt door de curator. De voormalig vennoten zijn eigenaar van de winkelpanden Keizerserf nr. 2 en nr. 4 te Nijverdal, inclusief de betreffende bovenwoning.

2 1.2 Winst en verlies: 2013: 9.281,= 2012: 5.301,= 1.3 Balanstotaal: 2013: ,= 2012: ,= 1.4 Lopende procedures: Voor zover bekend geen. 1.5 Verzekeringen: De gebruikelijke zakelijke verzekeringen zijn door de voormalig vennoten afgesloten. De curator heeft de lopende bedrijfsverzekering, voor zover vereist, opgezegd per datum faillissement. De bedrijfspanden aan Keizerserf nr. 2 en nr. 4 stonden reeds voor datum faillissement al te koop. De curator heeft de hypotheekhouder, de SNS Bank, verzocht om hun vordering in te dienen en informatie c.q. stukken te verstrekken met betrekking tot de wijze van de verkoop van de panden. Het is thans onbekend of de SNS Bank de WA- en inboedelverzekering in stand wil houden nu de SNS Bank hypotheekhouder is. De curator heeft de SNS Bank meerdere malen verzocht contact op te nemen. Op deze verzoeken is schriftelijk, noch mondeling gereageerd. De curator is nog in afwachting van reactie. 1.6 Huur: Er was geen sprake van huurovereenkomsten ten tijde van het faillissement. Van 1 juli 2013 tot en met 28 februari 2014 heeft de V.O.F. het pand aan Keizerserf nr. 2 verhuurd. Volgens vennoten is per 28 februari 2014 de huurovereenkomst schriftelijk beëindigd wegens wanbetaling van de betreffende huurder. De curator heeft de schriftelijke ontbinding van de huurovereenkomst per 28 februari 2014 in de administratie aangetroffen. 1.7 Oorzaak faillissement: De voormalig vennoten zijn eigenaar van de winkelpanden Keizerserf nr. 2 en nr. 4 te Nijverdal, inclusief de betreffende bovenwoning. In het verleden werd het bedrijfspand Keizerserf nr. 2 verhuurd totdat er op een gegeven moment geen animo meer voor was volgens de vennoten. De voormalig vennoten hebben er toen voor gekozen zelf de winkel aan Keizerserf nr. 2 te betrekken en hebben hiervoor een lening bij de Rabobank afgesloten op naam van de V.O.F. De omzet bleef echter achter. Per juli 2013 heeft de V.O.F. de bedrijfsruimte aan Keizerserf nr. 2 verhuurd aan een kledingwinkel. Echter zorgde de betreffende huurder niet of niet-tijdig voor betaling van de huurpenningen, waardoor veel kosten zijn ontstaan voor de voormalig vennoten. De betreffende huurovereenkomst is per 28 februari 2014 schriftelijk opgezegd. De omzet van de V.O.F. bleef teruglopen en de bereikbaarheid van het centrum in Nijverdal verslechterde door vele (weg)werkzaamheden.

3 In het najaar van 2013 heeft de SNS Bank, hypotheekhouder, de bedrijfspanden en bovenwoning in de verkoop gezet. Uiteindelijk zijn meerdere betalingsachterstanden bij leveranciers ontstaan waarna één van deze leveranciers, Veldhoven The Netherlands B.V., het faillissement heeft aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: 2 (de voormalig vennoten) 2.2 Aantal in jaar voor faill.: 2 (de voormalig vennoten) 2.3 Datum ontslagaanzegging: n.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Er is sprake van twee bedrijfspanden aan Keizerserf nr. 2 en nr. 4, inclusief een bovenwoning welke eigendom zijn. De hypotheekhouder is de SNS Bank. De curator heeft de SNS Bank meerdere malen verzocht om contact op te nemen om nadere afspraken te maken met betrekking tot de verkoopinspanning van de panden en heeft inmiddels een voorstel gedaan. Op deze verzoeken is door de SNS Bank schriftelijk, noch mondeling gereageerd. Inmiddels heeft de SNS Bank hun concurrente vordering wel ingediend zonder te reageren op de voorgestelde afspraken van de curator. Daarnaast is het onduidelijk op welke wijze de panden worden verkocht en wie de makelaar is in deze. De curator heeft de SNS Bank nogmaals verzocht om nadere informatie c.q. afspraken en is in afwachting van onderliggende stukken. 3.2 Verkoopopbrengst: Nog onbekend 3.3 Hoogte hypotheek: ,22 (Keizerserf nr. 2, nr. 4 en bovenwoning) 3.4 Boedelbijdrage: Nog onbekend Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: De aanwezige inventaris is op 14 augustus 2014 getaxeerd door Wigger van het Laar Gerechtsdeurwaarders. Het gaat om de volgende inventaris: Keizerserf nr. 2: Enkele wandstellingen, verrijdbare stellingen, paspoppen, 2 verkooptafels, 3 grote spiegels, werkblok, toonbank, hoge tafel met krukken, 3 paskamers met gordijnen, keukentrap, geluidsinstallatie, wandstellingen voor tassen en sieraden, partij kleerhangers, houders voor kleerhangers, houder om labels te verwijderen.

4 Keizerserf nr. 4: 11 paspoppen, 3 bovenlichamen paspop op standaard, 5 bovenlichamen paspop, 2 schermen, bloempotten, 17 stellingen voor kleding, 15 wandstellingen, 2 verkooptafels, partij kleerhangers, 2 zuilen met glasplaat als toonbank, pinapparaat, kassa, telefoon gigaset, spiegel, stereo installatie, vitrine kast, grote kast schuifdeuren, senseo apparaat, 5 gordijnen met rail, tafel met 6 stoelen, thomson router, wandspiegel. De curator heeft partijen terzake uitgenodigd om een bieding uit te brengen. Tot op heden zijn er geen reële biedingen uitgebracht en is de inventaris nog niet verkocht. De curator heeft Wigger van het Laar verzocht om een veilingvoorstel te doen en is nog in afwachting van reactie. 3.6 Verkoopopbrengst: Nog onbekend. 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de aanwezige inventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Er is een geringe voorraad aangetroffen welke een minimale waarde vertegenwoordigd. Het gaat om een aantal armbanden, riemen, broeken, shirts en panty s. De curator heeft de SNS Bank voorgesteld om te bekijken of het zinvol is om een veiling te organiseren en naast de inventaris de voorraad in deze veiling mee te nemen, waarbij een boedelbijdrage overeengekomen dient te worden. De curator is derhalve van mening dat de veilingkosten door de SNS Bank gedragen dient te worden voor wat betreft de voorraad. De curator heeft tot op heden geen reactie mogen ontvangen van de SNS Bank terzake bovengenoemd voorstel Verkoopopbrengst: Nog onbekend 3.11 Boedelbijdrage: Nog onbekend Ander activa 3.12 Beschrijving: Voor zover bekend niet van toepassing 3.13 Verkoopopbrengst: N.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: volgens de voormalig vennoten geen. 4.2 Opbrengst: N.v.t. 4.3 Boedelbijdrage: N.v.t.

5 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): volgens bestuurder: ,= (SNS Bank) voorlopig erkend: ,22 (SNS Bank) ,36 (Rabobank) 5.2 Leasecontracten: Er is sprake van een financial leaseovereenkomst met PSA Finance inzake een Peugeot, type 107, met kenteken 12-XVF-2. De openstaande lease bedroeg op datum faillissement 5.263,79. De curator heeft de Peugeot laten taxeren door Wigger van het Laar en is met PSA Finance overeengekomen de verkoop van de Peugeot ter hand te nemen om zo het openstaande leasebedrag volledig in te lossen. Er zijn echter geen reële biedingen ontvangen. Zodoende heeft de leasemaatschappij de auto opgehaald. De curator is in afwachting van het vrijwaringsbewijs en heeft PSA Finance verzocht een eventuele restantvordering ter verificatie in te dienen. 5.3 Beschrijving zekerheden: Voor zover bekend heeft de SNS Bank een pandrecht op de voorraad, voertuigen en inventarisgoederen. De curator dient de pandaktes nog te beoordelen. 5.4 Separatistenpositie: afspraken zijn (nog) niet gemaakt 5.5 Boedelbijdragen: afspraken zijn (nog) niet gemaakt 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Twee crediteuren beroepen zich op eigendomsvoorbehoud. Uit bijgevoegde stukken blijkt echter niet of er sprake is van een rechtsgeldige claim. Navraag bij de voormalig leert dat de betreffende producten derhalve niet meer aanwezig zijn. Volgens de voormalig vennoten blijken een aantal kledinghangers en een paspop geen eigendom te zijn. De curator heeft één van de crediteuren verzocht terzake specificaties aan te leveren om te beoordelen of er mogelijk sprake is van eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten: Voor zover bekend niet van toepassing 5.8 Retentierechten: N.v.t. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: N.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging: N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties: nog in onderzoek. 7.2 Boekhoudplicht: nog in onderzoek. De boekhouding maakt een ordentelijke indruk. 7.3 Depot Jaarrekeningen: n.v.t. 7.4 Goedk. verkl. accountant: n.v.t. 7.5 Stortingsverpl. aandelen: n.v.t.

6 7.6 Onbehoorlijk bestuur: strikt genomen niet van toepassing nu het een V.O.F. betreft. Wel zal de curator de aangeleverde boekhouding bestuderen. 8. Crediteuren 8.1 Aantal conc. crediteuren: volgens bestuurder: 26 voorlopig erkend: Bedrag conc. crediteuren: volgens bestuurder: ,00 voorlopig erkend: , Pref. vordering fiscus: volgens bestuurder: 0,00 voorlopig erkend: 4.279, Pref. vordering UWV: n.v.t. 8.5 Andere pref. crediteuren: Voorlopig erkend: 1.729,80 Bierens Incasso Advocaten namens Veldhoven The Netherlands inzake de kosten faillissementsaanvrage. 8.6 Boedelvorderingen: nog niet bekend 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak: a) inventarisatie schuldenlast; b) afspraken hypotheekhouder; b) bestuderen boekhouding; c) kwestie inventaris en voorraad; d) vrijwaring lease auto; e) verkoop bedrijfspanden en bovenwoning. 9.3 Indiening volgend verslag : 24 december 2014 Bijlagen: - lijst preferente crediteuren; - lijst concurrente crediteuren; - urenoverzicht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

mr R.P. van Eerde 167:36 uren

mr R.P. van Eerde 167:36 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 22 (EIND) DATUM: 24 JULI 2012 Gegevens ondernemening Heerke Jan Andries Visser, h.o.d.n. British Collector Cars Faillissementsnummer 05/126 F Datum uitspraak 10 mei 2005 Curator

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie